P. 1
Codul de Procedura Penala Al Romaniei

Codul de Procedura Penala Al Romaniei

|Views: 5|Likes:
Published by Capraru Monica

More info:

Published by: Capraru Monica on Jan 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL ROMÂNIEI *** Republicat Textul Codului de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial nr.

78 din 30 aprilie 1997, a fost actuali at în ba a actelor nor!ati"e !odificatoare, publicate în Monitorul Oficial al #o!$niei, %artea &, p$nă la ' iunie '00(, respecti") * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. '07.'000, aprobată cu !odificări prin /e,ea nr. 0(1.'0012 * /e,ea nr. '91.'0012 * /e,ea nr. 0(1.'0012 * /e,ea nr. 700.'0012 * /e,ea nr. 7(1.'0012 * /e,ea nr. 119.'00'2 * /e,ea nr. '81.'0032 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. 11.'003, aprobată prin /e,ea nr. 3(9.'0032 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. 109.'003, aprobată cu !odificări prin /e,ea nr. 1(9.'0002 * #ectificarea publicată în Monitorul Oficial al #o!$niei, %artea &, nr. 7(1 din '9 octo!brie '0032 * /e,ea nr. 1(9.'0002 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. ((.'000, aprobată prin /e,ea nr. (08.'0002 * /e,ea nr. 30'.'0002 * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. 7'.'000, aprobată prin /e,ea nr. (7(.'0002 * /e,ea nr. 080.'0002 * /e,ea nr. (71.'0002 * /e,ea nr. 110.'00(. Codul de procedură penală a !ai fost !odificat 3i de) * Ordonan+a de ur,en+ă a -u"ernului nr. (8.'00', aprobată cu !odificări prin /e,ea nr. 110.'00(. PARTEA GENERALĂ TITLUL I REGULILE DE BAZĂ ŞI ACŢIUNILE N PROCE!UL PENAL CAP" # !COPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCE!ULUI PENAL ART" # !c$pul p%$ce&ului pe'al

P%$ce&ul pe'al a%e ca &c$p c$'&tata%ea la ti(p )i *' ($+ c$(plet a ,aptel$% ca%e c$'&tituie i',%ac-iu'i. a&t,el ca $%ice pe%&$a'/ ca%e a &/01%)it $ i',%ac-iu'e &/ ,ie pe+ep&it/ p$t%i0it 0i'$0/-iei &ale )i 'ici $ pe%&$a'/ 'e0i'$0at/ &/ 'u ,ie t%a&/ la %/&pu'+e%e pe'al/" P%$ce&ul pe'al t%ebuie &/ c$'t%ibuie la ap/%a%ea $%+i'ii +e +%ept. la ap/%a%ea pe%&$a'ei. a +%eptu%il$% )i libe%t/-il$% ace&teia. la p%e0e'i%ea i',%ac-iu'il$%. p%ecu( )i la e+uca%ea cet/-e'il$% *' &pi%itul %e&pect/%ii le2il$%" ART" 3 Le2alitatea )i $,icialitatea p%$ce&ului pe'al P%$ce&ul pe'al &e +e&,/)$a%/ at1t *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale c1t )i *' cu%&ul 4u+ec/-ii. p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute +e le2e" Actele 'ece&a%e +e&,/)u%/%ii p%$ce&ului pe'al &e *'+epli'e&c +i' $,iciu. a,a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' le2e &e +i&pu'e alt,el" ART" 6 A,la%ea a+e0/%ului ' +e&,/)u%a%ea p%$ce&ului pe'al t%ebuie &/ &e a&i2u%e a,la%ea a+e0/%ului cu p%i0i%e la ,aptele )i *(p%e4u%/%ile cau5ei. p%ecu( )i cu p%i0i%e la pe%&$a'a ,/ptuit$%ului" ART" 7 R$lul acti0 O%2a'ele +e u%(/%i%e pe'al/ )i i'&ta'-ele +e 4u+ecat/ &u't $bli2ate &/ aib/ %$l acti0 *' +e&,/)u%a%ea p%$ce&ului pe'al" ART" 8 Ga%a'ta%ea libe%t/-ii pe%&$a'ei ' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al e&te 2a%a'tat/ libe%tatea pe%&$a'ei" 4ici o persoană nu poate fi re+inută, arestată sau pri"ată de libertate în alt !od 3i nici nu poate fi supusă "reunei for!e de restr$n,ere a libertă+ii dec$t în ca urile 3i condi+iile pre"ă ute de le,e. 5acă cel î!potri"a căruia s*a luat !ăsura arestării pre"enti"e sau s*a dispus internarea !edicală ori o !ăsură de restr$n,ere a libertă+ii consideră că aceasta este ile,ală, are dreptul, în tot cursul procesului penal, să se adrese e instan+ei co!petente, potri"it le,ii. Orice persoană care a fost, în cursul procesului penal, pri"ată de libertate sau căreia i s*a restr$ns libertatea, ile,al sau pe nedrept, are dreptul la repararea pa,ubei suferite, în condi+iile pre"ă ute de le,e. ' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al. *'0i'uitul &au i'culpatul a%e&tat p%e0e'ti0 p$ate ce%e pu'e%ea *' libe%tate p%$0i5$%ie. &ub c$'t%$l 4u+icia% &au pe cau-iu'e" ART" 89# Re&pecta%ea +e('it/-ii u(a'e O%ice pe%&$a'/ ca%e &e a,l/ *' cu%& +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e 4u+ecat/ t%ebuie t%atat/ cu %e&pecta%ea +e('it/-ii u(a'e" !upu'e%ea ace&teia la t$%tu%/ &au la t%ata(e'te cu c%u5i(e. i'u(a'e $%i +e2%a+a'te e&te pe+ep&it/ p%i' le2e" 6#T. (7' %re u!+ia de ne"ino"ă+ie

Orice persoană este considerată ne"ino"ată p$nă la stabilirea "ino"ă+iei sale printr* o 8otăr$re penală definiti"ă. ART" : Ga%a'ta%ea +%eptului +e ap/%a%e D%eptul +e ap/%a%e e&te 2a%a'tat *'0i'uitului. i'culpatului )i cel$%lalte p/%-i *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al" ' cu%&ul p%$ce&ului pe'al. $%2a'ele 4u+icia%e &u't $bli2ate &/ a&i2u%e p/%-il$% +epli'a e;e%cita%e a +%eptu%il$% p%$ce&uale *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e )i &/ a+(i'i&t%e5e p%$bele 'ece&a%e *' ap/%a%e" Or,anele 9udiciare au obli,a+ia să*l încuno3tin+e e, de îndată 3i !ai înainte de a*l audia, pe în"inuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea 9uridică a acesteia 3i să*i asi,ure posibilitatea pre,ătirii 3i exercitării apărării. O%ice pa%te a%e +%eptul &/ ,ie a&i&tat/ +e ap/%/t$% *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al" O%2a'ele 4u+icia%e au $bli2a-ia &/ *'cu'$)ti'-e5e pe *'0i'uit &au i'culpat. *'ai'te +e a i &e lua p%i(a +ecla%a-ie. +e&p%e +%eptul +e a ,i a&i&tat +e u' ap/%/t$%. c$'&e('1'+u<&e acea&ta *' p%$ce&ul<0e%bal +e a&culta%e" ' c$'+i-iile )i *' ca5u%ile p%e0/5ute +e le2e. $%2a'ele 4u+icia%e &u't $bli2ate &/ ia (/&u%i pe't%u a&i2u%a%ea a&i&te'-ei 4u%i+ice a *'0i'uitului &au i'culpatului. +ac/ ace&ta 'u a%e ap/%/t$% ale&" 6#T. 7 /i!ba în care se desfă3oară procesul penal :n procesul penal procedura 9udiciară se desfă3oară în li!ba ro!$nă. :n fa+a or,anelor 9udiciare se asi,ură păr+ilor 3i altor persoane c8e!ate în proces folosirea li!bii !aterne, actele procedurale întoc!indu*se în li!ba ro!$nă. 6#T. 8 ;olosirea li!bii oficiale prin interpret %ăr+ilor care nu "orbesc sau nu în+ele, li!ba ro!$nă ori nu se pot expri!a li se asi,ură, în !od ,ratuit, posibilitatea de a lua cuno3tin+ă de piesele dosarului, dreptul de a "orbi, precu! 3i dreptul de a pune conclu ii în instan+ă, prin interpret. CAP" 3 ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CI=ILĂ N PROCE!UL PENAL !ec-iu'ea I Ac-iu'ea pe'al/ ART" > Obiectul )i e;e%cita%ea ac-iu'ii pe'ale Ac-iu'ea pe'al/ a%e ca $biect t%a2e%ea la %/&pu'+e%e pe'al/ a pe%&$a'el$% ca%e au &/01%)it i',%ac-iu'i" Ac-iu'ea pe'al/ &e pu'e *' (i)ca%e p%i' actul +e i'culpa%e p%e0/5ut +e le2e" Ac-iu'ea pe'al/ &e p$ate e;e%cita *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al" ART" #? Ca5u%ile *' ca%e pu'e%ea *' (i)ca%e &au e;e%cita%ea ac-iu'ii pe'ale e&te *(pie+icat/

c1'+ e.e2 4A e. c1'+ 'u e.e%citat/ +ac/@ aA .A < CA )i 4A. ia% c1'+ a . ac-iu'ea pe'al/ p$ate .apta a% putea at%a2e (/&u%i $%i &a'c-iu'i altele +ec1t cele p%e0/5ute +e le2ea pe'al/. &e&i5ea5/ $%2a'ul c$(pete't" 6#T.i&te'-a 0%eu'uia +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #?@ #" ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale p%$cu%$%ul.aptei +e. aut$%i5a%ea &au &e&i5a%ea $%2a'ului c$(pete't $%i alt/ c$'+i-ie p%e0/5ut/ +e le2e.i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/B cA *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale. +A )i eA. 13 Continuarea procesului penal în ca de a!nistie. 'ece&a%/ pe't%u pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'aleB 2A a i'te%0e'it a('i&tia &au p%e&c%ip-ia $%i +ece&ul .%ac-iu'iB cA . c1'+ e.A < 4A" ART" #3 !e&i5a%ea alt$% $%2a'e +ec1t cele 4u+icia%e ' ca5u%ile a%/tate *' a%t" #? lit" bA.apta 'u e&te p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/B b9#A . +i&pu'e@ aA cla&a%ea. p%$cu%$%ul ca%e +i&pu'e cla&a%ea &au &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eA. *' ca5ul i'.%ac-iu'iiB eA e.ecte cCia% +ac/ . &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e.i&t/ 0%eu'a +i' cau5ele ca%e *'l/tu%/ ca%acte%ul pe'al al .$&t pu&/ *' (i)ca%e 'u (ai p$ate .i&t/B bA .apteiB . acCita%ea )i *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al C1'+ &e c$'&tat/ e.ere a pl$n. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" .i&t/ *'0i'uit *' cau5/B bA &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e.apta 'u e.i'iti0 4u+ecate i &<a% +a $ alt/ *'ca+%a%e 4u%i+ic/" ' ca5ul p%e0/5ut la lit" .i e.$&t %et%a&/ pl1'2e%ea p%ealabil/ $%i p/%-ile &<au *(p/cat. la p%$pu'e%ea $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ &au +i' $.apta 'u p%e5i't/ 2%a+ul +e pe%ic$l &$cial al u'ei i'.Ac-iu'ea pe'al/ 'u p$ate .i pu&/ *' (i)ca%e.iciu.$&t &/01%)it/ +e *'0i'uit &au +e i'culpatB +A .apta 'u a . prescrip+ie sau retra.erii prealabile ori de existen+ă a unei cau e de nepedepsire . +ac/ ap%ecia5/ c/ .i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/B 3" ' cu%&ul 4u+ec/-ii i'&ta'-a p%$'u'-/@ aA acCita%ea *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eAB bA *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" .A lip&e)te pl1'2e%ea p%ealabil/ a pe%&$a'ei 0/t/(ate.i&t/ aut$%itate +e luc%u 4u+ecat" (pie+ica%ea p%$+uce e.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e %et%a2e%ea pl1'2e%ii &au *(p/ca%ea p/%-il$% *'l/tu%/ %/&pu'+e%ea pe'al/B iA &<a +i&pu& *'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'aleB i71< există o cau ă de nepedepsire pre"ă ută de le.aptei *i lip&e)te u'ul +i' ele(e'tele c$'&tituti0e ale i'.A. $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e p%$'u'-/ acCita%ea. *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale./ptuit$%uluiB CA a .i pu&/ *' (i)ca%e ulte%i$% *' c$'+i-ii le2ale" ART" ## Cla&a%ea.

iar instan+a de 9udecată pronun+ă încetarea procesului penal.%ac-iu'e 'u *'l/tu%/ +%eptul ace&tei pe%&$a'e +e a pa%ticipa *' calitate +e pa%te 0/t/(at/ *' aceea)i cau5/" Ac-iu'ea ci0il/ e&te &cutit/ +e ta. prescrip+ie sau retra. &e ac$%+/ +e&p/2ubi%i b/'e)ti pe't%u . p%i' c$'&titui%ea pe%&$a'ei 0/t/(ate ca pa%te ci0il/" Repa%a%ea pa2ubei &e .ace *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2ii ci0ile@ aA *' 'atu%/. i< 3i i71<. p%ecu( )i *' . cu excep+ia ca urilor pre"ă ute în art.iciu.e%cita%ea ac-iu'ii ci0ile Ac-iu'ea ci0il/ a%e ca $biect t%a2e%ea la %/&pu'+e%e ci0il/ a i'culpatului. p%i' %e&titui%ea luc%ului.ere a pl$n. . precu! 3i în ca ul existen+ei unei cau e de nepedepsire. *' (/&u%a *' ca%e %epa%a%ea *' 'atu%/ 'u e&te cu puti'-/" De a&e(e'ea. 10 alin. ia% i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p%$'u'-/ acCita%ea" 5acă nu se constată "reunul dintre ca urile pre"ă ute în art.i al/tu%at/ ac-iu'ii pe'ale *' ca+%ul p%$ce&ului pe'al.erii prealabile.$&t lip&it/ pa%tea ci0il/" 6c+iunea ci"ilă poate a"ea ca obiect 3i tra. potri"it le. a< * e<.$l$&ul +e ca%e a .:n ca de a!nistie.e%it $ 0/t/(a%e p%i' i'. ART" #8 C$'&titui%ea ca pa%te ci0il/ Pe%&$a'a 0/t/(at/ &e p$ate c$'&titui pa%te ci0il/ *' c$'t%a *'0i'uitului &au i'culpatului )i pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te" C$'&titui%ea ca pa%te ci0il/ &e p$ate . 10 alin.ii'-a%ea t$tal/ $%i pa%-ial/ a u'ui *'&c%i& )i p%i' $%ice alt (i4l$c +e %epa%a%eB bA p%i' plata u'ei +e&p/2ubi%i b/'e)ti. în"inuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.erea la răspundere ci"ilă pentru repararea daunelor !orale. p%$cu%$%ul +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e.ie *' .%ac-iu'ii. procurorul dispune încetarea ur!ăririi penale.ie *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. 1 lit. Dac/ &e c$'&tat/ 0%eu'ul +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eA.ii ci"ile. 1 lit. la ce%e%e &au +i' $.a-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p1'/ la citi%ea actului +e &e&i5a%e" Calitatea +e pa%te ci0il/ a pe%&$a'ei ca%e a &u. p%i' +e&. p%i' %e&tabili%ea &itua-iei a'te%i$a%e &/01%)i%ii i'. p%ecu( )i a p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te" Ac-iu'ea ci0il/ p$ate .a-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p1'/ la citi%ea actului +e &e&i5a%e" . .a +e ti(b%u" ART" #: Pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te I't%$+uce%ea *' p%$ce&ul pe'al a pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te p$ate a0ea l$c. !ec-iu'ea II Ac-iu'ea ci0il/ ART" #7 Obiectul )i e.

p%i' C$t/%1%ea %/(a&/ +e.a-a i'&ta'-ei ac-iu'ea ci0il/ p$%'it/ +e pe%&$a'a 0/t/(at/" C$nd cel "ătă!at este o persoană lipsită de capacitate de exerci+iu sau cu capacitate de exerci+iu restr$nsă.i'iti0/ a cau5ei pe'ale" De a&e(e'ea.a-a i'&ta'-ei ci0ile. +ac/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale a a0ut l$c ulte%i$% &au p%$ce&ul pe'al a . persoanei care îi încu"iin+ea ă actele. c$nd cel "ătă!at este o persoană lipsită de capacitate de exerci+iu sau cu capacitate de exerci+iu restr$nsă.Pe%&$a'a %e&p$'&abil/ ci0il(e'te p$ate i'te%0e'i *' p%$ce&ul pe'al p1'/ la te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti la p%i(a i'&ta'-/.al. lu1'+ p%$ce+u%a +i' &ta+iul *' ca%e &e a.ubei 3i a daunelor !orale. precu! 3i date cu pri"ire la faptele prin care acestea au fost pricinuite. t$ate +%eptu%ile pe ca%e le2ea le p%e0e+e pe't%u *'0i'uit &au i'culpat" 6#T. ac-iu'ea i't%$+u&/ la i'&ta'-a ci0il/ &e &u&pe'+/" Pe%&$a'a 0/t/(at/ ca%e a p$%'it ac-iu'ea *' . c8iar dacă persoana "ătă!ată nu este constituită parte ci"ilă. prin repre entantul său le. 17 =xercitarea din oficiu a ac+iunii ci"ile 6c+iunea ci"ilă se porne3te 3i se exercită 3i din oficiu.ată să se pronun+e din oficiu asupra reparării pa. *' ce p%i0e)te ac-iu'ea ci0il/. ART" #> Ac-iu'ea a+%e&at/ i'&ta'-ei ci0ile %ersoana "ătă!ată care nu s*a constituit parte ci"ilă în procesul penal poate introduce la instan+a ci"ilă ac+iune pentru repararea pa.anul de ur!ărire penală sau instan+a de 9udecată "a cere persoanei "ătă!ate ca. să pre inte situa+ia cu pri"ire la întinderea pa. a l/&at 'e&$lu-i$'at/ ac-iu'ea ci0il/" . or. :n acest scop. +a% ace&ta a .ubei !ateriale 3i a daunelor !orale pricinuite prin infrac+iune.at să sus+ină interesele ci"ile ale acesteia.a-a i'&ta'-ei ci0ile &e &u&pe'+/ p1'/ la %e5$l0a%ea +e. +ac/ i'&ta'-a pe'al/. c$nd participă la 9udecată.$&t &u&pe'+at" ' ca5 +e %elua%e a p%$ce&ului pe'al. Eu+ecata *' .ubei !ateriale 3i a daunelor !orale.i'iti0/" ART" 3? Ca5u%i &peciale +e %e5$l0a%e a ac-iu'ii ci0ile Pe%&$a'a 0/t/(at/ c$'&tituit/ pa%te ci0il/ *' p%$ce&ul pe'al p$ate &/ p$%'ea&c/ ac-iu'e *' . procurorul.l/ *' ($(e'tul i'te%0e'-iei" Pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te a%e.$&t %eluat +up/ &u&pe'+a%e" P/%/&i%ea i'&ta'-ei ci0ile 'u p$ate a0ea l$c +ac/ acea&ta a p%$'u'-at $ C$t/%1%e cCia% 'e+e. ori. c8iar dacă nu este constituită parte ci"ilă. este obli.a-a i'&ta'-ei ci0ile p$ate &/ p/%/&ea&c/ acea&t/ i'&ta'-/ )i &/ &e a+%e&e5e $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. p$ate &/ p$%'ea&c/ ac-iu'e *' . ART" #D !u&-i'e%ea ac-iu'ii ci0ile +e c/t%e p%$cu%$% P%$cu%$%ul p$ate &u&-i'e *' . după ca .iciu ac-iu'ea ci0il/ *' p%$ce&ul pe'al.a-a i'&ta'-ei ci0ile pe%&$a'a 0/t/(at/ ca%e &<a c$'&tituit pa%te ci0il/ &au pe't%u ca%e &<a p$%'it +i' $. &nstan+a este obli.i'iti0/.

apta *'0i'uitului &au i'culpatului.i'iti0/ a i'&ta'-ei pe'ale a%e aut$%itate +e luc%u 4u+ecat *' . ($%al/ &au (ate%ial/.a-/ +e &ucce&$%i Ac-iu'ea ci0il/ %/(1'e *' c$(pete'-a i'&ta'-ei pe'ale *' ca5 +e +ece& al u'eia +i' p/%-i. pe't%u pa2ubele p%$0$cate p%i' .e%it p%i' . *' ca5 +e %e$%2a'i5a%e a ace&teia.i&te'-a .apta pe'al/ $ 0/t/(a%e . p$t%i0it le2ii ci0ile.a-a i'&ta'-ei ci0ile ca%e 4u+ec/ ac-iu'ea ci0il/.ectele C$t/%1%ii ci0ile *' pe'al F$t/%1%ea +e. diferen+a poate fi cerută pe calea unei ac+iuni la instan+a ci"ilă.i5ic/.aptei.ii'-a%e &au +e +i5$l0a%e &e i't%$+uc *' cau5/ licCi+at$%ii" ART" 33 Aut$%itatea C$t/%1%ii pe'ale *' ci0il )i e. persoana "ătă!ată se poate adresa cu ac+iune la instan+a ci"ilă pentru repararea pa.e%cit/ ac-iu'ea ci0il/ *' ca+%ul p%$ce&ului pe'al &e 'u(e)te pa%te ci0il/" Pe%&$a'a cCe(at/ *' p%$ce&ul pe'al &/ %/&pu'+/. a pe%&$a'ei ca%e a &/01%)it<$ )i a 0i'$0/-iei ace&teia" !ec-iu'ea III P/%-ile *' p%$ce&ul pe'al ART" 36 I'culpatul Pe%&$a'a *(p$t%i0a c/%eia &<a pu& *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ e&te pa%te *' p%$ce&ul pe'al )i &e 'u(e)te i'culpat" ART" 37 Alte p/%-i *' p%$ce&ul pe'al Pe%&$a'a ca%e a &u. 5e ase!enea. +ac/ pa%ticip/ *' p%$ce&ul pe'al.ral reparate.aptei pe'ale.e%cita%ea ac-iu'ii ci0ile +e c/t%e &au . &e i't%$+uce *' cau5/ u'itatea &ucce&$a%e *' +%eptu%i. cu p%i0i%e la e. cu p%i0i%e la e. ia% *' ca5 +e +e&. a pe%&$a'ei ca%e a &/01%)it<$ )i a 0i'$0/-iei ace&teia" F$t/%1%ea +e.:n ca urile în care ac+iunea ci"ilă a fost exercitată din oficiu.$&t &$lu-i$'at/ ac-iu'ea ci0il/ 'u a%e aut$%itate +e luc%u 4u+ecat *' . &e 'u(e)te pa%te %e&p$'&abil/ ci0il(e'te" TITLUL II COMPETENŢA CAP" # GELURILE COMPETENŢEI .i'iti0/ a i'&ta'-ei ci0ile p%i' ca%e a .a-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ )i a i'&ta'-ei pe'ale.uba 3i daunele !orale nu au fost inte. dacă se constată din probe noi că pa.i&te'-a . &e 'u(e)te pa%te 0/t/(at/" Pe%&$a'a 0/t/(at/ ca%e e. ART" 3# E.ubelor !ateriale 3i a daunelor !orale care s*au născut ori s*au descoperit după pronun+area 8otăr$rii penale de pri!a instan+ă. i't%$+uc1'+u<&e *' cau5/ ($)te'it$%ii ace&teia" Dac/ u'a +i' p/%-i e&te $ pe%&$a'/ 4u%i+ic/.

cep-ia cel$% p%i0i'+ i'. '. !uni+ii sau !aterii explo i"e ori radioacti"e2 bA i'.apta p%i0e)te &i&te(ul ba'ca%B . precu! 3i alte infrac+iuni să"$r3ite în le. '8 Co!peten+a tribunalului !ilitar teritorial Tribunalul !ilitar teritorial) . art. '(0. '1( alin. 3.%ac-iu'ile &/01%)ite cu i'te'-ie.e. cu excep+ia celor date în co!peten+a altor instan+e2 b< infrac+iunile pre"ă ute de Codul penal în art. 190.%ac-iu'ile (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aAB 6" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. 179. 6#T. ca%e au a0ut ca u%(a%e ($a%tea u'ei pe%&$a'eB cA i'. art. precu! 3i infrac+iunile pri"ind traficul 3i consu!ul ilicit de dro.%ac-iu'ile. art. 6#T. art.ătură cu îndatoririle de ser"iciu. art.A alte i'. '((. +ac/ . co!ise de !ilitari p$nă la . '1 Co!peten+a tribunalului !ilitar Tribunalul !ilitar) 1. precu! 3i infrac+iunea de contrabandă. 197 alin. dacă a a"ut ca obiect ar!e. 308 * 3(0. 9udecă în pri!ă instan+ă) a< infrac+iunile pre"ă ute în art. '11 * '70. art.cep-ia cel$% +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a alt$% i'&ta'-e" >udecătoria solu+ionea ă 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. ART" 3H C$(pete'-a t%ibu'alului T%ibu'alul@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ a< infrac+iunile pre"ă ute de Codul penal în art. 3. să"$r3ite de ci"ili2 '. 331 * 3(' din Codul penal. art. '7971.uri2 eA i'.%ac-iu'ile p%i0i'+ &i2u%a'-a 'a-i$'al/ a R$(1'iei p%e0/5ute *' le2i &pecialeB d< infrac+iunea de spălare a banilor. '. 31' 3i 317. art. '98.e. 189 alin. '1(71 alin.%au+ul$a&/. '71 3i 3. '(7. '1'. '73 * '71 c$nd s*a produs o catastrofă de cale ferată. 170 * 177.radul de colonel inclusi". '('.e. art. cu e. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le.%ac-iu'ea +e ba'c%ut/ . 4u+ec/ apelu%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii *' p%i(/ i'&ta'-/. p%ecu( )i *' alte ca5u%i a'u(e p%e0/5ute +e le2eB 0. cu e.!ec-iu'ea I C$(pete'-a +up/ (ate%ie )i +up/ calitatea pe%&$a'ei ART" 38 C$(pete'-a 4u+ec/t$%iei Eu+ec/t$%ia 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/ t$ate i'. '09 alin. '11 alin. (.%ac-iu'i +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB 3" ca i'&ta'-/ +e apel.%ac-iu'il$% (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA. 4u+ec/ %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii. *' ca5ul i'. 3 3i 0. art. 9udecă 3i solu+ionea ă 3i alte cau e anu!e pre"ă ute de le. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între 9udecătoriile din circu!scrip+ia sa.

procurorii 3i controlorii financiari ai ca!erelor de conturi 9ude+ene. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între tribunale sau între 9udecătorii 3i tribunale din circu!scrip+ia sa ori între 9udecătorii din circu!scrip+ia unor tribunale diferite aflate în circu!scrip+ia Cur+ii. 4u+ec/ %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate +e t%ibu'ale *' apel. cu excep+ia infrac+iunilor !en+ionate în art. ca instan+ă de apel. precu! 3i de controlorii financiari de la Curtea de Conturi2 +A alte i'. ART" 3D9# C$(pete'-a Cu%-ii +e Apel Cu%tea +e Apel@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ aA i'.1. '79 alin. '7 pct. 1(( * 173 3i art. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între tribunalele !ilitare din circu!scrip+ia sa. ' lit. a< 3i a infrac+iunilor contra ordinii 3i disciplinei !ilitare. de !ilitari p$nă la .ătură cu îndatoririle de ser"iciu. 4u+ec/ apelu%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate *' p%i(/ i'&ta'-/ +e t%ibu'aleB 6" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. precu! 3i în alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. a< 3i al infrac+iunilor contra ordinii 3i disciplinei !ilitare. p%ecu( )i +e '$ta%ii publiciB c< infrac+iunile să"$r3ite de 9udecătorii.%ac-iu'i +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB e< ??? 6bro. să"$r3ite de !ilitari2 . a< * e<. sanc+ionate de le. 9udecă în pri!ă instan+ă) a< infrac+iunile !en+ionate în art. să"$r3ite în le. solu+ionea ă cererile prin care s*a solicitat extrădarea sau transferul persoanelor conda!nate în străinătate. +e p%$cu%$%ii +e la pa%cCetele +e pe l1'2/ ace&te i'&ta'-e.e în co!peten+a sa2 '.radul de colonel inclusi"2 b< alte infrac+iuni date prin le. 1 lit. ca instan+ă de recurs.e cu pedeapsa înc8isorii de cel !ult ' ani2 3. sanc+ionate de le.e2 (. 3(1 * 311. ' lit.%ac-iu'ile &/01%)ite +e 4u+ec/t$%ii +e la 4u+ec/t$%ii )i t%ibu'ale. p%ecu( )i *' alte ca5u%i a'u(e p%e0/5ute +e le2eB 0.e cu pedeapsa înc8isorii de cel !ult ' ani. 9udecă recursurile î!potri"a 8otăr$rilor pronun+ate de tribunalele !ilitare în ca ul infrac+iunilor !en+ionate în art. '79 alin.%ac-iu'ile p%e0/5ute +e C$+ul pe'al *' a%t" #88 < #H6 )i 68: < 6:#B bA i'.ată 3" ca i'&ta'-/ +e apel. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le.ată f< ??? 6bro.e.e2 0. 9udecă apelurile î!potri"a 8otăr$rilor pronun+ate în pri!ă instan+ă de tribunalele !ilitare. ART" 3D93 C$(pete'-a Cu%-ii Milita%e +e Apel Cu%tea Milita%/ +e Apel@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ a< infrac+iunile pre"ă ute de Codul penal în art.

. de !e!brii.ii cultel$% %eli2i$a&e $%2a'i5ate *' c$'+i-iile le2ii )i +e ceilal-i (e(b%i ai 'altului Cle%. p%ecu( )i *' alte ca5u%i a'u(e p%e0/5ute +e le2eB 0. ca i'&ta'-e +e apel.lictele +e c$(pete'-/ *' ca5u%ile *' ca%e 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie e&te i'&ta'-a &upe%i$a%/ c$(u'/B bA ca5u%ile *' ca%e cu%&ul 4u&ti-iei e&te *'t%e%uptB cA ce%e%ile +e &t%/(uta%e" . de sec+ia penală a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie. a!irali. de 9udecătorii de la cur+ile de apel 3i Curtea Militară de 6pel. ART" 3> C$(pete'-a 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie@ #" 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/@ aA i'. precu! 3i de procurorii de la parc8etele de pe l$n. p%ecu( )i +e p%$cu%$%ii (ilita%i +e la pa%cCetele (ilita%e +e pe l1'2/ ace&te i'&ta'-eB cA alte i'.enerali 3i c8estori2 eA i'.islati" 3i de 6"ocatul %oporului2 d< infrac+iunile să"$r3ite de !are3ali. 4u+ec/ apelu%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% p%$'u'-ate *' p%i(/ i'&ta'-/ +e t%ibu'alele (ilita%e te%it$%ialeB 6" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. 9udecătorii 3i procurorii Cur+ii de Conturi. precu! 3i alte ca uri pre"ă ute de le.istra+ii asisten+i de la :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie.%ac-iu'ile &/01%)ite +e )e. +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB c< recursurile î!potri"a 8otăr$rilor penale pronun+ate.ă aceste instan+e 3i de procurorii %arc8etului 4a+ional 6nticorup+ie2 2A alte cau5e +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB 3" ca i'&ta'-/ +e %ecu%&. 4u+ec/@ aA %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate. *' p%i(/ i'&ta'-/.bA i'. +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB bA %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale p%$'u'-ate.at 8" &$lu-i$'ea5/@ aA c$'.%ac-iu'ile &/01%)ite +e &e'at$%i )i +eputa-iB bA i'.e.e2 6" 4u+ec/ %ecu%&u%ile *' i'te%e&ul le2iiB 0. ca%e au cel pu-i' %a'2ul +e a%Cie%eu &au ecCi0ale't al ace&tuiaB f< infrac+iunile să"$r3ite de 9udecătorii 3i !a.%ac-iu'ile &/01%)ite +e 4u+ec/t$%ii t%ibu'alel$% (ilita%e )i ai t%ibu'alel$% (ilita%e te%it$%iale. 4u+ec/ %ecu%&u%ile *(p$t%i0a C$t/%1%il$% p%$'u'-ate +e t%ibu'alele (ilita%e te%it$%iale *' apel. de pre3edintele Consiliului /e. precu! 3i alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. în pri!ă instan+ă.%ac-iu'i +ate p%i' le2e *' c$(pete'-a &aB 3" ca i'&ta'-/ +e apel. solu+ionea ă conflictele de co!peten+ă i"ite între tribunalele !ilitare teritoriale sau între tribunalele !ilitare 3i tribunalele !ilitare teritoriale ori între tribunalele !ilitare din ra a de co!peten+ă a unor tribunale !ilitare teritoriale diferite.%ac-iu'ile &/01%)ite +e (e(b%ii Gu0e%'uluiB c< infrac+iunile să"$r3ite de 9udecătorii Cur+ii Constitu+ionale. ??? 6bro.

afară de ca ul c$nd prin le.itate ART" 63 Reu'i%ea cau5el$% .a%/ +e ca5ul *' ca%e p%i' le2e &e +i&pu'e alt.el" I'.ă cur+ile de apel ori de pe l$n.el" !ec-iu'ea III C$(pete'-a *' ca5 +e i'+i0i5ibilitate )i c$'e.%ac-iu'ile &/01%)ite *' -a%/ C$(pete'-a +up/ te%it$%iu e&te +ete%(i'at/ +e@ aA l$cul u'+e a . se 9udecă de >udecătoria @ectorului '.l/ p%i(ul l$c +e ate%i5a%e pe te%it$%iul %$(1'" Dac/ 'a0a 'u a'c$%ea5/ *'t%<u' p$%t %$(1' &au +ac/ ae%$'a0a 'u ate%i5ea5/ pe te%it$%iul %$(1'.d< alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. după ca . a.urată buna desfă3urare a procesului penal.%ac-iu'iiI &e *'-ele2e l$cul u'+e &<a +e&.l/ p%i(ul p$%t %$(1' *' ca%e a'c$%ea5/ 'a0a. să fie asi. de instan+a co!petentă după !aterie 3i calitatea persoanei.ă tribunale sau de către un or.a%/ +e ca5ul *' ca%e p%i' le2e &e +i&pu'e alt.$&t &/01%)it/ i'. iar în celelalte ca uri. stabile3te căreia dintre instan+ele pre"ă ute în alin.%ac-i$'al/.%ac-iu'ile &/01%)ite *' &t%/i'/tate &nfrac+iunile să"$r3ite în afara teritoriului +ării se 9udecă. 5acă acesta nu are do!iciliul 3i nici nu locuie3te în #o!$nia. iar fapta este de co!peten+a 9udecătoriei.an de cercetare central ori 9ude+ean.e se dispune altfel./ptuit$%ulB cA l$cul u'+e l$cuie)te . *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &<a e. din !unicipiul Aucure3ti.%ac-iu'ea &/01%)it/ pe $ 'a0/ e&te +e c$(pete'-a i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ectuat u%(/%i%ea pe'al/" C$nd ur!ărirea penală se efectuea ă de către %arc8etul de pe l$n. P%i' Il$cul &/01%)i%ii i'. procurorul. I'./ptuit$%ulB +A l$cul u'+e l$cuie)te pe%&$a'a 0/t/(at/" Eu+eca%ea cau5ei %e0i'e aceleia +i't%e i'&ta'-ele c$(pete'te p$t%i0it ali'" #.e. prin rec8i itoriu. *' t$tul &au *' pa%te. de către instan+ele ci"ile sau !ilitare în a căror circu!scrip+ie î3i are do!iciliul sau locuie3te făptuitorul./)u%at acti0itatea i'. +in$nd sea!a ca. 1 îi re"ine co!peten+a de a 9udeca. c$(pete'-a e&te cea p%e0/5ut/ *' ali'" #. a.%ac-iu'eaB bA l$cul u'+e a .ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie sau de către parc8etele de pe l$n. !ec-iu'ea II C$(pete'-a te%it$%ial/ ART" 6? C$(pete'-a pe't%u i'.$&t p%i'& . $%i l$cul u'+e &<a p%$+u& %e5ultatul ace&teia" ART" 6# C$(pete'-a pe't%u i'.%ac-iu'ea &/01%)it/ pe $ ae%$'a0/ e&te +e c$(pete'-a i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. în raport cu î!pre9urările cau ei.

rad cu instan+a ci"ilă.a0$%i5a%ea i'.%ac-iu'iB +A c1'+ *'t%e +$u/ &au (ai (ulte i'./ptuit$%ii %e0i'e i'&ta'-ei (ai *'t1i &e&i5ate.aptel$% &au +up/ calitatea pe%&$a'el$% apa%-i'e u'$% i'&ta'-e +e 2%a+ +i. 5acă instan+a ci"ilă superioară este :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie. c$(pete'-a +e a 4u+eca t$ate cau5ele %eu'ite %e0i'e i'&ta'-ei &upe%i$a%e *' 2%a+" Dac/ +i't%e i'&ta'-e u'a e&te ci0il/. +ac/ c$(pete'-a *' %ap$%t cu +i. +up/ $ p%ealabil/ *'-ele2e%e *'t%e i'.e%it.itate E&te c$'e. (ai (ult$% i'&ta'-e +e 2%a+ e2al./ptuit$%ul ca%e a +ete%(i'at c$(pete'-a ace&tei i'&ta'-e &<a +i&pu& *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al $%i &<a p%$'u'-at acCita%ea" T/i'ui%ea. co!peten+a re"ine instan+ei !ilitare ec8i"alente în .%ac-iu'i au . $%i e&te &/01%)it/ pe't%u a *'le&'i &au a a&i2u%a &u&t%a2e%ea +e la %/&pu'+e%e pe'al/ a .%ac-iu'i e.itate. 4u+ecata *' p%i(/ i'&ta'-/. p$t%i0it le2ii.%ac-iu'e e&te &/01%)it/ pe't%u a p%e2/ti./ptui%e a 4u&ti-iei" ART" 68 C$(pete'-a *' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au c$'e. C$(pete'-a +e a 4u+eca cau5ele %eu'ite %/(1'e +$b1'+it/ i'&ta'-ei./ptuit$%ului altei i'.%act$%ului )i 'e+e'u'-a%ea u'$% i'.%act$%iB cA c1'+ $ i'.%ac-iu'i.itate ' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au c$'e.%ac-iu'i &u't &/01%)ite *' ti(p $%i *' l$c +i. c$(pete'-a +e a 4u+eca t$ate .e%it. ia% +ac/ c$(pete'-a +up/ 'atu%a ./ptuit$%ii.apta &au pe't%u . c$(pete'-a %e0i'e i'&ta'-ei (ilita%e" 5acă instan+a ci"ilă este superioară în . *' acela)i ti(p )i *' acela)i l$cB bA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'.itate.$&t &/01%)ite p%i' acela)i actB cA *' ca5ul i'. &e e.i&t/ le2/tu%/ )i %eu'i%ea cau5el$% &e i(pu'e pe't%u $ bu'/ *'.%ac-iu'e" ART" 67 Ca5u%ile +e c$'e.aptele )i pe t$-i . a *'le&'i &au a a&cu'+e c$(ite%ea altei i'./ptuit$%i $%i +i.e%ite.e%i-ii .%ac-iu'i &u't &/01%)ite p%i' acte +i.e%itele .%ac-iu'i &u't +e c$(pete'-a i'&ta'-ei ca%e 4u+ec/ i'. ia% alta (ilita%/.itate@ aA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'.%ac-iu'ea la ca%e ace&tea &e %e. .%ac-iu'ii c$'ti'uate &au *' $%ice alte ca5u%i c1'+ +$u/ &au (ai (ulte acte (ate%iale alc/tuie&c $ &i'2u%/ i'.%ac-iu'i au pa%ticipat (ai (ulte pe%&$a'eB bA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'.ectuea5/ +e aceea)i i'&ta'-/" ART" 66 Ca5u%ile +e i'+i0i5ibilitate E&te i'+i0i5ibilitate@ aA c1'+ la &/01%)i%ea u'ei i'. +e u'a &au +e (ai (ulte pe%&$a'e *(p%eu'/.apte apa%-i'e.aptele )i pe't%u t$-i .e%/" ART" 6: I'&ta'-a c$(pete't/ a C$t/%* %eu'i%ea cau5el$% Reu'i%ea cau5el$% &e C$t/%/)te +e i'&ta'-a c/%eia *i %e0i'e c$(pete'-a +e 4u+ecat/. +ac/ a%e l$c *' acela)i ti(p pe't%u t$ate . co!peten+a re"ine acesteia.' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au +e c$'e. p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 68" . cCia% +ac/ pe't%u .rad.

el ca 4u+eca%ea u'$%a +i't%e i'. c/ i'. p%ecu( )i *' t$ate ca5u%ile +e c$'e. instan+a ră!$ne co!petentă să 9udece c8iar dacă inculpatul.i %i+icate +e p%$cu%$%.itate.ie %eu'ite *'t$t+eau'a" ART" 6D Di&4u'2e%ea ' ca5ul +e i'+i0i5ibilitate p%e0/5ut *' a%t" 66 lit" aA.ii'-a%ea C$t/%1%ii cu t%i(ite%e +e c/t%e i'&ta'-a +e apel &au +up/ ca&a%ea cu t%i(ite%e +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%&" Cau5ele &e %eu'e&c )i la i'&ta'-ele +e apel.' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 68 ali'" 6.i %i+icat/ 'u(ai p1'/ la citi%ea actului +e &e&i5a%e *' . +e $%ica%e +i't%e p/%-i. %eu'i%ea cau5el$% &e C$t/%/)te +e i'&ta'-a ci0il/.ectua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti. +e acela)i 2%a+. după să"$r3irea infrac+iunii.ătură cu atribu+iile de ser"iciu ale făptuitorului2 b< s*a dat o 8otăr$re în pri!ă instan+ă.%ac-iu'i %/(1'e c$(pete't/ a $ 4u+eca cCia% +ac/ c$'&tat/. nu !ai are acea calitate.iciu" ART" 7? C$(pete'-a *' ca5 +e &cCi(ba%e a calit/-ii i'culpatului C$nd co!peten+a instan+ei este deter!inată de calitatea inculpatului. *' i'te%e&ul u'ei bu'e 4u+ec/-i.i %i+icate *' t$t cu%&ul p%$ce&ului pe'al. 5ob$ndirea calită+ii după să"$r3irea infrac+iunii nu deter!ină sc8i!barea co!peten+ei. +up/ e.e%i$a%e" .ac/ &epa%at" !ec-iu'ea I= Di&p$5i-ii c$(u'e ART" 6> E. p%ecu( )i *' cele +e c$'e.i'iti0e" E. cCia% +up/ +e&. '9 pct.itate. cau5ele &u't %eu'ite +ac/ ele &e a.cep-iile +e 'ec$(pete'-/ p$t .l/ *' .%ac-iu'i &/ &e .l/ *' acela)i &ta+iu +e 4u+ecat/" ' ca5ul +e i'+i0i5ibilitate p%e0/5ut *' a%t" 66 lit" cA cau5ele t%ebuie &/ . a&t. +i&4u'2e%ea cau5ei. &au pu&e *' +i&cu-ia p/%-il$% +i' $. p1'/ la p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii +e.%ac-iu'ea e&te +e c$(pete'-a i'&ta'-ei i'. p%ecu( )i la cele +e %ecu%&. în ca urile c$nd) a< fapta are le. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e.ic/%ii I'&ta'-a &e&i5at/ cu 4u+eca%ea u'ei i'.cep-ia +e 'ec$(pete'-/ te%it$%ial/ p$ate . ART" 7# C$(pete'-a *' ca5 +e &cCi(ba%e a *'ca+%/%ii 4u%i+ice &au a cali.cep-ia +e 'ec$(pete'-/ (ate%ial/ )i cea +e 'ec$(pete'-/ +up/ calitatea pe%&$a'ei p$t . cu excep+ia infrac+iunilor să"$r3ite de persoanele pre"ă ute în art.%act$%i &au +i't%e i'. 1. +ac/ &e a.cep-ii +e 'ec$(pete'-/ E.a-a p%i(ei i'&ta'-e +e 4u+ecat/. ca%e t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei (ilita%e c/%eia *i %e0i'e c$(pete'-a" ART" 6H Ca5u%i &peciale ' ca5u%ile +e i'+i0i5ibilitate p%e0/5ute *' a%t" 66 lit" aA )i bA.a-a p%i(ei i'&ta'-e +e 4u+ecat/" E.

+e c/t%e i'&ta'-a ca%e )i<a +ecli'at cea +i' u%(/ c$(pete'-a" ' t$ate ca5u%ile.apta c$'&tituie $ i'. a.lict 'e2ati0. i'&ta'-a c/%eia i &<a t%i(i& cau5a p$ate .ic/%ii .lictului p$5iti0 +e c$(pete'-/ 4u+ecata &e &u&pe'+/" I'&ta'-a ca%e )i<a +ecli'at c$(pete'-a $%i &<a +ecla%at c$(pete't/ cea +i' u%(/ ia (/&u%ile )i e.a%/ +e ca5ul *' ca%e. *' u%(a '$ii &itua-ii +e .lict p$5iti0.lictul +e c$(pete'-/ &e i0e)te *'t%e $ i'&ta'-/ ci0il/ )i u'a (ilita%/.$&t +ete%(i'at/ +e c$(pete'-a (ate%ial/ &au +up/ calitatea pe%&$a'ei.$l$&i actele *'+epli'ite )i p$ate (e'-i'e (/&u%ile +i&pu&e +e i'&ta'-a +e&e&i5at/" ' ca5ul +ecli'/%ii pe't%u 'ec$(pete'-/ te%it$%ial/.lictului +e c$(pete'-/ cu cita%ea p/%-il$%" C1'+ i'&ta'-a &e&i5at/ cu &$lu-i$'a%ea c$'.apt ce %e5ult/ +i' c$(pleta%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti.%ac-iu'e +at/ p%i' le2e *' c$(pete'-a altei i'&ta'-e" I'&ta'-a c/%eia i &<a t%i(i& cau5a aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile a%t" 73 ali'" 3" ART" 77 CCe&tiu'i p%ealabile I'&ta'-a pe'al/ e&te c$(pete't/ &/ 4u+ece $%ice cCe&tiu'e p%ealabil/ +e ca%e +epi'+e &$lu-i$'a%ea cau5ei. actele *'+epli'ite $%i (/&u%ile +i&pu&e &e (e'-i'" F$t/%1%ea +e +ecli'a%e a c$(pete'-ei 'u e&te &upu&/ apelului )i 'ici %ecu%&ului" ART" 76 C$'. +e c/t%e i'&ta'-a ca%e &<a +ecla%at cea +i' u%(/ c$(pete't/.ii'+ c$(pete't/ p%i' C$t/%1%ea +e +ecli'a%e" Dac/ +ecli'a%ea a . cCia% +ac/ p%i' 'atu%a ei acea cCe&tiu'e e&te +e c$(pete'-a altei i'&ta'-e" .lictul )i .aptei p%i't%<$ le2e '$u/. ia% *' ca5 +e c$'.a-/ +e ca%e 'u e&te i'&ta'-/ &upe%i$a%/ c$(u'/ t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei &upe%i$a%e c$(u'e" I'&ta'-a c/%eia i &<a t%i(i& cau5a p%i' C$t/%1%ea +e &tabili%e a c$(pete'-ei 'u &e (ai p$ate +ecla%a 'ec$(pete't/. 'u at%a2e i'c$(pete'-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/.a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' acea le2e &<a% +i&pu'e alt. c$'.lictului e&te +e c$(pete'-a 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie" I'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/ c$(u'/ e&te &e&i5at/ *' ca5 +e c$'. a.!cCi(ba%ea cali.lictul +e c$(pete'-/ C1'+ +$u/ &au (ai (ulte i'&ta'-e &e %ecu'$&c c$(pete'te a 4u+eca aceea)i cau5/ $%i *)i +ecli'/ c$(pete'-a.ace )i +e p%$cu%$% &au +e p/%-i" P1'/ la &$lu-i$'a%ea c$'. &$lu-i$'a%ea c$'. i'te%0e'it/ *' cu%&ul 4u+ec/%ii cau5ei.lictului +e c$(pete'-/ c$'&tat/ c/ acea cau5/ e&te +e c$(pete'-a altei i'&ta'-e +ec1t cele *'t%e ca%e a i'te%0e'it c$'. &e&i5a%ea &e p$ate .ectuea5/ actele ce %ecla(/ u%2e'-/" I'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/ c$(u'/ C$t/%/)te a&up%a c$'.el" ART" 73 Decli'a%ea +e c$(pete'-/ I'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e *)i +ecli'/ c$(pete'-a t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ a%/tat/ ca .lictul p$5iti0 &au 'e2ati0 +e c$(pete'-/ &e &$lu-i$'ea5/ +e i'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/ c$(u'/" C1'+ c$'. &e c$'&tat/ c/ .

5eclinarea de co!peten+ă se dispune prin ordonan+ă.CCe&tiu'ea p%ealabil/ &e 4u+ec/ +e c/t%e i'&ta'-a pe'al/.ectuea5/ +e c/t%e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ +i' ci%cu(&c%ip-ia i'&ta'-ei c$(pete'te &/ 4u+ece cau5a" C$'.ace pa%te +i' acela)i c$(plet +e 4u+ecat/" ART" 7H Eu+ec/t$% ca%e &<a p%$'u'-at a'te%i$% Eu+ec/t$%ul ca%e a luat pa%te la &$lu-i$'a%ea u'ei cau5e 'u (ai p$ate pa%ticipa la 4u+eca%ea aceleia)i cau5e *'t%<$ i'&ta'-/ &upe%i$a%/.a-a i'&ta'-ei pe'ale" ART" 78 Di&p$5i-ii ca%e &e aplic/ la u%(/%i%ea pe'al/ Di&p$5i-iile cup%i'&e *' a%t" 6? < 6:. C1'+ 'ici u'ul +i' l$cu%ile a%/tate *' a%t" 6? ali'" # 'u e&te cu'$&cut.lictul +e c$(pete'-/ *'t%e +$i &au (ai (ul-i p%$cu%$%i &e %e5$l0/ +e c/t%e p%$cu%$%ul &upe%i$% c$(u' ace&t$%a" C1'+ c$'.$&t (ai *'t1i &e&i5at" ' ca5 +e &e&i5/%i &i(ulta'e. 3( alin.i +at/ *' acea cau5/" . &au la 4u+eca%ea cau5ei +up/ +e&. p$t%i0it %e2ulil$% )i (i4l$acel$% +e p%$b/ p%i0it$a%e la (ate%ia c/%eia *i apa%-i'e acea cCe&tiu'e" F$t/%1%ea +e. a&up%a u'ei *(p%e4u%/%i ce c$'&tituie $ cCe&tiu'e p%ealabil/ *' p%$ce&ul pe'al. 0 nu se aplică în ca ul în care scoaterea de sub ur!ărire penală sau încetarea ur!ăririi penale a fost dispusă de un procuror !ilitar. c$(pete'-a &e &tabile)te +e c/t%e p%$cu%$%ul ca%e e.%ac-iu'il$% &/01%)ite *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 6# &e e. p%ec/+e%ea &e &tabile)te *' $%+i'ea e'u(e%/%ii +e la a%t" 6? ali'" #" Dac/ *' %ap$%t cu 0%eu'ul +i' c%ite%iile a%/tate *' a%t" 6? ali'" # &u't c$(pete'te (ai (ulte $%2a'e +e u%(/%i%e pe'al/. c$(pete'-a %e0i'e $%2a'ului ca%e a . a%e aut$%itate +e luc%u 4u+ecat *' . 7?. c$(pete'-a %e0i'e $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e a . 73 )i 77 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale" %re"ederile art.$&t (ai *'t1i &e&i5at" U%(/%i%ea pe'al/ a i'.p%i(at a'te%i$% p/%e%ea cu p%i0i%e la &$lu-ia ca%e a% putea .lictul &e i0e)te *'t%e +$u/ &au (ai (ulte $%2a'e +e ce%ceta%e pe'al/.ii'-a%ea C$t/%1%ii cu t%i(ite%e *' apel &au +up/ ca&a%ea cu t%i(ite%e *' %ecu%&" De a&e(e'ea.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea acti0it/-ii +e ce%ceta%e pe'al/ a ace&t$% $%2a'e" CAP" 3 INCOMPATIBILITATEA ŞI !TRĂMUTAREA !ec-iu'ea I I'c$(patibilitatea ART" 7: Ru+e'ia *'t%e 4u+ec/t$%i Eu+ec/t$%ii ca%e &u't &$-i &au %u+e ap%$piate *'t%e ei 'u p$t . 6D. 'u (ai p$ate pa%ticipa la 4u+eca%ea cau5ei 4u+ec/t$%ul ca%e )i<a e.i'iti0/ a i'&ta'-ei ci0ile.

&$-ul &au 0%e$ %u+/ ap%$piat/" ART" 7> &nco!patibilitatea procurorului.anului de cercetare penală.ace%ea e&te +i&pu&/ +e i'&ta'-/" ART" 8? Ab-i'e%ea Pe%&$a'a i'c$(patibil/ e&te $bli2at/ &/ +ecla%e.i&te'-a ca5ului +e i'c$(patibilitate" Recu5a%ea &e . fără participarea celui ce declară că se ab+ine sau care este recu at.$%(ulea5/ $%al &au &c%i&.refierului se solu+ionea ă de un alt co!plet. c1'+ c$(pleta%ea &au %e. !a. a !a. %rocurorul care a participat ca 9udecător la solu+ionarea cau ei în pri!ă instan+ă nu poate pune conclu ii la 9udecarea ei în căile de atac.i %ecu5at/ at1t *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale c1t )i *' cu%&ul 4u+ec/-ii.ectuat u%(/%i%ea pe'al/ e&te i'c$(patibil/ &/ p%$ce+e5e la c$(pleta%ea &au %e. +ac/ *' cau5a %e&pecti0/@ a< a pus în !i3care ac+iunea penală sau a dispus tri!iterea în 9udecată ori a pus conclu ii în fond în calitate de procuror la instan+a de 9udecată sau a e!is !andatul de arestare pre"enti"ă în cursul ur!ăririi penale2 bA a .$%(/. după ca .$&t e.istratului* asistent 3i . 5ispo i+iile pri"ind ca urile de inco!patibilitate pre"ă ute în art. .i&t/ *(p%e4u%/%i +i' ca%e %e5ult/ c/ e&te i'te%e&at &ub $%ice .lat +e&p%e e. Pe%&$a'a ca%e a e. c$nd cau a de inco!patibilitate există între ei sau între "reunul dintre ei 3i unul dintre !e!brii co!pletului de 9udecată.refierului de 3edin+ă.pe%t &au (a%t$%B +A e. 01 se aplică procurorului 3i !a. +e $%ica%e +i't%e p/%-i. p%e)e+i'telui i'&ta'-ei. c/ &e ab-i'e +e a pa%ticipa la p%$ce&ul pe'al.istratului*asistent sau. . p%$cu%$%ului ca%e &up%a0e2Cea5/ ce%ceta%ea pe'al/ &au p%$cu%$%ului ie%a%Cic &upe%i$%. +e *'+at/ ce pa%tea a a.refierului de 3edin+ă. persoanei care efectuea ă cercetarea penală. cu a%/ta%ea ca5ului +e i'c$(patibilitate ce c$'&tituie ($ti0ul ab-i'e%ii" Decla%a-ia +e ab-i'e%e &e .$&t %ep%e5e'ta't &au ap/%/t$% al 0%eu'eia +i' p/%-iB cA a .ART" 7D Alte cau5e +e i'c$(patibilitate Eu+ec/t$%ul e&te +e a&e(e'ea i'c$(patibil +e a 4u+eca. 08 lit. în 3edin+ă secretă. p$ate ./cut +ecla%a-ie +e ab-i'e%e.istratului* asistent 3i a . !a. procurorului.i&te'-a ca5ului +e i'c$(patibilitate" ART" 8# Recu5a%ea ' ca5ul *' ca%e pe%&$a'a i'c$(patibil/ 'u a .ace%ea ace&teia. el.ace +e *'+at/ ce pe%&$a'a $bli2at/ la acea&ta a luat cu'$)ti'-/ +e e. b< * d< se aplică procurorului. cu a%/ta%ea ca5ului +e i'c$(patibilitate ce c$'&tituie ($ti0ul %ecu5/%ii" ART" 83 P%$ce+u%a +e &$lu-i$'a%e *' cu%&ul 4u+ec/-ii 6b+inerea sau recu area 9udecătorului.refierului 5ispo i+iile art. a or. +up/ ca5.istratului*asistent sau .

p%i't%<$ $%+$'a'-/" Ce%e%ea +e %ecu5a%e ca%e p%i0e)te pe p%$cu%$% &e &$lu-i$'ea5/ *' acela)i te%(e' )i *' acelea)i c$'+i-ii +e p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$%" Ab-i'e%ea &e &$lu-i$'ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' ali'" 6 )i 7.e.ectuea5/ ce%ceta%ea pe'al/. 3i dosarul se înaintea ă.ală în . Ce%e%ea +e %ecu5a%e p%i0it$a%e la pe%&$a'a ca%e e. #ecursul se 9udecă în ter!en de 08 de ore din !o!entul pri!irii dosarului. 8#.ace +e *'+at/. 6lineatul 7 ??? 6bro. ia% +ac/ &e 2/&e)te 'ece&a%. c$nd se recu ă întrea. *' te%(e' +e 37 +e $%e. i'&ta'-a. ART" 86 P%$ce+u%a +e &$lu-i$'a%e *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale :n cursul ur!ăririi penale. asupra ab+inerii sau recu ării persoanei care efectuea ă cercetarea penală ori a procurorului se pronun+ă procurorul care supra"e.a instan+ă. . în ca ul c$nd .at :nc8eierea prin care s*a respins recu area poate fi atacată nu!ai cu recurs. )i p/%-ile./%/ a *'t%e%upe cu%&ul ce%cet/%ii pe'ale" P%$cu%$%ul e&te $bli2at &/ &$lu-i$'e5e ce%e%ea *' cel (ult 6 5ile.pe%tului )i i'te%p%etului" Calitatea +e e. :n cau ele în care sunt inculpa+i aresta+i pre"enti". &e 0a &tabili *' ce (/&u%/ actele *'+epli'ite $%i (/&u%ile +i&pu&e &e (e'-i'" 6b+inerea sau recu area care pri"e3te întrea. a+(i-1'+ %ecu5a%ea. instan+a ierar8ic superioară co!petentă să solu+ione e cererea de recu are.pe%tului )i i'te%p%etului Di&p$5i-iile a%t" 7D. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 87 I'c$(patibilitatea e.pe%t e&te i'c$(patibil/ cu aceea +e (a%t$% *' aceea)i cau5/" Calitatea +e (a%t$% a%e *'t1ietate" .ectuea5/ ce%ceta%ea pe'al/ &e a+%e&ea5/ .te 'u 0a lua pa%te la 4u+eca%ea cau5ei" ' ca5 +e a+(ite%e a ab-i'e%ii &au a %ecu5/%ii.E. cu participarea păr+ilor. . dese!nea ă pentru 9udecarea cau ei o instan+ă e. &tabile)te ca%e +i't%e pe%&$a'ele a%/tate *' (e'-i$'atele te. acea&ta e&te $bli2at/ &/ $ *'ai'te5e *(p%eu'/ cu l/(u%i%ile 'ece&a%e. instan+ei de recurs.a(i'a%ea +ecla%a-iei +e ab-i'e%e &au a ce%e%ii +e %ecu5a%e &e . dispune cu pri"ire la arestarea pre"enti"ă în condi+iile pre"ă ute de le.ie ace&tei pe%&$a'e.ăse3te înte!eiată ab+inerea sau recu area. în ca!era de consiliu.ie p%$cu%$%ului" ' ca5ul *' ca%e ce%e%ea e&te a+%e&at/ pe%&$a'ei ca%e e.a instan+ă trebuie să cuprindă indicarea concretă a ca ului de inco!patibilitate în care se află fiecare 9udecător 3i se solu+ionea ă de instan+a ierar8ic superioară. p%$cu%$%ului. înainte de a se pronun+a asupra recu ării.rad cu instan+a în fa+a căreia s*a produs ab+inerea sau recu area. de îndată. a&cult1'+u<&e p%$cu%$%ul c1'+ e&te p%e5e't *' i'&ta'-/. p%ecu( )i pe%&$a'a ca%e &e ab-i'e &au a c/%ei %ecu5a%e &e ce%e" C1'+ ab-i'e%ea &au %ecu5a%ea p%i0e)te ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 7: )i 7> ali'" #.8ea ă cercetarea penală sau procurorul ierar8ic superior. în ter!en de 08 de ore din !o!entul pronun+ării. 83 )i 86 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% e. 8?. 6ceasta.

&au +e c/t%e 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie +up/ ce acea&ta a .$%(a%e P%e)e+i'tele 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie ce%e.at pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii" ' i'.i ce%ut/ +e pa%tea i'te%e&at/. ce%e%ea +e i'.i.ace (e'-iu'e +ac/ *' cau5/ &e 2/&e&c a%e&ta-i" !u&pe'+a%ea 4u+ec/%ii cau5ei p$ate .$%(a-iile &e ce% Mi'i&te%ului Eu&ti-iei" ' ca5ul i't%$+uce%ii u'ei '$i ce%e%i +e &t%/(uta%e cu p%i0i%e la aceea)i cau5/.i.l/ cau5a a c/%ei &t%/(uta%e &e ce%e.acultati0/" ART" 8D ')tii'-a%ea p/%-il$% P%e)e+i'tele i'&ta'-ei ie%a%Cic &upe%i$a%e celei la ca%e &e a.$%(a-ii e&te . ap%ecii'+ te(ei'icia ($ti0el$% +e &t%/(uta%e./)u%a%ea '$%(al/ a p%$ce&ului" !t%/(uta%ea p$ate . ata)1'+u<&e )i +$0e5ile +e c$(u'ica%e a ace&t$%a" C1'+ *' cau5a a c/%ei &t%/(uta%e &e ce%e &u't a%e&ta-i.p%e&/ +e&p%e e.l/ cau5a ia (/&u%i pe't%u *'cu'$)ti'-a%ea p/%-il$% +e&p%e i't%$+uce%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e.i +i&pu&/ +e p%e)e+i'tele 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie la p%i(i%ea ce%e%ii.$%(a-iile t%i(i&e 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie &e .eneral al %arc8etului de pe l$n.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie suspendă de drept 9udecarea cau ei.at pe't%u &$lu-i$'a%ea ace&teia.ectua%ea *'cu'$)ti'-/%il$%.$%(a-ii +e la p%e)e+i'tele i'&ta'-ei ie%a%Cic &upe%i$a%e celei la ca%e &e a. +e p%$cu%$% &au +e (i'i&t%ul 4u&ti-iei" ART" 8: Ce%e%ea )i e.pe%t &au ca i'te%p%et +e (ai (ulte $%i *' aceea)i cau5/ 'u c$'&tituie u' ($ti0 +e %ecu5a%e" !ec-iu'ea II !t%/(uta%ea 4u+ec/-ii cau5ei pe'ale ART" 88 Te(eiul &t%/(ut/%ii 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie &t%/(ut/ 4u+eca%ea u'ei cau5e +e la i'&ta'-a c$(pete't/ la $ alt/ i'&ta'-/ e2al/ *' 2%a+. i'. +e&p%e te%(e'ul . ART" 8H P%$ce+u%a +e i'. pe't%u l/(u%i%ea i'&ta'-ei. i'.ectele ei Ce%e%ea +e &t%/(uta%e &e a+%e&ea5/ 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie )i t%ebuie ($ti0at/" '&c%i&u%ile pe ca%e &e &p%i4i'/ ce%e%ea &e al/tu%/ la acea&ta.ace (e'-iu'e e.Pa%ticipa%ea ca e.at pe't%u 4u+eca%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e" C1'+ 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie e&te i'&ta'-a ie%a%Cic &upe%i$a%/. cu (e'-iu'ea c/ p/%-ile p$t t%i(ite (e($%ii )i &e p$t p%e5e'ta la te%(e'ul . *' ca5ul *' ca%e.iciu" . c1'+ &u't +e-i'ute +e pa%tea ca%e ce%e &t%/(uta%ea" ' ce%e%e &e .$&t *'0e&tit/" Cererea făcută de procurorul .i. c$(u'ic1'+u<i t$t$+at/ te%(e'ul . c$'&i+e%/ c/ p%i' acea&ta &e a&i2u%/ +e&. p%e)e+i'tele +i&pu'e +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $.

i *')tii'-at/ +e *'+at/ +e&p%e a+(ite%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e" Dac/ i'&ta'-a la ca%e &e a. 6precierea fiecărei probe se face de or. +i&pu'e &t%/(uta%ea 4u+ec/%ii cau5ei.l/%ii a+e0/%ului.ace *' )e+i'-/ &ec%et/" C1'+ p/%-ile &e *'.a-a i'&ta'-ei +e la ca%e &<a &t%/(utat cau5a &e (e'-i'" Acea&t/ i'&ta'-/ 0a ./-i)ea5/.%ac-iu'i. C$t/%1%ea p%$'u'-at/ e&te +e&. &e a&cult/ )i c$'clu5iile ace&t$%a" ART" :? !$lu-i$'a%ea ce%e%ii 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie +i&pu'e. ART" :7 Mi4l$acele +e p%$b/ Mi4l$acele +e p%$b/ p%i' ca%e &e c$'&tat/ ele(e'tele +e . pe ba5/ +e p%$be" ART" :6 P%$bele )i ap%ecie%ea l$% C$'&tituie p%$b/ $%ice ele(e't +e ./%/ a%/ta%ea ($ti0el$%.i ce%ut/ +i' '$u.ica%ea pe%&$a'ei ca%e a &/01%)it<$ )i la cu'$a)te%ea *(p%e4u%/%il$% 'ece&a%e pe't%u 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" %robele nu au "aloare !ai dinainte stabilită.a%/ +e ca5ul c1'+ '$ua ce%e%e &e *'te(eia5/ pe *(p%e4u%/%i 'ecu'$&cute 'altei Cu%-i +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie la &$lu-i$'a%ea ce%e%ii a'te%i$a%e &au i0ite +up/ acea&ta" TITLUL III PROBELE ŞI MIELOACELE DE PROBĂ CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" :3 L/(u%i%ea cau5ei p%i' p%$be ' 0e+e%ea a. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ )i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &u't $bli2ate &/ l/(u%ea&c/ cau5a &ub t$ate a&pectele.a(i'a%ea ce%e%ii +e &t%/(uta%e &e . la i+e'ti.a(i'a%ea ce%e%ii E.ART" 8> E.apt ce p$t &e%0i ca p%$b/ &u't@ +ecla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului.i&te'-ei &au i'e. ale p/%-ii ci0ile )i ale p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te. +ecla%a-iile p/%-ii 0/t/(ate. .apt ca%e &e%0e)te la c$'&tata%ea e.l/ cau5a a c/%ei &t%/(uta%e &e ce%e a p%$ce+at *'t%e ti(p la 4u+eca%ea cau5ei.ii'-at/ p%i' e. în scopul aflării ade"ărului. +ecla%a-iile (a%t$%il$%. .ectul a+(ite%ii ce%e%ii +e &t%/(uta%e" ART" :# Repeta%ea ce%e%ii !t%/(uta%ea cau5ei 'u p$ate . *'&c%i&u%ile. C$t/%1'+ t$t$+at/ *' ce (/&u%/ actele *'+epli'ite *' .anul de ur!ărire penală sau de instan+a de 9udecată în ur!a exa!inării tuturor probelor ad!inistrate.i&te'-ei u'ei i'. a+(ite%ea &au %e&pi'2e%ea ce%e%ii" ' ca5ul *' ca%e 2/&e)te ce%e%ea *'te(eiat/. a.

11 5reptul de a proba lipsa de te!einicie a probelor :n"inuitul sau inculpatul beneficia ă de pre u!+ia de ne"ino"ă+ie 3i nu este obli.i&t/ p%$be +e 0i'$0/-ie.at să*3i do"edească ne"ino"ă+ia.apte )i *(p%e4u%/%i ce %e5ult/ +i' a'&a(blul p%$bel$% e.pe%ti5ele" Mi9loacele de probă ob+inute în !od ile. . 'u(ai *' (/&u%a *' ca%e &u't c$%$b$%ate cu .i a&cultat. $%ice pe%&$a'/ ca%e cu'$a)te 0%e$ p%$b/ &au +e-i'e 0%eu' (i4l$c +e p%$b/ e&te $bli2at/ &/ le a+uc/ la cu'$)ti'-/ &au &/ le *'. cet/-e'ie.$t$2%a. p%e'u(e./-i)e5e" 6#T. *'ai'te +e a . *' &c$pul $b-i'e%ii u'ei p%$be" CAP" 3 MIELOACELE DE PROBĂ !ec-iu'ea I Decla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului ART" :> Decla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului Decla%a-iile *'0i'uitului &au ale i'culpatului .i %e&pi'&/. *'0i'uitul &au i'culpatul a%e +%eptul &/ p%$be5e lip&a l$% +e te(ei'icie" ART" :H C$'clu+e'-a )i utilitatea p%$bei ' cu%&ul p%$ce&ului pe'al p/%-ile p$t p%$pu'e p%$be )i ce%e a+(i'i&t%a%ea l$%" Ce%e%ea pe't%u a+(i'i&t%a%ea u'ei p%$be 'u p$ate . +ata )i l$cul 'a)te%ii. +ac/ p%$ba e&te c$'clu+e't/ )i util/" A+(ite%ea &au %e&pi'2e%ea ce%e%ii &e . c$'&tat/%ile (e+ic$<le2ale )i e.al nu pot fi folosite în procesul penal./cute *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al p$t &e%0i la a. .ace ($ti0at" ART" :D I'te%5ice%ea (i4l$acel$% +e c$'&t%1'2e%e E&te $p%it a &e *'t%ebui'-a 0i$le'-e.*'%e2i&t%/%ile au+i$ &au 0i+e$.ice. ART" :8 !a%ci'a a+(i'i&t%/%ii p%$bel$% !a%ci'a a+(i'i&t%/%ii p%$bel$% *' p%$ce&ul pe'al %e0i'e $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ )i i'&ta'-ei +e 4u+ecat/" La ce%e%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ $%i a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/. e&te *'t%ebat cu p%i0i%e la 'u(e.apte pe'ale.iile. p%ecu( )i p%$(i&iu'i &au *'+e('u%i. a(e'i'-/%i $%i alte (i4l$ace +e c$'&t%1'2e%e. *' &c$pul +e a &e $b-i'e p%$be" De a&e(e'ea. e&te $p%it a +ete%(i'a $ pe%&$a'/ &/ &/01%)ea&c/ &au &/ c$'ti'ue &/01%)i%ea u'ei . (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/. c$'&tat/%ile teC'ic$<)tii'-i. 'u(ele )i p%e'u(ele p/%i'-il$%. p$%ecl/. ' ca5ul c1'+ e.i&te'te *' cau5/" ART" H? 't%eb/%i )i l/(u%i%i p%ealabile '0i'uitul &au i'culpatul. &tu+ii.la%ea a+e0/%ului.

iar dacă cere.ic/%i &au p%eci5/%i.$%(ea5/ $biectul cau5ei )i la *'0i'ui%ea ce i &e a+uce" De a&e(e'ea. *'&/ &e p$ate &e%0i +e *'&e('/%i a&up%a a(/'u'tel$% 2%eu +e %e-i'ut" ART" H3 't%eb/%i cu p%i0i%e la . i se pune în "edere să declare tot ce 3tie cu pri"ire la faptă 3i la în"inuirea ce i se aduce în le. 5acă în"inuitul sau inculpatul dă o declara+ie.a-/ ceilal-i" '0i'uitul &au i'culpatul e&te (ai *'t1i l/&at &/ +ecla%e t$t ce )tie *' cau5/" A&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului 'u p$ate *'cepe cu citi%ea &au %ea(i'ti%ea +ecla%a-iil$% pe ca%e ace&ta le<a +at a'te%i$% *' cau5/" '0i'uitul &au i'culpatul 'u p$ate p%e5e'ta $%i citi $ +ecla%a-ie &c%i&/ +e (ai *'ai'te. 5acă în"inuitul sau inculpatul consi!te să dea o declara+ie.ieca%e e&te a&cultat . scrisă personal.ace (e'-iu'e *' +ecla%a-ia &c%i&/" Decla%a-ia &c%i&/ e&te &e('at/ )i +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e a p%$ce+at la a&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului $%i +e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ )i +e 2%e. l$c +e (u'c/. dreptul de a a"ea un apărător. i &e p$t pu'e *'t%eb/%i cu p%i0i%e la .ie%. e&te *'t%ebat cu p%i0i%e la p%$bele pe ca%e *'-ele2e &/ le p%$pu'/" ART" H6 C$'&e('a%ea +ecla%a-iil$% 5eclara+iile în"inuitului sau inculpatului se conse!nea ă în scris.$&t luat/ p%i't%<u' i'te%p%et" Dac/ *'0i'uitul &au i'culpatul %e0i'e a&up%a 0%eu'eia +i' +ecla%a-iile &ale &au a%e +e . ART" H# M$+ul +e a&culta%e Gieca%e *'0i'uit &au i'culpat e&te a&cultat &epa%at" ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. precu! 3i dreptul de a nu face nici o declara+ie. 5eclara+ia scrisă se cite3te acestuia. ora începerii 3i ora înc8eierii ascultării în"inuitului sau inculpatului. îi cere să dea o declara+ie. C1'+ *'0i'uitul &au i'culpatul 'u p$ate &au %e.&itua-ia (ilita%/. a+%e&/.ăse3te în i!posibilitate de a se pre enta pentru a fi ascultat.apta ca%e .$ndu*i*se totodată aten+ia că ceea ce declară poate fi folosit 3i î!potri"a sa./cut +ecla%a-ia. o se!nea ă pe fiecare pa.ină 3i la sf$r3it.ie +e . +ac/ &u't (ai (ul-i *'0i'ui-i &au i'culpa-i. cu pri"ire la în"inuirea ce i se aduce.u5/ &/ &e('e5e. ace&tea &e c$'&e('ea5/ )i &e &e('ea5/ *' c$'+i-iile a%/tate *' p%e5e'tul a%tic$l" 6#T.apt/ Dup/ ce *'0i'uitul &au i'culpatul a . 70 6scultarea în"inuitului sau inculpatului la locul unde se află Ori de c$te ori în"inuitul sau inculpatul se ./%/ &/ . p%ecu( )i +e i'te%p%et c1'+ +ecla%a-ia a .anul de ur!ărire penală.anul de ur!ărire penală sau instan+a de 9udecată procedea ă la . atră. or. :n fiecare declara+ie se "or conse!na. C$nd este de acord cu con+inutul ei.ătură cu aceasta. înainte de a*l asculta. i se dă să o citească. $cupa-ie. &e . or. %ecti./cut c$(plet/%i. . a'tece+e'te pe'ale )i alte +ate pe't%u &tabili%ea &itua-iei &ale pe%&$'ale" :n"inuitului sau inculpatului i se aduc apoi la cuno3tin+ă fapta care for!ea ă obiectul cau ei. totodată.

