Sunteți pe pagina 1din 3

Arhitectura din a treia generatie, Exemple de constructii caracteristice acestei perioade, Dezvoltare constructiilor metalice, betonul armat

Aceasta epoca in arhitectura a inceput odata cu dezvoltarea impetuoasa a stiintei si tehnicii, si se caracterizeaza prin folosirea, in primul rand, a materialelor artificiale produse in industria constructiilor: cimenturi Portland, materiale ceramice diverse, oteluri de calitate superioara, sticla armata, materiale plastice si, mai ales, betoane armate iar, ulterior, precomprimate. Folosirea pietrei (travertine, marmura se face numai la cladirile monumentale, ca placa!e si elemente de decoratie, iar lemnul este, in mare masura, industrializat prin executarea de placi agglomerate, placi fibrolemnoase, melaminate etc. "ndustrializarea contructiilor a insemnat totodata realizarea de elemente de constructie produse in fabrici si montate direct pe santier. #ipizarea elementelor de constructie si chiar a proiectelor a permis realizarea de constructii in serie, economice si rapid puse in opera. Progresul stiintelor tehnice, in special al mecanicii constructiilor, a avut ca urmare realizarea de noi forme structurale: constructii in cadre, cu stalpi in $, suprafete subtiri, acoperisuri suspendate, corturi, cupole geodezice, poduri suspendate de mari deschideri. "n perioada premergatoare revolutiei burgheze franceze (%&'()%&(* clasicismul devenise preponderant in Franta si Anglia, concomitant cu raspandirea unor idei materialist)mecaniciste si rationaliste in stiinta si filosofie. +onceptele mecanicii ne,toniene (%-'& au dat nastere la noi cercetari si studii care au avut ca urmare stabilirea bazelor teoriei elasticitatii (.obert /oo0e, %-'&1 , a principalelor teoreme ale staticii (P. $arignon, %-'& , a hidrodinamicii teoretice (D. 2ernoulli, %&3' , a problemelor de flamba! (Euler, %&*( . 4)au realizat mari inventii tehnice ce au culminat cu inventarea masinii cu abur cu dublu efect de catre 5ames 6att in %&'7. Aceasta inventie epocala a deschis caile progresului ethnic si a marcat inceputul primei revolutii industriale. Progresul tehnic si introducerea industriei mecanizate in toate ramurile de activitate au !ucat un rol important si in dezvoltarea si diversificarea constructiilor, inexistente in trecut : cladirile industriale cu anexele lor, silozurile, turnurile de racier, garile, tunelurile de mari lungimi, podurile feroviare si numeroase alte tipuri de constructii. "ntrarea in functiune, in %'-(, a canalului 4uez a permis trecerea din 8editerana in 8area .osie si 9ceanul "ndian, iar realizarea canalului Panama, intre anii %'':)%(%*, a facut legatura dintre cele doua mari oceane, Atlantic si Pacific. +analul ;iel terminat in %'(< deschide calea dintre 8area 2altica si 8area =ordului. Dezvoltarea rapida a retelei de cai ferate in Europa si America a necesitat executarea unor noi tunele a caror constructie ridica probleme de mare complexitate tehnica. "n %'&% s)a inaugurat tunelul Fre!us (+enisio in 8asivul +enis, cu o lungime de %7,7<0m, care facea legatura intre Franta si "talia, iar in %''7 marele tunnel 4aint >othard, in Alpii ?epontini din Elvetia, ling de %<0m. ?a noi in tara, la sfarsitul secolului @"@ s)a inceput construirea tunelului 8estecanis, pe linia Darmanesti A $atra Dornei (%,-< 0m lungime , terminat in %(:%. Aparitia unor noi materiale de constructii, legate de dezvoltarea intensive a metalurgiei, iar dupa %'-: a betonului armat, a contribuit de asemenea la conceperea si proiectarea unor noi forme si structuri constructive care necesitau alte mi!loace de exprimare artistica. 8aterialele de constructii traditionale, piatra si caramida, ca si vechile sisteme de executie, se bazau in special pe masa materialului, pus in lucrare in cantitati mari, putand rezista astfel in mod nediferentiat diverselor eforturi de compresiune, intindere sau incovoiere. "n felul acesta se realizau insa constructii massive, grele si costisitoare, necorespunzatoare noii societati industrializate. "nginerul rus D.". 5uravs0i (%'7%)%'(% si separat matematicianul elvetian ;. +ulmann (%'7%) %''% au creat o teorie a calculului grinzilor cu zabrele continue, iar $.>. 4uhov (%'<3)%(3( a conceput si realizat contructii spatiale usoare formate din retele pentru: bolti, turnuri de racirea

lamelareB acestea au fost aplicate ulterior, in >ermania, la tipurile de acoperisuri lamelare Cellbau. "ng. D.".5uravs0i si respective inginerul "talian ?uigi +remona (%'3:)%(:3 au avut contributii importante in domeniile rezistentei materialelor si staticii grafice. Daca despre o arhitectura industriala, in adevaratul sens al cuvantului, nu se poate vorbi decat in sec.@@, constructiile industriale in sine puneau mari probleme constructorilor care aveau nevoie de aportul mecanicii si calculul structurilor pentru a putea face fata noilor tipuri de constructii. Abia in secolul @@ s)a pus problema colaborarii dintre inginer, tehnolog si architect in realizarea unor ansambluri industriale rezistente, functionale si estetice.

