Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Specializare: Administraie Public

Codul deontolo!ic al funcionarului public in statele Uniunii Europene

"ect# Univ# $r# : Ci!u Elena %i&aela

Student: Porciescu %adalina Anul I 'rupa (

)*+(,)*+-

Cuprins:

1. Introducerea n dentologia funciei publice..........................................................................3 1.1.Delimitari conceptuale......................................................................................................3 1.2.Principii privind deontologia specialistului in ocuparea fortei de munca.........................4 2. Noiunea i tr s turile funiei publice.....................................................................................! 3. Noiunea i tr s turile funionarului public in statele "niunii #uropene................................$ 4. Indatoriri si drepturi..............................................................................................................1% 4.1. Probitate ........................................................................................................................1% 4.2. Demnitate ......................................................................................................................11 4.3. &eputatie .......................................................................................................................11 4.4. Imparialitate .................................................................................................................11 4.!.'ubordonarea .................................................................................................................11 4.(. )idelitate ........................................................................................................................11 4.$. &espectul fa de funcie ...............................................................................................12 !. *etode de prevenire a nc lc rii normelor de conduit profesional .....................12 +onclu,ie..................................................................................................................................13 -ibliografie...............................................................................................................................14

+# Introducerea .n dentolo!ia funciei publice


Deontologia. ramur a #ticii. este tiina care studia, obligaiile i comportamentul celor care practic o anumit profesie. Deontologia are la ba, datoria moral . f r a se suprapune ns cu studiul filosofiei sau a teoriei generale a datoriei morale. De asemenea. trebuie preci,at o deosebire esenial ntre etic i deontologie. /stfel. n timp ce etica cuprinde studiul filosofic al datoriilor. deontologia este o tiin aplicat sau aplicabil . 0n ca,ul funciei publice. scopul Deontologiei este repre,entat de reali,area eficienei serviciului public i satisfacerea nevoilor cet eanului.#ficiena nu repre,int numai re,ultatul unei bune organi, ri i conduceri a unei activit i. 1binerea unei eficiene ma2ime depinde i de gradul de contincio,itate de atitudinea contiincioas fa de ndatoririle de serviciu a funcionarului public. 0n ca,ul n care funcionarul public are o situaie 3uridic bine stabilit i i sunt asigurate unele drepturi care s 4i permit desf urarea activit ii n bune condiii i asigurarea unui trai decent. el se va putea dedica ntru totul activit ii autorit ii sau instituiei publice din care face parte. 0n aceste condiii. el i va ndeplini cu contiincio,itate sarcinile de serviciu1 i va pune n e2erciiul funciei toate cunotinele i calit ile sale. Persoana care ocup o funcie public are pe l5ng obligaiile de consilier 3uridic o serie de obligaii cu caracter moral. fie scrise. fie nescrise. i care circumscriu etica profesiei de funcionar public. 6oate aceste datorii morale pe care un funcionar le respect pe durata e2ercit rii unei funcii publice poart generic denumirea de ..deontologie7. 'intagma de ..deotologie7 provine din cuvintele greceti ..deon7. ..deontos7 care nseamna ..ceea ce se cuvine7. ..ceea ce trebuie f cut8 i ..logos7 care nseamn ..studiu. tiin 8. Dimensiunea moral a normelor pe care trebuie s le respecte oamenii a fost subliniat i de Immanuel 9ant care a ar tat c : ;<egea ns i trebuie s fie scopul unei voine morale bune. pentru c interesul moral este un interes pur. care nu depinde de simuri71. Datoria primordial a funcionarului public este servirea interesului general aa cum reiese din ns i etimologia cuv5ntului administraie din latinescul ;administer7 care nseamn ..slu3ba. servitor7 .Prin urmare. obligaiile de ordin moral ce trebuie respectate deriv din scopul e2ercit rii funciei publice. anume slu3irea societ ii i a cet enilor. 0n m sura n care actele normative stipulea, e2pres aceste obligaii morale. ele dob5ndesc dimensiune profesional . 0n dicionarul 7<e Petit <arousse7=1>!!? este definit deontologia ca 7ansamblul de reguli care reglementea, o profesiune. conduita celor care o e2ercit . raporturile dintre acetia. raporturile dintre acetia i clienii lor. dintre ei i public7.

