Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Introducere
1. Definirea exploatatiei
2. Norme de hrana
3. Caracteristicile nutritive ale nutreturilor utilizate
4. Ratii de hrana pentru vaci de lapte
5. Amestec de nutreturi concentrate pentru monogastrice
6. Stabilirea necesarului de nutreturi pentru vacile de lapte
7. Stabilirea necesarului de nutreturi pentru monogastrice
8. Aspecte privind eficienta economica a utilizarii nutreturilor
Consideratii proprii
Bibliografie