Sunteți pe pagina 1din 15

BUN SEARA C-ANSERAT Bun seara ca-nserat Noi cu plugu am plecat.

Pe la case ca-n muli ani Cum a zis baciu Traian. La muli ani cu sntate S v dea Domnul de toate. uli ani s trii uli ani !ericii. Noul an care-a venit Nu "tim dac-i !ericit. Dar prin anii ce-au trecut Tot mai btr#ni ne-am !cut. #ine poate cine "tie $om !ii toi %n ve"nicie. uli ani s trii uli ani !ericii. $oi v ducei dragi prini Cu ani muli de su!erini. Noi rm#nem dup voi L#ng plug "i l#ng boi. S v pomenim oric#nd C#t vom tri pe pm#nt. uli ani s trii uli ani !ericii. Busuioc verde pe &os 'm#nei dragi snto"i. Casa s v !ie plin De a Cerului lumin. (iua S!#ntului $asile S v !ie tot spre bine. uli ani s trii uli ani !ericii. De urat am mai ura Dar ne e ca %nsera. Pe aici pe la dumneavoastr Departe de casa noastr. La muli ani cu sntate S v dea Domnul de toate. uli ani s trii uli ani !ericii.

PLUGUSORUL )*o+ a*o+ copii si !rati Stati putin si nu m#nati+ L#ng, boi v-al,turati Si cuv#ntul mi-ascuttatiS.a sculat mai an B,dica Traian Si-a %nc,lecat Pe-un cal %nv,tat+ Cu numele de /raur+ Cu seaua de aur+ Cu !r#u de m,tas,+ C#t vita de groas,. Si %n sc,ri s.a ridicat+ Ca s.aleaga-un loc curat De arat si sem,nat. Si.n cur#nd s.a apucat+ C#mpul neted de arat+ 0n lungis Si.n curmezis S.a apucat %ntr.o &oi+ C-un plug cu doisprezece boiBoi bourei 0n coada cu dalbei+ 0n !runte tintatei. #nati !l,cai- *,i+ *,i1 (iua toat, a lucrat+ Brazda neagr, a r,sturnat Si prin brazde-a sem,nat /r#u m,runt si gr#u de var,+ S, dea Domnul s, r,sar,. Si c#nd lucrul a s!#rsit 2at,+ mare+ s.a st#rnit+ 3n v#nt mare pe p,m#nt Si ploi multe dup, v#nt+ P,m#ntul de-a r,corit Si s,m#nta a.ncoltit La lun,+ la s,pt,m#n, 0si umplu cu aur m#na. Si se duse ca s, vad, De i-a dat Dumnezeu road, Si de-i gr#ul rasarit Si de-i spicul aurit. #nati !l,c,i- *ai+ *ai1

Traian iute s.a %ntors... Si din gra&d pe loc a scos 3n alt cal mai n,zdr,van+ Cum %i place lui TraianNegru ca corbul 2ute ca !ocul+ De nu-l prindea locul4 Cu potcoave de argint Ce sunt spornici la !ugit. 5l voios a.nc,lecat+ La Tig*ina a plecat Si otel a cump,rat Ca s, !ac, seceri mari Pentru secer,tori tari. Si s, !ac, seceri mici Pentru copilasi voinici. Si-a str#ns !ine si vecine Si vreo trei babe b,tr#ne+ Care stiu r#ndul la p#ne4 Si pe c#mp i-a dus Si pe toti i-a pus+ La lucrul pam#ntului 2n r,coarea v#ntului. 5i cu st#nga apucau Si cu dreapta secerau Si prin lan %naintau De p,rea c, %notau. #nati m,i- *,i+ *,i1 )ltii %n urma lor legau Si cl,i m#ndre ridicau+ )poi carele.nc,rcau Si pe toate le c,rau 0n capul p,m#ntului+ 0n b,taia v#ntului. )rie pe loc !aceau Si gr#ul %l treerau4 6arabale %nc,rcau Si la moar, le porneau. Si turnau deasupra.n cos /r#u m,runtel de cel ros+ De sub piatr, %n covat, Curgea !,ina curat,. Traian mult se bucura+ (eciuiala morii da Si voios se %nturna. 2ar, m#ndra &up#neas, )uzea tocmai din cas, C*iotul !l,c,ilor Sc#rt#itul carelor.