1.1.Delimitari conceptuale Deontologia. prin specificul obiectului s u de cercetare se afl la la grania dintre drept i moral . #a repre,int ansamblul normelor care conturea, un anumit tip de comportament profesional sau privat2. "nele din aceste norme sunt consacrate 3uridicete. put5nd fi deci impuse prin intervenia forei de coerciie a statului. altele sunt sacionate doar de opinia public . nscriindu4se n categoria normelor etice.
1

Immanuel 9ant4 +rtitica raiunii practice. #d.I.'.&.. pag. $1 @erginia @edina 4 .'tatutul funcionarului public. #d. Nemira. -ucuresti. 1>>A

Deontologia poate fi considerat o punte ntre tiinele 3uridice =dreptul? i etic . put5nd fi studiat sub dou aspecte: acela al reglement rilor date n temeiul 7principiului legalit ii7 coroborat cu principiile morale. 1 alt definiie ce a fost dat deontologiei funciei publice este n sensul c ea repre,int : ;ansamblul normelor 3uridice i morale aferente funciei publice. ca element intrinsec serviciului public. statuat.obiectiv de c tre societate la un moment dat. n scopul eficienti, rii serviciuli public de c tre cei cBemai a ndeplini funcia pub1ic 8. Din definiie putem desprinde urmatoarele tr s turi: C Deontologia funciei publice repre,int un ansamblu de norme 3uridice i morale. deci. o mbinare a dreptului cu moralaD C Normele menionate sunt aferente funciei publice ca element intrinsec serviciului publicD C 'tatuarea obiectiv a acestor norme de c tre societate face referire n primul r5nd la un cadru legal. tiut fiind c legea are caracter general i impersonal. fapt ce permite oric rui nterpret al problematicii o abordare obiectiv a studiuluiD C /precierea deontologiei funciei publice ..la un moment dat8.ine de caracterul istoric al evoluiei sociale a dreptului i moralei. /stfel. o anumit abordare avea deontologia funciei publice ntr4o anumita or5nduire. i o cu totul alt abordare are n momentul de fa . /ceast tr s tur poate fi nuanat i spaial. nu numai cronologic. deoarece cBiar ntr4un anumit moment istoric pe suprafata planetara fiecare stat are propria sa reglementare legal i propriile principii morale ale abordarii deontologice a funciei publiceD C 'copul deontologiei este circumstaniat serviciului public. av5nd un caracter nu numai teoretic ci i unul practic foarte bine determinatD Deontologia funcionarului public e2prim la r5ndul ei ansamblul normelor referitoare la comportamentul profesional i moral al funcionarului public n serviciu i n afara serviciului. av5nd n vedere c este purt torul autorit ii publice. "nele principii morale sunt consacrate 3uridic. devenind norme 3uridice. put5nd fi aduse la ndeplinire. n ca,uri e2treme. prin fora de coerciie a statului. pe c5nd alte reguli morale r m5n de domeniul normelor etice. sancionate doar de opinia public . 0n timp ce beneficiarii serviciilor publice doresc uneori ocolirea legii. funcionarii publici trebuie s o aplice ntocmai =f r ns ca puterea discreionar cu care este abilitat /dministraia Public s 4i permit a dep i limitele legii. ci doar a alege dintre mai multe variante prev ,ute de lege. pe cea care corespunde cel mai bine situaiei date. cerinei beneficiarului?. 0ntruc5t n aciunile sale funcionarul se e2prim pe sine trebuie totui ca n e2ercitarea funciei publice s nu uite c este pus n slu3ba cet enilor. a interesului public. c ruia trebuie s 4i dea satisfacie cu nt5ietate. Pentru c funcionarii publici sunt purt torii puterii discreionare a administraiei publice. i adesea se pot corupe sau manifesta abu,iv prin nc lcarea drepturilor i intereselor cet enilor. este necesar ca normele ce privesc comportamentul profesional i moral al funcionarului public. deontologia acestuia. s se refere at5t la relaiile sale n interiorul serviciului. cu efii ierarBici. cu subalternii. cu ntregul personal. c5t i cu beneficiarii activit ii sale. cu celelalte persoane 3uridice. inclusiv cu celelalte instituii ale statului.

