Sunteți pe pagina 1din 23

NOILE GHIDURI DE RESUSCITARE CARDIORESPIRATORIE (RCR)

Dorel Sndesc, Petru Deutsch, Silviu Opri, Ovidiu Bedreag, Marius Papurica, Antoniu Brinzeu
Disciplina A.T.I. U.M.F. V. Babes Timisoara Introducere Cartea lui Safar ABC of resuscitation (1957) a fost principalul ghid de resuscitare utilizat n edicina de urgen!" ti p de aproape #u "tate de secol$ %n anul &''5 (for ula lui Safar (ABC) a fost nlocuit" de noile ghiduri de resuscitare) European Resuscitation Council ui!elines "or Resuscitation #$$%&'() International *iaison Committee on Resuscitation &I*C+R(, #$$% International Consensus Con"erence on Car!iopulmonarResuscitation&#( care ne*au ser+it ca principal" surs" ,i,liografic"$ -ucrarea noastr" +a prezenta ur atoarele aspecte) date epide iologice. conceptul de lan! al supra+ie!uirii. prezentarea sintetic" a principalelor schi ,"ri sur+enite in ghidurile de resuscitare. ghidurile de support +ital ,azal la adult. ghidurile de defi,rilare auto at" electric". ghidurile de resuscitare cardiorespiratorie a+ansat". particularita!ile ghidurilor de resuscitare la copil$ Epidemiologie Stopul cardiac este principala cauz" de deces/ afect0nd anual apro1i ati+ 7''$''' de indi+izi n 2uropa (3) 4i apro1i ati+ 56'$''' de indi+izi n S7A (5)$
Etiologie SCR (5) %

Cardiopatie Boli respiratorii 8rau a Boli cere,ro+asculare Asfi1ie 9nto1ica!ii edica entoase Alte tentati+e suicid

:&/5 5/3 3/1 &/& &/& 1/9 '/9

-a pri a analiz" a rit ului +entricular/ apro1i ati+ 5'; dintre pacien!ii afla!i n stop cadio*respirator prezint" fi,rila!ie +entricular" (<=) (6*9)$ >ro,a,il c" ul!i dintre pacien!ii afla!i n stop cardio*respirator au fost la nceput n fi,rila!ie sau tahicardie +entricular" chiar dac" n o entul e+alu"rii 2C? ei prezint" asistolie$ Resuscitarea: Lanul supravieuirii (The chain o survival) Conceptul (-an!ului supra+ie!uirii reprezint" pa4ii +itali care tre,uiesc ur a!i pentru o resuscitare reu4it") 1$ @ecunoa4terea i ediat" a urgen!ei si apel pentru a#utor calificat (telefoneaz" la 11&) &$ %nceperea ane+relor de resuscitare c0t ai rapid. resuscitarea i ediat" poate du,la sau tripla supra+ie!uirea dup" un episod de fi,rila!ie +entricular" (1'*13) 3$ Aefi,rilarea c0t ai rapid") resuscitarea i ediat" 4i defi,rilarea poate deter ina o rat" de supra+ie!uire de 59* 75; (15*&1)$ <iecare inut de nt0rziere duce la sc"derea supra+ie!uirii cu 1'*15; (1'*13)$ 5$ Asigurarea unui suport +ital a+ansat adec+at$ =icti ele unui stop cardio*respirator au ne+oie de ane+re de resuscitare n cel ai scurt ti p posi,il$ @esuscitarea asigur" un de,it cardiac ic dar esen!ial c"tre ini " 4i creier$ Aceasta cre4te pro,a,ilitatea transfor "rii unei fi,rila!ii +entriculare n rit sinusal$ Co presiile toracice sunt deose,it de i portante dac" nu poate fi aplicat un 4oc n pri ele 5 inute dup" stop$ Aefi,rilarea ntrerupe depolarizarea*repolarizarea anor al" care apare n ti pul fi,rila!iei +entriculare$ %n pri ele inute dup" o defi,rilare reu4it"/ frec+en!a cardiac" poate fi sc"zut" 4i contrac!iile pot fi ineficiente/ de aceea co presiile toracice sunt necesare n continuare$ !rincipalele modi ic"ri ale ghidurilor de resuscitare

<or ula lui Safar) A$ * AirBaC B$ * Breathing C$ * Circulate) asa# cardiac (15)&. 5)1) A$ * Arugs 2$ * 2D? <$ * <i,rillation ?$ * ?auging (2+aluare) E$ * Eu an Fentation 9$ * 9ntensi+e Care <a!" de for ula lui Safar/ noile ghiduri de @C@ prezint" ai ulte odific"ri iar cele ai i portante sunt enu erate ai #os) 1$ @ecunoa4terea i ediat" a urgen!ei G stopul cardio*respirator (SC@) G prin faptul c" pacientul nu r"spunde la sti uli 4i nu prin c"utarea pulsului$ &$ Fasa#ul cardiac e1tern (FC2) ini!iat rapid/ en!inut continuu/ 1''H in/ n i#locul sternului/ cu un raport co presiiHrespira!ii 3')& G ele ent esen!ial n @C@/ ai i portant dec0t +entila!ia artificial"$ 3$ Aefi,rilarea) n <= sau tahicardia +entricular" (8=) f"r" puls) c0t ai precoce. 36' I din start la defi,rilatoarele unipolare. un singur 4oc$ 5$ Aroguri) renun!are la adrenalin" n doze ari a iodarona antiarit ic de pri " inten!ie n cazul <= refractare la 3 4ocuri electrice 5$ Eipoter ia oderat" postresuscitare Suportul vital de #a$" la adult 1$ =erific" siguran!a ediuluiHlocului &$ =erific" daca +icti a r"spunde) scuturare u eri sunte!i ,ine H totul e n regul"J 7

