P. 1
Codul de Procedura Penala Al Romaniei

Codul de Procedura Penala Al Romaniei

|Views: 5|Likes:
Published by Capraru Monica

More info:

Published by: Capraru Monica on Jan 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL ROMÂNIEI *** Republicat Textul Codului de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial nr.

78 din 30 aprilie 1997, a fost actuali at în ba a actelor nor!ati"e !odificatoare, publicate în Monitorul Oficial al #o!$niei, %artea &, p$nă la ' iunie '00(, respecti") * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. '07.'000, aprobată cu !odificări prin /e,ea nr. 0(1.'0012 * /e,ea nr. '91.'0012 * /e,ea nr. 0(1.'0012 * /e,ea nr. 700.'0012 * /e,ea nr. 7(1.'0012 * /e,ea nr. 119.'00'2 * /e,ea nr. '81.'0032 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. 11.'003, aprobată prin /e,ea nr. 3(9.'0032 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. 109.'003, aprobată cu !odificări prin /e,ea nr. 1(9.'0002 * #ectificarea publicată în Monitorul Oficial al #o!$niei, %artea &, nr. 7(1 din '9 octo!brie '0032 * /e,ea nr. 1(9.'0002 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. ((.'000, aprobată prin /e,ea nr. (08.'0002 * /e,ea nr. 30'.'0002 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. 7'.'000, aprobată prin /e,ea nr. (7(.'0002 * /e,ea nr. 080.'0002 * /e,ea nr. (71.'0002 * /e,ea nr. 110.'00(. Codul de procedură penală a !ai fost !odificat 3i de) * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. (8.'00', aprobată cu !odificări prin /e,ea nr. 110.'00(. PARTEA GENERALĂ TITLUL I REGULILE DE BAZĂ ŞI ACŢIUNILE N PROCE!UL PENAL CAP" # !COPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCE!ULUI PENAL ART" # !c$pul p%$ce&ului pe'al

P%$ce&ul pe'al a%e ca &c$p c$'&tata%ea la ti(p )i *' ($+ c$(plet a ,aptel$% ca%e c$'&tituie i',%ac-iu'i. a&t,el ca $%ice pe%&$a'/ ca%e a &/01%)it $ i',%ac-iu'e &/ ,ie pe+ep&it/ p$t%i0it 0i'$0/-iei &ale )i 'ici $ pe%&$a'/ 'e0i'$0at/ &/ 'u ,ie t%a&/ la %/&pu'+e%e pe'al/" P%$ce&ul pe'al t%ebuie &/ c$'t%ibuie la ap/%a%ea $%+i'ii +e +%ept. la ap/%a%ea pe%&$a'ei. a +%eptu%il$% )i libe%t/-il$% ace&teia. la p%e0e'i%ea i',%ac-iu'il$%. p%ecu( )i la e+uca%ea cet/-e'il$% *' &pi%itul %e&pect/%ii le2il$%" ART" 3 Le2alitatea )i $,icialitatea p%$ce&ului pe'al P%$ce&ul pe'al &e +e&,/)$a%/ at1t *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale c1t )i *' cu%&ul 4u+ec/-ii. p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute +e le2e" Actele 'ece&a%e +e&,/)u%/%ii p%$ce&ului pe'al &e *'+epli'e&c +i' $,iciu. a,a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' le2e &e +i&pu'e alt,el" ART" 6 A,la%ea a+e0/%ului ' +e&,/)u%a%ea p%$ce&ului pe'al t%ebuie &/ &e a&i2u%e a,la%ea a+e0/%ului cu p%i0i%e la ,aptele )i *(p%e4u%/%ile cau5ei. p%ecu( )i cu p%i0i%e la pe%&$a'a ,/ptuit$%ului" ART" 7 R$lul acti0 O%2a'ele +e u%(/%i%e pe'al/ )i i'&ta'-ele +e 4u+ecat/ &u't $bli2ate &/ aib/ %$l acti0 *' +e&,/)u%a%ea p%$ce&ului pe'al" ART" 8 Ga%a'ta%ea libe%t/-ii pe%&$a'ei ' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al e&te 2a%a'tat/ libe%tatea pe%&$a'ei" 4ici o persoană nu poate fi re+inută, arestată sau pri"ată de libertate în alt !od 3i nici nu poate fi supusă "reunei for!e de restr$n,ere a libertă+ii dec$t în ca urile 3i condi+iile pre"ă ute de le,e. 5acă cel î!potri"a căruia s*a luat !ăsura arestării pre"enti"e sau s*a dispus internarea !edicală ori o !ăsură de restr$n,ere a libertă+ii consideră că aceasta este ile,ală, are dreptul, în tot cursul procesului penal, să se adrese e instan+ei co!petente, potri"it le,ii. Orice persoană care a fost, în cursul procesului penal, pri"ată de libertate sau căreia i s*a restr$ns libertatea, ile,al sau pe nedrept, are dreptul la repararea pa,ubei suferite, în condi+iile pre"ă ute de le,e. ' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al. *'0i'uitul &au i'culpatul a%e&tat p%e0e'ti0 p$ate ce%e pu'e%ea *' libe%tate p%$0i5$%ie. &ub c$'t%$l 4u+icia% &au pe cau-iu'e" ART" 89# Re&pecta%ea +e('it/-ii u(a'e O%ice pe%&$a'/ ca%e &e a,l/ *' cu%& +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e 4u+ecat/ t%ebuie t%atat/ cu %e&pecta%ea +e('it/-ii u(a'e" !upu'e%ea ace&teia la t$%tu%/ &au la t%ata(e'te cu c%u5i(e. i'u(a'e $%i +e2%a+a'te e&te pe+ep&it/ p%i' le2e" 6#T. (7' %re u!+ia de ne"ino"ă+ie

Orice persoană este considerată ne"ino"ată p$nă la stabilirea "ino"ă+iei sale printr* o 8otăr$re penală definiti"ă. ART" : Ga%a'ta%ea +%eptului +e ap/%a%e D%eptul +e ap/%a%e e&te 2a%a'tat *'0i'uitului. i'culpatului )i cel$%lalte p/%-i *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al" ' cu%&ul p%$ce&ului pe'al. $%2a'ele 4u+icia%e &u't $bli2ate &/ a&i2u%e p/%-il$% +epli'a e;e%cita%e a +%eptu%il$% p%$ce&uale *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e )i &/ a+(i'i&t%e5e p%$bele 'ece&a%e *' ap/%a%e" Or,anele 9udiciare au obli,a+ia să*l încuno3tin+e e, de îndată 3i !ai înainte de a*l audia, pe în"inuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea 9uridică a acesteia 3i să*i asi,ure posibilitatea pre,ătirii 3i exercitării apărării. O%ice pa%te a%e +%eptul &/ ,ie a&i&tat/ +e ap/%/t$% *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al" O%2a'ele 4u+icia%e au $bli2a-ia &/ *'cu'$)ti'-e5e pe *'0i'uit &au i'culpat. *'ai'te +e a i &e lua p%i(a +ecla%a-ie. +e&p%e +%eptul +e a ,i a&i&tat +e u' ap/%/t$%. c$'&e('1'+u<&e acea&ta *' p%$ce&ul<0e%bal +e a&culta%e" ' c$'+i-iile )i *' ca5u%ile p%e0/5ute +e le2e. $%2a'ele 4u+icia%e &u't $bli2ate &/ ia (/&u%i pe't%u a&i2u%a%ea a&i&te'-ei 4u%i+ice a *'0i'uitului &au i'culpatului. +ac/ ace&ta 'u a%e ap/%/t$% ale&" 6#T. 7 /i!ba în care se desfă3oară procesul penal :n procesul penal procedura 9udiciară se desfă3oară în li!ba ro!$nă. :n fa+a or,anelor 9udiciare se asi,ură păr+ilor 3i altor persoane c8e!ate în proces folosirea li!bii !aterne, actele procedurale întoc!indu*se în li!ba ro!$nă. 6#T. 8 ;olosirea li!bii oficiale prin interpret %ăr+ilor care nu "orbesc sau nu în+ele, li!ba ro!$nă ori nu se pot expri!a li se asi,ură, în !od ,ratuit, posibilitatea de a lua cuno3tin+ă de piesele dosarului, dreptul de a "orbi, precu! 3i dreptul de a pune conclu ii în instan+ă, prin interpret. CAP" 3 ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CI=ILĂ N PROCE!UL PENAL !ec-iu'ea I Ac-iu'ea pe'al/ ART" > Obiectul )i e;e%cita%ea ac-iu'ii pe'ale Ac-iu'ea pe'al/ a%e ca $biect t%a2e%ea la %/&pu'+e%e pe'al/ a pe%&$a'el$% ca%e au &/01%)it i',%ac-iu'i" Ac-iu'ea pe'al/ &e pu'e *' (i)ca%e p%i' actul +e i'culpa%e p%e0/5ut +e le2e" Ac-iu'ea pe'al/ &e p$ate e;e%cita *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al" ART" #? Ca5u%ile *' ca%e pu'e%ea *' (i)ca%e &au e;e%cita%ea ac-iu'ii pe'ale e&te *(pie+icat/

*' ca5ul i'.aptei *i lip&e)te u'ul +i' ele(e'tele c$'&tituti0e ale i'.apta 'u e.iciu.apta 'u a . p%$cu%$%ul ca%e +i&pu'e cla&a%ea &au &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e.$&t &/01%)it/ +e *'0i'uit &au +e i'culpatB +A . +ac/ ap%ecia5/ c/ .A < 4A" ART" #3 !e&i5a%ea alt$% $%2a'e +ec1t cele 4u+icia%e ' ca5u%ile a%/tate *' a%t" #? lit" bA. c1'+ e.aptei +e.%ac-iu'iB cA .ecte cCia% +ac/ . ia% c1'+ a .$&t %et%a&/ pl1'2e%ea p%ealabil/ $%i p/%-ile &<au *(p/cat. $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e p%$'u'-/ acCita%ea.apta a% putea at%a2e (/&u%i $%i &a'c-iu'i altele +ec1t cele p%e0/5ute +e le2ea pe'al/.i e.$&t pu&/ *' (i)ca%e 'u (ai p$ate . ac-iu'ea pe'al/ p$ate .apteiB ./ptuit$%uluiB CA a .A < CA )i 4A.i'iti0 4u+ecate i &<a% +a $ alt/ *'ca+%a%e 4u%i+ic/" ' ca5ul p%e0/5ut la lit" .i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/B cA *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale.i pu&/ *' (i)ca%e ulte%i$% *' c$'+i-ii le2ale" ART" ## Cla&a%ea.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e %et%a2e%ea pl1'2e%ii &au *(p/ca%ea p/%-il$% *'l/tu%/ %/&pu'+e%ea pe'al/B iA &<a +i&pu& *'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'aleB i71< există o cau ă de nepedepsire pre"ă ută de le.i&t/ 0%eu'a +i' cau5ele ca%e *'l/tu%/ ca%acte%ul pe'al al . c1'+ 'u e.i pu&/ *' (i)ca%e.e%citat/ +ac/@ aA . la p%$pu'e%ea $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ &au +i' $.e2 4A e. 'ece&a%/ pe't%u pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'aleB 2A a i'te%0e'it a('i&tia &au p%e&c%ip-ia $%i +ece&ul . *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" .ere a pl$n. aut$%i5a%ea &au &e&i5a%ea $%2a'ului c$(pete't $%i alt/ c$'+i-ie p%e0/5ut/ +e le2e.erii prealabile ori de existen+ă a unei cau e de nepedepsire . 13 Continuarea procesului penal în ca de a!nistie. c1'+ e.A.apta 'u p%e5i't/ 2%a+ul +e pe%ic$l &$cial al u'ei i'. +A )i eA.i&te'-a 0%eu'uia +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #?@ #" ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale p%$cu%$%ul. &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e.apta 'u e&te p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/B b9#A .i&t/ *'0i'uit *' cau5/B bA &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e. *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale. acCita%ea )i *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al C1'+ &e c$'&tat/ e. &e&i5ea5/ $%2a'ul c$(pete't" 6#T. +i&pu'e@ aA cla&a%ea. prescrip+ie sau retra.%ac-iu'iiB eA e.i&t/ aut$%itate +e luc%u 4u+ecat" (pie+ica%ea p%$+uce e.Ac-iu'ea pe'al/ 'u p$ate .A lip&e)te pl1'2e%ea p%ealabil/ a pe%&$a'ei 0/t/(ate. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eA.i&t/B bA .i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/B 3" ' cu%&ul 4u+ec/-ii i'&ta'-a p%$'u'-/@ aA acCita%ea *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eAB bA *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" .

ace *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. p%i' %e&titui%ea luc%ului. 10 alin. !ec-iu'ea II Ac-iu'ea ci0il/ ART" #7 Obiectul )i e.ere a pl$n.e%it $ 0/t/(a%e p%i' i'. prescrip+ie sau retra. p%i' c$'&titui%ea pe%&$a'ei 0/t/(ate ca pa%te ci0il/" Repa%a%ea pa2ubei &e . i< 3i i71<. p%ecu( )i a p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te" Ac-iu'ea ci0il/ p$ate .ii'-a%ea t$tal/ $%i pa%-ial/ a u'ui *'&c%i& )i p%i' $%ice alt (i4l$c +e %epa%a%eB bA p%i' plata u'ei +e&p/2ubi%i b/'e)ti. iar instan+a de 9udecată pronun+ă încetarea procesului penal.e%cita%ea ac-iu'ii ci0ile Ac-iu'ea ci0il/ a%e ca $biect t%a2e%ea la %/&pu'+e%e ci0il/ a i'culpatului. &e ac$%+/ +e&p/2ubi%i b/'e)ti pe't%u . Dac/ &e c$'&tat/ 0%eu'ul +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eA. în"inuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal. p%i' %e&tabili%ea &itua-iei a'te%i$a%e &/01%)i%ii i'. 1 lit.i al/tu%at/ ac-iu'ii pe'ale *' ca+%ul p%$ce&ului pe'al.iciu. la ce%e%e &au +i' $. .a +e ti(b%u" ART" #: Pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te I't%$+uce%ea *' p%$ce&ul pe'al a pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te p$ate a0ea l$c. potri"it le.a-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p1'/ la citi%ea actului +e &e&i5a%e" Calitatea +e pa%te ci0il/ a pe%&$a'ei ca%e a &u.erii prealabile. ART" #8 C$'&titui%ea ca pa%te ci0il/ Pe%&$a'a 0/t/(at/ &e p$ate c$'&titui pa%te ci0il/ *' c$'t%a *'0i'uitului &au i'culpatului )i pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te" C$'&titui%ea ca pa%te ci0il/ &e p$ate .ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2ii ci0ile@ aA *' 'atu%/. *' (/&u%a *' ca%e %epa%a%ea *' 'atu%/ 'u e&te cu puti'-/" De a&e(e'ea.%ac-iu'ii. p%$cu%$%ul +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e. .erea la răspundere ci"ilă pentru repararea daunelor !orale.a-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p1'/ la citi%ea actului +e &e&i5a%e" .ie *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. p%ecu( )i *' .%ac-iu'e 'u *'l/tu%/ +%eptul ace&tei pe%&$a'e +e a pa%ticipa *' calitate +e pa%te 0/t/(at/ *' aceea)i cau5/" Ac-iu'ea ci0il/ e&te &cutit/ +e ta.:n ca de a!nistie. 10 alin.ie *' . ia% i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p%$'u'-/ acCita%ea" 5acă nu se constată "reunul dintre ca urile pre"ă ute în art. 1 lit. precu! 3i în ca ul existen+ei unei cau e de nepedepsire.$l$&ul +e ca%e a .ii ci"ile. p%i' +e&. cu excep+ia ca urilor pre"ă ute în art. procurorul dispune încetarea ur!ăririi penale. a< * e<.$&t lip&it/ pa%tea ci0il/" 6c+iunea ci"ilă poate a"ea ca obiect 3i tra.

este obli.a-a i'&ta'-ei ac-iu'ea ci0il/ p$%'it/ +e pe%&$a'a 0/t/(at/" C$nd cel "ătă!at este o persoană lipsită de capacitate de exerci+iu sau cu capacitate de exerci+iu restr$nsă. prin repre entantul său le.i'iti0/. c$nd participă la 9udecată.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale. p%i' C$t/%1%ea %/(a&/ +e. 17 =xercitarea din oficiu a ac+iunii ci"ile 6c+iunea ci"ilă se porne3te 3i se exercită 3i din oficiu.Pe%&$a'a %e&p$'&abil/ ci0il(e'te p$ate i'te%0e'i *' p%$ce&ul pe'al p1'/ la te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti la p%i(a i'&ta'-/.iciu ac-iu'ea ci0il/ *' p%$ce&ul pe'al.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale pricinuite prin infrac+iune.$&t %eluat +up/ &u&pe'+a%e" P/%/&i%ea i'&ta'-ei ci0ile 'u p$ate a0ea l$c +ac/ acea&ta a p%$'u'-at $ C$t/%1%e cCia% 'e+e. Eu+ecata *' . ac-iu'ea i't%$+u&/ la i'&ta'-a ci0il/ &e &u&pe'+/" Pe%&$a'a 0/t/(at/ ca%e a p$%'it ac-iu'ea *' . ori. ART" #D !u&-i'e%ea ac-iu'ii ci0ile +e c/t%e p%$cu%$% P%$cu%$%ul p$ate &u&-i'e *' .anul de ur!ărire penală sau instan+a de 9udecată "a cere persoanei "ătă!ate ca.i'iti0/" ART" 3? Ca5u%i &peciale +e %e5$l0a%e a ac-iu'ii ci0ile Pe%&$a'a 0/t/(at/ c$'&tituit/ pa%te ci0il/ *' p%$ce&ul pe'al p$ate &/ p$%'ea&c/ ac-iu'e *' .l/ *' ($(e'tul i'te%0e'-iei" Pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te a%e. &nstan+a este obli.al. or. :n acest scop.$&t &u&pe'+at" ' ca5 +e %elua%e a p%$ce&ului pe'al. *' ce p%i0e)te ac-iu'ea ci0il/.a-a i'&ta'-ei ci0ile &e &u&pe'+/ p1'/ la %e5$l0a%ea +e. după ca . +ac/ i'&ta'-a pe'al/. +ac/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale a a0ut l$c ulte%i$% &au p%$ce&ul pe'al a .a-a i'&ta'-ei ci0ile.a-a i'&ta'-ei ci0ile p$ate &/ p/%/&ea&c/ acea&t/ i'&ta'-/ )i &/ &e a+%e&e5e $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. +a% ace&ta a .ubei 3i a daunelor !orale. ART" #> Ac-iu'ea a+%e&at/ i'&ta'-ei ci0ile %ersoana "ătă!ată care nu s*a constituit parte ci"ilă în procesul penal poate introduce la instan+a ci"ilă ac+iune pentru repararea pa. să pre inte situa+ia cu pri"ire la întinderea pa. lu1'+ p%$ce+u%a +i' &ta+iul *' ca%e &e a. procurorul.at să sus+ină interesele ci"ile ale acesteia. persoanei care îi încu"iin+ea ă actele. c8iar dacă persoana "ătă!ată nu este constituită parte ci"ilă. c$nd cel "ătă!at este o persoană lipsită de capacitate de exerci+iu sau cu capacitate de exerci+iu restr$nsă.ată să se pronun+e din oficiu asupra reparării pa. t$ate +%eptu%ile pe ca%e le2ea le p%e0e+e pe't%u *'0i'uit &au i'culpat" 6#T. precu! 3i date cu pri"ire la faptele prin care acestea au fost pricinuite. a l/&at 'e&$lu-i$'at/ ac-iu'ea ci0il/" .i'iti0/ a cau5ei pe'ale" De a&e(e'ea.a-a i'&ta'-ei ci0ile pe%&$a'a 0/t/(at/ ca%e &<a c$'&tituit pa%te ci0il/ &au pe't%u ca%e &<a p$%'it +i' $. c8iar dacă nu este constituită parte ci"ilă. p$ate &/ p$%'ea&c/ ac-iu'e *' .

e%it p%i' .a-/ +e &ucce&$%i Ac-iu'ea ci0il/ %/(1'e *' c$(pete'-a i'&ta'-ei pe'ale *' ca5 +e +ece& al u'eia +i' p/%-i.ii'-a%e &au +e +i5$l0a%e &e i't%$+uc *' cau5/ licCi+at$%ii" ART" 33 Aut$%itatea C$t/%1%ii pe'ale *' ci0il )i e. diferen+a poate fi cerută pe calea unei ac+iuni la instan+a ci"ilă. cu p%i0i%e la e.apta pe'al/ $ 0/t/(a%e . a pe%&$a'ei ca%e a &/01%)it<$ )i a 0i'$0/-iei ace&teia" !ec-iu'ea III P/%-ile *' p%$ce&ul pe'al ART" 36 I'culpatul Pe%&$a'a *(p$t%i0a c/%eia &<a pu& *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ e&te pa%te *' p%$ce&ul pe'al )i &e 'u(e)te i'culpat" ART" 37 Alte p/%-i *' p%$ce&ul pe'al Pe%&$a'a ca%e a &u.e%cita%ea ac-iu'ii ci0ile +e c/t%e &au . ia% *' ca5 +e +e&.i&te'-a .apta *'0i'uitului &au i'culpatului. dacă se constată din probe noi că pa.i&te'-a . *' ca5 +e %e$%2a'i5a%e a ace&teia. &e 'u(e)te pa%te %e&p$'&abil/ ci0il(e'te" TITLUL II COMPETENŢA CAP" # GELURILE COMPETENŢEI . +ac/ pa%ticip/ *' p%$ce&ul pe'al.i'iti0/ a i'&ta'-ei pe'ale a%e aut$%itate +e luc%u 4u+ecat *' . &e 'u(e)te pa%te 0/t/(at/" Pe%&$a'a 0/t/(at/ ca%e e.:n ca urile în care ac+iunea ci"ilă a fost exercitată din oficiu.ral reparate. pe't%u pa2ubele p%$0$cate p%i' .ectele C$t/%1%ii ci0ile *' pe'al F$t/%1%ea +e. &e i't%$+uce *' cau5/ u'itatea &ucce&$a%e *' +%eptu%i. ($%al/ &au (ate%ial/.aptei pe'ale.a-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ )i a i'&ta'-ei pe'ale.aptei. ART" 3# E. a pe%&$a'ei ca%e a &/01%)it<$ )i a 0i'$0/-iei ace&teia" F$t/%1%ea +e. i't%$+uc1'+u<&e *' cau5/ ($)te'it$%ii ace&teia" Dac/ u'a +i' p/%-i e&te $ pe%&$a'/ 4u%i+ic/.a-a i'&ta'-ei ci0ile ca%e 4u+ec/ ac-iu'ea ci0il/.$&t &$lu-i$'at/ ac-iu'ea ci0il/ 'u a%e aut$%itate +e luc%u 4u+ecat *' . cu p%i0i%e la e.ubelor !ateriale 3i a daunelor !orale care s*au născut ori s*au descoperit după pronun+area 8otăr$rii penale de pri!a instan+ă. persoana "ătă!ată se poate adresa cu ac+iune la instan+a ci"ilă pentru repararea pa.uba 3i daunele !orale nu au fost inte.i5ic/.e%cit/ ac-iu'ea ci0il/ *' ca+%ul p%$ce&ului pe'al &e 'u(e)te pa%te ci0il/" Pe%&$a'a cCe(at/ *' p%$ce&ul pe'al &/ %/&pu'+/. 5e ase!enea.i'iti0/ a i'&ta'-ei ci0ile p%i' ca%e a . p$t%i0it le2ii ci0ile.

190.cep-ia cel$% p%i0i'+ i'.e. !uni+ii sau !aterii explo i"e ori radioacti"e2 bA i'.%ac-iu'i +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB 3" ca i'&ta'-/ +e apel.%ac-iu'ile p%i0i'+ &i2u%a'-a 'a-i$'al/ a R$(1'iei p%e0/5ute *' le2i &pecialeB d< infrac+iunea de spălare a banilor. '. dacă a a"ut ca obiect ar!e. art. '7971.e. '1 Co!peten+a tribunalului !ilitar Tribunalul !ilitar) 1. 4u+ec/ %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii. (. ART" 3H C$(pete'-a t%ibu'alului T%ibu'alul@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ a< infrac+iunile pre"ă ute de Codul penal în art. 197 alin. 6#T.uri2 eA i'. 6#T. 31' 3i 317. art. 3. cu e. '71 3i 3. '('. 189 alin. precu! 3i infrac+iunile pri"ind traficul 3i consu!ul ilicit de dro. 4u+ec/ apelu%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii *' p%i(/ i'&ta'-/.cep-ia cel$% +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a alt$% i'&ta'-e" >udecătoria solu+ionea ă 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. 179.e. p%ecu( )i *' alte ca5u%i a'u(e p%e0/5ute +e le2eB 0. art. '(0.%ac-iu'il$% (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA. '(7. art. 3 3i 0. 331 * 3(' din Codul penal. +ac/ . 170 * 177. art. cu e. precu! 3i infrac+iunea de contrabandă. '((.!ec-iu'ea I C$(pete'-a +up/ (ate%ie )i +up/ calitatea pe%&$a'ei ART" 38 C$(pete'-a 4u+ec/t$%iei Eu+ec/t$%ia 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/ t$ate i'. ca%e au a0ut ca u%(a%e ($a%tea u'ei pe%&$a'eB cA i'.%ac-iu'ea +e ba'c%ut/ . *' ca5ul i'. art. '98.%au+ul$a&/. '. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între 9udecătoriile din circu!scrip+ia sa.A alte i'. 9udecă în pri!ă instan+ă) a< infrac+iunile pre"ă ute în art.%ac-iu'ile (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aAB 6" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. cu excep+ia celor date în co!peten+a altor instan+e2 b< infrac+iunile pre"ă ute de Codul penal în art. art. '1( alin. precu! 3i alte infrac+iuni să"$r3ite în le. art. co!ise de !ilitari p$nă la . 9udecă 3i solu+ionea ă 3i alte cau e anu!e pre"ă ute de le. '09 alin. 3. '1(71 alin. '11 * '70.apta p%i0e)te &i&te(ul ba'ca%B . '11 alin. art. 308 * 3(0.%ac-iu'ile &/01%)ite cu i'te'-ie. să"$r3ite de ci"ili2 '. '1'. '73 * '71 c$nd s*a produs o catastrofă de cale ferată. art.%ac-iu'ile.ătură cu îndatoririle de ser"iciu. '8 Co!peten+a tribunalului !ilitar teritorial Tribunalul !ilitar teritorial) .radul de colonel inclusi". precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le.

solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între tribunale sau între 9udecătorii 3i tribunale din circu!scrip+ia sa ori între 9udecătorii din circu!scrip+ia unor tribunale diferite aflate în circu!scrip+ia Cur+ii. '7 pct. 9udecă în pri!ă instan+ă) a< infrac+iunile !en+ionate în art. '79 alin. 9udecă apelurile î!potri"a 8otăr$rilor pronun+ate în pri!ă instan+ă de tribunalele !ilitare.%ac-iu'i +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB e< ??? 6bro.%ac-iu'ile &/01%)ite +e 4u+ec/t$%ii +e la 4u+ec/t$%ii )i t%ibu'ale. de !ilitari p$nă la . ' lit. să"$r3ite de !ilitari2 .e2 0. 3(1 * 311. +e p%$cu%$%ii +e la pa%cCetele +e pe l1'2/ ace&te i'&ta'-e.%ac-iu'ile p%e0/5ute +e C$+ul pe'al *' a%t" #88 < #H6 )i 68: < 6:#B bA i'.e2 (. p%ecu( )i *' alte ca5u%i a'u(e p%e0/5ute +e le2eB 0. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. ca instan+ă de recurs.1. p%ecu( )i +e '$ta%ii publiciB c< infrac+iunile să"$r3ite de 9udecătorii. sanc+ionate de le.ată f< ??? 6bro. ART" 3D9# C$(pete'-a Cu%-ii +e Apel Cu%tea +e Apel@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ aA i'. cu excep+ia infrac+iunilor !en+ionate în art. solu+ionea ă cererile prin care s*a solicitat extrădarea sau transferul persoanelor conda!nate în străinătate.radul de colonel inclusi"2 b< alte infrac+iuni date prin le. ART" 3D93 C$(pete'-a Cu%-ii Milita%e +e Apel Cu%tea Milita%/ +e Apel@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ a< infrac+iunile pre"ă ute de Codul penal în art. a< 3i a infrac+iunilor contra ordinii 3i disciplinei !ilitare. a< * e<. precu! 3i în alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între tribunalele !ilitare din circu!scrip+ia sa.e. 4u+ec/ %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate +e t%ibu'ale *' apel. ' lit.e în co!peten+a sa2 '. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. 1 lit. 1(( * 173 3i art. să"$r3ite în le.ată 3" ca i'&ta'-/ +e apel. 4u+ec/ apelu%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate *' p%i(/ i'&ta'-/ +e t%ibu'aleB 6" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. 9udecă recursurile î!potri"a 8otăr$rilor pronun+ate de tribunalele !ilitare în ca ul infrac+iunilor !en+ionate în art. procurorii 3i controlorii financiari ai ca!erelor de conturi 9ude+ene.e cu pedeapsa înc8isorii de cel !ult ' ani2 3. ca instan+ă de apel. a< 3i al infrac+iunilor contra ordinii 3i disciplinei !ilitare. '79 alin. sanc+ionate de le.ătură cu îndatoririle de ser"iciu.e cu pedeapsa înc8isorii de cel !ult ' ani. precu! 3i de controlorii financiari de la Curtea de Conturi2 +A alte i'.

lictele +e c$(pete'-/ *' ca5u%ile *' ca%e 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie e&te i'&ta'-a &upe%i$a%/ c$(u'/B bA ca5u%ile *' ca%e cu%&ul 4u&ti-iei e&te *'t%e%uptB cA ce%e%ile +e &t%/(uta%e" . a!irali. ??? 6bro. +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB bA %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate. precu! 3i de procurorii de la parc8etele de pe l$n.e. +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB c< recursurile î!potri"a 8otăr$rilor penale pronun+ate. de 9udecătorii de la cur+ile de apel 3i Curtea Militară de 6pel. 4u+ec/ apelu%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% p%$'u'-ate *' p%i(/ i'&ta'-/ +e t%ibu'alele (ilita%e te%it$%ialeB 6" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. ART" 3> C$(pete'-a 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ aA i'.%ac-iu'ile &/01%)ite +e 4u+ec/t$%ii t%ibu'alel$% (ilita%e )i ai t%ibu'alel$% (ilita%e te%it$%iale.%ac-iu'ile &/01%)ite +e &e'at$%i )i +eputa-iB bA i'.enerali 3i c8estori2 eA i'.islati" 3i de 6"ocatul %oporului2 d< infrac+iunile să"$r3ite de !are3ali.%ac-iu'ile &/01%)ite +e (e(b%ii Gu0e%'uluiB c< infrac+iunile să"$r3ite de 9udecătorii Cur+ii Constitu+ionale. 4u+ec/ %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% p%$'u'-ate +e t%ibu'alele (ilita%e te%it$%iale *' apel. . de !e!brii. de pre3edintele Consiliului /e. *' p%i(/ i'&ta'-/. în pri!ă instan+ă.bA i'.at 8" &$lu-i$'ea5/@ aA c$'. precu! 3i alte ca uri pre"ă ute de le. p%ecu( )i +e p%$cu%$%ii (ilita%i +e la pa%cCetele (ilita%e +e pe l1'2/ ace&te i'&ta'-eB cA alte i'. de sec+ia penală a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între tribunalele !ilitare teritoriale sau între tribunalele !ilitare 3i tribunalele !ilitare teritoriale ori între tribunalele !ilitare din ra a de co!peten+ă a unor tribunale !ilitare teritoriale diferite. 9udecătorii 3i procurorii Cur+ii de Conturi.ii cultel$% %eli2i$a&e $%2a'i5ate *' c$'+i-iile le2ii )i +e ceilal-i (e(b%i ai 'altului Cle%.ă aceste instan+e 3i de procurorii %arc8etului 4a+ional 6nticorup+ie2 2A alte cau5e +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB 3" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&.istra+ii asisten+i de la :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie. p%ecu( )i *' alte ca5u%i a'u(e p%e0/5ute +e le2eB 0. ca%e au cel pu-i' %a'2ul +e a%Cie%eu &au ecCi0ale't al ace&tuiaB f< infrac+iunile să"$r3ite de 9udecătorii 3i !a. ca i'&ta'-e +e apel.%ac-iu'i +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB 3" ca i'&ta'-/ +e apel.e2 6" 4u+ec/ %ecu%&u%ile *' i'te%e&ul le2iiB 0. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. 4u+ec/@ aA %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate.%ac-iu'ile &/01%)ite +e )e.

din !unicipiul Aucure3ti./)u%at acti0itatea i'. P%i' Il$cul &/01%)i%ii i'.$&t p%i'& . de către instan+ele ci"ile sau !ilitare în a căror circu!scrip+ie î3i are do!iciliul sau locuie3te făptuitorul.%ac-iu'ea &/01%)it/ pe $ 'a0/ e&te +e c$(pete'-a i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. $%i l$cul u'+e &<a p%$+u& %e5ultatul ace&teia" ART" 6# C$(pete'-a pe't%u i'. *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &<a e. stabile3te căreia dintre instan+ele pre"ă ute în alin. I'. 1 îi re"ine co!peten+a de a 9udeca.urată buna desfă3urare a procesului penal. a.%ac-i$'al/.el" I'. prin rec8i itoriu. procurorul.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie sau de către parc8etele de pe l$n.an de cercetare central ori 9ude+ean. afară de ca ul c$nd prin le.el" !ec-iu'ea III C$(pete'-a *' ca5 +e i'+i0i5ibilitate )i c$'e. *' t$tul &au *' pa%te. iar fapta este de co!peten+a 9udecătoriei. se 9udecă de >udecătoria @ectorului '. după ca ./ptuit$%ulB cA l$cul u'+e l$cuie)te . !ec-iu'ea II C$(pete'-a te%it$%ial/ ART" 6? C$(pete'-a pe't%u i'.ă tribunale sau de către un or.l/ p%i(ul l$c +e ate%i5a%e pe te%it$%iul %$(1'" Dac/ 'a0a 'u a'c$%ea5/ *'t%<u' p$%t %$(1' &au +ac/ ae%$'a0a 'u ate%i5ea5/ pe te%it$%iul %$(1'. +in$nd sea!a ca. 5acă acesta nu are do!iciliul 3i nici nu locuie3te în #o!$nia.%ac-iu'ea &/01%)it/ pe $ ae%$'a0/ e&te +e c$(pete'-a i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. să fie asi. în raport cu î!pre9urările cau ei.e se dispune altfel.itate ART" 63 Reu'i%ea cau5el$% .%ac-iu'ile &/01%)ite *' -a%/ C$(pete'-a +up/ te%it$%iu e&te +ete%(i'at/ +e@ aA l$cul u'+e a .l/ p%i(ul p$%t %$(1' *' ca%e a'c$%ea5/ 'a0a. c$(pete'-a e&te cea p%e0/5ut/ *' ali'" #.%ac-iu'ile &/01%)ite *' &t%/i'/tate &nfrac+iunile să"$r3ite în afara teritoriului +ării se 9udecă.ectuat u%(/%i%ea pe'al/" C$nd ur!ărirea penală se efectuea ă de către %arc8etul de pe l$n.%ac-iu'iiI &e *'-ele2e l$cul u'+e &<a +e&. a.$&t &/01%)it/ i'.e.%ac-iu'eaB bA l$cul u'+e a . iar în celelalte ca uri./ptuit$%ulB +A l$cul u'+e l$cuie)te pe%&$a'a 0/t/(at/" Eu+eca%ea cau5ei %e0i'e aceleia +i't%e i'&ta'-ele c$(pete'te p$t%i0it ali'" #.a%/ +e ca5ul *' ca%e p%i' le2e &e +i&pu'e alt.d< alte ca uri anu!e pre"ă ute de le.ă cur+ile de apel ori de pe l$n. de instan+a co!petentă după !aterie 3i calitatea persoanei.a%/ +e ca5ul *' ca%e p%i' le2e &e +i&pu'e alt.

ia% alta (ilita%/./ptuit$%ii %e0i'e i'&ta'-ei (ai *'t1i &e&i5ate. +e u'a &au +e (ai (ulte pe%&$a'e *(p%eu'/. co!peten+a re"ine instan+ei !ilitare ec8i"alente în .rad. (ai (ult$% i'&ta'-e +e 2%a+ e2al.' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au +e c$'e.%ac-iu'i au .itate ' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au c$'e.%ac-iu'i &u't &/01%)ite p%i' acte +i. &e e.$&t &/01%)ite p%i' acela)i actB cA *' ca5ul i'. +ac/ c$(pete'-a *' %ap$%t cu +i. c$(pete'-a +e a 4u+eca t$ate cau5ele %eu'ite %e0i'e i'&ta'-ei &upe%i$a%e *' 2%a+" Dac/ +i't%e i'&ta'-e u'a e&te ci0il/. p$t%i0it le2ii. a *'le&'i &au a a&cu'+e c$(ite%ea altei i'./ptuit$%ii.e%i-ii .%ac-iu'i &u't +e c$(pete'-a i'&ta'-ei ca%e 4u+ec/ i'.itate.%ac-iu'i au pa%ticipat (ai (ulte pe%&$a'eB bA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'.apta &au pe't%u . *' acela)i ti(p )i *' acela)i l$cB bA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'.aptel$% &au +up/ calitatea pe%&$a'el$% apa%-i'e u'$% i'&ta'-e +e 2%a+ +i.ectuea5/ +e aceea)i i'&ta'-/" ART" 66 Ca5u%ile +e i'+i0i5ibilitate E&te i'+i0i5ibilitate@ aA c1'+ la &/01%)i%ea u'ei i'.rad cu instan+a ci"ilă. 5acă instan+a ci"ilă superioară este :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie./ptui%e a 4u&ti-iei" ART" 68 C$(pete'-a *' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au c$'e. $%i e&te &/01%)it/ pe't%u a *'le&'i &au a a&i2u%a &u&t%a2e%ea +e la %/&pu'+e%e pe'al/ a .e%itele . C$(pete'-a +e a 4u+eca cau5ele %eu'ite %/(1'e +$b1'+it/ i'&ta'-ei.aptele )i pe't%u t$-i .%ac-iu'i e.i&t/ le2/tu%/ )i %eu'i%ea cau5el$% &e i(pu'e pe't%u $ bu'/ *'. ia% +ac/ c$(pete'-a +up/ 'atu%a .itate.%act$%iB cA c1'+ $ i'. 4u+ecata *' p%i(/ i'&ta'-/.%act$%ului )i 'e+e'u'-a%ea u'$% i'.%ac-iu'e" ART" 67 Ca5u%ile +e c$'e.%ac-iu'ii c$'ti'uate &au *' $%ice alte ca5u%i c1'+ +$u/ &au (ai (ulte acte (ate%iale alc/tuie&c $ &i'2u%/ i'.%ac-iu'iB +A c1'+ *'t%e +$u/ &au (ai (ulte i'. .apte apa%-i'e.a0$%i5a%ea i'./ptuit$%ului altei i'.%ac-iu'e e&te &/01%)it/ pe't%u a p%e2/ti.e%ite.itate@ aA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'. cCia% +ac/ pe't%u . +ac/ a%e l$c *' acela)i ti(p pe't%u t$ate .aptele )i pe t$-i .itate E&te c$'e.%ac-iu'i &u't &/01%)ite *' ti(p $%i *' l$c +i.%ac-iu'i. c$(pete'-a %e0i'e i'&ta'-ei (ilita%e" 5acă instan+a ci"ilă este superioară în .e%it. p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 68" ./ptuit$%i $%i +i.%ac-iu'ea la ca%e ace&tea &e %e. c$(pete'-a +e a 4u+eca t$ate ./ptuit$%ul ca%e a +ete%(i'at c$(pete'-a ace&tei i'&ta'-e &<a +i&pu& *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al $%i &<a p%$'u'-at acCita%ea" T/i'ui%ea. co!peten+a re"ine acesteia. +up/ $ p%ealabil/ *'-ele2e%e *'t%e i'.e%/" ART" 6: I'&ta'-a c$(pete't/ a C$t/%* %eu'i%ea cau5el$% Reu'i%ea cau5el$% &e C$t/%/)te +e i'&ta'-a c/%eia *i %e0i'e c$(pete'-a +e 4u+ecat/.e%it.

p%ecu( )i la cele +e %ecu%&.e%i$a%e" . după să"$r3irea infrac+iunii. *' i'te%e&ul u'ei bu'e 4u+ec/-i.i %i+icat/ 'u(ai p1'/ la citi%ea actului +e &e&i5a%e *' . 1. %eu'i%ea cau5el$% &e C$t/%/)te +e i'&ta'-a ci0il/. p1'/ la p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii +e.%ac-iu'i %/(1'e c$(pete't/ a $ 4u+eca cCia% +ac/ c$'&tat/.itate.i'iti0e" E. p%ecu( )i *' t$ate ca5u%ile +e c$'e. +e $%ica%e +i't%e p/%-i.ectua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti. ART" 7# C$(pete'-a *' ca5 +e &cCi(ba%e a *'ca+%/%ii 4u%i+ice &au a cali. +up/ e.%ac-iu'ea e&te +e c$(pete'-a i'&ta'-ei i'. cu excep+ia infrac+iunilor să"$r3ite de persoanele pre"ă ute în art.ii'-a%ea C$t/%1%ii cu t%i(ite%e +e c/t%e i'&ta'-a +e apel &au +up/ ca&a%ea cu t%i(ite%e +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%&" Cau5ele &e %eu'e&c )i la i'&ta'-ele +e apel.%ac-iu'i &/ &e . p%ecu( )i *' cele +e c$'e.ic/%ii I'&ta'-a &e&i5at/ cu 4u+eca%ea u'ei i'.l/ *' .itate. +ac/ &e a.ie %eu'ite *'t$t+eau'a" ART" 6D Di&4u'2e%ea ' ca5ul +e i'+i0i5ibilitate p%e0/5ut *' a%t" 66 lit" aA.ac/ &epa%at" !ec-iu'ea I= Di&p$5i-ii c$(u'e ART" 6> E.i %i+icate +e p%$cu%$%.cep-iile +e 'ec$(pete'-/ p$t .ătură cu atribu+iile de ser"iciu ale făptuitorului2 b< s*a dat o 8otăr$re în pri!ă instan+ă. +i&4u'2e%ea cau5ei. instan+a ră!$ne co!petentă să 9udece c8iar dacă inculpatul. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e. c/ i'.' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 68 ali'" 6. ca%e t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei (ilita%e c/%eia *i %e0i'e c$(pete'-a" ART" 6H Ca5u%i &peciale ' ca5u%ile +e i'+i0i5ibilitate p%e0/5ute *' a%t" 66 lit" aA )i bA. a&t.cep-ia +e 'ec$(pete'-/ te%it$%ial/ p$ate .cep-ia +e 'ec$(pete'-/ (ate%ial/ )i cea +e 'ec$(pete'-/ +up/ calitatea pe%&$a'ei p$t .cep-ii +e 'ec$(pete'-/ E. '9 pct. &au pu&e *' +i&cu-ia p/%-il$% +i' $. +e acela)i 2%a+.%act$%i &au +i't%e i'.a-a p%i(ei i'&ta'-e +e 4u+ecat/. cCia% +up/ +e&.i %i+icate *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al.el ca 4u+eca%ea u'$%a +i't%e i'. 5ob$ndirea calită+ii după să"$r3irea infrac+iunii nu deter!ină sc8i!barea co!peten+ei. nu !ai are acea calitate. în ca urile c$nd) a< fapta are le.l/ *' acela)i &ta+iu +e 4u+ecat/" ' ca5ul +e i'+i0i5ibilitate p%e0/5ut *' a%t" 66 lit" cA cau5ele t%ebuie &/ .iciu" ART" 7? C$(pete'-a *' ca5 +e &cCi(ba%e a calit/-ii i'culpatului C$nd co!peten+a instan+ei este deter!inată de calitatea inculpatului. cau5ele &u't %eu'ite +ac/ ele &e a.a-a p%i(ei i'&ta'-e +e 4u+ecat/" E.

lictul +e c$(pete'-/ &e i0e)te *'t%e $ i'&ta'-/ ci0il/ )i u'a (ilita%/.lictul p$5iti0 &au 'e2ati0 +e c$(pete'-/ &e &$lu-i$'ea5/ +e i'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/ c$(u'/" C1'+ c$'. +e c/t%e i'&ta'-a ca%e )i<a +ecli'at cea +i' u%(/ c$(pete'-a" ' t$ate ca5u%ile.lictului p$5iti0 +e c$(pete'-/ 4u+ecata &e &u&pe'+/" I'&ta'-a ca%e )i<a +ecli'at c$(pete'-a $%i &<a +ecla%at c$(pete't/ cea +i' u%(/ ia (/&u%ile )i e.%ac-iu'e +at/ p%i' le2e *' c$(pete'-a altei i'&ta'-e" I'&ta'-a c/%eia i &<a t%i(i& cau5a aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile a%t" 73 ali'" 3" ART" 77 CCe&tiu'i p%ealabile I'&ta'-a pe'al/ e&te c$(pete't/ &/ 4u+ece $%ice cCe&tiu'e p%ealabil/ +e ca%e +epi'+e &$lu-i$'a%ea cau5ei.lictului +e c$(pete'-/ c$'&tat/ c/ acea cau5/ e&te +e c$(pete'-a altei i'&ta'-e +ec1t cele *'t%e ca%e a i'te%0e'it c$'. +e c/t%e i'&ta'-a ca%e &<a +ecla%at cea +i' u%(/ c$(pete't/.$l$&i actele *'+epli'ite )i p$ate (e'-i'e (/&u%ile +i&pu&e +e i'&ta'-a +e&e&i5at/" ' ca5ul +ecli'/%ii pe't%u 'ec$(pete'-/ te%it$%ial/.apt ce %e5ult/ +i' c$(pleta%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti.$&t +ete%(i'at/ +e c$(pete'-a (ate%ial/ &au +up/ calitatea pe%&$a'ei.lictul )i .el" ART" 73 Decli'a%ea +e c$(pete'-/ I'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e *)i +ecli'/ c$(pete'-a t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ a%/tat/ ca . i'te%0e'it/ *' cu%&ul 4u+ec/%ii cau5ei. &$lu-i$'a%ea c$'. a. ia% *' ca5 +e c$'.lict 'e2ati0. &e&i5a%ea &e p$ate . i'&ta'-a c/%eia i &<a t%i(i& cau5a p$ate .!cCi(ba%ea cali. actele *'+epli'ite $%i (/&u%ile +i&pu&e &e (e'-i'" F$t/%1%ea +e +ecli'a%e a c$(pete'-ei 'u e&te &upu&/ apelului )i 'ici %ecu%&ului" ART" 76 C$'. c$'.aptei p%i't%<$ le2e '$u/.ectuea5/ actele ce %ecla(/ u%2e'-/" I'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/ c$(u'/ C$t/%/)te a&up%a c$'.lictului +e c$(pete'-/ cu cita%ea p/%-il$%" C1'+ i'&ta'-a &e&i5at/ cu &$lu-i$'a%ea c$'.apta c$'&tituie $ i'.ic/%ii .a%/ +e ca5ul *' ca%e. a.ii'+ c$(pete't/ p%i' C$t/%1%ea +e +ecli'a%e" Dac/ +ecli'a%ea a .a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' acea le2e &<a% +i&pu'e alt. *' u%(a '$ii &itua-ii +e .lict p$5iti0.lictului e&te +e c$(pete'-a 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie" I'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/ c$(u'/ e&te &e&i5at/ *' ca5 +e c$'.a-/ +e ca%e 'u e&te i'&ta'-/ &upe%i$a%/ c$(u'/ t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei &upe%i$a%e c$(u'e" I'&ta'-a c/%eia i &<a t%i(i& cau5a p%i' C$t/%1%ea +e &tabili%e a c$(pete'-ei 'u &e (ai p$ate +ecla%a 'ec$(pete't/.ace )i +e p%$cu%$% &au +e p/%-i" P1'/ la &$lu-i$'a%ea c$'. cCia% +ac/ p%i' 'atu%a ei acea cCe&tiu'e e&te +e c$(pete'-a altei i'&ta'-e" .lictul +e c$(pete'-/ C1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'&ta'-e &e %ecu'$&c c$(pete'te a 4u+eca aceea)i cau5/ $%i *)i +ecli'/ c$(pete'-a. &e c$'&tat/ c/ . 'u at%a2e i'c$(pete'-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/.

p%i(at a'te%i$% p/%e%ea cu p%i0i%e la &$lu-ia ca%e a% putea .$&t (ai *'t1i &e&i5at" U%(/%i%ea pe'al/ a i'. 5eclinarea de co!peten+ă se dispune prin ordonan+ă. 3( alin. 7?.$&t (ai *'t1i &e&i5at" ' ca5 +e &e&i5/%i &i(ulta'e. c$(pete'-a %e0i'e $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e a . &au la 4u+eca%ea cau5ei +up/ +e&.lictul +e c$(pete'-/ *'t%e +$i &au (ai (ul-i p%$cu%$%i &e %e5$l0/ +e c/t%e p%$cu%$%ul &upe%i$% c$(u' ace&t$%a" C1'+ c$'. 73 )i 77 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale" %re"ederile art.ii'-a%ea C$t/%1%ii cu t%i(ite%e *' apel &au +up/ ca&a%ea cu t%i(ite%e *' %ecu%&" De a&e(e'ea.lictul &e i0e)te *'t%e +$u/ &au (ai (ulte $%2a'e +e ce%ceta%e pe'al/. c$(pete'-a &e &tabile)te +e c/t%e p%$cu%$%ul ca%e e.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea acti0it/-ii +e ce%ceta%e pe'al/ a ace&t$% $%2a'e" CAP" 3 INCOMPATIBILITATEA ŞI !TRĂMUTAREA !ec-iu'ea I I'c$(patibilitatea ART" 7: Ru+e'ia *'t%e 4u+ec/t$%i Eu+ec/t$%ii ca%e &u't &$-i &au %u+e ap%$piate *'t%e ei 'u p$t .%ac-iu'il$% &/01%)ite *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 6# &e e.ectuea5/ +e c/t%e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ +i' ci%cu(&c%ip-ia i'&ta'-ei c$(pete'te &/ 4u+ece cau5a" C$'.CCe&tiu'ea p%ealabil/ &e 4u+ec/ +e c/t%e i'&ta'-a pe'al/. a%e aut$%itate +e luc%u 4u+ecat *' . c$(pete'-a %e0i'e $%2a'ului ca%e a . p$t%i0it %e2ulil$% )i (i4l$acel$% +e p%$b/ p%i0it$a%e la (ate%ia c/%eia *i apa%-i'e acea cCe&tiu'e" F$t/%1%ea +e. 6D. p%ec/+e%ea &e &tabile)te *' $%+i'ea e'u(e%/%ii +e la a%t" 6? ali'" #" Dac/ *' %ap$%t cu 0%eu'ul +i' c%ite%iile a%/tate *' a%t" 6? ali'" # &u't c$(pete'te (ai (ulte $%2a'e +e u%(/%i%e pe'al/. 0 nu se aplică în ca ul în care scoaterea de sub ur!ărire penală sau încetarea ur!ăririi penale a fost dispusă de un procuror !ilitar. C1'+ 'ici u'ul +i' l$cu%ile a%/tate *' a%t" 6? ali'" # 'u e&te cu'$&cut.a-a i'&ta'-ei pe'ale" ART" 78 Di&p$5i-ii ca%e &e aplic/ la u%(/%i%ea pe'al/ Di&p$5i-iile cup%i'&e *' a%t" 6? < 6:.i'iti0/ a i'&ta'-ei ci0ile.i +at/ *' acea cau5/" . a&up%a u'ei *(p%e4u%/%i ce c$'&tituie $ cCe&tiu'e p%ealabil/ *' p%$ce&ul pe'al. 'u (ai p$ate pa%ticipa la 4u+eca%ea cau5ei 4u+ec/t$%ul ca%e )i<a e.ace pa%te +i' acela)i c$(plet +e 4u+ecat/" ART" 7H Eu+ec/t$% ca%e &<a p%$'u'-at a'te%i$% Eu+ec/t$%ul ca%e a luat pa%te la &$lu-i$'a%ea u'ei cau5e 'u (ai p$ate pa%ticipa la 4u+eca%ea aceleia)i cau5e *'t%<$ i'&ta'-/ &upe%i$a%/.

ART" 7D Alte cau5e +e i'c$(patibilitate Eu+ec/t$%ul e&te +e a&e(e'ea i'c$(patibil +e a 4u+eca.i&te'-a ca5ului +e i'c$(patibilitate" ART" 8# Recu5a%ea ' ca5ul *' ca%e pe%&$a'a i'c$(patibil/ 'u a . în 3edin+ă secretă.ace +e *'+at/ ce pe%&$a'a $bli2at/ la acea&ta a luat cu'$)ti'-/ +e e. 01 se aplică procurorului 3i !a. 08 lit. procurorului. ./cut +ecla%a-ie +e ab-i'e%e. b< * d< se aplică procurorului.$%(ulea5/ $%al &au &c%i&. c1'+ c$(pleta%ea &au %e. .refierului se solu+ionea ă de un alt co!plet. persoanei care efectuea ă cercetarea penală.refierului de 3edin+ă. c/ &e ab-i'e +e a pa%ticipa la p%$ce&ul pe'al. cu a%/ta%ea ca5ului +e i'c$(patibilitate ce c$'&tituie ($ti0ul %ecu5/%ii" ART" 83 P%$ce+u%a +e &$lu-i$'a%e *' cu%&ul 4u+ec/-ii 6b+inerea sau recu area 9udecătorului.lat +e&p%e e. +ac/ *' cau5a %e&pecti0/@ a< a pus în !i3care ac+iunea penală sau a dispus tri!iterea în 9udecată ori a pus conclu ii în fond în calitate de procuror la instan+a de 9udecată sau a e!is !andatul de arestare pre"enti"ă în cursul ur!ăririi penale2 bA a .pe%t &au (a%t$%B +A e.ace%ea ace&teia.$&t e. !a.$&t %ep%e5e'ta't &au ap/%/t$% al 0%eu'eia +i' p/%-iB cA a . după ca . Pe%&$a'a ca%e a e. &$-ul &au 0%e$ %u+/ ap%$piat/" ART" 7> &nco!patibilitatea procurorului.istratului*asistent sau. +e *'+at/ ce pa%tea a a. fără participarea celui ce declară că se ab+ine sau care este recu at.i&t/ *(p%e4u%/%i +i' ca%e %e5ult/ c/ e&te i'te%e&at &ub $%ice .i %ecu5at/ at1t *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale c1t )i *' cu%&ul 4u+ec/-ii.anului de cercetare penală. p%$cu%$%ului ca%e &up%a0e2Cea5/ ce%ceta%ea pe'al/ &au p%$cu%$%ului ie%a%Cic &upe%i$%.ectuat u%(/%i%ea pe'al/ e&te i'c$(patibil/ &/ p%$ce+e5e la c$(pleta%ea &au %e.refierului 5ispo i+iile art.ace%ea e&te +i&pu&/ +e i'&ta'-/" ART" 8? Ab-i'e%ea Pe%&$a'a i'c$(patibil/ e&te $bli2at/ &/ +ecla%e. c$nd cau a de inco!patibilitate există între ei sau între "reunul dintre ei 3i unul dintre !e!brii co!pletului de 9udecată. %rocurorul care a participat ca 9udecător la solu+ionarea cau ei în pri!ă instan+ă nu poate pune conclu ii la 9udecarea ei în căile de atac. +e $%ica%e +i't%e p/%-i.istratului* asistent 3i a .$%(/. +up/ ca5.istratului*asistent sau . 5ispo i+iile pri"ind ca urile de inco!patibilitate pre"ă ute în art. !a. p$ate . a or. a !a. p%e)e+i'telui i'&ta'-ei.i&te'-a ca5ului +e i'c$(patibilitate" Recu5a%ea &e .istratului* asistent 3i . el.refierului de 3edin+ă. cu a%/ta%ea ca5ului +e i'c$(patibilitate ce c$'&tituie ($ti0ul ab-i'e%ii" Decla%a-ia +e ab-i'e%e &e .

8?.ie p%$cu%$%ului" ' ca5ul *' ca%e ce%e%ea e&te a+%e&at/ pe%&$a'ei ca%e e./%/ a *'t%e%upe cu%&ul ce%cet/%ii pe'ale" P%$cu%$%ul e&te $bli2at &/ &$lu-i$'e5e ce%e%ea *' cel (ult 6 5ile.a instan+ă trebuie să cuprindă indicarea concretă a ca ului de inco!patibilitate în care se află fiecare 9udecător 3i se solu+ionea ă de instan+a ierar8ic superioară.rad cu instan+a în fa+a căreia s*a produs ab+inerea sau recu area.a(i'a%ea +ecla%a-iei +e ab-i'e%e &au a ce%e%ii +e %ecu5a%e &e .ectuea5/ ce%ceta%ea pe'al/ &e a+%e&ea5/ .ace +e *'+at/. dispune cu pri"ire la arestarea pre"enti"ă în condi+iile pre"ă ute de le. . înainte de a se pronun+a asupra recu ării. &e 0a &tabili *' ce (/&u%/ actele *'+epli'ite $%i (/&u%ile +i&pu&e &e (e'-i'" 6b+inerea sau recu area care pri"e3te întrea. c$nd se recu ă întrea. cu participarea păr+ilor.ie ace&tei pe%&$a'e.te 'u 0a lua pa%te la 4u+eca%ea cau5ei" ' ca5 +e a+(ite%e a ab-i'e%ii &au a %ecu5/%ii. instan+a ierar8ic superioară co!petentă să solu+ione e cererea de recu are.E. 6ceasta.pe%tului )i i'te%p%etului" Calitatea +e e. acea&ta e&te $bli2at/ &/ $ *'ai'te5e *(p%eu'/ cu l/(u%i%ile 'ece&a%e. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 87 I'c$(patibilitatea e. instan+ei de recurs. 8#. &tabile)te ca%e +i't%e pe%&$a'ele a%/tate *' (e'-i$'atele te.ectuea5/ ce%ceta%ea pe'al/. )i p/%-ile. ART" 86 P%$ce+u%a +e &$lu-i$'a%e *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale :n cursul ur!ăririi penale.8ea ă cercetarea penală sau procurorul ierar8ic superior.pe%t e&te i'c$(patibil/ cu aceea +e (a%t$% *' aceea)i cau5/" Calitatea +e (a%t$% a%e *'t1ietate" . :n cau ele în care sunt inculpa+i aresta+i pre"enti". . #ecursul se 9udecă în ter!en de 08 de ore din !o!entul pri!irii dosarului. a&cult1'+u<&e p%$cu%$%ul c1'+ e&te p%e5e't *' i'&ta'-/. în ter!en de 08 de ore din !o!entul pronun+ării. p%ecu( )i pe%&$a'a ca%e &e ab-i'e &au a c/%ei %ecu5a%e &e ce%e" C1'+ ab-i'e%ea &au %ecu5a%ea p%i0e)te ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 7: )i 7> ali'" #.a instan+ă. 3i dosarul se înaintea ă. dese!nea ă pentru 9udecarea cau ei o instan+ă e.e.at :nc8eierea prin care s*a respins recu area poate fi atacată nu!ai cu recurs.ăse3te înte!eiată ab+inerea sau recu area. în ca!era de consiliu. i'&ta'-a. p%$cu%$%ului. Ce%e%ea +e %ecu5a%e p%i0it$a%e la pe%&$a'a ca%e e.ală în . asupra ab+inerii sau recu ării persoanei care efectuea ă cercetarea penală ori a procurorului se pronun+ă procurorul care supra"e.pe%tului )i i'te%p%etului Di&p$5i-iile a%t" 7D. de îndată. în ca ul c$nd . 6lineatul 7 ??? 6bro. ia% +ac/ &e 2/&e)te 'ece&a%. *' te%(e' +e 37 +e $%e. a+(i-1'+ %ecu5a%ea. 83 )i 86 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% e. p%i't%<$ $%+$'a'-/" Ce%e%ea +e %ecu5a%e ca%e p%i0e)te pe p%$cu%$% &e &$lu-i$'ea5/ *' acela)i te%(e' )i *' acelea)i c$'+i-ii +e p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$%" Ab-i'e%ea &e &$lu-i$'ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' ali'" 6 )i 7.

i ce%ut/ +e pa%tea i'te%e&at/.at pe't%u 4u+eca%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e" C1'+ 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie e&te i'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/. p%e)e+i'tele +i&pu'e +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $.l/ cau5a a c/%ei &t%/(uta%e &e ce%e.$%(a%e P%e)e+i'tele 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie ce%e.$&t *'0e&tit/" Cererea făcută de procurorul .l/ cau5a ia (/&u%i pe't%u *'cu'$)ti'-a%ea p/%-il$% +e&p%e i't%$+uce%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e. ata)1'+u<&e )i +$0e5ile +e c$(u'ica%e a ace&t$%a" C1'+ *' cau5a a c/%ei &t%/(uta%e &e ce%e &u't a%e&ta-i.ace (e'-iu'e +ac/ *' cau5/ &e 2/&e&c a%e&ta-i" !u&pe'+a%ea 4u+ec/%ii cau5ei p$ate .ectua%ea *'cu'$)ti'-/%il$%.$%(a-ii e&te .i +i&pu&/ +e p%e)e+i'tele 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie la p%i(i%ea ce%e%ii.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie suspendă de drept 9udecarea cau ei./)u%a%ea '$%(al/ a p%$ce&ului" !t%/(uta%ea p$ate . pe't%u l/(u%i%ea i'&ta'-ei.i. i'.pe%t &au ca i'te%p%et +e (ai (ulte $%i *' aceea)i cau5/ 'u c$'&tituie u' ($ti0 +e %ecu5a%e" !ec-iu'ea II !t%/(uta%ea 4u+ec/-ii cau5ei pe'ale ART" 88 Te(eiul &t%/(ut/%ii 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie &t%/(ut/ 4u+eca%ea u'ei cau5e +e la i'&ta'-a c$(pete't/ la $ alt/ i'&ta'-/ e2al/ *' 2%a+.i. ce%e%ea +e i'. &au +e c/t%e 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie +up/ ce acea&ta a . ap%ecii'+ te(ei'icia ($ti0el$% +e &t%/(uta%e.ectele ei Ce%e%ea +e &t%/(uta%e &e a+%e&ea5/ 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie )i t%ebuie ($ti0at/" '&c%i&u%ile pe ca%e &e &p%i4i'/ ce%e%ea &e al/tu%/ la acea&ta. +e p%$cu%$% &au +e (i'i&t%ul 4u&ti-iei" ART" 8: Ce%e%ea )i e.$%(a-ii +e la p%e)e+i'tele i'&ta'-ei ie%a%Cic &upe%i$a%e celei la ca%e &e a. *' ca5ul *' ca%e.at pe't%u &$lu-i$'a%ea ace&teia. cu (e'-iu'ea c/ p/%-ile p$t t%i(ite (e($%ii )i &e p$t p%e5e'ta la te%(e'ul .p%e&/ +e&p%e e.eneral al %arc8etului de pe l$n.Pa%ticipa%ea ca e.$%(a-iile t%i(i&e 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie &e . i'. +e&p%e te%(e'ul . c$(u'ic1'+u<i t$t$+at/ te%(e'ul . c$'&i+e%/ c/ p%i' acea&ta &e a&i2u%/ +e&.iciu" .i. ART" 8H P%$ce+u%a +e i'.at pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii" ' i'.acultati0/" ART" 8D ')tii'-a%ea p/%-il$% P%e)e+i'tele i'&ta'-ei ie%a%Cic &upe%i$a%e celei la ca%e &e a. c1'+ &u't +e-i'ute +e pa%tea ca%e ce%e &t%/(uta%ea" ' ce%e%e &e .$%(a-iile &e ce% Mi'i&te%ului Eu&ti-iei" ' ca5ul i't%$+uce%ii u'ei '$i ce%e%i +e &t%/(uta%e cu p%i0i%e la aceea)i cau5/.ace (e'-iu'e e.

ectul a+(ite%ii ce%e%ii +e &t%/(uta%e" ART" :# Repeta%ea ce%e%ii !t%/(uta%ea cau5ei 'u p$ate ./%/ a%/ta%ea ($ti0el$%.a(i'a%ea ce%e%ii E.anul de ur!ărire penală sau de instan+a de 9udecată în ur!a exa!inării tuturor probelor ad!inistrate.%ac-iu'i. ART" :7 Mi4l$acele +e p%$b/ Mi4l$acele +e p%$b/ p%i' ca%e &e c$'&tat/ ele(e'tele +e .l/ cau5a a c/%ei &t%/(uta%e &e ce%e a p%$ce+at *'t%e ti(p la 4u+eca%ea cau5ei. pe ba5/ +e p%$be" ART" :6 P%$bele )i ap%ecie%ea l$% C$'&tituie p%$b/ $%ice ele(e't +e .i ce%ut/ +i' '$u.ii'-at/ p%i' e. +ecla%a-iile p/%-ii 0/t/(ate. în scopul aflării ade"ărului. a+(ite%ea &au %e&pi'2e%ea ce%e%ii" ' ca5ul *' ca%e 2/&e)te ce%e%ea *'te(eiat/. . . la i+e'ti.apt ca%e &e%0e)te la c$'&tata%ea e./-i)ea5/.a(i'a%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e &e .l/%ii a+e0/%ului. *'&c%i&u%ile.i *')tii'-at/ +e *'+at/ +e&p%e a+(ite%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e" Dac/ i'&ta'-a la ca%e &e a.ica%ea pe%&$a'ei ca%e a &/01%)it<$ )i la cu'$a)te%ea *(p%e4u%/%il$% 'ece&a%e pe't%u 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" %robele nu au "aloare !ai dinainte stabilită.a%/ +e ca5ul c1'+ '$ua ce%e%e &e *'te(eia5/ pe *(p%e4u%/%i 'ecu'$&cute 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie la &$lu-i$'a%ea ce%e%ii a'te%i$a%e &au i0ite +up/ acea&ta" TITLUL III PROBELE ŞI MIELOACELE DE PROBĂ CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" :3 L/(u%i%ea cau5ei p%i' p%$be ' 0e+e%ea a.apt ce p$t &e%0i ca p%$b/ &u't@ +ecla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului. +ecla%a-iile (a%t$%il$%.i&te'-ei &au i'e. C$t/%1'+ t$t$+at/ *' ce (/&u%/ actele *'+epli'ite *' . &e a&cult/ )i c$'clu5iile ace&t$%a" ART" :? !$lu-i$'a%ea ce%e%ii 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie +i&pu'e. a.i&te'-ei u'ei i'. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ )i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &u't $bli2ate &/ l/(u%ea&c/ cau5a &ub t$ate a&pectele. C$t/%1%ea p%$'u'-at/ e&te +e&. +i&pu'e &t%/(uta%ea 4u+ec/%ii cau5ei. ale p/%-ii ci0ile )i ale p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te.ART" 8> E.a-a i'&ta'-ei +e la ca%e &<a &t%/(utat cau5a &e (e'-i'" Acea&t/ i'&ta'-/ 0a .ace *' )e+i'-/ &ec%et/" C1'+ p/%-ile &e *'. 6precierea fiecărei probe se face de or.

c$'&tat/%ile (e+ic$<le2ale )i e./-i)e5e" 6#T.la%ea a+e0/%ului. 'u(ai *' (/&u%a *' ca%e &u't c$%$b$%ate cu . . *'ai'te +e a .i&te'te *' cau5/" ART" H? 't%eb/%i )i l/(u%i%i p%ealabile '0i'uitul &au i'culpatul.ice. 'u(ele )i p%e'u(ele p/%i'-il$%. a(e'i'-/%i $%i alte (i4l$ace +e c$'&t%1'2e%e./cute *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al p$t &e%0i la a.at să*3i do"edească ne"ino"ă+ia. cet/-e'ie.i a&cultat. &tu+ii. (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/. *'0i'uitul &au i'culpatul a%e +%eptul &/ p%$be5e lip&a l$% +e te(ei'icie" ART" :H C$'clu+e'-a )i utilitatea p%$bei ' cu%&ul p%$ce&ului pe'al p/%-ile p$t p%$pu'e p%$be )i ce%e a+(i'i&t%a%ea l$%" Ce%e%ea pe't%u a+(i'i&t%a%ea u'ei p%$be 'u p$ate . +ac/ p%$ba e&te c$'clu+e't/ )i util/" A+(ite%ea &au %e&pi'2e%ea ce%e%ii &e .pe%ti5ele" Mi9loacele de probă ob+inute în !od ile.apte pe'ale.*'%e2i&t%/%ile au+i$ &au 0i+e$.iile.$t$2%a. *' &c$pul +e a &e $b-i'e p%$be" De a&e(e'ea.ace ($ti0at" ART" :D I'te%5ice%ea (i4l$acel$% +e c$'&t%1'2e%e E&te $p%it a &e *'t%ebui'-a 0i$le'-e. ART" :8 !a%ci'a a+(i'i&t%/%ii p%$bel$% !a%ci'a a+(i'i&t%/%ii p%$bel$% *' p%$ce&ul pe'al %e0i'e $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ )i i'&ta'-ei +e 4u+ecat/" La ce%e%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ $%i a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. p%ecu( )i p%$(i&iu'i &au *'+e('u%i. $%ice pe%&$a'/ ca%e cu'$a)te 0%e$ p%$b/ &au +e-i'e 0%eu' (i4l$c +e p%$b/ e&te $bli2at/ &/ le a+uc/ la cu'$)ti'-/ &au &/ le *'. p%e'u(e. . 11 5reptul de a proba lipsa de te!einicie a probelor :n"inuitul sau inculpatul beneficia ă de pre u!+ia de ne"ino"ă+ie 3i nu este obli. e&te $p%it a +ete%(i'a $ pe%&$a'/ &/ &/01%)ea&c/ &au &/ c$'ti'ue &/01%)i%ea u'ei .apte )i *(p%e4u%/%i ce %e5ult/ +i' a'&a(blul p%$bel$% e.al nu pot fi folosite în procesul penal. e&te *'t%ebat cu p%i0i%e la 'u(e.i %e&pi'&/.i&t/ p%$be +e 0i'$0/-ie. c$'&tat/%ile teC'ic$<)tii'-i. *' &c$pul $b-i'e%ii u'ei p%$be" CAP" 3 MIELOACELE DE PROBĂ !ec-iu'ea I Decla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului ART" :> Decla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului Decla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului . +ata )i l$cul 'a)te%ii. p$%ecl/. ' ca5ul c1'+ e.

$ndu*i*se totodată aten+ia că ceea ce declară poate fi folosit 3i î!potri"a sa.a-/ ceilal-i" '0i'uitul &au i'culpatul e&te (ai *'t1i l/&at &/ +ecla%e t$t ce )tie *' cau5/" A&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului 'u p$ate *'cepe cu citi%ea &au %ea(i'ti%ea +ecla%a-iil$% pe ca%e ace&ta le<a +at a'te%i$% *' cau5/" '0i'uitul &au i'culpatul 'u p$ate p%e5e'ta $%i citi $ +ecla%a-ie &c%i&/ +e (ai *'ai'te. înainte de a*l asculta. i se pune în "edere să declare tot ce 3tie cu pri"ire la faptă 3i la în"inuirea ce i se aduce în le. cu pri"ire la în"inuirea ce i se aduce. +ac/ &u't (ai (ul-i *'0i'ui-i &au i'culpa-i. :n fiecare declara+ie se "or conse!na.$%(ea5/ $biectul cau5ei )i la *'0i'ui%ea ce i &e a+uce" De a&e(e'ea./%/ &/ . C1'+ *'0i'uitul &au i'culpatul 'u p$ate &au %e. ART" H# M$+ul +e a&culta%e Gieca%e *'0i'uit &au i'culpat e&te a&cultat &epa%at" ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale./cut c$(plet/%i. i &e p$t pu'e *'t%eb/%i cu p%i0i%e la . *'&/ &e p$ate &e%0i +e *'&e('/%i a&up%a a(/'u'tel$% 2%eu +e %e-i'ut" ART" H3 't%eb/%i cu p%i0i%e la .ie%. $cupa-ie. %ecti.$&t luat/ p%i't%<u' i'te%p%et" Dac/ *'0i'uitul &au i'culpatul %e0i'e a&up%a 0%eu'eia +i' +ecla%a-iile &ale &au a%e +e . scrisă personal.&itua-ia (ilita%/. o se!nea ă pe fiecare pa./cut +ecla%a-ia. îi cere să dea o declara+ie.apt/ Dup/ ce *'0i'uitul &au i'culpatul a .u5/ &/ &e('e5e. or. a'tece+e'te pe'ale )i alte +ate pe't%u &tabili%ea &itua-iei &ale pe%&$'ale" :n"inuitului sau inculpatului i se aduc apoi la cuno3tin+ă fapta care for!ea ă obiectul cau ei. 5acă în"inuitul sau inculpatul dă o declara+ie. totodată. &e . C$nd este de acord cu con+inutul ei. iar dacă cere.ină 3i la sf$r3it.ic/%i &au p%eci5/%i.ieca%e e&te a&cultat .anul de ur!ărire penală. p%ecu( )i +e i'te%p%et c1'+ +ecla%a-ia a .ătură cu aceasta.ăse3te în i!posibilitate de a se pre enta pentru a fi ascultat. i se dă să o citească.apta ca%e . dreptul de a a"ea un apărător. e&te *'t%ebat cu p%i0i%e la p%$bele pe ca%e *'-ele2e &/ le p%$pu'/" ART" H6 C$'&e('a%ea +ecla%a-iil$% 5eclara+iile în"inuitului sau inculpatului se conse!nea ă în scris. .ie +e . 70 6scultarea în"inuitului sau inculpatului la locul unde se află Ori de c$te ori în"inuitul sau inculpatul se . atră. 5eclara+ia scrisă se cite3te acestuia. a+%e&/.ace (e'-iu'e *' +ecla%a-ia &c%i&/" Decla%a-ia &c%i&/ e&te &e('at/ )i +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e a p%$ce+at la a&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului $%i +e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ )i +e 2%e. ace&tea &e c$'&e('ea5/ )i &e &e('ea5/ *' c$'+i-iile a%/tate *' p%e5e'tul a%tic$l" 6#T.anul de ur!ărire penală sau instan+a de 9udecată procedea ă la . or. l$c +e (u'c/. ora începerii 3i ora înc8eierii ascultării în"inuitului sau inculpatului. 5acă în"inuitul sau inculpatul consi!te să dea o declara+ie. precu! 3i dreptul de a nu face nici o declara+ie.

ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" !ec-iu'ea III Decla%a-iile (a%t$%il$% ART" HD Ma%t$%ul Pe%&$a'a ca%e a%e cu'$)ti'-/ +e&p%e 0%e$ . ART" HH M$+ul +e a&culta%e A&culta%ea p/%-ii 0/t/(ate./%/ *'cu0ii'-a%ea pe%&$a'ei &au a u'it/-ii . iar dacă a suferit o pa.la%ea a+e0/%ului.i&te'te *' cau5/" ART" H: E.e&i$'al Pe%&$a'a $bli2at/ a p/&t%a &ec%etul p%$. 5e ase!enea.e&i$'al 'u p$ate .e%ci-iul p%$.%ac-iu'e.i +e0e'it ap/%/t$% &au %ep%e5e'ta't al 0%eu'eia +i't%e p/%-i" . ale p/%-ii ci0ile )i ale p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te . 'u(ai *' (/&u%a *' ca%e &u't c$%$b$%ate cu .a-/ +e calitatea +e ap/%/t$%.ascultarea acestuia la locul unde se află.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la a&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului.la%ea a+e0/%ului *' p%$ce&ul pe'al p$ate .plica-ii p%ealabile O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e $bli2a-ia &/ cCe(e. !ec-iu'ea II Decla%a-iile p/%-ii 0/t/(ate. persoanei "ătă!ate i se pune în "edere că poate participa în proces ca parte "ătă!ată. &p%e a .aptele )i *(p%e4u%/%ile +e ca%e a luat cu'$)ti'-/ *' e.ubă !aterială sau o daună !orală.i a&cultat/ ca (a%t$% cu p%i0i%e la .e aten+ia că declara+ia de participare în proces ca parte "ătă!ată sau de constituire ca parte ci"ilă se poate face în tot cursul ur!ăririi penale. i se atra.i a&cultat/ *' calitate +e (a%t$%" ART" H> A&culta%ea pe%&$a'ei $bli2ate a p/&t%a &ec%etul p%$. a p/%-ii ci0ile )i a p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te &e .a-/ +e ca%e e&te $bli2at/ a p/&t%a &ec%etul" Calitatea +e (a%t$% a%e *'t1ietate . iar în fa+a pri!ei instan+e de 9udecată. pe%&$a'a ca%e a &u. p%ecu( )i pe%&$a'a ci0il(e'te %e&p$'&abil/" :nainte de ascultare. p$nă la citirea actului de sesi are. cu p%i0i%e la . p/%-ii ci0ile )i ale p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te ART" H8 Decla%a-iile cel$%lalte p/%-i +i' p%$ce& Decla%a-iile p/%-ii 0/t/(ate.apte &au *(p%e4u%/%i ce %e5ult/ +i' a'&a(blul p%$bel$% e. cu excep+ia ca urilor în care le./cute *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al p$t &e%0i la a.e&iei. .e%it $ 0/t/(a%e p%i' i'.ea pre"ede altfel.i a&cultate.apt/ &au +e&p%e 0%e$ *(p%e4u%a%e +e 'atu%/ &/ &e%0ea&c/ la a.aptele )i *(p%e4u%/%ile pe ca%e ace&ta le<a cu'$&cut *'ai'te +e a . că se poate constitui parte ci"ilă.

i%(a-iil$% .$%(ula 4u%/(1'tului &e &cCi(b/ p$t%i0it c%e+i'-ei %eli2i$a&e a (a%t$%ului" Ma%t$%ului +e alt/ %eli2ie +ec1t cea c%e)ti'/ 'u *i &u't aplicabile p%e0e+e%ile ali'" 3" Ma%t$%ul .i ap$i *'t%ebat +ac/ e&te &$./%/ c$'. +e *'+at/ ce au .%ac-iu'ii" ART" D8 Eu%/(1'tul (a%t$%ului 'ai'te +e a ./cute +e (a%t$%" Dup/ +epu'e%ea 4u%/(1'tului &au +up/ %$&ti%ea . 7 )i 8 &e %e-i' +e $%2a'ul 4u+icia% pe ba5a a.e&iu'e 0a +epu'e u%(/t$%ul 4u%/(1't@ IEu% pe $'$a%e )i c$')tii'-/ c/ 0$i &pu'e a+e0/%ul )i c/ 'u 0$i a&cu'+e 'i(ic +i' ceea ce )tiuI" Ma%t$%ii ca%e +i' ($ti0e +e c$')tii'-/ &au c$'.e%i%ea la +i0i'itate +i' . (a%t$%ul -i'e (1'a pe c%uce &au pe biblie" Re. +ac/ 'u 0a &pu'e a+e0/%ul.l/ cu ace&tea. 5iua )i $%a a%/tate *' cita-ie )i a%e +at$%ia &/ +ecla%e t$t ce )tie cu p%i0i%e la .aptele cau5ei" ART" D7 't%eb/%i p%ealabile Ma%t$%ul e&te *'t%ebat (ai *'t1i +e&p%e 'u(e. &/01%)e)te i'. a+%e&/ )i $cupa-ie" ' ca5 +e *'+$ial/ a&up%a i+e'tit/-ii (a%t$%ului. (a%t$%ul +epu'e u%(/t$%ul 4u%/(1't@ IEu% c/ 0$i &pu'e a+e0/%ul )i c/ 'u 0$i a&cu'+e 'i(ic +i' ceea ce )tiu" A)a &/<(i a4ute Du('e5euJI ' ti(pul +epu'e%ii 4u%/(1'tului.%ac-iu'ea +e (/%tu%ie (i'ci'$a&/" . p%e'u(e.i a&cultat.&au %u+/ a 0%eu'eia +i't%e p/%-i )i *' ce %ap$%tu%i &e a.e&iu'e 'u +epu' 4u%/(1'tul 0$% %$&ti *' .$%(ulei p%e0/5ute *' ali'" 8.$%(ul/@ IM/ $bli2 c/ 0$i &pu'e a+e0/%ul )i c/ 'u 0$i a&cu'+e 'i(ic +i' ceea ce )tiuI" !itua-iile la ca%e &e %e.e%/ ali'" 6. etate.e%it 0%e$ pa2ub/ +e pe u%(a i'. acea&ta &e &tabile)te p%i' $%ice (i4l$c +e p%$b/" Ma%t$%ul 0a . &e 0a pu'e *' 0e+e%e (a%t$%ului c/. p%ecu( )i +ac/ a &u.i a&cultat/ ca (a%t$%.ART" D? A&culta%ea &$-ului )i a %u+el$% ap%$piate !$-ul )i %u+ele ap%$piate ale *'0i'uitului &au i'culpatului 'u &u't $bli2ate &/ +epu'/ ca (a%t$%i" O%2a'ele 4u+icia%e 0$% a+uce acea&ta la cu'$)ti'-/ pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't.$&t *'+epli'ite +i&p$5i-iile ali'" 6 +i' a%t" D7" ART" D# Ma%t$% (i'$% Mi'$%ul p$ate .ace *' p%e5e'-a u'uia +i't%e p/%i'-i $%i a tut$%elui &au a pe%&$a'ei c/%eia *i e&te *'c%e+i'-at (i'$%ul &p%e c%e)te%e )i e+uca%e" ART" D3 Pe%&$a'a 0/t/(at/ Pe%&$a'a 0/t/(at/ p$ate .i a&cultat ca (a%t$%" P1'/ la 01%&ta +e #7 a'i a&culta%ea lui &e . +ac/ 'u e&te c$'&tituit/ pa%te ci0il/ &au 'u pa%ticip/ *' p%$ce& ca pa%te 0/t/(at/" ART" D6 Obli2a-ia +e p%e5e'ta%e Pe%&$a'a cCe(at/ ca (a%t$% e&te $bli2at/ &/ &e *'./-i)e5e la l$cul.a-a i'&ta'-ei u%(/t$a%ea .

atorii sub acoperire. docu!entele pri"ind identitatea reală a !artorului "or fi introduse în dosarul penal nu!ai după ce procurorul. 817' alin. (.aptele )i *(p%e4u%/%ile ca%e t%ebuie c$'&tatate *' cau5/. !artorului i se poate încu"iin+a să nu declare aceste date. 6#T. după ca . instan+a.anului 9udiciar. 817' alin.ilat.ace (e'-iu'e *' +ecla%a-ia &c%i&/" Mi'$%ul ca%e 'u a *(pli'it #7 a'i 'u +epu'e 4u%/(1'tB i &e at%a2e *'&/ ate'-ia &/ &pu'/ a+e0/%ul" ART" D: M$+ul )i li(itele a&cult/%ii (a%t$%ului Ma%t$%ului i &e . precu! 3i declara+ia !artorului. conse!nată în cursul 9udecă+ii 3i se!nată de procurorul care a fost pre ent la ascultarea !artorului 3i de pre3edintele co!pletului de 9udecată.8eat efectuarea ur!ăririi penale ori. după ca . după ca . 1 * 1 se aplică 3i exper+ilor. precu! 3i de cel care a dispus !ăsura. în plic si. prin înc8eiere. 1./cut +ecla%a-ii. co!pletului de 9udecată. 5atele despre identitatea reală a !artorului se conse!nea ă într*un proces*"erbal. prin ordonan+ă sau.$&t p%$pu& ca (a%t$%.ace cu'$&cut $biectul cau5ei )i i &e a%at/ ca%e &u't . la cererea !oti"ată a procurorului. la sediul instan+ei. 5eclara+iile !artorilor cărora li s*a atribuit o altă identitate. cu p%i0i%e la pe%&$a'a p/%-il$%.De&p%e t$ate ace&tea &e . 5ocu!entele pri"ind identitatea reală a !artorului "or fi pre entate procurorului sau. pot ser"i la aflarea ade"ărului nu!ai în !ăsura în care sunt coroborate cu fapte 3i î!pre9urări ce re ultă din ansa!blul probelor existente în cau ă. i &e p$t pu'e *'t%eb/%i cu p%i0i%e la . într*un loc special. la sediul parc8etului care a efectuat sau a supra"e. %ot fi audia+i ca !artori cărora li s*a atribuit o altă identitate 3i in"esti. a constatat că a dispărut pericolul care a deter!inat luarea !ăsurilor de protec+ie a !artorului. 8171 %rotec+ia datelor de identificare a !artorului 5acă există probe sau indicii te!einice că prin declararea identită+ii reale a !artorului sau a localită+ii acestuia de do!iciliu ori de re3edin+ă ar fi periclitată "ia+a. p%ecu( )i *' ce ($+ a luat cu'$)ti'-/ +e&p%e cele +ecla%ate" Di&p$5i-iile a%t" H# < H7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i la a&culta%ea (a%t$%ului" 6#T. 5ispo i+iile pre"ă ute în alin. a !artorului sau a oricărei alte persoane îndreptă+ite. :n toate ca urile. inte. redate în procesul* "erbal al procurorului potri"it art. 817' Modalită+i speciale de ascultare a !artorului . te a &. atribuindu*i*se o altă identitate sub care ur!ea ă să apară în fa+a or. care "a fi păstrat.aptele &au *(p%e4u%/%ile pe't%u +$0e+i%ea c/%$%a a . în condi+ii de strictă confiden+ialitate. iar în cursul 9udecă+ii de instan+ă.uran+ă. 6ceastă !ăsură poate fi dispusă de către procuror în cursul ur!ăririi penale. ce%1'+u<i<&e &/ +ecla%e t$t ce )tie cu p%i0i%e la ace&tea" Dup/ ce (a%t$%ul a .ritatea corporală sau libertatea lui ori a altei persoane. %rocesul*"erbal "a fi se!nat de cel care a înaintat cererea. potri"it art. în condi+ii de !axi!ă si.

3i "or fi păstrate în acelea3i condi+ii. 817'.uran+ă. declara+ia !artorului "a fi se!nată de procurorul care a fost pre ent la ascultarea !artorului 3i de pre3edintele co!pletului de 9udecată. Casetele "ideo 3i audio pe care a fost înre.8e e do!iciliul sau re3edin+a !artorului ori să*i asi. astfel înc$t să nu poată fi recunoscut. 817' alin.inea 3i "ocea distorsionate.istrea ă prin !i9loace te8nice "ideo 3i audio 3i se redă inte. '. 5eclara+ia !artorului. în plic si. după ca . al instan+ei de 9udecată în fa+a căreia s*a făcut declara+ia.8eată. 0. Martorul poate fi ascultat prin inter!ediul unei re+ele de tele"i iune cu i!a.8ea ă cercetarea penală ori.istrate în cursul ur!ăririi penale "or fi înaintate la ter!inarea ur!ăririi penale instan+ei co!petente. 1 3i '. instan+a poate ad!ite ca !artorul să fie ascultat fără a fi pre ent fi ic la locul unde se află or. Casetele "ideo 3i audio înre. 5ispo i+iile art. în ori. 817( %rote9area deplasărilor !artorului %rocurorul care efectuea ă sau supra"e. se face în pre en+a procurorului. :n cursul ur!ăririi penale.anul de ur!ărire penală 3i se depune la dosarul cau ei. (.anul de ur!ărire penală sau în sala în care se desfă3oară 3edin+a de 9udecată.anele poli+iei să supra"e. prin inter!ediul !i9loacelor te8nice pre"ă ute în alineatele ur!ătoare. î!preună cu dosarul cau ei. /uarea declara+iei !artorului. 8170 6udierea !artorilor sub 11 ani în anu!ite cau e :n cau ele pri"ind infrac+iunile de "iolen+ă între !e!brii aceleia3i fa!ilii. instan+a de 9udecată poate dispune ca or.ilate cu si. 8173 Berificări pri"ind !i9loacele de ascultare a !artorilor &nstan+a de 9udecată poate ad!ite.iliul parc8etului sau. :n cursul 9udecă+ii. în condi+iile art. transcrisă. efectuarea unei experti e te8nice pri"ind !i9loacele prin care au fost audia+i !artorii. în condi+iile arătate în alin. dacă există !i9loace te8nice corespun ătoare. ad!i+$ndu*se pre entarea unei audieri efectuate în prealabil. procurorul sau. 1 3i ' se aplică în !od corespun ător.ral în for!ă scrisă. se păstrea ă în condi+iile pre"ă ute în alin. instan+a poate dispune ca !artorul sub 11 ani să nu fie audiat în 3edin+a de 9udecată. 5eclara+ia !artorului. 6#T.:n situa+iile pre"ă ute în art. si. după ca . "a fi se!nată 3i de acesta 3i "a fi păstrată în dosarul depus la parc8et. "a fi se!nată 3i de !artor. după ca . în condi+iile pre"ă ute în alin. 6#T. 6#T.ure o re3edin+ă te!porară supra"e.istrări audio* "ideo. 5eclara+ia !artorului ascultat. ( 3i 7. fiind păstrată în dosarul depus la instan+ă. 1. 8( 3i ale art.istrată declara+ia !artorului.ilat. precu! 3i . în condi+iile arătate în alin. se înre.inal. prin înre. transcrisă. în condi+ii de !axi!ă si. 8171. 78. în condi+iile pre"ă ute în art. se întoc!e3te un proces*"erbal în care se redă cu exactitate declara+ia !artorului 3i acesta se se!nea ă de procurorul care a fost pre ent la ascultarea !artorului 3i de or. 81 alin. a păr+ilor sau din oficiu. într*un loc special. la cererea procurorului. (.

%u'ta%ea ART" DH Obiectul c$'.%u'tate &/<)i pu'/ %ecip%$c *'t%eb/%i" Decla%a-iile +ate +e pe%&$a'ele c$'.%u't/%ii Pe%&$a'ele c$'. de instan+ă. p%e'u(ele )i calitatea celui ca%e *l *'cCeieB cA 'u(ele. p%e'u(ele.%u'tate &e c$'&e('ea5/ *' p%$ce&<0e%bal" !ec-iu'ea = '&c%i&u%ile ART" D> Mi4l$acele +e p%$b/ &c%i&e '&c%i&u%ile p$t &e%0i ca (i4l$ace +e p%$b/.%u't/%ii C1'+ &e c$'&tat/ c/ e.i! special. +ac/ *' c$'-i'utul l$% &e a%at/ .$%(a p%$ce&ului<0e%bal P%$ce&ul<0e%bal t%ebuie &/ cup%i'+/@ aA +ata )i l$cul u'+e e&te *'cCeiatB bA 'u(ele.%u'tate &u't a&cultate cu p%i0i%e la . +ac/ le2ea p%e0e+e acea&ta" ART" ># Cup%i'&ul )i . 1 "or fi ridicate de procuror sau. c$nd se constată că pericolul care a i!pus luarea lor a încetat. Măsurile pre"ă ute în alin. &e p%$ce+ea5/ la c$'.apte &au *(p%e4u%/%i +e 'atu%/ &/ c$'t%ibuie la a. ART" >? P%$ce&ul<0e%bal ca (i4l$c +e p%$b/ P%$ce&ele<0e%bale *'cCeiate +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &u't (i4l$ace +e p%$b/" De a&e(e'ea.să*l înso+ească la sediul parc8etului sau al instan+ei 3i înapoi la do!iciliu sau la re3edin+ă. după ca .%u'ta%ea acel$% pe%&$a'e. "or fi în prealabil înre.aptele )i *(p%e4u%/%ile *' p%i0i'-a c/%$%a +ecla%a-iile +ate a'te%i$% &e c$'t%a5ic" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate *'cu0ii'-a ca pe%&$a'ele c$'.istrate 3i înseriate. 8971 .i&t/ c$'t%a5ice%i *'t%e +ecla%a-iile pe%&$a'el$% a&cultate *' aceea)i cau5/. !ec-iu'ea I= C$'. *'cCeiate +e alte $%2a'e. iar după co!pletare "or fi introduse în dosarul cau ei. c1'+ e.or!ularele în care ur!ea ă să se conse!ne e orice declara+ie. în fa a de ur!ărire penală. &u't (i4l$ace +e p%$b/ p%$ce&ele<0e%bale )i actele +e c$'&tata%e.i&t/B . +ac/ acea&ta e&te 'ece&a%/ pe't%u l/(u%i%ea cau5ei" ART" DD P%$ce+u%a c$'. $cupa-ia )i a+%e&a (a%t$%il$% a&i&te'-i.la%ea a+e0/%ului" 6#T. ca for!ulare cu re.

istrării con"orbirilor sau co!unicărilor se face prin înc8eiere !oti"ată. 78. trafic de persoane.e. fiecare prelun.istrarea se i!pun pentru aflarea ade"ărului. care "a cuprinde) indiciile concrete 3i faptele care 9ustifică !ăsura2 !oti"ele pentru care !ăsura este indispensabilă aflării ade"ărului2 persoana.netică sau pe orice alt tip de suport ale unor con"orbiri ori co!unicări se "or efectua cu autori area !oti"ată a instan+ei. 6utori a+ia se dă de către pre3edintele instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în pri!ă instan+ă. atunci c$nd stabilirea situa+iei de fapt sau identificarea făptuitorului nu poate fi reali ată în ba a altor probe. :nre. spălare a banilor. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor de trafic de stupefiante. Măsurile dispuse de instan+ă "or fi ridicate înainte de expirarea duratei pentru care au fost autori ate. în ca urile 3i în condi+iile pre"ă ute de le. p%ecu( )i a (/&u%il$% luateB eA 'u(ele. în ca!era de consiliu.ea nr.istrările pre"ă ute în alin.ire neput$nd depă3i 30 de ile.1%)it +e cel ca%e *l *'cCeie.istrării.ra"e care nu pot fi descoperite sau ai căror făptuitori nu pot fi identifica+i prin alte !i9loace ori în ca ul infrac+iunilor care se să"$r3esc prin !i9loace de co!unicare telefonică sau prin alte !i9loace de teleco!unica+ii. falsificare de !onede sau alte "alori.istrările audio sau "ideo 6#T. $cupa-ia )i a+%e&a pe%&$a'el$% la ca%e &e %e. 9171 Condi+iile 3i ca urile de interceptare 3i înre.ieca%e pa2i'/ )i la &. pentru !oti"e te!einic 9ustificate. p%e'u(ele.i speciale.u5/ &/ &e('e5e. dacă sunt date sau indicii te!einice pri"ind pre. trafic de ar!e.'000 pentru pre"enirea.e%/ p%$ce&ul<0e%bal.plica-iile ace&t$%aB . 1 pot fi făcute 3i la cererea !oti"ată a persoanei "ătă!ate pri"ind co!unicările ce*i sunt adresate. &nterceptarea 3i înre. descoperirea 3i sanc+ionarea faptelor de corup+ie ori al unor alte infrac+iuni . 6utori area poate fi prelun.istrarea con"orbirilor sau co!unicărilor pot fi autori ate în ca ul infrac+iunilor contra si. $biec-iile )i e.ătirea sau să"$r3irea unei infrac+iuni pentru care ur!ărirea penală se efectuea ă din oficiu.uran+ei na+ionale pre"ă ute de Codul penal 3i de alte le.ită în acelea3i condi+ii.istrarea con"orbirilor se i!pun pentru aflarea ade"ărului. 6utori area interceptării 3i a înre. la cererea procurorului.istrările pe bandă !a. &nterceptarea 3i înre. acte de teroris!. în ca ul infrac+iunilor pre"ă ute de /e. 6utori area se dă pentru durata necesară înre. .A (e'-iu'ile p%e0/5ute +e le2e pe't%u ca5u%ile &peciale" P%$ce&ul<0e%bal t%ebuie &e('at pe .ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta" @ec+iunea B71 &nterceptările 3i înre. cu autori area instan+ei de 9udecată. p$nă la cel !ult 30 de ile.+A +e&c%ie%ea a(/'u'-it/ a cel$% c$'&tatate.istrărilor autori ate este de 0 luni. &e . 5urata !axi!ă a înre.istrare a con"orbirilor sau co!unicărilor &nterceptările 3i înre. îndată ce au încetat !oti"ele care le*au 9ustificat. p%ecu( )i +e pe%&$a'ele a%/tate la lit" cA )i eA" Dac/ 0%eu'a +i't%e ace&te pe%&$a'e 'u p$ate &au %e. iar interceptarea 3i înre.

netică sau orice alt tip de suport. care con+ine înre. 9171 alin. de îndată. 6#T.netică sau pe orice alt tip de suport a con"orbirilor sau co!unicărilor.netice sau al oricărui alt tip de suport pe care se face i!pri!area. 9171 alin. &nstan+a dispune.istrarea con"orbirii. "erificat 3i contrase!nat de procurorul care efectuea ă sau supra"e. Coresponden+ele în altă li!bă dec$t cea ro!$nă sunt transcrise în li!ba ro!$nă.a+ii fiind pedepsită potri"it Codului penal.ilată cu si. datele la care s*au efectuat acestea. 8otără3te care dintre infor!a+iile culese pre intă interes în cercetarea 3i solu+ionarea cau ei. p$nă la ter!inarea ur!ăririi penale. procurorul poate dispune. dacă sunt cunoscute.istrări sunt obli.anul de cercetare penală. :n ca de ur. &nstan+a trebuie să se pronun+e în cel !ult '0 de ore asupra ordonan+ei procurorului 3i. "a dispune autori area pe !ai departe a interceptării 3i înre.en+ă.netică sau orice alt tip de suport cu înre. după ce ascultă procurorul 3i păr+ile.ate să păstre e secretul opera+iunii efectuate.iliul or. încălcarea acestei obli. redarea scrisă a acesteia 3i procesul*"erbal se înaintea ă instan+ei care.ral în for!ă scrisă 3i se ata3ea ă la procesul*"erbal. procurorul sau or. Con"orbirile înre.istrate. 5acă instan+a nu confir!ă ordonan+a procurorului. 1 * 3. 917' Or.istrărilor 5espre efectuarea interceptărilor 3i înre. 1 ar aduce . înc8eind un proces*"erbal în acest sens. cu titlu pro"i oriu. :n ca ul în care procurorul procedea ă la interceptări 3i înre. 6#T.istrării.istrate sunt redate inte. data 3i ora fiecărei con"orbiri în parte 3i nu!ărul de ordine al ben ii !a. prin inter!ediul unui interpret. %ersoanele care sunt c8e!ate să dea concurs te8nic la interceptări 3i înre. aducerea la cuno3tin+ă.istrarea con"orbirii.!i9locul de co!unicare sau locul supus supra"e.ra"e pre9udicii acti"ită+ii de ur!ărire. certificarea pentru autenticitate se face de către acesta. 9173 Certificarea înre.anul de cercetare penală întoc!e3te un proces*"erbal în care se !en+ionea ă autori a+ia dată de instan+ă pentru efectuarea acestora. dar nu !ai t$r iu de '0 de ore.anului de ur!ărire penală. în scris. 9171 sau poate dispune ca acestea să fie efectuate de or.erea celor efectuate. si. interceptarea 3i înre. de către procurorul ierar8ic superior.istrarea %rocurorul procedea ă personal la interceptările 3i înre. prin ordonan+ă !oti"ată. 9171 3i 917'.istrările pre"ă ute în art. c$nd înt$r ierea ob+inerii autori ării pre"ă ute în art. dacă o confir!ă 3i este necesar. /a procesul*"erbal se ata3ea ă banda !a. Aanda !a. ea trebuie să dispună încetarea.8erii2 perioada pentru care sunt autori ate interceptarea 3i înre. Con"orbirile . a interceptărilor 3i înre. nu!ărul sau nu!erele posturilor telefonice între care s*au purtat con"orbirile. co!unic$nd aceasta instan+ei i!ediat.anele care efectuea ă interceptarea 3i înre.istrarea. nu!ele persoanelor care le*au purtat.istrări. iar "erificarea 3i contrase!narea.istrărilor 3i distru. cu certificarea pentru autenticitate de către or. în condi+iile art.istrărilor !en+ionate în art.istrarea pe bandă !a.8ea ă ur!ărirea penală în cau ă.anul de cercetare penală. persoanelor ale căror con"orbiri sau co!unicări au fost interceptate 3i înre.

iar procedura de certificare a acestora este cea pre"ă ută în art. 9171 3i 917' se aplică în !od corespun ător 3i în ca ul înre.istrărilor care nu au fost folosite ca !i9loace de probă în cau ă. la cererea !oti"ată a inculpatului. 'u(/%ul ace&t$%a t%ebuie &/ . &nstan+a poate aproba. în locuri speciale. 6#T.sau co!unicările care con+in secrete de stat sau profesionale nu se !en+ionea ă în procesul*"erbal.istrarea con"orbirilor dintre a"ocat 3i 9usti+iabil nu poate fi folosită ca !i9loc de probă. cu excep+ia redării în for!ă scrisă.istrări Condi+iile 3i !odalită+ile de efectuare a interceptărilor 3i înre. :nre.istrării de con"orbiri efectuate prin alte !i9loace de teleco!unica+ie. 9170 6lte înre. 9171 Berificarea !i9loacelor de probă Mi9loacele de probă pre"ă ute în pre enta sec+iune pot fi supuse experti ei te8nice la cererea procurorului.ini. care nu sunt conse!nate în procesul*"erbal. iar dispo i+iile art. 3i în ca ul înre. 3 se aplică în !od corespun ător. în !od corespun ător. 97 alin. conse!narea se face în procese*"erbale separate. :nre.istrările de i!a.ini 5ispo i+iile art. pot ser"i ca !i9loace de probă.refa instan+ei.istrării de i!a.e.istrări "or fi păstrate p$nă la ar8i"area dosarului. pe%&$a'ele i'te%e&ate *' cau5/ )i cei ce .netică sau orice alt tip de suport. 6#T. 9173. se păstrea ă la . înso+ită de transcrierea inte. a păr+ilor sau din oficiu.ilat. 917( :nre. după ca .erea înre.istrările pre"ă ute în pre enta sec+iune. Aanda !a.rală 3i copii de pe procesele*"erbale. autori ate în condi+iile le. pre entate de păr+i. &nstan+a dispune prin înc8eiere distru.ii.ac pa%te +i' aceea)i u'itate cu $%2a'ul ca%e e. în plic si. 6#T.refă. dacă nu sunt inter ise de le.istrare 3i din transcrierea inte. depuse la . consultarea păr+ilor din înre. 9171 * 9173 sunt aplicabile.ectuea5/ actul p%$ce+u%al" ART" >6 !tabili%ea i+e'tit/-ii (a%t$%il$% a&i&te'-i .istrărilor pre"ă ute în art.rală.ie +e cel pu-i' +$i" Nu p$t .i (a%t$%i a&i&te'-i (i'$%ii &ub #7 a'i.ectua%ea u'ui act p%$ce+u%al e&te 'ece&a%/ p%e5e'-a u'$% (a%t$%i a&i&te'-i. Celelalte înre. !ec-iu'ea =I Ma%t$%ii a&i&te'-i ART" >3 P%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i C1'+ le2ea p%e0e+e c/ la e. 5acă să"$r3irea unor infrac+iuni are loc prin con"orbiri sau co!unicări care con+in secrete de stat. a păr+ii ci"ile sau a a"ocatului acestora.

ra!ele 3i oricare altă coresponden+ă.ată să*l pre inte 3i să*l predea. p%ecu( )i $%ice alte $biecte ca%e p$t &e%0i la a. p%ecu( )i $biectele ca%e &u't p%$+u&ul i'. (e'-i$'1'+ )i $b&e%0a-iile pe ca%e ace)tia au .$&t ./)u%a%ea $pe%a-iil$% la ca%e a&i&t/" !ec-iu'ea =II Mi4l$acele (ate%iale +e p%$b/ ART" >7 Obiectele ca (i4l$c +e p%$b/ Obiectele ca%e c$'-i' &au p$a%t/ $ u%(/ a . tele. fie indirect. 1 se dispune dacă sunt întrunite condi+iile arătate în art. or. în cursul ur!ăririi penale.aptei &/01%)ite. sau din oficiu.$&t +e&ti'ate &/ &e%0ea&c/ la &/01%)i%ea u'ei i'. .ectua%ea pe%cCe5i-iil$% ART" >: Ri+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e $bli2a-ia &/ %i+ice $biectele )i *'&c%i&u%ile ce p$t &e%0i ca (i4l$c +e p%$b/ *' p%$ce&ul pe'al" ART" >H P%e+a%ea $biectel$% )i *'&c%i&u%il$% Orice persoană fi ică sau persoană 9uridică.$&t i'0ita-i &/ le . Măsura pre"ă ută în alin. fie direct.ure păstrarea secretului ori a confiden+ialită+ii. este obli. la cererea acestora.%ac-iu'i. în posesia căreia se află un obiect sau un înscris ce poate ser"i ca !i9loc de probă. în cursul 9udecă+ii. pre entarea sau predarea se face în condi+ii care să asi. &u't (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/" ART" >8 C$%pu%i +elicte !u't +e a&e(e'ea (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/ $biectele ca%e au .%ac-iu'ii" !ec-iu'ea =III Ri+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i" E.$l$&ite &au au .O%2a'ul ca%e p%$ce+ea5/ la e. ori obiectele tri!ise de în"inuit sau inculpat. la propunerea procurorului.la%ea a+e0/%ului.ectua%ea u'ui act p%$ce+u%al *' p%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i e&te $bli2at &/ c$'&tate )i &/ c$'&e('e5e *' p%$ce&ul<0e%bal pe ca%e *l *'cCeie +ate p%i0i'+ i+e'titatea (a%t$%il$% a&i&te'-i. ori adresate acestuia.ac/ cu p%i0i%e la cele c$'&tatate )i la +e&. 1 3i potri"it procedurii acolo pre"ă ute. %e-i'e 'u(ai c$pia" 5acă obiectul sau înscrisul are caracter secret ori confiden+ial. Dac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ap%ecia5/ c/ )i $ c$pie +e pe u' *'&c%i& p$ate &e%0i ca (i4l$c +e p%$b/. ART" >D Re-i'e%ea )i p%e+a%ea c$%e&p$'+e'-ei )i a $biectel$% &nstan+a de 9udecată.anului de ur!ărire penală sau instan+ei de 9udecată. sub luare de do"adă. poate dispune ca orice unitate po3tală sau de transport să re+ină 3i să predea scrisorile. 9171 alin.

atorie. 6#T.erea probelor. precu! 3i ori de c$te ori există indicii te!einice că efectuarea unei perc8e i+ii este necesară pentru descoperirea 3i str$n. fără citarea păr+ilor. %erc8e i+ia corporală poate fi dispusă.anul de cercetare penală. se efectuea ă de procuror sau de or. după ca . după ca . tele.ra!elor 3i a oricăror alte coresponden+e ori obiecte la care se referă alin.ăduie3te existen+a sau de+inerea acestora.ectu/%ii ace&teia" 6#T.00 * '0. 100. în cursul ur!ăririi penale. de lucrători operati"i.#e+inerea 3i predarea scrisorilor.00 poate continua 3i în ti!pul nop+ii. ART" #?3 Pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii I'&ta'-a p$ate p%$ce+a la e. 100 %erc8e i+ia C$nd persoana căreia i s*a cerut să predea "reun obiect sau "reun înscris dintre cele arătate în art. *' 0e+e%ea e. 103 Ti!pul de efectuare a perc8e i+iei #idicarea de obiecte 3i înscrisuri.at să infor!e e de îndată despre aceasta instan+a.anul de cercetare penală. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e %i+ica%ea &ilit/" ' cu%&ul 4u+ec/-ii +i&p$5i-ia +e %i+ica%e &ilit/ a $biectel$% &au *'&c%i&u%il$% &e c$(u'ic/ p%$cu%$%ului. în scris. C$%e&p$'+e'-a )i $biectele %i+icate ca%e 'u au le2/tu%/ cu cau5a &e %e&tituie +e&ti'ata%ului" ART" >> Ri+ica%ea &ilit/ +e $biecte &au +e *'&c%i&u%i Dac/ $biectul &au *'&c%i&ul ce%ut 'u e&te p%e+at +e bu'/0$ie. iar în celelalte ore nu!ai în ca de infrac+iune fla. 1 pot fi dispuse. 98 tă. potri"it art.ente 3i te!einic 9ustificate 3i de procuror. %articiparea procurorului este obli. +i&p$5i-ia i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ +e a &e e. prin înc8eiere !oti"ată. la cererea procurorului.00 * '0. sau în cursul 9udecă+ii. %erc8e i+ia poate fi do!iciliară sau corporală. %erc8e i+ia do!iciliară nu poate fi dispusă înainte de începerea ur!ăririi penale. 101 %erc8e i+ia do!iciliară în cursul ur!ăririi penale %erc8e i+ia dispusă în cursul ur!ăririi penale.ectua%ea pe%cCe5i-iei cu $ca5ia u'ei ce%cet/%i l$cale" ' celelalte ca5u%i.rantă sau c$nd perc8e i+ia ur!ea ă să se efectue e într*un local public. de or.00. ART" #?7 P%$ce+u%a pe%cCe5i-iei .ectua $ pe%cCe5i-ie &e c$(u'ic/ p%$cu%$%ului. se poate dispune efectuarea acesteia. %erc8e i+ia do!iciliară poate fi dispusă nu!ai de 9udecător. precu! 3i perc8e i+ia do!iciliară se pot face între orele 1. ca%e ia (/&u%i +e a+uce%e la *'+epli'i%e p%i' $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" 6#T. în ca uri ur. înso+it. de procuror sau de 9udecător. %erc8e i+ia începută între orele 1. %erc8e i+ia do!iciliară se dispune în cursul ur!ăririi penale în ca!era de consiliu. care este obli.

cu %e&pecta%ea +i&p$5i-iil$% a%t" #?7 ali'" #. ia% *' lip&a ace&teia.e%ci-iu" 6ceste opera+iuni se efectuea ă de or. a01'+ capacitate +e e.apta &/01%)it/B $biectele &au *'&c%i&u%ile a c/%$% ci%cula-ie &au +e-i'e%e e&te i'te%5i&/ &e %i+ic/ t$t+eau'a" O%2a'ul 4u+icia% t%ebuie &/ ia (/&u%i ca . *' p%e5e'-a u'ui %ep%e5e'ta't. &/ 'u +e0i'/ publice" ART" #?: E. +ac/ cel *' (/&u%/ &/ le +e&cCi+/ %e.ectuea5/ +e $%2a'ul 4u+icia% ca%e a +i&pu&<$.ectua%ea pe%cCe5i-iei c$%p$%ale Pe%cCe5i-ia c$%p$%al/ &e e.ace pe%cCe5i-ia e&te %e-i'ut/ $%i a%e&tat/. &au la ca%e &e e. . să se le.ectua%ea pe%cCe5i-iei +$(icilia%e O%2a'ul 4u+icia% ca%e e. a u'ui 0eci'.a(iliei.i *'&e('ate +e c/t%e ace&tea &p%e 'e&cCi(ba%e. să pre inte autori a+ia dată de 9udecător. a01'+ capacitate +e e.anul 9udiciar care ur!ea ă a efectua perc8e i+ia este obli.iti!e e 3i. +up/ ca%e &e aplic/ &i2ilii" Obiectele ca%e 'u p$t .Or.e. +up/ ca%e &e eticCetea5/ )i &e &i2ilea5/" Obiectele ca%e 'u p$t .aptele )i *(p%e4u%/%ile +i' 0ia-a pe%&$'al/ a celui la ca%e &e e. ia% *' lip&a ace&tuia.i %ecu'$&cute )i a . pe't%u a . în ca urile pre"ă ute de le. &au +e pe%&$a'a +e&e('at/ +e ace&t $%2a'" Pe%cCe5i-ia c$%p$%al/ &e .at ca.ie celui la ca%e &e a.u5/ acea&ta" O%2a'ul 4u+icia% e&te $bli2at &/ &e li(ite5e la %i+ica%ea 'u(ai a $biectel$% )i *'&c%i&u%il$% ca%e au le2/tu%/ cu . ia% *' lip&a ace&t$%a. %i+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i. &au a u'ui 0eci'. C1'+ pe%&$a'a la ca%e &e .i a+u&/ la pe%cCe5i-ie" ' ca5ul *' ca%e 'u p$ate . cu cea pe%cCe5i-i$'at/" ART" #?H I+e'ti. în prealabil.ac *' p%e5e'-a u'ui %ep%e5e'ta't $%i a u'ui (e(b%u +e . p%ecu( )i pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ &e .e%ci-iu" ART" #?8 E.ectuea5/ pe%cCe5i-ia a%e +%eptul &/ +e&cCi+/ *'c/pe%ile &au alte (i4l$ace +e p/&t%a%e *' ca%e &<a% putea 2/&i $biectele &au *'&c%i&u%ile c/utate.i'al" ART" #?D P%$ce&ul<0e%bal +e pe%cCe5i-ie )i +e %i+ica%e a $biectel$% )i *'&c%i&u%il$% . pe c1t p$&ibil la$lalt/.a(ilie. 0a .i %i+icate &e &ecCe&t%ea5/ )i &e la&/ *' p/&t%a%e .ectuea5/ pe%cCe5i-ia )i ca%e 'u au le2/tu%/ cu cau5a. u'eia +i' pe%&$a'ele a%/tate *' a%t" #?D ali'" .i a+u&/.ectuea5/ pe%cCe5i-ia.ie u'ui cu&t$+e" P%$bele pe't%u a'ali5/ &e iau cel pu-i' *' +ublu )i &e &i2ilea5/" U'a +i' p%$be &e la&/ celui +e la ca%e &e %i+ic/. Ri+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i p%ecu( )i pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ &e .i *'&e('ate $%i pe ca%e 'u &e p$t aplica eticCete )i &i2ilii &e *(pacCetea5/ &au &e *'cCi+.ace 'u(ai +e $ pe%&$a'/ +e acela)i &e.anul 9udiciar în pre en+a unor !artori asisten+i.l/. a u'ui (e(b%u al .ica%ea )i p/&t%a%ea $biectel$% Obiectele &au *'&c%i&u%ile &e p%e5i't/ pe%&$a'ei +e la ca%e &u't %i+icate )i cel$% ca%e a&i&t/.ac *' p%e5e'-a pe%&$a'ei +e la ca%e &e %i+ic/ $biecte $%i *'&c%i&u%i.

111 5ispo i+ii speciale pri"ind unită+ile publice 3i alte persoane 9uridice 5ispo i+iile din pre enta sec+iune se aplică în !od corespun ător 3i atunci c$nd actele procedurale se efectuea ă la o unitate dintre cele la care se referă art.iile &e 0i5ea5/ )i &e ata)ea5/ la +$&a%" P1'/ la &$lu-i$'a%ea +e. ia% *' lip&/.$&t l/&ate *' p/&t%a%e" C$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e la&/ pe%&$a'ei la ca%e &<a . dispo i+ii care se co!pletea ă după cu! ur!ea ă) a< or.a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' acea&t/ %e&titui%e &<a% putea &t1'4e'i a. &e c$'&e%0/ &au &e 0al$%i. *' a.$&t %e&tituite $biectele.i'iti0/ a p%$ce&ului. ata)ate la +$&a% &au p/&t%ate *' alt ($+" Obiectele )i *'&c%i&u%ile %i+icate. p%ecu( )i +e acelea ca%e au .$t$2%a. (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/ &e p/&t%ea5/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ la ca%e &e 2/&e)te +$&a%ul" Obiectele )i *'&c%i&u%ile p%e+ate &au %i+icate *' u%(a pe%cCe5i-iei )i ca%e 'u au le2/tu%/ cu cau5a &e %e&tituie pe%&$a'ei c/%eia *i apa%-i'" Obiectele &upu&e c$'. p$t . +ac/ 'u &u't &upu&e c$'.ie.i'iti0/ a cau5ei. înfă+i3ea ă repre entantului unită+ii publice sau al altei persoane 9uridice autori a+ia dată2 . 10( din Codul penal sau la o altă persoană 9uridică. e'u(e%a%ea )i +e&c%ie%ea l$% a(/'u'-it/.$&t %i+icate.la%ea a+e0/%ului" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ pu'e *' 0e+e%e pe%&$a'ei c/%eia i<au .a%/ +e (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" >#.i %ecu'$&cute" ' p%$ce&ul<0e%bal &e . +ac/ e&te ca5ul.i .iate" ' ace&t ca5 . )i u%(/t$a%ele (e'-iu'i@ l$cul.ectua%ea pe%cCe5i-iei )i %i+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i &e *'t$c(e)te p%$ce&<0e%bal" P%$ce&ul<0e%bal t%ebuie &/ cup%i'+/. ca%e 'u &u't ata)ate la +$&a%. a. +up/ ca5. cel$% cu ca%e l$cuie)te &au u'ui 0eci' )i.i %e&tituite pe%&$a'ei c/%eia *i apa%-i'. ti(pul )i c$'+i-iile *' ca%e *'&c%i&u%ile )i $biectele au . $%i %ep%e5e'ta'tului ace&teia &au u'ui (e(b%u al .$&t +e&c$pe%ite )i %i+icate.$t$2%a./cut pe%cCe5i-ia &au +e la ca%e &<au %i+icat $biectele )i *'&c%i&u%ile. după ca .i&c/%ii.De&p%e e.anul 9udiciar se le.i %e&tituite.i'iti0/ a cau5ei" ART" ##? C$'&e%0a%ea &au 0al$%i. cCia% *'ai'te +e &$lu-i$'a%ea +e. cu&t$+elui" ART" #?> M/&u%i p%i0i'+ $biectele %i+icate O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e ca $biectele $%i *'&c%i&u%ile %i+icate ca%e c$'&tituie (i4l$ace +e p%$b/ &/ . c/ e&te $bli2at/ &/ le p/&t%e5e p1'/ la &$lu-i$'a%ea +e.a(iliei. p$t . +ac/ &u't +i't%e acelea a%/tate *' a%t" #:8 ali'" 3 )i +ac/ 'u e&te ca5ul a .ica%ea $biectel$% %i+icate Obiectele ce &e%0e&c ca (i4l$c +e p%$b/. pe't%u a putea .iti!ea ă 3i.ace (e'-iu'e )i +e&p%e $biectele ca%e 'u au .ic/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% acelui a%tic$l" 6#T.i&c/%ii 'u &e %e&tituie" Obiectele ce &e%0e&c ca (i4l$c +e p%$b/.

a(i'a%e c$%p$%al/ a&up%a *'0i'uitului $%i pe%&$a'ei 0/t/(ate pe't%u a c$'&tata pe c$%pul ace&t$%a e.ic/ )i c$'&tata%ea (e+ic$<le2al/ ART" ##3 G$l$&i%ea u'$% &peciali)ti C1'+ e.i e.ice &tabile)te $biectul ace&teia.ice &au (e+ic$<le2ale &e c$'&e('ea5/ *'t%<u' %ap$%t" .ectua%ea c$'&tat/%ii 'u i &e p$t +ele2a )i 'ici ace&ta 'u<)i p$ate *'&u)i at%ibu-ii +e $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e $%2a' +e c$'t%$l" !peciali&tul &au teC'icia'ul *'&/%ci'at cu e. c$(u'ic/ acea&ta $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/.apte &au *(p%e4u%/%i ale cau5ei. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ p$ate .i&t/ pe%ic$l +e +i&pa%i-ie a u'$% (i4l$ace +e p%$b/ &au +e &cCi(ba%e a u'$% &itua-ii +e . +i' $.$l$&i cu'$)ti'-ele u'ui &peciali&t &au teC'icia'. e.ectuea5/.icie'te. c/%uia *i %e0i'e c$(pete'-a p$t%i0it le2ii.ic/ &au (e+ic$<le2al/ Ope%a-iile )i c$'clu5iile c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i.ice O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e +i&pu'e e. +e %e2ul/.Cu(a%ea *' 0e+e%ea c$'&tat/%ii cau5el$% ($%-ii &e . ace)tia p$t . &/ e. *' 0e+e%ea c$(plet/%ii l$%" ART" ##7 C$'&tata%ea (e+ic$<le2al/ ' ca5 +e ($a%te 0i$le't/.ectue5e acea&t/ c$'&tata%e" E. +ac/ &$c$te)te c/ (ate%ialele pu&e la +i&p$5i-ie $%i +atele i'+icate &u't i'&u.ectuat/ luc%a%ea" C$'&tata%ea teC'ic$<)tii'-i.ectua%ea u'ei c$'&tat/%i teC'ic$<)tii'-i. p%ecu( )i pe%cCe5i-ia &e e.i e. &au c1'+ e&te 'ece&a%/ $ e.ace 'u(ai cu *'cu0ii'-a%ea p%$cu%$%ului" ART" ##8 Rap$%tul +e c$'&tata%e teC'ic$<)tii'-i.%ac-iu'ii.u'c-i$'ea5/ *' ca+%ul alt$% $%2a'e" ART" ##6 Obiectul )i (ate%ialul c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i.iciu &au la ce%e%e. +e ($a%te a c/%ei cau5/ 'u &e cu'$a)te $%i e&te &u&pect/.ectuea5/ a&up%a (ate%ialel$% )i +atel$% pu&e la +i&p$5i-ie &au i'+icate +e c/t%e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/" Celui *'&/%ci'at cu e.apt )i e&te 'ece&a%/ l/(u%i%ea u%2e't/ a u'$% . +i&pu'1'+.bA %i+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ +i&pu'e e.ic/ &e e.ectuea5/ *' p%e5e'-a %ep%e5e'ta'tului u'it/-iiB cA atu'ci c1'+ e&te $bli2at$%ie p%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i. .$%(ulea5/ *'t%eb/%ile la ca%e t%ebuie &/ &e %/&pu'+/ )i te%(e'ul *' ca%e u%(ea5/ a .ice" C$'&tata%ea teC'ic$<)tii'-i.ectuat/ )i +e c/t%e &peciali)ti &au teC'icie'i ca%e .i&te'-a u%(el$% i'.ectua%ea luc%/%ii.ectua%ea u'ei c$'&tat/%i (e+ic$<le2ale )i ce%e $%2a'ului (e+ic$<le2al.u'c-i$'ea5/ *' ca+%ul $%i pe l1'2/ i'&titu-ia +e ca%e apa%-i'e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/" Ea p$ate . +e c/t%e &peciali)ti &au teC'icie'i ca%e .ic/ &e e.ectua%ea c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i.ace pa%te +i' pe%&$'alul u'it/-iiB +A c$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e la&/ %ep%e5e'ta'tului u'it/-ii" !ec-iu'ea IK C$'&tata%ea teC'ic$<)tii'-i.

O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. +i' $,iciu &au la ce%e%ea $%ic/%eia +i't%e p/%-i. +ac/ ap%ecia5/ c/ %ap$%tul teC'ic$<)tii'-i,ic $%i (e+ic$<le2al 'u e&te c$(plet &au c$'clu5iile ace&tuia 'u &u't p%eci&e. +i&pu'e %e,ace%ea &au c$(pleta%ea c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i,ice $%i (e+ic$<le2ale. &au e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e" C1'+ %e,ace%ea &au c$(pleta%ea c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i,ice $%i (e+ic$<le2ale e&te +i&pu&/ +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. %ap$%tul &e t%i(ite p%$cu%$%ului. pe't%u ca ace&ta &/ ia (/&u%i *' 0e+e%ea c$(plet/%ii &au %e,ace%ii lui" !ec-iu'ea K E;pe%ti5ele ART" ##: O%+$'a%ea e,ectu/%ii e;pe%ti5ei C1'+ pe't%u l/(u%i%ea u'$% ,apte &au *(p%e4u%/%i ale cau5ei. *' 0e+e%ea a,l/%ii a+e0/%ului. &u't 'ece&a%e cu'$)ti'-ele u'ui e;pe%t. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e. la ce%e%e &au +i' $,iciu. e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e" ART" ##H E;pe%ti5a $bli2at$%ie E,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e p&iCiat%ice e&te $bli2at$%ie *' ca5ul i',%ac-iu'ii +e $($% +e$&ebit +e 2%a0. p%ecu( )i atu'ci c1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e *'+$ial/ a&up%a &t/%ii p&iCice a *'0i'uitului &au i'culpatului" E;pe%ti5a *' ace&te ca5u%i &e e,ectuea5/ *' i'&titu-ii &a'ita%e +e &pecialitate" ' 0e+e%ea e,ectu/%ii e;pe%ti5ei. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ cu ap%$ba%ea p%$cu%$%ului &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e i'te%'a%ea *'0i'uitului $%i i'culpatului pe ti(pul 'ece&a%" Acea&t/ (/&u%/ e&te e;ecut$%ie )i &e a+uce la *'+epli'i%e. *' ca5 +e $pu'e%e. +e $%2a'ele +e p$li-ie" De a&e(e'ea. e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e e&te $bli2at$%ie pe't%u a &e &tabili cau5ele ($%-ii. +ac/ 'u &<a *'t$c(it u' %ap$%t (e+ic$<le2al" ART" ##D P%$ce+u%a e;pe%ti5ei E;pe%ti5a &e e,ectuea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' p%e5e'tul c$+. a,a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' le2e &e +i&pu'e alt,el" Di&p$5i-iile a%t" ##6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" E;pe%tul e&te 'u(it +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. cu e;cep-ia e;pe%ti5ei p%e0/5ute *' a%t" ##> ali'" 3" Gieca%e +i't%e p/%-i a%e +%eptul &/ cea%/ ca u' e;pe%t %ec$(a'+at +e ea &/ pa%ticipe la e,ectua%ea e;pe%ti5ei" ART" ##> E;pe%-i $,iciali Dac/ e;i&t/ e;pe%-i (e+ic$<le2ali &au e;pe%-i $,iciali *' &pecialitatea %e&pecti0/. 'u p$ate ,i 'u(it e;pe%t $ alt/ pe%&$a'/. +ec1t +ac/ *(p%e4u%/%i +e$&ebite a% ce%e acea&ta" C1'+ e;pe%ti5a u%(ea5/ &/ ,ie e,ectuat/ +e u' &e%0iciu (e+ic$<le2al. +e u' lab$%at$% +e e;pe%ti5/ c%i(i'ali&tic/ &au +e $%ice i'&titut +e &pecialitate. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &e a+%e&ea5/ ace&t$%a pe't%u e,ectua%ea e;pe%ti5ei"

C1'+ &e%0iciul (e+ic$<le2al $%i lab$%at$%ul +e e;pe%ti5/ c%i(i'ali&tic/ &au i'&titutul +e &pecialitate c$'&i+e%/ 'ece&a% ca la e,ectua%ea e;pe%ti5ei &/ pa%ticipe &au &/<)i +ea p/%e%ea )i &peciali)ti +e la alte i'&titu-ii. p$ate ,$l$&i a&i&te'-a &au a0i5ul ace&t$%a" ART" #3? L/(u%i%i +ate e;pe%tului )i p/%-il$% O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. c1'+ +i&pu'e e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e. ,i;ea5/ u' te%(e' la ca%e &u't cCe(ate p/%-ile. p%ecu( )i e;pe%tul. +ac/ ace&ta a ,$&t +e&e('at +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-/" La te%(e'ul ,i;at &e a+uce la cu'$)ti'-/ p/%-il$% )i e;pe%tului $biectul e;pe%ti5ei )i *'t%eb/%ile la ca%e e;pe%tul t%ebuie &/ %/&pu'+/ )i li &e pu'e *' 0e+e%e c/ au +%eptul &/ ,ac/ $b&e%0a-ii cu p%i0i%e la ace&te *'t%eb/%i )i c/ p$t ce%e ($+i,ica%ea &au c$(pleta%ea l$%" P/%-ile (ai &u't *'cu'$)ti'-ate c/ au +%eptul &/ cea%/ 'u(i%ea )i a c1te u'ui e;pe%t %ec$(a'+at +e ,ieca%e +i't%e ele. ca%e &/ pa%ticipe la e,ectua%ea e;pe%ti5ei" Dup/ e;a(i'a%ea $biec-iil$% )i ce%e%il$% ,/cute +e p/%-i )i e;pe%t. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ pu'e *' 0e+e%e e;pe%tului te%(e'ul *' ca%e u%(ea5/ a ,i e,ectuat/ e;pe%ti5a. *'cu'$)ti'-1'+u<l t$t$+at/ +ac/ la e,ectua%ea ace&teia u%(ea5/ &/ pa%ticipe p/%-ile" 6lineatul ( ??? 6bro,at ART" #3# D%eptu%ile e;pe%tului E;pe%tul a%e +%eptul &/ ia cu'$)ti'-/ +e (ate%ialul +$&a%ului 'ece&a% pe't%u e,ectua%ea e;pe%ti5ei" ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale ce%ceta%ea +$&a%ului &e ,ace cu *'cu0ii'-a%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e" E;pe%tul p$ate ce%e l/(u%i%i $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ cu p%i0i%e la a'u(ite ,apte $%i *(p%e4u%/%i ale cau5ei" P/%-ile. cu *'cu0ii'-a%ea )i *' c$'+i-iile &tabilite +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. p$t +a e;pe%tului e;plica-iile 'ece&a%e" ART" #33 Rap$%tul +e e;pe%ti5/ Dup/ e,ectua%ea e;pe%ti5ei. e;pe%tul *'t$c(e)te u' %ap$%t &c%i&" C1'+ &u't (ai (ul-i e;pe%-i &e *'t$c(e)te u' &i'2u% %ap$%t +e e;pe%ti5/" Dac/ &u't +e$&ebi%i +e p/%e%i. $pi'iile &epa%ate &u't c$'&e('ate *' cup%i'&ul %ap$%tului &au *'t%<$ a'e;/" Rap$%tul +e e;pe%ti5/ &e +epu'e la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a +i&pu& e,ectua%ea e;pe%ti5ei" ART" #36 C$'-i'utul %ap$%tului Rap$%tul +e e;pe%ti5/ cup%i'+e@ aA pa%tea i't%$+ucti0/. *' ca%e &e a%at/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a +i&pu& e,ectua%ea e;pe%ti5ei. +ata c1'+ &<a +i&pu& e,ectua%ea ace&teia. 'u(ele )i p%e'u(ele e;pe%tului. +ata )i l$cul u'+e a ,$&t e,ectuat/. +ata *'t$c(i%ii %ap$%tului +e e;pe%ti5/. $biectul ace&teia )i *'t%eb/%ile la ca%e e;pe%tul u%(a &/ %/&pu'+/.

(ate%ialul pe ba5a c/%uia e;pe%ti5a a ,$&t e,ectuat/ )i +ac/ p/%-ile ca%e au pa%ticipat la acea&ta au +at e;plica-ii *' cu%&ul e;pe%ti5eiB bA +e&c%ie%ea *' a(/'u't a $pe%a-iil$% +e e,ectua%e a e;pe%ti5ei. $biec-iile &au e;plica-iile p/%-il$%. p%ecu( )i a'ali5a ace&t$% $biec-ii $%i e;plica-ii *' lu(i'a cel$% c$'&tatate +e e;pe%tB cA c$'clu5iile. ca%e cup%i'+ %/&pu'&u%ile la *'t%eb/%ile pu&e )i p/%e%ea e;pe%tului a&up%a $biectului e;pe%ti5ei" ART" #37 !upli(e'tul +e e;pe%ti5/ C1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ c$'&tat/. la ce%e%e &au +i' $,iciu. c/ e;pe%ti5a 'u e&te c$(plet/. +i&pu'e e,ectua%ea u'ui &upli(e't +e e;pe%ti5/ ,ie +e c/t%e acela)i e;pe%t. ,ie +e c/t%e altul" De a&e(e'ea. c1'+ &e &$c$te)te 'ece&a%. &e ce% e;pe%tului l/(u%i%i &upli(e'ta%e *' &c%i&. $%i &e +i&pu'e cCe(a%ea lui &p%e a +a e;plica-ii 0e%bale a&up%a %ap$%tului +e e;pe%ti5/" ' ace&t ca5. a&culta%ea e;pe%tului &e ,ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la a&culta%ea (a%t$%il$%" L/(u%i%ile &upli(e'ta%e *' &c%i& p$t ,i ce%ute )i &e%0iciului (e+ic$<le2al. lab$%at$%ului +e e;pe%ti5/ c%i(i'ali&tic/ $%i i'&titutului +e &pecialitate ca%e a e,ectuat e;pe%ti5a" ART" #38 E,ectua%ea u'ei '$i e;pe%ti5e Dac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e *'+$ieli cu p%i0i%e la e;actitatea c$'clu5iil$% %ap$%tului +e e;pe%ti5/. +i&pu'e e,ectua%ea u'ei '$i e;pe%ti5e" ART" #3: L/(u%i%i ce%ute la i'&titutul +e e(i&iu'e ' ca5u%ile p%i0it$a%e la i',%ac-iu'ea +e ,al&i,ica%e +e ($'e+/ &au +e alte 0al$%i. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate ce%e l/(u%i%i i'&titutului +e e(i&iu'e" ART" #3H P%e5e'ta%ea &c%iptel$% +e c$(pa%a-ie ' cau5ele p%i0i'+ i',%ac-iu'i +e ,al& *' *'&c%i&u%i. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate $%+$'a &/ ,ie p%e5e'tate &c%ipte +e c$(pa%a-ie" Dac/ &c%iptele &e 2/&e&c *' +ep$5ite publice. aut$%it/-ile *' +%ept &u't $bli2ate a le elibe%a" Dac/ &c%iptele &e 2/&e&c la u' pa%ticula% ca%e 'u e&te &$- &au %u+/ ap%$piat/ cu *'0i'uitul &au i'culpatul. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ *i pu'e *' 0e+e%e &/ le p%e5i'te" !c%iptele +e c$(pa%a-ie t%ebuie 0i5ate +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ )i &e('ate +e acela ca%e le p%e5i't/" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate +i&pu'e ca *'0i'uitul &au i'culpatul &/ p%e5i'te $ pie&/ &c%i&/ cu (1'a &a. $%i &/ &c%ie +up/ +icta%ea ce i &<a% ,ace" Dac/ *'0i'uitul &au i'culpatul %e,u5/. &e ,ace (e'-iu'e *' p%$ce&ul<0e%bal" !ec-iu'ea KI G$l$&i%ea i'te%p%e-il$%

ectuea5/ ce%ceta%ea la .%ac-iu'ii.ectuea5/ ce%ceta%ea.ii. or.ace *' p%e5e'-a *'0i'uitului &au i'culpatului" Di&p$5i-iile a%t" #3> ali'" 3 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" #6# P%$ce&ul<0e%bal +e ce%ceta%e la . potri"it le.a-a l$cului cu cita%ea p/%-il$% )i *' p%e5e'-a p%$cu%$%ului. *' *'t%e2i(e &au *' pa%te.a-a l$cului Ce%ceta%ea la . &/ &e +e&c$pe%e )i &/ &e .l/ $%i 0i' la l$cul u'+e &e e.ură în !od .$&t &/01%)it/" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e.ace *' p%e5e'-a p/%-il$%.i.e5e u%(ele i'. la ce%e%e. %ep%e5e'ta%ea" I'&ta'-a +e 4u+ecat/ e. +ac/ 2/&e)te 'ece&a% pe't%u 0e%i.%ac-iu'ii. p$ate &/ p%$ce+e5e la %ec$'&titui%ea la .a-a l$cului.ectuea5/ ce%ceta%ea la . c1'+ pa%ticipa%ea ace&tuia la 4u+ecat/ e&te $bli2at$%ie" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate i'te%5ice pe%&$a'el$% ca%e &e a.$l$&i%e a i'te%p%e-il$% C$nd una dintre păr+i sau o altă persoană care ur!ea ă să fie ascultată nu cunoa3te li!ba ro!$nă ori nu se poate expri!a.ART" #3D Ca5u%ile )i p%$ce+u%a +e . atu'ci c1'+ e&te 'ece&a%" Nep%e5e'ta%ea p/%-il$% *'cu'$)ti'-ate 'u *(pie+ic/ e. a.a-a l$cului &e .late *' +$&a%ul cau5ei &au p%e5e'tate *' i'&ta'-/ &u't %e+actate *'t%<$ alt/ li(b/ +ec1t cea %$(1'/" Di&p$5i-iile a%t" D6.i a+u& la ce%ceta%e.a-a l$cului &e e. el trebuie să fie un interpret autori at.apta" Rec$'&titui%ea &e .a-a l$cului )i %ec$'&titui%ea ART" #3> Ce%ceta%ea la .ie %ep%e5e'tat )i *i a&i2u%/.a-a l$cului *' p%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i.ac/ c$'&tat/%i cu p%i0i%e la &itua-ia l$cului &/01%)i%ii i'. +ac/ 'u p$ate . D7 )i D8 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i i'te%p%etului" !ec-iu'ea KII Ce%ceta%ea la .%ac-iu'ea a .a%/ +e ca5ul c1'+ acea&ta 'u e&te p$&ibil" Ce%ceta%ea la .$&t &/01%)it/ .ratuit folosirea unui interpret. Di&p$5i-iile ali'eatului p%ece+e't &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5ul c1'+ u'ele +i't%e *'&c%i&u%ile a. &/ &e &tabilea&c/ p$5i-ia )i &ta%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/ )i *(p%e4u%/%ile *' ca%e i'. &/ c$(u'ice *'t%e ele &au cu alte pe%&$a'e.ica%ea )i p%eci5a%ea u'$% +ate. a ($+ului )i a c$'+i-iil$% *' ca%e a .anul de ur!ărire penală sau instan+a de 9udecată îi asi.a-a l$cului . &nterpretul poate fi dese!nat sau ales de păr+i2 în acest din ur!ă ca . $%i &/ plece *'ai'te +e te%(i'a%ea ce%cet/%ii" ART" #6? Rec$'&titui%ea O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/.ectua%ea ce%cet/%ii" C1'+ *'0i'uitul &au i'culpatul e&te %e-i'ut $%i a%e&tat.ectuea5/ atu'ci c1'+ e&te 'ece&a% &/ &e . $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *i pu'e *' 0e+e%e c/ a%e +%eptul &/ .

ace &cCi-e. e. ia% *' ca5ul c1'+ u%(ea5/ &/ .a(i'ate )i a cel$% %i+icate.$%(ula *' . i'&ta'-a ca%e u%(ea5/ a e.ii.De&p%e e. ca%e &e 0i5ea5/ )i &e a'e.ectuea5/ c$(i&ia %$2at$%ie p$ate pu'e )i alte *'t%eb/%i. a&t. &/ .ie a&cultat/ $ pe%&$a'/. a $biectel$% e. a u%(el$% 2/&ite.ectua%ea c$(i&iei %$2at$%ii" C1'+ i'culpatul e&te a%e&tat.ectua%ea ce%cet/%ii la . &/ p%$ce+e5e la %i+ica%ea u'$% $biecte &au &/ e.i +at/ 'u(ai u'ui $%2a' &au u'ei i'&ta'-e +e 4u+ecat/ ie%a%Cic i'.ace $biectul ace&teia.ie %e+ate cu p%eci5ie )i pe c1t p$&ibil cu +i(e'&iu'ile %e&pecti0e" ' ca5 +e %ec$'&titui%e a ($+ului *' ca%e a .iciu. lua%ea (/&u%il$% p%e0e'ti0e.ea5/ la p%$ce&ul<0e%bal" !ec-iu'ea KIII C$(i&ia %$2at$%ie )i +ele2a%ea ART" #63 C$'+i-ii pe't%u +i&pu'e%ea c$(i&iei %$2at$%ii C1'+ u' $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ 'u a%e p$&ibilitatea &/ a&culte u' (a%t$%. *'cu0ii'-a%ea +e p%$bat$%ii. $%ica%e +i't%e p/%-i p$ate ce%e &/ . *' a. &e p$ate a+%e&a u'ui alt $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ $%i u'ei alte i'&ta'-e.a-a ace&teia *'t%eb/%i.a-a l$cului.ectua%ea u'ui act +e p%$ce+u%/ )i p%i' +ele2a%e" Dele2a%ea p$ate .a-a l$cului &e *'cCeie p%$ce&<0e%bal. +ac/ 'ece&itatea ace&t$%a %e5ult/ *' cu%&ul a&cult/%ii" ART" #67 D%eptu%ile p/%-il$% *' ca5ul c$(i&iei %$2at$%ii C1'+ c$(i&ia %$2at$%ie &<a +i&pu& +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/.ac/ $ ce%ceta%e la .$%(a $biectul c$(i&iei %$2at$%ii" C$(i&ia %$2at$%ie &e p$ate a+%e&a 'u(ai u'ui $%2a' &au u'ei i'&ta'-e e2ale *' 2%a+" ART" #66 C$'-i'utul c$(i&iei %$2at$%ii Re5$lu-ia &au *'cCeie%ea p%i' ca%e &<a +i&pu& c$(i&ia %$2at$%ie t%ebuie &/ c$'-i'/ t$ate l/(u%i%ile %e.e%it$a%e la *'+epli'i%ea actului ca%e .$&t &/01%)it/ . $%i alte a&e(e'ea luc%/%i.ectua c$(i&ia %$2at$%ie +i&pu'e +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $.apta. ca%e a%e p$&ibilitatea &/ le e.el *'c1t ace&tea &/ . ca%e *l 0a %ep%e5e'ta" ART" #68 Dele2a%ea O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate +i&pu'e. a p$5i-iei )i &t/%ii cel$%lalte (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/. +e&e'e &au .ectue5e $%ice alt act p%$ce+u%al.ie citat/ la e.i t%a'&(i&e i'&ta'-ei ce u%(ea5/ a e. *' c$'+i-iile a%/tate *' a%t" #63.ectue5e" Pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale. ca%e t%ebuie &/ cup%i'+/./)u%a%ea %ec$'&titui%ii" ' t$ate ca5u%ile &e p$t . +e&c%ie%ea a(/'u'-it/ a &itua-iei l$cului.a%a (e'-iu'il$% a%/tate *' a%t" >#. &e c$'&e('ea5/ a(/'u'-it )i +e&. &e 0$% a%/ta )i *'t%eb/%ile ce t%ebuie &/ i &e pu'/" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e e.$t$2%a.ectua c$(i&ia %$2at$%ie" T$t$+at/. p%ecu( )i +i&pu'e%ea cel$%lalte acte p%$ce&uale &au (/&u%i p%$ce&uale 'u p$t . ca%e 0$% .e%i$a%e" Di&p$5i-iile p%i0it$a%e la c$(i&ia %$2at$%ie &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5 +e +ele2a%e" . p/%-ile p$t .

6le. de la 9udecată ori de la executarea pedepsei. 1 lit.erea !ăsurii ce ur!ea ă a fi luată se face +in$ndu*se sea!a de scopul acesteia. 1 lit. Măsura arestării pre"enti"e nu poate fi dispusă în ca ul infrac+iunilor pentru care le. de .radul de pericol social al infrac+iunii. @copul !ăsurilor pre"enti"e poate fi reali at 3i prin liberarea pro"i orie sub control 9udiciar sau pe cau+iune. sau de instan+a de 9udecată. a< poate fi luată de or.ea pre"ede alternati" pedeapsa a!en ii. în cursul ur!ăririi penale.area de a nu părăsi +ara2 d< arestarea pre"enti"ă. "$rsta. Măsura pre"ă ută în alin. antecedentele 3i alte situa+ii pri"ind persoana fa+ă de care se ia !ăsura. Măsurile pre"ă ute în alin. b< 3i c< se pot lua de procuror.ura buna desfă3urare a procesului penal ori pentru a se î!piedica sustra.anul de cercetare penală sau de procuror. pe+eap&a p%e0/5ut/ +e le2e pe't%u i'.area de a nu părăsi localitatea2 c< obli. /iberarea pro"i orie se dispune de instan+a de 9udecată.erea în"inuitului sau inculpatului de la ur!ărirea penală. d< poate fi luată de 9udecător. 131 @copul 3i cate.apta ca%e . Măsura pre"ă ută în alin.tul +e le2e *' ca%e acea&ta &e *'ca+%ea5/.%ac-iu'ea &/01%)it/ )i te(eiu%ile c$'c%ete ca%e au +ete%(i'at lua%ea (/&u%ii p%e0e'ti0e" ART" #6H9# A+uce%ea la cu'$)ti'-/ a ($ti0el$% lu/%ii (/&u%il$% p%e0e'ti0e )i a *'0i'ui%ii .TITLUL I= MĂ!URILE PRE=ENTI=E ŞI ALTE MĂ!URI PROCE!UALE CAP" # MĂ!URILE PRE=ENTI=E !ec-iu'ea I Di&p$5i-ii 2e'e%ale 6#T. se poate lua fa+ă de acesta una dintre ur!ătoarele !ăsuri pre"enti"e) a< re+inerea2 b< obli. pentru a se asi. de sănătatea. te.oriile !ăsurilor pre"enti"e :n cau ele pri"itoare la infrac+iuni pedepsite cu deten+iune pe "ia+ă sau cu înc8isoare. ART" #6H Cup%i'&ul actului p%i' ca%e &e ia (/&u%a p%e0e'ti0/ Actul p%i' ca%e &e ia (/&u%a p%e0e'ti0/ t%ebuie &/ a%ate . în cursul 9udecă+ii.ace $biectul *'0i'ui%ii &au i'culp/%ii. 1 lit.

potri"it art. '. 131 alin. dispun$ndu*se.i&t/ 0%eu' te(ei ca%e &/ 4u&ti. %rocurorul este obli. de procuror sau de instan+ă.ale. 6t$t cererea celui re+inut.a+ia să*l infor!e e de îndată pe procuror despre sc8i!barea sau încetarea te!eiurilor care au !oti"at luarea !ăsurii pre"enti"e. 101 sau 10971. îl infor!ea ă pe procuror. în cursul ur!ăririi penale. ART" #6> 'l$cui%ea &au %e0$ca%ea (/&u%il$% p%e0e'ti0e M/&u%a p%e0e'ti0/ luat/ &e *'l$cuie)te cu alt/ (/&u%/ p%e0e'ti0/.anul de cercetare penală are obli. c$nd constată el însu3i că nu !ai există te!eiul care a 9ustificat luarea !ăsurii. 138 @esi area procurorului pentru luarea unor !ăsuri pre"enti"e 5acă or. la cu'$)ti'-/. dacă instan+a constată. +e *'+at/. dacă aprecia ă că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le. Cel re+inut poate să ceară să fie încuno3tin+at despre !ăsura luată un !e!bru de fa!ilie sau una dintre persoanele arătate în alin. 1 lit. sesi ea ă instan+a. or. procedea ă. care "a decide cu pri"ire la în3tiin+area solicitată de re+inut. dacă aprecia ă că infor!a+iile pri!ite de la or. că cel arestat pre"enti" suferă de o boală care nu poate fi tratată în re+eaua !edicală a . 5e ase!enea.anul de cercetare penală 9ustifică înlocuirea sau re"ocarea !ăsurii.Pe%&$a'ei %e-i'ute &au a%e&tate i &e a+uc. :n !od excep+ional. 131 alin. 9udecătorul încuno3tin+ea ă despre !ăsura luată. :n ca ul !ăsurilor pre"ă ute în art. b< 3i c<.at să se pronun+e în ter!en de '0 de ore.anul de cercetare penală consideră că este ca ul să se ia una dintre !ăsurile pre"ă ute în art. dispune aceasta ori. dacă or. 1 lit. înaintea ă în acest sens un referat !oti"at procurorului. procurorul. procurorul.e. C$nd !ăsura pre"enti"ă a fost luată. după ca . în ter!en de '0 de ore. 6#T. acea&ta t%ebuie %e0$cat/ +i' $. c1'+ &<au &cCi(bat te(eiu%ile ca%e au +ete%(i'at lua%ea (/&u%ii" C1'+ 'u (ai e. 1 lit. b< * d<. conse!n$ndu*se aceasta într*un proces*"erbal. procurorul este obli.anul de cercetare penală aprecia ă că acest lucru ar afecta ur!ărirea penală. pe ba a unei experti e !edico*le. de instan+ă sau de procuror. dacă nu este arestat în altă cau ă. d<. în cursul ur!ăririi penale.ice (e'-i'e%ea (/&u%ii p%e0e'ti0e.ale. în ca ul re+inerii 3i arestării pre"enti"e. c$t 3i încuno3tin+area se conse!nea ă într*un proces*"erbal. pentru înlocuirea sau re"ocarea !ăsurii pre"enti"e luate de către aceasta. un !e!bru al fa!iliei acestuia ori o altă persoană pe care o dese!nea ă în"inuitul sau inculpatul.at să sesi e e 3i din oficiu instan+a. :n ca ul !ăsurii pre"ă ute în art. *' cel (ai &cu%t te%(e'.iciu &au la ce%e%e" :n ca ul în care !ăsura pre"enti"ă a fost luată. ($ti0ele %e-i'e%ii &au ale a%e&t/%ii" '0i'ui%ea &e a+uce la cu'$)ti'-a celui a%e&tat. după ca . 131 alin. Măsura pre"enti"ă se re"ocă din oficiu 3i c$nd a fost luată cu încălcarea pre"ederilor le. punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului. *' p%e5e'-a u'ui a0$cat" C$nd se dispune arestarea pre"enti"ă a în"inuitului sau inculpatului.

