Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT Nr.

______/_______________2011
n conformitate cu Ordinul M.E.N. nr.3644/04.05.1998 ntre beneficiarii mobilit !ilor E"#$M%$ &i %ni'er(itatea )e*nic +,*eor-*e #(ac*i. din /a&i0 care admini(trea1 ace(te fonduri 2entru (tuden!ii ( i0 conform contractului cu Agenia Naional pentru Programe Comunitare n Domeniul Educaiei i Formrii Profesionale0 (e nc*eie 2re1entul contract 2ri'itor la mobilitatea ERASM S. ntre %ni'er(itatea )e*nic +,*eor-*e #(ac*i. cu (ediul n 3d. 4. Man-eron nr. 650 500050 6 /a&i0 7ude!ul la&i. a'8nd cont de(c*i( la 3anca )ran(il'ania la&i re2re1entat 2rin 4omnul "ector0 9rofe(or uni'. dr.in-. Ion GIURMA n calitate de ofertant &i 0 (tudent in anul /// in'a! m8nt uni'er(itar de licenta0 la :acultatea de Arhitectur n (cut la data de 10.1;.19900 n localitatea /a&i0 7ud. /a&i0 cu domiciliul (tabil n "om8nia0 localitatea /a&i0 $tr. 9rof. #-ricola <arda& nr. 80 telefon 05;90313310 2o(e(or al < r!ii de /dentitate (eria M=0 nr. 5099490 eliberat de 9olitia /a&i0 la data de 15.09.;008 <N9 ;901;10;;65550 n calitate de beneficiar al mobilita!ii !RA"MU"0 a inter'enit urmatorul contract0 2entru inde2linirea obli-a!iilor beneficiarului0 -arant8nd numitul Vede #anie$a actului adi!ional la ace(t contract. $ub(emnatul/a0 >ede $tefania )eodora0 (tudent/ n anul /// la :acultatea de #r*itectur 0 n (cut la data de 10.1;.19900 2o(e(or al c r!ii/buletinului de identitate (eria M= nr. 5099490 eliberat de 9olitia /a&i la data de 15.09.;0080 adre(a de email teo?'ed@Aa*oo.com0 declar c nu am mai beneficiat de un alt -rant din 2ro-ramul BB9 C E"#$M%$. n ca1 contrar ma obli- ( returne1 ntrea-a (um 2rimit n cadrul 2ro-ramului BB9 C E"#$M%$. Art. 1 !"#$%A&$$#E !FER'AN' # $ $it.a $ ac*ite (uma aferent num rului de luni de (ta-iu ERASM S la %ni'er(itatea 2artener 0 imediat du2 2rimirea fondurilor de /a <omi(ia Euro2ean 2rin intermediul Ageniei Naionale pentru Programe Comunitare n Domeniul Educaiei i Formrii Profesionale 0 dar nu mai t8r1iu de 15 1ile de la 'irarea ace(tor fonduri n contul %ni'er(it !ii.

Vede tefania Teodora

%$ata &rantu$ui ctre 'tudent (a fi fcut a'tfe$) *0+ , ________!uro $a -$ecare .i diferen/a de 20+ , _________!uro $a 0ntoarcere -e 1a2a tuturor docu3ente$or 'o$icitate $a $itera 4e5 a -re2entu$ui contract.
$it.1 $ a(i-ure condi!ii 2entru includerea 2erioadei de (tudii la %ni'er(itatea 2artener n (tudiile de /a %ni'er(itatea +,*eor-*e #(ac*i.0 c8t &i 2entru recunoa&terea &i ec*i'alarea 2erioadelor de (tudii efectuate /a in(titu!ia de n' ! m8nt 2artener 0 du2 re'enirea n !ar a (tudentului0 2otri'it com2eten!elor /e-ale ce6i re'in n materie. 9e 2erioada (ta-iului efectuat n !ara

Ita$ia0

la D%ni'er(ita 4e-li $tudi di :errara.0 in 2erioada conform deci1iei :acult !ii de ??????? E%"O0 re2re1ent8nd

16.02.2017 8 71.09.20170 2e o durat de 6 luni0 Arhitectur 0 cuantumul total al -rantului ERASM S e(te de
?????? E%"O/lun . Art.2 !"#$%A&$$#E "ENEF$C$AR # $ DE M!"$#$'A'E