. pe%&$a'a ca%e a &u.i&te'te *' cau5/" ART" H: E.i +e0e'it ap/%/t$% &au %ep%e5e'ta't al 0%eu'eia +i't%e p/%-i" . &p%e a .ea pre"ede altfel.a-/ +e ca%e e&te $bli2at/ a p/&t%a &ec%etul" Calitatea +e (a%t$% a%e *'t1ietate . cu p%i0i%e la . persoanei "ătă!ate i se pune în "edere că poate participa în proces ca parte "ătă!ată. 5e ase!enea.e&i$'al 'u p$ate .aptele )i *(p%e4u%/%ile +e ca%e a luat cu'$)ti'-/ *' e.i a&cultat/ ca (a%t$% cu p%i0i%e la .plica-ii p%ealabile O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e $bli2a-ia &/ cCe(e. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" !ec-iu'ea III Decla%a-iile (a%t$%il$% ART" HD Ma%t$%ul Pe%&$a'a ca%e a%e cu'$)ti'-/ +e&p%e 0%e$ .apt/ &au +e&p%e 0%e$ *(p%e4u%a%e +e 'atu%/ &/ &e%0ea&c/ la a.e%it $ 0/t/(a%e p%i' i'. p/%-ii ci0ile )i ale p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te ART" H8 Decla%a-iile cel$%lalte p/%-i +i' p%$ce& Decla%a-iile p/%-ii 0/t/(ate.i a&cultate.e%ci-iul p%$.la%ea a+e0/%ului *' p%$ce&ul pe'al p$ate . iar în fa+a pri!ei instan+e de 9udecată./%/ *'cu0ii'-a%ea pe%&$a'ei &au a u'it/-ii .ubă !aterială sau o daună !orală.i a&cultat/ *' calitate +e (a%t$%" ART" H> A&culta%ea pe%&$a'ei $bli2ate a p/&t%a &ec%etul p%$.ascultarea acestuia la locul unde se află.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la a&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului. a p/%-ii ci0ile )i a p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te &e .a-/ +e calitatea +e ap/%/t$%. iar dacă a suferit o pa.e&i$'al Pe%&$a'a $bli2at/ a p/&t%a &ec%etul p%$. i se atra./cute *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al p$t &e%0i la a. cu excep+ia ca urilor în care le. ART" HH M$+ul +e a&culta%e A&culta%ea p/%-ii 0/t/(ate.apte &au *(p%e4u%/%i ce %e5ult/ +i' a'&a(blul p%$bel$% e.e&iei.%ac-iu'e.aptele )i *(p%e4u%/%ile pe ca%e ace&ta le<a cu'$&cut *'ai'te +e a .e aten+ia că declara+ia de participare în proces ca parte "ătă!ată sau de constituire ca parte ci"ilă se poate face în tot cursul ur!ăririi penale. 'u(ai *' (/&u%a *' ca%e &u't c$%$b$%ate cu . p%ecu( )i pe%&$a'a ci0il(e'te %e&p$'&abil/" :nainte de ascultare. că se poate constitui parte ci"ilă.la%ea a+e0/%ului. !ec-iu'ea II Decla%a-iile p/%-ii 0/t/(ate. p$nă la citirea actului de sesi are. ale p/%-ii ci0ile )i ale p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te .

i%(a-iil$% . acea&ta &e &tabile)te p%i' $%ice (i4l$c +e p%$b/" Ma%t$%ul 0a .%ac-iu'ii" ART" D8 Eu%/(1'tul (a%t$%ului 'ai'te +e a . (a%t$%ul -i'e (1'a pe c%uce &au pe biblie" Re.i a&cultat/ ca (a%t$%. +ac/ 'u e&te c$'&tituit/ pa%te ci0il/ &au 'u pa%ticip/ *' p%$ce& ca pa%te 0/t/(at/" ART" D6 Obli2a-ia +e p%e5e'ta%e Pe%&$a'a cCe(at/ ca (a%t$% e&te $bli2at/ &/ &e *'.$%(ula 4u%/(1'tului &e &cCi(b/ p$t%i0it c%e+i'-ei %eli2i$a&e a (a%t$%ului" Ma%t$%ului +e alt/ %eli2ie +ec1t cea c%e)ti'/ 'u *i &u't aplicabile p%e0e+e%ile ali'" 3" Ma%t$%ul .&au %u+/ a 0%eu'eia +i't%e p/%-i )i *' ce %ap$%tu%i &e a.a-a i'&ta'-ei u%(/t$a%ea . a+%e&/ )i $cupa-ie" ' ca5 +e *'+$ial/ a&up%a i+e'tit/-ii (a%t$%ului. &e 0a pu'e *' 0e+e%e (a%t$%ului c/. &/01%)e)te i'.$%(ulei p%e0/5ute *' ali'" 8. (a%t$%ul +epu'e u%(/t$%ul 4u%/(1't@ IEu% c/ 0$i &pu'e a+e0/%ul )i c/ 'u 0$i a&cu'+e 'i(ic +i' ceea ce )tiu" A)a &/<(i a4ute Du('e5euJI ' ti(pul +epu'e%ii 4u%/(1'tului.aptele cau5ei" ART" D7 't%eb/%i p%ealabile Ma%t$%ul e&te *'t%ebat (ai *'t1i +e&p%e 'u(e.ART" D? A&culta%ea &$-ului )i a %u+el$% ap%$piate !$-ul )i %u+ele ap%$piate ale *'0i'uitului &au i'culpatului 'u &u't $bli2ate &/ +epu'/ ca (a%t$%i" O%2a'ele 4u+icia%e 0$% a+uce acea&ta la cu'$)ti'-/ pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't.l/ cu ace&tea. +e *'+at/ ce au . 5iua )i $%a a%/tate *' cita-ie )i a%e +at$%ia &/ +ecla%e t$t ce )tie cu p%i0i%e la .e&iu'e 0a +epu'e u%(/t$%ul 4u%/(1't@ IEu% pe $'$a%e )i c$')tii'-/ c/ 0$i &pu'e a+e0/%ul )i c/ 'u 0$i a&cu'+e 'i(ic +i' ceea ce )tiuI" Ma%t$%ii ca%e +i' ($ti0e +e c$')tii'-/ &au c$'. 7 )i 8 &e %e-i' +e $%2a'ul 4u+icia% pe ba5a a.%ac-iu'ea +e (/%tu%ie (i'ci'$a&/" .i ap$i *'t%ebat +ac/ e&te &$. etate.ace *' p%e5e'-a u'uia +i't%e p/%i'-i $%i a tut$%elui &au a pe%&$a'ei c/%eia *i e&te *'c%e+i'-at (i'$%ul &p%e c%e)te%e )i e+uca%e" ART" D3 Pe%&$a'a 0/t/(at/ Pe%&$a'a 0/t/(at/ p$ate . p%e'u(e.e&iu'e 'u +epu' 4u%/(1'tul 0$% %$&ti *' .i a&cultat ca (a%t$%" P1'/ la 01%&ta +e #7 a'i a&culta%ea lui &e .i a&cultat./%/ c$'. p%ecu( )i +ac/ a &u.$%(ul/@ IM/ $bli2 c/ 0$i &pu'e a+e0/%ul )i c/ 'u 0$i a&cu'+e 'i(ic +i' ceea ce )tiuI" !itua-iile la ca%e &e %e.e%/ ali'" 6. +ac/ 'u 0a &pu'e a+e0/%ul./-i)e5e la l$cul.e%it 0%e$ pa2ub/ +e pe u%(a i'.$&t *'+epli'ite +i&p$5i-iile ali'" 6 +i' a%t" D7" ART" D# Ma%t$% (i'$% Mi'$%ul p$ate .e%i%ea la +i0i'itate +i' ./cute +e (a%t$%" Dup/ +epu'e%ea 4u%/(1'tului &au +up/ %$&ti%ea .

potri"it art. iar în cursul 9udecă+ii de instan+ă. atribuindu*i*se o altă identitate sub care ur!ea ă să apară în fa+a or. i &e p$t pu'e *'t%eb/%i cu p%i0i%e la .aptele )i *(p%e4u%/%ile ca%e t%ebuie c$'&tatate *' cau5/. 1 * 1 se aplică 3i exper+ilor. după ca . în condi+ii de !axi!ă si. 1.ilat. 817' Modalită+i speciale de ascultare a !artorului . pot ser"i la aflarea ade"ărului nu!ai în !ăsura în care sunt coroborate cu fapte 3i î!pre9urări ce re ultă din ansa!blul probelor existente în cau ă. (. a !artorului sau a oricărei alte persoane îndreptă+ite. redate în procesul* "erbal al procurorului potri"it art. prin înc8eiere.ace (e'-iu'e *' +ecla%a-ia &c%i&/" Mi'$%ul ca%e 'u a *(pli'it #7 a'i 'u +epu'e 4u%/(1'tB i &e at%a2e *'&/ ate'-ia &/ &pu'/ a+e0/%ul" ART" D: M$+ul )i li(itele a&cult/%ii (a%t$%ului Ma%t$%ului i &e . docu!entele pri"ind identitatea reală a !artorului "or fi introduse în dosarul penal nu!ai după ce procurorul. inte. %ot fi audia+i ca !artori cărora li s*a atribuit o altă identitate 3i in"esti. 5eclara+iile !artorilor cărora li s*a atribuit o altă identitate. 5ocu!entele pri"ind identitatea reală a !artorului "or fi pre entate procurorului sau. cu p%i0i%e la pe%&$a'a p/%-il$%./cut +ecla%a-ii. precu! 3i declara+ia !artorului. 6ceastă !ăsură poate fi dispusă de către procuror în cursul ur!ăririi penale. conse!nată în cursul 9udecă+ii 3i se!nată de procurorul care a fost pre ent la ascultarea !artorului 3i de pre3edintele co!pletului de 9udecată. după ca . ce%1'+u<i<&e &/ +ecla%e t$t ce )tie cu p%i0i%e la ace&tea" Dup/ ce (a%t$%ul a . 5ispo i+iile pre"ă ute în alin. precu! 3i de cel care a dispus !ăsura. instan+a. care "a fi păstrat.atorii sub acoperire. co!pletului de 9udecată.De&p%e t$ate ace&tea &e . la sediul instan+ei.8eat efectuarea ur!ăririi penale ori. la cererea !oti"ată a procurorului. după ca .ace cu'$&cut $biectul cau5ei )i i &e a%at/ ca%e &u't . !artorului i se poate încu"iin+a să nu declare aceste date. a constatat că a dispărut pericolul care a deter!inat luarea !ăsurilor de protec+ie a !artorului. prin ordonan+ă sau. 817' alin. :n toate ca urile.$&t p%$pu& ca (a%t$%.uran+ă. 6#T. p%ecu( )i *' ce ($+ a luat cu'$)ti'-/ +e&p%e cele +ecla%ate" Di&p$5i-iile a%t" H# < H7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i la a&culta%ea (a%t$%ului" 6#T. te a &. la sediul parc8etului care a efectuat sau a supra"e. într*un loc special. în condi+ii de strictă confiden+ialitate. 5atele despre identitatea reală a !artorului se conse!nea ă într*un proces*"erbal. 817' alin.anului 9udiciar. 8171 %rotec+ia datelor de identificare a !artorului 5acă există probe sau indicii te!einice că prin declararea identită+ii reale a !artorului sau a localită+ii acestuia de do!iciliu ori de re3edin+ă ar fi periclitată "ia+a.ritatea corporală sau libertatea lui ori a altei persoane. %rocesul*"erbal "a fi se!nat de cel care a înaintat cererea. în plic si.aptele &au *(p%e4u%/%ile pe't%u +$0e+i%ea c/%$%a a .

transcrisă. î!preună cu dosarul cau ei. 6#T. dacă există !i9loace te8nice corespun ătoare. în condi+iile art. 8( 3i ale art. ad!i+$ndu*se pre entarea unei audieri efectuate în prealabil. în condi+iile pre"ă ute în art. 81 alin. instan+a de 9udecată poate dispune ca or.ure o re3edin+ă te!porară supra"e. 8171. se face în pre en+a procurorului. procurorul sau.8e e do!iciliul sau re3edin+a !artorului ori să*i asi. '.istrată declara+ia !artorului. al instan+ei de 9udecată în fa+a căreia s*a făcut declara+ia. 1.istrea ă prin !i9loace te8nice "ideo 3i audio 3i se redă inte. "a fi se!nată 3i de acesta 3i "a fi păstrată în dosarul depus la parc8et. astfel înc$t să nu poată fi recunoscut. 5eclara+ia !artorului. precu! 3i .uran+ă. efectuarea unei experti e te8nice pri"ind !i9loacele prin care au fost audia+i !artorii. :n cursul 9udecă+ii. 3i "or fi păstrate în acelea3i condi+ii.:n situa+iile pre"ă ute în art. transcrisă. a păr+ilor sau din oficiu. 8170 6udierea !artorilor sub 11 ani în anu!ite cau e :n cau ele pri"ind infrac+iunile de "iolen+ă între !e!brii aceleia3i fa!ilii.8eată. în condi+iile pre"ă ute în alin.anul de ur!ărire penală sau în sala în care se desfă3oară 3edin+a de 9udecată. 5ispo i+iile art. se înre. 0. prin inter!ediul !i9loacelor te8nice pre"ă ute în alineatele ur!ătoare.ilat. declara+ia !artorului "a fi se!nată de procurorul care a fost pre ent la ascultarea !artorului 3i de pre3edintele co!pletului de 9udecată. Casetele "ideo 3i audio înre. :n cursul ur!ăririi penale. "a fi se!nată 3i de !artor. 817'.8ea ă cercetarea penală ori.istrări audio* "ideo. Casetele "ideo 3i audio pe care a fost înre. Martorul poate fi ascultat prin inter!ediul unei re+ele de tele"i iune cu i!a. la cererea procurorului. 1 3i '. 5eclara+ia !artorului ascultat. în condi+ii de !axi!ă si. într*un loc special. fiind păstrată în dosarul depus la instan+ă. 5eclara+ia !artorului. după ca .inal. instan+a poate ad!ite ca !artorul să fie ascultat fără a fi pre ent fi ic la locul unde se află or. 1 3i ' se aplică în !od corespun ător.inea 3i "ocea distorsionate. prin înre. în condi+iile arătate în alin.ral în for!ă scrisă. în condi+iile arătate în alin. (. în ori. (. /uarea declara+iei !artorului. 817' alin. 8173 Berificări pri"ind !i9loacele de ascultare a !artorilor &nstan+a de 9udecată poate ad!ite. 78.anul de ur!ărire penală 3i se depune la dosarul cau ei. după ca .iliul parc8etului sau. se păstrea ă în condi+iile pre"ă ute în alin. 6#T. în plic si. instan+a poate dispune ca !artorul sub 11 ani să nu fie audiat în 3edin+a de 9udecată. 6#T. după ca . si. ( 3i 7.istrate în cursul ur!ăririi penale "or fi înaintate la ter!inarea ur!ăririi penale instan+ei co!petente. 817( %rote9area deplasărilor !artorului %rocurorul care efectuea ă sau supra"e.anele poli+iei să supra"e. se întoc!e3te un proces*"erbal în care se redă cu exactitate declara+ia !artorului 3i acesta se se!nea ă de procurorul care a fost pre ent la ascultarea !artorului 3i de or.ilate cu si.

"or fi în prealabil înre. &u't (i4l$ace +e p%$b/ p%$ce&ele<0e%bale )i actele +e c$'&tata%e. ART" >? P%$ce&ul<0e%bal ca (i4l$c +e p%$b/ P%$ce&ele<0e%bale *'cCeiate +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &u't (i4l$ace +e p%$b/" De a&e(e'ea.istrate 3i înseriate. Măsurile pre"ă ute în alin. !ec-iu'ea I= C$'.$%(a p%$ce&ului<0e%bal P%$ce&ul<0e%bal t%ebuie &/ cup%i'+/@ aA +ata )i l$cul u'+e e&te *'cCeiatB bA 'u(ele. p%e'u(ele )i calitatea celui ca%e *l *'cCeieB cA 'u(ele. după ca . *'cCeiate +e alte $%2a'e.i&t/B . 1 "or fi ridicate de procuror sau. $cupa-ia )i a+%e&a (a%t$%il$% a&i&te'-i.apte &au *(p%e4u%/%i +e 'atu%/ &/ c$'t%ibuie la a.i&t/ c$'t%a5ice%i *'t%e +ecla%a-iile pe%&$a'el$% a&cultate *' aceea)i cau5/. iar după co!pletare "or fi introduse în dosarul cau ei. 8971 .%u't/%ii Pe%&$a'ele c$'.%u'tate &/<)i pu'/ %ecip%$c *'t%eb/%i" Decla%a-iile +ate +e pe%&$a'ele c$'. de instan+ă. +ac/ *' c$'-i'utul l$% &e a%at/ .%u'ta%ea acel$% pe%&$a'e.aptele )i *(p%e4u%/%ile *' p%i0i'-a c/%$%a +ecla%a-iile +ate a'te%i$% &e c$'t%a5ic" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate *'cu0ii'-a ca pe%&$a'ele c$'.or!ularele în care ur!ea ă să se conse!ne e orice declara+ie. în fa a de ur!ărire penală.i! special. +ac/ acea&ta e&te 'ece&a%/ pe't%u l/(u%i%ea cau5ei" ART" DD P%$ce+u%a c$'.%u'tate &e c$'&e('ea5/ *' p%$ce&<0e%bal" !ec-iu'ea = '&c%i&u%ile ART" D> Mi4l$acele +e p%$b/ &c%i&e '&c%i&u%ile p$t &e%0i ca (i4l$ace +e p%$b/.%u'tate &u't a&cultate cu p%i0i%e la . c$nd se constată că pericolul care a i!pus luarea lor a încetat. +ac/ le2ea p%e0e+e acea&ta" ART" ># Cup%i'&ul )i .la%ea a+e0/%ului" 6#T. p%e'u(ele. ca for!ulare cu re. &e p%$ce+ea5/ la c$'.să*l înso+ească la sediul parc8etului sau al instan+ei 3i înapoi la do!iciliu sau la re3edin+ă.%u't/%ii C1'+ &e c$'&tat/ c/ e.%u'ta%ea ART" DH Obiectul c$'. c1'+ e.

p%e'u(ele.istrarea se i!pun pentru aflarea ade"ărului.1%)it +e cel ca%e *l *'cCeie. acte de teroris!.ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta" @ec+iunea B71 &nterceptările 3i înre.istrarea con"orbirilor sau co!unicărilor pot fi autori ate în ca ul infrac+iunilor contra si. p%ecu( )i a (/&u%il$% luateB eA 'u(ele. în ca ul infrac+iunilor pre"ă ute de /e.ită în acelea3i condi+ii.ra"e care nu pot fi descoperite sau ai căror făptuitori nu pot fi identifica+i prin alte !i9loace ori în ca ul infrac+iunilor care se să"$r3esc prin !i9loace de co!unicare telefonică sau prin alte !i9loace de teleco!unica+ii. în ca!era de consiliu. &nterceptarea 3i înre. Măsurile dispuse de instan+ă "or fi ridicate înainte de expirarea duratei pentru care au fost autori ate. p$nă la cel !ult 30 de ile. la cererea procurorului.istrărilor autori ate este de 0 luni. 6utori area poate fi prelun. descoperirea 3i sanc+ionarea faptelor de corup+ie ori al unor alte infrac+iuni . &e . 6utori area interceptării 3i a înre. 5urata !axi!ă a înre.A (e'-iu'ile p%e0/5ute +e le2e pe't%u ca5u%ile &peciale" P%$ce&ul<0e%bal t%ebuie &e('at pe .i speciale.'000 pentru pre"enirea. trafic de ar!e. îndată ce au încetat !oti"ele care le*au 9ustificat. trafic de persoane.ătirea sau să"$r3irea unei infrac+iuni pentru care ur!ărirea penală se efectuea ă din oficiu.istrării con"orbirilor sau co!unicărilor se face prin înc8eiere !oti"ată.uran+ei na+ionale pre"ă ute de Codul penal 3i de alte le. . $biec-iile )i e.+A +e&c%ie%ea a(/'u'-it/ a cel$% c$'&tatate. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor de trafic de stupefiante.istrările pe bandă !a.istrarea con"orbirilor se i!pun pentru aflarea ade"ărului. :nre. falsificare de !onede sau alte "alori. fiecare prelun.istrare a con"orbirilor sau co!unicărilor &nterceptările 3i înre. 6utori area se dă pentru durata necesară înre. dacă sunt date sau indicii te!einice pri"ind pre. cu autori area instan+ei de 9udecată. p%ecu( )i +e pe%&$a'ele a%/tate la lit" cA )i eA" Dac/ 0%eu'a +i't%e ace&te pe%&$a'e 'u p$ate &au %e.ea nr.ieca%e pa2i'/ )i la &.u5/ &/ &e('e5e.netică sau pe orice alt tip de suport ale unor con"orbiri ori co!unicări se "or efectua cu autori area !oti"ată a instan+ei. 1 pot fi făcute 3i la cererea !oti"ată a persoanei "ătă!ate pri"ind co!unicările ce*i sunt adresate. 78. iar interceptarea 3i înre.istrările pre"ă ute în alin.istrării.plica-iile ace&t$%aB .e. 6utori a+ia se dă de către pre3edintele instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în pri!ă instan+ă. 9171 Condi+iile 3i ca urile de interceptare 3i înre.istrările audio sau "ideo 6#T. atunci c$nd stabilirea situa+iei de fapt sau identificarea făptuitorului nu poate fi reali ată în ba a altor probe. spălare a banilor.ire neput$nd depă3i 30 de ile.e%/ p%$ce&ul<0e%bal. pentru !oti"e te!einic 9ustificate. în ca urile 3i în condi+iile pre"ă ute de le. care "a cuprinde) indiciile concrete 3i faptele care 9ustifică !ăsura2 !oti"ele pentru care !ăsura este indispensabilă aflării ade"ărului2 persoana. $cupa-ia )i a+%e&a pe%&$a'el$% la ca%e &e %e. &nterceptarea 3i înre.

procurorul sau or. dacă o confir!ă 3i este necesar.anul de cercetare penală întoc!e3te un proces*"erbal în care se !en+ionea ă autori a+ia dată de instan+ă pentru efectuarea acestora. co!unic$nd aceasta instan+ei i!ediat. certificarea pentru autenticitate se face de către acesta. c$nd înt$r ierea ob+inerii autori ării pre"ă ute în art.istrate sunt redate inte. :n ca de ur. 9171 alin.istrarea. prin ordonan+ă !oti"ată. "a dispune autori area pe !ai departe a interceptării 3i înre.istrări.istrarea con"orbirii. Con"orbirile .ral în for!ă scrisă 3i se ata3ea ă la procesul*"erbal. 5acă instan+a nu confir!ă ordonan+a procurorului. procurorul poate dispune. :n ca ul în care procurorul procedea ă la interceptări 3i înre. 1 * 3. 1 ar aduce .istrate. nu!ărul sau nu!erele posturilor telefonice între care s*au purtat con"orbirile.ilată cu si.en+ă. prin inter!ediul unui interpret. cu titlu pro"i oriu.netică sau orice alt tip de suport. 9171 alin.istrări sunt obli. aducerea la cuno3tin+ă. cu certificarea pentru autenticitate de către or. dar nu !ai t$r iu de '0 de ore. p$nă la ter!inarea ur!ăririi penale. si. în scris. redarea scrisă a acesteia 3i procesul*"erbal se înaintea ă instan+ei care.anele care efectuea ă interceptarea 3i înre. de îndată.ra"e pre9udicii acti"ită+ii de ur!ărire. &nstan+a trebuie să se pronun+e în cel !ult '0 de ore asupra ordonan+ei procurorului 3i.anului de ur!ărire penală.!i9locul de co!unicare sau locul supus supra"e.8erii2 perioada pentru care sunt autori ate interceptarea 3i înre. de către procurorul ierar8ic superior. după ce ascultă procurorul 3i păr+ile.8ea ă ur!ărirea penală în cau ă. 9171 3i 917'.anul de cercetare penală. 6#T. data 3i ora fiecărei con"orbiri în parte 3i nu!ărul de ordine al ben ii !a.netice sau al oricărui alt tip de suport pe care se face i!pri!area. /a procesul*"erbal se ata3ea ă banda !a.erea celor efectuate. Coresponden+ele în altă li!bă dec$t cea ro!$nă sunt transcrise în li!ba ro!$nă. 917' Or. înc8eind un proces*"erbal în acest sens. Con"orbirile înre. iar "erificarea 3i contrase!narea. Aanda !a. "erificat 3i contrase!nat de procurorul care efectuea ă sau supra"e.a+ii fiind pedepsită potri"it Codului penal. a interceptărilor 3i înre. 8otără3te care dintre infor!a+iile culese pre intă interes în cercetarea 3i solu+ionarea cau ei.istrărilor !en+ionate în art. dacă sunt cunoscute.istrarea pe bandă !a.istrărilor 3i distru. interceptarea 3i înre. 9173 Certificarea înre. în condi+iile art.netică sau pe orice alt tip de suport a con"orbirilor sau co!unicărilor.iliul or.netică sau orice alt tip de suport cu înre. persoanelor ale căror con"orbiri sau co!unicări au fost interceptate 3i înre. nu!ele persoanelor care le*au purtat.istrărilor 5espre efectuarea interceptărilor 3i înre.istrării.anul de cercetare penală. care con+ine înre. încălcarea acestei obli.ate să păstre e secretul opera+iunii efectuate. datele la care s*au efectuat acestea. ea trebuie să dispună încetarea.istrarea %rocurorul procedea ă personal la interceptările 3i înre.istrarea con"orbirii. 6#T.istrările pre"ă ute în art. %ersoanele care sunt c8e!ate să dea concurs te8nic la interceptări 3i înre. 9171 sau poate dispune ca acestea să fie efectuate de or. &nstan+a dispune.

după ca . 97 alin. cu excep+ia redării în for!ă scrisă.refa instan+ei. pe%&$a'ele i'te%e&ate *' cau5/ )i cei ce . 6#T.ilat. 9170 6lte înre.istrările pre"ă ute în pre enta sec+iune.istrărilor care nu au fost folosite ca !i9loace de probă în cau ă.istrarea con"orbirilor dintre a"ocat 3i 9usti+iabil nu poate fi folosită ca !i9loc de probă.istrării de con"orbiri efectuate prin alte !i9loace de teleco!unica+ie.ie +e cel pu-i' +$i" Nu p$t . pot ser"i ca !i9loace de probă. înso+ită de transcrierea inte. dacă nu sunt inter ise de le. autori ate în condi+iile le.ii. în locuri speciale.ectuea5/ actul p%$ce+u%al" ART" >6 !tabili%ea i+e'tit/-ii (a%t$%il$% a&i&te'-i . 9171 Berificarea !i9loacelor de probă Mi9loacele de probă pre"ă ute în pre enta sec+iune pot fi supuse experti ei te8nice la cererea procurorului.refă. 6#T. 'u(/%ul ace&t$%a t%ebuie &/ . :nre. !ec-iu'ea =I Ma%t$%ii a&i&te'-i ART" >3 P%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i C1'+ le2ea p%e0e+e c/ la e. a păr+ii ci"ile sau a a"ocatului acestora. consultarea păr+ilor din înre.istrări Condi+iile 3i !odalită+ile de efectuare a interceptărilor 3i înre.istrările de i!a. &nstan+a poate aproba.istrări "or fi păstrate p$nă la ar8i"area dosarului. în plic si. 3 se aplică în !od corespun ător. 917( :nre. la cererea !oti"ată a inculpatului.rală 3i copii de pe procesele*"erbale. se păstrea ă la . iar procedura de certificare a acestora este cea pre"ă ută în art. care nu sunt conse!nate în procesul*"erbal.istrare 3i din transcrierea inte.ectua%ea u'ui act p%$ce+u%al e&te 'ece&a%/ p%e5e'-a u'$% (a%t$%i a&i&te'-i. iar dispo i+iile art.istrării de i!a.e. 9171 * 9173 sunt aplicabile.erea înre. în !od corespun ător.ini 5ispo i+iile art. a păr+ilor sau din oficiu. Celelalte înre. 5acă să"$r3irea unor infrac+iuni are loc prin con"orbiri sau co!unicări care con+in secrete de stat. depuse la .ac pa%te +i' aceea)i u'itate cu $%2a'ul ca%e e. 9171 3i 917' se aplică în !od corespun ător 3i în ca ul înre. &nstan+a dispune prin înc8eiere distru. 3i în ca ul înre.sau co!unicările care con+in secrete de stat sau profesionale nu se !en+ionea ă în procesul*"erbal. conse!narea se face în procese*"erbale separate. 6#T.rală. Aanda !a. pre entate de păr+i.i (a%t$%i a&i&te'-i (i'$%ii &ub #7 a'i.istrărilor pre"ă ute în art. 9173.ini.netică sau orice alt tip de suport. :nre.

ra!ele 3i oricare altă coresponden+ă.$&t +e&ti'ate &/ &e%0ea&c/ la &/01%)i%ea u'ei i'. ART" >D Re-i'e%ea )i p%e+a%ea c$%e&p$'+e'-ei )i a $biectel$% &nstan+a de 9udecată. în cursul ur!ăririi penale. or.O%2a'ul ca%e p%$ce+ea5/ la e. poate dispune ca orice unitate po3tală sau de transport să re+ină 3i să predea scrisorile.%ac-iu'ii" !ec-iu'ea =III Ri+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i" E. p%ecu( )i $biectele ca%e &u't p%$+u&ul i'. ori obiectele tri!ise de în"inuit sau inculpat.ată să*l pre inte 3i să*l predea.ectua%ea pe%cCe5i-iil$% ART" >: Ri+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e $bli2a-ia &/ %i+ice $biectele )i *'&c%i&u%ile ce p$t &e%0i ca (i4l$c +e p%$b/ *' p%$ce&ul pe'al" ART" >H P%e+a%ea $biectel$% )i *'&c%i&u%il$% Orice persoană fi ică sau persoană 9uridică. .la%ea a+e0/%ului.$l$&ite &au au . 1 se dispune dacă sunt întrunite condi+iile arătate în art. fie direct.$&t i'0ita-i &/ le .ure păstrarea secretului ori a confiden+ialită+ii. în cursul 9udecă+ii. 1 3i potri"it procedurii acolo pre"ă ute. la cererea acestora. tele.ectua%ea u'ui act p%$ce+u%al *' p%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i e&te $bli2at &/ c$'&tate )i &/ c$'&e('e5e *' p%$ce&ul<0e%bal pe ca%e *l *'cCeie +ate p%i0i'+ i+e'titatea (a%t$%il$% a&i&te'-i. este obli. în posesia căreia se află un obiect sau un înscris ce poate ser"i ca !i9loc de probă. Măsura pre"ă ută în alin. (e'-i$'1'+ )i $b&e%0a-iile pe ca%e ace)tia au .aptei &/01%)ite. la propunerea procurorului. p%ecu( )i $%ice alte $biecte ca%e p$t &e%0i la a. Dac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ap%ecia5/ c/ )i $ c$pie +e pe u' *'&c%i& p$ate &e%0i ca (i4l$c +e p%$b/. sub luare de do"adă. &u't (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/" ART" >8 C$%pu%i +elicte !u't +e a&e(e'ea (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/ $biectele ca%e au .ac/ cu p%i0i%e la cele c$'&tatate )i la +e&.%ac-iu'i. ori adresate acestuia. 9171 alin. pre entarea sau predarea se face în condi+ii care să asi.anului de ur!ărire penală sau instan+ei de 9udecată. sau din oficiu. fie indirect.$&t ./)u%a%ea $pe%a-iil$% la ca%e a&i&t/" !ec-iu'ea =II Mi4l$acele (ate%iale +e p%$b/ ART" >7 Obiectele ca (i4l$c +e p%$b/ Obiectele ca%e c$'-i' &au p$a%t/ $ u%(/ a . %e-i'e 'u(ai c$pia" 5acă obiectul sau înscrisul are caracter secret ori confiden+ial.

00 * '0. ca%e ia (/&u%i +e a+uce%e la *'+epli'i%e p%i' $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" 6#T. se poate dispune efectuarea acesteia. %erc8e i+ia do!iciliară poate fi dispusă nu!ai de 9udecător.ăduie3te existen+a sau de+inerea acestora. ART" #?7 P%$ce+u%a pe%cCe5i-iei . 1 pot fi dispuse.ente 3i te!einic 9ustificate 3i de procuror. se efectuea ă de procuror sau de or.ectua $ pe%cCe5i-ie &e c$(u'ic/ p%$cu%$%ului. 101 %erc8e i+ia do!iciliară în cursul ur!ăririi penale %erc8e i+ia dispusă în cursul ur!ăririi penale.anul de cercetare penală.00 * '0. care este obli. după ca . %erc8e i+ia poate fi do!iciliară sau corporală.ectu/%ii ace&teia" 6#T. 98 tă. în scris.at să infor!e e de îndată despre aceasta instan+a.rantă sau c$nd perc8e i+ia ur!ea ă să se efectue e într*un local public. %erc8e i+ia do!iciliară nu poate fi dispusă înainte de începerea ur!ăririi penale. %erc8e i+ia corporală poate fi dispusă. în cursul ur!ăririi penale.anul de cercetare penală. potri"it art. prin înc8eiere !oti"ată. ART" #?3 Pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii I'&ta'-a p$ate p%$ce+a la e. %articiparea procurorului este obli. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e %i+ica%ea &ilit/" ' cu%&ul 4u+ec/-ii +i&p$5i-ia +e %i+ica%e &ilit/ a $biectel$% &au *'&c%i&u%il$% &e c$(u'ic/ p%$cu%$%ului. 100. de or. 100 %erc8e i+ia C$nd persoana căreia i s*a cerut să predea "reun obiect sau "reun înscris dintre cele arătate în art.00 poate continua 3i în ti!pul nop+ii. tele. de lucrători operati"i. 103 Ti!pul de efectuare a perc8e i+iei #idicarea de obiecte 3i înscrisuri.erea probelor. sau în cursul 9udecă+ii. C$%e&p$'+e'-a )i $biectele %i+icate ca%e 'u au le2/tu%/ cu cau5a &e %e&tituie +e&ti'ata%ului" ART" >> Ri+ica%ea &ilit/ +e $biecte &au +e *'&c%i&u%i Dac/ $biectul &au *'&c%i&ul ce%ut 'u e&te p%e+at +e bu'/0$ie.ra!elor 3i a oricăror alte coresponden+e ori obiecte la care se referă alin. la cererea procurorului. +i&p$5i-ia i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ +e a &e e. *' 0e+e%ea e. iar în celelalte ore nu!ai în ca de infrac+iune fla. în ca uri ur. %erc8e i+ia do!iciliară se dispune în cursul ur!ăririi penale în ca!era de consiliu. %erc8e i+ia începută între orele 1. precu! 3i ori de c$te ori există indicii te!einice că efectuarea unei perc8e i+ii este necesară pentru descoperirea 3i str$n.atorie. înso+it.00. precu! 3i perc8e i+ia do!iciliară se pot face între orele 1.ectua%ea pe%cCe5i-iei cu $ca5ia u'ei ce%cet/%i l$cale" ' celelalte ca5u%i. după ca . fără citarea păr+ilor. de procuror sau de 9udecător. 6#T.#e+inerea 3i predarea scrisorilor.

l/.ace pe%cCe5i-ia e&te %e-i'ut/ $%i a%e&tat/. în ca urile pre"ă ute de le.ac *' p%e5e'-a u'ui %ep%e5e'ta't $%i a u'ui (e(b%u +e . ia% *' lip&a ace&teia. +up/ ca%e &e eticCetea5/ )i &e &i2ilea5/" Obiectele ca%e 'u p$t . a u'ui (e(b%u al .i %ecu'$&cute )i a .aptele )i *(p%e4u%/%ile +i' 0ia-a pe%&$'al/ a celui la ca%e &e e.i'al" ART" #?D P%$ce&ul<0e%bal +e pe%cCe5i-ie )i +e %i+ica%e a $biectel$% )i *'&c%i&u%il$% .ica%ea )i p/&t%a%ea $biectel$% Obiectele &au *'&c%i&u%ile &e p%e5i't/ pe%&$a'ei +e la ca%e &u't %i+icate )i cel$% ca%e a&i&t/. %i+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i.i *'&e('ate +e c/t%e ace&tea &p%e 'e&cCi(ba%e.ectuea5/ +e $%2a'ul 4u+icia% ca%e a +i&pu&<$. u'eia +i' pe%&$a'ele a%/tate *' a%t" #?D ali'" . *' p%e5e'-a u'ui %ep%e5e'ta't. a01'+ capacitate +e e.ectuea5/ pe%cCe5i-ia a%e +%eptul &/ +e&cCi+/ *'c/pe%ile &au alte (i4l$ace +e p/&t%a%e *' ca%e &<a% putea 2/&i $biectele &au *'&c%i&u%ile c/utate. să pre inte autori a+ia dată de 9udecător.apta &/01%)it/B $biectele &au *'&c%i&u%ile a c/%$% ci%cula-ie &au +e-i'e%e e&te i'te%5i&/ &e %i+ic/ t$t+eau'a" O%2a'ul 4u+icia% t%ebuie &/ ia (/&u%i ca . &au a u'ui 0eci'.at ca. ia% *' lip&a ace&tuia. Ri+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i p%ecu( )i pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ &e .i a+u&/.iti!e e 3i. &au la ca%e &e e.ectua%ea pe%cCe5i-iei c$%p$%ale Pe%cCe5i-ia c$%p$%al/ &e e. cu %e&pecta%ea +i&p$5i-iil$% a%t" #?7 ali'" #.Or. 0a .i a+u&/ la pe%cCe5i-ie" ' ca5ul *' ca%e 'u p$ate .ie celui la ca%e &e a.anul 9udiciar care ur!ea ă a efectua perc8e i+ia este obli. &au +e pe%&$a'a +e&e('at/ +e ace&t $%2a'" Pe%cCe5i-ia c$%p$%al/ &e .ectua%ea pe%cCe5i-iei +$(icilia%e O%2a'ul 4u+icia% ca%e e.ectuea5/ pe%cCe5i-ia )i ca%e 'u au le2/tu%/ cu cau5a. cu cea pe%cCe5i-i$'at/" ART" #?H I+e'ti.e.i *'&e('ate $%i pe ca%e 'u &e p$t aplica eticCete )i &i2ilii &e *(pacCetea5/ &au &e *'cCi+.e%ci-iu" ART" #?8 E. pe't%u a . . în prealabil. a01'+ capacitate +e e. pe c1t p$&ibil la$lalt/.a(ilie. p%ecu( )i pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ &e .ie u'ui cu&t$+e" P%$bele pe't%u a'ali5/ &e iau cel pu-i' *' +ublu )i &e &i2ilea5/" U'a +i' p%$be &e la&/ celui +e la ca%e &e %i+ic/.e%ci-iu" 6ceste opera+iuni se efectuea ă de or. &/ 'u +e0i'/ publice" ART" #?: E.u5/ acea&ta" O%2a'ul 4u+icia% e&te $bli2at &/ &e li(ite5e la %i+ica%ea 'u(ai a $biectel$% )i *'&c%i&u%il$% ca%e au le2/tu%/ cu .ac *' p%e5e'-a pe%&$a'ei +e la ca%e &e %i+ic/ $biecte $%i *'&c%i&u%i. +ac/ cel *' (/&u%/ &/ le +e&cCi+/ %e.ectuea5/ pe%cCe5i-ia.ace 'u(ai +e $ pe%&$a'/ +e acela)i &e.i %i+icate &e &ecCe&t%ea5/ )i &e la&/ *' p/&t%a%e . ia% *' lip&a ace&t$%a. +up/ ca%e &e aplic/ &i2ilii" Obiectele ca%e 'u p$t . a u'ui 0eci'. să se le.anul 9udiciar în pre en+a unor !artori asisten+i.a(iliei. C1'+ pe%&$a'a la ca%e &e .

ie. (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/ &e p/&t%ea5/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ la ca%e &e 2/&e)te +$&a%ul" Obiectele )i *'&c%i&u%ile p%e+ate &au %i+icate *' u%(a pe%cCe5i-iei )i ca%e 'u au le2/tu%/ cu cau5a &e %e&tituie pe%&$a'ei c/%eia *i apa%-i'" Obiectele &upu&e c$'.i %e&tituite pe%&$a'ei c/%eia *i apa%-i'. ia% *' lip&/. $%i %ep%e5e'ta'tului ace&teia &au u'ui (e(b%u al . p%ecu( )i +e acelea ca%e au .a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' acea&t/ %e&titui%e &<a% putea &t1'4e'i a. cel$% cu ca%e l$cuie)te &au u'ui 0eci' )i.ace (e'-iu'e )i +e&p%e $biectele ca%e 'u au . cCia% *'ai'te +e &$lu-i$'a%ea +e.i'iti0/ a cau5ei.iate" ' ace&t ca5 .$&t %e&tituite $biectele. 111 5ispo i+ii speciale pri"ind unită+ile publice 3i alte persoane 9uridice 5ispo i+iile din pre enta sec+iune se aplică în !od corespun ător 3i atunci c$nd actele procedurale se efectuea ă la o unitate dintre cele la care se referă art. dispo i+ii care se co!pletea ă după cu! ur!ea ă) a< or. 10( din Codul penal sau la o altă persoană 9uridică.a(iliei.$&t l/&ate *' p/&t%a%e" C$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e la&/ pe%&$a'ei la ca%e &<a . )i u%(/t$a%ele (e'-iu'i@ l$cul. +up/ ca5. cu&t$+elui" ART" #?> M/&u%i p%i0i'+ $biectele %i+icate O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e ca $biectele $%i *'&c%i&u%ile %i+icate ca%e c$'&tituie (i4l$ace +e p%$b/ &/ . după ca .i %ecu'$&cute" ' p%$ce&ul<0e%bal &e . ca%e 'u &u't ata)ate la +$&a%.De&p%e e.i'iti0/ a cau5ei" ART" ##? C$'&e%0a%ea &au 0al$%i. &e c$'&e%0/ &au &e 0al$%i. înfă+i3ea ă repre entantului unită+ii publice sau al altei persoane 9uridice autori a+ia dată2 . +ac/ e&te ca5ul. ata)ate la +$&a% &au p/&t%ate *' alt ($+" Obiectele )i *'&c%i&u%ile %i+icate.iti!ea ă 3i.iile &e 0i5ea5/ )i &e ata)ea5/ la +$&a%" P1'/ la &$lu-i$'a%ea +e.$t$2%a.$t$2%a. a.i %e&tituite.ica%ea $biectel$% %i+icate Obiectele ce &e%0e&c ca (i4l$c +e p%$b/. p$t . +ac/ 'u &u't &upu&e c$'.a%/ +e (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" >#. +ac/ &u't +i't%e acelea a%/tate *' a%t" #:8 ali'" 3 )i +ac/ 'u e&te ca5ul a .la%ea a+e0/%ului" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ pu'e *' 0e+e%e pe%&$a'ei c/%eia i<au . pe't%u a putea .i'iti0/ a p%$ce&ului. ti(pul )i c$'+i-iile *' ca%e *'&c%i&u%ile )i $biectele au . c/ e&te $bli2at/ &/ le p/&t%e5e p1'/ la &$lu-i$'a%ea +e.i&c/%ii 'u &e %e&tituie" Obiectele ce &e%0e&c ca (i4l$c +e p%$b/. *' a. p$t .$&t %i+icate.anul 9udiciar se le.i .$&t +e&c$pe%ite )i %i+icate.ic/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% acelui a%tic$l" 6#T./cut pe%cCe5i-ia &au +e la ca%e &<au %i+icat $biectele )i *'&c%i&u%ile. e'u(e%a%ea )i +e&c%ie%ea l$% a(/'u'-it/.ectua%ea pe%cCe5i-iei )i %i+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i &e *'t$c(e)te p%$ce&<0e%bal" P%$ce&ul<0e%bal t%ebuie &/ cup%i'+/.i&c/%ii.

&/ e.ectua%ea u'ei c$'&tat/%i teC'ic$<)tii'-i.ic/ &au (e+ic$<le2al/ Ope%a-iile )i c$'clu5iile c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i. .i&te'-a u%(el$% i'.ic/ )i c$'&tata%ea (e+ic$<le2al/ ART" ##3 G$l$&i%ea u'$% &peciali)ti C1'+ e. +ac/ &$c$te)te c/ (ate%ialele pu&e la +i&p$5i-ie $%i +atele i'+icate &u't i'&u. *' 0e+e%ea c$(plet/%ii l$%" ART" ##7 C$'&tata%ea (e+ic$<le2al/ ' ca5 +e ($a%te 0i$le't/. &au c1'+ e&te 'ece&a%/ $ e.ectuat/ )i +e c/t%e &peciali)ti &au teC'icie'i ca%e . p%ecu( )i pe%cCe5i-ia &e e.u'c-i$'ea5/ *' ca+%ul alt$% $%2a'e" ART" ##6 Obiectul )i (ate%ialul c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i. +i' $. c$(u'ic/ acea&ta $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/.ectua%ea u'ei c$'&tat/%i (e+ic$<le2ale )i ce%e $%2a'ului (e+ic$<le2al.iciu &au la ce%e%e.ace pa%te +i' pe%&$'alul u'it/-iiB +A c$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e la&/ %ep%e5e'ta'tului u'it/-ii" !ec-iu'ea IK C$'&tata%ea teC'ic$<)tii'-i. +e c/t%e &peciali)ti &au teC'icie'i ca%e .ectuea5/ a&up%a (ate%ialel$% )i +atel$% pu&e la +i&p$5i-ie &au i'+icate +e c/t%e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/" Celui *'&/%ci'at cu e.ice" C$'&tata%ea teC'ic$<)tii'-i.apt )i e&te 'ece&a%/ l/(u%i%ea u%2e't/ a u'$% .Cu(a%ea *' 0e+e%ea c$'&tat/%ii cau5el$% ($%-ii &e .icie'te. +e %e2ul/.ectua%ea c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i.%ac-iu'ii.u'c-i$'ea5/ *' ca+%ul $%i pe l1'2/ i'&titu-ia +e ca%e apa%-i'e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/" Ea p$ate .ectuea5/ *' p%e5e'-a %ep%e5e'ta'tului u'it/-iiB cA atu'ci c1'+ e&te $bli2at$%ie p%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i.ic/ &e e. e.ectuea5/.a(i'a%e c$%p$%al/ a&up%a *'0i'uitului $%i pe%&$a'ei 0/t/(ate pe't%u a c$'&tata pe c$%pul ace&t$%a e. +i&pu'1'+.apte &au *(p%e4u%/%i ale cau5ei.ice &au (e+ic$<le2ale &e c$'&e('ea5/ *'t%<u' %ap$%t" .ice &tabile)te $biectul ace&teia.i&t/ pe%ic$l +e +i&pa%i-ie a u'$% (i4l$ace +e p%$b/ &au +e &cCi(ba%e a u'$% &itua-ii +e .ectue5e acea&t/ c$'&tata%e" E. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ +i&pu'e e. +e ($a%te a c/%ei cau5/ 'u &e cu'$a)te $%i e&te &u&pect/. ace)tia p$t .ectua%ea luc%/%ii. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ p$ate .$%(ulea5/ *'t%eb/%ile la ca%e t%ebuie &/ &e %/&pu'+/ )i te%(e'ul *' ca%e u%(ea5/ a .bA %i+ica%ea +e $biecte )i *'&c%i&u%i.ic/ &e e.i e. c/%uia *i %e0i'e c$(pete'-a p$t%i0it le2ii.ace 'u(ai cu *'cu0ii'-a%ea p%$cu%$%ului" ART" ##8 Rap$%tul +e c$'&tata%e teC'ic$<)tii'-i.ice O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e +i&pu'e e.ectua%ea c$'&tat/%ii 'u i &e p$t +ele2a )i 'ici ace&ta 'u<)i p$ate *'&u)i at%ibu-ii +e $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e $%2a' +e c$'t%$l" !peciali&tul &au teC'icia'ul *'&/%ci'at cu e.$l$&i cu'$)ti'-ele u'ui &peciali&t &au teC'icia'.ectuat/ luc%a%ea" C$'&tata%ea teC'ic$<)tii'-i.i e.

O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. +i' $,iciu &au la ce%e%ea $%ic/%eia +i't%e p/%-i. +ac/ ap%ecia5/ c/ %ap$%tul teC'ic$<)tii'-i,ic $%i (e+ic$<le2al 'u e&te c$(plet &au c$'clu5iile ace&tuia 'u &u't p%eci&e. +i&pu'e %e,ace%ea &au c$(pleta%ea c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i,ice $%i (e+ic$<le2ale. &au e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e" C1'+ %e,ace%ea &au c$(pleta%ea c$'&tat/%ii teC'ic$<)tii'-i,ice $%i (e+ic$<le2ale e&te +i&pu&/ +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. %ap$%tul &e t%i(ite p%$cu%$%ului. pe't%u ca ace&ta &/ ia (/&u%i *' 0e+e%ea c$(plet/%ii &au %e,ace%ii lui" !ec-iu'ea K E;pe%ti5ele ART" ##: O%+$'a%ea e,ectu/%ii e;pe%ti5ei C1'+ pe't%u l/(u%i%ea u'$% ,apte &au *(p%e4u%/%i ale cau5ei. *' 0e+e%ea a,l/%ii a+e0/%ului. &u't 'ece&a%e cu'$)ti'-ele u'ui e;pe%t. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e. la ce%e%e &au +i' $,iciu. e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e" ART" ##H E;pe%ti5a $bli2at$%ie E,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e p&iCiat%ice e&te $bli2at$%ie *' ca5ul i',%ac-iu'ii +e $($% +e$&ebit +e 2%a0. p%ecu( )i atu'ci c1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e *'+$ial/ a&up%a &t/%ii p&iCice a *'0i'uitului &au i'culpatului" E;pe%ti5a *' ace&te ca5u%i &e e,ectuea5/ *' i'&titu-ii &a'ita%e +e &pecialitate" ' 0e+e%ea e,ectu/%ii e;pe%ti5ei. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ cu ap%$ba%ea p%$cu%$%ului &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +i&pu'e i'te%'a%ea *'0i'uitului $%i i'culpatului pe ti(pul 'ece&a%" Acea&t/ (/&u%/ e&te e;ecut$%ie )i &e a+uce la *'+epli'i%e. *' ca5 +e $pu'e%e. +e $%2a'ele +e p$li-ie" De a&e(e'ea. e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e e&te $bli2at$%ie pe't%u a &e &tabili cau5ele ($%-ii. +ac/ 'u &<a *'t$c(it u' %ap$%t (e+ic$<le2al" ART" ##D P%$ce+u%a e;pe%ti5ei E;pe%ti5a &e e,ectuea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' p%e5e'tul c$+. a,a%/ +e ca5ul c1'+ p%i' le2e &e +i&pu'e alt,el" Di&p$5i-iile a%t" ##6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" E;pe%tul e&te 'u(it +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. cu e;cep-ia e;pe%ti5ei p%e0/5ute *' a%t" ##> ali'" 3" Gieca%e +i't%e p/%-i a%e +%eptul &/ cea%/ ca u' e;pe%t %ec$(a'+at +e ea &/ pa%ticipe la e,ectua%ea e;pe%ti5ei" ART" ##> E;pe%-i $,iciali Dac/ e;i&t/ e;pe%-i (e+ic$<le2ali &au e;pe%-i $,iciali *' &pecialitatea %e&pecti0/. 'u p$ate ,i 'u(it e;pe%t $ alt/ pe%&$a'/. +ec1t +ac/ *(p%e4u%/%i +e$&ebite a% ce%e acea&ta" C1'+ e;pe%ti5a u%(ea5/ &/ ,ie e,ectuat/ +e u' &e%0iciu (e+ic$<le2al. +e u' lab$%at$% +e e;pe%ti5/ c%i(i'ali&tic/ &au +e $%ice i'&titut +e &pecialitate. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &e a+%e&ea5/ ace&t$%a pe't%u e,ectua%ea e;pe%ti5ei"

C1'+ &e%0iciul (e+ic$<le2al $%i lab$%at$%ul +e e;pe%ti5/ c%i(i'ali&tic/ &au i'&titutul +e &pecialitate c$'&i+e%/ 'ece&a% ca la e,ectua%ea e;pe%ti5ei &/ pa%ticipe &au &/<)i +ea p/%e%ea )i &peciali)ti +e la alte i'&titu-ii. p$ate ,$l$&i a&i&te'-a &au a0i5ul ace&t$%a" ART" #3? L/(u%i%i +ate e;pe%tului )i p/%-il$% O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. c1'+ +i&pu'e e,ectua%ea u'ei e;pe%ti5e. ,i;ea5/ u' te%(e' la ca%e &u't cCe(ate p/%-ile. p%ecu( )i e;pe%tul. +ac/ ace&ta a ,$&t +e&e('at +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-/" La te%(e'ul ,i;at &e a+uce la cu'$)ti'-/ p/%-il$% )i e;pe%tului $biectul e;pe%ti5ei )i *'t%eb/%ile la ca%e e;pe%tul t%ebuie &/ %/&pu'+/ )i li &e pu'e *' 0e+e%e c/ au +%eptul &/ ,ac/ $b&e%0a-ii cu p%i0i%e la ace&te *'t%eb/%i )i c/ p$t ce%e ($+i,ica%ea &au c$(pleta%ea l$%" P/%-ile (ai &u't *'cu'$)ti'-ate c/ au +%eptul &/ cea%/ 'u(i%ea )i a c1te u'ui e;pe%t %ec$(a'+at +e ,ieca%e +i't%e ele. ca%e &/ pa%ticipe la e,ectua%ea e;pe%ti5ei" Dup/ e;a(i'a%ea $biec-iil$% )i ce%e%il$% ,/cute +e p/%-i )i e;pe%t. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ pu'e *' 0e+e%e e;pe%tului te%(e'ul *' ca%e u%(ea5/ a ,i e,ectuat/ e;pe%ti5a. *'cu'$)ti'-1'+u<l t$t$+at/ +ac/ la e,ectua%ea ace&teia u%(ea5/ &/ pa%ticipe p/%-ile" 6lineatul ( ??? 6bro,at ART" #3# D%eptu%ile e;pe%tului E;pe%tul a%e +%eptul &/ ia cu'$)ti'-/ +e (ate%ialul +$&a%ului 'ece&a% pe't%u e,ectua%ea e;pe%ti5ei" ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale ce%ceta%ea +$&a%ului &e ,ace cu *'cu0ii'-a%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e" E;pe%tul p$ate ce%e l/(u%i%i $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ cu p%i0i%e la a'u(ite ,apte $%i *(p%e4u%/%i ale cau5ei" P/%-ile. cu *'cu0ii'-a%ea )i *' c$'+i-iile &tabilite +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. p$t +a e;pe%tului e;plica-iile 'ece&a%e" ART" #33 Rap$%tul +e e;pe%ti5/ Dup/ e,ectua%ea e;pe%ti5ei. e;pe%tul *'t$c(e)te u' %ap$%t &c%i&" C1'+ &u't (ai (ul-i e;pe%-i &e *'t$c(e)te u' &i'2u% %ap$%t +e e;pe%ti5/" Dac/ &u't +e$&ebi%i +e p/%e%i. $pi'iile &epa%ate &u't c$'&e('ate *' cup%i'&ul %ap$%tului &au *'t%<$ a'e;/" Rap$%tul +e e;pe%ti5/ &e +epu'e la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a +i&pu& e,ectua%ea e;pe%ti5ei" ART" #36 C$'-i'utul %ap$%tului Rap$%tul +e e;pe%ti5/ cup%i'+e@ aA pa%tea i't%$+ucti0/. *' ca%e &e a%at/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a +i&pu& e,ectua%ea e;pe%ti5ei. +ata c1'+ &<a +i&pu& e,ectua%ea ace&teia. 'u(ele )i p%e'u(ele e;pe%tului. +ata )i l$cul u'+e a ,$&t e,ectuat/. +ata *'t$c(i%ii %ap$%tului +e e;pe%ti5/. $biectul ace&teia )i *'t%eb/%ile la ca%e e;pe%tul u%(a &/ %/&pu'+/.

(ate%ialul pe ba5a c/%uia e;pe%ti5a a ,$&t e,ectuat/ )i +ac/ p/%-ile ca%e au pa%ticipat la acea&ta au +at e;plica-ii *' cu%&ul e;pe%ti5eiB bA +e&c%ie%ea *' a(/'u't a $pe%a-iil$% +e e,ectua%e a e;pe%ti5ei. $biec-iile &au e;plica-iile p/%-il$%. p%ecu( )i a'ali5a ace&t$% $biec-ii $%i e;plica-ii *' lu(i'a cel$% c$'&tatate +e e;pe%tB cA c$'clu5iile. ca%e cup%i'+ %/&pu'&u%ile la *'t%eb/%ile pu&e )i p/%e%ea e;pe%tului a&up%a $biectului e;pe%ti5ei" ART" #37 !upli(e'tul +e e;pe%ti5/ C1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ c$'&tat/. la ce%e%e &au +i' $,iciu. c/ e;pe%ti5a 'u e&te c$(plet/. +i&pu'e e,ectua%ea u'ui &upli(e't +e e;pe%ti5/ ,ie +e c/t%e acela)i e;pe%t. ,ie +e c/t%e altul" De a&e(e'ea. c1'+ &e &$c$te)te 'ece&a%. &e ce% e;pe%tului l/(u%i%i &upli(e'ta%e *' &c%i&. $%i &e +i&pu'e cCe(a%ea lui &p%e a +a e;plica-ii 0e%bale a&up%a %ap$%tului +e e;pe%ti5/" ' ace&t ca5. a&culta%ea e;pe%tului &e ,ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la a&culta%ea (a%t$%il$%" L/(u%i%ile &upli(e'ta%e *' &c%i& p$t ,i ce%ute )i &e%0iciului (e+ic$<le2al. lab$%at$%ului +e e;pe%ti5/ c%i(i'ali&tic/ $%i i'&titutului +e &pecialitate ca%e a e,ectuat e;pe%ti5a" ART" #38 E,ectua%ea u'ei '$i e;pe%ti5e Dac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e *'+$ieli cu p%i0i%e la e;actitatea c$'clu5iil$% %ap$%tului +e e;pe%ti5/. +i&pu'e e,ectua%ea u'ei '$i e;pe%ti5e" ART" #3: L/(u%i%i ce%ute la i'&titutul +e e(i&iu'e ' ca5u%ile p%i0it$a%e la i',%ac-iu'ea +e ,al&i,ica%e +e ($'e+/ &au +e alte 0al$%i. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate ce%e l/(u%i%i i'&titutului +e e(i&iu'e" ART" #3H P%e5e'ta%ea &c%iptel$% +e c$(pa%a-ie ' cau5ele p%i0i'+ i',%ac-iu'i +e ,al& *' *'&c%i&u%i. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate $%+$'a &/ ,ie p%e5e'tate &c%ipte +e c$(pa%a-ie" Dac/ &c%iptele &e 2/&e&c *' +ep$5ite publice. aut$%it/-ile *' +%ept &u't $bli2ate a le elibe%a" Dac/ &c%iptele &e 2/&e&c la u' pa%ticula% ca%e 'u e&te &$- &au %u+/ ap%$piat/ cu *'0i'uitul &au i'culpatul. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ *i pu'e *' 0e+e%e &/ le p%e5i'te" !c%iptele +e c$(pa%a-ie t%ebuie 0i5ate +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ )i &e('ate +e acela ca%e le p%e5i't/" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate +i&pu'e ca *'0i'uitul &au i'culpatul &/ p%e5i'te $ pie&/ &c%i&/ cu (1'a &a. $%i &/ &c%ie +up/ +icta%ea ce i &<a% ,ace" Dac/ *'0i'uitul &au i'culpatul %e,u5/. &e ,ace (e'-iu'e *' p%$ce&ul<0e%bal" !ec-iu'ea KI G$l$&i%ea i'te%p%e-il$%

ectuea5/ ce%ceta%ea la . *' *'t%e2i(e &au *' pa%te.ectua%ea ce%cet/%ii" C1'+ *'0i'uitul &au i'culpatul e&te %e-i'ut $%i a%e&tat.a-a l$cului )i %ec$'&titui%ea ART" #3> Ce%ceta%ea la . la ce%e%e. potri"it le.$&t &/01%)it/ .i a+u& la ce%ceta%e.a-a l$cului . p$ate &/ p%$ce+e5e la %ec$'&titui%ea la .$l$&i%e a i'te%p%e-il$% C$nd una dintre păr+i sau o altă persoană care ur!ea ă să fie ascultată nu cunoa3te li!ba ro!$nă ori nu se poate expri!a.a%/ +e ca5ul c1'+ acea&ta 'u e&te p$&ibil" Ce%ceta%ea la .$&t &/01%)it/" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e. $%i &/ plece *'ai'te +e te%(i'a%ea ce%cet/%ii" ART" #6? Rec$'&titui%ea O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. &nterpretul poate fi dese!nat sau ales de păr+i2 în acest din ur!ă ca . el trebuie să fie un interpret autori at.ART" #3D Ca5u%ile )i p%$ce+u%a +e .ica%ea )i p%eci5a%ea u'$% +ate.%ac-iu'ii.ectuea5/ atu'ci c1'+ e&te 'ece&a% &/ &e .ie %ep%e5e'tat )i *i a&i2u%/.a-a l$cului &e e. or. +ac/ 2/&e)te 'ece&a% pe't%u 0e%i. &/ &e +e&c$pe%e )i &/ &e . c1'+ pa%ticipa%ea ace&tuia la 4u+ecat/ e&te $bli2at$%ie" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate i'te%5ice pe%&$a'el$% ca%e &e a.a-a l$cului &e .a-a l$cului.a-a l$cului Ce%ceta%ea la .ectuea5/ ce%ceta%ea la .ratuit folosirea unui interpret.apta" Rec$'&titui%ea &e .i.late *' +$&a%ul cau5ei &au p%e5e'tate *' i'&ta'-/ &u't %e+actate *'t%<$ alt/ li(b/ +ec1t cea %$(1'/" Di&p$5i-iile a%t" D6. Di&p$5i-iile ali'eatului p%ece+e't &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5ul c1'+ u'ele +i't%e *'&c%i&u%ile a.l/ $%i 0i' la l$cul u'+e &e e.ură în !od .e5e u%(ele i'.ectuea5/ ce%ceta%ea. D7 )i D8 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i i'te%p%etului" !ec-iu'ea KII Ce%ceta%ea la . &/ c$(u'ice *'t%e ele &au cu alte pe%&$a'e. atu'ci c1'+ e&te 'ece&a%" Nep%e5e'ta%ea p/%-il$% *'cu'$)ti'-ate 'u *(pie+ic/ e.ii.%ac-iu'ii. %ep%e5e'ta%ea" I'&ta'-a +e 4u+ecat/ e.ac/ c$'&tat/%i cu p%i0i%e la &itua-ia l$cului &/01%)i%ii i'. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *i pu'e *' 0e+e%e c/ a%e +%eptul &/ .%ac-iu'ea a .a-a l$cului *' p%e5e'-a (a%t$%il$% a&i&te'-i.a-a l$cului cu cita%ea p/%-il$% )i *' p%e5e'-a p%$cu%$%ului.ace *' p%e5e'-a p/%-il$%.ace *' p%e5e'-a *'0i'uitului &au i'culpatului" Di&p$5i-iile a%t" #3> ali'" 3 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" #6# P%$ce&ul<0e%bal +e ce%ceta%e la . a ($+ului )i a c$'+i-iil$% *' ca%e a . +ac/ 'u p$ate . a. &/ &e &tabilea&c/ p$5i-ia )i &ta%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/ )i *(p%e4u%/%ile *' ca%e i'.anul de ur!ărire penală sau instan+a de 9udecată îi asi.

ace $biectul ace&teia.ie citat/ la e.iciu. ca%e 0$% .$%(a $biectul c$(i&iei %$2at$%ii" C$(i&ia %$2at$%ie &e p$ate a+%e&a 'u(ai u'ui $%2a' &au u'ei i'&ta'-e e2ale *' 2%a+" ART" #66 C$'-i'utul c$(i&iei %$2at$%ii Re5$lu-ia &au *'cCeie%ea p%i' ca%e &<a +i&pu& c$(i&ia %$2at$%ie t%ebuie &/ c$'-i'/ t$ate l/(u%i%ile %e.$%(ula *' . ca%e t%ebuie &/ cup%i'+/. p/%-ile p$t . *' c$'+i-iile a%/tate *' a%t" #63.a-a l$cului. a $biectel$% e./)u%a%ea %ec$'&titui%ii" ' t$ate ca5u%ile &e p$t .ectuea5/ c$(i&ia %$2at$%ie p$ate pu'e )i alte *'t%eb/%i.a(i'ate )i a cel$% %i+icate. +ac/ 'ece&itatea ace&t$%a %e5ult/ *' cu%&ul a&cult/%ii" ART" #67 D%eptu%ile p/%-il$% *' ca5ul c$(i&iei %$2at$%ii C1'+ c$(i&ia %$2at$%ie &<a +i&pu& +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. ca%e *l 0a %ep%e5e'ta" ART" #68 Dele2a%ea O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate +i&pu'e.$&t &/01%)it/ .a-a ace&teia *'t%eb/%i. +e&e'e &au . p%ecu( )i +i&pu'e%ea cel$%lalte acte p%$ce&uale &au (/&u%i p%$ce&uale 'u p$t .ac/ $ ce%ceta%e la .ectua%ea c$(i&iei %$2at$%ii" C1'+ i'culpatul e&te a%e&tat.ie %e+ate cu p%eci5ie )i pe c1t p$&ibil cu +i(e'&iu'ile %e&pecti0e" ' ca5 +e %ec$'&titui%e a ($+ului *' ca%e a .a-a l$cului &e *'cCeie p%$ce&<0e%bal. i'&ta'-a ca%e u%(ea5/ a e.ea5/ la p%$ce&ul<0e%bal" !ec-iu'ea KIII C$(i&ia %$2at$%ie )i +ele2a%ea ART" #63 C$'+i-ii pe't%u +i&pu'e%ea c$(i&iei %$2at$%ii C1'+ u' $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ 'u a%e p$&ibilitatea &/ a&culte u' (a%t$%.De&p%e e. &/ p%$ce+e5e la %i+ica%ea u'$% $biecte &au &/ e. lua%ea (/&u%il$% p%e0e'ti0e.ectua%ea u'ui act +e p%$ce+u%/ )i p%i' +ele2a%e" Dele2a%ea p$ate .ie a&cultat/ $ pe%&$a'/. *'cu0ii'-a%ea +e p%$bat$%ii.ectue5e" Pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale.ectua c$(i&ia %$2at$%ie" T$t$+at/. &e c$'&e('ea5/ a(/'u'-it )i +e&.i +at/ 'u(ai u'ui $%2a' &au u'ei i'&ta'-e +e 4u+ecat/ ie%a%Cic i'. &/ . $%i alte a&e(e'ea luc%/%i. *' a.ace &cCi-e. a p$5i-iei )i &t/%ii cel$%lalte (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/.apta. &e 0$% a%/ta )i *'t%eb/%ile ce t%ebuie &/ i &e pu'/" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e e.ii.i t%a'&(i&e i'&ta'-ei ce u%(ea5/ a e. a u%(el$% 2/&ite.ectua c$(i&ia %$2at$%ie +i&pu'e +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $. ca%e &e 0i5ea5/ )i &e a'e. e.el *'c1t ace&tea &/ . +e&c%ie%ea a(/'u'-it/ a &itua-iei l$cului.e%i$a%e" Di&p$5i-iile p%i0it$a%e la c$(i&ia %$2at$%ie &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5 +e +ele2a%e" .e%it$a%e la *'+epli'i%ea actului ca%e .$t$2%a. a&t. ia% *' ca5ul c1'+ u%(ea5/ &/ .ectua%ea ce%cet/%ii la .ectue5e $%ice alt act p%$ce+u%al. &e p$ate a+%e&a u'ui alt $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ $%i u'ei alte i'&ta'-e. ca%e a%e p$&ibilitatea &/ le e.a%a (e'-iu'il$% a%/tate *' a%t" >#. $%ica%e +i't%e p/%-i p$ate ce%e &/ .

