Sunteți pe pagina 1din 1

CALCULATII Pentru numarul de zile furajate. Cantitatile de nutret combinat si valorile lor Categoria Specificare RO 5-3 kg Vieri nc.

/kg spor RO 5-5 kg nc./kg spor RO 6-2 kg nc./kg spor RO 6-2 kg nc./kg spor RO 1-6 kg nc./cap U.M. I z.f. Tone Val. lei z.f. Tone Val. lei z.f. Tone Val. lei z.f. Tone Val. lei Tone Val. lei Tone Val. lei II III IV V VI Lunile VII VIII IX X XI XII Total an

Scroafe lactatie

Scroafe gestante

Scroafe asteptare Purcei sugari

Total valoare