3$ a) Aac" pacientul r"spunde) se las" pacientul n pozi!ia g"sit" se ree+alueaz" starea pacientului periodic ,) Aac" pacientul nu r"spunde) strig" dup" a#utor pozi!ionare n decu,it dorsal 4i se eli,ereaz" c"ile aeriene (o 0n" se pozi!ioneaz" pe fruntea pacientului 4i se pune capul n hipere1tensie/ n ti p ce cu cealalt" 0n" se ridic" adi,ula) 5$ =erific" dac" pacientul respir") pri+e4te (se ur "resc i4c"rile toracelui) ascult" (se ascult" cu urechea pozi!ionat" n dreptul gurii pacientului) si te %n pri ele inute dup" un stop cardiac/ +icti a poate s" respire foarte superficial sau foarte neregulat$ Ku tre,uie confundat acest od de respira!ie cu cel nor al/ de aceea pacientul nu tre,uie e+aluat ai ult de 1' secunde iar dac" e1ist" du,ii asupra odului n care respir" pacientul tre,uie luat" o atitudine confor " cu cea din cazul n care pacientul nu respir"$ 5$ a) Aac" respir" nor al) se a4eaz" n pozi!ia de siguran!" apel pentru a ,ulan!" e+aluare continu" ,) Aac" nu respir" nor al) tri ite dup" sau chea " a ,ulan!a asa# cardiac e1tern se pozi!ioneaz" 0inile n centrul toracelui +icti ei se co pri " sternul apro1i ati+ 5*5 c frec+en!a co presiilor) 1''H in 6$ a) Se co ,in" co presiile toracice cu +entila!ia artificial" dup" 3' de co presii toracice se eli,ereaz" c"ile respiratorii 4i se penseaz" nasul se e1ecut" & respira!ii succesi+e se continu" cu alternan!a co presii)respira!ii 3')& se ntrerupe resuscitarea nu ai dac" pacientul respir" nor al ,) Ku ai asa#ul cardiac e1tern/ f"r" +entila!ie artificial" (gur" la gur" sau gur" la nas)

este considerat accepta,il/ dac" sal+atorul nu e capa,il sau nu dore4te s" e1ecute respira!ia gur" la gur". studiile arat" c" FC2 f"r" +entila!ie artificial" este net superior lipsei de resuscitare/ unele suger0nd chiar c" procentul de supra+ie!uire este co para,il cu cel din resuscitarea utiliz0nd 4i +entila!ia artificial" (5:/59) frec+en!a co presiilor tre,uie s" fie de 1''H in se ntrerup co presiile nu ai dac" pacientul ncepe s" respire nor al 7$ Se continu" resuscitarea p0n" c0nd sose4te personalul calificat +icti a ncepe s" respire nor al sal+atorul este epuizat %L&'RIT( )E S*!'RT +IT%L ,%-%L L% %)*LT

>acientul nu r"spunde la sti uli J

Che a!i a#utor

Aeschide!i c"ile aeriene

>acientul nu respir" nor al J

Suna!i la 11&

3' de co presii toracice

@C@ 3')&

Riscul la care se supune salvatorul Au fost raportate pu!ine cazuri n care sal+atorul a suferit efecte ad+erse ale resuscit"rii) rare cazuri de tu,erculoz" (&&) sau SA@S (&3) iar trans iterea +irusului E9= nu a fost raportat"$ Recunoa.terea stopului cardiorespirator =erificarea pulsului la artera carotid" este o etod" ine1act" de confir are a circula!iei (&5)$ 8otodat" nu e1ist" do+ezi c" i4carea/ respira!ia sau refle1ul de tuse ar fi se ne care s" indice prezen!a circula!iei$ A4adar se reco and" nceperea ane+relor de resuscitare dac" pacientul nu r"spunde la sti uli 4i nu respir" nor al$ +entilaia

1'

%n ti pul @C@ scopul +entila!iei este de a en!ine o1igenarea adec+at" a s0ngelui$ =olu ul curent/ frec+en!a respiratorie opti " 4i concentra!ia opti " de o1igen din aerul inspirat pentru a o,!ine o o1igenare adec+at" nu sunt cunoscute n totalitate$ Ae aceea reco and"rile se fac pe ,aza ur "toarelor o,ser+a!ii) 1$ =olu ele curente tre,uiesc sa fie ai ici dec0t nor alul dar frec+en!a respiratorie ai are (&5) &$ Eiper+entila!ia este noci+" deoarece cre4te presiunea intratoracic" deter in0nd o sc"dere a rentoarcerii +enoase (&6) 3$ C0nd pacientul este +entilat f"r" protec!ie/ un +olu curent de 1l produce o distensie gastric" se nificati+ ai are dec0t unul de 5'' l (&7) 5$ -a adult +entila!ia cu +olu e ici 5''*6'' l este adec+at" 5$ %ntreruperile frec+ente din co presia toracelui au un efect negati+ asupra supra+ie!uirii Se reco and") 1$ @espira!iile s" dureze peste o secund" si cu +olu suficient pentru a deter ina i4carea toracelui/ dar s" se e+ite respira!iile prea puternice$ &$ @espira!ia gur" la nas este o alternati+" eficient" n cazul n care cea gur" la gur" nu este posi,il"$ (asa/ul cardiac e0tern((CE) FC2 deter in" apari!ia unui flu1 sanguin prin cre4terea presiunii intratoracice 4i prin co presia direct" a cordului$ Chiar dac" FC2 poate produce o 8AS de 6'*:' Eg/ 8AA este foarte ic" iar tensiunea arterial" edie la ni+elul carotidei rareori dep"4e4te 5' Eg (&:)$ FC2 genereaz" un flu1 sang+in ic/ dar critic pentru cord 4i creier/ cresc0nd pro,a,ilitatea unei defi,ril"ri reu4ite$ Acesta este deose,it de i portant dac" pri ul 4oc este ad inistrat la ai ult de 5 inute dup" colaps (&9)$ @eco and"ri) 1$ Ae fiecare dat" c0nd se reia FC2 0inile sal+atorului tre,uie sa fie a4ezate n centrul toracelui (3') &$ <rec+en!a co presiilor tre,uie s" fie 1''H in (31*33) 3$ 8oracele tre,uie co pri at 5*5c (35*35) 11

