Sunteți pe pagina 1din 34

PREZENTARE FUNCIONARE CEDO

1. Cadrul istoric al Curii Europene a Drepturilor Omului Curtea European a Drepturilor Omului (Curtea European) a fost instituit prin Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale (Convenia European), semnat la Roma la 4 noiembrie 19 ! i intrat "n vi#oare la $ septembrie 19 $% &"n la data intrrii "n vi#oare a &roto'olului nr% 11 a Conveniei Europene a Drepturilor Omului , e(ista un or#an bi'efal )urisdi'ional european de e(aminare a violrii Conveniei Europene a Drepturilor Omului i anume* Comisia European a Drepturilor Omului i Curtea Europen a Drepturilor Omului% Comisia European avea rolul de a e(amina 'a+urile propuse de statele pri, dar i pl"n#erile individuale 'ontra a'elor state 'are a''ept o asemenea pro'edur printr,o de'laraie e(pres, iar Curtea European e(amina liti#iile 'are,i erau pre+entate de Comisie% Dup intrarea "n vi#oare a proto'olului nr% 11 Comisia Europeana a Drepturilor Omului i ve'-ea Curte European a Drepturilor Omului ii in'etea+ e(istena, instituindu,se o nou Curte European a Drepturilor Omului% &osibilitatea unei fu+ionri a Comisiei i Curii intr,un or#an uni' a fost pentru prima oar menionat 'u o'a+ia 'elei de,a .,a reuniuni a Comitetului de e(peri pentru ameliorarea pro'edurii Conveniei Europene a Drepturilor Omului, "n 'ursul unui s'-imb de opinii 'u repre+entanii Comisiei% /a 0. mai 199$, Comitetul 1initrilor a adoptat o -otr"re, prin 'are i se in'redina Comitetului dire'tor pentru drepturile omului (CDD2) pre#tirea unui proie't de proto'ol de amendament la Convenie, 'u efe't de restru'turare a me'anismului e(istent de suprave#-ere% &roie'tul de proto'ol pre#tit de Comitetul de e(peri pentru ameliorarea pro'edurilor de asi#urare i aprare a drepturilor omului (D2, &R), pus la pun't ulterior de 'tre CDD2, a fost supus ateniei Comitetului de 1initri, 'are a adoptat te(tul la reuniunea a 11,a a dele#ailor 1initrilor, inut la 0! aprilie 1994% 3e(tul a fost des'-is spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Conveniei Europene de la 11 mai 1994% &roto'olul re#lementea+ restru'turarea me'anismului de 'ontrol stabilit de Convenie in sensul redistribuirii responsabilitii 'ontrolului 'are anterior era deinut de Comisie, Curte i Comitetul 1initrilor i Consiliului Europei% 4'opul era de a se 'onferi noului me'anism un 'ara'ter obli#atoriu% &rin'ipalele modifi'ri aduse de a'est &roto'ol sunt* Comisia Europeana a Drepturilor Omului i ve'-ea Curte European a Drepturilor Omului "i in'etea+ e(istena, instituindu,se o nou Curte European a Drepturilor Omului, 'are va fun'iona permanent i va avea sediul la 4trasbour# (art%19)5 1

4istemul va fi raionali+at i toi re'lamanii vor avea a''es dire't la noua Curte% Cau+ele 'are nu au ni'i o ans de reuit vor fi, dup filtrare, retrase din sistem intr,un stadiu in'ipient, prin de'i+ia unanim a Curii, 'are va -otri a'easta, in 'adrul unui 'omitet format din trei )ude'tori (ele vor fi de'larate inadmisibile)5 6n marea ma)oritate a 'a+urilor, Curtea "i va desfura a'tivitatea in Camera de 7 )ude'tori% 8umai in 'a+uri e('epionale, fun'ionand 'a 1area Camer 'ompus din 17 )ude'tori, se va pronuna asupra 'elor mai importante probleme% &reedintele Curii, preedinii Camerelor vor fi abilitai s fa' parte din 1area Camer in s'opul de a ve#-ea la 'oerena si uniformi+area )urisprudenei% 9ude'torul ales din partea statului parte, aflat "n dis'uie, va avea de asemenea un lo' "n Camer pentru a asi#ura o 'at mai bun "nele#ere a sistemului )uridi' supus e(aminrii5

3oate re'lamaiile de in'l'are a drepturilor omului vor fi supuse Curii5 Comitetul de 1initri nu va avea 'ompetena de a se pronuna asupra fondului problemei, pstrandu,i rolul de a 'ontrola e(e'utarea5 4,a -otrat ' dreptul la re'urs individual va fi obli#atoriu i Curtea va avea 'ompetena )urisdi'tional asupra tuturor 'au+elor )uridi'e interstatale%

2. Organizarea curtii Curtea Europeana a Drepturilor Omului, instituita prin Conventie in forma ei amendata de &roto'olul nr% 11, este al'atuita dintr,un numar de )ude'atori e#al 'u 'el al statelor 'ontra'tante% 8u e(ista ni'i o restri'tie in 'eea 'e priveste numarul de )ude'atori de a'eeasi nationalitate% 9ude'atorii sunt alesi de :dunarea &arlamentara a Consiliului Europei pentru un termen de ; (sase) ani% 1andatul a )umatate dintre )ude'atorii alesi la primele ale#eri a e(pirat dupa trei ani, astfel in'at sa se asi#ure reinnoirea mandatului unei )umatati dintre )ude'atori la fie'are trei ani% 9ude'atorii isi e(er'ita fun'tiile la Curte in nume propriu si nu repre+inta ni'i un stat% Ei nu se pot an#a)a in ni'i o a'tivitate in'ompatibila 'u independenta sau impartialitatea lor sau 'u 'erintele unei fun'tii permanente% 1andatul lor e(pira la atin#erea varstei de sapte+e'i de ani% Curtea plenara isi ale#e presedintele, doi vi'epresedinti si doi presedinti de se'tiune pentru o perioada de trei ani% Conform Re#ulamentului sau, Curtea este impartita in patru se'tiuni, a 'aror 'omponenta, stabilita pentru trei ani, trebuie sa fie e'-ilibrata atat din pun't de vedere #eo#rafi', 'at si al repre+entarii se(elor, tinandu,se 'ont, in a'elasi timp, de diferitele sisteme de drept ale statelor 'ontra'tante% Doua se'tiuni sunt pre+idate de vi'e,presedintii Curtii, iar 'elelalte doua se'tiuni sunt pre+idate de presedintii de se'tiune% 0

&resedintii de se'tiuni sunt asistati si, atun'i 'and este ne'esar, sunt inlo'uiti de vi'epresedintii de se'tiune, a'estia din urma fiind alesi de 'atre se'tiuni% 6n 'adrul fie'arei se'tiuni sunt 'reate 'omitete din trei )ude'atori pentru o perioada de douaspre+e'e luni% 6n fie'are se'tiune sunt 'onstituite 'amere in 'omponenta 'arora intrasapte membri dupa prin'ipiul rotatiei, presedintele se'tiunii si )ude'atorul ales din statul in 'au+a fiind pre+enti de drept% Da'a a'esta din urma nu este membru al se'tiunii, )ude'a in 'alitate de membru de drept al 'amerei% 1embrii se'tiunii 'are nu sunt membri titulari ai 'amerelor, )ude'a in 'alitate de membri supleanti% 1area Camera este al'atuita din saptespre+e'e )ude'atori% &resedintele, vi'epresedintii si presedintii de se'tiuni sunt membri de drept ai 1arii Camere% 3. Sectiile CEDO Camerele prev+ute de art% 0; al Re#ulamentului Curii Europene a Drepturilor Omului sunt denumite 4e'iuni%% Camerele sunt 'onstituite de :dunarea plenar a Curii la propunerea &reedintelui, pentru o perioad de $ ani "n'ep<nd 'u ale#erea titularilor fun'iilor pre+ideniale prev+ute de art% . al Re#ulamentului% 4e 'onstituie 'el puin 4 4e'iuni% Camerile sunt al'tuite din apte )ude'tori% Cau+a 'are nu este e(aminat de un 'omitet este e(aminat de 'tre o Camer% =ie'are )ude'tor este membru al unei 4e'iuni% Componena 4e'iunilor trebuie s fie e'-itabil, at<t din pun't de vedere #eo#rafi', '<t i din pun'tul de vedere al repre+entrii se(elor i in<nd 'ont de diversitatea sistemelor )uridi'e e(istente "n &rile 'ontra'tante% :tun'i '<nd un )ude'tor "n'etea+ de a mai fa'e parte din Curte "nainte de sf<ritul perioadei pentru 'are 4e'iunea a fost 'onstituit, su''esorul su "l "nlo'uiete 'a membru al a'elei 4e'iuni% >n mod e('epional, &reedintele Curii poate opera modifi'ri "n al'tuirea 4e'iunilor, da' 'ir'umstanele o impun% /a propunerea &reedintelui, :dunarea plenar a Curii poate 'onstitui o 4e'iune suplimentar% Comitetele sunt 'onstituite pentru o perioad de 10 luni, prin rotaie, dintre membrii 4e'iunii, alii de'<t &reedintele ei% 1embrii 4e'iunii 'are nu sunt membri ai unui 'omitet pot fi desemnai s "nlo'uias' membrii indisponibili% Ceilali membri ai Camerei sunt desemnai de &reedintele 4e'iunii, prin rotaie, dintre membrii 4e'iunii%

1embrii 4e'iunii 'are nu sunt desemnai "n a'est fel parti'ip la )ude'area 'au+ei "n 'alitate de supleani% =ie'are 'omitet este pre+idat de membrul 'are are prioritate 'onform ordinii pre'derii "n s<nul 4e'iunii% 4ursa* Re#ulamentului Curii Europene a Drepturilor Omului, 6n vi#oare din 1 noiembrie 199.% 4. Structura curtii 4e'retariatul Consiliului Europei dispune de un staff de 'ir'a 1$!! de uniti 'are a'oper toate domeniile aflate "n 'ompetena a'estora% 4tafful este divi+at "n 4 'ate#orii (:, ?, C, /)% 4taff,ul 'uprinde at"t po+itii permanente '"t i temporare% &ersonalul Curii este 'ompus din )uriti, se'retari, asisteni administrativi, 'onsilieri, tradu'tori, et'% 9uritii an#a)ai de Curte a'tivea+ "n 'adrul #refei Curii% :'etia fa' parte din divi+iuni )uridi'e 'are fun'ionea+ pe l<n# or#anele de lu'ru ale Curii% Ei au naionalitatea statelor membre la Convenie% 9uritii "ndeplines' sar'inile privind 'orespondena 'u plile, 'ompletarea i evidena dosarului, "nto'mirea raportului preliminar i suprave#-erea i revi+uirea tradu'erilor% :'etia sunt asistai de se'retari 'are, de obi'ei, sunt 'unos'tori ai limbii statului respe'tiv i 'unos'tori ai sistemului le#islativ naional% 9uritii sunt an#a)ai prin 'on'urs anunat "n prealabil de 'tre Curte% 9uritii pot fi an#a)ai pe un termen nedeterminat sau pe o perioad fi( (de obi'ei 0 sau 4 ani)% &o+iia de )urist este anunat pentru fie'are stat membru "n parte% Candidatul trebuie s 'unoas' sistemul de drept al statului pentru 'are se anun po+iia% 1embrii aparatului Curii au statut de fun'ionari internaionali% 4uprave#-erea punerii "n e(e'utare a -otr"rilor Curii "i revine, 'onform Conveniei europene pentru aprarea drepturilor omului, Comitetului de 1initri% =ie'are stat parte la 'onveniei este obli#at s se 'onforme+e -otr"rilor definitive ale Curii "n liti#iile la 'are ele sunt pri% -ttp*@@AAA%'oe%int@2umanBri#-ts@e(e'ution@ ai'i putei #si informaia util referitor la suprave#-erea i 'ontrolul din partea Comitetului de 1initri a e(e'utrii -otr"rile definitive ale Curii "n liti#iile la 'are ele sunt parte, ai'i vei #si* &rin'ipalele 'a+uri "n 'urs de suprave#-ere a e(e'utrii et'% 4

