Sunteți pe pagina 1din 9

Pediatrie C.

C1: NOTIUNI DE PUERICULTURA


NOU NASCUTUL LA TERMEN SI NOU NASCUTUL PREMATUR Nou nascutul = perioada 0 - ! "ile #0-$0"ile% Clasi&icare Clasi&icarea nou-nascutului se &ace dupa ' 1. Varsta gestationala (VG) 2. Greutatea la nastere (Gn) 3. Dupa raportarea greutatii la varsta gestationala 1.Dupa varsta gestationala(VG) N.N. la termen- matur VG = 3 - !1 saptamani N.N.prematur -VG " 3 saptamani (limita in#erioara 22 saptamani si $%% g & su' 22 saptamani = avort) N.N. postmatur -VG ( !2 saptamani 2. Dupa greutatea la nastere(Gn) N.N. ma)rosom - Gn ( !%%% g N.N. )u greutate normala Gn = 2$%% - 3***g Cu greutate mi)a Gn "2$%%g N.N. )u Gn #oarte mi)a Gn " 1$%%g Cu greutate e+trem de mi)a Gn " 1%%%g 3.Dupa raportarea greutatii la varsta gestationala Cu G normala pentru VG Cu G mi)a pentru VG-dismaturi Cu G mare pentru varsta gestationala Pre(aturitatea-varsta gestationala intre 3, saptamani -22 saptamanisi greutatea la nastere"2$%% gr.(su' 22 saptamani=avort). Cau"ele pre(aturitatii nasteri premature in ante)edentele materne 'oli a)ute materne dia'et -a.arat matern mal#ormatii uterine in)ompetenta )ervi)o-istmi)a sar)ini survenite la intervale s)urte de timp sar)ini multiple(gemelare/ tripleti/ 0uadrupleti) pla)enta praevia(pla)enta 1os implantata) in#e)tii amnioti)e )are determina ruperea prematura a mem'ranelor #a)tori so)io-e)onomi)i Prematurul pune o serie de pro'leme legate de di#i)ultatea de adaptare la viata e+trauterina/ se)undara imaturitatii di#eritelor organe/ pro'leme )u atat mai mari )u )at prematurul este mai mi). 1.2paratul respirator-la prematur apare in)apa)itatea pulmonara de a se)reta o )antitate su#i)ienta de sur#a)tant/ )eea )e poate du)e la instalarea sindro(ului de detresa respiratorie idiopatica #S)R)/ )e du)e la de)es. 3n)identa 4D5 este de 1%6/ )el mai #re)vent apare la prematurii )u Gn intre 1%%%-1$%%g. 2. *e(ora+ia intra,entriculara si su-ara.noidiana/ aso)iata semnelor de .ipo+ie ()ri-e de apnee). 4emne )lini)e7 -so) )ir)ulator )u semne neurologi)e 7 )onvulsii/ stra'ism/ o).i in apus de soare. 3. Aparat c-, 8ipotensiune arteriala/ .ipovolemie/ PC2. 1