5$ Aup" fiecare co presie toracele tre,uie l"sat sa re+in" n pozi!ia ini!ial" 5$ Aurata co presiei toracelui tre,uie sa fie egal" cu cea a deco presiei 6$ %ntreruperi c0t ai pu!ine 7$ >uls palpapil la carotid" sau fe ural" nu nsea n" ntotdeauna flu1 arterial eficient )e i#rilarea electric" automat" RCR naintea defibrilrii <olosirea i ediat" a defi,rilatorului odat" ce acesta este disponi,il a fost un ele ent cheie n toate ghidurile de @C@ de p0n" acu / fiind considerat" de i portan!" capital" pentru trata entul fi,rila!iei +entriculare$ Acest concept a fost co ,"tut/ deoarece do+ezile au sugerat c" efectuarea FC2 naintea folosirii defi,rilatorului ar putea cre4te supra+ie!uirea dac" ti pul scurs p0n" la sosirea a ,ulan!ei este ai are de 5 inute$ <azele fi,rila!iei +entriculare) 1$ 2lectric" (L 5 inute) &$ Circulatorie ( in$ 5*1') epuizare energetic" iocardic" defi,rilarea direct" este ineficient" asa#ul cardiac e1tern cre4te 4ansele unei defi,ril"ri reu4ite (5') 3$ Feta,olic" G n aceast" faz" supra+ie!uirea este i pro,a,il" (51)

Algoritm de folosire a defibrilatorului extern automat (AED)

1&

Pacientul nu rspunde la stimuli? Chemai a/utor Deschidei cile aeriene, cutai semne de via "rimitei sau mer#ei dup !D $unai la %%2

RCP 30:2 pn este disponibil !D

!D evaluea. ritmul

&oc recomandat

&oc nerecomandat

% &'C %(0)3*0 + ,i-a.ic sau 3*0 + mono-a.ic

Reluai imediat RCP 30:2 pentru 2 minute

Reluai imediat RCP 30:2 pentru 2 minute

$e continu RCR pn cnd pacientul respir normal

Suportul vital avansat la adult Introducere 13

8ul,ur"rile de rit asociate cu stopul cardiorespirator (SC@) sunt p"r!ite n dou" grupe) Moca,ile) fi,rila!ia +entricular" (<=)/ tahicardia +entricular" f"r" puls (8=) Kon4oca,ile) asistolia/ acti+itatea electric" f"r" puls (A2<>) >rincipala diferen!" n anage entul acestor dou" grupe de arit ii este r"spunsul la defi,rilare$ Fane+rele ulterioare) FC2/ +entila!ia ecanic" (=F)/ a,ordul +enos/ ad inistrarea de adrenalin"/ identificarea 4i corec!ia factorilor re+ersi,ili sunt co une a ,elor grupe$ Ritmurile ocabile -a adult cea ai co un" tul,urare de rit la pacien!ii cu SC@ este <=/ care poate fi precedat" de un episod de 8= sau chiar tahicardie supra+entricular" (36)$ 1$ Ndat" confir at stopul cardiac) striga!i dup" a#utor cere!i un defi,rilator ncepe!i i ediat ane+rele de resuscitare cardio*pul onar" (@C>) cu raportul dintre FC2 4i =F de 3')& &$ Ndat" ce a!i pri it defi,rilatorul) diagnostica!i rit ul aplic0nd padelele dac" <= sau 8= este confir at"/ nc"rca!i defi,rilatorul 4i ad inistra!i un 4oc (15'O&''I ,ifazic sau 36'*I onofazic)$ f"r" s" ree+alua!i rit ul sau pulsul relua!i @C>(3')&) ti p de & inute$ Chiar dac" defi,rilarea a fost reu4it"/ foarte rar pulsul este palpa,il i ediat (37)/ iar nt0rzierea datorat" palp"rii pulsului ar putea co pro ite cordul (3:)$ 3$ Se continu" @C> & inute apoi se ree+alueaz"$ dac" pacientul este n <=H8= se ad inistreaz" al doilea 4oc (15'O3''I ,ifazic sau 36'I onofazic) @C> se continu"$ 5$ Aup" dou" inute se ree+alueaz" rit ul) dac" n continuare pacientul este n <=H8= se ad inistreaz" o fiol" de adrenalin" se ad inistreaz" al treilea 4oc se reia @C> 5$ Aup" dou" inute de @C> se ree+alueaz" rit ul$ Aac" prezint" n continuare <=) 15