Date statisti'e privind a'tivitatea CEDO pentru anul 0!!7 , des'ar'ati ai'i% Date statisti'e privind a'tivitatea CEDO , des'ar'ati ai'i in /imba en#le+a% :lte date #asiti ai'i% Procedura n fata Curtii 1% Ceneralitati =ie'are stat 'ontra'tant ('erere statal) sau ori'e persoan parti'ular 'are se 'onsidera vi'tima violrii Conveniei ('erere individuala) poate adresa dire't Curii de la 4trasbour# o 'erere invo'"nd violarea de 'tre un stat 'ontra'tant a unuia din drepturile #arantate de Convenie% O nota pentru "ndrumarea petiionarilor si formulare de 'erere pot fi obinute de la #refa% &ro'edura "n fata noii Curi europene a drepturilor omului este adversativa si publi'a% :udientele sunt publi'e, da'a Camera@1area Camera nu de'ide altfel din 'au+a unor 'ir'umstante e('eptionale% 1emoriile si alte do'umente depuse la #refa Curii de 'tre pri sunt a''esibile publi'ului% 4oli'itanii individuali pot supune ei "nsui 'ererile, dar se re'omand repre+entarea de 'tre un avo'at si a'easta este '-iar ne'esara pentru audieri sau dup 'e 'ererea a fost de'larata admisibila% Consiliul Europei a "nfiinat un sistem de asistenta )uridi'a pentru re'lamanii 'are nu au resurse sufi'iente% /imbile ofi'iale ale Curtii sunt fran'e+a si en#le+a, dar 'ererile pot fi reda'tate "n una din limbile ofi'iale ale statelor 'ontra'tante% >ndata 'e soli'itarea a fost de'larata admisibil, trebuie utili+ata una din limbile ofi'iale ale Curtii, da'a presedintele Camerei@1arii Camere nu autori+ea+a folosirea "n 'ontinuare a limbii folosite "n 'erere% Conditii pentru sesi area curtii Curtea poate fi sesi+at printr,o 'erere !ane"a# de 'tre ori'e persoan fi+i', or#ani+aie ne#uvernamental sau de ori'e #rup de parti'ulari 'are se pretind vi'tim a unei "n'l'ri, din partea unui stat parte la Convenie% &entru sesi+area Curii este ne'esar de a fi respe'tate anumite 'ondiii% :stfel, Curtea nu poate fi sesi+at de'<t dup epui+area 'ilor de re'urs interne, aa 'um este stabilit 'onform prin'ipiilor de drept internaional #eneral re'unos'ute, i "ntr,un termen de ase luni, "n'ep<nd 'u data de'i+iei interne definitive% Cererile nu pot fi luate "n 'onsideraie de 'tre Curte, da' nu "ndeplines' 'riteriile de admisibilitate% Da' 'onsiderai ' statul a violat "n detrimentul dumneavoastr dire't i personal vreunul dintre drepturile fundamentale prev+ute de Convenie v putei pl<n#e Curii%

1% Curtea poate 'er'eta numai pl<n#eri referitoare la violarea unuia sau mai multor drepturi enumerate "n Convenie i proto'oale% Ea nu este o instan de apel "mpotriva instanelor naionale i nu poate anula sau modifi'a de'i+iile lor% 8i'i nu poate interveni dire't "n favoarea dumneavoastr pe l"n# autoritatea de 'are v pl<n#ei% 0%% Curtea poate e(amina numai 'ererile "ndreptate "mpotriva unuia dintre statele 'are au ratifi'at Convenia i &roto'oalele sale, i da' se refer la evenimente posterioare unei date determinate% :'east dat varia+ de la stat la stat i dup 'um 'ererea se refer la un drept enunat "n Convenie sau "n &roto'oale% $% D putei pl<n#e Curii numai 'u privire la a'tele unei autoriti publi'e dintr,unul dintre a'este state (&arlament, administraie, tribunal et')% Curtea nu se poate o'upa de pl<n#eri "ndreptate "mpotriva unor persoane parti'ulare sau a unor instituii private% 4% Conform arti'olului $0 E 1 din Convenie, Curtea nu poate fi sesi+at de'<t dup 'e au fost epui+ate "n prealabil 'ile de re'urs interne i "n termen de ase luni "n'ep"nd 'u data de'i+iei definitive interne% O pl<n#ere 'are nu respe't a'este 'ondiii de admisibilitate nu va putea fi e(aminat de 'tre Curte% % >nainte de a v adresa Curii, trebuie s fi utili+at, "n statul "n 'au+, toate remediile )uridi'e 'are ar fi putut fi utile "n situaia de 'are v pl<n#ei5 "n 'a+ 'ontrar, va trebui s demonstrai ' a'este remedii nu puteau fi efi'a'e% &rin urmare, mai "nt<i ar fi trebuit s sesi+ai tribunalele interne, p<n la adresarea la Curte i in'lusiv la instana suprem 'ompetent, "n faa 'reia ar fi trebuit s pre+entai, 'el puin "n substan, motivele pl<n#erii pe 'are dorii s le supunei ateniei Curii% ;% >n e(er'itarea a'estor remedii, trebuie s fi respe'tat re#ulile de pro'edur naionale, mai ales termenele pres'rise de a'estea% Da', de e(emplu, re'ursul dumneavoastr a fost respins 'a tardiv sau pentru nerespe'tarea unei re#uli de 'ompeten sau de pro'edur 'are v poate fi imputat, Curtea nu va putea e(amina 'ererea dumneavoastr% 7% Da' totui v pl<n#ei de o de'i+ie )ude'toreas', mai ales de 'ondamnare, nu este ne'esar s fi "n'er'at s obinei revi+uirea pro'esului dup 'e ai par'urs instanele )udi'iare u+uale% 8u este ne'esar ni'i s fi e(er'itat re'ursuri de #raiere sau s fi soli'itat #raierea sau amnistierea% >n plus, petiiile (adresate &arlamentului, efului statului sau al #uvernului, unui ministru sau ombudsman) nu 'onstituie remedii pe 'are trebuia s le fi "n'er'at% .% Dup 'e autoritatea naional 'ompetent 'ea mai "nalt a pronunat o de'i+ie, dispunei de un interval de ase luni pentru a sesi+a Curtea% :'est interval "n'epe sa 'ur# de la data la 'are ai luat 'unotin dumneavoastr personal sau avo'atul dumneavoastr de de'i+ia final "n ordinea normal a instanelor, i nu "n'ep"nd de la respin#erea ulterioar a unei eventuale 'ereri "n revi+uire a pro'esului sau a unui alt re'urs e(traordinar, a unei 'ereri de #raiere sau amnistiere sau a ori'rei alte 'ereri adresate unei autoriti 'u titlu de #raiere% 9% 3ermenul de ase luni este "ntrerupt de prima dumneavoastr s'risoare adresat Curii, e(pun"nd 'u ;

'laritate, '-iar da' "n mod sumar, obie'tul pl<n#erii dumneavoastr eventuale sau de trimiterea formularului de 'erere 'ompletat% O simpl 'erere de informaii nu este sufi'ient pentru a "ntrerupe termenul de ase luni% 1!%4umari+"nd e(i#enele de adresare la Curte, prev+ute de Convenie, putem evidenia urmtoarele 'ondiiii de admisibilitate* 1% s fie f'ut de 'tre o persoan "ndreptit5 0% 'erere s fie 'ompatibil 'u dispo+iiile Conveniei5 $% s priveas' o perioad "n 'are statul era le#at prin Convenie5 4% s se afle sub )urisdi'ia a'operit de Convenie5 % s fie epui+ate toate 'ile interne de re'urs5 ;% s fi fost invo'at violarea unor drepturi i liberti prev+ute de Convenie5 7% s fie respe'tat termenul de ase luni de la data epui+rii ultimului re'urs privind adresarea la Curte% 8erespe'area a'estor 'ondiii Curtea va de'lara 'ererea 'a fiind inadmidibil i va fi respins% % Cu titlu informativ, mai mult de 9!F din 'ererile e(aminate de 'tre Curte sunt de'larate inadmisibile pentru nerespe'tarea uneia sau alteia din 'ondiiile de admisibilitate mai sus menionate% Co$petenta CEDO. >n 'onformitate 'u arti'olul $0 al Conveniei Curtea a'oper toate problemele privind interpretarea i apli'area Conveniei i a proto'oalelor% :stfel putem 'onstata ' 'ompetena 'urii este una limitat% Competena Curii poate fi distins "n* a) ratione temporis5 b) ratione personae 5 ') ratione materiae5 d) ratione lo'i% a) Comptena raione temporis% Curtea va e(amina doar 'a+urile "n 'are 'ererile se refer la evenimente 'are s,au produs "nainte de re'unoaterea de 'tre un 4tat Contra'tant a dreptului la petiie individual 'onform art% 0 % 8u va fi e(aminat 'ererea "n 'a+ul '"nd 4tatul a spe'ifi'at ' ratifi'area Conveniei este numai o '-estiune de perspe'tiv% Curtea nu este 'ompetent de a e(amina 'ererile 'are au fost depuse 'u omiterea termenului de ; luni prev+ut la art% $ al Conveniei% Da' pro'edurile )udi'iare 'u privire la 'ontestarea a'iunilor s,au sf<rit dup intrarea "n vi#oare a Conveniei, Curtea va e(amina i a'este situaii liti#ioase 'are au avut lo' p"n la intrarea "n vi#oare a Conveniei% 7

b) Competena raione personae% Re'lamani la Curte pot fi* persoane fi+i'e, or#ani+aiile ne#uvernamentale, #rupuri de parti'ulari i statele parte la Convenie% &"r"t la Curte poate fi doar un stat% &rin urmare, referitor la 'ompetena raione persone 'urtea va e(amina* , 'ererile "mpotriva unui 4tat 'are este parte la Convenie sau &roto'olul respe'tiv5 , 'ererile "n 'are re'lamantul este o vi'tim a evenimentelor 'are au stat la ba+a re'lamaiilor5 , 'ererea este formulat "mpotriva instituiei pentru 'are 4tatul este rspun+tor% ') Competena raione materiae% Curtea va e(amina 'ererile "n 'are se invo' violarea unui drept prev+ut "n 'onvenie% Drepturile i libertile fundamentale prote)ate prin me'anismele Convenie sun prev+ute i de proto'oalele adiionale Conveniei% 8u toate situaiile le#ate de drepturile omului se 'onin "n prevederile Conveniei, de e(emplu* dreptul la divor, la o naionalitate anume et'% ') Competena raione lo'i% Curtea va fi 'ompetent de a e(amina 'ererile 'are se "ntemeia+ pe evenimente produse pe teritoriul 4tatulului Contra'tant% :rti'olul 1 al 'onveniei prevede ' fie'rei persoane aflate sub )urisdi'ia unui 4tat parte la Convenie "i sunt re'unos'ute drepturle i libertile prev+ute de Convenie% 4tatul trebuie s e(er'ite un 'ontrol asupra evenimentelor dis'utate% /a adresarea 'ererii Curii, re'lamantul trebuie s 'unoas' da' satul "i e(er'it 'ontrolul de fa'to asupra evenimentelor aflata "n dis'uie% :'tele 'are se produ' pe teritorii pe Care un stat nu le 'ontrolea+ nu pot an#a)a responsabilitatea a'estuia%

Cine se poate adresa %a CEDO. >n 'a+ul 'ererilor individuale, 'onform art% $4 al Conveniei Curtea poate fi sesi+at printr,o 'erere de 'tre ori'e persoan fi+i', ori'e or#ani+aie ne#uvernamental sau de ori'e #rup de parti'ulari 'are se pretind vi'tim a unei "n'l'ri% De'i, Curtea poate fi sesi+at de urmtorii subie'i* , persoane fi+i'e5 , or#ani+aii ne#uvernamentale5 , de ori'e #rup de parti'ulari% &ersoane fi+i'e G "n 'ate#oria persoanelor fi+i'e fa' parte i 'opii pre'um i persoanele lipsite de des'ernm"nt% Copii pot formula 'ereri ei "nsui sau prin intermediul prinilor ori a tutorilor, 'uratorilor sau a unui fun'ionar spe'ial "mputerni'it "n a'est sens, sau de 'tre un avo'at% &ersoanele limitate sau lipsite de 'apa'itatea de e(er'iiu se pot adresa Curii i "n lipsa repre+entantului le#al% .

Or#ani+aii ne#uvernamentale i ori'e #rupuri de parti'ulari pot introdu'e o 'erere, doar da' au fost ele vi'time ale "n'l'rilor, ele nu pot adresa o 'erere numai pentru ' dores' s 'onteste, din prin'ipiu, o anumit a'iune a statului% :'tio popularis, adi' o 'erere f'ut de 'tre persoane interesate, 'are nu sunt ele "nsele vi'time ale "n'l'rilor, nu este prev+ut de 'tre Convenie% Cererile pot fi f'ute i de 'tre so'ieti 'omer'iale, sindi'ate, or#ani+aii reli#ioase, partide politi'e% Cererile trebuie s fie semnate de 'tre persoanele 'ompetente de a repre+enta or#ani+aia sau #rupul% Re'lamant la Curte poate fi i un 4tat parte la Convenie privind pretinsa "n'l'area a prevederilor Conveniei de 'tre alt stat% Cine se poate considera &icti$a inca%carii drepturi%or :rti'olul $4 prevede ' re'lamantul s se pretind Hvi'tim a unei "n'l'riI% &ot distinse trei tipuri de vi'time* vi'tim real, vi'tim potenial, vi'tim indire't% 'icti$e%e rea%e. Di'tim real este a'ea persoan 'e a fost afe'tat personal de pretinsa "n'l'are, de e(emplu* persoana 'areia i s,au 'au+at le+iuni 'orporale "n urma torturii, proprietarul e(propriat de bun fr o dreapt prealabil desp#ubire, petiionarului 'ruia i s,a "n'l'at dreptul la un pro'es e'-itabil et'% O persoan 'a a obinut o remediere ade'vat la nivel intern pentru presupusele "n'l'ri ale Conveniei nu poate fi 'onsiderat vi'tim % 'icti$e%e poten(ia%e. Di'tim potenial este persoana 'are este sub ris'ul de a fi dire't afe'tat de 'tre o le#e sau un a't administrativ% >n situaia vi'temelor poteniale e(ist o probabilitate ' persoana va fi afe'tat de o le#e, pra'ti' sau a't administarativ(e(% prevederile unor le#i privind su''esiunea i se refer la 'opii nele#itimi 'are nu se afl "n' "n situaia de a moteni, "n 'au+a 1ar'J( 'ontra ?el#iei , $ iunie 1979, 0 E%2%R%R% $$!5 o le#e 'e prevede pedeapsa 'orporal pentru 'opil, dar 'are nu a fost pedepsit, "n 'a+ul CambellKKLCosans 'ontra Re#atului Mnit, 4 E%2%R%R% 09$) 'icti$e%e indirecte. Di'tim indire't este persoana indire't afe'tat de pretinsele "n'l'ri ale 'onveniei(e(% membrii familiei unei persoane omor"te, "n 'a+ul :bdula+i+, Cabales L ?alJandali 'ontra Re#atului Mnit, 0.%! %199 , 7 E%2%R%R% 471%)% Da' motivul 'ererii a fost "nlturat, persoana nu mai poate invo'a 'alitatea de vi'tim a pretinselor "n'l'ri%

