Sunteți pe pagina 1din 2

egea 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr.

37/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 12 martie 2013 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Legea nr. 2 3!2010 pri"ind #i#temul unitar de pen#ii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. $%2 din 20 decembrie 2010, cu modificarile #i completarile ulterioare, #e modifica dupa cum urmeaza& 1. La articolul 3 alineatul '1(, litera #( #e abroga. 2. Articolul )3 "a a"ea urmatorul cuprin#& *Art. )3 Per#oanele care #i+au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obi#nuite #au a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pen#ie de in"aliditate, daca au realizat, in conditiile legii, #tagiu de cotizare.* 3. Articolul ) "a a"ea urmatorul cuprin#& *Art. ) '1( Per#oanelor pre"azute la art. )3, incadrate in gradul I #au II de in"aliditate, li #e acorda #tagiul potential pre"azut la art. )% alin. '1( in conditiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale a#upra capacitatii de munca, #tagiul de cotizare in raport cu "ar#ta conform tabelului nr. 3.
Tabelul nr. 3 Varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca Stagiu de cotizare realizat (ani) pana la 20 ani 1 de la 20-23 ani 2 23-25 ani 3 25-29 ani 29-33 9 33-3! 11 3!-"1 1" "1-"5 1! "5-"9 20 "9-53 23 ani ani ani ani ani ani

53-5! ani 25 5!- 0 ani 2 peste 0 ani 2!

'2( In #ituatia gradului III de in"aliditate, #tagiul potential pre"azut la art. )% alin. '1( #e acorda numai per#oanelor pre"azute la art. ),. '3( Per#oanelor care au realizat un #tagiu de cotizare ca ne"azator #au in conditii de -andicap pree.i#tent calitatii de a#igurat li #e acorda un #tagiu potential, determinat ca diferenta intre #tagiile de cotizae cerute de art. %$ #i %/ #i #tagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pen#iei de in"aliditate.* ,. La articolul 10, alineatul '3(, litera a( "a a"ea urmatorul cuprin#& *a( de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca #au, dupa caz, de la data incetarii calitatii de a#igurat, cu e.ceptia a#iguratilor pre"azuti la art. alin. '2(, daca cererea a fo#t inregi#trata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale a#upra capacitatii de munca, in #ituatia pen#iei de in"aliditate acordate per#oanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de a#igurat0*. %. La articolul 1/ , litera 1( "a a"ea urmatorul cuprin#& *1( art. %1 alin. '2( din Legea nr. /,!1//2 pri"ind organizarea #i functionarea 2urtii de 2onturi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2$2 din 2/ aprilie 200/0*. Art. II Prezenta lege intra in "igoare la dta de intai a lunii urmatoare celei in care acea#ta #e publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Acea#ta lege a fo#t adoptata de Parlamentul Romaniei, cu re#pectarea pre"ederilor art. )% #i ale art. ) alin. '1( din 2on#titutia Romaniei, republicata.

S-ar putea să vă placă și