Măsura pre"ă ută în alin. de sănătatea.anul de cercetare penală sau de procuror. d< poate fi luată de 9udecător.ace $biectul *'0i'ui%ii &au i'culp/%ii. 1 lit. Măsura pre"ă ută în alin.erea în"inuitului sau inculpatului de la ur!ărirea penală.area de a nu părăsi localitatea2 c< obli. a< poate fi luată de or. 1 lit. pe+eap&a p%e0/5ut/ +e le2e pe't%u i'. @copul !ăsurilor pre"enti"e poate fi reali at 3i prin liberarea pro"i orie sub control 9udiciar sau pe cau+iune. de la 9udecată ori de la executarea pedepsei.ea pre"ede alternati" pedeapsa a!en ii. b< 3i c< se pot lua de procuror. 6le. ART" #6H Cup%i'&ul actului p%i' ca%e &e ia (/&u%a p%e0e'ti0/ Actul p%i' ca%e &e ia (/&u%a p%e0e'ti0/ t%ebuie &/ a%ate .%ac-iu'ea &/01%)it/ )i te(eiu%ile c$'c%ete ca%e au +ete%(i'at lua%ea (/&u%ii p%e0e'ti0e" ART" #6H9# A+uce%ea la cu'$)ti'-/ a ($ti0el$% lu/%ii (/&u%il$% p%e0e'ti0e )i a *'0i'ui%ii . se poate lua fa+ă de acesta una dintre ur!ătoarele !ăsuri pre"enti"e) a< re+inerea2 b< obli. în cursul ur!ăririi penale. 1 lit.oriile !ăsurilor pre"enti"e :n cau ele pri"itoare la infrac+iuni pedepsite cu deten+iune pe "ia+ă sau cu înc8isoare.ura buna desfă3urare a procesului penal ori pentru a se î!piedica sustra. sau de instan+a de 9udecată. de .erea !ăsurii ce ur!ea ă a fi luată se face +in$ndu*se sea!a de scopul acesteia. 131 @copul 3i cate. în cursul 9udecă+ii.radul de pericol social al infrac+iunii. "$rsta. Măsurile pre"ă ute în alin. /iberarea pro"i orie se dispune de instan+a de 9udecată.tul +e le2e *' ca%e acea&ta &e *'ca+%ea5/.area de a nu părăsi +ara2 d< arestarea pre"enti"ă. te.TITLUL I= MĂ!URILE PRE=ENTI=E ŞI ALTE MĂ!URI PROCE!UALE CAP" # MĂ!URILE PRE=ENTI=E !ec-iu'ea I Di&p$5i-ii 2e'e%ale 6#T.apta ca%e . Măsura arestării pre"enti"e nu poate fi dispusă în ca ul infrac+iunilor pentru care le. pentru a se asi. antecedentele 3i alte situa+ii pri"ind persoana fa+ă de care se ia !ăsura.

101 sau 10971. de procuror sau de instan+ă. dacă or.a+ia să*l infor!e e de îndată pe procuror despre sc8i!barea sau încetarea te!eiurilor care au !oti"at luarea !ăsurii pre"enti"e. '.anul de cercetare penală consideră că este ca ul să se ia una dintre !ăsurile pre"ă ute în art. :n ca ul !ăsurilor pre"ă ute în art. dispune aceasta ori. :n ca ul !ăsurii pre"ă ute în art. dacă nu este arestat în altă cau ă. 138 @esi area procurorului pentru luarea unor !ăsuri pre"enti"e 5acă or. *' cel (ai &cu%t te%(e'. conse!n$ndu*se aceasta într*un proces*"erbal. %rocurorul este obli. potri"it art. d<. dacă aprecia ă că infor!a+iile pri!ite de la or. +e *'+at/. dacă aprecia ă că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le. 131 alin. care "a decide cu pri"ire la în3tiin+area solicitată de re+inut. după ca . 6t$t cererea celui re+inut. un !e!bru al fa!iliei acestuia ori o altă persoană pe care o dese!nea ă în"inuitul sau inculpatul. pentru înlocuirea sau re"ocarea !ăsurii pre"enti"e luate de către aceasta. :n !od excep+ional. ART" #6> 'l$cui%ea &au %e0$ca%ea (/&u%il$% p%e0e'ti0e M/&u%a p%e0e'ti0/ luat/ &e *'l$cuie)te cu alt/ (/&u%/ p%e0e'ti0/. 1 lit. c1'+ &<au &cCi(bat te(eiu%ile ca%e au +ete%(i'at lua%ea (/&u%ii" C1'+ 'u (ai e. Măsura pre"enti"ă se re"ocă din oficiu 3i c$nd a fost luată cu încălcarea pre"ederilor le.Pe%&$a'ei %e-i'ute &au a%e&tate i &e a+uc. *' p%e5e'-a u'ui a0$cat" C$nd se dispune arestarea pre"enti"ă a în"inuitului sau inculpatului. 131 alin.i&t/ 0%eu' te(ei ca%e &/ 4u&ti.iciu &au la ce%e%e" :n ca ul în care !ăsura pre"enti"ă a fost luată. b< 3i c<. după ca . procedea ă. în cursul ur!ăririi penale.at să sesi e e 3i din oficiu instan+a. la cu'$)ti'-/.e. or.ale.anul de cercetare penală are obli. înaintea ă în acest sens un referat !oti"at procurorului. procurorul. C$nd !ăsura pre"enti"ă a fost luată.anul de cercetare penală aprecia ă că acest lucru ar afecta ur!ărirea penală. sesi ea ă instan+a. îl infor!ea ă pe procuror. 5e ase!enea. punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului. în ter!en de '0 de ore.ice (e'-i'e%ea (/&u%ii p%e0e'ti0e. 6#T. c$t 3i încuno3tin+area se conse!nea ă într*un proces*"erbal. dacă instan+a constată. procurorul. de instan+ă sau de procuror. 1 lit.anul de cercetare penală 9ustifică înlocuirea sau re"ocarea !ăsurii. că cel arestat pre"enti" suferă de o boală care nu poate fi tratată în re+eaua !edicală a .at să se pronun+e în ter!en de '0 de ore.ale. dispun$ndu*se. pe ba a unei experti e !edico*le. 131 alin. în ca ul re+inerii 3i arestării pre"enti"e. 9udecătorul încuno3tin+ea ă despre !ăsura luată. acea&ta t%ebuie %e0$cat/ +i' $. ($ti0ele %e-i'e%ii &au ale a%e&t/%ii" '0i'ui%ea &e a+uce la cu'$)ti'-a celui a%e&tat. Cel re+inut poate să ceară să fie încuno3tin+at despre !ăsura luată un !e!bru de fa!ilie sau una dintre persoanele arătate în alin. b< * d<. în cursul ur!ăririi penale. c$nd constată el însu3i că nu !ai există te!eiul care a 9ustificat luarea !ăsurii. procurorul este obli. 1 lit.

iar î!potri"a ordonan+ei procurorului prin care s*a luat această !ăsură se poate face pl$n. b< 3i c<.e. 1007' %l$n.ării de a nu părăsi +ara.ere. 6#T. nu!ărul 3i data ordonan+ei. precu! 3i te!eiul le. în"inuitul sau .anului de cercetare penală. Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &e aplic/ cCia% +ac/ $%2a'ul 4u+icia% u%(ea5/ &/<)i +ecli'e c$(pete'-a" ART" #7? 'ceta%ea +e +%ept a (/&u%il$% p%e0e'ti0e M/&u%ile p%e0e'ti0e *'cetea5/ +e +%ept@ aA la e. re"ocarea !ăsurii arestării pre"enti"e. în condi+iile art. !axi!ele pre"ă ute în art.8ea ă cercetarea penală. din oficiu sau la sesi area procurorului. 1 3i '. după ca . b< 3i c< :!potri"a ordonan+ei procurorului prin care se dispune luarea !ăsurii obli. Măsura arestării pre"enti"e poate fi înlocuită cu una dintre !ăsurile pre"ă ute de art. dispune.ală sau nu este 9ustificată.anului de cercetare penală prin care s*a luat !ăsura pre"enti"ă a re+inerii se poate face pl$n. înainte de pronun+area unei 8otăr$ri de conda!nare în pri!ă instan+ă.pi%a%ea te%(e'el$% p%e0/5ute +e le2e &au &tabilite +e $%2a'ele 4u+icia%eB bA *' ca5 +e &c$ate%e +e &ub u%(/%i%e. la cerere sau din oficiu. 10071 %l$n. %rocurorul se pronun+ă prin ordonan+ă înainte de expirarea celor '0 de ore de la luarea !ăsurii re+inerii. 1 3i '. 1(9 alin. precu! 3i în alte ca uri anu!e pre"ă ute de le. tri!i+$nd ad!inistra+iei locului de de+inere o copie de pe dispo iti" sau ordonan+ă ori un extras cuprin $nd ur!ătoarele !en+iuni) datele necesare pentru identificarea în"inuitului sau inculpatului. fără a se putea depă3i. din oficiu sau în ur!a infor!ării or.anului de cercetare penală sau a procurorului pri"ind !ăsura re+inerii :!potri"a ordonan+ei or. 13. procurorul dispune re"ocarea ei.erea î!potri"a ordonan+ei or.5irec+iei -enerale a %enitenciarelor.ere.ării de a nu părăsi localitatea ori a !ăsurii obli. înainte de expirarea celor '0 de ore de la luarea !ăsurii. ale înc8eierii sau 8otăr$rii prin care s*a dispus liberarea. instan+a de 9udecată. ori procurorul în ca ul re+inerii.a+ia să dispună punerea de îndată în libertate a celui re+inut sau arestat. :n ca urile arătate în alin. durata arestării a atins 9u!ătatea !axi!ului pedepsei pre"ă ute de le. 131 alin. la procurorul ierar8ic superior. 1 lit. are obli.e pentru infrac+iunea care face obiectul în"inuirii. C$nd consideră că !ăsura re+inerii este ile. la pri!*procurorul parc8etului sau. +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al $%i +e acCita%e" Măsura arestării pre"enti"e încetea ă de drept 3i atunci c$nd. '78 alin.erea î!potri"a ordonan+ei procurorului pri"ind !ăsurile pre"enti"e pre"ă ute în art. 131 lit. 6#T. la procurorul care supra"e. nu!ărul !andatului de arestare. înainte de expirarea a '0 de ore. în cursul ur!ăririi penale.al al liberării.

în ca ul arestării în"inuitului.erii este obli. î!potri"a înc8eierii prin care se dispune re"ocarea. pentru cei lipsă. 6#T. recursul "a fi exa!inat în lipsa inculpatului.erii.atorie. Citarea în"inuitului sau inculpatului este obli. 101 .atorie. nu este suspensi"ă de executare. C$nd consideră că !ăsura pre"enti"ă este ile. la instan+a căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în pri!ă instan+ă. prin care s*a dispus luarea !ăsurii pre"enti"e. %l$n. prin înc8eiere. dacă acesta nu este arestat în altă cau ă. luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a în"inuitului sau inculpatului.ere în ter!en de 3 ile de la luarea !ăsurii. pentru cei pre en+i. iar recursul se solu+ionea ă în ter!en de 08 de ore. %l$n. prin înc8eiere. 5osarul "a fi înaintat instan+ei în ter!en de '0 de ore.erea se solu+ionea ă în ter!en de 3 ile. %articiparea procurorului la 9udecarea pl$n. %articiparea procurorului la 9udecarea recursului este obli. 5osarul se restituie instan+ei a cărei înc8eiere a fost atacată în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea recursului.erea se "a solu+iona în ca!era de consiliu. înlocuirea.at :n"inuitul sau inculpatul arestat "a fi adus în fa+a instan+ei 3i "a fi ascultat în pre en+a apărătorului său.atorie. &nstan+a se pronun+ă în aceea3i i. în"inuitul sau inculpatul 3i procurorul pot face recurs la instan+a superioară în ter!en de '0 de ore de la pronun+are.erii.inculpatul poate face pl$n.irea arestării pre"enti"e.ere a propunerii de arestare pre"enti"ă. 3i de la co!unicare. 6lineatul ' ??? 6bro. &nstan+a se pronun+ă în aceea3i i. iar pl$n. 5osarul se restituie procurorului în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea pl$n. în ca ul arestării inculpatului. instan+a dispune re"ocarea ei. dar nu!ai în pre en+a apărătorului. 3i în 3 ile. 6#T. :n ca ul în care acesta se află internat în spital 3i din cau a stării sănătă+ii nu poate fi adus în fa+a instan+ei sau în alte ca uri în care deplasarea sa nu este posibilă. precu! 3i î!potri"a înc8eierii de respin.ală sau nu este 9ustificată. 4epre entarea acestuia nu î!piedică 9udecarea pl$n.erea în"inuitului sau inculpatului î!potri"a ordonan+ei procurorului. căruia i se dă cu"$ntul pentru a pune conclu ii.ală sau nu este 9ustificată. încetarea sau prelun. instan+a dispune re"ocarea ei 3i punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. C$nd consideră că !ăsura pre"enti"ă este ile. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus luarea !ăsurii arestării pre"enti"e sau prin care s*a constatat încetarea de drept a acestei !ăsuri nu este suspensi" de executare. 10073 Calea de atac î!potri"a înc8eierii pronun+ate de instan+ă în cursul ur!ăririi penale pri"ind arestarea pre"enti"ă :!potri"a înc8eierii prin care se dispune. în ti!pul ur!ăririi penale.

'00' pri"ind or. $%ica%e a% . i se aduce la cuno3tin+ă că are dreptul de a nu face nici o declara+ie. în condi+iile alin. poate fi atacată separat. pre"ă ută în art. 31 alin.ectuea5/ u%(/%i%ea pe'al/ a &/01%)it . .a-/ +e ca%e &e e. ia% . iar recursul se 9udecă în 3 ile.i li(itele pe+ep&ei cu *'cCi&$a%e p%e0/5ute +e le2e pe't%u .i&te'te *' cau5/ %e5ult/ p%e&upu'e%ea c/ pe%&$a'a . '18. ART" #73 Ţi'e%ea &epa%at/ a u'$% cate2$%ii +e i'. &nstan+a de recurs "a restitui dosarul pri!ei instan+e în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea recursului. Or. cu recurs. Or. dacă sunt probe sau indicii te!einice că a să"$r3it o faptă pre"ă ută de le. încetarea sau !en+inerea unei !ăsuri pre"enti"e ori prin care se constată încetarea de drept a arestării pre"enti"e. pe procuror cu pri"ire la luarea !ăsurii re+inerii. (i'$%ii &e -i' &epa%at +e (a4$%i. de îndată. înlocuirea.Calea de atac î!potri"a înc8eierii pronun+ate de instan+ă în cursul 9udecă+ii pri"ind !ăsurile pre"enti"e :nc8eierea dată în pri!ă instan+ă 3i în apel. 5e ase!enea. b< din /e.apta" ART" #77 Du%ata %e-i'e%ii Măsura re+inerii poate dura cel !ult '0 de ore.anul de cercetare penală "a aduce la cuno3tin+ă în"inuitului că are dreptul să*3i an. Măsura re+inerii poate fi luată 3i de procuror.$ndu*i*se aten+ia că ceea ce declară poate fi folosit 3i î!potri"a sa. de procuror sau de inculpat.ea nr. prin care se dispune luarea.at să*l încuno3tin+e e. Ter!enul de recurs este de '0 de ore 3i cur. 1 lit.anul de cercetare penală este obli. re"ocarea. atră.e de la pronun+are. pentru cei lipsă.ea penală. pentru cei pre en+i. 3i de la co!unicare. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. M/&u%a %e-i'e%ii &e ia *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #7D.%act$%i ' ti(pul %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii. 1 3i 171.a9e e apărător. 5in durata !ăsurii re+inerii se deduce ti!pul c$t persoana a fost pri"ată de libertate ca ur!are a !ăsurii ad!inistrati"e a conducerii la sediul poli+iei.anul de cercetare penală fa+ă de în"inuit. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus luarea sau !en+inerea unei !ăsuri pre"enti"e ori prin care s*a constatat încetarea de drept a arestării pre"enti"e nu este suspensi" de executare.apta &/01%)it/" !u't i'+icii te(ei'ice atu'ci c1'+ +i' +atele e.e(eile &epa%at +e b/%ba-i" !ec-iu'ea II Re-i'e%ea ART" #76 C$'+i-iile %e-i'e%ii Măsura re+inerii poate fi luată de or.ani area 3i func+ionarea %oli+iei #o!$ne. ca în care este încuno3tin+at conducătorul parc8etului din care face parte.

ării de a nu părăsi localitatea poate fi prelun. 103 alin.irea se dispune de instan+a căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond. în pri!ele 10 ore de la re+inerea în"inuitului. în ter!en de 10 ore de la luarea !ăsurii re+inerii. !ec-iu'ea III Obli2a%ea +e a 'u p/%/&i l$calitatea ART" #78 C$'-i'utul (/&u%ii Măsura obli. C$nd !ăsura re+inerii este luată de procuror.ire neput$nd să depă3ească 30 de ile. în cursul 9udecă+ii. 1. dacă acesta consideră că este necesar a se lua !ăsura arestării pre"enti"e. ră!asă definiti"ă. se co!unică în"inuitului sau inculpatului. potri"it art. dacă aprecia ă că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le. %rocurorul.e este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de 10 ani ori !ai !are. ' ca5 +e *'c/lca%e a (/&u%ii aplicate &e p$ate lua *(p$t%i0a *'0i'uitului &au i'culpatului u'a +i' celelalte (/&u%i p%e0e'ti0e. a înc8eierii instan+ei. de a nu părăsi localitatea în care locuie3te. ori de instan+a de 9udecată. procedea ă. procedea ă. 5iua )i $%a la ca%e %e-i'e%ea a *'cetat" C$nd or. după ca . Copia ordonan+ei procurorului sau. %relun. fiecare prelun. 1 în cursul ur!ăririi penale este de un an. fără încu"iin+area or. în cursul ur!ăririi penale. 101. 1. 1(9 alin.ării de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea i!pusă în"inuitului sau inculpatului de procuror.ii.anul de cercetare penală consideră că este necesar a se lua !ăsura arestării pre"enti"e. respecti" sec+iei de poli+ie în a cărei ra ă teritorială locuie3te în"inuitul sau inculpatul. 10(71 Obli. 103 alin. ia% *' $%+$'a'-a +e pu'e%e *' libe%tate.' $%+$'a'-a p%i' ca%e &<a +i&pu& %e-i'e%ea t%ebuie &/ &e (e'-i$'e5e 5iua )i $%a la ca%e %e-i'e%ea a *'ceput.ită în cursul ur!ăririi penale.anului care a dispus această !ăsură.ării de a nu părăsi localitatea este de ' ani. o dată cu încuno3tin+area la care se referă art. 1 nu poate depă3i 30 de ile.e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e. 101. :n cursul ur!ăririi penale. afară de ca ul c$nd ea este prelun. 5urata !axi!ă a !ăsurii pre"ă ute în alin. potri"it art. 1. +ac/ &u't *'+epli'ite c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e pe't%u lua%ea acel$% (/&u%i" @ec+iunea &&&71 Obli. 7 * 9 se aplică în !od corespun ător.area de a nu părăsi +ara 6#T. Măsura obli. 5ispo i+iile art. în ca de necesitate 3i nu!ai !oti"at. c$nd pedeapsa pre"ă ută de le.ită în condi+iile le. înaintea ă procurorului. :n !od excep+ional. un referat !oti"at. înăuntrul ter!enului pre"ă ut în alin. Măsura poate fi luată nu!ai dacă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art.area de a nu părăsi +ara . durata !axi!ă a obli. durata !ăsurii pre"ă ute în alin.

5acă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în alin. prin înc8eiere !oti"ată. de a nu părăsi +ara fără încu"iin+area or. /a pre entarea dosarului de către procuror.ării de a nu părăsi +ara constă în îndatorirea i!pusă în"inuitului sau inculpatului. 108. ad!ite sau respin. de procuror.anelor co!petente să elibere e pa3aportul. c$nd consideră că în interesul ur!ăririi penale este necesară arestarea în"inuitului. 1 3i ale art. 5upă ascultarea în"inuitului.Măsura obli. %articiparea procurorului este obli. 9udecătorul. 5osarul se pre intă pre3edintelui instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond sau al instan+ei corespun ătoare în a cărei circu!scrip+ie se află locul de deten+ie ori 9udecătorului dele.ur 9udecător. Copia ordonan+ei procurorului sau. 1. prin înc8eiere.e propunerea de arestare pre"enti"ă. Ciua 3i ora se co!unică at$t apărătorului ales sau nu!it din oficiu. or. 101 6restarea în"inuitului în cursul ur!ăririi penale 5acă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art.anelor de frontieră. în cursul ur!ăririi penale. după ca . se co!unică. pre intă dosarul cau ei. nu!ai după ascultarea acestuia în pre en+a apărătorului.at de acesta. pre3edintelui instan+ei sau 9udecătorului dele.at să asi.atorie. 10971 alin. !ec-iu'ea I= A%e&ta%ea p%e0e'ti0/ L#" A%e&ta%ea *'0i'uitului 6#T. pre3edintele instan+ei sau 9udecătorul dele. ră!asă definiti"ă. în ca ul în care în"inuitul este re+inut.at de acesta fixea ă iua 3i ora de solu+ionare a propunerii de arestare pre"enti"ă. 9udecătorul dispune.ării de a nu părăsi +ara. ridică pro"i oriu pa3aportul pe durata !ăsurii. indiferent de natura infrac+iunii. sau de instan+a de 9udecată în cursul 9udecă+ii. din oficiu sau la sesi area or.anele în drept refu ă eliberarea pa3aportului sau. arestarea pre"enti"ă a în"inuitului. c$t 3i procurorului. %ropunerea de arestare pre"enti"ă se solu+ionea ă în ca!era de consiliu de un sin. după ca .ure pre en+a în fa+a 9udecătorului a în"inuitului re+inut. după ca .at de pre3edintele instan+ei. acesta din ur!ă fiind obli. 5ispo i+iile art. a înc8eierii instan+ei. Or. precu! 3i or.anului de cercetare penală. :n"inuitul este adus în fa+a 9udecătorului 3i "a fi asistat de apărător. în"inuitului sau inculpatului 3i sec+iei de poli+ie în a cărei ra ă teritorială locuie3te acesta. 1(0 se aplică în !od corespun ător. p$nă la expirarea celor '0 de ore de re+inere. de îndată.anului care a dispus această !ăsură. 10( se aplică în !od corespun ător 3i în ca ul !ăsurii obli. cu propunerea !oti"ată de luare a !ăsurii arestării pre"enti"e a în"inuitului. 5ispo i+iile art. arăt$nd în concret te!eiurile care . procurorul. 103 3i există probe din care re ultă "reunul dintre ca urile pre"ă ute în art.

p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ e(ite (a'+atul +e a%e&ta%e a *'0i'uitului" '0i'uitul a%e&tat e&te t%i(i& +e *'+at/ p%$cu%$%ului *(p%eu'/ cu (a'+atul +e a%e&ta%e" L3" A%e&ta%ea i'culpatului ART" #7D C$'+i-iile )i ca5u%ile *' ca%e &e +i&pu'e a%e&ta%ea i'culpatului M/&u%a a%e&t/%ii i'culpatului p$ate .A i'culpatul e&te %eci+i0i&tB . 1 lit. e< 3i 9<.e este deten+iune pe "ia+ă sau înc8isoare !ai !are de ' ani. de ur. ad!i+$nd propunerea. :n ca urile pre"ă ute la alin. p%i' i'.u2it $%i &<a a&cu'& *' &c$pul +e a &e &u&t%a2e +e la u%(/%i%e &au +e la 4u+ecat/.e este !ai !are de un an2 cA i'culpatul a . 1(1 alin.lue'-a%ea 0%eu'ui (a%t$% &au e.pe%t. 5ispo i+iile art. $%i a . ART" #7H A%e&ta%ea *'0i'uitului la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ I'&ta'-a +e 4u+ecat/.la%ea a+e0/%ului.ea pre"ede pedeapsa deten+iunii pe "ia+ă alternati" cu pedeapsa înc8isorii sau pedeapsa înc8isorii !ai !are de 0 ani 3i există probe certe că lăsarea sa în libertate pre intă un pericol concret pentru ordinea publică2 i< există date sau indicii suficiente care 9ustifică te!erea că inculpatul "a exercita presiuni asupra persoanei "ătă!ate sau că "a încerca o în+ele. pentru cei lipsă. Mandatul cuprinde în !od corespun ător !en+iunile arătate în art.ere frauduloasă cu aceasta.rantă. +i&t%u2e%ea $%i alte%a%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/ &au p%i' alte a&e(e'ea . !andatul de arestare a în"inuitului. 3i de la co!unicare.9ustifică luarea !ăsurii arestării pre"enti"e 3i fix$nd durata acesteia. ./cut p%e2/ti%i pe't%u a&e(e'ea acte. a< * c<. precu! 3i nu!ele 3i prenu!ele în"inuitului 3i durata pentru care este dispusă arestarea pre"enti"ă a acestuia. :!potri"a înc8eierii se poate face recurs în ter!en de '0 de ore de la pronun+are. 1 se aplică în !od corespun ător.icie'te c/ i'culpatul a *'ce%cat &/ 5/+/%'icea&c/ a.en+ă. care nu poate depă3i 10 ile. 1(' alin.i luat/ +ac/ &u't *'t%u'ite c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" #76 )i 'u(ai *' 0%eu'ul +i' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA i+e'titatea &au +$(iciliul i'culpatului 'u p$t .ată 8< inculpatul a să"$r3it o infrac+iune pentru care le. !ăsura arestării inculpatului poate fi luată nu!ai dacă pedeapsa pre"ă ută de le. p$ate +i&pu'e a%e&ta%ea *'0i'uitului *' ca5u%ile )i c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" #7:" C1'+ &<a +i&pu& a%e&ta%ea. Totodată. p%ecu( )i +ac/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &u't +ate c/ i'culpatul u%(/%e)te &/ &e &u&t%a2/ +e la e. pentru cei pre en+i.< ??? 6bro.ecuta%ea pe+ep&eiB +A &u't +ate &u. *' &itua-iile a%/tate *' pa%tea &pecial/. iar pedeapsa înc8isorii pre"ă ute de le. titlul II.i &tabilite +i' lip&a +atel$% 'ece&a%eB b< infrac+iunea este fla. 3 lit. c< * f< 3i i<. e!ite. 9udecătorul.apteB e< inculpatul a co!is din nou o infrac+iune ori din datele existente re ultă necesitatea î!piedicării să"$r3irii unei alte infrac+iuni2 .

căruia i se dă cu"$ntul pentru a for!ula conclu ii. pre3edintele instan+ei sau 9udecătorul dele. indiferent de natura infrac+iunii.ure pre en+a în fa+a 9udecătorului a inculpatului arestat sau re+inut. Cu oca ia pre entării dosarului de către procuror. cu propunerea !oti"ată de luare a !ăsurii arestării pre"enti"e a inculpatului.e de la data punerii în executare a !andatului de arestare.ii. pre intă dosarul cau ei. p$nă la expirarea !andatului de arestare pre"enti"ă a în"inuitului de"enit inculpat sau. prin înc8eiere !oti"ată.ită în condi+iile le. (a'+atul +e a%e&ta%e e(i& a'te%i$% %/(1'e 0alabil" Du%ata a%e&t/%ii &e calculea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% ali'eatului p%ece+e't" 6lineatul 3 ??? 6bro. 5ispo i+iile art. 1. iar în ca ul c$nd arestarea a fost dispusă în lipsa acestuia. Ciua 3i ora se co!unică at$t apărătorului ales sau nu!it din oficiu c$t 3i procurorului.at 6#T. arestarea pre"enti"ă a inculpatului. :n ca ul în care sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în alin. 101 3i din cau a stării sănătă+ii ori din cau ă de for+ă !a9oră sau stare de necesitate nu poate fi adus în fa+a 9udecătorului. 103 3i există "reunul dintre ca urile pre"ă ute în art. afară de ca ul c$nd ea este prelun. prin înc8eiere. din oficiu sau la sesi area or.at de pre3edintele instan+ei.anului de cercetare penală.at să asi. :n ca ul în care inculpatul se află în stare de re+inere sau de arestare potri"it art. în pre en+a apărătorului. dacă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art. nu!ai după ascultarea acestuia în pre en+a apărătorului. p$nă la expirarea celor '0 de ore de re+inere. Ter!enul cur. %articiparea procurorului este obli.atorie. %ropunerea de arestare pre"enti"ă se solu+ionea ă în ca!era de consiliu de un sin. 1(0 se aplică în !od corespun ător.at de acesta. pre3edintelui instan+ei sau 9udecătorului dele. 108.ur 9udecător. ter!enul cur. 9udecătorul dispune. arăt$nd te!eiurile care 9ustifică . propunerea de arestare "a fi exa!inată în lipsa inculpatului.e propunerea de arestare pre"enti"ă. dacă acesta este re+inut.ART" #7> Du%ata a%e&t/%ii i'culpatului 5urata arestării inculpatului în cursul ur!ăririi penale nu poate depă3i 30 de ile. C1'+ $ cau5/ e&te t%ecut/ pe't%u c$'ti'ua%ea u%(/%i%ii pe'ale +e la u' $%2a' +e u%(/%i%e la altul. 5osarul se pre intă pre3edintelui instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond sau al instan+ei corespun ătoare în a cărei circu!scrip+ie se află locul de deten+ie ori 9udecătorului dele. &nculpatul este adus în fa+a 9udecătorului 3i "a fi asistat de apărător.at de acesta fixea ă iua 3i ora de solu+ionare a propunerii de arestare pre"enti"ă. >udecătorul ad!ite sau respin. 10971 6restarea inculpatului în cursul ur!ăririi penale %rocurorul.e de la data e!iterii !andatului. acesta din ur!ă fiind obli. c$nd arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului. c$nd consideră că în interesul ur!ăririi penale este necesară arestarea inculpatului.

e de la ur!ărire sau de la 9udecată. prenu!ele 3i calitatea persoanei care a e!is !andatul de arestare2 d< datele pri"itoare la persoana inculpatului. 1. 6#T. 3i codul nu!eric personal2 e< arătarea faptei ce for!ea ă obiectul inculpării 3i denu!irea infrac+iunii2 f< încadrarea 9uridică a faptei 3i pedeapsa pre"ă ută de le.< te!eiurile concrete care deter!ină arestarea2 8< ordinul de a fi arestat inculpatul2 i< indicarea locului unde ur!ea ă a fi de+inut cel arestat2 9< se!nătura 9udecătorului. 6restarea pre"enti"ă a inculpatului se dispune înainte de expirarea duratei arestării în"inuitului. 1(' =xecutarea !andatului C$nd !andatul de arestare a fost e!is după ascultarea inculpatului. 9udecătorul e!ite de îndată !andat de arestare.luarea !ăsurii arestării pre"enti"e 3i fix$nd durata acesteia. :n ca ul în care inculpatul este dispărut. 9udecătorul care a e!is !andatul în!$nea ă un exe!plar al !andatului persoanei arestate. 3i de la co!unicare. 10 3i art. 6#T. se e!ite !andat de arestare separat pentru fiecare dintre ei. 70. :n !andatul de arestare trebuie să se arate) a< instan+a care a dispus luarea !ăsurii arestării inculpatului2 b< data 3i locul e!iterii2 c< nu!ele. Mandatul de arestare a în"inuitului încetea ă la data e!iterii !andatului de arestare a inculpatului. 6restarea inculpatului nu poate fi dispusă dec$t pentru ilele care au ră!as după scăderea din 30 de ile a perioadei în care acesta a fost anterior re+inut sau arestat. se află în străinătate ori se sustra. în ter!en de '0 de ore de la pronun+are. 1 se aplică în !od corespun ător. 6#T. pentru cei pre en+i.e de la ur!ărire sau de la 9udecată ori se află în una dintre situa+iile pre"ă ute în art. pentru cei lipsă. afară de ca ul c$nd inculpatul este dispărut. pre"ă ute în art. 101 alin. 10971 alin. care nu poate depă3i 30 de ile. iar un alt . 5acă prin aceea3i 8otăr$re s*a dispus arestarea !ai !ultor inculpa+i. c$nd !andatul a fost e!is fără ascultarea inculpatului. 1(' alin. 1(1 Con+inutul !andatului de arestare 5upă întoc!irea 8otăr$rii prin care s*a dispus arestarea inculpatului. 5ispo i+iile alineatelor precedente se aplică 3i în ca ul în care procurorul pune în !i3care ac+iunea penală înainte de expirarea duratei !andatului de arestare a în"inuitului.e2 . 1(0 6scultarea inculpatului Măsura arestării inculpatului poate fi luată nu!ai după ascultarea acestuia de către procuror 3i de către 9udecător. 5ispo i+iile art. acesta "a fi ascultat i!ediat ce a fost prins ori s*a pre entat. :!potri"a înc8eierii se poate face recurs. se află în străinătate ori se sustra.

ită. dispune executarea !andatului. 6#T.anul de poli+ie procedea ă la arestarea persoanei arătate în !andat. proced$ndu*se potri"it art. dispune punerea în libertate a persoanei î!potri"a căreia s*a executat !andatul. 1. o pune i!ediat în libertate. propunerea se înaintea ă instan+ei co!petente.irea duratei arestării inculpatului poate fi dispusă de instan+a căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond sau de instan+a corespun ătoare în a cărei circu!scrip+ie se află locul de de+inere.exe!plar îl tri!ite or.irea. în cursul ur!ăririi penale. 6#T. %ropunerea or. instan+a. $%2a'ul *'&/%ci'at cu e. fixea ă de îndată ter!en de 9udecată. C$nd !ăsura arestării a fost dispusă în lipsa inculpatului potri"it art. căreia îi predă un exe!plar al !andatului 3i o conduce la 9udecătorul care a e!is !andatul. p%i' ca%e c$'&tat/ acea&ta )i *')tii'-ea5/ $%2a'ul 4u+icia% ca%e a e(i& (a'+atul. 1(( se dispune pe ba a propunerii !oti"ate a or.$&t 2/&it/. p%ecu( )i $%2a'ele c$(pete'te pe't%u +a%ea *' u%(/%i%e" 6#T. 1 * 3. iar dacă constată că obiec+iile sunt nefondate.ecuta%ea *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal.anului de cercetare penală este a"i ată de procurorul care exercită supra"e.irea duratei arestării pre"ă ute în art. prelun. instan+ei pre"ă ute în art. care. 1(' alin. :n ca urile pre"ă ute în alin. 1(( alin. :n ca ul pre"ă ut în alin. iar dacă acesta ridică obiec+ii care necesită o re ol"are ur. >udecătorul procedea ă la ascultarea inculpatului.8erea 3i înaintată de acesta.irea arestării dispuse în cursul ur!ăririi penale %relun. ce se tri!ite 3i 9udecătorului care a e!is !andatul. dacă este necesar. 1(3 Obiec+ii în ceea ce pri"e3te identitatea 5acă cel arestat ridică obiec+ii în contra executării !andatului nu!ai în ceea ce pri"e3te identitatea.ăsit.anului de poli+ie pentru a fi predat la locul de de+inere o dată cu arestatul. !oti"at. cu cel pu+in ( ile înainte de expirarea duratei arestării. 5acă instan+a constată că persoana adusă nu este cea arătată în !andat.anului care efectuea ă ur!ărirea penală. 5acă arestarea a fost dispusă de o instan+ă inferioară celei co!petente să acorde prelun. instan+a dispune prin înc8eiere. dacă te!eiurile care au deter!inat arestarea ini+ială i!pun în continuare pri"area de libertate sau există te!eiuri noi care să 9ustifice pri"area de libertate. %$nă la re ol"area obiec+iilor. cere rela+ii 9udecătorului care a e!is !andatul. 1(( %relun. dacă aprecia ă că nu există pericol de dispari+ie. 3. Or. ART" #87 Ne2/&i%ea pe%&$a'ei p%e0/5ute *' (a'+at C1'+ pe%&$a'a p%e0/5ut/ *' (a'+at 'u a .entă. !andatul e!is se înaintea ă în dublu exe!plar or. 1(0.irea duratei arestării în cursul ur!ăririi penale 6restarea inculpatului dispusă de instan+ă poate fi prelun. . '. este condus în fa+a instan+ei locului unde a fost .anului de poli+ie. pentru executare. 1(1 %ropunerea pentru prelun.

aceasta nu "a putea depă3i 30 de ile. 1(9 %rocedura prelun. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus prelun. :n ca ul în care instan+a acordă prelun. 110 .irea. pentru cei lipsă. căruia i se dă cu"$ntul pentru a pune conclu ii.ăsesc !ai !ul+i inculpa+i aresta+i pentru care durata arestării pre"enti"e expiră la date diferite.ată să restituie dosarul procurorului în ter!en de '0 de ore de la expirarea ter!enului de recurs. &nculpatul este adus la 9udecarea recursului. o dată cu sesi area instan+ei. de un sin. 3i nu !ai !ult de 180 de ile. 5acă înc8eierea pri!ei instan+e care se pronun+ă asupra prelun.iri. indiferent de natura infrac+iunii. 6#T. fiecare neput$nd depă3i 30 de ile. :n cuprinsul adresei se pot arăta 3i alte !oti"e care 9ustifică prelun. #ecursul se solu+ionea ă înainte de expirarea duratei arestării pre"enti"e. &nstan+a solu+ionea ă propunerea 3i se pronun+ă asupra prelun. propunerea "a fi exa!inată în lipsa inculpatului.irii arestării poate fi atacată cu recurs de procuror sau de inculpat în ter!en de '0 de ore de la pronun+are.irii arestării pre"enti"e nu este atacată cu recurs. %articiparea procurorului este obli. totodată. 3i co!unică înc8eierea celor lipsă de la 9udecată în acela3i ter!en. C$nd în aceea3i cau ă se . :nc8eierea prin care s*a 8otăr$t asupra prelun. în ter!en de '0 de ore de la pri!irea dosarului.irii arestării pre"enti"e. %ropunerea de prelun.%ropunerea se anexea ă la adresa de sesi are a instan+ei. &nculpatul este adus în fa+a instan+ei 3i "a fi asistat de apărător. ART" #8H Ab%$2at" ART" #8D Ab%$2at" 6#T. 5urata totală a arestării pre"enti"e în cursul ur!ăririi penale nu poate depă3i un ter!en re onabil. Măsura dispusă de instan+ă se co!unică ad!inistra+iei locului de de+inere. :n ca ul în care inculpatul arestat se află internat în spital 3i din cau a stării sănătă+ii nu poate fi adus în fa+a instan+ei sau în alte ca uri deosebite în care deplasarea sa nu este posibilă. 5ispo i+iile alineatelor precedente se aplică în !od corespun ător. >udecătorul poate acorda 3i alte prelun. dar nu!ai în pre en+a apărătorului. pentru cei pre en+i.ur 9udecător.irii arestării dispuse în cursul ur!ăririi penale 5osarul cau ei "a fi depus de procuror.ată să o aducă la cuno3tin+ă inculpatului. sau de la co!unicare.ire a arestării se solu+ionea ă în ca!era de consiliu. instan+a este obli. procurorul care sesi ea ă instan+a pentru unul dintre inculpa+i "a sesi a.irea arestării pre"enti"e nu este suspensi" de executare. care este obli.irea arestării dec$t cele cuprinse în propunere. cu cel pu+in ( ile înainte de expirarea duratei arestării pre"enti"e 3i "a putea fi consultat de apărător.atorie. instan+a 3i cu pri"ire la ceilal+i inculpa+i.

instan+a "erifică periodic. !en+inerea arestării pre"enti"e. . dosarul se înaintea ă instan+ei co!petente cu cel pu+in ( ile înainte de expirarea !andatului de arestare sau. 6#T. pentru cei lipsă. se poate dispune din nou această !ăsură. după ca . 1107b Berificări pri"ind arestarea inculpatului în cursul 9udecă+ii :n cursul 9udecă+ii. instan+a dispune. pentru cei pre en+i. a duratei pentru care a fost dispusă prelun. 103 3i există "reunul dintre ca urile pre"ă ute de art. Ter!enul de recurs este de '0 de ore 3i cur. 1(1 se aplică 3i în ca ul arestării inculpatului în cursul 9udecă+ii.at A%e&ta%ea )i p%elu'2i%ea a%e&t/%ii i'culpatului c$'+a('at +e i'&ta'-a +e . dacă sunt întrunite condi+iile pre"ă ute în art.at P%elu'2i%ea a%e&t/%ii *' cu%&ul 4u+ec/-ii 6#T. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore.$'+ @ec+iunea &B71 5ispo i+ii speciale pentru !inori 6#T. #ecursul declarat î!potri"a înc8eierii prin care s*a dispus arestarea nu este suspensi" de executare. în ca!era de consiliu. dacă au inter"enit ele!ente noi care fac necesară pri"area sa de libertate.Men+inerea arestării inculpatului la pri!irea dosarului C$nd procurorul dispune. :nc8eierea poate fi atacată cu recurs.irea arestării. &nstan+a. iar recursul se 9udecă în 3 ile. C$nd instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea i!pun în continuare pri"area de libertate sau că există te!eiuri noi care 9ustifică pri"area de libertate. prin înc8eiere. 1107a 6restarea inculpatului în cursul 9udecă+ii 6restarea pre"enti"ă a inculpatului poate fi dispusă în cursul 9udecă+ii. prin înc8eiere !oti"ată. 6#T. prin înc8eiere !oti"ată. :nc8eierea poate fi atacată separat cu recurs. în cursul ur!ăririi penale sau al 9udecă+ii. 108.e de la pronun+are. 1107a alin. 1107e 5ispo i+ii . le.a+ă de inculpatul care a !ai fost anterior arestat în aceea3i cau ă. tri!iterea în 9udecată a inculpatului aflat în stare de arest. 1107d ??? 6bro.enerale . dispune. ' aplic$ndu*se în !od corespun ător. prin rec8i itoriu. 5acă instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea pre"enti"ă au încetat sau că nu există te!eiuri noi care să 9ustifice pri"area de libertate. 30071. 5ispo i+iile art.alitatea 3i te!einicia arestării pre"enti"e. procedea ă potri"it art. 6#T. 1107c ??? 6bro. pre"ederile art. re"ocarea arestării pre"enti"e 3i punerea de îndată în libertate a inculpatului. dar nu !ai t$r iu de 10 de ile. 3i de la co!unicare.

urată prin controlul unui 9udecător anu!e dese!nat de pre3edintele instan+ei. să nu pre9udicie e de "oltarea fi ică.i!ul special pentru !inori Minorilor re+inu+i sau aresta+i pre"enti" li se asi. prin "i itarea locurilor de de+inere pre"enti"ă de către procuror.e să "i ite e de+inu+ii pre"enti". && 3i &B. cu în3tiin+area 3i sub controlul procurorului.e pentru fapta de care este în"inuit este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de 10 ani ori !ai !are 3i o altă !ăsură pre"enti"ă nu este suficientă. poate fi re+inut la dispo i+ia procurorului sau a or. :n ti!pul re+inerii sau arestării pre"enti"e.erii lor de la ur!ărirea penală.anului de cercetare penală. astfel înc$t !ăsurile pri"ati"e de libertate. pentru o durată ce nu poate depă3i 10 ore. 3i ser"iciul de reinte. li se asi. pe l$n. părin+ii. 6#T. psi8ică sau !orală a !inorului. alte persoane pe care le dese!nea ă acesta.e cu deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoare de 10 ani ori !ai !are. !inorii se +in separat de !a9ori.ate să ia !ăsuri pentru dese!narea unui apărător din oficiu dacă !inorul nu 3i*a ales unul 3i pentru ca acesta să poată lua contact direct cu !inorul arestat 3i să co!unice cu el. luate fa+ă de !inori în scopul bunei desfă3urări a procesului penal ori al î!piedicării sustra. . 1107f 5repturile proprii 3i re.rare socială a infractorilor 3i de supra"e.ă instan+a căreia i*ar re"eni să 9udece în pri!ă instan+ă cau a. 6#T. 11078 6restarea pre"enti"ă a !inorului Minorul între 10 3i 11 ani nu poate fi arestat pre"enti" dec$t dacă pedeapsa pre"ă ută de le.ură. dacă există date certe că !inorul a co!is o infrac+iune pedepsită de le. !inorul între 10 3i 11 ani. 9udecată ori de la executarea pedepsei.i! special de deten+ie pre"enti"ă. tutorele. persoana în în. 6tunci c$nd se dispune re+inerea sau arestarea pre"enti"ă a unui în"inuit ori inculpat !inor se încuno3tin+ea ă despre aceasta i!ediat.anului de cercetare penală sau a procurorului :n !od cu totul excep+ional. cu dero. pentru o durată de cel !ult 10 ore. în ca ul arestării.ri9irea sau supra"e.ă drepturile pre"ă ute de le.e pentru de+inu+ii pre"enti" ce au depă3it 18 ani. 3i în ter!en de '0 de ore. #e+inerea poate fi prelun.e pentru !inorii re+inu+i sau aresta+i pre"enti" este asi. de procuror.ită nu!ai dacă se i!pune.ările 3i co!pletările din pre enta sec+iune. 6#T.anis!e abilitate de le. care răspunde penal. 1107. prin ordonan+ă !oti"ată. #e+inerea !inorului la dispo i+ia or. iar în ca de arestare.8ere a executării sanc+iunilor nepri"ati"e de libertate de pe l$n. precu! 3i prin controlul altor or.atorie.ură în toate ca urile asisten+ă 9uridică obli.#e+inerea 3i arestarea pre"enti"ă a !inorului se fac potri"it dispo i+iilor pre"ă ute în sec+iunile &. drepturi proprii 3i un re.8erea căreia se află !inorul. în ca ul re+inerii.anele 9udiciare fiind obli. #espectarea drepturilor 3i a re. în raport cu particularită+ile "$rstei lor. :n"inui+ilor sau inculpa+ilor !inori. re+inu+i ori aresta+i pre"enti". în locuri anu!e destinate !inorilor aresta+i pre"enti". or.i!ului special pre"ă ute de le. conse!n$ndu*se aceasta într*un proces*"erbal.

ea pre"ede pedeapsa înc8isorii ce nu depă3e3te 1' ani. 11071 Modalită+ile liberării pro"i orii :n tot cursul procesului penal.alită+ii 3i te!einiciei arestării pre"enti"e se efectuea ă în cursul 9udecă+ii periodic.alită+ii 3i te!einiciei arestării pre"enti"e a inculpatului !inor !ai !are de 11 ani în cursul 9udecă+ii se efectuea ă periodic.erea !i9loacelor de probă sau prin alte ase!enea fapte. un ter!en re onabil 3i nu !ai !ult de 10 de ile. 5urata !ăsurii pre"enti"e poate fi prelun. O%2a'ul 4u+icia% +i&pu'e ca. de fiecare dată cu '0 de ile. /iberarea pro"i orie sub control 9udiciar nu se acordă în ca ul în care în"inuitul sau inculpatul este recidi"ist ori c$nd există date din care re ultă necesitatea de a*l î!piedica să să"$r3ească alte infrac+iuni sau că acesta "a încerca să ădărnicească aflarea ade"ărului prin influen+area unor !artori sau exper+i. 6restarea pre"enti"ă a !inorului în cursul ur!ăririi penale nu poate să depă3ească.irea acestei !ăsuri în cursul ur!ăririi penale sau !en+inerea ei în cursul 9udecă+ii nu poate fi dispusă dec$t în !od excep+ional.ită în cursul ur!ăririi penale. fiecare prelun. !ec-iu'ea = Libe%a%ea p%$0i5$%ie &ub c$'t%$l 4u+icia% )i libe%a%ea p%$0i5$%ie pe cau-iu'e 6#T. de cel !ult 1( ile. c$nd pedeapsa pre"ă ută de le. în total. 6restarea pre"enti"ă a inculpatului !inor în cursul ur!ăririi penale nu poate să depă3ească. în"inuitul sau inculpatul arestat pre"enti" poate cere punerea sa în libertate pro"i orie.ită p$nă la 180 de ile. un ter!en re onabil 3i nu !ai !ult de 90 de ile.ire neput$nd depă3i 1( ile. sub control 9udiciar sau pe cau+iune. %relun. L#" Libe%a%ea p%$0i5$%ie &ub c$'t%$l 4u+icia% ART" #:?93 C$'+i-iile libe%/%ii /iberarea pro"i orie sub control 9udiciar se poate acorda în ca ul infrac+iunilor să"$r3ite din culpă.e este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de 10 ani ori !ai !are. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor inten+ionate pentru care le. i'culpatul &/ %e&pecte u'a &au (ai (ulte +i' u%(/t$a%ele $bli2a-ii@ . 5urata arestării în"inuitului !inor este de cel !ult 3 ile. :n !od excep+ional. :n !od excep+ional. alterarea ori distru. Berificarea le. pe ti(pul libe%/%ii p%$0i5$%ii. &nculpatul !inor !ai !are de 11 ani poate fi arestat pre"enti" în cursul ur!ăririi penale pe o durată de cel !ult '0 de ile. iar "erificarea le. arestarea pre"enti"ă a inculpatului !inor între 10 3i 11 ani în cursul ur!ăririi penale poate fi prelun. arestarea pre"enti"ă a inculpatului !inor în cursul ur!ăririi penale poate fi prelun. în total. în cursul ur!ăririi penale.5urata arestării inculpatului !inor între 10 3i 11 ani este.ită p$nă la 180 de ile.e este deten+iunea pe "ia+ă sau înc8isoarea de '0 de ani sau !ai !are. dar nu !ai t$r iu de 30 de ile. dar nu !ai t$r iu de 00 de ile. c$nd pedeapsa pre"ă ută de le.

aA &/ 'u +ep/)ea&c/ li(ita te%it$%ial/ ,i;at/ +ec1t *' c$'+i-iile &tabilite +e $%2a'ul 4u+icia%B bA &/ c$(u'ice $%2a'ului 4u+icia% $%ice &cCi(ba%e +e +$(iciliu &au %e)e+i'-/B cA &/ 'u (ea%2/ *' l$cu%i a'u(e &tabiliteB +A &/ &e p%e5i'te la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au. +up/ ca5. la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ $%i +e c1te $%i e&te cCe(atB eA &/ 'u i't%e *' le2/tu%/ cu a'u(ite pe%&$a'e +ete%(i'ateB ,A &/ 'u c$'+uc/ 'ici u' aut$0eCicul &au a'u(ite aut$0eCiculeB 2A &/ 'u e;e%cite $ p%$,e&ie +e 'atu%a aceleia +e ca%e &<a ,$l$&it la &/01%)i%ea ,aptei" 6#T. 1107'a Or,anul care dispune liberarea pro"i orie /iberarea pro"i orie sub control 9udiciar se dispune, at$t în cursul ur!ăririi penale, c$t 3i în cursul 9udecă+ii, de instan+a de 9udecată. 6#T. 1107'b Or,anul care efectuea ă controlul respectării obli,a+iilor Controlul !odului în care în"inuitul sau inculpatul respectă obli,a+iile stabilite de instan+ă re"ine 9udecătorului dele,at cu executarea, precu! 3i procurorului 3i or,anului de poli+ie. 6#T. 11073 Modificarea sau ridicarea controlului 9udiciar Controlul 9udiciar instituit de instan+ă poate fi oric$nd !odificat sau ridicat de aceasta, în total sau în parte, pentru !oti"e te!einice. L3" Libe%a%ea p%$0i5$%ie pe cau-iu'e 6#T. 11070 Condi+iile liberării /iberarea pro"i orie pe cau+iune se poate acorda de instan+a de 9udecată, at$t în cursul ur!ăririi penale, c$t 3i al 9udecă+ii, la cerere, c$nd s*a depus cau+iunea 3i sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute în art. 1107' alin. 1 3i '. %e ti!pul liberării pro"i orii, în"inuitul sau inculpatul este obli,at să se pre inte, la c8e!area instan+ei, să co!unice orice sc8i!bare de do!iciliu sau re3edin+ă 3i să respecte obli,a+iile pre"ă ute în art. 1107' alin. 3 pe care instan+a le dispune. ART" #:?98 Cau-iu'ea Cau+iunea ,arantea ă respectarea de către în"inuit sau inculpat a obli,a+iilor ce*i re"in în ti!pul liberării pro"i orii. Cuantu!ul cau+iunii este de cel pu+in 10.000.000 lei. Conse!narea cau+iunii se face pe nu!ele în"inuitului sau inculpatului 3i la dispo i+ia instan+ei care a stabilit cuantu!ul cau+iunii. Cau-iu'ea &e %e&tituie c1'+@ aA &e %e0$c/ libe%a%ea p%$0i5$%ie pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #:?9#? ali'" # lit" aAB b< se constată de instan+ă, prin înc8eiere, că nu !ai există te!eiurile care au 9ustificat !ăsura arestării pre"enti"e2

cA &e +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e pe'al/. *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale. acCita%ea &au *'ceta%ea p%$ce&ului pe'alB +A &e p%$'u'-/ pe+eap&a a(e'5ii &au pe+eap&a *'cCi&$%ii cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e;ecut/%ii $%i cu &u&pe'+a%ea e;ecut/%ii &ub &up%a0e2Ce%e &au cu e;ecuta%ea la l$cul +e (u'c/B eA &e +i&pu'e c$'+a('a%ea la pe+eap&a *'cCi&$%ii" f< cererea de liberare pro"i orie a fost respinsă potri"it art. 11078a alin. 1. Cau-iu'ea 'u &e %e&tituie. *' ca5ul p%e0/5ut la lit" eA. c1'+ libe%a%ea p%$0i5$%ie &<a %e0$cat p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" #:?9#? ali'" # lit" bA" Cau-iu'ea &e ,ace 0e'it la bu2etul +e &tat. la %/(1'e%ea +e,i'iti0/ a C$t/%1%ii +e c$'+a('a%e" ' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" bA < eA &e +i&pu'e )i *'ceta%ea &t/%ii +e libe%a%e p%$0i5$%ie" L6" Di&p$5i-ii c$(u'e 6#T. 11071 Cererea de liberare pro"i orie 3i or,anul co!petent să o re ol"e Cererea de liberare pro"i orie poate fi făcută, at$t în cursul ur!ăririi penale, c$t 3i în cursul 9udecă+ii, de către în"inuit sau inculpat, so+ul ori rudele apropiate ale acestuia. Cererea trebuie să cuprindă nu!ele, prenu!ele, do!iciliul 3i calitatea persoanei care o face, precu! 3i !en+iunea cunoa3terii dispo i+iilor le,ii pri"itoare la ca urile de re"ocare a liberării pro"i orii. :n ca ul liberării pro"i orii pe cau+iune, cererea trebuie să cuprindă 3i obli,a+ia depunerii cau+iunii 3i !en+iunea cunoa3terii dispo i+iilor le,ii pri"ind ca urile de nerestituire a cau+iunii. #e ol"area cererii, în cursul ur!ăririi penale, re"ine instan+ei căreia i*ar re"eni co!peten+a să 9udece cau a în fond, iar în cursul 9udecă+ii, instan+ei sesi ate cu 9udecarea cau ei. Cererea depusă la or,anul de cercetare penală, la procuror ori la ad!inistra+ia locului de de+inere se înaintea ă, în ter!en de '0 de ore, instan+ei co!petente. 6#T. 11077 Măsurile pre!er,ătoare exa!inării cererii &nstan+a "erifică dacă cererea de liberare pro"i orie cuprinde !en+iunile pre"ă ute în art. 11071 alin. ' 3i 3 3i, dacă este ca ul, ia !ăsuri pentru co!pletarea acesteia. C$nd cererea este depusă la instan+ă înaintea ter!enului de 9udecată, aceste obli,a+ii re"in pre3edintelui, care procedea ă 3i la încuno3tin+area persoanei care a făcut cererea despre ter!enul de 9udecare a cererii. C$nd cererea este făcută de o altă persoană dec$t în"inuitul sau inculpatul, din cele arătate în art. 11071 alin. 1, instan+a îl întreabă pe în"inuit sau pe inculpat dacă î3i însu3e3te cererea, iar declara+ia acestuia se conse!nea ă pe cerere. 6#T. 11078 =xa!inarea 3i ad!iterea în principiu a cererii &nstan+a exa!inea ă, de ur,en+ă, cererea, "erific$nd dacă sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e pentru ad!isibilitatea în principiu a acesteia.

:n ca ul cererii de liberare pe cau+iune, dacă instan+a constată că sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e, stabile3te cuantu!ul cau+iunii 3i ter!enul în care cau+iunea trebuie depusă, încuno3tin+$nd despre aceasta persoana care a făcut cererea. 5upă depunerea do"e ii de conse!nare a cau+iunii, instan+a ad!ite în principiu cererea 3i fixea ă ter!enul pentru solu+ionarea ei. 5acă nu sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e 3i do"ada de conse!nare a cau+iunii nu a fost depusă, cererea se respin,e. 6#T. 11078a @olu+ionarea cererii @olu+ionarea cererii se face după ascultarea în"inuitului sau a inculpatului, a conclu iilor apărătorului, precu! 3i ale procurorului. :n ca ul în care se constată că sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e 3i cererea este înte!eiată, instan+a ad!ite cererea 3i dispune punerea în libertate pro"i orie a în"inuitului sau inculpatului. &nstan+a, în ca ul ad!iterii cererii de liberare pro"i orie, stabile3te 3i obli,a+iile ce ur!ea ă a fi respectate de în"inuit sau inculpat. Copia dispo iti"ului înc8eierii ră!ase definiti"e ori un extras al acesteia se tri!ite ad!inistra+iei locului de de+inere 3i or,anului de poli+ie în a cărui ra ă teritorială locuie3te în"inuitul sau inculpatul. %ersoanele interesate se încuno3tin+ea ă. 6d!inistra+ia locului de de+inere este obli,ată să ia !ăsuri pentru punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului. :n ca ul în care nu sunt îndeplinite condi+iile pre"ă ute de le,e, c$nd cererea este neînte!eiată sau c$nd aceasta a fost făcută de către o altă persoană 3i nu a fost însu3ită de în"inuit sau de inculpat, instan+a respin,e cererea. 6#T. 11079 #ecursul î!potri"a înc8eierilor pri"ind liberarea pro"i orie :!potri"a înc8eierii prin care s*a ad!is ori s*a respins cererea de liberare pro"i orie se poate face recurs de către în"inuit sau inculpat ori de către procuror, la instan+a superioară. Ter!enul de recurs este de '0 de ore 3i cur,e de la pronun+are, pentru cei pre en+i, 3i de la co!unicare, pentru cei lipsă. 5osarul "a fi înaintat instan+ei de recurs în ter!en de '0 de ore. #ecursul se 9udecă în ter!en de două ile. #ecursul se "a solu+iona în ca!era de consiliu. :n"inuitul sau inculpatul este adus la 9udecarea recursului. %articiparea procurorului este obli,atorie. &nstan+a se pronun+ă în aceea3i i asupra ad!iterii sau respin,erii recursului. #ecursul î!potri"a înc8eierii prin care s*a respins cererea de liberare pro"i orie nu este suspensi" de executare. 5osarul se restituie în ter!en de '0 de ore de la solu+ionarea recursului. 5ispo i+iile alineatelor precedente se aplică în !od corespun ător 3i în ca ul !odificării sau ridicării controlului 9udiciar. 6#T. 110710 #e"ocarea liberării

c$nd acesta. o infrac+iune pentru care este ur!ărit sau 9udecat.uran+ă corespun ătoare este dispusă. 11079 se aplică în !od corespun ător. CAP" 3 ALTE MĂ!URI PROCE!UALE !ec-iu'ea I Lua%ea (/&u%il$% +e $c%$ti%e )i +e &i2u%a'-/ ART" #:# M/&u%ile +e $c%$ti%e *' ca5 +e %e-i'e%e &au +e a%e&ta%e p%e0e'ti0/ C1'+ (/&u%a %e-i'e%ii &au a a%e&t/%ii p%e0e'ti0e a . fără !oti"e te!einice.a+iile ce*i re"in potri"it art. 3 3i art. ' sau încearcă să ădărnicească aflarea ade"ărului ori să"$r3e3te din nou. &nstan+a dispune luarea !ăsurilor de si. constată că în"inuitul sau inculpatul se află în "reuna dintre situa+iile arătate în art.l/ u' (i'$%. nu se pre intă la c8e!area făcută. de ase!enea. prin înc8eiere. b$lii &au altei cau5e a%e 'e0$ie +e a4ut$%. în !od pro"i oriu de instan+a de 9udecată. $ pe%&$a'/ c/%eia i &<a i'&tituit cu%atela. $ pe%&$a'/ pu&/ &ub i'te%+ic-ie. sesi ea ă instan+a care. sesi ea ă co!isia !edicală co!petentă să a"i e e internarea bolna"ilor !intali 3i a toxico!anilor periculo3i. 113 sau 110 din Codul penal. :!potri"a înc8eierii instan+ei prin care s*a dispus re"ocarea liberării pro"i orii se poate face recurs. $%i $ pe%&$a'/ ca%e +at$%it/ 01%&tei. :n cursul 9udecă+ii !ăsura de si. :n ca de re"ocare a liberării pro"i orii. dispune luarea.$&t luat/ .a-/ +e u' *'0i'uit &au i'culpat *' a c/%ui $c%$ti%e &e a. în !od pro"i oriu.uran+ă pre"ă ute în alin. în cursul ur!ăririi penale. dacă este ca ul. 5ispo i+iile art. cu inten+ie.ie *')tii'-at/ aut$%itatea c$(pete't/ *' 0e+e%ea lu/%ii (/&u%il$% +e $c%$ti%e" Obli2a-ia +e *'cu'$)ti'-a%e %e0i'e $%2a'ului 4u+icia% ca%e a luat (/&u%a %e-i'e%ii $%i a a%e&t/%ii p%e0e'ti0e" ART" #:3 Lua%ea (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ 5acă procurorul./iberarea pro"i orie poate fi re"ocată dacă) a< se descoperă fapte sau î!pre9urări ce nu au fost cunoscute la data ad!iterii cererii de liberare pro"i orie 3i care 9ustifică arestarea în"inuitului sau inculpatului2 b< în"inuitul sau inculpatul nu îndepline3te. cu ascultarea în"inuitului sau inculpatului asistat de apărător. totodată. 1 nu!ai după ascultarea în"inuitului ori inculpatului 3i în pre en+a apărătorului 3i a procurorului. a !ăsurii de si. obli. . instan+a dispune arestarea pre"enti"ă a în"inuitului sau inculpatului 3i e!ite un nou !andat de arestare. &nstan+a ia !ăsuri pentru aducerea la îndeplinire a internării !edicale pro"i orii 3i. #e"ocarea liberării pro"i orii se dispune de instan+ă.uran+ă corespun ătoare. 1107' alin. cu rea*credin+ă. #e"ocarea se dispune 3i în lipsa în"inuitului sau inculpatului. 11070 alin. t%ebuie &/ .

i%(at (/&u%a i'te%'/%ii p$ate . ace&ta p$ate +i&pu'e ca (/&u%a a&i2u%/t$%ie luat/ &/ .i%(a%ea ace&teia +e c/t%e i'&ta'-a +e 4u+ecat/" C$'.ubei produse prin infrac+iune.ectuea5/ +e c/t%e p%$cu%$%.urătorii dispuse de procuror sau de instan+a de 9udecată pot fi aduse la îndeplinire 3i prin or. precu! 3i pentru .i atacat/ &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul 'u &u&pe'+/ e. ' ca5u%ile *' ca%e u%(/%i%ea pe'al/ &e e.ecuta%ea" !ec-iu'ea II M/&u%ile a&i2u%/t$%ii.M/&u%a i'te%'/%ii p%$0i5$%ii +u%ea5/ p1'/ la c$'.e%ci-iu &au cu capacitate +e e. 10( din Codul penal.ată bA *' ca5ul *' ca%e cel 0/t/(at e&te $ pe%&$a'/ lip&it/ +e capacitate +e e.arantarea executării pedepsei a!en ii. p1'/ la c$'cu%e'-a 0al$%ii p%$babile a pa2ubei" M/&u%ile a&i2u%/t$%ii pe't%u 2a%a'ta%ea e.%ac-iu'ii ART" #:6 M/&u%ile a&i2u%/t$%ii Măsurile asi. a bunurilor !obile 3i i!obile.i%(a%ea &e .ecut/%ii pe+ep&ei a(e'5ii &e iau 'u(ai a&up%a bu'u%il$% *'0i'uitului &au i'culpatului" Nu p$t . în "ederea reparării pa.ecut$%ul 4u+ec/t$%e&c" Măsurile asi.ubite. &e 0$% lua )i (/&u%ile p%e0/5ute *' a%t" #:#" F$t/%1%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p%i' ca%e &<a c$'. prin instituirea unui sec8estru.anele proprii de executare ale unită+ii pă. p%ecu( )i cele e.urătorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau de instan+a de 9udecată 3i constau în indisponibili area.ace pe ba5a a0i5ului c$(i&iei (e+icale" ' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& i'te%'a%ea (e+ical/.ie a+u&/ la *'+epli'i%e +e c/t%e &ec%eta%ul pa%cCetului" ART" #:8 .iciu" Lua%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii e&te $bli2at$%ie@ a< ??? 6bro. %e&titui%ea luc%u%il$% )i %e&tabili%ea &itua-iei a'te%i$a%e &/01%)i%ii i'.e%ci-iu %e&t%1'&/" ART" #:7 O%2a'ele ca%e a+uc la *'+epli'i%e (/&u%ile a&i2u%/t$%ii O%+$'a'-a +e lua%e a (/&u%ii a&i2u%/t$%ii &e a+uce la *'+epli'i%e +e c/t%e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ ca%e a luat (/&u%a" 'cCeie%ea i'&ta'-ei 4u+ec/t$%e)ti p%i' ca%e &<a +i&pu& lua%ea (/&u%ii a&i2u%/t$%ii &e a+uce la *'+epli'i%e p%i' e. M/&u%ile a&i2u%/t$%ii *' 0e+e%ea %epa%/%ii pa2ubei &e p$t lua a&up%a bu'u%il$% *'0i'uitului &au i'culpatului )i ale pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al.ceptate +e le2e" M/&u%ile a&i2u%/t$%ii *' 0e+e%ea %epa%/%ii pa2ubei &e p$t lua la ce%e%ea p/%-ii ci0ile &au +i' $.i &ecCe&t%ate bu'u%i ca%e apa%-i' u'ei u'it/-i +i't%e cele la ca%e &e %e. în ca ul în care aceasta este una dintre cele la care se referă art.

0$% . *' te%(e' +e cel (ult 6 5ile +e la %i+ica%ea ba'il$% $%i +e la 0al$%i. la +i&p$5i-ia $%2a'ului ca%e a +i&pu& i'&titui%ea &ecCe&t%ului.ica%ea .ectuate p$t%i0it a%t" #:8. c$lec-iile +e 0al$a%e. ca%e &u't $bli2ate &/ le p%i(ea&c/ )i &/ le 0al$%i. i'culpatului &au pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te.e(pla% al p%$ce&ului<0e%bal +e &ecCe&t%u" ART" #:H P$p%i%ea .$&t p%e+ate u'ui cu&t$+e. cu i'+ica%ea 0al$%ii l$%" ' p%$ce&ul<0e%bal &e a%at/ bu'u%ile e./cut/ p$t%i0it ali'" 6 )i H.pe%-i" Bu'u%ile pe%i&abile. celelalte bu'u%i ($bile &ecCe&t%ate 0$% . +epu'e%ea &e .P%$ce+u%a &ecCe&t%ului O%2a'ul ca%e p%$ce+ea5/ la aplica%ea &ecCe&t%ului e&te $bli2at &/ i+e'ti. $biectele +i' (etale &au piet%e p%e-i$a&e.ec-i$'ate cu ace&tea )i (i4l$acele +e plat/ &t%/i'e &e +epu' la cea (ai ap%$piat/ i'&titu-ie ba'ca%/ c$(pete't/" Titlu%ile +e 0al$a%e i'te%'e.ilului acti0it/-ii. p%ecu( )i &u(ele +e ba'i %i+icate p$t%i0it ali'" 3.ice +e *'+at/" Metalele &au piet%ele p%e-i$a&e $%i $biectele c$'. a+(i'i&t%at$%ului.ica%ea bu'u%il$%" Dac/ e.i&t/ pe%ic$l +e *'&t%/i'a%e. +up/ te%(i'a%ea u%(/%i%ii pe'ale" Obiectele sec8estrate se păstrea ă p$nă la ridicarea sec8estrului. &e c$'&e('ea5/ $biec-iile p/%-il$% &au ale alt$% pe%&$a'e i'te%e&ate" U' e. p$%ta%ului. p%ecu( )i &u(ele +e ba'i ca%e . cel$% cu ca%e l$cuie)te.i pu&e &ub &i2iliu &au %i+icate.ice )i &/ e0alue5e bu'u%ile &ecCe&t%ate.ace ulte%i$%. $biectele +e a%t/ )i +e (u5eu. $%i celui ca%e *' ($+ $bi)'uit *l *'l$cuie)te &au u'ui 0eci'" ' ca5ul c1'+ pa%te +i' bu'u%i $%i t$talitatea l$% au . a'e. +a% 'u (ai t1%5iu +e 7D +e $%e +e la %e5$l0a%ea cau5ei +e c/t%e p%$cu%$%.1'+ c$pii +e pe actul p%i' ca%e &<a +i&pu& &ecCe&t%ul )i u' e. p$t%i0it p%$. +e&c%ii'+ a(/'u'-it bu'u%ile &ecCe&t%ate. 2/&ite la pe%&$a'a c/%eia i &<a aplicat &ecCe&t%u" De a&e(e'ea.ac $biectul &ecCe&t%ului. $%2a'ul ca%e a +i&pu& i'&titui%ea &ecCe&t%ului ce%e $%2a'ului c$(pete't lua%ea i'&c%ip-iei ip$teca%e a&up%a bu'u%il$% &ecCe&t%ate. $biectele +e a%t/ &au +e (u5eu )i c$lec-iile +e 0al$a%e &e p%e+au &p%e p/&t%a%e i'&titu-iil$% +e &pecialitate" Obiectele p%e0/5ute *' ali'" 7 )i 8 &e p%e+au *' te%(e' +e 7D +e $%e +e la %i+ica%e" Dac/ $biectele &u't &t%ict 'ece&a%e u%(/%i%ii pe'ale. pe 'u(ele *'0i'uitului.e(pla% +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e la&/ pe%&$a'ei c/%eia i &<a aplicat &ecCe&t%ul. *' te%(e' +e 37 +e $%e +e la *'cCeie%ea p%$ce&ului<0e%bal" Pe't%u bu'u%ile i($bile &ecCe&t%ate. &e c$'&e('ea5/. ia% *' lip&/. titlu%ile +e 0al$a%e i'te%'e. put1'+ %ecu%2e *' ca5 +e 'ece&itate )i la e. &e la&/ ace&tuia $ c$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal" U' e.e(pla% &e *'ai'tea5/ )i $%2a'ului ca%e a +i&pu& lua%ea (/&u%ii a&i2u%/t$%ii.i %i+icate *' ($+ $bli2at$%iu" Bu'u%ile pe%i&abile &e p%e+au u'it/-il$% c$(e%ciale cu capital (a4$%ita% +e &tat.ceptate +e le2e +e la u%(/%i%e. (i4l$acele +e plat/ &t%/i'e. +up/ ca5. !u(ele +e ba'i %e5ultate +i' 0al$%i. c/%uia i &e p%e+/ %ecipi&a +e c$'&e('a%e a &u(ei. put1'+u<&e 'u(i u' cu&t$+e" ART" #:: P%$ce&ul<0e%bal +e &ecCe&t%u )i i'&c%ip-ia ip$teca%/ O%2a'ul ca%e aplic/ &ecCe&t%ul *'cCeie p%$ce&<0e%bal +e&p%e t$ate actele e.