Cai%e de recurs interne

Condiia 'are intr "ns 'el mai des "n atenia or#anelor de 'ontrol ale Conveniei este 'ea a obli#ativitii epui+rii 'ilor de ata' interne "nainte de sesi+area Curii% &rev+ut de art% $ , av<nd 'a fundament prin'ipiul subsidiaritii 'ontrolului e(er'itat de Curte, este "n deplin 'on'ordan 'u prin'ipiile dreptului internaional publi' 'are impun 'a 'esiunea unor pri de suveranitate s fie interpretat limitativ % Ni noiunea de 'ale de ata' G re'ours "n versiunea fran'e+ a te(tului i remedies "n 'ea en#le+ G este o noiune autonom, 'are a fost interpretat de or#anele de la 4trasbour# "ntr,o manier at<t e(tensiv, '<t i limitativ% :stfel, pe de o parte, prin 'ale de ata' se "nele#e ori'e mi)lo' prin 'are re'urentul poate s obin re'unoaterea "n'l'rii drepturilor sale i repararea pre)udi'iului, indiferent da' 'onst "ntr,o a'iune "n )ustiie sau "ntr,o a'iune "n faa autoritilor administrative % &e de alt parte, nu intr "n a'east noiune 'ile e(traordinare de ata' sau alte mi)loa'e prin 'are se soli'it bun,voina unor or#anele ale statului, pre'um 'ererea de #raiere % &otrivit )urisprudenei, pentru 'a e(i#ena epui+rii 'ilor interne de ata' s apese "n sar'ina re'lamantului, 'alea de ata' trebuie s "ndeplineas' urmtoarele 'ondiii 'umulative, "n lipsa ori'reia dintre ele re'urentului nefiindu,i impus a'east obli#aie * , e(istena unei 'i de ata'% /u"nd forma unui prin'ipiu, nimeni nu este obli#at s fa' lu'ruri imposibile, lipsa unei modaliti interne de re+olvare a 'onfli'tului se anali+ea+, indiferent de soluionarea 'ontestaiei pe fond, "ntr,o violare a art% 1$ din Convenie % Din raiuni la fel de evidente, re'lamantul este e(onerat de e(er'itare 'ilor de ata' intern i atun'i '<nd se pl<n#e de lipsa de 'eleritate a pro'edurii, fiind fires' 'a atun'i '<nd un pro'es are de)a o durat nere+onabil, s nu i se impun re'urentului s atepte sf<ritul a'estuia % , a''esibilitatea 'ii de ata'% 3ot "n ba+a art% 1$, 'alea de ata' trebuie s fie a''esibil, 'eea 'e presupune 'a autoritile naionale s permit, prin pra'ti'i administrative i prevederi le#islative, re'lamantului utili+area ei% Condiia nu este "ndeplinit atun'i '<nd fie le#ea nu permite e(er'itarea 'ii de ata' dire't de 'tre re'urent, fie a'esta este "mpiedi'at "n fapt s o e(er'ite % , utilitatea 'ii de ata'% >n opinia fostei Comisii i a Curii, re'lamantul este e(onerat de e(i#ena epui+rii 'ilor de ata' interne, atun'i '<nd e(er'itarea lor este inutil% 6nutilitatea e(er'itrii unor 'i de ata' a fost reinut de Curte "n numeroase "mpre)urri de natur divers* e(er'itarea anterioar a mai multor pro'eduri )udi'iare 'u a'elai obie't, toate pierdute , e(istena unei pra'ti'i 'onstante "n sens 'ontrar et'% , efi'a'itatea 'ii de ata'% :'easta presupune 'a modalitatea de a'iune "n dreptul intern s poat, "n mod real, s "nlture 'onse'inele violrii drepturilor fundamentale i s repare pre)udi'iul % 8u sunt 'i de ata' efi'a'e ori ade'vate, "ntr,o alt formulare utili+at, spre e(emplu, re'ursul 'onstituional sau 'ererea de reabilitare % De asemenea, #uvernul trebuie s probe+e efi'a'itatea re'ursului nu numai prin indi'area unui te(t de le#e apli'abil, 'i i prin e(istena unei )urisprudene 'onstante "n sensul admiterii unor 'ereri asemntoare % 1!

&e de alt parte, pl<n#erea rm<ne inadmisibil '-iar da' re'lamantul a des'-is o pro'edur intern 'u a'elai obie't atun'i '<nd a'easta nu a fost e(plorat "n mod 'omplet, adi' nu s,au e(er'itat toate 'ile de ata' ordinare , sau atun'i '<nd pl<n#erea adresat autoritilor naionale a fost respins datorit unor vi'ii de pro'edur, pre'um pres'ripia sau forma a'telor pro'edurale % 3otui, neepui+area 'ilor de ata' interne este un obsta'ol temporar "n 'alea admisibilitii pl<n#erii, Curtea urm<nd s ree(amine+e a'eiai pl<n#ere dup 'e re'lamantul epui+ea+, fr su''es, modalitile de a'iune pe 'are la avea la dispo+iie la momentul introdu'erii iniiale a pl<n#erii % >n 'ererea re'lamantul este ne'esar s pre'i+e+e etapele urmate pentru epui+area ultimului re'urs intern a''esibile% Da' re'lamantul invo' lipsa unei 'i efe'tive de re'urs, 4tatului "i revine sar'ina de a demonstra ' e(ist o 'ale efe'tiv de re'urs pe 'are re'lamantul a refu+at s o e(er'ite% 4tatul trebuie s indi'e 'ile de re'urs interne la 'are re'lamantul nu a apelat% Epui+area impli'it% Re'lamantul este s'utit de a epui+a 'alea de re'urs, "n 'a+ul "n 'are este evident ' nu e(ist absolut ni'i o perspe'tiv ' un apel sau o alt 'ale de re'urs s fie efi'ient sau "n'ununat 'u su''es% >n s'op 'onsultativ, Curtea poate 'onsulta un )urist de 'ompeten re'unos'ut i e(perien "n domeniu% Re'ursurile administrative% O pl"n#ere adresat unui minister (or#an 'entral administrati), avo'atului parlamentar, nu repre+int o 'ale de re'urs efe'tiv% :le#erea 'ilor re'urs% Da' le#ea 4tatului ofer posibilitatea re'lamantului de a ale#ea 'alea efe'tiv de re'urs, Curtea va apre'ia ale#erea dup 'riteriul raionalitii ale#erii% :stfel, 'alea de re'urs aleas trebuie s fie un evident i raional%

Ter$enu% de ) %uni &otrivit art% $ introdu'erea unei pl<n#eri este posibil doar "ntr,un termen de ; luni de la data ultimei de'i+ii interne% De re#ul, termenul 'ur#e de la data pronunrii de'i+iei definitive, da' re'lamantul a fost pre+ent, sau de la data 'omuni'rii, da' a absentat% Condiia respe'trii termenului de ; luni este e(aminat 'u destul de mult suplee de 'tre instana european% :stfel, da' re'lamantul pre+int mai multe 'apete de pl<n#ere, termenul de adresare la Curte 'ur#e pentru fie'are "n mod separat% Da' "ntre 'apetele de 'erere e(ist o anumit le#tur G spre e(emplu, o pl<n#ere vi+<nd arestarea i una vi+<nd pro'edura penal pe fond soluionate "n dreptul intern la date

11

diferite, se ia "n 'onsiderare doar ultima de'i+ie definitiv% 3ermenul pentru adresare la 'urte se 'al'ulea+ "n luni 'alendaristi'e% 3eremnul de ase luni nu 'ur#e de la data respin#erii unui re'urs inefi'a'e, ne"n'ununat 'u su''es% De a'eea se re'omad de a sesi+a Curtea p"n la data pronunrii de'i+iei instanei de re'urs (inefe'tiv)% >n'etarea 'ur#erii termenului% Cur#erea termenului de ase luni "n'etea+ la data introdu'erii 'ererii la Curte% 6ntrodu'erea unei 'ereri, pentru a produ'e efe't "n sensul "ntreruperii termenului este ne'esar 'a 'ererea s identifi'e re'lamantul (datele de identitate ale re'lamantului) pre'um i s 'onin temeiurile fapti'e ale fie'rei re'lamaii i "n'l'ri ale Conveniei% 4ituaii 'ontinue% Condiia privind adresarea la Curte "nuntrul termenului de ; luni nu se apli' "n 'a+ul situaiilor 'ontinuie% 4unt situaii 'ontinue o violarea 'ontinu a drepturilor i libertilor fundamentale prev+ute de Convenie(e(% nee(e'utarea unei -otr"ri )ude'toreti devenit irevo'abil%) 4au alt informaie de pe Aeb O Dupa 'e autoritatea nationala 'ompetenta 'ea mai inalta a pronuntat o de'i+ie, dispuni de un interval de ma(imum sase luni pentru a sesi+a CEDO% :'est interval in'epe sa 'ur#a de la data la 'are ai luat 'unostinta, tu personal sau avo'atul tau, de de'i+ia finala in ordinea normala a instantelor, si nu in'epand de la respin#erea ulterioara a unei eventuale 'ereri in revi+uire a pro'esului sau a unui alt re'urs e(traordinar, a unei 'ereri de #ratiere sau amnistiere sau a ori'arei alte 'ereri adresate unei autoritati 'u titlu de #ratiere% O 3ermenul de sase luni este intrerupt de prima s'risoare pe 'are o adrese+i Curtii, in 'are e(pui 'u 'laritate, '-iar da'a in mod sumar, obie'tul plan#erii tale si trimiti formularul de 'erere 'ompletat% :tentieP O simpla 'erere de informatii nu este sufi'ienta pentru a intrerupe termenul de sase luni% -ttp*@@AAA%prostem'ell%ro@arti'ole@'urtea,europeana,a,drepturilor,omului%-tml

Cererea anoni$a >n 'onformitate 'u arti'olul $4 al Conveniei, Curtea nu reine ni'i o 'erere individual, da' ea este anonim% Cererea anonim este inadmisibil% >ns re'lamantul poate soli'ita 'a identitatea sa s nu fie de+vluit% =ormularul de 'erere 'onine opiunea 'are d posibilitate re'lamantului s poat soli'ita s nu,i fie de+vluit identitatea sa% &otrivit dispo+iiilor arti'olului $$ al Re#ulamentului Curii toate do'umentele privitoare la o anumit 'au+, depuse #refei de pri sau de terii intervenieni, 'u e('epia 'elor pre+entate "n 'adrul ne#o'ierilor 10

purtate "n vederea obinerii unei re#lementri amiabile, sunt a''esibile publi'ului potrivit modalitilor pra'ti'e emise de Crefier, 'u e('epia 'a+ului '<nd &reedintele Camerei de'ide altfel, "n s'opol prote)rii interesului moral, al ordinii publi'e sau al se'uritii naionale "ntr,o so'ietate demo'rati', atun'i '<nd interesele minorilor sau prote'ia vieii private a prilor o impun, sau atun'i '<nd, "n 'ir'umstane spe'iale, publi'itatea ar fi de natur s adu' atin#ere intereselor )ustiiei% Ori'e 'erere de pstrare a 'onfidenialitii trebuie s 'onin motivele i s pre'i+e+e da' ea se refer la toate do'umentele sau numai la o parte din ele% :stfel, re'lamantul trebuie s )ustifi'e soli'itarea anonimatului% :nonimatul se va asi#ura fa de publi'ul lar#, dar nu i fa de stat%