#nati m,i- *,i+ *,i1 0n c,mar, ea mergea Si din cui %si alegea Sita mare si cam deas, Tot ca p#nza de m,tas, Si cernea+ mare+ cernea+ Ninsoare se asternea4 )poi p#ne pl,m,dea Si-o l,sa p#n, dospea4 Colacei c, %nv#rtea Pe lopata mi-i culca Si.n cuptor mi-i arunca4 )poi iar, cu lopata+ 'umeni %i scotea si... gata1 )tunci ea.mp,rtea vreo cinci+ La !l,c,ii cei voinici Si.mpartea trei colacei La copiii mititei. #nati mai- *ai+ *ai1 Cum a dat Dumnezeu an+ 6olde m#ndre lui Traian+ )s!el sa dea si la voi Ca s-avem parte si noi. S, v, !ie casa+ cas,4 S, v, !ie masa+ mas,4 Tot cu mesele %ntinse Si !,cliile aprinse. Si la anul s, tr,iti+ S, v, g,sim %n!loriti+ Ca merii+ Ca perii+ 0n mi&locul verii+ Ca toamna cea bogat, De toate.ndestulat,. )*o+ a*o1 7

Sorcova Sorcova+ $esela+ S, traiti+ S, .mb,tr#niti Ca merii+ Ca perii+ 0n mi&locul prim,verii4 Ca vita de vie La S!#nta arie. )nul Nou ce vine+ Cu zile senine Si cu s,n,tate Si cu spor la toate La anul si la multi ani1 Sorcova Sorcova $esela+ Sa traiti S, .mb,tr#niti+ Ca un m,r+ Ca un p,r+ Ca un !ir De tranda!ir. C#te pietricele )t#tea mielusele4 C#ti bolovani )t#tia c#rlani4 C#te cuie sunt pe cas,+ )t#tia galbeni pe mas,. Sorcova Sorcova+ $esela+ S, traiti+ S, .mb,tr#niti+ Ca un m,r+ Ca un p,r+ Ca un !ir de tranda!ir. Tare ca piatra+ 2ute ca s,geata+ Tare ca !%eru.+ 2ute ca otelu.+ La anu. si la multi ani1

PLUGUSORUL )*o+ a*o+ *o+ *o1 #ine anul se.nnoieste Plugusorul se porneste Si %ncepe a br,zda Si la case a ura. 2arna grea+ om,tul mare Semne bune anul are+ Semne bune de belsug Pentru brazda de sub plug. Doamne binecuv#nteaz, Casa care o ureaz, Plugusor cu patru boi+ Plugusor m#nat de noi. Sus pe ceruri str,luceste 8 stea mare ce vesteste C, se curm, de acum )l nevoilor greu drum. )sta-i steaua rom#neasc, ) unirii si-a.n!ratirii+ Stea de viat,+ stea de spor+ Stea de bine.n viitor. )nul Nou ne-aduce nou, Timp mai bun si viata nou,. N.o s, !im tot oldoveni+ N.o s, mai !ie unteni+ N.o s, mai !im Basarabeni+ )rdeleni+ Bucovineni4 Ci.ntr.o Tara 'om#neasc,+ Libera si voiniceasc,+ Noi si ei toti s, tr,im4 Si c#t lumea+ vom tr,i Si.n t,rie vom spori1 )nul Nou o s, ne !ie 0nceput de veselie4 ari pe mici n.or prigoni+ ici pe mari nu vor r#vni. 0n !r,tie si dreptate+ )u s, !ie legi lucrate4 #na noi cu toti ne-om da Si.ntr.o *or, vom &uca. Dumnezeu+ care ne-ascult,+ Ne %ntinde *ran, mult,4 Si p,m#ntul ce-om avea /r#u de aur ne va da. #nati+ m,i1