6#T.pi%a%ea te%(e'el$% p%e0/5ute +e le2e &au &tabilite +e $%2a'ele 4u+icia%eB bA *' ca5 +e &c$ate%e +e &ub u%(/%i%e. în"inuitul sau . 1 3i '.ării de a nu părăsi localitatea ori a !ăsurii obli. 1(9 alin. din oficiu sau la sesi area procurorului.5irec+iei -enerale a %enitenciarelor. înainte de pronun+area unei 8otăr$ri de conda!nare în pri!ă instan+ă. din oficiu sau în ur!a infor!ării or. Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &e aplic/ cCia% +ac/ $%2a'ul 4u+icia% u%(ea5/ &/<)i +ecli'e c$(pete'-a" ART" #7? 'ceta%ea +e +%ept a (/&u%il$% p%e0e'ti0e M/&u%ile p%e0e'ti0e *'cetea5/ +e +%ept@ aA la e.ere. 10071 %l$n.e pentru infrac+iunea care face obiectul în"inuirii. durata arestării a atins 9u!ătatea !axi!ului pedepsei pre"ă ute de le.anului de cercetare penală sau a procurorului pri"ind !ăsura re+inerii :!potri"a ordonan+ei or. '78 alin. 6#T. înainte de expirarea celor '0 de ore de la luarea !ăsurii. precu! 3i în alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. procurorul dispune re"ocarea ei. !axi!ele pre"ă ute în art. 131 alin. instan+a de 9udecată.anului de cercetare penală. iar î!potri"a ordonan+ei procurorului prin care s*a luat această !ăsură se poate face pl$n. +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al $%i +e acCita%e" Măsura arestării pre"enti"e încetea ă de drept 3i atunci c$nd. nu!ărul !andatului de arestare.al al liberării.ere. 1 3i '. la procurorul care supra"e. dispune. la procurorul ierar8ic superior.anului de cercetare penală prin care s*a luat !ăsura pre"enti"ă a re+inerii se poate face pl$n. înainte de expirarea a '0 de ore. ale înc8eierii sau 8otăr$rii prin care s*a dispus liberarea. ori procurorul în ca ul re+inerii. are obli. 1 lit. nu!ărul 3i data ordonan+ei.e.ării de a nu părăsi +ara. fără a se putea depă3i. Măsura arestării pre"enti"e poate fi înlocuită cu una dintre !ăsurile pre"ă ute de art. la pri!*procurorul parc8etului sau. b< 3i c< :!potri"a ordonan+ei procurorului prin care se dispune luarea !ăsurii obli.8ea ă cercetarea penală. %rocurorul se pronun+ă prin ordonan+ă înainte de expirarea celor '0 de ore de la luarea !ăsurii re+inerii.a+ia să dispună punerea de îndată în libertate a celui re+inut sau arestat. 131 lit. în cursul ur!ăririi penale. în condi+iile art. tri!i+$nd ad!inistra+iei locului de de+inere o copie de pe dispo iti" sau ordonan+ă ori un extras cuprin $nd ur!ătoarele !en+iuni) datele necesare pentru identificarea în"inuitului sau inculpatului. la cerere sau din oficiu. :n ca urile arătate în alin.ală sau nu este 9ustificată. 13.erea î!potri"a ordonan+ei or. precu! 3i te!eiul le. 1007' %l$n. b< 3i c<. re"ocarea !ăsurii arestării pre"enti"e.erea î!potri"a ordonan+ei procurorului pri"ind !ăsurile pre"enti"e pre"ă ute în art. C$nd consideră că !ăsura re+inerii este ile. după ca .

C$nd consideră că !ăsura pre"enti"ă este ile. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore.at :n"inuitul sau inculpatul arestat "a fi adus în fa+a instan+ei 3i "a fi ascultat în pre en+a apărătorului său. dacă acesta nu este arestat în altă cau ă.inculpatul poate face pl$n.atorie. prin înc8eiere. iar pl$n. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus luarea !ăsurii arestării pre"enti"e sau prin care s*a constatat încetarea de drept a acestei !ăsuri nu este suspensi" de executare.ală sau nu este 9ustificată. &nstan+a se pronun+ă în aceea3i i. %articiparea procurorului la 9udecarea pl$n.erii este obli. Citarea în"inuitului sau inculpatului este obli. 6#T.erea se "a solu+iona în ca!era de consiliu. nu este suspensi"ă de executare. 4epre entarea acestuia nu î!piedică 9udecarea pl$n. prin înc8eiere. în ti!pul ur!ăririi penale. dar nu!ai în pre en+a apărătorului. înlocuirea. î!potri"a înc8eierii prin care se dispune re"ocarea. 5osarul se restituie instan+ei a cărei înc8eiere a fost atacată în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea recursului. :n ca ul în care acesta se află internat în spital 3i din cau a stării sănătă+ii nu poate fi adus în fa+a instan+ei sau în alte ca uri în care deplasarea sa nu este posibilă. recursul "a fi exa!inat în lipsa inculpatului. iar recursul se solu+ionea ă în ter!en de 08 de ore. în ca ul arestării în"inuitului. căruia i se dă cu"$ntul pentru a pune conclu ii. instan+a dispune re"ocarea ei. prin care s*a dispus luarea !ăsurii pre"enti"e. %l$n.atorie. 101 . la instan+a căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în pri!ă instan+ă.erii.erea se solu+ionea ă în ter!en de 3 ile. în"inuitul sau inculpatul 3i procurorul pot face recurs la instan+a superioară în ter!en de '0 de ore de la pronun+are. precu! 3i î!potri"a înc8eierii de respin. 3i în 3 ile. în ca ul arestării inculpatului. %articiparea procurorului la 9udecarea recursului este obli. încetarea sau prelun. instan+a dispune re"ocarea ei 3i punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului.ere a propunerii de arestare pre"enti"ă.atorie. luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a în"inuitului sau inculpatului. &nstan+a se pronun+ă în aceea3i i.irea arestării pre"enti"e.erii.ală sau nu este 9ustificată. 5osarul "a fi înaintat instan+ei în ter!en de '0 de ore. pentru cei lipsă.erea în"inuitului sau inculpatului î!potri"a ordonan+ei procurorului. 5osarul se restituie procurorului în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea pl$n. C$nd consideră că !ăsura pre"enti"ă este ile. 6lineatul ' ??? 6bro. 6#T. %l$n. pentru cei pre en+i.ere în ter!en de 3 ile de la luarea !ăsurii. 3i de la co!unicare. 10073 Calea de atac î!potri"a înc8eierii pronun+ate de instan+ă în cursul ur!ăririi penale pri"ind arestarea pre"enti"ă :!potri"a înc8eierii prin care se dispune.

apta &/01%)it/" !u't i'+icii te(ei'ice atu'ci c1'+ +i' +atele e.i&te'te *' cau5/ %e5ult/ p%e&upu'e%ea c/ pe%&$a'a . ia% . $%ica%e a% .Calea de atac î!potri"a înc8eierii pronun+ate de instan+ă în cursul 9udecă+ii pri"ind !ăsurile pre"enti"e :nc8eierea dată în pri!ă instan+ă 3i în apel.e(eile &epa%at +e b/%ba-i" !ec-iu'ea II Re-i'e%ea ART" #76 C$'+i-iile %e-i'e%ii Măsura re+inerii poate fi luată de or.$ndu*i*se aten+ia că ceea ce declară poate fi folosit 3i î!potri"a sa.anul de cercetare penală fa+ă de în"inuit.i li(itele pe+ep&ei cu *'cCi&$a%e p%e0/5ute +e le2e pe't%u .at să*l încuno3tin+e e. 3i de la co!unicare. prin care se dispune luarea. 1 lit. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus luarea sau !en+inerea unei !ăsuri pre"enti"e ori prin care s*a constatat încetarea de drept a arestării pre"enti"e nu este suspensi" de executare. (i'$%ii &e -i' &epa%at +e (a4$%i.a-/ +e ca%e &e e. re"ocarea. încetarea sau !en+inerea unei !ăsuri pre"enti"e ori prin care se constată încetarea de drept a arestării pre"enti"e. 1 3i 171. pe procuror cu pri"ire la luarea !ăsurii re+inerii. de procuror sau de inculpat. Măsura re+inerii poate fi luată 3i de procuror. pre"ă ută în art.'00' pri"ind or. pentru cei pre en+i. iar recursul se 9udecă în 3 ile.e de la pronun+are.%act$%i ' ti(pul %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii.anul de cercetare penală este obli.apta" ART" #77 Du%ata %e-i'e%ii Măsura re+inerii poate dura cel !ult '0 de ore. cu recurs. b< din /e.ea penală.ani area 3i func+ionarea %oli+iei #o!$ne. Or. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. pentru cei lipsă. înlocuirea. i se aduce la cuno3tin+ă că are dreptul de a nu face nici o declara+ie.a9e e apărător.anul de cercetare penală "a aduce la cuno3tin+ă în"inuitului că are dreptul să*3i an. de îndată.ectuea5/ u%(/%i%ea pe'al/ a &/01%)it . ca în care este încuno3tin+at conducătorul parc8etului din care face parte. în condi+iile alin. Ter!enul de recurs este de '0 de ore 3i cur. ART" #73 Ţi'e%ea &epa%at/ a u'$% cate2$%ii +e i'. poate fi atacată separat. atră. 5e ase!enea.ea nr. '18. dacă sunt probe sau indicii te!einice că a să"$r3it o faptă pre"ă ută de le. M/&u%a %e-i'e%ii &e ia *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #7D. 5in durata !ăsurii re+inerii se deduce ti!pul c$t persoana a fost pri"ată de libertate ca ur!are a !ăsurii ad!inistrati"e a conducerii la sediul poli+iei. 31 alin. Or. &nstan+a de recurs "a restitui dosarul pri!ei instan+e în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea recursului. .

area de a nu părăsi +ara .ării de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea i!pusă în"inuitului sau inculpatului de procuror. durata !ăsurii pre"ă ute în alin. un referat !oti"at.e este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de 10 ani ori !ai !are. 5ispo i+iile art. 1 în cursul ur!ăririi penale este de un an. în pri!ele 10 ore de la re+inerea în"inuitului. procedea ă. 1 nu poate depă3i 30 de ile. !ec-iu'ea III Obli2a%ea +e a 'u p/%/&i l$calitatea ART" #78 C$'-i'utul (/&u%ii Măsura obli. dacă acesta consideră că este necesar a se lua !ăsura arestării pre"enti"e.ită în cursul ur!ăririi penale. fără încu"iin+area or.anul de cercetare penală consideră că este necesar a se lua !ăsura arestării pre"enti"e.anului care a dispus această !ăsură.ării de a nu părăsi localitatea este de ' ani. 10(71 Obli. în cursul 9udecă+ii. în ca de necesitate 3i nu!ai !oti"at. 1. durata !axi!ă a obli.' $%+$'a'-a p%i' ca%e &<a +i&pu& %e-i'e%ea t%ebuie &/ &e (e'-i$'e5e 5iua )i $%a la ca%e %e-i'e%ea a *'ceput. 5urata !axi!ă a !ăsurii pre"ă ute în alin. o dată cu încuno3tin+area la care se referă art. fiecare prelun. în ter!en de 10 ore de la luarea !ăsurii re+inerii. înaintea ă procurorului.ire neput$nd să depă3ească 30 de ile.irea se dispune de instan+a căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond. potri"it art. a înc8eierii instan+ei. Copia ordonan+ei procurorului sau. c$nd pedeapsa pre"ă ută de le. 101. respecti" sec+iei de poli+ie în a cărei ra ă teritorială locuie3te în"inuitul sau inculpatul. ră!asă definiti"ă. se co!unică în"inuitului sau inculpatului. %rocurorul. :n cursul ur!ăririi penale. ori de instan+a de 9udecată. afară de ca ul c$nd ea este prelun. de a nu părăsi localitatea în care locuie3te. 7 * 9 se aplică în !od corespun ător.ită în condi+iile le. înăuntrul ter!enului pre"ă ut în alin. ia% *' $%+$'a'-a +e pu'e%e *' libe%tate. procedea ă. Măsura obli.ii.area de a nu părăsi +ara 6#T. după ca .e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e. 103 alin.ării de a nu părăsi localitatea poate fi prelun. +ac/ &u't *'+epli'ite c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e pe't%u lua%ea acel$% (/&u%i" @ec+iunea &&&71 Obli. în cursul ur!ăririi penale. 103 alin. 101. dacă aprecia ă că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le. Măsura poate fi luată nu!ai dacă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art. 1. 1(9 alin. 5iua )i $%a la ca%e %e-i'e%ea a *'cetat" C$nd or. 1. :n !od excep+ional. C$nd !ăsura re+inerii este luată de procuror. potri"it art. ' ca5 +e *'c/lca%e a (/&u%ii aplicate &e p$ate lua *(p$t%i0a *'0i'uitului &au i'culpatului u'a +i' celelalte (/&u%i p%e0e'ti0e. %relun.

prin înc8eiere. precu! 3i or.at de acesta.anelor co!petente să elibere e pa3aportul. după ca . acesta din ur!ă fiind obli. 5osarul se pre intă pre3edintelui instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond sau al instan+ei corespun ătoare în a cărei circu!scrip+ie se află locul de deten+ie ori 9udecătorului dele.ure pre en+a în fa+a 9udecătorului a în"inuitului re+inut.anelor de frontieră. din oficiu sau la sesi area or. prin înc8eiere !oti"ată. a înc8eierii instan+ei.ării de a nu părăsi +ara. pre3edintelui instan+ei sau 9udecătorului dele. procurorul. după ca . 1. Or.e propunerea de arestare pre"enti"ă.anului de cercetare penală. sau de instan+a de 9udecată în cursul 9udecă+ii. %articiparea procurorului este obli. :n"inuitul este adus în fa+a 9udecătorului 3i "a fi asistat de apărător. 10( se aplică în !od corespun ător 3i în ca ul !ăsurii obli. ră!asă definiti"ă. 5ispo i+iile art. c$nd consideră că în interesul ur!ăririi penale este necesară arestarea în"inuitului. 103 3i există probe din care re ultă "reunul dintre ca urile pre"ă ute în art. ad!ite sau respin. 1 3i ale art. de a nu părăsi +ara fără încu"iin+area or. pre intă dosarul cau ei. or. se co!unică. Ciua 3i ora se co!unică at$t apărătorului ales sau nu!it din oficiu. c$t 3i procurorului. de procuror. 10971 alin. 5ispo i+iile art.anului care a dispus această !ăsură. ridică pro"i oriu pa3aportul pe durata !ăsurii. 5upă ascultarea în"inuitului. în"inuitului sau inculpatului 3i sec+iei de poli+ie în a cărei ra ă teritorială locuie3te acesta. Copia ordonan+ei procurorului sau. 9udecătorul. în cursul ur!ăririi penale.ur 9udecător.at de acesta fixea ă iua 3i ora de solu+ionare a propunerii de arestare pre"enti"ă. arăt$nd în concret te!eiurile care . !ec-iu'ea I= A%e&ta%ea p%e0e'ti0/ L#" A%e&ta%ea *'0i'uitului 6#T. de îndată. 101 6restarea în"inuitului în cursul ur!ăririi penale 5acă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art. %ropunerea de arestare pre"enti"ă se solu+ionea ă în ca!era de consiliu de un sin. nu!ai după ascultarea acestuia în pre en+a apărătorului. arestarea pre"enti"ă a în"inuitului. /a pre entarea dosarului de către procuror. p$nă la expirarea celor '0 de ore de re+inere. 108.at de pre3edintele instan+ei. 5acă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în alin. după ca . în ca ul în care în"inuitul este re+inut.anele în drept refu ă eliberarea pa3aportului sau.at să asi.Măsura obli.atorie. 1(0 se aplică în !od corespun ător. pre3edintele instan+ei sau 9udecătorul dele. cu propunerea !oti"ată de luare a !ăsurii arestării pre"enti"e a în"inuitului. 9udecătorul dispune.ării de a nu părăsi +ara constă în îndatorirea i!pusă în"inuitului sau inculpatului. indiferent de natura infrac+iunii.

pe%t. !ăsura arestării inculpatului poate fi luată nu!ai dacă pedeapsa pre"ă ută de le.ere frauduloasă cu aceasta. !andatul de arestare a în"inuitului.u2it $%i &<a a&cu'& *' &c$pul +e a &e &u&t%a2e +e la u%(/%i%e &au +e la 4u+ecat/.apteB e< inculpatul a co!is din nou o infrac+iune ori din datele existente re ultă necesitatea î!piedicării să"$r3irii unei alte infrac+iuni2 . p%ecu( )i +ac/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &u't +ate c/ i'culpatul u%(/%e)te &/ &e &u&t%a2/ +e la e.< ??? 6bro. c< * f< 3i i<.e este !ai !are de un an2 cA i'culpatul a . 1 se aplică în !od corespun ător. 3i de la co!unicare.icie'te c/ i'culpatul a *'ce%cat &/ 5/+/%'icea&c/ a. ad!i+$nd propunerea. care nu poate depă3i 10 ile.i luat/ +ac/ &u't *'t%u'ite c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" #76 )i 'u(ai *' 0%eu'ul +i' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA i+e'titatea &au +$(iciliul i'culpatului 'u p$t ./cut p%e2/ti%i pe't%u a&e(e'ea acte. pentru cei lipsă. 1 lit. $%i a .ea pre"ede pedeapsa deten+iunii pe "ia+ă alternati" cu pedeapsa înc8isorii sau pedeapsa înc8isorii !ai !are de 0 ani 3i există probe certe că lăsarea sa în libertate pre intă un pericol concret pentru ordinea publică2 i< există date sau indicii suficiente care 9ustifică te!erea că inculpatul "a exercita presiuni asupra persoanei "ătă!ate sau că "a încerca o în+ele. iar pedeapsa înc8isorii pre"ă ute de le. 1(' alin. a< * c<. e!ite.ată 8< inculpatul a să"$r3it o infrac+iune pentru care le.lue'-a%ea 0%eu'ui (a%t$% &au e.i &tabilite +i' lip&a +atel$% 'ece&a%eB b< infrac+iunea este fla. :n ca urile pre"ă ute la alin.ecuta%ea pe+ep&eiB +A &u't +ate &u. 1(1 alin. precu! 3i nu!ele 3i prenu!ele în"inuitului 3i durata pentru care este dispusă arestarea pre"enti"ă a acestuia. +i&t%u2e%ea $%i alte%a%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/ &au p%i' alte a&e(e'ea .A i'culpatul e&te %eci+i0i&tB . p%i' i'. titlul II. :!potri"a înc8eierii se poate face recurs în ter!en de '0 de ore de la pronun+are.e este deten+iune pe "ia+ă sau înc8isoare !ai !are de ' ani. 3 lit.en+ă. *' &itua-iile a%/tate *' pa%tea &pecial/. p$ate +i&pu'e a%e&ta%ea *'0i'uitului *' ca5u%ile )i c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" #7:" C1'+ &<a +i&pu& a%e&ta%ea. p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ e(ite (a'+atul +e a%e&ta%e a *'0i'uitului" '0i'uitul a%e&tat e&te t%i(i& +e *'+at/ p%$cu%$%ului *(p%eu'/ cu (a'+atul +e a%e&ta%e" L3" A%e&ta%ea i'culpatului ART" #7D C$'+i-iile )i ca5u%ile *' ca%e &e +i&pu'e a%e&ta%ea i'culpatului M/&u%a a%e&t/%ii i'culpatului p$ate .9ustifică luarea !ăsurii arestării pre"enti"e 3i fix$nd durata acesteia. Totodată. pentru cei pre en+i. Mandatul cuprinde în !od corespun ător !en+iunile arătate în art. ART" #7H A%e&ta%ea *'0i'uitului la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ I'&ta'-a +e 4u+ecat/. . 5ispo i+iile art.la%ea a+e0/%ului. 9udecătorul. e< 3i 9<. de ur.rantă.

ită în condi+iile le. 5ispo i+iile art. Cu oca ia pre entării dosarului de către procuror. pre intă dosarul cau ei.e de la data punerii în executare a !andatului de arestare. 9udecătorul dispune.e propunerea de arestare pre"enti"ă. nu!ai după ascultarea acestuia în pre en+a apărătorului. p$nă la expirarea celor '0 de ore de re+inere. pre3edintelui instan+ei sau 9udecătorului dele. %articiparea procurorului este obli. prin înc8eiere !oti"ată.ur 9udecător.at de pre3edintele instan+ei. ter!enul cur.at să asi. c$nd consideră că în interesul ur!ăririi penale este necesară arestarea inculpatului.at de acesta fixea ă iua 3i ora de solu+ionare a propunerii de arestare pre"enti"ă. dacă acesta este re+inut.ii.ure pre en+a în fa+a 9udecătorului a inculpatului arestat sau re+inut. căruia i se dă cu"$ntul pentru a for!ula conclu ii. :n ca ul în care inculpatul se află în stare de re+inere sau de arestare potri"it art. cu propunerea !oti"ată de luare a !ăsurii arestării pre"enti"e a inculpatului.e de la data e!iterii !andatului. arăt$nd te!eiurile care 9ustifică . (a'+atul +e a%e&ta%e e(i& a'te%i$% %/(1'e 0alabil" Du%ata a%e&t/%ii &e calculea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% ali'eatului p%ece+e't" 6lineatul 3 ??? 6bro. Ter!enul cur. afară de ca ul c$nd ea este prelun. dacă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art. Ciua 3i ora se co!unică at$t apărătorului ales sau nu!it din oficiu c$t 3i procurorului. arestarea pre"enti"ă a inculpatului. C1'+ $ cau5/ e&te t%ecut/ pe't%u c$'ti'ua%ea u%(/%i%ii pe'ale +e la u' $%2a' +e u%(/%i%e la altul.atorie. propunerea de arestare "a fi exa!inată în lipsa inculpatului.at 6#T. din oficiu sau la sesi area or. 1. prin înc8eiere. indiferent de natura infrac+iunii. &nculpatul este adus în fa+a 9udecătorului 3i "a fi asistat de apărător. >udecătorul ad!ite sau respin. p$nă la expirarea !andatului de arestare pre"enti"ă a în"inuitului de"enit inculpat sau. 101 3i din cau a stării sănătă+ii ori din cau ă de for+ă !a9oră sau stare de necesitate nu poate fi adus în fa+a 9udecătorului. :n ca ul în care sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în alin. 10971 6restarea inculpatului în cursul ur!ăririi penale %rocurorul. acesta din ur!ă fiind obli. 103 3i există "reunul dintre ca urile pre"ă ute în art.at de acesta.ART" #7> Du%ata a%e&t/%ii i'culpatului 5urata arestării inculpatului în cursul ur!ăririi penale nu poate depă3i 30 de ile. în pre en+a apărătorului. 5osarul se pre intă pre3edintelui instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond sau al instan+ei corespun ătoare în a cărei circu!scrip+ie se află locul de deten+ie ori 9udecătorului dele. 108. pre3edintele instan+ei sau 9udecătorul dele.anului de cercetare penală. c$nd arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului. iar în ca ul c$nd arestarea a fost dispusă în lipsa acestuia. 1(0 se aplică în !od corespun ător. %ropunerea de arestare pre"enti"ă se solu+ionea ă în ca!era de consiliu de un sin.

e de la ur!ărire sau de la 9udecată. 10 3i art. 5ispo i+iile art. în ter!en de '0 de ore de la pronun+are. pentru cei pre en+i. prenu!ele 3i calitatea persoanei care a e!is !andatul de arestare2 d< datele pri"itoare la persoana inculpatului. 6#T. :!potri"a înc8eierii se poate face recurs. pre"ă ute în art. 70. 1(1 Con+inutul !andatului de arestare 5upă întoc!irea 8otăr$rii prin care s*a dispus arestarea inculpatului. 3i de la co!unicare. 6restarea pre"enti"ă a inculpatului se dispune înainte de expirarea duratei arestării în"inuitului. 3i codul nu!eric personal2 e< arătarea faptei ce for!ea ă obiectul inculpării 3i denu!irea infrac+iunii2 f< încadrarea 9uridică a faptei 3i pedeapsa pre"ă ută de le. iar un alt . care nu poate depă3i 30 de ile. 6#T. 6#T. se află în străinătate ori se sustra.luarea !ăsurii arestării pre"enti"e 3i fix$nd durata acesteia. afară de ca ul c$nd inculpatul este dispărut. Mandatul de arestare a în"inuitului încetea ă la data e!iterii !andatului de arestare a inculpatului. c$nd !andatul a fost e!is fără ascultarea inculpatului. 5acă prin aceea3i 8otăr$re s*a dispus arestarea !ai !ultor inculpa+i.e2 . pentru cei lipsă. 6restarea inculpatului nu poate fi dispusă dec$t pentru ilele care au ră!as după scăderea din 30 de ile a perioadei în care acesta a fost anterior re+inut sau arestat. acesta "a fi ascultat i!ediat ce a fost prins ori s*a pre entat. 1 se aplică în !od corespun ător. 9udecătorul e!ite de îndată !andat de arestare. :n ca ul în care inculpatul este dispărut. 1(' alin. 101 alin. 10971 alin. 5ispo i+iile alineatelor precedente se aplică 3i în ca ul în care procurorul pune în !i3care ac+iunea penală înainte de expirarea duratei !andatului de arestare a în"inuitului. se află în străinătate ori se sustra. 1(' =xecutarea !andatului C$nd !andatul de arestare a fost e!is după ascultarea inculpatului. 1. se e!ite !andat de arestare separat pentru fiecare dintre ei.< te!eiurile concrete care deter!ină arestarea2 8< ordinul de a fi arestat inculpatul2 i< indicarea locului unde ur!ea ă a fi de+inut cel arestat2 9< se!nătura 9udecătorului.e de la ur!ărire sau de la 9udecată ori se află în una dintre situa+iile pre"ă ute în art. :n !andatul de arestare trebuie să se arate) a< instan+a care a dispus luarea !ăsurii arestării inculpatului2 b< data 3i locul e!iterii2 c< nu!ele. 1(0 6scultarea inculpatului Măsura arestării inculpatului poate fi luată nu!ai după ascultarea acestuia de către procuror 3i de către 9udecător. 9udecătorul care a e!is !andatul în!$nea ă un exe!plar al !andatului persoanei arestate.

anului care efectuea ă ur!ărirea penală. 3.exe!plar îl tri!ite or. !oti"at.irea. 1(3 Obiec+ii în ceea ce pri"e3te identitatea 5acă cel arestat ridică obiec+ii în contra executării !andatului nu!ai în ceea ce pri"e3te identitatea. care. 1. cere rela+ii 9udecătorului care a e!is !andatul. 1(1 %ropunerea pentru prelun.8erea 3i înaintată de acesta.ită. dacă este necesar. pentru executare. 6#T. 5acă instan+a constată că persoana adusă nu este cea arătată în !andat. 1(( alin. 6#T.irea duratei arestării inculpatului poate fi dispusă de instan+a căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond sau de instan+a corespun ătoare în a cărei circu!scrip+ie se află locul de de+inere. %$nă la re ol"area obiec+iilor. 1 * 3. instan+a. p%i' ca%e c$'&tat/ acea&ta )i *')tii'-ea5/ $%2a'ul 4u+icia% ca%e a e(i& (a'+atul. 5acă arestarea a fost dispusă de o instan+ă inferioară celei co!petente să acorde prelun. dacă te!eiurile care au deter!inat arestarea ini+ială i!pun în continuare pri"area de libertate sau există te!eiuri noi care să 9ustifice pri"area de libertate. :n ca ul pre"ă ut în alin. 1(' alin.irea arestării dispuse în cursul ur!ăririi penale %relun. în cursul ur!ăririi penale. :n ca urile pre"ă ute în alin. '.anului de cercetare penală este a"i ată de procurorul care exercită supra"e. fixea ă de îndată ter!en de 9udecată. instan+a dispune prin înc8eiere.entă.$&t 2/&it/. o pune i!ediat în libertate. dispune punerea în libertate a persoanei î!potri"a căreia s*a executat !andatul. căreia îi predă un exe!plar al !andatului 3i o conduce la 9udecătorul care a e!is !andatul. %ropunerea or. instan+ei pre"ă ute în art. ART" #87 Ne2/&i%ea pe%&$a'ei p%e0/5ute *' (a'+at C1'+ pe%&$a'a p%e0/5ut/ *' (a'+at 'u a .ecuta%ea *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal. propunerea se înaintea ă instan+ei co!petente.anul de poli+ie procedea ă la arestarea persoanei arătate în !andat. proced$ndu*se potri"it art. prelun. cu cel pu+in ( ile înainte de expirarea duratei arestării. 1(( se dispune pe ba a propunerii !oti"ate a or. $%2a'ul *'&/%ci'at cu e. iar dacă constată că obiec+iile sunt nefondate. !andatul e!is se înaintea ă în dublu exe!plar or. dacă aprecia ă că nu există pericol de dispari+ie. 1(( %relun.anului de poli+ie. p%ecu( )i $%2a'ele c$(pete'te pe't%u +a%ea *' u%(/%i%e" 6#T.irea duratei arestării pre"ă ute în art. 1(0. Or. >udecătorul procedea ă la ascultarea inculpatului. este condus în fa+a instan+ei locului unde a fost .anului de poli+ie pentru a fi predat la locul de de+inere o dată cu arestatul. .irea duratei arestării în cursul ur!ăririi penale 6restarea inculpatului dispusă de instan+ă poate fi prelun. iar dacă acesta ridică obiec+ii care necesită o re ol"are ur. dispune executarea !andatului.ăsit. ce se tri!ite 3i 9udecătorului care a e!is !andatul. C$nd !ăsura arestării a fost dispusă în lipsa inculpatului potri"it art.

ăsesc !ai !ul+i inculpa+i aresta+i pentru care durata arestării pre"enti"e expiră la date diferite.atorie. cu cel pu+in ( ile înainte de expirarea duratei arestării pre"enti"e 3i "a putea fi consultat de apărător. 6#T. pentru cei lipsă. pentru cei pre en+i.irea. instan+a 3i cu pri"ire la ceilal+i inculpa+i.irii arestării pre"enti"e.irii arestării poate fi atacată cu recurs de procuror sau de inculpat în ter!en de '0 de ore de la pronun+are. &nculpatul este adus în fa+a instan+ei 3i "a fi asistat de apărător.irea arestării pre"enti"e nu este suspensi" de executare. procurorul care sesi ea ă instan+a pentru unul dintre inculpa+i "a sesi a.iri. 5urata totală a arestării pre"enti"e în cursul ur!ăririi penale nu poate depă3i un ter!en re onabil. 3i co!unică înc8eierea celor lipsă de la 9udecată în acela3i ter!en.ur 9udecător. 110 . &nculpatul este adus la 9udecarea recursului. fiecare neput$nd depă3i 30 de ile.ată să restituie dosarul procurorului în ter!en de '0 de ore de la expirarea ter!enului de recurs. indiferent de natura infrac+iunii.%ropunerea se anexea ă la adresa de sesi are a instan+ei. :n ca ul în care inculpatul arestat se află internat în spital 3i din cau a stării sănătă+ii nu poate fi adus în fa+a instan+ei sau în alte ca uri deosebite în care deplasarea sa nu este posibilă. ART" #8H Ab%$2at" ART" #8D Ab%$2at" 6#T. instan+a este obli. de un sin. dar nu!ai în pre en+a apărătorului. &nstan+a solu+ionea ă propunerea 3i se pronun+ă asupra prelun. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus prelun. sau de la co!unicare. aceasta nu "a putea depă3i 30 de ile. C$nd în aceea3i cau ă se . propunerea "a fi exa!inată în lipsa inculpatului. 5acă înc8eierea pri!ei instan+e care se pronun+ă asupra prelun. :n cuprinsul adresei se pot arăta 3i alte !oti"e care 9ustifică prelun. totodată.irea arestării dec$t cele cuprinse în propunere. căruia i se dă cu"$ntul pentru a pune conclu ii.irii arestării pre"enti"e nu este atacată cu recurs.irii arestării dispuse în cursul ur!ăririi penale 5osarul cau ei "a fi depus de procuror. %ropunerea de prelun. #ecursul se solu+ionea ă înainte de expirarea duratei arestării pre"enti"e.ată să o aducă la cuno3tin+ă inculpatului. >udecătorul poate acorda 3i alte prelun. Măsura dispusă de instan+ă se co!unică ad!inistra+iei locului de de+inere. în ter!en de '0 de ore de la pri!irea dosarului. :nc8eierea prin care s*a 8otăr$t asupra prelun. 5ispo i+iile alineatelor precedente se aplică în !od corespun ător. care este obli. :n ca ul în care instan+a acordă prelun.ire a arestării se solu+ionea ă în ca!era de consiliu. 1(9 %rocedura prelun. o dată cu sesi area instan+ei. 3i nu !ai !ult de 180 de ile. %articiparea procurorului este obli.

. prin înc8eiere !oti"ată. 1107b Berificări pri"ind arestarea inculpatului în cursul 9udecă+ii :n cursul 9udecă+ii. pentru cei lipsă.$'+ @ec+iunea &B71 5ispo i+ii speciale pentru !inori 6#T.enerale . 30071. instan+a "erifică periodic. se poate dispune din nou această !ăsură.irea arestării. 103 3i există "reunul dintre ca urile pre"ă ute de art. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus arestarea nu este suspensi" de executare. 1(1 se aplică 3i în ca ul arestării inculpatului în cursul 9udecă+ii. 6#T. 3i de la co!unicare. 5acă instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea pre"enti"ă au încetat sau că nu există te!eiuri noi care să 9ustifice pri"area de libertate. ' aplic$ndu*se în !od corespun ător.Men+inerea arestării inculpatului la pri!irea dosarului C$nd procurorul dispune.at A%e&ta%ea )i p%elu'2i%ea a%e&t/%ii i'culpatului c$'+a('at +e i'&ta'-a +e . re"ocarea arestării pre"enti"e 3i punerea de îndată în libertate a inculpatului. &nstan+a. 5ispo i+iile art. prin înc8eiere. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. iar recursul se 9udecă în 3 ile.e de la pronun+are. procedea ă potri"it art. 1107a alin. 108. instan+a dispune. 1107a 6restarea inculpatului în cursul 9udecă+ii 6restarea pre"enti"ă a inculpatului poate fi dispusă în cursul 9udecă+ii. C$nd instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea i!pun în continuare pri"area de libertate sau că există te!eiuri noi care 9ustifică pri"area de libertate. tri!iterea în 9udecată a inculpatului aflat în stare de arest. !en+inerea arestării pre"enti"e. pre"ederile art. în cursul ur!ăririi penale sau al 9udecă+ii. 6#T. dacă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art. dacă au inter"enit ele!ente noi care fac necesară pri"area sa de libertate. pentru cei pre en+i. a duratei pentru care a fost dispusă prelun. dar nu !ai t$r iu de 10 de ile. Ter!enul de recurs este de '0 de ore 3i cur.a+ă de inculpatul care a !ai fost anterior arestat în aceea3i cau ă. după ca . :nc8eierea poate fi atacată separat cu recurs. 1107d ??? 6bro. prin rec8i itoriu. în ca!era de consiliu.at P%elu'2i%ea a%e&t/%ii *' cu%&ul 4u+ec/-ii 6#T. 6#T. prin înc8eiere !oti"ată. le. 1107e 5ispo i+ii . :nc8eierea poate fi atacată cu recurs. dosarul se înaintea ă instan+ei co!petente cu cel pu+in ( ile înainte de expirarea !andatului de arestare sau.alitatea 3i te!einicia arestării pre"enti"e. 1107c ??? 6bro. dispune.

în raport cu particularită+ile "$rstei lor. !inorul între 10 3i 11 ani. 1107f 5repturile proprii 3i re. && 3i &B. 11078 6restarea pre"enti"ă a !inorului Minorul între 10 3i 11 ani nu poate fi arestat pre"enti" dec$t dacă pedeapsa pre"ă ută de le. de procuror. părin+ii.8ere a executării sanc+iunilor nepri"ati"e de libertate de pe l$n.e pentru !inorii re+inu+i sau aresta+i pre"enti" este asi. #e+inerea poate fi prelun. persoana în în.ură. li se asi.atorie. psi8ică sau !orală a !inorului.e pentru de+inu+ii pre"enti" ce au depă3it 18 ani. 6#T.i!ului special pre"ă ute de le. drepturi proprii 3i un re. 3i ser"iciul de reinte. 6#T.erii lor de la ur!ărirea penală. 6#T.anului de cercetare penală sau a procurorului :n !od cu totul excep+ional.#e+inerea 3i arestarea pre"enti"ă a !inorului se fac potri"it dispo i+iilor pre"ă ute în sec+iunile &. cu în3tiin+area 3i sub controlul procurorului.urată prin controlul unui 9udecător anu!e dese!nat de pre3edintele instan+ei.8erea căreia se află !inorul. !inorii se +in separat de !a9ori.anis!e abilitate de le. în ca ul arestării.i! special de deten+ie pre"enti"ă. poate fi re+inut la dispo i+ia procurorului sau a or.rare socială a infractorilor 3i de supra"e. or. 3i în ter!en de '0 de ore. #espectarea drepturilor 3i a re. pentru o durată ce nu poate depă3i 10 ore. re+inu+i ori aresta+i pre"enti". precu! 3i prin controlul altor or.i!ul special pentru !inori Minorilor re+inu+i sau aresta+i pre"enti" li se asi. pentru o durată de cel !ult 10 ore.e să "i ite e de+inu+ii pre"enti".anului de cercetare penală. tutorele. pe l$n. .ă drepturile pre"ă ute de le.ură în toate ca urile asisten+ă 9uridică obli. 6tunci c$nd se dispune re+inerea sau arestarea pre"enti"ă a unui în"inuit ori inculpat !inor se încuno3tin+ea ă despre aceasta i!ediat.ările 3i co!pletările din pre enta sec+iune. conse!n$ndu*se aceasta într*un proces*"erbal. în locuri anu!e destinate !inorilor aresta+i pre"enti".anele 9udiciare fiind obli. care răspunde penal. #e+inerea !inorului la dispo i+ia or.e cu deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoare de 10 ani ori !ai !are.ri9irea sau supra"e. dacă există date certe că !inorul a co!is o infrac+iune pedepsită de le. iar în ca de arestare. în ca ul re+inerii. 9udecată ori de la executarea pedepsei.ă instan+a căreia i*ar re"eni să 9udece în pri!ă instan+ă cau a. alte persoane pe care le dese!nea ă acesta. cu dero. :n ti!pul re+inerii sau arestării pre"enti"e. prin "i itarea locurilor de de+inere pre"enti"ă de către procuror.ate să ia !ăsuri pentru dese!narea unui apărător din oficiu dacă !inorul nu 3i*a ales unul 3i pentru ca acesta să poată lua contact direct cu !inorul arestat 3i să co!unice cu el. să nu pre9udicie e de "oltarea fi ică.ită nu!ai dacă se i!pune. prin ordonan+ă !oti"ată. :n"inui+ilor sau inculpa+ilor !inori. astfel înc$t !ăsurile pri"ati"e de libertate.e pentru fapta de care este în"inuit este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de 10 ani ori !ai !are 3i o altă !ăsură pre"enti"ă nu este suficientă. 1107. luate fa+ă de !inori în scopul bunei desfă3urări a procesului penal ori al î!piedicării sustra.

arestarea pre"enti"ă a inculpatului !inor între 10 3i 11 ani în cursul ur!ăririi penale poate fi prelun. !ec-iu'ea = Libe%a%ea p%$0i5$%ie &ub c$'t%$l 4u+icia% )i libe%a%ea p%$0i5$%ie pe cau-iu'e 6#T. iar "erificarea le.ită p$nă la 180 de ile. pe ti(pul libe%/%ii p%$0i5$%ii.e este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de '0 de ani sau !ai !are. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor inten+ionate pentru care le.alită+ii 3i te!einiciei arestării pre"enti"e se efectuea ă în cursul 9udecă+ii periodic.irea acestei !ăsuri în cursul ur!ăririi penale sau !en+inerea ei în cursul 9udecă+ii nu poate fi dispusă dec$t în !od excep+ional. sub control 9udiciar sau pe cau+iune. de cel !ult 1( ile. O%2a'ul 4u+icia% +i&pu'e ca.alită+ii 3i te!einiciei arestării pre"enti"e a inculpatului !inor !ai !are de 11 ani în cursul 9udecă+ii se efectuea ă periodic. 6restarea pre"enti"ă a inculpatului !inor în cursul ur!ăririi penale nu poate să depă3ească. în total.ită p$nă la 180 de ile. arestarea pre"enti"ă a inculpatului !inor în cursul ur!ăririi penale poate fi prelun. un ter!en re onabil 3i nu !ai !ult de 90 de ile. /iberarea pro"i orie sub control 9udiciar nu se acordă în ca ul în care în"inuitul sau inculpatul este recidi"ist ori c$nd există date din care re ultă necesitatea de a*l î!piedica să să"$r3ească alte infrac+iuni sau că acesta "a încerca să ădărnicească aflarea ade"ărului prin influen+area unor !artori sau exper+i. 11071 Modalită+ile liberării pro"i orii :n tot cursul procesului penal. fiecare prelun. Berificarea le.5urata arestării inculpatului !inor între 10 3i 11 ani este. un ter!en re onabil 3i nu !ai !ult de 10 de ile.ire neput$nd depă3i 1( ile. dar nu !ai t$r iu de 00 de ile. 5urata !ăsurii pre"enti"e poate fi prelun. c$nd pedeapsa pre"ă ută de le. de fiecare dată cu '0 de ile. 5urata arestării în"inuitului !inor este de cel !ult 3 ile. :n !od excep+ional.erea !i9loacelor de probă sau prin alte ase!enea fapte.ită în cursul ur!ăririi penale. i'culpatul &/ %e&pecte u'a &au (ai (ulte +i' u%(/t$a%ele $bli2a-ii@ . alterarea ori distru. c$nd pedeapsa pre"ă ută de le. dar nu !ai t$r iu de 30 de ile. în cursul ur!ăririi penale. L#" Libe%a%ea p%$0i5$%ie &ub c$'t%$l 4u+icia% ART" #:?93 C$'+i-iile libe%/%ii /iberarea pro"i orie sub control 9udiciar se poate acorda în ca ul infrac+iunilor să"$r3ite din culpă. în total. %relun. &nculpatul !inor !ai !are de 11 ani poate fi arestat pre"enti" în cursul ur!ăririi penale pe o durată de cel !ult '0 de ile. :n !od excep+ional.ea pre"ede pedeapsa înc8isorii ce nu depă3e3te 1' ani.e este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de 10 ani ori !ai !are. în"inuitul sau inculpatul arestat pre"enti" poate cere punerea sa în libertate pro"i orie. 6restarea pre"enti"ă a !inorului în cursul ur!ăririi penale nu poate să depă3ească.

aA &/ 'u +ep/)ea&c/ li(ita te%it$%ial/ ,i;at/ +ec1t *' c$'+i-iile &tabilite +e $%2a'ul 4u+icia%B bA &/ c$(u'ice $%2a'ului 4u+icia% $%ice &cCi(ba%e +e +$(iciliu &au %e)e+i'-/B cA &/ 'u (ea%2/ *' l$cu%i a'u(e &tabiliteB +A &/ &e p%e5i'te la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au. +up/ ca5. la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ $%i +e c1te $%i e&te cCe(atB eA &/ 'u i't%e *' le2/tu%/ cu a'u(ite pe%&$a'e +ete%(i'ateB ,A &/ 'u c$'+uc/ 'ici u' aut$0eCicul &au a'u(ite aut$0eCiculeB 2A &/ 'u e;e%cite $ p%$,e&ie +e 'atu%a aceleia +e ca%e &<a ,$l$&it la &/01%)i%ea ,aptei" 6#T. 1107'a Or,anul care dispune liberarea pro"i orie /iberarea pro"i orie sub control 9udiciar se dispune, at$t în cursul ur!ăririi penale, c$t 3i în cursul 9udecă+ii, de instan+a de 9udecată. 6#T. 1107'b Or,anul care efectuea ă controlul respectării obli,a+iilor Controlul !odului în care în"inuitul sau inculpatul respectă obli,a+iile stabilite de instan+ă re"ine 9udecătorului dele,at cu executarea, precu! 3i procurorului 3i or,anului de poli+ie. 6#T. 11073 Modificarea sau ridicarea controlului 9udiciar Controlul 9udiciar instituit de instan+ă poate fi oric$nd !odificat sau ridicat de aceasta, în total sau în parte, pentru !oti"e te!einice. L3" Libe%a%ea p%$0i5$%ie pe cau-iu'e 6#T. 11070 Condi+iile liberării /iberarea pro"i orie pe cau+iune se poate acorda de instan+a de 9udecată, at$t în cursul ur!ăririi penale, c$t 3i al 9udecă+ii, la cerere, c$nd s*a depus cau+iunea 3i sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute în art. 1107' alin. 1 3i '. %e ti!pul liberării pro"i orii, în"inuitul sau inculpatul este obli,at să se pre inte, la c8e!area instan+ei, să co!unice orice sc8i!bare de do!iciliu sau re3edin+ă 3i să respecte obli,a+iile pre"ă ute în art. 1107' alin. 3 pe care instan+a le dispune. ART" #:?98 Cau-iu'ea Cau+iunea ,arantea ă respectarea de către în"inuit sau inculpat a obli,a+iilor ce*i re"in în ti!pul liberării pro"i orii. Cuantu!ul cau+iunii este de cel pu+in 10.000.000 lei. Conse!narea cau+iunii se face pe nu!ele în"inuitului sau inculpatului 3i la dispo i+ia instan+ei care a stabilit cuantu!ul cau+iunii. Cau-iu'ea &e %e&tituie c1'+@ aA &e %e0$c/ libe%a%ea p%$0i5$%ie pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #:?9#? ali'" # lit" aAB b< se constată de instan+ă, prin înc8eiere, că nu !ai există te!eiurile care au 9ustificat !ăsura arestării pre"enti"e2

cA &e +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e pe'al/. *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale. acCita%ea &au *'ceta%ea p%$ce&ului pe'alB +A &e p%$'u'-/ pe+eap&a a(e'5ii &au pe+eap&a *'cCi&$%ii cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e;ecut/%ii $%i cu &u&pe'+a%ea e;ecut/%ii &ub &up%a0e2Ce%e &au cu e;ecuta%ea la l$cul +e (u'c/B eA &e +i&pu'e c$'+a('a%ea la pe+eap&a *'cCi&$%ii" f< cererea de liberare pro"i orie a fost respinsă potri"it art. 11078a alin. 1. Cau-iu'ea 'u &e %e&tituie. *' ca5ul p%e0/5ut la lit" eA. c1'+ libe%a%ea p%$0i5$%ie &<a %e0$cat p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" #:?9#? ali'" # lit" bA" Cau-iu'ea &e ,ace 0e'it la bu2etul +e &tat. la %/(1'e%ea +e,i'iti0/ a C$t/%1%ii +e c$'+a('a%e" ' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" bA < eA &e +i&pu'e )i *'ceta%ea &t/%ii +e libe%a%e p%$0i5$%ie" L6" Di&p$5i-ii c$(u'e 6#T. 11071 Cererea de liberare pro"i orie 3i or,anul co!petent să o re ol"e Cererea de liberare pro"i orie poate fi făcută, at$t în cursul ur!ăririi penale, c$t 3i în cursul 9udecă+ii, de către în"inuit sau inculpat, so+ul ori rudele apropiate ale acestuia. Cererea trebuie să cuprindă nu!ele, prenu!ele, do!iciliul 3i calitatea persoanei care o face, precu! 3i !en+iunea cunoa3terii dispo i+iilor le,ii pri"itoare la ca urile de re"ocare a liberării pro"i orii. :n ca ul liberării pro"i orii pe cau+iune, cererea trebuie să cuprindă 3i obli,a+ia depunerii cau+iunii 3i !en+iunea cunoa3terii dispo i+iilor le,ii pri"ind ca urile de nerestituire a cau+iunii. #e ol"area cererii, în cursul ur!ăririi penale, re"ine instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond, iar în cursul 9udecă+ii, instan+ei sesi ate cu 9udecarea cau ei. Cererea depusă la or,anul de cercetare penală, la procuror ori la ad!inistra+ia locului de de+inere se înaintea ă, în ter!en de '0 de ore, instan+ei co!petente. 6#T. 11077 Măsurile pre!er,ătoare exa!inării cererii &nstan+a "erifică dacă cererea de liberare pro"i orie cuprinde !en+iunile pre"ă ute în art. 11071 alin. ' 3i 3 3i, dacă este ca ul, ia !ăsuri pentru co!pletarea acesteia. C$nd cererea este depusă la instan+ă înaintea ter!enului de 9udecată, aceste obli,a+ii re"in pre3edintelui, care procedea ă 3i la încuno3tin+area persoanei care a făcut cererea despre ter!enul de 9udecare a cererii. C$nd cererea este făcută de o altă persoană dec$t în"inuitul sau inculpatul, din cele arătate în art. 11071 alin. 1, instan+a îl întreabă pe în"inuit sau pe inculpat dacă î3i însu3e3te cererea, iar declara+ia acestuia se conse!nea ă pe cerere. 6#T. 11078 =xa!inarea 3i ad!iterea în principiu a cererii &nstan+a exa!inea ă, de ur,en+ă, cererea, "erific$nd dacă sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e pentru ad!isibilitatea în principiu a acesteia.

:n ca ul cererii de liberare pe cau+iune, dacă instan+a constată că sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e, stabile3te cuantu!ul cau+iunii 3i ter!enul în care cau+iunea trebuie depusă, încuno3tin+$nd despre aceasta persoana care a făcut cererea. 5upă depunerea do"e ii de conse!nare a cau+iunii, instan+a ad!ite în principiu cererea 3i fixea ă ter!enul pentru solu+ionarea ei. 5acă nu sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e 3i do"ada de conse!nare a cau+iunii nu a fost depusă, cererea se respin,e. 6#T. 11078a @olu+ionarea cererii @olu+ionarea cererii se face după ascultarea în"inuitului sau a inculpatului, a conclu iilor apărătorului, precu! 3i ale procurorului. :n ca ul în care se constată că sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e 3i cererea este înte!eiată, instan+a ad!ite cererea 3i dispune punerea în libertate pro"i orie a în"inuitului sau inculpatului. &nstan+a, în ca ul ad!iterii cererii de liberare pro"i orie, stabile3te 3i obli,a+iile ce ur!ea ă a fi respectate de în"inuit sau inculpat. Copia dispo iti"ului înc8eierii ră!ase definiti"e ori un extras al acesteia se tri!ite ad!inistra+iei locului de de+inere 3i or,anului de poli+ie în a cărui ra ă teritorială locuie3te în"inuitul sau inculpatul. %ersoanele interesate se încuno3tin+ea ă. 6d!inistra+ia locului de de+inere este obli,ată să ia !ăsuri pentru punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului. :n ca ul în care nu sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e, c$nd cererea este neînte!eiată sau c$nd aceasta a fost făcută de către o altă persoană 3i nu a fost însu3ită de în"inuit sau de inculpat, instan+a respin,e cererea. 6#T. 11079 #ecursul î!potri"a înc8eierilor pri"ind liberarea pro"i orie :!potri"a înc8eierii prin care s*a ad!is ori s*a respins cererea de liberare pro"i orie se poate face recurs de către în"inuit sau inculpat ori de către procuror, la instan+a superioară. Ter!enul de recurs este de '0 de ore 3i cur,e de la pronun+are, pentru cei pre en+i, 3i de la co!unicare, pentru cei lipsă. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. #ecursul se 9udecă în ter!en de două ile. #ecursul se "a solu+iona în ca!era de consiliu. :n"inuitul sau inculpatul este adus la 9udecarea recursului. %articiparea procurorului este obli,atorie. &nstan+a se pronun+ă în aceea3i i asupra ad!iterii sau respin,erii recursului. #ecursul î!potri"a înc8eierii prin care s*a respins cererea de liberare pro"i orie nu este suspensi" de executare. 5osarul se restituie în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea recursului. 5ispo i+iile alineatelor precedente se aplică în !od corespun ător 3i în ca ul !odificării sau ridicării controlului 9udiciar. 6#T. 110710 #e"ocarea liberării

11070 alin. o infrac+iune pentru care este ur!ărit sau 9udecat. constată că în"inuitul sau inculpatul se află în "reuna dintre situa+iile arătate în art. cu ascultarea în"inuitului sau inculpatului asistat de apărător. cu rea*credin+ă. &nstan+a ia !ăsuri pentru aducerea la îndeplinire a internării !edicale pro"i orii 3i. #e"ocarea liberării pro"i orii se dispune de instan+ă. a !ăsurii de si. $%i $ pe%&$a'/ ca%e +at$%it/ 01%&tei. :!potri"a înc8eierii instan+ei prin care s*a dispus re"ocarea liberării pro"i orii se poate face recurs.l/ u' (i'$%. 113 sau 110 din Codul penal.a+iile ce*i re"in potri"it art. $ pe%&$a'/ pu&/ &ub i'te%+ic-ie. CAP" 3 ALTE MĂ!URI PROCE!UALE !ec-iu'ea I Lua%ea (/&u%il$% +e $c%$ti%e )i +e &i2u%a'-/ ART" #:# M/&u%ile +e $c%$ti%e *' ca5 +e %e-i'e%e &au +e a%e&ta%e p%e0e'ti0/ C1'+ (/&u%a %e-i'e%ii &au a a%e&t/%ii p%e0e'ti0e a . totodată. dispune luarea./iberarea pro"i orie poate fi re"ocată dacă) a< se descoperă fapte sau î!pre9urări ce nu au fost cunoscute la data ad!iterii cererii de liberare pro"i orie 3i care 9ustifică arestarea în"inuitului sau inculpatului2 b< în"inuitul sau inculpatul nu îndepline3te. sesi ea ă co!isia !edicală co!petentă să a"i e e internarea bolna"ilor !intali 3i a toxico!anilor periculo3i.uran+ă corespun ătoare. 3 3i art.$&t luat/ . &nstan+a dispune luarea !ăsurilor de si. fără !oti"e te!einice. în !od pro"i oriu de instan+a de 9udecată. 1107' alin. b$lii &au altei cau5e a%e 'e0$ie +e a4ut$%.ie *')tii'-at/ aut$%itatea c$(pete't/ *' 0e+e%ea lu/%ii (/&u%il$% +e $c%$ti%e" Obli2a-ia +e *'cu'$)ti'-a%e %e0i'e $%2a'ului 4u+icia% ca%e a luat (/&u%a %e-i'e%ii $%i a a%e&t/%ii p%e0e'ti0e" ART" #:3 Lua%ea (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ 5acă procurorul.uran+ă corespun ătoare este dispusă. 5ispo i+iile art. c$nd acesta. :n cursul 9udecă+ii !ăsura de si. de ase!enea. în !od pro"i oriu. sesi ea ă instan+a care.a-/ +e u' *'0i'uit &au i'culpat *' a c/%ui $c%$ti%e &e a. t%ebuie &/ . 1 nu!ai după ascultarea în"inuitului ori inculpatului 3i în pre en+a apărătorului 3i a procurorului. nu se pre intă la c8e!area făcută. obli. ' sau încearcă să ădărnicească aflarea ade"ărului ori să"$r3e3te din nou. cu inten+ie. :n ca de re"ocare a liberării pro"i orii. în cursul ur!ăririi penale. $ pe%&$a'/ c/%eia i &<a i'&tituit cu%atela. dacă este ca ul. . instan+a dispune arestarea pre"enti"ă a în"inuitului sau inculpatului 3i e!ite un nou !andat de arestare. #e"ocarea se dispune 3i în lipsa în"inuitului sau inculpatului. 11079 se aplică în !od corespun ător.uran+ă pre"ă ute în alin. prin înc8eiere.

M/&u%a i'te%'/%ii p%$0i5$%ii +u%ea5/ p1'/ la c$'.urătorii dispuse de procuror sau de instan+a de 9udecată pot fi aduse la îndeplinire 3i prin or. în "ederea reparării pa.ubei produse prin infrac+iune.ceptate +e le2e" M/&u%ile a&i2u%/t$%ii *' 0e+e%ea %epa%/%ii pa2ubei &e p$t lua la ce%e%ea p/%-ii ci0ile &au +i' $.i &ecCe&t%ate bu'u%i ca%e apa%-i' u'ei u'it/-i +i't%e cele la ca%e &e %e.arantarea executării pedepsei a!en ii.ecuta%ea" !ec-iu'ea II M/&u%ile a&i2u%/t$%ii.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al. 10( din Codul penal.iciu" Lua%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii e&te $bli2at$%ie@ a< ??? 6bro.ecut$%ul 4u+ec/t$%e&c" Măsurile asi.e%ci-iu %e&t%1'&/" ART" #:7 O%2a'ele ca%e a+uc la *'+epli'i%e (/&u%ile a&i2u%/t$%ii O%+$'a'-a +e lua%e a (/&u%ii a&i2u%/t$%ii &e a+uce la *'+epli'i%e +e c/t%e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e a luat (/&u%a" 'cCeie%ea i'&ta'-ei 4u+ec/t$%e)ti p%i' ca%e &<a +i&pu& lua%ea (/&u%ii a&i2u%/t$%ii &e a+uce la *'+epli'i%e p%i' e.ată bA *' ca5ul *' ca%e cel 0/t/(at e&te $ pe%&$a'/ lip&it/ +e capacitate +e e.ie a+u&/ la *'+epli'i%e +e c/t%e &ec%eta%ul pa%cCetului" ART" #:8 . ace&ta p$ate +i&pu'e ca (/&u%a a&i2u%/t$%ie luat/ &/ . prin instituirea unui sec8estru. p1'/ la c$'cu%e'-a 0al$%ii p%$babile a pa2ubei" M/&u%ile a&i2u%/t$%ii pe't%u 2a%a'ta%ea e.i atacat/ &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul 'u &u&pe'+/ e.i%(a%ea ace&teia +e c/t%e i'&ta'-a +e 4u+ecat/" C$'. p%ecu( )i cele e.ecut/%ii pe+ep&ei a(e'5ii &e iau 'u(ai a&up%a bu'u%il$% *'0i'uitului &au i'culpatului" Nu p$t . a bunurilor !obile 3i i!obile. M/&u%ile a&i2u%/t$%ii *' 0e+e%ea %epa%/%ii pa2ubei &e p$t lua a&up%a bu'u%il$% *'0i'uitului &au i'culpatului )i ale pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te. ' ca5u%ile *' ca%e u%(/%i%ea pe'al/ &e e.ubite.ectuea5/ +e c/t%e p%$cu%$%.i%(at (/&u%a i'te%'/%ii p$ate .i%(a%ea &e . precu! 3i pentru .ace pe ba5a a0i5ului c$(i&iei (e+icale" ' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& i'te%'a%ea (e+ical/. &e 0$% lua )i (/&u%ile p%e0/5ute *' a%t" #:#" F$t/%1%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p%i' ca%e &<a c$'.e%ci-iu &au cu capacitate +e e. în ca ul în care aceasta este una dintre cele la care se referă art.%ac-iu'ii ART" #:6 M/&u%ile a&i2u%/t$%ii Măsurile asi. %e&titui%ea luc%u%il$% )i %e&tabili%ea &itua-iei a'te%i$a%e &/01%)i%ii i'.anele proprii de executare ale unită+ii pă.urătorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau de instan+a de 9udecată 3i constau în indisponibili area.

pe 'u(ele *'0i'uitului.ice +e *'+at/" Metalele &au piet%ele p%e-i$a&e $%i $biectele c$'.ace ulte%i$%. &e la&/ ace&tuia $ c$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal" U' e.ectuate p$t%i0it a%t" #:8.ica%ea bu'u%il$%" Dac/ e. (i4l$acele +e plat/ &t%/i'e.1'+ c$pii +e pe actul p%i' ca%e &<a +i&pu& &ecCe&t%ul )i u' e.ceptate +e le2e +e la u%(/%i%e.ica%ea . $biectele +i' (etale &au piet%e p%e-i$a&e. $biectele +e a%t/ )i +e (u5eu./cut/ p$t%i0it ali'" 6 )i H. !u(ele +e ba'i %e5ultate +i' 0al$%i. put1'+ %ecu%2e *' ca5 +e 'ece&itate )i la e. p%ecu( )i &u(ele +e ba'i %i+icate p$t%i0it ali'" 3. +a% 'u (ai t1%5iu +e 7D +e $%e +e la %e5$l0a%ea cau5ei +e c/t%e p%$cu%$%.e(pla% +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e la&/ pe%&$a'ei c/%eia i &<a aplicat &ecCe&t%ul.e(pla% al p%$ce&ului<0e%bal +e &ecCe&t%u" ART" #:H P$p%i%ea .i %i+icate *' ($+ $bli2at$%iu" Bu'u%ile pe%i&abile &e p%e+au u'it/-il$% c$(e%ciale cu capital (a4$%ita% +e &tat. ca%e &u't $bli2ate &/ le p%i(ea&c/ )i &/ le 0al$%i. 0$% . *' te%(e' +e cel (ult 6 5ile +e la %i+ica%ea ba'il$% $%i +e la 0al$%i. c/%uia i &e p%e+/ %ecipi&a +e c$'&e('a%e a &u(ei. c$lec-iile +e 0al$a%e.$&t p%e+ate u'ui cu&t$+e. cu i'+ica%ea 0al$%ii l$%" ' p%$ce&ul<0e%bal &e a%at/ bu'u%ile e.i&t/ pe%ic$l +e *'&t%/i'a%e.ac $biectul &ecCe&t%ului. $%2a'ul ca%e a +i&pu& i'&titui%ea &ecCe&t%ului ce%e $%2a'ului c$(pete't lua%ea i'&c%ip-iei ip$teca%e a&up%a bu'u%il$% &ecCe&t%ate. +up/ te%(i'a%ea u%(/%i%ii pe'ale" Obiectele sec8estrate se păstrea ă p$nă la ridicarea sec8estrului. 2/&ite la pe%&$a'a c/%eia i &<a aplicat &ecCe&t%u" De a&e(e'ea. &e c$'&e('ea5/.e(pla% &e *'ai'tea5/ )i $%2a'ului ca%e a +i&pu& lua%ea (/&u%ii a&i2u%/t$%ii. +e&c%ii'+ a(/'u'-it bu'u%ile &ecCe&t%ate.ec-i$'ate cu ace&tea )i (i4l$acele +e plat/ &t%/i'e &e +epu' la cea (ai ap%$piat/ i'&titu-ie ba'ca%/ c$(pete't/" Titlu%ile +e 0al$a%e i'te%'e. $%i celui ca%e *' ($+ $bi)'uit *l *'l$cuie)te &au u'ui 0eci'" ' ca5ul c1'+ pa%te +i' bu'u%i $%i t$talitatea l$% au . cel$% cu ca%e l$cuie)te. a+(i'i&t%at$%ului. i'culpatului &au pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te. &e c$'&e('ea5/ $biec-iile p/%-il$% &au ale alt$% pe%&$a'e i'te%e&ate" U' e. la +i&p$5i-ia $%2a'ului ca%e a +i&pu& i'&titui%ea &ecCe&t%ului. titlu%ile +e 0al$a%e i'te%'e. *' te%(e' +e 37 +e $%e +e la *'cCeie%ea p%$ce&ului<0e%bal" Pe't%u bu'u%ile i($bile &ecCe&t%ate.ilului acti0it/-ii. ia% *' lip&/. +up/ ca5. p$%ta%ului. $biectele +e a%t/ &au +e (u5eu )i c$lec-iile +e 0al$a%e &e p%e+au &p%e p/&t%a%e i'&titu-iil$% +e &pecialitate" Obiectele p%e0/5ute *' ali'" 7 )i 8 &e p%e+au *' te%(e' +e 7D +e $%e +e la %i+ica%e" Dac/ $biectele &u't &t%ict 'ece&a%e u%(/%i%ii pe'ale.pe%-i" Bu'u%ile pe%i&abile. p%ecu( )i &u(ele +e ba'i ca%e .ice )i &/ e0alue5e bu'u%ile &ecCe&t%ate.P%$ce+u%a &ecCe&t%ului O%2a'ul ca%e p%$ce+ea5/ la aplica%ea &ecCe&t%ului e&te $bli2at &/ i+e'ti. +epu'e%ea &e . celelalte bu'u%i ($bile &ecCe&t%ate 0$% . a'e. p$t%i0it p%$. put1'+u<&e 'u(i u' cu&t$+e" ART" #:: P%$ce&ul<0e%bal +e &ecCe&t%u )i i'&c%ip-ia ip$teca%/ O%2a'ul ca%e aplic/ &ecCe&t%ul *'cCeie p%$ce&<0e%bal +e&p%e t$ate actele e.i pu&e &ub &i2iliu &au %i+icate.

F$t/%1%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p$ate . +e la +ata p%i(i%ii actului p%i' ca%e &e *'. în orice fa ă a procesului penal.ecuta%ea" Dup/ &$lu-i$'a%ea +e. precu! 3i orice altă persoană interesată se pot pl$n. $%i +e c/t%e cel p/2ubit./cut pl1'2e%e *(p$t%i0a a+uce%ii la *'+epli'i%e a (/&u%ii a&i2u%/t$%ii. 118. Orice altă persoană care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere.e procurorului sau instan+ei de 9udecată. &e p$ate . sau de la orice persoană care le*a pri!it spre a le păstra. +up/ ca5.i'iti0/ a p%$ce&ului pe'al. dispune restituirea acestor lucruri persoanei "ătă!ate. potri"it dispo i+iilor art.i'iti0/ a C$t/%1%ii" 6#T. +ac/ 'u &<a .ii'-ea5/ &ecCe&t%ul" Ace&te &u(e 0$% .ecuta%e. &u't p$p%ite *' (1i'ile ace&t$%a )i *' li(itele p%e0/5ute +e le2e.i p%e+ate aceluia)i $%2a' *' 37 +e $%e +e la c$'&e('a%e" ART" #:D C$'te&ta%ea (/&u%ii a&i2u%/t$%ii :n contra !ăsurii asi. în"inuitul sau inculpatul. sunt proprietatea persoanei "ătă!ate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau de+inerea sa. iar restabilirea este posibilă. stabilirea acestui drept 3i restituirea.la%ea a+e0/%ului )i 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei )i cu $bli2a-ia pe't%u cel c/%uia *i &u't %e&tituite &/ le p/&t%e5e p1'/ la %/(1'e%ea +e. TITLUL = ACTE PROCE!UALE ŞI PROCEDURALE COMUNE CAP" # A!I!TENŢA EURIDICĂ ŞI REPREZENTAREA ART" #H# A&i&te'-a *'0i'uitului &au a i'culpatului .ace c$'te&ta-ie p$t%i0it le2ii ci0ile" ART" #:> Re&titui%ea luc%u%il$% 5acă procurorul sau instan+a de 9udecată constată că lucrurile ridicate de la în"inuit ori inculpat. *' te%(e' +e 8 5ile +e la &ca+e'-/. %ecipi&ele u%(1'+ a . Re&titui%ea luc%u%il$% %i+icate a%e l$c 'u(ai +ac/ p%i' acea&ta 'u &e &ti'2Ce%e)te a.urătorii luate 3i a !odului de aducere la îndeplinire a acesteia.!u(ele +e ba'i +at$%ate cu $%ice titlu *'0i'uitului.i c$'&e('ate +e +ebit$%i. partea responsabilă ci"il!ente.i atacat/ &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul 'u &u&pe'+/ e. la +i&p$5i-ia $%2a'ului ca%e a +i&pu& p$p%i%ea &au a $%2a'ului +e e. c$nd sc8i!barea acelei situa+ii a re ultat în !od "ădit din co!iterea infrac+iunii. i'culpatului &au p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te +e c/t%e $ a t%eia pe%&$a'/. 170 #estabilirea situa+iei anterioare %rocurorul sau instan+a de 9udecată poate lua !ăsuri de restabilire a situa+iei anterioare să"$r3irii infrac+iunii.