se ad inistreaz" un ,olus de a iodaron" (3'' g i$+$) dac" nu se deceleaz" un rit organizat se continu" @C>$ @ee+alu"rile rit ului cardiac tre,uie sa fie scurte/ iar pulsul tre,uie ree+aluat doar dac" se e+iden!iaz" un rit organizat (co ple1e regulate 4i nguste)$ Aac" se e+iden!iaz" un rit organizat n ti pul FC2 se ntrerupe FC2 pentru ree+aluarea pulsului doar dac" pacientul prezint" se nele unei resuscit"ri reu4ite$ Aac" e1ist" du,ii asupra prezen!ei pulsului/ n prezen!a unui rit organizat/ se reiau ane+rele de resuscitare$ Analiza caracteristicilor undelor <= a ar"tat c" pro,a,ilitatea unei defi,ril"ri reu4ite este cu at0t ai are cu c0t perioada dintre FC2 4i ad inistrarea 4ocului este ai ic"$ 9ndiferent de rit ul cardiac (4oca,il sau ne4oca,il) se ad inistreaz" adrenalin" (1 g ) la 3*5 inute p0n" c0nd resuscitarea este reu4it"$ Lovitura precordial Se +a lua n considerare o singur" lo+itur" precordial" (se aplic" o lo+itur" cu podul pal ei n centrul toracelui) dac" sunte artori la insta* larea SC@ iar defi,rilatorul nu este la nde 0n"$ Aceste circu stan!e apar n od nor al c0nd pacientul este onitorizat$ %n general lo+itura precordial" este util" la con+ersia 8= n rit sinusal$ Sunt raportate foarte rare situa!ii n care lo+itura precordial" a con+ertit un rit eficient ntr*unul ineficient$ Ventilaia mecanic i securizarea cilor aeriene 9ntu,a!ia oro traheal" (9N8) ofer" cea ai sigur" cale aerian"/ dar tre* ,uie efectuat" doar de personal ,ine antrenat 4i e1peri entat$ >ersoana a+izat" ar tre,ui s" efectueze laringoscopia f"r" a ntrerupe FC2$ Kici o ncercare de 9N8 nu ar tre,ui s" dureze ai ult de 3's$ Aup" 9N8 tre,uie +erificat" pozi!ionarea corect" a sondei 4i apoi tre,uie fi1at" adec+at$ Aup" 9N8 se continu" FC2 cu o frec+en!" de 1''H in f"r" a face pauze pentru +entila!ie$ >l" 0nii tre,uiesc +entila!i cu o frec+en!a de 1' +entila!ii pe inut/ e+it0ndu*se hiper+entila!ia$ Ritmurile non.oca#ile @it urile non4oca,ile sunt) acti+itatea electric" f"r" puls 4i asistolia$ >acien!ii cu acti+itate electric" f"r" puls (A2<>) (denu ita 4i disocia!ie electro ecanic"/ A2F) deseori prezint" contrac!ii iocardice/ dar acestea sunt prea sla,e pentru a produce o unda de puls detecta,il"$ A2<> este deseori cauzat" de afec!iuni re+ersi,ile 4i poate fi tratat" dac" aceste afec!iuni sunt identificate 4i tratate corect$ @ata de supra+ie!uire a

15

pacien!ilor cu A2<> este foarte ic" dac" afec!iunea de ,az" nu este identificat" sau nu poate fi tratat"$ Aac" rit ul ini!ial este A2<> sau asistolie/ se ncep ane+rele de resuscitare cu raportul dintre co presiile toracice 4i +entila!iile ecanice de 3')&$ Asistolia poate fi e1acer,at" sau precipitat" de hipertonia +agal" 4i teoretic aceasta poate fi re+ersi,il" dac" se ad inistreaz" un drog +agolitic. de aceea n ciuda faptului c" nc" nu e1ist" do+ezi confor c"rora ad inis* trarea de rutin" a atropinei n cazul asistoliei ar cre4te supra+ie!uirea/ se ad i*nistreaz" atropin" n doz" de 3 g (doza care asigura ,locarea a1i " a +agului)$ C"ile aeriene tre,uiesc securizate c0t ai rapid pentru a per ite +entila!ia ecanic" f"r" a ntrerupe FC2$ Aup" 3 inute de @C> ree+alua!i rit ul cardiac$ Aac" nu este prezent nici un rit / sau nu este nici o odificare a acestuia relua!i @C>$ Aac" este prezent un rit organizat ncerca!i s" palpa!i pulsul$ C0nd este pus diagnosticul de asistolie/ tre,uie c"utate pe 2C? atent undele > deoarece acest tip de asistolie ar putea r"spunde la pacing cardiac$ <= cu unde ici este dificil de deose,it de asistolie 4i nu r"spunde la 4ocuri$ Continuarea @C> ar putea ,un"t"!i a plitudinea 4i frec+en!a undelor 4i ar putea cre4te 4ansele unei defi,ril"ri reu4ite$ %n cazul n care n cursul resuscit"rii asistoliei sau A2<> rit ul trece n <=/ tre,uie ur at protocolul de resuscitare al <=$ C"i de administrare a medicamentelor Calea intravenoas Arogurile pot fi ad inistrate at0t n siste ul +enos periferic c0t 4i pe cateter central$ Chiar dac" peacP*urile plas atice sunt o,!inute ai rapid n cazul ad inistr"rii pe cateter central (39)/ pentru a onta cateterul ar tre,ui ntrerupt" @C> ceea ce nu este corect$ Arogurile ad inistrate n siste ul +enos periferic ar tre,ui ur ate de ad inistrarea a cel pu!in &' l de fluid 4i de ridicarea e1tre it"!ilor$ Ci de administrare alternativ Sunt folosite atunci c0nd calea intra+enoas" nu este accesi,il"$ Calea intraosoas. este folosit" ai ales la copii dar poate fi folosit" 4i la adul!i (5')$ Arogurile ad inistrate intraosos ating o concentra!ie plas atic" eficient" ntr*un ti p co para,il cu ad inistrarea pe cateter +enos central$
Algoritm de resuscitare cardiorespiratorie avansata

16

Pacientul nu rspunde la stimuli?

Deschidei cile aeriene, cutai semne de via Chemai echipa de RCP RCP 30:2 pn este disponibil un de-ibrilator

Reevaluai ritmul

&ocabil

0on1ocabil

% &'C %(0)3*0 + ,i-a.ic sau 3*0 + mono-a.ic

2n timpul RCP Corectai cau.ele reversibile 3eri-icai po.iia electro.ilor $ecuri.ai cile aeriene45'"6 '2 3eri-icai sau montai o cale venoas 7C! continuu odat securi.ate cile aeriene drenalin %m# i8v8 la 3)( min miodaron, atropin, sul-at de ma#ne.iu

Reluai imediat RCP 30:2 pentru 2 minute

Reluai imediat RCP 30:2 pentru 2 minute

Cau.e revesibile de $CR 4H 4T 9ipovolemia Pneumotora: ;n tensiune 9iper<alemia "amponada cardiac 9ipo<alemia $ubstane to:ice 9ipocalcemia "rombembolism pulmonar