$it. a $tudentul (e obli- ca n termen de 15 1ile de la (o(irea la uni'er(itatea 2artener ( furni1e1e at8t coordonatorului Era(mu( 2e facultate c8t &i 3iroului 2entru 9ro-rame <omunitare din cadul 9rorectoratului 2entru "ela!ii /nterna!ionale coordonatele (aleE adre( email0 num r faF0 adre( 2o&tal 0 2entru a 2utea fi contactat n ca1 de ne'oie. $it.1 $ re'in n !ar /a terminarea (ta-iului de (tudiu 2otri'it 2ro-ramului (tabilit de in(titu!ia de n' ! m8nt 2artener &i ( reali1e1e (ta-iul inte-ral0 n conformitate cu datele n(cri(e n ace(t contract . $it.c 9e durata mobilit !ii de care beneficia1 0 ( 2artici2e efecti' la acti'it !ile 2re' 1ute n contractul de (tudiu6Bearnin- #-reement

$it.d 3eneficiarul mobilit !ii ERASM S 'a declara fa2tul c folo(e&te o (in-ur (ur( de finan!are 2entru aco2erirea uneia &i aceleia&i c*eltuieli. <u alte cu'inte0 -rantul nu 2oate fi folo(it 2entru finan!area unor c*eltuieli de7a aco2erit 2rin alte 2ro-rame ale <omi(iei Euro2ene. $it.e Ba ntoarcerea n !ar 0 beneficiarul mobilit !ii ERASM SE 1 (e 'a 2re1enta la in(titu!ia de n' ! m8nt (u2erior ntr6un termen de cel mult 5 1ile de la re'enirea n !ar cu documentele nece(are recunoa&terii 2erioadei de (tudiiG ; 'a de2une n cel mult 5 1ile Htermen calculat 2e 1ile libereI de la re'enirea n !ar la 9rorectoratul de "ela!ii /nterna!ionale :;irou$ %ro&ra3e Co3unitare< al %ni'er(it !ii +,*. #(ac*i. /a&i urm toarele documenteE 1. Contractu$ de 'tudiu :=earnin& A&ree3ent< (emnat de c tre coordonatorul de2artamental0 coordonatorul E<)$ &i coordonatorul in(titu!ional din uni'er(itatea 2rimitoare. 2. "itua/ia .coIar :note .i credite o1/inute< 8 Tran'cri-t of Record' &i alte forme de e'aluare 6 a2recieri din 2artea 2rofe(orului coordonator al acti'it !ii de(f &urate de c tre ma(terand/doctorandG 7. Certificate of Attendance (au ade'erin! de la uni'er(itatea 2rimitoare H:acultate (au "ela!ii /nterna!ionaleI ate(t8nd c (tudentul/doctorandul a efectuat n 2erioada

16.02.2017 8

71.09.2017 o mobilitate ERASM

S 2arcur-8nd toate acti'it !ile 2re' 1ute n contractul de (tudii Hcur(uri/(eminarii/lucr ri 2ractice de laborator0 etc.IG )oate ace(te documente 'or fi 2redate 6 n original C /a 9rorectoratul de "ela!ii /nterna!ionale &i /ma-ine %ni'er(itar 0 cu eFce2!ia celor men!ionate la 2ct. ; 6 care 'or fi 2redate doar n co2ie 6 urm8nd ca ori-inalele ( fie 2re1entate /a :acultate. 4. Certificatu$ de Mo1i$itate :!uro-a'' Mo1i$it> Certificate< (emnat de catre uni'er(itatea -a1daG