+ac/ *'0i'uitul &au i'culpatul 'u )i<a ale& u' ap/%/t$%.$&t acceptateB *' &itua-iile p%e0/5ute *' ali'" 3.ur$ndu*i* se confiden+ialitatea con"orbirilor. &e . după ca .'0i'uitul &au i'culpatul a%e +%eptul &/ .$&t *'cu'$)ti'-at +e +ata )i $%a e.ie a&i&tat +e ap/%/t$%. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ 0a a&i2u%a p%e5e'-a ap/%/t$%ului la a&culta%ea i'culpatului" ' ca5ul *' ca%e ap/%/t$%ul *'0i'uitului &au i'culpatului e&te p%e5e't la e.anul 9udiciar dese!nea ă un apărător din oficiu care să*l înlocuiască. ia% actul e&te &e('at )i +e ap/%/t$%" %ersoana re+inută sau arestată are dreptul să ia contact cu apărătorul.ectua%ea u'ui act +e u%(/%i%e pe'al/.ătirea apărării. C1'+ a&i&te'-a 4u%i+ic/ e&te $bli2at$%ie. la data stabilită pentru efectuarea unui act de ur!ărire penală sau la ter!enul de 9udecată fixat.i i'te%5i&/ la p%elu'2i%ea +u%atei a%e&t/%ii +e c/t%e i'&ta'-a +e 4u+ecat/.ectu/%ii actului" C1'+ a&i&te'-a 4u%i+ic/ e&te $bli2at$%ie. ia% la p%e5e'ta%ea (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ acea&ta e&te $bli2at$%ie" Ap/%/t$%ul a%e +%eptul +e a &e pl1'2e. asisten+a 9uridică este obli.ectua%ea actului +e u%(/%i%e pe'al/. ap/%/t$%ul *'0i'uitului &au i'culpatului a%e +%eptul &/ a&i&te la e. dacă apărătorul ales nu se pre intă ne9ustificat la două ter!ene consecuti"e.ea pre"ede pentru infrac+iunea să"$r3ită pedeapsa deten+iunii pe "ia+ă sau pedeapsa înc8isorii de ( ani sau !ai !are. acord$ndu*i ti!pul necesar pentru pre.ectua%ea $%ic/%ui act +e u%(/%i%e pe'al/ )i p$ate . !ilitar în ter!en. cau a se a!$nă. or.anul de ur!ărire penală sau instan+a aprecia ă că în"inuitul ori inculpatul nu 3i*ar putea face sin. p%$cu%$%ul e&te $bli2at &/ %e5$l0e pl1'2e%ea *' cel (ult 7D +e $%e" . Lua%ea +e c$'tact cu ap/%/t$%ul 'u p$ate . internat într*un centru de reeducare sau într*un institut !edical educati".e. care nu poate fi !ai !ic de 3 ile.atorie c$nd în"inuitul sau inculpatul este !inor.reun$nd astfel în !od "oit desfă3urarea 3i solu+ionarea procesului penal. p$t%i0it a%t" 3H8. &e iau (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $.atorie. ART" #H3 D%eptu%ile ap/%/t$%ului ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale.$%(ula ce%e%i )i +epu'e (e($%ii" Lip&a ap/%/t$%ului 'u *(pie+ic/ e.iciu *'cetea5/ la p%e5e'ta%ea ap/%/t$%ului ale&" 5acă la 9udecarea cau ei apărătorul lipse3te 3i nu poate fi înlocuit în condi+iile alin. în. re er"ist concentrat sau !obili at. !ilitar cu ter!en redus. ele" al unei institu+ii !ilitare de în"ă+ă!$nt.ur apărarea. cu excep+ia solu+ionării cererilor pri"ind arestarea pre"enti"ă. c$nd este arestat c8iar în altă cau ă ori c$nd or. unde ter!enul nu poate fi !ai !ic de '0 de ore. precu! 3i în alte ca uri pre"ă ute de le.atorie 3i în cau ele în care le. +ac/ ce%e%ile &ale 'u au .ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta. asi. *' t$t cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale )i al 4u+ec/-ii. 071. 7 )i 8. +ac/ e. Dele2a-ia ap/%/t$%ului +e&e('at +i' $. ia% $%2a'ele 4u+icia%e &u't $bli2ate &/<i a+uc/ la cu'$)ti'-/ ace&t +%ept" 6sisten+a 9uridică este obli.iciu" C$nd asisten+a 9uridică este obli. :n cursul 9udecă+ii.i&t/ +$0a+a c/ ap/%/t$%ul a .

ace &i'2u%/ ap/%a%ea. instan+a de 9udecată. &t%a+a.iciu &au la ce%e%e lua%ea (/&u%il$% pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$%" 6#T.iciu e&te $bli2at &/ a&i2u%e a&i&te'-a 4u%i+ic/ a *'0i'uitului &au i'culpatului" Pe't%u 'e%e&pecta%ea ace&tei $bli2a-ii. ap/%/t$%ul e. COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE. &/ e. ia% *' c$(u'e@ 4u+e-ul. al păr+ii ci"ile 3i al păr+ii responsabile ci"il!ente are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de ur!ărire penală 3i poate for!ula cereri 3i depune !e!orii.ic/" Cita-iile &e *'(1'ea5/ +e a2e'-i a'u(e *'&/%ci'a-i cu *'+epli'i%ea ace&tei at%ibu-ii &au p%i' (i4l$ci%ea &e%0iciului p$)tal" ART" #H: C$'-i'utul cita-iei Cita-ia e&te i'+i0i+ual/ )i t%ebuie &/ cup%i'+/ u%(/t$a%ele (e'-iu'i@ aA +e'u(i%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ ca%e e(ite cita-ia. c$nd aprecia ă necesară pre en+a în"inuitului sau inculpatului.ace )i p%i' '$t/ tele. +i&pu'e +i' $. 170 #epre entarea :n cursul 9udecă+ii în"inuitul 3i inculpatul. MANDATUL DE ADUCERE ART" #H8 M$+ul +e cita%e CCe(a%ea u'ei pe%&$a'e *' .e%cit/ +%eptu%ile p/%-ii pe ca%e $ a&i&t/" C1'+ i'&ta'-a ap%ecia5/ c/ +i' a'u(ite ($ti0e pa%tea 0/t/(at/.ace p%i' cita-ie &c%i&/" Cita%ea &e p$ate .atorie. 'u(/%ul )i apa%ta(e'tul u'+e l$cuie)te. c$(u'a )i &atul" .ea ad!ite repre entarea în"inuitului sau inculpatului.$'ic/ &au tele2%a. ca%e t%ebuie &/ cup%i'+/ *' $%a)e )i (u'icipii@ l$calitatea. :n ca urile în care le.e%cite +%eptu%ile p%$ce&uale ale ace&tuia. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate &e&i5a c$'+uce%ea ba%$ului +e a0$ca-i. +ata e(ite%ii )i 'u(/%ul +$&a%uluiB bA 'u(ele. &e+iul &/u. precu! 3i celelalte păr+i pot fi repre enta+i.a-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ &e . CAP" 3 CITAREA. ia% *' ca5ul c1'+ i'culpatul e&te a%e&tat. p%e'u(ele celui citat. 4u+e-ul.' cu%&ul 4u+ec/-ii. ' cu%&ul 4u+ec/-ii. cu excep+ia ca urilor în care pre en+a în"inuitului sau inculpatului este obli. &p%e a lua (/&u%i" ART" #H6 A&i&te'-a cel$%lalte p/%-i 6părătorul păr+ii "ătă!ate. ap/%/t$%ul a%e +%eptul &/ a&i&te pe i'culpat. pa%tea ci0il/ &au pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te 'u )i<a% putea . calitatea *' ca%e e&te citat )i i'+ica%ea $biectului cau5eiB cA a+%e&a celui citat. &/ ia c$'tact cu ace&ta" Ap/%/t$%ul ale& &au +e&e('at +i' $. dispune aducerea lui.

i)ea5/ la &e+iul c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ &e a. $%ice alte +ate 'ece&a%e pe't%u &tabili%ea a+%e&ei celui citatB +A $%a.i)ea5/ la &e+iul c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ &<a &/01%)it i'.e.l/ $%2a'ul ca%e e. la a+%e&a l$cului &/u +e (u'c/. *'cCei'+ +e&p%e acea&ta p%$ce&<0e%bal" :n ca ul în care scrisoarea reco!andată prin care se citea ă un în"inuit sau inculpat care locuie3te în străinătate nu poate fi în!$nată datorită refu ului pri!irii ei sau din orice alt !oti". &au p%i(i'+<$ 'u 0$ie)te &au 'u p$ate &/ &e('e5e +$0a+a +e p%i(i%e. Citarea altor persoane dec$t în"inuitul sau inculpatul se face potri"it dispo i+iilor din pre entul articol. a2e'tul la&/ cita-ia celui citat $%i. lu'a )i a'ul. &au +ac/ $%2a'ul 4u+icia% ap%ecia5/ pe ba5a +atel$% $b-i'ute p$t%i0it a%t" #D? c/ &<a p%$+u& $ &cCi(ba%e +e a+%e&/" Dac/ 'u &e cu'$a)te a+%e&a u'+e l$cuie)te *'0i'uitul &au i'culpatul )i 'ici l$cul &/u +e (u'c/. *' ca5ul %e. p%i' a+(i'i&t%a-ia ace&tuia" Milita%ii *'ca5a%(a-i &e citea5/ la u'itatea +i' ca%e ./-i)a%e.ac pa%te. 10( din Codul penal 3i alte persoane 9uridice se citea ă la sediul acestora. cita-ia &e a. citarea se face prin scrisoare reco!andată. p%i' c$(a'+a'tul ace&teia" 5acă în"inuitul sau inculpatul locuie3te în străinătate. 6"i ul de pri!ire a scrisorii reco!andate. Dnită+ile la care se referă art. prin le. precu! 3i în ca ul în care statul destinatarului nu per!ite citarea prin . ART" #HD '(1'a%ea cita-iei Cita-ia &e *'(1'ea5/ pe%&$'al celui citat. cita-ia &e a.u5ului +e p%i(i%e. în afară de ca ul în care. 'u(ai +ac/ a *'cu'$)ti'-at $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +e &cCi(ba%ea i'te%0e'it/. ace&ta e&te citat la '$ua &a a+%e&/. 5iua.%ac-iu'ea" C1'+ acti0itatea i'. cita+ia se afi3ea ă la sediul consiliului local în a cărui ra ă teritorială s*a să"$r3it infrac+iunea.ectuea5/ u%(/%i%ea pe'al/" B$l'a0ii a. $ a. c1'+ e&te ca5ul.la-i *' &pital &au *'t%<$ ca&/ +e &/'/tate &e citea5/ p%i' a+(i'i&t%a-ia ace&t$%a" De-i'u-ii &e citea5/ la l$cul +e +e-i'e%e.%ac-i$'al/ &<a +e&. p%i' &e%0iciul +e pe%&$'al al u'it/-ii la ca%e luc%ea5/" Dac/ p%i't%<$ +ecla%a-ie +at/ *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al *'0i'uitul &au i'culpatul a i'+icat u' alt l$c pe't%u a . +ine loc de do"adă a îndeplinirii procedurii de citare. ia% +ac/ acea&ta 'u e&te cu'$&cut/. el e&te citat la l$cul i'+icat" ' ca5 +e &cCi(ba%e a a+%e&ei a%/tat/ *' +ecla%a-ia *'0i'uitului &au i'culpatului. p%ecu( )i i'0ita%ea celui citat &/ &e p%e5i'te la +ata )i l$cul i'+icate. iar în ca ul neidentificării sediului. ca%e 0a &e('a +$0a+a +e p%i(i%e" Dac/ pe%&$a'a citat/ 'u 0%ea &/ p%i(ea&c/ cita-ia. se!nat de destinatar.i)ea5/ pe u)a l$cui'-ei ace&tuia. se dispune altfel.' cita-ie &e (e'-i$'ea5/. cu a%/ta%ea c$'&eci'-el$% le2ale *' ca5 +e 'ep%e5e'ta%e" Cita-ia &e &e('ea5/ +e cel ca%e $ e(ite" ART" #HH L$cul +e cita%e '0i'uitul &au i'culpatul &e citea5/ la a+%e&a u'+e l$cuie)te. l$cul +e *'./)u%at *' (ai (ulte l$cu%i.i citat.

*' lip&a pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'" #. +e'u(i%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei ca%e a e(i& cita-ia.ic1'+u<i &e('/tu%a &au a%/t1'+ ($ti0ul pe't%u ca%e 'u &<a putut $b-i'e &e('/tu%a ace&teia" D$0a+a e&te p%e+at/ a2e'tului p%$ce+u%al. p%e'u(ele. 'u(ele. ce%ti.ac/ i'0e&ti2a-ii pe't%u a a. a2e'tul e&te $bli2at &/ . u'it/-ile ac$l$ a%/tate &u't $bli2ate a *'(1'a +e *'+at/ cita-ia pe%&$a'ei citate &ub lua%e +e +$0a+/. *'cCeie p%$ce&<0e%bal" Dac/ acea&ta 'u 0$ie)te &au 'u p$ate &e('a +$0a+a +e p%i(i%e. 10( din Codul penal sau altei persoane 9uridice se predă la re. ia% a2e'tul. *'cCei'+ p%$ce&<0e%bal" ' ca5ul c1'+ pe%&$a'a citat/ l$cuie)te *'t%<u' i($bil cu (ai (ulte apa%ta(e'te &au *'t%<u' C$tel. ce%ti. a2e'tul a.i *'(1'at/ u'ui (i'$% &ub #7 a'i &au u'ei pe%&$a'e lip&ite +e u5ul %a-iu'ii" Dac/ pe%&$a'a citat/ l$cuie)te *'t%<u' i($bil cu (ai (ulte apa%ta(e'te &au *'t%<u' C$tel. (e'-i$'1'+ *' p%$ce&ul< 0e%bal +atele $b-i'ute" ART" #D# D$0a+a +e p%i(i%e )i p%$ce&ul<0e%bal +e p%e+a%e a cita-iei D$0a+a +e p%i(i%e a cita-iei t%ebuie &/ cup%i'+/ 'u(/%ul +$&a%ului. a2e'tul *'(1'ea5/ cita-ia &$-ului.ace p$t%i0it a%t" #HH ali'" # pa%tea .i)ea5/ cita-ia pe u)a l$cui'-ei. $%i ca%e *' ($+ $bi)'uit *i p%i(e)te c$%e&p$'+e'-a" Cita-ia 'u p$ate .la%ea '$ii a+%e&e.la acea&ta" Dac/ i'0e&ti2a-iile au %/(a& . ia% ace&ta $ *'ai'tea5/ $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ ca%e a e(i& cita-ia" Cita+ia destinată unei unită+i dintre cele la care se referă art.i)ea5/ cita-ia pe u)a l$cui'-ei a%/tate *' cita-ie )i &e i'.l/ aca&/.i)ea5/ cita-ia pe u)a l$cui'-ei pe%&$a'ei citate. a2e'tul a. C1'+ cita%ea &e . ali'" 8. p%ecu( )i +ata pe't%u ca%e e&te citat/" De a&e(e'ea./%/ %e5ultat. p%e'u(ele )i calitatea pe%&$a'ei citate. p$%ta%ului $%i celui ca%e *' ($+ $bi)'uit *l *'l$cuie)te" Pe%&$a'a ca%e p%i(e)te cita-ia &e('ea5/ +$0a+a +e p%i(i%e. +ac/ *' cita-ie 'u &<a i'+icat apa%ta(e'tul $%i ca(e%a *' ca%e l$cuie)te. 'u(ele. a2e'tul a. ' se aplică în !od corespun ător.i'al/. 5ispo i+iile alin.$%(ea5/ pe't%u a. cita+ia se "a afi3a la sediul parc8etului sau al instan+ei.i)ea5/ cita-ia pe u)a p%i'cipal/ a cl/+i%ii. cita-ia &e p%e+/ a+(i'i&t%at$%ului. a2e'tul a.istratură sau func+ionarului însărcinat cu pri!irea coresponden+ei.po3tă a cetă+enilor săi. : )i H. ART" #H> '(1'a%ea cita-iei alt$% pe%&$a'e Dac/ pe%&$a'a citat/ 'u &e a.ic1'+ i+e'titatea )i &e('/tu%a./c1'+ (e'-iu'e +e&p%e *(p%e4u%/%ile ca%e au . t%ebuie &/ cup%i'+/ +ata *'(1'/%ii cita-iei. calitatea )i &e('/tu%a celui ce . *'cCei'+ p%$ce&< 0e%bal )i . *'cCei'+ p%$ce&< 0e%bal" ' lip&a pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'" # )i 3. u'ei %u+e &au $%ic/%ei pe%&$a'e ca%e l$cuie)te cu ea. a2e'tul e&te $bli2at &/ &e i'te%e&e5e c1'+ p$ate 2/&i pe%&$a'a citat/ pe't%u a<i *'(1'a cita-ia" C1'+ 'ici pe acea&t/ cale 'u &e p$ate a4u'2e la *'(1'a%e./cut i(p$&ibil/ *'(1'a%ea cita-iei" ART" #D? Ce%cet/%i *' 0e+e%ea *'(1'/%ii cita-iei Dac/ pe%&$a'a citat/ )i<a &cCi(bat a+%e&a. după ca .

p%ecu( )i a%/ta%ea calit/-ii ace&teia" O%i +e c1te $%i cu p%ile4ul p%e+/%ii &au a.ecuta%ea (a'+atului +e a+uce%e Ma'+atul +e a+uce%e &e e./cute" 5acă în"inuitul sau inculpatul refu ă să se supună !andatului sau încearcă să fu. în afară de ca ul c$nd s*a dispus re+inerea ori arestarea pre"enti"ă a acestora.$&t cCe(at p%i' cita-ie.ecut/ p%i' $%2a'ele p$li-iei" 5acă persoana arătată în !andatul de aducere nu poate fi adusă din !oti"e de boală. ace&ta 0a cup%i'+e *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i (e'-iu'ile a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't" ART" #D3 C$(u'ica%ea alt$% acte p%$ce+u%ale C$(u'ica%ea cel$%lalte acte +e p%$ce+u%/ &e .ica%ea +e c/t%e ace&ta a i+e'tit/-ii )i &e('/tu%ii pe%&$a'ei c/%eia i &<a *'(1'at cita-ia. Dac/ cel *'&/%ci'at cu e. .ace ce%cet/%i )i +ac/ ace&tea au %/(a& .i)/%ii u'ei cita-ii &e *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal.*'(1'ea5/ cita-ia. *'t$c(it p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" #H:. +ac/ .i a+u&/ *' . 1 3i '.anului de ur!ărire penală ori instan+ei de 9udecată. E.a-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ pe ba5a u'ui (a'+at +e a+uce%e. "a fi constr$ns la aceasta. nu poate fi adusă din orice altă cau ă.ecuta%ea (a'+atului +e a+uce%e 'u 2/&e)te pe%&$a'a p%e0/5ut/ *' (a'+at la a+%e&a i'+icat/.anului 9udiciar dec$t ti!pul strict necesar pentru audierea lor.i a+u& cu (a'+at cCia% *'ai'te +e a . *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal ca%e 0a cup%i'+e (e'-iu'i +e&p%e ce%cet/%ile . +ac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a c$'&tat/ ($ti0at c/ *' i'te%e&ul %e5$l0/%ii cau5ei &e i(pu'e acea&t/ (/&u%/" %ersoanele aduse cu !andat.ecuta%ea (a'+atel$% +e a+uce%e p%i0i'+ pe (ilita%i &e .ace p%i' c$(a'+a'tul u'it/-ii (ilita%e &au p%i' c$(a'+a'tul 2a%'i5$a'ei" CAP" 6 TERMENELE ART" #D8 C$'&eci'-ele 'e%e&pect/%ii te%(e'ului . ia% a&culta%ea $%i p%e5e'-a ei e&te 'ece&a%/" '0i'uitul &au i'culpatul p$ate . ' se aplică 3i în ca ul în care persoana arătată în !andat. care se înaintea ă de îndată or.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' p%e5e'tul capit$l" ART" #D6 Ma'+atul +e a+uce%e O pe%&$a'/ p$ate . ART" #D7 E. %ersoana adusă cu !andat de aducere este ascultată de îndată de către or. nu pot ră!$ne la dispo i+ia or. ce%ti. cu excep+ia în"inuitului sau inculpatului. 5ispo i+iile alin. potri"it alin./%/ %e5ultat.i .ii'+ a'te%i$% citat/ 'u &<a p%e5e'tat.anul 9udiciar. cel însărcinat cu executarea !andatului constată aceasta printr*un proces* "erbal.ă.

188 Calcularea ter!enelor în ca ul !ăsurilor pre"enti"e :n calcularea ter!enelor pri"ind !ăsurile pre"enti"e. +i&p$5i-iile p%i0it$a%e la 'ulit/-i" ART" #D: Calculul te%(e'el$% p%$ce+u%ale La calcula%ea te%(e'el$% p%$ce+u%ale &e p$%'e)te +e la $%a.el" La calcula%ea te%(e'el$% pe $%e &au pe 5ile 'u &e &$c$te)te $%a &au 5iua +e la ca%e *'cepe &/ cu%2/ te%(e'ul.1%)itul 5ilei c$%e&pu'5/t$a%e a ulti(ei lu'i $%i la &./)u%a%ea p%$ce&ului pe'al &e ac$pe%/ +i' &u(ele a0a'&ate +e &tat &au pl/tite +e p/%-i" . 'ici $%a &au 5iua *' ca%e ace&ta &e *(pli'e)te" Te%(e'ele &$c$tite pe lu'i &au pe a'i e. lu'a &au a'ul (e'-i$'at *' actul ca%e a p%$0$cat cu%2e%ea te%(e'ului. *' ca5 +e 'e%e&pecta%e. te%(e'ul e./cut/ +e u'itatea (ilita%/ pe actul +epu&./cut *' te%(e'" '%e2i&t%a%ea &au ate&ta%ea .cep-ia c/il$% +e atac. CAP" 7 CFELTUIELILE EUDICIARE ART" #D> Ac$pe%i%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e CCeltuielile 'ece&a%e pe't%u e. 'e%e&pecta%ea ace&tuia at%a2e +ec/+e%ea +i' e./cut/ +e c/t%e a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e pe actul +epu&. la &.1%)itul p%i(ei 5ile luc%/t$a%e ca%e u%(ea5/" ART" #DH Acte c$'&i+e%ate ca . c$'&e%0a%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/. %et%ibui%ea ap/%/t$%il$%. a. te%(e'ul e. %ecipi&a $. e./cut *' te%(e'.iciul p$)tal p%i' &c%i&$a%e %ec$(a'+at/ e&te c$'&i+e%at ca . ora sau iua de la care începe 3i cea la care se sf$r3e3te ter!enul intră în durata acestuia./cut pe&te te%(e'" C1'+ $ (/&u%/ p%$ce&ual/ 'u p$ate ./cute *' te%(e' Actul +epu& *'/u't%ul te%(e'ului p%e0/5ut +e le2e la a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e $%i la u'itatea (ilita%/ &au la $.ectua%ea actului" 6#T.pi%/ *' ulti(a 5i a acelei lu'i" C1'+ ulti(a 5i a u'ui te%(e' ca+e *'t%<$ 5i 'eluc%/t$a%e.ectua%ea actel$% +e p%$ce+u%/.e%cita%ea u'ui +%ept p%$ce&ual le2ea p%e0e+e u' a'u(it te%(e'.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt.1%)itul 5ilei )i lu'ii c$%e&pu'5/t$a%e +i' ulti(ul a'" Dac/ acea&t/ 5i ca+e *'t%<$ lu'/ ce 'u a%e 5i c$%e&pu'5/t$a%e.pi%/. +up/ ca5.pi%/ la &.ectului (/&u%ii" Pe't%u celelalte te%(e'e p%$ce+u%ale &e aplic/.ectuat +e p%$cu%$% e&te c$'&i+e%at ca .e%ci-iul +%eptului )i 'ulitatea actului . p%ecu( )i $%ice alte cCeltuieli $ca5i$'ate +e +e&. a+(i'i&t%a%ea p%$bel$%. p%ecu( )i *'%e2i&t%a%ea $%i ate&ta%ea . +ac/ +ata la ca%e a .C1'+ pe't%u e.iciului p$)tal.pi%a%ea ace&tuia at%a2e +e +%ept *'ceta%ea e.i luat/ +ec1t pe u' a'u(it te%(e'. actul e.$&t t%ecut *' %e2i&t%ul +e ie)i%e al pa%cCetului e&te *'/u't%ul te%(e'ului ce%ut +e le2e pe't%u e. &e%0e&c ca +$0a+/ a +atei +epu'e%ii actului" Cu e. 5iua.

*' (/&u%a *' ca%e e&te $bli2at/ &$li+a% cu i'culpatul la %epa%a%ea pa2ubei. +up/ ce )i<au *'+epli'it *'&/%ci'/%ile" @u!a care repre intă "enitul arătat în alin. a"ansate de stat. *' (/&u%a *' ca%e cCeltuielile au . inculpatul este obli. E. C1'+ &u't (ai (ul-i i'culpa-i c$'+a('a-i. 6 )i 7 &e pl/te&c pe ba5a +i&p$5i-iil$% luate +e $%2a'ul ca%e a +i&pu& cCe(a%ea )i *' . sunt cuprinse distinct. *' ca5u%ile )i c$'+i-iile p%e0/5ute p%i' +i&p$5i-ii le2ale" !u(ele ac$%+ate p$t%i0it ali'" #.pe%tului )i i'te%p%etului. +e c/t%e@ . ART" #># Plata cCeltuielil$% a0a'&ate +e &tat *' ca5 +e c$'+a('a%e :n ca de conda!nare. *' (/&u%a *' ca%e cCeltuielile au . precu! 3i în ca ul în care s*a dispus acordarea de asisten+ă . cu excep+ia c8eltuielilor pri"ind interpre+ii dese!na+i de or. este îndreptă+it să pri!ească 3i o co!pensare.a-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. expertul sau interpretul. în bu. e.a-a c/%uia &<a p%e5e'tat (a%t$%ul./-i)a%e.ieca%e +i't%e i'culpa-i.ii. e&te $bli2at/ *' ($+ &$li+a% cu ace&ta )i la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat" ART" #>3 Plata cCeltuielil$% a0a'&ate +e &tat *' celelalte ca5u%i ' ca5 +e acCita%e &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al *' .anul de ur!ărire penală sau la instan+a de 9udecată. +e c/t%e@ aA pa%tea 0/t/(at/. *'t%e-i'e%e. cCeltuielile 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat &u't &up$%tate +up/ cu( u%(ea5/@ #" ' ca5 +e acCita%e.$&t +ete%(i'ate +e acea&taB bA pa%tea ci0il/ c/%eia i &<a %e&pi'& *' t$tul p%ete'-iile ci0ile.pe%tului )i i'te%p%etului Ma%t$%ul. l$cui'-/ )i alt$% cCeltuieli 'ece&a%e.$&t t$tu)i $bli2at la %epa%a%ea pa2ubei" 3" ' ca5 +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al. +e (/&u%a *' ca%e a p%$0$cat cCeltuielile 4u+icia%e" Pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te. care ră!$n în sarcina statului. +e)i acCitat.at la plata c8eltuielilor 9udiciare a"ansate de stat.anele 9udiciare. +i' . pe't%u . e. Martorul care nu este salariat. după ca .etul de "enituri 3i c8eltuieli al Ministerului >usti+iei. expertul 3i interpretul care sunt salaria+i au dreptul 3i la "enitul de la locul de !uncă.ieca%e" La &tabili%ea ace&tei p/%-i &e -i'e &ea(a. i'&ta'-a C$t/%/)te pa%tea +i' cCeltuielile 4u+icia%e +at$%ate +e . potri"it le.ratuită. dar are "enit din !uncă. ART" #>? !u(ele cu0e'ite (a%t$%ului.pe%tul &au i'te%p%etul. 1. Ministerului %ublic 3i Ministerului de &nterne. pricinuită de c8e!area la or. ' se plăte3te de cel la care lucrea ă !artorul.$'+ul cCeltuielil$% 4u+icia%e &pecial al$cat" Ace&te &u(e &e pl/te&c (a%t$%ului i(e+iat +up/ *'.$&t +ete%(i'ate +e acea&t/ pa%teB cA i'culpat. p%ile4uite +e cCe(a%ea l$%" Martorul. *' ca5ul c1'+. e. a .C8eltuielile 9udiciare pre"ă ute în alin.pe%tul )i i'te%p%etul cCe(a-i +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ au +%eptul la %e&titui%ea cCeltuielil$% +e t%a'&p$%t. pe durata lipsei de la ser"iciu. ia% e.pe%tul )i i'te%p%etul au +%eptul )i la $ %et%ibu-ie pe't%u *'+epli'i%ea *'&/%ci'/%ii +ate.

*' (/&u%a *' ca%e au .a< inculpat.ace aplica-ia a%t" #6 ali'" 6" ' ca5ul +ecla%/%ii apelului $%i %ecu%&ului &au al i't%$+uce%ii $%ic/%ei alte ce%e%i. +e &c$ate%e +e &ub u%(/%i%e &au +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale" C8eltuielile pentru plata interpre+ilor dese!na+i de or. pentru asistarea păr+ilor ră!$n.ieca%e" Di&p$5i-iile p%e0/5ute la pct" # lit" aA. dacă s*a dispus înlocuirea răspunderii penale sau există o cau ă de nepedepsire2 bA a(bele p/%-i./cute +e p/%-i I'culpatul e&te $bli2at &/ pl/tea&c/ p/%-ii 0/t/(ate *' ca5 +e c$'+a('a%e. p%ecu( )i p/%-ii ci0ile c/%eia i &<a a+(i& ac-iu'ea ci0il/./cute +e p/%-i *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al. în toate ca urile. atu'ci c1'+ *' cau5/ &e . atu'ci c1'+ *' cau5/ &e . potri"it le. p%ecu( )i la pct" 3 )i 6. precu! 3i în ca ul existen+ei unei cau e de nepedepsire.erii. prescrip+ie sau retra. i'&ta'-a C$t/%/)te pa%tea +i' cCeltuielile 4u+icia%e +at$%ate +e . :n ca de a!nistie. c8eltuielile 9udiciare sunt suportate de către) aA pa%tea 0/t/(at/.ace aplica-ia a%t" #6 ali'" 3B bA i'culpat. pa%tea 0/t/(at/ e&te $bli2at/ &/ pl/tea&c/ i'culpatului )i p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te cCeltuielile 4u+icia%e .anele 9udiciare.ii. &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5 +e cla&a%e. *' ca5 +e %et%a2e%e a pl1'2e%ii" 3. NDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ŞI NLĂTURAREA UNOR OMI!IUNI =ĂDITE ART" #>7 M$+i./cute +e ace&tea" C1'+ ac-iu'ea ci0il/ e&te a+(i&/ 'u(ai *' pa%te. dacă inculpatul cere continuarea procesului penal. i'&ta'-a &tabile)te $bli2a-ia +e %e&titui%e p$t%i0it le2ii ci0ile" CAP" 8 MODIGICAREA ACTELOR PROCEDURALE. cCeltuielile 4u+icia%e &u't &up$%tate +e c/t%e pe%&$a'a c/%eia i &<a %e&pi'& $%i ca%e )i<a %et%a& apelul. i'&ta'-a p$ate $bli2a pe i'culpat la plata t$tal/ &au pa%-ial/ a cCeltuielil$% 4u+icia%e" ' ca5 +e %e'u'-a%e la ac-iu'ea ci0il/.ere a pl$n. %ecu%&ul &au ce%e%ea" ' t$ate celelalte ca5u%i. *' ca5 +e *(p/ca%eB cA pa%tea 0/t/(at/.$&t p%$0$cate +e pa%tea 0/t/(at/" ' celelalte ca5u%i p%i0i'+ %e&titui%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e .ic/%i *' acte p%$ce+u%ale .i&t/ )i pa%te %e&p$'&abil/ ci0il(e'te. cCeltuielile 4u+icia%e . c1'+ &u't (ai (ul-i c$'+a('a-i./cute +e ace)tia. ART" #>6 Plata cCeltuielil$% 4u+icia%e . cCeltuielile 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat %/(1' *' &a%ci'a ace&tuia" ' ca5ul c1'+ (ai (ulte p/%-i &u't $bli2ate la &up$%ta%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e. $%i +ac/ e. i'&ta'-a &e p%$'u'-/ a&up%a cCeltuielil$% la ce%e%ea p/%-il$%" ' &itua-iile p%e0/5ute *' ali'" # )i 3. &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile a%t" #># ali'" 3 )i 6" ' ca5 +e acCita%e. în sarcina statului.

O%ice a+/u2a%e. c$%ectu%/ $%i &up%i(a%e ,/cut/ *' cup%i'&ul u'ui act p%$ce+u%al e&te -i'ut/ *' &ea(/. 'u(ai +ac/ ace&te ($+i,ic/%i &u't c$',i%(ate *' &c%i&. *' cup%i'&ul &au la &,1%)itul actului. +e c/t%e cei ca%e l<au &e('at" M$+i,ic/%ile 'ec$',i%(ate. +a% ca%e 'u &cCi(b/ *'-ele&ul ,%a5ei. %/(1' 0alabile" L$cu%ile 'e&c%i&e *' cup%i'&ul u'ei +ecla%a-ii t%ebuie ba%ate. a&t,el *'c1t &/ 'u &e p$at/ ,ace a+/u2/%i" ART" #>8 '+%epta%ea e%$%il$% (ate%iale E%$%ile (ate%iale e0i+e'te +i' cup%i'&ul u'ui act p%$ce+u%al &e *'+%eapt/ +e *'&u)i $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a *'t$c(it actul. la ce%e%ea celui i'te%e&at $%i +i' $,iciu" ' 0e+e%ea *'+%ept/%ii e%$%ii. p/%-ile p$t ,i cCe(ate &p%e a +a l/(u%i%i" De&p%e *'+%epta%ea e,ectuat/. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. +up/ ca5. *'t$c(e)te u' p%$ce&<0e%bal &au $ *'cCeie%e. ,/c1'+u<&e (e'-iu'e )i la &,1%)itul actului c$%ectat" ART" #>: 'l/tu%a%ea u'$% $(i&iu'i 0/+ite Di&p$5i-iile a%t" #>8 &e aplic/ )i *' ca5ul c1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a. ca u%(a%e a u'ei $(i&iu'i 0/+ite. 'u &<a p%$'u'-at a&up%a &u(el$% p%eti'&e +e (a%t$%i. e;pe%-i. i'te%p%e-i. ap/%/t$%i. p$t%i0it a%t" #D> &au #>?. p%ecu( )i cu p%i0i%e la %e&titui%ea luc%u%il$% &au la %i+ica%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii" CAP" : NULITĂŢILE ART" #>H 'c/lc/%ile ca%e at%a2 'ulitatea 'c/lc/%ile +i&p$5i-iil$% le2ale ca%e %e2le(e'tea5/ +e&,/)u%a%ea p%$ce&ului pe'al at%a2 'ulitatea actului. 'u(ai atu'ci c1'+ &<a a+u& $ 0/t/(a%e ca%e 'u p$ate ,i *'l/tu%at/ +ec1t p%i' a'ula%ea acelui act" Di&p$5i-iile %elati0e la c$(pete'-a +up/ (ate%ie &au +up/ calitatea pe%&$a'ei. la &e&i5a%ea i'&ta'-ei. la c$(pu'e%ea ace&teia )i la publicitatea )e+i'-ei +e 4u+ecat/ &u't p%e0/5ute &ub &a'c-iu'ea 'ulit/-ii" De a&e(e'ea. &u't p%e0/5ute &ub &a'c-iu'ea 'ulit/-ii )i +i&p$5i-iile %elati0e la pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului. p%e5e'-a i'culpatului )i a&i&ta%ea ace&tuia +e c/t%e ap/%/t$%. c1'+ &u't $bli2at$%ii p$t%i0it le2ii. p%ecu( )i la e,ectua%ea a'cCetei &$ciale *' cau5ele cu i',%act$%i (i'$%i" Nulitatea p%e0/5ut/ *' ali'" 3 'u p$ate ,i *'l/tu%at/ *' 'ici u' ($+" Ea p$ate ,i i'0$cat/ *' $%ice &ta%e a p%$ce&ului )i &e ia *' c$'&i+e%a%e cCia% +i' $,iciu" 'c/lca%ea $%ic/%ei alte +i&p$5i-ii le2ale +ec1t cele p%e0/5ute *' ali'" 3 at%a2e 'ulitatea actului *' c$'+i-iile ali'" #. 'u(ai +ac/ a ,$&t i'0$cat/ *' cu%&ul e,ectu/%ii actului c1'+ pa%tea e&te p%e5e't/ &au la p%i(ul te%(e' +e 4u+ecat/ cu p%$ce+u%a c$(plet/ c1'+ pa%tea a lip&it la e,ectua%ea actului" I'&ta'-a ia *' c$'&i+e%a%e +i' $,iciu *'c/lc/%ile. *' $%ice &ta%e a p%$ce&ului. +ac/ a'ula%ea actului e&te 'ece&a%/ pe't%u a,la%ea a+e0/%ului )i 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei"

CAP" H AMENDA EUDICIARĂ 6#T. 198 6bateri 9udiciare Dr!ătoarele abateri să"$r3ite în cursul procesului penal se sanc+ionea ă cu a!endă 9udiciară de la (00.000 lei la '.000.000 lei) a< neîndeplinirea sau îndeplinirea ,re3ită ori cu înt$r iere a lucrărilor de citare sau de co!unicare a actelor procedurale, de trans!itere a dosarelor, precu! 3i a oricăror alte lucrări, dacă prin acestea s*au pro"ocat înt$r ieri în desfă3urarea procesului penal2 b< neîndeplinirea ori îndeplinirea ,re3ită a îndatoririlor de în!$nare ori de co!unicare a cita+iilor sau a celorlalte acte procedurale, precu! 3i neexecutarea !andatelor de aducere. /ipsa ne9ustificată a apărătorului, ales sau dese!nat din oficiu, c$nd asisten+a 9uridică a în"inuitului sau inculpatului este obli,atorie potri"it le,ii, se sanc+ionea ă cu a!endă 9udiciară de la 1.000.000 lei la '.(00.000 lei. Dr!ătoarele abateri să"$r3ite în cursul procesului penal se sanc+ionea ă cu a!endă 9udiciară de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei) a< lipsa ne9ustificată a !artorului, expertului sau interpretului le,al citat2 b< ter,i"ersarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor pri!ite2 c< neîndeplinirea de către orice persoană a obli,a+iei de pre entare, la cererea or,anului de ur!ărire penală sau a instan+ei de 9udecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precu! 3i neîndeplinirea aceleia3i obli,a+ii de către conducătorul unită+ii sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obli,a+ii2 d< nerespectarea obli,a+iei de păstrare, pre"ă ută în art. 109 alin. (2 e< neluarea de către conducătorul unită+ii în cadrul căreia ur!ea ă a se efectua o experti ă a !ăsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la ti!p a experti ei2 f< neîndeplinirea, în !od ne9ustificat, de către or,anul de cercetare penală a dispo i+iilor date de procuror, potri"it le,ii, sau nepre entarea, în !od ne9ustificat, procurorului, a dosarelor ori actelor de ur!ărire penală, în ter!enul pre"ă ut de le,e2 ,< neco!unicarea, în !od ne9ustificat, procurorului, în ter!enul pre"ă ut de le,e, de către or,anul de cercetare penală, a începerii ur!ăririi penale, precu! 3i neexecutarea, de către acesta, în ter!enul 3i condi+iile pre"ă ute de le,e, a dispo i+iilor scrise ale procurorului sau ale instan+ei de 9udecată2 8< nerespectarea de către oricare dintre păr+ile 3i persoanele care asistă la 3edin+a de 9udecată a !ăsurilor luate de către pre3edintele co!pletului de 9udecată potri"it art. '98. 6!en ile 9udiciare aplicate de procuror sau de instan+a de 9udecată constituie "enituri la bu,etul de stat 3i se cuprind distinct în bu,etul Ministerului >usti+iei, potri"it le,ii.

6plicarea a!en ii 9udiciare nu înlătură răspunderea penală, în ca ul în care fapta constituie infrac+iune. ART" #>> P%$ce+u%a p%i0it$a%e la a(e'+a 4u+icia%/ A(e'+a &e aplic/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/. p%i' $%+$'a'-/. ia% +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. p%i' *'cCeie%e" Pe%&$a'a a(e'+at/ p$ate ce%e &cuti%ea +e a(e'+/ $%i %e+uce%ea a(e'5ii" Ce%e%ea +e &cuti%e &au +e %e+uce%e &e p$ate ,ace *' te%(e' +e #? 5ile +e la c$(u'ica%ea $%+$'a'-ei $%i a *'cCeie%ii +e a(e'+a%e" Dac/ pe%&$a'a a(e'+at/ 4u&ti,ic/ +e ce 'u a putut *'+epli'i $bli2a-ia &a. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. ap%ecii'+. +i&pu'e &cuti%ea &au %e+uce%ea a(e'5ii" PARTEA !PECIALĂ TITLUL I URMĂRIREA PENALĂ CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" 3?? Obiectul u%(/%i%ii pe'ale U%(/%i%ea pe'al/ a%e ca $biect &t%1'2e%ea p%$bel$% 'ece&a%e cu p%i0i%e la e;i&te'-a i',%ac-iu'il$%. la i+e'ti,ica%ea ,/ptuit$%il$% )i la &tabili%ea %/&pu'+e%ii ace&t$%a. pe't%u a &e c$'&tata +ac/ e&te &au 'u ca5ul &/ &e +i&pu'/ t%i(ite%ea *' 4u+ecat/" ART" 3?# O%2a'ele +e u%(/%i%e pe'al/ U%(/%i%ea pe'al/ &e e,ectuea5/ +e c/t%e p%$cu%$%i )i +e c/t%e $%2a'ele +e ce%ceta%e pe'al/" O%2a'ele +e ce%ceta%e pe'al/ &u't@ a< or,anele de cercetare ale poli+iei 9udiciare2 bA $%2a'ele +e ce%ceta%e &peciale" Ca or,ane de cercetare ale poli+iei 9udiciare func+ionea ă lucrători speciali a+i din Ministerul de &nterne anu!e dese!na+i de !inistrul de interne, cu a"i ul fa"orabil al procurorului ,eneral al %arc8etului de pe l$n,ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie, 3i î3i desfă3oară acti"itatea sub autoritatea procurorului ,eneral al %arc8etului de pe l$n,ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie sau sunt dese!na+i 3i func+ionea ă în alt !od, potri"it unor le,i speciale. ART" 3?3 R$lul acti0 al $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te $bli2at &/ &t%1'2/ p%$bele 'ece&a%e pe't%u a,la%ea a+e0/%ului )i pe't%u l/(u%i%ea cau5ei &ub t$ate a&pectele. *' 0e+e%ea 4u&tei &$lu-i$'/%i a

ace&teia" O%2a'ul +e u%(/%i%e a+u'/ p%$bele at1t *' ./)u%a%ea u%(/%i%ii pe'ale. . .a0$a%ea *'0i'uitului &au i'culpatului" '+at$%i%ile p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't &e *'+epli'e&c cCia% +ac/ *'0i'uitul &au i'culpatul %ecu'$a)te . pentru orice infrac+iune care nu este dată. *'le&'it &au .ectua%ea u'$% acte +e u%(/%i%e *' i'ci'ta u'$% u'it/-i O%ice act +e u%(/%i%e pe'al/ *' i'ci'ta u'ei u'it/-i +i' cele la ca%e &e %e.a0$a%ea. u' e.i%(at/ +e p%$cu%$%.apta" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te $bli2at &/ e. $biectul actului &au (/&u%ii p%$ce&uale. 'u(ele.anele de cercetare ale poli+iei 9udiciare.anelor de cercetare ale poli+iei 9udiciare Cercetarea penală se efectuea ă de or. '07 Co!peten+a or. aut$%i5at/ &au c$'. în co!peten+a altor or.plice *'0i'uitului &au i'culpatului.ectua 'u(ai cu c$'&i(-/(1'tul c$'+uce%ii acelei u'it/-i &au cu aut$%i5a-ia p%$cu%$%ului" ' ca5 +e i'. ac$l$ u'+e le2ea p%e0e+e acea&ta. cau5a la ca%e &e %e.%ac-iu'i .e(pla% al $%+$'a'-ei &au al actului p%$ce&ual %/(1'e la p%$cu%$%" CAP" 3 COMPETENŢA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ART" 3?: Ab%$2at" 6#T.ane de cercetare penală.ie luate a'u(ite (/&u%i.%ac-iu'ii. c$'&i(-/(1'tul &au aut$%i5a-ia 'u e&te 'ece&a%/" ART" 3?8 P/&t%a%ea u'$% acte +e u%(/%i%e pe'al/ C1'+ le2ea p%e0e+e c/ u' act &au $ (/&u%/ p%$ce&ual/ t%ebuie &/ .la2%a'te.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al &e p$ate e. p%e'u(ele )i calitatea celui ca%e $ *'t$c(e)te.ie ($ti0at/ )i &/ cup%i'+/ t$t+eau'a +ata )i l$cul *'t$c(i%ii. în !od obli. ia% *' celelalte ca5u%i p%i' %e5$lu-ie ($ti0at/" O%+$'a'-a t%ebuie &/ .ace p%$pu'e%i ($ti0ate" ART" 3?7 E. $%2a'ul +e u%(/%i%e +i&pu'e a&up%a actel$% &au (/&u%il$% p%$ce&uale p%i' $%+$'a'-/. p%ecu( )i $%ice alte +ate +e 'atu%/ &/ &e%0ea&c/ la &$lu-i$'a%ea cau5ei" ART" 3?6 O%+$'a'-ele $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ ' +e&.e%/.ie *'cu0ii'-at/.atoriu. p%ecu( )i cel$%lalte p/%-i +%eptu%ile l$% p%$ce&uale" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te +e a&e(e'ea $bli2at &/ &t%1'2/ +ate cu p%i0i%e la *(p%e4u%/%ile ca%e au +ete%(i'at. c1t )i *' +e. te(eiul le2al al ace&teia )i &e('/tu%a celui ca%e a *'t$c(it<$" O%+$'a'-a 0a cup%i'+e +e a&e(e'ea (e'-iu'ile &peciale p%e0/5ute +e le2e pe't%u a'u(ite acte &au (/&u%i" C1'+ $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'&i+e%/ c/ e&te ca5ul &/ .a0$%i5at &/01%)i%ea i'.

'38. art. confir!area se face de procurorul ierar8ic superior. 3 * (. )i &/ e. '(0. 3(1 * 311 din Codul penal. art.ii c$(e'+ui%il$% +e 2a%'i5$a'/B cA $. art.i e. 190. 170 * 177. Cercetarea poate fi efectuată 3i personal de către co!andant2 bA $. în ca ul infrac+iunilor pre"ă ute la art. art. în ca ul infrac+iunilor arătate la art. '(7. art.%ac-iu'ile +e c$(pete'-a i'&ta'-el$% (ilita%e.i e. 30'7'. art. E&te c$(pete't &/ e. &/01%)ite +e pe%&$a'ele ci0ile *' le2/tu%/ cu $bli2a-iile l$% (ilita%e" Ce%ceta%ea p$ate . '((. p$t%i0it le2ii. C$nd ur!ărirea penală este . 1 lit. '1 pct.%ac-iu'ile +e &e%0iciu &au *' le2/tu%/ cu &e%0iciul. 1 lit. art. '1771. '18. p%e0/5ute *' C$+ul pe'al.ectuat/ )i pe%&$'al +e )e.e%cite &up%a0e2Ce%ea a&up%a acti0it/-ii +e ce%ceta%e pe'al/ p%$cu%$%ul +e la pa%cCetul c$%e&pu'5/t$% i'&ta'-ei ca%e. '11 alin. '39. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't. art. b< 3i c<.a5a u%(/%i%ii %rocurorul supra"e. 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/ cau5a" 6tunci c$nd ur!ărirea penală este efectuată de procuror. art.ectue5e $%ice acte +e u%(/%i%e pe'al/ *' cau5ele pe ca%e le &up%a0e2Cea5/" Dr!ărirea penală se efectuea ă. iar c$nd ur!ărirea este făcută de acesta. 191. pe't%u i'. '871 pct. bA )i cA. '1(. '3971. a<.i-e%ii a'u(e +e&e('a-i +e c/t%e )e. '7971. '1'. art. art. '7 pct. ce%ceta%ea pe'al/ &e e. art. art.ii c$(e'+ui%il$% +e 2a%'i5$a'/. '8071. +up/ ca%e *'ai'tea5/ luc%/%ile c$(a'+a'tului ce't%ului (ilita%B d< ofi+erii poli+iei de frontieră.ectuat/ )i pe%&$'al +e c/t%e c$(a'+a'-ii ce't%el$% (ilita%e" La ce%e%ea c$(a'+a'tului ce't%ului (ilita%. 0. anu!e dese!na+i pentru infrac+iunile de frontieră2 eA c/pita'ii p$%tu%il$%. art. art. art. art.a%a u'it/-il$% (ilita%e" Ce%ceta%ea p$ate . art. '9 pct.ane de cercetare speciale.ART" 3?D C$(pete'-a $%2a'el$% +e ce%ceta%e pe'al/ &peciale Ce%ceta%ea pe'al/ &e e. '17. art. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor î!potri"a protec+iei !uncii. art.atoriu. ' lit. b< 3i art. 1 lit. în !od obli. b< * d<. art. &/01%)ite +e pe%&$'alul 'a0i2a't al (a%i'ei ci0ile. pe't%u i'. '3171. p%ecu( )i pe't%u i'. 1(( * 173. art. art.ectue5e u%(/%i%ea pe'al/.i putut pu'e *' pe%ic$l &i2u%a'-a 'a0ei &au a 'a0i2a-iei" ' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" aA.8ea ă ur!ărirea penală2 în exercitarea acestei atribu+ii procurorii conduc 3i controlea ă ne!i9locit acti"itatea de cercetare penală a poli+iei 9udiciare 3i a altor or.ectuea5/ u'ele acte +e ce%ceta%e. 189 alin.ectuea5/ *' ($+ $bli2at$%iu +e $%2a'ele &peciale ac$l$ p%e0/5ute" ART" 3?> C$(pete'-a p%$cu%$%ului *' . art. '11. art. 179.%ac-iu'ile &/01%)ite +e (ilita%i *' a. P%$cu%$%ul p$ate &/ e. art. '(0. pe't%u i'. '31. art.apta a pu& &au a% . '('. +ac/ . pentru !ilitarii în subordine. 317 3i art. art. 1 din acest cod. art. rec8i itoriul este supus confir!ării pri!*procurorului parc8etului.ectuea5/ )i +e u%(/t$a%ele $%2a'e &peciale@ a< ofi+erii anu!e dese!na+i de către co!andan+ii unită+ilor !ilitare corp aparte 3i si!ilare.i-e%ii a'u(e +e&e('a-i +e c/t%e c$(a'+a'-ii ce't%el$% (ilita%e.%ac-iu'ile c$'t%a &i2u%a'-ei 'a0i2a-iei pe ap/ )i c$'t%a +i&cipli'ei )i $%+i'ii la b$%+. art. $%2a'ul +e p$li-ie e. art. '73 * '71. '87' pct. '80. de către procuror.

a%a %a5ei &ale te%it$%iale. p%ecu( )i ale u'it/-il$% la ca%e &e %e. ART" 3#? =e%i. iar c$nd ur!ărirea penală este efectuată de acesta. confir!area se face de către procurorul . cu %e&pecta%ea +i&p$5i-iei +i' ali'eatul p%ece+e't" ART" 3#3 Ab%$2at" ART" 3#6 Ca5u%i u%2e'te O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e&te $bli2at &/ e.ectua ce%ceta%ea.ii.ica%ea c$(pete'-ei O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e&i5at p$t%i0it a%t" 33# e&te +at$% &/<)i 0e%i./ptuit$% )i +e la (a%t$%ii ca%e au . p%$cu%$%ului c$(pete't" ART" 3#7 Actele *'cCeiate +e u'ele $%2a'e +e c$'&tata%e !u't $bli2ate &/ p%$ce+e5e la lua%ea +e +ecla%a-ii +e la .%ac-iu'ile ca%e c$'&tituie *'c/lc/%i ale +i&p$5i-iil$% )i $bli2a-iil$% a c/%$% %e&pecta%e $ c$'t%$lea5/ p$t%i0it le2iiB . 3i pot prelua. rec8i itoriul este supus confir!ării procurorului*3ef de sec+ie. pot infir!a actele 3i !ăsurile acestora.ectue5e actele +e ce%ceta%e ce 'u &u.a%a %a5ei te%it$%iale *' ca%e &e . *')tii'-ea5/ *' p%ealabil +e&p%e acea&ta $%2a'ul c$%e&pu'5/t$% +i' %a5a te%it$%ial/ *' ca%e 0a e. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e.ice c$(pete'-a" Dac/ $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'&tat/ c/ 'u e&te c$(pete't a e.ectua%ea actel$%. +e *'+at/. în "ederea efectuării ur!ăririi penale. p%i' p%$cu%$%ul ca%e e.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al. t%i(ite +e *'+at/ cau5a p%$cu%$%ului ca%e e.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie. cCia% +ac/ ace&tea p%i0e&c $ cau5/ ca%e 'u e&te +e c$(pete'-a lui" Luc%/%ile e.ectuat.$&t +e .el +e ca5u%i &e t%i(it.eneral al acestui parc8et.ectuea5/ t$ate actele +e ce%ceta%e.%ac-iu'i )i &/ *'t$c(ea&c/ p%$ce&<0e%bal +e&p%e *(p%e4u%/%ile c$'c%ete ale &/01%)i%ii ace&teia@ aA $%2a'ele i'&pec-iil$% +e &tat.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ p$ate &/ le e. din dispo i+ia conducătorului parc8etului ierar8ic superior.a-/ la &/01%)i%ea u'ei i'.ti'+e%ea c$(pete'-ei te%it$%iale C1'+ a'u(ite acte +e ce%ceta%e pe'al/ t%ebuie &/ . cau e de co!peten+a acestora.e%/ a(1'a%e. cCia% +ac/ u'ele +i't%e ace&tea t%ebuie *'+epli'ite *' a. %rocurorii din cadrul parc8etelor ierar8ic superioare pot îndeplini oricare dintre atribu+iile procurorilor din parc8etele ierar8ic inferioare.ie e.ectua%ea l$% p%i' c$(i&ie %$2at$%ie $%i +ele2a%e" ' ca5ul *' ca%e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ *'-ele2e &/ p%$ce+e5e el *'&u)i la e. *' 0e+e%ea &e&i5/%ii $%2a'ului c$(pete't" ART" 3## E.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea acti0it/-ii $%2a'ului ce le<a e.efectuată de un procuror de la %arc8etul de pe l$n.ectuate *' a&t.ectue5e el *'&u)i &au &/ +i&pu'/ e. alte $%2a'e +e &tat. dacă sunt contrare le.ectuate *' a.ace ce%ceta%ea.ectua ace&te acte" ' cup%i'&ul aceleia)i l$calit/-i. pe't%u i'.

c1'+ le2ea p%e0e+e acea&ta" Actele *'cCeiate &e *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului *' cel (ult 6 5ile +e la +e&c$pe%i%ea . 0e2Cea5/ ca $%ice i'.i&te i'+icii te(ei'ice c/ a &/01%)it $ .%ac-iu'i .ectuat/.aptei ce c$'&tituie i'. luc%/%ile e.ectue5e $%ice alte acte./ptuit$%. +ec1t *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e" .ie %e-i'ut/ &au a%e&tat/.%ac-iu'ile &/01%)ite *' le2/tu%/ cu &e%0iciul +e cei a. *(p%eu'/ cu (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/" C1'+ i'.$&t &/01%)it/ pe $ 'a0/ &au ae%$'a0/.la2%a'te. O%2a'ele +e (ai &u& p$t e./%/ &/ e.ie +e&c$pe%it/.ectuate )i cu (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/" ' celelalte ca5u%i. te%(e'ele +e (ai &u& cu%2 +e la a'c$%a%ea 'a0ei $%i ate%i5a%ea ae%$'a0ei pe te%it$%iul %$(1'" P%$ce&ele<0e%bale *'cCeiate +e ace&te $%2a'e c$'&tituie (i4l$ace +e p%$b/" CAP" 6 !UPRA=EGFEREA EKERCITATĂ DE PROCUROR N ACTI=ITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ ART" 3#: Obiectul &up%a0e2Ce%ii P%$cu%$%ul. pentru infrac+iunile de frontieră.%ac-iu'e &/ .ectua pe%cCe5i-ii c$%p$%ale a&up%a .ectuate &e *'ai'tea5/ $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ c$(pete't. pe't%u i'.ie u%(/%it/ pe'al . &/ p%$ce+e5e la e0alua%ea pa2ubel$%.apt/ p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/" De a&e(e'ea.ica luc%u%ile pe ca%e ace&ta le a%e cu &i'e" De a&e(e'ea. p%$cu%$%ul 0e2Cea5/ ca 'ici $ pe%&$a'/ &/ 'u . *' ca%e ca5 *l p%e+au +e *'+at/ p%$cu%$%ului &au $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/. p%ecu( )i &/ e.l/ *' a.ectuate )i cu (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/" P%$ce&ele<0e%bale *'cCeiate +e ace&te $%2a'e c$'&tituie (i4l$ace +e p%$b/" ART" 3#8 6ctele înc8eiate de co!andan+ii de na"e 3i aerona"e. *(p%eu'/ cu luc%/%ile e.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al. ale alt$% u'it/-i la ca%e &e %e. precu! 3i de a.en+ii de poli+ie de frontieră. acelea)i $%2a'e au $bli2a-ia &/ *'ai'te5e +e *'+at/ p%$cu%$%ului pe .a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt.a%a p$%tu%il$% &au ae%$p$%tu%il$%B b< a. *' e./ptuit$%.e%cita%ea &up%a0e2Ce%ii %e&pect/%ii le2ii *' acti0itatea +e u%(/%i%e pe'al/.%act$% &/ . pe ti(pul c1t 'a0ele )i ae%$'a0ele pe ca%e le c$(a'+/ &e a. *(p%eu'/ cu luc%/%ile e.%ac-iu'ea a .%ac-iu'ile &/01%)ite pe ace&tea. *' cel (ult 8 5ile +e la p%i(a c$'&tata%e e. O%2a'ele a%/tate (ai &u& au +%eptul &/ %e-i'/ c$%pu%ile +elicte.en+ii de poli+ie de frontieră Obli2a-iile )i +%eptu%ile p%e0/5ute *' a%t" 3#7 ali'" # )i 3 le au )i u%(/t$a%ele $%2a'e@ aA c$(a'+a'-ii +e 'a0e )i ae%$'a0e pe't%u i'. $%2a'ele +e (ai &u& p$t p%i'+e pe ./ptuit$%ului )i p$t 0e%i.el" ' ca5 +e i'.la-i *' &ub$%+i'e $%i &ub c$'t%$lul l$%B c< ofi+erii 3i subofi+erii din cadrul >andar!eriei #o!$ne pentru infrac+iunile constatate pe ti!pul executării !isiunilor specifice. a.%ac-iu'e.ie t%a& la %/&pu'+e%e pe'al/ )i ca 'ici $ pe%&$a'/ &/ 'u . $%ice i'.bA $%2a'ele +e c$'t%$l )i cele +e c$'+uce%e ale a+(i'i&t%a-iei publice.

e%cit/ &up%a0e2Ce%ea ace&teia" ' cau5ele p%eluate +e c/t%e u' $%2a' +e ce%ceta%e pe'al/ ce't%al. (ate%ialele )i +atele p%i0it$a%e la . cu t$ate actele. ca%e e&te $bli2at &/<l t%i(it/. p%$cu%$%ul ia (/&u%ile 'ece&a%e &au +/ +i&p$5i-ii $%2a'el$% +e ce%ceta%e pe'al/ ca &/ ia a&e(e'ea (/&u%i" P%$cu%$%ul ia (/&u%i )i +/ +i&p$5i-ii *' &c%i& )i ($ti0at" ART" 3#H T%ece%ea cau5ei +e la u' $%2a' la altul P%$cu%$%ul p$ate &/ +i&pu'/. care are obli. &up%a0e2Ce%ea &e e.e%cita%e a &up%a0e2Ce%ii %rocurorul conduce 3i controlea ă ne!i9locit acti"itatea de cercetare penală a poli+iei 9udiciare 3i a altor or.ectuat/ +e u' alt a&e(e'ea $%2a'" P%elua%ea u'ei cau5e +e c/t%e u' $%2a' +e ce%ceta%e pe'al/ ie%a%Cic &upe%i$% &e +i&pu'e +e p%$cu%$%ul +e la pa%cCetul ca%e e.anelor de cercetare ale poli+iei 9udiciare.a+ia ca în ter!en de 3 ile de la sesi are să co!unice procurorului !ăsurile dispuse.anul de cercetare penală. a dispo i+iilor date de procuror.ectuat/ +e u' a'u(it $%2a' +e ce%ceta%e.anele ierar8ic superioare ale acestora nu pot să le dea îndru!ări sau dispo i+ii pri"ind cercetarea penală.urul co!petent în acest sens. pe p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$%.e%cit/ +e c/t%e u' p%$cu%$% +i' Pa%cCetul Ge'e%al +e pe l1'2/ 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie" ' cau5ele *' ca%e u%(/%i%ea pe'al/ &e e.ane de cercetare speciale 3i supra"e./%/ a *'t%e%upe e. or. acesta "a sesi a conducătorul or. &/ .apte ca%e . de către or.e%cita%ea acti0it/-ii +e &up%a0e2Ce%e. ace&ta p$ate +i&pu'e ca a'u(ite acte +e ce%ceta%e pe'al/ &/ .ectue5e pe%&$'al" P%$cu%$%ul p$ate &/ cea%/ &p%e 0e%i.8ea ă ca actele de ur!ărire penală să fie efectuate cu respectarea dispo i+iilor le.%ac-iu'ile +e ca%e au luat cu'$)ti'-/" P%$cu%$%ul p$ate &/ a&i&te la e.ecuta%ea l$%" ' te%(e' +e 6 5ile +e la &e&i5a%e p%i(<p%$cu%$%ul &au p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$% e&te $bli2at &/ &e p%$'u'-e" :n ca ul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în !od defectuos.ale.' e. ART" 33? .ie e. c1'+ +i&p$5i-iile &u't +ate +e ace&ta./cut $biec-ii. Di&p$5i-iile +ate +e p%$cu%$% &u't $bli2at$%ii pe't%u $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" Dac/ ace&t $%2a' a%e +e . :n ca ul or. pe ba5a p%$pu'e%ii ($ti0ate a $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ ca%e p%eia cau5a )i +up/ *'cu'$)ti'-a%ea p%$cu%$%ului ca%e e. p$ate &e&i5a pe p%i(<p%$cu%$%ul pa%cCetului &au.ectuate +e c/t%e $%2a'ele p$li-iei" ART" 3#D M$+alit/-i +e e. O%2a'ele +e ce%ceta%e pe'al/ &u't $bli2ate &/ *'cu'$)ti'-e5e +e *'+at/ pe p%$cu%$% +e&p%e i'.ica%e $%ice +$&a% +e la $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/. +up/ 'ece&itate. .ie e.$%(ea5/ $biectul ce%cet/%ii" ART" 3#> Di&p$5i-ii +ate +e p%$cu%$% %rocurorul poate să dea dispo i+ii cu pri"ire la efectuarea oricărui act de ur!ărire penală. ca *'t%<$ cau5/ *' ca%e ce%ceta%ea pe'al/ t%ebuie e. procurorul fiind sin.ectuea5/ +e c/t%e p%$cu%$%.anului de cercetare penală.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea ace&tuia.ectua%ea $%ic/%ui act +e ce%ceta%e pe'al/ &au &/<l e.

e%ci-iu %e&t%1'&/ p$ate .erea este încuno3tin+area făcută de o persoană fi ică sau de o persoană 9uridică./ptuit$%ului +ac/ e&te cu'$&cut )i a (i4l$acel$% +e p%$b/" Pl1'2e%ea &e p$ate .i%(a%ea actel$% &au (/&u%il$% p%$ce&uale 'ele2ale C1'+ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ u' act &au $ (/&u%/ p%$ce&ual/ a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ 'u e&te +at/ cu %e&pecta%ea +i&p$5i-iil$% le2ale. u%(/%i%ea pe'al/ 'u p$ate *'cepe .ace pe%&$'al &au p%i' (a'+ata%" Ma'+atul t%ebuie &/ .aptei ca%e . pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e .l/ pe $%ice alt/ cale c/ &<a &/01%)it $ i'.ace 'u(ai la pl1'2e%ea p%ealabil/ $%i la &e&i5a%ea &au cu aut$%i5a%ea $%2a'ului p%e0/5ut +e le2e. ia% p%$cu%a %/(1'e ata)at/ pl1'2e%ii" Pl1'2e%ea .ace pl1'2e%e cu *'cu0ii'-a%ea pe%&$a'el$% p%e0/5ute +e le2ea ci0il/" ART" 336 De'u'-ul .iciu c1'+ a.i%(/ ($ti0at" CAP" 7 EGECTUAREA URMĂRIRII PENALE !ec-iu'ea I !e&i5a%ea $%2a'el$% +e u%(/%i%e pe'al/ ART" 33# M$+u%ile +e &e&i5a%e O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te &e&i5at p%i' pl1'2e%e &au +e'u'-./%/ e.e%ci-iu. calitatea )i +$(iciliul peti-i$'a%ului.p%i(a%ea +$%i'-ei 2u0e%'ului &t%/i' *' ca5ul i'. $ i'.%ac-iu'e" C1'+.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al./cut/ $%al &e c$'&e('ea5/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +e $%2a'ul ca%e $ p%i(e)te" Pl1'2e%ea &e p$ate .I'. u%(/%i%ea pe'al/ 'u p$ate *'cepe *' lip&a ace&t$%a" De a&e(e'ea. +ate cu p%i0i%e la . i'+ica%ea .%ac-iu'i &<a p%$+u& $ pa2ub/ u'eia +i' u'it/-ile la ca%e &e %e. p$t%i0it le2ii. +e&c%ie%ea . Pl1'2e%ea t%ebuie &/ cup%i'+/@ 'u(ele. pl1'2e%ea &e . $%i &e &e&i5ea5/ +i' $.ace +e %ep%e5e'ta'tul &/u le2al" Pe%&$a'a cu capacitate +e e. p%e'u(ele. u'itatea p/2ubit/ e&te $bli2at/ &/ &e&i5e5e +e *'+at/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/.$&t p%ici'uit/ )i &/ &e c$'&tituie pa%te ci0il/" ART" 333 Pl1'2e%ea %l$n.%ac-iu'ii p%e0/5ute *' a%t" #H# +i' C$+ul pe'al" C1'+ p%i' &/01%)i%ea u'ei i'.ie &pecial. &au +e c/t%e c$pilul (a4$% pe't%u p/%i'-i" Pe%&$a'a 0/t/(at/ p$ate &/ +ecla%e c/ 'u<)i *'&u)e)te pl1'2e%ea" Pe't%u pe%&$a'a lip&it/ +e capacitatea +e e.ace )i +e c/t%e u'ul +i't%e &$-i pe't%u cel/lalt &$-.plicati0e cu p%i0i%e la *'ti'+e%ea pa2ubei. referitoare la o "ătă!are ce i s*a cau at prin infrac+iune.aptele p%i' ca%e pa2uba a . &/ p%e5i'te &itua-ii e.$%(ea5/ $biectul pl1'2e%ii.

&n"esti.$&t . precu! 3i în ca ul infrac+iunilor de trafic de stupefiante 3i de ar!e. acti"ită+i de infor!a+ii pentru reali area si. pot fi folosi+i. &n"esti.'000 pentru pre"enirea.ită pentru !oti"e te!einic 9ustificate.ii.ectua acte p%e(e%2/t$a%e )i luc%/t$%ii $pe%ati0i +i' Mi'i&te%ul +e I'te%'e. p%ecu( )i +i' celelalte $%2a'e +e &tat cu at%ibu-ii *' +$(e'iul &i2u%a'-ei 'a-i$'ale.atorii sub acoperire :n ca ul în care există indicii te!einice 3i concrete că s*a să"$r3it sau că se pre.atori sub o altă identitate dec$t cea reală. anu!e dese!na+i în acest scop.atorul sub acoperire cule.ătoare efectuate de in"esti.a-a c/%uia a . pentru o perioadă de cel !ult 10 de ile 3i poate fi prelun.atorii sub acoperire sunt lucrători operati"i din Ministerul de &nterne.5enun+ul este încuno3tin+area făcută de către o persoană fi ică sau de către o persoană 9uridică despre să"$r3irea unei infrac+iuni./cut" 6lineatul 0 ??? 6bro. .anului de ur!ărire penală. De'u'-ul t%ebuie &/ c$'-i'/ acelea)i +ate ca )i pl1'2e%ea" De'u'-ul &c%i& t%ebuie &/ . $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ p$ate e. 6#T. 6utori area este dată prin ordonan+ă !oti"ată. *' 0e+e%ea &t%1'2e%ii +atel$% 'ece&a%e $%2a'el$% +e u%(/%i%e pe'al/ pe't%u *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale. in"esti. trafic de persoane.ectua%ea u'$% acte p%e(e%2/t$a%e p$ate c$'&titui (i4l$c +e p%$b/" 6#T. ''071 6ctele pre!er. descoperirea 3i sanc+ionarea faptelor de corup+ie.i speciale. în totalitate. spălare a banilor.eneral al parc8etului de pe l$n.ie &e('at +e +e'u'-/t$%. ''07' 6utori area folosirii in"esti. pe't%u .iecare prelun. în "ederea str$n. falsificare de !onede ori alte "alori.ăte3te să"$r3irea unei infrac+iuni contra si. a'u(e +e&e('a-i *' ace&t &c$p. 78.ra"e care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identifica+i prin alte !i9loace. ''071 pot efectua in"esti.ire nu poate .a+ii nu!ai cu autori area !oti"ată a procurorului dese!nat de procurorul .uran+ei na+ionale. p$t e. ace&ta &e c$'&e('ea5/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +e c/t%e $%2a'ul *' .anele de stat care desfă3oară. la dispo i+ia or.at ART" 337 Acte p%e(e%2/t$a%e ' 0e+e%ea *'cepe%ii u%(/%i%ii pe'ale.atorilor sub acoperire %ersoanele pre"ă ute în art. ''07'.ea nr.ectua acte p%e(e%2/t$a%e" De a&e(e'ea. ori a unei alte infrac+iuni . sau a unei infrac+iuni pre"ă ute în /e. acte de teroris!. a(e'i'-/%i la a+%e&a &i2u%a'-ei 'a-i$'ale" P%$ce&ul<0e%bal p%i' ca%e &e c$'&tat/ e.apte ca%e c$'&tituie. p$t%i0it le2ii. pe care le pune. precu! 3i din or.ă curtea de apel. în condi+iile pre"ă ute în art. potri"it le. ia% *' ca5ul +e'u'-ului $%al.uran+ei na+ionale pre"ă ute în Codul penal 3i în le. cu !odificările 3i co!pletările ulterioare.e date 3i infor!a+ii în ba a autori a+iei e!ise potri"it dispo i+iilor pre"ă ute în art. 3i pot fi folosi+i nu!ai pe o perioadă deter!inată. ''07' 3i ''073.erii datelor pri"ind existen+a infrac+iunii 3i identificarea persoanelor fa+ă de care există presupunerea că au să"$r3it o infrac+iune.

în aceea3i cau ă 3i cu pri"ire la aceea3i persoană. 6#T.olosirea datelor ob+inute de in"esti. ART" 338 !e&i5a%ea la ce%e%ea $%2a'ului c$(pete't C1'+ le2ea p%e0e+e c/ *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale 'u p$ate a0ea l$c .ătură cu persoanele la care se referă autori a+ia e!isă de procuror.%ac-iu'i &/01%)ite +e (ilita%i.atorilor sub acoperire nu poate fi de "ăluită în ti!pul ori după ter!inarea ac+iunii acestora.ătură cu alte persoane. '03.atorului sub acoperire trebuie să cuprindă.depă3i 30 de ile. pe l$n.atorul sub acoperire2 c< persoanele fa+ă de care există presupunerea că au să"$r3it o infrac+iune2 d< identitatea sub care in"esti.atorii sub acoperire 5atele 3i infor!a+iile ob+inute de in"esti.atorul sub acoperire ur!ea ă să desfă3oare acti"ită+ile autori ate2 e< perioada pentru care se dă autori area2 f< alte !en+iuni pre"ă ute de le.$%(1'+ pe c$(a'+a't +e *'+at/ ce a *'ceput u%(/%i%ea pe'al/" ART" 33H . u%(/%i%ea pe'al/ p$ate *'cepe 'u(ai la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului" Pe't%u celelalte i'. 6#T. ''070 Măsuri de protec+ie a in"esti. acea&ta t%ebuie . 686 )i 687.atorul sub acoperire pot fi folosite nu!ai în cau a penală 3i în le. procurorul ur!$nd să se pronun+e de îndată. nu poate depă3i un an.%ac-iu'ile p%e0/5ute +e C$+ul pe'al *' a%t" 66# < 66:./%/ $ &e&i5a%e &pecial/. ur!ătoarele) a< indiciile te!einice 3i concrete care 9ustifică !ăsura 3i !oti"ele pentru care !ăsura este necesară2 b< acti"ită+ile pe care le poate desfă3ura in"esti. 67D./cut/ *' &c%i& )i &e('at/ +e c/t%e $%2a'ul c$(pete't" ' actul +e &e&i5a%e t%ebuie &/ &e a%ate *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +atele p%e0/5ute *' a%t" 333 ali'" 3" ART" 33: U'ele +i&p$5i-ii p%i0i'+ u%(/%i%ea pe'al/ pe't%u (ilita%i Pe't%u i'.ator sub acoperire are dreptul să*i cunoască ade"ărata identitate. precu! 3i perioada pentru care se cere autori area. :n ca uri ur. iar durata totală a autori ării.ă !en+iunile pre"ă ute la art. ''073 . cu respectarea secretului profesional.e. Ordonan+a procurorului prin care se autori ea ă folosirea in"esti. :n cererea de autori are adresată procurorului se "or !en+iona datele 3i indiciile pri"itoare la faptele 3i persoanele fa+ă de care există presupunerea că au să"$r3it o infrac+iune.ente 3i te!einic 9ustificate se poate solicita autori area 3i a altor acti"ită+i dec$t cele pentru care există autori are. %rocurorul co!petent să autori e e folosirea unui in"esti. dacă sunt concludente 3i utile. i'. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ p%$ce+ea5/ p$t%i0it %e2ulil$% $bi)'uite.atorilor sub acoperire &dentitatea reală a in"esti. 6ceste date 3i infor!a+ii "or putea fi folosite 3i în alte cau e sau în le.

după ca . c$%pu%ile +elicte )i $%ice alte (i4l$ace +e p%$b/" Obli. :n ca ul în care procurorul este de acord cu propunerea. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *'ai'tea5/ +$&a%ul p%$cu%$%ului cu p%$pu'e%ea +e a +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e pe'al/" C1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e &e&i5ea5/ +i' $.ate să pre inte totodată 3i dosarul cau ei. precu! 3i.i&tat &au c/ a +i&p/%ut *(p%e4u%a%ea pe ca%e &e *'te(eia p%$pu'e%ea +e a 'u &e *'cepe u%(/%i%ea pe'al/. !ec-iu'ea II De&.ere la instan+a de 9udecată.a+iile pre"ă ute în alin. +i&pu'1'+ *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale" .i%(/ %e5$lu-ia )i %e&tituie actele $%2a'ului +e u%(/%i%e. fie pentru co!pletarea actelor pre!er.ătură cu ser"iciul în cadrul căruia î3i îndepline3te sarcinile.iciu. potri"it art. *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal ca%e c$'&tituie actul +e *'cepe%e a u%(/%i%ii pe'ale" #e olu+ia 3i procesul*"erbal de începere a ur!ăririi penale.%ac-iu'ii.u'c-ie +e c$'+uce%e *'t%<$ u'itate la ca%e &e %e. c1'+ +i' cup%i'&ul actului +e &e&i5a%e &au al actel$% p%e(e%2/t$a%e e. o confir!ă prin re olu+ie !oti"ată. :!potri"a re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale se poate face pl$n.anele de cercetare penală fiind obli. cu e.ătoare. 0.cep-ia celui +e la lit" b9#A.anul de cercetare penală. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului actele *'cCeiate cu p%$pu'e%ea +e a 'u &e *'cepe u%(/%i%ea pe'al/" 5acă procurorul constată că nu sunt întrunite condi+iile arătate în alin.ătoare.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al &au cu at%ibu-ii +e c$'t%$l. '7871 3i ur!ătoarele. or. p%$cu%$%ul i'.@esi ări făcute de persoane cu func+ii de conducere 3i de al+i func+ionari O%ice pe%&$a'/ cu . Dac/ +i' cup%i'&ul actului +e &e&i5a%e &au al actel$% p%e(e%2/t$a%e e.8erea acti"ită+ii de cercetare penală. restituie actele or. Dac/ ulte%i$% &e c$'&tat/ c/ 'u a e. fie pentru începerea ur!ăririi penale.%ac-iu'i *' acea u'itate. ca%e a luat cu'$)ti'-/ +e &/01%)i%ea u'ei i'./)u%a%ea u%(/%i%ii pe'ale ART" 33D 'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e&i5at *' 0%eu'ul +i' ($+u%ile p%e0/5ute *' a%t" 33# +i&pu'e p%i' %e5$lu-ie *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale. în ter!en de cel !ult 08 de ore de la data începerii ur!ăririi penale. cu e. 1 re"in 3i oricărui func+ionar care a luat cuno3tin+ă despre să"$r3irea unei infrac+iuni în le. Copie de pe re olu+ie se co!unică persoanei care a făcut sesi area. persoanei fa+ă de care s*au efectuat acte pre!er. e!ise de or. e&te $bli2at/ &/ &e&i5e5e +e *'+at/ pe p%$cu%$% &au $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ )i &/ ia (/&u%i &/ 'u +i&pa%/ u%(ele i'.cep-ia celui +e la lit" b9#A" ' ca5ul a%/tat *' a%t" #? lit" b9#A. se supun confir!ării !oti"ate a procurorului care exercită supra"e.ectuate +up/ p%i(i%ea pl1'2e%ii &au +e'u'-ului %e5ult/ 0%eu'ul +i' ca5u%ile +e *(pie+ica%e a pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale p%e0/5ute *' a%t" #?.anului de ur!ărire penală.ectuate 'u %e5ult/ 0%eu'ul +i' ca5u%ile +e *(pie+ica%e a pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale p%e0/5ute *' a%t" #?.

ii. ./cut &e&i5a%ea" ART" 36# Re&titui%ea +$&a%ului pe't%u c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale Dac/ p%$cu%$%ul. 3i +in$nd sea!a de î!pre9urările speciale ale fiecărei cau e. după ca . actele 3i dosarul. ''8 alin. face propuneri în acest sens 3i le înaintea ă procurorului. or. &e&i5at p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 33D ali'" 3. dacă consideră că sunt întrunite 3i condi+iile pre"ă ute de le.apta 'u p%e5i't/ pe%ic$lul &$cial al u'ei i'./cute +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ Dac/ $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'&i+e%/ c/ &u't te(eiu%i pe't%u pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale. '31. pe%&$a'a ca%e a . c1'+ e&te ca5ul. constată că este ca ul să se ia !ăsura arestării pre"enti"e a în"inuitului. '3' #estituirea dosarului pentru începerea sau continuarea cercetării penale 5acă procurorul i*a restituit. . '33 6restarea pre"enti"ă a în"inuitului :n cursul efectuării cercetării penale. +i&pu'e p%i' $%+$'a'-/ &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e pe'al/ )i *')tii'-ea5/ +e&p%e acea&ta.anul de cercetare consideră că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le. 101.a-/ +e ca%e &e e.ătoare sau. în te!eiul art. 6#T.ectuea5/ u%(/%i%ea pe'al/ &e 'u(e)te *'0i'uit c1t ti(p 'u a . %e&tituie +$&a%ul $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ pe't%u c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale" 6#T. 5acă procurorul.anul de ur!ărire penală continuă efectuarea actelor pre!er.apta pe't%u ca%e e&te *'0i'uit )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a ace&teia" . ( sau al art. ART" 367 P%$pu'e%i . c$'&tat/ c/ 'u e&te ca5ul &/ &c$at/ +e &ub u%(/%i%e.$&t pu&/ *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ *(p$t%i0a &a" ART" 36? !c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e c1'+ .anul de cercetare penală. proced$nd la efectuarea acestora.ace p%$pu'e%i *' ace&t &e'&.e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a inculpatului. pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6. procedea ă potri"it art. ART" 368 Pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale p%i' $%+$'a'-/ P%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ a&up%a pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale +up/ e.e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a în"inuitului. &e&i5at p$t%i0it a%t" 33D ali'" 3. dacă or. după ce exa!inea ă dosarul cau ei. pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ p%i' $%+$'a'-/" O%+$'a'-a +e pu'e%e *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale t%ebuie &/ cup%i'+/. procedea ă în acela3i !od.ART" 33> '0i'uitul Pe%&$a'a . potri"it le. pe ca%e le *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului" Or.a(i'a%ea +$&a%ului" Dac/ p%$cu%$%ul e&te +e ac$%+ cu p%$pu'e%ea. începe ori continuă ur!ărirea penală. +ate cu p%i0i%e la pe%&$a'a i'culpatului.%ac-iu'i P%$cu%$%ul.