!. Aparat di+esti,-inainte de 33-3! saptamani lipseste re#le+ul de supt (alimentat prin gava1)/ )ompletat in primele -ile )u alimentatia parenterala. $. 3maturitatea .epati)a-.iper'iliru'inemie-i)ter ,. 3maturitate renala. . 8ipogli)emie/ .ipo)al)emie. 9. 8ipotermie - di#i)ultati in produ)erea si )onservarea )aldurii (supra#ata )orporala mare in raport )u greutatea). *. 3maturitate imunologi)a-predispo-itie la in#e)tii (nu se re)omanda administrare pro#ila)ti)a de anti'ioti)e). 1%. 2nemia pre)o)e a prematurului-este #i-iologi)a/ nu ne)esita tratament-se administrea-a numai pro#ila)ti) dupa varsta de 2 luni a 2mg:;g:-i de <e. Clasi&icarea pre(aturitatii In raport cu /n Prematur gr. 3 Gn=2!**-2%%%g Prematur gr.33 Gn=1***-1$%%g Prematur gr. 333 Gn=1!**-1%%%g Prematur gr. 3V Gn "1%%%g Con#orm noii Clasi#i)atii 3nternationale a =aladiilor (3CD) / prematurii se )lasi#i)a in #un)tie de VG si Gn in 3 )ategorii 7 Prematur = VG " 3 saptamani Gn " 2$%%g Prematur mi) = VG = 32 saptamani Gn " 1$%%g Prematur #oarte mi) = VG " 29 saptamani Gn " 1%%%g Incidente &i"iolo+ice la nou- nascut Dupa nastere/ sau in primele -ile dupa nastere pot apare o serie de in)idente/ )are nu pun in peri)ol viata nou-nas)utului/ sunt in)idente #i-iologi)e. Cele mai #re)vente sunt7 s)aderea #i-iologi)a in greutate/ mumi#ierea si )aderea )ordonului om'ili)al/ i)terul #i-iologi)/ )ri-a genitala/ #e'ra tran-itorie/ et). 0 Scaderea &i"iolo+ica in +reutate - pana la 1%6 din Gn/ durea-a 3-! -ile& dupa 2 saptamani greutatea este re)uperata si in)epe pro)esul de )restere ponderala )ontinua pana la varsta adulta/ dar )u variatii mari in anumite perioade de de-voltare/ dintre )are )ea mai importanta este in primul an de viata. 4)aderea in greutate se datorea-a pe de o parte eliminarii unei )antitati importante din )ontinutul intestinal/ iar pe de alta parte pierderii de li).ide prin rini).i/ piele si respiratie/ #ara sa primeas)a e).ivalentul a)estora prin alimentatie. Cordonul o(-ilical - #ormatiune )omple+a )e leaga #atul de mama in viata intrauterina. 3mediat dupa nastere a)esta este se)tionat si 'ontul restant este prins )u o )lema / )are se tine pana la mumi#ierea si )aderea 'ontului/ )are se produ)e la $-, -ile de la nastere. Ci)atri-area supra#etei om'ili)ale/ urmata de in#undarea a)estei -one se #a)e de la peri#erie spre )entru / prin retra)tia vaselor om'ili)ale #i'ro-ate/ in 3-! saptamani de la nastere. >a prematuri/ la nou-nas)utii )u sdr. .emoragipare/ in in#e)tii /)aderea 'ontului om'ili)al si )i)atri-area plagii este intar-iata. Dupa )aderea 'ontului om'ili)al/ pana la )i)atri-are/ se de-in#e)tea-a -ona )u al)ool sau 'etadina de 2 ori: -i& nu se a)opera )u )omprese/ este indi)at )a -ona sa #ie )at mai des)operita pentru a se #avori-a )i)atri-area. ?neori pot apare la nivelul 'ontului om'ili)al semne de in#lamatie sau supuratie = om#alita sau poate apare o -ona rosie sau ro- )a o 'o'ita )are supurea-a = granulom. @ratamentul granulomului poate #i 7 - @opi) = apli)area lo)al de nitrat de argint/)lor.e+idina. - C.irurgi)al = 3ndepartarea granulomului prin ligaturare. 2