1.2.Principii privind deontologia specialistului in ocuparea fortei de munca

Deontologia specialistului in ocuparea fortei de munca se manifesta prin recunoasterea si respectarea in intreaga activitate a urmatoarelor principii :

E 'uprematia +onstitutiei si a legii E Prioritatea interesului public. principiu conform caruia functionarii au indatorirea de a
considera interesul public mai presus decat interesul personal

E Principiul ecBidistantei si impartialitatii fata de solicitantii =beneficiarii? serviciilor privind


ocuparea fortei de munca

E Principiul adevarului. ecBitatii si bunei credinte a functionarului E Principiul legalitatii actului si procedurilor folosite in conformitate cu legislatia in vigoare
in domeniul ocuparii fortei de munca

E Principiul confidentialitatii activitatii desfasurate E Principiul integritatii morale principiu conform caruia functionarilor le este inter,is sa
solicite sau sa accepte. direct sau indirect. pentru ei sau pentru altii. vreun avanta3 ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abu,e,e intr4un fel de aceasta functie

E <ibertatea gandirii si a e2primarii. principiu conform caruia functionarii pot sa4si e2prime si
sa4si fundamente,e opiniile. cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri.

)# /o0iunea 1i tr s turile fun0iei publice

+onsider m c funcia public este un comple2 de atribuii specifice. prestabilite legal. cu care sunt dotate serviciile publice. atribuii e2ercitate n mod continuu de c tre persoane fi,ice legal nvestite. n vederea satisfacerii intereselor generale ale membrilor societ ii. Din definiia menionat pot fi identificate urm toarele tr s turi ale funciei publice: 1.1rice funcie public este o totalitate de atribuii =drepturi i obligaii? determinate i speciali,ate care formea, competena cu care este dotat un serviciu public n vederea nf ptuirii sarcinilor acestuia de organi,are . 2. *a3oritatea funciilor publice din organele administraiei publice au un caracter profesional. ns e2ist i funcii publice cu caracter politic. cum sunt cele deinute de minitri. secretari i subsecretari de stat. primari. etc. 3. /tribuiile care formea, coninutul funciei publice trebuie s aib un caracter legal. s fie prev ,ute pentru fiecare funcie public prin lege sau prin acte emise n ba,a i n e2ecutarea legii. 4. /tribuiile corespun, toare funciilor publice se stabilesc n raport de sarcinile specifice. de specialitate pe care fiecare serviciu public le e2ercit pentru satisfacerea unui anumit interes general. !. Prin e2ercitarea funciei publice trebuie s se contribuie la reali,area puterii publice. fie ntr4o form direct . n ca,ul funciilor de deci,ie. care presupun emiterea actelor 3uridice de putere. de autoritate. fie ntr4o form indirect . prin aciunile de preg tire. e2ecutare i control str5ns legate. sau n leg tur cu e2erciiul autorit ii publice. Datorit acestei caracteristici distingem funcia public de alte funcii e2istente cBiar n cadrul aceleiai instituii deoarece n funcia public se reflect n mod esenial tr s turile activit ii de ba, . const5nd n e2ercitarea puterii de c tre autoritatea =instituia? public n care se integrea, funcia respectiv . (. )unciile publice sunt create pentru a satisface interesele generale. iar nu n mod direct intereselor individuale. $. )uncia public e2ista nainte de a fi numit pe postul respectiv viitorul funcionar public. neput5ndu4se pune problema declan rii concursului doar pe ideea c funcia public respectiv urmea, a se nfiina. A. Prin e2erciiul efectiv al funciei se reali,ea, competena instituiei publice sau serviciului public. n general. i ale administraiei publice. n special. conform atribuiilor de specialitate. legal stabilite. /tribuiile funciei publice repre,int de altfel competena unei anumite instituii din administraia public . ntr4un anumit domeniu al activit ii de organi,are a e2ecut rii i de e2ecutare a legii i a celorlalte acte normative. 0n anumite momente pot e2ista i funcii neocupate de titulari. iar uneori cBiar funcii nee2ercitate. dar aceasta nu afectea, reali,area. n ansamblu. a atribuiilor instituiei. ci doar integralitatea ndeplinirii acestora. >. )ondurile pentru finanarea funciilor publice sunt asigurate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. 6r s turile menionate sunt valabile. n general. oric rei funcii publice. inclusiv celor din domeniul legislativ i 3udiciar. deoarece i aceste funcii presupun e2erciiul puterii publice. +oninutul concret al drepturilor i obligaiilor decurg5nd din funcia public i care revin titularului. se stabilesc prin fia postului. aceasta e2prim5nd i diferenierile fa de alte (

posturi similare.