în"inuitul sau inculpatul. TITLUL = ACTE PROCE!UALE ŞI PROCEDURALE COMUNE CAP" # A!I!TENŢA EURIDICĂ ŞI REPREZENTAREA ART" #H# A&i&te'-a *'0i'uitului &au a i'culpatului . Re&titui%ea luc%u%il$% %i+icate a%e l$c 'u(ai +ac/ p%i' acea&ta 'u &e &ti'2Ce%e)te a. &u't p$p%ite *' (1i'ile ace&t$%a )i *' li(itele p%e0/5ute +e le2e. c$nd sc8i!barea acelei situa+ii a re ultat în !od "ădit din co!iterea infrac+iunii. sau de la orice persoană care le*a pri!it spre a le păstra.!u(ele +e ba'i +at$%ate cu $%ice titlu *'0i'uitului. &e p$ate . +ac/ 'u &<a .ecuta%e. i'culpatului &au p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te +e c/t%e $ a t%eia pe%&$a'/. sunt proprietatea persoanei "ătă!ate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau de+inerea sa.i c$'&e('ate +e +ebit$%i. Orice altă persoană care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere. 118./cut pl1'2e%e *(p$t%i0a a+uce%ii la *'+epli'i%e a (/&u%ii a&i2u%/t$%ii.i'iti0/ a C$t/%1%ii" 6#T.ii'-ea5/ &ecCe&t%ul" Ace&te &u(e 0$% . *' te%(e' +e 8 5ile +e la &ca+e'-/. +e la +ata p%i(i%ii actului p%i' ca%e &e *'. F$t/%1%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ p$ate .i'iti0/ a p%$ce&ului pe'al. stabilirea acestui drept 3i restituirea. $%i +e c/t%e cel p/2ubit. %ecipi&ele u%(1'+ a . potri"it dispo i+iilor art. la +i&p$5i-ia $%2a'ului ca%e a +i&pu& p$p%i%ea &au a $%2a'ului +e e.e procurorului sau instan+ei de 9udecată. iar restabilirea este posibilă. +up/ ca5.i p%e+ate aceluia)i $%2a' *' 37 +e $%e +e la c$'&e('a%e" ART" #:D C$'te&ta%ea (/&u%ii a&i2u%/t$%ii :n contra !ăsurii asi.la%ea a+e0/%ului )i 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei )i cu $bli2a-ia pe't%u cel c/%uia *i &u't %e&tituite &/ le p/&t%e5e p1'/ la %/(1'e%ea +e. 170 #estabilirea situa+iei anterioare %rocurorul sau instan+a de 9udecată poate lua !ăsuri de restabilire a situa+iei anterioare să"$r3irii infrac+iunii. partea responsabilă ci"il!ente.urătorii luate 3i a !odului de aducere la îndeplinire a acesteia.i atacat/ &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul 'u &u&pe'+/ e. precu! 3i orice altă persoană interesată se pot pl$n. în orice fa ă a procesului penal.ace c$'te&ta-ie p$t%i0it le2ii ci0ile" ART" #:> Re&titui%ea luc%u%il$% 5acă procurorul sau instan+a de 9udecată constată că lucrurile ridicate de la în"inuit ori inculpat.ecuta%ea" Dup/ &$lu-i$'a%ea +e. dispune restituirea acestor lucruri persoanei "ătă!ate.

anul 9udiciar dese!nea ă un apărător din oficiu care să*l înlocuiască. precu! 3i în alte ca uri pre"ă ute de le.reun$nd astfel în !od "oit desfă3urarea 3i solu+ionarea procesului penal.i&t/ +$0a+a c/ ap/%/t$%ul a . +ac/ ce%e%ile &ale 'u au . la data stabilită pentru efectuarea unui act de ur!ărire penală sau la ter!enul de 9udecată fixat. dacă apărătorul ales nu se pre intă ne9ustificat la două ter!ene consecuti"e. or.$&t acceptateB *' &itua-iile p%e0/5ute *' ali'" 3. internat într*un centru de reeducare sau într*un institut !edical educati".ectua%ea actului +e u%(/%i%e pe'al/.iciu" C$nd asisten+a 9uridică este obli. cau a se a!$nă.$%(ula ce%e%i )i +epu'e (e($%ii" Lip&a ap/%/t$%ului 'u *(pie+ic/ e. c$nd este arestat c8iar în altă cau ă ori c$nd or.ectua%ea $%ic/%ui act +e u%(/%i%e pe'al/ )i p$ate .atorie. unde ter!enul nu poate fi !ai !ic de '0 de ore. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ 0a a&i2u%a p%e5e'-a ap/%/t$%ului la a&culta%ea i'culpatului" ' ca5ul *' ca%e ap/%/t$%ul *'0i'uitului &au i'culpatului e&te p%e5e't la e. asi.anul de ur!ărire penală sau instan+a aprecia ă că în"inuitul ori inculpatul nu 3i*ar putea face sin. re er"ist concentrat sau !obili at. cu excep+ia solu+ionării cererilor pri"ind arestarea pre"enti"ă.$&t *'cu'$)ti'-at +e +ata )i $%a e. !ilitar în ter!en. C1'+ a&i&te'-a 4u%i+ic/ e&te $bli2at$%ie.e. în.ea pre"ede pentru infrac+iunea să"$r3ită pedeapsa deten+iunii pe "ia+ă sau pedeapsa înc8isorii de ( ani sau !ai !are. +ac/ *'0i'uitul &au i'culpatul 'u )i<a ale& u' ap/%/t$%.ătirea apărării. ele" al unei institu+ii !ilitare de în"ă+ă!$nt.i i'te%5i&/ la p%elu'2i%ea +u%atei a%e&t/%ii +e c/t%e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. :n cursul 9udecă+ii. ap/%/t$%ul *'0i'uitului &au i'culpatului a%e +%eptul &/ a&i&te la e. după ca . +ac/ e.atorie 3i în cau ele în care le. 071. &e iau (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $. p%$cu%$%ul e&te $bli2at &/ %e5$l0e pl1'2e%ea *' cel (ult 7D +e $%e" .ur$ndu*i* se confiden+ialitatea con"orbirilor.atorie c$nd în"inuitul sau inculpatul este !inor. p$t%i0it a%t" 3H8.ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta. asisten+a 9uridică este obli.ur apărarea. Lua%ea +e c$'tact cu ap/%/t$%ul 'u p$ate . 7 )i 8. ia% la p%e5e'ta%ea (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ acea&ta e&te $bli2at$%ie" Ap/%/t$%ul a%e +%eptul +e a &e pl1'2e. !ilitar cu ter!en redus.'0i'uitul &au i'culpatul a%e +%eptul &/ .ectua%ea u'ui act +e u%(/%i%e pe'al/. acord$ndu*i ti!pul necesar pentru pre. care nu poate fi !ai !ic de 3 ile. &e .ie a&i&tat +e ap/%/t$%. *' t$t cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale )i al 4u+ec/-ii. ia% $%2a'ele 4u+icia%e &u't $bli2ate &/<i a+uc/ la cu'$)ti'-/ ace&t +%ept" 6sisten+a 9uridică este obli.iciu *'cetea5/ la p%e5e'ta%ea ap/%/t$%ului ale&" 5acă la 9udecarea cau ei apărătorul lipse3te 3i nu poate fi înlocuit în condi+iile alin.ectu/%ii actului" C1'+ a&i&te'-a 4u%i+ic/ e&te $bli2at$%ie. ia% actul e&te &e('at )i +e ap/%/t$%" %ersoana re+inută sau arestată are dreptul să ia contact cu apărătorul. Dele2a-ia ap/%/t$%ului +e&e('at +i' $. ART" #H3 D%eptu%ile ap/%/t$%ului ' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale.

'u(/%ul )i apa%ta(e'tul u'+e l$cuie)te. +i&pu'e +i' $.ace )i p%i' '$t/ tele. ia% *' ca5ul c1'+ i'culpatul e&te a%e&tat. instan+a de 9udecată. MANDATUL DE ADUCERE ART" #H8 M$+ul +e cita%e CCe(a%ea u'ei pe%&$a'e *' .e%cit/ +%eptu%ile p/%-ii pe ca%e $ a&i&t/" C1'+ i'&ta'-a ap%ecia5/ c/ +i' a'u(ite ($ti0e pa%tea 0/t/(at/. c$nd aprecia ă necesară pre en+a în"inuitului sau inculpatului. ' cu%&ul 4u+ec/-ii.e%cite +%eptu%ile p%$ce&uale ale ace&tuia. calitatea *' ca%e e&te citat )i i'+ica%ea $biectului cau5eiB cA a+%e&a celui citat. p%e'u(ele celui citat. &/ ia c$'tact cu ace&ta" Ap/%/t$%ul ale& &au +e&e('at +i' $. 4u+e-ul. &e+iul &/u. pa%tea ci0il/ &au pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te 'u )i<a% putea .' cu%&ul 4u+ec/-ii. ap/%/t$%ul e.$'ic/ &au tele2%a.iciu &au la ce%e%e lua%ea (/&u%il$% pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$%" 6#T. &p%e a lua (/&u%i" ART" #H6 A&i&te'-a cel$%lalte p/%-i 6părătorul păr+ii "ătă!ate. dispune aducerea lui. &t%a+a. ca%e t%ebuie &/ cup%i'+/ *' $%a)e )i (u'icipii@ l$calitatea. al păr+ii ci"ile 3i al păr+ii responsabile ci"il!ente are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de ur!ărire penală 3i poate for!ula cereri 3i depune !e!orii.ic/" Cita-iile &e *'(1'ea5/ +e a2e'-i a'u(e *'&/%ci'a-i cu *'+epli'i%ea ace&tei at%ibu-ii &au p%i' (i4l$ci%ea &e%0iciului p$)tal" ART" #H: C$'-i'utul cita-iei Cita-ia e&te i'+i0i+ual/ )i t%ebuie &/ cup%i'+/ u%(/t$a%ele (e'-iu'i@ aA +e'u(i%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ ca%e e(ite cita-ia. :n ca urile în care le.iciu e&te $bli2at &/ a&i2u%e a&i&te'-a 4u%i+ic/ a *'0i'uitului &au i'culpatului" Pe't%u 'e%e&pecta%ea ace&tei $bli2a-ii.ace p%i' cita-ie &c%i&/" Cita%ea &e p$ate .ace &i'2u%/ ap/%a%ea.atorie. ap/%/t$%ul a%e +%eptul &/ a&i&te pe i'culpat. precu! 3i celelalte păr+i pot fi repre enta+i. +ata e(ite%ii )i 'u(/%ul +$&a%uluiB bA 'u(ele.a-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ &e . $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p$ate &e&i5a c$'+uce%ea ba%$ului +e a0$ca-i. c$(u'a )i &atul" . ia% *' c$(u'e@ 4u+e-ul.ea ad!ite repre entarea în"inuitului sau inculpatului. 170 #epre entarea :n cursul 9udecă+ii în"inuitul 3i inculpatul. COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE. &/ e. cu excep+ia ca urilor în care pre en+a în"inuitului sau inculpatului este obli. CAP" 3 CITAREA.

5iua. cita-ia &e a. $ a.i)ea5/ la &e+iul c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ &e a. ace&ta e&te citat la '$ua &a a+%e&/.u5ului +e p%i(i%e. ART" #HD '(1'a%ea cita-iei Cita-ia &e *'(1'ea5/ pe%&$'al celui citat.i)ea5/ la &e+iul c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ &<a &/01%)it i'. cita-ia &e a.' cita-ie &e (e'-i$'ea5/. se!nat de destinatar.%ac-iu'ea" C1'+ acti0itatea i'.i citat. la a+%e&a l$cului &/u +e (u'c/. l$cul +e *'.%ac-i$'al/ &<a +e&.e.la-i *' &pital &au *'t%<$ ca&/ +e &/'/tate &e citea5/ p%i' a+(i'i&t%a-ia ace&t$%a" De-i'u-ii &e citea5/ la l$cul +e +e-i'e%e. prin le. cita+ia se afi3ea ă la sediul consiliului local în a cărui ra ă teritorială s*a să"$r3it infrac+iunea.l/ $%2a'ul ca%e e. se dispune altfel. a2e'tul la&/ cita-ia celui citat $%i.ac pa%te. 6"i ul de pri!ire a scrisorii reco!andate. +ine loc de do"adă a îndeplinirii procedurii de citare. *' ca5ul %e. &au +ac/ $%2a'ul 4u+icia% ap%ecia5/ pe ba5a +atel$% $b-i'ute p$t%i0it a%t" #D? c/ &<a p%$+u& $ &cCi(ba%e +e a+%e&/" Dac/ 'u &e cu'$a)te a+%e&a u'+e l$cuie)te *'0i'uitul &au i'culpatul )i 'ici l$cul &/u +e (u'c/.i)ea5/ pe u)a l$cui'-ei ace&tuia./-i)a%e. p%i' c$(a'+a'tul ace&teia" 5acă în"inuitul sau inculpatul locuie3te în străinătate. ca%e 0a &e('a +$0a+a +e p%i(i%e" Dac/ pe%&$a'a citat/ 'u 0%ea &/ p%i(ea&c/ cita-ia. *'cCei'+ +e&p%e acea&ta p%$ce&<0e%bal" :n ca ul în care scrisoarea reco!andată prin care se citea ă un în"inuit sau inculpat care locuie3te în străinătate nu poate fi în!$nată datorită refu ului pri!irii ei sau din orice alt !oti". el e&te citat la l$cul i'+icat" ' ca5 +e &cCi(ba%e a a+%e&ei a%/tat/ *' +ecla%a-ia *'0i'uitului &au i'culpatului. p%i' a+(i'i&t%a-ia ace&tuia" Milita%ii *'ca5a%(a-i &e citea5/ la u'itatea +i' ca%e . p%ecu( )i i'0ita%ea celui citat &/ &e p%e5i'te la +ata )i l$cul i'+icate. 'u(ai +ac/ a *'cu'$)ti'-at $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i i'&ta'-a +e 4u+ecat/ +e &cCi(ba%ea i'te%0e'it/. ia% +ac/ acea&ta 'u e&te cu'$&cut/. citarea se face prin scrisoare reco!andată. în afară de ca ul în care.ectuea5/ u%(/%i%ea pe'al/" B$l'a0ii a. $%ice alte +ate 'ece&a%e pe't%u &tabili%ea a+%e&ei celui citatB +A $%a. lu'a )i a'ul. &au p%i(i'+<$ 'u 0$ie)te &au 'u p$ate &/ &e('e5e +$0a+a +e p%i(i%e. cu a%/ta%ea c$'&eci'-el$% le2ale *' ca5 +e 'ep%e5e'ta%e" Cita-ia &e &e('ea5/ +e cel ca%e $ e(ite" ART" #HH L$cul +e cita%e '0i'uitul &au i'culpatul &e citea5/ la a+%e&a u'+e l$cuie)te. iar în ca ul neidentificării sediului. Citarea altor persoane dec$t în"inuitul sau inculpatul se face potri"it dispo i+iilor din pre entul articol. c1'+ e&te ca5ul./)u%at *' (ai (ulte l$cu%i. p%i' &e%0iciul +e pe%&$'al al u'it/-ii la ca%e luc%ea5/" Dac/ p%i't%<$ +ecla%a-ie +at/ *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al *'0i'uitul &au i'culpatul a i'+icat u' alt l$c pe't%u a . 10( din Codul penal 3i alte persoane 9uridice se citea ă la sediul acestora. Dnită+ile la care se referă art. precu! 3i în ca ul în care statul destinatarului nu per!ite citarea prin .

'u(ele.ic1'+ i+e'titatea )i &e('/tu%a.$%(ea5/ pe't%u a.po3tă a cetă+enilor săi. *'cCei'+ p%$ce&< 0e%bal )i . p%e'u(ele. ce%ti. ia% ace&ta $ *'ai'tea5/ $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ ca%e a e(i& cita-ia" Cita+ia destinată unei unită+i dintre cele la care se referă art. a2e'tul e&te $bli2at &/ &e i'te%e&e5e c1'+ p$ate 2/&i pe%&$a'a citat/ pe't%u a<i *'(1'a cita-ia" C1'+ 'ici pe acea&t/ cale 'u &e p$ate a4u'2e la *'(1'a%e. $%i ca%e *' ($+ $bi)'uit *i p%i(e)te c$%e&p$'+e'-a" Cita-ia 'u p$ate . 5ispo i+iile alin.i)ea5/ cita-ia pe u)a p%i'cipal/ a cl/+i%ii. cita+ia se "a afi3a la sediul parc8etului sau al instan+ei. a2e'tul a. p$%ta%ului $%i celui ca%e *' ($+ $bi)'uit *l *'l$cuie)te" Pe%&$a'a ca%e p%i(e)te cita-ia &e('ea5/ +$0a+a +e p%i(i%e. u'ei %u+e &au $%ic/%ei pe%&$a'e ca%e l$cuie)te cu ea. ' se aplică în !od corespun ător. C1'+ cita%ea &e . : )i H.la acea&ta" Dac/ i'0e&ti2a-iile au %/(a& . +e'u(i%ea $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei ca%e a e(i& cita-ia.ic1'+u<i &e('/tu%a &au a%/t1'+ ($ti0ul pe't%u ca%e 'u &<a putut $b-i'e &e('/tu%a ace&teia" D$0a+a e&te p%e+at/ a2e'tului p%$ce+u%al. 10( din Codul penal sau altei persoane 9uridice se predă la re. ia% a2e'tul. t%ebuie &/ cup%i'+/ +ata *'(1'/%ii cita-iei. u'it/-ile ac$l$ a%/tate &u't $bli2ate a *'(1'a +e *'+at/ cita-ia pe%&$a'ei citate &ub lua%e +e +$0a+/. a2e'tul a. după ca ./cut i(p$&ibil/ *'(1'a%ea cita-iei" ART" #D? Ce%cet/%i *' 0e+e%ea *'(1'/%ii cita-iei Dac/ pe%&$a'a citat/ )i<a &cCi(bat a+%e&a. a2e'tul e&te $bli2at &/ .la%ea '$ii a+%e&e.istratură sau func+ionarului însărcinat cu pri!irea coresponden+ei. ce%ti.i)ea5/ cita-ia pe u)a l$cui'-ei a%/tate *' cita-ie )i &e i'. 'u(ele.ace p$t%i0it a%t" #HH ali'" # pa%tea . +ac/ *' cita-ie 'u &<a i'+icat apa%ta(e'tul $%i ca(e%a *' ca%e l$cuie)te. calitatea )i &e('/tu%a celui ce . a2e'tul a. p%e'u(ele )i calitatea pe%&$a'ei citate.i)ea5/ cita-ia pe u)a l$cui'-ei pe%&$a'ei citate. cita-ia &e p%e+/ a+(i'i&t%at$%ului.ac/ i'0e&ti2a-ii pe't%u a a. a2e'tul a. *'cCei'+ p%$ce&< 0e%bal" ' lip&a pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'" # )i 3. ali'" 8. *' lip&a pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'" #. ART" #H> '(1'a%ea cita-iei alt$% pe%&$a'e Dac/ pe%&$a'a citat/ 'u &e a. a2e'tul *'(1'ea5/ cita-ia &$-ului. *'cCeie p%$ce&<0e%bal" Dac/ acea&ta 'u 0$ie)te &au 'u p$ate &e('a +$0a+a +e p%i(i%e./c1'+ (e'-iu'e +e&p%e *(p%e4u%/%ile ca%e au .i'al/. (e'-i$'1'+ *' p%$ce&ul< 0e%bal +atele $b-i'ute" ART" #D# D$0a+a +e p%i(i%e )i p%$ce&ul<0e%bal +e p%e+a%e a cita-iei D$0a+a +e p%i(i%e a cita-iei t%ebuie &/ cup%i'+/ 'u(/%ul +$&a%ului. *'cCei'+ p%$ce&<0e%bal" ' ca5ul c1'+ pe%&$a'a citat/ l$cuie)te *'t%<u' i($bil cu (ai (ulte apa%ta(e'te &au *'t%<u' C$tel./%/ %e5ultat.i)ea5/ cita-ia pe u)a l$cui'-ei.i *'(1'at/ u'ui (i'$% &ub #7 a'i &au u'ei pe%&$a'e lip&ite +e u5ul %a-iu'ii" Dac/ pe%&$a'a citat/ l$cuie)te *'t%<u' i($bil cu (ai (ulte apa%ta(e'te &au *'t%<u' C$tel.l/ aca&/. p%ecu( )i +ata pe't%u ca%e e&te citat/" De a&e(e'ea.

ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' p%e5e'tul capit$l" ART" #D6 Ma'+atul +e a+uce%e O pe%&$a'/ p$ate .i a+u&/ *' .i)/%ii u'ei cita-ii &e *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal.ica%ea +e c/t%e ace&ta a i+e'tit/-ii )i &e('/tu%ii pe%&$a'ei c/%eia i &<a *'(1'at cita-ia. p%ecu( )i a%/ta%ea calit/-ii ace&teia" O%i +e c1te $%i cu p%ile4ul p%e+/%ii &au a.ecuta%ea (a'+atului +e a+uce%e 'u 2/&e)te pe%&$a'a p%e0/5ut/ *' (a'+at la a+%e&a i'+icat/. ART" #D7 E. +ac/ . cel însărcinat cu executarea !andatului constată aceasta printr*un proces* "erbal. 1 3i '. E.anul 9udiciar.a-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ pe ba5a u'ui (a'+at +e a+uce%e.ii'+ a'te%i$% citat/ 'u &<a p%e5e'tat. +ac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a c$'&tat/ ($ti0at c/ *' i'te%e&ul %e5$l0/%ii cau5ei &e i(pu'e acea&t/ (/&u%/" %ersoanele aduse cu !andat. ' se aplică 3i în ca ul în care persoana arătată în !andat.i a+u& cu (a'+at cCia% *'ai'te +e a . *'t$c(it p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" #H:.ecuta%ea (a'+atului +e a+uce%e Ma'+atul +e a+uce%e &e e./%/ %e5ultat.anului de ur!ărire penală ori instan+ei de 9udecată. %ersoana adusă cu !andat de aducere este ascultată de îndată de către or. *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal ca%e 0a cup%i'+e (e'-iu'i +e&p%e ce%cet/%ile . nu poate fi adusă din orice altă cau ă. "a fi constr$ns la aceasta. potri"it alin. Dac/ cel *'&/%ci'at cu e.anului 9udiciar dec$t ti!pul strict necesar pentru audierea lor./cute" 5acă în"inuitul sau inculpatul refu ă să se supună !andatului sau încearcă să fu. nu pot ră!$ne la dispo i+ia or.ace p%i' c$(a'+a'tul u'it/-ii (ilita%e &au p%i' c$(a'+a'tul 2a%'i5$a'ei" CAP" 6 TERMENELE ART" #D8 C$'&eci'-ele 'e%e&pect/%ii te%(e'ului . în afară de ca ul c$nd s*a dispus re+inerea ori arestarea pre"enti"ă a acestora. cu excep+ia în"inuitului sau inculpatului.ace ce%cet/%i )i +ac/ ace&tea au %/(a& . ace&ta 0a cup%i'+e *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i (e'-iu'ile a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't" ART" #D3 C$(u'ica%ea alt$% acte p%$ce+u%ale C$(u'ica%ea cel$%lalte acte +e p%$ce+u%/ &e . 5ispo i+iile alin.i .ecut/ p%i' $%2a'ele p$li-iei" 5acă persoana arătată în !andatul de aducere nu poate fi adusă din !oti"e de boală.*'(1'ea5/ cita-ia.ecuta%ea (a'+atel$% +e a+uce%e p%i0i'+ pe (ilita%i &e . ce%ti. care se înaintea ă de îndată or. ia% a&culta%ea $%i p%e5e'-a ei e&te 'ece&a%/" '0i'uitul &au i'culpatul p$ate .ă.$&t cCe(at p%i' cita-ie. .

te%(e'ul e.ectua%ea actel$% +e p%$ce+u%/. *' ca5 +e 'e%e&pecta%e./cute *' te%(e' Actul +epu& *'/u't%ul te%(e'ului p%e0/5ut +e le2e la a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e $%i la u'itatea (ilita%/ &au la $. c$'&e%0a%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/. 188 Calcularea ter!enelor în ca ul !ăsurilor pre"enti"e :n calcularea ter!enelor pri"ind !ăsurile pre"enti"e. 'ici $%a &au 5iua *' ca%e ace&ta &e *(pli'e)te" Te%(e'ele &$c$tite pe lu'i &au pe a'i e. lu'a &au a'ul (e'-i$'at *' actul ca%e a p%$0$cat cu%2e%ea te%(e'ului.iciul p$)tal p%i' &c%i&$a%e %ec$(a'+at/ e&te c$'&i+e%at ca .pi%a%ea ace&tuia at%a2e +e +%ept *'ceta%ea e.i luat/ +ec1t pe u' a'u(it te%(e'.ectua%ea actului" 6#T.1%)itul p%i(ei 5ile luc%/t$a%e ca%e u%(ea5/" ART" #DH Acte c$'&i+e%ate ca . actul e./cut *' te%(e'" '%e2i&t%a%ea &au ate&ta%ea . 5iua. %et%ibui%ea ap/%/t$%il$%.pi%/. +ac/ +ata la ca%e a . p%ecu( )i *'%e2i&t%a%ea $%i ate&ta%ea ./cut *' te%(e'. p%ecu( )i $%ice alte cCeltuieli $ca5i$'ate +e +e&. CAP" 7 CFELTUIELILE EUDICIARE ART" #D> Ac$pe%i%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e CCeltuielile 'ece&a%e pe't%u e./cut pe&te te%(e'" C1'+ $ (/&u%/ p%$ce&ual/ 'u p$ate .e%cita%ea u'ui +%ept p%$ce&ual le2ea p%e0e+e u' a'u(it te%(e'. +up/ ca5.1%)itul 5ilei )i lu'ii c$%e&pu'5/t$a%e +i' ulti(ul a'" Dac/ acea&t/ 5i ca+e *'t%<$ lu'/ ce 'u a%e 5i c$%e&pu'5/t$a%e. a+(i'i&t%a%ea p%$bel$%.pi%/ *' ulti(a 5i a acelei lu'i" C1'+ ulti(a 5i a u'ui te%(e' ca+e *'t%<$ 5i 'eluc%/t$a%e.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt. ora sau iua de la care începe 3i cea la care se sf$r3e3te ter!enul intră în durata acestuia. %ecipi&a $.$&t t%ecut *' %e2i&t%ul +e ie)i%e al pa%cCetului e&te *'/u't%ul te%(e'ului ce%ut +e le2e pe't%u e./cut/ +e u'itatea (ilita%/ pe actul +epu&.cep-ia c/il$% +e atac. +i&p$5i-iile p%i0it$a%e la 'ulit/-i" ART" #D: Calculul te%(e'el$% p%$ce+u%ale La calcula%ea te%(e'el$% p%$ce+u%ale &e p$%'e)te +e la $%a.e%ci-iul +%eptului )i 'ulitatea actului .iciului p$)tal./cut/ +e c/t%e a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e pe actul +epu&.ectuat +e p%$cu%$% e&te c$'&i+e%at ca .pi%/ la &. 'e%e&pecta%ea ace&tuia at%a2e +ec/+e%ea +i' e. e./)u%a%ea p%$ce&ului pe'al &e ac$pe%/ +i' &u(ele a0a'&ate +e &tat &au pl/tite +e p/%-i" . a.ectului (/&u%ii" Pe't%u celelalte te%(e'e p%$ce+u%ale &e aplic/.C1'+ pe't%u e. la &. &e%0e&c ca +$0a+/ a +atei +epu'e%ii actului" Cu e.el" La calcula%ea te%(e'el$% pe $%e &au pe 5ile 'u &e &$c$te)te $%a &au 5iua +e la ca%e *'cepe &/ cu%2/ te%(e'ul. te%(e'ul e.1%)itul 5ilei c$%e&pu'5/t$a%e a ulti(ei lu'i $%i la &.

6 )i 7 &e pl/te&c pe ba5a +i&p$5i-iil$% luate +e $%2a'ul ca%e a +i&pu& cCe(a%ea )i *' .C8eltuielile 9udiciare pre"ă ute în alin. expertul 3i interpretul care sunt salaria+i au dreptul 3i la "enitul de la locul de !uncă. *' ca5ul c1'+. l$cui'-/ )i alt$% cCeltuieli 'ece&a%e. *'t%e-i'e%e. i'&ta'-a C$t/%/)te pa%tea +i' cCeltuielile 4u+icia%e +at$%ate +e .a-a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/.pe%tul )i i'te%p%etul au +%eptul )i la $ %et%ibu-ie pe't%u *'+epli'i%ea *'&/%ci'/%ii +ate. cCeltuielile 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat &u't &up$%tate +up/ cu( u%(ea5/@ #" ' ca5 +e acCita%e.at la plata c8eltuielilor 9udiciare a"ansate de stat. potri"it le. care ră!$n în sarcina statului.ratuită. E.ii. ia% e. pe durata lipsei de la ser"iciu. în bu. C1'+ &u't (ai (ul-i i'culpa-i c$'+a('a-i. sunt cuprinse distinct.anul de ur!ărire penală sau la instan+a de 9udecată.$&t +ete%(i'ate +e acea&t/ pa%teB cA i'culpat. 1. +e (/&u%a *' ca%e a p%$0$cat cCeltuielile 4u+icia%e" Pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te. este îndreptă+it să pri!ească 3i o co!pensare. a"ansate de stat.ieca%e" La &tabili%ea ace&tei p/%-i &e -i'e &ea(a. *' (/&u%a *' ca%e cCeltuielile au . expertul sau interpretul.ieca%e +i't%e i'culpa-i. +i' . pe't%u . ART" #>? !u(ele cu0e'ite (a%t$%ului. inculpatul este obli. pricinuită de c8e!area la or.pe%tului )i i'te%p%etului Ma%t$%ul. cu excep+ia c8eltuielilor pri"ind interpre+ii dese!na+i de or. e&te $bli2at/ *' ($+ &$li+a% cu ace&ta )i la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat" ART" #>3 Plata cCeltuielil$% a0a'&ate +e &tat *' celelalte ca5u%i ' ca5 +e acCita%e &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al *' . dar are "enit din !uncă.$&t +ete%(i'ate +e acea&taB bA pa%tea ci0il/ c/%eia i &<a %e&pi'& *' t$tul p%ete'-iile ci0ile. +e)i acCitat. p%ile4uite +e cCe(a%ea l$%" Martorul. după ca .pe%tul &au i'te%p%etul. e. ART" #># Plata cCeltuielil$% a0a'&ate +e &tat *' ca5 +e c$'+a('a%e :n ca de conda!nare. +e c/t%e@ aA pa%tea 0/t/(at/. precu! 3i în ca ul în care s*a dispus acordarea de asisten+ă . e. +e c/t%e@ .$'+ul cCeltuielil$% 4u+icia%e &pecial al$cat" Ace&te &u(e &e pl/te&c (a%t$%ului i(e+iat +up/ *'. e. *' (/&u%a *' ca%e cCeltuielile au . *' ca5u%ile )i c$'+i-iile p%e0/5ute p%i' +i&p$5i-ii le2ale" !u(ele ac$%+ate p$t%i0it ali'" #.pe%tului )i i'te%p%etului.$&t t$tu)i $bli2at la %epa%a%ea pa2ubei" 3" ' ca5 +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al. +up/ ce )i<au *'+epli'it *'&/%ci'/%ile" @u!a care repre intă "enitul arătat în alin.anele 9udiciare. Ministerului %ublic 3i Ministerului de &nterne. Martorul care nu este salariat./-i)a%e. ' se plăte3te de cel la care lucrea ă !artorul. a .etul de "enituri 3i c8eltuieli al Ministerului >usti+iei. *' (/&u%a *' ca%e e&te $bli2at/ &$li+a% cu i'culpatul la %epa%a%ea pa2ubei.a-a c/%uia &<a p%e5e'tat (a%t$%ul.pe%tul )i i'te%p%etul cCe(a-i +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ au +%eptul la %e&titui%ea cCeltuielil$% +e t%a'&p$%t.

erii. în sarcina statului.ieca%e" Di&p$5i-iile p%e0/5ute la pct" # lit" aA. prescrip+ie sau retra. dacă inculpatul cere continuarea procesului penal. în toate ca urile. &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5 +e cla&a%e. p%ecu( )i la pct" 3 )i 6. atu'ci c1'+ *' cau5/ &e . precu! 3i în ca ul existen+ei unei cau e de nepedepsire.ace aplica-ia a%t" #6 ali'" 3B bA i'culpat.ic/%i *' acte p%$ce+u%ale . cCeltuielile 4u+icia%e . potri"it le. dacă s*a dispus înlocuirea răspunderii penale sau există o cau ă de nepedepsire2 bA a(bele p/%-i. *' ca5 +e %et%a2e%e a pl1'2e%ii" 3.ii. atu'ci c1'+ *' cau5/ &e . *' (/&u%a *' ca%e au . c8eltuielile 9udiciare sunt suportate de către) aA pa%tea 0/t/(at/.ere a pl$n.ace aplica-ia a%t" #6 ali'" 6" ' ca5ul +ecla%/%ii apelului $%i %ecu%&ului &au al i't%$+uce%ii $%ic/%ei alte ce%e%i. c1'+ &u't (ai (ul-i c$'+a('a-i. i'&ta'-a p$ate $bli2a pe i'culpat la plata t$tal/ &au pa%-ial/ a cCeltuielil$% 4u+icia%e" ' ca5 +e %e'u'-a%e la ac-iu'ea ci0il/.anele 9udiciare.i&t/ )i pa%te %e&p$'&abil/ ci0il(e'te. cCeltuielile 4u+icia%e &u't &up$%tate +e c/t%e pe%&$a'a c/%eia i &<a %e&pi'& $%i ca%e )i<a %et%a& apelul./cute +e p/%-i *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al./cute +e ace)tia. +e &c$ate%e +e &ub u%(/%i%e &au +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale" C8eltuielile pentru plata interpre+ilor dese!na+i de or. pa%tea 0/t/(at/ e&te $bli2at/ &/ pl/tea&c/ i'culpatului )i p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te cCeltuielile 4u+icia%e . :n ca de a!nistie. NDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ŞI NLĂTURAREA UNOR OMI!IUNI =ĂDITE ART" #>7 M$+i.$&t p%$0$cate +e pa%tea 0/t/(at/" ' celelalte ca5u%i p%i0i'+ %e&titui%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e ./cute +e ace&tea" C1'+ ac-iu'ea ci0il/ e&te a+(i&/ 'u(ai *' pa%te. p%ecu( )i p/%-ii ci0ile c/%eia i &<a a+(i& ac-iu'ea ci0il/. *' ca5 +e *(p/ca%eB cA pa%tea 0/t/(at/. &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile a%t" #># ali'" 3 )i 6" ' ca5 +e acCita%e.a< inculpat. i'&ta'-a C$t/%/)te pa%tea +i' cCeltuielile 4u+icia%e +at$%ate +e . i'&ta'-a &tabile)te $bli2a-ia +e %e&titui%e p$t%i0it le2ii ci0ile" CAP" 8 MODIGICAREA ACTELOR PROCEDURALE. %ecu%&ul &au ce%e%ea" ' t$ate celelalte ca5u%i. ART" #>6 Plata cCeltuielil$% 4u+icia%e . cCeltuielile 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat %/(1' *' &a%ci'a ace&tuia" ' ca5ul c1'+ (ai (ulte p/%-i &u't $bli2ate la &up$%ta%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e. $%i +ac/ e. pentru asistarea păr+ilor ră!$n. i'&ta'-a &e p%$'u'-/ a&up%a cCeltuielil$% la ce%e%ea p/%-il$%" ' &itua-iile p%e0/5ute *' ali'" # )i 3./cute +e p/%-i I'culpatul e&te $bli2at &/ pl/tea&c/ p/%-ii 0/t/(ate *' ca5 +e c$'+a('a%e.

O%ice a+/u2a%e. c$%ectu%/ $%i &up%i(a%e ,/cut/ *' cup%i'&ul u'ui act p%$ce+u%al e&te -i'ut/ *' &ea(/. 'u(ai +ac/ ace&te ($+i,ic/%i &u't c$',i%(ate *' &c%i&. *' cup%i'&ul &au la &,1%)itul actului. +e c/t%e cei ca%e l<au &e('at" M$+i,ic/%ile 'ec$',i%(ate. +a% ca%e 'u &cCi(b/ *'-ele&ul ,%a5ei. %/(1' 0alabile" L$cu%ile 'e&c%i&e *' cup%i'&ul u'ei +ecla%a-ii t%ebuie ba%ate. a&t,el *'c1t &/ 'u &e p$at/ ,ace a+/u2/%i" ART" #>8 '+%epta%ea e%$%il$% (ate%iale E%$%ile (ate%iale e0i+e'te +i' cup%i'&ul u'ui act p%$ce+u%al &e *'+%eapt/ +e *'&u)i $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a *'t$c(it actul. la ce%e%ea celui i'te%e&at $%i +i' $,iciu" ' 0e+e%ea *'+%ept/%ii e%$%ii. p/%-ile p$t ,i cCe(ate &p%e a +a l/(u%i%i" De&p%e *'+%epta%ea e,ectuat/. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. +up/ ca5. *'t$c(e)te u' p%$ce&<0e%bal &au $ *'cCeie%e. ,/c1'+u<&e (e'-iu'e )i la &,1%)itul actului c$%ectat" ART" #>: 'l/tu%a%ea u'$% $(i&iu'i 0/+ite Di&p$5i-iile a%t" #>8 &e aplic/ )i *' ca5ul c1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a. ca u%(a%e a u'ei $(i&iu'i 0/+ite. 'u &<a p%$'u'-at a&up%a &u(el$% p%eti'&e +e (a%t$%i. e;pe%-i. i'te%p%e-i. ap/%/t$%i. p$t%i0it a%t" #D> &au #>?. p%ecu( )i cu p%i0i%e la %e&titui%ea luc%u%il$% &au la %i+ica%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii" CAP" : NULITĂŢILE ART" #>H 'c/lc/%ile ca%e at%a2 'ulitatea 'c/lc/%ile +i&p$5i-iil$% le2ale ca%e %e2le(e'tea5/ +e&,/)u%a%ea p%$ce&ului pe'al at%a2 'ulitatea actului. 'u(ai atu'ci c1'+ &<a a+u& $ 0/t/(a%e ca%e 'u p$ate ,i *'l/tu%at/ +ec1t p%i' a'ula%ea acelui act" Di&p$5i-iile %elati0e la c$(pete'-a +up/ (ate%ie &au +up/ calitatea pe%&$a'ei. la &e&i5a%ea i'&ta'-ei. la c$(pu'e%ea ace&teia )i la publicitatea )e+i'-ei +e 4u+ecat/ &u't p%e0/5ute &ub &a'c-iu'ea 'ulit/-ii" De a&e(e'ea. &u't p%e0/5ute &ub &a'c-iu'ea 'ulit/-ii )i +i&p$5i-iile %elati0e la pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului. p%e5e'-a i'culpatului )i a&i&ta%ea ace&tuia +e c/t%e ap/%/t$%. c1'+ &u't $bli2at$%ii p$t%i0it le2ii. p%ecu( )i la e,ectua%ea a'cCetei &$ciale *' cau5ele cu i',%act$%i (i'$%i" Nulitatea p%e0/5ut/ *' ali'" 3 'u p$ate ,i *'l/tu%at/ *' 'ici u' ($+" Ea p$ate ,i i'0$cat/ *' $%ice &ta%e a p%$ce&ului )i &e ia *' c$'&i+e%a%e cCia% +i' $,iciu" 'c/lca%ea $%ic/%ei alte +i&p$5i-ii le2ale +ec1t cele p%e0/5ute *' ali'" 3 at%a2e 'ulitatea actului *' c$'+i-iile ali'" #. 'u(ai +ac/ a ,$&t i'0$cat/ *' cu%&ul e,ectu/%ii actului c1'+ pa%tea e&te p%e5e't/ &au la p%i(ul te%(e' +e 4u+ecat/ cu p%$ce+u%a c$(plet/ c1'+ pa%tea a lip&it la e,ectua%ea actului" I'&ta'-a ia *' c$'&i+e%a%e +i' $,iciu *'c/lc/%ile. *' $%ice &ta%e a p%$ce&ului. +ac/ a'ula%ea actului e&te 'ece&a%/ pe't%u a,la%ea a+e0/%ului )i 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei"

CAP" H AMENDA EUDICIARĂ 6#T. 198 6bateri 9udiciare Dr!ătoarele abateri să"$r3ite în cursul procesului penal se sanc+ionea ă cu a!endă 9udiciară de la (00.000 lei la '.000.000 lei) a< neîndeplinirea sau îndeplinirea ,re3ită ori cu înt$r iere a lucrărilor de citare sau de co!unicare a actelor procedurale, de trans!itere a dosarelor, precu! 3i a oricăror alte lucrări, dacă prin acestea s*au pro"ocat înt$r ieri în desfă3urarea procesului penal2 b< neîndeplinirea ori îndeplinirea ,re3ită a îndatoririlor de în!$nare ori de co!unicare a cita+iilor sau a celorlalte acte procedurale, precu! 3i neexecutarea !andatelor de aducere. /ipsa ne9ustificată a apărătorului, ales sau dese!nat din oficiu, c$nd asisten+a 9uridică a în"inuitului sau inculpatului este obli,atorie potri"it le,ii, se sanc+ionea ă cu a!endă 9udiciară de la 1.000.000 lei la '.(00.000 lei. Dr!ătoarele abateri să"$r3ite în cursul procesului penal se sanc+ionea ă cu a!endă 9udiciară de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei) a< lipsa ne9ustificată a !artorului, expertului sau interpretului le,al citat2 b< ter,i"ersarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor pri!ite2 c< neîndeplinirea de către orice persoană a obli,a+iei de pre entare, la cererea or,anului de ur!ărire penală sau a instan+ei de 9udecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precu! 3i neîndeplinirea aceleia3i obli,a+ii de către conducătorul unită+ii sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obli,a+ii2 d< nerespectarea obli,a+iei de păstrare, pre"ă ută în art. 109 alin. (2 e< neluarea de către conducătorul unită+ii în cadrul căreia ur!ea ă a se efectua o experti ă a !ăsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la ti!p a experti ei2 f< neîndeplinirea, în !od ne9ustificat, de către or,anul de cercetare penală a dispo i+iilor date de procuror, potri"it le,ii, sau nepre entarea, în !od ne9ustificat, procurorului, a dosarelor ori actelor de ur!ărire penală, în ter!enul pre"ă ut de le,e2 ,< neco!unicarea, în !od ne9ustificat, procurorului, în ter!enul pre"ă ut de le,e, de către or,anul de cercetare penală, a începerii ur!ăririi penale, precu! 3i neexecutarea, de către acesta, în ter!enul 3i condi+iile pre"ă ute de le,e, a dispo i+iilor scrise ale procurorului sau ale instan+ei de 9udecată2 8< nerespectarea de către oricare dintre păr+ile 3i persoanele care asistă la 3edin+a de 9udecată a !ăsurilor luate de către pre3edintele co!pletului de 9udecată potri"it art. '98. 6!en ile 9udiciare aplicate de procuror sau de instan+a de 9udecată constituie "enituri la bu,etul de stat 3i se cuprind distinct în bu,etul Ministerului >usti+iei, potri"it le,ii.

6plicarea a!en ii 9udiciare nu înlătură răspunderea penală, în ca ul în care fapta constituie infrac+iune. ART" #>> P%$ce+u%a p%i0it$a%e la a(e'+a 4u+icia%/ A(e'+a &e aplic/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/. p%i' $%+$'a'-/. ia% +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/. p%i' *'cCeie%e" Pe%&$a'a a(e'+at/ p$ate ce%e &cuti%ea +e a(e'+/ $%i %e+uce%ea a(e'5ii" Ce%e%ea +e &cuti%e &au +e %e+uce%e &e p$ate ,ace *' te%(e' +e #? 5ile +e la c$(u'ica%ea $%+$'a'-ei $%i a *'cCeie%ii +e a(e'+a%e" Dac/ pe%&$a'a a(e'+at/ 4u&ti,ic/ +e ce 'u a putut *'+epli'i $bli2a-ia &a. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/. ap%ecii'+. +i&pu'e &cuti%ea &au %e+uce%ea a(e'5ii" PARTEA !PECIALĂ TITLUL I URMĂRIREA PENALĂ CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" 3?? Obiectul u%(/%i%ii pe'ale U%(/%i%ea pe'al/ a%e ca $biect &t%1'2e%ea p%$bel$% 'ece&a%e cu p%i0i%e la e;i&te'-a i',%ac-iu'il$%. la i+e'ti,ica%ea ,/ptuit$%il$% )i la &tabili%ea %/&pu'+e%ii ace&t$%a. pe't%u a &e c$'&tata +ac/ e&te &au 'u ca5ul &/ &e +i&pu'/ t%i(ite%ea *' 4u+ecat/" ART" 3?# O%2a'ele +e u%(/%i%e pe'al/ U%(/%i%ea pe'al/ &e e,ectuea5/ +e c/t%e p%$cu%$%i )i +e c/t%e $%2a'ele +e ce%ceta%e pe'al/" O%2a'ele +e ce%ceta%e pe'al/ &u't@ a< or,anele de cercetare ale poli+iei 9udiciare2 bA $%2a'ele +e ce%ceta%e &peciale" Ca or,ane de cercetare ale poli+iei 9udiciare func+ionea ă lucrători speciali a+i din Ministerul de &nterne anu!e dese!na+i de !inistrul de interne, cu a"i ul fa"orabil al procurorului ,eneral al %arc8etului de pe l$n,ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie, 3i î3i desfă3oară acti"itatea sub autoritatea procurorului ,eneral al %arc8etului de pe l$n,ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie sau sunt dese!na+i 3i func+ionea ă în alt !od, potri"it unor le,i speciale. ART" 3?3 R$lul acti0 al $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te $bli2at &/ &t%1'2/ p%$bele 'ece&a%e pe't%u a,la%ea a+e0/%ului )i pe't%u l/(u%i%ea cau5ei &ub t$ate a&pectele. *' 0e+e%ea 4u&tei &$lu-i$'/%i a

p%ecu( )i $%ice alte +ate +e 'atu%/ &/ &e%0ea&c/ la &$lu-i$'a%ea cau5ei" ART" 3?6 O%+$'a'-ele $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ ' +e&.anele de cercetare ale poli+iei 9udiciare.e%/. în co!peten+a altor or. pentru orice infrac+iune care nu este dată.apta" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te $bli2at &/ e.%ac-iu'ii. c$'&i(-/(1'tul &au aut$%i5a-ia 'u e&te 'ece&a%/" ART" 3?8 P/&t%a%ea u'$% acte +e u%(/%i%e pe'al/ C1'+ le2ea p%e0e+e c/ u' act &au $ (/&u%/ p%$ce&ual/ t%ebuie &/ . .anelor de cercetare ale poli+iei 9udiciare Cercetarea penală se efectuea ă de or. ia% *' celelalte ca5u%i p%i' %e5$lu-ie ($ti0at/" O%+$'a'-a t%ebuie &/ .ie ($ti0at/ )i &/ cup%i'+/ t$t+eau'a +ata )i l$cul *'t$c(i%ii. $biectul actului &au (/&u%ii p%$ce&uale. *'le&'it &au .ectua 'u(ai cu c$'&i(-/(1'tul c$'+uce%ii acelei u'it/-i &au cu aut$%i5a-ia p%$cu%$%ului" ' ca5 +e i'.ie *'cu0ii'-at/.a0$a%ea *'0i'uitului &au i'culpatului" '+at$%i%ile p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't &e *'+epli'e&c cCia% +ac/ *'0i'uitul &au i'culpatul %ecu'$a)te . aut$%i5at/ &au c$'. .ane de cercetare penală.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al &e p$ate e. te(eiul le2al al ace&teia )i &e('/tu%a celui ca%e a *'t$c(it<$" O%+$'a'-a 0a cup%i'+e +e a&e(e'ea (e'-iu'ile &peciale p%e0/5ute +e le2e pe't%u a'u(ite acte &au (/&u%i" C1'+ $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'&i+e%/ c/ e&te ca5ul &/ . p%e'u(ele )i calitatea celui ca%e $ *'t$c(e)te.e(pla% al $%+$'a'-ei &au al actului p%$ce&ual %/(1'e la p%$cu%$%" CAP" 3 COMPETENŢA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ART" 3?: Ab%$2at" 6#T. cau5a la ca%e &e %e. c1t )i *' +e./)u%a%ea u%(/%i%ii pe'ale. $%2a'ul +e u%(/%i%e +i&pu'e a&up%a actel$% &au (/&u%il$% p%$ce&uale p%i' $%+$'a'-/. 'u(ele.la2%a'te.ace&teia" O%2a'ul +e u%(/%i%e a+u'/ p%$bele at1t *' . ac$l$ u'+e le2ea p%e0e+e acea&ta.ie luate a'u(ite (/&u%i.ace p%$pu'e%i ($ti0ate" ART" 3?7 E. p%ecu( )i cel$%lalte p/%-i +%eptu%ile l$% p%$ce&uale" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te +e a&e(e'ea $bli2at &/ &t%1'2/ +ate cu p%i0i%e la *(p%e4u%/%ile ca%e au +ete%(i'at.a0$a%ea.ectua%ea u'$% acte +e u%(/%i%e *' i'ci'ta u'$% u'it/-i O%ice act +e u%(/%i%e pe'al/ *' i'ci'ta u'ei u'it/-i +i' cele la ca%e &e %e. u' e.%ac-iu'i . '07 Co!peten+a or.i%(at/ +e p%$cu%$%.plice *'0i'uitului &au i'culpatului.a0$%i5at &/01%)i%ea i'.atoriu. în !od obli.

'31. '11. art.ii c$(e'+ui%il$% +e 2a%'i5$a'/B cA $. iar c$nd ur!ărirea este făcută de acesta. art. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor î!potri"a protec+iei !uncii. pe't%u i'. '9 pct. '7 pct. 170 * 177. art.%ac-iu'ile +e &e%0iciu &au *' le2/tu%/ cu &e%0iciul. p$t%i0it le2ii. art. 1 lit. P%$cu%$%ul p$ate &/ e.i putut pu'e *' pe%ic$l &i2u%a'-a 'a0ei &au a 'a0i2a-iei" ' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" aA.ectuat/ )i pe%&$'al +e )e. '(0. art. art. art. a<. art. de către procuror. art. 30'7'.8ea ă ur!ărirea penală2 în exercitarea acestei atribu+ii procurorii conduc 3i controlea ă ne!i9locit acti"itatea de cercetare penală a poli+iei 9udiciare 3i a altor or. rec8i itoriul este supus confir!ării pri!*procurorului parc8etului.i-e%ii a'u(e +e&e('a-i +e c/t%e )e. '(7. art. art. b< * d<. b< 3i art. &/01%)ite +e pe%&$a'ele ci0ile *' le2/tu%/ cu $bli2a-iile l$% (ilita%e" Ce%ceta%ea p$ate . art.i-e%ii a'u(e +e&e('a-i +e c/t%e c$(a'+a'-ii ce't%el$% (ilita%e. art. în ca ul infrac+iunilor pre"ă ute la art. '('. +up/ ca%e *'ai'tea5/ luc%/%ile c$(a'+a'tului ce't%ului (ilita%B d< ofi+erii poli+iei de frontieră. 4u+ec/ *' p%i(/ i'&ta'-/ cau5a" 6tunci c$nd ur!ărirea penală este efectuată de procuror.atoriu.e%cite &up%a0e2Ce%ea a&up%a acti0it/-ii +e ce%ceta%e pe'al/ p%$cu%$%ul +e la pa%cCetul c$%e&pu'5/t$% i'&ta'-ei ca%e. 179. în ca ul infrac+iunilor arătate la art. art.ectue5e $%ice acte +e u%(/%i%e pe'al/ *' cau5ele pe ca%e le &up%a0e2Cea5/" Dr!ărirea penală se efectuea ă. art.%ac-iu'ile c$'t%a &i2u%a'-ei 'a0i2a-iei pe ap/ )i c$'t%a +i&cipli'ei )i $%+i'ii la b$%+. p%e0/5ute *' C$+ul pe'al.a5a u%(/%i%ii %rocurorul supra"e. art.ectuea5/ *' ($+ $bli2at$%iu +e $%2a'ele &peciale ac$l$ p%e0/5ute" ART" 3?> C$(pete'-a p%$cu%$%ului *' . 1 lit. anu!e dese!na+i pentru infrac+iunile de frontieră2 eA c/pita'ii p$%tu%il$%. '39.ectue5e u%(/%i%ea pe'al/. art. art.%ac-iu'ile &/01%)ite +e (ilita%i *' a. '80. pe't%u i'. bA )i cA.%ac-iu'ile +e c$(pete'-a i'&ta'-el$% (ilita%e.ectuat/ )i pe%&$'al +e c/t%e c$(a'+a'-ii ce't%el$% (ilita%e" La ce%e%ea c$(a'+a'tului ce't%ului (ilita%. '1'. 1 lit. art. 3(1 * 311 din Codul penal. art.ii c$(e'+ui%il$% +e 2a%'i5$a'/. Cercetarea poate fi efectuată 3i personal de către co!andant2 bA $. ' lit. '(0. 190. '8071. p%ecu( )i pe't%u i'. '7971. în !od obli. art. 191. art.apta a pu& &au a% . E&te c$(pete't &/ e. art. ce%ceta%ea pe'al/ &e e. '73 * '71. art. '((.ART" 3?D C$(pete'-a $%2a'el$% +e ce%ceta%e pe'al/ &peciale Ce%ceta%ea pe'al/ &e e. +ac/ . '38. b< 3i c<. '3971.ectuea5/ u'ele acte +e ce%ceta%e. pe't%u i'. art. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't. 3 * (. pentru !ilitarii în subordine. confir!area se face de procurorul ierar8ic superior. art. '3171. C$nd ur!ărirea penală este . $%2a'ul +e p$li-ie e. 189 alin. art.i e.ectuea5/ )i +e u%(/t$a%ele $%2a'e &peciale@ a< ofi+erii anu!e dese!na+i de către co!andan+ii unită+ilor !ilitare corp aparte 3i si!ilare. )i &/ e. '1771. 317 3i art. 0.i e. '87' pct. '18. 1 din acest cod.ane de cercetare speciale. '11 alin.a%a u'it/-il$% (ilita%e" Ce%ceta%ea p$ate . art. 1(( * 173. '871 pct. art. art. &/01%)ite +e pe%&$'alul 'a0i2a't al (a%i'ei ci0ile. art. '1(. '17. '1 pct.

ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea acti0it/-ii $%2a'ului ce le<a e.ice c$(pete'-a" Dac/ $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'&tat/ c/ 'u e&te c$(pete't a e.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea.a%a %a5ei &ale te%it$%iale.ica%ea c$(pete'-ei O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e&i5at p$t%i0it a%t" 33# e&te +at$% &/<)i 0e%i. confir!area se face de către procurorul . %rocurorii din cadrul parc8etelor ierar8ic superioare pot îndeplini oricare dintre atribu+iile procurorilor din parc8etele ierar8ic inferioare. din dispo i+ia conducătorului parc8etului ierar8ic superior. p%$cu%$%ului c$(pete't" ART" 3#7 Actele *'cCeiate +e u'ele $%2a'e +e c$'&tata%e !u't $bli2ate &/ p%$ce+e5e la lua%ea +e +ecla%a-ii +e la . iar c$nd ur!ărirea penală este efectuată de acesta.%ac-iu'ile ca%e c$'&tituie *'c/lc/%i ale +i&p$5i-iil$% )i $bli2a-iil$% a c/%$% %e&pecta%e $ c$'t%$lea5/ p$t%i0it le2iiB .ectua ce%ceta%ea. în "ederea efectuării ur!ăririi penale.e%/ a(1'a%e.ectua%ea actel$%. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e. *')tii'-ea5/ *' p%ealabil +e&p%e acea&ta $%2a'ul c$%e&pu'5/t$% +i' %a5a te%it$%ial/ *' ca%e 0a e.$&t +e .ectuate *' a. pot infir!a actele 3i !ăsurile acestora.ti'+e%ea c$(pete'-ei te%it$%iale C1'+ a'u(ite acte +e ce%ceta%e pe'al/ t%ebuie &/ . p%i' p%$cu%$%ul ca%e e. 3i pot prelua.ie e. p%ecu( )i ale u'it/-il$% la ca%e &e %e. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ p$ate &/ le e.ii. dacă sunt contrare le.ectue5e actele +e ce%ceta%e ce 'u &u. cCia% +ac/ ace&tea p%i0e&c $ cau5/ ca%e 'u e&te +e c$(pete'-a lui" Luc%/%ile e. alte $%2a'e +e &tat./ptuit$% )i +e la (a%t$%ii ca%e au .ectuate *' a&t.el +e ca5u%i &e t%i(it.efectuată de un procuror de la %arc8etul de pe l$n. cCia% +ac/ u'ele +i't%e ace&tea t%ebuie *'+epli'ite *' a.ectua%ea l$% p%i' c$(i&ie %$2at$%ie $%i +ele2a%e" ' ca5ul *' ca%e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ *'-ele2e &/ p%$ce+e5e el *'&u)i la e. pe't%u i'.a%a %a5ei te%it$%iale *' ca%e &e .ectuat. ART" 3#? =e%i.ace ce%ceta%ea. t%i(ite +e *'+at/ cau5a p%$cu%$%ului ca%e e.eneral al acestui parc8et. *' 0e+e%ea &e&i5/%ii $%2a'ului c$(pete't" ART" 3## E.ectuea5/ t$ate actele +e ce%ceta%e.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al. rec8i itoriul este supus confir!ării procurorului*3ef de sec+ie.a-/ la &/01%)i%ea u'ei i'.ectua ace&te acte" ' cup%i'&ul aceleia)i l$calit/-i. +e *'+at/. cu %e&pecta%ea +i&p$5i-iei +i' ali'eatul p%ece+e't" ART" 3#3 Ab%$2at" ART" 3#6 Ca5u%i u%2e'te O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e&te $bli2at &/ e. cau e de co!peten+a acestora.%ac-iu'i )i &/ *'t$c(ea&c/ p%$ce&<0e%bal +e&p%e *(p%e4u%/%ile c$'c%ete ale &/01%)i%ii ace&teia@ aA $%2a'ele i'&pec-iil$% +e &tat.ectue5e el *'&u)i &au &/ +i&pu'/ e.

ectue5e $%ice alte acte. pe't%u i'.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt./ptuit$%ului )i p$t 0e%i.%ac-iu'i . *(p%eu'/ cu (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/" C1'+ i'.l/ *' a.i&te i'+icii te(ei'ice c/ a &/01%)it $ . 0e2Cea5/ ca $%ice i'.el" ' ca5 +e i'. *(p%eu'/ cu luc%/%ile e.a%a p$%tu%il$% &au ae%$p$%tu%il$%B b< a.%ac-iu'ile &/01%)ite pe ace&tea.ie t%a& la %/&pu'+e%e pe'al/ )i ca 'ici $ pe%&$a'/ &/ 'u .%ac-iu'e.en+ii de poli+ie de frontieră Obli2a-iile )i +%eptu%ile p%e0/5ute *' a%t" 3#7 ali'" # )i 3 le au )i u%(/t$a%ele $%2a'e@ aA c$(a'+a'-ii +e 'a0e )i ae%$'a0e pe't%u i'. $%2a'ele +e (ai &u& p$t p%i'+e pe . O%2a'ele +e (ai &u& p$t e.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al. pentru infrac+iunile de frontieră.en+ii de poli+ie de frontieră.la2%a'te. te%(e'ele +e (ai &u& cu%2 +e la a'c$%a%ea 'a0ei $%i ate%i5a%ea ae%$'a0ei pe te%it$%iul %$(1'" P%$ce&ele<0e%bale *'cCeiate +e ace&te $%2a'e c$'&tituie (i4l$ace +e p%$b/" CAP" 6 !UPRA=EGFEREA EKERCITATĂ DE PROCUROR N ACTI=ITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ ART" 3#: Obiectul &up%a0e2Ce%ii P%$cu%$%ul.ica luc%u%ile pe ca%e ace&ta le a%e cu &i'e" De a&e(e'ea. a.ectuate )i cu (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/" P%$ce&ele<0e%bale *'cCeiate +e ace&te $%2a'e c$'&tituie (i4l$ace +e p%$b/" ART" 3#8 6ctele înc8eiate de co!andan+ii de na"e 3i aerona"e. +ec1t *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e" . *' cel (ult 8 5ile +e la p%i(a c$'&tata%e e. $%ice i'. &/ p%$ce+e5e la e0alua%ea pa2ubel$%. precu! 3i de a.$&t &/01%)it/ pe $ 'a0/ &au ae%$'a0/. pe ti(pul c1t 'a0ele )i ae%$'a0ele pe ca%e le c$(a'+/ &e a./%/ &/ e. ale alt$% u'it/-i la ca%e &e %e. luc%/%ile e.%act$% &/ .ie +e&c$pe%it/.aptei ce c$'&tituie i'. *' ca%e ca5 *l p%e+au +e *'+at/ p%$cu%$%ului &au $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/. O%2a'ele a%/tate (ai &u& au +%eptul &/ %e-i'/ c$%pu%ile +elicte. p%ecu( )i &/ e.%ac-iu'ile &/01%)ite *' le2/tu%/ cu &e%0iciul +e cei a./ptuit$%. acelea)i $%2a'e au $bli2a-ia &/ *'ai'te5e +e *'+at/ p%$cu%$%ului pe .ectua pe%cCe5i-ii c$%p$%ale a&up%a .apt/ p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/" De a&e(e'ea.%ac-iu'e &/ .ectuate )i cu (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/" ' celelalte ca5u%i.bA $%2a'ele +e c$'t%$l )i cele +e c$'+uce%e ale a+(i'i&t%a-iei publice.ie u%(/%it/ pe'al . *' e.%ac-iu'ea a .ectuat/. p%$cu%$%ul 0e2Cea5/ ca 'ici $ pe%&$a'/ &/ 'u .la-i *' &ub$%+i'e $%i &ub c$'t%$lul l$%B c< ofi+erii 3i subofi+erii din cadrul >andar!eriei #o!$ne pentru infrac+iunile constatate pe ti!pul executării !isiunilor specifice. c1'+ le2ea p%e0e+e acea&ta" Actele *'cCeiate &e *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului *' cel (ult 6 5ile +e la +e&c$pe%i%ea .ectuate &e *'ai'tea5/ $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ c$(pete't. *(p%eu'/ cu luc%/%ile e.e%cita%ea &up%a0e2Ce%ii %e&pect/%ii le2ii *' acti0itatea +e u%(/%i%e pe'al/./ptuit$%.ie %e-i'ut/ &au a%e&tat/.

procurorul fiind sin.ectuat/ +e u' a'u(it $%2a' +e ce%ceta%e.ecuta%ea l$%" ' te%(e' +e 6 5ile +e la &e&i5a%e p%i(<p%$cu%$%ul &au p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$% e&te $bli2at &/ &e p%$'u'-e" :n ca ul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în !od defectuos. de către or. care are obli./%/ a *'t%e%upe e. cu t$ate actele.a+ia ca în ter!en de 3 ile de la sesi are să co!unice procurorului !ăsurile dispuse.anul de cercetare penală.e%cita%e a &up%a0e2Ce%ii %rocurorul conduce 3i controlea ă ne!i9locit acti"itatea de cercetare penală a poli+iei 9udiciare 3i a altor or. ca%e e&te $bli2at &/<l t%i(it/.e%cita%ea acti0it/-ii +e &up%a0e2Ce%e.$%(ea5/ $biectul ce%cet/%ii" ART" 3#> Di&p$5i-ii +ate +e p%$cu%$% %rocurorul poate să dea dispo i+ii cu pri"ire la efectuarea oricărui act de ur!ărire penală.ectuate +e c/t%e $%2a'ele p$li-iei" ART" 3#D M$+alit/-i +e e. .urul co!petent în acest sens. ace&ta p$ate +i&pu'e ca a'u(ite acte +e ce%ceta%e pe'al/ &/ . acesta "a sesi a conducătorul or.anele ierar8ic superioare ale acestora nu pot să le dea îndru!ări sau dispo i+ii pri"ind cercetarea penală.apte ca%e .e%cit/ &up%a0e2Ce%ea ace&tuia.8ea ă ca actele de ur!ărire penală să fie efectuate cu respectarea dispo i+iilor le.anului de cercetare penală. :n ca ul or. pe p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$%.ica%e $%ice +$&a% +e la $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/.%ac-iu'ile +e ca%e au luat cu'$)ti'-/" P%$cu%$%ul p$ate &/ a&i&te la e. c1'+ +i&p$5i-iile &u't +ate +e ace&ta.ie e.ectua%ea $%ic/%ui act +e ce%ceta%e pe'al/ &au &/<l e. &/ . O%2a'ele +e ce%ceta%e pe'al/ &u't $bli2ate &/ *'cu'$)ti'-e5e +e *'+at/ pe p%$cu%$% +e&p%e i'. &up%a0e2Ce%ea &e e.ectue5e pe%&$'al" P%$cu%$%ul p$ate &/ cea%/ &p%e 0e%i. pe ba5a p%$pu'e%ii ($ti0ate a $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ ca%e p%eia cau5a )i +up/ *'cu'$)ti'-a%ea p%$cu%$%ului ca%e e. Di&p$5i-iile +ate +e p%$cu%$% &u't $bli2at$%ii pe't%u $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" Dac/ ace&t $%2a' a%e +e . +up/ 'ece&itate. a dispo i+iilor date de procuror. p$ate &e&i5a pe p%i(<p%$cu%$%ul pa%cCetului &au. ca *'t%<$ cau5/ *' ca%e ce%ceta%ea pe'al/ t%ebuie e. p%$cu%$%ul ia (/&u%ile 'ece&a%e &au +/ +i&p$5i-ii $%2a'el$% +e ce%ceta%e pe'al/ ca &/ ia a&e(e'ea (/&u%i" P%$cu%$%ul ia (/&u%i )i +/ +i&p$5i-ii *' &c%i& )i ($ti0at" ART" 3#H T%ece%ea cau5ei +e la u' $%2a' la altul P%$cu%$%ul p$ate &/ +i&pu'/.ectuea5/ +e c/t%e p%$cu%$%.anelor de cercetare ale poli+iei 9udiciare. ART" 33? .ectuat/ +e u' alt a&e(e'ea $%2a'" P%elua%ea u'ei cau5e +e c/t%e u' $%2a' +e ce%ceta%e pe'al/ ie%a%Cic &upe%i$% &e +i&pu'e +e p%$cu%$%ul +e la pa%cCetul ca%e e./cut $biec-ii. or.' e.e%cit/ +e c/t%e u' p%$cu%$% +i' Pa%cCetul Ge'e%al +e pe l1'2/ 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie" ' cau5ele *' ca%e u%(/%i%ea pe'al/ &e e.ale.e%cit/ &up%a0e2Ce%ea ace&teia" ' cau5ele p%eluate +e c/t%e u' $%2a' +e ce%ceta%e pe'al/ ce't%al.ane de cercetare speciale 3i supra"e. (ate%ialele )i +atele p%i0it$a%e la .ie e.

I'. pl1'2e%ea &e .%ac-iu'e" C1'+.aptei ca%e .i%(a%ea actel$% &au (/&u%il$% p%$ce&uale 'ele2ale C1'+ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ u' act &au $ (/&u%/ p%$ce&ual/ a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ 'u e&te +at/ cu %e&pecta%ea +i&p$5i-iil$% le2ale. &au +e c/t%e c$pilul (a4$% pe't%u p/%i'-i" Pe%&$a'a 0/t/(at/ p$ate &/ +ecla%e c/ 'u<)i *'&u)e)te pl1'2e%ea" Pe't%u pe%&$a'a lip&it/ +e capacitatea +e e. u%(/%i%ea pe'al/ 'u p$ate *'cepe . u'itatea p/2ubit/ e&te $bli2at/ &/ &e&i5e5e +e *'+at/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/.ace )i +e c/t%e u'ul +i't%e &$-i pe't%u cel/lalt &$-./ptuit$%ului +ac/ e&te cu'$&cut )i a (i4l$acel$% +e p%$b/" Pl1'2e%ea &e p$ate . referitoare la o "ătă!are ce i s*a cau at prin infrac+iune.aptele p%i' ca%e pa2uba a .ie &pecial.e%ci-iu %e&t%1'&/ p$ate . u%(/%i%ea pe'al/ 'u p$ate *'cepe *' lip&a ace&t$%a" De a&e(e'ea.%ac-iu'i &<a p%$+u& $ pa2ub/ u'eia +i' u'it/-ile la ca%e &e %e. +e&c%ie%ea . p%e'u(ele.ace 'u(ai la pl1'2e%ea p%ealabil/ $%i la &e&i5a%ea &au cu aut$%i5a%ea $%2a'ului p%e0/5ut +e le2e. p$t%i0it le2ii.erea este încuno3tin+area făcută de o persoană fi ică sau de o persoană 9uridică.$%(ea5/ $biectul pl1'2e%ii.plicati0e cu p%i0i%e la *'ti'+e%ea pa2ubei. ia% p%$cu%a %/(1'e ata)at/ pl1'2e%ii" Pl1'2e%ea .e%ci-iu. calitatea )i +$(iciliul peti-i$'a%ului.ace +e %ep%e5e'ta'tul &/u le2al" Pe%&$a'a cu capacitate +e e./%/ e.i%(/ ($ti0at" CAP" 7 EGECTUAREA URMĂRIRII PENALE !ec-iu'ea I !e&i5a%ea $%2a'el$% +e u%(/%i%e pe'al/ ART" 33# M$+u%ile +e &e&i5a%e O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te &e&i5at p%i' pl1'2e%e &au +e'u'-. i'+ica%ea .ace pl1'2e%e cu *'cu0ii'-a%ea pe%&$a'el$% p%e0/5ute +e le2ea ci0il/" ART" 336 De'u'-ul .e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al. Pl1'2e%ea t%ebuie &/ cup%i'+/@ 'u(ele. +ate cu p%i0i%e la . pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e .ace pe%&$'al &au p%i' (a'+ata%" Ma'+atul t%ebuie &/ . $%i &e &e&i5ea5/ +i' $.$&t p%ici'uit/ )i &/ &e c$'&tituie pa%te ci0il/" ART" 333 Pl1'2e%ea %l$n.p%i(a%ea +$%i'-ei 2u0e%'ului &t%/i' *' ca5ul i'.%ac-iu'ii p%e0/5ute *' a%t" #H# +i' C$+ul pe'al" C1'+ p%i' &/01%)i%ea u'ei i'.l/ pe $%ice alt/ cale c/ &<a &/01%)it $ i'. $ i'./cut/ $%al &e c$'&e('ea5/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +e $%2a'ul ca%e $ p%i(e)te" Pl1'2e%ea &e p$ate . &/ p%e5i'te &itua-ii e.iciu c1'+ a.

ectua%ea u'$% acte p%e(e%2/t$a%e p$ate c$'&titui (i4l$c +e p%$b/" 6#T.uran+ei na+ionale. ''07'. spălare a banilor.eneral al parc8etului de pe l$n.ii. trafic de persoane.$&t . potri"it le.anele de stat care desfă3oară.ătoare efectuate de in"esti. 6utori area este dată prin ordonan+ă !oti"ată. la dispo i+ia or.ectua acte p%e(e%2/t$a%e )i luc%/t$%ii $pe%ati0i +i' Mi'i&te%ul +e I'te%'e. pot fi folosi+i. 78.atorul sub acoperire cule. p%ecu( )i +i' celelalte $%2a'e +e &tat cu at%ibu-ii *' +$(e'iul &i2u%a'-ei 'a-i$'ale. &n"esti. ori a unei alte infrac+iuni ./cut" 6lineatul 0 ??? 6bro.anului de ur!ărire penală.'000 pentru pre"enirea.erii datelor pri"ind existen+a infrac+iunii 3i identificarea persoanelor fa+ă de care există presupunerea că au să"$r3it o infrac+iune. 6#T.ra"e care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identifica+i prin alte !i9loace. cu !odificările 3i co!pletările ulterioare. a'u(e +e&e('a-i *' ace&t &c$p.i speciale.atori sub o altă identitate dec$t cea reală. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ p$ate e.ectua acte p%e(e%2/t$a%e" De a&e(e'ea. a(e'i'-/%i la a+%e&a &i2u%a'-ei 'a-i$'ale" P%$ce&ul<0e%bal p%i' ca%e &e c$'&tat/ e.uran+ei na+ionale pre"ă ute în Codul penal 3i în le. pentru o perioadă de cel !ult 10 de ile 3i poate fi prelun.a-a c/%uia a . anu!e dese!na+i în acest scop. precu! 3i din or. acte de teroris!.ăte3te să"$r3irea unei infrac+iuni contra si.ită pentru !oti"e te!einic 9ustificate.atorii sub acoperire sunt lucrători operati"i din Ministerul de &nterne.atorii sub acoperire :n ca ul în care există indicii te!einice 3i concrete că s*a să"$r3it sau că se pre. acti"ită+i de infor!a+ii pentru reali area si.ire nu poate . &n"esti. in"esti. ace&ta &e c$'&e('ea5/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +e c/t%e $%2a'ul *' . în "ederea str$n.5enun+ul este încuno3tin+area făcută de către o persoană fi ică sau de către o persoană 9uridică despre să"$r3irea unei infrac+iuni. De'u'-ul t%ebuie &/ c$'-i'/ acelea)i +ate ca )i pl1'2e%ea" De'u'-ul &c%i& t%ebuie &/ .iecare prelun. p$t e.ă curtea de apel. pe care le pune. ia% *' ca5ul +e'u'-ului $%al. în condi+iile pre"ă ute în art. ''07' 6utori area folosirii in"esti. în totalitate.ea nr. 3i pot fi folosi+i nu!ai pe o perioadă deter!inată.e date 3i infor!a+ii în ba a autori a+iei e!ise potri"it dispo i+iilor pre"ă ute în art.atorilor sub acoperire %ersoanele pre"ă ute în art. *' 0e+e%ea &t%1'2e%ii +atel$% 'ece&a%e $%2a'el$% +e u%(/%i%e pe'al/ pe't%u *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale.a+ii nu!ai cu autori area !oti"ată a procurorului dese!nat de procurorul . p$t%i0it le2ii.ie &e('at +e +e'u'-/t$%. .at ART" 337 Acte p%e(e%2/t$a%e ' 0e+e%ea *'cepe%ii u%(/%i%ii pe'ale. sau a unei infrac+iuni pre"ă ute în /e. pe't%u . descoperirea 3i sanc+ionarea faptelor de corup+ie. precu! 3i în ca ul infrac+iunilor de trafic de stupefiante 3i de ar!e. ''071 pot efectua in"esti. ''07' 3i ''073.apte ca%e c$'&tituie. falsificare de !onede ori alte "alori. ''071 6ctele pre!er.