Icterul &i"iolo+ic 3)terul = )oloratia in gal'en a tegumentelor si mu)oasei )on1u)tivale si este )onse)inta a)umularii unei )antitati mari de 'iliru'ina in sange( .iper'iliru'inemie). Ailiru'ina este produsa prin distrugerea .ematiilor si a .emoglo'inei din .ematii. 3)terul la nou-nas)ut apare de o'i)ei la 2!-!9 de ore de la nastere/ atinge ma+imum de intensitate in -iua !-$ / dupa )are in)epe sa dispara in timp de 2 saptamani & uneori poate dura 3-! saptamani. Valorile normale ale 'iliru'inei in sange la nou-nas)ut = 2 mg:l Pentru a apare i)ter/ 'iliru'ina tre'uie sa atinga valori de !% mg:lsi nu tre'uie sa depaseas)a 12%mg:l/ pentru a-l putea numi i)ter #i-iologi). >a valori ale 'iliru'inemiei peste 12%mg:l / i)terul este patologi). 4emne )lini)e 7-)olorarea in gal'en a tegumentelor/ s)lerelor si uneori si a mu)oasei 'u)ale & - somnolenta/ .ipotonie mus)ulara & - s)aune si urini normal )olorate 3)terul )are apare in mai putin de 2! de ore de la nastere este de o'i)ei patologi) si tre'uie investigat pentru a vedea )au-ele aparitiei. ?na din )au-ele )ele mai #re)vente este in)ompati'ilitatea in sistemul 2AB sau 5. intre mama si #at. Trata(ent 3n marea ma1oritate a )a-urilor nu este ne)esar tratamentul i)terului la nou-nas)ut& se tratea-a numai #ormele severe/ la )are nivelul 'iliru'inemiei este #oarte )res)ut Nivelele mari de 'iliru'ina in sange netratate pot du)e la le-iuni )ere'rale ireversi'ile (i)ter nu)lear)/ )are au )a re-ultat retardul mintal/ tul'urari de )omportament/ surditate. Cea mai #olosita metoda de tratament este #ototerapia. 2)easta #oloseste lumina #luores)enta )e intensi#i)a trans#ormarea 'iliru'inei ne)om'inate intr-o #orma pe )are organismul o poate elimina intr-un ritm rapid. 3n )a-ul in )are i)terul este sever si este )au-at de distrugerea masiva a .ematiilor/ se re)omanda trans#u-ia de sange. Cri"a +enitala #.ormonala). 2pare la 3-, -ile dupa nastere la am'ele se+e si durea-a 2 saptamani. Cau"e' Cri-a genitala se datorea-a .ormonilor materni patrunsi in )ir)ulatia nou-nas)utului in )ursul )ontra)tiilor uterine la nastere.2)esti .ormoni indu) tran-itoriu a)tivitatea gonadelor nou nas)utului. Clinic' - tume#ierea glandelor mamare la am'ele se+e& la presiunea mamelonului se elimina o se)retie asemanatoare )olostrului nu se re)omanda stoar)erea/ #avori-ea-a in#e)tia & - la #etite vulva si vaginul sunt edematiate/ )u mu)oasa )ongestionata/ poate apare o s)urgere vaginala al'i)ioasa/ uneori )u striuri saguinolente. - la 'aieti- tume#ierea testi)ulelor/ .idro)el uni sau 'ilateral/ edem al penisului - o alta mani#estare )lini)a a )ri-ei genitale este milium #a)ial-)are )onsta in .ipertro#ia glandelor se'a)ee pe aripile nasului si 'ar'iei. Nu este ne)esar tratament/ de)at in )a-ul aparitiei de )ompli)atii/ 1e-ra tran"itorie a nou-nascutului 2pare uneori in a 3- ! -i de la nastere/ poate atinge 3*- !% grade si durea-a intre 12- !9 ore. Cau-e7 des.idratarea nou-nas)utului in urma aportului insu#i)ient de li).ide/ )at si pierderii a)estora din primele -ile de viata. Dispare dupa .idratare. In&arcte uratice eliminare )res)uta a)id uri) si urati in urina/ datorita unei distrugeri tisulare si leu)o)itare in primele -ile de viata/ ?rina este tul'ure iar pe s)ute) se depune un depo-it rosu-)arami-iu de urati si saruri amor#e de a)id uri). ALIMENTATIA NOU NASCUTULUI SI SU/ARULUI 3