PLUGUSOR CU PATRU BOI )*o+ a*o+ *o-*o+ #ine anul se.noieste Plugusorul se porneste Si %ncepe a br,zda+ Pe la case a ura. 2arna-i grea+ om,tu-i mare+ Semne bune anul are+ Semne bune de belsug+ Pentru brazda de sub plug. Doamne binecuv#nteaz,+ Casa care o ureaz, Plugusor cu patru boi+ Plugusor m#nat de noi. Sus pe cer c, str,luceste+ 8 stea mare ce vesteste C, se curm, de acum )l nevoilor greu drum4 )sta-i steaua rom#neasc, ) unirii Si-a.n!r,tirii+ Stea de viat,+ stea de spor+ Stea de bine.n viitor. 9,-o+ Doamne+ s, luceasc, Steaua noastra rom#neasc, Si s, stea tot %ntre noi+ S, nu mai avem nevoi. )nul Nou ne-aduce nou,+ Timp mai bun si viat, nou,4 )nul Nou o s, ne !ie+ 0nceput de veselie. ari pe mici n.or prigoni+ ici pe mari nu vor r#vni+ 0n !r,tie si dreptate )u s, !ie legi lucrate. Noi cu ei m#na vom da Si.ntr.o *or, vom &uca. Dumnezeu care ne-ascult,+ Ne %ntinde *ran, mult,+ Si p,m#ntul ce-om avea /r#u de aur ne va da. #nati+ m,i1 6,i+*,i1

)*o+ a*o1 Bun, seara+ buni gospodari+ Seara lui S!#ntu. $asile S, v, !ie la toti de bine. Si nou, de !olos C.am a&uns sanatosi1 Stati baieti si nu urati Sama bine s, luati1 Si de acu+ !l,c,i+ urati+ (urg,l,i si clopotei Ceala roat,+ m,i !l,c,i1 #ine anul se.noieste Plugusorul se porneste+ Plugusorul !,r. de boi+ Plugusorul tras de noi. 2nc.o roat,+ m,i !l,c,i1 6,i+ *,i1

BDICA TRAIAN S.a sculat mai an B,dica Traian Si-a.nc,lecat Pe-un cal %nv,tat Cu nume de /raur+ Cu saua de aur+ Cu !r#u de m,tase C#t vita de groas,. 5l %n sc,ri s.a ridicat+ Peste c#mpuri s.a uitat Ca s.aleaga un loc curat De arat+ de sem,nat. S.a apucat %ntr.o &oi Cu plug cu doisprezece boi. Boi boureni 0n !runte tintatei+ #nati !l,c,i1 6,i+ *,i1 Si ara &oi v,ile+ $ineri coastele+ S#mb,ta apele. Si s.o oprit plugul 0ntr.un os de r#m, S.a !,cut !ar#m,. Si nu s.a g,sit nimeni S,-l dreag, Dec#t !eciorul C,ld,rarului Din !undul iadului. Bune pluguri mai !,cea1 (urg,l,i si clopotei+ Strigati ceala m,i !l,c,i1 P#na la s,pt,m#na Si-a umplut cu aur m#na Si se duse ca s, vad, De i-a dat p,m#ntul road, Si de-i gr#ul r,s,rit. :up#nul gazd, s.a-plecat+ Dou, spice a apucat+ 0n na!ram, le-a legat+ La &up#neasa gazd, le-a aruncat. Casa de s.a luminat Si gloata s.a bucurat. Dar &up#nul gazda tare s.a %ntristat. ,i !emeie+ m,i !emeie+ /r#ul nostru o sa pieie1

Taci+ b,rbate+ blestemate+ Sui pe vatr, si-ti dau lapte+ Si-o v,rgut, Ca sa te aperi de m#t,1 (urg,l,i si clopotei+ Ceala roat,+ m,i !l,c,i1 Si ne-om duce la t#rg La B#rl,del. Si-om lua noua oca de !ier Si vom !ace seceri mari Pentru secer,tori tari. Si seceri mititele pentru !ete tinerele+ S,-ti !ie drag de ele. 2ar una c#rn#+ boc#rn, Ca o bab, b,tr#n, Tare cu dreapta tr,gea Cu st#nga polog !,cea Din polog snop+ Din snop claie+ P#n, la cea !at, de arie. Dou,sprezece iepe sirepe+ Care cu picioarele treier,+ Cu n,rile v#ntur,+ Cu urec*ea %n sac turna Si la !l,c,i c,us nu le mai trebuia. Stati baieti si nu urati+ Sama bine s, luati+ Si de-acu+ !l,cai+ urati1 (urg,l,i si clopotei+ Ceala roat,+ m,i !l,c,i. Si-a %nc,rcat douasprezece cara moc,nesti Si s.a dus la moar, la 2b,nesti. S.am zis- ,i !rate+ Nu te duce la moara la 2b,nesti+ Du-te la moar, la 6#rlau+ 3nde am m,cinat si eu. Si mai bine si mai rau. (urg,l,i si clopotei+ Ceala roata+ m,i !l,c,i1 Da. si *oata cea de moar, C#nd v,zu at#tea car, 0nc,rcate cu povar,+ Puse coada pe spinare Si plec, la lunca mare Lunca mare !runz, n.are+ Lunca mica !runza-i pic,+ Sai voinice si-o ridic,1 Dar morarul mester bun Lua un ciocan+ D,du deodata cioc+ D,du o data boc