17

Calea tra/eal. se folose4te c0nd calea intra+enoas" sau intraosoas" nu este disponi,il"$ %n ti pul @C> doza echipotent" de adrenalin" ad inistrat" intratra* heal este de 3*1' ori ai are fa!" de doza ad inistrat" i$+$ (51*5&)$ Aac" se ad inistreaz" intratraheal/ adrenalina (3 g) tre,uie diluat" n cel pu!in 1' l ap" distilat" (apa distilat" este preferat" fa!" de ser deoarece asigur" o a,sor,!ie ai ,un") )rogurile 1$ Adrenalina (f 1 gH l) 1 g la 3*5 in i$+$ (&*3 g traheal in 1' l) &$ A iodarona (f 15' g) indica!ii) <= sau 8= f"r" puls refractare la 3 4ocuri doza) 3'' g i$+$ (diluat n glucoz" 5; p0n" la &' l) repetare 15' g perfuzie 9'' gH&5h reac!ii ad+erse) ,radicardie/ hipotensiune 3$ Atropina (f 1 gH l) indica!ii) asistolie/ A2<> cu A= Q 6'H in doza) 3 g i$+$ 5$ -idocaina (f &; * &' gH l/ 5; * 5' gH l) indica!ii) <= 4i 8= refractare (linia a &*a dup" a iodaron") doza) 1*1/5 gHPg 5' g ( a1i 3 gHPg pri a or") 5$ Fagneziu sulfat (f 5'; / &';)(53*57) indica!ii) 1$ <= refractara cu hipoFg &$ 8ahiarit ii +entriculare R hipoFg 3$ 8orsada de +0rfuri 5$ 8o1icitate digitalica doza) &g i$+$ (5 l sol 5';) n 1*& in repetare la 1'*15 in 6$ Bicar,onat de Ka (sol :/5;*1 2SH l) indica!ii) 1$ SC@ cu hiperpotase ie &$ 9nto1ica!ie cu antidepresi+e triciclice 3$ pE 7/1 doza) 5' l sol$ :/5; p$e$+$ 1:

7$ Calciu (sol 1';) indica!ii) ) A2<> cu G hiperpotase ie ) hipocalce ie ) supradozare ,locan!i de Ca doza) 1' l i$+$ RH*repetat !articularit"ile ghidurilor de RCR la copil Koile ghiduri de @C@ la copil au ncercat s" si plifice protocolul de resuscitare astfel nc0t s" dispar" situa!iile n care copiii nu sunt resuscita!i din cauza fricii de a face r"u$ Aceast" fric" a fost ali entat" de faptul c" aceste protocoale erau diferite fa!" de cele de la adult$ %n ur a studiilor efectuate/ s*a de onstrat c" supra+ie!uirea este considera,il ai are dac" se practic" @C@ indiferent de protocolul aplicat (adult sau copil)/ fa!" de situa!ia n care nu se resuscit" ci se a4teapt" o echip" specializat" (5&*55)$ Raportul compresii1ventilaii Se reco and" ca n situa!ia n care este doar un singur sal+ator s" se practice @C@ cu un raport 3')& (ca la adult)$ %n cazul n care sunt doi sau ai ul!i sal+atori se +a practica @C@ cu un raport 15)& (55*57)$

19

(asa/ul cardiac e0tern -a sugar FC2 se practic" cu dou" degete n cazul unui singur sal+ator iar dac" sunt doi se practic" folosind a ,ii polici (5:*59)$ -a copilul ai are de un an se practic" FC2 folosind una sau a ,ele 0ini$

)e i#rilarea electric" automat" Studii recente au ar"tat c" defi,rilatoarele electrice auto ate sunt capa,ile s" e+alueze corect rit ul cardiac la copii 4i e1tre de rar ar putea s" reco ande incorect ad inistrarea unui 4oc$ Confor noilor ghiduri de resuscitare se reco and" ad inistrarea 4ocurilor la copiii ai ari de un an (5IHPgc) (6')$ >entru ad inistrarea 4ocurilor se reco and" folosirea padelelor pediatrice n cazul copiilor intre 1 4i : ani (se pot folosi 4i padelele pentru adul!i n cazul n care nu sunt disponi,ile cele pentru copii)$ %n cazul copiilor ai ari de : ani se folose4te protocolul de la adul!i$ RC! la copii2droguri
!rodus Adrenalina (f 1 gH l) Atropina (f 1 gH l) Bicar,onat de Ka :/5; (1 2SH l) )iluia 1 gH1' l (1''TgH l) 1 gH1' l (1''TgH l) )o$a i3v31p3e3v 1'TgHPg (1 lH1'Pg) &'*5'TgHPg &*5 lH1'Pg 1 2SHPg

&'

Uilina (f 1;/ &;)

1'

gH l

1 gHPg

Suportul vital #a$al la copii Pacientul nu rspunde la stimuli ? Chemai a/utor

Deschidei cile aeriene ( respiraii succesive

Pacientul nu rspunde ;n continuare la stimuli 4lips puls6? RCR %(:2 Dup % minut chemai echipa de resuscitare apoi continuai RCR

&1

Suportul vital avansat la copil

Pacientul nu rspunde la stimuli?

2ncepei RCP com-orm suportului vital de ba. Chemai echipa de RCP RCP %(:2 pn este disponibil un de-ibrilator

Reevaluai ritmul

&ocabil

0on1ocabil

% &'C =+><#c sau !D

2n timpul RCP Corectai cau.ele reversibile 3eri-icai po.iia electro.ilor $ecuri.ai cile aeriene45'"6 '2 3eri-icai sau montai o cale venoas 7C! continu odat securi.ate cile aeriene drenalin %m# i8v8 la 3)( min miodaron, atropin, sul-at de ma#ne.iu

Reluai imediat RCP %(:2 pentru 2 minute

Reluai imediat RCP %(:2 pentru 2 minute

Cau.e revesibile de $CR 4H 4T 9ipovolemia Pneumotora: ;n tensiune 9iper<alemia "amponada cardiac 9ipo<alemia $ubstane to:ice 9ipocalcemia "rombembolism pulmonar