P%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ a&up%a &u&pe'+/%ii p%i' $%+$'a'-/" ART" 37? O%+$'a'-a +e &u&pe'+a%e .e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a inculpatului. O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ pu'e *' 0e+e%e i'culpatului a.anul de cercetare penală înaintea ă procurorului propunerile sale î!preună cu dosarul. în cel !ult ( ile. '30. care îl î!piedică să ia parte la procesul penal. procedea ă potri"it art. !ec-iu'ea III !u&pe'+a%ea u%(/%i%ii pe'ale ART" 36> Ca5u%i +e &u&pe'+a%e :n ca ul c$nd se constată printr*o experti ă !edico*le. %ropunerile se înaintea ă în cel !ult 3 ile de la data constatării faptelor. îi co!unică fapta pentru care este în"inuit 3i îi dă explica+ii cu pri"ire la drepturile 3i obli. or.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e. ART" 36H C$'ti'ua%ea ce%cet/%ii )i a&culta%ea i'culpatului Dup/ a+uce%ea la *'+epli'i%e a +i&p$5i-iil$% a%t" 366 < 36:. '38 =xtinderea cercetării penale Or. 10971. p%$cu%$%ul.ală că în"inuitul sau inculpatul suferă de o boală . . dacă pune în !i3care ac+iunea penală 3i dacă aprecia ă că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le. +ac/ e&te ca5ul.a+iile pe care le are.le!entările speciale pri"ind asisten+a 9udiciară interna+ională în !aterie penală. or.anul de cercetare penală "a +ine sea!a. la fixarea ter!enului de pre entare în fa+a acestuia.anul de cercetare penală. î!pre9urărilor sau persoanelor noi. or.at să facă propuneri procurorului pentru extinderea cercetărilor penale sau sc8i!barea încadrării 9uridice.ra"ă. prin ordonan+ă. %rocurorul "a decide. 6tunci c$nd inculpatul nu locuie3te în +ară.ii'+ $bli2at &/ %e&pecte )i +i&p$5i-iile +ate +e p%$cu%$%" 5acă procurorul a pus în !i3care ac+iunea penală.anul de cercetare penală îl c8ea!ă pe inculpat. &e &u&t%a2e +e la ce%ceta%e &au 'u l$cuie)te *' -a%/" 6#T. este obli.ace *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al )i c/ a%e *'+at$%i%ea &/ c$(u'ice $%ice &cCi(ba%e +e a+%e&/" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ 0a c$'ti'ua u%(/%i%ea )i . dacă constată fapte noi în sarcina în"inuitului sau inculpatului ori î!pre9urări noi care pot duce la sc8i!barea încadrării 9uridice a faptei pentru care s*a dispus începerea ur!ăririi penale ori s*a pus în !i3care ac+iunea penală sau date cu pri"ire la participarea 3i a unei alte persoane la să"$r3irea acelei fapte. '31 6restarea pre"enti"ă a inculpatului %rocurorul sesi at potri"it art.lat *' &ta%e +e libe%tate c/ e&te $bli2at &/ &e p%e5i'te la t$ate cCe(/%ile ce i &e 0$% . c1'+ ace&ta e&te +i&p/%ut.6#T./%/ a<l a&culta pe i'culpat. +i&pu'e c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'ti'u/ e. de re. pentru a dispune suspendarea ur!ăririi penale.

apte . în"inuitului sau inculpatului 3i persoanei "ătă!ate. :n ter!en de '0 de ore de la pri!irea de la procuror a dosarului î!preună cu un referat în care se !en+ionea ă ca ul sau ca urile de încetare a ur!ăririi penale constatate.i&t/ ca5ul +e *'ceta%e a u%(/%i%ii" ART" 376 P%$ce+u%a *'cet/%ii O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/.ac $biectul aceleia)i cau5e. pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6. c1'+ c$'&tat/ e.i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/" Dac/ *' aceea)i cau5/ &u't (ai (ul-i *'0i'ui-i &au i'culpa-i $%i +ac/ (ai (ulte .i&te'-a 0%eu'uia +i't%e ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . $%i la . $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'ti'u/ &/ e. instan+a dispune. .O%+$'a'-a t%ebuie &/ cup%i'+/. +i&pu'1'+ p$t%i0it a%t" ## pct" # lit" cA" ' ca5ul *' ca%e 'u &<a pu& *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/. 5acă procurorul a dispus încetarea ur!ăririi penale. *'ceta%ea u%(/%i%ii &e . +atele p%i0it$a%e la pe%&$a'a *'0i'uitului &au i'culpatului. în acela3i ter!en.anului de cercetare penală.ectue5e t$ate actele a c/%$% *'+epli'i%e 'u e&te *(pie+icat/ +e &itua-ia *'0i'uitului &au i'culpatului" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e&te $bli2at &/ &e i'te%e&e5e pe%i$+ic +ac/ (ai &ub5i&t/ cau5a ca%e a +ete%(i'at &u&pe'+a%ea u%(/%i%ii pe'ale" !ec-iu'ea I= 'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale ART" 373 Ca5u%i +e *'ceta%e 'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale a%e l$c c1'+ &e c$'&tat/ e. cau5ele ca%e au +ete%(i'at &u&pe'+a%ea )i (/&u%ile luate *' 0e+e%ea *'&/'/t$)i%ii *'0i'uitului &au i'culpatului" Ordonan+a de suspendare a ur!ăririi penale se co!unică.ace 'u(ai cu p%i0i%e la *'0i'ui-ii &au i'culpa-ii. ART" 377 O%+$'a'-a +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale .apta +e ca%e e&te *'0i'uit.A < CA )i 4A. 5upă co!unicare.aptele pe't%u ca%e e. procurorul trebuie să se pronun+e asupra încetării ur!ăririi penale în aceea3i i în care a pri!it propunerea de încetare de la or.anul de cercetare penală. *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului +$&a%ul *(p%eu'/ cu p%$pu'e%i +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale" P%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ a&up%a *'cet/%ii u%(/%i%ii pe'ale p%i' $%+$'a'-/. în copie. î!preună cu o copie a înc8eierii. re"ocarea !ăsurii 3i punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului 3i restituie dosarul procurorului. dosarul se restituie or.A < CA )i 4A )i e.i&te'-a 0%eu'uia +i't%e ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . ART" 37# !a%ci'a $%2a'ului +e ce%ceta%e *' ti(pul &u&pe'+/%ii ' ti(pul c1t u%(/%i%ea e&te &u&pe'+at/. *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale &e p%$'u'-/ p%i' %e5$lu-ie ($ti0at/" 6tunci c$nd ca ul de încetare a ur!ăririi penale pri"e3te un în"inuit sau inculpat arestat. prin înc8eiere. trebuie să ceară de îndată instan+ei re"ocarea !ăsurii arestării pre"enti"e.

ii'-ate. potri"it art.%ac-iu'ii" ' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& (e'-i'e%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile.i&c/%ii &peciale )i %e&titui%ii cel$%lalte" Dac/ p%$p%ietatea c$%pu%il$% +elicte )i a cel$%lalte $biecte ca%e au &e%0it ca (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/ e&te c$'te&tat/. ele &u't p/&t%ate +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ p1'/ la C$t/%1%ea i'&ta'-ei ci0ileB cA (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile )i a %e&tabili%ii &itua-iei a'te%i$a%e &/01%)i%ii i'. ace&te (/&u%i &e 0$% c$'&i+e%a +e&.O%+$'a'-a +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale t%ebuie &/ cup%i'+/ pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6. instan+a în3tiin+ea ă prin adresă ad!inistra+ia locului de de+inere. p%ecu( )i a%/ta%ea te(eiu%il$% +e .e%/ *'ceta%ea. ART" 37: ')tii'-a%ea +e&p%e *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale Copie de pe ordonan+a sau re olu+ia prin care procurorul dispune încetarea ur!ăririi penale se co!unică persoanei care a făcut sesi area. 3. &tabili'+ cua'tu(ul ace&t$%a. în ordonan+ă se "a face !en+iune 3i cu pri"ire la re"ocarea arestării pre"enti"e dispusă de instan+ă. '03 alin. ART" 37H Ab%$2at" ART" 37D Re&titui%ea +$&a%ului )i c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale P%$cu%$%ul. ci'e t%ebuie &/ le &up$%te )i $%+$'1'+ *'ca&a%ea l$%B eA %e&titui%ii cau-iu'ii *' ca5u%ile p%e0/5ute +e le2e" Dac/ *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale &<a luat 0%eu'a +i' (/&u%ile +e &i2u%a'-/ a%/tate *' a%t" #:3. :n ca ul c$nd în"inuitul sau inculpatul este arestat pre"enti". după ca .a-a i'&ta'-ei ci0ile *' te%(e' +e 6? +e 5ile +e la c$(u'ica%ea *'cet/%ii u%(/%i%ii pe'aleB +A cCeltuielil$% 4u+icia%e.urătorii luate în "ederea executării pedepsei a!en ii2 bA c$'. +atele p%i0i'+ pe%&$a'a )i . cu +i&p$5i-ia +e a c$'ti'ua ce%ceta%ea" !ec-iu'ea = . altor persoane interesate. în"inuitului sau inculpatului 3i.i&c/%ii luc%u%il$% ca%e p$t%i0it a%t" ##D +i' C$+ul pe'al &u't &upu&e c$'.apta la ca%e &e %e. +ac/ c$'&tat/ c/ 'u e&te ca5ul &/ +i&pu'/ *'ceta%ea &au c1'+ a +i&pu& *'ceta%ea pa%-ial. %e&tituie +$&a%ul $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/. '03 alin. &e 0a . cu dispo i+ia de a*l pune de îndată în libertate pe în"inuit sau inculpat. 3.apt )i +e +%ept pe ba5a c/%$%a &e +i&pu'e *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale" ART" 378 Di&p$5i-ii c$(pli(e'ta%e ale $%+$'a'-ei P%i' $%+$'a'-a +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale &e +i&pu'e t$t$+at/ a&up%a@ a< re"ocării !ăsurilor asi.ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta" :n ca ul în care încetarea ur!ăririi penale pri"e3te un în"inuit sau inculpat arestat. potri"it art. +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ 'u i't%$+uce ac-iu'e *' .

ecuta%e a $%+$'a'-ei p%i' ca%e &<a aplicat $ &a'c-iu'e cu ca%acte% a+(i'i&t%ati0 ' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%ea pe'al/ *' te(eiul a%t" #? lit" b9#A.a-a &a )i@ aA *i pu'e *' 0e+e%e c/ a%e +%eptul +e a lua cu'$)ti'-/ +e (ate%ialul +e u%(/%i%e pe'al/.ecuta%ea &a'c-iu'ii cu ca%acte% a+(i'i&t%ati0 a a(e'5ii &e e.pi%a%ea te%(e'ului p%e0/5ut *' ali'" 6.$%(ulat ce%e%i '$i &au +ac/ 0$ie)te &/ .ecuta%ea (u&t%/%ii &au (u&t%/%ii cu a0e%ti&(e't. ia% +ac/ &< a .ectuate t$ate actele +e u%(/%i%e 'ece&a%e. aplicate +e p%$cu%$%. +ac/ au . *' ca%e c$'&e('ea5/ )i +ecla%a-iile.ac/ +ecla%a-ii &upli(e'ta%e" ART" 38# P%$ce&ul<0e%bal +e p%e5e'ta%e a (ate%ialului De&p%e a+uce%ea la *'+epli'i%e a +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' a%t" 38? $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ *'t$c(e)te p%$ce&<0e%bal. p%e0/5ute *' a%t" ># +i' C$+ul pe'al. 10 alin.ectuea5/ p$t%i0it a%t" 773 )i 776" :!potri"a ordonan+ei prin care s*a dispus scoaterea de sub ur!ărirea penală în te!eiul art. b71< se poate face pl$n.i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/" Di&p$5i-iile a%t" 373 < 37: )i 37D &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' p%$ce+u%a &c$ate%ii +e &ub u%(/%i%e" ' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #? lit" b9#A p%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ p%i' $%+$'a'-/" ART" 37>9# Pu'e%ea *' e. ce%e%ile )i %/&pu'&u%ile i'culpatului" ART" 383 Ce%e%i '$i .aptei &/01%)iteB bA *i a&i2u%/ p$&ibilitatea +e a lua +e *'+at/ cu'$)ti'-/ +e (ate%ial" Dac/ i'culpatul 'u p$ate &/ citea&c/.$&t e.$%(ulate +e i'culpat .$&t %e&pi'&/.ecuta%e a $%+$'a'-ei p%i' ca%e &<a aplicat &a'c-iu'ea cu ca%acte% a+(i'i&t%ati0 a a(e'5ii &e . $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ *i cite)te (ate%ialulB cA *l *'t%eab/. +ac/ a%e +e ./cut pl1'2e%e )i a . a%/t1'+u<i )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a . e. '01.i&te'-a 0%eu'uia +i't%e ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eA )i e. 1 lit.ace +up/ e. &e .!c$ate%ea +e &ub u%(/%i%ea pe'al/ ART" 37> Ca5u%ile )i p%$ce+u%a &c$ate%ii +e &ub u%(/%i%e !c$ate%ea +e &ub u%(/%i%ea pe'al/ a%e l$c c1'+ &e c$'&tat/ e. Pu'e%ea *' e. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ cCea(/ pe i'culpat *' . ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" E.ace p$t%i0it a%t" 7DH.ere în ter!en de '0 de ile de la în3tiin+area pre"ă ută în art. +up/ %e&pi'2e%ea ace&teia" !ec-iu'ea =I P%$ce+u%a p%e5e't/%ii (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ ART" 38? P%e5e'ta%ea (ate%ialului Dup/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale. +up/ ce a luat cu'$)ti'-/ +e (ate%ialul +e u%(/%i%e pe'al/.

a+uc1'+u<i la cu'$)ti'-/ *'0i'ui%ea )i *'t%eb1'+u<l +ac/ a%e '$i (i4l$ace +e ap/%a%e" Dac/ *'0i'uitul 'u a p%$pu& '$i p%$be &au p%$pu'e%ea &a 'u a . $%2a'ul +e ce%ceta%e *'ai'tea5/ +$&a%ul p%$cu%$%ului cu u' %e. $%2a'ul +e ce%ceta%e.ectuat '$i acte +e ce%ceta%e pe'al/. +ac/ e./cute.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e pe'al/ p$t%i0it a%t" 363. '(9 se arată î!pre9urările concrete din care re ultă cau a î!piedicării.$%(ulat ce%e%i '$i *' le2/tu%/ cu u%(/%i%ea pe'al/. *' ca%e c$'&e('ea5/ %e5ultatul ce%cet/%ii. +ac/ a e. &e p%$ce+ea5/ la p%e5e'ta%ea (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/" !ec-iu'ea =II Te%(i'a%ea u%(/%i%ii pe'ale L#" U%(/%i%e . &p%e a &e +eci+e p$t%i0it a%t" 3:3" Re.ie &cCi(bat/ *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a .$&t 2/&it/ te(ei'ic/ $%i +ac/ ce%ceta%ea a . atu'ci c1'+ +i' +ecla%a-iile &upli(e'ta%e &au +i' %/&pu'&u%ile i'culpatului %e5ult/ 'ece&itatea c$(plet/%ii" ART" 386 P%e5e'ta%ea +i' '$u a (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e&te $bli2at &/ p%$ce+e5e +i' '$u la p%e5e'ta%ea (ate%ialului. în referatul care se întoc!e3te potri"it art.$&t c$(pletat/ p$t%i0it p%$pu'e%il$% . +up/ e.anului de cercetare penală. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ le e. Dac/ p1'/ la *'ai'ta%ea +$&a%ului la p%$cu%$% i'culpatul &e p%e5i't/. &au +ac/ c$'&tat/ c/ t%ebuie &/ .Dac/ i'culpatul a .a(i'ea5/ +e *'+at/ )i +i&pu'e p%i' $%+$'a'-/ a+(ite%ea &au %e&pi'2e%ea l$%" O%2a'ul +e ce%ceta%e +i&pu'e p%i' aceea)i $%+$'a'-/ c$(pleta%ea ce%cet/%ii pe'ale. p%$ce+ea5/ la $ '$u/ a&culta%e a *'0i'uitului. ce%ceta%ea &e c$'&i+e%/ te%(i'at/" ART" 38: 'ai'ta%ea +$&a%ului p%i0i'+ pe *'0i'uit De *'+at/ ce ce%ceta%ea pe'al/ e&te te%(i'at/. '(7 %re entarea !aterialului de către procuror .icie'te p%$be./%/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale ART" 388 A&culta%ea *'0i'uitului *'ai'te +e te%(i'a%ea ce%cet/%ii ' cau5ele *' ca%e 'u a .$&t pu&/ *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/.e%at. e&te p%i'& $%i a+u&.i&t/ *'0i'uit *' cau5/ )i c$'&tat/ c/ *(p$t%i0a ace&tuia &u't &u.e%atul 0a cup%i'+e *' ($+ c$%e&pu'5/t$% (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 38> < 3:?" 6#T.aptei" ART" 387 Ca5u%i +e 'ep%e5e'ta%e a (ate%ialului C$nd pre entarea !aterialului nu a fost posibilă din cau ă că inculpatul este dispărut sau s*a sustras de la c8e!area înaintea or.

+ac/ e&te ca5ul. Or.apte $%i . e&te p%i'& &au a+u& +up/ *'ai'ta%ea +$&a%ului la pa%cCet" Re5$l0a%ea cau5el$% *' ca%e &u't a%e&ta-i &e .l/B bA (/&u%ile a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile &au e. %e. L3" U%(/%i%e cu ac-iu'ea pe'al/ pu&/ *' (i)ca%e 6#T.e%atului *'t$c(it +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ Re. &<a +i&pu& &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e $%i &<a &u&pe'+at u%(/%i%ea pe'al/" ART" 3:? Date &upli(e'ta%e Re.apte &au (ai (ul-i i'culpa-i.e%atul t%ebuie &/ cup%i'+/ (e'-iu'ile a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't cu p%i0i%e la t$ate . care se aplică în !od corespun ător./ptuit$%i &<a *'cetat u%(/%i%ea.anul de cercetare penală înaintea ă de îndată procurorului dosarul cau ei înso+it de un referat. la pe%&$a'a i'culpatului )i la ulti(a *'ca+%a%e 4u%i+ic/ +at/ .$%(at $biectul pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale. +ac/ i'culpatul &e p%e5i't/.apta ca%e a . p%$bele a+(i'i&t%ate )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/" C1'+ u%(/%i%ea pe'al/ p%i0e)te (ai (ulte .ace +e u%2e'-/ )i cu p%ec/+e%e" .aptei" Re.e%atul *'t$c(it +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ t%ebuie &/ &e li(ite5e la . luate *' cu%&ul ce%cet/%ii pe'aleB cA cCeltuielile 4u+icia%e" CAP" 8 TRIMITEREA N EUDECATĂ ART" 3:# =e%i. cercetarea penală se consideră ter!inată.e%atul t%ebuie &/ cup%i'+/ . p%ecu( )i l$cul u'+e &e a.%rocurorul. '(0 3i ur!ătoarele.aptele )i la t$-i i'culpa-ii )i. după co!pletarea cercetării 3i după îndeplinirea dispo i+iilor pri"itoare la pre entarea !aterialului de ur!ărire penală.ecuta%ea pe+ep&ei a(e'5ii. '(8 :naintarea dosarului pri"ind pe inculpat :n cau ele în care ac+iunea penală a fost pusă în !i3care.ica%ea luc%/%il$% u%(/%i%ii pe'ale P%$cu%$%ul e&te $bli2at ca *' te%(e' +e cel (ult #8 5ile +e la p%i(i%ea +$&a%ului t%i(i& +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ p$t%i0it a%t" 38: &au 38D &/ p%$ce+e5e la 0e%i.ica%ea luc%/%il$% u%(/%i%ii pe'ale )i &/ &e p%$'u'-e a&up%a ace&t$%a" P%$cu%$%ul p%$ce+ea5/ la p%e5e'ta%ea (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ *' &itua-iile p%e0/5ute *' a%t" 387 ali'" #.e%it$% la ele *' cu%&ul ce%cet/%ii pe'ale. t%ebuie &/ &e a%ate pe't%u ca%e . pri!ind dosarul.e%atul t%ebuie &/ cup%i'+/ +ate &upli(e'ta%e p%i0it$a%e la@ aA (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/ )i (/&u%ile luate %e. ART" 38> Cup%i'&ul %e. îl c8ea!ă pe în"inuit 3i îi pre intă !aterialul de ur!ărire penală potri"it dispo i+iilor art.apta %e-i'ut/ *' &a%ci'a i'culpatului.

la-i *' &ta%e +e +e-i'e%e" ART" 3:8 .la%ea a+e0/%ului.$'+ e&te &upu& c$'. a&t. %ecCi5it$%iul t%ebuie &/ cup%i'+/ )i +atele &upli(e'ta%e p%e0/5ute *' a%t" 3:?" P%$cu%$%ul *'t$c(e)te u' &i'2u% %ecCi5it$%iu cCia% +ac/ luc%/%ile u%(/%i%ii pe'ale p%i0e&c (ai (ulte . p%$cu%$%ul *'ai'tea5/ i'&ta'-ei c$(pete'te +$&a%ul *(p%eu'/ cu 'u(/%ul 'ece&a% +e c$pii +e pe %ecCi5it$%iu. c$'.apte $%i (ai (ul-i *'0i'ui-i &au i'culpa-i )i cCia% +ac/ &e +au ace&t$%a %e5$l0/%i +i. p%$ce+ea5/.i&t/. c/ u%(/%i%ea pe'al/ e&te c$(plet/.i%(a%ea %ecCi5it$%iului.ace +e c/t%e p%$cu%$%ul ca%e a +at &au. +/ %ecCi5it$%iu p%i' ca%e +i&pu'e t%i(ite%ea *' 4u+ecat/B 3" +/ $%+$'a'-/ p%i' ca%e@ aA cla&ea5/. p$t%i0it a%t" 3:3" ART" 3:7 Actul +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei RecCi5it$%iul c$'&tituie actul +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/" RecCi5it$%iul +at +e p%$cu%$%ul +e la u' pa%cCet ie%a%Cic i'. pe't%u a . atu'ci c1'+ c$'&tat/ e.e%i$% celui c$%e&pu'5/t$% i'&ta'-ei c$(pete'te &/ 4u+ece cau5a *' .i c$(u'icat i'culpa-il$% a.ectuat/ +e p%$cu%$%.ace aplica%ea a%t" #D9# ali'" 6 +i' C$+ul pe'alB bA &u&pe'+/ u%(/%i%ea pe'al/. p%ecu( )i +i&p$5i-ia +e t%i(ite%e *' 4u+ecat/" ' %ecCi5it$%iu &e a%at/ +e a&e(e'ea 'u(ele )i p%e'u(ele pe%&$a'el$% ca%e t%ebuie citate *' i'&ta'-/. (/&u%a p%e0e'ti0/ luat/ )i +u%ata ace&teia. c/ a .i%(at %ecCi5it$%iul p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't" ' te%(e' +e 37 +e $%e +e la +a%ea &au.i citate" ' ca5ul c1'+ u%(/%i%ea pe'al/ e&te e. .i%(/%ii p%$cu%$%ului +e la pa%cCetul c$%e&pu'5/t$% ace&tei i'&ta'-e" !e&i5a%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ &e . p%$bele pe ca%e &e *'te(eia5/ *'0i'ui%ea. +up/ ca5. pe l1'2/ (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 3?6. +/ %ecCi5it$%iu p%i' ca%e pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ )i +i&pu'e t%i(ite%ea *' 4u+ecat/B bA +ac/ ac-iu'ea pe'al/ a . a c$'.ART" 3:3 Re5$l0a%ea cau5el$% Dac/ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ au .$&t pu&/ *' (i)ca%e *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. +up/ ca5.apta e.el@ #" c1'+ +i' (ate%ialul +e u%(/%i%e pe'al/ %e5ult/ c/ .i&te'-a u'ei cau5e +e &u&pe'+a%e a u%(/%i%ii" ART" 3:6 Cup%i'&ul %ecCi5it$%iului RecCi5it$%iul t%ebuie &/ &e li(ite5e la .apta )i pe%&$a'a pe't%u ca%e &<a e. e. &c$ate +e &ub u%(/%i%e &au *'cetea5/ u%(/%i%ea pe'al/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" ##" Dac/ p%$cu%$%ul +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e *' te(eiul a%t" #? lit" b9#A.e%ite. cu i'+ica%ea calit/-ii l$% *' p%$ce& )i l$cul u'+e u%(ea5/ a . +up/ ca5.$&t &/01%)it/ +e *'0i'uit &au +e i'culpat )i c/ ace&ta %/&pu'+e pe'al@ aA +ac/ ac-iu'ea pe'al/ 'u a .$&t %e&pectate +i&p$5i-iile le2ale ca%e 2a%a'tea5/ a. +atele p%i0it$a%e la pe%&$a'a i'culpatului.$&t pu&/ *' (i)ca%e *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. .i&t1'+ p%$bele 'ece&a%e )i le2al a+(i'i&t%ate.apta %e-i'ut/ *' &a%ci'a &a. *'ca+%a%ea 4u%i+ic/.ectuat u%(/%i%ea pe'al/ )i t%ebuie &/ cup%i'+/.

rec8i itoriul 3i propunerea de arestare a inculpatului. &au c/ 'u au . tri!ite dosarul cau ei la instan+ă cu propunerea de prelun. 113 3i 110 din Codul penal să dispună asupra prelun. :n ca ul !ăsurilor pre"enti"e pre"ă ute în art. '09 alin. ART" 3:D T%i(ite%ea la $%2a'ul c$(pete't C1'+ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ pe't%u 0%eu'a +i' i'. după ca ./cut/ +e $%2a'ul c$(pete't" . '1' pct. înaintea ă instan+ei. p%$cu%$%ul +i&pu'e %e&titui%ea &au t%i(ite%ea *'t%e2ii cau5e" ART" 3:: Cup%i'&ul $%+$'a'-ei +e %e&titui%e O%+$'a'-a +e %e&titui%e &au +e t%i(ite%e cup%i'+e. :n ca ul în care procurorul consideră că se i!pune luarea !ăsurilor pre"enti"e pre"ă ute în art.i .uran+ă pre"ă ute în art. '. în ter!en de '0 de ore. *' 0e+e%ea c$(plet/%ii &au %e.at să dispună asupra !en+inerii sau re"ocării !ăsurilor de si. de încetare a ur!ăririi penale. de suspendare a ur!ăririi penale. care face !en+iune despre aceasta în ordonan+a de scoatere de sub ur!ărire penală. 10( 3i 10(71. consideră că este necesară arestarea inculpatului.ie . 3 3i art. pentru ca 9udecătorul care a dispus în cursul ur!ăririi penale arestarea pre"enti"ă sau !ăsurile de si. de restituire sau de tri!itere la or. pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6.$l$&ite" 6#T.%ac-iu'ile &au i'.ire. ia (/&u%i ca u%(/%i%ea &/ ./cut +e u' alt $%2a' +ec1t cel p%e0/5ut *' te. %e&tituie cau5a $%2a'ului ca%e a e. 1. %re"ederile art. 3i a !ăsurilor asi. altele dec$t cele pre"ă ute în art. i'+ica%ea actel$% +e ce%ceta%e pe'al/ ce t%ebuie e. ' se aplică în !od corespun ător. :n acela3i !od procedea ă procurorul 3i în ca ul în care este necesară luarea !ăsurilor de si. '17 5ispo i+iile pri"itoare la !ăsurile pre"enti"e. 113 3i 110 din Codul penal. :n ca urile pre"ă ute în art.la%ea a+e0/%ului.i c$'&tatate )i a (i4l$acel$% +e p%$b/ ce u%(ea5/ a .uran+ă sau asi.e. procurorul dispune re"ocarea acestor !ăsuri sau.aptel$% &au *(p%e4u%/%il$% ce u%(ea5/ a . 113 3i 110 din Codul penal. '1' pct.ectuat u%(/%i%ea pe'al/. de si.urătorii :n ca ul în care procurorul. fiind întrunite condi+iile pre"ă ute de le. sau dacă este ca ul să ia ase!enea !ăsuri. procurorul tri!ite dosarul cau ei la instan+ă. :nc8eierea prin care instan+a dispune cu pri"ire la aceste !ăsuri se tri!ite procurorului. %rocurorul este obli. ia% +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/.irii sau re"ocării acestora. '03 alin.apte &au la u'ii *'0i'ui-i &au i'culpa-i.anul co!petent.ace%ii u%(/%i%ii pe'ale" C1'+ c$(pleta%ea &au %e. '1( 3i '18. 10( 3i 10(71.ace%ea u%(/%i%ii pe'ale e&te 'ece&a%/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele ./cute. 3?D )i 3?> ali'" 6 )i 7 u%(/%i%ea pe'al/ &<a . dispune aceasta prin rec8i itoriu. art. la întoc!irea rec8i itoriului potri"it art.urătorii luate în cursul ur!ăririi penale.uran+ă.ectuate $%i %e. a .tele (e'-i$'ate.%act$%ii a%/ta-i *' a%t" 3?H.$&t %e&pectate +i&p$5i-iile le2ale ca%e 2a%a'tea5/ a.uran+ă pre"ă ute în art. &au p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 3#H t%i(ite cau5a la alt $%2a' +e u%(/%i%e.Re&titui%ea cau5ei &au t%i(ite%ea la alt $%2a' +e u%(/%i%e C1'+ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ u%(/%i%ea pe'al/ 'u e&te c$(plet/.

$%i ca u%(a%e a e. $%i *' ca5 +e e. după ca . a ad!is pl$n. a ad!is pl$n. -i'1'+ &ea(a +e +i&p$5i-iile a%t" 3:D ali'" 3.erea î!potri"a ordonan+ei sau. potri"it art. '7871.apt ca5ul ca%e a +ete%(i'at lua%ea ace&t$% (/&u%i &au c/ a +i&p/%ut *(p%e4u%a%ea pe ca%e &e *'te(eia *'ceta%ea &au &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e" #edesc8iderea ur!ăririi penale are loc. de ase!enea.erea î!potri"a re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale 3i a tri!is cau a procurorului în "ederea începerii ./cute" ART" 3:> Obli2a-iile $%2a'el$% c$(pete'te O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ &e&i5at p%i' t%i(ite%ea cau5ei p$t%i0it a%t" 3:D p%$ce+ea5/ la a&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului )i. +i&pu'e *' ce (/&u%/ t%ebuie %e.i&tat *' .ectuate *' c$(pleta%ea ce%cet/%ii pe'ale" CAP" : RELUAREA URMĂRIRII PENALE ART" 3H? Ca5u%ile +e %elua%e U%(/%i%ea pe'al/ e&te %eluat/ *' ca5 +e@ aA *'ceta%e a cau5ei +e &u&pe'+a%eB bA %e&titui%e a cau5ei +e c/t%e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ *' 0e+e%ea %e.ti'+e%ii ac-iu'ii pe'ale &au a p%$ce&ului pe'alB cA %e+e&cCi+e%e a u%(/%i%ii pe'ale" Relua%ea u%(/%i%ii pe'ale 'u p$ate a0ea l$c +ac/ &e c$'&tat/ c/ *'t%e ti(p a i'te%0e'it 0%eu'ul +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #?" ART" 3H# Relua%ea +up/ &u&pe'+a%e Relua%ea u%(/%i%ii pe'ale +up/ &u&pe'+a%e a%e l$c c1'+ &e c$'&tat/ c/ a *'cetat cau5a ca%e a +ete%(i'at &u&pe'+a%ea" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ ca%e c$'&tat/ c/ a *'cetat cau5a +e &u&pe'+a%e *'ai'tea5/ +$&a%ul p%$cu%$%ului pe't%u a +i&pu'e a&up%a %elu/%ii" Relua%ea &e +i&pu'e p%i' $%+$'a'-/" ART" 3H3 Relua%ea *' ca5 +e %e&titui%e C1'+ i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a +i&pu& %e&titui%ea cau5ei *' 0e+e%ea %e. u%(/%i%ea &e %eia pe ba5a C$t/%1%ii p%i' ca%e i'&ta'-a a +i&pu& %e&titui%ea" ART" 3H6 Relua%ea *' ca5 +e %e+e&cCi+e%e a u%(/%i%ii Re+e&cCi+e%ea u%(/%i%ii pe'ale *' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale &au &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e a%e l$c +ac/ ulte%i$% &e c$'&tat/ c/ 'u a e.ace%ii &au c$(plet/%ii u%(/%i%ii pe'ale.ti'+e%e a ac-iu'ii pe'ale &au a p%$ce&ului pe'al. c$nd instan+a de 9udecată. :n ca ul în care instan+a.ace%ii &au c$(plet/%ii u%(/%i%ii.' ca5ul p%e0/5ut *' ali'eatul p%ece+e't %/(1' 0alabile (/&u%ile a&i2u%/t$%ii luate. a re olu+iei procurorului de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale ori de clasare 3i a tri!is cau a procurorului în "ederea redesc8iderii ur!ăririi penale.i %e. actele &au (/&u%ile p%$ce&uale c$'. p%ecu( )i actele p%$ce&uale ca%e 'u p$t .i%(ate &au *'cu0ii'-ate +e p%$cu%$%./cute celelalte acte p%$ce&uale )i ce a'u(e acte (ai t%ebuie e. '7871. potri"it art.

atu'ci c1'+ ace&tea &u't 'ece&a%e" ART" 3HH Te%(e'ul +e %e5$l0a%e P%$cu%$%ul e&te $bli2at &/ %e5$l0e pl1'2e%ea *' te%(e' +e cel (ult 3? +e 5ile +e la p%i(i%e )i &/ c$(u'ice +e *'+at/ pe%&$a'ei ca%e a . '33 sau '31.ace pl1'2e%e *(p$t%i0a (/&u%il$% )i actel$% +e u%(/%i%e pe'al/. dacă se consideră pe ba a datelor din dosar că se 9ustifică luarea unei !ăsuri pre"enti"e. &nstan+a tri!ite dosarul procurorului în ter!en de 10 ile.e.ie la $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" I't%$+uce%ea pl1'2e%ii 'u &u&pe'+/ a+uce%ea la *'+epli'i%e a (/&u%ii &au a actului ca%e .ace pl1'2e%e O%ice pe%&$a'/ p$ate .e de la data luării acestei !ăsuri. '70 5urata arestării inculpatului după reluare :n ca urile de reluare a ur!ăririi penale pre"ă ute în art. :n ordonan+a prin care s*a dispus reluarea ur!ăririi penale. 1 3i 171. :n ca ul restituirii cau ei de către instan+a de 9udecată.plica-iile &ale. a< 3i c< 3i în art. 1 lit. ace&ta e&te $bli2at ca *' te%(e' +e 7D +e $%e +e la p%i(i%ea ei &/ $ *'ai'te5e p%$cu%$%ului *(p%eu'/ cu e.ie +i%ect la ace&ta. '7'. procurorul procedea ă potri"it art. dacă inculpatul este arestat 3i instan+a !en+ine arestarea pre"enti"ă. acesta poate re"eni asupra neînceperii ur!ăririi 3i dispune începerea ur!ăririi în condi+iile pre"ă ute de le.at Pl1'2e%ea &e a+%e&ea5/ p%$cu%$%ului ca%e &up%a0e2Cea5/ acti0itatea $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ )i &e +epu'e . dispo i+iile art.$&t %e5$l0at/" 6#T. Re+e&cCi+e%ea u%(/%i%ii pe'ale &e +i&pu'e +e p%$cu%$% p%i' $%+$'a'-/" 6#T. 5urata arestării inculpatului poate fi prelun. potri"it art. 1(( 3i 1(9. CAP" H PLÂNGEREA MPOTRI=A MĂ!URILOR ŞI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ART" 3H8 D%eptul +e a . . 1(0 aplic$ndu*se în !od corespun ător. care se aplică în !od corespun ător. ter!enul pri"itor la !ăsura arestării inculpatului cur.ur!ăririi penale. '73. se face !en+iune cu pri"ire la luarea acestor !ăsuri. +ac/ p%i' ace&tea &<a a+u& $ 0/t/(a%e i'te%e&el$% &ale le2iti(e" 6lineatul ' ??? 6bro. '78 %l$n. '70 alin. ter!enul de 30 de ile cur.erea contra actelor procurorului .$%(ea5/ $biectul pl1'2e%ii" ART" 3H: Obli2a-ia +e *'ai'ta%e a pl1'2e%ii C1'+ pl1'2e%ea a ./cut pl1'2e%ea ($+ul *' ca%e a .$&t +epu&/ la $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/.ită potri"it art.e de la data pronun+ării 8otăr$rii. :n ca urile pre"ă ute în alin.

de procurorul . la instan+a căreia i*ar re"eni. 5ispo i+iile art. '01 alin. /a 9udecarea pl$n. art.erea în fa+a instan+ei î!potri"a re olu+iilor sau a ordonan+elor procurorului de netri!itere în 9udecată 5upă respin. al re olu+iei de clasare. '7( * '77 se aplică în !od corespun ător. :n ca ul re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale sau al ordonan+ei ori.erea se face în ter!en de '0 de ile de la co!unicarea copiei de pe ordonan+ă sau re olu+ie.eneral al parc8etului de pe l$n.eneral al parc8etului de pe l$n. poate lua !ăsuri pentru pre entarea acesteia. se co!unică persoanei care a făcut pl$n.ă curtea de apel ori de procurorul 3ef de sec+ie al %arc8etului de pe l$n. '7( * '78 î!potri"a re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale sau a ordonan+ei ori. co!peten+a să 9udece cau a în pri!ă instan+ă.iti!e sunt "ătă!ate pot face pl$n.erii făcute confor! art. de clasare.erii pre en+a procurorului este obli. de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale. :n ca ul în care pri!*procurorul parc8etului sau. de scoatere de sub ur!ărire penală ori de încetare a ur!ăririi penale.ă curtea de apel. #e olu+iile sau ordonan+ele prin care se solu+ionea ă pl$n. persoana "ătă!ată. . 1. '.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie ori procurorul ierar8ic superior nu a solu+ionat pl$n. '09 alin.erea î!potri"a !ăsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe ba a dispo i+iilor date de acesta se re ol"ă de pri!*procurorul parc8etului sau. 5osarul "a fi tri!is de parc8et instan+ei în ter!en de ( ile de la pri!irea adresei prin care se cere dosarul.erile î!potri"a re olu+iilor sau ordonan+elor de neîncepere a ur!ăririi penale. ''8 alin. '77.erea se citea ă. după ca .ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie. pl$n. procurorul . precu! 3i orice alte persoane ale căror interese le.e de la data expirării ter!enului de '0 de ile. potri"it art. ter!enul de '0 de ile pre"ă ut în alin.atorie.ere în ter!en de '0 de ile de la data co!unicării de către procuror a !odului de re ol"are. de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale. după ca . date de procuror.%l$n. precu! 3i persoana care a făcut pl$n.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie ori au fost luate sau efectuate pe ba a dispo i+iilor date de către ace3tia.erea 3i celorlalte persoane interesate. %ersoana fa+ă de care s*a dispus neînceperea ur!ăririi penale. '7871 %l$n.al citate nu î!piedică solu+ionarea cau ei. a re olu+iei de clasare. C$nd instan+a consideră că este absolut necesară pre en+a persoanei lipsă.ii. potri"it le.erea în ter!enul de '0 de ile pre"ă ut în art.ă curtea de apel sau ale procurorului 3ef de sec+ie al %arc8etului de pe l$n. 6#T.erea se re ol"ă de procurorul ierar8ic superior. procurorul 3ef de sec+ie al %arc8etului de pe l$n. 1 cur. potri"it art. :n ca ul c$nd !ăsurile 3i actele sunt ale pri!*procurorului ori ale procurorului . pl$n. după ca . 4epre entarea acestor persoane le.eneral al parc8etului de pe l$n. după ca . persoanelor interesate. '77 3i '78. scoaterea de sub ur!ărire sau încetarea ur!ăririi. 1 3i art.erea pl$n.

#D7 ali'" #.erea în ter!en de cel !ult '0 de ile de la pri!ire 3i să co!unice. &nstan+a. nu !ai poate fi ur!ărită pentru aceea3i faptă. 9udec$nd pl$n. ca pri!ă instan+ă. Eotăr$rea instan+ei pronun+ată potri"it alin. 333 alin. desfiin+ea ă re olu+ia sau ordonan+a atacată 3i./a ter!enul fixat pentru 9udecarea pl$n. prin înc8eiere.erea. dispo i+iile pri"ind 9udecarea în pri!ă instan+ă 3i căile de atac. 3?8.erea.erea. aplic$ndu*se în !od corespun ător. c$nd probele existente la dosar sunt suficiente pentru 9udecarea cau ei. de îndată 3i !oti"at. :n ca ul pre"ă ut la alin.anul de ur!ărire penală 3i nu a inter"enit unul dintre ca urile pre"ă ute în art. scoaterea de sub ur!ărire penală sau încetarea ur!ăririi penale. de persoana care a făcut pl$n.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e le2ea p%e0e+e c/ e&te 'ece&a%/ a&t. a< persoana în pri"in+a căreia instan+a. *' ca5ul i'. :n situa+ia pre"ă ută în alin. prin sentin+ă. scoaterea de sub ur!ărire sau încetarea ur!ăririi 3i apoi procurorului. 10.erea. de persoana fa+ă de care s*a dispus neînceperea ur!ăririi penale.e pl$n.ată să re ol"e pl$n. prin 8otăr$re definiti"ă. 8 lit. instan+a dă cu"$ntul persoanei care a făcut pl$n. !en+in$nd solu+ia din re olu+ia sau ordonan+a atacată2 b< ad!ite pl$n.%ac-iu'il$% p%e0/5ute +e C$+ul pe'al *' a%t" #D?.erea.el +e pl1'2e%e" Pl1'2e%ea p%ealabil/ &e a+%e&ea5/@ aA i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. îl constituie pl$n. &nstan+a pronun+ă una dintre ur!ătoarele solu+ii) a< respin.ica%ea lui" . după ca . #>6.ace 'u(ai la pl1'2e%ea p%ealabil/ a pe%&$a'ei 0/t/(ate. afară de ca ul c$nd s* au descoperit fapte sau î!pre9urări noi ce nu au fost cunoscute de or. persoanei care a făcut pl$n. prin sentin+ă. 8 lit. re+ine cau a spre 9udecare. 3#?. desfiin+ea ă re olu+ia sau ordonan+a atacată 3i tri!ite cau a procurorului în "ederea începerii sau a redesc8iderii ur!ăririi penale.erii. a decis că nu este ca ul să se înceapă ori să se redesc8idă ur!ărirea penală. *' ca5ul i'. 3?:. pe%&$a'a 0/t/(at/ &e p$ate a+%e&a $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ pe't%u i+e'ti. 1.erea.erea persoanei la care se referă alin. 5ispo i+iile art.erea. pe ba a lucrărilor 3i a !aterialului din dosarul cau ei 3i a oricăror înscrisuri noi pre entate. &nstan+a este obli. CAP" D PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE ART" 3H> O%2a'ele c/%$%a li &e a+%e&ea5/ pl1'2e%ea Pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e . persoanei fa+ă de care s*a dispus neînceperea ur!ăririi penale. "erifică re olu+ia sau ordonan+a atacată. 8 lit.iti!e sunt "ătă!ate. 3#6 )i 33?. ' se aplică în !od corespun ător2 c< ad!ite pl$n. +ac/ ./ptuit$%ul e&te 'ecu'$&cut. c<. precu! 3i de orice persoane ale căror interese le. a< 3i b< poate fi atacată cu recurs de procuror. !odul în care aceasta a fost re ol"ată. actul de sesi are a instan+ei./ptuit$%ul e&te cu'$&cut" C1'+ .

ace la pl1'2e%ea p%ealabil/ )i $ alt/ i'. *' ca5ul alt$% i'.ace pl1'2e%e p%ealabil/. controlor financiar de la Curtea de Conturi sau contra uneia dintre persoanele arătate în art.icat/ a p/%-ii 0/t/(ate . +up/ ca5. 3?8 )i 3?: +i' C$+ul pe'al./cute 0$% . i'+ica%ea a+%e&ei p/%-il$% )i a (a%t$%il$%. c$'ti'u/ u%(/%i%ea pe'al/ &au t%i(ite cau5a $%2a'ului c$(pete't" ART" 3D# P%$ce+u%a *' ca5 +e c$'e. cCia% *' lip&a pl1'2e%ii p%ealabile" Dac/ i'. te%(e'ul +e 3 lu'i cu%2e +e la +ata c1'+ pe%&$a'a *'+%ept/-it/ a %ecla(a a )tiut ci'e e&te . i'&ta'-ei &e&i5ate p%i' pl1'2e%e" C1'+ i'. i'+ica%ea pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te" ART" 3D7 Te%(e'ul +e i't%$+uce%e a pl1'2e%ii ' ca5ul i'. i'+ica%ea aut$%ului./ptuit$%ul" ART" 3D79# Lip&a 'e4u&ti. &e aplic/ p%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' a%t" 68" Aceea)i p%$ce+u%/ &e aplic/ )i *' ca5ul c1'+ c$'e. acea&ta t%ebuie &/ . ART" 3D? P%$ce+u%a *' ca5ul i'.i t%i(i&e.%ac-iu'ea &/01%)it/ e&te +i't%e cele a%/tate *' a%t" 3H> lit" bA )i cA. p%eci5a%ea +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ &e c$'&tituie pa%te ci0il/ )i. +ac/ +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te $bli2at &/ c$'&tate &/01%)i%ea ace&teia. atu'ci c1'+ e&te ca5ul.%ac-iu'e pe't%u ca%e pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e .%ac-iu'il$% .aptei.%ac-iu'ile a%/tate *' a%t" 3H> lit" aA < cA.la2%a't/. 9udecător 3i controlor financiar de la ca!era de conturi 9ude+eană. &/01%)ite p%i' p%e&/ &au $%ice (i4l$ace +e c$(u'ica%e *' (a&/B bA $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ &au p%$cu%$%ului. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ cCea(/ pe%&$a'a 0/t/(at/ )i +ac/ acea&ta +ecla%/ c/ .%ac-iu'ea &/01%)it/ e&te +i't%e cele a%/tate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA. c$'&tat/%ile .erea prealabilă este îndreptată contra unui 9udecător.itatea &au i'+i0i5ibilitatea p%i0e)te $ i'./ptuit$%ul" C1'+ pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te u' (i'$% &au u' i'capabil.Ace&te p%e0e+e%i &e aplic/ )i *' ca5ul i'. 1.%ac-iu'il$% p%e0/5ute *' a%t" #>6. notar public.%ac-iu'e pe't%u ca%e 'u &e ce%e pl1'2e%e p%ealabil/ +ac/ +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/" ART" 3D3 Ab%$2at" ART" 3D6 C$'-i'utul pl1'2e%ii Pl1'2e%ea t%ebuie &/ cup%i'+/ +e&c%ie%ea . procuror.anului co!petent să efectue e ur!ărirea penală.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e le2ea p%e0e+e c/ e&te 'ece&a%/ $ pl1'2e%e p%ealabil/. '9 pct. c$nd pl$n.%ac-iu'e .itate &au +e i'+i0i5ibilitate ' ca5 +e c$'e. a%/ta%ea (i4l$acel$% +e p%$b/. !ilitar.%ac-iu'i +ec1t cele a%/tate la lit" aAB c< or.ie i't%$+u&/ *' te%(e' +e 3 lu'i +i' 5iua *' ca%e pe%&$a'a 0/t/(at/ a )tiut ci'e e&te .la2%a'te ' ca5 +e i'. la ce%e%e.itate &au +e i'+i0i5ibilitate *'t%e i'.

/)$a%e *' alt l$c" ART" 3D> O%alitatea.ace *' . *' 0e+e%ea a. +up/ ca5.ac/ pl1'2e%e pe't%u i'. c$'ti'u/ &au *'cetea5/ p%$ce&ul pe'al" TITLUL II EUDECATA CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" 3DH '+at$%i%ile i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ I'&ta'-a +e 4u+ecat/ *)i e.icat/ a p/%-ii 0/t/(ate la +$u/ te%(e'e c$'&ecuti0e *' .$&t i't%$+u&/ *' te%(e' la $%2a'ul 'ec$(pete't" ART" 3D: !cCi(ba%ea *'ca+%/%ii .aptei Dac/ *'t%<$ cau5/ *' ca%e &<au .' ca5ul i'./)$a%/ la &e+iul i'&ta'-ei" Pe't%u ($ti0e te(ei'ice.e%cit/ at%ibu-iile *' ($+ acti0./)$a%/ 4u+ecata Eu+ecata &e +e&./cut acte +e ce%ceta%e pe'al/ &e c$'&i+e%/ ulte%i$% c/ .apta u%(ea5/ a p%i(i $ *'ca+%a%e 4u%i+ic/ pe't%u ca%e e&te 'ece&a%/ pl1'2e%ea p%ealabil/. +up/ ca5. lip&a 'e4u&ti.ace *' . 'e(i4l$cit )i *' c$'t%a+ict$%iu" ART" 3>? Publicitatea )e+i'-ei +e 4u+ecat/ Şe+i'-a +e 4u+ecat/ e&te public/" Mi'$%ii &ub #: a'i 'u p$t a&i&ta la )e+i'-a +e 4u+ecat/" .a-a i'&ta'-ei c$'&tituit/ p$t%i0it le2ii )i &e +e&. 'e(i4l$ci%ea )i c$'t%a+ict$%ialitatea Eu+ecata cau5ei &e ./)$a%/ *' )e+i'-/. $%al.ac/ pl1'2e%e" ' ca5 a.i%(ati0. acea&ta cCea(/ pe%&$a'a 0/t/(at/ )i $ *'t%eab/ +ac/ *'-ele2e &/ . t%a'&(ite actele p%$cu%$%ului *' 0e+e%ea *'cet/%ii u%(/%i%ii pe'ale" C1'+ &cCi(ba%ea *'ca+%/%ii 4u%i+ice &e . i'&ta'-a p$ate +i&pu'e ca 4u+ecata &/ &e +e&.l/%ii a+e0/%ului )i a %eali5/%ii %$lului e+ucati0 al 4u+ec/-ii" I'&ta'-a *)i .%ac-iu'il$% a%/tate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/. c$'ti'u/ ce%ceta%ea &au t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei c$(pete'te" ' ca5 c$'t%a%. pl1'2e%ea &e c$'&i+e%/ 0alabil/. +ac/ a .a-a i'&ta'-ei. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ cCea(/ pa%tea 0/t/(at/ )i $ *'t%eab/ +ac/ *'-ele2e &/ .%ac-iu'ea %e&pecti0/ )i.a-a p%i(ei i'&ta'-e e&te c$'&i+e%at/ +%ept %et%a2e%e a pl1'2e%ii p%ealabile" ART" 3D8 Pl1'2e%ea 2%e)it *'+%eptat/ Pl1'2e%ea p%ealabil/ 2%e)it *'+%eptat/ la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &e t%i(ite $%2a'ului c$(pete't" ' ace&te ca5u%i.$%(ea5/ c$'0i'2e%ea pe ba5a p%$bel$% a+(i'i&t%ate *' cau5/" ART" 3DD L$cul u'+e &e +e&.

$ +at/ cu . +e('it/-ii &au 0ie-ii i'ti(e a u'ei pe%&$a'e. ia (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea ap/%/t$%ului" .ieca%e te%(e'" De-i'u-ii &u't cita-i.a%ea te%(e'ului +e 4u+ecat/.ace cu p%ec/+e%e )i atu'ci c1'+ u'ii +i't%e i'culpa-i &u't +e-i'u-i *' alt/ cau5/" C1'+ i'&ta'-a 2/&e)te 'ece&a% )i acea&ta e&te p$&ibil.ace *' cau5/ aplica-ia +i&p$5i-iil$% cu p%i0i%e la +i&4u'2e%e" ART" 3>7 A&i2u%a%ea ap/%/%ii ' cau5ele *' ca%e +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $. a c/%ui c$(pu'e%e e&te cea p%e0/5ut/ +e le2e" C$(pletul +e 4u+ecat/ t%ebuie &/ %/(1'/ acela)i *' t$t cu%&ul 4u+ec/%ii cau5ei" C1'+ acea&ta 'u e&te p$&ibil.i. p$ate +ecla%a )e+i'-/ &ec%et/ pe't%u t$t cu%&ul &au pe't%u $ a'u(it/ pa%te a 4u+ec/%ii cau5ei" Decla%a%ea )e+i'-ei &ec%ete &e . $%ice &cCi(ba%e i'te%0e'it/ *' c$(pu'e%ea c$(pletului at%a2e %elua%ea +e la *'ceput a +e5bate%il$%" ART" 3>6 Eu+ecata +e u%2e'-/ *' cau5ele cu +e-i'u-i Eu+ecata *' cau5ele *' ca%e &u't i'culpa-i a%e&ta-i p%e0e'ti0 &e .iciu e&te $bli2at$%ie. i'&ta'-a le *'(1'ea5/ cita-ii. &p%e a le &e%0i +%ept 4u&ti. +e a&e(e'ea. p$ate lua (/&u%i pe't%u p%e5e'ta%ea ace&teia. i'&ta'-a. %ep%e5e'ta'-ii ace&t$%a. ap/%/t$%ii )i celelalte pe%&$a'e cCe(ate +e i'&ta'-/ *' i'te%e&ul cau5ei" ART" 3># Cita%ea p/%-il$% la 4u+ecat/ Eu+ecata p$ate a0ea l$c 'u(ai +ac/ p/%-ile &u't le2al citate )i p%$ce+u%a e&te *'+epli'it/" Nep%e5e'ta%ea p/%-il$% citate 'u *(pie+ic/ 4u+eca%ea cau5ei" C1'+ i'&ta'-a c$'&i+e%/ c/ e&te 'ece&a%/ p%e5e'-a u'eia +i't%e p/%-ile lip&/. a p/%-il$% $%i +i' $.iciu. e. 'u &u't a+(i)i *' &ala +e )e+i'-/ +ec1t p/%-ile. . a(1'1'+ *' ace&t &c$p 4u+ecata" Pa%tea p%e5e't/ la u' te%(e' 'u (ai e&te citat/ pe't%u te%(e'ele ulte%i$a%e. p/%-ile )i celelalte pe%&$a'e ca%e pa%ticip/ la p%$ce& 'u &e (ai citea5/" Milita%ii &u't cita-i la .ieca%e te%(e'" ART" 3>3 C$(pu'e%ea i'&ta'-ei I'&ta'-a 4u+ec/ *' c$(plet +e 4u+ecat/. la . la ce%e%ea p%$cu%$%ului. cCia% +ac/ a% lip&i la 0%eu'ul +i't%e ace&te te%(e'e" C1'+ 4u+ecata &e a(1'/.ace +e u%2e'-/ )i cu p%ec/+e%e" Eu+ecata &e . p%e)e+i'tele i'&ta'-ei.pe%-ii )i i'te%p%e-ii p%e5e'-i iau *' cu'$)ti'-/ '$ul te%(e' +e 4u+ecat/" La ce%e%ea pe%&$a'el$% ca%e iau te%(e'ul *' cu'$)ti'-/.ace *' )e+i'-/ public/. *' 0e+e%ea p%e5e't/%ii la '$ul te%(e'" C1'+ 4u+ecata %/(1'e *' c$'ti'ua%e.Dac/ 4u+eca%ea *' )e+i'-/ public/ a% putea a+uce ati'2e%e u'$% i'te%e&e +e &tat. (a%t$%ii. ($%alei. c$(pletul &e p$ate &cCi(ba p1'/ la *'cepe%ea +e5bate%il$%" Dup/ *'cepe%ea +e5bate%il$%.ica%e la l$cul +e (u'c/. +up/ a&culta%ea p/%-il$% p%e5e'te )i a p%$cu%$%ului c1'+ pa%ticip/ la 4u+ecat/" ' ti(pul c1t )e+i'-a e&te &ec%et/.

l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e. cau5a a c/%ei 4u+eca%e e&te la %1'+. +ac/ %e5$l0a%ea ace&t$%a 'u e&te +at/ *' c/+e%ea c$(pletului" ' cu%&ul 4u+ec/-ii *'t%eb/%ile &e pu' p%i' (i4l$ci%ea p%e)e+i'telui" Ace&ta p$ate *'cu0ii'-a ca *'t%eb/%ile &/ . cu 37 +e $%e *'ai'tea te%(e'ului +e 4u+ecat/" La *'t$c(i%ea li&tei &e -i'e &ea(a +e +ata i't%/%ii cau5el$% la i'&ta'-/. &e *'2%i4e)te ca li&ta cau5el$% .at 4u+eca%ea cau5ei &/ 'u &u. celelalte p/%-i )i ap/%/t$%ii au +%eptul &/ ia cu'$)ti'-/ +e +$&a% *' t$t cu%&ul 4u+ec/-ii" C1'+ i'culpatul &e a. p$t%i0it $%+i'ii +e pe li&ta +e )e+i'-/. )i c$'&tat/ ca%e +i' ele &<au p%e5e'tat" P/%-ile &e p$t p%e5e'ta )i pa%ticipa la 4u+ecat/ cCia% +ac/ 'u au . *'+epli'i'+ t$ate *'+at$%i%ile pe ca%e le a%e +e la le2e )i +eci+e a&up%a ce%e%il$% .i)at/ la i'&ta'-/. put1'+ lua (/&u%ile 'ece&a%e *' ace&t &c$p" P%e)e+i'tele p$ate li(ita acce&ul publicului la )e+i'-a +e 4u+ecat/.ate pe't%u 4u+ecat/ &/ . +1'+u<&e *'t1ietate cau5el$% *' ca%e &u't +e-i'u-i )i cel$% cu p%i0i%e la ca%e le2ea p%e0e+e c/ 4u+ecata &e .ie a+%e&ate +i%ect" ART" 3>H !t%i2a%ea cau5ei )i apelul cel$% cita-i P%e)e+i'tele a'u'-/. -i'1'+ &ea(a +e (/%i(ea &/lii +e )e+i'-/" P/%-ile )i pe%&$a'ele ca%e a&i&t/ la )e+i'-a +e 4u+ecat/ &u't $bli2ate &/ p/&t%e5e +i&cipli'a )e+i'-ei" C1'+ $ pa%te &au $%ica%e alt/ pe%&$a'/ tulbu%/ )e+i'-a &au 'e&$c$te)te (/&u%ile luate.e%cita +%eptul p%e0/5ut *' ali'eatul p%ece+e't )i &/ p$at/ lua c$'tact cu ap/%/t$%ul &/u" ART" 3>8 Alte (/&u%i p%e2/tit$a%e P%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ a%e *'+at$%i%ea &/ ia +i' ti(p t$ate (/&u%ile 'ece&a%e. pe't%u ca la te%(e'ul +e 4u+ecat/ . p%e)e+i'tele i'&ta'-ei ia (/&u%i ca ace&ta &/<)i p$at/ e.i.ectuate *' lip&/ )i *i cite)te +ecla%a-iile cel$% a&culta-i" ART" 3>> C$'&tata%ea i'. p%e)e+i'tele *i at%a2e ate'-ia &/ %e&pecte +i&cipli'a. +i&pu'1'+ .I'culpatul.i.ace +e u%2e'-/" ART" 3>: At%ibu-iile p%e)e+i'telui c$(pletului P%e)e+i'tele c$'+uce )e+i'-a. &p%e 0e+e%e. p%e)e+i'tele a01'+ *'+at$%i%ea &/ &tabilea&c/ i+e'titatea ace&t$%a" ART" 3>D A&i2u%a%ea $%+i'ii )i &$le('it/-ii )e+i'-ei P%e)e+i'tele 0e2Cea5/ a&up%a (e'-i'e%ii $%+i'ii )i &$le('it/-ii )e+i'-ei.$&t citate &au 'u au p%i(it cita-ia.$%(ulate +e p/%-i.e%e a(1'a%e" De a&e(e'ea. +i&pu'e *'+ep/%ta%ea ei +i' &al/" Pa%tea *'+ep/%tat/ e&te cCe(at/ *' &al/ *'ai'te +e *'cepe%ea +e5bate%il$%" P%e)e+i'tele *i a+uce la cu'$)ti'-/ actele e&e'-iale e. ia% *' ca5 +e %epeta%e $%i +e abate%i 2%a0e.ace%ea apelului p/%-il$% )i al cel$%lalte pe%&$a'e citate.%ac-iu'il$% +e au+ie'-/ .ie *'t$c(it/ )i a.

C$nd instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea i!pun în continuare pri"area de libertate sau că există te!eiuri noi care 9ustifică pri"area de libertate.apt/ )i i+e'ti. instan+a le. 5ispo i+iile art.at 6#T.alitatea 3i te!einicia arestării pre"enti"e.al sesi ată este datoare să "erifice. înainte de expirarea duratei arestării pre"enti"e. 1(9 alin. ia% 'e%e2ula%itatea 'u p$ate . le. 30071 Men+inerea arestării inculpatului la pri!irea dosarului 5upă înre. le. 3.i *'l/tu%at/ +e *'+at/ )i 'ici p%i' ac$%+a%ea u'ui te%(e' *' ace&t &c$p.ice +i' $. 1107a alin.istrarea dosarului la instan+ă. *' 0e+e%ea %e. 6#T. 5acă instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea pre"enti"ă au încetat sau că nu există te!eiuri noi care să 9ustifice pri"area de libertate. 1107b. ART" 6?# D%eptu%ile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$% *' i'&ta'-/ ' cu%&ul 4u+ec/-ii. aplic$ndu*se dispo i+iile art.$%(ula ce%e%i. 7 3i 11 se aplică în !od corespun ător. +ac/ e&te ca5ul.iciu. %e2ula%itatea actului +e &e&i5a%e" ' ca5ul c1'+ &e c$'&tat/ c/ &e&i5a%ea 'u e&te .ace%ii ace&tuia" 6lineatul 3 ??? 6bro. p%$cu%$%ul )i $%ica%e +i't%e p/%-i p$t . re"ocarea arestării pre"enti"e 3i punerea de îndată în libertate a inculpatului. instan+a este datoare să "erifice din oficiu.apt/ p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/. prin înc8eiere.cep-ii )i pu'e c$'clu5ii *' (/&u%a *' ca%e ace&tea au le2/tu%/ cu p%ete'-iile &ale ci0ile" . instan+a !en+ine. dispune. ia% p%e)e+i'tele e(ite u' (a'+at +e a%e&ta%e a ace&tuia" De&p%e lua%ea ace&tei (/&u%i &e .cep-ii )i pu'e c$'clu5ii" Pa%tea 0/t/(at/ p$ate .$%(ula ce%e%i. în cursul 9udecă+ii. proced$nd potri"it art./ptuit$%" P%$ce&ul<0e%bal *'t$c(it &e t%i(ite p%$cu%$%ului" I'&ta'-a.itate. la p%i(a *'.$%(ula ce%e%i. p%e)e+i'tele c$'&tat/ acea . în cau ele în care inculpatul este tri!is în 9udecată în stare de arest. (. prin înc8eiere !oti"ată.Dac/ *' cu%&ul )e+i'-ei &e &/01%)e)te $ . arestarea pre"enti"ă. %i+ica e. :nc8eierea poate fi atacată cu recurs./-i)a%e.%ac-iu'i &au +e c$'e.apta ca%e i<a cau5at 0/t/(a%ea" Pa%tea ci0il/ p$ate .cep-ii )i pu'e c$'clu5ii cu p%i0i%e la latu%a pe'al/ a cau5ei" ' ca5 +e c$'cu%& +e i'. în ca!era de consiliu.ic/ pe . 3007' Berificări pri"ind arestarea inculpatului în cursul 9udecă+ii :n cau ele în care inculpatul este arestat. %i+ica e. 0. p$ate +i&pu'e a%e&ta%ea p%e0e'ti0/ a *'0i'uitului. +$&a%ul &e %e&tituie $%2a'ului ca%e a *'t$c(it actul +e &e&i5a%e. '. +%eptul p/%-ii 0/t/(ate &e li(itea5/ la .alitatea 3i te!einicia arestării pre"enti"e./cut/ p$t%i0it le2ii.ace (e'-iu'e *' *'cCeie%ea +e )e+i'-/" Cel *'0i'uit e&te t%i(i& +e *'+at/ p%$cu%$%ului *(p%eu'/ cu p%$ce&ul<0e%bal )i cu (a'+atul +e a%e&ta%e" ART" 6?? Berificarea sesi ării instan+ei I'&ta'-a e&te +at$a%e &/ 0e%i. %i+ica e.

ART" 6?8 'cCeie%ea +e )e+i'-/ De&. care îl î!piedică să participe la 9udecată.ie%uluiB . :nc8eierea este supusă recursului în ter!en de ( ile de la data pronun+ării. :n ca de contestare.ării de a nu părăsi localitatea sau !ăsura obli.ART" 6?3 Re5$l0a%ea cCe&tiu'il$% i'ci+e'te I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ pu'/ *' +i&cu-ie ce%e%ile )i e. se aplică în !od corespun ător pre"ederile art. :n cursul 3edin+ei de 9udecată . a notelor . 9udecata 3i în ca ul în care a fost ridicată o excep+ie de neconstitu+ionalitate. de către participan+ii la proces. 5upă ter!inarea 3edin+ei de 9udecată.ra"ă.iciu )i &/ &e p%$'u'-e a&up%a l$% p%i' *'cCeie%e ($ti0at/" I'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' *'cCeie%e ($ti0at/ )i a&up%a tutu%$% (/&u%il$% luate *' cu%&ul 4u+ec/-ii" ART" 6?6 !u&pe'+a%ea 4u+ec/-ii C$nd se constată pe ba a unei experti e !edico*le. 3007'. se aplică. %rocurorul 3i păr+ile pot cere citirea notelor 3i "i area lor de către pre3edinte.refierul ia note cu pri"ire la desfă3urarea procesului. a'ul )i +e'u(i%ea i'&ta'-eiB bA (e'-iu'ea +ac/ )e+i'-a a .refierului pot fi contestate p$nă la ter!enul ur!ător. 4otele .$&t &au 'u public/B cA 'u(ele )i p%e'u(ele 4u+ec/t$%il$%.refierului.ecuta%ea" P%$ce&ul pe'al &e %eia +i' $.cep-iile a%/tate *' a%t" 6?# &au e. lu'a. acestea "or fi "erificate 3i.ale că inculpatul suferă de o boală ./)u%a%ea p%$ce&ului *' )e+i'-a +e 4u+ecat/ &e c$'&e('ea5/ *'t%<$ *'cCeie%e ca%e cup%i'+e@ aA 5iua. participan+ii la proces pri!esc. instan+a dispune.iciu +e *'+at/ ce i'culpatul p$ate pa%ticipa la 4u+ecat/" I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e i'. art. @uspendarea se dispune p$nă la solu+ionarea de către Curtea Constitu+ională a excep+iei.cep-iile %i+icate +i' $. Dac/ &u't (ai (ul-i i'culpa-i.i atacat/ &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul 'u &u&pe'+/ e. co!pletate ori rectificate pe ba a înre.istrea ă cu !i9loace te8nice audio.ării de a nu părăsi +ara. prin înc8eiere !oti"ată. iar dacă fa+ă de acesta s*a dispus !ăsura obli. prin înc8eiere. &e +i&pu'e &u&pe'+a%ea *'t%e2ii cau5e" 'cCeie%ea +at/ *' p%i(/ i'&ta'-/ p%i' ca%e &<a +i&pu& &u&pe'+a%ea cau5ei p$ate . 10( 3i 10(71. suspendarea procesului penal p$nă c$nd starea sănătă+ii inculpatului "a per!ite participarea acestuia la 9udecată. în !od corespun ător. p%$cu%$%ului )i 2%e.$%(e5e pe%i$+ic +ac/ (ai &ub5i&t/ cau5a ca%e a +ete%(i'at &u&pe'+a%ea p%$ce&ului pe'al" &nstan+a suspendă. 5acă inculpatul este arestat. e"entual.refierului. c$te o copie de pe notele . la cerere. 6#T.istrărilor din 3edin+a de 9udecată. 300 4ote pri"ind desfă3urarea 3edin+ei de 9udecată 5esfă3urarea 3edin+ei de 9udecată se înre. ia% te(eiul &u&pe'+/%ii p%i0e)te 'u(ai pe u'ul +i't%e ei )i +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/.