Si-i mai trage una.n sale Si-o aseaz, pe masele4 Si-i mai trage una.n splin, Si-o aseaza pe !,in,1 Clopotei si zurgalai Strigati ceala+ mai !lacai1 Si-a trimis o gaina Sa vada+ curge !aina; Si-a trimis si un cucos Sa vada mai este %n cos; Nu curgea !aina+ Curgea aur si margaritar 0n curtile dumneavoastra+ boieri mari. (urgalai si clopotei Ceala roata+ mai !lacai1 3n colac mare rotat Pe roate mari masurat De sapte merte si-un mertic. Si daca l-a scos %n tinda+ L-a scos cu tot cu grinda+ 0l %ntorceau doisprezece cu parii. C#nd om mai veni la anul Sa va gasim %mbobociti Ca merii+ ca perii+ 0n mi&locul verii+ Ca toamna cea bogata+ De toate %mbelsugata1 Busuioc verde pe mas, 'am#i+ gazda+ sanatoas,1 La anul si la multi ani1

"SEARA LUI SFNTU' VASILE"


)*o+ *o+ *ooo1 Seara lui S!#ntu. $asile S, v, !ie gospodari de bine Si nou, de !olos C, suntem plugari de &os. 8.ns,rat+ o.nourat Noi plugari ne-am adunat De prin dealuri+ de prin v,i Tot plugari de alde noi. Si ne-am luat cu ist clopotel b,ltat S, st#rnim c#inii din sat C.asa-i de la Dumnezeu s!#ntu.l,sat. Nu-i de la noi %nceputul Si nici la noi nu-i s!#rsitul+ )sa-i de c#nd lumea si p,m#ntul. 2ar voi+ plug,rasi !#rtati+ Stati putin si nu m#nati 0n z,brele v, r,z,mati Pistoalele vi le.nc,rcati De opinci v, gri&iti+ 6arapnicele vi le preg,titi Ca s, mergem la arat La m,rul rotat %n dealul Coraliului 3nde-i locul gr#ului. La m,rul rotat. 2ar sub m,r cine-i culcat; 0i /ruian si cu Novac+ Si /ruian mereu spunea C,.n Tarigrad ar pleca. 2ar Novac %i r,spundea,i /ruiene+ mai voinice Tu.n Tarigrad nu te duce C, cine-a ascultat de mine Dumnezeu i-a dat mult bine. Si pe cal %nc,leca Tot %n !uga calului P#n.la capul dealului. )colo descaleca $in+ cu vadra+ c, striga1 ,car vreo dou,+ trei zile S, stea vadra l#nga mine. Cr#sm,rita-i mititic, Dar putin cam !rumusic,

Cu t#tele boureie Cu buzele subtirele+ Cu tulpanul visiniu Nu ne-o mai spuneti+ c.o stiu1 Str#mt,.n sale+ larg,.n st#ni Dr,g,las, la ciobani. La ciobani !ace cu m#na La !l,c,i stinge lumina+ )lde noi+ umplem gr,dina. Cu ciubote se.ncalta La.mparatul c.alerga. 0mp,ratul de-o videa De departe mi-o.ntrebaCe-i )nita+ cr#smarita La ce vii asa.n!ocata Cum n-ai venit niciodat,; 0naltate %mparate 2eri c#nd soarele-apunea )u intrat %n cr#sma mea Trei voinici ardelenesti Cu papuci galbeni turcesti. 5ste-acel maimariuliu Tot cu barba br#uliu Cu musteata spic de gr#u. )re-o c,ciulit,.n cap De cincizeci de piei de tap Ca cincizeci mai trebuie La urec*i tot n.a&unge. 2ar acel mai mi&lociu Tot cu barba br#uliu Cu musteata spic de gr#u. )re-un minteanas pe trup Din cincizeci de piei de lup C, cincizeci mai trebuie La genunc*i tot n.a&unge. 2ar, acel mai micutiu Bat oc*ii spr#ncenele Si p,rul calc#iele+ Cu musteata ca la rac De si-o.noada dup, cap. Da *odiniti+ boieri mari+ *odiniti D, de-a!ar, nu g#nditi Ca-s plugarii nec,&iti Si plugarii cer m#ncare Boii c, ne tin parale. Boii de la roate 2-am !urat azi-noapte Boii din prigol 2-am scos din ocol. 2a mai roat, m,i+ *,,i+ *,,i1

