Sunteți pe pagina 1din 207
Comentariu lacartea Profetului Isaia Kur el lelligere velit, solutio. Exeot e ‘hom, natura nobis goncessuim est, aque ntl $I SCRUTo, fees wit comes el, Quo BISERICESTI : lio ai Deus, Faciemet hominem Kut uote anjecit 2%, Ad siolituainene; ut ostenderet e ‘quogte nobis Yuluntstese indere, per quam ficeat, ot Deo siviles eflciamur, Ac sane 2 Jism ellecii emus, pro cu 2¢ disino pre SFANTUL VASILE CEL MARE Comentariu la cartea Profetului Isaia Editura Basilica a Patriarhiei Romane »Colectia patristic’ Paringi si Scriitori bisericestia fost initiata de patriarhul de fericité pomenire lustin Moisescu (1977-1986), la scurt vreme dup’ urcarea sa pe tronul Patriarhiei Romane in primavaraanuluiio77, Patriarhul lustin a constituit 0 Comisie de traducitori, format din teologi de renume si in acelasi timp cunoscatoriai limbilorclasice care a aleatuit un proiect de lueru cuprinzand go de titluri de lucrari. Dintre acestea, au fost publicate aproape 50 de volume cu traduceri din operele Sfintilor Parinti si ale Scriitorilor Bisericesti. Ele re- prezintd astizi un tezaur deosebit de pretios pentru literatura cresting, teologicd gi istoric& din Romania. Totusi, el nu satisface decat partial cerintele de astazi de ‘cunoastere, cercetare si asimilare ale invatiturilor patristice, mani- festate de categorii sociale diverse dintaranoastr’”, De aceea, noi am hotarat in 20074 constituim o Nout Comisie Patristicd care si reia lucrarea ‘inceputa cu 30 deani in urma si, pe baze noi, s-o duca mai departe, pana la finalul dorit. Aceasta inseamng, pe de o parte, si fie traduse opere care n-au mai fost traduse, iar pe de alta parte, tradu- cerile existente 8 fie revizute, indreptate omisiunile, greselile, iar acolo unde este necesar, si fie ‘imbunatatite pe baza unor editii critice recente. Primele volume din Seria Noud cuprind opera completa a Sfantului Vasile cel Mare, deoarece nul 2009, in care incepe lucrarea noii comisii patristice, corespunde comemorarii a 1630 de ani de la trecerea sa la Domnul si dorim in felulacestasi-iaducem un omagiu ppios. Se va continua tiparirea cu ‘operele altor doi parinsi capa- docieni si anume Sfantul Grigorie Teologul (de Nazianz) si Sfantul Grigoriede Nyssa, fratele Sfantului Vasile, deoarece anii care vin ‘marcheaza si pentru ei comemo- rarilegatedetrecereala Domnul”. Din Cuvéntul inainte lavolumul 1 al Preafericitului Parinte + DANIEL Patriashul Bisericii Ortodoxe Romane