$%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ p%$ce+ea5/ p$t%i0it %e2ulil$% $bi)'uite./%/ $ &e&i5a%e &pecial/.atorul sub acoperire pot fi folosite nu!ai în cau a penală 3i în le.ătură cu persoanele la care se referă autori a+ia e!isă de procuror. precu! 3i perioada pentru care se cere autori area.ă !en+iunile pre"ă ute la art. ur!ătoarele) a< indiciile te!einice 3i concrete care 9ustifică !ăsura 3i !oti"ele pentru care !ăsura este necesară2 b< acti"ită+ile pe care le poate desfă3ura in"esti.atorul sub acoperire ur!ea ă să desfă3oare acti"ită+ile autori ate2 e< perioada pentru care se dă autori area2 f< alte !en+iuni pre"ă ute de le. ''073 . iar durata totală a autori ării. în aceea3i cau ă 3i cu pri"ire la aceea3i persoană.$%(1'+ pe c$(a'+a't +e *'+at/ ce a *'ceput u%(/%i%ea pe'al/" ART" 33H . i'.depă3i 30 de ile. 67D.ente 3i te!einic 9ustificate se poate solicita autori area 3i a altor acti"ită+i dec$t cele pentru care există autori are. acea&ta t%ebuie . %rocurorul co!petent să autori e e folosirea unui in"esti.e.atorul sub acoperire2 c< persoanele fa+ă de care există presupunerea că au să"$r3it o infrac+iune2 d< identitatea sub care in"esti./cut/ *' &c%i& )i &e('at/ +e c/t%e $%2a'ul c$(pete't" ' actul +e &e&i5a%e t%ebuie &/ &e a%ate *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +atele p%e0/5ute *' a%t" 333 ali'" 3" ART" 33: U'ele +i&p$5i-ii p%i0i'+ u%(/%i%ea pe'al/ pe't%u (ilita%i Pe't%u i'.ator sub acoperire are dreptul să*i cunoască ade"ărata identitate. ''070 Măsuri de protec+ie a in"esti. 6#T. ART" 338 !e&i5a%ea la ce%e%ea $%2a'ului c$(pete't C1'+ le2ea p%e0e+e c/ *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale 'u p$ate a0ea l$c . u%(/%i%ea pe'al/ p$ate *'cepe 'u(ai la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului" Pe't%u celelalte i'.atorilor sub acoperire nu poate fi de "ăluită în ti!pul ori după ter!inarea ac+iunii acestora. Ordonan+a procurorului prin care se autori ea ă folosirea in"esti. pe l$n. 6ceste date 3i infor!a+ii "or putea fi folosite 3i în alte cau e sau în le.ătură cu alte persoane.%ac-iu'i &/01%)ite +e (ilita%i. 686 )i 687. :n cererea de autori are adresată procurorului se "or !en+iona datele 3i indiciile pri"itoare la faptele 3i persoanele fa+ă de care există presupunerea că au să"$r3it o infrac+iune. :n ca uri ur.atorilor sub acoperire &dentitatea reală a in"esti.%ac-iu'ile p%e0/5ute +e C$+ul pe'al *' a%t" 66# < 66:. 6#T.olosirea datelor ob+inute de in"esti. procurorul ur!$nd să se pronun+e de îndată. cu respectarea secretului profesional.atorii sub acoperire 5atele 3i infor!a+iile ob+inute de in"esti. '03. dacă sunt concludente 3i utile.atorului sub acoperire trebuie să cuprindă. nu poate depă3i un an.

/)u%a%ea u%(/%i%ii pe'ale ART" 33D 'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e&i5at *' 0%eu'ul +i' ($+u%ile p%e0/5ute *' a%t" 33# +i&pu'e p%i' %e5$lu-ie *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale. o confir!ă prin re olu+ie !oti"ată. fie pentru co!pletarea actelor pre!er. se supun confir!ării !oti"ate a procurorului care exercită supra"e. cu e. Copie de pe re olu+ie se co!unică persoanei care a făcut sesi area.ate să pre inte totodată 3i dosarul cau ei. p%$cu%$%ul i'. :!potri"a re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale se poate face pl$n. cu e.%ac-iu'i *' acea u'itate. c$%pu%ile +elicte )i $%ice alte (i4l$ace +e p%$b/" Obli. '7871 3i ur!ătoarele. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului actele *'cCeiate cu p%$pu'e%ea +e a 'u &e *'cepe u%(/%i%ea pe'al/" 5acă procurorul constată că nu sunt întrunite condi+iile arătate în alin. 1 re"in 3i oricărui func+ionar care a luat cuno3tin+ă despre să"$r3irea unei infrac+iuni în le. c1'+ +i' cup%i'&ul actului +e &e&i5a%e &au al actel$% p%e(e%2/t$a%e e.u'c-ie +e c$'+uce%e *'t%<$ u'itate la ca%e &e %e.a+iile pre"ă ute în alin. persoanei fa+ă de care s*au efectuat acte pre!er.@esi ări făcute de persoane cu func+ii de conducere 3i de al+i func+ionari O%ice pe%&$a'/ cu .ătoare.anului de ur!ărire penală. după ca .ectuate +up/ p%i(i%ea pl1'2e%ii &au +e'u'-ului %e5ult/ 0%eu'ul +i' ca5u%ile +e *(pie+ica%e a pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale p%e0/5ute *' a%t" #?. fie pentru începerea ur!ăririi penale.i%(/ %e5$lu-ia )i %e&tituie actele $%2a'ului +e u%(/%i%e. *'cCeie u' p%$ce&<0e%bal ca%e c$'&tituie actul +e *'cepe%e a u%(/%i%ii pe'ale" #e olu+ia 3i procesul*"erbal de începere a ur!ăririi penale. +i&pu'1'+ *'cepe%ea u%(/%i%ii pe'ale" . 0. în ter!en de cel !ult 08 de ore de la data începerii ur!ăririi penale. Dac/ ulte%i$% &e c$'&tat/ c/ 'u a e. restituie actele or.ătoare. potri"it art.8erea acti"ită+ii de cercetare penală.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al &au cu at%ibu-ii +e c$'t%$l. :n ca ul în care procurorul este de acord cu propunerea.ere la instan+a de 9udecată. e!ise de or.ătură cu ser"iciul în cadrul căruia î3i îndepline3te sarcinile.iciu. Dac/ +i' cup%i'&ul actului +e &e&i5a%e &au al actel$% p%e(e%2/t$a%e e.ectuate 'u %e5ult/ 0%eu'ul +i' ca5u%ile +e *(pie+ica%e a pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale p%e0/5ute *' a%t" #?.anul de cercetare penală.i&tat &au c/ a +i&p/%ut *(p%e4u%a%ea pe ca%e &e *'te(eia p%$pu'e%ea +e a 'u &e *'cepe u%(/%i%ea pe'al/.cep-ia celui +e la lit" b9#A. ca%e a luat cu'$)ti'-/ +e &/01%)i%ea u'ei i'. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *'ai'tea5/ +$&a%ul p%$cu%$%ului cu p%$pu'e%ea +e a +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e pe'al/" C1'+ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e &e&i5ea5/ +i' $.cep-ia celui +e la lit" b9#A" ' ca5ul a%/tat *' a%t" #? lit" b9#A.%ac-iu'ii. e&te $bli2at/ &/ &e&i5e5e +e *'+at/ pe p%$cu%$% &au $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ )i &/ ia (/&u%i &/ 'u +i&pa%/ u%(ele i'. !ec-iu'ea II De&.anele de cercetare penală fiind obli. precu! 3i. or.

/cute +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ Dac/ $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'&i+e%/ c/ &u't te(eiu%i pe't%u pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale. pe ca%e le *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului" Or.a(i'a%ea +$&a%ului" Dac/ p%$cu%$%ul e&te +e ac$%+ cu p%$pu'e%ea.ătoare sau. actele 3i dosarul. +ate cu p%i0i%e la pe%&$a'a i'culpatului. pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6.apta 'u p%e5i't/ pe%ic$lul &$cial al u'ei i'.anul de ur!ărire penală continuă efectuarea actelor pre!er. în te!eiul art. '31./cut &e&i5a%ea" ART" 36# Re&titui%ea +$&a%ului pe't%u c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale Dac/ p%$cu%$%ul. dacă consideră că sunt întrunite 3i condi+iile pre"ă ute de le. . ''8 alin. 3i +in$nd sea!a de î!pre9urările speciale ale fiecărei cau e. . pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ p%i' $%+$'a'-/" O%+$'a'-a +e pu'e%e *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale t%ebuie &/ cup%i'+/. +i&pu'e p%i' $%+$'a'-/ &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e pe'al/ )i *')tii'-ea5/ +e&p%e acea&ta.ii.e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a inculpatului. &e&i5at p$t%i0it a%t" 33D ali'" 3.anul de cercetare penală.apta pe't%u ca%e e&te *'0i'uit )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a ace&teia" . face propuneri în acest sens 3i le înaintea ă procurorului. or. procedea ă în acela3i !od. pe%&$a'a ca%e a .anul de cercetare consideră că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le.ART" 33> '0i'uitul Pe%&$a'a .%ac-iu'i P%$cu%$%ul. proced$nd la efectuarea acestora. procedea ă potri"it art. începe ori continuă ur!ărirea penală. 5acă procurorul. constată că este ca ul să se ia !ăsura arestării pre"enti"e a în"inuitului. ART" 368 Pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale p%i' $%+$'a'-/ P%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ a&up%a pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale +up/ e. după ca .a-/ +e ca%e &e e. c$'&tat/ c/ 'u e&te ca5ul &/ &c$at/ +e &ub u%(/%i%e. c1'+ e&te ca5ul. '33 6restarea pre"enti"ă a în"inuitului :n cursul efectuării cercetării penale.e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a în"inuitului. dacă or. '3' #estituirea dosarului pentru începerea sau continuarea cercetării penale 5acă procurorul i*a restituit. %e&tituie +$&a%ul $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ pe't%u c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale" 6#T.ectuea5/ u%(/%i%ea pe'al/ &e 'u(e)te *'0i'uit c1t ti(p 'u a . ( sau al art.ace p%$pu'e%i *' ace&t &e'&.$&t pu&/ *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ *(p$t%i0a &a" ART" 36? !c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e c1'+ . potri"it le. ART" 367 P%$pu'e%i . 6#T. &e&i5at p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 33D ali'" 3. 101. după ce exa!inea ă dosarul cau ei.

!ec-iu'ea III !u&pe'+a%ea u%(/%i%ii pe'ale ART" 36> Ca5u%i +e &u&pe'+a%e :n ca ul c$nd se constată printr*o experti ă !edico*le.6#T.e pentru luarea !ăsurii arestării pre"enti"e a inculpatului.ii'+ $bli2at &/ %e&pecte )i +i&p$5i-iile +ate +e p%$cu%$%" 5acă procurorul a pus în !i3care ac+iunea penală.ra"ă. la fixarea ter!enului de pre entare în fa+a acestuia.le!entările speciale pri"ind asisten+a 9udiciară interna+ională în !aterie penală. &e &u&t%a2e +e la ce%ceta%e &au 'u l$cuie)te *' -a%/" 6#T. care îl î!piedică să ia parte la procesul penal. '38 =xtinderea cercetării penale Or. este obli. î!pre9urărilor sau persoanelor noi.anul de cercetare penală "a +ine sea!a. . p%$cu%$%ul.lat *' &ta%e +e libe%tate c/ e&te $bli2at &/ &e p%e5i'te la t$ate cCe(/%ile ce i &e 0$% . or.ace *' cu%&ul p%$ce&ului pe'al )i c/ a%e *'+at$%i%ea &/ c$(u'ice $%ice &cCi(ba%e +e a+%e&/" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ 0a c$'ti'ua u%(/%i%ea )i . +ac/ e&te ca5ul. or. '31 6restarea pre"enti"ă a inculpatului %rocurorul sesi at potri"it art. c1'+ ace&ta e&te +i&p/%ut.anul de cercetare penală.anul de cercetare penală îl c8ea!ă pe inculpat. în cel !ult ( ile. de re. O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ pu'e *' 0e+e%e i'culpatului a.a+iile pe care le are./%/ a<l a&culta pe i'culpat. 6tunci c$nd inculpatul nu locuie3te în +ară. 10971. dacă pune în !i3care ac+iunea penală 3i dacă aprecia ă că sunt întrunite condi+iile pre"ă ute de le.anul de cercetare penală înaintea ă procurorului propunerile sale î!preună cu dosarul.ală că în"inuitul sau inculpatul suferă de o boală . dacă constată fapte noi în sarcina în"inuitului sau inculpatului ori î!pre9urări noi care pot duce la sc8i!barea încadrării 9uridice a faptei pentru care s*a dispus începerea ur!ăririi penale ori s*a pus în !i3care ac+iunea penală sau date cu pri"ire la participarea 3i a unei alte persoane la să"$r3irea acelei fapte. %rocurorul "a decide. îi co!unică fapta pentru care este în"inuit 3i îi dă explica+ii cu pri"ire la drepturile 3i obli. +i&pu'e c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'ti'u/ e. ART" 36H C$'ti'ua%ea ce%cet/%ii )i a&culta%ea i'culpatului Dup/ a+uce%ea la *'+epli'i%e a +i&p$5i-iil$% a%t" 366 < 36:. P%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ a&up%a &u&pe'+/%ii p%i' $%+$'a'-/" ART" 37? O%+$'a'-a +e &u&pe'+a%e . procedea ă potri"it art. %ropunerile se înaintea ă în cel !ult 3 ile de la data constatării faptelor.at să facă propuneri procurorului pentru extinderea cercetărilor penale sau sc8i!barea încadrării 9uridice. pentru a dispune suspendarea ur!ăririi penale. or. prin ordonan+ă.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e. '30.

$%i la . *'ai'tea5/ p%$cu%$%ului +$&a%ul *(p%eu'/ cu p%$pu'e%i +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale" P%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ a&up%a *'cet/%ii u%(/%i%ii pe'ale p%i' $%+$'a'-/. instan+a dispune. c1'+ c$'&tat/ e. trebuie să ceară de îndată instan+ei re"ocarea !ăsurii arestării pre"enti"e.ac $biectul aceleia)i cau5e. *'ceta%ea u%(/%i%ii &e . ART" 377 O%+$'a'-a +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale .i&te'-a 0%eu'uia +i't%e ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6. ART" 37# !a%ci'a $%2a'ului +e ce%ceta%e *' ti(pul &u&pe'+/%ii ' ti(pul c1t u%(/%i%ea e&te &u&pe'+at/.i&te'-a 0%eu'uia +i't%e ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . dosarul se restituie or. . 5upă co!unicare. prin înc8eiere.A < CA )i 4A. cau5ele ca%e au +ete%(i'at &u&pe'+a%ea )i (/&u%ile luate *' 0e+e%ea *'&/'/t$)i%ii *'0i'uitului &au i'culpatului" Ordonan+a de suspendare a ur!ăririi penale se co!unică. 5acă procurorul a dispus încetarea ur!ăririi penale.A < CA )i 4A )i e.apta +e ca%e e&te *'0i'uit.anului de cercetare penală. în acela3i ter!en. *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale &e p%$'u'-/ p%i' %e5$lu-ie ($ti0at/" 6tunci c$nd ca ul de încetare a ur!ăririi penale pri"e3te un în"inuit sau inculpat arestat. în copie.ectue5e t$ate actele a c/%$% *'+epli'i%e 'u e&te *(pie+icat/ +e &itua-ia *'0i'uitului &au i'culpatului" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e&te $bli2at &/ &e i'te%e&e5e pe%i$+ic +ac/ (ai &ub5i&t/ cau5a ca%e a +ete%(i'at &u&pe'+a%ea u%(/%i%ii pe'ale" !ec-iu'ea I= 'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale ART" 373 Ca5u%i +e *'ceta%e 'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale a%e l$c c1'+ &e c$'&tat/ e.O%+$'a'-a t%ebuie &/ cup%i'+/. +atele p%i0it$a%e la pe%&$a'a *'0i'uitului &au i'culpatului. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ c$'ti'u/ &/ e.aptele pe't%u ca%e e.anul de cercetare penală. +i&pu'1'+ p$t%i0it a%t" ## pct" # lit" cA" ' ca5ul *' ca%e 'u &<a pu& *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/. procurorul trebuie să se pronun+e asupra încetării ur!ăririi penale în aceea3i i în care a pri!it propunerea de încetare de la or. în"inuitului sau inculpatului 3i persoanei "ătă!ate. :n ter!en de '0 de ore de la pri!irea de la procuror a dosarului î!preună cu un referat în care se !en+ionea ă ca ul sau ca urile de încetare a ur!ăririi penale constatate.i&t/ ca5ul +e *'ceta%e a u%(/%i%ii" ART" 376 P%$ce+u%a *'cet/%ii O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/.apte .ace 'u(ai cu p%i0i%e la *'0i'ui-ii &au i'culpa-ii. î!preună cu o copie a înc8eierii. re"ocarea !ăsurii 3i punerea de îndată în libertate a în"inuitului sau inculpatului 3i restituie dosarul procurorului.i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/" Dac/ *' aceea)i cau5/ &u't (ai (ul-i *'0i'ui-i &au i'culpa-i $%i +ac/ (ai (ulte .

&tabili'+ cua'tu(ul ace&t$%a. ART" 37H Ab%$2at" ART" 37D Re&titui%ea +$&a%ului )i c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale P%$cu%$%ul. '03 alin.i&c/%ii &peciale )i %e&titui%ii cel$%lalte" Dac/ p%$p%ietatea c$%pu%il$% +elicte )i a cel$%lalte $biecte ca%e au &e%0it ca (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/ e&te c$'te&tat/.a-a i'&ta'-ei ci0ile *' te%(e' +e 6? +e 5ile +e la c$(u'ica%ea *'cet/%ii u%(/%i%ii pe'aleB +A cCeltuielil$% 4u+icia%e.i&c/%ii luc%u%il$% ca%e p$t%i0it a%t" ##D +i' C$+ul pe'al &u't &upu&e c$'. cu +i&p$5i-ia +e a c$'ti'ua ce%ceta%ea" !ec-iu'ea = .ii'-ate. &e 0a . '03 alin. +ac/ c$'&tat/ c/ 'u e&te ca5ul &/ +i&pu'/ *'ceta%ea &au c1'+ a +i&pu& *'ceta%ea pa%-ial. %e&tituie +$&a%ul $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/. p%ecu( )i a%/ta%ea te(eiu%il$% +e . ART" 37: ')tii'-a%ea +e&p%e *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale Copie de pe ordonan+a sau re olu+ia prin care procurorul dispune încetarea ur!ăririi penale se co!unică persoanei care a făcut sesi area.ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta" :n ca ul în care încetarea ur!ăririi penale pri"e3te un în"inuit sau inculpat arestat. potri"it art. +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ 'u i't%$+uce ac-iu'e *' . instan+a în3tiin+ea ă prin adresă ad!inistra+ia locului de de+inere. +atele p%i0i'+ pe%&$a'a )i . ele &u't p/&t%ate +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ p1'/ la C$t/%1%ea i'&ta'-ei ci0ileB cA (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile )i a %e&tabili%ii &itua-iei a'te%i$a%e &/01%)i%ii i'.O%+$'a'-a +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale t%ebuie &/ cup%i'+/ pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6.apt )i +e +%ept pe ba5a c/%$%a &e +i&pu'e *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale" ART" 378 Di&p$5i-ii c$(pli(e'ta%e ale $%+$'a'-ei P%i' $%+$'a'-a +e *'ceta%e a u%(/%i%ii pe'ale &e +i&pu'e t$t$+at/ a&up%a@ a< re"ocării !ăsurilor asi. în ordonan+ă se "a face !en+iune 3i cu pri"ire la re"ocarea arestării pre"enti"e dispusă de instan+ă.apta la ca%e &e %e. potri"it art. 3. 3. în"inuitului sau inculpatului 3i. ci'e t%ebuie &/ le &up$%te )i $%+$'1'+ *'ca&a%ea l$%B eA %e&titui%ii cau-iu'ii *' ca5u%ile p%e0/5ute +e le2e" Dac/ *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale &<a luat 0%eu'a +i' (/&u%ile +e &i2u%a'-/ a%/tate *' a%t" #:3. cu dispo i+ia de a*l pune de îndată în libertate pe în"inuit sau inculpat.urătorii luate în "ederea executării pedepsei a!en ii2 bA c$'. :n ca ul c$nd în"inuitul sau inculpatul este arestat pre"enti".e%/ *'ceta%ea.%ac-iu'ii" ' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& (e'-i'e%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile. ace&te (/&u%i &e 0$% c$'&i+e%a +e&. altor persoane interesate. după ca .

a%/t1'+u<i )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a .ecuta%ea (u&t%/%ii &au (u&t%/%ii cu a0e%ti&(e't.pi%a%ea te%(e'ului p%e0/5ut *' ali'" 6.ecuta%ea &a'c-iu'ii cu ca%acte% a+(i'i&t%ati0 a a(e'5ii &e e.ectuea5/ p$t%i0it a%t" 773 )i 776" :!potri"a ordonan+ei prin care s*a dispus scoaterea de sub ur!ărirea penală în te!eiul art. aplicate +e p%$cu%$%.$&t %e&pi'&/. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ cCea(/ pe i'culpat *' . e.ace p$t%i0it a%t" 7DH. *' ca%e c$'&e('ea5/ )i +ecla%a-iile.i&t/ *'0i'uit &au i'culpat *' cau5/" Di&p$5i-iile a%t" 373 < 37: )i 37D &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' p%$ce+u%a &c$ate%ii +e &ub u%(/%i%e" ' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #? lit" b9#A p%$cu%$%ul &e p%$'u'-/ p%i' $%+$'a'-/" ART" 37>9# Pu'e%ea *' e.$%(ulate +e i'culpat .aptei &/01%)iteB bA *i a&i2u%/ p$&ibilitatea +e a lua +e *'+at/ cu'$)ti'-/ +e (ate%ial" Dac/ i'culpatul 'u p$ate &/ citea&c/. Pu'e%ea *' e. ce%e%ile )i %/&pu'&u%ile i'culpatului" ART" 383 Ce%e%i '$i . 10 alin. b71< se poate face pl$n. 1 lit. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ *i cite)te (ate%ialulB cA *l *'t%eab/.$&t e. +ac/ a%e +e .ace +up/ e. p%e0/5ute *' a%t" ># +i' C$+ul pe'al./cut pl1'2e%e )i a . +up/ ce a luat cu'$)ti'-/ +e (ate%ialul +e u%(/%i%e pe'al/. +up/ %e&pi'2e%ea ace&teia" !ec-iu'ea =I P%$ce+u%a p%e5e't/%ii (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ ART" 38? P%e5e'ta%ea (ate%ialului Dup/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale.ecuta%e a $%+$'a'-ei p%i' ca%e &<a aplicat &a'c-iu'ea cu ca%acte% a+(i'i&t%ati0 a a(e'5ii &e .$%(ulat ce%e%i '$i &au +ac/ 0$ie)te &/ .a-a &a )i@ aA *i pu'e *' 0e+e%e c/ a%e +%eptul +e a lua cu'$)ti'-/ +e (ate%ialul +e u%(/%i%e pe'al/.ac/ +ecla%a-ii &upli(e'ta%e" ART" 38# P%$ce&ul<0e%bal +e p%e5e'ta%e a (ate%ialului De&p%e a+uce%ea la *'+epli'i%e a +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' a%t" 38? $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ *'t$c(e)te p%$ce&<0e%bal. '01.ectuate t$ate actele +e u%(/%i%e 'ece&a%e.!c$ate%ea +e &ub u%(/%i%ea pe'al/ ART" 37> Ca5u%ile )i p%$ce+u%a &c$ate%ii +e &ub u%(/%i%e !c$ate%ea +e &ub u%(/%i%ea pe'al/ a%e l$c c1'+ &e c$'&tat/ e.ecuta%e a $%+$'a'-ei p%i' ca%e &<a aplicat $ &a'c-iu'e cu ca%acte% a+(i'i&t%ati0 ' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%ea pe'al/ *' te(eiul a%t" #? lit" b9#A. &e .i&te'-a 0%eu'uia +i't%e ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" aA < eA )i e.ere în ter!en de '0 de ile de la în3tiin+area pre"ă ută în art. ia% +ac/ &< a . ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" E. +ac/ au .

p%$ce+ea5/ la $ '$u/ a&culta%e a *'0i'uitului.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e pe'al/ p$t%i0it a%t" 363. '(9 se arată î!pre9urările concrete din care re ultă cau a î!piedicării.a(i'ea5/ +e *'+at/ )i +i&pu'e p%i' $%+$'a'-/ a+(ite%ea &au %e&pi'2e%ea l$%" O%2a'ul +e ce%ceta%e +i&pu'e p%i' aceea)i $%+$'a'-/ c$(pleta%ea ce%cet/%ii pe'ale. *' ca%e c$'&e('ea5/ %e5ultatul ce%cet/%ii.Dac/ i'culpatul a . $%2a'ul +e ce%ceta%e.$&t 2/&it/ te(ei'ic/ $%i +ac/ ce%ceta%ea a .i&t/ *'0i'uit *' cau5/ )i c$'&tat/ c/ *(p$t%i0a ace&tuia &u't &u. $%2a'ul +e ce%ceta%e *'ai'tea5/ +$&a%ul p%$cu%$%ului cu u' %e.ie &cCi(bat/ *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a .e%atul 0a cup%i'+e *' ($+ c$%e&pu'5/t$% (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 38> < 3:?" 6#T. în referatul care se întoc!e3te potri"it art. Dac/ p1'/ la *'ai'ta%ea +$&a%ului la p%$cu%$% i'culpatul &e p%e5i't/. e&te p%i'& $%i a+u&. a+uc1'+u<i la cu'$)ti'-/ *'0i'ui%ea )i *'t%eb1'+u<l +ac/ a%e '$i (i4l$ace +e ap/%a%e" Dac/ *'0i'uitul 'u a p%$pu& '$i p%$be &au p%$pu'e%ea &a 'u a . '(7 %re entarea !aterialului de către procuror . ce%ceta%ea &e c$'&i+e%/ te%(i'at/" ART" 38: 'ai'ta%ea +$&a%ului p%i0i'+ pe *'0i'uit De *'+at/ ce ce%ceta%ea pe'al/ e&te te%(i'at/./cute.icie'te p%$be. atu'ci c1'+ +i' +ecla%a-iile &upli(e'ta%e &au +i' %/&pu'&u%ile i'culpatului %e5ult/ 'ece&itatea c$(plet/%ii" ART" 386 P%e5e'ta%ea +i' '$u a (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ e&te $bli2at &/ p%$ce+e5e +i' '$u la p%e5e'ta%ea (ate%ialului.$&t c$(pletat/ p$t%i0it p%$pu'e%il$% ./%/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale ART" 388 A&culta%ea *'0i'uitului *'ai'te +e te%(i'a%ea ce%cet/%ii ' cau5ele *' ca%e 'u a .$%(ulat ce%e%i '$i *' le2/tu%/ cu u%(/%i%ea pe'al/. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ le e.e%at. +up/ e.ectuat '$i acte +e ce%ceta%e pe'al/. +ac/ e.aptei" ART" 387 Ca5u%i +e 'ep%e5e'ta%e a (ate%ialului C$nd pre entarea !aterialului nu a fost posibilă din cau ă că inculpatul este dispărut sau s*a sustras de la c8e!area înaintea or. &e p%$ce+ea5/ la p%e5e'ta%ea (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/" !ec-iu'ea =II Te%(i'a%ea u%(/%i%ii pe'ale L#" U%(/%i%e .anului de cercetare penală. &au +ac/ c$'&tat/ c/ t%ebuie &/ .$&t pu&/ *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/. +ac/ a e. &p%e a &e +eci+e p$t%i0it a%t" 3:3" Re.

e%atul *'t$c(it +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ t%ebuie &/ &e li(ite5e la ./ptuit$%i &<a *'cetat u%(/%i%ea. '(8 :naintarea dosarului pri"ind pe inculpat :n cau ele în care ac+iunea penală a fost pusă în !i3care. după co!pletarea cercetării 3i după îndeplinirea dispo i+iilor pri"itoare la pre entarea !aterialului de ur!ărire penală. +ac/ e&te ca5ul.ace +e u%2e'-/ )i cu p%ec/+e%e" . t%ebuie &/ &e a%ate pe't%u ca%e .aptei" Re.apta ca%e a . cercetarea penală se consideră ter!inată.e%atul t%ebuie &/ cup%i'+/ (e'-iu'ile a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't cu p%i0i%e la t$ate .e%it$% la ele *' cu%&ul ce%cet/%ii pe'ale.aptele )i la t$-i i'culpa-ii )i. pri!ind dosarul. e&te p%i'& &au a+u& +up/ *'ai'ta%ea +$&a%ului la pa%cCet" Re5$l0a%ea cau5el$% *' ca%e &u't a%e&ta-i &e .apte $%i . %e. ART" 38> Cup%i'&ul %e.e%atul t%ebuie &/ cup%i'+/ . p%ecu( )i l$cul u'+e &e a.apta %e-i'ut/ *' &a%ci'a i'culpatului. p%$bele a+(i'i&t%ate )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/" C1'+ u%(/%i%ea pe'al/ p%i0e)te (ai (ulte .apte &au (ai (ul-i i'culpa-i. &<a +i&pu& &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e $%i &<a &u&pe'+at u%(/%i%ea pe'al/" ART" 3:? Date &upli(e'ta%e Re. '(0 3i ur!ătoarele. L3" U%(/%i%e cu ac-iu'ea pe'al/ pu&/ *' (i)ca%e 6#T.ica%ea luc%/%il$% u%(/%i%ii pe'ale )i &/ &e p%$'u'-e a&up%a ace&t$%a" P%$cu%$%ul p%$ce+ea5/ la p%e5e'ta%ea (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/ *' &itua-iile p%e0/5ute *' a%t" 387 ali'" #. +ac/ i'culpatul &e p%e5i't/.l/B bA (/&u%ile a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile &au e. la pe%&$a'a i'culpatului )i la ulti(a *'ca+%a%e 4u%i+ic/ +at/ .anul de cercetare penală înaintea ă de îndată procurorului dosarul cau ei înso+it de un referat.$%(at $biectul pu'e%ii *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale. Or. luate *' cu%&ul ce%cet/%ii pe'aleB cA cCeltuielile 4u+icia%e" CAP" 8 TRIMITEREA N EUDECATĂ ART" 3:# =e%i.ecuta%ea pe+ep&ei a(e'5ii. care se aplică în !od corespun ător.ica%ea luc%/%il$% u%(/%i%ii pe'ale P%$cu%$%ul e&te $bli2at ca *' te%(e' +e cel (ult #8 5ile +e la p%i(i%ea +$&a%ului t%i(i& +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ p$t%i0it a%t" 38: &au 38D &/ p%$ce+e5e la 0e%i.e%atului *'t$c(it +e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ Re.%rocurorul. îl c8ea!ă pe în"inuit 3i îi pre intă !aterialul de ur!ărire penală potri"it dispo i+iilor art.e%atul t%ebuie &/ cup%i'+/ +ate &upli(e'ta%e p%i0it$a%e la@ aA (i4l$acele (ate%iale +e p%$b/ )i (/&u%ile luate %e.

pe l1'2/ (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 3?6.la%ea a+e0/%ului.e%ite.apta e.i%(a%ea %ecCi5it$%iului.$&t %e&pectate +i&p$5i-iile le2ale ca%e 2a%a'tea5/ a. p%$bele pe ca%e &e *'te(eia5/ *'0i'ui%ea.i citate" ' ca5ul c1'+ u%(/%i%ea pe'al/ e&te e. +up/ ca5. . *'ca+%a%ea 4u%i+ic/. +/ %ecCi5it$%iu p%i' ca%e pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ )i +i&pu'e t%i(ite%ea *' 4u+ecat/B bA +ac/ ac-iu'ea pe'al/ a . +/ %ecCi5it$%iu p%i' ca%e +i&pu'e t%i(ite%ea *' 4u+ecat/B 3" +/ $%+$'a'-/ p%i' ca%e@ aA cla&ea5/. pe't%u a . c/ u%(/%i%ea pe'al/ e&te c$(plet/. a&t. e.i%(at %ecCi5it$%iul p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't" ' te%(e' +e 37 +e $%e +e la +a%ea &au. p%$cu%$%ul *'ai'tea5/ i'&ta'-ei c$(pete'te +$&a%ul *(p%eu'/ cu 'u(/%ul 'ece&a% +e c$pii +e pe %ecCi5it$%iu. atu'ci c1'+ c$'&tat/ e. p%ecu( )i +i&p$5i-ia +e t%i(ite%e *' 4u+ecat/" ' %ecCi5it$%iu &e a%at/ +e a&e(e'ea 'u(ele )i p%e'u(ele pe%&$a'el$% ca%e t%ebuie citate *' i'&ta'-/.i&t1'+ p%$bele 'ece&a%e )i le2al a+(i'i&t%ate. cu i'+ica%ea calit/-ii l$% *' p%$ce& )i l$cul u'+e u%(ea5/ a . p%$ce+ea5/.ectuat u%(/%i%ea pe'al/ )i t%ebuie &/ cup%i'+/.apte $%i (ai (ul-i *'0i'ui-i &au i'culpa-i )i cCia% +ac/ &e +au ace&t$%a %e5$l0/%i +i. %ecCi5it$%iul t%ebuie &/ cup%i'+/ )i +atele &upli(e'ta%e p%e0/5ute *' a%t" 3:?" P%$cu%$%ul *'t$c(e)te u' &i'2u% %ecCi5it$%iu cCia% +ac/ luc%/%ile u%(/%i%ii pe'ale p%i0e&c (ai (ulte .apta %e-i'ut/ *' &a%ci'a &a.ace +e c/t%e p%$cu%$%ul ca%e a +at &au. p$t%i0it a%t" 3:3" ART" 3:7 Actul +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei RecCi5it$%iul c$'&tituie actul +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei +e 4u+ecat/" RecCi5it$%iul +at +e p%$cu%$%ul +e la u' pa%cCet ie%a%Cic i'.$&t &/01%)it/ +e *'0i'uit &au +e i'culpat )i c/ ace&ta %/&pu'+e pe'al@ aA +ac/ ac-iu'ea pe'al/ 'u a . (/&u%a p%e0e'ti0/ luat/ )i +u%ata ace&teia.$&t pu&/ *' (i)ca%e *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale. +up/ ca5.e%i$% celui c$%e&pu'5/t$% i'&ta'-ei c$(pete'te &/ 4u+ece cau5a *' .$'+ e&te &upu& c$'.apta )i pe%&$a'a pe't%u ca%e &<a e. +atele p%i0it$a%e la pe%&$a'a i'culpatului. . c/ a .ace aplica%ea a%t" #D9# ali'" 6 +i' C$+ul pe'alB bA &u&pe'+/ u%(/%i%ea pe'al/.ART" 3:3 Re5$l0a%ea cau5el$% Dac/ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ au .$&t pu&/ *' (i)ca%e *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale.i&t/. c$'.ectuat/ +e p%$cu%$%. a c$'.i%(/%ii p%$cu%$%ului +e la pa%cCetul c$%e&pu'5/t$% ace&tei i'&ta'-e" !e&i5a%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ &e . &c$ate +e &ub u%(/%i%e &au *'cetea5/ u%(/%i%ea pe'al/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" ##" Dac/ p%$cu%$%ul +i&pu'e &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e *' te(eiul a%t" #? lit" b9#A.i c$(u'icat i'culpa-il$% a. +up/ ca5.el@ #" c1'+ +i' (ate%ialul +e u%(/%i%e pe'al/ %e5ult/ c/ .i&te'-a u'ei cau5e +e &u&pe'+a%e a u%(/%i%ii" ART" 3:6 Cup%i'&ul %ecCi5it$%iului RecCi5it$%iul t%ebuie &/ &e li(ite5e la .la-i *' &ta%e +e +e-i'e%e" ART" 3:8 .

'1' pct. :n ca urile pre"ă ute în art. 1.irii sau re"ocării acestora. de încetare a ur!ăririi penale. :n acela3i !od procedea ă procurorul 3i în ca ul în care este necesară luarea !ăsurilor de si.at să dispună asupra !en+inerii sau re"ocării !ăsurilor de si.ie .%ac-iu'ile &au i'. %re"ederile art. la întoc!irea rec8i itoriului potri"it art. 3 3i art./cut/ +e $%2a'ul c$(pete't" .tele (e'-i$'ate. consideră că este necesară arestarea inculpatului./cut +e u' alt $%2a' +ec1t cel p%e0/5ut *' te.la%ea a+e0/%ului.Re&titui%ea cau5ei &au t%i(ite%ea la alt $%2a' +e u%(/%i%e C1'+ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ u%(/%i%ea pe'al/ 'u e&te c$(plet/. ' se aplică în !od corespun ător. '. ia% +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/. în ter!en de '0 de ore.ectuate $%i %e. 113 3i 110 din Codul penal să dispună asupra prelun. p%$cu%$%ul +i&pu'e %e&titui%ea &au t%i(ite%ea *'t%e2ii cau5e" ART" 3:: Cup%i'&ul $%+$'a'-ei +e %e&titui%e O%+$'a'-a +e %e&titui%e &au +e t%i(ite%e cup%i'+e. '03 alin. '1( 3i '18.anul co!petent. *' 0e+e%ea c$(plet/%ii &au %e.uran+ă sau asi. a . &au c/ 'u au .urătorii luate în cursul ur!ăririi penale. &au p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 3#H t%i(ite cau5a la alt $%2a' +e u%(/%i%e.uran+ă pre"ă ute în art. rec8i itoriul 3i propunerea de arestare a inculpatului.$&t %e&pectate +i&p$5i-iile le2ale ca%e 2a%a'tea5/ a.ire. procurorul dispune re"ocarea acestor !ăsuri sau. ia (/&u%i ca u%(/%i%ea &/ . i'+ica%ea actel$% +e ce%ceta%e pe'al/ ce t%ebuie e. ART" 3:D T%i(ite%ea la $%2a'ul c$(pete't C1'+ p%$cu%$%ul c$'&tat/ c/ pe't%u 0%eu'a +i' i'.aptel$% &au *(p%e4u%/%il$% ce u%(ea5/ a . 3?D )i 3?> ali'" 6 )i 7 u%(/%i%ea pe'al/ &<a ./cute. după ca . %e&tituie cau5a $%2a'ului ca%e a e. sau dacă este ca ul să ia ase!enea !ăsuri. pentru ca 9udecătorul care a dispus în cursul ur!ăririi penale arestarea pre"enti"ă sau !ăsurile de si. 113 3i 110 din Codul penal. %rocurorul este obli. 3i a !ăsurilor asi.%act$%ii a%/ta-i *' a%t" 3?H.ectuat u%(/%i%ea pe'al/.i c$'&tatate )i a (i4l$acel$% +e p%$b/ ce u%(ea5/ a .e. de restituire sau de tri!itere la or. înaintea ă instan+ei.ace%ii u%(/%i%ii pe'ale" C1'+ c$(pleta%ea &au %e. de suspendare a ur!ăririi penale. art. :n ca ul în care procurorul consideră că se i!pune luarea !ăsurilor pre"enti"e pre"ă ute în art. procurorul tri!ite dosarul cau ei la instan+ă. 10( 3i 10(71. pe l1'2/ (e'-iu'ile a%/tate *' a%t" 3?6. '1' pct.i . altele dec$t cele pre"ă ute în art. '17 5ispo i+iile pri"itoare la !ăsurile pre"enti"e.uran+ă pre"ă ute în art. fiind întrunite condi+iile pre"ă ute de le. dispune aceasta prin rec8i itoriu. :n ca ul !ăsurilor pre"enti"e pre"ă ute în art. '09 alin. tri!ite dosarul cau ei la instan+ă cu propunerea de prelun.$l$&ite" 6#T. 10( 3i 10(71. :nc8eierea prin care instan+a dispune cu pri"ire la aceste !ăsuri se tri!ite procurorului. care face !en+iune despre aceasta în ordonan+a de scoatere de sub ur!ărire penală.urătorii :n ca ul în care procurorul. 113 3i 110 din Codul penal.ace%ea u%(/%i%ii pe'ale e&te 'ece&a%/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele .apte &au la u'ii *'0i'ui-i &au i'culpa-i. de si.uran+ă.

apt ca5ul ca%e a +ete%(i'at lua%ea ace&t$% (/&u%i &au c/ a +i&p/%ut *(p%e4u%a%ea pe ca%e &e *'te(eia *'ceta%ea &au &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e" #edesc8iderea ur!ăririi penale are loc. potri"it art.i&tat *' . a re olu+iei procurorului de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale ori de clasare 3i a tri!is cau a procurorului în "ederea redesc8iderii ur!ăririi penale. după ca .ace%ii &au c$(plet/%ii u%(/%i%ii.ti'+e%e a ac-iu'ii pe'ale &au a p%$ce&ului pe'al. de ase!enea.ti'+e%ii ac-iu'ii pe'ale &au a p%$ce&ului pe'alB cA %e+e&cCi+e%e a u%(/%i%ii pe'ale" Relua%ea u%(/%i%ii pe'ale 'u p$ate a0ea l$c +ac/ &e c$'&tat/ c/ *'t%e ti(p a i'te%0e'it 0%eu'ul +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #?" ART" 3H# Relua%ea +up/ &u&pe'+a%e Relua%ea u%(/%i%ii pe'ale +up/ &u&pe'+a%e a%e l$c c1'+ &e c$'&tat/ c/ a *'cetat cau5a ca%e a +ete%(i'at &u&pe'+a%ea" O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ ca%e c$'&tat/ c/ a *'cetat cau5a +e &u&pe'+a%e *'ai'tea5/ +$&a%ul p%$cu%$%ului pe't%u a +i&pu'e a&up%a %elu/%ii" Relua%ea &e +i&pu'e p%i' $%+$'a'-/" ART" 3H3 Relua%ea *' ca5 +e %e&titui%e C1'+ i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a +i&pu& %e&titui%ea cau5ei *' 0e+e%ea %e. p%ecu( )i actele p%$ce&uale ca%e 'u p$t . a ad!is pl$n. '7871./cute" ART" 3:> Obli2a-iile $%2a'el$% c$(pete'te O%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ &e&i5at p%i' t%i(ite%ea cau5ei p$t%i0it a%t" 3:D p%$ce+ea5/ la a&culta%ea *'0i'uitului &au i'culpatului )i. a ad!is pl$n. +i&pu'e *' ce (/&u%/ t%ebuie %e. '7871./cute celelalte acte p%$ce&uale )i ce a'u(e acte (ai t%ebuie e.ectuate *' c$(pleta%ea ce%cet/%ii pe'ale" CAP" : RELUAREA URMĂRIRII PENALE ART" 3H? Ca5u%ile +e %elua%e U%(/%i%ea pe'al/ e&te %eluat/ *' ca5 +e@ aA *'ceta%e a cau5ei +e &u&pe'+a%eB bA %e&titui%e a cau5ei +e c/t%e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ *' 0e+e%ea %e.i%(ate &au *'cu0ii'-ate +e p%$cu%$%. $%i ca u%(a%e a e.i %e.ace%ii &au c$(plet/%ii u%(/%i%ii pe'ale.' ca5ul p%e0/5ut *' ali'eatul p%ece+e't %/(1' 0alabile (/&u%ile a&i2u%/t$%ii luate.erea î!potri"a ordonan+ei sau. -i'1'+ &ea(a +e +i&p$5i-iile a%t" 3:D ali'" 3. $%i *' ca5 +e e. actele &au (/&u%ile p%$ce&uale c$'. potri"it art. c$nd instan+a de 9udecată.erea î!potri"a re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale 3i a tri!is cau a procurorului în "ederea începerii . :n ca ul în care instan+a. u%(/%i%ea &e %eia pe ba5a C$t/%1%ii p%i' ca%e i'&ta'-a a +i&pu& %e&titui%ea" ART" 3H6 Relua%ea *' ca5 +e %e+e&cCi+e%e a u%(/%i%ii Re+e&cCi+e%ea u%(/%i%ii pe'ale *' ca5ul *' ca%e &<a +i&pu& *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale &au &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e a%e l$c +ac/ ulte%i$% &e c$'&tat/ c/ 'u a e.

:n ca urile pre"ă ute în alin.ace pl1'2e%e *(p$t%i0a (/&u%il$% )i actel$% +e u%(/%i%e pe'al/.$%(ea5/ $biectul pl1'2e%ii" ART" 3H: Obli2a-ia +e *'ai'ta%e a pl1'2e%ii C1'+ pl1'2e%ea a .$&t %e5$l0at/" 6#T. a< 3i c< 3i în art. 1(( 3i 1(9. 5urata arestării inculpatului poate fi prelun. '73. atu'ci c1'+ ace&tea &u't 'ece&a%e" ART" 3HH Te%(e'ul +e %e5$l0a%e P%$cu%$%ul e&te $bli2at &/ %e5$l0e pl1'2e%ea *' te%(e' +e cel (ult 3? +e 5ile +e la p%i(i%e )i &/ c$(u'ice +e *'+at/ pe%&$a'ei ca%e a . '70 alin. dispo i+iile art.erea contra actelor procurorului .ie la $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" I't%$+uce%ea pl1'2e%ii 'u &u&pe'+/ a+uce%ea la *'+epli'i%e a (/&u%ii &au a actului ca%e . dacă se consideră pe ba a datelor din dosar că se 9ustifică luarea unei !ăsuri pre"enti"e./cut pl1'2e%ea ($+ul *' ca%e a .plica-iile &ale. 1 3i 171. 1 lit.e de la data pronun+ării 8otăr$rii. se face !en+iune cu pri"ire la luarea acestor !ăsuri. care se aplică în !od corespun ător. ter!enul pri"itor la !ăsura arestării inculpatului cur.ur!ăririi penale. ace&ta e&te $bli2at ca *' te%(e' +e 7D +e $%e +e la p%i(i%ea ei &/ $ *'ai'te5e p%$cu%$%ului *(p%eu'/ cu e.$&t +epu&/ la $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/. :n ordonan+a prin care s*a dispus reluarea ur!ăririi penale. '78 %l$n. '33 sau '31.ie +i%ect la ace&ta. acesta poate re"eni asupra neînceperii ur!ăririi 3i dispune începerea ur!ăririi în condi+iile pre"ă ute de le. +ac/ p%i' ace&tea &<a a+u& $ 0/t/(a%e i'te%e&el$% &ale le2iti(e" 6lineatul ' ??? 6bro.e de la data luării acestei !ăsuri. potri"it art. :n ca ul restituirii cau ei de către instan+a de 9udecată.e. '7'. &nstan+a tri!ite dosarul procurorului în ter!en de 10 ile. '70 5urata arestării inculpatului după reluare :n ca urile de reluare a ur!ăririi penale pre"ă ute în art. CAP" H PLÂNGEREA MPOTRI=A MĂ!URILOR ŞI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ART" 3H8 D%eptul +e a .ită potri"it art. 1(0 aplic$ndu*se în !od corespun ător. . ter!enul de 30 de ile cur. Re+e&cCi+e%ea u%(/%i%ii pe'ale &e +i&pu'e +e p%$cu%$% p%i' $%+$'a'-/" 6#T. procurorul procedea ă potri"it art. dacă inculpatul este arestat 3i instan+a !en+ine arestarea pre"enti"ă.at Pl1'2e%ea &e a+%e&ea5/ p%$cu%$%ului ca%e &up%a0e2Cea5/ acti0itatea $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ )i &e +epu'e .ace pl1'2e%e O%ice pe%&$a'/ p$ate .

de scoatere de sub ur!ărire penală ori de încetare a ur!ăririi penale. '77.erea se re ol"ă de procurorul ierar8ic superior.erea în ter!enul de '0 de ile pre"ă ut în art.eneral al parc8etului de pe l$n. 5osarul "a fi tri!is de parc8et instan+ei în ter!en de ( ile de la pri!irea adresei prin care se cere dosarul. '77 3i '78. a re olu+iei de clasare. scoaterea de sub ur!ărire sau încetarea ur!ăririi. la instan+a căreia i*ar re"eni. de clasare.al citate nu î!piedică solu+ionarea cau ei. potri"it art. persoana "ătă!ată.erea pl$n. de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale. de procurorul . pl$n.erii făcute confor! art. al re olu+iei de clasare.iti!e sunt "ătă!ate pot face pl$n. ter!enul de '0 de ile pre"ă ut în alin. C$nd instan+a consideră că este absolut necesară pre en+a persoanei lipsă.atorie. după ca .%l$n. se co!unică persoanei care a făcut pl$n.erea se citea ă.eneral al parc8etului de pe l$n. co!peten+a să 9udece cau a în pri!ă instan+ă. 1. procurorul .ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie ori au fost luate sau efectuate pe ba a dispo i+iilor date de către ace3tia. 6#T. potri"it le.erile î!potri"a re olu+iilor sau ordonan+elor de neîncepere a ur!ăririi penale. de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale.erea î!potri"a !ăsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe ba a dispo i+iilor date de acesta se re ol"ă de pri!*procurorul parc8etului sau.erii pre en+a procurorului este obli.erea 3i celorlalte persoane interesate.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie ori procurorul ierar8ic superior nu a solu+ionat pl$n.erea în fa+a instan+ei î!potri"a re olu+iilor sau a ordonan+elor procurorului de netri!itere în 9udecată 5upă respin. '7( * '77 se aplică în !od corespun ător. '. 1 cur.erea se face în ter!en de '0 de ile de la co!unicarea copiei de pe ordonan+ă sau re olu+ie. art. persoanelor interesate. '7( * '78 î!potri"a re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale sau a ordonan+ei ori. 1 3i art. după ca . :n ca ul c$nd !ăsurile 3i actele sunt ale pri!*procurorului ori ale procurorului .ă curtea de apel. ''8 alin. potri"it art. '7871 %l$n. date de procuror. . 5ispo i+iile art. :n ca ul re olu+iei de neîncepere a ur!ăririi penale sau al ordonan+ei ori.ere în ter!en de '0 de ile de la data co!unicării de către procuror a !odului de re ol"are.e de la data expirării ter!enului de '0 de ile. poate lua !ăsuri pentru pre entarea acesteia. #e olu+iile sau ordonan+ele prin care se solu+ionea ă pl$n. '01 alin. %ersoana fa+ă de care s*a dispus neînceperea ur!ăririi penale. după ca . pl$n.ă curtea de apel sau ale procurorului 3ef de sec+ie al %arc8etului de pe l$n.ă curtea de apel ori de procurorul 3ef de sec+ie al %arc8etului de pe l$n. după ca . 4epre entarea acestor persoane le. /a 9udecarea pl$n. :n ca ul în care pri!*procurorul parc8etului sau. precu! 3i orice alte persoane ale căror interese le.eneral al parc8etului de pe l$n.ii. '09 alin.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie. procurorul 3ef de sec+ie al %arc8etului de pe l$n. precu! 3i persoana care a făcut pl$n.

&nstan+a pronun+ă una dintre ur!ătoarele solu+ii) a< respin. &nstan+a.erea. Eotăr$rea instan+ei pronun+ată potri"it alin. 3#?. 8 lit.erea. persoanei fa+ă de care s*a dispus neînceperea ur!ăririi penale. #D7 ali'" #. 3#6 )i 33?. 10. 5ispo i+iile art. de persoana care a făcut pl$n.iti!e sunt "ătă!ate.erea.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e le2ea p%e0e+e c/ e&te 'ece&a%/ a&t. #>6.e pl$n./ptuit$%ul e&te cu'$&cut" C1'+ .ată să re ol"e pl$n. aplic$ndu*se în !od corespun ător. a decis că nu este ca ul să se înceapă ori să se redesc8idă ur!ărirea penală. pe ba a lucrărilor 3i a !aterialului din dosarul cau ei 3i a oricăror înscrisuri noi pre entate. c<. îl constituie pl$n. scoaterea de sub ur!ărire sau încetarea ur!ăririi 3i apoi procurorului. de îndată 3i !oti"at. instan+a dă cu"$ntul persoanei care a făcut pl$n. &nstan+a este obli.ica%ea lui" . :n situa+ia pre"ă ută în alin. +ac/ .anul de ur!ărire penală 3i nu a inter"enit unul dintre ca urile pre"ă ute în art. ca pri!ă instan+ă.erea.erii. scoaterea de sub ur!ărire penală sau încetarea ur!ăririi penale. 3?8. 3?:. a< 3i b< poate fi atacată cu recurs de procuror.erea. ' se aplică în !od corespun ător2 c< ad!ite pl$n. !en+in$nd solu+ia din re olu+ia sau ordonan+a atacată2 b< ad!ite pl$n. de persoana fa+ă de care s*a dispus neînceperea ur!ăririi penale. 1. re+ine cau a spre 9udecare. a< persoana în pri"in+a căreia instan+a. precu! 3i de orice persoane ale căror interese le. desfiin+ea ă re olu+ia sau ordonan+a atacată 3i. pe%&$a'a 0/t/(at/ &e p$ate a+%e&a $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ pe't%u i+e'ti. afară de ca ul c$nd s* au descoperit fapte sau î!pre9urări noi ce nu au fost cunoscute de or.erea persoanei la care se referă alin.el +e pl1'2e%e" Pl1'2e%ea p%ealabil/ &e a+%e&ea5/@ aA i'&ta'-ei +e 4u+ecat/.%ac-iu'il$% p%e0/5ute +e C$+ul pe'al *' a%t" #D?. persoanei care a făcut pl$n. prin sentin+ă. 8 lit. 8 lit. prin 8otăr$re definiti"ă. 9udec$nd pl$n. desfiin+ea ă re olu+ia sau ordonan+a atacată 3i tri!ite cau a procurorului în "ederea începerii sau a redesc8iderii ur!ăririi penale. 333 alin./a ter!enul fixat pentru 9udecarea pl$n. prin sentin+ă.erea în ter!en de cel !ult '0 de ile de la pri!ire 3i să co!unice. c$nd probele existente la dosar sunt suficiente pentru 9udecarea cau ei.ace 'u(ai la pl1'2e%ea p%ealabil/ a pe%&$a'ei 0/t/(ate. *' ca5ul i'. nu !ai poate fi ur!ărită pentru aceea3i faptă. actul de sesi are a instan+ei. prin înc8eiere. dispo i+iile pri"ind 9udecarea în pri!ă instan+ă 3i căile de atac.erea. CAP" D PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE ART" 3H> O%2a'ele c/%$%a li &e a+%e&ea5/ pl1'2e%ea Pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e . !odul în care aceasta a fost re ol"ată. *' ca5ul i'.erea. după ca . "erifică re olu+ia sau ordonan+a atacată./ptuit$%ul e&te 'ecu'$&cut. :n ca ul pre"ă ut la alin.

%ac-iu'e pe't%u ca%e pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e .itate &au +e i'+i0i5ibilitate *'t%e i'. te%(e'ul +e 3 lu'i cu%2e +e la +ata c1'+ pe%&$a'a *'+%ept/-it/ a %ecla(a a )tiut ci'e e&te .aptei. i'&ta'-ei &e&i5ate p%i' pl1'2e%e" C1'+ i'.la2%a'te ' ca5 +e i'. i'+ica%ea pe%&$a'ei %e&p$'&abile ci0il(e'te" ART" 3D7 Te%(e'ul +e i't%$+uce%e a pl1'2e%ii ' ca5ul i'.erea prealabilă este îndreptată contra unui 9udecător. c$nd pl$n.itatea &au i'+i0i5ibilitatea p%i0e)te $ i'./ptuit$%ul" C1'+ pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te u' (i'$% &au u' i'capabil. procuror. +ac/ +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/. a%/ta%ea (i4l$acel$% +e p%$b/.%ac-iu'il$% p%e0/5ute *' a%t" #>6. &e aplic/ p%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' a%t" 68" Aceea)i p%$ce+u%/ &e aplic/ )i *' ca5ul c1'+ c$'e.anului co!petent să efectue e ur!ărirea penală.itate &au +e i'+i0i5ibilitate ' ca5 +e c$'e.i t%i(i&e. !ilitar. 1. controlor financiar de la Curtea de Conturi sau contra uneia dintre persoanele arătate în art. p%eci5a%ea +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ &e c$'&tituie pa%te ci0il/ )i. +up/ ca5.%ac-iu'ile a%/tate *' a%t" 3H> lit" aA < cA.icat/ a p/%-ii 0/t/(ate . cCia% *' lip&a pl1'2e%ii p%ealabile" Dac/ i'. 9udecător 3i controlor financiar de la ca!era de conturi 9ude+eană.ie i't%$+u&/ *' te%(e' +e 3 lu'i +i' 5iua *' ca%e pe%&$a'a 0/t/(at/ a )tiut ci'e e&te .%ac-iu'ea &/01%)it/ e&te +i't%e cele a%/tate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA.%ac-iu'e pe't%u ca%e 'u &e ce%e pl1'2e%e p%ealabil/ +ac/ +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/" ART" 3D3 Ab%$2at" ART" 3D6 C$'-i'utul pl1'2e%ii Pl1'2e%ea t%ebuie &/ cup%i'+/ +e&c%ie%ea .%ac-iu'e .ace pl1'2e%e p%ealabil/. c$'&tat/%ile . i'+ica%ea a+%e&ei p/%-il$% )i a (a%t$%il$%. la ce%e%e. 3?8 )i 3?: +i' C$+ul pe'al./cute 0$% .Ace&te p%e0e+e%i &e aplic/ )i *' ca5ul i'.%ac-iu'il$% .ace la pl1'2e%ea p%ealabil/ )i $ alt/ i'. acea&ta t%ebuie &/ .%ac-iu'ea &/01%)it/ e&te +i't%e cele a%/tate *' a%t" 3H> lit" bA )i cA. i'+ica%ea aut$%ului. '9 pct. atu'ci c1'+ e&te ca5ul.la2%a't/./ptuit$%ul" ART" 3D79# Lip&a 'e4u&ti. &/01%)ite p%i' p%e&/ &au $%ice (i4l$ace +e c$(u'ica%e *' (a&/B bA $%2a'ului +e ce%ceta%e pe'al/ &au p%$cu%$%ului. ART" 3D? P%$ce+u%a *' ca5ul i'.%ac-iu'i +ec1t cele a%/tate la lit" aAB c< or. *' ca5ul alt$% i'. c$'ti'u/ u%(/%i%ea pe'al/ &au t%i(ite cau5a $%2a'ului c$(pete't" ART" 3D# P%$ce+u%a *' ca5 +e c$'e. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ cCea(/ pe%&$a'a 0/t/(at/ )i +ac/ acea&ta +ecla%/ c/ . $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ e&te $bli2at &/ c$'&tate &/01%)i%ea ace&teia. notar public.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e le2ea p%e0e+e c/ e&te 'ece&a%/ $ pl1'2e%e p%ealabil/.

/)$a%/ la &e+iul i'&ta'-ei" Pe't%u ($ti0e te(ei'ice. 'e(i4l$cit )i *' c$'t%a+ict$%iu" ART" 3>? Publicitatea )e+i'-ei +e 4u+ecat/ Şe+i'-a +e 4u+ecat/ e&te public/" Mi'$%ii &ub #: a'i 'u p$t a&i&ta la )e+i'-a +e 4u+ecat/" . *' 0e+e%ea a./)$a%/ *' )e+i'-/. acea&ta cCea(/ pe%&$a'a 0/t/(at/ )i $ *'t%eab/ +ac/ *'-ele2e &/ . i'&ta'-a p$ate +i&pu'e ca 4u+ecata &/ &e +e&. lip&a 'e4u&ti. +up/ ca5. 'e(i4l$ci%ea )i c$'t%a+ict$%ialitatea Eu+ecata cau5ei &e .icat/ a p/%-ii 0/t/(ate la +$u/ te%(e'e c$'&ecuti0e *' . c$'ti'u/ ce%ceta%ea &au t%i(ite +$&a%ul i'&ta'-ei c$(pete'te" ' ca5 c$'t%a%.a-a p%i(ei i'&ta'-e e&te c$'&i+e%at/ +%ept %et%a2e%e a pl1'2e%ii p%ealabile" ART" 3D8 Pl1'2e%ea 2%e)it *'+%eptat/ Pl1'2e%ea p%ealabil/ 2%e)it *'+%eptat/ la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au la i'&ta'-a +e 4u+ecat/ &e t%i(ite $%2a'ului c$(pete't" ' ace&te ca5u%i.ac/ pl1'2e%e" ' ca5 a.a-a i'&ta'-ei c$'&tituit/ p$t%i0it le2ii )i &e +e&.ac/ pl1'2e%e pe't%u i'.%ac-iu'il$% a%/tate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA. pl1'2e%ea &e c$'&i+e%/ 0alabil/.' ca5ul i'.$&t i't%$+u&/ *' te%(e' la $%2a'ul 'ec$(pete't" ART" 3D: !cCi(ba%ea *'ca+%/%ii .$%(ea5/ c$'0i'2e%ea pe ba5a p%$bel$% a+(i'i&t%ate *' cau5/" ART" 3DD L$cul u'+e &e +e&.l/%ii a+e0/%ului )i a %eali5/%ii %$lului e+ucati0 al 4u+ec/-ii" I'&ta'-a *)i ./cut acte +e ce%ceta%e pe'al/ &e c$'&i+e%/ ulte%i$% c/ .a-a i'&ta'-ei. +ac/ a . $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/. $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/ cCea(/ pa%tea 0/t/(at/ )i $ *'t%eab/ +ac/ *'-ele2e &/ .i%(ati0. t%a'&(ite actele p%$cu%$%ului *' 0e+e%ea *'cet/%ii u%(/%i%ii pe'ale" C1'+ &cCi(ba%ea *'ca+%/%ii 4u%i+ice &e .apta u%(ea5/ a p%i(i $ *'ca+%a%e 4u%i+ic/ pe't%u ca%e e&te 'ece&a%/ pl1'2e%ea p%ealabil/. +up/ ca5./)$a%e *' alt l$c" ART" 3D> O%alitatea. c$'ti'u/ &au *'cetea5/ p%$ce&ul pe'al" TITLUL II EUDECATA CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" 3DH '+at$%i%ile i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ I'&ta'-a +e 4u+ecat/ *)i e.ace *' . $%al.e%cit/ at%ibu-iile *' ($+ acti0.%ac-iu'ea %e&pecti0/ )i./)$a%/ 4u+ecata Eu+ecata &e +e&.ace *' .aptei Dac/ *'t%<$ cau5/ *' ca%e &<au .

i'&ta'-a. *' 0e+e%ea p%e5e't/%ii la '$ul te%(e'" C1'+ 4u+ecata %/(1'e *' c$'ti'ua%e. a c/%ui c$(pu'e%e e&te cea p%e0/5ut/ +e le2e" C$(pletul +e 4u+ecat/ t%ebuie &/ %/(1'/ acela)i *' t$t cu%&ul 4u+ec/%ii cau5ei" C1'+ acea&ta 'u e&te p$&ibil. +up/ a&culta%ea p/%-il$% p%e5e'te )i a p%$cu%$%ului c1'+ pa%ticip/ la 4u+ecat/" ' ti(pul c1t )e+i'-a e&te &ec%et/. e. (a%t$%ii.iciu e&te $bli2at$%ie. %ep%e5e'ta'-ii ace&t$%a. i'&ta'-a le *'(1'ea5/ cita-ii.i. ($%alei. la ce%e%ea p%$cu%$%ului. 'u &u't a+(i)i *' &ala +e )e+i'-/ +ec1t p/%-ile. $%ice &cCi(ba%e i'te%0e'it/ *' c$(pu'e%ea c$(pletului at%a2e %elua%ea +e la *'ceput a +e5bate%il$%" ART" 3>6 Eu+ecata +e u%2e'-/ *' cau5ele cu +e-i'u-i Eu+ecata *' cau5ele *' ca%e &u't i'culpa-i a%e&ta-i p%e0e'ti0 &e . c$(pletul &e p$ate &cCi(ba p1'/ la *'cepe%ea +e5bate%il$%" Dup/ *'cepe%ea +e5bate%il$%.ieca%e te%(e'" ART" 3>3 C$(pu'e%ea i'&ta'-ei I'&ta'-a 4u+ec/ *' c$(plet +e 4u+ecat/. p/%-ile )i celelalte pe%&$a'e ca%e pa%ticip/ la p%$ce& 'u &e (ai citea5/" Milita%ii &u't cita-i la .ica%e la l$cul +e (u'c/. . +e('it/-ii &au 0ie-ii i'ti(e a u'ei pe%&$a'e. p$ate +ecla%a )e+i'-/ &ec%et/ pe't%u t$t cu%&ul &au pe't%u $ a'u(it/ pa%te a 4u+ec/%ii cau5ei" Decla%a%ea )e+i'-ei &ec%ete &e . a(1'1'+ *' ace&t &c$p 4u+ecata" Pa%tea p%e5e't/ la u' te%(e' 'u (ai e&te citat/ pe't%u te%(e'ele ulte%i$a%e.ace +e u%2e'-/ )i cu p%ec/+e%e" Eu+ecata &e . p$ate lua (/&u%i pe't%u p%e5e'ta%ea ace&teia. la .ace *' )e+i'-/ public/. &p%e a le &e%0i +%ept 4u&ti. ap/%/t$%ii )i celelalte pe%&$a'e cCe(ate +e i'&ta'-/ *' i'te%e&ul cau5ei" ART" 3># Cita%ea p/%-il$% la 4u+ecat/ Eu+ecata p$ate a0ea l$c 'u(ai +ac/ p/%-ile &u't le2al citate )i p%$ce+u%a e&te *'+epli'it/" Nep%e5e'ta%ea p/%-il$% citate 'u *(pie+ic/ 4u+eca%ea cau5ei" C1'+ i'&ta'-a c$'&i+e%/ c/ e&te 'ece&a%/ p%e5e'-a u'eia +i't%e p/%-ile lip&/.ace cu p%ec/+e%e )i atu'ci c1'+ u'ii +i't%e i'culpa-i &u't +e-i'u-i *' alt/ cau5/" C1'+ i'&ta'-a 2/&e)te 'ece&a% )i acea&ta e&te p$&ibil. p%e)e+i'tele i'&ta'-ei.ieca%e te%(e'" De-i'u-ii &u't cita-i. $ +at/ cu .Dac/ 4u+eca%ea *' )e+i'-/ public/ a% putea a+uce ati'2e%e u'$% i'te%e&e +e &tat. a p/%-il$% $%i +i' $.pe%-ii )i i'te%p%e-ii p%e5e'-i iau *' cu'$)ti'-/ '$ul te%(e' +e 4u+ecat/" La ce%e%ea pe%&$a'el$% ca%e iau te%(e'ul *' cu'$)ti'-/.a%ea te%(e'ului +e 4u+ecat/.iciu. ia (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea ap/%/t$%ului" . cCia% +ac/ a% lip&i la 0%eu'ul +i't%e ace&te te%(e'e" C1'+ 4u+ecata &e a(1'/. +e a&e(e'ea.ace *' cau5/ aplica-ia +i&p$5i-iil$% cu p%i0i%e la +i&4u'2e%e" ART" 3>7 A&i2u%a%ea ap/%/%ii ' cau5ele *' ca%e +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $.

i)at/ la i'&ta'-/. p%e)e+i'tele *i at%a2e ate'-ia &/ %e&pecte +i&cipli'a. +i&pu'1'+ .ace%ea apelului p/%-il$% )i al cel$%lalte pe%&$a'e citate. )i c$'&tat/ ca%e +i' ele &<au p%e5e'tat" P/%-ile &e p$t p%e5e'ta )i pa%ticipa la 4u+ecat/ cCia% +ac/ 'u au . &e *'2%i4e)te ca li&ta cau5el$% . *'+epli'i'+ t$ate *'+at$%i%ile pe ca%e le a%e +e la le2e )i +eci+e a&up%a ce%e%il$% .ectuate *' lip&/ )i *i cite)te +ecla%a-iile cel$% a&culta-i" ART" 3>> C$'&tata%ea i'. celelalte p/%-i )i ap/%/t$%ii au +%eptul &/ ia cu'$)ti'-/ +e +$&a% *' t$t cu%&ul 4u+ec/-ii" C1'+ i'culpatul &e a. +i&pu'e *'+ep/%ta%ea ei +i' &al/" Pa%tea *'+ep/%tat/ e&te cCe(at/ *' &al/ *'ai'te +e *'cepe%ea +e5bate%il$%" P%e)e+i'tele *i a+uce la cu'$)ti'-/ actele e&e'-iale e.$&t citate &au 'u au p%i(it cita-ia. pe't%u ca la te%(e'ul +e 4u+ecat/ . +1'+u<&e *'t1ietate cau5el$% *' ca%e &u't +e-i'u-i )i cel$% cu p%i0i%e la ca%e le2ea p%e0e+e c/ 4u+ecata &e . +ac/ %e5$l0a%ea ace&t$%a 'u e&te +at/ *' c/+e%ea c$(pletului" ' cu%&ul 4u+ec/-ii *'t%eb/%ile &e pu' p%i' (i4l$ci%ea p%e)e+i'telui" Ace&ta p$ate *'cu0ii'-a ca *'t%eb/%ile &/ .I'culpatul.i. p$t%i0it $%+i'ii +e pe li&ta +e )e+i'-/.ie *'t$c(it/ )i a. &p%e 0e+e%e.e%cita +%eptul p%e0/5ut *' ali'eatul p%ece+e't )i &/ p$at/ lua c$'tact cu ap/%/t$%ul &/u" ART" 3>8 Alte (/&u%i p%e2/tit$a%e P%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ a%e *'+at$%i%ea &/ ia +i' ti(p t$ate (/&u%ile 'ece&a%e. ia% *' ca5 +e %epeta%e $%i +e abate%i 2%a0e.i. -i'1'+ &ea(a +e (/%i(ea &/lii +e )e+i'-/" P/%-ile )i pe%&$a'ele ca%e a&i&t/ la )e+i'-a +e 4u+ecat/ &u't $bli2ate &/ p/&t%e5e +i&cipli'a )e+i'-ei" C1'+ $ pa%te &au $%ica%e alt/ pe%&$a'/ tulbu%/ )e+i'-a &au 'e&$c$te)te (/&u%ile luate. p%e)e+i'tele i'&ta'-ei ia (/&u%i ca ace&ta &/<)i p$at/ e. put1'+ lua (/&u%ile 'ece&a%e *' ace&t &c$p" P%e)e+i'tele p$ate li(ita acce&ul publicului la )e+i'-a +e 4u+ecat/.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.ie a+%e&ate +i%ect" ART" 3>H !t%i2a%ea cau5ei )i apelul cel$% cita-i P%e)e+i'tele a'u'-/. p%e)e+i'tele a01'+ *'+at$%i%ea &/ &tabilea&c/ i+e'titatea ace&t$%a" ART" 3>D A&i2u%a%ea $%+i'ii )i &$le('it/-ii )e+i'-ei P%e)e+i'tele 0e2Cea5/ a&up%a (e'-i'e%ii $%+i'ii )i &$le('it/-ii )e+i'-ei.at 4u+eca%ea cau5ei &/ 'u &u.ate pe't%u 4u+ecat/ &/ .ace +e u%2e'-/" ART" 3>: At%ibu-iile p%e)e+i'telui c$(pletului P%e)e+i'tele c$'+uce )e+i'-a. cu 37 +e $%e *'ai'tea te%(e'ului +e 4u+ecat/" La *'t$c(i%ea li&tei &e -i'e &ea(a +e +ata i't%/%ii cau5el$% la i'&ta'-/. cau5a a c/%ei 4u+eca%e e&te la %1'+.%ac-iu'il$% +e au+ie'-/ .e%e a(1'a%e" De a&e(e'ea.$%(ulate +e p/%-i.