&&

Conclu$ii 1$ 2le entul esen!ial este FC2 >recoce 1''H in Kentrerupt @aport co presii Hrespira!ii) 3'H& &$ Aefi,rilarea (4ocul electric) * esen!ial" in <= si 8= f"r" puls 4oc unic/ repetat la ne+oie dup" ini u & inute de resuscitare 36' I 3$ Adrenalina 1 g la 3 in 5$ 8rata entul de pri " linie al arit iilor +entriculare G a iodarona 5$ @C@ la copii G dup" sche a de la adult cu ici odific"ri
,I,LI'&R%4IE 1$ Resuscitation &''5. 67S1) S1*S1:9 &$ Resuscitation &''5. 67) 1*351 3$ SA7S/ S$ et al$) Tas0 Force o" t/e European 1ociet- o" Car!iolo2- on Car!io3 4ascular Mortalit- an! Morbi!it- 1tatistics in Europe$ 2ur$ Eeart I$ 1997. 1:) 1&31*5: 5$ A erican Eeart Association/ 5eart Disease an! 1tro0e 1tatistics G &''5 7ptodate 5$ SA@A=AKAK$ >$ et al$) A sur4e- o" resuscitation trainin2 nee!s o" senior anest/etists$ @esuscitation &''5. 65) 93*6 6$ CNBB/ -$A$. <AE@2KB@7CE/ C$2$. N-S7<DA/ F$. CN>ASS/ F$D$) C/an2in2 inci!ence o" out3o"3/ospital 4entricular "ibrillation / 19:'*&'''$ IAFA &''&. &::)3'':*13$ 7$ @2A/ 8$A$. 29S2KB2@?/ F$S$. S9K9BA-A9/ ?$. VE982/ @$A$) Inci!ence o" EM1 3 treate! out3o"3/ospital car!iac arrest in t/e Unite! 1tates $ @esuscitation &''5. 63)17*&5$ :$ =A9--AKCN7@8/ C$. S892--/ 9$?$) Car!iac arrest care an! emer2encme!ical ser4ices in Cana!a$ Can$ I$ Cardiol$ &''5. &')1':1*9'$ 9$ VAA-2V9IK/ @$A$. de =NS/ @$. DNS82@/ @$V$) +ut3o"3/ospital car!iac arrests in Amster!am an! its surroun!in2 areas, results "rom t/e Amster!am resuscitation stu!- (A@@2S8) in W7tsteinX stCle$ @esuscitation 199:. 3:)157*67$ 1'$ =A-2KY72-A/ 8$A$. @N2/ A$I$. C@289K/ S$. S>A982/ A$V$. -A@S2K/ F$>$) Estimatin2 e""ecti4eness o" car!iac arrest inter4entions,a lo2istic re2ression sur4i4al mo!el$ Circulation/ 1997. 96)33':*13$

&3

11$ EN-FB2@?/ F$. EN-FB2@?/ S$. E2@-98Y/ I$) Factors mo!i"-in2 t/e e""ect o" b-stan!er car!iopulmonar- resuscitation on sur4i4al in out3o"3/ospital car!iac arrest patients in 16e!en$ 2ur$ Eeart I$ &''1. &&)511*9$ 1&$ EN-FB2@?/ F$. EN-FB2@?/ S$. E2@-98Y/ I$. ?A@A2-N=/ B$) 1ur4i4al a"ter car!iac arrest outsi!e /ospital in 16e!en. 16e!is/ Car!iac Arrest @egistrC$ @esuscitation 199:. 36)&9*36$ 13$ VAA-2V9IK/ @$A$. Ae =NS/ @$. 89ISS2K/ I$?$>$. DNS82@/ @$V$) 1ur4i4al mo!els "or out3o"3/ospital car!iopulmonar- resuscitation "rom t/e perspecti4es o" t/e b-stan!er) t/e "irst respon!er) an! t/e parame!ic$ @esuscitation &''1. 51)113*&&$ 15$ V2A=2@/ V$A$. E9--/ A$. <AE@2KB@7CE/ C$2$. et al$) Use o" t/e automatic e7ternal !e"ibrillator in t/e mana2ement o" out3o"/ospital car!iac arrest $ K$ 2ngl$ I$ Fed$ 19::. 319)661*6$ 15$ A7B-2/ 8$2$. F2K2?AYY9/ I$I$. >A@9S/ >$F$) E""ect o" out3o"/ospital !e"ibrillation b- basic li"e support pro4i!ers oncar!iac arrest mortalit-, a metaanal-sis $ Ann$ 2 erg$ Fed$ 1995. &5)65&*5:$ 16$ S892--/ 9$?$. V2--S/ ?$A$. AeFA9N/ =$I$. et al$) Mo!i"iable "actors associate! 6it/ impro4e! car!iac arrest sur4i4al in a multicenter basic li"e support8 !e"ibrillation s-stem, +9A*1 1tu!- 9/ase I results $ Nntario >rehospital Ad+anced -ifeSupport$ Ann$ 2 erg$ Fed$ 1999. 33)55*5'$ 17$ S892--/ 9$?$. V2--S/ ?$A$. <92-A/ B$I$. et al$) Impro4e! out3o"3/ospital car!iac arrest sur4i4al t/rou2/ t/e ine7pensi4e optimi:ation o" an e7istin2 !e"ibrillation pro2ram, +9A*1 stu!- p/ase II$ Nntario >rehospital Ad+anced -ife Support$ IAFA 1999. &:1)1175*:1$ 1:$ CA<<@2Z/ S$) Feasibilit- o" public access to !e"ibrillation $ Curr$ Npin$ Crit$ Care &''&. :)195*:$ 19$ NX@N7@D2/ F$<$. ANKA-ASNK/ 2$. ?2AA2S/ I$S$) An airline car!iac arrest pro2ram. Circulation 1997. 96)&:59*53$ &'$ >A?2/ @$-$. EAFAAK/ F$E$. FcD2KAS/ A$D$) De"ibrillation aboar! a commercial aircra"t$ Circulation 199:. 97)15&9*3'$ &1$ =A-2KY72-A/ 8$A$. @N2/ A$I$. K9CEN-/ ?$. C-A@D/ -$-$. S>A982/ A$V$. EA@AFAK/ @$?$) +utcomes o" rapi! !e"ibrillation b- securit- o""icers a"ter car!iac arrest in casinos$ K$ 2ngl$ I$ Fed$ &'''. 353)1&'6*9$ &&$ E29-FAK/ D$F$. F7SCE2KE29F/ C$) 9rimar- cutaneous tuberculosis resultin2 "rom mout/3to3mout/ respiration. K$ 2ngl$ I$ Fed$ 1965. &73)1'35*6$ &3$ CE@9S89AK/ F$A$. -N78<Z/ F$. FcANKA-A/ -$C$. et al$) 9ossible 1AR1 corona4irus transmission !urin2 car!iopulmonar- resuscitation 2 erg$ 9nfect$ Ais$ &''5. 1')&:7*93$ &5$ BAE@/ I$. D-9K?-2@/ E$. >AKY2@/ V$. @NA2/ E$. D288-2@/ A$) 10ills o" la- people in c/ec0in2 t/e caroti! pulse$ @esuscitation 1997. 35)&3*6$ &5$ BASD288/ >$. KN-AK/ I$. >A@@/ F$) Ti!al 4olumes 6/ic/ are percei4e! to be a!e;uate "or resuscitation$ @esuscitation 1996. 31)&31*5$ &6$ A7<A2@E29A2/ 8$>$. S9?7@ASSNK/ ?$. >9@@A--N/ @$?$. et al$) 5-per4entilation 3 in!uce! /-potension !urin2 car!iopulmonar- resuscitation $ Circulation &''5. 1'9)196'*5$