Principiu% *non +is in ide$* ( nu de dou ori pe a'elai) este unul de apli'aie #eneral% &otrivit a'estui prin'ipiu o fapt sv"rit 'u vinovie de 'tre o perosoan nu poate fi san'ionat de dou ori% Conform arti'olului $ para#raful 0 p% b* HCurtea nu reine ni'i o 'erere individual introdus "n apli'area art% $4, da'%%% b) ea este "n mod esenial a'eeai 'u o 'erere e(aminat anterior de 'tre Curte sau de)a supus unei alte instane internaionale de an'-et sau de re#lementare, i da' ea nu 'onine fapte noi%I :'east 'ondiie de admisibilitate are 'a s'op "mpiedi'area adresrii unor 'ereri ale a'eluiai re'lamant 'u privire la a'eleai fapte% Da fi 'erere Q"n mod esenial a'eeaiI da' are a'eleai pri, se refer la a'elai obie't i fond% Cererea nu trebuie s nu 'onin un liti#iu 'are a for de)a e(aminat de Curte sau de 'tre o instan internaionale de an'-et sau de re#lementare (e(% Comitetul pentru drepturile omului)% =apte noi% :'east restri'ie nu se apli' da' au aprut fapte noi% >n prin'ipiu, situaiile unor fapte noi pot fi* a) 'ererea a fost respins pentru neepui+area re'ursului intern% Dup epui+area de 'ii de re'urs intern, re'lamantul mai adresea+ o a doua 'erere, astfel "ntrunind 'ondiia epui+rii 'ilor de re'urs interne5 b) da' s,a introdus o 'erere la Curte referitor la durata e('esiv de e(aminare a unei 'au+e "ntr,o pro'edur )udi'iar intern, ('eea 'e 'ontravine art% ;(1) al Conveniei), "ns 'urte a respins a'east 'erere, motiv"nd ' instana nu a depit termenul re+onabil% Da' dup 'e a fost respins 'ererea la Curte, iar pro'edura )udi'iar intern a 'ontinuat, depind limitile unui termen re+onabil de e(aminare, a'easta poate 'onstitui un fapt nou%

1$

6ntrodus din raiuni de e'onomie pro'edural, 'ondiia inadmisibilitii pl<n#erilor 'are sunt "n mod vdit nefondate s,a dovedit e(trem de util pentru a evitarea sufo'area Curii 'u miile de pl<n#eri introduse % /ipsa de fundament poate s 'onstea fie "ntr,o lips de probe 'are s susin starea de fapt e(pus de 'tre re'lamant G situaie 'are apare fre'vent "n materia tratamentelor inumane sau de#radante, fie "ntr,o lips de )ustifi'are )uridi'% >n 'eea 'e privete faptul ' a'east lips de ar#umente trebuie s fie vdit, fosta Comisie a f'ut unele pre'i+ri importante% :stfel, o pl<n#ere este inadmisibil atun'i '<nd, ni'i m'ar "n aparen, nu se poate de#a)a e(istena unei violri a drepturilor fundamentale ale re'lamatului % /a a'est stadiu al pro'edurii, instana european nu fa'e o e(aminare pe fond a 'au+ei, 'i se limitea+ la a verifi'a da' nu 'umva este e('lus e(istena vreunei violri a Conveniei% Din 'ontr, atun'i '<nd 'au+a ridi' probleme de fapt sau de drept ori 'are pre+int un interes #eneral pentru interpretarea Conveniei, pl<n#erea va fi de'larat admisibil % Da' re#ulile e(puse mai sus au fost apre'iate favorabil de 'tre do'trin, modul de apli'are 'on'ret a lor i Hsu''esulI de 'are s,a bu'urat a'east prevedere au fost intens 'riti'ate% C-iar de la prima vedere, se poate 'onstata faptul ', "n lumina e(istenei unei aparene de "n'l'are a Conveniei, este #reu de susinut ' peste 9! F dintre pl<n#erile introduse nu 'onin aparena vreunei violri% >n a'est 'onte(t, se d fre'vent drept e(emplu o 'au+ "n 'are de'i+ia de inadmisibilitate s,a luat 'u ; voturi 'ontra 4 , iar 'ei 'are au susinut opinia ma)oritar erau divi+ai "n raport de motivul inadmisibilitii % >n a'este 'ondiii, este, i "n opinia noastr, #reu de vorbit despre o lips de fundament vdit% 4e mai poate adu'e drept ar#ument "n susinerea a'estei 'riti'i aproape unanime faptul ', de multe ori, motivarea inadmisibilitii este e(trem de vast, 'eea 'e ar e('lude posibilitatea unei netemeini'ii vdite, ori faptul ' uneori au fost respinse pl<n#eri 'a fiind "n mod vdit nefondate, pentru 'a, ulterior, situaii identi'e s 'ondu' la de'i+ii de 'onstatare a violrii Conveniei %

Pretentia &adit nefondata >n 'onformitate 'u art% $ al Conveniei, HCurtea de'lar inadmisibil ori'e 'erere individual introdus "n apli'area arti'olului $4, atun'i '<nd ea 'onsider 'ererea in'ompatibil 'u dispo+iiile Conveniei sau ale proto'oalelor sale, "n mod vdit nefondat RI Cererile H"n mod vdit ne"ntemeiateI"n interpretrile f'ute de Curte, sunt 'ererile 'are nu relev nu'i un posibil temei din 'are ar putea re+ulta e(istena unei violri a Conveniei% 14

&reteniile vdit ne"ntemeiate pot fi* , preteniile sunt ba+ate pe fapte, dar aflate "n imposibilitate de a fi "ntemeiate5 , insufi'iena probelor pre+entate de re'lamant5 , preteniile nu se refer la violare unui drept prev+ut de Convenie5 , re'lamantul a "n'etat de fi Hvi'timI a unei "n'l'ri a Conveniei% 6n'ompatibilitate 'u prevederile 'onveniei% Cererile nu trebuie s fie adresate "n afara '"mpului de apli'are a Conveniei, deseori a'estea in'lud 'au+ele "n 'are re'lamantul este "n afara )urisdi'iei satelor parte la Convenie% Cererea pentru a fi admisibil trebuie s fie adresat "mpotriva unui stat, i nu "mpotriva parti'ularilor, or#ani+aiilor ne#uvernamentale, 'u e('epia 'a+urilor '"nd 4tatul a fost demonstrat vinovat pentru pretinsa "n'l'are% Cerere a+u i&a Conform para#rafului $ al arti'olului $ al Conveniei* S $% Curtea de'lar inadmisibil ori'e 'erere individual introdus "n apli'area arti'olului $4 da' 'onsider '* a% 'ererea este in'ompatibil 'u prevederile Conveniei sau &roto'oalelor sale, "n mod vdit nefondat sau abu+iv5 sau b% re'lamantul nu a suferit vreun pre)udi'iu important, 'u e('epia faptului da' respe'tarea drepturilor omului #arantate de Convenie i &roto'oalele sale nu 'er "n mod obli#atoriu e(aminarea fondului 'ererii i 'u 'ondiia de a nu respin#e din a'est motiv ni'i o 'au+ 'are nu a fost e(aminat "n modul 'uvenit de 'tre o instan )ude'toreas' intern%I

E"a$inarea ad$isi+i%itatii ,nre-istrarea cereriiOdat 'e re'lamantul a depus formularul de 'erere 'ompletat, pre'um i toate do'umentele i informaiile soli'itate de #refa Curii Europene a Drepturilor Omului (Curtea), 'ererea este "nre#istrat i in'lus "n lista 'au+elor 'e urmea+ a fi e(aminate de 'tre Curte ('au+e pendinte)% >n fun'ie de volumul de lu'ru i de 'omple(itatea 'au+ei, durea+ "ntre $ i 1. luni p<n '<nd 'ererea va fi e(aminat de 'tre Comitetul de $ )ude'tori (Comitet) sau de Camer% Cau+ele pot fi e(aminate 'u prioritate "n virtutea art% 41 al Re#ulamentului Curii, "n ba+a de'i+iei Camerei sau a &reedintelui ei% Cererea este atribuit unei 4e'iuni, de re#ul 4e'iunii din 'are fa'e parte )ude'torul naional% 1

Dese$narea unui .udec/tor raportor. &reedintele 4e'iunii 'reia i,a fost atribuit 'ererea desemnea+ un )ude'tor 'are va e(amina 'ererea "n 'alitate de )ude'tor raportor% Cu titlu de e('epie, pot fi desemnai mai muli )ude'tori raportori% Raportorul este a)utat de un )urist din 'adrul #refei 'are asi#ur relaia 'u prile% 6dentitatea raportorului nu este f'ut publi' i nu se poate de presupus ' este )ude'torul naional% Raportorul, 'u asistena unui )urist din 'adrul #refei, fa'e propuneri Curii privind pro'edura, de'i+iile i te(tele 'are urmea+ a fi adoptate pe mar#inea unei 'ereri% >n 'ursul e(aminrii 'au+ei, raportorul poate 'ere prilor s pre+inte, "ntr,un anumit termen, toate informaiile, do'umentele sau alte elemente pe 'are le 'onsider ne'esare%9ude'torul raportor de'ide da' 'ererea urmea+ a fi e(aminat de 'tre un Comitet sau de Camer% 3otodat, &reedintele 4e'iunii poate s ordone 'a 'au+a s fie supus Camerei% Pri$a e"a$inare de c/tre Co$itet sau de Ca$er/ !a# E"a$inarea de c/tre Co$itet Da' )ude'torul raportor de'ide ' o 'erere este "n mod vdit inadmisibil sau trebuie s fie radiat, el reda'tea+ un raport 'are 'onine o s'urt e(punere a faptelor pertinente i e(punerea motivelor "n susinerea propunerii de inadmisibilitate sau de radiere i transmite 'ererea Comitetului%>n deliberrile sale, Comitetul ia "n 'onsiderare raportul )ude'torului raportor% &otrivit art% 0. al Conveniei Europene a Drepturilor Omului (CEDO) i art% $ al Re#ulamentului Curii, Comitetul poate, prin vot unanim, s de'lare inadmisibil o 'erere sau s o radie+e de pe rol, da' o astfel de de'i+ie poate fi luat fr o e(aminare 'omplementar% De'i+ia Comitetului este definitiv i nu poate fi 'ontestat% Ea este adus la 'unotina re'lamantului printr,o s'risoare, "n 'are se indi' pe s'urt motivul inadmisibilitii% De'i+ia de inadmisibilitate a Comitetului nu se motivea+%:stfel, "ntrea#a pro'edur "n faa Curii ia sf<rit la a'east etap, fr 'a 'ererea s fie 'omuni'at statului "mpotriva 'ruia a fost "ndreptat% :'east pro'edur permite Curii s respin# un mare numr de 'ereri 'are sunt "n mod vdit nefondate i nu 'orespund 'riteriilor de admisibilitate*, 'ererea s fie 'ompatibil 'u dispo+iiile Conveniei5 , re'lamantul s fie Tpersoan fi+i'T, Tor#ani+aie ne#uvernamentalT sau Tun #rup de parti'ulariT5 , re'lamantul trebuie s probe+e 'alitatea de Hvi'timI5 , epui+area 'ilor de re'urs interne5 , respe'tarea termenului de ; luni5 , 'ererea s nu fie anonim5 , respe'tarea prin'ipiul ,non bis in idem , 5 , 'ererea s nu fie "n mod vdit nefondat5 , 'ererea s nu fie abu+iv% >n 0!!7, din 07,! 7 de de'i+ii privind inadmisibilitatea 'ererii sau de radiere a 'ererii de pe rolul Curii, 1;

0 ,.!0 ('ir'a 9 ,$; F) au fost adoptate de 'tre Comitet%Da' )ude'torul naional nu este membru al Comitetului, el poate fi invitat s asiste la deliberrile a'estuia%>n 'a+ul "n 'are Comitetul nu a)un#e la de'i+ia unanim de de'larare a 'ererii 'a inadmisibil, a'easta este "naintat Camerei%Dup intrarea "n vi#oare a &roto'olului nr% 14, fun'iile a'tuale ale Comitetului vor fi preluate de 'tre o nou formaiune de )ude'at , )ude'torul uni', 'are va fi asistat de )uriti raportori din 'adrul #refei% :'east modifi'are a fost introdus 'u s'opul de a mri 'apa'itatea de filtrare a Curii% 9ude'torul uni' va prelua i va putea de'lara inadmisibile 'ererile 'are "n mod evident nu 'orespund 'ondiiilor de admisibilitate% 9ude'torul uni' nu va putea s se pronune asupra 'ererilor provenite din statul "n numele 'ruia a fost ales% 9uritii raportori vor trebui s aib o e(perien lar# la Curte i s 'unoas' sistemul naional i limba statului p<r<t% !+# E"a$inarea de c/tre Ca$er/O 'erere poate a)un#e s fie e(aminat de o Camer "n $ 'a+uri*1) da' )ude'torul raportor a de'is de la "n'eput ' 'ererea urmea+ s fie e(aminat de Camer5 0) da' &reedintele 4e'iunii 'reia i,a fost atribuit 'ererea de'ide, indiferent de opinia )ude'torului raportor, 'a a'easta s fie e(aminat de Camer, i nu de Comitet5 $) da' Comitetul nu a de'is, "n unanimitate, de'lararea 'ererii 'a inadmisibil% :tun'i '<nd 'au+a este e(aminat de o Camer, raportul )ude'torului raportor trebuie s 'onin o e(punere a faptelor pertinente, in'lusiv toate informaiile obinute de a'esta de la pri5 indi'area '-estiunilor pe 'are 'ererea le ridi' "n temeiul Conveniei5 o propunere asupra admisibilitii i, da' este ne'esar, un avi+ provi+oriu asupra fondului% >n deliberrile sale, Camera ia "n 'onsideraie raportul pre+entat de )ude'torul raportor%Camera poate s de'lare imediat 'ererea inadmisibil sau s o radie+e de pe rol% >n a'est 'a+, de'i+ia Camerei de inadmisibilitate sau de radiere de pe rol este definitiv i pro'edura ia sf<rit% 8i'i "n a'est 'a+ 'ererea nu se 'omuni' statului "mpotriva 'ruia a fost "ndreptat%Da' la prima e(aminare nu se de'ide de'lararea 'ererii 'a inadmisibil sau radierea ei de pe rol, Camera 'omuni' 'ererea 'tre statul p<r<t i "l invit s "i pre+inte "n s'ris observaiile sale asupra 'ererii% Camera nu va de'lara o 'erere admisibil "nainte de a invita Cuvernul p<r<t s,i pre+inte 'omentariile%&otrivit art% $! CEDO, da' o 'au+ pendinte "n faa unei Camere ridi' o problem #rav privitoare la interpretarea Conveniei sau a proto'oalelor sale sau da' soluia unei probleme 'u 'are ea este sesi+at poate 'ondu'e la o 'ontradi'ie 'u o -otr<re emis anterior de Curte, Camera poate, at<t timp '<t nu a emis -otr<rea sa, s se desesi+e+e "n favoarea 1arii Camere, 'u 'ondiia 'a ni'i o parte s nu se opun la a'easta% Crefierul 'omuni' prilor intenia Camerei de a se desesi+a% Ele au la dispo+iie un termen de o lun, "n'ep<nd 'u data a'estei "ntiinri, pentru a pre+enta "n s'ris #refei eventuala lor obie'ie temeini' motivat% Co$unicarea cererii c/tre 0u&ernu% p1r1t Da' Camera nu de'ide imediat de'lararea 'ererii 'a inadmisibil sau radierea ei de pe rol, ea poate s 'ear prilor s pre+inte informaii suplimentare 17