le.Dac/ *' cu%&ul )e+i'-ei &e &/01%)e)te $ .$%(ula ce%e%i. 7 3i 11 se aplică în !od corespun ător.cep-ii )i pu'e c$'clu5ii *' (/&u%a *' ca%e ace&tea au le2/tu%/ cu p%ete'-iile &ale ci0ile" . %e2ula%itatea actului +e &e&i5a%e" ' ca5ul c1'+ &e c$'&tat/ c/ &e&i5a%ea 'u e&te .$%(ula ce%e%i.ace%ii ace&tuia" 6lineatul 3 ??? 6bro.ace (e'-iu'e *' *'cCeie%ea +e )e+i'-/" Cel *'0i'uit e&te t%i(i& +e *'+at/ p%$cu%$%ului *(p%eu'/ cu p%$ce&ul<0e%bal )i cu (a'+atul +e a%e&ta%e" ART" 6?? Berificarea sesi ării instan+ei I'&ta'-a e&te +at$a%e &/ 0e%i.iciu. în ca!era de consiliu./-i)a%e. ia% 'e%e2ula%itatea 'u p$ate ./cut/ p$t%i0it le2ii. prin înc8eiere. 3. +ac/ e&te ca5ul. +$&a%ul &e %e&tituie $%2a'ului ca%e a *'t$c(it actul +e &e&i5a%e. ia% p%e)e+i'tele e(ite u' (a'+at +e a%e&ta%e a ace&tuia" De&p%e lua%ea ace&tei (/&u%i &e . 6#T.alitatea 3i te!einicia arestării pre"enti"e. %i+ica e. instan+a este datoare să "erifice din oficiu.%ac-iu'i &au +e c$'e.alitatea 3i te!einicia arestării pre"enti"e. dispune. +%eptul p/%-ii 0/t/(ate &e li(itea5/ la .i *'l/tu%at/ +e *'+at/ )i 'ici p%i' ac$%+a%ea u'ui te%(e' *' ace&t &c$p. 3007' Berificări pri"ind arestarea inculpatului în cursul 9udecă+ii :n cau ele în care inculpatul este arestat. instan+a !en+ine. p%e)e+i'tele c$'&tat/ acea . instan+a le. proced$nd potri"it art. 1107b. ART" 6?# D%eptu%ile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$% *' i'&ta'-/ ' cu%&ul 4u+ec/-ii.apt/ p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/. p$ate +i&pu'e a%e&ta%ea p%e0e'ti0/ a *'0i'uitului. %i+ica e. aplic$ndu*se dispo i+iile art. 1(9 alin. înainte de expirarea duratei arestării pre"enti"e. p%$cu%$%ul )i $%ica%e +i't%e p/%-i p$t .ice +i' $./ptuit$%" P%$ce&ul<0e%bal *'t$c(it &e t%i(ite p%$cu%$%ului" I'&ta'-a. în cau ele în care inculpatul este tri!is în 9udecată în stare de arest.apt/ )i i+e'ti. re"ocarea arestării pre"enti"e 3i punerea de îndată în libertate a inculpatului.cep-ii )i pu'e c$'clu5ii cu p%i0i%e la latu%a pe'al/ a cau5ei" ' ca5 +e c$'cu%& +e i'. le. 5ispo i+iile art. la p%i(a *'. 0.istrarea dosarului la instan+ă.ic/ pe .at 6#T. '.al sesi ată este datoare să "erifice.cep-ii )i pu'e c$'clu5ii" Pa%tea 0/t/(at/ p$ate . C$nd instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea i!pun în continuare pri"area de libertate sau că există te!eiuri noi care 9ustifică pri"area de libertate. 5acă instan+a constată că te!eiurile care au deter!inat arestarea pre"enti"ă au încetat sau că nu există te!eiuri noi care să 9ustifice pri"area de libertate. (.apta ca%e i<a cau5at 0/t/(a%ea" Pa%tea ci0il/ p$ate .$%(ula ce%e%i. 30071 Men+inerea arestării inculpatului la pri!irea dosarului 5upă înre. arestarea pre"enti"ă. 1107a alin. prin înc8eiere !oti"ată. :nc8eierea poate fi atacată cu recurs. *' 0e+e%ea %e.itate. în cursul 9udecă+ii. %i+ica e.

iciu +e *'+at/ ce i'culpatul p$ate pa%ticipa la 4u+ecat/" I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e i'.cep-iile a%/tate *' a%t" 6?# &au e.istrea ă cu !i9loace te8nice audio. @uspendarea se dispune p$nă la solu+ionarea de către Curtea Constitu+ională a excep+iei. iar dacă fa+ă de acesta s*a dispus !ăsura obli. e"entual.ării de a nu părăsi localitatea sau !ăsura obli.istrărilor din 3edin+a de 9udecată. :n cursul 3edin+ei de 9udecată . ia% te(eiul &u&pe'+/%ii p%i0e)te 'u(ai pe u'ul +i't%e ei )i +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/.ie%uluiB .$&t &au 'u public/B cA 'u(ele )i p%e'u(ele 4u+ec/t$%il$%.$%(e5e pe%i$+ic +ac/ (ai &ub5i&t/ cau5a ca%e a +ete%(i'at &u&pe'+a%ea p%$ce&ului pe'al" &nstan+a suspendă.ra"ă. lu'a. p%$cu%$%ului )i 2%e. 3007'. ART" 6?8 'cCeie%ea +e )e+i'-/ De&./)u%a%ea p%$ce&ului *' )e+i'-a +e 4u+ecat/ &e c$'&e('ea5/ *'t%<$ *'cCeie%e ca%e cup%i'+e@ aA 5iua. instan+a dispune. se aplică. 9udecata 3i în ca ul în care a fost ridicată o excep+ie de neconstitu+ionalitate. 10( 3i 10(71.refierului. se aplică în !od corespun ător pre"ederile art.refierul ia note cu pri"ire la desfă3urarea procesului.ale că inculpatul suferă de o boală . a notelor . acestea "or fi "erificate 3i.iciu )i &/ &e p%$'u'-e a&up%a l$% p%i' *'cCeie%e ($ti0at/" I'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' *'cCeie%e ($ti0at/ )i a&up%a tutu%$% (/&u%il$% luate *' cu%&ul 4u+ec/-ii" ART" 6?6 !u&pe'+a%ea 4u+ec/-ii C$nd se constată pe ba a unei experti e !edico*le. a'ul )i +e'u(i%ea i'&ta'-eiB bA (e'-iu'ea +ac/ )e+i'-a a . art. în !od corespun ător. suspendarea procesului penal p$nă c$nd starea sănătă+ii inculpatului "a per!ite participarea acestuia la 9udecată.ART" 6?3 Re5$l0a%ea cCe&tiu'il$% i'ci+e'te I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ pu'/ *' +i&cu-ie ce%e%ile )i e. 4otele . c$te o copie de pe notele . prin înc8eiere. %rocurorul 3i păr+ile pot cere citirea notelor 3i "i area lor de către pre3edinte. 5acă inculpatul este arestat.ecuta%ea" P%$ce&ul pe'al &e %eia +i' $. 5upă ter!inarea 3edin+ei de 9udecată. :n ca de contestare. de către participan+ii la proces. &e +i&pu'e &u&pe'+a%ea *'t%e2ii cau5e" 'cCeie%ea +at/ *' p%i(/ i'&ta'-/ p%i' ca%e &<a +i&pu& &u&pe'+a%ea cau5ei p$ate . participan+ii la proces pri!esc. care îl î!piedică să participe la 9udecată. 6#T.i atacat/ &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul 'u &u&pe'+/ e.refierului.ării de a nu părăsi +ara.refierului pot fi contestate p$nă la ter!enul ur!ător. Dac/ &u't (ai (ul-i i'culpa-i. 300 4ote pri"ind desfă3urarea 3edin+ei de 9udecată 5esfă3urarea 3edin+ei de 9udecată se înre.cep-iile %i+icate +i' $. la cerere. :nc8eierea este supusă recursului în ter!en de ( ile de la data pronun+ării. prin înc8eiere !oti"ată. co!pletate ori rectificate pe ba a înre.

ie%" C1'+ C$t/%1%ea &e p%$'u'-/ *' 5iua *' ca%e a a0ut l$c 4u+ecata. ap/%/t$%il$% )i ale cel$%lalte pe%&$a'e ca%e pa%ticip/ *' p%$ce& )i ca%e au .ac +e *'+at/ +up/ *'cCeie%ea +e5bate%il$%" Pe't%u ($ti0e te(ei'ice. 'u &e *'t$c(e)te $ *'cCeie%e &epa%at/" ART" 6?: !$lu-i$'a%ea cau5ei Delibe%a%ea )i p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii &e . 4u+ec/t$%ul ca%e $pi'ea5/ pe't%u &$lu-ia cea (ai &e0e%/ t%ebuie &/ &e al/tu%e celei (ai ap%$piate +e p/%e%ea &a" M$ti0a%ea $pi'iei &epa%ate e&te $bli2at$%ie" Dac/ c$(pletul +e 4u+ecat/ e&te .a-a c/%uia a a0ut l$c +e5bate%ea" C$(pletul +e 4u+ecat/ +elibe%ea5/ *' &ec%et" ART" 6?D Lua%ea C$t/%1%ii F$t/%1%ea t%ebuie &/ . p%ecu( )i ale cel$% ca%e au lip&it.A *'&c%i&u%ile ca%e &<au citit *' )e+i'-/B 2A ce%e%ile +e $%ice 'atu%/ .$&t *'ca+%at/ .i *'t%u'it/. +e p/%-i )i +e ceilal-i pa%ticipa'-i la p%$ce&B CA c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$%B iA (/&u%ile luate *' cu%&ul )e+i'-ei" 'cCeie%ea &e *'t$c(e)te +e 2%e.ie%" La p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii p/%-ile 'u &e citea5/" F$t/%1%ea &e %e+actea5/ *' cel (ult 3? +e 5ile +e la p%$'u'-a%e" . ca%e t%ebuie &/ aib/ c$'-i'utul p%e0/5ut pe't%u +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii" Mi'uta &e &e('ea5/ +e (e(b%ii c$(pletului +e 4u+ecat/" ART" 6#? P%$'u'-a%ea C$t/%1%ii F$t/%1%ea &e p%$'u'-/ *' )e+i'-/ public/ +e c/t%e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ a&i&tat +e 2%e. 4u+eca%ea cau5ei &e %eia *' c$(plet +e +i0e%2e'-/" ART" 6?> Mi'uta Re5ultatul +elibe%/%ii &e c$'&e('ea5/ *'t%<$ (i'ut/.ie %e5ultatul ac$%+ului (e(b%il$% c$(pletului +e 4u+ecat/ a&up%a &$lu-iil$% +ate cCe&tiu'il$% &upu&e +elibe%/%ii" C1'+ u'a'i(itatea 'u p$ate .$%(at +i' +$i 4u+ec/t$%i )i u'a'i(itatea 'u p$ate .$&t t%i(i& *' 4u+ecat/ )i te.ie% *' 37 +e $%e +e la te%(i'a%ea )e+i'-ei )i &e &e('ea5/ +e p%e)e+i'tele c$(pletului +e 4u+ecat/ )i +e 2%e. C$t/%1%ea &e ia cu (a4$%itate" Dac/ +i' +elibe%a%e %e5ult/ (ai (ult +ec1t +$u/ p/%e%i.i *'t%u'it/. cu a%/ta%ea calit/-ii l$% p%$ce&uale )i cu (e'-iu'ea p%i0it$a%e la *'+epli'i%ea p%$ce+u%iiB eA e'u'-a%ea .i a(1'ate cel (ult #8 5ile" ART" 6?H Delibe%a%ea La +elibe%a%e iau pa%te 'u(ai (e(b%ii c$(pletului *' .aptaB .aptei pe't%u ca%e i'culpatul a .tele +e le2e *' ca%e a .$%(ulate +e p%$cu%$%. +elibe%a%ea )i p%$'u'-a%ea p$t .$&t p%e5e'te la 4u+ecat/.+A 'u(ele )i p%e'u(ele p/%-il$%.

înăuntrul căruia se co!unică cita+ia î!preună cu o copie a actului de sesi are a instan+ei.ART" 6## Gelul C$t/%1%il$% F$t/%1%ea p%i' ca%e cau5a e&te &$lu-i$'at/ +e p%i(a i'&ta'-/ +e 4u+ecat/ &au p%i' ca%e acea&ta &e +e5i'0e&te)te . fixea ă un ter!en care. la pri!irea dosarului. 30071.ii. :n cau ele în care inculpatul este tri!is în 9udecată în stare de arest. recursului. nu poate fi !ai !are de 08 de ore." ' t$ate ca5u%ile &e .ătoare %re3edintele instan+ei. T$ate celelalte C$t/%1%i +ate +e i'&ta'-e *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e 'u(e&c *'cCeie%i" ART" 6#3 Re+acta%ea )i &e('a%ea C$t/%1%ii !e'ti'-a &au +eci5ia &e %e+actea5/ +e u'ul +i' 4u+ec/t$%ii ca%e au pa%ticipat la &$lu-i$'a%ea cau5ei )i &e &e('ea5/ +e t$-i (e(b%ii c$(pletului )i +e 2%e. potri"it art.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e" A+uce%ea i'culpatului a%e&tat la 4u+ecat/ e&te $bli2at$%ie" ART" 6#8 Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului . fixea ă de îndată ter!en de 9udecată 3i dispune citarea persoanelor care trebuie să fie c8e!ate la 9udecată./)u%a%ea 4u+ec/%ii cau5el$% 6#T. pre3edintele instan+ei. C$t/%1%ea &e &e('ea5/ +e 2%e./%/ a &$lu-i$'a cau5a &e 'u(e)te &e'ti'-/" Eotăr$rea prin care instan+a se pronun+ă asupra apelului. Cita+ia trebuie să fie în!$nată inculpatului cu cel pu+in ( ile înaintea ter!enului fixat. 313 Măsuri pre!er. pri!ind dosarul cau ei. '37 alin.ie%. C$t/%1%ea &e &e('ea5/ *' l$cul ace&tuia +e p%e)e+i'tele c$(pletului" Dac/ )i p%e)e+i'tele c$(pletului e&te *(pie+icat a &e('a. '. :n ca ul în care inculpatul nu locuie3te în +ară.ace (e'-iu'e pe C$t/%1%e +e&p%e cau5a ca%e a +ete%(i'at *(pie+ica%ea" CAP" 3 EUDECATA N PRIMĂ IN!TANŢĂ !ec-iu'ea I De&. recursului în interesul le. precu! 3i 8otăr$rea pronun+ată de instan+a de recurs în re9udecarea cau ei se nu!e3te deci ie.ie%ul )e. ART" 6#7 P%e5e'-a i'culpatului la 4u+ecat/ Eu+ecata 'u p$ate a0ea l$c +ec1t *' p%e5e'-a i'culpatului. se aplică în !od corespun ător dispo i+iile art.ie%" ' ca5 +e *(pie+ica%e a 0%eu'uia +i't%e (e(b%ii c$(pletului +e 4u+ecat/ +e a &e('a. C$t/%1%ea &e &e('ea5/ +e p%e)e+i'tele i'&ta'-ei" C1'+ *(pie+ica%ea p%i0e)te pe 2%e. c1'+ ace&ta &e a.

a. 313 alin.A < CA )i 4A. făc$ndu*se !en+iune despre aceasta în înc8eierea de 3edin+ă. în cau ele în care le. procurorul participă c$nd consideră necesar. p%$cu%$%ul e.i%(/ *'0i'ui%ea &au c1'+ a i'te%0e'it 0%eu'a +i' cau5ele +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . ia% *' ca5 +e e.a%/ +e ca5ul *' ca%e i'&ta'-a +i&pu'e alt./)u%a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti )i a +e5bate%il$%./%/ *'cu0ii'-a%ea &a" E. :n ca ul c$nd inculpatul se află în stare de de+inere. p$t%i0it le2ii.area cau ei 3i apelul păr+ilor. după stri. La )e+i'-ele +e 4u+ecat/ ale cel$%lalte i'&ta'-e. iar pre3edintele îi în!$nea ă o copie de pe actul de sesi are a instan+ei. /a 3edin+ele de 9udecată pri"ind alte infrac+iuni. pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului e&te $bli2at$%ie *' t$ate ca5u%ile" ART" 6#: R$lul p%$cu%$%ului ' +e&.ic/%i p%i0it$a%e la i'culpat /a ter!enul de 9udecată.apta )i la pe%&$a'a a%/tat/ *' actul +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei.apta )i pe%&$a'a la ca%e &e %e. pre3edintele "erifică identitatea inculpatului. -i'1'+ &ea(a +e p%$bele a+(i'i&t%ate" Ce%e%ile )i c$'clu5iile p%$cu%$%ului t%ebuie &/ .e%/ e. însă nu!ai după ce s*a stabilit identitatea lor. ART" 63? . e.at să participe la 3edin+ele de 9udecată ale 9udecătoriilor.ea pre"ede pentru infrac+iunea să"$r3ită pedeapsa înc8isorii de 3 ani sau !ai !are ori în cau ele în care unul dintre inculpa+i se află în stare de deten+ie sau în "reuna dintre situa+iile pre"ă ute în art. De a&e(e'ea. exper+ii 3i interpre+ii pre en+i pot fi asculta+i. c$'clu5ii +e acCita%e a i'culpatului &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al" ART" 6#H Obiectul 4u+ec/-ii Eu+ecata &e (/%2i'e)te la . dacă inculpatul cere. '. e.e%cit/ %$lul &/u acti0 *' 0e+e%ea a.pe%-ii %/(1' *' &ala +e )e+i'-/.ti'+e%ea" ART" 6#D =e%i. 171 alin. C$nd actul nu a fost co!unicat./cut cu (ai pu-i' +e 6 5ile *'ai'tea te%(e'ului +e 4u+ecat/" ART" 6#> M/&u%i p%e(e%2/t$a%e p%i0i'+ (a%t$%ii. +in$ndu*se sea!a de dispo i+iile art. )i la . 9udecata se a!$nă. în cau ele în care instan+a de 9udecată a fost sesi ată prin rec8i itoriu. c1'+ c$(u'ica%ea &<a .ie ($ti0ate" C1'+ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/ 'u c$'.pe%-ii )i i'te%p%e-ii Dup/ apelul (a%t$%il$%.el" Martorii. 3 copia actului de sesi are a instan+ei. 8171 3i ur!ătoarele. pre3edintele se încredin+ea ă dacă a pri!it în ter!enul pre"ă ut în art.pe%-il$% )i i'te%p%e-il$%. 4u+ecata &e a(1'/ la ce%e%ea i'culpatului. +up/ ca5.ti'+e%e a p%$ce&ului pe'al. p%$cu%$%ul pu'e. p%e)e+i'tele ce%e (a%t$%il$% p%e5e'-i &/ p/%/&ea&c/ &ala +e )e+i'-/ )i le pu'e *' 0e+e%e &/ 'u &e *'+ep/%te5e . precu! 3i în ca ul în care se dispune înlocuirea pedepsei a!en ii cu cea a înc8isorii.%rocurorul este obli. c8iar dacă nu au fost cita+i sau nu au pri!it cita+ie.l/%ii a+e0/%ului )i a %e&pect/%ii +i&p$5i-iil$% le2ale" P%$cu%$%ul e&te libe% &/ p%e5i'te c$'clu5iile pe ca%e le c$'&i+e%/ *'te(eiate.

l/%ii a+e0/%ului ce%e.ie%ul &/ +ea citi%e actului +e &e&i5a%e a i'&ta'-ei.ie +e . ce%e%i &au p%$pu' e.plic/ i'culpatului *' ce c$'&t/ *'0i'ui%ea ce i &e a+uce" T$t$+at/ l/(u%e)te pe i'culpat cu p%i0i%e la +%eptul pe ca%e *l a%e +e a pu'e *'t%eb/%i c$i'culpa-il$%. ia% *' ce p%i0e)te (a%t$%ii )i e.cep-ii )i ce%e%i P%e)e+i'tele e.ectua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti. +e ceilal-i i'culpa-i )i +e ap/%/t$%ul i'culpatului a c/%ui a&culta%e &e . (i4l$acele p%i' ca%e p$t .plic/ pe%&$a'ei 0/t/(ate c/ &e p$ate c$'&titui pa%te ci0il/ &au c/ p$ate pa%ticipa ca pa%te 0/t/(at/ *' p%$ce&" P%e)e+i'tele *'t%eab/ pe p%$cu%$% )i pe p/%-i +ac/ au +e ./%/ ca ceilal-i &/ .l/ *' &ta%e +e 4u+ecat/" O%+i'ea +e e. +up/ ca%e e. i+e'titatea )i a+%e&a ace&t$%a" P%$cu%$%ul )i p/%-ile p$t ce%e a+(i'i&t%a%ea +e p%$be '$i )i *' cu%&ul ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" ART" 63# O%+i'ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti I'&ta'-a *'cepe e.$%(ulat e./)u%a%e a ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" C1'+ i'culpatul e&te p%e5e't. e.plica-ii *' t$t cu%&ul ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti. c1'+ acea&ta e&te 'ece&a% pe't%u bu'a +e&. .l/ ace&te (i4l$ace. c1'+ &$c$te)te c/ e&te 'ece&a%" ART" 636 A&culta%ea i'culpatului I'&ta'-a p%$ce+ea5/ ap$i la a&culta%ea i'culpatului" I'culpatul e&te l/&at &/ a%ate t$t ce )tie +e&p%e .pe%-il$%. +e pa%tea 0/t/(at/.ectua%ea +e p%$be '$i" ' ca5ul c1'+ &e p%$pu' '$i p%$be. ap$i i &e p$t pu'e *'t%eb/%i +e c/t%e p%e)e+i'te )i ceilal-i (e(b%i ai c$(pletului. l$cul u'+e &e a. c1'+ cau5a &e a.$&t t%i(i& *' 4u+ecat/.L/(u%i%i.cep-ii. e. &cCi(ba%ea $%+i'ii 'u p$ate .ectua%e a actel$% +e ce%ceta%e 4u+ec/t$%ea&c/ e&te cea p%e0/5ut/ *' +i&p$5i-iile cup%i'&e *' p%e5e'ta &ec-iu'e" I'&ta'-a p$ate +i&pu'e u'ele &cCi(b/%i ale $%+i'ii.i %ea&cultat $%i +e c1te $%i e&te 'ece&a%" ART" 637 A&culta%ea c$i'culpa-il$% Dac/ &u't (ai (ul-i i'culpa-i. p%ecu( )i +e a +a e. +e pa%tea ci0il/. t%ebuie &/ &e a%ate .ace" I'&ta'-a %e&pi'2e *'t%eb/%ile ca%e 'u &u't 'ece&a%e *' cau5/" I'culpatul p$ate . i'&ta'-a p$ate +i&pu'e a&culta%ea 0%eu'uia +i't%e i'culpa-i.aptele )i *(p%e4u%/%ile ce u%(ea5/ a .i a+(i'i&t%ate ace&te p%$be.apta pe't%u ca%e a .ace *' p%e5e'-a cel$%lal-i i'culpa-i" C1'+ i'te%e&ul a. (a%t$%il$%. +e pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te. p%ecu( )i +e c/t%e p%$cu%$%.i +i&pu&/ +ec1t +up/ a&culta%ea ace&tuia" ART" 633 'cepe%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti P%e)e+i'tele +i&pu'e ca 2%e. cel$%lalte p/%-i.a-/" . a&culta%ea .pe%-ii.iec/%uia +i't%e ei &e .i +$0e+ite.

+ecla%a-iil$% a'te%i$a%e" C1'+ i'culpatul %e.ie a(1'a%ea cau5ei" Ma%t$%ul a c/%ui lip&/ 'u e&te 4u&ti. +up/ a&culta%ea l$%" I'culpatul p$ate .ie c$'ti'ua%ea 4u+ec/-ii.a(i'e5e *'&c%i&ul. ia% i'&ta'-a p$ate +i&pu'e %e-i'e%ea *'&c%i&ului la +$&a%. 6#T.i a+u& &ilit" Di&p$5i-iile p%e0/5ute *' ali'eatele p%ece+e'te &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5 +e a&culta%e a e.i&t/ c$'t%a5ice%i *'t%e +ecla%a-iile . p1'/ la te%(i'a%ea actel$% +e ce%ceta%e 4u+ec/t$%ea&c/ ca%e &e e.apte &au *(p%e4u%/%i &au c1'+ e. se conse!nea ă întoc!ai în condi+iile pre"ă ute de art.pe%tului &au i'te%p%etului" 5ispo i+iile art. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Dup/ ce (a%t$%ului i &<au pu& *'t%eb/%i +e i'&ta'-/ )i +e p%$cu%$%.Decla%a-iile luate &epa%at &u't citite *' ($+ $bli2at$%iu cel$%lal-i i'culpa-i.ectuea5/ *' )e+i'-a %e&pecti0/" Dac/ i'&ta'-a 2/&e)te .i +i' '$u a&cultat *' p%e5e'-a cel$%lal-i i'culpa-i &au a u'$%a +i't%e ei" ART" 638 Citi%ea +ecla%a-iil$% a'te%i$a%e ale i'culpatului C1'+ i'culpatul 'u<)i (ai a(i'te)te a'u(ite .ace +ecla%a-ii ca%e &u't *' c$'t%a5ice%e cu cele +ate a'te%i$%" Dac/ u'ul &au (ai (ul-i (a%t$%i lip&e&c. put1'+ +a citi%e. inclusi" întrebările adresate acestora de oricare dintre păr+i sau de instan+a de 9udecată. p%e)e+i'tele ce%e ace&tuia e. 8171 * 8170 se aplică în !od corespun ător. i'&ta'-a +i&pu'e citi%ea +ep$5i-iei +ate +e ace&ta *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale )i 0a -i'e &ea(a +e ea la 4u+eca%ea cau5ei" I'&ta'-a +i&pu'e citi%ea +ecla%a-iil$% a'te%i$a%e )i atu'ci c1'+ (a%t$%ul .icat/ p$ate . *' *'t%e2i(e &au *' pa%te. atunci c$nd este ca ul. *' $%i2i'al &au *' c$pie" Dac/ a&culta%ea 0%eu'uia +i't%e (a%t$%i 'u (ai e&te p$&ibil/. ale !artorilor ori ale altor persoane audiate în cau ă.u5/ &/ +ea +ecla%a-ii. 3'771 5eclara+iile inculpa+ilor. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e ($ti0at . el e&te *'t%ebat +e pa%tea ca%e l<a p%$pu& )i ap$i +e celelalte p/%-i" Ma%t$%ul ca%e p$&e+/ u' *'&c%i& *' le2/tu%/ cu +ep$5i-ia . la +i&p$5i-ia i'&ta'-ei.pe%tului &au i'te%p%etului I'&ta'-a t%ece ap$i la a&culta%ea (a%t$%il$% p$t%i0it a%t" 636 )i 638. 300. i'&ta'-a +i&pu'e citi%ea +ecla%a-iil$% pe ca%e ace&ta le<a +at a'te%i$%" ART" 63: A&culta%ea cel$%lalte p/%-i Dup/ a&culta%ea i'culpatului &e p%$ce+ea5/ la a&culta%ea cel$%lalte p/%-i" Di&p$5i-iile a%t" 633 < 637 )i 638 ali'" # &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i la a&culta%ea ace&t$%a" ART" 63H A&culta%ea (a%t$%ului./cut/ p$ate &/<l citea&c/ *' i'&ta'-/" P%$cu%$%ul )i p/%-ile au +%eptul &/ e. .plica-ii. e. ART" 63D M/&u%i p%i0it$a%e la (a%t$%i Ma%t$%ii a&culta-i %/(1' *' &al/./cute +e i'culpat *' i'&ta'-/ )i cele +ate a'te%i$%.

+i&pu'e.ie a(1'a%ea ei" ART" 663 Ce%ceta%ea pe'al/ e.ectuat ce%ceta%e pe'al/ +e u' alt $%2a' +ec1t cel c$(pete't. lu1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$%.ie a+(i'i&t%at/" ART" 66? P%e5e'ta%ea (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/ C1'+ *' cau5a &upu&/ 4u+ec/-ii e. p$ate +i&pu'e %et%a2e%ea l$% &au a u'$%a +i't%e ei. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e ca (a%t$%ii &/ 'u . i'&ta'-a.ace c$(pleta%ea ace&teia +ec1t cu (a%e *'t1%5ie%e" . *' 0e+e%ea %eau+ie%ii $%i a c$'. i!ediat după ră!$nerea definiti"ă a 8otăr$rii la pri!a instan+ă sau în cel !ult ( ile de la pronun+area 8otăr$rii de către instan+a de recurs.aptei *'t%<$ alt/ i'. .i&t/ (i4l$ace (ate%iale +e p%$b/.ie 4u+eca%ea cau5ei *' c$'ti'ua%e. a+uce%ea )i p%e5e'ta%ea ace&t$%a" ART" 66# A(1'a%ea pe't%u p%$be '$i Dac/ +i' ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/ %e5ult/ c/ pe't%u l/(u%i%ea . +i' &ala +e )e+i'-/.ie a&culta-i. :n ca ul în care inculpatul este arestat.%ac-iu'e pe't%u ca%e ce%ceta%ea pe'al/ a% . +ac/ e&te 'ece&a%.%u't/%ii l$%" I'&ta'-a. ART" 666 Re&titui%ea pe't%u c$(pleta%ea u%(/%i%ii ' t$t cu%&ul 4u+ec/-ii i'&ta'-a &e p$ate +e&e&i5a )i %e&titui +$&a%ul p%$cu%$%ului.i %e0e'it altui $%2a' +e ce%ceta%e" :!potri"a 8otăr$rii de desesi are se poate face recurs de către procuror 3i de orice persoană ale cărei interese au fost "ătă!ate prin 8otăr$re.'ece&a%.iciu &au la ce%e%e.ac/ aplica%ea a%t" 666. +up/ ce a&cult/ p%$cu%$%ul )i p/%-ile.ectuat/ +e u' $%2a' 'ec$(pete't C1'+ &e c$'&tat/ *'ai'te +e te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti c/ *' cau5a &upu&/ 4u+ec/-ii &<a e. p$ate *'cu0ii'-a pleca%ea (a%t$%il$% +up/ a&culta%ea l$%" ART" 63> Re'u'-a%ea la (a%t$%i P%$cu%$%ul )i p/%-ile p$t %e'u'-a la (a%t$%ii pe ca%e i<au p%$pu&" Dup/ pu'e%ea *' +i&cu-ie a %e'u'-/%ii. 5osarul este tri!is procurorului. i'&ta'-a &e +e&e&i5ea5/ )i %e&tituie cau5a p%$cu%$%ului. +i' $. i'&ta'-a +i&pu'e . p$ate +i&pu'e ca acea p%$b/ &/ 'u (ai .aptel$% &au *(p%e4u%/%il$% cau5ei e&te 'ece&a%/ a+(i'i&t%a%ea u'$% p%$be '$i )i +ac/ 'u e&te ca5ul &/ . +ac/ au+ie%ea 'u (ai e&te 'ece&a%/" Dac/ *' cu%&ul ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti a+(i'i&t%a%ea u'ei p%$be a'te%i$% a+(i&/ apa%e i'util/. ca%e p%$ce+ea5/ p$t%i0it a%t" 3:D ali'" #" Cau5a 'u &e %e&tituie atu'ci c1'+ c$'&tata%ea p%e0/5ut/ *' ali'eatul p%ece+e't a%e l$c +up/ *'cepe%ea +e5bate%il$% &au c1'+ i'&ta'-a *' u%(a ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti &cCi(b/ *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ a . i'&ta'-a. dosarul "a fi tri!is procurorului după 9udecarea recursului î!potri"a înc8eierii pri"ind arestarea pre"enti"ă. c1'+ +i' a+(i'i&t%a%ea p%$bel$% &au +i' +e5bate%i %e5ult/ c/ u%(/%i%ea pe'al/ 'u e&te c$(plet/ )i c/ *' .a-a i'&ta'-ei 'u &<a% putea .

i'&ta'-a e.%ac-iu'i &<a p%$'u'-at a'te%i$% $ C$t/%1%e +e. p%$'u'-1'+ $ '$u/ C$t/%1%e *' %ap$%t cu t$ate actele ca%e i't%/ *' c$'-i'utul i'.apte p%e0/5ute +e le2ea pe'al/. i'&ta'-a %eu'e)te cau5a cu aceea *' ca%e &<a +at C$t/%1%ea +e.I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ a%ate ($ti0ele pe't%u ca%e. ca%e i't%/ *' c$'-i'utul i'.ti'+e%ea.i'iti0/.ie la t%i(ite%ea ei la p%$cu%$% p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't" Di&p$5i-iile a%t" 668 ali'" 6 &u't aplicabile *' ($+ c$%e&pu'5/t$%.ti'+e%ea ac-iu'ii pe'ale pe't%u alte acte (ate%iale Dac/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e +e&c$pe%/ *' &a%ci'a i'culpatului +ate cu p%i0i%e )i la alte acte (ate%iale.ii'-ea5/ C$t/%1%ea a'te%i$a%/" I'&ta'-a e&te $bli2at/.%ac-iu'ii )i +e&. . +ac/ %e-i'e cau5a &p%e 4u+ecat/. p%$cu%$%ul p$ate ce%e e. +up/ ca5. &/ pu'/ *' +i&cu-ie actele cu p%i0i%e la ca%e &<a +i&pu& e. $ a+(ite )i@ aA +ac/ p%$cu%$%ul +ecla%/ c/ pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/. p%$ce+ea5/ la 4u+eca%ea cau5ei )i cu p%i0i%e la acea&t/ i'.apte C1'+ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e +e&c$pe%/ *' &a%ci'a i'culpatului +ate cu p%i0i%e la &/01%)i%ea u'ei alte . a +i&pu& %e&titui%ea.ie la %e&titui%ea cau5ei p%$cu%$%ului p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 666.ti'+e +i' $. i'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ pu'/ *' +i&cu-ie '$ua *'ca+%a%e )i &/ at%a2/ ate'-ia i'culpatului c/ a%e +%eptul &/ cea%/ l/&a%ea cau5ei (ai la u%(/ &au e0e'tual a(1'a%ea 4u+ec/-ii. i'+ic1'+ t$t$+at/ .i'iti0/. pe't%u a<)i p%e2/ti ap/%a%ea" ART" 668 E.%ac-iu'ii *' *'t%e2ul ei.ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al cu p%i0i%e la alte pe%&$a'e .apt/. ia% c1'+ i'&ta'-a 2/&e)te ce%e%ea *'te(eiat/.%ac-iu'ea pe't%u ca%e e&te t%i(i& *' 4u+ecat/.ti'+e ac-iu'ea pe'al/ cu p%i0i%e )i la ace&te acte )i p%$ce+ea5/. .%ac-iu'ii pe't%u ca%e a . *' 0e+e%ea c$(plet/%ii u%(/%i%ii pe'ale" Dac/ cu p%i0i%e la u'ele +i' actele ca%e i't%/ *' c$'-i'utul aceleia)i i'. e.ti'+e%ii p%$ce&ului pe'al &au p$ate +i&pu'e t%i(ite%ea la p%$cu%$%" Dac/ p%$cu%$%ul 'u pa%ticip/ la 4u+ecat/ )i &u't *'t%u'ite c$'+i-iile p%e0/5ute *' ali'" #.aptele )i *(p%e4u%/%ile ce u%(ea5/ a .$&t t%i(i& *' 4u+ecat/.iciu p%$ce&ul pe'al )i p%$ce+ea5/ . i'&ta'-a p$ate %e0e'i a&up%a e. . +a% ce%e t%i(ite%ea cau5ei la p%$cu%$% *' c$'+i-iile a%t" 666. ia% *' ca5 +e t%i(ite%e la p%$cu%$% &e aplic/ +i&p$5i-iile a%t" 663 ali'" 6 )i 7" ART" 66H E.%ac-iu'eB bA +ac/ p%$cu%$%ul +ecla%/ c/ 'u pu'e *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/.ie la 4u+eca%ea i'.i c$'&tatate )i p%i' ce a'u(e (i4l$ace +e p%$b/" Di&p$5i-iile a%t" 663 ali'" 6 )i 7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 667 !cCi(ba%ea *'ca+%/%ii 4u%i+ice Dac/ *' cu%&ul 4u+ec/-ii &e c$'&i+e%/ c/ *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ +at/ .ie la 4u+eca%ea cau5ei.i &cCi(bat/. . p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't.aptei p%i' actul +e &e&i5a%e u%(ea5/ a .ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al )i *' ce p%i0e)te acea&t/ . p%i' *'cCeie%e.ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al pe't%u alte . i'&ta'-a./c1'+ aplica-ia *' ce p%i0e)te *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ )i a +i&p$5i-iil$% a%t" 667" ' ca5 +e %e&titui%e &e aplic/ +i&p$5i-iile a%t" 663 ali'" 6 )i 7" ART" 66: E. a01'+ le2/tu%/ cu i'.

ectuat c$(plet/%ile ce%ute. cu p%i0i%e la pe%&$a'ele *' p%i0i'-a c/%$%a &<a +i&pu& %e&titui%ea cau5ei &au t%i(ite%ea +$&a%ului la p%$cu%$%" C$nd inculpatul este arestat. 'u i &e p$t pu'e *'t%eb/%i" Dac/ i'culpatul %ele0/ . p%e)e+i'tele +ecla%/ te%(i'at/ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/" ART" 67? De5bate%ile )i $%+i'ea *' ca%e &e +/ cu01'tul Dup/ te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti &e t%ece la +e5bate%i. a&up%a (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ p%e0/5ute *' a%t" ##6 )i ##7 +i' C$+ul pe'al. %rocurorul procedea ă potri"it dispo i+iilor art. c1'+ &e +e&c$pe%/ +ate cu p%i0i%e la pa%ticipa%ea )i a u'ei alte pe%&$a'e la &/01%)i%ea .$%(ulat ce%e%i '$i pe't%u c$(pleta%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" Dac/ 'u &<au . p%e)e+i'tele *'t%eab/ pe p%$cu%$% )i pe p/%-i +ac/ (ai au +e +at e.i *'t%e%upte" 't%e%upe%ea 'u p$ate .' cu%&ul 4u+ec/-ii. 666 )i 668 )i +e t%i(ite%e a +$&a%ului la p%$cu%$% *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 66: )i 66H. p/%-ii ci0ile.apte &au *(p%e4u%/%i '$i. e&e'-iale pe't%u &$lu-i$'a%ea cau5ei.$&t %e&pi'&e.plica-ii $%i +e . $%i +ac/ &< au e.i (ai (a%e +e 8 5ile" ART" 67# Ulti(ul cu01't al i'culpatului P%e)e+i'tele *'ai'te +e a *'cCeia +e5bate%ile +/ ulti(ul cu01't i'culpatului pe%&$'al" ' ti(pul *' ca%e i'culpatul a%e ulti(ul cu01't.apte p%e0/5ute +e le2ea pe'al/ +e c/t%e $ alt/ pe%&$a'/. 1((. p/%-ii %e&p$'&abile ci0il(e'te )i i'culpatului" P%e)e+i'tele p$ate +a cu01'tul )i *' %eplic/. +a% *' le2/tu%/ cu . +1'+u<&e cu01'tul *' u%(/t$a%ea $%+i'e@ p%$cu%$%ului.apta i'culpatului. 1(1 3i 1(9.$%(ulat ce%e%i &au +ac/ ce%e%ile . p/%-ii 0/t/(ate. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 66D Di&p$5i-ii p%i0i'+ (/&u%ile p%e0e'ti0e. i'&ta'-a +i&pu'e %elua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti" ART" 673 C$'clu5ii &c%i&e I'&ta'-a.ti'+e%ea p%$ce&ului pe'al cu p%i0i%e la acea pe%&$a'/" Dac/ i'&ta'-a 2/&e)te ce%e%ea *'te(eiat/. c1'+ &$c$te)te 'ece&a%. $ a+(ite )i p%$ce+ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 66:. +up/ *'cCi+e%ea +e5bate%il$%. i'&ta'-a +i&pu'e a&up%a (/&u%il$% p%e0e'ti0e. p$ate ce%e p/%-il$%. &/ +epu'/ c$'clu5ii &c%i&e" .$%(ulate au . %e&pect1'+u<&e aceea)i $%+i'e" P%e)e+i'tele a%e +%eptul &/ *'t%e%up/ pe cei ca%e au cu01'tul. +e &i2u%a'-/ )i a&i2u%/t$%ii ' ca5u%ile +e %e&titui%e p$t%i0it a%t" 663. +ac/ *' &u&-i'e%ile l$% +ep/)e&c li(itele cau5ei ce &e 4u+ec/" Pe't%u ($ti0e te(ei'ice +e5bate%ile p$t . p%$cu%$%ul p$ate ce%e e.aptei p%e0/5ute +e le2ea pe'al/ pu&/ *' &a%ci'a i'culpatului &au +ate cu p%i0i%e la &/01%)i%ea u'ei . instan+a tri!ite dosarul la procuror cu cel pu+in 8 ile înainte de expirarea !andatului de arestare. a&up%a (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii. ART" 66> Te%(i'a%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti 'ai'te +e a +ecla%a te%(i'at/ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/.

c$'&tituie i'.ace )i aplica%ea a%t" #D9# ali'" 6 +i' C$+ul pe'al" Dac/ i'&ta'-a a +i&pu& *'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'ale.ie luat/. cCeltuielil$% 4u+icia%e. a&up%a &tabili%ii pe+ep&ei.iec/%ei cCe&tiu'i" P%e)e+i'tele *)i &pu'e p/%e%ea cel +i' u%(/" ART" 677 Relua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti &au a +e5bate%il$% Dac/ *' cu%&ul +elibe%/%ii i'&ta'-a 2/&e)te c/ $ a'u(it/ *(p%e4u%a%e t%ebuie l/(u%it/ )i c/ e&te 'ece&a%/ %elua%ea ce%cet/%ii 4u+ec/t$%e)ti. a&up%a (/&u%il$% p%e0e'ti0e )i a&i2u%/t$%ii. 1 lit.i&te'-ei . p%ecu( )i a&up%a $%ic/%ei alte p%$ble(e p%i0i'+ 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" T$-i (e(b%ii c$(pletului +e 4u+ecat/ au *'+at$%i%ea &/<)i &pu'/ p/%e%ea a&up%a . cCia% +ac/ 'u au .$&t ce%ute +e i'&ta'-/" !ec-iu'ea II Delibe%a%ea )i C$t/%1%ea i'&ta'-ei ART" 676 Obiectul +elibe%/%ii C$(pletul +e 4u+ecat/ +elibe%ea5/ (ai *'t1i a&up%a cCe&tiu'il$% +e .%ac-iu'e./ptuit$%ului. $ +at/ cu acCita%ea .aptei )i 0i'$0/-iei . i'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' aceea)i &e'ti'-/ )i a&up%a ac-iu'ii ci0ile" C$nd ac8itarea s*a pronun+at pentru ca ul pre"ă ut în art.i&t/ ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #? lit" b9#A.$&t &/01%)it/ +e i'culpat" AcCita%ea &au *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al &e p%$'u'-/ p$t%i0it a%t" ## pct" 3" C1'+ i'&ta'-a a c$'&tatat c/ e. c$'+a('a%ea.P%$cu%$%ul )i p/%-ile p$t +epu'e c$'clu5ii &c%i&e. b71< ori pentru că instan+a a constatat existen+a unei cau e care înlătură caracterul penal al . acCita%ea &au *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al" C$'+a('a%ea &e p%$'u'-/ +ac/ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ .ace aplica%ea a%t" ># +i' C$+ul pe'al" ART" 67: Re5$l0a%ea ac-iu'ii ci0ile ' ca5 +e c$'+a('a%e. +up/ ca5.apta e. %epu'e cau5a pe %$l" Dac/ l/(u%i%ea acelei *(p%e4u%/%i &e p$ate . p%ecu( )i a&up%a c$(put/%ii %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0e" C$(pletul +e 4u+ecat/ +elibe%ea5/ )i a&up%a %epa%/%ii pa2ubei p%$+u&e p%i' i'. +ac/ e&te p$&ibil. (i4l$acel$% (ate%iale +e p%$b/.%ac-iu'e )i a .ace 'u(ai p%i' %elua%ea +e5bate%il$%.apt )i ap$i a&up%a cCe&tiu'il$% +e +%ept" Delibe%a%ea p$a%t/ a&up%a e.i&t/. &au *' alt/ )e+i'-/ *' c$'ti'ua%e" ART" 678 Re5$l0a%ea ac-iu'ii pe'ale I'&ta'-a C$t/%/)te p%i' &e'ti'-/ a&up%a *'0i'ui%ii a+u&e i'culpatului. i'&ta'-a $ 0a pu'e *' +i&cu-ie *' aceea)i )e+i'-/. $ +at/ cu *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al . 10 alin. p%$'u'-1'+. acCita%e &au *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al. a&up%a (/&u%ii e+ucati0e $%i (/&u%ii +e &i2u%a'-/ c1'+ e&te ca5ul &/ .

F$t/%1%ea p%$'u'-at/ *' ca5ul ali'eatel$% p%ece+e'te cu p%i0i%e la a%e&ta%ea i'culpatului e&te e. $%i c1'+ p%$'u'-/ *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al pe't%u 0%eu'ul +i' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #? lit" . i'&ta'-a +i&pu'e pu'e%ea +e *'+at/ *' libe%tate a i'culpatului a%e&tat p%e0e'ti0" De a&e(e'ea. i'&ta'-a +i&pu'e pu'e%ea +e *'+at/ *' libe%tate a i'culpatului a%e&tat p%e0e'ti0.ecut/%ii $%i cu &u&pe'+a%ea e.ale cu durata pedepsei pronun+ate.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale în ca urile pre"ă ute în art. c8iar dacă nu există constituire de parte ci"ilă. Nu p$t . atu'ci c1'+ p%$'u'-/@ aA $ pe+eap&/ cu *'cCi&$a%e cel (ult e2al/ cu +u%ata %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0eB bA $ pe+eap&/ cu *'cCi&$a%e. 3 )i 6 i'culpatul e&te pu& *' libe%tate.ii ci"ile.$&t &/01%)it/ +e i'culpat" I'&ta'-a pe'al/ 'u &$lu-i$'ea5/ ac-iu'ea ci0il/ c1'+ p%$'u'-/ acCita%ea pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" #? lit" bA.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale.a la repararea pa.ecut/%ii &ub &up%a0e2Ce%e &au cu e. !en+inerea sau re"ocarea !ăsurii arestării inculpatului. cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e. ' ca5 +e acCita%e &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al. i'&ta'-a c$(u'ic/ acea&ta a+(i'i&t%a-iei l$cului +e +e-i'e%e" &nculpatul conda!nat de pri!a instan+ă 3i aflat în stare de de+inere este liberat de îndată ce durata re+inerii 3i a arestării de"in e. iar în celelalte ca uri nu!ai cu pri"ire la restituirea lucrului. . $%i 'u a . p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' a%t" #D> < #>6" ART" 68? M/&u%i cu p%i0i%e la &ta%ea +e libe%tate &nstan+a are obli. /iberarea se dispune de ad!inistra+ia locului de de+inere. se pronun+ă asupra reparării pa. *' ca5ul c1'+ %e5$l0a%ea p%ete'-iil$% ci0ile a% p%$0$ca *'t1%5ie%ea &$lu-i$'/%ii ac-iu'ii pe'ale" 6#T.i ac$%+ate +e&p/2ubi%i ci0ile *' ca5ul c1'+ acCita%ea &<a p%$'u'-at pe't%u c/ . 17. desfiin+area totală sau par+ială a unui înscris 3i restabilirea situa+iei anterioare să"$r3irii infrac+iunii. instan+a poate obli. 308 #e ol"area separată a ac+iunii ci"ile &nstan+a.ecuta%e la l$cul +e (u'c/B cA a(e'+aB d< o !ăsură educati"ă.a+ia ca prin 8otăr$re să se pronun+e cu pri"ire la luarea.apta i(putat/ 'u e. ART" 67> CCeltuielile 4u+icia%e I'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' C$t/%1%e )i a&up%a cCeltuielil$% 4u+icia%e. de3i 8otăr$rea nu este definiti"ă. potri"it le.faptei sau pentru că lipse3te "reunul dintre ele!entele constituti"e ale infrac+iunii.i&t/.A )i 4A" ART" 67H Re5$l0a%ea &epa%at/ a ac-iu'ii ci0ile I'&ta'-a p$ate +i&pu'e +i&4u'2e%ea ac-iu'ii ci0ile )i a(1'a%ea 4u+ec/%ii ace&teia *'t%<$ alt/ )e+i'-/.ecut$%ie" C1'+ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' ali'" #.

$ e. C1'+ *' cu%&ul u%(/%i%ii pe'ale &au al 4u+ec/-ii.pu'e%e )i +i&p$5iti0ul" ART" 688 C$'-i'utul p/%-ii i't%$+ucti0e Pa%tea i't%$+ucti0/ cup%i'+e (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 6?8" C1'+ &<a %e+actat $ *'cCeie%e +e )e+i'-/. i'&ta'-a 0a +i&pu'e %e&titui%ea &u(ei +epu&e +%ept cau-iu'e. care "a cuprinde !en+iunile pre"ă ute în art.aptei ce . pa%tea i't%$+ucti0/ &e li(itea5/ 'u(ai la u%(/t$a%ele (e'-iu'i@ +e'u(i%ea i'&ta'-ei ca%e a 4u+ecat cau5a.ace $biectul *'0i'ui%ii. p%ecu( )i 'u(ele )i p%e'u(ele (e(b%il$% c$(pletului +e 4u+ecat/. +ac/ a&e(e'ea (/&u%i 'u au . &e (e'-i$'ea5/ )i 2%a+ul ace&tuia" ART" 68: C$'-i'utul e. . p%ecu( )i *'ca+%a%ea 4u%i+ic/ +at/ ace&teia p%i' actul +e &e&i5a%eB . *'0i'uitul &au i'culpatul a .ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii *'t%<$ *'cCi&$a%e (ilita%/" ART" 683 Ab%$2at" ART" 686 M/&u%i p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile I'&ta'-a. i'&ta'-a (ilita%/ p%i' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e &e p%$'u'-/ )i a&up%a e. p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' a%t" 6?8. 100 alin. ale p%$cu%$%ului )i ale 2%e. îndată după pronun+area 8otăr$rii. cu a%/ta%ea ti(pului )i l$cului u'+e a .a-a i'&ta'-ei ci0ile *' te%(e' +e 6? +e 5ile +e la %/(1'e%ea +e.ecuta%ea *'t%<$ *'cCi&$a%e (ilita%/ ' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" :3 +i' C$+ul pe'al.ie%ului.$&t 4u+ecat/ cau5a. (/&u%ile a&i2u%/t$%ii &e (e'-i'" Ace&te (/&u%i *'cetea5/ +e +%ept +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ 'u i't%$+uce ac-iu'e *' . o copie după dispo iti" sau extras. *' ca5u%ile p%e0/5ute +e le2e" Di&p$5i-iile a%t" #:?98 ali'" 8 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 68# E. 3.:n acest scop i se co!unică.$&t libe%at p%$0i5$%iu pe cau-iu'e. l$cul u'+e a . *' ca5ul c1'+ a+(ite ac-iu'ea ci0il/.i'iti0/ a C$t/%1%ii" ART" 687 Cup%i'&ul C$t/%1%ii F$t/%1%ea p%i' ca%e i'&ta'-a pe'al/ &$lu-i$'ea5/ .ecut$%ii" C1'+ i'&ta'-a 'u &<a p%$'u'-at a&up%a ac-iu'ii ci0ile p$t%i0it a%t" 67: ali'" ulti(.pu'e%ii E./c1'+u<&e (e'-iu'e c/ celelalte +ate au . +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii.$'+ul cau5ei t%ebuie &/ c$'-i'/ $ pa%te i't%$+ucti0/.pu'e%ea t%ebuie &/ cup%i'+/@ aA +atele p%i0i'+ i+e'titatea p/%-il$%B bA +e&c%ie%ea .$&t t%ecute *' *'cCeie%ea +e )e+i'-/" ' C$t/%1%ile i'&ta'-el$% (ilita%e t%ebuie &/ &e i'+ice )i 2%a+ul (ilita% al (e(b%il$% c$(pletului +e 4u+ecat/ )i al p%$cu%$%ului" C1'+ i'culpatul e&te (ilita%.$&t &/01%)it/. e.a(i'ea5/ p$t%i0it a%t" #:6 )i u%(/t$a%ele 'ece&itatea lu/%ii (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii p%i0i'+ %epa%a-iile ci0ile.$&t luate a'te%i$%" Di&p$5i-iile +i' C$t/%1%e p%i0i'+ lua%ea (/&u%il$% a&i2u%/t$%ii &u't e.

70 pri"itoare la persoana inculpatului. indic$ndu*se.ace (e'-iu'e c/ pe%&$a'a c$'+a('at/ e&te lip&it/ +e +%eptu%ile a%/tate *' a%t" H# +i' C$+ul pe'al. e. cu a%/ta%ea te%(e'ului *' ca%e p$ate . +up/ ca5. dispo iti"ul "a !en+iona dacă cel conda!nat "a executa pedeapsa în unitatea unde î3i desfă3oară acti"itatea sau la altă unitate. C$nd instan+a face aplicarea art. 1 din Codul penal. ti(pul ce &e +e+uce +i' pe+eap&a p%$'u'-at/ )i actele +i' ca%e %e5ult/ +u%ata ace&teia" Dac/ i'&ta'-a %e-i'e *' &a%ci'a i'culpatului 'u(ai $ pa%te +i' .apt pe ca%e &e &p%i4i'/ &$lu-ia +at/ *' cau5/" ' ca5 +e c$'+a('a%e.ic/ &$lu-iile +ate *' cau5/" ART" 68H C$'-i'utul +i&p$5iti0ului 5ispo iti"ul trebuie să cuprindă datele pre"ă ute în art.apta &au . la care trebuie să se supună conda!natul. 8171 din Codul penal.8ere pre"ă ute în art.i e./cut *' )e+i'-/ public/" ART" 68D P%$'u'-a%ea +i&p$5iti0ului C$t/%1%ii Di&p$5iti0ul C$t/%1%ii &e p%$'u'-/ p$t%i0it a%t" 6#? ali'" #" Dup/ p%$'u'-a%e.ecuta%e la l$cul +e (u'c/. solu+ia dată de instan+ă cu pri"ire la infrac+iune.cA a'ali5a p%$bel$% ca%e au &e%0it ca te(ei pe't%u &$lu-i$'a%ea latu%ii pe'ale a cau5ei. cau a pe care se înte!eia ă potri"it art. dispo iti"ul "a !en+iona !ăsurile de supra"e.a+iile stabilite de instan+ă potri"it art. ci%cu(&ta'-ele a2%a0a'te &au ate'ua'te. iar în ca de ac8itare sau de încetare a procesului penal.apt/ %e-i'ut/ +e i'&ta'-/ *' &a%ci'a i'culpatului. Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ (ai cup%i'+/.ieca%e . 8173 alin. denu!irea acesteia 3i textul de le. pe +u%ata p%e0/5ut/ *' acela)i a%tic$l" Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ cup%i'+/ t$t+eau'a (e'-iu'ea c/ C$t/%1%ea e&te &upu&/ apelului &au. 3 din Codul penal.e%citat )i (e'-i$'a%ea +atei c1'+ C$t/%1%ea a . +up/ ca5.ubei !ateriale 3i a daunelor !orale.$&t *'l/tu%ate. p%e)e+i'tele e. p%ecu( )i a'ali5a $%ic/%$% ele(e'te +e . %ecu%&ului. c1t )i a cel$% ca%e au .i&c/%iiB . . 8173 alin.aptele ce . cele C$t/%1te +e i'&ta'-/ cu p%i0i%e la@ aA +e+uce%ea %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0e.pu'e%ea t%ebuie &/ (ai cup%i'+/ .A %e5$l0a%ea $%ic/%ei alte p%$ble(e p%i0i'+ 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" C1'+ i'&ta'-a p%$'u'-/ pe+eap&a *'cCi&$%ii &au pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e. 8177 din Codul penal. în ca de conda!nare. %ecu%&" .$%(ea5/ $biectul *'0i'ui%ii. &e 0a a%/ta *' C$t/%1%e pe't%u ca%e a'u(e .apte &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea )i pe't%u ca%e *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al &au acCita%eaB +A a%/ta%ea te(eiu%il$% +e +%ept ca%e 4u&ti. &ta%ea +e %eci+i0/.$&t p%$'u'-at/ )i c/ p%$'u'-a%ea &<a . 11. precu! 3i solu+ia dată cu pri"ire la repararea pa.plic/ p/%-il$% p%e5e'te c/ p$t +ecla%a apel &au.ecutat/ *' ace&t ($+B bA (/&u%ile p%e0e'ti0eB cA (/&u%ile a&i2u%/t$%iiB +A cCeltuielile 4u+icia%eB eA %e&titui%ea luc%u%il$% ce 'u &u't &upu&e c$'.$%(a )i 2%a+ul +e 0i'$0/-ie. +up/ ca5. i'+ic1'+u<&e pa%tea +i' pe+eap&/ e.e în care se încadrea ă. C$nd instan+a face aplicarea art. ($ti0a%ea &$lu-iei cu p%i0i%e la latu%a ci0il/ a cau5ei. *' C$t/%1%e &e . precu! 3i obli.

copia dispo iti"ului 8otăr$rii se co!unică ad!inistra+iei locului de de+inere.%ac-iu'ile c$'t%a $%+i'ii )i +i&cipli'ei (ilita%e &a'c-i$'ate +e le2e cu pe+eap&a *'cCi&$%ii +e cel (ult 3 a'iB cA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB d< sentin+ele pronun+ate de sec+ia penală a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie2 .%ac-iu'ile (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aAB bA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e t%ibu'alele (ilita%e p%i0i'+ i'. c1t )i la p%$'u'-a%e" &nculpatului de+inut sau aflat în "reuna dintre situa+iile pre"ă ute în art. i se co!unică copia dispo iti"ului 8otăr$rii. 171 alin.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e.ace cu'$&cut celui c$'+a('at (/&u%ile +e &up%a0e2Ce%e la ca%e e&te &upu& )i $bli2a-iile pe ca%e t%ebuie &/ le %e&pecte" Dac/ i'culpatul 'u e&te p%e5e't )i i'&ta'-a ap%ecia5/ c/ 'u e&te 'ece&a%/ cCe(a%ea lui.%ac-iu'ile (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA )i i'.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e $%i la e. '.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/. .ART" 68> Obli2a-ii ale i'&ta'-ei *' ca5 +e c$'+a('a%e cu &u&pe'+a%ea e.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e. p%e)e+i'tele at%a2e ate'-ia celui c$'+a('at a&up%a +i&p$5i-iil$% a c/%$% 'e%e&pecta%e a%e ca u%(a%e %e0$ca%ea &u&pe'+/%ii &au a e.ace $ c$(u'ica%e &c%i&/.ecuta%e a+uce acea&ta la cu'$)ti'-/ u'it/-ii u'+e c$'+a('atul *)i +e&. *' ca%e i &e at%a2e ate'-ia p$t%i0it ali'eatului p%ece+e't" ' t$ate ca5u%ile *' ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/" ' ca5ul &u&pe'+/%ii e.i atacate cu apel@ aA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii p%i0i'+ i'. i'&ta'-a +e e.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ ' ca5 +e c$'+a('a%e la pe+eap&a *'cCi&$%ii cu &u&pe'+a%ea c$'+i-i$'at/ a e. )i $%2a'ului +e p$li-ie +i' l$calitatea u'+e +$(icilia5/ c$'+a('atul" ART" 6:? C$(u'ica%ea C$t/%1%ii C$pii +e pe +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii &e c$(u'ic/ p/%-il$% ca%e au lip&it at1t la 4u+ecat/.ecut/%ii pe+ep&ei &au cu &u&pe'+a%ea e. Dup/ %e+acta%ea C$t/%1%ii.ecut/%ii pe+ep&ei $%i cu &u&pe'+a%ea e. p%e)e+i'tele .i atacate cu apel" Nu p$t . ia% *' ca5ul &u&pe'+/%ii e./)$a%/ acti0itatea.ecut/%ii pe+ep&ei &au cu e. 5e ase!enea. i'culpa-il$% p%e0/5u-i *' ali'eatul p%ece+e't li &e c$(u'ic/ c$pii +e pe acea&ta" CAP" 6 CĂILE DE ATAC ORDINARE !ec-iu'ea I Apelul ART" 6:# F$t/%1%ile &upu&e apelului !e'ti'-ele p$t . care a lipsit de la pronun+area 8otăr$rii.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e.

eA &e'ti'-ele +e +e5i'0e&ti%e" 'cCeie%ile +ate *' p%i(/ i'&ta'-/ p$t . (ilita% cu te%(e' %e+u&. *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ )i latu%a ci0il/B bA i'culpatul. ia% ace&ta e&te $bli2at &/<l %e&tituie +up/ e. c1t )i la p%$'u'-a%e.A )i +e c/t%e %ep%e5e'ta'tul le2al.e%cite calea +e atac $%+i'a%/ a apelului )i *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ a p%$ce&ului" ART" 6:6 Te%(e'ul +e +ecla%a%e a apelului Te%(e'ul +e apel e&te +e #? 5ile.$&t +ate +up/ p%$'u'-a%ea &e'ti'-ei" ART" 6:3*A Pe%&$a'ele ca%e p$t . )i +e c/t%e &$-ul ace&tuia" <<<<<<<<<<<<< *A Cu%tea C$'&titu-i$'al/. ca%e au lip&it +e la p%$'u'-a%e. p%ecu( )i pe't%u i'culpatul +e-i'ut $%i pe't%u i'culpatul (ilita% *' te%(e'. *' cau5ele *' ca%e ac-iu'ea pe'al/ &e pu'e *' (i)ca%e la pl1'2e%ea p%ealabil/./cut )i *(p$t%i0a *'cCeie%il$%. i'culpatul p$ate +ecla%a apel )i *' ce p%i0e)te te(eiu%ile acCit/%ii &au *'cet/%ii p%$ce&ului pe'alB cA pa%tea 0/t/(at/. $%i pe't%u i'culpatul i'te%'at *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e &au *'t%<u' i'&titut (e+ical<e+ucati0. ia% pe't%u i'culpat. ele0 al u'ei i'&titu-ii (ilita%e +e *'0/-/(1't. p%i' Deci5ia '%" #?? +i' > (a%tie 3??7 a c$'&tatat. i'te%p%etul )i ap/%/t$%ul. %e5e%0i&t c$'ce't%at. *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ )i latu%a ci0il/" (p$t%i0a &e'ti'-ei +e acCita%e &au +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al.ace apel P$t . +a% 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/B +A pa%tea ci0il/ )i pa%tea %e&p$'&abil/ ci0il(e'te.A $%ice pe%&$a'/ ale c/%ei i'te%e&e le2iti(e au .pi%a%ea te%(e'ului +e apel" Pe't%u pa%tea ca%e a . i'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ t%i(it/ +e *'+at/ +$&a%ul p%$cu%$%ului.i +ecla%at pe't%u pe%&$a'ele p%e0/5ute la lit" bA < . p%i' Deci5ia '%" 7D3 +i' > '$ie(b%ie 3??7 a c$'&tatat c/ +i&p$5i-iile a%t" 6:3 ali'" # lit" +A +i' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/ &u't 'ec$'&titu-i$'ale *' (/&u%a *' ca%e 'u pe%(it p/%-ii ci0ile )i p/%-ii ci0il(e'te %e&p$'&abile &/ e.el" Pe't%u p%$cu%$%.i atacate cu apel 'u(ai $ +at/ cu . +a% 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/I +i' cup%i'&ul a%t" 6:3 ali'" # lit" cA +i' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/. te%(e'ul cu%2e +e la c$(u'ica%ea c$piei +e pe +i&p$5iti0" . c/ +i&p$5i-ia I*' cau5ele *' ca%e ac-iu'ea pe'al/ &e pu'e *' (i)ca%e la pl1'2e%ea p%ealabil/. te%(e'ul cu%2e +e la p%$'u'-a%e" ' cau5ele *' ca%e p%$cu%$%ul 'u a pa%ticipat la +e5bate%i.ace apel@ aA p%$cu%$%ul. +ac/ le2ea 'u +i&pu'e alt. te%(e'ul cu%2e +e la p%$'u'-a%e" Pe't%u p/%-ile ca%e au lip&it at1t la +e5bate%i. cCia% +ac/ ace&tea au . *' ce p%i0e)te latu%a ci0il/B eA (a%t$%ul. cu p%i0i%e la cCeltuielile 4u+icia%e cu0e'ite ace&t$%aB .pe%tul. te%(e'ul cu%2e +e la *'%e2i&t%a%ea la pa%cCet a a+%e&ei +e t%i(ite%e a +$&a%ului" Dup/ %e+acta%ea C$t/%1%ii.$'+ul" Apelul +ecla%at *(p$t%i0a &e'ti'-ei &e &$c$te)te .$&t p%e5e't/ la +e5bate%i &au la p%$'u'-a%e. e&te 'ec$'&titu-i$'al/" Cu%tea C$'&titu-i$'al/. e.$&t 0/t/(ate p%i't%<$ (/&u%/ &au p%i't%<u' act al i'&ta'-ei" Apelul p$ate . +e c/t%e ap/%/t$%.

$&t ./cut/ *' cel (ult #? 5ile +e la *'cepe%ea e. calea +e atac p$ate . +i' l$calitatea u'+e +$(icilia5/" Ce%e%ea +e apel 'e&e('at/ $%i 'eate&tat/ p$ate .i ate&tat/ +e u' 2%e.ecuta%ea C$t/%1%ii atacate" ART" 6:8 Apelul pe&te te%(e' Pa%tea ca%e a lip&it at1t la 4u+ecat/ c1t )i la p%$'u'-a%e p$ate +ecla%a apel )i pe&te te%(e'. $%i +e .e%citat/ +e *'+at/ +up/ p%$'u'-a%ea *'cCeie%ii p%i' ca%e &<a +i&pu& a&up%a cCeltuielil$% 4u+icia%e )i cel (ai t1%5iu *' #? 5ile +e la p%$'u'-a%ea &e'ti'-ei p%i' ca%e &<a &$lu-i$'at cau5a" Eu+eca%ea apelului &e .ecut/%ii pe+ep&ei &au a +e&p/2ubi%il$% ci0ile" P1'/ la &$lu-i$'a%ea %epu'e%ii *' te%(e'.ace +ecla%a-ia" Pe't%u pe%&$a'a ca%e 'u p$ate &/ &e('e5e.a%/ +e ca5ul c1'+ p%$ce&ul a . i'&ta'-a +e apel p$ate &u&pe'+a e.ace 'u(ai +up/ &$lu-i$'a%ea cau5ei.ecut/%ii pe+ep&ei &au a *'cepe%ii e. +up/ ca5.ecuta%ea" I'&ta'-a +e apel p$ate &u&pe'+a e.i c$'.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e p$ate +epu'e ce%e%ea +e apel )i la a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e" Dac/ apelul e&te +ecla%at $%al.ie% +e la i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e &e atac/ &au +e ap/%/t$%" Ce%e%ea p$ate . acea&ta &e c$'&tat/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal" Ce%e%ea +e apel *'%e2i&t%at/ &au ate&tat/ *' c$'+i-iile a%t" #DH $%i p%$ce&ul<0e%bal *'t$c(it +e a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e &e *'ai'tea5/ +e *'+at/ i'&ta'-ei p%e0/5ute *' ali'" #" ART" 6:D Re'u'-a%ea la apel .i%(at/ *' i'&ta'-/ +e pa%te $%i +e %ep%e5e'ta'tul ei" P%$cu%$%ul )i $%ica%e +i't%e p/%-ile p%e5e'te la p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii p$t +ecla%a apel $%al *' )e+i'-a *' ca%e &<a p%$'u'-at C$t/%1%ea" I'&ta'-a ia act )i c$'&e('ea5/ acea&ta *'t%<u' p%$ce&<0e%bal" ART" 6:H I'&ta'-a la ca%e &e +epu'e apelul Ce%e%ea +e apel &e +epu'e la i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e &e atac/" Pe%&$a'a ca%e &e a.' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6:3 lit" eA.u'c-i$'a%ul +e&e('at +e ace)tia. ce%e%ea 0a . ia% ce%e%ea +e apel a .i ate&tat/ )i +e p%i(a%ul &au &ec%eta%ul c$'&iliului l$cal. a.ecut/%ii +i&p$5i-iil$% p%i0i'+ +e&p/2ubi%ile ci0ile" Apelul +ecla%at pe&te te%(e' 'u &u&pe'+/ e. +a% 'u (ai t1%5iu +ec1t #? 5ile +e la +ata.pi%a%ea te%(e'ului p%e0/5ut +e le2e e&te c$'&i+e%at ca .ii'+ . +ac/ i'&ta'-a +e apel c$'&tat/ c/ *'t1%5ie%ea a . a *'cepe%ii e.ecuta%ea C$t/%1%ii atacate" ART" 6:: Decla%a%ea apelului Apelul &e +ecla%/ p%i' ce%e%e &c%i&/" Ce%e%ea t%ebuie &e('at/ +e pe%&$a'a ca%e .$&t &u&pe'+at" ART" 6:7 Repu'e%ea *' te%(e' Apelul +ecla%at +up/ e.$&t +ete%(i'at/ +e $ cau5/ te(ei'ic/ +e *(pie+ica%e./cut *' te%(e'.i e.