5. "cri'oare de reco3andare din -artea -rofe'oru$ui 0ndru3tor de $a uni(er'itatea &a2dG 6. Ra-ort narati( de acti(itateG 5. Che'tionar.
n 'ederea efectu rii decontului financiar0 la 3iroul <ontabilitate (e de2un urm toarele documenteE *. 4ocumentele de c l torieE factur 0 c*itan! 0 bilet de autocar/tren/a'ion &i tic*ete de mbarcare0 (au bonuri de ben1in n ca1ul de2la( rii cu autoturi(m 2ro2rietate 2er(onal G ?. <*itan!e de ca1are (au contract de nc*iriere 10. #(i-ur ri0 alte 2l !i HtaFeI efectuate la locul (ta-iuluiG 11. <o2ie du2 +Certificate of Attendance5G 12. O declara!ie 2ri'ind e'entuala folo(ire de fonduri din alte (ur(e Hco6finan!areI cu 2reci1area c*eltuielilor aco2erite H2entru ace(te c*eltuieli (e 'or cere doar co2iiIG 17. <o2ie du2 2a&a2ort cu data ie&irii &i intr rii n !ar C doar 2entru mobilit !ile efectuate la uni'er(it !i 2artenere din )urcia. $it.f @n ca2u$ 0n care 1eneficiaru$ 3o1i$it/ii) 1< nu re(ine $a Uni(er'itatea AGheor&he A'achi5 din Ia.i 2< nu .i,a 0nde-$init o1$i&a/ii$e -rofe'iona$e ce 0i re(eneau -e durata 'ta&iu$ui $a in'titu/ia -artener $a un ni(e$ ce$ -u/in de -ro3o(are 7< 'tudia2 $a Uni(er'itatea -artener o -erioad 3ai 'curt decBt cea -re(2ut 0n 'ta&iu 'au C< nu de-une $a ;irou$ Re$a/ii Interna/iona$e .i I3a&ine Uni(er'itar TOAT! docu3ente$e $i'tate $a $itera Ae5 a -re2entu$ui contract acesta se oblig s

restituie integral instituiei ofertante cuantumul sumei primite n termen de cel mult 5 zile de Ia revenirea n ar, n valuta n care s-a fcut iniial plata Ia care 'e adau& -enaIi2ri
de 0 6+ din 'u3a -ri3it -e 2i 0nce-Bnd de $a eD-irarea ter3enu$ui -re(2ut ca $i3it -entru -re2entarea Ia in'titu/ia de 0n(/3Bnt .i de-unerea acte$or :-re(2ut de art.2 Iit.c aneDa 1< .i -Bn $a data achitrii efecti(e a 'u3ei datorate. Iit.& n e'entualitatea n care beneficiarul mobilit !ii nu re'ine n !ar la terminarea (ta-iului0 2otri'it men!iunilor reali1ate rnai (u( Hlit.aI0 2er(oana de(emnat n aneFa ; la 2re1entul contract n calitate de -arant (i a(um obli-a!ia re(tituirii cuantumului 2rimit de beneficiar0 determinat n condi!iile alineatului 2recedent0 /a care (e adau- acelea&i 2enalit !i contractuale. 9entru -arant termenul 2entru calculul 2enalit !ilor 2e 1i de nt8r1iere nce2e ( cur- du2 5 de 1ile Hcalculate 2e 1ile /ibereI de /a data notific rii ace(tuia Ha -arantuluiI de c tre %ni'er(itate0 2ri'itoare /a nc lcarea obli-a!iilor contractuale de c tre cel