(# /o0iunea 1i tr s turile fun0ionarului public in statele Uniunii Europene


Dob5ndirea calit ii de funcionar public este dat de competena subiectelor active participante la raporturile 3uridice. care desf oar un anumit gen de activitate datorit organi, rii competenei i divi,iunii sociale a muncii. n cadrul organi, rii respective. $

/ctivitatea subiectelor investite cu o anumit competen ofer acestor subiecte o calitate oficial desf urat . n principiu. din oficiu. /ceast competen i calitate oficial a funcionarului public este specific subiectelor active participante la raporturile de drept administrativ. n calitatea lor de organi,atori ai e2ecut rii legii i de e2ecutare n concret a acesteia. Potrivit <egii privind 'tatutul funcionarilor publici. funcionar public este persoana care ocup o funcie public . )uncionar public =de carier ? din administraia public este cet eanul numit n condiiile legii. pe o perioad nedeterminat . ntr4o funcie public . n serviciul unei autorit i publice centrale sau locale. ori. dup ca,. ntr4o instituie public sau regie autonom aflate sub autoritatea organelor centrale ale administraiei publice sau a consiliilor 3udeene ori locale. Din definiia pe care am dat4o putem reine urm toarele elemente. unele evideniate cBiar n definiie. altele care se subneleg i anume: 1. )uncionar public nu poate fi dec5t cet eanul cu domiciliul n ar pentru c potrivit. art. 1( pct. 3 din +onstituie ;funciile i demnit ile publice civile sau militare pot fi ocupate de persoanele care au numai cet enie rom5n i domiciliul n ar 8. 2. )uncionar public este doar cet eanul numit ntr4o funcie public vacant din cadrul unui serviciu public. nu i cel ales. 0n definiie am evitat folosirea e2presiei ;investire n funcie8 pentru c acesta presupune nu numai numirea. ci i reparti,area. alegerea etc. Investirea n funcie se face prin numire. pentru c aceasta presupune integrarea funcionarului public ntr4o ierarBie ce ine de natura administraiei publice. n regim de putere public . Prin numire sau. altfel spus. titulari,are de c tre autoritatea competent . i se confer persoanei calitatea de funcionar public i este integrat n ierarBia administrativ . /ceasta ierarBie l oblig pe funcionarul ierarBic inferior s e2ecute ntocmai dispo,iiile de serviciu ale superiorului. cu e2cepia actelor v dit ilegale.6otodat . dup ca,. ierarBia presupune i controlarea strict de c tre superiori a modului de lucru al inferiorilor. inclusiv posibilitatea. n ca,urile prev ,ute de lege. de substituire n atribuiile acestora din urm . /ltfel spus. prin actul de numire. care este un act administrativ unilateral. de autoritate. funcionarul public face parte din personalul instituiei publice i nu din afara acesteia precum un e2pert. consilier. etc.Prin urmare. funcia se e2ercit n cadrul instituiei. dar efectele se pot produce i n afara ei. "neori. n practic . se nt5mpl ca efect al deleg rii. deta rii. etc. ca persoana s 4i e2ercite funcia nu n cadrul instituiei n care a fost investit . ci n cadrul altei instituii. n a c rei structur se ncadrea, temporar. / nu aparine unei instituii publice. a nu face parte din personalul acesteia. ar nsemna ca manifest rile de voin ale funcionarului public s nu4i produc consecine 3uridice valabile. i astfel. fiind lipsite de oficialitate. actele ntocmite s fie lipsite de puterea pe care o au actele 3uridice . put5nd fi considerate cBiar ine2istente. 6otodat . prin actul de numire funcionarul public devine parte ntr4un raport de funcie public care presupune fidelitate. aspect care de altfel relev regimul de drept public. atras de actul de numire n funcie. 3. Numirea funcionarilor publici are loc n condiiile legii. ceea ce presupune ca cel numit s ndeplineasc toate condiiile generale i speciale prev ,ute de lege pentru accesul la ocuparea unei funcii publice.