/%/ &/ p$at/ c%ea ace&t$% p/%-i $ &itua-ie (ai 2%ea" ART" 6H7 .e%/. .$&t atacat/. p%i't%<$ +ecla%a-ie ate&tat/ &au c$'&e('at/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +e c/t%e c$'+uce%ea l$cului +e +e-i'e%e" Decla%a-ia +e %et%a2e%e &e p$ate . &$lu-i$'1'+ cau5a. at1t *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/.cep-ia apelului ca%e p%i0e)te latu%a ci0il/ a cau5ei. i'&ta'-a +e apel 'u p$ate a2%a0a &itua-ia ace&teia" ART" 6H6 E.p%e& la acea&t/ cale +e atac" A&up%a %e'u'-/%ii. p/%-ile p$t %e'u'-a *' ($+ e. *' a. .ie . *' apelul +ecla%at +e p%$cu%$% *' .ie la i'&ta'-a +e apel" Rep%e5e'ta'-ii le2ali p$t %et%a2e apelul cu %e&pecta%ea. a.pi%a%ea te%(e'ului +e +ecla%a%e a apelului.apt )i +e +%ept" ART" 6H3 Nea2%a0a%ea &itua-iei *' p%$p%iul apel I'&ta'-a +e apel. i'&ta'-a e&te $bli2at/ ca.ectul &u&pe'&i0 al apelului Apelul +ecla%at *' te%(e' e&te &u&pe'&i0 +e e.a(i'ea5/ cau5a p%i' e.el" ART" 6H# E. c1t )i latu%a ci0il/.ectul +e0$luti0 al apelului )i li(itele &ale I'&ta'-a 4u+ec/ apelul 'u(ai cu p%i0i%e la pe%&$a'a ca%e l<a +ecla%at )i la pe%&$a'a la ca%e &e %e.a(i'e5e cau5a &ub t$ate a&pectele +e .ace .Dup/ p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii )i p1'/ la e. a c$'+i-iil$% p%e0/5ute +e le2ea ci0il/" I'culpatul (i'$% 'u p$ate %et%a2e apelul +ecla%at pe%&$'al &au +e %ep%e5e'ta'tul &/u le2al" Apelul +ecla%at +e p%$cu%$% p$ate ./cut/ pe%&$'al +e pa%te &au p%i' (a'+ata% &pecial.a%/ +e te(eiu%ile i'0$cate )i ce%e%ile .ectul e.ti'+e%e )i cu p%i0i%e la p/%-ile ca%e 'u au +ecla%at apel &au la ca%e ace&ta 'u &e %e.te'&i0 I'&ta'-a +e apel e. put1'+ C$t/%* )i *' p%i0i'-a l$%.a0$a%ea u'ei p/%-i.i *'&u)it +e pa%tea *' ./cut/ pe%&$'al +e pa%te &au p%i' (a'+ata% &pecial" ART" 6:> Ret%a2e%ea apelului P1'/ la *'cCi+e%ea +e5bate%il$% la i'&ta'-a +e apel.i %et%a& +e p%$cu%$%ul ie%a%Cic &upe%i$%" Apelul +ecla%at +e p%$cu%$% )i %et%a& p$ate . ia% +ac/ pa%tea &e a.ie la i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a .l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.$&t +ecla%at" ART" 6H? E.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt.e%/ +ecla%a-ia +e apel )i 'u(ai *' %ap$%t cu calitatea pe ca%e apela'tul $ a%e *' p%$ce&" ' ca+%ul li(itel$% a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't.ecuta%e. &/ e. $%ica%e +i't%e p/%-i *)i p$ate %et%a2e apelul +ecla%at" Ret%a2e%ea t%ebuie &/ . &e p$ate %e0e'i *'/u't%ul te%(e'ului pe't%u +ecla%a%ea apelului" Re'u'-a%ea &au %e0e'i%ea a&up%a %e'u'-/%ii p$ate &/ .$%(ulate +e apela't. *' ceea ce p%i0e)te latu%a ci0il/. 'u p$ate c%ea $ &itua-ie (ai 2%ea pe't%u cel ca%e a +ecla%at apel" De a&e(e'ea.ie . cu e.a0$a%ea c/%eia a .

c1'+ ace&ta &e a.$%(ula )i $%al *' 5iua 4u+ec/-ii" ART" 6H8 Gi.i.at apelul e&te *' &ta%e +e 4u+ecat/.i a+(i'i&t%ate" P%$cu%$%ul )i p/%-ile au +%eptul la %eplic/ cu p%i0i%e la cCe&tiu'ile '$i i0ite cu $ca5ia +e5bate%il$%" I'culpatul a%e cel +i' u%(/ cu01'tul" ART" 6HD Eu+eca%ea apelului I'&ta'-a.i. p%$'u'-1'+ $ '$u/ C$t/%1%e )i p%$ce+ea5/ p$t%i0it a%t" 678 )i u%(" p%i0i'+ 4u+ecata *' .ea5/ te%(e' pe't%u 4u+eca%ea apelului" Eu+eca%ea apelului &e .a%ea te%(e'ului +e 4u+ecat/ )i p%e5e'-a p/%-il$% P%e)e+i'tele i'&ta'-ei +e apel. i'&ta'-a p$ate +a $ '$u/ ap%ecie%e p%$bel$% +i' +$&a%ul cau5ei )i p$ate a+(i'i&t%a $%ice '$i p%$be pe ca%e le c$'&i+e%/ 'ece&a%e" I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a tutu%$% ($ti0el$% +e apel i'0$cate" ART" 6H> !$lu-iile la 4u+ecata *' apel I'&ta'-a.$%(ulea5/ *' &c%i&. 4u+ec1'+ apelul. p%i(ul cu01't *l a%e ace&ta" ' ca5ul *' ca%e p%$cu%$%ul &au p/%-ile i'0$c/ 'ece&itatea a+(i'i&t%/%ii +e '$i p%$be. p%i(i'+ +$&a%ul. p%e5e'tate la i'&ta'-a +e apel" ' 0e+e%ea &$lu-i$'/%ii apelului. .ic/ C$t/%1%ea atacat/ pe ba5a luc%/%il$% )i (ate%ialului +i' +$&a%ul cau5ei )i a $%ic/%$% *'&c%i&u%i '$i.i $biectul cau5ei" ART" 6HH O%+i'ea *' ca%e &e +/ cu01'tul Dac/ la te%(e'ul . p%i' ce%e%ea +e apel &au p%i't%<u' (e($%iu &epa%at.l/ )i apelul p%$cu%$%ului.ace cu cita%ea p/%-il$%" Eu+eca%ea apelului 'u p$ate a0ea l$c +ec1t *' p%e5e'-a i'culpatului. ca%e t%ebuie &/ . (e'-i'1'+ C$t/%1%ea atacat/@ aA +ac/ apelul e&te ta%+i0 &au i'a+(i&ibilB bA +ac/ apelul e&te 'e.ie +epu& la i'&ta'-a +e apel cel (ai t1%5iu p1'/ *' 5iua 4u+ec/-ii" M$ti0ele +e apel &e p$t . 0e%i.$'+atB 3" a+(ite apelul )i@ aA +e&.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e" 6lineatul 0 ??? 6bro.M$ti0a%ea apelului M$ti0ele +e apel &e . p%$'u'-/ u'a +i't%e u%(/t$a%ele &$lu-ii@ #" %e&pi'2e apelul. apela'tul t%ebuie &/ a%ate ace&te p%$be )i (i4l$acele +e p%$b/ cu a4ut$%ul c/%$%a p$t .at ART" 6H: P%e5e'-a p%$cu%$%ului Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului la 4u+eca%ea apelului e&te $bli2at$%ie. ap$i i'ti(atului )i *' u%(/ p%$cu%$%ului" Dac/ *'t%e apelu%ile +ecla%ate &e a. $%ica%e a% .$'+B . 4u+ec1'+ apelul. p%e)e+i'tele c$(pletului +/ cu01'tul apela'tului.ii'-ea5/ &e'ti'-a p%i(ei i'&ta'-e.

$%i 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ &au ci0il/. C$t/%1%ea atacat/ &e +e&./cut *' )e+i'-/ public/" ' ca5ul c1'+ i'culpatul &<a a. &e +i&pu'e %e&titui%ea cau5ei p%$cu%$%ului. le2al citat/. ti(pul +e a%e&ta%e &cu%& +up/ p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii atacate cu apel" I'&ta'-a +elibe%ea5/ )i C$t/%/)te a&up%a $%ic/%ei alte p%$ble(e +e ca%e +epi'+e &$lu-i$'a%ea c$(plet/ a apelului" ART" 6D3 De&.$&t +e&. la (/&u%ile a&i2u%/t$%ii.ic/ +ac/ &<a . p%ecu( )i te(eiu%ile ca%e au +u& la a+$pta%ea $%ic/%eia +i't%e &$lu-iile p%e0/5ute *' a%t" 6H> pct" 3" Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ cup%i'+/ &$lu-ia +at/ +e i'&ta'-a +e apel.ii'-at/. +elibe%1'+ a&up%a apelului.i&te'-a 0%eu'eia +i' &itua-iile a%/tate *' a%t" 666. ia% *' e.i +e&. *' e. &e +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a c$(pete't/" ART" 6D? !$lu-ii c$(pli(e'ta%e Dac/ C$t/%1%ea e&te +e&. +a% *' li(itele p%e0/5ute *' a%t" 6H# )i 6H6" F$t/%1%ea p$ate . +ac/ e&te ca5ul.ii'-a%ea C$t/%1%ii ' ca5 +e a+(ite%e a apelului.bA +e&. la cCeltuielile 4u+icia%e )i la $%ice alte p%$ble(e +e ca%e +epi'+e &$lu-i$'a%ea c$(plet/ a apelului" De a&e(e'ea. te(eiu%ile +e .apte &au pe%&$a'e. la %e&pi'2e%ea &au a+(ite%ea apelului. +eci5ia t%ebuie &/ i'+ice ca%e e&te ulti(ul act p%$ce+u%al %/(a& 0alabil +e la ca%e p%$ce&ul pe'al t%ebuie &/<)i %eia cu%&ul" .lat *' &ta%e +e +e-i'e%e.ii'-ea5/ *' *'t%e2i(e.ii'-at/ pe't%u ca5 +e i'c$(pete'-/. aplica-ia +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la %elua%ea +e5bate%il$% )i a cel$% p%i0it$a%e la %epa%a%ea pa2ubei.ii'-ea5/ &e'ti'-a p%i(ei i'&ta'-e )i +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . i'&ta'-a +e apel p$ate (e'-i'e (/&u%a a%e&t/%ii *' ca5 +e +e&./cut $ 4u&t/ aplica%e +e c/t%e p%i(a i'&ta'-/ a +i&p$5i-iil$% p%i0it$a%e la c$(puta%ea %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii )i a+au2/. pe't%u ($ti0ul c/ 4u+eca%ea cau5ei la acea i'&ta'-/ a a0ut l$c *' lip&a u'ei p/%-i 'ele2al citate &au ca%e.$&t +e&.pu'e%e )i +i&p$5iti0 t%ebuie &/ &e a%ate ti(pul ca%e &e +e+uce +i' pe+eap&/" C1'+ &<a +i&pu& %e4u+eca%ea.pu'e%e.$&t %e5$l0at .$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *')tii'-a i'&ta'-a +e&p%e acea&t/ i(p$&ibilitate.$'+ul cau5ei" Dac/ C$t/%1%ea a .ii'-a%e a C$t/%1%ii" ART" 6D6 C$'-i'utul +eci5iei Deci5ia i'&ta'-ei +e apel t%ebuie &/ cup%i'+/ *' pa%tea i't%$+ucti0/ (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 688.ii'-at/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele . a . pe't%u a lua (/&u%i *' 0e+e%ea c$(plet/%ii u%(/%i%ii pe'ale" ART" 6D# CCe&tiu'i c$(pli(e'ta%e I'&ta'-a.ace. c1'+ e&te ca5ul. $%i p%i' C$t/%1%e 'u a . +up/ ca5. . +ata p%$'u'-/%ii +eci5iei )i (e'-iu'ea c/ p%$'u'-a%ea &<a . +ac/ acea&ta 'u *(pie+ic/ 4u&ta &$lu-i$'a%e a cau5ei" C1'+ p%i(a i'&ta'-/ a +i&pu& a%e&ta%ea i'culpatului.ii'-at/ pe't%u c/ &<a c$'&tatat e. i'&ta'-a +e apel 0e%i.apt )i +e +%ept ca%e au +u&.

ea pre"ede această cale de atac. titlul II. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D8 Li(itele %e4u+ec/%ii I'&ta'-a +e %e4u+eca%e t%ebuie &/ &e c$'. p$t .i atacate &epa%at cu %ecu%&" Recu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a &e'ti'-ei &au +eci5iei &e &$c$te)te . p%ecu( )i *' alte ca5u%i p%e0/5ute +e le2eB bA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e t%ibu'alele (ilita%e *' ca5ul i'. c8iar dacă nu au folosit apelul.cep-ia ca5u%il$% c1'+. cu excep+ia deci iilor prin care s*a dispus re9udecarea cau elor. *' (/&u%a *' ca%e &itua-ia +e .ii'-at/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele . 31' nu au folosit calea apelului ori c$nd apelul a fost retras.$'+ a cau5ei +e c/t%e i'&ta'-a +e apel &au %e4u+eca%ea cau5ei +up/ +e&. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D7 P%$ce+u%a +e %e4u+eca%e Eu+eca%ea *' .C1'+ &<a +eci& %e&titui%ea cau5ei pe't%u c$(pleta%ea u%(/%i%ii pe'ale./)$a%/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% cup%i'&e *' pa%tea &pecial/. dacă prin deci ia .$&t +ate +up/ p%$'u'-a%ea C$t/%1%ii" 4u pot fi atacate cu recurs sentin+ele în pri"in+a cărora persoanele pre"ă ute în art. %ersoanele pre"ă ute în art. de tribunale. 31' pot declara recurs î!potri"a deci iei pronun+ate în apel./cut )i *(p$t%i0a *'cCeie%il$%. dacă le.i atacate cu %ecu%& 'u(ai $ +at/ cu &e'ti'-a &au +eci5ia %ecu%at/.$&t +e&. +ecla%at *' +e.%ac-iu'il$% (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA )i al i'. ca instan+e de apel.ii'-at/ *' apelul p%$cu%$%ului.apt %/(1'e cea a0ut/ *' 0e+e%e la &$lu-i$'a%ea apelului" Dac/ C$t/%1%ea a .ii'-a%ea C$t/%1%ii atacate &e +e&. cu e.$&t +e&.ii'-at/" !ec-iu'ea II Recu%&ul ART" 6D89# F$t/%1%ile &upu&e %ecu%&ului P$t .i atacate cu %ecu%&@ aA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e 4u+ec/t$%ii *' ca5ul i'. cur+i de apel 3i Curtea Militară de 6pel. i'&ta'-a +e %e4u+eca%e &e p%$'u'-/ *' li(itele *' ca%e C$t/%1%ea a . &a'c-i$'ate +e le2e cu pe+eap&a *'cCi&$%ii +e cel (ult 3 a'iB cA &e'ti'-ele p%$'u'-ate +e cu%-ile +e apel )i Cu%tea Milita%/ +e ApelB d< sentin+ele pronun+ate de sec+ia penală a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie2 e< deci iile pronun+ate.%ac-iu'il$% c$'t%a $%+i'ii )i +i&cipli'ei (ilita%e. p$t%i0it le2ii.a0$a%ea i'culpatului.%ac-iu'il$% (e'-i$'ate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" aA. &au *' apelul p/%-ii 0/t/(ate. capit$lele I )i II.apte &au pe%&$a'e. i'&ta'-a ca%e %e4u+ec/ p$ate p%$'u'-a )i $ pe+eap&/ (ai 2%ea +ec1t cea a%/tat/ *' a%t" 6H3 ali'" 3 )i a%t" 6H6 ali'" 3" C1'+ C$t/%1%ea e&te +e&. tribunale !ilitare teritoriale. $%i 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ &au ci0il/.$%(e5e C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e apel. cCia% +ac/ ace&tea au . la %e+acta%ea +eci5iei &e -i'e &ea(a )i +e +i&p$5i-iile a%t" 666 ali'" 3. 'cCeie%ile p$t .

c1t )i latu%a ci0il/. 'u p$ate .e%/ +ecla%a-ia +e %ecu%& )i 'u(ai *' %ap$%t cu calitatea pe ca%e %ecu%e'tul $ a%e *' p%$ce&" I'&ta'-a +e %ecu%& e.ti'+e%e )i cu p%i0i%e la p/%-ile ca%e 'u au +ecla%at %ecu%& &au la ca%e ace&ta 'u &e %e. p$ate ce%e e.ace %ecu%& P$t . &$lu-i$'1'+ cau5a.ace %ecu%& pe%&$a'ele a%/tate *' a%t" 6:3.el" ART" 6D89: E.ectul &u&pe'&i0 al %ecu%&ului Recu%&ul e&te &u&pe'&i0 +e e.a-/ +e alte pe%&$a'e +ec1t acelea la ca%e &<a %e. &/ e.pronun+ată în apel a fost !odificată solu+ia din sentin+ă 3i nu!ai cu pri"ire la această !odificare.ectul +e0$luti0 )i li(itele &ale I'&ta'-a 4u+ec/ %ecu%&ul 'u(ai cu p%i0i%e la pe%&$a'a ca%e l<a +ecla%at )i la pe%&$a'a la ca%e &e %e. 'u e&te li(itat la ($ti0ele +e ca&a%e p%e0/5ute *' a%t" 6D89>. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" P/%-ile p$t %e'u'-a la %ecu%& p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 6:D )i p$t %et%a2e %ecu%&ul *' c$'+i-iile a%t" 6:>. . p$t%i0it le2ii. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D896 Te%(e'ul +e +ecla%a%e a %ecu%&ului Te%(e'ul +e %ecu%& e&te +e #? 5ile.a%/ +e ca5ul c1'+ le2ea +i&pu'e alt. cCia% +up/ e.a(i'ea5/ cau5a 'u(ai *' li(itele ($ti0el$% +e ca&a%e p%e0/5ute *' a%t" 6D89>" Recu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a u'ei C$t/%1%i ca%e. +ac/ le2ea 'u +i&pu'e alt. 'u p$ate c%ea $ &itua-ie (ai 2%ea pe't%u cel ca%e a +ecla%at %ecu%&" . *' a.a%a te(eiu%il$% i'0$cate )i ce%e%il$% . %epu'e%ea *' te%(e' )i +ecla%a%ea pe&te te%(e' a c/ii +e atac &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D897 Decla%a%ea.ti'+e%ea %ecu%&ului +ecla%at +e el *' te%(e' )i .e%it.i atacat/ cu apel.ecuta%e at1t *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/. . %e'u'-a%ea )i %et%a2e%ea %ecu%&ului Recu%&ul &e +ecla%/ *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 6:: )i 6:H. put1'+ C$t/%* )i *' p%i0i'-a l$%.e%/.$%(ulate +e %ecu%e't.pi%a%ea te%(e'ului +e %ecu%&.ectul e. a./%/ a &e putea c%ea ace&t$%a $ &itua-ie (ai 2%ea" ART" 6D89D Nea2%a0a%ea &itua-iei *' p%$p%iul %ecu%& I'&ta'-a +e %ecu%&.a(i'ea5/ cau5a p%i' e.te'&i0 )i li(itele &ale I'&ta'-a +e %ecu%& e. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D898 E./%/ &/ p$at/ c%ea ace&t$% p/%-i $ &itua-ie (ai 2%ea" P%$cu%$%ul. ia% i'&ta'-a e&te $bli2at/ ca. ART" 6D893 Pe%&$a'ele ca%e p$t .el" Di&p$5i-iile a%t" 6:6 < 6:8 p%i0i'+ +ata +e la ca%e cu%2e te%(e'ul.a(i'e5e *'t%ea2a cau5/ &ub t$ate a&pectele" ART" 6D89H E.

apt/ +ec1t cea pe't%u ca%e c$'+a('atul a ./%/ pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului &au a i'culpatului.ectuat/ e.%act$%i (i'$%iB D" c1'+ 'u a .$&t *'ai'te 4u+ecat/ *' ($+ +e. c1'+ acea&ta e%a $bli2at$%ie.i&t/ $ cau5/ +e *'l/tu%a%e a %/&pu'+e%ii pe'ale.apta &/01%)it/ +e el 'u e&te p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/ &au c1'+. pe+eap&a a . *' a. c1'+ p%e5e'-a ace&tuia e%a $bli2at$%ieB H" 4u+ecata &<a .$&t t%i(i& *' 4u+ecat/.$&t c$'+a('at pe't%u $ .i&tat u' ca5 +e i'c$(patibilitateB 7" )e+i'-a +e 4u+ecat/ 'u a .$&t 2%a-iat/B #H" c1'+ . i'&ta'-a +e %ecu%& 'u p$ate a2%a0a &itua-ia ace&teia" ART" 6D89> Ca5u%ile *' ca%e &e p$ate .a%/ +e ca5u%ile c1'+ le2ea p%e0e+e alt. +e 'atu%/ &/ 2a%a'te5e +%eptu%ile l$% )i &/ i'.$&t &e&i5at/ le2alB 6" i'&ta'-a 'u a ./%/ e.aptei &/01%)ite i &<a +at $ 2%e)it/ *'ca+%a%e 4u%i+ic/B #H9#" c1'+ C$t/%1%ea e&te c$'t%a%/ le2ii &au c1'+ p%i' C$t/%1%e &<a .$&t public/.i'iti0 pe't%u aceea)i .a0$a%ea u'ei p/%-i.pe%ti5a p&iCiat%ic/ a i'culpatului *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e a%t" ##H ali'" # )i 3B >" C$t/%1%ea 'u cup%i'+e ($ti0ele pe ca%e &e *'te(eia5/ &$lu-ia $%i ($ti0a%ea &$lu-iei c$'t%a5ice +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii &au ace&ta 'u &e *'-ele2eB #?" i'&ta'-a 'u &<a p%$'u'-at a&up%a u'ei ./cut $ 2%e)it/ aplica%e a le2iiB .cep-ia ca5u%il$% p%e0/5ute *' a%t" 667 < 66HB #6" c1'+ i'culpatul a .ectua%ea a'cCetei &$ciale *' cau5ele cu i'.i&t/ aut$%itate +e luc%u 4u+ecat &au $ cau5/ +e *'l/tu%a%e a %/&pu'+e%ii pe'ale $%i c/ a i'te%0e'it +ece&ul i'culpatului &au pe+eap&a a .ace %ecu%& F$t/%1%ile &u't &upu&e ca&/%ii *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ #" 'u au .elB 8" 4u+ecata a a0ut l$c . p$t%i0it le2iiB :" u%(/%i%ea pe'al/ &au 4u+ecata a a0ut l$c *' lip&a ap/%/t$%ului. &<a +i&pu& *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al pe't%u ($ti0ul c/ e. *' ($+ 2%e)it.lue'-e5e &$lu-ia p%$ce&uluiB ##" i'&ta'-a a a+(i& $ cale +e atac 'ep%e0/5ut/ +e le2e &au i't%$+u&/ ta%+i0B #3" c1'+ 'u &u't *'t%u'ite ele(e'tele c$'&tituti0e ale u'ei i'.apte %e-i'ute *' &a%ci'a i'culpatului p%i' actul +e &e&i5a%e &au cu p%i0i%e la u'ele p%$be a+(i'i&t%ate $%i a&up%a u'$% ce%e%i e&e'-iale pe't%u p/%-i.apt/ ca%e 'u e&te p%e0/5ut/ +e le2ea pe'al/B #7" c1'+ &<au aplicat pe+ep&e 2%e)it i'+i0i+uali5ate *' %ap$%t cu p%e0e+e%ile a%t" H3 +i' C$+ul pe'al &au *' alte li(ite +ec1t cele p%e0/5ute +e le2eB #8" c1'+ pe%&$a'a c$'+a('at/ a .$&t e.$&t 2%a-iat/ $%i a i'te%0e'it +ece&ul i'culpatuluiB #:" c1'+ *' ($+ 2%e)it i'culpatul a .%ac-iu'i &au c1'+ i'&ta'-a a p%$'u'-at $ C$t/%1%e +e c$'+a('a%e pe't%u $ alt/ ./cut . cu e.$&t %e&pectate +i&p$5i-iile p%i0i'+ c$(pete'-a +up/ (ate%ie &au +up/ calitatea pe%&$a'eiB 3" i'&ta'-a 'u a .' %ecu%&ul +ecla%at +e p%$cu%$% *' .apt/ &au +ac/ e.$&t c$(pu&/ p$t%i0it le2ii $%i &<au *'c/lcat p%e0e+e%ile a%t" 3>3 ali'" 3 &au a e.$&t acCitat pe't%u ($ti0ul c/ .

lue'-at a&up%a C$t/%1%ii *' +e. #> )i 3? &e iau *' c$'&i+e%a%e t$t+eau'a +i' $. e&te $bli2at/ &/ le pu'/ *' +i&cu-ia p/%-il$%" ART" 6D89#? M$ti0a%ea %ecu%&ului #ecursul trebuie să fie !oti"at. $biectul p%$ce&ului. ca%e t%ebuie +epu& la i'&ta'-a +e %ecu%& cu cel pu-i' 8 5ile *'ai'tea p%i(ului te%(e' +e 4u+ecat/" :n ca ul în care nu sunt respectate condi+iile pre"ă ute în alin.aptele %e-i'ute +e ulti(a i'&ta'-/. #H )i #D &e iau *' c$'&i+e%a%e +i' $.i *'t$c(it +e u' 4u+ec/t$% &au u' (a2i&t%at a&i&te't" Rap$%tul t%ebuie &/ cup%i'+/. le2al citat/. c1'+ ace&ta &e a. t$t$+at/. potri"it art.a0$a%ea i'culpatului" C1'+ i'&ta'-a ia *' c$'&i+e%a%e ($ti0ele +e ca&a%e +i' $. .aptB #>" c1'+ 4u+ec/t$%ii +e .i i'0$cate at1t cu p%i0i%e la &$lu-i$'a%ea latu%ii pe'ale. *' (/&u%a *' ca%e &u't 'ece&a%e &$lu-i$'/%ii %ecu%&ului" .iciu.$'+ au c$(i& u' e. *' &e'&ul c/ au t%ecut *' +$(e'iul altei pute%i c$'&tituite *' &tatB 3?" c1'+ a i'te%0e'it $ le2e pe'al/ (ai .a0$%abil/ c$'+a('atuluiB 3#" c1'+ 4u+ecata *' p%i(/ i'&ta'-/ &au *' apel a a0ut l$c .$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *')tii'-a +e&p%e acea&t/ i(p$&ibilitate" Ca5u%ile +e ca&a%e p%e0/5ute *' ali'" # p$t .#D" c1'+ &<a c$(i& $ e%$a%e 2%a0/ +e . &au ca%e. Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te 'u &e aplic/ *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6D89: ali'" 6. #3. #6. a .i. 3. ' nu sunt aplicabile în 9udecarea recursului î!potri"a înc8eierilor pri"ind !ăsurile pre"enti"e. c1t )i a latu%ii ci0ile a cau5ei" Ca5u%ile p%e0/5ute *' ali'" # pct" # < H.$%(ulea5/ *' &c%i& p%i' ce%e%ea +e %ecu%& &au p%i't%<u' (e($%iu &epa%at. 38(79 alin.ace cu cita%ea p/%-il$%" Eu+eca%ea %ecu%&ului 'u p$ate a0ea l$c +ec1t *' p%e5e'-a i'culpatului.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e" 5ispo i+iile alin.ce& +e pute%e. p%i(i'+ +$&a%ul. 1 3i '. M$ti0ele +e %ecu%& &e . #7. u'ul +i' 4u+ec/t$%i &/ . Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului la 4u+eca%ea %ecu%&ului e&te $bli2at$%ie *' t$ate ca5u%ile" ART" 6D89#3 Rap$%tul &c%i& P%e)e+i'tele i'&ta'-ei +e %ecu%&.iciu 'u(ai c1'+ au i'.iciu.ac/ u' %ap$%t &c%i& a&up%a %ecu%&ului" La 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie. #8. &$lu-iile p%$'u'-ate +e i'&ta'-e )i . #?. %ap$%tul p$ate .ea5/ te%(e' pe't%u 4u+eca%ea %ecu%&ului )i p$ate +ele2a. se iau în considerare din oficiu. c1'+ %ecu%&ul p$ate . ia% cele +e la pct" ##. pe &cu%t. instan+a ia în considerare nu!ai ca urile de casare care.i ($ti0at )i $%al *' 5iua 4u+ec/-ii" ART" 6D89## P%e5e'-a p/%-il$% )i a p%$cu%$%ului Eu+eca%ea %ecu%&ului &e ./%/ cita%ea le2al/ a u'ei p/%-i. #H9#.

$&t %e5$l0at . p%$'u'-/ u'a +i' u%(/t$a%ele &$lu-ii@ #" %e&pi'2e %ecu%&ul.$&t ca&at/. c1'+ &<a +i&pu& *'t$c(i%ea ace&tuia.ica%ea C$t/%1%ii I'&ta'-a. p%ecu( )i e. p%e5e'tate la i'&ta'-a +e %ecu%&" I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a tutu%$% ($ti0el$% +e %ecu%& i'0$cate +e p%$cu%$% )i +e p/%-i" ART" 6D89#8 !$lu-iile I'&ta'-a. p%i(ul cu01't *l a%e ace&ta" P%$cu%$%ul )i p/%-ile au +%eptul la %eplic/ cu p%i0i%e la cCe&tiu'ile '$i i0ite cu $ca5ia +e5bate%il$%" I'culpatul a%e cel +i' u%(/ cu01'tul" ART" 6D89#7 =e%i. p%e)e+i'tele c$(pletului +/ cu01'tul %ecu%e'tului.pu'e%ea ($ti0el$% +e %ecu%&. )i la i'&ta'-a +e apel c1'+ 'u(ai C$t/%1%ea ace&teia a . c1'+ apelul a .iciu )i ca5u%ile +e ca&a%e a%/tate *' a%t" 6D89> ali'" 3" Ma2i&t%atul %ap$%t$% .$'+ul cau5ei" C1'+ %ecu%&ul p%i0e)te at1t C$t/%1%ea p%i(ei i'&ta'-e.icat $ ce%e%e +e a(1'a%e )i +i' acea&t/ cau5/ 'u a putut &/<)i . la 4u%i&p%u+e'-/ )i +$ct%i'/.$&t 2%e)it a+(i&B bA acCit/ pe i'culpat &au +i&pu'e *'ceta%ea p%$ce&ului pe'al *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" ##B cA +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . (e'-i'1'+ C$t/%1%ea atacat/@ aA +ac/ %ecu%&ul e&te ta%+i0 &au i'a+(i&ibilB bA +ac/ %ecu%&ul e&te 'e.$&t ca&at/" . 0e%i.$'+atB 3" a+(ite %ecu%&ul. .$&t ca&at/ pe't%u 0%eu'ul +i' ca5u%ile +e 'ulitate p%e0/5ute *' a%t" #>H ali'" 3./%/ a &e a%/ta $pi'ia %ap$%t$%ului" ' %ap$%t &e &e('alea5/ +i' $.$&t ca&at/ &e +i&pu'e )i *' ca5u%ile c1'+ 4u+eca%ea la acea i'&ta'-/ a a0ut l$c *' lip&a u'ei p/%-i 'ele2al citate. a . cu %e. cu cel pu-i' 7D +e $%e *'ai'te +e 4u+ecat/" ART" 6D89#6 De5bate%ea %ecu%&ului Dup/ citi%ea %ap$%tului. *' ca5 +e a+(ite%e )i +i&pu'e%ea %e4u+ec/%ii +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a .cep-ia ca5ului +e i'c$(pete'-/. ap$i i'ti(atului )i *' u%(/ p%$cu%$%ului" Dac/ *'t%e %ecu%&u%ile +ecla%ate &e a. 4u+ec1'+ %ecu%&ul. c1'+ &e +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a c$(pete't/" Re4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a . &au ca%e.$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *')tii'-a i'&ta'-a +e&p%e acea&t/ i(p$&ibilitate $%i u'ei p/%-i i &<a %e&pi'& *' ($+ 'e4u&ti. cu e.$&t ca&ate. cau5a &e t%i(ite la p%i(a i'&ta'-/ +ac/ a(bele C$t/%1%i au . +ac/ e&te ca5ul.e%i%i. le2al citat/. ca&1'+ C$t/%1%ea atacat/ )i@ aA (e'-i'e C$t/%1%ea p%i(ei i'&ta'-e. 4u+ec1'+ %ecu%&ul.ic/ C$t/%1%ea atacat/ pe ba5a luc%/%il$% )i (ate%ialului +i' +$&a%ul cau5ei )i a $%ic/%$% *'&c%i&u%i '$i.l/ )i %ecu%&ul p%$cu%$%ului.Rap$%tul t%ebuie &/ (ai c$'-i'/ $b&e%0a-ii a&up%a c$'+i-iil$% +e a+(i&ibilitate a %ecu%&ului. c1t )i C$t/%1%ea i'&ta'-ei +e apel.ac/ ap/%a%ea &au p%i' C$t/%1%e 'u a . ia% *' ca5 +e i(p$&ibilitate &e 'u(e)te u' '$u %ap$%t$%.ace *' ($+ $bli2at$%iu pa%te +i' c$(pu'e%ea i'&ta'-ei +e 4u+ecat/.

i'&ta'-a +e %ecu%& +e&.apt %/(1'e cea a0ut/ *' 0e+e%e la &$lu-i$'a%ea %ecu%&ului" C1'+ C$t/%1%ea e&te +e&. +ac/ a+(ite %ecu%&ul.i a+(i'i&t%ate" ART" 6D89#D Li(itele %e4u+ec/%ii I'&ta'-a +e %e4u+eca%e t%ebuie &/ &e c$'. capit$lele I )i II.apte &au pe%&$a'e.$%(e5e C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e %ecu%&. c1'+ i'te%e&ele 4u&ti-iei $ ce%. +ata p%$'u'-/%ii +eci5iei )i (e'-iu'ea c/ p%$'u'-a%ea &<a . titlul II.pu'e%e. *' pa%tea i't%$+ucti0/.i a+(i'i&t%ate. +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a a c/%ei C$t/%1%e a .i.ii'-at/ 'u(ai cu p%i0i%e la u'ele . +e c/t%e $ alt/ i'&ta'-/ e2al/ *' 2%a+B +A +i&pu'e %e4u+eca%ea +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%& *' celelalte ca5u%i +ec1t cele p%e0/5ute la lit" cA" ART" 6D89#: !$lu-ii )i cCe&tiu'i c$(pli(e'ta%e C1'+ i'&ta'-a +e %ecu%& ca&ea5/ C$t/%1%ea )i %e-i'e cau5a &p%e %e4u+eca%e p$t%i0it a%t" 6D89#8 pct" 3 lit" +A. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" CAP" 7 CĂILE EKTRAORDINARE DE ATAC . la %e&pi'2e%ea &au a+(ite%ea %ecu%&ului.$&t ca&at/" ART" 6D89#> P%$ce+u%a +e %e4u+eca%e Re4u+eca%ea cau5ei +up/ ca&a%ea C$t/%1%ii atacate &e +e&.ii'-ea5/ )i C$t/%1%ea p%i(ei i'&ta'-e.ii'-a%ea C$t/%1%ii )i c$'-i'utul +eci5iei ' ca5 +e a+(ite%e a %ecu%&ului.' ca5ul *' ca%e a+(ite %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a +eci5iei p%$'u'-ate *' apel. ia% *' e. p%ecu( )i te(eiu%ile ca%e au +u& la a+$pta%ea &$lu-iil$% p%e0/5ute *' a%t" 6D89#8 pct" 3" Di&p$5iti0ul t%ebuie &/ cup%i'+/ &$lu-ia +at/ +e i'&ta'-a +e %ecu%&. +a% *' li(itele p%e0/5ute *' a%t" 6D89: )i 6D89H" Di&p$5i-iile a%t" 6D3 ali'" 3 )i 6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Deci5ia i'&ta'-ei +e %ecu%& t%ebuie &/ cup%i'+/. i'&ta'-a +e %e4u+eca%e &e p%$'u'-/ *' li(itele *' ca%e C$t/%1%ea a . +up/ ca5. &e p%$'u'-/ )i a&up%a p%$bel$% ce u%(ea5/ a . *' (/&u%a *' ca%e &itua-ia +e . . +ac/ &e c$'&tat/ acelea)i *'c/lc/%i +e le2e ca *' +eci5ia %ecu%at/" 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie.1'+ te%(e' pe't%u %e4u+eca%e" Di&p$5i-iile a%t" 6D? )i 6D# &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 6D89#H De&. te(eiu%ile +e . c1'+ e&te 'ece&a%/ a+(i'i&t%a%ea +e p%$be.$&t ca&at/ &au. $%i 'u(ai *' ce p%i0e)te latu%a pe'al/ &au ci0il/. (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 688. C$t/%1%ea atacat/ &e ca&ea5/ *' *'t%e2i(e.apt )i cele +e +%ept ca%e au +u&./)$a%/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% cup%i'&e *' pa%tea &pecial/./cut *' )e+i'-/ public/" Di&p$5i-iile a%t" 6D6 ali'" 3 < 7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Dac/ i'&ta'-a %e-i'e cau5a &p%e %e4u+eca%e. *' +eci5ie &e (e'-i$'ea5/ p%$bele ce u%(ea5/ a .

i i't%$+u&/ +e c/t%e pe%&$a'a *(p$t%i0a c/%eia &e . 1 lit. lu1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului.ace c$'te&ta-ie *' a'ula%e *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ p%$ce+u%a +e cita%e a p/%-ii pe't%u te%(e'ul la ca%e &<a 4u+ecat cau5a +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%& 'u a .i'iti0e pe't%u aceea)i . p$ate &u&pe'+a e.apt/" ART" 6DH Ce%e%ea +e c$'te&ta-ie C$'te&ta-ia *' a'ula%e p$ate .!ec-iu'ea I C$'te&ta-ia *' a'ula%e ART" 6D: Ca5u%ile +e c$'te&ta-ie *' a'ula%e (p$t%i0a C$t/%1%il$% pe'ale +e. f< * i71<.ace e. ia% +e c/t%e celelalte p/%-i *' te%(e' +e 6? +e 5ile +e la +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii a c/%ei a'ula%e &e ce%e" C$'te&ta-ia pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6D: lit" +A p$ate .$&t *' i(p$&ibilitate +e a &e p%e5e'ta )i +e a *'cu'$)ti'-a i'&ta'-a +e&p%e acea&t/ *(pie+ica%eB c< c$nd instan+a de recurs nu s*a pronun+at asupra unei cau e de încetare a procesului penal dintre cele pre"ă ute în art.i'iti0/ ulti(a C$t/%1%e" ART" 6>? !u&pe'+a%ea e.$%( le2iiB bA c1'+ pa%tea +$0e+e)te c/ la te%(e'ul la ca%e &<a 4u+ecat cau5a +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%& a . 10 alin. ia% c$'te&ta-ia pe't%u ($ti0ele p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" cA )i +A./cut/ +e $%ica%e +i't%e p/%-i.ecuta%ea C$t/%1%ii a c/%ei a'ula%e &e ce%e" ART" 6># A+(ite%ea *' p%i'cipiu .i'iti0e &e p$ate .ecuta%ea. cu pri"ire la care existau probe în dosar2 +A c1'+ *(p$t%i0a u'ei pe%&$a'e &<au p%$'u'-at +$u/ C$t/%1%i +e.$&t *'+epli'it/ c$'. )i +e p%$cu%$%" ' ce%e%ea +e c$'te&ta-ie *' a'ula%e pe't%u ($ti0ele p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" aA < cA t%ebuie &/ &e a%ate t$ate ca5u%ile +e c$'te&ta-ie pe ca%e le p$ate i'0$ca c$'te&tat$%ul )i t$ate ($ti0ele a+u&e *' &p%i4i'ul ace&t$%a" ART" 6DD Te%(e'ul +e i't%$+uce%e C$'te&ta-ia *' a'ula%e pe't%u ($ti0ele a%/tate *' a%t" 6D: lit" aA < cA p$ate . i'&ta'-a &e&i5at/. cel (ai t1%5iu *' #? 5ile +e la *'cepe%ea e.i i't%$+u&/ $%ic1'+" ART" 6D> I'&ta'-a c$(pete't/ C$'te&ta-ia *' a'ula%e pe't%u ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" aA < cA &e i't%$+uce la i'&ta'-a +e %ecu%& ca%e a p%$'u'-at C$t/%1%ea a c/%ei a'ula%e &e ce%e" C$'te&ta-ia pe't%u ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6D: lit" +A &e i't%$+uce la i'&ta'-a la ca%e a %/(a& +e.ecut/%ii.i .ecut/%ii P1'/ la &$lu-i$'a%ea c$'te&ta-iei *' a'ula%e.

+e&.a(i'ea5/ a+(i&ibilitatea *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e c$'te&ta-ie p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" aA < cA.i &upu&e %e0i5ui%ii. at1t cu p%i0i%e la latu%a pe'al/ c1t )i cu p%i0i%e la latu%a ci0il/" C1'+ $ C$t/%1%e p%i0e)te (ai (ulte i'.apte &au +i't%e . ia% +eci5ia +at/ *' apel e&te &upu&/ %ecu%&ului" !ec-iu'ea II Re0i5ui%ea ART" 6>6 F$t/%1%ile &upu&e %e0i5ui%ii F$t/%1%ile 4u+ec/t$%e)ti +e. i'&ta'-a. +up/ ca5.%ac-iu'ea +e (/%tu%ie (i'ci'$a&/ *' cau5a a c/%ei %e0i5ui%e &e ce%eB cA u' *'&c%i& ca%e a &e%0it ca te(ei al C$t/%1%ii a c/%ei %e0i5ui%e &e ce%e a ./ptuit$%i" ART" 6>7 Ca5u%ile +e %e0i5ui%e Re0i5ui%ea p$ate . %e0i5ui%ea &e p$ate ce%e pe't%u $%ica%e +i't%e . a&cult1'+ p/%-ile )i c$'clu5iile p%$cu%$%ului.%ac-iu'i &au (ai (ulte pe%&$a'e.i'iti0e p$t .at pe't%u 4u+eca%ea c$'te&ta-iei *' a'ula%e./%/ cita%ea p/%-il$%" I'&ta'-a c$'&tat1'+ c/ ce%e%ea +e c$'te&ta-ie e&te . +ac/ 2/&e)te c$'te&ta-ia *'te(eiat/. . +up/ ca5.ii'-ea5/ p%i' +eci5ie C$t/%1%ea a c/%ei a'ula%e &e ce%e )i p%$ce+ea5/ . la %e4u+eca%ea %ecu%&ului. c/ ($ti0ul pe ca%e &e &p%i4i'/ c$'te&ta-ia e&te +i't%e cele p%e0/5ute *' a%t" 6D: )i c/ *' &p%i4i'ul c$'te&ta-iei &e +epu' $%i &e i'0$c/ +$0e5i ca%e &u't la +$&a%. p%$cu%$%ul $%i pe%&$a'a ca%e a e.ie ac$%+1'+ u' te%(e'.pe%t &au u' i'te%p%et a &/01%)it i'.I'&ta'-a e. p%i' &e'ti'-/.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.apte &au *(p%e4u%/%i ce 'u au ./cut/ *' te%(e'ul p%e0/5ut +e le2e.i ce%ut/ c1'+@ aA &<au +e&c$pe%it .i&t/ aut$%itate +e luc%u 4u+ecat" !e'ti'-a +at/ *' c$'te&ta-ie e&te &upu&/ apelului.ii'-ea5/ p%i' +eci5ie &au. +ac/ 2/&e)te c$'te&ta-ia *'te(eiat/.$&t cu'$&cute +e i'&ta'-/ la &$lu-i$'a%ea cau5eiB bA u' (a%t$%.%ac-iu'e *' le2/tu%/ cu cau5a a c/%ei %e0i5ui%e &e ce%eB eA c1'+ +$u/ &au (ai (ulte C$t/%1%i 4u+ec/t$%e)ti +e.ie +e *'+at/.i.$&t +ecla%at . . &au la %e4u+eca%ea cau5ei +up/ ca&a%e" C1'+ c$'+a('atul &e a. a&cult1'+ p/%-ile )i c$'clu5iile p%$cu%$%ului. u' e.al&B +A u' (e(b%u al c$(pletului +e 4u+ecat/.ace cu cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate *' cau5a *' ca%e &<a p%$'u'-at ulti(a C$t/%1%e" I'&ta'-a. +i&p$5i-iile a%t" 6H8 ali'" 3 )i 6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Eu+eca%ea c$'te&ta-iei p%e0/5ute *' a%t" 6D: lit" +A &e .ectuat acte +e ce%ceta%e pe'al/ a c$(i& $ i'. ulti(a C$t/%1%e &au acea pa%te +i' ulti(a C$t/%1%e cu p%i0i%e la ca%e e. a+(ite *' p%i'cipiu c$'te&ta-ia )i +i&pu'e cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate" ART" 6>3 P%$ce+u%a +e 4u+eca%e La te%(e'ul .i'iti0e 'u &e p$t c$'cilia" . +e&.

cA )i +A c1'+ 'u &u't c$'&tatate p%i' C$t/%1%e +e.i'iti0/.$&t cu'$&cute +e pe%&$a'a ca%e .iciu" .Ca5ul +e la lit" aA c$'&tituie ($ti0 +e %e0i5ui%e.a(i'a .ace $%ic1'+. t$ate C$t/%1%ile ca%e 'u &e p$t c$'cilia &u't &upu&e %e0i5ui%ii" ART" 6>8 D$0e+i%ea u'$% ca5u%i +e %e0i5ui%e !itua-iile ca%e c$'&tituie ca5u%ile +e %e0i5ui%e p%e0/5ute *' a%t" 6>7 lit" bA. cA )i +A &e +$0e+e&c p%i' C$t/%1%e 4u+ec/t$%ea&c/ &au p%i' $%+$'a'-a p%$cu%$%ului.aptele &au *(p%e4u%/%ile au . +e *'ceta%e a p%$ce&ului pe'al $%i +e c$'+a('a%e" Ca5u%ile +e la lit" bA.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al ca%e au cu'$)ti'-/ +e&p%e 0%e$ .i'iti0/. *' li(itele calit/-ii &ale p%$ce&ualeB bA &$-ul )i %u+ele ap%$piate ale c$'+a('atului. a celui acCitat &au a celui .ace *' &c%i&. +ac/ pe ba5a . &e p$ate . cCia% )i +up/ ($a%tea ace&tuia" P%$cu%$%ul p$ate +i' $.a0$a%ea c$'+a('atului &e p$ate .$'+ul cau5ei.a-/ +e ca%e &<a *'cetat p%$ce&ul pe'al.$&t cu'$&cut/ +e pe%&$a'a ca%e . +e la +ata c1'+ C$t/%1%ea a . &itua-iile (e'-i$'ate &e c$'&tat/ *' p%$ce+u%a +e %e0i5ui%e" ART" 6>: Pe%&$a'ele ca%e p$t ce%e %e0i5ui%ea P$t ce%e %e0i5ui%ea@ aA $%ica%e pa%te +i' p%$ce&. cA )i +A c$'&tituie ($ti0e +e %e0i5ui%e.aptel$% &au *(p%e4u%/%il$% '$i &e p$ate +$0e+i 'ete(ei'icia C$t/%1%ii +e acCita%e.ace ce%e%eaB bA *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 6>7 lit" bA. p%ecu( )i *' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" bA. p%$cu%$%ul cCea(/ pe%&$a'a ca%e a . ca%e cu%2e@ aA *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 6>7 lit" aA. +ac/ au +u& la +a%ea u'ei C$t/%1%i 'ele2ale &au 'ete(ei'ice" ' ca5ul p%e0/5ut +e lit" eA.$'+ului cau5ei" C1'+ $%2a'ele a%/tate *' ali'" # 'u p$t &au 'u au putut e. +ac/ &u't c$'&tatate p%i' C$t/%1%e +e.a0$a%ea c$'+a('atului. +e la +ata c1'+ .ace ce%e%ea" Di&p$5i-iile +i' ali'eatul p%ece+e't &e aplic/ )i *' ca5ul c1'+ p%$cu%$%ul &e &e&i5ea5/ +i' $. cA )i +A. cCia% +up/ e./cut ce%e%ea *' 0e+e%ea c$(plet/%ii &au p%eci5/%ii ace&teia" ART" 6>D Te%(e'ul +e i't%$+uce%e a ce%e%ii Ce%e%ea +e %e0i5ui%e *' . cu a%/ta%ea ca5ului +e %e0i5ui%e pe ca%e &e *'te(eia5/ )i a (i4l$acel$% +e p%$b/ *' +$0e+i%ea ace&tuia" Dac/ ce%e%ea 'u *'+epli'e)te c$'+i-iile a%/tate *' ali'" 3.ecuta%ea pe+ep&ei &au +up/ ($a%tea c$'+a('atului" Ce%e%ea +e %e0i5ui%e *' +e.ace *' te%(e' +e u' a'.iciu &/ i'i-ie5e p%$ce+u%a %e0i5ui%ii" O%2a'ele +e c$'+uce%e ale u'it/-il$% la ca%e &e %e.apt/ &au *(p%e4u%a%e ca%e a% ($ti0a %e0i5ui%ea &u't $bli2ate &/ &e&i5e5e pe p%$cu%$%" ART" 6>H Ce%e%ea +e %e0i5ui%e Ce%e%ea +e %e0i5ui%e &e a+%e&ea5/ p%$cu%$%ului +e la pa%cCetul +e pe l1'2/ i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat cau5a *' p%i(/ i'&ta'-/" Ce%e%ea &e . +ac/ p%i' ace&tea &<a +i&pu& a&up%a .

ea5/ te%(e' +e 4u+ecat/ pe't%u e.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e.ica te(ei'icia ce%e%ii +e %e0i5ui%e.ace c1'+ a i'te%0e'it $ cau5/ ca%e *(pie+ic/ pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &au c$'ti'ua%ea p%$ce&ului pe'al" ART" 6>> E.ecut/%ii ART" 7?# I'&ta'-a c$(pete't/ C$(pete't/ &/ 4u+ece ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat cau5a *' p%i(/ i'&ta'-/" C1'+ te(eiul ce%e%ii +e %e0i5ui%e c$'&t/ *' e. c1'+ e&te 'ece&a%. &au c1'+ c$'+a('atul ca%e a . cCia% *'t%<$ alt/ cau5/.at !u&pe'+a%ea e. pe%&$a'a ca%e &$licit/ %e0i5ui%ea" ' ca5ul c1'+ e&te 'ece&a%/ e.i a&cultate ca (a%t$%i *' cau5a &upu&/ %e0i5ui%ii" I'&ta'-a. &/ a+(i'i&t%e5e p%$be '$i" Pe%&$a'ele p%e0/5ute *' a%t" 6>7 lit" bA )i +A 'u p$t .a0$a%ea c/%eia &<a ce%ut %e0i5ui%ea &e a.Re0i5ui%ea *' +e./cut/ pe't%u u' c$'+a('at +ece+at./cut %e0i5ui%ea a +ece+at . +i&pu'e p%i' *'cCeie%e a+(ite%ea *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e &au. a&cult1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i ale p/%-il$%. p%$cu%$%ul ce%e. p%e)e+i'tele +i&pu'e *'cu'$)ti'-a%ea ace&tei pe%&$a'e +e&p%e te%(e' )i ia (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $.icie'te pe't%u a+(ite%ea *' p%i'cipiu" I'&ta'-a p$ate 0e%i./cut ce%e%ea $%i *' .i.iciu" %ersoana arestată este adusă la 9udecată./cut/ *' c$'+i-iile p%e0/5ute +e le2e )i +ac/ +i' p%$bele &t%1'&e *' cu%&ul ce%cet/%ii e.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e p%$cu%$%ul p$ate +ele2a $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/" Di&p$5i-iile a%t" 3#H ali'" ulti( &u't aplicabile" Te%(e'ul +e e. +i&pu'1'+ cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate" C1'+ pe%&$a'a *' . c$(pete'-a &e +ete%(i'/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 68" ART" 7?3 M/&u%i p%e(e%2/t$a%e La p%i(i%ea luc%/%il$% t%i(i&e +e p%$cu%$%. +$&a%ul cau5ei" Pe't%u e. p%$cu%$%ul +i&pu'e acea&ta p%i' $%+$'a'-/" T$t$+at/.a0$a%ea c/%uia &<a .ectua%ea ce%cet/%il$%. p%e)e+i'tele i'&ta'-ei .$&t .ectuate +e p%$cu%$% %e5ult/ +ate &u.a0$a%ea i'culpatului 'u &e p$ate . p$t%i0it a%t" 6>H ali'" 6.ectua%ea actel$% +e ce%ceta%e Dup/ i't%$+uce%ea ce%e%ii +e %e0i5ui%e p%$cu%$%ul a&cult/. 000 ??? 6bro. *' ba5a cel$% c$'&tatate. *' 0e+e%ea a+(ite%ii *' p%i'cipiu. +ac/ e&te 'ece&a%. ART" 7?6 A+(ite%ea *' p%i'cipiu I'&ta'-a.ica $%ica%e +i't%e p%$bele pe ca%e &e *'te(eia5/ ce%e%ea &au p$ate.a(i'ea5/ +ac/ ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te .ectua%ea +e ce%cet/%i pe't%u a 0e%i.ectua%e a actel$% +e ce%ceta%e e&te +e 3 lu'i )i cu%2e +e la +ata i't%$+uce%ii ce%e%ii +e %e0i5ui%e" Dup/ e.i&te'-a u'$% C$t/%1%i ce 'u &e p$t c$'cilia. e. p%$cu%$%ul *'ai'tea5/ *'t%e2ul (ate%ial *(p%eu'/ cu c$'clu5iile &ale i'&ta'-ei c$(pete'te" 6#T. +ac/ e&te ca5ul.a0$a%ea &au +e. p%i' &e'ti'-/.a(i'a%ea ce%e%ii +e %e0i5ui%e. %e&pi'2e%ea ace&teia" C1'+ ce%e%ea +e %e0i5ui%e a .

+ac/ 2/&e)te 'ece&a%. a+(i'i&t%ea5/ +i' '$u p%$bele ca%e au . executarea 8otăr$rii supuse re"i uirii. +ate p$t%i0it a%t" 7?6 ali'" 6 )i a%t" 7?: ali'" #. p%ecu( )i a cCeltuielil$% 4u+icia%e pe ca%e cel *' .ace p$t%i0it %e2ulil$% +e p%$ce+u%/ p%i0i'+ 4u+eca%ea *' p%i(/ i'&ta'-/" I'&ta'-a. $ %e&pi'2e" ART" 7?H Calea +e atac !e'ti'-ele i'&ta'-ei +e %e0i5ui%e.a0$a%ea c/%uia &<a a+(i& %e0i5ui%ea 'u e%a -i'ut &/ le &up$%te.ecuta%ea la l$cul +e (u'c/. %e&titui%ea c$tei .$&t a+(i&/ %e0i5ui%ea &au C$t/%1%ile ca%e 'u &e p$t c$'cilia )i p%$'u'-/ $ '$u/ C$t/%1%e p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 678 < 686.i&te'-a u'$% C$t/%1%i ce 'u &e p$t c$'cilia. I'&ta'-a p$ate +e a&e(e'ea lua $%ica%e +i't%e (/&u%ile p%e0e'ti0e. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" De a&e(e'ea. cau5ele *' ca%e ace&te C$t/%1%i au . &u't &upu&e acel$%a)i c/i +e atac ca )i C$t/%1%ile la ca%e &e %e. ia% +eci5iile +ate *' apel &u't &upu&e %ecu%&ului" ART" 7?D Re0i5ui%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile Re2ulile cup%i'&e *' p%e5e'ta &ec-iu'e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ce p%i0e)te %e0i5ui%ea C$t/%1%ii pe'ale cu p%i0i%e la latu%a ci0il/" 6#T.ecutate" Dac/ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te 'e*'te(eiat/. +i&p$5i-iile a%t" 6H6 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" T$t$+at/.i luate +up/ a+(ite%ea *' p%i'cipiu Odată cu ad!iterea în principiu a cererii de re"i uire instan+a poate suspenda !oti"at. %e&titui%ea a(e'5ii pl/tite )i a a0e%ii c$'. +ac/ c$'&tat/ c/ ce%e%ea +e %e0i5ui%e e&te *'te(eiat/.$&t p%$'u'-ate &e %eu'e&c *' 0e+e%ea %e4u+ec/%ii" ART" 7?8 Re4u+eca%ea Re4u+eca%ea cau5ei +up/ a+(ite%ea *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e &e . +ac/ &u't *'t%u'ite c$'+i-iile le2ale" ' ca5ul a+(ite%ii *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e pe't%u e.+up/ i't%$+uce%ea ce%e%ii. în tot sau în parte. p%i' +e%$2a%e +e la +i&p$5i-iile a%t" #? ali'" # lit" 2A p%$ce+u%a +e %e0i5ui%e *)i 0a u%(a cu%&ul. +up/ %e4u+eca%ea cau5ei. a'ulea5/ C$t/%1%ea *' (/&u%a *' ca%e a . 00871 #e"i uirea în ca ul 8otăr$rilor Cur+ii =uropene a 5repturilor O!ului . ia% pe't%u cei c$'+a('a-i la pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e. i'&ta'-a +i&pu'e.ectuate *' cu%&ul p%i(ei 4u+ec/-i &au cu $ca5ia a+(ite%ii *' p%i'cipiu a ce%e%ii +e %e0i5ui%e" ART" 7?: !$lu-iile +up/ %e4u+eca%e I'&ta'-a.i&cate. i'&ta'-a 0a C$t/%* p$t%i0it +i&p$5i-iil$% +i' a%t" #6 ali'" 3 )i 6 ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 7?7 M/&u%ile ca%e p$t . ia% *' ca5ul a+(ite%ii *' p%i'cipiu.e%/ %e0i5ui%ea.$&t e./cut/ 0e'it la bu2etul +e &tat )i calcula%ea ca 0ecCi(e )i c$'ti'uitate *' (u'c/ a +u%atei pe+ep&ei e. +ac/ e&te ca5ul.

Eotăr$rile instan+ei de re"i uire sunt supuse acelora3i căi de atac ca 3i 8otăr$rile la care se referă re"i uirea. %artea &.at Te%(e'ul +e +ecla%a%e 6#T. %articiparea procurorului este obli. din oficiu. %ăr+ile pre ente la 9udecarea cererii de re"i uire au dreptul la cu"$nt.li9en+ă. 010 ??? 6bro.a statul la plata unor despă.atorie.at Recu%&ul *' a'ula%e 6#T.at Ca5u%ile *' ca%e &e p$ate .ra"ă ne. 3 3i 0. cu rea*credin+ă sau din .at E.ecut/%ii 6#T. a pro"ocat situa+ia .ubiri care au fost acordate de Curtea =uropeană a 5repturilor O!ului 3i încasate de "icti!a încălcării unui drept pre"ă ut de Con"en+ia europeană pentru apărarea drepturilor o!ului 3i a libertă+ilor funda!entale. la propunerea procurorului sau la cererea păr+ii. din oficiu.at Cita%ea p/%-il$% . 009 ??? 6bro. @ec+iunea &&& #ecursul în interesul le. 011 ??? 6bro.ace %ecu%& *' a'ula%e" 6#T. /a 9udecarea cererii de re"i uire păr+ile se citea ă.Eotăr$rile definiti"e pronun+ate în cau ele în care Curtea =uropeană a 5repturilor O!ului a constatat o încălcare a unui drept pre"ă ut de Con"en+ia europeană pentru apărarea drepturilor o!ului 3i a libertă+ilor funda!entale pot fi supuse re"i uirii. @tatul are ac+iune în re. @olu+iile instan+ei de re"i uire sunt cele pre"ă ute la art.res î!potri"a aceluia care. 5upă sesi are. instan+a poate dispune. c8iar dacă nu au fost citate. care se aplică în !od corespun ător.at !u&pe'+a%ea e. suspendarea executării 8otăr$rii atacate 3i poate re"eni asupra suspendării acordate. 00' se aplică în !od corespun ător. c8iar 3i după !oartea acestuia2 c< procurorul. 013 ??? 6bro. 01'71 ??? 6bro. 001 alin. 1.ti'+e%ea %ecu%&ului *' a'ula%e 6#T. &nstan+a co!petentă să 9udece cererea de re"i uire este instan+a care a 9udecat cau a în pri!ă instan+ă.eneratoare de daune. 01' ??? 6bro.ii 6#T. 5ispo i+iile art. Cererea de re"i uire se poate face în ter!en de un an de la data publicării 8otăr$rii Cur+ii =uropene a 5repturilor O!ului în Monitorul Oficial al #o!$niei. %ot cere re"i uirea) a< persoana al cărei drept a fost încălcat2 b< so+ul 3i rudele apropiate ale conda!natului. &nstan+a nu "a putea obli.

prin care se solu+ionea ă sesi ările.at M$ti0a%ea.i'iti0/ a C$t/%1%ii p%i(ei i'&ta'-e F$t/%1%ile p%i(ei i'&ta'-e %/(1' +e.pi%a%ea te%(e'ului +e apelB 7" la +ata e. teritoriul +ării.6#T.eneral al %arc8etului de pe l$n. are dreptul.ecut$%ii F$t/%1%ile i'&ta'-el$% pe'ale +e0i' e.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie.pi%/%ii te%(e'ului +e apelB aA c1'+ 'u &<a +ecla%at apel *' te%(e'B bA c1'+ apelul +ecla%at a . 'u au e.i'iti0e" F$t/%1%ile 'e+e.at Ret%a2e%ea %ecu%&ului *' a'ula%e 6#T. 01071 ??? 6bro.ecut$%ii la +ata c1'+ au %/(a& +e.pi%a%ea te%(e'ului +e %ecu%&B .$&t %et%a& *'/u't%ul te%(e'uluiB 8" la +ata %et%a2e%ii %ecu%&ului +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%il$% (e'-i$'ate la pct" 7.$&t %et%a& *'/u't%ul te%(e'uluiB 6" la +ata %et%a2e%ii apelului.$&t %e&pi'&@ aA c1'+ 'u &<a +ecla%at %ecu%& *' te%(e'B bA c1'+ %ecu%&ul +ecla%at a . +ac/ acea&ta &<a p%$+u& +up/ e. %artea &.eneral al %arc8etului de pe l$n. direct. sunt obli. precu! 3i pe pa. prin inter!ediul procurorului .atorii 3i se publică în Monitorul Oficial al #o!$niei. pentru a asi.ecut$%ii atu'ci c1'+ le2ea +i&pu'e acea&ta" ART" 7#: R/(1'e%ea +e.a(i'ate )i 'ici cu p%i0i%e la &itua-ia p/%-il$% +i' acele p%$ce&e" TITLUL III EKECUTAREA FOTĂRÂRILOR PENALE CAP" # DI!POZIŢII GENERALE ART" 7#8 F$t/%1%i e. să ceară :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie să se pronun+e asupra c8estiunilor de drept care au pri!it o solu+ionare diferită din partea instan+elor 9udecătore3ti. sau !inistrul 9usti+iei. c1'+ C$t/%1%ea 'u e&te &upu&/ apelului )i 'ici %ecu%&uluiB 3" la +ata e.i'iti0e@ #" la +ata p%$'u'-/%ii. !$lu-iile &e p%$'u'-/ 'u(ai *' i'te%e&ul le2ii. 010 ??? 6bro. 5eci iile pronun+ate de @ec+iile Dnite. 4u+eca%ea )i &$lu-i$'a%ea %ecu%&ului *' a'ula%e ART" 7#793 Recu%&ul *' i'te%e&ul le2ii %rocurorul .ina de &nternet a :naltei Cur+i de Casa+ie 3i >usti+ie.ă :nalta Curte de Casa+ie 3i >usti+ie. =le se aduc la cuno3tin+ă instan+elor 3i de Ministerul >usti+iei.i'iti0e &u't e.pi%/%ii te%(e'ului +e %ecu%& *' ca5ul C$t/%1%il$% 'e&upu&e apelului &au +ac/ apelul a .ect a&up%a C$t/%1%il$% 4u+ec/t$%e)ti e. +ac/ acea&ta &<a p%$+u& +up/ e.ilor penale 3i de procedură penală pe între.ura interpretarea 3i aplicarea unitară a le.

$&t a+(i& .i'iti0e@ #" la +ata e.i'iti0/ la +ata p%$'u'-/%ii ace&teia c1'+@ aA %ecu%&ul a . ca%e 0a p%$ce+a p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 7:?" CAP" 3 PUNEREA N EKECUTARE A FOTĂRÂRILOR . cu +atele 'ece&a%e pu'e%ii *' e. .pi%a%ea te%(e'ului +e %ecu%&B 6" la +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii p%i' ca%e &<a %e&pi'& %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%ii (e'-i$'ate la lit" aA" ART" 7#H R/(1'e%ea +e. +ac/ acea&ta &<a p%$+u& +up/ e.:" la +ata p%$'u'-/%ii C$t/%1%ii p%i' ca%e &<a %e&pi'& %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%il$% (e'-i$'ate la pct" 7" ART" 7#:9# R/(1'e%ea +e.$&t a+(i& )i p%$ce&ul a luat &.i'iti0/ a C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e apel F$t/%1%ile i'&ta'-ei +e apel %/(1' +e.ecuta%e +e c/t%e p%i(a i'&ta'-/ +e 4u+ecat/" F$t/%1%ile p%$'u'-ate *' p%i(/ i'&ta'-/ +e c/t%e 'alta Cu%te +e Ca&a-ie )i Eu&ti-ie &e pu' *' e. +up/ a+(ite%ea %ecu%&uluiB cA cup%i'+e $bli2a%ea la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e.ecuta%e" Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &u't aplicabile )i *' ca5ul C$t/%1%il$% 'e+e. +e T%ibu'alul Mu'icipiului Bucu%e)ti &au +e t%ibu'alul (ilita% te%it$%ial cu &e+iul *' Bucu%e)ti" C1'+ C$t/%1%ea %/(1'e +e. 4u+ec/t$%ul +ele2at p$ate &e&i5a i'&ta'-a +e e.ecuta%e. la i'&ta'-a +e apel &au la i'&ta'-a +e %ecu%&. +up/ ca5.ecuta%e +elea2/ pe u'ul +i' 4u+ec/t$%ii &/i./%/ %e4u+eca%eB bA cau5a a .ecuta%e F$t/%1%ea i'&ta'-ei pe'ale.$&t %et%a& *'/u't%ul te%(e'uluiB 3" la +ata %et%a2e%ii %ecu%&ului +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%ii (e'-i$'ate la lit" aA.i'iti0/ la p%i(a i'&ta'-/ +e 4u+ecat/.ecuta%e.a-a i'&ta'-ei +e %ecu%&. &e pu'e *' e./%/ t%i(ite%e pe't%u %e4u+eca%e )i 'u &<a +ecla%at %ecu%& *' te%(e'B bA c1'+ %ecu%&ul +ecla%at *(p$t%i0a C$t/%1%ii (e'-i$'ate la lit" aA a . acea&ta t%i(ite +e *'+at/ i'&ta'-ei +e e. +a% e.i'iti0/ a C$t/%1%ii i'&ta'-ei +e %ecu%& F$t/%1%ea i'&ta'-ei +e %ecu%& %/(1'e +e.$&t %e4u+ecat/ +e c/t%e i'&ta'-a +e %ecu%&. %/(a&/ +e.1%)it *' .i'iti0e.i'iti0/ *' .pi%/%ii te%(e'ului +e %ecu%&B aA c1'+ apelul a . *' ca5ul %e&pi'2e%ii %ecu%&ului" ART" 7#D I'&ta'-a +e e.ectua%ea pu'e%ii *' e.ecuta%ea I'&ta'-a +e e.a-a i'&ta'-ei ie%a%Cic &upe%i$a%e.ecuta%e u' e.ecuta%e a C$t/%1%ii &au *' cu%&ul e.ecuta%e" Dac/ cu p%ile4ul pu'e%ii *' e. pe't%u e.ecut$%ii" ART" 7#> Eu+ec/t$%ul +ele2at cu e.ecut/%ii &e i0e)te 0%e$ 'el/(u%i%e &au *(pie+ica%e.t%a& +i' acea C$t/%1%e.