&5

&7$ V2KY2-/ =$. 9A@9S/ A$E$. BAKK2@/ F$I$. D7B9-9S/ >$S$. V9--9AFS/ I$-$I$) In"luence o" ti!al 4olume on t/e !istribution o" 2as bet6een t/e lun2s an! stomac/ in t/e nonintubate! patient recei4in2 positi4e3pressure 4entilation $ Crit$ Care Fed$ 199:. &6)365*: &:$ >A@AA9S/ K$A$. FA@89K/ ?$B$. ?N2889K?/ F$?$. et al$) 1imultaneous aortic) <u2ular bulb) an! ri2/t atrial pressures !urin2 car!iopulmonar- resuscitation in /umans$ 9nsights into echanis s$ Circulation 19:9. :')361*:$ &9$ V9D/ -$. EAKS2K/ 8$B$. <Z--9K?/ <$. et al$) Dela-in2 !e"ibrillation to 2i4e basic car!iopulmonar- resuscitation to patients 6it/ out3o"3/ospital 4entricular "ibrillation, a ran!omi:e! trial$ IAFA &''3. &:9)13:9*95$ 3'$ EAKA-2Z/ A$I$) Teac/in2 /an! placement "or c/est compression = a simpler tec/ni;ue$ @esuscitation &''&. 53)&9*36$ 31$ Z7/ 8$/ V29-/ F$E$. 8AK?/ V$. et al$) A!4erse outcomes o" interrupte! precor!ial compression !urin2 automate! !e"ibrillation$ Circulation &''&. 1'6)36:*7&$ 3&$ SV2KSNK/ @$A$. V2A=2@/ V$A$. K9SDAK2K/ @$A$. FA@89K/ I$. AAE-B2@?/ S$) 5emo!-namics in /umans !urin2 con4entional an! e7perimental met/o!s o" car!iopulmonar- resuscitation$ Circulation 19::. 7:)63'*9$ 33$ D2@K/ D$B$. SAKA2@S/ A$B$. @A9<2/ I$. F9-AKA2@/ F$F$. N88N/ C$V$. 2VZ/ ?$A$) A stu!- o" c/est compression rates !urin2 car!iopulmonar- resuscitation in /umans, t/e importance o" rate3!irecte! c/est compressions $ Arch 9ntern Fed 199&. 15&)155*9$ 35$ AB2--A/ B$S$. A-=A@AAN/ I$>$. FZD-2B7S8/ E$. et al$) >ualit- o" car!iopulmonar- resuscitation !urin2 in3/ospital car!iac arrest$ IAFA &''5. &93)3'5*1'$ 35$ V9D/ -$. D@AF2@*INEAKS2K/ I$. FZD-2B7S8/ E$. et al$) >ualit- o" car!iopulmonar- resuscitation !urin2 out3o"3/ospital car!iac arrest $ IAFA &''5. &93)&99*3'5$ 36$ BAZ2S de -7KA/ A$. CN7F2-/ >$. -2C-2@C[/ I$<$) Ambulator- su!!en car!iac !eat/, mec/anisms o" pro!uction o" "atal arr/-t/mia on t/e basis o" !ata "rom '%? cases$ A $ Eeart I$ 19:9. 117)151*9$ 37$ @2A/ 8$A$. SEAE/ S$. D7A2KCE7D/ >$I$. CN>ASS/ F$D$. CNBB/ -$A$) Automate! e7ternal !e"ibrillators, to 6/at e7tent !oes t/e al2orit/m !ela- C9R@ Ann$ 2 erg$ Fed$ &''5. 56)13&*51$ 3:$ +an A-2F/ A$>$. SAKN7/ B$8$. DNS82@/ @$V$) Interruption o" car!iopulmonar- resuscitation 6it/ t/e use o" t/e automate! e7ternal !e"ibrillator in out3 o"3/ospital car!iac arrest$ Ann$ 2 erg$ Fed$ &''3. 5&)559*57$ 39$ 2F2@FAK/ C$-$. >9KCEAD/ A$C$. EAKCNCD/ A$. EA?2K/ I$<$) E""ect o" in<ection site on circulation times !urin2 car!iac arrest$ Crit$ Care Fed$ 19::. 16)113:*51$ 5'$ ?-A2S2@/ >$V$. E2--F9CE/ 8$@$. SY2VCY7?A/ A$. -NS2D/ I$A$. SF98E/ A$S$) Fi4e3-ear e7perience in pre/ospital intraosseous in"usions in c/il!ren an! a!ults$ Ann$ 2 erg$ Fed$ 1993. &&)1119*&5$ 51$ SCE788-2@/ I$. BA@8SCE/ A$/ 2B2-9K?/ B$I$. et al$) En!obronc/ial a!ministration o" a!renaline in preclinical car!iopulmonar- resuscitation $ Anasth$ 9ntensi+ther$ Kotfall ed$ 19:7. &&)63*:$