Pricipiile ali(entatiei corecte -alimentatie e).ili'rata si adaptata maturarii #un)tiilor digestive si renale & -respe)tarea )antitatii si )alitatii &o de-voltare normala si nu ma+imala. Ne)esitatile alimentare )uprind 7 -aportul energeti) minim ne)esar meta'olismului 'a-al -inlo)uirea pierderilor -aportul energeti) destinat a)tivitatii psi.i)e -aportul )alori) si protei) destinat de-voltarii Necesitatile nutriti,e ale nou-nascutului 7 -apa la nou-nas)ut repre-inta 9%6 din greutatea )orporala totala -impli)area apei in )astigul ponderal/ pentru )restere #iind ne)esari $ ml apa:;g:-i in primele saptamani de viata -imaturitatea )apa)itatii de )on)entrare a rini).iului -supra#ata )orporala mai mare )a la adult Necesitatile ener+etice 2vand in vedere )a nou- nas)utul tre'uie sa )reas)a )u apro+. $%-9%%g:luna/ in prima luna are nevoie de apro+. %;)al:;g:-i & Ali(entatia naturala a su+arului alimentatie e+)lusiv la san/ #ara adaos de li).ide ()eai/apa) si #ara utili-area tetinei (Con#orm B=4 si ?N3CC<). 2ene&iciile ali(entatiei naturale Pentru copil ' >aptele matern )uprinde toate su'stantele nutritive in )antitati si proportii ideale pentru )resterea si de-voltarea armonioasa a )opilului.Pentru )opiii nas)uti prematur alimentatia naturala este esentiala. - #avori-ea-a de-voltarea neuropsi.i)a - )ontine anti)orpi-)resterea imunitatii - redu)e in)identa unor 'oli )a dia'etul -a.arat/ 'olile )opilariei/ et). -redu)e ris)ul de moarte su'ita -este steril/ proaspat / la indemana/ et). Pentru (a(a 7- a))elerea-a pro)esul de re)uperare a mamei dupa nastere -previne anemia post -partum - s)ad ris)urile )an)erului de ovar si de san - prote1ea-a impotriva unei sar)ini nedorite A,anta3e econo(ice ale ali(entatiei la san 1. 2vanta1e pentru #amilie 2. 2vanta1e pentru so)ietate Contraindicatiile ali(entatiei la san - sunt repre-entate de 'oli sau tratamente administrate )are )ontraindi)a temporar sau de#initiv alimentatia la san Contraindicatii ce tin de (a(a -per(anente 7 -'oli ale mamei-83V/ @AC/ D.D. de)ompensat/ mama purtatoare de 2G.8As/ 'oli psi.i)e grave/ neopla-ii/ et). -tran"itorii 7 -in#e)tii tratate )u 2A/ mastite/ #isuri la nivelul mameloanelor/ et). Contraindicatii ce tin de copil 7 gala)to-emia/ mal#ormatii )ongenitale( gura de lup/ 'u-a de iepure.) 2limentatia la san este // la )erere E / #ara orar sau durata a suptului presta'ilite. 3n primele 2- -ile ritmul supturilor este la 1-2 ore/ apoi la 3-! ore& Durata suptului este varia'ila in #un)tie de )opil& se re)omada alaptarea pana )and )opilul lasa singur sanul din gura. !

3ndi)atori ai unui aport nutritional )orespun-ator nevoilor de )restere si de-voltare a )opilului alimentat la san7 -atinge Gn in 2 saptamani -)reste )u 11$-22% g:sapt. -are $-9 s)aune :-i gal'en aurii/ semi)onsistente/ eliminate in timpul sau imediat dupa alaptare -are ,-1% mi)tiuni :-i 5itmul de )restere in G a )opilului alimentat la san di#era de a )elor alimentati )u #ormule7 )ei alimentati la san )res) mai rapid in primele 2-3 luni / apoi ritmul de )restere in)etineste. Ali(entatia arti&iciala- alimentatia e+)lusiv )u preparate de lapt.e Pana la varsta de , luni se #oloseste o #ormula de lapte adaptata tip 1 (mai putin pentru )ei alergi)i la )are se #oloses) #ormule .ipoalergeni)e 82 )omplet .idroli-ate). Peste varsta de , luni #ormule de lapte tip 2 si tip 3. F Ali(entatia (i4ta = alimentatie la san )om'inata )u alimentatie arti#i)iala. 2limentatia mi+ta poate #i alternativa sau )omplementara. Ne)esarul de lapte in 2! de ore este in #un)tie de greutate/ si anume 1$%g:;g:-i/ reparti-ata in , supturi. <B5=?>C DC >2P@C PCN@5? 4?G25