referitoare la fapte, do'umente sau alte elemente pe 'are le 'onsider pertinente5 s 'omuni'e 'ererea 'tre Cuvernul p<r<t, s "l invite s "i pre+inte "n s'ris observaiile sale asupra 'ererii i s invite prile s depun "n s'ris observaii 'omplementare%>n a'est moment, 'ererea este 'omuni'at de Camer statului "mpotriva 'ruia este "ndreptat, a'esta dob<ndind 'alitatea de parte "n pro'edur, 'a p<r<t% Din a'est moment, pro'edura dob<ndete un 'ara'ter 'ontradi'toriu%De re#ul, Cuvernului i se a'ord $ luni pentru a rspunde la "ntrebrile Curii i a depune observaiile sale 'u privire la admisibilitate% Da' Cuvernul intenionea+ s ridi'e o e('epie de inadmisibilitate, el trebuie s o fa' "n observaiile 'u privire la admisibilitatea 'ererii, "n 'a+ 'ontrar, ris' s fie de'+ut din a'est drept (a se vedea &rodan '% 1oldovei, -otr<re din 1.%! %0!!4, para% $0,$75 4avi'-i '% 1oldovei, -otr<re din 11%1!%0!! , para% 0 ,0.)%O 'opie a rspunsului Cuvernului este e(pediat re'lamantului, 'are are la dispo+iie, de re#ul, un termen de o lun pentru a pre+enta observaiile sale% Este indi'at 'a re'lamantul s rspund tuturor ar#umentelor Cuvernului privind inadmisibilitatea 'ererii%De la a'east etap, re'lamanii 'are nu dispun de mi)loa'e finan'iare sufi'iente pentru a retribui un avo'at pot benefi'ia de asistena )udi'iar a'ordat de Curte% Pre entarea o+ser&a(ii%or cu pri&ire %a ad$isi+i%itate !2i %a fondu% cau ei#Observaiile s'rise sau alte do'umente trebuie s fie depuse "n termenul stabilit de Curte% Observaiile s'rise sau alte do'umente depuse "n afara a'estui termen sau 'u nerespe'tarea unei instru'iuni pra'ti'e emise "n temeiul art% $0 al Re#ulamentului Curii nu pot fi in'luse "n dosar, "n afar de de'i+ia 'ontrar "n a'est sens a &reedintelui Camerei% 3otui, o parte poate s soli'ite e(tinderea termenului de depunere a observaiilor, "nainte de e(pirarea a'estui termen, prin depunerea unei 'ereri motivate "n a'est sens% Da' se a'ord prelun#irea termenului, noul termen este valabil pentru toate prile, in'lusiv pentru 'ele 'are nu au soli'itat prelun#irea a'estuia%Observaiile i do'umentele ane(ate la a'estea trebuie s fie trimise la Curte prin pot, "n $ e(emplare% Este indi'at e(pedierea unui e(emplar prin fa(% Observaiile nesoli'itate de Curte nu se ane(ea+ la dosar, de'<t da' &reedintele Camerei nu de'ide altfel%Observaiile trebuie s indi'e*(a) denumirea i numrul dosarului5(b) titlul 'e indi' natura 'oninutului (de e(% observaii 'u privire la admisibilitate (i fondul 'au+ei)5 rspunsul re'lamantului la observaiile Cuvernului asupra admisibilitii (i fondului 'au+ei)5 observaii 'u privire la fondul 'au+ei5 observaii 'omplementare 'u privire la admisibilitate (i fondul 'au+ei)5 observaii 'u privire la satisfa'ia e'-itabil et'%)%Observaiile trebuie s fie tiprite pe pa#in : 4, 'u '<mp nu mai mi' de $, 'm% &a#inile trebuie s fie numerotate 'onse'utiv%Observaiile trebuie s fie divi+ate "n 'apitole 'are 'orespund formei i stilului de'i+iilor i -otr<rilor Curii (H>n faptI, HDreptul intern relevantI, H&reteniiI, H>n dreptI, H&retinsa violare a arti'olului RI et'%)% 3e(tul observaiilor trebuie s fie divi+at "n para#rafe%Rspunsul la "ntrebrile Curii sau la ar#umentele prii opuse trebuie s'ris "ntr,un 'apitol separat% Da' observaiile depes' $! de pa#ini, ele trebuie s fie "nsoite de un re+umat%Observaiile trebuie s in'lud*(a) ori'e 'omentariu pe 'are prile vor 1.

s "l fa'5 totui,(i) da' o parte nu 'ontest e(punerea 'ir'umstanelor de fapt ale 'au+ei dup 'um au fost "nto'mite de #ref, ea trebuie s,i limite+e observaiile la o s'urt de'laraie "n a'est sens5(ii) da' o parte 'ontest doar parial e(punerea 'ir'umstanelor de fapt ale 'au+ei "nto'mite de #ref, ea trebuie s,i limite+e observaiile la a'este pun'te5(iii) da' o parte 'ontest 'ir'umstanele de fapt pre+entate de 'ealalt parte, ea trebuie s pre'i+e+e 'are pun'te ea nu le 'ontest i s,i limite+e observaiile la pun'tele 'u 'are ea nu este de a'ord5(b) ar#umentele )uridi'e 'u privire la admisibilitate, apoi 'u privire la fondul 'au+ei, totui,(i) da' unei pri i,au fost puse anumite "ntrebri 'u privire la fapte sau la '-estiuni de drept, ea trebuie s,i limite+e ar#umentele la a'este "ntrebri5(ii) da' observaiile rspund la ar#umentele prii opuse, ele trebuie s se refere la ar#umente spe'ifi'e, "n ordinea des'ris mai sus%&ropunerile prilor "n vederea soluionrii 'au+ei pe 'ale amiabil sunt 'onfideniale i trebuie s fie e(pediate Curii separat de observaiile s'rise% Observaiile depuse "n 'adrul pro'edurii 'onten'ioase nu trebuie s se refere la anumite oferte, 'on'esii sau de'laraii privind re#lementarea amiabil% E"a$inarea conco$itent/ a ad$isi+i%it/(ii 2i a fondu%ui. Ca re#ul #eneral, 'ererile 'are a)un# s fie soluionate printr,o -otr<re tre' prin dou etape de e(aminare G admisibilitate i fond, 'u depunerea a dou runde de observaii, iar de'i+ia 'u privire la admisibilitate este adoptat separat de -otr<rea 'u privire la fondul 'au+ei% 3otui, art% 09 para% $ CEDO "i permite Curii s de'id ambele etape 'on'omitent% :stfel, Camera notifi' prile ' admisibilitatea i fondul 'au+ei vor fi e(aminate 'on'omitent i invit prile s pre+inte observaii 'u privire la satisfa'ia e'-itabil% :'east re#ul se apli' de obi'ei "n 'a+urile "n 'are 'apetele de 'erere formulate de re'lamant se refer la drepturi i liberti #arantate de Convenie "n 'are Curtea a elaborat o )urispruden bine stabilit (de e(%, nee(e'utarea -otr<rilor )ude'toreti)% Audieri >nainte de a adopta de'i+ia asupra admisibilitii, Camera poate s de'id, fie la 'ererea prilor, fie din ofi'iu, s in o audiere% >n a'est 'a+, prile sunt invitate s se pronune i asupra '-estiunilor de fond ridi'ate de 'erere% :udieri privind fondul 'au+ei pot avea lo' i dup adoptarea de'i+iei privind admisibilitatea%De re#ul, audierile se stabiles' atun'i '<nd 'au+a ridi' '-estiuni de drept 'omple(e sau 'are nu au mai fost puse "n faa Curii% De obi'ei, pro'edurile "n faa Curii sunt s'rise%:tun'i '<nd de'ide or#ani+area audierilor, Curtea e(pedia+ prilor o list de "ntrebri la 'are prile trebuie s se refere "n pledoariile sale% >n s'opul unei tradu'eri efi'iente, prile sunt ru#ate s pre+inte te(tul dis'ursurilor lor 'el puin 'u o +i "nainte de audieri%:udierile au lo' "n 'ldirea Curii din 4trasbour# i, de re#ul, sunt publi'e% 3otui, a''esul "n sala de edin poate fi inter+is presei i publi'ului, "n timpul "ntre#ii audieri sau numai al unei pri a a'esteia, "n interesul moralei, al ordinii publi'e sau al se'uritii naionale "ntr,o so'ietate demo'rati', atun'i '<nd interesele minorilor sau prote'ia vieii private a prilor impun a'easta sau atun'i '<nd publi'itatea de+baterilor ar fi de natur s adu' atin#ere intereselor )ustiiei%&rile sunt informate din 19

timp asupra re#ulilor audierilor% De re#ul, audierea 'onst din $! de minute de pledoarie iniial at<t pentru Cuvern, '<t i pentru re'lamant, "ntrebrile puse de )ude'tori, o "ntrerupere de 0!,$! de minute, o rund final de 1 minute de pledoarii pentru fie'are din pri, "n 'are ele vor rspunde la "ntrebrile puse de )ude'tori i vor fa'e 'on'lu+ii% Ori'e )ude'tor poate pune "ntrebri ori'rei persoane 'are se pre+int "n faa Camerei% &rile nu pot pune "ntrebri una alteia% >n ambele runde vor lua 'uv<ntul mai "nt<i repre+entanii Cuvernului, apoi repre+entanii re'lamantului% >ntrea#a audiere durea+ apro(imativ 0 ore% >n mod e('epional, 'au+elor 'omple(e sau 'elor 'one(ate li se a'ord timp suplimentar, dar 'are s nu depeas' 9! de minute "n total pentru fie'are parte%>nre#istrarea video a audierilor este disponibil "n +iua "n 'are a avut lo' audierea pe pa#ina Aeb a Curii%&<n la moment, Curtea European a de'is or#ani+area audierilor, p<n la adoptarea de'i+iei asupra admisibilitii, "n $ 'au+e moldoveneti, i anume 6la'u %a%, 1anole %a% i Cu)a% Deci ia cu pri&ire %a ad$isi+i%itateCamera poate, prin de'i+ie, s de'lare 'ererea 'a fiind admisibil sau inadmisibil ori s o radie+e de pe rolul Curii% Da' 'ererea este de'larat inadmisibil sau este radiat de pe rolul Curii, de'i+ia este definitiv i pro'edura "n'etea+% 4pre deosebire de de'i+iile de inadmisibilitate ale Comitetului 'are nu se motivea+, de'i+iile Camerei sunt motivate% Ele se adopt 'u unanimitate sau 'u ma)oritate de voturi% /a adoptarea de'i+iilor de admisibilitate, nu e(ist opinii separate ale )ude'torilor%De'i+iile Curii sunt stru'turate "n felul urmtor*(a) introdu'ere, "n 'are se indi' numele prilor, numrul dosarului, 'omponena Camereai i datele la 'are a'easta a statuat asupra admisibilitii 'ererii re'lamantului5(b) partea H"n faptI, "n 'are sunt pre+entate 'ir'umstanele de fapt ale 'au+ei i apoi normele pertinente de drept intern ale statului p<r<t5(') preteniile re'lamantului, indi'<nd toate 'apetele de a'u+are din 'erere5(d) partea H"n dreptI, "n 'are sunt e(aminate "n primul r<nd e('epiile preliminare invo'ate de Cuvernul p<r<t, "n al doilea r<nd, sunt e(aminate separat, din pun'tul de vedere al admisibilitii lor, 'apetele de 'erere ale re'lamantului, de'lar<ndu,le admisibile sau inadmisibile5(e) dispo+itivul de'i+iei 'are indi' 'on'lu+ia privind admisibilitatea 'ererii% :stfel, 'ererea poate fi admisibil, parial admisibil sau inadmisibil%De'i+ia este reda'tat "n fran'e+ sau en#le+ i numai e('epional "n ambele limbi% De'i+iile sunt a''esibile publi'ului i sunt disponibile pe pa#ina Aeb a Curii% Ele sunt 'omuni'ate de #refier re'lamantului i p<r<tului% De'i+ia prin 'are o 'erere individual este de'larat admisibil se 'omuni' i statului al 'rui resortisant este re'lamantul%De'i+ia prin 'are o 'erere este de'larat inadmisibil sau este s'oas de pe rol este definitiv% 3otui, potrivit ar% 4$ para% al Re#ulamentului Curii, Curtea poate de'ide re"ns'rierea unei 'au+e pe rol, da' ea 'onsider ' 'ir'umstane e('epionale )ustifi' a'easta% >n pra'ti'a Curii i a fostei Comisii, a fost admis re"ns'rierea pe rol a unei 'ereri "n situaia "n 'are radierea ei a fost de'is pe ba+a unor fapte 'e s,au dovedit ulterior ine(a'te (a se vedea 1eusbur#er '% :ustriei, de'% !;%1!%199;) sau atun'i '<nd re'lamantul a demonstrat ' 0!