-arantat. n ca1ul nende2linirii de c tre beneficiarul mobilit !ii a obli-a!iilor 2rofe(ionale 2e durata (ta-iului la in(titu!ia de n' ! m8nt 2artener Hreflectat n re1ultatele ne(ati(f c toare0 de ne2romo'are ale (tudentuluiI0 &i re'enirii n !ar a ace(tuia0 -arantul (e obli- n (olidar cu (tudentul la re(tituirea contra'alorii (umei 2rimite la 2lecarea din !ar 0 n 'aluta n care (6a f cut 2lata ini!ial &i la (u2ortarea 2enalit !ilor contractuale calculate0 n ra2ort de termenul 2re' 1ut de art. ; lit.c din contract0 (ub re1er'a notific rii H 2unerii n nt8r1iereI 2realabile a -arantului0 2otri'it normelor de dre2t comun. =it.h $ a(i-ure0 (ub (anc!iunea codului 2enal0 con(emnarea datelor com2lete &i reale ale 2er(oanei H2 rinte0 alt rudJ a2ro2iatJ0 (2on(or etc.I care &arantea2 contra(a$oarea cuantu3u$ui -ri3it confor3 contractu$ui de &aran/ie 'u-$i3enatr. Art. 7 :or!a ma7or 0 a(tfel cum e(te definitJ de le-e0 e(te eFoneratoare de r (2undere 2entru 2artea care o in'ocJ n condi!iile le-ii. 9artea intere(at are obli-atia (J anun!e in(titu!ia co6contractantJ n termenul limitJ de 15 1ile de /a data 2roducerii e'enimentului K for! ma7orJ0 iar n urm toarele 10 1ile (J 2re1inte acte do'editoare. 9entru durata de inciden! a for!ei ma7ore nu (e datorea1 2enalit !i. Art. C E'entualele /iti-ii dintre 2 r!i (e 'or (olu!iona 2rioritar 2e cale amiabilJ. 9entru e'entualitatea n care (tin-erea di'er-en!elor nu 'a 2utea fi con'enit 2e cale amiabil 0 (olu!ionarea ace(tora 'a fi reali1at 2otri'it normelor de dre2t material &i 2roce(ual comun. Art. 6 9 r!i/e 2ot con'eni a(u2ra modific rii ace(tui contract numai 2rin acte adi!ionale. 4i(2o1i!iile le-ale din documenta!ia referitoare la mobilit !ile ERASM S0 c8t &i normati'ele incidente elaborate n acea(t materie de Mini(terul Educatiei0 <ercet rii0 )ineretului &i $2ortului0 28n la data nc*eierii 2ro2riu61i(e a contractului (e con(ider de dre2t incidente &i inclu(e n contractul de fa! . Art. E "e1ilierea &i re1olu!iunea contractului (unt (u2u(e normelor de dre2t comun. Art. 9 <ontractul de fa! (e fundamentea1 2e contractul dintre %ni'er(itatea )e*nic +,*.#(ac*i. /a&i &i Agenia Naional pentru Programe Comunitare n Domeniul Educaiei i Formrii Profesionale 0 re(2on(abil n "om8nia 2entru -e(tionarea fondurilor ERASM S. Art. * 9re1entul contract (e com2letea1 cu actul adi!ional la ace(t contract0 'i18nd -arantarea re(tituirii (umei aferente (ta-iului ERASM S. #rt. 9 4erularea contractului 'a nce2e 2e ba1a a2rob rii Ageniei Naionale pentru Programe Comunitare n Domeniul Educaiei i Formrii Profesionale 0 or-ani(m aflat n (ubordinea Mini(teruiui Educa!iei0 <ercet rii0 )ineretului &i $2ortului0 /a data confirmat de c tre 2artenerul (tr in 2entru nce2erea (ta-iului.<ontractui de fa! (6a nc*eiat a(t 1i0 ?????????????????????0 n ( eFem2lare0 dintre care c8te unul la fiecare dintre 2 r!ile contractante &i un eFem2lar 2entru -arant. "ector 9rof.uni'.dr.in-. Ion GIURMA 4irector :inanciar6<ontabil ec. Silvia CER E <on(ilier 7uridic 7r. !irela "R#I$ 4ecan :acultate <onf. dr. in-. Tania Mariana Fa-urne ,arant 3eneficiar

AN!GA 1
-entru &arantarea 0nde-$inirii de ctre 1eneficiaru$ -re2entu$ui contract a o1$i&a/ii$or a'u3ate -rin contract :art.2 $it.a,h< $ub(emnata0 >ede tefania )eodora0 fiul lui ,*eor-*e &i a lui 4aniela0 (tudent anul /// la %ni'er(itatea )e*nic +,*eor-*e #(ac*i.0 :acultatea #r*itectur 0 n (cut /a data 10.1;.19900 n localitatea /a i0 7udetul /ai0 cu domiciliul (tabil n "om8nia0 localitatea /a i0 $tr. 9rof. #-ricola <arda nr. 80 7ude!ul /a i0 telefon 05;90313310 2o(e(or al 3uletinului/< r!ii de ldentitate (eria M=0 nr 50994960 eliberat de 9olitia /a i0 la data de 15.09.;0086 m obli- ( re(2ect cu bun 6credin! obli-a!iile 2e care mi le6am a(umat 2rin ace(t contract0 n calitate de beneficiar al mobilit !ilor ERASM S. 9entru e'entualitatea n care nu6mi 'oi re(2ecta obli-a!iile contractuale amintite0 (unt de acord cu (anc!iunile de natur 2ecuniar (tabilite con(en(ual Hac*itarea contra'alorii (umei 2rimite0 n ec*i'alentul

