Sunteți pe pagina 1din 1

LEGE nr. 62 din 22 martie 2006 privind completarea Legii locuinei nr.

114/1996
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

rticol unic

Legea locuinei nr. 114/1996, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 3 din 3! decembrie ! ", cu modificrile #i completrile ulterioare, $e completeaz dup cum urmeaz% 1.&up articolul ' $e introduce un nou articol, articolul '!, cu urmtorul cuprin$% ()rt. '! *!+ Pentru $timularea con$truciei de locuine, per$oanele fizice care con$truie$c pentru prima dat o locuin prin credit ipotecar pot beneficia de o $ub,enie de -./ din ,aloarea unei locuine de pn la !...... euro, dac ndepline$c urmtoarele condiii% a+ $ aib un drept real a$upra terenului pe care urmeaz $ realizeze con$trucia0 b+ $ nu fi beneficiat de o alt form de $ub,enie $au $pri1in de la bugetul de $tat pentru con$truirea ori cumprarea unei locuine0 c+ $ nu dein n proprietate o locuin cu o $uprafa con$truit mai mare de !.. m-0 d+ con$trucia $ $e ncadreze n noi an$ambluri de locuine #i $ re$pecte ntocmai documentaiile de urbani$m aprobate0 e+ con$trucia $ fie e2ecutat de o $ocietate de con$trucii autorizat, care $ a$igure calitatea e2ecuiei impu$e de legi$laia n ,igoare0 f+ $ocietatea de con$trucii $ prezinte toate condiiile de eligibilitate impu$e de lege. *-+ 3uma reprezentnd $ub,enia de -./ ,a fi ,irat $ocietii de con$trucii dup recepia lucrrilor #i predarea ctre beneficiar a con$truciei n $tare normal de folo$in, dup ce acea$ta face do,ada ac4itrii la zi a ta2elor #i impozitelor datorate. *3+ Re$ur$ele financiare nece$are pentru acordarea $ub,eniei de -./ $e a$igur prin )genia 5aional pentru Locuine, n limita $umelor alocate anual cu acea$t de$tinaie n bugetul Mini$terului 6ran$porturilor, 7on$truciilor #i 6uri$mului.( 2.&up alineatul *-+ al articolului 83 $e introduce un nou alineat, alineatul *3+, cu urmtorul cuprin$% (*3+ Pre,ederile art. '! intr n ,igoare ncepnd cu $eme$trul II al anului -..8.( 9::::9 )cea$t lege a fo$t adoptat de Parlamentul Romniei, cu re$pectarea pre,ederilor art. "' #i ale art. "8 alin. *-+ din 7on$tituia Romniei, republicat.
p. PR;<;&I56;L; 7)M;R;I &;P=6)>ILOR, ! "#EL P$P PR;<;&I56;L; 3;5)6=L=I "#%$L E &'%'R$#(

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul -8? din data de -@ martie -..8