&5

5&$ EN@KCE2K/ 7$. SCE788-2@/ I$. S8N2CD2-/ E$. 29CE2-D@A78/ V$. EAEK/ K$) En!obronc/ial instillation o" epinep/rine !urin2 car!iopulmonar- resusci3 tation$ Crit$ Care$ Fed$ 19:7. 15)1'37*9$ 53$ 8E2-/ F$C$. A@FS8@NK?/ A$-$. FcK7-8Z/ S$2$. CA-9<</ @$F$. NXCNKKN@/ C$F$) Ran!omise! trial o" ma2nesium in in3/ospital car!iac arrest $ -ancet 1997. 35')1&7&*6$ 55$ A--2?@A/ I$. -A=2@Z/ @$. CNAZ/ @$. et al$) Ma2nesium sul"ate in t/e treatment o" re"ractor- 4entricular "ibrillation in t/e pre/ospital settin2 $ @esuscitation &''1. 59)&55*9$ 55$ <A8N=9CE/ A$. >@2K89C2/ A$. ANBB/ ?$) Ma2nesium in in3/ospital car!iac arrest$ -ancet 199:. 351)556$ 56$ EASSAK/ 8$B$. IA??2@/ C$. BA@K288/ A$B$) A ran!omise! trial to in4esti2ate t/e e""icac- o" ma2nesium sulp/ate "or re"ractor- 4entricular "ibrillation $ 2 erg$ Fed$ I$ &''&. 19)57*6&$ 57$ F9--2@/ B$. C@AAANCD/ -$. EN<<2KB2@?/ S$. et al$) 9ilot stu!- o" intra4enous ma2nesium sul"ate in re"ractor- car!iac arrest, sa"et- !ata an! recommen!ations "or "uture stu!ies$ @esuscitation 1995. 3')3*15$ 5:$ D2@K/ D$B$. E9-V9?/ @$V$. B2@?/ @$A$. SAKA2@S/ A$B$. 2VZ/ ?$A$) Importance o" continuous c/est compressions !urin2 car!iopulmonar- resuscitation, impro4e! outcome !urin2 a simulate! sin2le la-3rescuer scenario $ Circulation &''&. 1'5)655*9$ 59$ CEAKA@A KC/ ?@7B2K D?/ 8S98-9D I2/ et al$) +bser4ations o" 4entilation !urin2 resuscitation in a canine mo!el$ Circulation/ 1995. 9')3'7'*5$ 5'$ 2VZ/ ?$A$. et al$ 9n) &''6 Zear,ooP of 9ntensi+e Care and 2 ergencC Fedicine/ I$-$ =incent (su,red)/ Springer/ Brussels. 316*3&7 51$ D9F/ <$. et al$) Circulation #$$%. 11&) 715*719 5&$ D79SFA/ F$. S7NF9K2K/ >$. DN@>2-A/ @$) 9ae!iatric out3o"3/ospital car!iac arrests, epi!emiolo2- an! outcome$ @esuscitation 1995. 3')151*5'$ 53$ DZ@9ACN7/ A$K$. A@C9K72/ 2$-$. >22D/ C$. D@A7S/ I$<$) E""ect o" imme!iate resuscitation on c/il!ren 6it/ submersion in<ur- $ >ediatrics 1995. 95)137*5&$ 55$ B2@?/ @$A$. E9-V9?/ @$V$. D2@K/ D$B$. 2VZ/ ?$A$) B-stan!erAA c/est compressions an! assiste! 4entilation in!epen!entl- impro4e outcome "rom pi2let asp/-7ial pulseless BBcar!iac arrestAA$ Circulation &'''. 1'1)1753*:$ 55$ B2@?/ @$A$. E9-V9?/ @$V$. D2@K/ D$B$. BABA@/ 9$. 2VZ/ ?$A$) 1imulate! mout/3to3mout/ 4entilation an! c/est compressions &b-stan!er car!iopulmonarresuscitation( impro4es outcome in a s6ine mo!el o" pre/ospital pe!iatric asp/-7ial car!iac arrest$ Crit$ Care Fed$ 1999. &7)1:93*9$ 56$ Aorph/ 2$. ViP/ -$. Steen/ >$A$) E""ecti4eness o" 4entilationcompression ratios ',% an! #,'% in simulate! sin2le rescuer pae!iatric resuscitation $ @esuscitation &''&. 55)&59*65$ 57$ 87@K2@/ 9$. 87@K2@/ S$. A@FS8@NK?/ =$) Does t/e compression to 4entilation ratio a""ect t/e ;ualit- o" C9R, a simulation stu!-$ @esuscitation &''&. 5&)55*6&$ 5:$ BABBS/ C$<$. D2@K/ D$B$) +ptimum compression to 4entilation ratios in C9R un!er realistic) practical con!itions, a p/-siolo2ical an! mat/ematical anal-sis $ @esuscitation &''&. 55)157*57$

&6

59$ BABBS/ C$<$. KAADA@K9/ =$) +ptimi:in2 c/est compression to rescue 4entilation ratios !urin2 one3rescuer C9R b- pro"essionals an! la- persons, c/il!ren are not <ust little a!ults$ @esuscitation &''5. 61)173*:1$ 6'$ SAFSNK/ @$. B2@?/ @$. B9K?EAF/ @$) 9e!iatric A!4ance! *i"e 1upport Tas0 Force I*CoR$ 7se of auto ated e1ternal defi,rillators for children) an update$ An ad+isorC state ent fro the >ediatric Ad+anced -ife Support 8asP <orce of the 9nternational -iaison Co ittee on @esuscitation$ @esuscitation &''3. 57)&37O53$

&7