n lei de la momentul 2l !ii efecti'e0 &i a 2enalit !ilor contractuale 2entnu fiecare 1i de nt8r1iereI. #(i-urarea re(tituirii contra'alorii (umei 2rimite c8t &i aco2erirea e'entualului 2re7udiciu0 n !ar 0 inter'enit ca efect al nere(2ect rii obli-a!iilor mele contractuale Hn ca1ul n care ace(ta (e 'a 2roduce n termenii contractuluiI0 e(te -arantat de >ede 4aniela0 n calitate de 2 rinte0 cu domiciliul (tabil n "omania0 localitatea /ai 07ude!ul /ai0 telefon 05;01;55500 2o(e(or al 3uletinului/< r!ii de /dentitate (eria M= 0nr. 569944 0 eliberatH I de 9olitia /ai0 la data de 15.09.;008 2rin (emnarea contractului de -aran!ie (u2limentar ce con(tituie aneFa ; la 2re1entul contract. $unt de acord ca actul de fa! ( con(tituie titlu eFecutoriu f r nici o alt formalitate 2realabil 0 n e'entualitatea n care 'oi nc lca an-a7amentele contractuale &i termenele (tabilite con(en(ual0 n ceea ce 2ri'e&te re(tituirea (umelor la care (e face referire 2rin contract &i actul adi!ional. $emn tura 3eneficiar contractE

AN!GA 2
CONTRACT #! GARANTI! "U%=IM!NTARA $ub(emnatul >ede 4aniela0 domiciliat n "omania0 localitatea /ai0 7ude!ul /ai0 a'and 3uletin de /dentitate/<arte de /dentitate (eria M= nr. 569944 eliberat de 9olitia /a i0 n (cut n anul 1955 luna 10 01iua 05 fiul lui O'idiu (i al Eli(abetei a'8nd ocu2a!ia director comercial la $.<. Moldofanion $.".B.0 m obli- 2rin 2re1entul contract ( -arante1 fa! de %ni'er(itatea )e*nic +,*.#(ac*i. din /a&i0 cu (uma de __________ !URO0 e'entualele 2re7udicii 2e care le6ar cau1a (tudenta >ede tefania )eodora ca urmare a nere(2ect rii clau1elor contractului nr.???????????????????. 4e a(emenea0 am luat la cuno&tin! &i (unt de acord ca (uma con(tituit -aran!ie (u2limentar n numerar ( 2oat fi folo(it 2entru aco2erirea oric rei 2a-ube 2rodu(e de c tre (tudentul >ede tefania )eodora ca1ul n care ace(ta nu o 'a aco2eri inte-ral n termenul 2re' 1ut la art. ;0 lit.d. din contractul nr.??????????????????. $unt de acord ca acea(t -aran!ie ce face obiectul 2re1entului contract ( ncete1e numai n ca1ul n care 'a nceta contractul nr.?????????????????cu re(2ectarea 2re'ederilor (ale. #m luat la cuno&tin! c 2re1entul contract con!ine titlu eFecutoriu0 f r nici o alt formalitate 2realabil 0 n e'entualitatea n care 'or fi nc lcate an-a7amentele &i termenele contractului nr.???????????????n ceea ce 2ri'e&te re(tituirea (umelor datorate de (tudenta >ede tefania )eodora $e aneFea1 co2ie du2 buletinul de identitate al -arantului &i cu2on 2en(ie. ,#"#N) ??????????????????????????????

AN!GA 1 C Bearnin- #-reement AN!GA 2 C <ertificate of #ttendance AN!GA 7 6 <ertificat de mobilitate HEuro2a(( MobilitAI AN!GA C 8 #rri'al <ertificate AN!GA 6 C <*e(tionar AN!GA E 8 <*arta $tudentului Era(mu( AN!GA 9 8 Conditii de e$i&i1i$itate