4. Numirea n funcie trebuie f cut pe o perioad nedeterminat fiindc acest element asigur funcionarului public stabilitatea n funcie i eventual inamovibilitatea. Numai cet eanul numit ntr4o funcie public pe o perioada nedeterminat . o poate e2ercita ca pe o profesie. poate face din e2erciiul funciei publice o carier . Investirea n funcie se face. de regul . pe o perioada nedeterminat f r ca aceasta s ecBivale,e cu numirea pe viaa deoarece e2ist posibilitatea modific rii raportului de funcie prin promovare. transferare etc. sau a ncet rii acesteia prin demitere. demisie. 'unt i autori care susin c regula pentru regimul 3uridic al funciei publice o repre,int numirea pe o perioad nedeterminat i c prin e2cepie. n condiiile legii. regula poate fi abandonat . 'e e2emplific astfel situatia #lveiei unde. la nivel de +onfederaie i n cea mai mare parte a cantoanelor. funcionarii publici sunt numii pe o perioada determinat . care coincide adesea cu legislatura Parlamentului. /cest sistem care nu este cunoscut. de e2emplu. n )rana sau Fermania. n #lveia i are originea n ;fundamentul democratic al aparatului administrativ. care n aceast concepie este incompatibil cu o numire definitiv 8. +urios este c n aceast ar . n cantonul @and. numirea se face pe via . raportul de serviciu dur5nd p5n la pensionare sau moartea titularului. Numirea pe o perioad nedeterminat nu poate avea loc dec5t ntr4o funcie public cu caracter permanent. n sensul de a fi nfiinat pe o durat nedeterminat i nu prestabilit . #vident c pe parcursul carierei funcionarului public pot fi momente c5nd el este trecut temporar i n unele funcii cu caracter predeterminat. dar nu ca o regul i nu cu scopul v dit de a4i nc lca stabilitatea n funcie. /cesta este i considerentul pentru care am preferat s d m nt5ietate n definiie numirii pe o perioad nedeterminat dec5t numirii ntr4o funcie public nfiinat pentru o perioad nedeterminat . deci cu caracter permanent. Dei la elementele funciei publice am subliniat caracterul continuu al activit ii pe care o va desf ura funcionarul public. este preferabil s amintim caracterul de permanen al funciei publice pentru c el e2prima cel mai bine continuitatea pe care o presupune serviciul public =regula este caracterul permanent al serviciului public?. Problema carierei funcionarului public este de esena funciei publice. iar stabilitatea i inamovibilitatea creea, fundamentul 3uridic al unui profesionalism funcion resc n condiii de neutralitate i obiectivitate deosebite. /v5nd la ba, aceste elemente n Fermania se vorbete despre ;funcionariatul profesional8 care repre,int o instituie ce se ba,ea, pe cunotine. competen i fidelitate care asigur stabilitatea administraiei i constituie un factor de ecBilibru fa de forele politice care dau configuraia vieii statului. De altfel. n acest ar se arat c misiunea funcionarilor este de a asigura securitatea. ordinea i prosperitatea statului. !. )uncionarii publici au reglementate drepturile i obligaiile. r spunderea. incompatibilit ile i n general regimul de ocupare i e2ercitare a funciei. ntr4un statut special. e2presie a situaiei 3uridice a acestora. )iind vorba de un regim de drept public. n spe de drept administrativ. derogatoriu de la dreptul comun. acesta presupune si drepturi i obligaii speciale care au n vedere c funcionarii publici sunt e2clusiv n serviciul interesului public i c trebuie s pun naintea oric ror interese personale sau de partid. interesele publice. generale. c ut5nd pe toate c ile s nl ture aspectele birocratice din regimul funciilor publice. cu care sunt dotate serviciile administraiei publice a statului i a colectivit ilor locale. +5t privete drepturile. acestea nu sunt avanta3e create n repre,entarea funcionarului public. ca persoan . ci n vederea e2ercit rii n bune condiii a funciei n care a fost numit. +onform 'tatutului funcionarii publici constituii n ierarBie administrativ . n raporturi de subordonare. sunt supui unei r spunderi disciplinare deosebite fiind. de regul . sancionai >