el a trimis observaiile sale, dar ele nu au a)uns la Curte (a se vedea Rosenauer '% :ustriei, de'% 01%!0%0!!0) ori ' el nu a primit 'orespondena e(pediat de se'retarul fostei Comisii din motive de sntate (U%1% '% Cermaniei, de'% 1$%!0%199!)%De'i+ia asupra admisibilitii determin anumite efe'te 'u privire la desfurarea ulterioar a pro'edurii "n faa Curii, i anume*, prilor li se soli'it observaii s'rise i probe 'u privire la fondul 'au+ei5 , Curtea poate de'ide, din ofi'iu sau la 'ererea prilor, inerea unei audieri "n le#tur 'u fondul5 , Curtea poate soli'ita intervenia unui ter, ne'esar, dup apre'ierea sa, unei bune administrri a )ustiiei5 , prile pot "n'er'a, prin intermediul #refierului Curii, "n'-eierea unui a'ord de re#lementare amiabil a liti#iului% 4ursa* AAA%l-r%md De'i+iile Camerei sunt "nsoite sau urmate de motivarea ei, "ns de'i+iile Comitetului nu sunt "nsoite de o motivare% 4tru'tura unei de'i+ii de admisibilitate este 'onstituit din 'in'i pri* , 6ntrodu'tiv% Care 'uprinde numele prilor i atributele de identifi'are a de'i+iei5 , &artea des'riptiv% >n 'are sunt 'uprinse relatrile 'ir'umstanelor de fapt pre'um i normele )uridi'e interne ale statului p"r"t referitoare la pretinsa "n'l'are5 , &reteniile re'lamantului% :i'i se indi' toate 'apetele de a'u+are din 'erere% , &artea de drept% Conine e(aminarea referinelor preliminare invo'ate de Cuvernul p"r"t pre'um i 'apetele de 'erere ale re'lamantului% , Dispo+itivul de'i+iei% :'east parte este elementul final al unui silo#ism, indi'"nd 'on'lu+ia privind admisibilitatea 'ererii% De'i+iile sunt afiate pe pa#ina Aeb a Curii , -ttp*@@AAA%e'-r%'oe%int@e'-r@2omepa#eBE8% Re-%e$entarea a$ia+i%a &otrivit dispo+iiilor arti'olului $., alin% (1), lit% HbIal Conveniei, odat 'e Curtea de'lar o 'erere admisibil, ea se pune la dispo+iia 'elor interesai "n vederea a)un#erii la re+olvarea prin bun "nele#ere a 'au+ei, 'are s se inspire din respe'tarea drepturilor omului astfel 'um le re'unoate Convenia i proto'oalele sale% 4oluionarea amiabil a liti#iului se desfoar paralel 'u an'-eta desfurat de Curte asupra fondului% /a a'east etap Curtea "ndeplinete fun'ia unei 'utii potale, a'ion"nd "n 'alitate de intermediar% &entru

01

soluionarea amiabil a liti#iului este nevoie de manifestarea interesului din partea re'lamantului i a 4tatului% Da' 4tatul rspunde la propunerile de re#lementare amiabil, atun'i 4tatul va formula o propunere de re#lementare% :stfel, "ntre 4tat i re'lamant se "n'epe un pro'es de ne#o'ieri% :'este ne#o'ieri, 'onform art% $., alin% (1) al Conveniei i art% ;0 din Re#ulament, sunt stri't 'onfideniale% Curtea "i poate e(pune o opinie provi+orie asuprea fondului, 'omuni'"nd,o prilor% >n opinia provi+orie a Curii asupra fondului, Curtea indi' elementele unei "n'l'ri a Conveniei, 'ar va determina 4tatul, de a rea'iona "n vederea satisfa'erii preteniilor re'lamantului% :'est mi)lo' apli'at de 'tre Curte are drept s'op "n'ura)area prilor de a soluiona pe 'ale amiabil liti#iului, fr a tre'e la e(aminarea fondului% Conform prevederilor arti'olului $9 al Conveniei, "n 'a+ul re+olvrii prin bun "nele#ere, Curtea s'oate 'au+a de pe rol printr,o de'i+ie 'are se limitea+ la o s'urt e(punere a faptelor i a soluiei adoptate% Raporul este semnat de 'tre &reedinte i de #refier i este transmis statului p"r"t i re'lamantului i 4e'retariatului Ceneral al Consiliului Europei pentru publi'are% E(e'utarea unei soluionri amiabile a liti#iului nu este suprave#-eat de 'tre Comitetul de 1initri% Este re'omandabil 'a prile p"n la 'omuni'are soluiei Curii s fie 'onvenit asupra sumei totale de '-eltuieli de )ude'at i de desp#ubiri% :'easta deoare'e, da' apar anumite diver#ene "n le#tur 'u e(e'utarea soluiei amiabile, nu e(ist ni'i o pro'edur valabil pentru a reveni "n faa Curii pentru re+olvarea ne"nele#erilor "n privina sumelor 'are urmea+ a fi a'-itate%

E"e$inarea pe fond a cererii Dup 'e s,a luat o de'i+ie po+itiv referitoare la admisibilitate, Curtea va tre'e la e(aminarea fondului 'ererii% &otrivit dispo+iiilor arti'olului $. (1) lit% HaI al Conveniei "n 'a+ul "n 'are Curtea de'lar o 'erere admisibil, ea 'ontinu e(aminarea 'ontradi'torie a 'au+ei "mpreun 'u repre+entanii prilor i, da' este 'a+ul, pro'edea+ la o an'-et pentru a 'rei 'ondu'ere efi'ient statele interesate vor furni+a toate fa'ilitile ne'esare% Este de remar'at ' de obi'ei '"nd 'apetele de 'erere formulate de re'lamant se refer la drepturi i liberti

00

#arantate de Convenie, "n 'are Curtea a elaborate o )urispruden bine stabilit, se pro'edea+ la e(aminarea 'on'omitent a admisibilitii i a fondului% Re'lamantul, dup de'lararea admisibilitii unei de'i+ii, nu poate s formule+e noi 'apete de pl"n#ere, ni'i s 'ear Hrevitali+areaI'apetelor de pl"n#ere 'are au fost de'larate inadmisibile% /a "n'eperea pro'edurii ulterioare de'i+iei privind admisibilitatea, Curtea va invita prile s pre+inte dove+i suplimentare i@sau s dea rspunsuri la "ntrebri le#ate de liti#iu% De asemene, la e(aminarea fondului, Curtea invit re'lamantul s "nainte+e o pre+entare final 'are s 'onin "n detaliu toate preteniile privind toate '-eltuielile i desp#ubirile 'u 'ara'ter de reparaie e'-itabil% >n 'onformitate 'u arti'olul 9(1) al Re#ulamentului Curii, Camera sau &reedintele ei poate invita prile s depun probe sau observaii s'rise 'omplementare% 8e'esitatea an'-etei suplimentare este di'tat de 'omple(itatea 'au+ei pre'um i de faptul da' Curte a anali+at fondul odat 'u admisibilitatea% :r#umentele suplimentare ale re'lamantului i ale 4tatului p"r"t sunt transmise 'eleilalte pri "n 'opii s'rise, pentru a da posibilitatea de a "nainta anumite referine asupra ar#umentelor aduse de 'tre partea advers(de re#ul "n termen de dou luni)% E(aminare fondului 'ererii are lo' "n faa unei Camere% >ns Camera se poate desesi+a "n favoarea 1arei Camere, da' 'au+a pendinte "n faa unei Camere ridi' o problem #rav privitoare la interpretarea Conveniei sau a proto'oalelor sale, sau da' soluia unei probleme 'u 'are ea este sesi+at poate 'ondu'e la o 'ontradi'ie 'u o -otr<re emis anterior de Curte%

&otrivit arti'olului 9@1 al Re#ulamentului Curii, Camera sau &reedintele ei poate invita prile s depun probe sau observaii s'rise 'omplementare% >n afara unei de'i+ii 'ontrare, termenul stabilit pentru depunerea observaiilor este a'elai pentru fie'are parte% Da' ea 'onsider ne'esar pentru a,i "ndeplini atribuiile 'e,i sunt stabilite de Convenie, Camera poate de'ide, fie la 'ererea uneia din pri, fie din ofi'iu, s aib lo' o audiere de e(aminare a fondului 'au+ei% =orma pro'edurii s'rise sau orale se stabilete de 'tre preedintele Camerei% >n 'onformitate 'u arti'olul ;$@1 al Re#ulamentului Curii, audierile sunt publi'e, afar da', "n 'onformitate 'u para#raful 0 al a'estui arti'ol, "n 'a+uri e('epionale, fie din ofi'iu, fie la 'ererea unei pri sau a ori'rei alte persoane interesate, Camera nu de'ide altfel%

0$

&ara#raful 0 al a'estui arti'ol prevede* a''esul "n sala de edin poate fi inter+is presei i publi'ului, "n timpul "ntre#ii audieri sau numai al unei pri a a'esteia, "n interesul moralei, al ordinii publi'e sau al se'uritii naionale "ntr,o so'ietate demo'rati', atun'i '<nd interesele minorilor sau prote'ia vieii private a prilor impun a'easta sau atun'i '<nd, "n situaii e('epionale i "n msura "n 'are este 'onsiderat stri't ne'esar de Camer, publi'itatea de+baterilor ar fi de natur s adu' atin#ere intereselor )ustiiei% Cererea de audiere urmea+ a fie motivat i s indi'e da' privete de+baterile "n totalitatea lor sau numai "n parte% /a audierea pe fond, un stat nu poate s ridi'e din nou problema admisibilitii% 4tatul urmea+ s ridi'e e('epia de admisibilitate doar "n fa+a de e(aminare a admisibilitii 'ererii% >n interesul bunei administrri a )ustiiei, &reedintele, potrivit prevederilor art% $; al Conveniei, poate s permit ori'rui stat (parte la 'onvenie) 'are nu este parte "n pro'es sau ori'rei persoane interesate, alta de'"t re'lamantul, s pre+inte obsevaii s'rise sau s ia parte la audieri% De 'ele mai deseori, 'ererile de intervenie re+ult din dorina or#ani+aiilor ne#uvernamentale de a 'onsolida po+iia re'lamantului "ntr,o 'au+, pentru a nu putea fi tre'ute 'u vederea unele aspe'te importante ale 'a+ului% Criteriul "n ba+a 'ruia &reedintele permite tera intervenie este da' 'erere interveniei unei tere pri este "n Hinteresul bunei asministrri a )ustiieiI%

Procedura de e"a$inare a cererii n fa(a 3arei Ca$ere , este re#lementat de dispo+iiile 'e re#lementea+ pro'edura "n faa Camerei% De'i, pro'edura "n faa 1arei Camere este asemntoare 'u 'ea "n faa Camerei, "ns 'u modifi'rile ne'esare (mutatis mutandis)% 1area 'amer e(aminea+ numai a'ele 'ereri 'e ridi' o problem important relativ la interpretarea 'onveniei sau a proto'oalelor sale, sau da' soluionarea unei probleme poate 'ondu'e la o 'ontradi'ie 'u o -otr"re pronunat anterior de Curte% E(aminarea unei 'ereri de 'tre 1area Camer are lo' '"nd Camera se desesi+ea+ "n favoarea 1arei Camere% Camera se poate desesi+a "n favoarea 1arei Camere at"t timp '"t nu i,a pronunat -otr"rea% Crefierul 'omuni' prilor intenia Camerei de a se desesi+a ( art% 70, para% 0, al Re#ulamentului Curii)% Ele au la dispo+iie un termen de o lun, "n'ep<nd 'u data a'estei "ntiinri, pentru a pre+enta "n s'ris #refei eventuala lor obie'ie temeini' motivat% Ori'e obie'ie 'e nu "ndeplinete a'este 'ondiii va fi 'onsiderat de Camer nevalabil% 3ransferarea 'u+ei 1arei Camere, lipsete prile de posibilitatea de a se adresa 'u apel "mpotriva -otr"rii, 'are se va pronuna "n favoarea uneia dintre pri% 04