'u &e *'t$c(e)te $ *'cCeie%e &epa%at/" ART" 6?: !$lu-i$'a%ea cau5ei Delibe%a%ea )i p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii &e .ie%" C1'+ C$t/%1%ea &e p%$'u'-/ *' 5iua *' ca%e a a0ut l$c 4u+ecata.tele +e le2e *' ca%e a .i *'t%u'it/.$&t *'ca+%at/ .$%(at +i' +$i 4u+ec/t$%i )i u'a'i(itatea 'u p$ate . 4u+eca%ea cau5ei &e %eia *' c$(plet +e +i0e%2e'-/" ART" 6?> Mi'uta Re5ultatul +elibe%/%ii &e c$'&e('ea5/ *'t%<$ (i'ut/. ap/%/t$%il$% )i ale cel$%lalte pe%&$a'e ca%e pa%ticip/ *' p%$ce& )i ca%e au . ca%e t%ebuie &/ aib/ c$'-i'utul p%e0/5ut pe't%u +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii" Mi'uta &e &e('ea5/ +e (e(b%ii c$(pletului +e 4u+ecat/" ART" 6#? P%$'u'-a%ea C$t/%1%ii F$t/%1%ea &e p%$'u'-/ *' )e+i'-/ public/ +e c/t%e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ a&i&tat +e 2%e.ie %e5ultatul ac$%+ului (e(b%il$% c$(pletului +e 4u+ecat/ a&up%a &$lu-iil$% +ate cCe&tiu'il$% &upu&e +elibe%/%ii" C1'+ u'a'i(itatea 'u p$ate .A *'&c%i&u%ile ca%e &<au citit *' )e+i'-/B 2A ce%e%ile +e $%ice 'atu%/ .i a(1'ate cel (ult #8 5ile" ART" 6?H Delibe%a%ea La +elibe%a%e iau pa%te 'u(ai (e(b%ii c$(pletului *' .a-a c/%uia a a0ut l$c +e5bate%ea" C$(pletul +e 4u+ecat/ +elibe%ea5/ *' &ec%et" ART" 6?D Lua%ea C$t/%1%ii F$t/%1%ea t%ebuie &/ .$&t p%e5e'te la 4u+ecat/.+A 'u(ele )i p%e'u(ele p/%-il$%.$%(ulate +e p%$cu%$%. cu a%/ta%ea calit/-ii l$% p%$ce&uale )i cu (e'-iu'ea p%i0it$a%e la *'+epli'i%ea p%$ce+u%iiB eA e'u'-a%ea .$&t t%i(i& *' 4u+ecat/ )i te. 4u+ec/t$%ul ca%e $pi'ea5/ pe't%u &$lu-ia cea (ai &e0e%/ t%ebuie &/ &e al/tu%e celei (ai ap%$piate +e p/%e%ea &a" M$ti0a%ea $pi'iei &epa%ate e&te $bli2at$%ie" Dac/ c$(pletul +e 4u+ecat/ e&te . +elibe%a%ea )i p%$'u'-a%ea p$t .aptei pe't%u ca%e i'culpatul a . C$t/%1%ea &e ia cu (a4$%itate" Dac/ +i' +elibe%a%e %e5ult/ (ai (ult +ec1t +$u/ p/%e%i.i *'t%u'it/.ie%" La p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii p/%-ile 'u &e citea5/" F$t/%1%ea &e %e+actea5/ *' cel (ult 3? +e 5ile +e la p%$'u'-a%e" .ac +e *'+at/ +up/ *'cCeie%ea +e5bate%il$%" Pe't%u ($ti0e te(ei'ice. +e p/%-i )i +e ceilal-i pa%ticipa'-i la p%$ce&B CA c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$%B iA (/&u%ile luate *' cu%&ul )e+i'-ei" 'cCeie%ea &e *'t$c(e)te +e 2%e.ie% *' 37 +e $%e +e la te%(i'a%ea )e+i'-ei )i &e &e('ea5/ +e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ )i +e 2%e.aptaB . p%ecu( )i ale cel$% ca%e au lip&it.

/)u%a%ea 4u+ec/%ii cau5el$% 6#T. C$t/%1%ea &e &e('ea5/ +e p%e)e+i'tele i'&ta'-ei" C1'+ *(pie+ica%ea p%i0e)te pe 2%e. '. precu! 3i 8otăr$rea pronun+ată de instan+a de recurs în re9udecarea cau ei se nu!e3te deci ie. la pri!irea dosarului. C$t/%1%ea &e &e('ea5/ *' l$cul ace&tuia +e p%e)e+i'tele c$(pletului" Dac/ )i p%e)e+i'tele c$(pletului e&te *(pie+icat a &e('a.ie%ul )e. C$t/%1%ea &e &e('ea5/ +e 2%e. c1'+ ace&ta &e a. ART" 6#7 P%e5e'-a i'culpatului la 4u+ecat/ Eu+ecata 'u p$ate a0ea l$c +ec1t *' p%e5e'-a i'culpatului. :n cau ele în care inculpatul este tri!is în 9udecată în stare de arest. înăuntrul căruia se co!unică cita+ia î!preună cu o copie a actului de sesi are a instan+ei.ie%. recursului în interesul le. pri!ind dosarul cau ei./%/ a &$lu-i$'a cau5a &e 'u(e)te &e'ti'-/" Eotăr$rea prin care instan+a se pronun+ă asupra apelului. Cita+ia trebuie să fie în!$nată inculpatului cu cel pu+in ( ile înaintea ter!enului fixat. :n ca ul în care inculpatul nu locuie3te în +ară. T$ate celelalte C$t/%1%i +ate +e i'&ta'-e *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e 'u(e&c *'cCeie%i" ART" 6#3 Re+acta%ea )i &e('a%ea C$t/%1%ii !e'ti'-a &au +eci5ia &e %e+actea5/ +e u'ul +i' 4u+ec/t$%ii ca%e au pa%ticipat la &$lu-i$'a%ea cau5ei )i &e &e('ea5/ +e t$-i (e(b%ii c$(pletului )i +e 2%e. 30071. se aplică în !od corespun ător dispo i+iile art. recursului.ART" 6## Gelul C$t/%1%il$% F$t/%1%ea p%i' ca%e cau5a e&te &$lu-i$'at/ +e p%i(a i'&ta'-/ +e 4u+ecat/ &au p%i' ca%e acea&ta &e +e5i'0e&te)te .l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e" A+uce%ea i'culpatului a%e&tat la 4u+ecat/ e&te $bli2at$%ie" ART" 6#8 Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului . '37 alin. 313 Măsuri pre!er." ' t$ate ca5u%ile &e .ace (e'-iu'e pe C$t/%1%e +e&p%e cau5a ca%e a +ete%(i'at *(pie+ica%ea" CAP" 3 EUDECATA N PRIMĂ IN!TANŢĂ !ec-iu'ea I De&. nu poate fi !ai !are de 08 de ore. fixea ă de îndată ter!en de 9udecată 3i dispune citarea persoanelor care trebuie să fie c8e!ate la 9udecată.ătoare %re3edintele instan+ei. pre3edintele instan+ei.ii.ie%" ' ca5 +e *(pie+ica%e a 0%eu'uia +i't%e (e(b%ii c$(pletului +e 4u+ecat/ +e a &e('a. fixea ă un ter!en care. potri"it art.

dacă inculpatul cere. c$'clu5ii +e acCita%e a i'culpatului &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al" ART" 6#H Obiectul 4u+ec/-ii Eu+ecata &e (/%2i'e)te la . pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului e&te $bli2at$%ie *' t$ate ca5u%ile" ART" 6#: R$lul p%$cu%$%ului ' +e&. însă nu!ai după ce s*a stabilit identitatea lor.A < CA )i 4A. C$nd actul nu a fost co!unicat. 4u+ecata &e a(1'/ la ce%e%ea i'culpatului.apta )i pe%&$a'a la ca%e &e %e.el" Martorii. p%e)e+i'tele ce%e (a%t$%il$% p%e5e'-i &/ p/%/&ea&c/ &ala +e )e+i'-/ )i le pu'e *' 0e+e%e &/ 'u &e *'+ep/%te5e . ia% *' ca5 +e e. a. p%$cu%$%ul pu'e.area cau ei 3i apelul păr+ilor.pe%-ii %/(1' *' &ala +e )e+i'-/. exper+ii 3i interpre+ii pre en+i pot fi asculta+i.a%/ +e ca5ul *' ca%e i'&ta'-a +i&pu'e alt. '. -i'1'+ &ea(a +e p%$bele a+(i'i&t%ate" Ce%e%ile )i c$'clu5iile p%$cu%$%ului t%ebuie &/ . c8iar dacă nu au fost cita+i sau nu au pri!it cita+ie./cut cu (ai pu-i' +e 6 5ile *'ai'tea te%(e'ului +e 4u+ecat/" ART" 6#> M/&u%i p%e(e%2/t$a%e p%i0i'+ (a%t$%ii. procurorul participă c$nd consideră necesar. :n ca ul c$nd inculpatul se află în stare de de+inere./%/ *'cu0ii'-a%ea &a" E. +up/ ca5.i%(/ *'0i'ui%ea &au c1'+ a i'te%0e'it 0%eu'a +i' cau5ele +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . e. p%$cu%$%ul e.%rocurorul este obli.at să participe la 3edin+ele de 9udecată ale 9udecătoriilor. 8171 3i ur!ătoarele. în cau ele în care instan+a de 9udecată a fost sesi ată prin rec8i itoriu.ic/%i p%i0it$a%e la i'culpat /a ter!enul de 9udecată. 9udecata se a!$nă.e%/ e.pe%-il$% )i i'te%p%e-il$%. +in$ndu*se sea!a de dispo i+iile art.ie ($ti0ate" C1'+ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/ 'u c$'. precu! 3i în ca ul în care se dispune înlocuirea pedepsei a!en ii cu cea a înc8isorii. )i la . La )e+i'-ele +e 4u+ecat/ ale cel$%lalte i'&ta'-e. ART" 63? . c1'+ c$(u'ica%ea &<a . pre3edintele se încredin+ea ă dacă a pri!it în ter!enul pre"ă ut în art.l/%ii a+e0/%ului )i a %e&pect/%ii +i&p$5i-iil$% le2ale" P%$cu%$%ul e&te libe% &/ p%e5i'te c$'clu5iile pe ca%e le c$'&i+e%/ *'te(eiate. e.e%cit/ %$lul &/u acti0 *' 0e+e%ea a.ti'+e%ea" ART" 6#D =e%i.pe%-ii )i i'te%p%e-ii Dup/ apelul (a%t$%il$%. /a 3edin+ele de 9udecată pri"ind alte infrac+iuni.ti'+e%e a p%$ce&ului pe'al. 171 alin. 3 copia actului de sesi are a instan+ei. De a&e(e'ea./)u%a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti )i a +e5bate%il$%. pre3edintele "erifică identitatea inculpatului. 313 alin. p$t%i0it le2ii. iar pre3edintele îi în!$nea ă o copie de pe actul de sesi are a instan+ei. după stri.apta )i la pe%&$a'a a%/tat/ *' actul +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei. în cau ele în care le.ea pre"ede pentru infrac+iunea să"$r3ită pedeapsa înc8isorii de 3 ani sau !ai !are ori în cau ele în care unul dintre inculpa+i se află în stare de deten+ie sau în "reuna dintre situa+iile pre"ă ute în art. făc$ndu*se !en+iune despre aceasta în înc8eierea de 3edin+ă.

ce%e%i &au p%$pu' e. . t%ebuie &/ &e a%ate . p%ecu( )i +e a +a e. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e a&culta%ea 0%eu'uia +i't%e i'culpa-i. &cCi(ba%ea $%+i'ii 'u p$ate .plic/ pe%&$a'ei 0/t/(ate c/ &e p$ate c$'&titui pa%te ci0il/ &au c/ p$ate pa%ticipa ca pa%te 0/t/(at/ *' p%$ce&" P%e)e+i'tele *'t%eab/ pe p%$cu%$% )i pe p/%-i +ac/ au +e .iec/%uia +i't%e ei &e .aptele )i *(p%e4u%/%ile ce u%(ea5/ a .apta pe't%u ca%e a .pe%-il$%. c1'+ acea&ta e&te 'ece&a% pe't%u bu'a +e&.i a+(i'i&t%ate ace&te p%$be. a&culta%ea . +e pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te. ap$i i &e p$t pu'e *'t%eb/%i +e c/t%e p%e)e+i'te )i ceilal-i (e(b%i ai c$(pletului. i+e'titatea )i a+%e&a ace&t$%a" P%$cu%$%ul )i p/%-ile p$t ce%e a+(i'i&t%a%ea +e p%$be '$i )i *' cu%&ul ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" ART" 63# O%+i'ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti I'&ta'-a *'cepe e.i +i&pu&/ +ec1t +up/ a&culta%ea ace&tuia" ART" 633 'cepe%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti P%e)e+i'tele +i&pu'e ca 2%e.plica-ii *' t$t cu%&ul ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti.l/%ii a+e0/%ului ce%e. l$cul u'+e &e a.l/ *' &ta%e +e 4u+ecat/" O%+i'ea +e e.pe%-ii.ectua%e a actel$% +e ce%ceta%e 4u+ec/t$%ea&c/ e&te cea p%e0/5ut/ *' +i&p$5i-iile cup%i'&e *' p%e5e'ta &ec-iu'e" I'&ta'-a p$ate +i&pu'e u'ele &cCi(b/%i ale $%+i'ii.ectua%ea +e p%$be '$i" ' ca5ul c1'+ &e p%$pu' '$i p%$be.$%(ulat e.ace *' p%e5e'-a cel$%lal-i i'culpa-i" C1'+ i'te%e&ul a. +e pa%tea 0/t/(at/.ectua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti.a-/" . cel$%lalte p/%-i. (a%t$%il$%.cep-ii.plic/ i'culpatului *' ce c$'&t/ *'0i'ui%ea ce i &e a+uce" T$t$+at/ l/(u%e)te pe i'culpat cu p%i0i%e la +%eptul pe ca%e *l a%e +e a pu'e *'t%eb/%i c$i'culpa-il$%./)u%a%e a ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" C1'+ i'culpatul e&te p%e5e't.ace" I'&ta'-a %e&pi'2e *'t%eb/%ile ca%e 'u &u't 'ece&a%e *' cau5/" I'culpatul p$ate .i %ea&cultat $%i +e c1te $%i e&te 'ece&a%" ART" 637 A&culta%ea c$i'culpa-il$% Dac/ &u't (ai (ul-i i'culpa-i.ie +e ./%/ ca ceilal-i &/ .l/ ace&te (i4l$ace.i +$0e+ite. c1'+ cau5a &e a. +up/ ca%e e. e. e.cep-ii )i ce%e%i P%e)e+i'tele e.$&t t%i(i& *' 4u+ecat/.ie%ul &/ +ea citi%e actului +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei. +e pa%tea ci0il/. p%ecu( )i +e c/t%e p%$cu%$%. c1'+ &$c$te)te c/ e&te 'ece&a%" ART" 636 A&culta%ea i'culpatului I'&ta'-a p%$ce+ea5/ ap$i la a&culta%ea i'culpatului" I'culpatul e&te l/&at &/ a%ate t$t ce )tie +e&p%e . +e ceilal-i i'culpa-i )i +e ap/%/t$%ul i'culpatului a c/%ui a&culta%e &e . ia% *' ce p%i0e)te (a%t$%ii )i e. (i4l$acele p%i' ca%e p$t .L/(u%i%i.

.u5/ &/ +ea +ecla%a-ii. atunci c$nd este ca ul. i'&ta'-a +i&pu'e citi%ea +ecla%a-iil$% pe ca%e ace&ta le<a +at a'te%i$%" ART" 63: A&culta%ea cel$%lalte p/%-i Dup/ a&culta%ea i'culpatului &e p%$ce+ea5/ la a&culta%ea cel$%lalte p/%-i" Di&p$5i-iile a%t" 633 < 637 )i 638 ali'" # &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i la a&culta%ea ace&t$%a" ART" 63H A&culta%ea (a%t$%ului./cute +e i'culpat *' i'&ta'-/ )i cele +ate a'te%i$%.i +i' '$u a&cultat *' p%e5e'-a cel$%lal-i i'culpa-i &au a u'$%a +i't%e ei" ART" 638 Citi%ea +ecla%a-iil$% a'te%i$a%e ale i'culpatului C1'+ i'culpatul 'u<)i (ai a(i'te)te a'u(ite .ie c$'ti'ua%ea 4u+ec/-ii. *' *'t%e2i(e &au *' pa%te. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Dup/ ce (a%t$%ului i &<au pu& *'t%eb/%i +e i'&ta'-/ )i +e p%$cu%$%.pe%tului &au i'te%p%etului I'&ta'-a t%ece ap$i la a&culta%ea (a%t$%il$% p$t%i0it a%t" 636 )i 638. ART" 63D M/&u%i p%i0it$a%e la (a%t$%i Ma%t$%ii a&culta-i %/(1' *' &al/.Decla%a-iile luate &epa%at &u't citite *' ($+ $bli2at$%iu cel$%lal-i i'culpa-i. 300. el e&te *'t%ebat +e pa%tea ca%e l<a p%$pu& )i ap$i +e celelalte p/%-i" Ma%t$%ul ca%e p$&e+/ u' *'&c%i& *' le2/tu%/ cu +ep$5i-ia ./cut/ p$ate &/<l citea&c/ *' i'&ta'-/" P%$cu%$%ul )i p/%-ile au +%eptul &/ e.plica-ii. p%e)e+i'tele ce%e ace&tuia e. la +i&p$5i-ia i'&ta'-ei.pe%tului &au i'te%p%etului" 5ispo i+iile art. +up/ a&culta%ea l$%" I'culpatul p$ate .i&t/ c$'t%a5ice%i *'t%e +ecla%a-iile . 6#T. p1'/ la te%(i'a%ea actel$% +e ce%ceta%e 4u+ec/t$%ea&c/ ca%e &e e. se conse!nea ă întoc!ai în condi+iile pre"ă ute de art.apte &au *(p%e4u%/%i &au c1'+ e.ace +ecla%a-ii ca%e &u't *' c$'t%a5ice%e cu cele +ate a'te%i$%" Dac/ u'ul &au (ai (ul-i (a%t$%i lip&e&c. e. +ecla%a-iil$% a'te%i$a%e" C1'+ i'culpatul %e. inclusi" întrebările adresate acestora de oricare dintre păr+i sau de instan+a de 9udecată. ia% i'&ta'-a p$ate +i&pu'e %e-i'e%ea *'&c%i&ului la +$&a%. i'&ta'-a +i&pu'e citi%ea +ep$5i-iei +ate +e ace&ta *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale )i 0a -i'e &ea(a +e ea la 4u+eca%ea cau5ei" I'&ta'-a +i&pu'e citi%ea +ecla%a-iil$% a'te%i$a%e )i atu'ci c1'+ (a%t$%ul . 3'771 5eclara+iile inculpa+ilor.icat/ p$ate . put1'+ +a citi%e.ie a(1'a%ea cau5ei" Ma%t$%ul a c/%ui lip&/ 'u e&te 4u&ti. ale !artorilor ori ale altor persoane audiate în cau ă. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e ($ti0at .a(i'e5e *'&c%i&ul.ectuea5/ *' )e+i'-a %e&pecti0/" Dac/ i'&ta'-a 2/&e)te .i a+u& &ilit" Di&p$5i-iile p%e0/5ute *' ali'eatele p%ece+e'te &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5 +e a&culta%e a e. *' $%i2i'al &au *' c$pie" Dac/ a&culta%ea 0%eu'uia +i't%e (a%t$%i 'u (ai e&te p$&ibil/. 8171 * 8170 se aplică în !od corespun ător.

+up/ ce a&cult/ p%$cu%$%ul )i p/%-ile. +i&pu'e.aptel$% &au *(p%e4u%/%il$% cau5ei e&te 'ece&a%/ a+(i'i&t%a%ea u'$% p%$be '$i )i +ac/ 'u e&te ca5ul &/ . i'&ta'-a.aptei *'t%<$ alt/ i'. p$ate +i&pu'e ca acea p%$b/ &/ 'u (ai .i %e0e'it altui $%2a' +e ce%ceta%e" :!potri"a 8otăr$rii de desesi are se poate face recurs de către procuror 3i de orice persoană ale cărei interese au fost "ătă!ate prin 8otăr$re. *' 0e+e%ea %eau+ie%ii $%i a c$'.ie a&culta-i. +ac/ au+ie%ea 'u (ai e&te 'ece&a%/" Dac/ *' cu%&ul ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti a+(i'i&t%a%ea u'ei p%$be a'te%i$% a+(i&/ apa%e i'util/.ie a(1'a%ea ei" ART" 663 Ce%ceta%ea pe'al/ e. +i' $. p$ate +i&pu'e %et%a2e%ea l$% &au a u'$%a +i't%e ei.i&t/ (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/. i!ediat după ră!$nerea definiti"ă a 8otăr$rii la pri!a instan+ă sau în cel !ult ( ile de la pronun+area 8otăr$rii de către instan+a de recurs. p$ate *'cu0ii'-a pleca%ea (a%t$%il$% +up/ a&culta%ea l$%" ART" 63> Re'u'-a%ea la (a%t$%i P%$cu%$%ul )i p/%-ile p$t %e'u'-a la (a%t$%ii pe ca%e i<au p%$pu&" Dup/ pu'e%ea *' +i&cu-ie a %e'u'-/%ii. :n ca ul în care inculpatul este arestat. i'&ta'-a +i&pu'e . a+uce%ea )i p%e5e'ta%ea ace&t$%a" ART" 66# A(1'a%ea pe't%u p%$be '$i Dac/ +i' ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/ %e5ult/ c/ pe't%u l/(u%i%ea .ie a+(i'i&t%at/" ART" 66? P%e5e'ta%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/ C1'+ *' cau5a &upu&/ 4u+ec/-ii e. ART" 666 Re&titui%ea pe't%u c$(pleta%ea u%(/%i%ii ' t$t cu%&ul 4u+ec/-ii i'&ta'-a &e p$ate +e&e&i5a )i %e&titui +$&a%ul p%$cu%$%ului.ectuat/ +e u' $%2a' 'ec$(pete't C1'+ &e c$'&tat/ *'ai'te +e te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti c/ *' cau5a &upu&/ 4u+ec/-ii &<a e. .ac/ aplica%ea a%t" 666.%u't/%ii l$%" I'&ta'-a. +ac/ e&te 'ece&a%.ectuat ce%ceta%e pe'al/ +e u' alt $%2a' +ec1t cel c$(pete't. i'&ta'-a &e +e&e&i5ea5/ )i %e&tituie cau5a p%$cu%$%ului.%ac-iu'e pe't%u ca%e ce%ceta%ea pe'al/ a% . ca%e p%$ce+ea5/ p$t%i0it a%t" 3:D ali'" #" Cau5a 'u &e %e&tituie atu'ci c1'+ c$'&tata%ea p%e0/5ut/ *' ali'eatul p%ece+e't a%e l$c +up/ *'cepe%ea +e5bate%il$% &au c1'+ i'&ta'-a *' u%(a ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti &cCi(b/ *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a . i'&ta'-a. lu1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$%.iciu &au la ce%e%e.ie 4u+eca%ea cau5ei *' c$'ti'ua%e. 5osarul este tri!is procurorului. dosarul "a fi tri!is procurorului după 9udecarea recursului î!potri"a înc8eierii pri"ind arestarea pre"enti"ă.a-a i'&ta'-ei 'u &<a% putea .'ece&a%.ace c$(pleta%ea ace&teia +ec1t cu (a%e *'t1%5ie%e" . i'&ta'-a p$ate +i&pu'e ca (a%t$%ii &/ 'u . +i' &ala +e )e+i'-/. c1'+ +i' a+(i'i&t%a%ea p%$bel$% &au +i' +e5bate%i %e5ult/ c/ u%(/%i%ea pe'al/ 'u e&te c$(plet/ )i c/ *' .

%ac-iu'ea pe't%u ca%e e&te t%i(i& *' 4u+ecat/. $ a+(ite )i@ aA +ac/ p%$cu%$%ul +ecla%/ c/ pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/. a +i&pu& %e&titui%ea. . i'&ta'-a p$ate %e0e'i a&up%a e. &/ pu'/ *' +i&cu-ie actele cu p%i0i%e la ca%e &<a +i&pu& e.ti'+e%ii p%$ce&ului pe'al &au p$ate +i&pu'e t%i(ite%ea la p%$cu%$%" Dac/ p%$cu%$%ul 'u pa%ticip/ la 4u+ecat/ )i &u't *'t%u'ite c$'+i-iile p%e0/5ute *' ali'" #. . i'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ pu'/ *' +i&cu-ie '$ua *'ca+%a%e )i &/ at%a2/ ate'-ia i'culpatului c/ a%e +%eptul &/ cea%/ l/&a%ea cau5ei (ai la u%(/ &au e0e'tual a(1'a%ea 4u+ec/-ii.ie la 4u+eca%ea i'.%ac-iu'i &<a p%$'u'-at a'te%i$% $ C$t/%1%e +e. .%ac-iu'ii pe't%u ca%e a . .apte C1'+ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e +e&c$pe%/ *' &a%ci'a i'culpatului +ate cu p%i0i%e la &/01%)i%ea u'ei alte . ca%e i't%/ *' c$'-i'utul i'. ia% c1'+ i'&ta'-a 2/&e)te ce%e%ea *'te(eiat/.aptele )i *(p%e4u%/%ile ce u%(ea5/ a .ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al cu p%i0i%e la alte pe%&$a'e .i'iti0/.ti'+e ac-iu'ea pe'al/ cu p%i0i%e )i la ace&te acte )i p%$ce+ea5/.ti'+e%ea. *' 0e+e%ea c$(plet/%ii u%(/%i%ii pe'ale" Dac/ cu p%i0i%e la u'ele +i' actele ca%e i't%/ *' c$'-i'utul aceleia)i i'. i'&ta'-a %eu'e)te cau5a cu aceea *' ca%e &<a +at C$t/%1%ea +e.apte p%e0/5ute +e le2ea pe'al/.%ac-iu'ii *' *'t%e2ul ei. p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't./c1'+ aplica-ia *' ce p%i0e)te *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ )i a +i&p$5i-iil$% a%t" 667" ' ca5 +e %e&titui%e &e aplic/ +i&p$5i-iile a%t" 663 ali'" 6 )i 7" ART" 66: E.I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ a%ate ($ti0ele pe't%u ca%e.iciu p%$ce&ul pe'al )i p%$ce+ea5/ .i'iti0/.ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al pe't%u alte . p%$cu%$%ul p$ate ce%e e. p%i' *'cCeie%e.ti'+e%ea ac-iu'ii pe'ale pe't%u alte acte (ate%iale Dac/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e +e&c$pe%/ *' &a%ci'a i'culpatului +ate cu p%i0i%e )i la alte acte (ate%iale. p%$'u'-1'+ $ '$u/ C$t/%1%e *' %ap$%t cu t$ate actele ca%e i't%/ *' c$'-i'utul i'.i &cCi(bat/.ie la 4u+eca%ea cau5ei. i'&ta'-a e.ie la t%i(ite%ea ei la p%$cu%$% p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't" Di&p$5i-iile a%t" 668 ali'" 6 &u't aplicabile *' ($+ c$%e&pu'5/t$%.ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al )i *' ce p%i0e)te acea&t/ .%ac-iu'ii )i +e&.ii'-ea5/ C$t/%1%ea a'te%i$a%/" I'&ta'-a e&te $bli2at/.apt/.ti'+e +i' $.ie la %e&titui%ea cau5ei p%$cu%$%ului p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 666. +up/ ca5. a01'+ le2/tu%/ cu i'. i'+ic1'+ t$t$+at/ .aptei p%i' actul +e &e&i5a%e u%(ea5/ a . +a% ce%e t%i(ite%ea cau5ei la p%$cu%$% *' c$'+i-iile a%t" 666. pe't%u a<)i p%e2/ti ap/%a%ea" ART" 668 E. +ac/ %e-i'e cau5a &p%e 4u+ecat/.%ac-iu'eB bA +ac/ p%$cu%$%ul +ecla%/ c/ 'u pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/. i'&ta'-a. p%$ce+ea5/ la 4u+eca%ea cau5ei )i cu p%i0i%e la acea&t/ i'.$&t t%i(i& *' 4u+ecat/. ia% *' ca5 +e t%i(ite%e la p%$cu%$% &e aplic/ +i&p$5i-iile a%t" 663 ali'" 6 )i 7" ART" 66H E. e.i c$'&tatate )i p%i' ce a'u(e (i4l$ace +e p%$b/" Di&p$5i-iile a%t" 663 ali'" 6 )i 7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 667 !cCi(ba%ea *'ca+%/%ii 4u%i+ice Dac/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e c$'&i+e%/ c/ *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ +at/ .

i'&ta'-a +i&pu'e %elua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" ART" 673 C$'clu5ii &c%i&e I'&ta'-a. +1'+u<&e cu01'tul *' u%(/t$a%ea $%+i'e@ p%$cu%$%ului. p/%-ii 0/t/(ate. 666 )i 668 )i +e t%i(ite%e a +$&a%ului la p%$cu%$% *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 66: )i 66H. e&e'-iale pe't%u &$lu-i$'a%ea cau5ei. c1'+ &$c$te)te 'ece&a%.aptei p%e0/5ute +e le2ea pe'al/ pu&/ *' &a%ci'a i'culpatului &au +ate cu p%i0i%e la &/01%)i%ea u'ei . p/%-ii ci0ile. &/ +epu'/ c$'clu5ii &c%i&e" .i (ai (a%e +e 8 5ile" ART" 67# Ulti(ul cu01't al i'culpatului P%e)e+i'tele *'ai'te +e a *'cCeia +e5bate%ile +/ ulti(ul cu01't i'culpatului pe%&$'al" ' ti(pul *' ca%e i'culpatul a%e ulti(ul cu01't. instan+a tri!ite dosarul la procuror cu cel pu+in 8 ile înainte de expirarea !andatului de arestare. 1((.plica-ii $%i +e . %e&pect1'+u<&e aceea)i $%+i'e" P%e)e+i'tele a%e +%eptul &/ *'t%e%up/ pe cei ca%e au cu01'tul.$%(ulate au . 'u i &e p$t pu'e *'t%eb/%i" Dac/ i'culpatul %ele0/ . i'&ta'-a +i&pu'e a&up%a (/&u%il$% p%e0e'ti0e.apte p%e0/5ute +e le2ea pe'al/ +e c/t%e $ alt/ pe%&$a'/. %rocurorul procedea ă potri"it dispo i+iilor art. $%i +ac/ &< au e.$&t %e&pi'&e. p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te )i i'culpatului" P%e)e+i'tele p$ate +a cu01'tul )i *' %eplic/.' cu%&ul 4u+ec/-ii. p%$cu%$%ul p$ate ce%e e. +up/ *'cCi+e%ea +e5bate%il$%. c1'+ &e +e&c$pe%/ +ate cu p%i0i%e la pa%ticipa%ea )i a u'ei alte pe%&$a'e la &/01%)i%ea . +a% *' le2/tu%/ cu .$%(ulat ce%e%i &au +ac/ ce%e%ile .ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al cu p%i0i%e la acea pe%&$a'/" Dac/ i'&ta'-a 2/&e)te ce%e%ea *'te(eiat/. +e &i2u%a'-/ )i a&i2u%/t$%ii ' ca5u%ile +e %e&titui%e p$t%i0it a%t" 663. p$ate ce%e p/%-il$%. cu p%i0i%e la pe%&$a'ele *' p%i0i'-a c/%$%a &<a +i&pu& %e&titui%ea cau5ei &au t%i(ite%ea +$&a%ului la p%$cu%$%" C$nd inculpatul este arestat. $ a+(ite )i p%$ce+ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 66:.apte &au *(p%e4u%/%i '$i. 1(1 3i 1(9. a&up%a (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii.$%(ulat ce%e%i '$i pe't%u c$(pleta%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" Dac/ 'u &<au . p%e)e+i'tele +ecla%/ te%(i'at/ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/" ART" 67? De5bate%ile )i $%+i'ea *' ca%e &e +/ cu01'tul Dup/ te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti &e t%ece la +e5bate%i. a&up%a (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ p%e0/5ute *' a%t" ##6 )i ##7 +i' C$+ul pe'al. +ac/ *' &u&-i'e%ile l$% +ep/)e&c li(itele cau5ei ce &e 4u+ec/" Pe't%u ($ti0e te(ei'ice +e5bate%ile p$t . ART" 66> Te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti 'ai'te +e a +ecla%a te%(i'at/ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/.apta i'culpatului.i *'t%e%upte" 't%e%upe%ea 'u p$ate .ectuat c$(plet/%ile ce%ute. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 66D Di&p$5i-ii p%i0i'+ (/&u%ile p%e0e'ti0e. p%e)e+i'tele *'t%eab/ pe p%$cu%$% )i pe p/%-i +ac/ (ai au +e +at e.

i&t/ ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #? lit" b9#A. $ +at/ cu *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al . 1 lit. (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/.%ac-iu'e.$&t ce%ute +e i'&ta'-/" !ec-iu'ea II Delibe%a%ea )i C$t/%1%ea i'&ta'-ei ART" 676 Obiectul +elibe%/%ii C$(pletul +e 4u+ecat/ +elibe%ea5/ (ai *'t1i a&up%a cCe&tiu'il$% +e . c$'+a('a%ea. 10 alin. i'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' aceea)i &e'ti'-/ )i a&up%a ac-iu'ii ci0ile" C$nd ac8itarea s*a pronun+at pentru ca ul pre"ă ut în art. &au *' alt/ )e+i'-/ *' c$'ti'ua%e" ART" 678 Re5$l0a%ea ac-iu'ii pe'ale I'&ta'-a C$t/%/)te p%i' &e'ti'-/ a&up%a *'0i'ui%ii a+u&e i'culpatului.ace aplica%ea a%t" ># +i' C$+ul pe'al" ART" 67: Re5$l0a%ea ac-iu'ii ci0ile ' ca5 +e c$'+a('a%e.apt )i ap$i a&up%a cCe&tiu'il$% +e +%ept" Delibe%a%ea p$a%t/ a&up%a e. p%ecu( )i a&up%a c$(put/%ii %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0e" C$(pletul +e 4u+ecat/ +elibe%ea5/ )i a&up%a %epa%/%ii pa2ubei p%$+u&e p%i' i'.iec/%ei cCe&tiu'i" P%e)e+i'tele *)i &pu'e p/%e%ea cel +i' u%(/" ART" 677 Relua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti &au a +e5bate%il$% Dac/ *' cu%&ul +elibe%/%ii i'&ta'-a 2/&e)te c/ $ a'u(it/ *(p%e4u%a%e t%ebuie l/(u%it/ )i c/ e&te 'ece&a%/ %elua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti. a&up%a (/&u%ii e+ucati0e $%i (/&u%ii +e &i2u%a'-/ c1'+ e&te ca5ul &/ . a&up%a (/&u%il$% p%e0e'ti0e )i a&i2u%/t$%ii. cCia% +ac/ 'u au .i&t/.P%$cu%$%ul )i p/%-ile p$t +epu'e c$'clu5ii &c%i&e. cCeltuielil$% 4u+icia%e.$&t &/01%)it/ +e i'culpat" AcCita%ea &au *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al &e p%$'u'-/ p$t%i0it a%t" ## pct" 3" C1'+ i'&ta'-a a c$'&tatat c/ e. i'&ta'-a $ 0a pu'e *' +i&cu-ie *' aceea)i )e+i'-/.%ac-iu'e )i a . acCita%e &au *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al. %epu'e cau5a pe %$l" Dac/ l/(u%i%ea acelei *(p%e4u%/%i &e p$ate . acCita%ea &au *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al" C$'+a('a%ea &e p%$'u'-/ +ac/ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ . p%$'u'-1'+. p%ecu( )i a&up%a $%ic/%ei alte p%$ble(e p%i0i'+ 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" T$-i (e(b%ii c$(pletului +e 4u+ecat/ au *'+at$%i%ea &/<)i &pu'/ p/%e%ea a&up%a . a&up%a &tabili%ii pe+ep&ei. $ +at/ cu acCita%ea .ace )i aplica%ea a%t" #D9# ali'" 6 +i' C$+ul pe'al" Dac/ i'&ta'-a a +i&pu& *'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'ale.ie luat/. +ac/ e&te p$&ibil.aptei )i 0i'$0/-iei ./ptuit$%ului.ace 'u(ai p%i' %elua%ea +e5bate%il$%. +up/ ca5.i&te'-ei .apta e. b71< ori pentru că instan+a a constatat existen+a unei cau e care înlătură caracterul penal al . c$'&tituie i'.

' ca5 +e acCita%e &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale. /iberarea se dispune de ad!inistra+ia locului de de+inere. .apta i(putat/ 'u e. Nu p$t .ecuta%e la l$cul +e (u'c/B cA a(e'+aB d< o !ăsură educati"ă.ale cu durata pedepsei pronun+ate.ecut/%ii &ub &up%a0e2Ce%e &au cu e. ART" 67> CCeltuielile 4u+icia%e I'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' C$t/%1%e )i a&up%a cCeltuielil$% 4u+icia%e. c8iar dacă nu există constituire de parte ci"ilă.ecut$%ie" C1'+ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' ali'" #. i'&ta'-a c$(u'ic/ acea&ta a+(i'i&t%a-iei l$cului +e +e-i'e%e" &nculpatul conda!nat de pri!a instan+ă 3i aflat în stare de de+inere este liberat de îndată ce durata re+inerii 3i a arestării de"in e.i&t/. instan+a poate obli. iar în celelalte ca uri nu!ai cu pri"ire la restituirea lucrului.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale în ca urile pre"ă ute în art. 308 #e ol"area separată a ac+iunii ci"ile &nstan+a. potri"it le. F$t/%1%ea p%$'u'-at/ *' ca5ul ali'eatel$% p%ece+e'te cu p%i0i%e la a%e&ta%ea i'culpatului e&te e. se pronun+ă asupra reparării pa. $%i c1'+ p%$'u'-/ *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al pe't%u 0%eu'ul +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . de3i 8otăr$rea nu este definiti"ă. atu'ci c1'+ p%$'u'-/@ aA $ pe+eap&/ cu *'cCi&$a%e cel (ult e2al/ cu +u%ata %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0eB bA $ pe+eap&/ cu *'cCi&$a%e.a la repararea pa. !en+inerea sau re"ocarea !ăsurii arestării inculpatului.i ac$%+ate +e&p/2ubi%i ci0ile *' ca5ul c1'+ acCita%ea &<a p%$'u'-at pe't%u c/ .faptei sau pentru că lipse3te "reunul dintre ele!entele constituti"e ale infrac+iunii. i'&ta'-a +i&pu'e pu'e%ea +e *'+at/ *' libe%tate a i'culpatului a%e&tat p%e0e'ti0. desfiin+area totală sau par+ială a unui înscris 3i restabilirea situa+iei anterioare să"$r3irii infrac+iunii. 3 )i 6 i'culpatul e&te pu& *' libe%tate. p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' a%t" #D> < #>6" ART" 68? M/&u%i cu p%i0i%e la &ta%ea +e libe%tate &nstan+a are obli. $%i 'u a . *' ca5ul c1'+ %e5$l0a%ea p%ete'-iil$% ci0ile a% p%$0$ca *'t1%5ie%ea &$lu-i$'/%ii ac-iu'ii pe'ale" 6#T.ii ci"ile. 17.A )i 4A" ART" 67H Re5$l0a%ea &epa%at/ a ac-iu'ii ci0ile I'&ta'-a p$ate +i&pu'e +i&4u'2e%ea ac-iu'ii ci0ile )i a(1'a%ea 4u+ec/%ii ace&teia *'t%<$ alt/ )e+i'-/. cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e.$&t &/01%)it/ +e i'culpat" I'&ta'-a pe'al/ 'u &$lu-i$'ea5/ ac-iu'ea ci0il/ c1'+ p%$'u'-/ acCita%ea pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #? lit" bA.a+ia ca prin 8otăr$re să se pronun+e cu pri"ire la luarea. i'&ta'-a +i&pu'e pu'e%ea +e *'+at/ *' libe%tate a i'culpatului a%e&tat p%e0e'ti0" De a&e(e'ea.ecut/%ii $%i cu &u&pe'+a%ea e.

ie%ului. l$cul u'+e a . p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' a%t" 6?8. .aptei ce . +ac/ a&e(e'ea (/&u%i 'u au .$&t &/01%)it/.a-a i'&ta'-ei ci0ile *' te%(e' +e 6? +e 5ile +e la %/(1'e%ea +e. (/&u%ile a&i2u%/t$%ii &e (e'-i'" Ace&te (/&u%i *'cetea5/ +e +%ept +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ 'u i't%$+uce ac-iu'e *' . ale p%$cu%$%ului )i ale 2%e.a(i'ea5/ p$t%i0it a%t" #:6 )i u%(/t$a%ele 'ece&itatea lu/%ii (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii *'t%<$ *'cCi&$a%e (ilita%/" ART" 683 Ab%$2at" ART" 686 M/&u%i p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile I'&ta'-a.$&t 4u+ecat/ cau5a. 100 alin.pu'e%ea t%ebuie &/ cup%i'+/@ aA +atele p%i0i'+ i+e'titatea p/%-il$%B bA +e&c%ie%ea . îndată după pronun+area 8otăr$rii.$&t t%ecute *' *'cCeie%ea +e )e+i'-/" ' C$t/%1%ile i'&ta'-el$% (ilita%e t%ebuie &/ &e i'+ice )i 2%a+ul (ilita% al (e(b%il$% c$(pletului +e 4u+ecat/ )i al p%$cu%$%ului" C1'+ i'culpatul e&te (ilita%./c1'+u<&e (e'-iu'e c/ celelalte +ate au .$'+ul cau5ei t%ebuie &/ c$'-i'/ $ pa%te i't%$+ucti0/. p%ecu( )i 'u(ele )i p%e'u(ele (e(b%il$% c$(pletului +e 4u+ecat/. 3.i'iti0/ a C$t/%1%ii" ART" 687 Cup%i'&ul C$t/%1%ii F$t/%1%ea p%i' ca%e i'&ta'-a pe'al/ &$lu-i$'ea5/ . i'&ta'-a (ilita%/ p%i' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e &e p%$'u'-/ )i a&up%a e. i'&ta'-a 0a +i&pu'e %e&titui%ea &u(ei +epu&e +%ept cau-iu'e.pu'e%e )i +i&p$5iti0ul" ART" 688 C$'-i'utul p/%-ii i't%$+ucti0e Pa%tea i't%$+ucti0/ cup%i'+e (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 6?8" C1'+ &<a %e+actat $ *'cCeie%e +e )e+i'-/.ecuta%ea *'t%<$ *'cCi&$a%e (ilita%/ ' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" :3 +i' C$+ul pe'al. o copie după dispo iti" sau extras.ecut$%ii" C1'+ i'&ta'-a 'u &<a p%$'u'-at a&up%a ac-iu'ii ci0ile p$t%i0it a%t" 67: ali'" ulti(.pu'e%ii E. &e (e'-i$'ea5/ )i 2%a+ul ace&tuia" ART" 68: C$'-i'utul e. *' ca5ul c1'+ a+(ite ac-iu'ea ci0il/. C1'+ *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale &au al 4u+ec/-ii.ace $biectul *'0i'ui%ii. e. p%ecu( )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ +at/ ace&teia p%i' actul +e &e&i5a%eB . cu a%/ta%ea ti(pului )i l$cului u'+e a . pa%tea i't%$+ucti0/ &e li(itea5/ 'u(ai la u%(/t$a%ele (e'-iu'i@ +e'u(i%ea i'&ta'-ei ca%e a 4u+ecat cau5a. *'0i'uitul &au i'culpatul a . *' ca5u%ile p%e0/5ute +e le2e" Di&p$5i-iile a%t" #:?98 ali'" 8 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 68# E.$&t libe%at p%$0i5$%iu pe cau-iu'e.$&t luate a'te%i$%" Di&p$5i-iile +i' C$t/%1%e p%i0i'+ lua%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii &u't e.:n acest scop i se co!unică. care "a cuprinde !en+iunile pre"ă ute în art. $ e. +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii.

e%citat )i (e'-i$'a%ea +atei c1'+ C$t/%1%ea a .i e.apte &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea )i pe't%u ca%e *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al &au acCita%eaB +A a%/ta%ea te(eiu%il$% +e +%ept ca%e 4u&ti.plic/ p/%-il$% p%e5e'te c/ p$t +ecla%a apel &au.ic/ &$lu-iile +ate *' cau5/" ART" 68H C$'-i'utul +i&p$5iti0ului 5ispo iti"ul trebuie să cuprindă datele pre"ă ute în art. 8171 din Codul penal. i'+ic1'+u<&e pa%tea +i' pe+eap&/ e. +up/ ca5. 1 din Codul penal. p%e)e+i'tele e. indic$ndu*se. pe +u%ata p%e0/5ut/ *' acela)i a%tic$l" Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ cup%i'+/ t$t+eau'a (e'-iu'ea c/ C$t/%1%ea e&te &upu&/ apelului &au. solu+ia dată de instan+ă cu pri"ire la infrac+iune.A %e5$l0a%ea $%ic/%ei alte p%$ble(e p%i0i'+ 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" C1'+ i'&ta'-a p%$'u'-/ pe+eap&a *'cCi&$%ii &au pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e. C$nd instan+a face aplicarea art.apt/ %e-i'ut/ +e i'&ta'-/ *' &a%ci'a i'culpatului. precu! 3i obli.e în care se încadrea ă. ci%cu(&ta'-ele a2%a0a'te &au ate'ua'te.a+iile stabilite de instan+ă potri"it art. .apta &au . c1t )i a cel$% ca%e au . denu!irea acesteia 3i textul de le. Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ (ai cup%i'+/. %ecu%&ului. iar în ca de ac8itare sau de încetare a procesului penal. cau a pe care se înte!eia ă potri"it art. dispo iti"ul "a !en+iona !ăsurile de supra"e. 8177 din Codul penal. 8173 alin. 70 pri"itoare la persoana inculpatului. 11.$%(ea5/ $biectul *'0i'ui%ii. e.$&t p%$'u'-at/ )i c/ p%$'u'-a%ea &<a . 3 din Codul penal. precu! 3i solu+ia dată cu pri"ire la repararea pa.pu'e%ea t%ebuie &/ (ai cup%i'+/ .8ere pre"ă ute în art.apt pe ca%e &e &p%i4i'/ &$lu-ia +at/ *' cau5/" ' ca5 +e c$'+a('a%e. *' C$t/%1%e &e . cele C$t/%1te +e i'&ta'-/ cu p%i0i%e la@ aA +e+uce%ea %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0e. la care trebuie să se supună conda!natul. p%ecu( )i a'ali5a $%ic/%$% ele(e'te +e .$&t *'l/tu%ate. 8173 alin.ieca%e .$%(a )i 2%a+ul +e 0i'$0/-ie./cut *' )e+i'-/ public/" ART" 68D P%$'u'-a%ea +i&p$5iti0ului C$t/%1%ii Di&p$5iti0ul C$t/%1%ii &e p%$'u'-/ p$t%i0it a%t" 6#? ali'" #" Dup/ p%$'u'-a%e. +up/ ca5. în ca de conda!nare. &e 0a a%/ta *' C$t/%1%e pe't%u ca%e a'u(e . cu a%/ta%ea te%(e'ului *' ca%e p$ate . ti(pul ce &e +e+uce +i' pe+eap&a p%$'u'-at/ )i actele +i' ca%e %e5ult/ +u%ata ace&teia" Dac/ i'&ta'-a %e-i'e *' &a%ci'a i'culpatului 'u(ai $ pa%te +i' .cA a'ali5a p%$bel$% ca%e au &e%0it ca te(ei pe't%u &$lu-i$'a%ea latu%ii pe'ale a cau5ei. &ta%ea +e %eci+i0/. %ecu%&" . ($ti0a%ea &$lu-iei cu p%i0i%e la latu%a ci0il/ a cau5ei. C$nd instan+a face aplicarea art. dispo iti"ul "a !en+iona dacă cel conda!nat "a executa pedeapsa în unitatea unde î3i desfă3oară acti"itatea sau la altă unitate. +up/ ca5.ecuta%e la l$cul +e (u'c/.ace (e'-iu'e c/ pe%&$a'a c$'+a('at/ e&te lip&it/ +e +%eptu%ile a%/tate *' a%t" H# +i' C$+ul pe'al.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale.ecutat/ *' ace&t ($+B bA (/&u%ile p%e0e'ti0eB cA (/&u%ile a&i2u%/t$%iiB +A cCeltuielile 4u+icia%eB eA %e&titui%ea luc%u%il$% ce 'u &u't &upu&e c$'.i&c/%iiB .aptele ce .

ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e $%i la e. i'&ta'-a +e e.i atacate cu apel@ aA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii p%i0i'+ i'.ecuta%e a+uce acea&ta la cu'$)ti'-/ u'it/-ii u'+e c$'+a('atul *)i +e&.ecut/%ii pe+ep&ei $%i cu &u&pe'+a%ea e.ace $ c$(u'ica%e &c%i&/. p%e)e+i'tele .ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e. care a lipsit de la pronun+area 8otăr$rii.i atacate cu apel" Nu p$t .ecut/%ii pe+ep&ei &au cu e. p%e)e+i'tele at%a2e ate'-ia celui c$'+a('at a&up%a +i&p$5i-iil$% a c/%$% 'e%e&pecta%e a%e ca u%(a%e %e0$ca%ea &u&pe'+/%ii &au a e./)$a%/ acti0itatea. *' ca%e i &e at%a2e ate'-ia p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't" ' t$ate ca5u%ile *' ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e.%ac-iu'ile (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA )i i'.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/.%ac-iu'ile (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aAB bA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e t%ibu'alele (ilita%e p%i0i'+ i'. )i $%2a'ului +e p$li-ie +i' l$calitatea u'+e +$(icilia5/ c$'+a('atul" ART" 6:? C$(u'ica%ea C$t/%1%ii C$pii +e pe +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii &e c$(u'ic/ p/%-il$% ca%e au lip&it at1t la 4u+ecat/. i'culpa-il$% p%e0/5u-i *' ali'eatul p%ece+e't li &e c$(u'ic/ c$pii +e pe acea&ta" CAP" 6 CĂILE DE ATAC ORDINARE !ec-iu'ea I Apelul ART" 6:# F$t/%1%ile &upu&e apelului !e'ti'-ele p$t . '. . copia dispo iti"ului 8otăr$rii se co!unică ad!inistra+iei locului de de+inere.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ ' ca5 +e c$'+a('a%e la pe+eap&a *'cCi&$%ii cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e. ia% *' ca5ul &u&pe'+/%ii e.ace cu'$&cut celui c$'+a('at (/&u%ile +e &up%a0e2Ce%e la ca%e e&te &upu& )i $bli2a-iile pe ca%e t%ebuie &/ le %e&pecte" Dac/ i'culpatul 'u e&te p%e5e't )i i'&ta'-a ap%ecia5/ c/ 'u e&te 'ece&a%/ cCe(a%ea lui.ecut/%ii pe+ep&ei &au cu &u&pe'+a%ea e.%ac-iu'ile c$'t%a $%+i'ii )i +i&cipli'ei (ilita%e &a'c-i$'ate +e le2e cu pe+eap&a *'cCi&$%ii +e cel (ult 3 a'iB cA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB d< sentin+ele pronun+ate de sec+ia penală a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie2 . c1t )i la p%$'u'-a%e" &nculpatului de+inut sau aflat în "reuna dintre situa+iile pre"ă ute în art. 171 alin. Dup/ %e+acta%ea C$t/%1%ii.ART" 68> Obli2a-ii ale i'&ta'-ei *' ca5 +e c$'+a('a%e cu &u&pe'+a%ea e.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e. 5e ase!enea. i se co!unică copia dispo iti"ului 8otăr$rii.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/" ' ca5ul &u&pe'+/%ii e.

p%i' Deci5ia '%" #?? +i' > (a%tie 3??7 a c$'&tatat. cu p%i0i%e la cCeltuielile 4u+icia%e cu0e'ite ace&t$%aB . c/ +i&p$5i-ia I*' cau5ele *' ca%e ac-iu'ea pe'al/ &e pu'e *' (i)ca%e la pl1'2e%ea p%ealabil/./cut )i *(p$t%i0a *'cCeie%il$%. %e5e%0i&t c$'ce't%at. te%(e'ul cu%2e +e la p%$'u'-a%e" ' cau5ele *' ca%e p%$cu%$%ul 'u a pa%ticipat la +e5bate%i. ia% ace&ta e&te $bli2at &/<l %e&tituie +up/ e. p%i' Deci5ia '%" 7D3 +i' > '$ie(b%ie 3??7 a c$'&tatat c/ +i&p$5i-iile a%t" 6:3 ali'" # lit" +A +i' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/ &u't 'ec$'&titu-i$'ale *' (/&u%a *' ca%e 'u pe%(it p/%-ii ci0ile )i p/%-ii ci0il(e'te %e&p$'&abile &/ e.$&t p%e5e't/ la +e5bate%i &au la p%$'u'-a%e.A )i +e c/t%e %ep%e5e'ta'tul le2al. p%ecu( )i pe't%u i'culpatul +e-i'ut $%i pe't%u i'culpatul (ilita% *' te%(e'. *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ )i latu%a ci0il/B bA i'culpatul. te%(e'ul cu%2e +e la *'%e2i&t%a%ea la pa%cCet a a+%e&ei +e t%i(ite%e a +$&a%ului" Dup/ %e+acta%ea C$t/%1%ii. +a% 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/B +A pa%tea ci0il/ )i pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te.$&t +ate +up/ p%$'u'-a%ea &e'ti'-ei" ART" 6:3*A Pe%&$a'ele ca%e p$t . c1t )i la p%$'u'-a%e. e. i'te%p%etul )i ap/%/t$%ul. i'culpatul p$ate +ecla%a apel )i *' ce p%i0e)te te(eiu%ile acCit/%ii &au *'cet/%ii p%$ce&ului pe'alB cA pa%tea 0/t/(at/. ca%e au lip&it +e la p%$'u'-a%e.$&t 0/t/(ate p%i't%<$ (/&u%/ &au p%i't%<u' act al i'&ta'-ei" Apelul p$ate . +e c/t%e ap/%/t$%.pi%a%ea te%(e'ului +e apel" Pe't%u pa%tea ca%e a . i'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ t%i(it/ +e *'+at/ +$&a%ul p%$cu%$%ului.el" Pe't%u p%$cu%$%. *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ )i latu%a ci0il/" (p$t%i0a &e'ti'-ei +e acCita%e &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al.i +ecla%at pe't%u pe%&$a'ele p%e0/5ute la lit" bA < .i atacate cu apel 'u(ai $ +at/ cu .$'+ul" Apelul +ecla%at *(p$t%i0a &e'ti'-ei &e &$c$te)te . *' ce p%i0e)te latu%a ci0il/B eA (a%t$%ul. e&te 'ec$'&titu-i$'al/" Cu%tea C$'&titu-i$'al/. +ac/ le2ea 'u +i&pu'e alt. (ilita% cu te%(e' %e+u&. )i +e c/t%e &$-ul ace&tuia" <<<<<<<<<<<<< *A Cu%tea C$'&titu-i$'al/.e%cite calea +e atac $%+i'a%/ a apelului )i *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ a p%$ce&ului" ART" 6:6 Te%(e'ul +e +ecla%a%e a apelului Te%(e'ul +e apel e&te +e #? 5ile. +a% 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/I +i' cup%i'&ul a%t" 6:3 ali'" # lit" cA +i' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/. te%(e'ul cu%2e +e la c$(u'ica%ea c$piei +e pe +i&p$5iti0" . ele0 al u'ei i'&titu-ii (ilita%e +e *'0/-/(1't.ace apel@ aA p%$cu%$%ul.eA &e'ti'-ele +e +e5i'0e&ti%e" 'cCeie%ile +ate *' p%i(/ i'&ta'-/ p$t .ace apel P$t . *' cau5ele *' ca%e ac-iu'ea pe'al/ &e pu'e *' (i)ca%e la pl1'2e%ea p%ealabil/. $%i pe't%u i'culpatul i'te%'at *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e &au *'t%<u' i'&titut (e+ical<e+ucati0.pe%tul. cCia% +ac/ ace&tea au .A $%ice pe%&$a'/ ale c/%ei i'te%e&e le2iti(e au . te%(e'ul cu%2e +e la p%$'u'-a%e" Pe't%u p/%-ile ca%e au lip&it at1t la +e5bate%i. ia% pe't%u i'culpat.

ace +ecla%a-ia" Pe't%u pe%&$a'a ca%e 'u p$ate &/ &e('e5e.ecut/%ii pe+ep&ei &au a *'cepe%ii e.i%(at/ *' i'&ta'-/ +e pa%te $%i +e %ep%e5e'ta'tul ei" P%$cu%$%ul )i $%ica%e +i't%e p/%-ile p%e5e'te la p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii p$t +ecla%a apel $%al *' )e+i'-a *' ca%e &<a p%$'u'-at C$t/%1%ea" I'&ta'-a ia act )i c$'&e('ea5/ acea&ta *'t%<u' p%$ce&<0e%bal" ART" 6:H I'&ta'-a la ca%e &e +epu'e apelul Ce%e%ea +e apel &e +epu'e la i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e &e atac/" Pe%&$a'a ca%e &e a.$&t +ete%(i'at/ +e $ cau5/ te(ei'ic/ +e *(pie+ica%e.ace 'u(ai +up/ &$lu-i$'a%ea cau5ei.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e p$ate +epu'e ce%e%ea +e apel )i la a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e" Dac/ apelul e&te +ecla%at $%al.ecuta%ea C$t/%1%ii atacate" ART" 6:: Decla%a%ea apelului Apelul &e +ecla%/ p%i' ce%e%e &c%i&/" Ce%e%ea t%ebuie &e('at/ +e pe%&$a'a ca%e . +i' l$calitatea u'+e +$(icilia5/" Ce%e%ea +e apel 'e&e('at/ $%i 'eate&tat/ p$ate .$&t . +ac/ i'&ta'-a +e apel c$'&tat/ c/ *'t1%5ie%ea a .ie% +e la i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e &e atac/ &au +e ap/%/t$%" Ce%e%ea p$ate .e%citat/ +e *'+at/ +up/ p%$'u'-a%ea *'cCeie%ii p%i' ca%e &<a +i&pu& a&up%a cCeltuielil$% 4u+icia%e )i cel (ai t1%5iu *' #? 5ile +e la p%$'u'-a%ea &e'ti'-ei p%i' ca%e &<a &$lu-i$'at cau5a" Eu+eca%ea apelului &e .i e. +a% 'u (ai t1%5iu +ec1t #? 5ile +e la +ata.ecut/%ii pe+ep&ei &au a +e&p/2ubi%il$% ci0ile" P1'/ la &$lu-i$'a%ea %epu'e%ii *' te%(e'.i ate&tat/ +e u' 2%e.ecuta%ea" I'&ta'-a +e apel p$ate &u&pe'+a e.pi%a%ea te%(e'ului p%e0/5ut +e le2e e&te c$'&i+e%at ca .ecut/%ii +i&p$5i-iil$% p%i0i'+ +e&p/2ubi%ile ci0ile" Apelul +ecla%at pe&te te%(e' 'u &u&pe'+/ e. ce%e%ea 0a .ecuta%ea C$t/%1%ii atacate" ART" 6:8 Apelul pe&te te%(e' Pa%tea ca%e a lip&it at1t la 4u+ecat/ c1t )i la p%$'u'-a%e p$ate +ecla%a apel )i pe&te te%(e'.a%/ +e ca5ul c1'+ p%$ce&ul a . a *'cepe%ii e.ii'+ .i ate&tat/ )i +e p%i(a%ul &au &ec%eta%ul c$'&iliului l$cal.i c$'. acea&ta &e c$'&tat/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal" Ce%e%ea +e apel *'%e2i&t%at/ &au ate&tat/ *' c$'+i-iile a%t" #DH $%i p%$ce&ul<0e%bal *'t$c(it +e a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e &e *'ai'tea5/ +e *'+at/ i'&ta'-ei p%e0/5ute *' ali'" #" ART" 6:D Re'u'-a%ea la apel . $%i +e ./cut/ *' cel (ult #? 5ile +e la *'cepe%ea e. i'&ta'-a +e apel p$ate &u&pe'+a e./cut *' te%(e'. calea +e atac p$ate . a.u'c-i$'a%ul +e&e('at +e ace)tia.' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6:3 lit" eA.$&t &u&pe'+at" ART" 6:7 Repu'e%ea *' te%(e' Apelul +ecla%at +up/ e. ia% ce%e%ea +e apel a . +up/ ca5.

. i'&ta'-a +e apel 'u p$ate a2%a0a &itua-ia ace&teia" ART" 6H6 E.ie la i'&ta'-a +e apel" Rep%e5e'ta'-ii le2ali p$t %et%a2e apelul cu %e&pecta%ea.ectul &u&pe'&i0 al apelului Apelul +ecla%at *' te%(e' e&te &u&pe'&i0 +e e.ie . a c$'+i-iil$% p%e0/5ute +e le2ea ci0il/" I'culpatul (i'$% 'u p$ate %et%a2e apelul +ecla%at pe%&$'al &au +e %ep%e5e'ta'tul &/u le2al" Apelul +ecla%at +e p%$cu%$% p$ate ./cut/ pe%&$'al +e pa%te &au p%i' (a'+ata% &pecial" ART" 6:> Ret%a2e%ea apelului P1'/ la *'cCi+e%ea +e5bate%il$% la i'&ta'-a +e apel.p%e& la acea&t/ cale +e atac" A&up%a %e'u'-/%ii./cut/ pe%&$'al +e pa%te &au p%i' (a'+ata% &pecial.a0$a%ea u'ei p/%-i.pi%a%ea te%(e'ului +e +ecla%a%e a apelului.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt. &/ e.e%/ +ecla%a-ia +e apel )i 'u(ai *' %ap$%t cu calitatea pe ca%e apela'tul $ a%e *' p%$ce&" ' ca+%ul li(itel$% a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't. $%ica%e +i't%e p/%-i *)i p$ate %et%a2e apelul +ecla%at" Ret%a2e%ea t%ebuie &/ .ie la i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . cu e. *' a.a(i'e5e cau5a &ub t$ate a&pectele +e . ia% +ac/ pa%tea &e a. a.a%/ +e te(eiu%ile i'0$cate )i ce%e%ile .te'&i0 I'&ta'-a +e apel e. *' ceea ce p%i0e)te latu%a ci0il/.apt )i +e +%ept" ART" 6H3 Nea2%a0a%ea &itua-iei *' p%$p%iul apel I'&ta'-a +e apel. p/%-ile p$t %e'u'-a *' ($+ e.i %et%a& +e p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$%" Apelul +ecla%at +e p%$cu%$% )i %et%a& p$ate . p%i't%<$ +ecla%a-ie ate&tat/ &au c$'&e('at/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +e c/t%e c$'+uce%ea l$cului +e +e-i'e%e" Decla%a-ia +e %et%a2e%e &e p$ate .Dup/ p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii )i p1'/ la e.ace .$%(ulate +e apela't.a(i'ea5/ cau5a p%i' e.ectul e. i'&ta'-a e&te $bli2at/ ca.ie .i *'&u)it +e pa%tea *' . c1t )i latu%a ci0il/.cep-ia apelului ca%e p%i0e)te latu%a ci0il/ a cau5ei. &e p$ate %e0e'i *'/u't%ul te%(e'ului pe't%u +ecla%a%ea apelului" Re'u'-a%ea &au %e0e'i%ea a&up%a %e'u'-/%ii p$ate &/ ./%/ &/ p$at/ c%ea ace&t$% p/%-i $ &itua-ie (ai 2%ea" ART" 6H7 . *' apelul +ecla%at +e p%$cu%$% *' .e%/.$&t atacat/. at1t *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/.el" ART" 6H# E.$&t +ecla%at" ART" 6H? E. 'u p$ate c%ea $ &itua-ie (ai 2%ea pe't%u cel ca%e a +ecla%at apel" De a&e(e'ea. &$lu-i$'1'+ cau5a.a0$a%ea c/%eia a .ecuta%e.ti'+e%e )i cu p%i0i%e la p/%-ile ca%e 'u au +ecla%at apel &au la ca%e ace&ta 'u &e %e. .l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e. put1'+ C$t/%* )i *' p%i0i'-a l$%.ectul +e0$luti0 al apelului )i li(itele &ale I'&ta'-a 4u+ec/ apelul 'u(ai cu p%i0i%e la pe%&$a'a ca%e l<a +ecla%at )i la pe%&$a'a la ca%e &e %e.

c1'+ ace&ta &e a.ii'-ea5/ &e'ti'-a p%i(ei i'&ta'-e.i. 4u+ec1'+ apelul. p%$'u'-/ u'a +i't%e u%(/t$a%ele &$lu-ii@ #" %e&pi'2e apelul.a%ea te%(e'ului +e 4u+ecat/ )i p%e5e'-a p/%-il$% P%e)e+i'tele i'&ta'-ei +e apel.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e" 6lineatul 0 ??? 6bro.at ART" 6H: P%e5e'-a p%$cu%$%ului Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului la 4u+eca%ea apelului e&te $bli2at$%ie. .i a+(i'i&t%ate" P%$cu%$%ul )i p/%-ile au +%eptul la %eplic/ cu p%i0i%e la cCe&tiu'ile '$i i0ite cu $ca5ia +e5bate%il$%" I'culpatul a%e cel +i' u%(/ cu01'tul" ART" 6HD Eu+eca%ea apelului I'&ta'-a.ie +epu& la i'&ta'-a +e apel cel (ai t1%5iu p1'/ *' 5iua 4u+ec/-ii" M$ti0ele +e apel &e p$t .ic/ C$t/%1%ea atacat/ pe ba5a luc%/%il$% )i (ate%ialului +i' +$&a%ul cau5ei )i a $%ic/%$% *'&c%i&u%i '$i.at apelul e&te *' &ta%e +e 4u+ecat/. $%ica%e a% . p%i(ul cu01't *l a%e ace&ta" ' ca5ul *' ca%e p%$cu%$%ul &au p/%-ile i'0$c/ 'ece&itatea a+(i'i&t%/%ii +e '$i p%$be. p%i' ce%e%ea +e apel &au p%i't%<u' (e($%iu &epa%at.$'+B . apela'tul t%ebuie &/ a%ate ace&te p%$be )i (i4l$acele +e p%$b/ cu a4ut$%ul c/%$%a p$t . ca%e t%ebuie &/ . ap$i i'ti(atului )i *' u%(/ p%$cu%$%ului" Dac/ *'t%e apelu%ile +ecla%ate &e a.i.ea5/ te%(e' pe't%u 4u+eca%ea apelului" Eu+eca%ea apelului &e .$%(ulea5/ *' &c%i&. p%e)e+i'tele c$(pletului +/ cu01'tul apela'tului.l/ )i apelul p%$cu%$%ului. 4u+ec1'+ apelul. (e'-i'1'+ C$t/%1%ea atacat/@ aA +ac/ apelul e&te ta%+i0 &au i'a+(i&ibilB bA +ac/ apelul e&te 'e. 0e%i.M$ti0a%ea apelului M$ti0ele +e apel &e . i'&ta'-a p$ate +a $ '$u/ ap%ecie%e p%$bel$% +i' +$&a%ul cau5ei )i p$ate a+(i'i&t%a $%ice '$i p%$be pe ca%e le c$'&i+e%/ 'ece&a%e" I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a tutu%$% ($ti0el$% +e apel i'0$cate" ART" 6H> !$lu-iile la 4u+ecata *' apel I'&ta'-a.$%(ula )i $%al *' 5iua 4u+ec/-ii" ART" 6H8 Gi. p%e5e'tate la i'&ta'-a +e apel" ' 0e+e%ea &$lu-i$'/%ii apelului. p%$'u'-1'+ $ '$u/ C$t/%1%e )i p%$ce+ea5/ p$t%i0it a%t" 678 )i u%(" p%i0i'+ 4u+ecata *' . p%i(i'+ +$&a%ul.$'+atB 3" a+(ite apelul )i@ aA +e&.ace cu cita%ea p/%-il$%" Eu+eca%ea apelului 'u p$ate a0ea l$c +ec1t *' p%e5e'-a i'culpatului.i $biectul cau5ei" ART" 6HH O%+i'ea *' ca%e &e +/ cu01'tul Dac/ la te%(e'ul .

$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *')tii'-a i'&ta'-a +e&p%e acea&t/ i(p$&ibilitate. &e +i&pu'e %e&titui%ea cau5ei p%$cu%$%ului.i +e&.lat *' &ta%e +e +e-i'e%e. $%i 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ &au ci0il/. i'&ta'-a +e apel 0e%i. ia% *' e.$'+ul cau5ei" Dac/ C$t/%1%ea a . aplica-ia +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la %elua%ea +e5bate%il$% )i a cel$% p%i0it$a%e la %epa%a%ea pa2ubei.$&t %e5$l0at . pe't%u a lua (/&u%i *' 0e+e%ea c$(plet/%ii u%(/%i%ii pe'ale" ART" 6D# CCe&tiu'i c$(pli(e'ta%e I'&ta'-a.apte &au pe%&$a'e.$&t +e&. C$t/%1%ea atacat/ &e +e&.pu'e%e )i +i&p$5iti0 t%ebuie &/ &e a%ate ti(pul ca%e &e +e+uce +i' pe+eap&/" C1'+ &<a +i&pu& %e4u+eca%ea. *' e. te(eiu%ile +e . la cCeltuielile 4u+icia%e )i la $%ice alte p%$ble(e +e ca%e +epi'+e &$lu-i$'a%ea c$(plet/ a apelului" De a&e(e'ea.bA +e&. +a% *' li(itele p%e0/5ute *' a%t" 6H# )i 6H6" F$t/%1%ea p$ate . a .pu'e%e.ii'-at/. c1'+ e&te ca5ul.ii'-at/ pe't%u c/ &<a c$'&tatat e. la %e&pi'2e%ea &au a+(ite%ea apelului. .ii'-at/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele . i'&ta'-a +e apel p$ate (e'-i'e (/&u%a a%e&t/%ii *' ca5 +e +e&./cut *' )e+i'-/ public/" ' ca5ul c1'+ i'culpatul &<a a.apt )i +e +%ept ca%e au +u&.ii'-ea5/ *' *'t%e2i(e. la (/&u%ile a&i2u%/t$%ii.ii'-at/ pe't%u ca5 +e i'c$(pete'-/.ic/ +ac/ &<a . +ata p%$'u'-/%ii +eci5iei )i (e'-iu'ea c/ p%$'u'-a%ea &<a .ace. +ac/ acea&ta 'u *(pie+ic/ 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" C1'+ p%i(a i'&ta'-/ a +i&pu& a%e&ta%ea i'culpatului. +ac/ e&te ca5ul.ii'-a%ea C$t/%1%ii ' ca5 +e a+(ite%e a apelului. +up/ ca5. &e +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a c$(pete't/" ART" 6D? !$lu-ii c$(pli(e'ta%e Dac/ C$t/%1%ea e&te +e&. p%ecu( )i te(eiu%ile ca%e au +u& la a+$pta%ea $%ic/%eia +i't%e &$lu-iile p%e0/5ute *' a%t" 6H> pct" 3" Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ cup%i'+/ &$lu-ia +at/ +e i'&ta'-a +e apel.i&te'-a 0%eu'eia +i' &itua-iile a%/tate *' a%t" 666.ii'-a%e a C$t/%1%ii" ART" 6D6 C$'-i'utul +eci5iei Deci5ia i'&ta'-ei +e apel t%ebuie &/ cup%i'+/ *' pa%tea i't%$+ucti0/ (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 688. $%i p%i' C$t/%1%e 'u a . pe't%u ($ti0ul c/ 4u+eca%ea cau5ei la acea i'&ta'-/ a a0ut l$c *' lip&a u'ei p/%-i 'ele2al citate &au ca%e. +elibe%1'+ a&up%a apelului. +eci5ia t%ebuie &/ i'+ice ca%e e&te ulti(ul act p%$ce+u%al %/(a& 0alabil +e la ca%e p%$ce&ul pe'al t%ebuie &/<)i %eia cu%&ul" .ii'-ea5/ &e'ti'-a p%i(ei i'&ta'-e )i +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . le2al citat/.$&t +e&. ti(pul +e a%e&ta%e &cu%& +up/ p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii atacate cu apel" I'&ta'-a +elibe%ea5/ )i C$t/%/)te a&up%a $%ic/%ei alte p%$ble(e +e ca%e +epi'+e &$lu-i$'a%ea c$(plet/ a apelului" ART" 6D3 De&./cut $ 4u&t/ aplica%e +e c/t%e p%i(a i'&ta'-/ a +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la c$(puta%ea %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii )i a+au2/.

