Sunteți pe pagina 1din 2

Atunci cind au aparut primii zori ai crizei economice mondiale , Parlamentul German s-a miscat repede si a adoptat la 1 noiembrie

2008 o lege menita sa faciliteze infiintarea unui numar cit mai mare de societati comerciale private. Bineinteles ca in initierea acestei masuri, principala fcilitate a fost micsorarea capitalului social necesar infiintarii unui Gmbh de la 2 .000 de euro la numai! 1 euro. Astfel a aparut "iniGmb#, numit in germana Unternehmensgesellschaft sau prescurat UG. Aceasta mini-societate ofera teoretic aceleasi posibilitati, drepturi si obligatii ca si o societate cu raspundere limitata clasica, cu e$ceptia unei diferente care este determinata tot de valoarea capitalului social. "ai precis, proprietarii mini-societatii nu pot ridica integral profitul obtinut din societate pina cind nu cresc valoarea capitalului social..%i sunt obligati, asadar, ca 2 la suta din profitul obtinut sa fie cumulat, an de an, pina cind se atinge valoarea stabilita pentru un Gmb#-clasic, aceea de 2 .000 de euro. &n momentul respectiv, intreprinzatorul roman ,proprietar al "iniGmb# are doua optiuni' 1. sa transforme "ini-Gmb( in Gmb# clasic sau 2. sa ramina la statutul de "ini-Gmb#. Aceasta masura se potriveste ca o manusa cetatenilor romani lipsiti de capital. Pentru un cetatean normal, sosit din )omania, este greu sa verse dintr-o data, cei 2 .000 de euro necesari infiintarii unui S.R.L in Germania. Conditii legale: *n minigmb( nu poate avea mai mult de + asociati in calitate de actionari. ,aca e$ista cel putin 2 actionari este necesara si numirea legala a unui administrator al societatii. &n cazul in care e$ista un singur asociat se poate folosi un contact model stabilit de autoritati. Autentif icarea societatii si semnarea contractului se face in fata unui notar public. Costurile inf iintarii: - cerere de construire de mini-Gmb# costa in .ur de 00-/00 de euro din care' -1 0 se platesc pentru inregistrare la )egistrul comertului0 - 0 de euro pentru publicarea in "onitorul oficial al Germaniei 1 "onitorul 2ederal3 si intr-un ziar economic0 - restul de +00-400 de euro reprezinta ta$ele notariale, diferite de la caz la caz, in functie de modul de elaborare a contractului de societate, numar de actionari, etc. Procedura de inf iintare: *n mini-Gmb# este o companie care are personalitate .uridic5 proprie. ,ocumentele necesare infiintarii sunt' 1.un pasaport valabil pentru fiecare actionar, 2.dovada e$istentei sediului social, +. contractul de societate 1 atunci cind e$ista un singur actionar se poate folosi un model de contract de societate agreat care se gaseste pe site-ul "ini-Gmb# si se poate descarca contra cost -+0 de euro- 3 Principalele avantaje ale unui se mult mai usor. 2. 7ediul administrativ al companiilor germane nu vor mai fi la fel ca 8i sediul social. 9a rezultat, companiile germane pot avea filialele in str5in5tate, ca forma .uridic5 de Gmb#. +. :impul de a8teptare pentru ;nscrierea ;n registrul comer6ului se va scurta considerabil prin prevederile "o"iG-ului. 4. *n alt avanta. este acela ca mini-gmb( isi poate incepe activitatea imediat ce a depus cererea de infiintare. Principalele de#anvantajele ale ini!Gmb": ini!Gmb": 1. Actionari pot stabili individual contribu6ia lor proprie de capital, transferul de actiuni facindu-

1. ,eoarece din titulatura lipsesc cuvintele <cu r spundere limitat $% formula consacrata fiind de *G 1mini-Gmb#3, se trage concluzia ca asociatii r5spund nelimitat cu propietatiile personale in cazul insolventei. ,e altfel legea prevede e$pres ca in caz de insolven65, totii actionari au datoria s5 notifice falimentul. 2.2olosirea contractului de societate model stabilit de autoritati nu este intodeauna formula cea mai buna, fiindca nu poate rezolva concret toate problemele actionariatului aparute in functionarea societatii. +. Personalitatea .uridica a "ini Gmb# nu este prea cunoscuta si nici prea acceptata de catre partenerii interni si e$terni ai societatii, fapt pentru care va fi privita cu ignoranta si scepticism de oamenii de afaceri germani sau straini. ,ar mai e$ista un avanta. despre care legea "ini -Gmb# nu spune nimic. 7i acesta este foarte important pentru un cetatean roman ' proprietarul 1 proprietarii3 societatii nu trebuie sa mai alerge dupa obtinerea permisului propriu de munca si a dreptului de sedere in Germania.