<B5=?>C DC >2P@C 83PB2>C5GCN3CC

>2C@2N2 821 De la nastere

8?=2N2 821 de la nastere

8?=2N2 822 de la , luni

83PP-822 de la , luni

)i,ersi&icarea ali(entatiei introdu)erea in alimentatia sugarului a alimentelor solide si semisolide. Principiile di,ersi&icarii =omentul diversi#i)arii di#era de modul de alimentatie 7 la )opiii alimentati natural diversi#i)area se in)epe dupa varsta de , luni / iar la )ei alimentati arti#i)ial diversi#i)area in)epe mai devreme dupa varsta de ! luni. 2limentele noi tre'uie introduse treptat/ la 2 -ile interval si-n )antitati )res)atoare. 4ugarul tre'uie sa #ie sanatos in momentul introdu)erii unui aliment nou. >a re#u-ul noului aliment / se opreste administrarea lui si se in)ear)a ulterior. $

Nu se introdu)e un aliment nou )u o saptamana inainte si o saptamana dupa administrarea unui va))in. 2limentele de diversi#i)are se administrea-a )u lingurita >a sugarul normal de-voltat se in)epe )u supa de -ar-avat )are ulterior se trans#orma in piure de -ar-avat )u )arne si ulei vegetal& ?rmea-a introdu)erea altor alimente7 'ran-a de va)i/ gal'enus de ou/iaurt/ #ru)te/ #i)at de pasare. Pana la varsta de 1 an nu se introdu)( al'us de ou-este alergeni))/ peste/ #ru)te de padure/ )apsuni. >a sugarul sla' de-voltat diversi#i)area in)epe )u )ereale #ara gluten introduse in lapte.( )erealele )u gluten se introdu) dupa varsta de 9 luni)& se in)epe )u ore- nede)orti)at )u valoare )alori)a )orespun-atoare pentru sugar si vit.A, si a)i-i grasi nesaturati . C5C4@C5C2 4@2@?5B-PBNDC52>2 43 DCDVB>@25C2 P438B=B@B53C

56 Cresterea staturo-ponderala si de",oltarea psi.o-(otorie 7 perioadele copilariei =e)anismul )resterii si de-voltarii este determinat geneti) si este in#luientat de #a)tori e+terni( e+ogeni) si #a)tori interni ( endogeni). 1actori e4o+eni -alimentatia mamei in timpul sar)inii si in perioada alaptarii -mediul geogra#i) -#a)tori so)io-e)onomi)i -#a)tori a#e)tiv-edu)ativi -e+er)itii #i-i)e/ #a)tori )ulturali/ et). 1actori interni#endo+eni) 7 - #a)tori geneti)i -ereditatea - #a)tori .ormonali Perioadele cresterii si de",oltarii copilului 56 Perioada intrauterina cu etape 7 -etapa em'rionara ( %-12 sapt.) - etapa #etala (13 sapt. pana la nastere) . Pri(a copilarie# de la nastere pana la $ ani%8 cu $ su-etape 7 - nou-nas)utul-perioada neo-natala(%-29 -ile) -sugarul (29 -ile-12 luni) - antepres)olar-pres)olar mi)( 1-3 ani) $6 A doua copilarie-perioada prescolara# $- pana la 9-: ani % ;6 A treia copilarie # 9-: ani pana la pu-ertate % cu $ su-etape ' -etapa s)olarului mi) 7,-11 ani pentru #ete si ,-13 ani pentru 'aieti -etapa s)olarului mare ( pu'ertatea) 711-1! ani pentru #ete si 13-1$ ani pentru 'aieti. <6 Adolescenta 7 dupa 1! ani pentru #ete si 1$ ani pentru 'aieti-pana la terminarea )resterii (1*-2% ani) Cresterea si de",oltarea in perioada 0-5 luni Cresterea ponderala7 (greutatea) -in primele ! luni7 $%g:luna -in urmatoarele ! luni7 $%%g:luna -ultimile ! luni7 2$% g:luna >a ! luni se du'lea-a greutatea de la nastere/ iar la un an se triplea-a. Cresterea staturala#talia% 3n primul an de viata )opilul )reste apro+.2%-2$ )m 7 -prima luna 7$ )m - a doua luna 7 ! )m - a treia luna 73)m ,