$'+ a cau5ei +e c/t%e i'&ta'-a +e apel &au %e4u+eca%ea cau5ei +up/ +e&. $%i 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ &au ci0il/. 'cCeie%ile p$t . p%ecu( )i *' alte ca5u%i p%e0/5ute +e le2eB bA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e t%ibu'alele (ilita%e *' ca5ul i'.i atacate &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a &e'ti'-ei &au +eci5iei &e &$c$te)te . dacă prin deci ia . ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D8 Li(itele %e4u+ec/%ii I'&ta'-a +e %e4u+eca%e t%ebuie &/ &e c$'.a0$a%ea i'culpatului.C1'+ &<a +eci& %e&titui%ea cau5ei pe't%u c$(pleta%ea u%(/%i%ii pe'ale.$%(e5e C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e apel.ii'-at/ *' apelul p%$cu%$%ului. i'&ta'-a +e %e4u+eca%e &e p%$'u'-/ *' li(itele *' ca%e C$t/%1%ea a . 31' nu au folosit calea apelului ori c$nd apelul a fost retras. p$t%i0it le2ii. i'&ta'-a ca%e %e4u+ec/ p$ate p%$'u'-a )i $ pe+eap&/ (ai 2%ea +ec1t cea a%/tat/ *' a%t" 6H3 ali'" 3 )i a%t" 6H6 ali'" 3" C1'+ C$t/%1%ea e&te +e&. &au *' apelul p/%-ii 0/t/(ate.%ac-iu'il$% (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA )i al i'.apt %/(1'e cea a0ut/ *' 0e+e%e la &$lu-i$'a%ea apelului" Dac/ C$t/%1%ea a . 31' pot declara recurs î!potri"a deci iei pronun+ate în apel.i atacate cu %ecu%& 'u(ai $ +at/ cu &e'ti'-a &au +eci5ia %ecu%at/.ii'-at/" !ec-iu'ea II Recu%&ul ART" 6D89# F$t/%1%ile &upu&e %ecu%&ului P$t . tribunale !ilitare teritoriale. &a'c-i$'ate +e le2e cu pe+eap&a *'cCi&$%ii +e cel (ult 3 a'iB cA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB d< sentin+ele pronun+ate de sec+ia penală a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie2 e< deci iile pronun+ate.$&t +ate +up/ p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii" 4u pot fi atacate cu recurs sentin+ele în pri"in+a cărora persoanele pre"ă ute în art.cep-ia ca5u%il$% c1'+.$&t +e&.i atacate cu %ecu%&@ aA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii *' ca5ul i'. de tribunale.$&t +e&. titlul II. cCia% +ac/ ace&tea au . %ersoanele pre"ă ute în art. cu e. dacă le. c8iar dacă nu au folosit apelul.ii'-a%ea C$t/%1%ii atacate &e +e&. +ecla%at *' +e./)$a%/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% cup%i'&e *' pa%tea &pecial/.ii'-at/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele . cu excep+ia deci iilor prin care s*a dispus re9udecarea cau elor.%ac-iu'il$% c$'t%a $%+i'ii )i +i&cipli'ei (ilita%e. ca instan+e de apel. capit$lele I )i II.%ac-iu'il$% (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA. la %e+acta%ea +eci5iei &e -i'e &ea(a )i +e +i&p$5i-iile a%t" 666 ali'" 3. p$t . cur+i de apel 3i Curtea Militară de 6pel.ea pre"ede această cale de atac. *' (/&u%a *' ca%e &itua-ia +e . ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D7 P%$ce+u%a +e %e4u+eca%e Eu+eca%ea *' .apte &au pe%&$a'e./cut )i *(p$t%i0a *'cCeie%il$%.

ace %ecu%& pe%&$a'ele a%/tate *' a%t" 6:3. 'u p$ate c%ea $ &itua-ie (ai 2%ea pe't%u cel ca%e a +ecla%at %ecu%&" . p$ate ce%e e.ectul +e0$luti0 )i li(itele &ale I'&ta'-a 4u+ec/ %ecu%&ul 'u(ai cu p%i0i%e la pe%&$a'a ca%e l<a +ecla%at )i la pe%&$a'a la ca%e &e %e.e%/.ectul &u&pe'&i0 al %ecu%&ului Recu%&ul e&te &u&pe'&i0 +e e.i atacat/ cu apel. &/ e.a%a te(eiu%il$% i'0$cate )i ce%e%il$% .e%it.$%(ulate +e %ecu%e't. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" P/%-ile p$t %e'u'-a la %ecu%& p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 6:D )i p$t %et%a2e %ecu%&ul *' c$'+i-iile a%t" 6:>.el" ART" 6D89: E. +ac/ le2ea 'u +i&pu'e alt. %e'u'-a%ea )i %et%a2e%ea %ecu%&ului Recu%&ul &e +ecla%/ *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 6:: )i 6:H. *' a.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt.te'&i0 )i li(itele &ale I'&ta'-a +e %ecu%& e.ectul e.ecuta%e at1t *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/.el" Di&p$5i-iile a%t" 6:6 < 6:8 p%i0i'+ +ata +e la ca%e cu%2e te%(e'ul. &$lu-i$'1'+ cau5a.pronun+ată în apel a fost !odificată solu+ia din sentin+ă 3i nu!ai cu pri"ire la această !odificare. 'u e&te li(itat la ($ti0ele +e ca&a%e p%e0/5ute *' a%t" 6D89>. ia% i'&ta'-a e&te $bli2at/ ca./%/ a &e putea c%ea ace&t$%a $ &itua-ie (ai 2%ea" ART" 6D89D Nea2%a0a%ea &itua-iei *' p%$p%iul %ecu%& I'&ta'-a +e %ecu%&.ti'+e%ea %ecu%&ului +ecla%at +e el *' te%(e' )i . %epu'e%ea *' te%(e' )i +ecla%a%ea pe&te te%(e' a c/ii +e atac &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D897 Decla%a%ea./%/ &/ p$at/ c%ea ace&t$% p/%-i $ &itua-ie (ai 2%ea" P%$cu%$%ul. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D898 E. .a(i'e5e *'t%ea2a cau5/ &ub t$ate a&pectele" ART" 6D89H E. a. put1'+ C$t/%* )i *' p%i0i'-a l$%.ace %ecu%& P$t .a(i'ea5/ cau5a 'u(ai *' li(itele ($ti0el$% +e ca&a%e p%e0/5ute *' a%t" 6D89>" Recu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a u'ei C$t/%1%i ca%e. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D896 Te%(e'ul +e +ecla%a%e a %ecu%&ului Te%(e'ul +e %ecu%& e&te +e #? 5ile. .a(i'ea5/ cau5a p%i' e.e%/ +ecla%a-ia +e %ecu%& )i 'u(ai *' %ap$%t cu calitatea pe ca%e %ecu%e'tul $ a%e *' p%$ce&" I'&ta'-a +e %ecu%& e.ti'+e%e )i cu p%i0i%e la p/%-ile ca%e 'u au +ecla%at %ecu%& &au la ca%e ace&ta 'u &e %e. 'u p$ate .a-/ +e alte pe%&$a'e +ec1t acelea la ca%e &<a %e. cCia% +up/ e.pi%a%ea te%(e'ului +e %ecu%&. ART" 6D893 Pe%&$a'ele ca%e p$t . c1t )i latu%a ci0il/. p$t%i0it le2ii.

i&tat u' ca5 +e i'c$(patibilitateB 7" )e+i'-a +e 4u+ecat/ 'u a .ace %ecu%& F$t/%1%ile &u't &upu&e ca&/%ii *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ #" 'u au . +e 'atu%/ &/ 2a%a'te5e +%eptu%ile l$% )i &/ i'.ectuat/ e.$&t %e&pectate +i&p$5i-iile p%i0i'+ c$(pete'-a +up/ (ate%ie &au +up/ calitatea pe%&$a'eiB 3" i'&ta'-a 'u a . c1'+ acea&ta e%a $bli2at$%ie./cut . p$t%i0it le2iiB :" u%(/%i%ea pe'al/ &au 4u+ecata a a0ut l$c *' lip&a ap/%/t$%ului. cu e./cut $ 2%e)it/ aplica%e a le2iiB .pe%ti5a p&iCiat%ic/ a i'culpatului *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e a%t" ##H ali'" # )i 3B >" C$t/%1%ea 'u cup%i'+e ($ti0ele pe ca%e &e *'te(eia5/ &$lu-ia $%i ($ti0a%ea &$lu-iei c$'t%a5ice +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii &au ace&ta 'u &e *'-ele2eB #?" i'&ta'-a 'u &<a p%$'u'-at a&up%a u'ei .$&t c$'+a('at pe't%u $ .$&t c$(pu&/ p$t%i0it le2ii $%i &<au *'c/lcat p%e0e+e%ile a%t" 3>3 ali'" 3 &au a e. c1'+ p%e5e'-a ace&tuia e%a $bli2at$%ieB H" 4u+ecata &<a .a%/ +e ca5u%ile c1'+ le2ea p%e0e+e alt.$&t *'ai'te 4u+ecat/ *' ($+ +e.i&t/ $ cau5/ +e *'l/tu%a%e a %/&pu'+e%ii pe'ale.i&t/ aut$%itate +e luc%u 4u+ecat &au $ cau5/ +e *'l/tu%a%e a %/&pu'+e%ii pe'ale $%i c/ a i'te%0e'it +ece&ul i'culpatului &au pe+eap&a a .$&t t%i(i& *' 4u+ecat/. pe+eap&a a .apte %e-i'ute *' &a%ci'a i'culpatului p%i' actul +e &e&i5a%e &au cu p%i0i%e la u'ele p%$be a+(i'i&t%ate $%i a&up%a u'$% ce%e%i e&e'-iale pe't%u p/%-i.cep-ia ca5u%il$% p%e0/5ute *' a%t" 667 < 66HB #6" c1'+ i'culpatul a .a0$a%ea u'ei p/%-i.$&t 2%a-iat/B #H" c1'+ .$&t &e&i5at/ le2alB 6" i'&ta'-a 'u a . *' a.$&t public/.apta &/01%)it/ +e el 'u e&te p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/ &au c1'+.$&t e. &<a +i&pu& *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al pe't%u ($ti0ul c/ e.apt/ +ec1t cea pe't%u ca%e c$'+a('atul a ./%/ pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului &au a i'culpatului.%ac-iu'i &au c1'+ i'&ta'-a a p%$'u'-at $ C$t/%1%e +e c$'+a('a%e pe't%u $ alt/ .aptei &/01%)ite i &<a +at $ 2%e)it/ *'ca+%a%e 4u%i+ic/B #H9#" c1'+ C$t/%1%ea e&te c$'t%a%/ le2ii &au c1'+ p%i' C$t/%1%e &<a .%act$%i (i'$%iB D" c1'+ 'u a .$&t 2%a-iat/ $%i a i'te%0e'it +ece&ul i'culpatuluiB #:" c1'+ *' ($+ 2%e)it i'culpatul a .i'iti0 pe't%u aceea)i .' %ecu%&ul +ecla%at +e p%$cu%$% *' .apt/ ca%e 'u e&te p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/B #7" c1'+ &<au aplicat pe+ep&e 2%e)it i'+i0i+uali5ate *' %ap$%t cu p%e0e+e%ile a%t" H3 +i' C$+ul pe'al &au *' alte li(ite +ec1t cele p%e0/5ute +e le2eB #8" c1'+ pe%&$a'a c$'+a('at/ a .ectua%ea a'cCetei &$ciale *' cau5ele cu i'./%/ e.$&t acCitat pe't%u ($ti0ul c/ .lue'-e5e &$lu-ia p%$ce&uluiB ##" i'&ta'-a a a+(i& $ cale +e atac 'ep%e0/5ut/ +e le2e &au i't%$+u&/ ta%+i0B #3" c1'+ 'u &u't *'t%u'ite ele(e'tele c$'&tituti0e ale u'ei i'. *' ($+ 2%e)it.elB 8" 4u+ecata a a0ut l$c . i'&ta'-a +e %ecu%& 'u p$ate a2%a0a &itua-ia ace&teia" ART" 6D89> Ca5u%ile *' ca%e &e p$ate .apt/ &au +ac/ e.

a0$a%ea i'culpatului" C1'+ i'&ta'-a ia *' c$'&i+e%a%e ($ti0ele +e ca&a%e +i' $. *' &e'&ul c/ au t%ecut *' +$(e'iul altei pute%i c$'&tituite *' &tatB 3?" c1'+ a i'te%0e'it $ le2e pe'al/ (ai .$%(ulea5/ *' &c%i& p%i' ce%e%ea +e %ecu%& &au p%i't%<u' (e($%iu &epa%at.lue'-at a&up%a C$t/%1%ii *' +e. e&te $bli2at/ &/ le pu'/ *' +i&cu-ia p/%-il$%" ART" 6D89#? M$ti0a%ea %ecu%&ului #ecursul trebuie să fie !oti"at. c1t )i a latu%ii ci0ile a cau5ei" Ca5u%ile p%e0/5ute *' ali'" # pct" # < H.ea5/ te%(e' pe't%u 4u+eca%ea %ecu%&ului )i p$ate +ele2a. c1'+ ace&ta &e a. Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te 'u &e aplic/ *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6D89: ali'" 6.iciu 'u(ai c1'+ au i'.i ($ti0at )i $%al *' 5iua 4u+ec/-ii" ART" 6D89## P%e5e'-a p/%-il$% )i a p%$cu%$%ului Eu+eca%ea %ecu%&ului &e . 3.$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *')tii'-a +e&p%e acea&t/ i(p$&ibilitate" Ca5u%ile +e ca&a%e p%e0/5ute *' ali'" # p$t .aptele %e-i'ute +e ulti(a i'&ta'-/. 38(79 alin. #H )i #D &e iau *' c$'&i+e%a%e +i' $. &au ca%e. ca%e t%ebuie +epu& la i'&ta'-a +e %ecu%& cu cel pu-i' 8 5ile *'ai'tea p%i(ului te%(e' +e 4u+ecat/" :n ca ul în care nu sunt respectate condi+iile pre"ă ute în alin. #7.iciu.i i'0$cate at1t cu p%i0i%e la &$lu-i$'a%ea latu%ii pe'ale. le2al citat/. potri"it art. instan+a ia în considerare nu!ai ca urile de casare care./%/ cita%ea le2al/ a u'ei p/%-i.i. a . &$lu-iile p%$'u'-ate +e i'&ta'-e )i . ' nu sunt aplicabile în 9udecarea recursului î!potri"a înc8eierilor pri"ind !ăsurile pre"enti"e. M$ti0ele +e %ecu%& &e . *' (/&u%a *' ca%e &u't 'ece&a%e &$lu-i$'/%ii %ecu%&ului" . . #> )i 3? &e iau *' c$'&i+e%a%e t$t+eau'a +i' $.aptB #>" c1'+ 4u+ec/t$%ii +e .#D" c1'+ &<a c$(i& $ e%$a%e 2%a0/ +e . u'ul +i' 4u+ec/t$%i &/ . p%i(i'+ +$&a%ul. #?.i *'t$c(it +e u' 4u+ec/t$% &au u' (a2i&t%at a&i&te't" Rap$%tul t%ebuie &/ cup%i'+/. $biectul p%$ce&ului.ace cu cita%ea p/%-il$%" Eu+eca%ea %ecu%&ului 'u p$ate a0ea l$c +ec1t *' p%e5e'-a i'culpatului. 1 3i '.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e" 5ispo i+iile alin.ac/ u' %ap$%t &c%i& a&up%a %ecu%&ului" La 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie. #8. #H9#. t$t$+at/. %ap$%tul p$ate . se iau în considerare din oficiu. Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului la 4u+eca%ea %ecu%&ului e&te $bli2at$%ie *' t$ate ca5u%ile" ART" 6D89#3 Rap$%tul &c%i& P%e)e+i'tele i'&ta'-ei +e %ecu%&. #6.iciu. pe &cu%t.$'+ au c$(i& u' e. ia% cele +e la pct" ##. #3.a0$%abil/ c$'+a('atuluiB 3#" c1'+ 4u+ecata *' p%i(/ i'&ta'-/ &au *' apel a a0ut l$c . c1'+ %ecu%&ul p$ate .ce& +e pute%e.

$'+atB 3" a+(ite %ecu%&ul. le2al citat/. +ac/ e&te ca5ul.ica%ea C$t/%1%ii I'&ta'-a.Rap$%tul t%ebuie &/ (ai c$'-i'/ $b&e%0a-ii a&up%a c$'+i-iil$% +e a+(i&ibilitate a %ecu%&ului. p%$'u'-/ u'a +i' u%(/t$a%ele &$lu-ii@ #" %e&pi'2e %ecu%&ul.$&t ca&at/. c1'+ &<a +i&pu& *'t$c(i%ea ace&tuia.iciu )i ca5u%ile +e ca&a%e a%/tate *' a%t" 6D89> ali'" 3" Ma2i&t%atul %ap$%t$% . ca&1'+ C$t/%1%ea atacat/ )i@ aA (e'-i'e C$t/%1%ea p%i(ei i'&ta'-e.l/ )i %ecu%&ul p%$cu%$%ului.ic/ C$t/%1%ea atacat/ pe ba5a luc%/%il$% )i (ate%ialului +i' +$&a%ul cau5ei )i a $%ic/%$% *'&c%i&u%i '$i. cu cel pu-i' 7D +e $%e *'ai'te +e 4u+ecat/" ART" 6D89#6 De5bate%ea %ecu%&ului Dup/ citi%ea %ap$%tului. 4u+ec1'+ %ecu%&ul.ac/ ap/%a%ea &au p%i' C$t/%1%e 'u a . )i la i'&ta'-a +e apel c1'+ 'u(ai C$t/%1%ea ace&teia a . ia% *' ca5 +e i(p$&ibilitate &e 'u(e)te u' '$u %ap$%t$%. cu %e.$&t 2%e)it a+(i&B bA acCit/ pe i'culpat &au +i&pu'e *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" ##B cA +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . .icat $ ce%e%e +e a(1'a%e )i +i' acea&t/ cau5/ 'u a putut &/<)i . 0e%i. (e'-i'1'+ C$t/%1%ea atacat/@ aA +ac/ %ecu%&ul e&te ta%+i0 &au i'a+(i&ibilB bA +ac/ %ecu%&ul e&te 'e. p%e)e+i'tele c$(pletului +/ cu01'tul %ecu%e'tului.ace *' ($+ $bli2at$%iu pa%te +i' c$(pu'e%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/.$&t %e5$l0at . p%i(ul cu01't *l a%e ace&ta" P%$cu%$%ul )i p/%-ile au +%eptul la %eplic/ cu p%i0i%e la cCe&tiu'ile '$i i0ite cu $ca5ia +e5bate%il$%" I'culpatul a%e cel +i' u%(/ cu01'tul" ART" 6D89#7 =e%i. p%e5e'tate la i'&ta'-a +e %ecu%&" I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a tutu%$% ($ti0el$% +e %ecu%& i'0$cate +e p%$cu%$% )i +e p/%-i" ART" 6D89#8 !$lu-iile I'&ta'-a. c1t )i C$t/%1%ea i'&ta'-ei +e apel. &au ca%e. c1'+ apelul a . p%ecu( )i e.$'+ul cau5ei" C1'+ %ecu%&ul p%i0e)te at1t C$t/%1%ea p%i(ei i'&ta'-e.cep-ia ca5ului +e i'c$(pete'-/.e%i%i. *' ca5 +e a+(ite%e )i +i&pu'e%ea %e4u+ec/%ii +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . 4u+ec1'+ %ecu%&ul.$&t ca&at/" . ap$i i'ti(atului )i *' u%(/ p%$cu%$%ului" Dac/ *'t%e %ecu%&u%ile +ecla%ate &e a. c1'+ &e +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a c$(pete't/" Re4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a .$&t ca&at/ &e +i&pu'e )i *' ca5u%ile c1'+ 4u+eca%ea la acea i'&ta'-/ a a0ut l$c *' lip&a u'ei p/%-i 'ele2al citate.$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *')tii'-a i'&ta'-a +e&p%e acea&t/ i(p$&ibilitate $%i u'ei p/%-i i &<a %e&pi'& *' ($+ 'e4u&ti. a . la 4u%i&p%u+e'-/ )i +$ct%i'/.$&t ca&at/ pe't%u 0%eu'ul +i' ca5u%ile +e 'ulitate p%e0/5ute *' a%t" #>H ali'" 3.pu'e%ea ($ti0el$% +e %ecu%&. cu e.$&t ca&ate./%/ a &e a%/ta $pi'ia %ap$%t$%ului" ' %ap$%t &e &e('alea5/ +i' $. cau5a &e t%i(ite la p%i(a i'&ta'-/ +ac/ a(bele C$t/%1%i au .

$%i 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ &au ci0il/./)$a%/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% cup%i'&e *' pa%tea &pecial/. te(eiu%ile +e . (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 688.$&t ca&at/" ART" 6D89#> P%$ce+u%a +e %e4u+eca%e Re4u+eca%ea cau5ei +up/ ca&a%ea C$t/%1%ii atacate &e +e&.apt %/(1'e cea a0ut/ *' 0e+e%e la &$lu-i$'a%ea %ecu%&ului" C1'+ C$t/%1%ea e&te +e&. C$t/%1%ea atacat/ &e ca&ea5/ *' *'t%e2i(e. p%ecu( )i te(eiu%ile ca%e au +u& la a+$pta%ea &$lu-iil$% p%e0/5ute *' a%t" 6D89#8 pct" 3" Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ cup%i'+/ &$lu-ia +at/ +e i'&ta'-a +e %ecu%&.i a+(i'i&t%ate.ii'-a%ea C$t/%1%ii )i c$'-i'utul +eci5iei ' ca5 +e a+(ite%e a %ecu%&ului. ia% *' e. c1'+ e&te 'ece&a%/ a+(i'i&t%a%ea +e p%$be.$%(e5e C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e %ecu%&. &e p%$'u'-/ )i a&up%a p%$bel$% ce u%(ea5/ a .i. i'&ta'-a +e %ecu%& +e&.1'+ te%(e' pe't%u %e4u+eca%e" Di&p$5i-iile a%t" 6D? )i 6D# &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D89#H De&. +ac/ a+(ite %ecu%&ul. +e c/t%e $ alt/ i'&ta'-/ e2al/ *' 2%a+B +A +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%& *' celelalte ca5u%i +ec1t cele p%e0/5ute la lit" cA" ART" 6D89#: !$lu-ii )i cCe&tiu'i c$(pli(e'ta%e C1'+ i'&ta'-a +e %ecu%& ca&ea5/ C$t/%1%ea )i %e-i'e cau5a &p%e %e4u+eca%e p$t%i0it a%t" 6D89#8 pct" 3 lit" +A. i'&ta'-a +e %e4u+eca%e &e p%$'u'-/ *' li(itele *' ca%e C$t/%1%ea a . la %e&pi'2e%ea &au a+(ite%ea %ecu%&ului. titlul II.apt )i cele +e +%ept ca%e au +u&. *' (/&u%a *' ca%e &itua-ia +e . +ata p%$'u'-/%ii +eci5iei )i (e'-iu'ea c/ p%$'u'-a%ea &<a . *' +eci5ie &e (e'-i$'ea5/ p%$bele ce u%(ea5/ a . capit$lele I )i II.ii'-ea5/ )i C$t/%1%ea p%i(ei i'&ta'-e. .$&t ca&at/ &au. +up/ ca5.i a+(i'i&t%ate" ART" 6D89#D Li(itele %e4u+ec/%ii I'&ta'-a +e %e4u+eca%e t%ebuie &/ &e c$'. c1'+ i'te%e&ele 4u&ti-iei $ ce%.pu'e%e./cut *' )e+i'-/ public/" Di&p$5i-iile a%t" 6D6 ali'" 3 < 7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Dac/ i'&ta'-a %e-i'e cau5a &p%e %e4u+eca%e.ii'-at/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele . +ac/ &e c$'&tat/ acelea)i *'c/lc/%i +e le2e ca *' +eci5ia %ecu%at/" 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie. *' pa%tea i't%$+ucti0/.' ca5ul *' ca%e a+(ite %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a +eci5iei p%$'u'-ate *' apel. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" CAP" 7 CĂILE EKTRAORDINARE DE ATAC . +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a .apte &au pe%&$a'e. +a% *' li(itele p%e0/5ute *' a%t" 6D89: )i 6D89H" Di&p$5i-iile a%t" 6D3 ali'" 3 )i 6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Deci5ia i'&ta'-ei +e %ecu%& t%ebuie &/ cup%i'+/.

ecuta%ea C$t/%1%ii a c/%ei a'ula%e &e ce%e" ART" 6># A+(ite%ea *' p%i'cipiu . ia% +e c/t%e celelalte p/%-i *' te%(e' +e 6? +e 5ile +e la +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii a c/%ei a'ula%e &e ce%e" C$'te&ta-ia pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6D: lit" +A p$ate . p$ate &u&pe'+a e.i i't%$+u&/ +e c/t%e pe%&$a'a *(p$t%i0a c/%eia &e .ace e.i'iti0/ ulti(a C$t/%1%e" ART" 6>? !u&pe'+a%ea e.i'iti0e pe't%u aceea)i . cel (ai t1%5iu *' #? 5ile +e la *'cepe%ea e.ace c$'te&ta-ie *' a'ula%e *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ p%$ce+u%a +e cita%e a p/%-ii pe't%u te%(e'ul la ca%e &<a 4u+ecat cau5a +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%& 'u a . 1 lit. )i +e p%$cu%$%" ' ce%e%ea +e c$'te&ta-ie *' a'ula%e pe't%u ($ti0ele p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" aA < cA t%ebuie &/ &e a%ate t$ate ca5u%ile +e c$'te&ta-ie pe ca%e le p$ate i'0$ca c$'te&tat$%ul )i t$ate ($ti0ele a+u&e *' &p%i4i'ul ace&t$%a" ART" 6DD Te%(e'ul +e i't%$+uce%e C$'te&ta-ia *' a'ula%e pe't%u ($ti0ele a%/tate *' a%t" 6D: lit" aA < cA p$ate . lu1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului. ia% c$'te&ta-ia pe't%u ($ti0ele p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" cA )i +A.$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *'cu'$)ti'-a i'&ta'-a +e&p%e acea&t/ *(pie+ica%eB c< c$nd instan+a de recurs nu s*a pronun+at asupra unei cau e de încetare a procesului penal dintre cele pre"ă ute în art.ecut/%ii.!ec-iu'ea I C$'te&ta-ia *' a'ula%e ART" 6D: Ca5u%ile +e c$'te&ta-ie *' a'ula%e (p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale +e./cut/ +e $%ica%e +i't%e p/%-i. cu pri"ire la care existau probe în dosar2 +A c1'+ *(p$t%i0a u'ei pe%&$a'e &<au p%$'u'-at +$u/ C$t/%1%i +e.$%( le2iiB bA c1'+ pa%tea +$0e+e)te c/ la te%(e'ul la ca%e &<a 4u+ecat cau5a +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%& a .ecut/%ii P1'/ la &$lu-i$'a%ea c$'te&ta-iei *' a'ula%e.apt/" ART" 6DH Ce%e%ea +e c$'te&ta-ie C$'te&ta-ia *' a'ula%e p$ate .i i't%$+u&/ $%ic1'+" ART" 6D> I'&ta'-a c$(pete't/ C$'te&ta-ia *' a'ula%e pe't%u ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" aA < cA &e i't%$+uce la i'&ta'-a +e %ecu%& ca%e a p%$'u'-at C$t/%1%ea a c/%ei a'ula%e &e ce%e" C$'te&ta-ia pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6D: lit" +A &e i't%$+uce la i'&ta'-a la ca%e a %/(a& +e. 10 alin. i'&ta'-a &e&i5at/.$&t *'+epli'it/ c$'.i'iti0e &e p$ate . f< * i71<.i .ecuta%ea.

/cut/ *' te%(e'ul p%e0/5ut +e le2e. ia% +eci5ia +at/ *' apel e&te &upu&/ %ecu%&ului" !ec-iu'ea II Re0i5ui%ea ART" 6>6 F$t/%1%ile &upu&e %e0i5ui%ii F$t/%1%ile 4u+ec/t$%e)ti +e. c/ ($ti0ul pe ca%e &e &p%i4i'/ c$'te&ta-ia e&te +i't%e cele p%e0/5ute *' a%t" 6D: )i c/ *' &p%i4i'ul c$'te&ta-iei &e +epu' $%i &e i'0$c/ +$0e5i ca%e &u't la +$&a%. +up/ ca5.al&B +A u' (e(b%u al c$(pletului +e 4u+ecat/. .$&t +ecla%at . . u' e. a&cult1'+ p/%-ile )i c$'clu5iile p%$cu%$%ului.%ac-iu'ea +e (/%tu%ie (i'ci'$a&/ *' cau5a a c/%ei %e0i5ui%e &e ce%eB cA u' *'&c%i& ca%e a &e%0it ca te(ei al C$t/%1%ii a c/%ei %e0i5ui%e &e ce%e a . +ac/ 2/&e)te c$'te&ta-ia *'te(eiat/. &au la %e4u+eca%ea cau5ei +up/ ca&a%e" C1'+ c$'+a('atul &e a. la %e4u+eca%ea %ecu%&ului.at pe't%u 4u+eca%ea c$'te&ta-iei *' a'ula%e.i &upu&e %e0i5ui%ii.$&t cu'$&cute +e i'&ta'-/ la &$lu-i$'a%ea cau5eiB bA u' (a%t$%. +ac/ 2/&e)te c$'te&ta-ia *'te(eiat/./%/ cita%ea p/%-il$%" I'&ta'-a c$'&tat1'+ c/ ce%e%ea +e c$'te&ta-ie e&te .i'iti0e 'u &e p$t c$'cilia" .I'&ta'-a e.ie +e *'+at/. a&cult1'+ p/%-ile )i c$'clu5iile p%$cu%$%ului.%ac-iu'e *' le2/tu%/ cu cau5a a c/%ei %e0i5ui%e &e ce%eB eA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte C$t/%1%i 4u+ec/t$%e)ti +e.i&t/ aut$%itate +e luc%u 4u+ecat" !e'ti'-a +at/ *' c$'te&ta-ie e&te &upu&/ apelului. i'&ta'-a. +i&p$5i-iile a%t" 6H8 ali'" 3 )i 6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Eu+eca%ea c$'te&ta-iei p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" +A &e .i./ptuit$%i" ART" 6>7 Ca5u%ile +e %e0i5ui%e Re0i5ui%ea p$ate .ii'-ea5/ p%i' +eci5ie C$t/%1%ea a c/%ei a'ula%e &e ce%e )i p%$ce+ea5/ .i'iti0e p$t . p%i' &e'ti'-/.apte &au *(p%e4u%/%i ce 'u au . +e&.%ac-iu'i &au (ai (ulte pe%&$a'e. at1t cu p%i0i%e la latu%a pe'al/ c1t )i cu p%i0i%e la latu%a ci0il/" C1'+ $ C$t/%1%e p%i0e)te (ai (ulte i'. p%$cu%$%ul $%i pe%&$a'a ca%e a e. ulti(a C$t/%1%e &au acea pa%te +i' ulti(a C$t/%1%e cu p%i0i%e la ca%e e.ie ac$%+1'+ u' te%(e'. +up/ ca5.pe%t &au u' i'te%p%et a &/01%)it i'.ectuat acte +e ce%ceta%e pe'al/ a c$(i& $ i'.apte &au +i't%e . +e&. a+(ite *' p%i'cipiu c$'te&ta-ia )i +i&pu'e cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate" ART" 6>3 P%$ce+u%a +e 4u+eca%e La te%(e'ul .l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.a(i'ea5/ a+(i&ibilitatea *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e c$'te&ta-ie p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" aA < cA.ii'-ea5/ p%i' +eci5ie &au. %e0i5ui%ea &e p$ate ce%e pe't%u $%ica%e +i't%e .i ce%ut/ c1'+@ aA &<au +e&c$pe%it .ace cu cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate *' cau5a *' ca%e &<a p%$'u'-at ulti(a C$t/%1%e" I'&ta'-a.

cCia% +up/ e. ca%e cu%2e@ aA *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6>7 lit" aA.ace ce%e%eaB bA *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 6>7 lit" bA. cA )i +A.a(i'a . +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al $%i +e c$'+a('a%e" Ca5u%ile +e la lit" bA.ace $%ic1'+.iciu" . cCia% )i +up/ ($a%tea ace&tuia" P%$cu%$%ul p$ate +i' $. *' li(itele calit/-ii &ale p%$ce&ualeB bA &$-ul )i %u+ele ap%$piate ale c$'+a('atului. t$ate C$t/%1%ile ca%e 'u &e p$t c$'cilia &u't &upu&e %e0i5ui%ii" ART" 6>8 D$0e+i%ea u'$% ca5u%i +e %e0i5ui%e !itua-iile ca%e c$'&tituie ca5u%ile +e %e0i5ui%e p%e0/5ute *' a%t" 6>7 lit" bA.$'+ului cau5ei" C1'+ $%2a'ele a%/tate *' ali'" # 'u p$t &au 'u au putut e. cA )i +A c$'&tituie ($ti0e +e %e0i5ui%e.ecuta%ea pe+ep&ei &au +up/ ($a%tea c$'+a('atului" Ce%e%ea +e %e0i5ui%e *' +e./cut ce%e%ea *' 0e+e%ea c$(plet/%ii &au p%eci5/%ii ace&teia" ART" 6>D Te%(e'ul +e i't%$+uce%e a ce%e%ii Ce%e%ea +e %e0i5ui%e *' .ace *' &c%i&. cA )i +A &e +$0e+e&c p%i' C$t/%1%e 4u+ec/t$%ea&c/ &au p%i' $%+$'a'-a p%$cu%$%ului.Ca5ul +e la lit" aA c$'&tituie ($ti0 +e %e0i5ui%e.apt/ &au *(p%e4u%a%e ca%e a% ($ti0a %e0i5ui%ea &u't $bli2ate &/ &e&i5e5e pe p%$cu%$%" ART" 6>H Ce%e%ea +e %e0i5ui%e Ce%e%ea +e %e0i5ui%e &e a+%e&ea5/ p%$cu%$%ului +e la pa%cCetul +e pe l1'2/ i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat cau5a *' p%i(/ i'&ta'-/" Ce%e%ea &e . +ac/ p%i' ace&tea &<a +i&pu& a&up%a .e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al ca%e au cu'$)ti'-/ +e&p%e 0%e$ . &e p$ate .i'iti0/.iciu &/ i'i-ie5e p%$ce+u%a %e0i5ui%ii" O%2a'ele +e c$'+uce%e ale u'it/-il$% la ca%e &e %e. cA )i +A c1'+ 'u &u't c$'&tatate p%i' C$t/%1%e +e.$&t cu'$&cut/ +e pe%&$a'a ca%e .ace *' te%(e' +e u' a'.aptele &au *(p%e4u%/%ile au . +ac/ &u't c$'&tatate p%i' C$t/%1%e +e. a celui acCitat &au a celui .a0$a%ea c$'+a('atului. +e la +ata c1'+ .aptel$% &au *(p%e4u%/%il$% '$i &e p$ate +$0e+i 'ete(ei'icia C$t/%1%ii +e acCita%e. +e la +ata c1'+ C$t/%1%ea a . &itua-iile (e'-i$'ate &e c$'&tat/ *' p%$ce+u%a +e %e0i5ui%e" ART" 6>: Pe%&$a'ele ca%e p$t ce%e %e0i5ui%ea P$t ce%e %e0i5ui%ea@ aA $%ica%e pa%te +i' p%$ce&.i'iti0/.ace ce%e%ea" Di&p$5i-iile +i' ali'eatul p%ece+e't &e aplic/ )i *' ca5ul c1'+ p%$cu%$%ul &e &e&i5ea5/ +i' $.$&t cu'$&cute +e pe%&$a'a ca%e . +ac/ au +u& la +a%ea u'ei C$t/%1%i 'ele2ale &au 'ete(ei'ice" ' ca5ul p%e0/5ut +e lit" eA. p%$cu%$%ul cCea(/ pe%&$a'a ca%e a .a0$a%ea c$'+a('atului &e p$ate . +ac/ pe ba5a . cu a%/ta%ea ca5ului +e %e0i5ui%e pe ca%e &e *'te(eia5/ )i a (i4l$acel$% +e p%$b/ *' +$0e+i%ea ace&tuia" Dac/ ce%e%ea 'u *'+epli'e)te c$'+i-iile a%/tate *' ali'" 3. p%ecu( )i *' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" bA.$'+ul cau5ei.a-/ +e ca%e &<a *'cetat p%$ce&ul pe'al.

+i&pu'e p%i' *'cCeie%e a+(ite%ea *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e &au.at !u&pe'+a%ea e.a(i'ea5/ +ac/ ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te .i a&cultate ca (a%t$%i *' cau5a &upu&/ %e0i5ui%ii" I'&ta'-a.ectuate +e p%$cu%$% %e5ult/ +ate &u. e. *' ba5a cel$% c$'&tatate.iciu" %ersoana arestată este adusă la 9udecată. p%$cu%$%ul *'ai'tea5/ *'t%e2ul (ate%ial *(p%eu'/ cu c$'clu5iile &ale i'&ta'-ei c$(pete'te" 6#T.a0$a%ea c/%uia &<a . +i&pu'1'+ cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate" C1'+ pe%&$a'a *' .icie'te pe't%u a+(ite%ea *' p%i'cipiu" I'&ta'-a p$ate 0e%i. p%e)e+i'tele i'&ta'-ei .$&t .a0$a%ea i'culpatului 'u &e p$ate . p%i' &e'ti'-/. pe%&$a'a ca%e &$licit/ %e0i5ui%ea" ' ca5ul c1'+ e&te 'ece&a%/ e. %e&pi'2e%ea ace&teia" C1'+ ce%e%ea +e %e0i5ui%e a . p%$cu%$%ul +i&pu'e acea&ta p%i' $%+$'a'-/" T$t$+at/.a0$a%ea &au +e.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e p%$cu%$%ul p$ate +ele2a $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" Di&p$5i-iile a%t" 3#H ali'" ulti( &u't aplicabile" Te%(e'ul +e e.ica $%ica%e +i't%e p%$bele pe ca%e &e *'te(eia5/ ce%e%ea &au p$ate.ecut/%ii ART" 7?# I'&ta'-a c$(pete't/ C$(pete't/ &/ 4u+ece ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat cau5a *' p%i(/ i'&ta'-/" C1'+ te(eiul ce%e%ii +e %e0i5ui%e c$'&t/ *' e.ectua%ea ce%cet/%il$%.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e./cut %e0i5ui%ea a +ece+at .ea5/ te%(e' +e 4u+ecat/ pe't%u e.a0$a%ea c/%eia &<a ce%ut %e0i5ui%ea &e a. 000 ??? 6bro.Re0i5ui%ea *' +e. c$(pete'-a &e +ete%(i'/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 68" ART" 7?3 M/&u%i p%e(e%2/t$a%e La p%i(i%ea luc%/%il$% t%i(i&e +e p%$cu%$%.a(i'a%ea ce%e%ii +e %e0i5ui%e.ace c1'+ a i'te%0e'it $ cau5/ ca%e *(pie+ic/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &au c$'ti'ua%ea p%$ce&ului pe'al" ART" 6>> E.ectua%ea +e ce%cet/%i pe't%u a 0e%i./cut/ pe't%u u' c$'+a('at +ece+at. cCia% *'t%<$ alt/ cau5/.ectua%e a actel$% +e ce%ceta%e e&te +e 3 lu'i )i cu%2e +e la +ata i't%$+uce%ii ce%e%ii +e %e0i5ui%e" Dup/ e. p%$cu%$%ul ce%e. &au c1'+ c$'+a('atul ca%e a .ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e Dup/ i't%$+uce%ea ce%e%ii +e %e0i5ui%e p%$cu%$%ul a&cult/.ica te(ei'icia ce%e%ii +e %e0i5ui%e. c1'+ e&te 'ece&a%. p$t%i0it a%t" 6>H ali'" 6./cut ce%e%ea $%i *' . +$&a%ul cau5ei" Pe't%u e.i.i&te'-a u'$% C$t/%1%i ce 'u &e p$t c$'cilia. p%e)e+i'tele +i&pu'e *'cu'$)ti'-a%ea ace&tei pe%&$a'e +e&p%e te%(e' )i ia (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $. &/ a+(i'i&t%e5e p%$be '$i" Pe%&$a'ele p%e0/5ute *' a%t" 6>7 lit" bA )i +A 'u p$t . +ac/ e&te ca5ul. a&cult1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$%. *' 0e+e%ea a+(ite%ii *' p%i'cipiu. +ac/ e&te 'ece&a%. ART" 7?6 A+(ite%ea *' p%i'cipiu I'&ta'-a./cut/ *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e )i +ac/ +i' p%$bele &t%1'&e *' cu%&ul ce%cet/%ii e.

I'&ta'-a p$ate +e a&e(e'ea lua $%ica%e +i't%e (/&u%ile p%e0e'ti0e. +i&p$5i-iile a%t" 6H6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" T$t$+at/.+up/ i't%$+uce%ea ce%e%ii. p%ecu( )i a cCeltuielil$% 4u+icia%e pe ca%e cel *' . i'&ta'-a +i&pu'e.ecutate" Dac/ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te 'e*'te(eiat/. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" De a&e(e'ea. +ate p$t%i0it a%t" 7?6 ali'" 6 )i a%t" 7?: ali'" #. a+(i'i&t%ea5/ +i' '$u p%$bele ca%e au . %e&titui%ea a(e'5ii pl/tite )i a a0e%ii c$'.i luate +up/ a+(ite%ea *' p%i'cipiu Odată cu ad!iterea în principiu a cererii de re"i uire instan+a poate suspenda !oti"at.ace p$t%i0it %e2ulil$% +e p%$ce+u%/ p%i0i'+ 4u+eca%ea *' p%i(/ i'&ta'-/" I'&ta'-a.e%/ %e0i5ui%ea./cut/ 0e'it la bu2etul +e &tat )i calcula%ea ca 0ecCi(e )i c$'ti'uitate *' (u'c/ a +u%atei pe+ep&ei e.i&te'-a u'$% C$t/%1%i ce 'u &e p$t c$'cilia.$&t e. în tot sau în parte.ectuate *' cu%&ul p%i(ei 4u+ec/-i &au cu $ca5ia a+(ite%ii *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e" ART" 7?: !$lu-iile +up/ %e4u+eca%e I'&ta'-a. i'&ta'-a 0a C$t/%* p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' a%t" #6 ali'" 3 )i 6 ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 7?7 M/&u%ile ca%e p$t . +ac/ e&te ca5ul. $ %e&pi'2e" ART" 7?H Calea +e atac !e'ti'-ele i'&ta'-ei +e %e0i5ui%e. a'ulea5/ C$t/%1%ea *' (/&u%a *' ca%e a . p%i' +e%$2a%e +e la +i&p$5i-iile a%t" #? ali'" # lit" 2A p%$ce+u%a +e %e0i5ui%e *)i 0a u%(a cu%&ul. 00871 #e"i uirea în ca ul 8otăr$rilor Cur+ii =uropene a 5repturilor O!ului . +ac/ c$'&tat/ c/ ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te *'te(eiat/.a0$a%ea c/%uia &<a a+(i& %e0i5ui%ea 'u e%a -i'ut &/ le &up$%te. &u't &upu&e acel$%a)i c/i +e atac ca )i C$t/%1%ile la ca%e &e %e. +ac/ &u't *'t%u'ite c$'+i-iile le2ale" ' ca5ul a+(ite%ii *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e pe't%u e.$&t a+(i&/ %e0i5ui%ea &au C$t/%1%ile ca%e 'u &e p$t c$'cilia )i p%$'u'-/ $ '$u/ C$t/%1%e p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 678 < 686.$&t p%$'u'-ate &e %eu'e&c *' 0e+e%ea %e4u+ec/%ii" ART" 7?8 Re4u+eca%ea Re4u+eca%ea cau5ei +up/ a+(ite%ea *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e &e . +up/ %e4u+eca%ea cau5ei. +ac/ 2/&e)te 'ece&a%. ia% pe't%u cei c$'+a('a-i la pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e. ia% +eci5iile +ate *' apel &u't &upu&e %ecu%&ului" ART" 7?D Re0i5ui%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile Re2ulile cup%i'&e *' p%e5e'ta &ec-iu'e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ce p%i0e)te %e0i5ui%ea C$t/%1%ii pe'ale cu p%i0i%e la latu%a ci0il/" 6#T.i&cate.ecuta%ea la l$cul +e (u'c/. ia% *' ca5ul a+(ite%ii *' p%i'cipiu. %e&titui%ea c$tei . cau5ele *' ca%e ace&te C$t/%1%i au . executarea 8otăr$rii supuse re"i uirii.

at E. 00' se aplică în !od corespun ător. 01' ??? 6bro. 5ispo i+iile art. Cererea de re"i uire se poate face în ter!en de un an de la data publicării 8otăr$rii Cur+ii =uropene a 5repturilor O!ului în Monitorul Oficial al #o!$niei.atorie. 01'71 ??? 6bro. %articiparea procurorului este obli. din oficiu. c8iar dacă nu au fost citate. Eotăr$rile instan+ei de re"i uire sunt supuse acelora3i căi de atac ca 3i 8otăr$rile la care se referă re"i uirea. &nstan+a nu "a putea obli.ra"ă ne. %ot cere re"i uirea) a< persoana al cărei drept a fost încălcat2 b< so+ul 3i rudele apropiate ale conda!natului. la propunerea procurorului sau la cererea păr+ii.ti'+e%ea %ecu%&ului *' a'ula%e 6#T. @ec+iunea &&& #ecursul în interesul le. 3 3i 0. care se aplică în !od corespun ător. din oficiu.li9en+ă. @olu+iile instan+ei de re"i uire sunt cele pre"ă ute la art. %artea &.Eotăr$rile definiti"e pronun+ate în cau ele în care Curtea =uropeană a 5repturilor O!ului a constatat o încălcare a unui drept pre"ă ut de Con"en+ia europeană pentru apărarea drepturilor o!ului 3i a libertă+ilor funda!entale pot fi supuse re"i uirii. &nstan+a co!petentă să 9udece cererea de re"i uire este instan+a care a 9udecat cau a în pri!ă instan+ă.res î!potri"a aceluia care.ace %ecu%& *' a'ula%e" 6#T. 001 alin. 1.ecut/%ii 6#T. suspendarea executării 8otăr$rii atacate 3i poate re"eni asupra suspendării acordate.a statul la plata unor despă. a pro"ocat situa+ia . instan+a poate dispune.at Cita%ea p/%-il$% . /a 9udecarea cererii de re"i uire păr+ile se citea ă.at Recu%&ul *' a'ula%e 6#T. 011 ??? 6bro.at Te%(e'ul +e +ecla%a%e 6#T. @tatul are ac+iune în re.eneratoare de daune. 009 ??? 6bro. 013 ??? 6bro.at !u&pe'+a%ea e. 5upă sesi are.ii 6#T.ubiri care au fost acordate de Curtea =uropeană a 5repturilor O!ului 3i încasate de "icti!a încălcării unui drept pre"ă ut de Con"en+ia europeană pentru apărarea drepturilor o!ului 3i a libertă+ilor funda!entale. cu rea*credin+ă sau din .at Ca5u%ile *' ca%e &e p$ate . 010 ??? 6bro. %ăr+ile pre ente la 9udecarea cererii de re"i uire au dreptul la cu"$nt. c8iar 3i după !oartea acestuia2 c< procurorul.

'u au e. 010 ??? 6bro.ecut$%ii atu'ci c1'+ le2ea +i&pu'e acea&ta" ART" 7#: R/(1'e%ea +e. prin care se solu+ionea ă sesi ările. c1'+ C$t/%1%ea 'u e&te &upu&/ apelului )i 'ici %ecu%&uluiB 3" la +ata e. 4u+eca%ea )i &$lu-i$'a%ea %ecu%&ului *' a'ula%e ART" 7#793 Recu%&ul *' i'te%e&ul le2ii %rocurorul .pi%a%ea te%(e'ului +e apelB 7" la +ata e.ilor penale 3i de procedură penală pe între.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie. 5eci iile pronun+ate de @ec+iile Dnite.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie.pi%/%ii te%(e'ului +e %ecu%& *' ca5ul C$t/%1%il$% 'e&upu&e apelului &au +ac/ apelul a .$&t %et%a& *'/u't%ul te%(e'uluiB 8" la +ata %et%a2e%ii %ecu%&ului +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%il$% (e'-i$'ate la pct" 7. precu! 3i pe pa.atorii 3i se publică în Monitorul Oficial al #o!$niei.pi%a%ea te%(e'ului +e %ecu%&B .i'iti0e &u't e.eneral al %arc8etului de pe l$n.i'iti0e@ #" la +ata p%$'u'-/%ii. are dreptul. +ac/ acea&ta &<a p%$+u& +up/ e. =le se aduc la cuno3tin+ă instan+elor 3i de Ministerul >usti+iei.at Ret%a2e%ea %ecu%&ului *' a'ula%e 6#T.ina de &nternet a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie.i'iti0e" F$t/%1%ile 'e+e. prin inter!ediul procurorului . %artea &. pentru a asi.ecut$%ii F$t/%1%ile i'&ta'-el$% pe'ale +e0i' e. direct.at M$ti0a%ea.ecut$%ii la +ata c1'+ au %/(a& +e.ura interpretarea 3i aplicarea unitară a le. +ac/ acea&ta &<a p%$+u& +up/ e.eneral al %arc8etului de pe l$n.a(i'ate )i 'ici cu p%i0i%e la &itua-ia p/%-il$% +i' acele p%$ce&e" TITLUL III EKECUTAREA FOTĂRÂRILOR PENALE CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" 7#8 F$t/%1%i e.$&t %e&pi'&@ aA c1'+ 'u &<a +ecla%at %ecu%& *' te%(e'B bA c1'+ %ecu%&ul +ecla%at a . sau !inistrul 9usti+iei. sunt obli. să ceară :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie să se pronun+e asupra c8estiunilor de drept care au pri!it o solu+ionare diferită din partea instan+elor 9udecătore3ti.$&t %et%a& *'/u't%ul te%(e'uluiB 6" la +ata %et%a2e%ii apelului.6#T.ect a&up%a C$t/%1%il$% 4u+ec/t$%e)ti e.pi%/%ii te%(e'ului +e apelB aA c1'+ 'u &<a +ecla%at apel *' te%(e'B bA c1'+ apelul +ecla%at a . 01071 ??? 6bro. !$lu-iile &e p%$'u'-/ 'u(ai *' i'te%e&ul le2ii.i'iti0/ a C$t/%1%ii p%i(ei i'&ta'-e F$t/%1%ile p%i(ei i'&ta'-e %/(1' +e. teritoriul +ării.

ecuta%e F$t/%1%ea i'&ta'-ei pe'ale. .i'iti0/ a C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e %ecu%& F$t/%1%ea i'&ta'-ei +e %ecu%& %/(1'e +e. +ac/ acea&ta &<a p%$+u& +up/ e. &e pu'e *' e.$&t a+(i& .ecut/%ii &e i0e)te 0%e$ 'el/(u%i%e &au *(pie+ica%e.ecuta%e u' e.ecut$%ii" ART" 7#> Eu+ec/t$%ul +ele2at cu e.i'iti0/ a C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e apel F$t/%1%ile i'&ta'-ei +e apel %/(1' +e.ecuta%e.pi%a%ea te%(e'ului +e %ecu%&B 6" la +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii p%i' ca%e &<a %e&pi'& %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%ii (e'-i$'ate la lit" aA" ART" 7#H R/(1'e%ea +e.ecuta%e.ecuta%e +elea2/ pe u'ul +i' 4u+ec/t$%ii &/i. %/(a&/ +e.i'iti0e.a-a i'&ta'-ei ie%a%Cic &upe%i$a%e.pi%/%ii te%(e'ului +e %ecu%&B aA c1'+ apelul a . *' ca5ul %e&pi'2e%ii %ecu%&ului" ART" 7#D I'&ta'-a +e e.i'iti0/ la +ata p%$'u'-/%ii ace&teia c1'+@ aA %ecu%&ul a ./%/ %e4u+eca%eB bA cau5a a .i'iti0/ *' .i'iti0/ la p%i(a i'&ta'-/ +e 4u+ecat/. +up/ ca5.ecuta%e" Dac/ cu p%ile4ul pu'e%ii *' e.ecuta%e +e c/t%e p%i(a i'&ta'-/ +e 4u+ecat/" F$t/%1%ile p%$'u'-ate *' p%i(/ i'&ta'-/ +e c/t%e 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie &e pu' *' e. +a% e. +e T%ibu'alul Mu'icipiului Bucu%e)ti &au +e t%ibu'alul (ilita% te%it$%ial cu &e+iul *' Bucu%e)ti" C1'+ C$t/%1%ea %/(1'e +e.ectua%ea pu'e%ii *' e. 4u+ec/t$%ul +ele2at p$ate &e&i5a i'&ta'-a +e e. acea&ta t%i(ite +e *'+at/ i'&ta'-ei +e e. la i'&ta'-a +e apel &au la i'&ta'-a +e %ecu%&.a-a i'&ta'-ei +e %ecu%&. ca%e 0a p%$ce+a p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 7:?" CAP" 3 PUNEREA N EKECUTARE A FOTĂRÂRILOR .$&t %e4u+ecat/ +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%&. +up/ a+(ite%ea %ecu%&uluiB cA cup%i'+e $bli2a%ea la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e./%/ t%i(ite%e pe't%u %e4u+eca%e )i 'u &<a +ecla%at %ecu%& *' te%(e'B bA c1'+ %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%ii (e'-i$'ate la lit" aA a .ecuta%e a C$t/%1%ii &au *' cu%&ul e. pe't%u e.ecuta%ea I'&ta'-a +e e.i'iti0e@ #" la +ata e.$&t a+(i& )i p%$ce&ul a luat &.$&t %et%a& *'/u't%ul te%(e'uluiB 3" la +ata %et%a2e%ii %ecu%&ului +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%ii (e'-i$'ate la lit" aA.t%a& +i' acea C$t/%1%e. cu +atele 'ece&a%e pu'e%ii *' e.1%)it *' .:" la +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii p%i' ca%e &<a %e&pi'& %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%il$% (e'-i$'ate la pct" 7" ART" 7#:9# R/(1'e%ea +e.ecuta%e" Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &u't aplicabile )i *' ca5ul C$t/%1%il$% 'e+e.

ecuta%ea (a'+atului Pe ba5a (a'+atului +e e. $%2a'ului +e p$li-ie. +atele p%i0it$a%e la pe%&$a'a c$'+a('atului p%e0/5ute *' a%t" H?.ecuta%e" Ma'+atul +e e.e(pla% al (a'+atului +e e.ecuta%e a pe+ep&ei *'cCi&$%ii cu e.ecuta%e p%i' e(ite%ea (a'+atului +e e.tul +e le2e aplicat.ecuta%e a (a'+atului Pe't%u a+uce%ea la *'+epli'i%e a (a'+atului +e e. u' e.ecuta%e e(i& &e t%i(it +$u/ e.e(pla% al (a'+atului +e e.e(pla% c$'+a('atului )i ia (/&u%i pe't%u t%i(ite%ea ace&tuia la l$cul +e e.ecuta%e a pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ Pe+eap&a *'cCi&$%ii )i pe+eap&a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ &e pu' *' e. $%2a'ul +e p$li-ie c$'&tat/ acea&ta p%i't%<u' p%$ce&<0e%bal )i ia (/&u%i pe't%u +a%ea *' u%(/%i%e" U' e.ecuta%e &e t%i(it i'&ta'-ei ca%e a e(i& (a'+atul" 5ispo i+iile art. +ata e(ite%ii. +up/ ca5. 180 alin. pe+eap&a p%$'u'-at/ )i te. p%ecu( )i )ta(pila acelei i'&ta'-e" ART" 73# T%i(ite%ea &p%e e. *'(1'ea5/ u' e.ecuta%ea la l$cul +e (u'c/ .ecuta%e &e e(ite +e i'&ta'-a +e e. 'u(/%ul )i +ata C$t/%1%ii ca%e &e e. u'+e $%2a'ul +e p$li-ie p%e+/ cel/lalt e.!ec-iu'ea I Pu'e%ea *' e.e(pla%e.ecuta%e $%2a'ul +e p$li-ie p%$ce+ea5/ la a%e&ta%ea c$'+a('atului" Celui a%e&tat i &e *'(1'ea5/ u' e.ecuta%e" ART" 7339# Pu'e%ea *' e. c$(a'+a'tului l$cului +e +e-i'e%e c1'+ c$'+a('atul e&te a%e&tat.ecuta%e. $%+i'ul +e a%e&ta%e )i +e +e-i'e%e.e(pla% al (a'+atului +e e.ecuta%e a pe+ep&ei" C1'+ c$'+a('atul &e a.l/ a%e&tat.ecut/ )i +e'u(i%ea i'&ta'-ei ca%e a p%$'u'-at<$.e(pla%e )i cup%i'+e@ +e'u(i%ea i'&ta'-ei ca%e a e(i& (a'+atul.e(pla% +e pe p%$ce&ul<0e%bal *(p%eu'/ cu u' e. &e('/tu%a p%e)e+i'telui.ecuta%e" Di&p$5i-iile a%t" #:# &u't aplicabile *' ($+ c$%e&pu'5/t$%. &e *'t$c(e)te *' t%ei e. 371 se aplică în !od corespun ător.ecuta%ea pe+ep&ei" O c$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e t%i(ite i'&ta'-ei +e e. &au c$(a'+a'tului u'it/-ii (ilita%e u'+e . (e'-iu'ea +ac/ cel c$'+a('at e&te %eci+i0i&t.ecuta%e i &e *'(1'ea5/ +e c/t%e c$(a'+a'tul l$cului +e +e-i'e%e" C$(a'+a'tul l$cului +e +e-i'e%e c$'&e('ea5/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +ata +e la ca%e c$'+a('atul a *'ceput e. p%i(i'+ (a'+atul +e e.ace &e%0iciul (ilita% cel c$'+a('at" ART" 733 E.e(pla% al (a'+atului )i e&te +u& la l$cul +e +e-i'e%e cel (ai ap%$piat.ecuta%e. ti(pul %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0e ca%e &<a +e+u& +i' +u%ata pe+ep&ei. C$(a'+a'tul u'it/-ii (ilita%e.ecuta%e a pe+ep&el$% p%i'cipale ART" 73? Pu'e%ea *' e. $bli2a-ia +e *'cu'$)ti'-a%e %e0e'i'+ $%2a'ului +e p$li-ie" Dac/ pe%&$a'a *(p$t%i0a c/%eia &<a e(i& (a'+atul 'u e&te 2/&it/.

a-/ +e ca%e &e e. a<.ecuta%e a a(e'5ii +up/ cu( u%(ea5/@ aA *' ca5ul c1'+ cel c$'+a('at e&te &ala%iat. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%.e(pla% u'it/-ii u'+e &e 0a e.ecuta%ea (a'+atului %i+ic/ $biec-ii *' ce p%i0e)te i+e'titatea.anului financiar al pri!ăriei localită+ii unde do!icilia ă conda!natul un extras de pe acea parte din dispo iti" care pri"e3te aplicarea a!en ii. p%ecu( )i +i&p$5i-ia +e a e.e(pla%e )i cup%i'+e. la ce%e%ea c$'+a('atului. pe l1'2/ (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 73?. pe cel (ult 3 a'i *' %ate lu'a%e" ' ca5 +e 'e*'+epli'i%e a $bli2a-iei *' te%(e'ul a%/tat *' ali'" # &au +e 'eplat/ a u'ei %ate. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 737 Ab%$2at" ART" 738 Pu'e%ea *' e. i'&ta'-a +e e. &e *'t$c(e)te *' 7 e.ectua%ea pl/-ii pe'&iei.ăse3te în "reuna dintre situa+iile pre"ă ute la lit. e.ectua %e-i'e%ile *' c$'tul a(e'5ii )i a le 0/%&a la bu2etul +e &tatB b< în ca ul în care cel conda!nat nu se . %e5ult/ c/ a(e'+a 'u p$ate .ecut/ pe+eap&a.ecuta%e a (a'+atului )i a +i&p$5iti0ului C$t/%1%ii Pe't%u a+uce%ea la *'+epli'i%e a (a'+atului +e e. p$ate +i&pu'e e)al$'a%ea pl/-ii a(e'5ii.ecuta%e p%i' e(ite%ea (a'+atului +e e.ecuta%ea ace&teia &e . +i&p$5i-ia +e e.ectuea5/ e.ecuta%e a pe+ep&ei c/t%e c$'+uce%ea u'it/-ii )i +e %e-i'e%e )i 0/%&a%e la bu2etul +e &tat a c$tei p%e0/5ute +e le2e" ART" 73393 T%i(ite%ea &p%e e.ecuta%e e(i&. &e+iul u'it/-ii u'+e &e e.i'iti0/ a C$t/%1%ii" C1'+ cel c$'+a('at &e 2/&e)te *' i(p$&ibilitate +e a acCita i'te2%al a(e'+a *' te%(e'ul p%e0/5ut *' ali'eatul p%ece+e't.ecutat.ecuta%e c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ *)i a%e +$(iciliul c$'+a('atul" ART" 736 Obiec-ii p%i0i'+ i+e'titatea Dac/ pe%&$a'a . Dac/ *' %ap$%t cu cua'tu(ul a(e'5ii )i cu 0e'itu%ile celui c$'+a('at.ecuta pe+eap&a.ecuta%e a a(e'5ii pe'ale Pe%&$a'a c$'+a('at/ la pe+eap&a a(e'5ii e&te $bli2at/ &/ +epu'/ %ecipi&a +e plat/ i'te2%al/ a a(e'5ii la i'&ta'-a +e e. $%i e&te pe'&i$'a%. cua'tu(ul a(e'5ii +e e.ecuta%e" Ma'+atul &e e(ite +e i'&ta'-a +e e. )i u%(/t$a%ele +ate@ +e'u(i%ea.ecuta%ea la l$cul +e (u'c/ &e pu'e *' e. *' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" aA. *' te%(e' +e 6 lu'i +e la %/(1'e%ea +e. (e(b%u c$$pe%at$% &au %eali5ea5/ alte 0e'itu%i +i' (u'c/. &e t%i(ite c1te u' e.ace )i a&up%a alt$% bu'u%i ale c$'+a('atului" .ecuta%e. co!unică or. &e p%$ce+ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" #86.i acCitat/ *' *'t%e2i(e *' te%(e' +e 3 a'i. i'&ta'-a +e e.ace plata &ala%iului &au a $%ic/%ui 0e'it +i' (u'c/ $%i $%2a'ului ca%e +i&pu'e e. c$'+a('atului )i $%2a'ului +e p$li-ie +i' l$calitatea *' ca%e *)i a%e &e+iul u'itatea" O c$pie +e pe +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii &e t%i(ite +e i'&ta'-a +e e. c$(u'ic/ u'it/-ii ca%e .ecuta%e p%$ce+ea5/ la pu'e%ea *' e.ecuta%e.Pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e.ecuta%e.

i'&ta'-a +e e.ecuta%e c$(u'ic/ $%2a'ului . c$(a'+a'tului u'it/-ii (ilita%e +i' ca%e a . +i%ec-iei &a'ita%e +i' 4u+e-ul pe te%it$%iul c/%uia l$cuie)te pe%&$a'a .' &itua-ia p%e0/5ut/ *' ali'eatul p%ece+e't.e%ci-iului u'$% +%eptu%i Pe+eap&a i'te%5ice%ii e.ecuta%e c$(u'ic/ pe%&$a'ei .e%ci-iului u'$% +%eptu%i &e pu'e *' e.a-/ +e ca%e &<a luat (/&u%a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical.i'a'cia% al c$'&iliului l$cal al l$calit/-ii *' ca%e +$(icilia5/ c$'+a('atul u' e.ecuta%e a (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ ART" 73> Obli2a%ea la t%ata(e't (e+ical M/&u%a +e &i2u%a'-/ a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical luat/ p%i't%<$ C$t/%1%e +e.t%a& +e pe acea pa%te +i' +i&p$5iti0 ca%e p%i0e)te aplica%ea a(e'5ii" !ec-iu'ea II Pu'e%ea *' e.lat/ *' &ta%e +e +e-i'e%e./cut pa%te cel c$'+a('at &au c$(a'+a'tului ce't%ului (ilita% *' %a5a c/%uia +$(icilia5/ c$'+a('atul" ART" 73D Ab%$2at" !ec-iu'ea III Pu'e%ea *' e.ecuta%e p%i' c$(u'ica%ea c$piei +e pe +i&p$5iti0 )i a c$piei +e pe %ap$%tul (e+ic$<le2al.ecuta%e p%i' t%i(ite%ea +e c/t%e i'&ta'-a +e e.a-/ +e ca%e &<a luat acea&t/ (/&u%/" Di%ec-ia &a'ita%/ 4u+e-ea'/ 0a c$(u'ica +e *'+at/ pe%&$a'ei .ac/ t%ata(e't" I'&ta'-a +e e. c$(u'ica%ea p%e0/5ut/ *' ali'" # &e .ac/ t%ata(e'tul. c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ *)i a%e +$(iciliul c$'+a('atul )i $%2a'ului ca%e &up%a0e2Cea5/ e. u'itatea &a'ita%/ la ca%e u%(ea5/ &/ i &e .ecuta%e a u'ei c$pii +e pe C$t/%1%e. +up/ ca5.ecuta%e p%i' t%i(ite%ea +e c/t%e i'&ta'-a +e e.$&t %epa%ti5at pe't%u e.ecuta%e a pe+ep&el$% c$(pli(e'ta%e ART" 73: I'te%5ice%ea e. c/ e&te $bli2at/ &/ &e p%e5i'te +e *'+at/ la u'itatea &a'ita%/ la ca%e u%(ea5/ &/ i &e .ace a+(i'i&t%a-iei l$cului +e +e-i'e%e" ART" 76? Obli2a-ii *' le2/tu%/ cu t%ata(e'tul (e+ical U'itatea &a'ita%/ la ca%e .i'iti0/ &e pu'e *' e.ectua%ea t%ata(e'tului (e+ical e&te $bli2at/ &/ c$(u'ice i'&ta'-ei@ . at%/21'+u<i<&e ate'-ia c/ *' ca5 +e 'e%e&pecta%e a (/&u%ii luate &e 0a +i&pu'e i'te%'a%ea (e+ical/" ' ca5ul *' ca%e $bli2a%ea la t%ata(e't (e+ical *'&$-e)te pe+eap&a *'cCi&$%ii $%i a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ &au p%i0e)te $ pe%&$a'/ a./ptuit$%ul a .e%cita%ea ace&t$% +%eptu%i" ART" 73H De2%a+a%ea (ilita%/ Pe+eap&a +e2%a+/%ii (ilita%e &e pu'e *' e.a-/ +e ca%e &<a luat (/&u%a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical.ecuta%e a u'ei c$pii +e pe +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii.

i'iti0/ a i'&ta'-ei p%e0/5ute *' a%t" 76? ali'" 3 &e c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e. i &e a&i2u%/ u' a0$cat +i' $.ecuta%e" U'itatea &a'ita%/ la ca%e &<a . ia% +ac/ c$'&i+e%/ 'ece&a%.ectue5e i'te%'a%ea.ecuta%e" ART" 763 I'te%'a%ea (e+ical/ M/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%'/%ii (e+icale luat/ p%i't%<$ C$t/%1%e +e. )i a celui i'te%e&at.ecuta%e &au i'&ta'-a p%e0/5ut/ *' a%t" 76? ali'" 3. *'&/ pe't%u *'l/tu%a%ea &t/%ii +e pe%ic$l pe ca%e $ p%e5i't/ pe%&$a'a $bli2at/ la t%ata(e't e&te i'+icat u' alt t%ata(e'tB +A +ac/ pe't%u e. +up/ a&culta%ea c$'clu5iil$% p%$cu%$%ului. &/ *'cu'$)ti'-e5e 4u+ec/t$%ia *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e 2/&e)te u'itatea &a'ita%/" ART" 767 'l$cui%ea &au *'ceta%ea i'te%'/%ii (e+icale Eu+ec/t$%ia.ace 4u+ec/t$%iei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. +i&pu'e . +up/ p%i(i%ea *'cu'$)ti'-/%ii p%e0/5ute *' a%t" 766 ali'" 3.ie *'ceta%ea i'te%'/%ii.i'iti0/ p%i' ca%e &<a +i&pu& *'l$cui%ea &au *'ceta%ea i'te%'/%ii (e+icale &e c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e.ecuta%ea.l/ cel i'te%'at" Dac/ cel i'te%'at 'u a%e ap/%/t$%. . *'cu'$)ti'-1'+ +e&p%e acea&ta i'&ta'-a +e e.iciu" O c$pie +e pe C$t/%1%ea +e.i'iti0/ &e pu'e *' e.ie *'l$cui%ea t%ata(e'tului.ectua%ea t%ata(e'tului (e+ical e&te 'ece&a%/ i'te%'a%ea (e+ical/" ' ca5ul c1'+ u'itatea &a'ita%/ 'u &e a.a-/ +e ca%e &<a luat acea&t/ (/&u%/" ART" 766 Obli2a-ii *' le2/tu%/ cu i'te%'a%ea (e+ical/ Di%ec-ia &a'ita%/ e&te $bli2at/ &/ e.ie *'l$cui%ea ace&teia cu (/&u%a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical" 'ceta%ea &au *'l$cui%ea (/&u%ii i'te%'/%ii p$ate .i ce%ut/ )i +e pe%&$a'a i'te%'at/ &au +e p%$cu%$%" ' ace&te ca5u%i i'&ta'-a ce%e a0i5ul u'it/-ii &a'ita%e u'+e &e a. .ie i'te%'a%ea (e+ical/" O c$pie +e pe C$t/%1%ea +e. a&cult1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului.aA +ac/ pe%&$a'a $bli2at/ la t%ata(e't &<a p%e5e'tat pe't%u a u%(a t%ata(e'tulB bA &u&t%a2e%ea +e la e.ecuta%e p%i' c$(u'ica%ea c$piei +e pe +i&p$5iti0 )i a u'ei c$pii +e pe %ap$%tul (e+ic$< le2al +i%ec-iei &a'ita%e +i' 4u+e-ul pe te%it$%iul c/%uia l$cuie)te pe%&$a'a . c$(u'ica%ea p%e0/5ut/ la lit" bA < +A &e . i'&ta'-a +e e. )i ale pe%&$a'ei i'te%'ate.l/ *' ci%cu(&c%ip-ia i'&ta'-ei ca%e a +i&pu& e.ectua%ea t%ata(e'tului +up/ p%e5e'ta%eB cA c1'+ (/&u%a +i&pu&/ +e i'&ta'-/ 'u e&te &au 'u (ai e&te 'ece&a%/. *' ca5ul c1'+ c$'&i+e%/ c/ i'te%'a%ea 'u (ai e&te 'ece&a%/. +i&pu'e . ale ap/%/t$%ului )i./cut i'te%'a%ea a%e $bli2a-ia.l/ u'itatea &a'ita%/" Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5ul a%/tat *' a%t" 73> ali'" 6" ART" 76# 'l$cui%ea t%ata(e'tului (e+ical P%i(i'+ c$(u'ica%ea.ecuta%e" ART" 768 . +ac/ 2/&e)te 'ece&a%.

