Sunteți pe pagina 1din 1

9tema unit!

ii administrati)-teritoriale

Anexa nr. :odel "44; I&< +=

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscal: ........

Nr. .......... //200.

Adres/Cont IBAN/tel/fax TITLUL EXECUTORIU NR.1)........................... Nume i prenume / denumire debitor ............................... Domiciliul/sediul fiscal n localitatea .... str. ., nr. .. bloc sc. ap .. sector/ ude! .. Alte date de identificare a debitorului"#...................................................................................... . Natura obli$a!iei fiscale%# &ermenul le$al de plat sau perioada pentru care a fost calculat ma orarea de nt'r(iere Numr de e)iden! a pl!ii*# Cuantumul sumei datorate+# ,lei#

Documentul prin care s-a stabilit sau indi)iduali(at suma de plata.#.... /re(entul nscris constituie titlu executoriu n temeiul art. 0+0 din 1rdonan!a 2u)ernului nr.3"/"44% pri)ind Codul de procedura fiscala, republicat n "445, cu modificrile i completrile ulterioare. 6mpotri)a pre(entului nscris se poate introduce contesta!ie la instan!a udectoreasc competent, n termen de 0. (ile de la comunicare sau luare la cunotin!a, in conformitate cu pre)ederile art.05"-05% din 1rdonan!a 2u)ernului nr.3"/"44% pri)ind Codul de procedura fiscala, republicat n "445, cu modificrile i completrile ulterioare. /otri)it dispo(i!iilor art.3 alin.,"# lit. d# din 1rdonan!a 2u)ernului nr.3"/"44% pri)ind Codul de procedura fiscala, republicat n "445, cu modificrile i completrile ulterioare , c'nd urmea( s se ia msuri de executare silit, nu este obli$atorie audierea contribuabilului. Data emiterii7 ...................................................... Conductorul organului fiscal, Semntura L.S.

0# "#

se emite c'te un titlu executoriu distinct pentru fiecare crean!8 se )a completa7 codul de identificare fiscal ,codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, codul de nre$istrare fiscal sau codul unic de nre$istrare, dup ca(#8 actul de identitate seria, numrul8 numrul de nre$istrare la instan!a udectoreasc, etc.8 %# se )a preci(a denumirea crean!ei fiscale principale7 impo(it, tax, amend sau alt sum ori a crean!ei fiscale accesorii, dup ca(8 *# 9e nscrie obli$atoriu pe documentul repre(ent'nd plata efectuat de contribuabil8 +# ma orrile de nt'r(iere se )or calcula n continuare p'n la data pl!ii sau stin$erii, inclusi), conform art.0"4 din 1rdonan!a 2u)ernului nr. 3"/"44% pri)ind Codul de procedur fiscal, republicat n "445, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excep!ia obli$a!iilor fa! de bu$et pro)enite din dob'n(i, penalit!i de orice fel i amen(i8 .# se )or men!iona7 denumirea documentului, numr, data, emitentul.