Exemple de constructii
Depasindu)se epoca stilurilor baroce, de curte sau de salon, s)a a!uns la neoclasicismul si eclectismul secolului @"@ Dcu toate reluarile sale numeroase in care romantismul cel mai dulceag se impaca cu arheologia stiintificaE (2runo Cevi . "n stil neoclassic s)au realizat numeroase constructii si cladiri monumentale dintre care citam : Altes 8useum la 2erlin (%'7*) %'7( , Arcul de #riumf in Place de lFEtoile la Paris (%':-)%'3- , 2uc0ingham Palace si 2ritish 8useum din ?ondra, 9pera din Paris (%'7<)%'(' . ?a noi in tara stilurile eclectice au fost reprezentate de un important grup de monumente nobiliare sau domnesti (Palatul 4tirbei si Palatul domnului #arii .omanesti >r. >hica, ambele in 2ucuresti , religioase (biserica monumentala 4atu)8are, incinta manastirii #ismana, refacuta intre anii %'**)%'*(, manastirea Frumoasa din "asi sau cu character social)cultural (Ateneul .oman, +asa de depuneri A +.E.+., actualul 8uzeu de "storie al .omaniei, toate in 2ucuresti, Palatul +ulturii din "asi . Gn important architect roman din acea perioada care a militat pentru o anumita tenta de originalitate a stilului utilizandu)se de motive din folclor si refuzarea copierii directe a arhitecturii europene, a fost "on 8incu. El a realizat in 2ucuresti urmatoarele cladiri : +asa ?ahovari, 2ufetul de la 4osea si 4coala +entrala de fete (%'(* . El a fost membru fondator si presedinte al 4ocietatii Arhitectilor .omani si professor la 4coala 4uperioara de Arhitectura din 2ucuresti infiintata in %'(&. 9pera sa a fost continuata in secolul @@ cu noi si autentici valori de catre arhitectii Petre Antonescu, =. >hica)2udesti, >rigore +herchez, +ristofH +er0ez.

Dezvoltare constructiilor metalice


.evolutia industriala de la sfarsitul sec. @$""" ai inceputul secolului @"@ a stimulat si fabricarea otelului pudlat, malt mai indicat pentru executarea constructiilor decat fonta, folosita pana atunci in diverse constructii dintre care mentionam podul cu arce din fonta peste raul 4evern in Anglia (%&&( si cupola catedralei 4f. "saac din 4t. Petersburg in "mperiul #arist. Podurile suspendate construite incepand din %&(- in 4.G.A. si din %'7* din Franta, Anglia si >ermania (podul de la Freiburg cu 7<- m deschidere, %'3* , podurile lui >. Eiffel peste Duero in 4pania (%'&& , viaductul de la >arabit din Franta (%'':)%''* , cum si uriasa >aleria a 8asinilor de la Expozitia Gniversala din Paris au demonstrate posibilitatile aproape nelimitate ale utilizarii otelului in constructii.

"ntre anii %'-()%''3 s)a construit podul suspendat 2ro0lHn din =e, Ior0 cu o deschidere de *'m, iar in %'(: s)a inaugurat celebrul pod de la Firth of Forth cu o deschidere de <7% m, denumit si D+athedral of 4teelE. "nginerul francez >ustave Eiffel (%'37)%(73 si profesorul rus =.A. 2eleliubs0i (%'*<)%(77 sunt cei care au introdus otelul moale (turnat in constructia podurilor, fapt care a avut ca urmare o mare dezvorlate a constructiilor metalice. Pentru constructorii romani este remarcabil faptul ca, numai dupa cativa ani de la aplicarea acestui material, inginerul Anghel 4alignH a realizat in %'(& podul peste Dunare la +ernavoda, cel mai mare din Europa acelor timpuri, executat in intregime din otel moale. "n %'(' se inaugureaza #urnul Eiffel din Paris proiectat si executat din otel de >. Eiffel, cu o inaltime initiala de 3::,-: m. Gn moment importat in evolutia arhitecturii moderne l)a constituit executarea de catre 5oseph Paxton (%':%)%'-< , promoter al tehnicii metalului, a celebrului Pavilion central de la Expozitia Gniversala din ?ondra, cea mai mare constructie metalica executata pana atunci din fier si sticla. +hiar daca aceasta constructie nu mai exista astazi, ea a marcat punearea in evidenta a structurii constructiei si folosirea suprafetelor vitrate mari, elemente constitutive ce anticipau noua arhitectura. Aceasta cu atat mai mult cu cat primele blocuri inalte executate de 6illiam ?e 2aron 5enneH in %'&( la +hicago, cu schelet metalic, erau imbracate in zidarie, mascand astfel structura constructive. Precursorul 4colii de la +hicago, /enrH /obson .ichardson (%'3')%''urmat de ?ouis /enrH 4ulivan (%'<-)%(7* si 5ohn 6ellborn .oot (%'<:)%'(% sunt cei care in blocurile inalte in ultimul deceniu al sec. @"@ la +hicago anticipeaza noul stil al arhitecturii americane. "n Europa, /endri0 P. 2erlage (%'<-)%(3* prin opera sa principala 2ursa din Amsterdam obtine efecte inedite lasand aparente materialele componente (caramida si otelul si structura (cupola metalica . "n %'(3 4uhov construieste sarpanta metalica a acoperisului din orasul $i0s cu suprafete autoportante cu dubla curbura, iar trei ani mai tarziu, constructia salii de expozitie din =i!ni)=ovgorod. Aparitia betonului armat a facut ca acest nou material de constructie sa ia locul metalului in aproape toate ramurile constructiilor, pana in deceniul trei al sec. @@, cand reincepe epoca zgarie)norilor cu structura de otel.