mai sever dec5t alte categorii de funcionari. i uneori pentru fapte pentru care ali funcionari nu sunt sancionai. /cest lucru este necesar. pentru c de modul n care funcionarii publici i fac datoria. depinde satisfacerea intereselor publice. n general. regimul ndeplinirii funciei publice. +5nd vorbim de r spunderea funcionarilor publici. avem n vedere r spunderea funcionarilor supui 'tatutului funcionarilor publici. al c ror regim 3uridic constituie. de altfel. obiectul pre,entei lucr ri. De asemenea. litigiile n scute din e2ercitarea funciilor publice ocupate prin numire sunt 3udecate de instanele de contencios administrativ dup regulile dreptului public. a 3urisdiciei administrative. pe c5nd litigiile privind personalul recrutat pe ba, de contract cad sub incidena 3urisdiciei 3udiciare. a celei de drept comun. 6otodat . funcionarilor publici le este recunoscut dreptul la ap rare. ca oric rei alte persoane supuse unei aciuni disciplinare. Pentru e2ercitarea n bune condiii a funciei publice. funcionarii publici beneficia, i de alte garanii speciale prev ,ute n lege. inclusiv de cele menionate n +onvenia #uropean a Drepturilor 1mului. (. )uncionarii publici i e2ercit sarcinile n vederea reali, rii competenei. a atribuiilor specifice serviciului public respectiv./vem astfel n vedere. acele atribuii de putere public . prin care fiecare serviciu public i e2ercit o anumit competen specific . proprie. cu care a fost investit prin lege sau prin acte 3uridice date n ba,a i n e2ecutarea legii. 0n definiie nu am mai prev ,ut c funcia public face parte din cadrul unui serviciu public pentru c ntotdeauna funciile publice nu pot fi g site dec5t n cadrul serviciilor publice. servicii nfiinate de stat sau colectivit ile locale sau aflate sub autoritatea statului sau a colectivit ilor locale. $. )unciile publice sunt alimentate din fonduri publice i prin urmare funcionarii publici sunt remunerai din fonduri publice. de la bugetul de stat sau bugetele locale.

-# Indatoriri si drepturi
0n tiina administraiei s4au formulat mai multe obligaii cu caracter moral dintre care unele au dob5ndit i caracter de obligaii profesionale. 4.1. Probitate Prin probitate se nelege n primul r5nd. corectitudinea de care trebuie s dea dovad un funcionar n ndeplinirea sarcinilor de serviciu. #2ista o dialectic a corectitudinii e2primat foarte bine de F. Gegel: ../celai coninut care este un drept este i o datorie. i ceea ce este o 1%

datorie este un drept714. +u alte cuvinte. funcionarul are dreptul de a e2ercita o funcie public at5t timp c5t nelege c acea funcie este o datorie pentru el. 1rice alte criterii pentru nendeplinirea datoriei duc la lipsa de probitate. 4.2. Demnitate )oarte muli negli3ea, importana cuv5ntului ;public 7 din sintagma .functie public 7. /cest cuv5nt trimite ns direct la sensul demnit ii pe care o are un funcionar nvestit cu o funcie =relativ la ceilali cet eni?. 6ocmai caracterul public al funciei nter,ice funcionarului s se comporte ca ceilalti i s cear avanta3e pentru el sau pentru alii. 'ub aspect material. funcionarul este pl tit pentru a4i e2ercita funcia. iar sub aspect moral el se bucur de autoritate. neav5nd dreptul de a se degrada pe sine sau funcia sa. 4.3. &eputatie /ceasta repre,inta p rerea pe care cei din 3ur o au fa de cineva sau fa de felul n care o persoan este cunoscut sau apreciat . faima. renumele. +a orice faim sau renume. reputaia este dat . n primul r5nd. de efortul personal al celui n cau, . care. de cele mai multe ori. se ..confectionea, 7 n timp din elemente ce in de resortul moralei. find r sp5ndit apoi prin intermediul oamenior sau mass 4mediei. +5t de relativ este aceast construcie moral ne4o devedete i practica de ,i cu ,i. #ducaia i mediul. pe l5ng caracterul nativ al persoanei sunt elemente determinante ale acestei morale. &eputaia poate fi real sau fals . n funcie de mpre3ur ri. persoana n cau, put5nd fi de bun 4credin sau duplicitar . poate avea reale aptitudini sau i le poate disimula. 4.4. Imparialitate +u privire la dreptul funcionarului public de a face parte din partide politice s4au conturat dou opinii contrare: C "na care considera administraia ca ane2 a politicului i ca atare posibilitatea ca funcionarii s fie politiciD C /lta care consider c functionarul are. n principal. atribuia de a e2ecuta deci,ia politic . f r a participa la activit ile partidelor. 4.!.'ubordonarea )unctionarii publici au obligaia de a e2ecuta ordinele sau instruciunile primite de la efii ierarBici. #ste evident c aceast obligaie descBide uneori poarta abu,ului din partea sefului f c5nd posibil apariia corupiei. 6ocmai de aceea. n doctrina i prin lege 3 se recunoaste dreptul funcionarului de a refu,a e2ecutarea ordinului n ca,ul n care este v dit ilegal iHsau pre3udicia, drepturile fundamentale ale persoanei. 0n aceast situaie. funcionarul trebuie s anune n scris motivul refu,ului. +orelativ. trebuie preci,at c funcionarii superiori poarta raspunderea pentru legalitatea ordinelor pe care le transmit subordonailorD altfel s4ar a3unge la situaia n care ei ar fi e2onerati de r spundere. iar funcionarii subordonai s r spund pentru faptele altora. 4.(. )idelitate /ceast dimensiune etic a functionarului public presupune e2ecutarea sarcinilor de serviciu pentru i n interesul institutiei la care funcionarul lucrea, . 1bligaia de fidelitate cuprinde i discreia necesar cu privire la secretele de serviciu cu care funcionarul operea, . 6ocmai de aceea. n unele statute ale functionarilor publici se prevede
3

