Sunteți pe pagina 1din 2

ESTE ANEXATA SI OUG 122/2004 LEGE nr. 119 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonan ei de !r"en # a G!vern!$!

i nr. 122/2004 pen%r! modi&i'area ar%. 4 din Le"ea nr. 50/1991 privind a!%ori(area e)e'!%#rii $!'r#ri$or de 'on*%r!' ii
+ar$amen%!$ ,om-niei adopt prezenta lege.

Ar%i'o$ !ni'

Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 122 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n onitorul Oficial al !om"niei, #artea $, nr. %.%&' din ( decembrie '))4, cu urmtoarele modificri *i completri+ 1.,itlul ordonanei de urgen va avea urmtorul cuprins+ -O!.O/0/12 .3 4!G3/12 pentru modificarea *i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii2.La articolul unic, punctul ' al literei a5 a articolului 4 va avea urmtorul cuprins+ -'. n extravilanul comunelor, cu excepia celor de la lit. f5 pct. 67..La articolul unic, punctul ' al literei c5 a articolului 4 va avea urmtorul cuprins+ -'. la construcii reprezent"nd monumente istorice, clasate sau n procedur de clasare potrivit legii74.La articolul unic, dup punctul ' al literei c5 a articolului 4 se introduce punctul 6 cu urmtorul cuprins+ -6. lucrri de modernizri, reabilitri, extinderi de reele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafa, de transport *i de distribuie, pentru+ ap8canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaii 9 inclusiv fibr optic, precum *i lucrri de modernizri *i8sau reabilitri de strzi75.La articolul unic, litera d5 a articolului 4 va avea urmtorul cuprins+ -d5 de primarii sectoarelor municipiului :ucure*ti, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. c5, inclusiv bran*amente *i racorduri aferente reelelor edilitare7/.La articolul unic, punctul ' al literei e5 a articolului 4 va avea urmtorul cuprins+ -'. la construciile reprezent"nd monumente istorice clasate sau aflate n procedur de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. %) lit. a5 *i ale art. 4& alin. ;45 *i cu avizul ar<itectului9*ef al =udeului70.La articolul unic, punctul ' al literei f5 a articolului 4 va avea urmtorul cuprins+ -'. la construciile reprezent"nd monumente istorice clasate sau aflate n procedur de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. %) lit. a5 *i ale art. 4& alin. ;65 *i cu avizul ar<itectului9*ef al =udeului71.La articolul unic, dup punctul ' al literei f5 a articolului 4 se introduce punctul 6 cu urmtorul cuprins+ -6. n extravilanul comunelor pentru construcii reprezent"nd anexe gospodre*ti *i ale exploataiilor agricole, p"n la %)) m'.9.La articolul unic se introduc patru puncte noi, punctele '9&, cu urmtorul cuprins+ -'. 0lineatul ;>5 al articolului ? va avea urmtorul cuprins+ ;>5 0utorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute pentru prezenta lege. 0utoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele pre=udicii ulterioare cauzate de existena, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor =udectore*ti privind imobilul 9 teren *i8sau construcii 9 aparin"nd exclusiv solicitantului. 6. 0lineatul ;%)5 al articolului ? va avea urmtorul cuprins+ ;%)5 Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz te<nic n clasa $ de risc seismic *i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile prevzute la alin. ;%(5. 4. 0lineatul ;'5 al articolului %' va avea urmtorul cuprins+ ;'5 O dat cu introducerea aciunii se pot solicita instanei =udectore*ti suspendarea autorizaiei de construire sau desfiinare *i oprirea executrii lucrrilor, p"n la soluionarea pe fond a cauzei. &. 0lineatul ;65 al articolului 4& va avea urmtorul cuprins+ ;65 Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor =udeene acord asisten te<nic de specialitate, analizeaz *i avizeaz documentaiile depuse pentru certificatele de urbanism *i autorizaiile de construire din competena de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. ;'5 *i ale art. 4 alin. ;%5 lit. f5, la cererea acestora.9@@@@9 0ceast lege a fost adoptat de #arlamentul !om"niei, cu respectarea prevederilor art. ?& *i ale art. ?( alin. ;%5 din Aonstituia !om"niei, republicat.
p. #!3B3.$/,3L3 A0 3!3$ .3#4,01$LO!,

2AN ,A2U ,U3ANU #!3B3.$/,3L3 S3/0,4L4$ NI4OLAE 5646,OIU

#ublicat n

onitorul Oficial cu numrul 4%' din data de %( mai '))&

O,2ONAN76 2E U,GEN76 nr. 122 din 24 noiembrie 2004 pen%r! modi&i'area ar%. 4 din Le"ea nr. 50/1991 privind a!%ori(area e)e'!%#rii $!'r#ri$or de 'on*%r!' ii
Situaia extraordinar prevzut de art. %%& alin. ;45 din Aonstituia !om"niei, republicat, o constituie asigurarea, n regim de urgen, a autonomiei structurilor administrative locale n autorizarea lucrrilor de construcii, precum *i cerina de a se face precizrile necesare pentru soluionarea problemelor din acest domeniu. n temeiul art. %%& alin. ;45 din Aonstituia !om"niei, republicat, G!vern!$ ,om-niei adopt prezenta ordonan de urgen.

Ar%i'o$ !ni'

1.0rticolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat n onitorul Oficial al !om"niei, #artea $, nr. >66 din %6 octombrie '))4, cu modificrile *i completrile ulterioare, se modific *i va avea urmtorul cuprins+ -0rt. 4 0utorizaiile de construire se emit de pre*edinii consiliilor =udeene, de primarul general al municipiului :ucure*ti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului :ucure*ti, ai ora*elor *i comunelor pentru executarea lucrrilor definite la art. 6, dup cum urmeaz+ a5 de pre*edinii consiliilor =udeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile care se execut+ %. pe terenuri care dep*esc limita unei uniti administrativ9teritoriale7 '. n extravilanul comunelor7 b5 de primarii municipiilor, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a5 pct. %7 c5 de primarul general al municipiului :ucure*ti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului :ucure*ti, pentru lucrrile care se execut+ %. pe terenuri care dep*esc limita administrativ9teritorial a unui sector *i cele din extravilan7 '. la construcii reprezent"nd monumente istorice, clasificate potrivit legii7 d5 de primarii sectoarelor municipiului :ucure*ti, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. c57 e5 de primarii ora*elor, pentru lucrrile care se execut+ %. n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a5 pct. %7 '. la construciile reprezent"nd monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate n teritoriul administrativ, n condiiile art. %) lit. a5 *i ale art. 4& alin. ;457 f5 de primarii comunelor, pentru lucrrile care se execut+ %. n intravilanul localitilor componente, n vederea realizrii de locuine individuale *i a anexelor gospodre*ti ale acestora, precum *i, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor =udeene, potrivit art. 4& alin. ;65, n vederea executrii lucrrilor la celelalte categorii de construcii7 '. la construciile reprezent"nd monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate n intravilanul localitilor componente, n condiiile art. %) lit. a5 *i ale art. 4& alin. ;65.9@@@@9
#!$ 9 $/$S,!4 A2,IAN N6STASE Aontrasemneaz+ inistrul transporturilor, construciilor *i turismului, 8iron T!dor 8i% rea inistrul de stat, ministrul administraiei *i internelor, 8ir'ea A$e)andr!9 secretar de stat inistrul delegat pentru administraia public, G:eor":e Ema'!

p.

#ublicat n

onitorul Oficial cu numrul %%&' din data de ( decembrie '))4