PLUGUSOR DE EXILAT )*o1 'om#nilor !rati+ nu aveti ce s, m#nati1 N.aveti vite s,.n&ugati nici s, beti+ nici s, m#ncati+ nici vi-i dorul s, c#ntati Plugusorul s,-l urati1 Nu v, arde !ocu.n vatr,+ c#inii prin ogr,zi+ nu latr, si cuptorul gol+ r,m#ne gur, neagr,+ !,r, p#ne. Prin cotloane+ sparte oale+ pl#ng de dorul de sarmale4 doagele de buti+ cu &ind+ n.aud vinul g#lg#ind+ prispa casei se destram, !,r, izul de pastram,+ v#ntul bate+ gardul cade+ relele v, curg cascade+ semne tot mai pesimiste de siberii comuniste. $,leu m,i1 6,i+ *,i1 'odul t,u+ bade 2oane si-al t,u 'adule si Stane+ putrezit de-o var,.ntreag, n.a !ost cine s,-l culeag, si ogorul vostru+ vi-l radiaz, Cernobil. 9ructe.n pomi+ struguri pe-arac r,sp#ndesc rusescul rac si copiii+ p#n. s, vie sunt de cancer+ ran, vie1 ',u e m,i1 6,i+ *,i1 Tot dezastrul ,sta+ bine+ %l stiti voi de unde vinePacoste pe pacoste v.a secat de dragoste st,p#nirea cea neroad, !,r, cap si !,r, coad,. Ca si c#nd 9anarul tot s.a c*ircit %ntr.un netot+ b#lb#itul ucenic care n.a .nv,tat nimic dec#t turca pe maidane si s, !r#ng, la ciolane are.n rele+ mic de stat+ a a&uns supra.mp,rat peste biata 'om#nie1 Stie tot poporul+ stie+ de ce-i poate pielea lui ucenicul dracului1 )uziti cu totii m,i1 6,i+ *,i1 5l ca el+ dar mi-te ea+

oc*i de broasc,+ cucuvea+ scorpie si vr,&itoare+ arz-o r,ul unde-o doare+ c, nu-i vreme de urat ci mai mult de blestemat1 Piar, m,i1 6,i+ *,i1 $i se trage+ !rati 'om#ni+ r,ul tot dela p,g#ni+ c#nd cu una+ ba cu alta+ v.au v#ndut tara la <alta1 )steptat-ati+ sunt zeci anii+ s, vie )mericanii ba pe ape+ ba din cer+ si pe arsiti si pe ger. )pele nu s.au clinitit si prin aer n.au venit1 Dar acum bade 2oane si tu 'adule si Stane+ si tu /*eorg*e si $asile+ dac, vreti s, aveti zile!,r, cizm, musc,leasc,+ !iii liberi s, tr,iasc,+ s.apucati din nou zidiri de scoli si de m#n,stiri+ de c,mine si p,tule+ s.aveti satele s,tule+ bob %n vii+ rod pe ogoare+ Tara+ s, v, !ie soare+ dezgropati-v, istorii de prin tarini si podgorii1 liberati-v, de !ric,1 )nul care se ridic, de cum vor c#nta cocosii+ e )pusul stelei rosii1 )uzitu-m.ati !l,c,i1 6,i+ *,i1 S,.n!loriti 'om#ni+ ca merii pe sub stelele puzderii1 $isul s, v, creasc,.nalt p#n,.n cerul cel,lalt+ unde %ngeri de sa!ir %nc*id r,nile cu mir1 S.aveti casele bogate+ masa plin, cu bucate+ slu&bele s, aibe *ar+ *ora.n sat s,.nceap, iar1 2ar la anul s, venim s,n,tosi s, v, g,sim+ vindecati %n veacul trist+ de cosmarul comunist... )sa este m,i !l,c,i1 6,i+ *,i1

S-ar putea să vă placă și