-lunile 3V si V )ate 2)m -din luna a V3 pana in luna G33 / )ate 1 )m :luna. <ontanela anterioara este la nastere de 2/$-$ )m/ se in).ide spre 9-* luni pana pe la 19 luni. <ontanela posterioara poate #i in).isa la nastere sau se in).ide in primele 3-! saptamani. Perimetrul )ranian-la nastere =3! )m 3n primul trimestru )reste )u 2 )m :luna/ in al doilea trimestru )u 1 )m:luna si in treilea si al patrulea trimestru )u )ate %/$ )m: luna. Perimetrul tora)i)-la nastere=31 )m &in prima luna )reste 3 )m/ in a doua luna 2 )m/ apoi )ate 1 )m :luna pana la 1 an / )and va #i egal )u P). )e",oltarea psi.o(otorie 0-5 an <ie)are )opil are un ritm propriu de de-voltare/ nu e+ista un progres )ontinuu si nu toti )opiii tre) prin toate stadiile de de-voltare psi.o-motorie. Repere pentru aprecierea de",oltarii psi.o-(otorii 5 luna - tonusul mus)ular este mai mare/ mai a))entuat/ generali-at& sugarul rea)tionea-a go'al la e+)itant (de e+emplu tresare da)a aude un -gomot puterni)). - isi ridi)a )apul pentru )ateva se)unde si il intoar)e de pe o parte pe alta & luni - )and este pus )u #ata in sus ridi)a pentru )ateva se)unde )apul - )and este ridi)at tine pentru s)urt timp )apul in a)elasi plan )u )orpul& - urmareste pentru s)urt timp un o'ie)t in mis)are & - -am'este/ gangureste/ / priveste pentru )ateva se)unde o 1u)arie & $ luni - isi sustine )apul/ isi re)unoaste mama & - isi mis)a 'ine manutele & - gangureste/ )er)etea-a )u privirea in dire)tia sunetului - )ul)at pe a'domen isi ridi)a )apul si trun).iul spri1inindu-se pe 'rat. ; luni - sta spri1init in se-ut pentru s)urt timp & - ase-at in de)u'it dorsal isi ridi)a )apul si umerii & - intoar)e )apul la sunete & - agita 1u)aria / s)apa o'ie)tele. < luni - isi tine )apul & - deose'este persoane straine de mediul #amilial & - rade tare/ se 'u)ura & - prinde o'ie)tele/ le urmareste pana dispar. 9 luni - se intoar)e de pe spate pe a'domen/ sta in se-ut spri1init mult timp& - repeta sila'e/ gangureste & - in de)u'it ventral se spri1ina pe )oate si maini. : luni - sta in se-ut nespri1init pentru s)urt timp & - manuieste singur 1u)ariile/ 'ea )u )ana & - emite sunete & ! luni - se intoar)e de pe spate pe a'domen si invers/ sta in pi)ioare spri1inindu-se de o'ie)tele din 1ur & - se rostogololeste/ sta 'ine in se-ut/ )ul)at isi ridi)a )apul &