Forta o+%i-atorie. Autoritatea 4otararii 2otr"rile Curii odat devenite definitive, dispun de autoritate de lu'ru )ude'at% Ceea 'e "nseamn ' prile unui liti#iu asupra 'ruia Curtea a pronunat o -otr"re devenit definitiv nu pot investi din nou Curtea privind e(aminarea unei 'ereri 'u a'eleai pri, obie't i fond% Cererea depus repetat, Curtea o va de'lara 'a inadmisibil% &otrivit arti'olului $ , para% 0% p% b HCurtea nu reine ni'i o 'erere individual introdus "n apli'area art% $4, da'%%% b) ea este "n mod esenial a'eeai 'u o 'erere e(aminat anterior de 'tre Curte sau de)a supus unei alte instane internaionale de an'-et sau de re#lementare, i da' ea nu 'onine fapte noi%I 2otr"rile Curii obin for obli#atorie din moment 'e devin definitive% 2otr"rile 1arei Camere devin definitive din momentul pronunrii, iar -otr<rea unei Camere, 'onform arti'olului 44 al Conveniei, devine definitiv* a) atun'i '<nd prile de'lar ' ele nu vor 'ere retrimiterea 'au+ei "n faa 1arii Camere5 sau b) trei luni de la data -otr<rii, da' retrimiterea 'au+ei "n faa 1arii Camere nu a fost 'erut5 sau ') atun'i '<nd 'ole#iul 1arii Camere respin#e 'ererea de retrimitere formulat "n apli'area arti'olului 4$ al Conveniei% 4tatele pri la Convenie sunt obli#ate prin Convenie s se 'onforme+e -otr"rilor definitive ale Curii "n liti#iile la 'are ele sunt pri% 2otr"rea rmas definitiv este transmis Comitetului de 1initri, 'are suprave#-ea+ e(e'utarea ei% 2otr"rile Curii au valoarea de pre'edent )udi'iar, de'i 'onstituie un i+vor de drept pentru statele parte la Convenie% 2otar"rile Curii pot fi invo'ate "ntr,un liti#iu similar, impun"nd noi re#uli de drept% Curtea este urmea+ a ine 'ont de -otr"rile anterior pronunate% Curtea va putea dero#a de la situaia )uridi'e san'ionat de o -otr"re, "ntr,o 'au+ individual, doar da' "n virtutea de+voltrii substaniale a unor relaiilor so'iale urmea+ a se modifi'a )urisprudena Curii% Interpretarea 4otarari%or CEDO

Coninutul unei -or"ri a Curii poate sus'ita unele ne'lariti pentru pri "n vederea apli'rii ei 'ore'te% 6nterpretarea unei -otr"ri a Curii are drept finalitate tlm'irea sensului e(a't al dispo+itivului unei -otr"ri% Mni'a instituie investit 'u putere de a interpreta Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale este doar Curtea European a Drepturilor Omului% &otrivit arti'olului $0 al Conveniei* Competena Curii a'oper toate problemele privind interpretarea i apli'area Conveniei i a proto'oalelor sale% >n a'est sens, Curtea poate, la 'ererea Comitetului 1initrilor, s dea avi+e 'onsultative asupra problemelor )uridi'e privind interpretarea Conveniei i a proto'oalelor sale% De'i+ia Comitetului 1initrilor de a 'ere un avi+ Curii este luat prin votul 'u ma)oritate al repre+entanilor 'are au dreptul de a fa'e parte din Comitet (arti'olul 47 al Conveniei)% :vi+ele date de 'tre Curte la 'ererea Comitetului 1initrilor nu se pot rsfr"n#e asupra unor '-estiuni 'e in de 'ompetena sa 'onten'ioas, adi' de "ntinderea drepturilor aa 'um sunt definite "n 3itlul 6 al Conveniei% Competena 'onsultativ a Curii este in'ompatibil 'u ori'e '-estiune 'e poate avea vreo le#tur 'u un re'urs introdus printr,o 'erere individual sau o 'au+ interstatal% De asemene, un avi+ nu se poate e(tinde asupra 'ondiiilor de admisibilitate a 'ererilor% Curii "i este dat puterea de a refu+a s dea un avi+ 'onsultativ soli'itat, da' ea 'onsider ' a'east 'erere depete 'adrul 'ompetenei 'onsultative prev+ut de arti'olul 47 al Conveniei% 6nterpretarea unei -otr"ri de 'tre Curte poate fi 'erut de 'tre ori'e parte "n termen de un an de la pronunarea ei (arti'olul 79 al Re#ulamentului)% Cererea urmea+ a fi depus la #ref% >n 'erere trebuie s fie indi'at "n mod 'lar pun'tele din dispo+itivul -otr"rii a 'ror interpretare este 'erut% &otrivit arti'olul 79($), Camera iniial poate de'ide din ofi'iu s o respin# pe motivul ' ni'i un temei nu )ustifi' e(aminarea ei% Da' nu este posibil reunirea Camerei iniiale, &reedintele Curii 'onstituie sau 'ompletea+ Camera prin tra#ere la sori% Da' Camera nu respin#e 'ererea, Crefierul o 'omuni' 'eleilalte pri interesate, invit"ndu,le s pre+inte eventualele observaii s'rise, "ntr,un termen stabilit de &reedintele Camerei% De asemenea, a'esta din urm stabilete data audierii, atun'i '<nd 0; Camera a de'is a'east%

6nterpretarea unei -otr"ri "n sensul arti'olului 79 al Re#ulamentului Curii, este f'ut prinr,o -otr"re interpretativ a Camerei% E"ecutarea si 5upra&e-4erea e"ecutarii 4otarari%or Curtii 4uprave#-erea punerii "n e(e'utare a -otr"rilor Curii "i revine, 'onform Conveniei eurupene pentru aprarea drepturilor omului, Comitetului de 1initri% >n 'onformitate 'u arti'olul 4; din Convenie de astfel 'um a fost modifi'at prin &roto'olul de numrul 11, Comitetului de 1initri suprave#-ea+ e(e'utarea de'i+iilor Curii Europene a Drepturilor Omului% :'est lu'ru se reali+ea+ "n prin'ipal "n 'ele patru "nt<lniri re#ulate (D2 @ 2R "nt<lniri) "n fie'are an% Do'umentatia i informaia amplasate pe ordinea de +i sunt f'ute publi'e% =un'ia prin'ipal a Comitetului de 1initri, este de a se asi#ura e(e'utarea -otr"rilor Curii de 'tre statele membre% Comisia "n'-eie fie'are 'a+, prin adoptarea unei re+oluii finale% /a nivel intern :#entul #uvernamental suprave#-ea+ 'ore'titudinea msurilor adoptate "n vederea e(e'utrii -otr"rilor pronunate de Curte i propune autoritilor 'ompetente spre adoptare msuri 'u 'ara'ter #eneral "ntru evitarea noilor "n'l'ri ale prevederilor onveniei i proto'oalelor adiionale% -ttp*@@AAA%'oe%int@t@'m@-umanRi#-tsBen%asp :i'i puteti des'ar'a , E(e'utarea -otr<rilor Curii europene a Drepturilor Omului, de Elisabet- /ambert, :bdel#aAad Cer'ettor la C8R4, M1R de drept 'omparat din &aris (&aris 6,C8R4) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CO846/6M/ EMRO&E6 CO163E3M/ DE 1686N3R6 Re-u%a$entu% Co$itetu%ui de 3ini2tri cu pri&ire %a supra&e-4erea e"ecut/rii 4ot/r1ri%or 2i a acorduri%or de re-%e$entare a$ia+i%/ (adoptat de Comitetul de 1initri la 1! mai 0!!; "n 'adrul reuniunii a 9;4,a a Dele#ailor 1initrilor) 6% &revederi #enerale 07

:rti'olul 1 1% E(er'itarea 'ompetenelor Comitetului de 1initri "n temeiul arti'olului 4; para#rafele 0, i al arti'olului $9 para#raful 4 ale Conveniei Europene pentru Drepturile Omului este re#lementat de pre+entul Re#ulament% 0% Re#ulile pro'edurale #enerale ale reuniunilor Comitetului de 1initri i ale Dele#ailor 1initrilor vor fi apli'ate "n timpul e(er'itrii a'estor 'ompetene, de'<t da' pre+entul Re#ulament nu prevede altfel% :rti'olul 0 1% 4uprave#-erea de 'tre Comitetul de 1initri a e(e'utrii -otr<rilor i a a'ordurilor de re#lementare amiabil are lo', "n prin'ipiu, "n 'adrul reuniunilor spe'iale 'u privire la drepturile omului, a#enda 'rora este publi'% 0% Da' preedinia Comitetului de 1initri este deinut de repre+entantul unei >nalte &ri 'ontra'tante 'are este parte la o 'au+ aflat "n e(aminare, a'el repre+entant va renuna la preedinie pe par'ursul ori'ror dis'uii 'u privire la 'au+a respe'tiv% :rti'olul $ :tun'i '<nd o -otr<re sau o de'i+ie este transmis Comitetului de 1initri "n 'onformitate 'u arti'olul 4; para#raful 0 sau arti'olul $9 para#raful 4 ale Conveniei, 'au+a va fi "ns'ris fr "nt<r+iere pe a#enda Comitetului% :rti'olul 4 1% Comitetul de 1initri va da prioritate suprave#-erii e(e'utrii -otr<rilor "n 'are Curtea a identifi'at 'eea 'e ea 'onsider o problem sistemi' "n 'onformitate 'u Re+oluia Res(0!!4)$ a Comitetului de 1initri 'u privire la -otr<rile 'are relev e(istena unei probleme sistemi'e fundamentale% 0% &rioritatea dat 'au+elor menionate "n primul para#raf al a'estui arti'ol nu va fi "n detrimentul prioritii 'are trebuie dat altor 'au+e importante, mai ales 'au+elor "n 'are violarea stabilit a 'au+at 'onse'ine #rave pentru partea le+at% :rti'olul Comitetul de 1initri va adopta un raport anual 'u privire la a'tivitile sale "n temeiul arti'olului 4; para#rafele 0, i al arti'olului $9 para#raful 4 ale Conveniei, 'are va fi f'ut publi' i va fi transmis Curii i 4e'retarului Ceneral, :dunrii &arlamentare i Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei% 66% 4uprave#-erea e(e'utrii -otr<rilor :rti'olul ; 6nformarea Comitetului de 1initri 'u privire la e(e'utarea -otr<rii 1% :tun'i '<nd, "ntr,o -otr<re transmis Comitetului de 1initri "n 'onformitate 'u arti'olul 4; para#raful 0.

0 al Conveniei, Curtea a -otr<t ' a avut lo' o violare a Conveniei sau a proto'oalelor sale i@sau a a'ordat prii le+ate satisfa'ie e'-itabil "n temeiul arti'olului 41 al Conveniei, Comitetul va invita >nalta &arte 'ontra'tant "n 'au+ s,l informe+e despre msurile pe 'are >nalta &arte 'ontra'tant le,a luat sau intenionea+ s le ia "n re+ultatul -otr<rii, av<nd "n vedere obli#aia sa de a se 'onforma -otr<rii "n 'onformitate 'u arti'olul 4; para#raful 1 al Conveniei% 0% :tun'i '<nd suprave#-ea+ e(e'utarea unei -otr<ri de 'tre >nalta &arte 'ontra'tant "n 'au+, "n 'onformitate 'u arti'olul 4; para#raful 0 al Conveniei, Comitetul de 1initri va e(amina* a% da' ori'e satisfa'ie e'-itabil a'ordat de Curte a fost pltit, in'lusiv, da' este 'a+ul, dob<nda5 pre'um i b% da' este 'a+ul, lu<nd "n 'onsideraie dis'reia >naltei &ri 'ontra'tante "n 'au+ de a ale#e mi)loa'ele ne'esare pentru a e(e'uta -otr<rea, da'* i% au fost luate msuri individuale pentru a asi#ura ' violarea a "n'etat i ' partea le+at este repus, pe '<t e posibil, "n a'eeai situaie "n 'are ea s,a aflat p<n la violarea Conveniei5 ii% au fost luate msuri #enerale , 'are s previn noi violri similare 'elei sau 'elor 'onstatate sau s pun 'apt violrilor 'ontinue% :rti'olul 7 6ntervale de 'ontrol 1% &<n '<nd >nalta &arte 'ontra'tant "n 'au+ pre+int informaii 'u privire la plata satisfa'iei e'-itabile a'ordate de Curte sau 'u privire la posibilele msuri individuale, 'au+a va fi in'lus pe a#enda fie'rei reuniuni a Comitetului de 1initri 'u privire la drepturile omului, de'<t da' Comitetul de'ide altfel% 0% Da' >nalta &arte 'ontra'tant "n 'au+ informea+ Comitetul de 1initri ' "n' nu este #ata s informe+e Comitetul ' msurile #enerale ne'esare pentru a asi#ura e(e'utarea -otr<rii au fost luate, 'au+a va fi in'lus din nou pe a#enda unei reuniuni a Comitetului de 1initri 'are va avea lo' nu mai t<r+iu de urmtoarele ase luni, de'<t da' Comitetul de'ide altfel5 a'eeai re#ul se va apli'a atun'i '<nd a'east perioad e(pir, pre'um i pentru fie'are perioad ulterioar% :rti'olul . :''esul la informaie 1% &revederile a'estui arti'ol nu adu' atin#ere 'ara'terului 'onfidenial al deliberrilor Comitetului de 1initri "n 'onformitate 'u arti'olul 01 al 4tatutului Consiliului Europei% 0% Mrmtoarea informaie va fi a''esibil publi'ului, de'<t da' Comitetul de'ide altfel "n vederea prote)rii intereselor publi'e sau private le#itime* a% informaia i do'umentele referitoare la a'easta pre+entate de o >nalt &arte 'ontra'tant Comitetului de 1initri "n 'onformitate 'u arti'olul 4; para#raful 0 al Conveniei5 09