<egea nr. 1AA H1>>>4 privind 'tatutul functionarului public. art 41

11

obligaia de a p stra secretul de serviciu o anumit perioad de timp dup ncetarea raporturilor de serviciu =ntre 1 4 ! ani?. 1bligaia de fidelitate se e2tinde i asupra persoanelor alese n cadrul autorit ilor cu caracter deliberativ. care au obligaia de a depune un 3ur m5nt la nceperea mandatului. 4.$. &espectul fa de funcie 1bligaia de a respecta funcia const n esen n limita de competen =acest termen e2prim capacitatea unei persoane de a reali,a n mod corespun, tor i cu eficien ma2im . sarcinile care i revin. tot ea fiind cea care generea, performana. respectiv productivitatea i eficacitatea?. )unctionarul public nu trebuie s 4i dep easc atribuiile de serviciu. aa cum sunt ele stabilite prin fia postului. #ste evident c n ca,ul n care functionarul primete lucr ri pe care nu are competena s le re,olve. ori intervine pentru soluionarea lor la eful ierarBic este vorba de o form a abu,ului n serviciu. P&#+II/&I: E +onduita functionarului public J specialist in ocuparea fortei de munca trebuie sa fie calau,ita de o constiinta mereu trea,a si intemeiata pe preceptele de deontologie profesionala. E #ste necesar ca functionarul sa4si de,volte prin studiu necontenit. prin deosebita prudenta si e2perienta de viata deprinderile sanatoase. E )unctionarul isi va pastra constiinta curata. pentru ca. in orice situatie sa stabileasca solutia legala in actele intocmite de el. fara sa abdice de la lege. E Prin cumpatare. functionarul va evita pre,enta sa in acele momente si impre3urari care sa4i aduca o proasta reputatie sau o stirbire a prestigiului institutiei. @iata sa trebuie sa fie un e2emplu in societate. prin modestie. politete. simplitate. stapanire de sine. evitarea oricaror e2cese. care sa4i aduca atingere onoarei de functionar. E /ltruismul trebuie sa fie esenta conduitei functionarului deoarece. prin natura profesiei sale deserveste persoanele aflate in dificultate. astfel: 4bunavointa cu care priveste si tratea,a semenii. in general. fara discriminare 4darul de a fi un fin si bun ascultator al cetatenilor. deprindere din care poate e2trage esente necesare e2perientei si psiBologiei sale 4abordarea sincera. nevanitoasa. lipsita de aroganta si egoism fata de semeni. in e2ercitarea profesiei de specialist in ocuparea fortei de munca 4dorinta nedisimulata de a darui din e2perienta si cunostintele sale colegilor si subordonatilor sai 4lipsa de orgolii. ambitii personale in activitatea profesionala. colaborarea permanenta in interesul atingerii scopurilor

2# %etode de prevenire a .nc lc rii normelor de conduit profesional


)uncionarii publici trebuie s respecte normele prev ,ute de codul de conduit i atunci c5nd se g sesc n anumite situaii n care este posibil nc lcarea acestor norme. ei pot adopta diferite atitudini i m suri n vederea p str rii propriei integrit i profesionale. /cetia trebuie s aib un asemenea comportament nu din teama de a nu fi sancionai conform prevederilor legislative n vigoare. ci s aib un comportament spontan. care s decurg dintr4 o conduit profesionist contienti,at . interiori,at i nsuit . /cest fapt poate s se nt5mple n mod spontan doar atunci c5nd normele de conduit profesionale sunt bine cunoscute de c tre funcionarii publici. sunt respectate mai nt5i din convingere. iar abia dup 12