ării la trata!ent !edical sau a internării !edicale a fost luată în !od pro"i oriu în cursul ur!ăririi penale sau al 9udecă+ii.ecuta%ea alt$% (/&u%i +e &i2u%a'-/ M/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%5ice%ii u'ei .ie p%e+at $%2a'ului +e p$li-ie. &e .ecuta%e p%i' c$(u'ica%ea u'ei c$pii +e pe +i&p$5iti0 $%2a'ului *' +%ept &/ a+uc/ la *'+epli'i%e ace&te (/&u%i )i &/ &up%a0e2Ce5e %e&pecta%ea l$%" Ace&t $%2a' a%e *'+at$%i%ea &/ a&i2u%e e.e&ii )i (/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%5ice%ii +e a &e a.i a(1'at/ &au *'t%e%upt/ +e $%2a'ul ca%e a%e *'+at$%i%ea &/ a&i2u%e e. a p%$cu%$%ului &au 4u+ec/t$%ului.ace (e'-iu'e *' (a'+atul +e e.i&cate &e p%e+au $%2a'el$% *' +%ept a le p%elua &au 0al$%i.i&cate.u'c-ii &au p%$. i(e+iat ce C$t/%1%ea a %/(a& +e. ca%e 0a p%$ce+a la e. punerea în executare se face de către instan+a de 9udecată care a luat această !ăsură.ecuta%ea ace&tei (/&u%i.iciu" ART" 76D E.M/&u%i +e &i2u%a'-/ p%$0i5$%ii :n ca ul în care !ăsura obli. Di&p$5i-iile p%e0/5ute *' a%t" 76? < 767 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 76: E.ace cu cita%ea pe%&$a'ei cu p%i0i%e la ca%e e&te luat/ (/&u%a.i&c/%ii &peciale M/&u%a +e &i2u%a'-/ a c$'.pul5/%ii C1'+ p%i' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e la pe+eap&a *'cCi&$%ii &<a luat (/&u%a +e &i2u%a'-/ a e.ic/ a(1'a%ea &au *'t%e%upe%ea" ART" 76H Re0$ca%ea (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ Pe%&$a'a cu p%i0i%e la ca%e &<a luat u'a +i' (/&u%ile p%e0/5ute *' a%t" ##6 < ##: +i' C$+ul pe'al p$ate ce%e i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie l$cuie)te.ecuta%e a pe+ep&ei *'cCi&$%ii ca la +ata libe%/%ii.i'iti0/" ART" 76> E. a&cult1'+u<&e )i c$'clu5iile ap/%/t$%ului )i p%$cu%$%ului" Dac/ cel i'te%'at 'u a%e ap/%/t$%.ace *' p%e5e'-a.ecuta%ea (/&u%ii luate )i &/ &e&i5e5e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *' ca5 +e &u&t%a2e%e +e la e. i &e a&i2u%/ u' a0$cat +i' $.pul5/%ii 'u *'&$-e)te pe+eap&a *'cCi&$%ii.la *' a'u(ite l$calit/-i &e pu' *' e.i&c/%ii &peciale luat/ p%i' $%+$'a'-/ &au C$t/%1%e &e e. c$(u'ica%ea *' 0e+e%ea e. acea&ta &e .ecut/ +up/ cu( u%(ea5/@ aA luc%u%ile c$'.ectua%ea e. +up/ ca5. *' ca5 +e b$al/ &au pe't%u $%ice alt ($ti0 ca%e 4u&ti.ica p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2iiB bA c1'+ &<a +i&pu& +i&t%u2e%ea luc%u%il$% c$'.ecuta%ea e.la *' a'u(ite l$calit/-i p$ate . *'t$c(i'+u<&e p%$ce&<0e%bal ca%e &e +epu'e la +$&a%ul cau5ei" 6#T. c1'+ te(eiu%ile ca%e au i(pu& lua%ea ace&teia au *'cetat" Re0$ca%ea p$ate . c$'+a('atul &/ .ace $%2a'ului +e p$li-ie.i ce%ut/ )i +e p%$cu%$%" !$lu-i$'a%ea ce%e%ii &e .pul5/%ii" Dac/ (/&u%a e.ecuta%ea (/&u%ii +e &i2u%a'-/" M/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%5ice%ii +e a &e a.pul5/%ii &e .ecuta%ea c$'.pul5/%ii. 03971 =xecutarea interdic+iei de a re"eni în locuin+a fa!iliei pe o perioadă deter!inată . %e0$ca%ea (/&u%ii.

a interdic+iei de a re"eni în locuin+a fa!iliei pe o perioadă deter!inată. e. Totodată.ectuea5/ p$t%i0it a%t" 773 )i 776" !ec-iu'ea = Pu'e%ea *' e.$%( a%t" 7DH.ecuta%e a +i&p$5i-iil$% p%i0i'+ *'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'ale ART" 77? 'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'ale ' ca5ul *'l$cui%ii %/&pu'+e%ii pe'ale.ecuta%e a a(e'5ii 4u+icia%e )i a cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat ART" 773 A(e'5ile 4u+icia%e A(e'+a 4u+icia%/ &e pu'e *' e. !ec-iu'ea I= Pu'e%ea *' e.ectuea5/ c$'.ecuta%e +e c/t%e $%2a'ul 4u+icia% ca%e a aplicat<$" Pu'e%ea *' e. se tri!ite o copie de pe dispo iti"ul 8otăr$rii co!andantului locului de de+inere.ecuta%e a +i&p$5i-iil$% p%i' ca%e &<au aplicat &a'c-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" #D9# +i' C$+ul pe'al ART" 77#9# E. 5acă pedeapsa înc8isorii se execută într*un loc de deten+ie.anul de poli+ie.C$nd prin 8otăr$rea de conda!nare la pedeapsa înc8isorii s*a luat !ăsura de si.8erea respectării interdic+iei de a nu re"eni în locuin+a fa!iliei 3i să sesi e e or. ia% e.ecut/ a(e'+a pe'al/" . p$t%i0it le2ii.anul de ur!ărire penală în ca de sustra.ecuta%ea (u&t%/%ii )i a (u&t%/%ii cu a0e%ti&(e't &e e.t%a& +e pe acea pa%te +i' +i&p$5iti0 ca%e p%i0e)te aplica%ea a(e'5ii 4u+icia%e $%2a'ului ca%e. se face !en+iune în !andatul de executare a pedepsei înc8isorii să i se pună în "edere conda!natului.anul de poli+ie are îndatorirea să asi.ace p%i' t%i(ite%ea u'ui e.ecuta%e &e . e.uran+ă pre"ă ută în art. la data liberării să se pre inte la or. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%.ecuta%ea &a'c-iu'il$% E.ectuea5/ p$t%i0it a%t" 773 )i 776" ART" 77# Ab%$2at" !ec-iu'ea I=9# Pu'e%ea *' e. Or.ecuta%ea a(e'5ii &e e.ectuea5/ c$'. ia% e. care procedea ă potri"it alin.ecuta%ea (u&t%/%ii )i a (u&t%/%ii cu a0e%ti&(e't &e e.$%( a%t" 7DH. 11871 din Codul penal.ure executarea !ăsurii luate prin supra"e. 3.ecuta%ea a(e'5ii &e e.ere de la executarea !ăsurii.anului de poli+ie în a cărui ra ă teritorială se află locuin+a fa!iliei. o copie de pe dispo iti"ul 8otăr$rii se co!unică or.

ecuta%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e &e .ace +e $%2a'ul a%/tat *' ali'eatul p%ece+e't" ART" 776 CCeltuieli 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat Di&p$5i-ia +i' C$t/%1%ea pe'al/ p%i0i'+ $bli2a%ea la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat &e pu'e *' e.E. &u't aplicabile *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile ali'eatului p%ece+e't" C1'+ %e&titui%ea luc%u%il$% a . +e$a%ece 'u &e cu'$&c pe%&$a'ele c/%$%a a% t%ebui &/ le .icial pa%-ial .ica%ea cel$% 'e%i+icate C1'+ p%i' C$t/%1%ea pe'al/ &<a +i&pu& %e&titui%ea u'$% luc%u%i ca%e &e a. pe%&$a'ele cCe(ate 'u &e p%e5i't/ a le p%i(i. aplic1'+u<&e *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile a%t" 773 ali'" 3" E. cu (e'-iu'ile a%/tate *' ali'" 3.ecuta%e a +i&p$5i-iil$% ci0ile +i' C$t/%1%e ART" 777 Re&titui%ea luc%u%il$% )i 0al$%i. +e pe *'&c%i&ul &ub &e('/tu%/ p%i0at/ . %e&titui%ea &e . &u't *'cu'$)ti'-ate pe%&$a'ele c/%$%a u%(ea5/ &/ li &e %e&tituie luc%u%ile" Dac/ *' te%(e' +e : lu'i +e la p%i(i%ea *'cu'$)ti'-/%ii.icat" ' acelea)i c$'+i-ii. p$t%i0it le2ii.ecuta%e &e .ace +e p%$cu%$%.ieca%e pa2i'/.ecut/ &au &e pu'e *' e.ac/ (e'-iu'e *' &c%iptele u'ei u'it/-i +i't%e cele la ca%e &e %e.al&i.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al.al& a .ecuta%e.al& *' t$tul &au *' pa%te &e e. luc%u%ile t%ec *' pat%i($'iul &tatului" I'&ta'-a c$'&tat/ acea&ta p%i' *'cCeie%e )i +i&pu'e p%e+a%ea luc%u%il$% $%2a'el$% *' +%ept a le p%elua &au 0al$%i.al&i. ia% *' ca5 +e a'ula%e pa%-ial/.ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta pe . i &e t%i(ite ace&teia $ c$pie +e pe C$t/%1%e" I'&ta'-a p$ate +i&pu'e.i&te'-a u'ui i'te%e& le2iti(. 'u(ai pe pa2i'ile ca%e c$'-i' .ie %e&tituite )i 'i(e'i 'u le<a %ecla(at *' te%(e' +e : lu'i +e la %/(1'e%ea +e.ace +e c/t%e $%2a'ele ca%e. elibe%a%ea u'ei c$pii.$&t a'ulat *' t$talitatea lui. c1'+ c$'&tat/ e.al&ul" '&c%i&ul +ecla%at .ecuta%ea.al& %/(1'e la +$&a%ul cau5ei" ' ca5ul *' ca%e e&te 'ece&a% ca +e&p%e *'&c%i&ul +ecla%at .ectua. &e . p%i' %e(ite%ea acel$% luc%u%i pe%&$a'el$% *' +%ept" ' ace&t &c$p.al&e Di&p$5i-ia C$t/%1%ii pe'ale ca%e +ecla%/ u' *'&c%i& ca .ecuta%e +e c/t%e 4u+ec/t$%ul +ele2at" C1'+ *'&c%i&ul +ecla%at . ace&ta p%$ce+ea5/ p$t%i0it p%e0e+e%il$% +i' ali'eatele p%ece+e'te" ART" 778 '&c%i&u%ile +ecla%ate .i'iti0/ a C$t/%1%ii.ii'+ . pu'e%ea *' e.ica p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2ii" Dac/ %e&titui%ea luc%u%il$% 'u &<a putut e.ecut/ a(e'+a pe'al/" !ec-iu'ea =I Pu'e%ea *' e.l/ *' p/&t%a%ea &au la +i&p$5i-ia i'&ta'-ei +e e. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e %e&titui%ea *'&c%i&ului $.ecuta%e p$t%i0it a%t" 773 ali'" 3" C1'+ $bli2a%ea la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat &<a +i&pu& p%i' $%+$'a'-/.ace +e c/t%e 4u+ec/t$%ul *'&/%ci'at cu e.icat" .$&t +i&pu&/ +e c/t%e p%$cu%$% &au +e c/t%e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/. e.al& &/ &e .ecuta%ea a(e'5il$% 4u+icia%e &e .

$%i +e c/t%e i'&ta'-a ca%e 4u+ec/ &au a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ i'.ecut/ pe+eap&a.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e p%e0/5ut/ *' a%t" D:97 $%i *' a%t" D:98 +i' C$+ul pe'al &e p%$'u'-/.ecuta%e p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 73? < 736" ART" 77> Alte ($+i.i&te'-a 0%eu'eia +i't%e u%(/t$a%ele &itua-ii@ . i'&ta'-a p$ate .l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.$&t %e&pectate $bli2a-iile ci0ile p%e0/5ute *' a%t" D7 &au cele p%e0/5ute *' a%t" D:97 ali'" # +i' C$+ul pe'al. +e c/t%e i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. +e c/t%e i'&ta'-a +e e.icat/. e.i ($+i.ecuta%ea u'$% C$t/%1%i ART" 77H Re0$ca%ea &au a'ula%ea &u&pe'+/%ii e. +i' $.ecut/ p$t%i0it le2ii ci0ile" CAP" 6 ALTE DI!POZIŢII PRI=IND EKECUTAREA !ec-iu'ea I !cCi(b/%i *' e. %/(a&/ +e.l/ u'itatea u'+e &e e. +up/ ca5. i'&ta'-a ca%e 4u+ec/ $%i a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ i'. *' 0e+e%ea %e0$c/%ii &u&pe'+/%ii e.iciu &au la &e&i5a%ea p%$cu%$%ului. ia% +ac/ cel c$'+a('at &e a.l/ l$cul +e +e-i'e%e" F$t/%1%ea +e *'l$cui%e. +e c/t%e p%$cu%$%. pe ba5a u'ei alte C$t/%1%i +e.%ac-iu'ea ce a% putea at%a2e %e0$ca%ea &au a'ula%ea" !e&i5a%ea i'&ta'-ei &e .pi%a%ea te%(e'ului +e *'ce%ca%e 'u au .iciu.ecut/%ii pe+ep&ei &e c$'&tat/.ecuta%e &au +e c/t%e i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ic/%i +e pe+ep&e Pe+eap&a p%$'u'-at/ p$ate . pa%tea i'te%e&at/ &au p%$cu%$%ul &e&i5ea5/ i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at *' p%i(/ i'&ta'-/ &u&pe'+a%ea.ecuta%e a C$t/%1%ii &au *' cu%&ul e.i'iti0/. &e pu'e *' e. +ac/ la pu'e%ea *' e.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ Re0$ca%ea &au a'ula%ea e.ace +i' $.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/.ecut/%ii pe+ep&ei A&up%a %e0$c/%ii &au a'ul/%ii &u&pe'+/%ii c$'+i-i$'ate a e. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" D:9> )i D:9#? +i' C$+ul pe'al.ecuta%e.ecut/%ii pe+ep&ei" ART" 77H9# Re0$ca%ea &au a'ula%ea e. +e c/t%e i'&ta'-a +e e.i'iti0e. +i' $. &e +i&pu'e.ecut/%ii pe+ep&ei p%e0/5ute *' a%t" D6 $%i *' a%t" D8 +i' C$+ul pe'al &au a &u&pe'+/%ii e.ART" 77: De&p/2ubi%ile ci0ile )i cCeltuielile 4u+icia%e Di&p$5i-iile +i' C$t/%1%ea pe'al/ p%i0it$a%e la +e&p/2ubi%ile ci0ile )i la cCeltuielile 4u+icia%e cu0e'ite p/%-il$% &e e.%ac-iu'ea ce a% putea at%a2e %e0$ca%ea &au a'ula%ea" Dac/ p1'/ la e.i &e&i5at/ )i +e c/t%e cel c$'+a('at" ART" 77D 'l$cui%ea pe+ep&ei +ete'-iu'ii pe 0ia-/ 'l$cui%ea pe+ep&ei +ete'-iu'ii pe 0ia-/ cu pe+eap&a *'cCi&$%ii &e +i&pu'e.iciu &au la ce%e%ea p%$cu%$%ului $%i a celui c$'+a('at. +e u'itate &au +e $%2a'ul +e p$li-ie" ' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" D:9> ali'" 7.

ace +i' $. *' ca5ul c1'+ i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat pe c$'+a('at pe't%u $ alt/ i'. la ce%e%ea &au la p%$pu'e%ea .iciu.ecut/%ii pe+ep&ei" ART" 78# 'l$cui%ea e.l/ l$cul +e +e-i'e%e.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ &e +i&pu'e +e 4u+ec/t$%ia *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecut/ pe+eap&a" Di&p$5i-iile a%t" 78? ali'" 3.iciu &au +e c/t%e $%2a'ul ca%e.ace +i' $.ecut/ pe+eap&a" !e&i5a%ea i'&ta'-ei &e .ecuta%ea pe+ep&el$%. Ter!enul de recurs este de 3 ile. la ce%e%ea p%$cu%$%ului $%i a celui c$'+a('at" ART" 77>9# 'l$cui%ea pe+ep&ei a(e'5ii 'l$cui%ea pe+ep&ei a(e'5ii *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" :69# +i' C$+ul pe'al &e +i&pu'e +e i'&ta'-a +e e. te%(e' ca%e 'u p$ate . e. +e c/t%e t%ibu'alul (ilita% *' a c/%ui ci%cu(&c%ip-ie &e a. p%ecu( )i pe't%u cei ca%e au +e0e'it (ilita%i *' te%(e' +up/ %/(1'e%ea +e.i'iti0/ e&te $bli2at/ &/ c$(u'ice l$cului +e +e-i'e%e c$pie +e pe +i&p$5iti0ul p%i' ca%e &<a +i&pu& %e0$ca%ea libe%/%ii c$'+i-i$'ate" ART" 78?9# 'ceta%ea e.i (ai (a%e +e u' a'" I'&ta'-ele p%e0/5ute *' ali'" # &e p%$'u'-/ )i a&up%a %e0$c/%ii libe%/%ii c$'+i-i$'ate. ia% *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" :3 ali'" 6 +i' C$+ul pe'al.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ 'ceta%ea e. 6 )i 7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" I'&ta'-a *' .ecut/ a(e'+a" ART" 78? Libe%a%ea c$'+i-i$'at/ Libe%a%ea c$'+i-i$'at/ &e +i&pu'e.ic/%ii pe+ep&ei e&te i'&ta'-a +e e.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/.l/ u'itatea u'+e c$'+a('atul e. i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a./cut/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2ii p%i0i'+ e.%ac-iu'e 'u &<a p%$'u'-at *' acea&t/ p%i0i'-/" Eotăr$rea instan+ei este supusă recursului.ecut/%ii pe+ep&ei pe't%u (ilita%i 'l$cui%ea e. I'&ta'-a *' .pi%a%ea c/%uia p%$pu'e%ea &au ce%e%ea 0a putea .i'iti0/ a . +e c/t%e 4u+ec/t$%ia *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.i.ecut/ pe+eap&a. #ecursul declarat de procuror este suspensi" de executare.aA c$'cu%&ul +e i'.i'iti0/ e&te $bli2at/ &/ c$(u'ice u'it/-ii u'+e &e e.ecuta%e a ulti(ei C$t/%1%i &au. +up/ ca5.ecuta%e" !e&i5a%ea i'&ta'-ei &e .a-a c/%eia C$t/%1%ea a %/(a& +e. p%ecu( )i $%2a'ului +e p$li-ie +i' l$calitatea *' ca%e *)i a%e &e+iul u'itatea. p%i' C$t/%1%ea +e %e&pi'2e%e . *' ca5ul c1'+ cel c$'+a('at &e a.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e $%i *' e.l/ *'cCi&$a%ea (ilita%/" C1'+ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ 'u &u't *'+epli'ite c$'+i-iile pe't%u ac$%+a%ea libe%/%ii c$'+i-i$'ate. u'itatea u'+e &e e.i %e*''$it/.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii cu e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au.ecuta%ea *' *'cCi&$a%e (ilita%/. *' ca5ul c$'+a('a-il$% ca%e au +e0e'it (ilita%i *' te%(e' *' cu%&ul 4u+ec/-ii la $ i'&ta'-/ ci0il/.%ac-iu'i" I'&ta'-a c$(pete't/ &/ +i&pu'/ a&up%a ($+i.%ac-iu'iB bA %eci+i0aB cA acte ca%e i't%/ *' c$'-i'utul aceleia)i i'. p$t%i0it le2ii. c$pie +e pe +i&p$5iti0ul p%i' ca%e &<a +i&pu& *'ceta%ea e.a-a c/%eia C$t/%1%ea a %/(a& +e.ea5/ te%(e'ul +up/ e.

ace la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului acelei *'cCi&$%i" I'&ta'-a c$(pete't/ &/ %e+uc/ pe+eap&a e&te t%ibu'alul (ilita% *' a c/%ui ci%cu(&c%ip-ie &e a. +e c$'+a('at. e.i a(1'at/ *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ &e c$'&tat/ pe ba5a u'ei e.ecut/%ii pe+ep&ei.i . cu e./cea pa%te cel c$'+a('at" ART" 783 Re+uce%ea pe+ep&ei pe't%u (ilita%i Re+uce%ea pe+ep&ei ce &e e.ecuta%ea *'t%<u' l$c +e +e-i'e%e. e. *' ca5ul c$'+a('a-il$% ca%e au .ecuta pe+eap&a" ' ace&t ca5.$&t t%ecu-i *' %e5e%0/ *'ai'te +e *'cepe%ea e. la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului" 'l$cui%ea e.ecuta%ea pe+ep&ei &e a(1'/ p1'/ c1'+ c$'+a('atul &e 0a 2/&i *' &itua-ia +e a putea e.ecut/ *' *'cCi&$a%e (ilita%/ *' ca5ul )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" :3 ali'" 3 +i' C$+ul pe'al &e . +i' $.i a(1'at/ pe pe%i$a+a &tabilit/ +e '$%(ele le2ale cu p%i0i%e la c$'ce+iul ce &e ac$%+/ &ala%iatel$% *'ai'te )i +up/ 'a)te%e" ART" 787 I'&ta'-a c$(pete't/ I'&ta'-a c$(pete't/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a ac$%+/%ii a(1'/%ii e. ia% *' ca5ul p%e0/5ut la lit" cA +i' p%e5e'tul a%tic$l. +e pe%&$a'ele a%/tate *' a%t" 6:3 ali'eatul ulti(.ecuta%ea pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ p$ate .l/ *'cCi&$a%ea (ilita%/" !ec-iu'ea II A(1'a%ea e.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ p$ate .ecuta%e" . )i +e c/t%e c$'+uce%ea u'it/-ii la ca%e luc%ea5/ c$'+a('atul" Di&p$5i-iile p%e5e'tului a%tic$l &e aplic/ )i *' ca5ul celui c$'+a('at la e.ecuta%ea pe+ep&ei &e a(1'/ p1'/ la *'ceta%ea cau5ei ca%e a +ete%(i'at a(1'a%eaB cA c1'+ +i' cau5a u'$% *(p%e4u%/%i &peciale e./cut/ +e p%$cu%$%.ecuta pe+eap&aB bA c1'+ $ c$'+a('at/ e&te 2%a0i+/ &au a%e u' c$pil (ai (ic +e u' a'" ' ace&te ca5u%i.C$t/%1%ii +e c$'+a('a%e.e%/ +e $ b$al/ ca%e *l pu'e *' i(p$&ibilitate +e a e.pe%ti5e (e+ic$<le2ale c/ cel c$'+a('at &u.ecut/%ii pe+ep&ei *'t%<$ *'cCi&$a%e (ilita%/.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/" ' &itua-ia p%e0/5ut/ la lit" bA. e. &e +i&pu'e +e c/t%e i'&ta'-a p%e0/5ut/ la ali'eatul p%ece+e't.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ ART" 786 Ca5u%ile +e a(1'a%e E.i a(1'at/ cel (ult 6 lu'i )i 'u(ai $ &i'2u%/ +at/" Ce%e%ea +e a(1'a%e a e. &e +i&pu'e +e c/t%e t%ibu'alul (ilita% *' a c/%ui ci%cu(&c%ip-ie &e 2/&e)te u'itatea (ilita%/ +i' ca%e .ecuta%ea i(e+iat/ a pe+ep&ei a% a0ea c$'&eci'-e 2%a0e pe't%u c$'+a('at.ecuta%ea pe+ep&ei p$ate .ecut/%ii pe+ep&ei e&te i'&ta'-a +e e.iciu &au la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului u'it/-ii (ilita%e +i' ca%e . .ace pa%te cel c$'+a('at. e.ecuta%ea p$ate .a(ilie &au u'itatea la ca%e luc%ea5/" ' ace&t ca5.

*' 0e+e%ea e. a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e )i u'itatea u'+e c$'+a('atul e. a+(i'i&t%a-ia t%i(ite +e *'+at/ $ c$pie +e pe (a'+atul +e e.ecuta%ea pe+ep&ei" Ti(pul c1t e.ecuta%e la l$cul +e (u'c/ 'u &e p%e5i't/ la u'itate.ecut/%ii pe+ep&ei e&te i'&ta'-a +e e.ecuta%e +ata la ca%e a %e*'ceput e.ica%ea pe+ep&ei ART" 78D I'te%0e'i%ea u'ei le2i pe'ale '$i C1'+ +up/ %/(1'e%ea +e. ia% +ac/ *'t%e%upe%ea a .I'&ta'-a +e e.ecuta%e" ART" 78H E0i+e'-a *'t%e%upe%ii e. la ce%e%ea pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'" 3 al aceluia)i a%tic$l" ART" 78: I'&ta'-a c$(pete't/ I'&ta'-a c$(pete't/ &/ +i&pu'/ a&up%a *'t%e%upe%ii e. u'itatea u'+e &e e. +up/ ca5.ecut/ pe+eap&a la l$cul +e (u'c/.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea.i *'t%e%upt/ *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 786.ecuta%e &au i'&ta'-a *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. $%i $ le2e ca%e p%e0e+e $ pe+eap&/ (ai u)$a%/ +ec1t cea ca%e &e e.ecuta%e" A+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e &au u'itatea c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e. .pi%a%ea te%(e'ului +e *'t%e%upe%e.pi%a%ea te%(e'ului +e *'t%e%upe%e cel c$'+a('at la pe+eap&a *'cCi&$%ii 'u &e p%e5i't/ la l$cul +e +e-i'e%e.ecuta. u'it/-ii u'+e c$'+a('atul e.$&t *'t%e%upt/ 'u &e &$c$te)te *' e.ecut/ $%i u%(ea5/ a &e e.ecut/%ii" Pe c$pia (a'+atului +e e. +up/ ca5.ecuta%e &e (e'-i$'ea5/ )i c1t a (ai %/(a& +e e.ecuta%e $%2a'ului +e p$li-ie. acea&ta *')tii'-ea5/ +e *'+at/ i'&ta'-a +e e.ecut/ pe+eap&a )i $%2a'ului +e p$li-ie.$&t e(i&.ecuta%e -i'e e0i+e'-a a(1'/%il$% ac$%+ate )i la e. ia% +ac/ (a'+atul a .ecuta%ea pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ p$ate .ecut/ pe+eap&a -i' e0i+e'-a *'t%e%upe%il$% ac$%+ate" Dac/ la e.i'iti0/ a C$t/%1%ii +e c$'+a('a%e i'te%0i'e $ le2e ce 'u (ai p%e0e+e ca i'. ia (/&u%i pe't%u a+uce%ea lui la *'+epli'i%e" !ec-iu'ea III 't%e%upe%ea e. cel c$'+a('at la pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e.ecuta%e" I'&ta'-a +e e.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ ART" 788 Ca5u%ile +e *'t%e%upe%e E. acea&ta c$(u'ic/ (/&u%a luat/ )i i'&ta'-ei +e e.pi%a%ea te%(e'ului ia (/&u%i pe't%u e(ite%ea (a'+atului +e e. c$%e&pu'5/t$a%e *' 2%a+ i'&ta'-ei +e e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au. la e.ecuta%ea pe+ep&ei" !ec-iu'ea I= 'l/tu%a%ea &au ($+i.ecuta%e.ecutat +i' +u%ata pe+ep&ei" Dac/.$&t ac$%+at/ +e i'&ta'-a *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.%ac-iu'e .apta pe't%u ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea.ecuta%e.ecut/%ii pe+ep&ei I'&ta'-a ca%e a ac$%+at *'t%e%upe%ea c$(u'ic/ +e *'+at/ acea&t/ (/&u%/ l$cului +e +e-i'e%e &au.ecuta%ea a .

ecuta%e C1'+ %e5$l0a%ea &itua-iil$% %e2le(e'tate *' p%e5e'tul titlu e&te +at/ *' c$(pete'-a i'&ta'-ei +e e. +up/ ca5.iciu &au la ce%e%ea p%$cu%$%ului $%i a celui c$'+a('at.ecut/ pe+eap&a" !$lu-ia &e c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea u'+e cel c$'+a('at e.ecuta%eB +A c1'+ &e i'0$c/ a('i&tia. titlul II. 2%a-ie%ea &au $%ice alt/ cau5/ +e &ti'2e%e $%i +e (ic)$%a%e a pe+ep&ei.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea u'+e c$'+a('atul e.ecut/%ii" . p%e)e+i'tele +i&pu'e cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate )i ia (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $.i'&ta'-a ia (/&u%i pe't%u a+uce%ea la *'+epli'i%e. ca%e 'u &u't c$'t%a%e +i&p$5i-iil$% +i' ace&t capit$l.ace +i' $.l/ *' e.ace *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ &<a pu& *' e.ac +e c/t%e u' 4u+ec/t$% +e la i'&ta'-a +e e. p%ecu( )i aplica%ea 2%a-ie%ii &e .ecut/ pe+eap&a la l$cul +e (u'c/" ART" 78> A('i&tia )i 2%a-ie%ea Aplica%ea a('i&tiei.l/ *' e.ecuta%ea pe+ep&ei. +e c/t%e u' 4u+ec/t$% +e la i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecuta%e.ecuta%ea e&te *'+%eptat/ *(p$t%i0a altei pe%&$a'e +ec1t cea p%e0/5ut/ *' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%eB cA c1'+ &e i0e)te 0%e$ 'el/(u%i%e cu p%i0i%e la C$t/%1%ea ca%e &e e.ecut/ &au 0%e$ *(pie+ica%e la e. &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &e aplic/ )i *' ca5ul *' ca%e %e5$l0a%ea u'eia +i' &itua-iile %e2le(e'tate *' p%e5e'tul titlu e&te +at/ *' c$(pete'-a i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecut/%ii C$t/%1%ii pe'ale &e p$ate .ecut/ pe+eap&a la l$cul +e (u'c/" CAP" 7 DI!POZIŢII COMUNE ART" 7:? P%$ce+u%a la i'&ta'-a +e e. Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului e&te $bli2at$%ie" Dup/ c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i a&culta%ea p/%-il$%.ecuta%e.ecuta%ea pe+ep&ei. c1'+ i'te%0i'e +up/ %/(1'e%ea +e.ecuta%e. +e c/t%e i'&ta'-a +e e. ia% +ac/ cel c$'+a('at &e a.iciu. #7 )i #8 +i' C$+ul pe'al" Aplica%ea +i&p$5i-iil$% +i' ali'eatul p%ece+e't &e . i'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' &e'ti'-/" Di&p$5i-iile cup%i'&e *' pa%tea &pecial/. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #H#" Conda!natul arestat este adus la 9udecată. p%ecu( )i $%ice alt i'ci+e't i0it *' cu%&ul e.i'iti0/ a C$t/%1%ii.ecuta%e C$'te&ta-ia c$'t%a e. +e c/t%e i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' 2%a+ *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.i'iti0/B bA c1'+ e.ecuta%e $ C$t/%1%e ca%e 'u e%a +e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea u'+e &e e. p%e&c%ip-ia. a +i&p$5i-iil$% a%t" #3. ia% +ac/ cel c$'+a('at &e a.ecuta%e" ART" 7:# C$'te&ta-ia la e.

c$'&tata%ea ace&t$%a &e .ecut/%ii a(e'5il$% 4u+icia%e &e &$lu-i$'ea5/ +e c/t%e i'&ta'-a ca%e le<a pu& *' e.%ac-iu'ii cu a%(e. 011 Ca uri de aplicare a procedurii speciale &nfrac+iunile fla.ra"ate ale acestor infrac+iuni. +up/ ca5.e cu înc8isoare !ai !are de un an 3i de cel !ult 1' ani. la i'&ta'-a +e e.la2%a't/ E&te .ecuta%e e&te cea p%e0/5ut/ *' a%t" 7:?" ' ca5ul a%/tat *' a%t" 7:# lit" +A.i&ca%ea a0e%ii &e &$lu-i$'ea5/ +e i'&ta'-a ci0il/. p$t%i0it le2ii ci0ile" ART" 7:3 Re5$l0a%ea c$'te&ta-iei P%$ce+u%a +e %e5$l0a%e a c$'te&ta-iei la e. să"$r3ite în !unicipii . la i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at C$t/%1%ea ce &e e. +ac/ +i' C$t/%1%ea pu&/ *' e.i&te'-a c/%$%a +epi'+e &$lu-i$'a%ea c$'te&ta-iei. i(e+iat +up/ &/01%)i%e.ace.ecut/" P%$ce+u%a +e %e5$l0a%e a ace&tei c$'te&ta-ii e&te cea p%e0/5ut/ *' a%t" 7:? ali'" # )i 3" C$'te&ta-ia *(p$t%i0a actel$% +e e.' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" aA. precu! 3i for!ele a. i'&t%u(e'te &au $%ice alte $biecte +e 'atu%/ a<l p%e&upu'e pa%ticipa't la i'.ecut/" C$'te&ta-ia *(p$t%i0a actel$% +e e.la2%a't/ i'.ecuta%e p%i0i'+ c$'. bA )i +A c$'te&ta-ia &e .%ac-iu'ea .ecuta%e" TITLUL I= PROCEDURI !PECIALE CAP" # URMĂRIREA ŞI EUDECAREA UNOR INGRACŢIUNI GLAGRANTE ART" 7:8 I'.%ac-iu'ea al c/%ei . ia% *' ca5ul p%e0/5ut la lit" cA. la i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at C$t/%1%ea ce &e e.%ac-iu'e" ' ca5u%ile +e (ai &u&. la i'&ta'-a p%e0/5ut/ *' ali'" # &au : al a%t" 7:?.ace +e c/t%e i'&ta'-a c$(pete't/ &/ 4u+ece c$'te&ta-ia" ART" 7:6 C$'te&ta-ia p%i0it$a%e la +i&p$5i-iile ci0ile C$'te&ta-ia p%i0it$a%e la e.%ac-iu'ea +e&c$pe%it/ *' ($(e'tul &/01%)i%ii &au i(e+iat +up/ &/01%)i%e" E&te +e a&e(e'ea c$'&i+e%at/ . $%i e&te &u%p%i'& ap%$ape +e l$cul c$(ite%ii i'. ia% *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 7:# lit" cA. $%ice pe%&$a'/ a%e +%eptul &/ p%i'+/ pe .ecuta%e 'u %e5ult/ +atele )i &itua-iile +e e./ptuit$% )i &/<l c$'+uc/ *'ai'tea aut$%it/-ii" 6#T.ecuta%e &e &$lu-i$'ea5/ +e c/t%e i'&ta'-a ci0il/ p$t%i0it le2ii ci0ile" ART" 7:7 C$'te&ta-ia p%i0it$a%e la a(e'5ile 4u+icia%e C$'te&ta-ia c$'t%a e.la2%a't/ )i i'.ecuta%e p%e0/5ut/ *' a%t" 7:?.rante pedepsite prin le.ecuta%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile ale C$t/%1%ii &e . e&te u%(/%it +e pe%&$a'a 0/t/(at/.ace. +e (a%t$%ii $cula%i &au +e &t%i2/tul public./ptuit$%. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 7:# lit" aA )i bA.

#e+inerea durea ă '0 de ore. care se co!pletea ă cu dispo i+iile din pre entul cod. p%i(i'+ +$&a%ul.sau ora3e.ica%ea luc%/%il$% u%(/%i%ii pe'ale )i &e p%$'u'-/ *' cel (ult 3 5ile +e la p%i(i%e. :n ca ul în care procurorul nu a dispus tri!iterea în 9udecată în ter!en de 3 ile de la data e!iterii ordonan+ei de re+inere. p$t%i0it a%t" 3:3.anul de cercetare este obli. procurorul poate solicita 9udecătorului arestarea în"inuitului. dă rec8i itoriu prin care pune în !i3care ac+iunea penală 3i dispune tri!iterea în 9udecată 3i tri!ite dosarul instan+ei co!petente înainte de expirarea !andatului de arestare. put1'+ +i&pu'e t%i(ite%ea *' 4u+ecat/.$&t a&cultate. c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale &e . p%ecu( )i pe%&$a'el$% ca%e au .apta &/01%)it/" ' p%$ce&ul<0e%bal &e c$'&e('ea5/ +e a&e(e'ea +ecla%a-iile *'0i'uitului )i ale cel$%lalte pe%&$a'e a&cultate" Dac/ e&te ca5ul.ări. c8iar dacă nu apar+in unită+ilor teritoriale arătate !ai sus. se aplică art.%ac-iu'ii O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e&i5at *'t$c(e)te u' p%$ce&<0e%bal. t$r. ART" 7:> C$'ti'ua%ea ce%cet/%ii +up/ %e&titui%e :n ca ul c$nd 9udecătorul a e!is !andat de arestare a în"inuitului 3i procurorul a restituit cau a. în !i9loace de transport în co!un.ace $biec-ii cu p%i0i%e la ace&tea" P%$ce&ul<0e%bal &e &e('ea5/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/. cel !ai t$r iu în 3 ile de la arestarea acestuia. b$lciuri. &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e &au *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale. ART" 7:H C$'&tata%ea i'. se ur!ăresc 3i se 9udecă potri"it dispo i+iilor pre"ă ute în acest capitol.anului de cercetare sau din oficiu. 5acă procurorul aprecia ă că sunt suficiente do"e i pentru punerea în !i3care a ac+iunii penale. $%i %e&titui%ea cau5ei p$t%i0it a%t" 3:8" . c/%$%a li &e at%a2e ate'-ia c/ p$t c$(pleta +ecla%a-iile &au c/ p$t . 018 #e+inerea 3i arestarea în"inuitului sau a inculpatului :n"inuitul este re+inut. acestea calcul$ndu*se de la data expirării ordonan+ei de re+inere.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%$ce+u%ii $bi)'uite" ART" 7H? =e%i.uri. precu! 3i în orice alt loc a. *' ca%e c$'&e('ea5/ cele c$'&tatate cu p%i0i%e la . +e *'0i'uit )i +e pe%&$a'ele a&cultate" 6#T.at să continue cercetarea 3i să înainte e dosarul procurorului o dată cu în"inuitul.lo!erat.ectua c$(plet ce%ceta%ea *' te%(e'ul a%/tat *' ali'eatul p%ece+e't. or. ' ca5ul c1'+ 'u &<a putut e. 101 3i ur!ătoarele. porturi. care nu poate depă3i 10 ile.ica%ea luc%/%il$% +e ce%ceta%e pe'al/ P%$cu%$%ul. aeroporturi sau . /a sesi area or. p%$ce+ea5/ la 0e%i. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &t%1'2e )i alte p%$be" P%$ce&ul<0e%bal &e cite)te *'0i'uitului.

t%ebuie &/ +i&pu'/ a&up%a &t/%ii +e libe%tate a i'culpatului" ART" 7H8 F$t/%1%ea i'&ta'-ei I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a cau5ei *' aceea)i 5i *' ca%e &<au *'cCeiat +e5bate%ile.lat *' &ta%e +e +e-i'e%e e&te a+u& la p%$'u'-a%e" F$t/%1%ea t%ebuie %e+actat/ *' cel (ult 37 +e $%e" .i 4u+ecat/ p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite. întoc!e3te rec8i itoriu 3i înaintea ă de îndată instan+ei de 9udecată dosarul cau ei.a-/" Eu+ecata &e . u%(/%i%ea &e e.ace pe ba5a ace&t$% +ecla%a-ii )i a luc%/%il$% +i' +$&a%" I'&ta'-a p$ate +i&pu'e. (a%t$%ii p%e5e'-i. &au cel (ai t1%5iu *' u%(/t$a%ele 3 5ile" I'culpatul a. dispun$nd totodată aducerea cu !andat a !artorilor 3i a păr+ii "ătă!ate. (i'i&t%ul 4u&ti-iei p$ate +e&e('a u'a &au (ai (ulte 4u+ec/t$%ii ca%e &/ 4u+ece ace&te cau5e" ART" 7H3 M/&u%i p%e2/tit$a%e %re3edintele instan+ei fixea ă ter!enul de 9udecată. I'culpatul e&te a+u& la 4u+ecat/" Celelalte p/%-i 'u &e citea5/" Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului la 4u+ecat/ e&te $bli2at$%ie" I'&ta'-a 0e%i.ic/ +ac/ *' cau5/ &u't *'t%u'ite c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 7::" C1'+ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ *' cau5/ 'u &u't *'t%u'ite ace&te c$'+i-ii. p%ecu( )i pe%&$a'a 0/t/(at/ +ac/ e&te +e . Dac/ p%$cu%$%ul %e&tituie cau5a pe't%u c$(pleta%ea &au %e.C$nd procurorul dispune tri!iterea în 9udecată.iciu &au la ce%e%e. pe ca%e le a+uce la *'+epli'i%e *' ($+ +i%ect &au p%i' $%2a'ele +e p$li-ie" Pe't%u a+(i'i&t%a%ea p%$bel$% i'&ta'-a p$ate ac$%+a te%(e'e ca%e *' t$tal 'u t%ebuie &/ +ep/)ea&c/ #? 5ile" ART" 7H7 M/&u%i cu p%i0i%e la &ta%ea +e libe%tate C1'+ i'&ta'-a &e +e&e&i5ea5/ pe't%u i'c$(pete'-/ &au %e-i'e cau5a pe't%u a .ace%ea u%(/%i%ii pe'ale.la2%a'te p%e0/5ute *' a%t" 7:: e&te cea $bi)'uit/" Pe't%u (u'icipiile *(p/%-ite *' &ect$a%e. care nu poate depă3i ( ile de la data pri!irii dosarului.ectuea5/ p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite" Di&p$5i-iile a%t" 3:H )i 3:D &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 7H# I'&ta'-a c$(pete't/ C$(pete'-a +e 4u+ecat/ *' cau5ele p%i0it$a%e la i'. cu propunerea de arestare pre"enti"ă a inculpatului. 4u+ecata &e . $%i a(1'/ 4u+eca%ea cau5ei p$t%i0it a%t" 7H6 ali'" ulti(.ace p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite" ART" 7H6 Eu+ecata *' p%i(/ i'&ta'-/ I'&ta'-a p%$ce+ea5/ la 4u+eca%ea cau5ei a&cult1'+ pe i'culpat. *' ca%e &c$p ia (/&u%ile c$%e&pu'5/t$a%e. a+(i'i&t%a%ea +e p%$be '$i. +i' $.%ac-iu'ile .

%ac-iu'ii .C1'+ i'culpatul a . i'+i0i5ibile &au c$'e.la2%a'te pl1'2e%ea p%ealabil/ la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/" ' ace&t &c$p. c$'&tata%ea &/01%)i%ii l$% e&te $bli2at$%ie )i &e .%ac-iu'i.%ac-iu'il$% &/01%)ite +e (i'$%i" ' ca5ul i'.i &$lu-i$'ate . *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 68? ali'" 3 )i 6. c1'+ p%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' p%e5e'tul capit$l &e aplic/ 'u(ai u'$%a +i't%e i'./c1'+u<&e &epa%at" ' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au c$'e.itate.%ac-iu'ile c$'cu%e'te.ace p$t%i0it a%t" 7:H" P%$ce+u%a +e u%(/%i%e )i 4u+eca%e p%e0/5ut/ *' ace&t capit$l &e aplic/ 'u(ai *' ca5ul i'.a(i'ea5/ ac-iu'ea ci0il/ 'u(ai +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te p%e5e't/ )i &e c$'&tituie pa%te ci0il/./%/ a(1'a%ea 4u+ec/-ii" Dac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te $ u'itate +i't%e cele la ca%e &e %e.ac p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite" ART" 7H> Ca5u%i c1'+ 'u &e aplic/ p%$ce+u%a &pecial/ P%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' p%e5e'tul capit$l 'u &e aplic/ i'. ca%e e&te &cutit/ +e ta.e ' ca5 +e c$'cu%& +e i'.$&t pu& a'te%i$% *' libe%tate. ia% +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/. +up/ ca5. +ac/ i'&ta'-a p%$'u'-/ pe+eap&a *'cCi&$%ii. u%(/%i%ea )i 4u+eca%ea i'.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al $%i $ pe%&$a'/ lip&it/ +e capacitate +e e. ia% &$lu-i$'a%ea ac-iu'ii ci0ile 'u +uce la a(1'a%ea cau5ei" Dac/ 'u &u't *'t%u'ite c$'+i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te. i'&ta'-a %e5e%0/ &$lu-i$'a%ea ac-iu'ii ci0ile pe calea u'ei ac-iu'i &epa%ate.apte $%i u'$%a +i't%e i'. +ac/ p%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' p%e5e'tul capit$l &e aplic/ 'u(ai u'$%a +i't%e .e%ci-iu %e&t%1'&/.ace 'u(ai la pl1'2e%ea p%ealabil/ a pe%&$a'ei 0/t/(ate. u%(/%i%ea )i 4u+ecata &e . &e p%$ce+ea5/ la +i&4u'2e%e.%ac-iu'il$% c$'cu%e'te. pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te cCe(at/ )i *'t%ebat/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ +ac/ *'-ele2e &/ .%ac-iu'il$% .a(i'ea5/ ac-iu'ea ci0il/ cCia% *' lip&a ace&t$%a )i cCia% +ac/ 'u &<au c$'&tituit pa%te ci0il/.%act$%i.e%ci-iu &au cu capacitate +e e.ac/ pl1'2e%e *' te%(e'ul (ai &u& a%/tat" CAP" 3 PROCEDURA N CAUZELE CU INGRACTORI MINORI . i'&ta'-a e.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e .%ac-iu'il$% a%/tate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" bA )i cA )i +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ a i't%$+u& *' te%(e' +e 37 +e $%e +e la &/01%)i%ea i'. p$ate +i&pu'e a%e&ta%ea ace&tuia" I'&ta'-a e&te $bli2at/ a +i&pu'e pu'e%ea *' libe%tate a i'culpatului a%e&tat. +ac/ ace&tea &u't .e +e ti(b%u" ART" 7HH Apelul )i %ecu%&ul Te%(e'ul +e apel )i cel +e %ecu%& &u't +e 6 5ile +e la p%$'u'-a%e" D$&a%ul cau5ei &e *'ai'tea5/ i'&ta'-ei +e apel &au.ace +e u%2e'-/" ART" 7HD Ca5ul i'. i'&ta'-ei +e %ecu%& *' u%(/t$a%ele 37 +e $%e +e la +ecla%a%ea apelului $%i a %ecu%&ului" Eu+eca%ea *' apel )i *' %ecu%& &e .la2%a'te )i &/01%)ite *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 7::. ia% p%ete'-iile ace&teia p$t . ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 7H: Ac-iu'ea ci0il/ I'&ta'-a e.

ectua%ea actel$% a%/tate *' ali'" # )i 3 'u *(pie+ic/ e. la ($+ul *' ca%e p/%i'-ii. la a'tece+e'tele &ale. în afară de păr+i.cep-ia ca5ului c1'+ (i'$%ul &<a &u&t%a& +e la 4u+ecat/" /a 9udecarea cau ei se citea ă. +ac/ la +ata &e&i5/%ii i'&ta'-ei *(pli'i&e 01%&ta +e #D a'i" ART" 7D7 Pe%&$a'e cCe(ate la 4u+eca%ea (i'$%il$% Eu+eca%ea cau5ei p%i0i'+ $ i'. p%ecu( )i pe p/%i'-i. precu! 3i punerea în executare a 8otăr$rilor pri"itoare la ace3tia se fac potri"it procedurii obi3nuite.enerale. cCia% +ac/ *'t%e ti(p i'culpatul a *(pli'it 01%&ta +e #D a'i" I'culpatul ca%e a &/01%)it i'.ările din pre entul capitol 3i din sec+iunea &B71 a cap.ectua%ea a'cCetei &$ciale" A'cCeta &$cial/ c$'&t/ *' &t%1'2e%ea +e +ate cu p%i0i%e la pu%ta%ea pe ca%e (i'$%ul $ a%e *' ($+ $bi)'uit.ectuea5/ +e c/t%e pe%&$a'e +e&e('ate +e c/t%e aut$%itatea tutela%/ a c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ +$(icilia5/ (i'$%ul" ART" 7D6 C$(pu'e%ea i'&ta'-ei Cau ele în care inculpatul este !inor se 9udecă. potri"it re. autoritatea tutelară 3i părin+ii. ia% c1'+ e&te ca5ul. tut$%ele &au pe%&$a'a *' *'2%i4i%ea c/%eia &e a. la $%ice a&culta%e &au c$'.a-/ +e (i'$%" A'cCeta &$cial/ &e e. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e $bli2a-ia &/ +i&pu'/ e. cu%at$% &au pe%&$a'a *' *'2%i4i%ea $%i &up%a0e2Ce%ea c/%eia &e a.8erea căreia se .ri9irea ori supra"e. +ac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ c$'&i+e%/ 'ece&a%. cu co!pletările 3i dero.l/ (i'$%ul *)i *'+epli'e&c *'+at$%i%ile .i5ic/ )i (i'tal/ a ace&tuia. & din titlul &B al păr+ii . pe tut$%e. persoana în în. curatorul.6#T.enerale Dr!ărirea 3i 9udecarea infrac+iunilor să"$r3ite de !inori. iar dacă este ca ul.l/ (i'$%ul" Cita%ea pe%&$a'el$% p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't e&te $bli2at$%ie la e. la &ta%ea . cu e.%act$%i (i'$%i.ulilor de co!peten+ă obi3nuite.ace aplica%ea +i&p$5i-iil$% p%$ce+u%ale &peciale p%i0it$a%e la (i'$%i.$&t c%e&cut )i *' ca%e a t%/it. tutorele. la c$'+i-iile *' ca%e a .%ac-iu'e &/01%)it/ +e u' (i'$% &e .%ac-iu'ea *' ti(pul c1'+ e%a (i'$% e&te 4u+ecat p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite.%u'ta%e a (i'$%ului. I'&ta'-a c$(pu&/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% ali'eatului p%ece+e't %/(1'e c$(pete't/ &/ 4u+ece )i .ace *' p%e5e'-a ace&tuia.ectua%ea acel$% acte" ART" 7D3 Obli2ati0itatea a'cCetei &$ciale ' cau5ele cu i'. citea5/ pe +ele2atul aut$%it/-ii tutela%e. 080 5ispo i+ii . ART" 7D# Pe%&$a'ele cCe(ate la $%2a'ul +e u%(/%i%e C1'+ *'0i'uitul &au i'culpatul e&te u' (i'$% ce 'u a *(pli'it #: a'i.a-/ +e ace&ta )i *' 2e'e%al cu p%i0i%e la $%ice ele(e'te ca%e p$t &e%0i la lua%ea u'ei (/&u%i &au la aplica%ea u'ei &a'c-iu'i .ectua%ea p%e5e't/%ii (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/" Nep%e5e'ta%ea pe%&$a'el$% le2al citate la e.ii. de către 9udecători anu!e dese!na+i potri"it le.

i'&ta'-a +up/ ce *l a&cult/ p$ate +i&pu'e *'+ep/%ta%ea lui +i' )e+i'-/.%ac-iu'e.lue'-/ 'e2ati0/ a&up%a (i'$%ului" ART" 7D: I'culpa-i (i'$%i cu (a4$%i C1'+ *' aceea)i cau5/ &u't (ai (ul-i i'culpa-i.ecuta%ea (u&t%/%ii ' ca5ul c1'+ &<a luat .ea5/ u' te%(e' pe't%u c1'+ &e +i&pu'e a+uce%ea (i'$%ului.ace *' aceea)i )e+i'-/.a-/ +e (i'$% (/&u%a e+ucati0/ a (u&t%/%ii.8ere a executării sanc+iunilor nepri"ati"e de libertate de pe l$n. tut$%ele &au cu%at$%ul $%i pe%&$a'a *' *'2%i4i%ea &au &up%a0e2Ce%ea c/%eia &e a./)$a%/ &epa%at +e celelalte )e+i'-e" Şe+i'-a 'u e&te public/" La +e&. aplic1'+ *'&/ cu p%i0i%e la i'culpa-ii (i'$%i +i&p$5i-iile cup%i'&e *' ace&t capit$l" ART" 7DH E.ă acea instan+ă. acea&ta &e e.a-/ +e (i'$% (/&u%a libe%t/-ii &up%a0e2Ceate. +ac/ ap%ecia5/ c/ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/ )i +e5bate%ile a% putea a0ea $ i'.rare socială a infractorilor 3i de supra"e.%act$%ului (i'$% &e +e&. p%ecu( )i *'l$cui%ea libe%t/-ii &up%a0e2Ceate &e +i&pu' +e i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at acea&t/ (/&u%/" . )i 'u e&te p$&ibil/ +i&4u'2e%ea. +ac/ (i'$%ul )i pe%&$a'a &au %ep%e5e'ta'tul i'&titu-iei &au u'it/-ii &peciale c/%eia i &<a *'c%e+i'-at &up%a0e2Ce%ea &u't +e . $%i +ac/ e&te ca5ul.i e. i'&ta'-a 4u+ec/ *' c$(pu'e%ea p%e0/5ut/ *' a%t" 7D6 )i +up/ p%$ce+u%a $bi)'uit/. *' )e+i'-a *' ca%e &<a p%$'u'-at C$t/%1%ea" C1'+ +i' $%ice *(p%e4u%/%i (/&u%a (u&t%/%ii 'u p$ate .ecuta%e cCia% *' )e+i'-a *' ca%e e&te p%$'u'-at/.ecut/ +e *'+at/.află !inorul 3i ser"iciul de reinte. acea&t/ (/&u%/ &e pu'e *' e. &e . &e .a-/" C1'+ pu'e%ea *' e. p%ecu( )i alte pe%&$a'e cu *'cu0ii'-a%ea i'&ta'-ei" C1'+ i'culpatul e&te (i'$% &ub #: a'i. +i't%e ca%e u'ii (i'$%i )i al-ii (a4$%i.i.ecuta%e 'u &e p$ate . &/ . Pe%&$a'ele a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't au +%eptul )i *'+at$%i%ea &/ +ea l/(u%i%i.ecutat/ *'+at/ +up/ p%$'u'-a%e.l/ (i'$%ul" ART" 7DD Pu'e%ea *' e. ap/%/t$%ii p/%-il$%.ea5/ u' te%(e' pe't%u c1'+ &e +i&pu'e a+uce%ea (i'$%ului )i cCe(a%ea pe%&$a'el$% p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't" ART" 7D> Re0$ca%ea )i *'l$cui%ea libe%t/-ii &up%a0e2Ceate Re0$ca%ea (/&u%ii libe%t/-ii &up%a0e2Ceate pe't%u 0%eu'a +i' cau5ele p%e0/5ute *' a%t" #?D +i' C$+ul pe'al. precu! 3i alte persoane a căror pre en+ă este considerată necesară de către instan+ă.i./)u%a%ea 4u+ec/-ii p$t a&i&ta pe%&$a'ele a%/tate *' a%tic$lul p%ece+e't. cit1'+u<&e t$t$+at/ p/%i'-ii.ie luate" Nep%e5e'ta%ea pe%&$a'el$% le2al citate 'u *(pie+ic/ 4u+eca%ea cau5ei" ART" 7D8 De&.cep-ia ca5ului c1'+ (i'$%ul a &/01%)it +i' '$u $ i'.ecuta%e a libe%t/-ii &up%a0e2Ceate C1'+ i'&ta'-a a luat ./)u%a%ea 4u+ec/-ii Şe+i'-a *' ca%e a%e l$c 4u+eca%ea i'.$%(ule5e ce%e%i )i &/ p%e5i'te p%$pu'e%i *' p%i0i'-a (/&u%il$% ce a% u%(a &/ . cu e.

ecuta%e &e . p%ecu( )i %i+ica%ea &au p%elu'2i%ea (/&u%ii i'te%'/%ii *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e &e +i&pu' +i' $. .l/ (i'$%ul" O%2a'ul +e p$li-ie ia (/&u%i pe't%u i'te%'a%ea (i'$%ului" C$pia +e pe C$t/%1%e &e p%e+/ ce't%ului +e %ee+uca%e *' ca%e (i'$%ul e&te i'te%'at" Ce't%ul +e %ee+uca%e c$(u'ic/ i'&ta'-ei e.a-/ +e (i'$% Re0$ca%ea &au (e'-i'e%ea (/&u%il$% e+ucati0e.ace p%i' t%i(ite%ea u'ei c$pii +e pe C$t/%1%e $%2a'ului +e p$li-ie +e la l$cul u'+e &e a.%ac-iu'e" ART" 7>6 Di&p$5i-ii p%i0i'+ apelul )i %ecu%&ul Di&p$5i-iile a%t" 7D6 < 7D> &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i la 4u+ecata *' i'&ta'-a +e apel )i +e %ecu%&. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e. p%ecu( )i a (/&u%ii libe%/%ii (i'$%ului +i't%<u' ce't%u +e %ee+uca%e *'ai'te +e a +e0e'i (a4$%. *' cau5ele p%i0it$a%e la i'.%ac-iu'i &/01%)ite +e (i'$%i" CAP" 6 PROCEDURA REABILITĂRII EUDECĂTOREŞTI ART" 7>7 I'&ta'-a c$(pete't/ C$(pete't/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a %eabilit/%ii 4u+ec/t$%e)ti e&te . %e0$ca%ea libe%/%ii *'ai'te +e a +e0e'i (a4$%. &e +i&pu'e +e i'&ta'-a c$(pete't/ &/ 4u+ece acea i'.ecut/%ii (/&u%ii i'te%'/%ii E.ecuta%ea (/&u%ii e+ucati0e a i'te%'/%ii *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e p$ate .%ac-iu'e.ectua%ea i'te%'/%ii" ART" 7># !cCi(b/%i p%i0i'+ (/&u%a i'te%'/%ii Libe%a%ea (i'$%ului +i't%<u' ce't%u +e %ee+uca%e *'ai'te +e a +e0e'i (a4$%.ART" 7>? I'te%'a%ea (i'$%ului ' ca5ul *' ca%e &<a luat . &au +i't%<u' i'&titut (e+ical<e+ucati0. pu'e%ea *' e.ecuta%e +e *'+at/ a (/&u%ii luate" Pu'e%ea *' e.a-/ +e (i'$% (/&u%a e+ucati0/ a i'te%'/%ii *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e. p%elu'2i%ea &au *'l$cui%ea (/&u%ii i'te%'/%ii *'t%<u' i'&titut (e+ical<e+ucati0" ART" 7>#9# A(1'a%ea &au *'t%e%upe%ea e. p%i' aceea)i C$t/%1%e.iciu &au la &e&i5a%e +e 4u+ec/t$%ia &au t%ibu'alul ca%e a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ pe (i'$%" Aceea)i i'&ta'-/ e&te c$(pete't/ &/ +i&pu'/ %i+ica%ea. c1'+ (i'$%ul a &/01%)it +i' '$u $ i'.i a(1'at/ &au *'t%e%upt/ *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 786 )i 788" ART" 7>3 Re0$ca%ea (/&u%il$% luate .ie i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie +$(icilia5/ c$'+a('atul" ART" 7>8 Ce%e%ea +e %eabilita%e .ie i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ cau5a *' ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea pe't%u ca%e &e ce%e %eabilita%ea.

Ce%e%ea +e %eabilita%e 4u+ec/t$%ea&c/ &e ,ace +e c$'+a('at. ia% +up/ ($a%tea ace&tuia. +e &$- &au +e %u+ele ap%$piate" !$-ul &au %u+ele ap%$piate p$t c$'ti'ua p%$ce+u%a +e %eabilita%e p$%'it/ a'te%i$% +ece&ului" ' ce%e%e t%ebuie &/ &e (e'-i$'e5e@ aA a+%e&a c$'+a('atului. ia% c1'+ ce%e%ea e&te ,/cut/ +e alt/ pe%&$a'/. a+%e&a ace&teiaB bA c$'+a('a%ea pe't%u ca%e &e ce%e %eabilita%ea )i ,apta pe't%u ca%e a ,$&t p%$'u'-at/ acea c$'+a('a%eB cA l$calit/-ile u'+e c$'+a('atul a l$cuit )i l$cu%ile +e (u'c/ pe t$t i'te%0alul +e ti(p +e la e;ecuta%ea pe+ep&ei )i p1'/ la i't%$+uce%ea ce%e%ii. ia% *' ca5ul c1'+ e;ecuta%ea pe+ep&ei a ,$&t p%e&c%i&/. +e la +ata %/(1'e%ii +e,i'iti0e a C$t/%1%ii )i p1'/ la i't%$+uce%ea ce%e%iiB +A te(eiu%ile ce%e%iiB eA i'+ica-ii utile pe't%u i+e'ti,ica%ea +$&a%ului )i $%ice alte +ate pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii" La ce%e%e &e a'e;ea5/ actele +i' ca%e %eie&e c/ &u't *'+epli'ite c$'+i-iile %eabilit/%ii" ART" 7>: M/&u%i p%e(e%2/t$a%e P%e)e+i'tele i'&ta'-ei. ,i;1'+ te%(e'ul pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e %eabilita%e. +i&pu'e cita%ea peti-i$'a%ului )i a pe%&$a'el$% a c/%$% a&culta%e $ c$'&i+e%/ c/ a% ,i 'ece&a%/. ia (/&u%i pe't%u a+uce%ea +$&a%ului *' ca%e &e 2/&e)te C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e )i ce%e $ c$pie +e pe ,i)a cu a'tece+e'te pe'ale ale c$'+a('atului" ART" 7>H Re&pi'2e%ea ce%e%ii pe't%u lip&a c$'+i-iil$% +e ,$%(/ Ce%e%ea +e %eabilita%e &e %e&pi'2e pe't%u 'e*'+epli'i%ea c$'+i-iil$% +e ,$%(/ *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ a ,$&t i't%$+u&/ *'ai'te +e te%(e'ul le2alB bA c1'+ lip&e)te (e'-iu'ea p%e0/5ut/ *' a%t" 7>8 ali'" 3 lit" aA )i peti-i$'a%ul 'u &<a p%e5e'tat la te%(e'ul +e *',/-i)a%eB cA c1'+ lip&e)te 0%eu'a +i' (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 7>8 ali'" 3 lit" bA < eA )i peti-i$'a%ul 'u a c$(pletat ce%e%ea la p%i(a *',/-i)a%e )i 'ici la te%(e'ul ce i &<a ac$%+at *' 0e+e%ea c$(plet/%ii" ' ca5ul p%e0/5ut la lit" aA. ce%e%ea p$ate ,i %epetat/ +up/ *(pli'i%ea te%(e'ului le2al. ia% *' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" bA )i cA. $%ic1'+" ART" 7>D !$lu-i$'a%ea ce%e%ii La te%(e'ul ,i;at i'&ta'-a a&cult/ pe%&$a'ele citate. c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i 0e%i,ic/ +ac/ &u't *'+epli'ite c$'+i-iile ce%ute +e le2e pe't%u a+(ite%ea %eabilit/%ii" C1'+ +i' (ate%ialul a,lat la +$&a% 'u %e5ult/ +ate &u,icie'te cu p%i0i%e la *'+epli'i%ea c$'+i-iil$% +e %eabilita%e. i'&ta'-a +i&pu'e c$(pleta%ea (ate%ialului +e c/t%e pe%&$a'a i'te%e&at/. ia% +ac/ c$'&i+e%/ 'ece&a%. ce%e +e la $%2a'ele c$(pete'te %ela-ii cu p%i0i%e la c$(p$%ta%ea celui c$'+a('at" ART" 7>> !itua-ii p%i0i'+ +e&p/2ubi%ile ci0ile

C1'+ c$'+a('atul &au pe%&$a'a ca%e a ,/cut ce%e%ea +e %eabilita%e +$0e+e)te c/ 'u i<a ,$&t cu puti'-/ &/ acCite +e&p/2ubi%ile ci0ile )i cCeltuielile 4u+icia%e. i'&ta'-a. ap%ecii'+ *(p%e4u%/%ile. p$ate +i&pu'e %eabilita%ea &au p$ate &/ ac$%+e. *' 0e+e%ea &$lu-i$'/%ii ce%e%ii. u' te%(e' pe't%u a acCita *' *'t%e2i(e &au *' pa%te &u(a +at$%at/" Ace&t te%(e' 'u p$ate +ep/)i : lu'i" ' ca5 +e $bli2a-ie &$li+a%/. i'&ta'-a ,i;ea5/ &u(a ce t%ebuie acCitat/. *' 0e+e%ea %eabilit/%ii. +e c$'+a('at &au +e u%(a)ii &/i" D%eptu%ile ac$%+ate p/%-ii ci0ile p%i' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e 'u &e ($+i,ic/ p%i' C$t/%1%ea +at/ a&up%a %eabilit/%ii" ART" 8?? !u&pe'+a%ea e;a(i'/%ii ce%e%ii Dac/ *'ai'te +e &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e %eabilita%e a ,$&t pu&/ *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ pe't%u $ alt/ i',%ac-iu'e &/01%)it/ +e c$'+a('at. e;a(i'a%ea ce%e%ii &e &u&pe'+/ p1'/ la &$lu-i$'a%ea +e,i'iti0/ a cau5ei p%i0it$a%e la '$ua *'0i'ui%e" ART" 8?# Apelul )i %ecu%&ul F$t/%1%ea p%i' ca%e i'&ta'-a %e5$l0/ ce%e%ea +e %eabilita%e e&te &upu&/ apelului. ia% C$t/%1%ea p%$'u'-at/ +e i'&ta'-a +e apel e&te &upu&/ %ecu%&ului" ART" 8?3 Me'-iu'i +e&p%e %eabilita%e Dup/ %/(1'e%ea +e,i'iti0/ a C$t/%1%ii +e %eabilita%e. i'&ta'-a +i&pu'e &/ &e ,ac/ (e'-iu'e +e&p%e acea&ta pe C$t/%1%ea p%i' ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea pe't%u ca%e &< a a+(i& %eabilita%ea" ART" 8?6 A'ula%ea %eabilit/%ii A'ula%ea %eabilit/%ii &e C$t/%/)te la ce%e%ea p%$cu%$%ului. +e c/t%e i'&ta'-a p%e0/5ut/ *' a%t" 7>7" P%$ce+u%a p%e0/5ut/ pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e %eabilita%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e a'ula%e" C6%. 0 #=%6#6#=6 %6-DA=& M6T=#&6/= @6D 6 56D4=& MO#6/= :4 C6CD/ CO456M4F#&& %= 4=5#=%T @6D 6/ %#&BF#&& O#& #=@T#G4-=#&& 5= /&A=#T6T= :4 MO5 4=/=-6/ 6#T. (00 Ca uri care dau dreptul la repararea pa,ubei %ersoana care a fost conda!nată definiti" are dreptul la repararea de către stat a pa,ubei suferite, dacă în ur!a re9udecării cau ei s*a pronun+at o 8otăr$re definiti"ă de ac8itare. 6re dreptul la repararea pa,ubei 3i persoana care, în cursul procesului penal, a fost pri"ată de libertate ori căreia i s*a restr$ns libertatea în !od nele,al. %ri"area sau restr$n,erea de libertate în !od nele,al trebuie stabilită, după ca , prin ordonan+ă a procurorului de re"ocare a !ăsurii pri"ati"e sau restricti"e de

libertate, prin ordonan+ă a procurorului de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale pentru cau a pre"ă ută în art. 10 alin. 1 lit. 9< ori prin 8otăr$re a instan+ei de re"ocare a !ăsurii pri"ati"e sau restricti"e de libertate, prin 8otăr$re definiti"ă de ac8itare sau prin 8otăr$re definiti"ă de încetare a procesului penal pentru cau a pre"ă ută în art. 10 alin. 1 lit. 9<. 6re drept la repararea pa,ubei suferite 3i persoana care a fost pri"ată de libertate după ce a inter"enit prescrip+ia, a!nistia sau de incri!inarea faptei. 6#T. (0( ;elul 3i întinderea repara+iei /a stabilirea întinderii repara+iei se +ine sea!a de durata pri"ării de libertate sau a restr$n,erii de libertate suportate, precu! 3i de consecin+ele produse asupra persoanei ori asupra fa!iliei celui pri"at de libertate sau a cărui libertate a fost restr$nsă. #epara+ia constă în plata unei su!e de bani sau, +in$ndu*se sea!a de condi+iile celui îndreptă+it la repararea pa,ubei 3i de natura daunei produse, în constituirea unei rente "ia,ere ori în obli,a+ia ca, pe c8eltuiala statului, cel pri"at de libertate sau a cărui libertate a fost restr$nsă să fie încredin+at unui institut de asisten+ă socială 3i !edicală. %ersoanelor îndreptă+ite la repararea pa,ubei, care înainte de pri"area de libertate erau încadrate în !uncă, li se calculea ă, la "ec8i!ea în !uncă stabilită potri"it le,ii, 3i ti!pul c$t au fost pri"ate de libertate. #epara+ia este, în toate ca urile, suportată de stat, prin Ministerul ;inan+elor %ublice. 6#T. (01 6c+iunea pentru repararea pa,ubei 6c+iunea pentru repararea pa,ubei poate fi pornită de persoana îndreptă+ită, potri"it art. (00, iar după !oartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în între+inerea sa. 6c+iunea poate fi introdusă în ter!en de 18 luni de la data ră!$nerii definiti"e, după ca , a 8otăr$rilor instan+ei de 9udecată sau a ordonan+elor procurorului, pre"ă ute în art. (00. %entru ob+inerea reparării pa,ubei, persoana îndreptă+ită se poate adresa tribunalului în a cărui circu!scrip+ie do!icilia ă, c8e!$nd în 9udecată ci"ilă statul, care este citat prin Ministerul ;inan+elor %ublice. 6c+iunea este scutită de taxa 9udiciară de ti!bru. 6#T. (07 6c+iunea în re,res :n ca ul în care repararea pa,ubei a fost acordată potri"it art. (01, statul are ac+iune în re,res î!potri"a aceluia care, cu rea*credin+ă sau din ,ra"ă ne,li9en+ă, a pro"ocat situa+ia ,eneratoare de daune. CAP" 8 PROCEDURA N CAZ DE DI!PARIŢIE A N!CRI!URILOR EUDICIARE ART" 8?D C$'&tata%ea +i&pa%i-iei *'&c%i&ului

*'l$cui%ea &au %ec$'&titui%ea +$&a%ului $%i *'&c%i&ului +i&p/%ut" 'cCeie%ea i'&ta'-ei &e +/ .i'iti0 &$lu-i$'ate. +up/ ca5.icat/ +e pe acea&ta" ART" 8#3 Rec$'&titui%ea *'&c%i&ului C1'+ 'u e./%/ cita%ea p/%-il$%.ectua%ea p%$ce+u%ii &peciale 'l$cui%ea &au %ec$'&titui%ea &e e.' ca5ul +i&pa%i-iei u'ui +$&a% 4u+icia% &au a u'ui *'&c%i& ca%e apa%-i'e u'ui a&t.i%(at/ +e p%$cu%$% &au p%i' C$t/%1%ea i'&ta'-ei +at/ cu cita%ea p/%-il$%" F$t/%1%ea +e %ec$'&titui%e e&te &upu&/ apelului. ia% C$t/%1%ea p%$'u'-at/ +e i'&ta'-a +e apel e&te &upu&/ %ecu%&ului" CAP" : A!I!TENŢA EUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ . &e p%$ce+ea5/ la %ec$'&titui%ea ace&tuia" Rec$'&titui%ea u'ui +$&a% &e ./cut p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au p%e)e+i'tele i'&ta'-ei la ca%e &e 2/&ea +$&a%ul &au *'&c%i&ul *'t$c(e)te u' p%$ce&<0e%bal p%i' ca%e c$'&tat/ +i&pa%i-ia )i a%at/ (/&u%ile ca%e &<au luat pe't%u 2/&i%ea lui" Pe ba5a p%$ce&ului<0e%bal &e p%$ce+ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' p%e5e'tul capit$l" ART" 8?> Obiectul p%$ce+u%ii &peciale C1'+ +$&a%ul &au *'&c%i&ul +i&p/%ut e&te %ecla(at +e u' i'te%e& 4u&ti.iciale +e pe acel *'&c%i&" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ia (/&u%i pe't%u $b-i'e%ea c$piei" C$pia $b-i'ut/ -i'e l$cul *'&c%i&ului $%i2i'al p1'/ la 2/&i%ea ace&tuia" Pe%&$a'ei ca%e a p%e+at c$pia $.ace p%i' %ec$'&titui%ea *'&c%i&u%il$% pe ca%e le c$'-i'ea" ' 0e+e%ea %ec$'&titui%ii p$t . p%$cu%$%ul p%i' $%+$'a'-/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p%i' *'cCeie%e +i&pu'e.i .ectuea5/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ *'ai'tea c/%eia cau5a &e 2/&e)te pe'+i'te.icat )i 'u p$ate . +up/ ca5./cut +e u' $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e $ i'&ta'-/ +e 4u+ecat/.el +e +$&a%. +e i'&ta'-a la ca%e +$&a%ul &e 2/&e)te *' c$'&e%0a%e" C1'+ c$'&tata%ea +i&pa%i-iei &<a . a. ia% *' cau5ele +e.icial/ i &e elibe%ea5/ $ c$pie ce%ti.a%/ +e ca5ul c1'+ i'&ta'-a c$'&i+e%/ 'ece&a%/ cCe(a%ea ace&t$%a" 'cCeie%ea 'u e&te &upu&/ 'ici u'ei c/i +e atac" ART" 8#? E.i %e.ectu/%ii *'l$cui%ii $%i %ec$'&titui%ii *'&c%i&ului +i&p/%ut" ART" 8## 'l$cui%ea *'&c%i&ului 'l$cui%ea *'&c%i&ului +i&p/%ut a%e l$c atu'ci c1'+ e. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a c$'&tatat +i&pa%i-ia t%i(ite $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ c$(pete'te t$ate (ate%ialele 'ece&a%e e. altele +ec1t cele a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't.i&t/ $ c$pie $.$l$&ite $%ice (i4l$ace +e p%$b/" Re5ultatul %ec$'&titui%ii &e c$'&tat/. p%i' $%+$'a'-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ c$'.icial/ +e pe *'&c%i&ul +i&p/%ut.i&t/ c$pii $.

@ec+iunea && ??? 6bro.ectuat 6#T.at C$(i&ia %$2at$%ie +i' &t%/i'/tate 6#T.at C$'+i-iile +e %ecu'$a)te%e 6#T. (17 ??? 6bro. (''71 #e9udecarea celor 9udeca+i în lipsă în ca de extrădare .at T%a'&(ite%ea c$(i&iei %$2at$%ii 6#T.ea specială 3i în pre entul capitol. (10 ??? 6bro. (18 ??? 6bro.at Ca5u%i +e %ecu'$a)te%e 6#T. dacă prin con"en+iile interna+ionale nu se pre"ede altfel. ('0 ??? 6bro.ată C$(i&ia %$2at$%ie 6#T.ecuta%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile E. (1( ??? 6bro.at C$'+i-iile +e p%e5e'ta%e a (ate%ialel$% !ec-iu'ea III Recu'$a)te%ea C$t/%1%il$% pe'ale &au a alt$% acte 4u+icia%e &t%/i'e 6#T.ecuta%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile +i't%<$ C$t/%1%e 4u+ec/t$%ea&c/ pe'al/ &t%/i'/ &e .!ec-iu'ea I Di&p$5i-ii 2e'e%ale 6#T.at C$(i&ia %$2at$%ie *' &t%/i'/tate 6#T. (13 Condi+iile 3i !odalită+ile de reali are Condi+iile 3i !odalită+ile de reali are a asisten+ei 9udiciare interna+ionale în !aterie penală sunt cele stabilite prin dispo i+iile cuprinse în le. (11 ??? 6bro.ace p$t%i0it %e2ulil$% p%e0/5ute pe't%u e.ecuta%ea C$t/%1%il$% ci0ile &t%/i'e" @ec+iunea &B #e9udecarea în ca de extrădare 6#T.at Recu'$a)te%ea pe cale p%i'cipal/ ART" 833 E. ('1 ??? 6bro. (19 ??? 6bro.at =alabilitatea actului e.

i&c/%ii a0e%ii.:n ca ul în care se cere extrădarea unei persoane 9udecate 3i conda!nate în lipsă. cu I$%2a'e +e ce%ceta%e ale p$li-iei 4u+icia%eI" P$t%i0it a%t" II +i' O%+$'a'-a +e u%2e'-/ a Gu0e%'ului '%" #?>M3??6.e%/ la pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ &au la +i&pu'e%ea a%e&t/%ii p%e0e'ti0e.cep-ia a%t" 7?: ali'" 6 )i a%t" 7:# ali'" 6. p%e0e+e%ile +i' p%e5e'tul c$+ %e. cu e. ace&ta &e *'l$cuie)te cu te%(e'ul +e I4u+ec/t$%I" <<<<<<<<<<<<<<< .plica-i *' C$+ul pe'al Te%(e'ii &au e. &e ab%$2/" P$t%i0it a%t" II +i' Le2ea '%" 3D#M3??6. cau a "a putea fi re9udecată de către instan+a care a 9udecat în pri!ă instan+ă. la cererea conda!natului. u%(/t$%ii te%(e'i +i' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/ &e *'l$cuie&c a&t. 5ispo i+iile art. $%i +e c1te $%i &e %e.e%/ la i'&ta'-ele 4u+ec/t$%e)ti )i la pa%cCetele +e pe l1'2/ ace&teaB < I$%2a'e +e ce%ceta%e ale p$li-ieiI. $%i +e c1te $%i *' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/ te%(e'ul +e Ii'&ta'-/I &e %e.plicat *' C$+ul pe'al au acela)i *'-ele& )i *' Le2ea +e p%$ce+u%/ pe'al/" ART" 837 P%e5e'tul c$+ i't%/ *' 0i2$a%e pe +ata +e # ia'ua%ie #>:>" NOTĂ@ P$t%i0it a%t" III +i' Le2ea '%" #7#M#>>:.i'ale ART" 836 Te%(e'ii e. Di&p$5i-ii .p%e&iile al c/%$% *'-ele& e&te a'u(e e.el@ < I%a5/ te%it$%ial/I. 00( * 008 se aplică în !od corespun ător.e%it$a%e la pe+eap&a c$(pli(e'ta%/ a c$'. cu Ici%cu(&c%ip-ieI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->