- emite sunete polisila'i)e. = luni - se ridi)a singur in pi)ioare si #a)e pasi laterali in patut & - isi tine singur 'i'eronul & - du)e o'ie)tele la gura/ e+e)uta mis)ari )erute. 50 luni - merge//in patru la'e// si )u premergatorul & - apu)a o'ie)tele digital/ ()u poli)ele si aratatorul) & - rea)tionea-a la numele sau & - rade in oglinda. 55 luni - merge sustinut de am'ele maini - intelege ordine ver'ale ( raspunde la salut/ 'ate din palme) - emite doua )uvinte )u inteles 5 luni - merge tinut de o mana & - se 1oa)a )u 1u)ariile/ raspunde la )omen-i simple/ imita/ stie sa #a)a//pa// - pronunta mai mult de doua )uvinte & - returnea-a un o'ie)t sau il retine. )entitia Dentitia de lapte de'utea-a intre $-* luni 7 -intre $-9 luni- in)isivii mediani in#eriori (2) -intre 9-1% luni- in)isivii mediani superiori( 2) -intre 1%-12 luni in)isivii laterali( !). Cresterea si de",oltarea 5-$ ani Cresterea staturo-ponderala este mai lenta / 2/$ -3 ;g :an si 1%-12 )m:an &la 2 ani va avea apro+imativ 12 ;g si o talie de 9$ )m & la 3 ani o greutate de 1$ ;g si o talie de *$ )m. Dupa varsta de 2 ani greutatea se )al)ulea-a dupa urmatoarea #ormula 7 G= 2 + V H */ unde V repre-inta varsta &. @alia se )al)ulea-a dupa #ormula 7 @= $+ VH 9% (V=varsta). Perimetrul tora)i) )reste )u 2 )m:luna & Perimetrul )ranian a1unge de !9 )m la 3 ani& Cruptia dentara( 1!-1, dinti pana la 2 ani) 7 F primii ! molari apar intre 19-2! luni & F ! )anini intre 9 luni si 2 ani & F al doilea rand de molari (!) apare intre 2 ani-2 ani si 1umatate. )e",oltarea psi.o-(otorie se )ara)teri-ea-a prin per#e)tionarea lim'a1ului si a relatiilor a#e)tive. -se desavarseste #un)tia motorie -se #ormea-a re#le+ele )onditionate Cresterea si de",oltarea in perioada $ ani si 9-: ani este mai lenta/ talia )reste )u ,-9 )m:an iar greutatea )u 2 ;g:an. )e",oltarea psi.o(otorie de-voltarea )omple+a a 4NC / gandire/ vor'ire/ lo)omotie. 4e in).eie aparitia dentitiei de lapte. Cresterea si de",oltarea in perioada 9-: ani pana la s&arsitul pu-ertatii / )and apare perioada de adoles)enta. Cresterea in greutate este mai lenta la in)eputul perioadei/ urmata de o a))elerare a )resterii in perioada prepu'era. Cresterea in greutate este de apro+imativ 3/$ ;g:an si )am de , )m :an in inaltime 9

Perioada de scolar (ic # 9-: ani-pu-ertate ) se produ)e maturi-area -onelor )orti)ale - are lo) o modi#i)are a ritmului de )restere a segmentelor )orpului / pro)es mai a))elerat la tora)e si mem'rele superioare. 3n 1urul varstei de ,- ani in)epe inlo)uirea dintilor de lapte )u dentitia permanenta & se inlo)uies) apro+imativ ! dinti:an in de)ursul a $ ani 7 primul molar permanent erupe in 1urul varstei de ani/ al doilea in 1ur de 1! ani/ iar al treilea //maseaua de minte// in 1urul varstei de 2% ani. Perioada de scolar (are-# de la pu-ertate pana la adolescenta % -)orespunde aparitiei menar.ei la #ete si este )uprinsa intre 11-1! ani si de-voltarea #un)tiei se+uale la 'aieti )uprinsa intre 1!-1, ani -se in)etineste ritmul )resterii staturale si se a))elerea-a ritmul )resterii in greutate & -se modi#i)a dimensiunea unor segmente/ )orpul )apata un aspe)t armonios & -are lo) o de-voltare intele)tuala intensa -apare o la'ilitate psi.i)a si vegetativa -deprimare tran-itorie a imunitatii. 3n a)easta perioada apar de#ormari osoase datorita )resterii rapide si a po-itiilor vi)ioase( s)olio-a/ )i#os)olio-a/ )i#o-a

S-ar putea să vă placă și