aceea din dorina de a nu c dea sub incidena legii i de a nu fi sancionai./stfel. primul pas n acest sens este ca funcionarii publici s cunoasc prevederile legale i s neleag corect sensul pe care l4a g5ndit legiuitorul atunci c5nd a prev ,ut anumite situaii enunate n te2tul legii. "rm torul pas const n instruirea funcionarului public cu privire la normele pe care trebuie s le aplice i e2emplificarea acestora cu anumite situaii relevante i studii de ca,. 0n final. funcionarii publici trebuie s aplice prevederile legale n mod natural. ca fiind ceva de3a asumat de c tre fiecare funcionar public. Dup ce funcionarii publici i4au nsuit de bun 4voie normele etice de conduit profesionist . acetia pot adopta anumite m suri atunci c5nd se reg sesc n situaia de le fi compromis integritatea profesional . "nele dintre modalit ile pe care un funcionar public le are la ndem5n pentru a4i p stra integritatea profesional sunt cele prev ,ute n art. 1> din &ecomandarea 1%H2%%% a +omitetului de *initri din 'tatele *embre privind codul de conduit pentru funcionarii publici: 4 &efu,area avanta3ului oferit n scopul soluion rii unei cereri etc 4 0ncercarea de a identifica persoana care a f cut oferta 4 #vitarea contactelor ndelungate cu persoane care pot influena sau pot crea impresia unei posibile influen ri a conduitei profesioniste a unui funcionar public 4 Implicarea unor martori. dac este posibil. atunci c5nd se ncearc coruperea integrit ii unui funcionar public 4 &aportarea imediat c tre superiorul s u ierarBic a faptei sau actului de corupere a integrit ii. ori de probabilitatea nc lc rii regimului conflictului de interese sau al incompatibilit ilor 4 1binerea unei dove,i scrise imediat ce s4a ncercat coruperea integrit ii unui funcionar public. dac este posibil 4 Desf urarea activit ii n continuare. n mod obinuit. mai cu seam dac este vorba de situaia n care avanta3ul necuvenit a fost oferit. ns refu,at de c tre funcionarul public respectiv

Concluzie
In conclu,ie. conduita profesionista a funcionarilor publici are anumite avanta3e precum: 4 +reterea calit ii serviciilor publice oferite 4 +onsolidarea prestigiului unei instituii publice pe palierul administraiei publice 4 +reterea ncrederii cet enilor n instituiile publice 4 0mbun t irea raporturilor dintre funcionarii publici 4 0mbun t irea raporturilor dintre funcionarii publici i cet eni 4 Diminuarea gradului de corupie e2istent n administraia public 4 +reterea calit ii actului de guvernare 4 0mbun t irea managementului n cadrul instituiilor publice 13

4 Promovarea funcionarului public ce d dovad de o conduit profesionist e2emplar Dar e2ista si de,avanta3e: 4 Diminuarea ncrederii cet enilor n instituiile publice i implicit n actul de guvernare 4 +reterea nivelului corupiei mici n administraia public 4 Deteriorarea raporturilor dintre cet eni i funcionarii publici 4Deteriorarea raporturilor de serviciu ntre funcionarii publici 4Diminuarea prestigiului instituiilor publice respective 4 Diminuarea interesului tinerilor de a face o carier n administraia public 4 +reterea riscului abu,ului de putere al funcionarilor publici

3iblio!rafie
+ ri : 1.-ercu. /na4*aria. Preg tirea profesional i cariera personalului din administraia public . #d. "niversitar . -ucureti. 2%%>. 2. 1nofrei. *iBaela. #lemente de tiina administraiei. suport de curs 2%1342%14. speciali,area /dministratie publica 3.& dulescu. /le2andra. *anual de proceduri pentru implementarea +odului de conduit . #ditat de /genia Naional a )uncionarilor Publici. -ucuresti. 2%%( 4. Immanuel 9ant .+ritica raiunii practice. #d. I.'.&. !.@erginia @edina . 'tatutul funcionarului public. #d. Nemira. -ucuresti. 1>>A

14

<egislaie : 1. <egea privind 'tatutul funcionarilor publici nr. 1AA din %A.12.1>>> republicata in *onitorul 1ficial al &omaniei. Partea I. nr. 3(! din 2> mai 2%%$. cu modificarile si completarile ulterioare 2.+onstituia &om5niei din 1>>1. revi,uit i modificat prin <egea nr. 42>H2%%3. &esurse electronice: KKK.ilfov.anofm.ro

1!