b% informaia i do'umentele referitoare la a'easta pre+entate Comitetului de 1initri, "n 'onformitate 'u pre+entul Re#ulament, de partea le+at, de or#ani+aii ne#uvernamentale sau de instituiile naionale pentru promovarea i prote'ia drepturilor omului% $% /a adoptarea de'i+iei sale "n temeiul para#rafului 0 al a'estui arti'ol, Comitetul va lua "n 'onsideraie, inter alia* a% soli'itrile motivate de 'onfidenialitate f'ute, la momentul pre+entrii informaiei, de >nalta &arte 'ontra'tant, de partea le+at, de or#ani+aiile ne#uvernamentale sau de instituiile naionale pentru promovarea i prote'ia drepturilor omului 'are pre+int informaia respe'tiv5 b% soli'itrile motivate de 'onfidenialitate f'ute, "n 'el mai s'urt timp sau 'el t<r+iu la momentul primei e(aminri de 'tre Comitet a informaiei respe'tive, de ori'e alt >nalt &arte 'ontra'tant la 'are se refer informaia5 '% interesul unei pri le+ate sau al unei tere pri de a nu se de+vlui identitatea lor sau ori'e informaie 'are s permit identifi'area lor% 4% Dup fie'are reuniune a Comitetului de 1initri, a#enda adnotat pre+entat pentru suprave#-erea de 'tre Comitet a e(e'utrii va fi, de asemenea, a''esibil publi'ului i va fi publi'at "mpreun 'u de'i+iile luate, de'<t da' Comitetul de'ide altfel% &e '<t e posibil, vor fi publi'ate i alte do'umente pre+entate Comitetului 'are sunt a''esibile publi'ului, de'<t da' Comitetul de'ide altfel% % >n toate 'au+ele "n 'are unei pri le+ate i s,a permis anonimatul "n 'onformitate 'u arti'olul 47 para#raful $ al Re#ulamentului Curii5 anonimatul a'esteia va fi pstrat pe par'ursul pro'esului de e(e'utare de'<t da' ea a soli'itat e(pres "nlturarea anonimatului% :rti'olul 9 Comuni'rile adresate Comitetului de 1initri 1% Comitetul de 1initri va e(amina ori'e 'omuni'are din partea prii le+ate 'u privire la plata satisfa'iei e'-itabile sau luarea msurilor individuale% 0% Comitetul de 1initri va fi "n drept s e(amine+e ori'e 'omuni'are din partea or#ani+aiilor ne#uvernamentale, pre'um i a instituiilor naionale pentru promovarea i prote'ia drepturilor omului 'u privire la e(e'utarea -otr<rilor "n 'onformitate 'u arti'olul 4; para#raful 0 al Conveniei% $% 4e'retariatul va adu'e la 'unotina Comitetului de 1initri, "n modul 'orespun+tor, ori'e 'omuni'are primit 'u referire la para#raful 1 al a'estui arti'ol% El va pro'eda la fel "n 'eea 'e privete ori'e 'omuni'are primit 'u referire la para#raful 0 al a'estui arti'ol "mpreun 'u ori'e observaii ale dele#aiei (dele#aiilor) 'are se refer la 'omuni'are ('omuni'ri), 'u 'ondiia ' ultimele sunt transmise 4e'retariatului "n termen de 'in'i +ile lu'rtoare de la notifi'area despre o astfel de 'omuni'are% :rti'olul 1! 4esi+area Curii pentru interpretarea unei -otr<ri $!

1% :tun'i '<nd "n 'onformitate 'u arti'olul 4; para#raful $ al Conveniei, Comitetul de 1initri 'onsider ' suprave#-erea e(e'utrii unei -otr<ri definitive este "mpiedi'at de o difi'ultate de interpretare a -otr<rii, el poate sesi+a Curtea pentru a,i 'ere s se pronune asupra a'estei probleme de interpretare% De'i+ia de sesi+are a Curii este luat 'u votul ma)oritii de dou treimi a repre+entanilor 'are au dreptul de a fa'e parte din Comitet% 0% De'i+ia de sesi+are poate fi luat "n ori'e moment pe par'ursul suprave#-erii de 'tre Comitetul de 1initri a e(e'utrii -otr<rilor% $% De'i+ia de sesi+are va lua forma unei re+oluii provi+orii% Ea va fi motivat i va refle'ta opiniile diferite din 'adrul Comitetului de 1initri, "n spe'ial 'ea a >naltei &ri 'ontra'tante "n 'au+% 4% >n 'a+ de ne'esitate, Comitetul de 1initri va fi repre+entat "n faa Curii de &reedintele su, de'<t da' Comitetul de'ide 'u privire la o alt form de repre+entare% :'east de'i+ie va fi luat 'u votul ma)oritii de dou treimi a repre+entanilor 'u drept de vot i al ma)oritii repre+entailor 'are au dreptul de a fa'e parte din Comitet% :rti'olul 11 &ro'edura "n 'a+ul refu+ului de a se 'onforma 1% :tun'i '<nd "n 'onformitate 'u arti'olul 4; para#raful 4 al Conveniei, Comitetul de 1initri 'onsider ' o >nalt &arte Contra'tant refu+ s se 'onforme+e unei -otr<ri definitive "ntr,o 'au+ "n 'are ea este parte, el poate, dup averti+area &rii respe'tive i printr,o de'i+ie luat 'u votul ma)oritii de dou treimi a repre+entanilor 'are au dreptul de a fa'e parte din Comitet, s sesi+e+e Curtea 'u problema respe'trii de 'tre a'east &arte a obli#aiei sale% 0% &ro'edura 'u privire la refu+ul de a se 'onforma va fi iniiat doar "n 'ir'umstane e('epionale% Ea nu va fi iniiat de'<t da' Comitetul a averti+at >nalta &arte 'ontra'tant "n 'au+ despre intenia sa de a iniia o astfel de pro'edur% O astfel de averti+are va fi dat 'el t<r+iu "n timp de ase luni "nainte de iniierea pro'edurii, de'<t da' Comitetul de'ide altfel, i va lua forma unei re+oluii provi+orii% :'east re+oluie va fi luat 'u votul ma)oritii de dou treimi a repre+entanilor 'are au dreptul de a fa'e parte din Comitet% $% De'i+ia de sesi+are a Curii 'u a'east '-estiune va lua forma unei re+oluii provi+orii% Ea va fi motivat i, "n mod 'on'is, va refle'ta opinia >naltei &ri 'ontra'tante "n 'au+% 4% Comitetul de 1initri va fi repre+entat "n faa Curii de &reedintele su, de'<t da' Comitetul de'ide 'u privire la o alt form de repre+entare% :'east de'i+ie va fi luat 'u votul ma)oritii de dou treimi a repre+entanilor 'u drept de vot i al ma)oritii repre+entailor 'are au dreptul de a fa'e parte din Comitet% 666% 4uprave#-erea e(e'utrii a'ordurilor de re#lementare amiabil :rti'olul 10 6nformarea Comitetului de 1initri 'u privire la e(e'utarea prevederilor a'ordului de re#lementare $1

amiabil 1% :tun'i '<nd o de'i+ie este transmis Comitetului de 1initri "n 'onformitate 'u arti'olul $9 para#raful 4 al Conveniei, Comitetul va invita >nalta &arte 'ontra'tant "n 'au+ s,l informe+e despre e(e'utarea prevederilor a'ordului de re#lementare amiabil% 0% Comitetul de 1initri va e(amina da' prevederile a'ordului de re#lementare amiabil, aa pre'um este prev+ut "n de'i+ia Curii, a fost e(e'utat% :rti'olul 1$ 6ntervale de 'ontrol &<n '<nd >nalta &arte 'ontra'tant "n 'au+ pre+int informaii 'u privire la e(e'utarea a'ordului de re#lementare amiabil aa pre'um este prev+ut "n de'i+ia Curii, 'au+a va fi in'lus pe a#enda fie'rei reuniuni a Comitetului de 1initri 'u privire la drepturile omului sau, da' este 'a+ul , pe a#enda unei reuniuni a Comitetului de 1initri 'are va avea lo' nu mai t<r+iu de urmtoarele ase luni, de'<t da' Comitetul de'ide altfel% :rti'olul 14 :''esul la informaie 1% &revederile a'estui arti'ol nu adu' atin#ere 'ara'terului 'onfidenial al deliberrilor Comitetului de 1initri "n 'onformitate 'u arti'olul 01 al 4tatutului Consiliului Europei% 0% Mrmtoarea informaie va fi a''esibil publi'ului, de'<t da' Comitetul de'ide altfel "n vederea prote)rii intereselor publi'e sau private le#itime* a% informaia i do'umentele referitoare la a'easta pre+entate de o >nalt &arte 'ontra'tant Comitetului de 1initri "n 'onformitate 'u arti'olul $9 para#raful 4 al Conveniei5 b% informaia i do'umentele referitoare la a'easta pre+entate Comitetului de 1initri, "n 'onformitate 'u pre+entul Re#ulament, de re'lamant, de or#ani+aii ne#uvernamentale sau de instituiile naionale pentru promovarea i prote'ia drepturilor omului% $% /a adoptarea de'i+iei sale "n temeiul para#rafului 0 al a'estui arti'ol, Comitetul va lua "n 'onsideraie, inter alia* a% soli'itrile motivate de 'onfidenialitate f'ute, la momentul pre+entrii informaiei, de >nalta &arte 'ontra'tant, de partea le+at, de or#ani+aiile ne#uvernamentale sau de instituiile naionale pentru promovarea i prote'ia drepturilor omului 'are pre+int informaia respe'tiv5 b% soli'itrile motivate de 'onfidenialitate f'ute, "n 'el mai s'urt timp sau 'el t<r+iu la momentul primei e(aminri de 'tre Comitet a informaiei respe'tive, de ori'e alt >nalt &arte 'ontra'tant la 'are se refer informaia5 '% interesul unui re'lamant sau al unei tere pri de a nu se de+vlui identitatea lor sau ori'e informaie 'are s permit identifi'area lor% $0

4% Dup fie'are reuniune a Comitetului de 1initri, a#enda adnotat pre+entat pentru suprave#-erea de 'tre Comitet a e(e'utrii va fi, de asemenea, a''esibil publi'ului i va fi publi'at "mpreun 'u de'i+iile luate, de'<t da' Comitetul de'ide altfel% &e '<t e posibil, vor fi publi'ate i alte do'umente pre+entate Comitetului 'are sunt a''esibile publi'ului, de'<t da' Comitetul de'ide altfel% % >n toate 'au+ele "n 'are unei pri le+ate i s,a permis anonimatul "n 'onformitate 'u arti'olul 47 para#raful $ al Re#ulamentului Curii5 anonimatul a'esteia va fi pstrat pe par'ursul pro'esului de e(e'utare de'<t da' ea a soli'itat e(pres "nlturarea anonimatului% :rti'olul 1 Comuni'rile adresate Comitetului de 1initri 1% Comitetul de 1initri va e(amina ori'e 'omuni'are din partea re'lamantului 'u privire la e(e'utarea prevederilor a'ordului de re#lementare amiabil% 0% Comitetul de 1initri va fi "n drept s e(amine+e ori'e 'omuni'are din partea or#ani+aiilor ne#uvernamentale, pre'um i a instituiilor naionale pentru promovarea i prote'ia drepturilor omului 'u privire la e(e'utarea prevederilor a'ordurilor de re#lementare amiabil% $% 4e'retariatul va adu'e la 'unotina Comitetului de 1initri, "n modul 'orespun+tor, ori'e 'omuni'are primit 'u referire la para#raful 1 al a'estui arti'ol% El va pro'eda la fel "n 'eea 'e privete ori'e 'omuni'are primit 'u referire la para#raful 0 al a'estui arti'ol "mpreun 'u ori'e observaii ale dele#aiei (dele#aiilor) 'are se refer la 'omuni'are ('omuni'ri), 'u 'ondiia ' ultimele sunt transmise 4e'retariatului "n termen de 'in'i +ile lu'rtoare de la notifi'area despre o astfel de 'omuni'are% 6D% Re+oluii :rti'olul 1; Re+oluii provi+orii &e par'ursul suprave#-erii e(e'utrii unei -otr<ri sau a prevederilor unui a'ord de re#lementare amiabil, Comitetul de 1initri poate adopta re+oluii provi+orii, mai ales "n vederea pre+entrii informaiei 'u privire la evoluia e(e'utrii sau, da' este 'a+ul, pentru a e(prima "n#ri)orare i@sau a fa'e su#estii 'u privire la e(e'utare% :rti'olul 17 Re+oluii finale Dup stabilirea faptului ' >nalta &arte 'ontra'tant a luat toate msurile ne'esare pentru a se 'onforma -otr<rii sau ' prevederile a'ordului de re#lementare amiabil au fost e(e'utate, Comitetul de 1initri va adopta o re+oluie 'are s 'on'-id ' fun'iile sale "n 'onformitate 'u arti'olul 4; para#raful 0 sau arti'olul $9 para#raful 4 ale Conveniei au fost "ndeplinite% $$

$4