+up/ ca5. ti(pul %e-i'e%ii )i a%e&t/%ii p%e0e'ti0e ca%e &<a +e+u& +i' +u%ata pe+ep&ei. &e('/tu%a p%e)e+i'telui.e(pla% al (a'+atului +e e.ecuta%e p%i' e(ite%ea (a'+atului +e e.e(pla% c$'+a('atului )i ia (/&u%i pe't%u t%i(ite%ea ace&tuia la l$cul +e e. $%+i'ul +e a%e&ta%e )i +e +e-i'e%e.l/ a%e&tat.e(pla%e. $%2a'ului +e p$li-ie.ecuta%e. &au c$(a'+a'tului u'it/-ii (ilita%e u'+e .ecuta%e" Ma'+atul +e e.e(pla% al (a'+atului )i e&te +u& la l$cul +e +e-i'e%e cel (ai ap%$piat. 'u(/%ul )i +ata C$t/%1%ii ca%e &e e.ecuta%e.ecuta%e e(i& &e t%i(it +$u/ e. $%2a'ul +e p$li-ie c$'&tat/ acea&ta p%i't%<u' p%$ce&<0e%bal )i ia (/&u%i pe't%u +a%ea *' u%(/%i%e" U' e. (e'-iu'ea +ac/ cel c$'+a('at e&te %eci+i0i&t.ecuta%ea (a'+atului Pe ba5a (a'+atului +e e.ecuta%e a (a'+atului Pe't%u a+uce%ea la *'+epli'i%e a (a'+atului +e e.ecuta%e &e t%i(it i'&ta'-ei ca%e a e(i& (a'+atul" 5ispo i+iile art.ecuta%e a pe+ep&el$% p%i'cipale ART" 73? Pu'e%ea *' e.e(pla% al (a'+atului +e e. +ata e(ite%ii. 180 alin. &e *'t$c(e)te *' t%ei e. pe+eap&a p%$'u'-at/ )i te.ecuta%ea la l$cul +e (u'c/ .e(pla% +e pe p%$ce&ul<0e%bal *(p%eu'/ cu u' e. $bli2a-ia +e *'cu'$)ti'-a%e %e0e'i'+ $%2a'ului +e p$li-ie" Dac/ pe%&$a'a *(p$t%i0a c/%eia &<a e(i& (a'+atul 'u e&te 2/&it/.ecuta%e a pe+ep&ei *'cCi&$%ii cu e.ecuta%ea pe+ep&ei" O c$pie +e pe p%$ce&ul<0e%bal &e t%i(ite i'&ta'-ei +e e. +atele p%i0it$a%e la pe%&$a'a c$'+a('atului p%e0/5ute *' a%t" H?.e(pla%e )i cup%i'+e@ +e'u(i%ea i'&ta'-ei ca%e a e(i& (a'+atul. c$(a'+a'tului l$cului +e +e-i'e%e c1'+ c$'+a('atul e&te a%e&tat. p%i(i'+ (a'+atul +e e. p%ecu( )i )ta(pila acelei i'&ta'-e" ART" 73# T%i(ite%ea &p%e e.tul +e le2e aplicat.ecuta%e &e e(ite +e i'&ta'-a +e e.ecuta%e" Di&p$5i-iile a%t" #:# &u't aplicabile *' ($+ c$%e&pu'5/t$%. *'(1'ea5/ u' e. u'+e $%2a'ul +e p$li-ie p%e+/ cel/lalt e.ecuta%e a pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ Pe+eap&a *'cCi&$%ii )i pe+eap&a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ &e pu' *' e.e(pla% al (a'+atului +e e.ecuta%e $%2a'ul +e p$li-ie p%$ce+ea5/ la a%e&ta%ea c$'+a('atului" Celui a%e&tat i &e *'(1'ea5/ u' e.ecuta%e" ART" 7339# Pu'e%ea *' e.!ec-iu'ea I Pu'e%ea *' e.ecut/ )i +e'u(i%ea i'&ta'-ei ca%e a p%$'u'-at<$.ace &e%0iciul (ilita% cel c$'+a('at" ART" 733 E. u' e.ecuta%e a pe+ep&ei" C1'+ c$'+a('atul &e a. C$(a'+a'tul u'it/-ii (ilita%e. 371 se aplică în !od corespun ător.ecuta%e i &e *'(1'ea5/ +e c/t%e c$(a'+a'tul l$cului +e +e-i'e%e" C$(a'+a'tul l$cului +e +e-i'e%e c$'&e('ea5/ *'t%<u' p%$ce&<0e%bal +ata +e la ca%e c$'+a('atul a *'ceput e.

ace )i a&up%a alt$% bu'u%i ale c$'+a('atului" . cua'tu(ul a(e'5ii +e e.ace plata &ala%iului &au a $%ic/%ui 0e'it +i' (u'c/ $%i $%2a'ului ca%e +i&pu'e e. c$(u'ic/ u'it/-ii ca%e .ectuea5/ e.ecut/ pe+eap&a.ecuta%e.ecuta%e. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 737 Ab%$2at" ART" 738 Pu'e%ea *' e. )i u%(/t$a%ele +ate@ +e'u(i%ea. co!unică or.ecuta%ea (a'+atului %i+ic/ $biec-ii *' ce p%i0e)te i+e'titatea. a<. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%. p$ate +i&pu'e e)al$'a%ea pl/-ii a(e'5ii.Pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e. la ce%e%ea c$'+a('atului.ecuta%e a a(e'5ii +up/ cu( u%(ea5/@ aA *' ca5ul c1'+ cel c$'+a('at e&te &ala%iat.ecuta%e c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ *)i a%e +$(iciliul c$'+a('atul" ART" 736 Obiec-ii p%i0i'+ i+e'titatea Dac/ pe%&$a'a .ăse3te în "reuna dintre situa+iile pre"ă ute la lit.ecuta%e" Ma'+atul &e e(ite +e i'&ta'-a +e e. &e t%i(ite c1te u' e.i acCitat/ *' *'t%e2i(e *' te%(e' +e 3 a'i.ecuta%e a (a'+atului )i a +i&p$5iti0ului C$t/%1%ii Pe't%u a+uce%ea la *'+epli'i%e a (a'+atului +e e.ecuta%ea ace&teia &e . Dac/ *' %ap$%t cu cua'tu(ul a(e'5ii )i cu 0e'itu%ile celui c$'+a('at. i'&ta'-a +e e.e(pla%e )i cup%i'+e.ecuta%e a a(e'5ii pe'ale Pe%&$a'a c$'+a('at/ la pe+eap&a a(e'5ii e&te $bli2at/ &/ +epu'/ %ecipi&a +e plat/ i'te2%al/ a a(e'5ii la i'&ta'-a +e e.anului financiar al pri!ăriei localită+ii unde do!icilia ă conda!natul un extras de pe acea parte din dispo iti" care pri"e3te aplicarea a!en ii.e(pla% u'it/-ii u'+e &e 0a e. i'&ta'-a +e e. *' te%(e' +e 6 lu'i +e la %/(1'e%ea +e. *' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" aA. $%i e&te pe'&i$'a%. %e5ult/ c/ a(e'+a 'u p$ate . &e *'t$c(e)te *' 7 e. &e p%$ce+ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" #86. +i&p$5i-ia +e e.ecuta%ea la l$cul +e (u'c/ &e pu'e *' e. pe cel (ult 3 a'i *' %ate lu'a%e" ' ca5 +e 'e*'+epli'i%e a $bli2a-iei *' te%(e'ul a%/tat *' ali'" # &au +e 'eplat/ a u'ei %ate. pe l1'2/ (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 73?.ecutat. (e(b%u c$$pe%at$% &au %eali5ea5/ alte 0e'itu%i +i' (u'c/.a-/ +e ca%e &e e.ectua%ea pl/-ii pe'&iei.ecuta pe+eap&a.ecuta%e p%$ce+ea5/ la pu'e%ea *' e. c$'+a('atului )i $%2a'ului +e p$li-ie +i' l$calitatea *' ca%e *)i a%e &e+iul u'itatea" O c$pie +e pe +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii &e t%i(ite +e i'&ta'-a +e e.ectua %e-i'e%ile *' c$'tul a(e'5ii )i a le 0/%&a la bu2etul +e &tatB b< în ca ul în care cel conda!nat nu se .ecuta%e a pe+ep&ei c/t%e c$'+uce%ea u'it/-ii )i +e %e-i'e%e )i 0/%&a%e la bu2etul +e &tat a c$tei p%e0/5ute +e le2e" ART" 73393 T%i(ite%ea &p%e e.ecuta%e p%i' e(ite%ea (a'+atului +e e.i'iti0/ a C$t/%1%ii" C1'+ cel c$'+a('at &e 2/&e)te *' i(p$&ibilitate +e a acCita i'te2%al a(e'+a *' te%(e'ul p%e0/5ut *' ali'eatul p%ece+e't.ecuta%e.ecuta%e e(i&. &e+iul u'it/-ii u'+e &e e. e. p%ecu( )i +i&p$5i-ia +e a e.

u'itatea &a'ita%/ la ca%e u%(ea5/ &/ i &e .a-/ +e ca%e &<a luat acea&t/ (/&u%/" Di%ec-ia &a'ita%/ 4u+e-ea'/ 0a c$(u'ica +e *'+at/ pe%&$a'ei .e%ci-iului u'$% +%eptu%i &e pu'e *' e.ecuta%e a (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ ART" 73> Obli2a%ea la t%ata(e't (e+ical M/&u%a +e &i2u%a'-/ a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical luat/ p%i't%<$ C$t/%1%e +e.e%ci-iului u'$% +%eptu%i Pe+eap&a i'te%5ice%ii e.ecuta%e a pe+ep&el$% c$(pli(e'ta%e ART" 73: I'te%5ice%ea e.a-/ +e ca%e &<a luat (/&u%a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical. c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ *)i a%e +$(iciliul c$'+a('atul )i $%2a'ului ca%e &up%a0e2Cea5/ e. +i%ec-iei &a'ita%e +i' 4u+e-ul pe te%it$%iul c/%uia l$cuie)te pe%&$a'a .ecuta%e c$(u'ic/ pe%&$a'ei . c/ e&te $bli2at/ &/ &e p%e5i'te +e *'+at/ la u'itatea &a'ita%/ la ca%e u%(ea5/ &/ i &e .' &itua-ia p%e0/5ut/ *' ali'eatul p%ece+e't.i'a'cia% al c$'&iliului l$cal al l$calit/-ii *' ca%e +$(icilia5/ c$'+a('atul u' e.ecuta%e p%i' t%i(ite%ea +e c/t%e i'&ta'-a +e e. c$(u'ica%ea p%e0/5ut/ *' ali'" # &e . at%/21'+u<i<&e ate'-ia c/ *' ca5 +e 'e%e&pecta%e a (/&u%ii luate &e 0a +i&pu'e i'te%'a%ea (e+ical/" ' ca5ul *' ca%e $bli2a%ea la t%ata(e't (e+ical *'&$-e)te pe+eap&a *'cCi&$%ii $%i a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ &au p%i0e)te $ pe%&$a'/ a.a-/ +e ca%e &<a luat (/&u%a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical. i'&ta'-a +e e. c$(a'+a'tului u'it/-ii (ilita%e +i' ca%e a .e%cita%ea ace&t$% +%eptu%i" ART" 73H De2%a+a%ea (ilita%/ Pe+eap&a +e2%a+/%ii (ilita%e &e pu'e *' e./ptuit$%ul a .ecuta%e a u'ei c$pii +e pe +i&p$5iti0ul C$t/%1%ii.t%a& +e pe acea pa%te +i' +i&p$5iti0 ca%e p%i0e)te aplica%ea a(e'5ii" !ec-iu'ea II Pu'e%ea *' e.lat/ *' &ta%e +e +e-i'e%e./cut pa%te cel c$'+a('at &au c$(a'+a'tului ce't%ului (ilita% *' %a5a c/%uia +$(icilia5/ c$'+a('atul" ART" 73D Ab%$2at" !ec-iu'ea III Pu'e%ea *' e.ac/ t%ata(e't" I'&ta'-a +e e.ectua%ea t%ata(e'tului (e+ical e&te $bli2at/ &/ c$(u'ice i'&ta'-ei@ .ecuta%e c$(u'ic/ $%2a'ului .ecuta%e p%i' t%i(ite%ea +e c/t%e i'&ta'-a +e e.ecuta%e p%i' c$(u'ica%ea c$piei +e pe +i&p$5iti0 )i a c$piei +e pe %ap$%tul (e+ic$<le2al.ace a+(i'i&t%a-iei l$cului +e +e-i'e%e" ART" 76? Obli2a-ii *' le2/tu%/ cu t%ata(e'tul (e+ical U'itatea &a'ita%/ la ca%e .$&t %epa%ti5at pe't%u e.i'iti0/ &e pu'e *' e.ac/ t%ata(e'tul.ecuta%e a u'ei c$pii +e pe C$t/%1%e. +up/ ca5.

a&cult1'+ c$'clu5iile p%$cu%$%ului. *'cu'$)ti'-1'+ +e&p%e acea&ta i'&ta'-a +e e. +up/ a&culta%ea c$'clu5iil$% p%$cu%$%ului.ecuta%e p%i' c$(u'ica%ea c$piei +e pe +i&p$5iti0 )i a u'ei c$pii +e pe %ap$%tul (e+ic$< le2al +i%ec-iei &a'ita%e +i' 4u+e-ul pe te%it$%iul c/%uia l$cuie)te pe%&$a'a . c$(u'ica%ea p%e0/5ut/ la lit" bA < +A &e . +ac/ 2/&e)te 'ece&a%.l/ u'itatea &a'ita%/" Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i *' ca5ul a%/tat *' a%t" 73> ali'" 6" ART" 76# 'l$cui%ea t%ata(e'tului (e+ical P%i(i'+ c$(u'ica%ea. )i a celui i'te%e&at. ia% +ac/ c$'&i+e%/ 'ece&a%. *'&/ pe't%u *'l/tu%a%ea &t/%ii +e pe%ic$l pe ca%e $ p%e5i't/ pe%&$a'a $bli2at/ la t%ata(e't e&te i'+icat u' alt t%ata(e'tB +A +ac/ pe't%u e. )i ale pe%&$a'ei i'te%'ate. +i&pu'e .ace 4u+ec/t$%iei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecuta%e" ART" 768 .i'iti0/ p%i' ca%e &<a +i&pu& *'l$cui%ea &au *'ceta%ea i'te%'/%ii (e+icale &e c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e.ectue5e i'te%'a%ea.i'iti0/ &e pu'e *' e. &/ *'cu'$)ti'-e5e 4u+ec/t$%ia *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e 2/&e)te u'itatea &a'ita%/" ART" 767 'l$cui%ea &au *'ceta%ea i'te%'/%ii (e+icale Eu+ec/t$%ia.l/ cel i'te%'at" Dac/ cel i'te%'at 'u a%e ap/%/t$%.i'iti0/ a i'&ta'-ei p%e0/5ute *' a%t" 76? ali'" 3 &e c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e.ectua%ea t%ata(e'tului +up/ p%e5e'ta%eB cA c1'+ (/&u%a +i&pu&/ +e i'&ta'-/ 'u e&te &au 'u (ai e&te 'ece&a%/.aA +ac/ pe%&$a'a $bli2at/ la t%ata(e't &<a p%e5e'tat pe't%u a u%(a t%ata(e'tulB bA &u&t%a2e%ea +e la e.ie i'te%'a%ea (e+ical/" O c$pie +e pe C$t/%1%ea +e. i'&ta'-a +e e. ale ap/%/t$%ului )i.ectua%ea t%ata(e'tului (e+ical e&te 'ece&a%/ i'te%'a%ea (e+ical/" ' ca5ul c1'+ u'itatea &a'ita%/ 'u &e a.ecuta%e &au i'&ta'-a p%e0/5ut/ *' a%t" 76? ali'" 3. .ie *'l$cui%ea t%ata(e'tului. +i&pu'e . +up/ p%i(i%ea *'cu'$)ti'-/%ii p%e0/5ute *' a%t" 766 ali'" 3.ie *'ceta%ea i'te%'/%ii. *' ca5ul c1'+ c$'&i+e%/ c/ i'te%'a%ea 'u (ai e&te 'ece&a%/.iciu" O c$pie +e pe C$t/%1%ea +e. .l/ *' ci%cu(&c%ip-ia i'&ta'-ei ca%e a +i&pu& e.ecuta%e" U'itatea &a'ita%/ la ca%e &<a .a-/ +e ca%e &<a luat acea&t/ (/&u%/" ART" 766 Obli2a-ii *' le2/tu%/ cu i'te%'a%ea (e+ical/ Di%ec-ia &a'ita%/ e&te $bli2at/ &/ e./cut i'te%'a%ea a%e $bli2a-ia.ecuta%ea.ie *'l$cui%ea ace&teia cu (/&u%a $bli2/%ii la t%ata(e't (e+ical" 'ceta%ea &au *'l$cui%ea (/&u%ii i'te%'/%ii p$ate .ecuta%e" ART" 763 I'te%'a%ea (e+ical/ M/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%'/%ii (e+icale luat/ p%i't%<$ C$t/%1%e +e. i &e a&i2u%/ u' a0$cat +i' $.i ce%ut/ )i +e pe%&$a'a i'te%'at/ &au +e p%$cu%$%" ' ace&te ca5u%i i'&ta'-a ce%e a0i5ul u'it/-ii &a'ita%e u'+e &e a.

ecuta%ea alt$% (/&u%i +e &i2u%a'-/ M/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%5ice%ii u'ei .ace cu cita%ea pe%&$a'ei cu p%i0i%e la ca%e e&te luat/ (/&u%a. ca%e 0a p%$ce+a la e. 03971 =xecutarea interdic+iei de a re"eni în locuin+a fa!iliei pe o perioadă deter!inată .ace $%2a'ului +e p$li-ie.ecuta%ea ace&tei (/&u%i. a p%$cu%$%ului &au 4u+ec/t$%ului.ie p%e+at $%2a'ului +e p$li-ie.ica p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2iiB bA c1'+ &<a +i&pu& +i&t%u2e%ea luc%u%il$% c$'.i&cate.ecuta%ea (/&u%ii +e &i2u%a'-/" M/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%5ice%ii +e a &e a.i'iti0/" ART" 76> E.M/&u%i +e &i2u%a'-/ p%$0i5$%ii :n ca ul în care !ăsura obli. &e .pul5/%ii C1'+ p%i' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e la pe+eap&a *'cCi&$%ii &<a luat (/&u%a +e &i2u%a'-/ a e. c$(u'ica%ea *' 0e+e%ea e.ecuta%ea c$'.ecuta%ea (/&u%ii luate )i &/ &e&i5e5e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ *' ca5 +e &u&t%a2e%e +e la e.ic/ a(1'a%ea &au *'t%e%upe%ea" ART" 76H Re0$ca%ea (/&u%il$% +e &i2u%a'-/ Pe%&$a'a cu p%i0i%e la ca%e &<a luat u'a +i' (/&u%ile p%e0/5ute *' a%t" ##6 < ##: +i' C$+ul pe'al p$ate ce%e i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie l$cuie)te.i&c/%ii &peciale luat/ p%i' $%+$'a'-/ &au C$t/%1%e &e e.ace *' p%e5e'-a.la *' a'u(ite l$calit/-i &e pu' *' e. *'t$c(i'+u<&e p%$ce&<0e%bal ca%e &e +epu'e la +$&a%ul cau5ei" 6#T.i&cate &e p%e+au $%2a'el$% *' +%ept a le p%elua &au 0al$%i.ecut/ +up/ cu( u%(ea5/@ aA luc%u%ile c$'.i a(1'at/ &au *'t%e%upt/ +e $%2a'ul ca%e a%e *'+at$%i%ea &/ a&i2u%e e. punerea în executare se face de către instan+a de 9udecată care a luat această !ăsură. i &e a&i2u%/ u' a0$cat +i' $.u'c-ii &au p%$. c$'+a('atul &/ . acea&ta &e . +up/ ca5.pul5/%ii.ace (e'-iu'e *' (a'+atul +e e.i&c/%ii &peciale M/&u%a +e &i2u%a'-/ a c$'.iciu" ART" 76D E. Di&p$5i-iile p%e0/5ute *' a%t" 76? < 767 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 76: E.pul5/%ii &e .e&ii )i (/&u%a +e &i2u%a'-/ a i'te%5ice%ii +e a &e a.ectua%ea e. *' ca5 +e b$al/ &au pe't%u $%ice alt ($ti0 ca%e 4u&ti. c1'+ te(eiu%ile ca%e au i(pu& lua%ea ace&teia au *'cetat" Re0$ca%ea p$ate .ecuta%e a pe+ep&ei *'cCi&$%ii ca la +ata libe%/%ii.pul5/%ii" Dac/ (/&u%a e.ecuta%ea e.pul5/%ii 'u *'&$-e)te pe+eap&a *'cCi&$%ii.ecuta%e p%i' c$(u'ica%ea u'ei c$pii +e pe +i&p$5iti0 $%2a'ului *' +%ept &/ a+uc/ la *'+epli'i%e ace&te (/&u%i )i &/ &up%a0e2Ce5e %e&pecta%ea l$%" Ace&t $%2a' a%e *'+at$%i%ea &/ a&i2u%e e. a&cult1'+u<&e )i c$'clu5iile ap/%/t$%ului )i p%$cu%$%ului" Dac/ cel i'te%'at 'u a%e ap/%/t$%.ării la trata!ent !edical sau a internării !edicale a fost luată în !od pro"i oriu în cursul ur!ăririi penale sau al 9udecă+ii.i ce%ut/ )i +e p%$cu%$%" !$lu-i$'a%ea ce%e%ii &e . %e0$ca%ea (/&u%ii. i(e+iat ce C$t/%1%ea a %/(a& +e.la *' a'u(ite l$calit/-i p$ate .

C$nd prin 8otăr$rea de conda!nare la pedeapsa înc8isorii s*a luat !ăsura de si. e.ure executarea !ăsurii luate prin supra"e. o copie de pe dispo iti"ul 8otăr$rii se co!unică or.anul de poli+ie are îndatorirea să asi.t%a& +e pe acea pa%te +i' +i&p$5iti0 ca%e p%i0e)te aplica%ea a(e'5ii 4u+icia%e $%2a'ului ca%e. Or.ecuta%e a +i&p$5i-iil$% p%i' ca%e &<au aplicat &a'c-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" #D9# +i' C$+ul pe'al ART" 77#9# E. ia% e. 3.ectuea5/ c$'.ecuta%ea (u&t%/%ii )i a (u&t%/%ii cu a0e%ti&(e't &e e.ecuta%ea (u&t%/%ii )i a (u&t%/%ii cu a0e%ti&(e't &e e.anului de poli+ie în a cărui ra ă teritorială se află locuin+a fa!iliei. a interdic+iei de a re"eni în locuin+a fa!iliei pe o perioadă deter!inată. se tri!ite o copie de pe dispo iti"ul 8otăr$rii co!andantului locului de de+inere.ectuea5/ c$'.8erea respectării interdic+iei de a nu re"eni în locuin+a fa!iliei 3i să sesi e e or. !ec-iu'ea I= Pu'e%ea *' e.$%( a%t" 7DH. care procedea ă potri"it alin.anul de poli+ie.ecuta%e +e c/t%e $%2a'ul 4u+icia% ca%e a aplicat<$" Pu'e%ea *' e.ecuta%ea a(e'5ii &e e. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%. se face !en+iune în !andatul de executare a pedepsei înc8isorii să i se pună în "edere conda!natului.uran+ă pre"ă ută în art.ecuta%ea &a'c-iu'il$% E. Totodată. p$t%i0it le2ii.ectuea5/ p$t%i0it a%t" 773 )i 776" ART" 77# Ab%$2at" !ec-iu'ea I=9# Pu'e%ea *' e.ectuea5/ p$t%i0it a%t" 773 )i 776" !ec-iu'ea = Pu'e%ea *' e.ecuta%ea a(e'5ii &e e. 11871 din Codul penal.anul de ur!ărire penală în ca de sustra.ecuta%e a a(e'5ii 4u+icia%e )i a cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat ART" 773 A(e'5ile 4u+icia%e A(e'+a 4u+icia%/ &e pu'e *' e. ia% e. e.ecuta%e &e . 5acă pedeapsa înc8isorii se execută într*un loc de deten+ie.ere de la executarea !ăsurii. la data liberării să se pre inte la or.ecuta%e a +i&p$5i-iil$% p%i0i'+ *'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'ale ART" 77? 'l$cui%ea %/&pu'+e%ii pe'ale ' ca5ul *'l$cui%ii %/&pu'+e%ii pe'ale.ecut/ a(e'+a pe'al/" .$%( a%t" 7DH. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%.ace p%i' t%i(ite%ea u'ui e.

i'&ta'-a p$ate +i&pu'e %e&titui%ea *'&c%i&ului $. 'u(ai pe pa2i'ile ca%e c$'-i' .ieca%e pa2i'/. %e&titui%ea &e .i'iti0/ a C$t/%1%ii.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al.al& *' t$tul &au *' pa%te &e e.ecuta%e +e c/t%e 4u+ec/t$%ul +ele2at" C1'+ *'&c%i&ul +ecla%at . &u't aplicabile *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile ali'eatului p%ece+e't" C1'+ %e&titui%ea luc%u%il$% a . pe%&$a'ele cCe(ate 'u &e p%e5i't/ a le p%i(i.ace +e c/t%e 4u+ec/t$%ul *'&/%ci'at cu e.ecuta%ea.l/ *' p/&t%a%ea &au la +i&p$5i-ia i'&ta'-ei +e e. elibe%a%ea u'ei c$pii.$&t +i&pu&/ +e c/t%e p%$cu%$% &au +e c/t%e $%2a'ul +e ce%ceta%e pe'al/. +e pe *'&c%i&ul &ub &e('/tu%/ p%i0at/ . &e . p%i' %e(ite%ea acel$% luc%u%i pe%&$a'el$% *' +%ept" ' ace&t &c$p.ii'+ .al& %/(1'e la +$&a%ul cau5ei" ' ca5ul *' ca%e e&te 'ece&a% ca +e&p%e *'&c%i&ul +ecla%at .al&e Di&p$5i-ia C$t/%1%ii pe'ale ca%e +ecla%/ u' *'&c%i& ca .i&te'-a u'ui i'te%e& le2iti(. i &e t%i(ite ace&teia $ c$pie +e pe C$t/%1%e" I'&ta'-a p$ate +i&pu'e.al& &/ &e .ace (e'-iu'e +e&p%e acea&ta pe . ia% *' ca5 +e a'ula%e pa%-ial/.ecuta%e p$t%i0it a%t" 773 ali'" 3" C1'+ $bli2a%ea la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat &<a +i&pu& p%i' $%+$'a'-/.ecut/ a(e'+a pe'al/" !ec-iu'ea =I Pu'e%ea *' e. ace&ta p%$ce+ea5/ p$t%i0it p%e0e+e%il$% +i' ali'eatele p%ece+e'te" ART" 778 '&c%i&u%ile +ecla%ate .al&ul" '&c%i&ul +ecla%at .ac/ (e'-iu'e *' &c%iptele u'ei u'it/-i +i't%e cele la ca%e &e %e. p$t%i0it le2ii.ace +e $%2a'ul a%/tat *' ali'eatul p%ece+e't" ART" 776 CCeltuieli 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat Di&p$5i-ia +i' C$t/%1%ea pe'al/ p%i0i'+ $bli2a%ea la plata cCeltuielil$% 4u+icia%e a0a'&ate +e &tat &e pu'e *' e.E. c1'+ c$'&tat/ e.icat" ' acelea)i c$'+i-ii. pu'e%ea *' e.ecuta%e.ectua.$&t a'ulat *' t$talitatea lui.ace +e c/t%e $%2a'ele ca%e.ecuta%e a +i&p$5i-iil$% ci0ile +i' C$t/%1%e ART" 777 Re&titui%ea luc%u%il$% )i 0al$%i.al& a .icat" .ecuta%ea cCeltuielil$% 4u+icia%e &e .al&i. +e$a%ece 'u &e cu'$&c pe%&$a'ele c/%$%a a% t%ebui &/ le . e.ecuta%e &e .ica%ea cel$% 'e%i+icate C1'+ p%i' C$t/%1%ea pe'al/ &<a +i&pu& %e&titui%ea u'$% luc%u%i ca%e &e a.ace +e p%$cu%$%.ie %e&tituite )i 'i(e'i 'u le<a %ecla(at *' te%(e' +e : lu'i +e la %/(1'e%ea +e.ecuta%ea a(e'5il$% 4u+icia%e &e . luc%u%ile t%ec *' pat%i($'iul &tatului" I'&ta'-a c$'&tat/ acea&ta p%i' *'cCeie%e )i +i&pu'e p%e+a%ea luc%u%il$% $%2a'el$% *' +%ept a le p%elua &au 0al$%i. aplic1'+u<&e *' ($+ c$%e&pu'5/t$% +i&p$5i-iile a%t" 773 ali'" 3" E.icial pa%-ial .ica p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2ii" Dac/ %e&titui%ea luc%u%il$% 'u &<a putut e.al&i. cu (e'-iu'ile a%/tate *' ali'" 3.ecut/ &au &e pu'e *' e. &u't *'cu'$)ti'-ate pe%&$a'ele c/%$%a u%(ea5/ &/ li &e %e&tituie luc%u%ile" Dac/ *' te%(e' +e : lu'i +e la p%i(i%ea *'cu'$)ti'-/%ii.

ecut/%ii pe+ep&ei p%e0/5ute *' a%t" D6 $%i *' a%t" D8 +i' C$+ul pe'al &au a &u&pe'+/%ii e.l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e. +ac/ la pu'e%ea *' e.ecuta%e &au +e c/t%e i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.i &e&i5at/ )i +e c/t%e cel c$'+a('at" ART" 77D 'l$cui%ea pe+ep&ei +ete'-iu'ii pe 0ia-/ 'l$cui%ea pe+ep&ei +ete'-iu'ii pe 0ia-/ cu pe+eap&a *'cCi&$%ii &e +i&pu'e. +e c/t%e i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.l/ l$cul +e +e-i'e%e" F$t/%1%ea +e *'l$cui%e. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" D:9> )i D:9#? +i' C$+ul pe'al.ecuta%ea u'$% C$t/%1%i ART" 77H Re0$ca%ea &au a'ula%ea &u&pe'+/%ii e.ecuta%e a C$t/%1%ii &au *' cu%&ul e.i&te'-a 0%eu'eia +i't%e u%(/t$a%ele &itua-ii@ . +e c/t%e i'&ta'-a +e e. pa%tea i'te%e&at/ &au p%$cu%$%ul &e&i5ea5/ i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at *' p%i(/ i'&ta'-/ &u&pe'+a%ea. *' 0e+e%ea %e0$c/%ii &u&pe'+/%ii e.ART" 77: De&p/2ubi%ile ci0ile )i cCeltuielile 4u+icia%e Di&p$5i-iile +i' C$t/%1%ea pe'al/ p%i0it$a%e la +e&p/2ubi%ile ci0ile )i la cCeltuielile 4u+icia%e cu0e'ite p/%-il$% &e e.$&t %e&pectate $bli2a-iile ci0ile p%e0/5ute *' a%t" D7 &au cele p%e0/5ute *' a%t" D:97 ali'" # +i' C$+ul pe'al.i'iti0/.ic/%i +e pe+ep&e Pe+eap&a p%$'u'-at/ p$ate .icat/. $%i +e c/t%e i'&ta'-a ca%e 4u+ec/ &au a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ i'.ace +i' $.ecut/%ii pe+ep&ei &ub &up%a0e2Ce%e p%e0/5ut/ *' a%t" D:97 $%i *' a%t" D:98 +i' C$+ul pe'al &e p%$'u'-/. +e c/t%e p%$cu%$%. +e c/t%e i'&ta'-a +e e.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/.i'iti0e. +up/ ca5.%ac-iu'ea ce a% putea at%a2e %e0$ca%ea &au a'ula%ea" Dac/ p1'/ la e.l/ u'itatea u'+e &e e.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ Re0$ca%ea &au a'ula%ea e.ecuta%e p$t%i0it +i&p$5i-iil$% a%t" 73? < 736" ART" 77> Alte ($+i. i'&ta'-a ca%e 4u+ec/ $%i a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ i'.iciu &au la &e&i5a%ea p%$cu%$%ului. %/(a&/ +e.iciu. &e +i&pu'e.%ac-iu'ea ce a% putea at%a2e %e0$ca%ea &au a'ula%ea" !e&i5a%ea i'&ta'-ei &e .i ($+i. ia% +ac/ cel c$'+a('at &e a. +e u'itate &au +e $%2a'ul +e p$li-ie" ' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" D:9> ali'" 7. &e pu'e *' e.ecut/ p$t%i0it le2ii ci0ile" CAP" 6 ALTE DI!POZIŢII PRI=IND EKECUTAREA !ec-iu'ea I !cCi(b/%i *' e. +i' $. pe ba5a u'ei alte C$t/%1%i +e.ecut/%ii pe+ep&ei" ART" 77H9# Re0$ca%ea &au a'ula%ea e.iciu &au la ce%e%ea p%$cu%$%ului $%i a celui c$'+a('at.ecuta%e.ecut/%ii pe+ep&ei &e c$'&tat/. i'&ta'-a p$ate . +i' $.pi%a%ea te%(e'ului +e *'ce%ca%e 'u au .ecut/%ii pe+ep&ei A&up%a %e0$c/%ii &au a'ul/%ii &u&pe'+/%ii c$'+i-i$'ate a e. e.ecut/ pe+eap&a.

aA c$'cu%&ul +e i'.a-a c/%eia C$t/%1%ea a %/(a& +e.ace +i' $.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au. e.ecuta%ea *' *'cCi&$a%e (ilita%/.ecut/ a(e'+a" ART" 78? Libe%a%ea c$'+i-i$'at/ Libe%a%ea c$'+i-i$'at/ &e +i&pu'e. +up/ ca5.ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ 'ceta%ea e.i'iti0/ e&te $bli2at/ &/ c$(u'ice l$cului +e +e-i'e%e c$pie +e pe +i&p$5iti0ul p%i' ca%e &<a +i&pu& %e0$ca%ea libe%/%ii c$'+i-i$'ate" ART" 78?9# 'ceta%ea e. Ter!enul de recurs este de 3 ile. p%i' C$t/%1%ea +e %e&pi'2e%e . c$pie +e pe +i&p$5iti0ul p%i' ca%e &<a +i&pu& *'ceta%ea e. u'itatea u'+e &e e. i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.i %e*''$it/. +e c/t%e t%ibu'alul (ilita% *' a c/%ui ci%cu(&c%ip-ie &e a.ace +i' $. *' ca5ul c1'+ i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat pe c$'+a('at pe't%u $ alt/ i'. p$t%i0it le2ii.ecut/ pe+eap&a" Di&p$5i-iile a%t" 78? ali'" 3.%ac-iu'e 'u &<a p%$'u'-at *' acea&t/ p%i0i'-/" Eotăr$rea instan+ei este supusă recursului.iciu &au +e c/t%e $%2a'ul ca%e.l/ l$cul +e +e-i'e%e. 6 )i 7 &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" I'&ta'-a *' .ecut/%ii pe+ep&ei pe't%u (ilita%i 'l$cui%ea e. p%ecu( )i $%2a'ului +e p$li-ie +i' l$calitatea *' ca%e *)i a%e &e+iul u'itatea.i (ai (a%e +e u' a'" I'&ta'-ele p%e0/5ute *' ali'" # &e p%$'u'-/ )i a&up%a %e0$c/%ii libe%/%ii c$'+i-i$'ate.a-a c/%eia C$t/%1%ea a %/(a& +e. *' ca5ul c$'+a('a-il$% ca%e au +e0e'it (ilita%i *' te%(e' *' cu%&ul 4u+ec/-ii la $ i'&ta'-/ ci0il/.ecut/%ii pe+ep&ei" ART" 78# 'l$cui%ea e. I'&ta'-a *' .l/ *' &ta%e +e +e-i'e%e $%i *' e.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii cu e. +e c/t%e 4u+ec/t$%ia *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/. la ce%e%ea p%$cu%$%ului $%i a celui c$'+a('at" ART" 77>9# 'l$cui%ea pe+ep&ei a(e'5ii 'l$cui%ea pe+ep&ei a(e'5ii *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" :69# +i' C$+ul pe'al &e +i&pu'e +e i'&ta'-a +e e.ecuta%ea pe+ep&el$%.ic/%ii pe+ep&ei e&te i'&ta'-a +e e. la ce%e%ea &au la p%$pu'e%ea . #ecursul declarat de procuror este suspensi" de executare.ecut/ pe+eap&a" !e&i5a%ea i'&ta'-ei &e .l/ *'cCi&$a%ea (ilita%/" C1'+ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ 'u &u't *'+epli'ite c$'+i-iile pe't%u ac$%+a%ea libe%/%ii c$'+i-i$'ate.i'iti0/ a .i. ia% *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" :3 ali'" 6 +i' C$+ul pe'al.pi%a%ea c/%uia p%$pu'e%ea &au ce%e%ea 0a putea . *' ca5ul c1'+ cel c$'+a('at &e a.ecuta%e a ulti(ei C$t/%1%i &au.iciu.%ac-iu'i" I'&ta'-a c$(pete't/ &/ +i&pu'/ a&up%a ($+i.ecut/ pe+eap&a.ecuta%e" !e&i5a%ea i'&ta'-ei &e .ecut/%ii pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/ &e +i&pu'e +e 4u+ec/t$%ia *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ea5/ te%(e'ul +up/ e.i'iti0/ e&te $bli2at/ &/ c$(u'ice u'it/-ii u'+e &e e.%ac-iu'iB bA %eci+i0aB cA acte ca%e i't%/ *' c$'-i'utul aceleia)i i'. p%ecu( )i pe't%u cei ca%e au +e0e'it (ilita%i *' te%(e' +up/ %/(1'e%ea +e. te%(e' ca%e 'u p$ate ./cut/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% le2ii p%i0i'+ e.l/ u'itatea u'+e c$'+a('atul e.

ecut/ *' *'cCi&$a%e (ilita%/ *' ca5ul )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" :3 ali'" 3 +i' C$+ul pe'al &e . la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului" 'l$cui%ea e.ecuta%ea pe+ep&ei &e a(1'/ p1'/ la *'ceta%ea cau5ei ca%e a +ete%(i'at a(1'a%eaB cA c1'+ +i' cau5a u'$% *(p%e4u%/%i &peciale e.iciu &au la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului u'it/-ii (ilita%e +i' ca%e . +i' $.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ p$ate .e%/ +e $ b$al/ ca%e *l pu'e *' i(p$&ibilitate +e a e.ecuta%ea pe+ep&ei la l$cul +e (u'c/" ' &itua-ia p%e0/5ut/ la lit" bA. e.l/ *'cCi&$a%ea (ilita%/" !ec-iu'ea II A(1'a%ea e./cut/ +e p%$cu%$%. e.ecuta pe+eap&aB bA c1'+ $ c$'+a('at/ e&te 2%a0i+/ &au a%e u' c$pil (ai (ic +e u' a'" ' ace&te ca5u%i.ecuta pe+eap&a" ' ace&t ca5.i a(1'at/ cel (ult 6 lu'i )i 'u(ai $ &i'2u%/ +at/" Ce%e%ea +e a(1'a%e a e.i . +e c$'+a('at.ecuta%ea pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ p$ate . +e pe%&$a'ele a%/tate *' a%t" 6:3 ali'eatul ulti(.ecuta%ea pe+ep&ei p$ate .ecut/%ii pe+ep&ei e&te i'&ta'-a +e e.$&t t%ecu-i *' %e5e%0/ *'ai'te +e *'cepe%ea e.C$t/%1%ii +e c$'+a('a%e.ace la &e&i5a%ea c$(a'+a'tului acelei *'cCi&$%i" I'&ta'-a c$(pete't/ &/ %e+uc/ pe+eap&a e&te t%ibu'alul (ilita% *' a c/%ui ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecut/%ii pe+ep&ei *'t%<$ *'cCi&$a%e (ilita%/. *' ca5ul c$'+a('a-il$% ca%e au .ecuta%ea pe+ep&ei &e a(1'/ p1'/ c1'+ c$'+a('atul &e 0a 2/&i *' &itua-ia +e a putea e.ecuta%ea p$ate . ia% *' ca5ul p%e0/5ut la lit" cA +i' p%e5e'tul a%tic$l.ecuta%ea i(e+iat/ a pe+ep&ei a% a0ea c$'&eci'-e 2%a0e pe't%u c$'+a('at.a(ilie &au u'itatea la ca%e luc%ea5/" ' ace&t ca5./cea pa%te cel c$'+a('at" ART" 783 Re+uce%ea pe+ep&ei pe't%u (ilita%i Re+uce%ea pe+ep&ei ce &e e. cu e.ace pa%te cel c$'+a('at.ecuta%ea *'t%<u' l$c +e +e-i'e%e.i a(1'at/ pe pe%i$a+a &tabilit/ +e '$%(ele le2ale cu p%i0i%e la c$'ce+iul ce &e ac$%+/ &ala%iatel$% *'ai'te )i +up/ 'a)te%e" ART" 787 I'&ta'-a c$(pete't/ I'&ta'-a c$(pete't/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a ac$%+/%ii a(1'/%ii e. . )i +e c/t%e c$'+uce%ea u'it/-ii la ca%e luc%ea5/ c$'+a('atul" Di&p$5i-iile p%e5e'tului a%tic$l &e aplic/ )i *' ca5ul celui c$'+a('at la e.pe%ti5e (e+ic$<le2ale c/ cel c$'+a('at &u.i a(1'at/ *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ &e c$'&tat/ pe ba5a u'ei e. e.ecut/%ii pe+ep&ei.ecuta%e" . &e +i&pu'e +e c/t%e i'&ta'-a p%e0/5ut/ la ali'eatul p%ece+e't.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ ART" 786 Ca5u%ile +e a(1'a%e E. e. &e +i&pu'e +e c/t%e t%ibu'alul (ilita% *' a c/%ui ci%cu(&c%ip-ie &e 2/&e)te u'itatea (ilita%/ +i' ca%e .

ecut/%ii" Pe c$pia (a'+atului +e e. +up/ ca5. la ce%e%ea pe%&$a'el$% a%/tate *' ali'" 3 al aceluia)i a%tic$l" ART" 78: I'&ta'-a c$(pete't/ I'&ta'-a c$(pete't/ &/ +i&pu'/ a&up%a *'t%e%upe%ii e.ecutat +i' +u%ata pe+ep&ei" Dac/.ecuta%ea a .pi%a%ea te%(e'ului +e *'t%e%upe%e cel c$'+a('at la pe+eap&a *'cCi&$%ii 'u &e p%e5i't/ la l$cul +e +e-i'e%e.ecut/ $%i u%(ea5/ a &e e. a+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e )i u'itatea u'+e c$'+a('atul e.ecuta%e $%2a'ului +e p$li-ie. +up/ ca5.$&t e(i&.ecut/ pe+eap&a )i $%2a'ului +e p$li-ie.i'iti0/ a C$t/%1%ii +e c$'+a('a%e i'te%0i'e $ le2e ce 'u (ai p%e0e+e ca i'.ecut/ pe+eap&a la l$cul +e (u'c/.ecut/%ii pe+ep&ei I'&ta'-a ca%e a ac$%+at *'t%e%upe%ea c$(u'ic/ +e *'+at/ acea&t/ (/&u%/ l$cului +e +e-i'e%e &au.i *'t%e%upt/ *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 786.ecut/%ii pe+ep&ei e&te i'&ta'-a +e e.ica%ea pe+ep&ei ART" 78D I'te%0e'i%ea u'ei le2i pe'ale '$i C1'+ +up/ %/(1'e%ea +e.ecuta%e" A+(i'i&t%a-ia l$cului +e +e-i'e%e &au u'itatea c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e.ecut/%ii pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ ART" 788 Ca5u%ile +e *'t%e%upe%e E.$&t ac$%+at/ +e i'&ta'-a *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. acea&ta c$(u'ic/ (/&u%a luat/ )i i'&ta'-ei +e e.ecuta%e &e (e'-i$'ea5/ )i c1t a (ai %/(a& +e e.ecuta%e" ART" 78H E0i+e'-a *'t%e%upe%ii e.ecuta%e la l$cul +e (u'c/ 'u &e p%e5i't/ la u'itate.%ac-iu'e . ia (/&u%i pe't%u a+uce%ea lui la *'+epli'i%e" !ec-iu'ea III 't%e%upe%ea e. la e. cel c$'+a('at la pe+eap&a *'cCi&$%ii cu e.ecuta%e" I'&ta'-a +e e.pi%a%ea te%(e'ului +e *'t%e%upe%e. ia% +ac/ (a'+atul a . a+(i'i&t%a-ia t%i(ite +e *'+at/ $ c$pie +e pe (a'+atul +e e. acea&ta *')tii'-ea5/ +e *'+at/ i'&ta'-a +e e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au.ecuta.$&t *'t%e%upt/ 'u &e &$c$te)te *' e.ecuta%e.ecuta%e &au i'&ta'-a *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecuta%ea pe+ep&ei *'cCi&$%ii &au a +ete'-iu'ii pe 0ia-/ p$ate .l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea.ecuta%ea pe+ep&ei" !ec-iu'ea I= 'l/tu%a%ea &au ($+i. $%i $ le2e ca%e p%e0e+e $ pe+eap&/ (ai u)$a%/ +ec1t cea ca%e &e e. c$%e&pu'5/t$a%e *' 2%a+ i'&ta'-ei +e e.ecuta%e.pi%a%ea te%(e'ului ia (/&u%i pe't%u e(ite%ea (a'+atului +e e. u'itatea u'+e &e e.ecuta%ea pe+ep&ei" Ti(pul c1t e.apta pe't%u ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea. ia% +ac/ *'t%e%upe%ea a . u'it/-ii u'+e c$'+a('atul e. .I'&ta'-a +e e. *' 0e+e%ea e.ecut/ pe+eap&a -i' e0i+e'-a *'t%e%upe%il$% ac$%+ate" Dac/ la e.ecuta%e +ata la ca%e a %e*'ceput e.ecuta%e -i'e e0i+e'-a a(1'/%il$% ac$%+ate )i la e.

i'&ta'-a &e p%$'u'-/ p%i' &e'ti'-/" Di&p$5i-iile cup%i'&e *' pa%tea &pecial/.ecuta%e $ C$t/%1%e ca%e 'u e%a +e. +up/ ca5. &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" Di&p$5i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te &e aplic/ )i *' ca5ul *' ca%e %e5$l0a%ea u'eia +i' &itua-iile %e2le(e'tate *' p%e5e'tul titlu e&te +at/ *' c$(pete'-a i'&ta'-ei *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.iciu.ecuta%e C$'te&ta-ia c$'t%a e.ecut/ &au 0%e$ *(pie+ica%e la e.ecuta%ea pe+ep&ei. p%ecu( )i aplica%ea 2%a-ie%ii &e .ecuta%ea e&te *'+%eptat/ *(p$t%i0a altei pe%&$a'e +ec1t cea p%e0/5ut/ *' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%eB cA c1'+ &e i0e)te 0%e$ 'el/(u%i%e cu p%i0i%e la C$t/%1%ea ca%e &e e.ecuta%e. 2%a-ie%ea &au $%ice alt/ cau5/ +e &ti'2e%e $%i +e (ic)$%a%e a pe+ep&ei.i'&ta'-a ia (/&u%i pe't%u a+uce%ea la *'+epli'i%e.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea u'+e &e e. titlul II. c1'+ i'te%0i'e +up/ %/(1'e%ea +e.iciu &au la ce%e%ea p%$cu%$%ului $%i a celui c$'+a('at.ace *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ &<a pu& *' e.ac +e c/t%e u' 4u+ec/t$% +e la i'&ta'-a +e e.i'iti0/ a C$t/%1%ii. #7 )i #8 +i' C$+ul pe'al" Aplica%ea +i&p$5i-iil$% +i' ali'eatul p%ece+e't &e .ecuta%eB +A c1'+ &e i'0$c/ a('i&tia.ecut/ pe+eap&a la l$cul +e (u'c/" CAP" 7 DI!POZIŢII COMUNE ART" 7:? P%$ce+u%a la i'&ta'-a +e e. ca%e 'u &u't c$'t%a%e +i&p$5i-iil$% +i' ace&t capit$l.ecut/ pe+eap&a la l$cul +e (u'c/" ART" 78> A('i&tia )i 2%a-ie%ea Aplica%ea a('i&tiei.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea u'+e cel c$'+a('at e.i'iti0/B bA c1'+ e.ecuta%e.ecuta%e C1'+ %e5$l0a%ea &itua-iil$% %e2le(e'tate *' p%e5e'tul titlu e&te +at/ *' c$(pete'-a i'&ta'-ei +e e.l/ *' e.l/ *' e. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" #H#" Conda!natul arestat este adus la 9udecată.l/ l$cul +e +e-i'e%e &au u'itatea u'+e c$'+a('atul e.ecuta%e. p%e&c%ip-ia.ecut/%ii C$t/%1%ii pe'ale &e p$ate . Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului e&te $bli2at$%ie" Dup/ c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i a&culta%ea p/%-il$%. +e c/t%e i'&ta'-a +e e.ecuta%ea pe+ep&ei. ia% +ac/ cel c$'+a('at &e a.ace +i' $.ecut/%ii" . p%ecu( )i $%ice alt i'ci+e't i0it *' cu%&ul e. +e c/t%e u' 4u+ec/t$% +e la i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a. ia% +ac/ cel c$'+a('at &e a. +e c/t%e i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' 2%a+ *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie &e a.ecut/ pe+eap&a" !$lu-ia &e c$(u'ic/ i'&ta'-ei +e e.ecuta%e" ART" 7:# C$'te&ta-ia la e. p%e)e+i'tele +i&pu'e cita%ea p/%-il$% i'te%e&ate )i ia (/&u%i pe't%u +e&e('a%ea u'ui ap/%/t$% +i' $. a +i&p$5i-iil$% a%t" #3.

%ac-iu'ii cu a%(e.ace. c$'&tata%ea ace&t$%a &e .ra"ate ale acestor infrac+iuni./ptuit$%.' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" aA. precu! 3i for!ele a./ptuit$% )i &/<l c$'+uc/ *'ai'tea aut$%it/-ii" 6#T. p$t%i0it le2ii ci0ile" ART" 7:3 Re5$l0a%ea c$'te&ta-iei P%$ce+u%a +e %e5$l0a%e a c$'te&ta-iei la e. ia% *' ca5ul p%e0/5ut *' a%t" 7:# lit" cA. $%i e&te &u%p%i'& ap%$ape +e l$cul c$(ite%ii i'.ecut/" C$'te&ta-ia *(p$t%i0a actel$% +e e. +up/ ca5.%ac-iu'e" ' ca5u%ile +e (ai &u&. $%ice pe%&$a'/ a%e +%eptul &/ p%i'+/ pe .ecuta%e p%i0i'+ c$'.la2%a't/ E&te . bA )i +A c$'te&ta-ia &e .%ac-iu'ea .rante pedepsite prin le. i(e+iat +up/ &/01%)i%e.ace +e c/t%e i'&ta'-a c$(pete't/ &/ 4u+ece c$'te&ta-ia" ART" 7:6 C$'te&ta-ia p%i0it$a%e la +i&p$5i-iile ci0ile C$'te&ta-ia p%i0it$a%e la e. la i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at C$t/%1%ea ce &e e. +e (a%t$%ii $cula%i &au +e &t%i2/tul public.%ac-iu'ea +e&c$pe%it/ *' ($(e'tul &/01%)i%ii &au i(e+iat +up/ &/01%)i%e" E&te +e a&e(e'ea c$'&i+e%at/ .la2%a't/ i'. să"$r3ite în !unicipii . la i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at C$t/%1%ea ce &e e. 011 Ca uri de aplicare a procedurii speciale &nfrac+iunile fla.ace.ecuta%e" TITLUL I= PROCEDURI !PECIALE CAP" # URMĂRIREA ŞI EUDECAREA UNOR INGRACŢIUNI GLAGRANTE ART" 7:8 I'. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 7:# lit" aA )i bA.ecuta%e &e &$lu-i$'ea5/ +e c/t%e i'&ta'-a ci0il/ p$t%i0it le2ii ci0ile" ART" 7:7 C$'te&ta-ia p%i0it$a%e la a(e'5ile 4u+icia%e C$'te&ta-ia c$'t%a e.%ac-iu'ea al c/%ei . la i'&ta'-a +e e. i'&t%u(e'te &au $%ice alte $biecte +e 'atu%/ a<l p%e&upu'e pa%ticipa't la i'. la i'&ta'-a p%e0/5ut/ *' ali'" # &au : al a%t" 7:?.ecut/%ii a(e'5il$% 4u+icia%e &e &$lu-i$'ea5/ +e c/t%e i'&ta'-a ca%e le<a pu& *' e. ia% *' ca5ul p%e0/5ut la lit" cA.e cu înc8isoare !ai !are de un an 3i de cel !ult 1' ani.ecuta%e 'u %e5ult/ +atele )i &itua-iile +e e.ecuta%e e&te cea p%e0/5ut/ *' a%t" 7:?" ' ca5ul a%/tat *' a%t" 7:# lit" +A.ecut/" P%$ce+u%a +e %e5$l0a%e a ace&tei c$'te&ta-ii e&te cea p%e0/5ut/ *' a%t" 7:? ali'" # )i 3" C$'te&ta-ia *(p$t%i0a actel$% +e e.la2%a't/ )i i'.ecuta%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile ale C$t/%1%ii &e .i&ca%ea a0e%ii &e &$lu-i$'ea5/ +e i'&ta'-a ci0il/.i&te'-a c/%$%a +epi'+e &$lu-i$'a%ea c$'te&ta-iei. e&te u%(/%it +e pe%&$a'a 0/t/(at/.ecuta%e p%e0/5ut/ *' a%t" 7:?. +ac/ +i' C$t/%1%ea pu&/ *' e.

*' ca%e c$'&e('ea5/ cele c$'&tatate cu p%i0i%e la . 101 3i ur!ătoarele.anul de cercetare este obli. dă rec8i itoriu prin care pune în !i3care ac+iunea penală 3i dispune tri!iterea în 9udecată 3i tri!ite dosarul instan+ei co!petente înainte de expirarea !andatului de arestare.ica%ea luc%/%il$% +e ce%ceta%e pe'al/ P%$cu%$%ul. &c$ate%ea +e &ub u%(/%i%e &au *'ceta%ea u%(/%i%ii pe'ale. p%i(i'+ +$&a%ul. se aplică art. se ur!ăresc 3i se 9udecă potri"it dispo i+iilor pre"ă ute în acest capitol. procurorul poate solicita 9udecătorului arestarea în"inuitului. ART" 7:H C$'&tata%ea i'. 5acă procurorul aprecia ă că sunt suficiente do"e i pentru punerea în !i3care a ac+iunii penale. t$r.anului de cercetare sau din oficiu. p%ecu( )i pe%&$a'el$% ca%e au .%ac-iu'ii O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &e&i5at *'t$c(e)te u' p%$ce&<0e%bal. /a sesi area or. c$'ti'ua%ea ce%cet/%ii pe'ale &e . precu! 3i în orice alt loc a. acestea calcul$ndu*se de la data expirării ordonan+ei de re+inere.ace $biec-ii cu p%i0i%e la ace&tea" P%$ce&ul<0e%bal &e &e('ea5/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/. p$t%i0it a%t" 3:3. care nu poate depă3i 10 ile. care se co!pletea ă cu dispo i+iile din pre entul cod.lo!erat.apta &/01%)it/" ' p%$ce&ul<0e%bal &e c$'&e('ea5/ +e a&e(e'ea +ecla%a-iile *'0i'uitului )i ale cel$%lalte pe%&$a'e a&cultate" Dac/ e&te ca5ul. or.ica%ea luc%/%il$% u%(/%i%ii pe'ale )i &e p%$'u'-/ *' cel (ult 3 5ile +e la p%i(i%e. c/%$%a li &e at%a2e ate'-ia c/ p$t c$(pleta +ecla%a-iile &au c/ p$t .ări. #e+inerea durea ă '0 de ore. 018 #e+inerea 3i arestarea în"inuitului sau a inculpatului :n"inuitul este re+inut. ' ca5ul c1'+ 'u &<a putut e. aeroporturi sau .at să continue cercetarea 3i să înainte e dosarul procurorului o dată cu în"inuitul.$&t a&cultate. cel !ai t$r iu în 3 ile de la arestarea acestuia. ART" 7:> C$'ti'ua%ea ce%cet/%ii +up/ %e&titui%e :n ca ul c$nd 9udecătorul a e!is !andat de arestare a în"inuitului 3i procurorul a restituit cau a.ectua c$(plet ce%ceta%ea *' te%(e'ul a%/tat *' ali'eatul p%ece+e't. porturi.uri. c8iar dacă nu apar+in unită+ilor teritoriale arătate !ai sus.ace p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%$ce+u%ii $bi)'uite" ART" 7H? =e%i. put1'+ +i&pu'e t%i(ite%ea *' 4u+ecat/. +e *'0i'uit )i +e pe%&$a'ele a&cultate" 6#T. în !i9loace de transport în co!un. p%$ce+ea5/ la 0e%i. :n ca ul în care procurorul nu a dispus tri!iterea în 9udecată în ter!en de 3 ile de la data e!iterii ordonan+ei de re+inere.sau ora3e. b$lciuri. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &t%1'2e )i alte p%$be" P%$ce&ul<0e%bal &e cite)te *'0i'uitului. $%i %e&titui%ea cau5ei p$t%i0it a%t" 3:8" .

ic/ +ac/ *' cau5/ &u't *'t%u'ite c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 7::" C1'+ i'&ta'-a c$'&tat/ c/ *' cau5/ 'u &u't *'t%u'ite ace&te c$'+i-ii. $%i a(1'/ 4u+eca%ea cau5ei p$t%i0it a%t" 7H6 ali'" ulti(. (a%t$%ii p%e5e'-i. care nu poate depă3i ( ile de la data pri!irii dosarului. (i'i&t%ul 4u&ti-iei p$ate +e&e('a u'a &au (ai (ulte 4u+ec/t$%ii ca%e &/ 4u+ece ace&te cau5e" ART" 7H3 M/&u%i p%e2/tit$a%e %re3edintele instan+ei fixea ă ter!enul de 9udecată. t%ebuie &/ +i&pu'/ a&up%a &t/%ii +e libe%tate a i'culpatului" ART" 7H8 F$t/%1%ea i'&ta'-ei I'&ta'-a e&te $bli2at/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a cau5ei *' aceea)i 5i *' ca%e &<au *'cCeiat +e5bate%ile.i 4u+ecat/ p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite.ace pe ba5a ace&t$% +ecla%a-ii )i a luc%/%il$% +i' +$&a%" I'&ta'-a p$ate +i&pu'e.la2%a'te p%e0/5ute *' a%t" 7:: e&te cea $bi)'uit/" Pe't%u (u'icipiile *(p/%-ite *' &ect$a%e. pe ca%e le a+uce la *'+epli'i%e *' ($+ +i%ect &au p%i' $%2a'ele +e p$li-ie" Pe't%u a+(i'i&t%a%ea p%$bel$% i'&ta'-a p$ate ac$%+a te%(e'e ca%e *' t$tal 'u t%ebuie &/ +ep/)ea&c/ #? 5ile" ART" 7H7 M/&u%i cu p%i0i%e la &ta%ea +e libe%tate C1'+ i'&ta'-a &e +e&e&i5ea5/ pe't%u i'c$(pete'-/ &au %e-i'e cau5a pe't%u a .%ac-iu'ile .C$nd procurorul dispune tri!iterea în 9udecată. 4u+ecata &e .ace%ea u%(/%i%ii pe'ale. +i' $. cu propunerea de arestare pre"enti"ă a inculpatului.ectuea5/ p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite" Di&p$5i-iile a%t" 3:H )i 3:D &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 7H# I'&ta'-a c$(pete't/ C$(pete'-a +e 4u+ecat/ *' cau5ele p%i0it$a%e la i'. a+(i'i&t%a%ea +e p%$be '$i. *' ca%e &c$p ia (/&u%ile c$%e&pu'5/t$a%e.ace p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite" ART" 7H6 Eu+ecata *' p%i(/ i'&ta'-/ I'&ta'-a p%$ce+ea5/ la 4u+eca%ea cau5ei a&cult1'+ pe i'culpat.a-/" Eu+ecata &e . Dac/ p%$cu%$%ul %e&tituie cau5a pe't%u c$(pleta%ea &au %e. &au cel (ai t1%5iu *' u%(/t$a%ele 3 5ile" I'culpatul a. u%(/%i%ea &e e. dispun$nd totodată aducerea cu !andat a !artorilor 3i a păr+ii "ătă!ate. întoc!e3te rec8i itoriu 3i înaintea ă de îndată instan+ei de 9udecată dosarul cau ei. I'culpatul e&te a+u& la 4u+ecat/" Celelalte p/%-i 'u &e citea5/" Pa%ticipa%ea p%$cu%$%ului la 4u+ecat/ e&te $bli2at$%ie" I'&ta'-a 0e%i.iciu &au la ce%e%e. p%ecu( )i pe%&$a'a 0/t/(at/ +ac/ e&te +e .lat *' &ta%e +e +e-i'e%e e&te a+u& la p%$'u'-a%e" F$t/%1%ea t%ebuie %e+actat/ *' cel (ult 37 +e $%e" .

a(i'ea5/ ac-iu'ea ci0il/ cCia% *' lip&a ace&t$%a )i cCia% +ac/ 'u &<au c$'&tituit pa%te ci0il/. ca%e e&te &cutit/ +e ta.la2%a'te pl1'2e%ea p%ealabil/ la $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/" ' ace&t &c$p. c1'+ p%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' p%e5e'tul capit$l &e aplic/ 'u(ai u'$%a +i't%e i'. ca%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$%" ART" 7H: Ac-iu'ea ci0il/ I'&ta'-a e.%ac-iu'il$% pe't%u ca%e pu'e%ea *' (i)ca%e a ac-iu'ii pe'ale &e . i'&ta'-a e.e%ci-iu %e&t%1'&/.ac p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite" ART" 7H> Ca5u%i c1'+ 'u &e aplic/ p%$ce+u%a &pecial/ P%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' p%e5e'tul capit$l 'u &e aplic/ i'.%ac-iu'il$% &/01%)ite +e (i'$%i" ' ca5ul i'.i &$lu-i$'ate .apte $%i u'$%a +i't%e i'.$&t pu& a'te%i$% *' libe%tate. &e p%$ce+ea5/ la +i&4u'2e%e. i'+i0i5ibile &au c$'e. ia% p%ete'-iile ace&teia p$t .e +e ti(b%u" ART" 7HH Apelul )i %ecu%&ul Te%(e'ul +e apel )i cel +e %ecu%& &u't +e 6 5ile +e la p%$'u'-a%e" D$&a%ul cau5ei &e *'ai'tea5/ i'&ta'-ei +e apel &au.ace +e u%2e'-/" ART" 7HD Ca5ul i'.%ac-iu'i. +up/ ca5.la2%a'te )i &/01%)ite *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 7::. *' ca5u%ile p%e0/5ute *' a%t" 68? ali'" 3 )i 6. +ac/ p%$ce+u%a p%e0/5ut/ *' p%e5e'tul capit$l &e aplic/ 'u(ai u'$%a +i't%e . ia% &$lu-i$'a%ea ac-iu'ii ci0ile 'u +uce la a(1'a%ea cau5ei" Dac/ 'u &u't *'t%u'ite c$'+i-iile ali'eatel$% p%ece+e'te. pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te cCe(at/ )i *'t%ebat/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ +ac/ *'-ele2e &/ .%ac-iu'il$% .ace 'u(ai la pl1'2e%ea p%ealabil/ a pe%&$a'ei 0/t/(ate.%ac-iu'ile c$'cu%e'te./%/ a(1'a%ea 4u+ec/-ii" Dac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te $ u'itate +i't%e cele la ca%e &e %e. i'&ta'-ei +e %ecu%& *' u%(/t$a%ele 37 +e $%e +e la +ecla%a%ea apelului $%i a %ecu%&ului" Eu+eca%ea *' apel )i *' %ecu%& &e .ac/ pl1'2e%e *' te%(e'ul (ai &u& a%/tat" CAP" 3 PROCEDURA N CAUZELE CU INGRACTORI MINORI . u%(/%i%ea )i 4u+ecata &e .%ac-iu'il$% a%/tate *' a%t" 3H> ali'" 3 lit" bA )i cA )i +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ a i't%$+u& *' te%(e' +e 37 +e $%e +e la &/01%)i%ea i'.%act$%i.e%/ a%t" #78 +i' C$+ul pe'al $%i $ pe%&$a'/ lip&it/ +e capacitate +e e.a(i'ea5/ ac-iu'ea ci0il/ 'u(ai +ac/ pe%&$a'a 0/t/(at/ e&te p%e5e't/ )i &e c$'&tituie pa%te ci0il/. c$'&tata%ea &/01%)i%ii l$% e&te $bli2at$%ie )i &e .C1'+ i'culpatul a ./c1'+u<&e &epa%at" ' ca5 +e i'+i0i5ibilitate &au c$'e. i'&ta'-a %e5e%0/ &$lu-i$'a%ea ac-iu'ii ci0ile pe calea u'ei ac-iu'i &epa%ate. ia% +i&4u'2e%ea 'u e&te p$&ibil/.itate.%ac-iu'il$% c$'cu%e'te. +ac/ ace&tea &u't . p$ate +i&pu'e a%e&ta%ea ace&tuia" I'&ta'-a e&te $bli2at/ a +i&pu'e pu'e%ea *' libe%tate a i'culpatului a%e&tat.e%ci-iu &au cu capacitate +e e.%ac-iu'ii . u%(/%i%ea )i 4u+eca%ea i'.ace p$t%i0it a%t" 7:H" P%$ce+u%a +e u%(/%i%e )i 4u+eca%e p%e0/5ut/ *' ace&t capit$l &e aplic/ 'u(ai *' ca5ul i'. +ac/ i'&ta'-a p%$'u'-/ pe+eap&a *'cCi&$%ii.e ' ca5 +e c$'cu%& +e i'.

ace *' p%e5e'-a ace&tuia. cu co!pletările 3i dero. iar dacă este ca ul.ectua%ea acel$% acte" ART" 7D3 Obli2ati0itatea a'cCetei &$ciale ' cau5ele cu i'. la &ta%ea . la ($+ul *' ca%e p/%i'-ii.6#T.l/ (i'$%ul *)i *'+epli'e&c *'+at$%i%ile .%ac-iu'ea *' ti(pul c1'+ e%a (i'$% e&te 4u+ecat p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite. persoana în în.enerale.ectua%ea actel$% a%/tate *' ali'" # )i 3 'u *(pie+ic/ e. curatorul.ii. +ac/ $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ c$'&i+e%/ 'ece&a%. citea5/ pe +ele2atul aut$%it/-ii tutela%e. tut$%ele &au pe%&$a'a *' *'2%i4i%ea c/%eia &e a.%ac-iu'e &/01%)it/ +e u' (i'$% &e .ri9irea ori supra"e. la $%ice a&culta%e &au c$'. autoritatea tutelară 3i părin+ii. ia% c1'+ e&te ca5ul.%act$%i (i'$%i.8erea căreia se . precu! 3i punerea în executare a 8otăr$rilor pri"itoare la ace3tia se fac potri"it procedurii obi3nuite.cep-ia ca5ului c1'+ (i'$%ul &<a &u&t%a& +e la 4u+ecat/" /a 9udecarea cau ei se citea ă.$&t c%e&cut )i *' ca%e a t%/it. la c$'+i-iile *' ca%e a . $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ a%e $bli2a-ia &/ +i&pu'/ e. în afară de păr+i. tutorele. cu%at$% &au pe%&$a'a *' *'2%i4i%ea $%i &up%a0e2Ce%ea c/%eia &e a.ările din pre entul capitol 3i din sec+iunea &B71 a cap. +ac/ la +ata &e&i5/%ii i'&ta'-ei *(pli'i&e 01%&ta +e #D a'i" ART" 7D7 Pe%&$a'e cCe(ate la 4u+eca%ea (i'$%il$% Eu+eca%ea cau5ei p%i0i'+ $ i'.a-/ +e (i'$%" A'cCeta &$cial/ &e e.a-/ +e ace&ta )i *' 2e'e%al cu p%i0i%e la $%ice ele(e'te ca%e p$t &e%0i la lua%ea u'ei (/&u%i &au la aplica%ea u'ei &a'c-iu'i .ulilor de co!peten+ă obi3nuite.i5ic/ )i (i'tal/ a ace&tuia.ectua%ea a'cCetei &$ciale" A'cCeta &$cial/ c$'&t/ *' &t%1'2e%ea +e +ate cu p%i0i%e la pu%ta%ea pe ca%e (i'$%ul $ a%e *' ($+ $bi)'uit. cu e.ectuea5/ +e c/t%e pe%&$a'e +e&e('ate +e c/t%e aut$%itatea tutela%/ a c$'&iliului l$cal *' a c/%ui %a5/ te%it$%ial/ +$(icilia5/ (i'$%ul" ART" 7D6 C$(pu'e%ea i'&ta'-ei Cau ele în care inculpatul este !inor se 9udecă.ace aplica%ea +i&p$5i-iil$% p%$ce+u%ale &peciale p%i0it$a%e la (i'$%i. I'&ta'-a c$(pu&/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% ali'eatului p%ece+e't %/(1'e c$(pete't/ &/ 4u+ece )i . pe tut$%e.l/ (i'$%ul" Cita%ea pe%&$a'el$% p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't e&te $bli2at$%ie la e.enerale Dr!ărirea 3i 9udecarea infrac+iunilor să"$r3ite de !inori. 080 5ispo i+ii . ART" 7D# Pe%&$a'ele cCe(ate la $%2a'ul +e u%(/%i%e C1'+ *'0i'uitul &au i'culpatul e&te u' (i'$% ce 'u a *(pli'it #: a'i.ectua%ea p%e5e't/%ii (ate%ialului +e u%(/%i%e pe'al/" Nep%e5e'ta%ea pe%&$a'el$% le2al citate la e. & din titlul &B al păr+ii . cCia% +ac/ *'t%e ti(p i'culpatul a *(pli'it 01%&ta +e #D a'i" I'culpatul ca%e a &/01%)it i'. p%ecu( )i pe p/%i'-i. de către 9udecători anu!e dese!na+i potri"it le. potri"it re.%u'ta%e a (i'$%ului. la a'tece+e'tele &ale.

află !inorul 3i ser"iciul de reinte. aplic1'+ *'&/ cu p%i0i%e la i'culpa-ii (i'$%i +i&p$5i-iile cup%i'&e *' ace&t capit$l" ART" 7DH E. i'&ta'-a +up/ ce *l a&cult/ p$ate +i&pu'e *'+ep/%ta%ea lui +i' )e+i'-/. &e .ecuta%e a libe%t/-ii &up%a0e2Ceate C1'+ i'&ta'-a a luat .ecuta%e 'u &e p$ate . acea&t/ (/&u%/ &e pu'e *' e.ecuta%e cCia% *' )e+i'-a *' ca%e e&te p%$'u'-at/. +ac/ (i'$%ul )i pe%&$a'a &au %ep%e5e'ta'tul i'&titu-iei &au u'it/-ii &peciale c/%eia i &<a *'c%e+i'-at &up%a0e2Ce%ea &u't +e . &e .a-/ +e (i'$% (/&u%a e+ucati0/ a (u&t%/%ii./)u%a%ea 4u+ec/-ii Şe+i'-a *' ca%e a%e l$c 4u+eca%ea i'. *' )e+i'-a *' ca%e &<a p%$'u'-at C$t/%1%ea" C1'+ +i' $%ice *(p%e4u%/%i (/&u%a (u&t%/%ii 'u p$ate . Pe%&$a'ele a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't au +%eptul )i *'+at$%i%ea &/ +ea l/(u%i%i.i.ie luate" Nep%e5e'ta%ea pe%&$a'el$% le2al citate 'u *(pie+ic/ 4u+eca%ea cau5ei" ART" 7D8 De&.a-/ +e (i'$% (/&u%a libe%t/-ii &up%a0e2Ceate. cit1'+u<&e t$t$+at/ p/%i'-ii.8ere a executării sanc+iunilor nepri"ati"e de libertate de pe l$n. precu! 3i alte persoane a căror pre en+ă este considerată necesară de către instan+ă.i.$%(ule5e ce%e%i )i &/ p%e5i'te p%$pu'e%i *' p%i0i'-a (/&u%il$% ce a% u%(a &/ .ecuta%ea (u&t%/%ii ' ca5ul c1'+ &<a luat .ă acea instan+ă. acea&ta &e e.a-/" C1'+ pu'e%ea *' e. p%ecu( )i *'l$cui%ea libe%t/-ii &up%a0e2Ceate &e +i&pu' +e i'&ta'-a ca%e a p%$'u'-at acea&t/ (/&u%/" .ea5/ u' te%(e' pe't%u c1'+ &e +i&pu'e a+uce%ea (i'$%ului )i cCe(a%ea pe%&$a'el$% p%e0/5ute *' ali'eatul p%ece+e't" ART" 7D> Re0$ca%ea )i *'l$cui%ea libe%t/-ii &up%a0e2Ceate Re0$ca%ea (/&u%ii libe%t/-ii &up%a0e2Ceate pe't%u 0%eu'a +i' cau5ele p%e0/5ute *' a%t" #?D +i' C$+ul pe'al.%ac-iu'e.l/ (i'$%ul" ART" 7DD Pu'e%ea *' e. $%i +ac/ e&te ca5ul. +i't%e ca%e u'ii (i'$%i )i al-ii (a4$%i. )i 'u e&te p$&ibil/ +i&4u'2e%ea.ea5/ u' te%(e' pe't%u c1'+ &e +i&pu'e a+uce%ea (i'$%ului.cep-ia ca5ului c1'+ (i'$%ul a &/01%)it +i' '$u $ i'.ecut/ +e *'+at/.i e./)u%a%ea 4u+ec/-ii p$t a&i&ta pe%&$a'ele a%/tate *' a%tic$lul p%ece+e't. p%ecu( )i alte pe%&$a'e cu *'cu0ii'-a%ea i'&ta'-ei" C1'+ i'culpatul e&te (i'$% &ub #: a'i.ecutat/ *'+at/ +up/ p%$'u'-a%e./)$a%/ &epa%at +e celelalte )e+i'-e" Şe+i'-a 'u e&te public/" La +e&. ap/%/t$%ii p/%-il$%. +ac/ ap%ecia5/ c/ ce%ceta%ea 4u+ec/t$%ea&c/ )i +e5bate%ile a% putea a0ea $ i'.lue'-/ 'e2ati0/ a&up%a (i'$%ului" ART" 7D: I'culpa-i (i'$%i cu (a4$%i C1'+ *' aceea)i cau5/ &u't (ai (ul-i i'culpa-i. cu e.%act$%ului (i'$% &e +e&. &/ .ace *' aceea)i )e+i'-/.rare socială a infractorilor 3i de supra"e. tut$%ele &au cu%at$%ul $%i pe%&$a'a *' *'2%i4i%ea &au &up%a0e2Ce%ea c/%eia &e a. i'&ta'-a 4u+ec/ *' c$(pu'e%ea p%e0/5ut/ *' a%t" 7D6 )i +up/ p%$ce+u%a $bi)'uit/.

ecuta%ea (/&u%ii e+ucati0e a i'te%'/%ii *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e p$ate . &au +i't%<u' i'&titut (e+ical<e+ucati0.i a(1'at/ &au *'t%e%upt/ *' ca5u%ile )i *' c$'+i-iile p%e0/5ute *' a%t" 786 )i 788" ART" 7>3 Re0$ca%ea (/&u%il$% luate . p%i' aceea)i C$t/%1%e.%ac-iu'e.ie i'&ta'-a ca%e a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ cau5a *' ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea pe't%u ca%e &e ce%e %eabilita%ea. pu'e%ea *' e. p%elu'2i%ea &au *'l$cui%ea (/&u%ii i'te%'/%ii *'t%<u' i'&titut (e+ical<e+ucati0" ART" 7>#9# A(1'a%ea &au *'t%e%upe%ea e.ecut/%ii (/&u%ii i'te%'/%ii E.ecuta%e +e *'+at/ a (/&u%ii luate" Pu'e%ea *' e.l/ (i'$%ul" O%2a'ul +e p$li-ie ia (/&u%i pe't%u i'te%'a%ea (i'$%ului" C$pia +e pe C$t/%1%e &e p%e+/ ce't%ului +e %ee+uca%e *' ca%e (i'$%ul e&te i'te%'at" Ce't%ul +e %ee+uca%e c$(u'ic/ i'&ta'-ei e.ecuta%e &e . *' cau5ele p%i0it$a%e la i'.a-/ +e (i'$% Re0$ca%ea &au (e'-i'e%ea (/&u%il$% e+ucati0e.%ac-iu'i &/01%)ite +e (i'$%i" CAP" 6 PROCEDURA REABILITĂRII EUDECĂTOREŞTI ART" 7>7 I'&ta'-a c$(pete't/ C$(pete't/ &/ &e p%$'u'-e a&up%a %eabilit/%ii 4u+ec/t$%e)ti e&te . c1'+ (i'$%ul a &/01%)it +i' '$u $ i'.ectua%ea i'te%'/%ii" ART" 7># !cCi(b/%i p%i0i'+ (/&u%a i'te%'/%ii Libe%a%ea (i'$%ului +i't%<u' ce't%u +e %ee+uca%e *'ai'te +e a +e0e'i (a4$%. .iciu &au la &e&i5a%e +e 4u+ec/t$%ia &au t%ibu'alul ca%e a 4u+ecat *' p%i(/ i'&ta'-/ pe (i'$%" Aceea)i i'&ta'-/ e&te c$(pete't/ &/ +i&pu'/ %i+ica%ea. %e0$ca%ea libe%/%ii *'ai'te +e a +e0e'i (a4$%.ie i'&ta'-a c$%e&pu'5/t$a%e *' a c/%ei ci%cu(&c%ip-ie +$(icilia5/ c$'+a('atul" ART" 7>8 Ce%e%ea +e %eabilita%e . p%ecu( )i %i+ica%ea &au p%elu'2i%ea (/&u%ii i'te%'/%ii *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e &e +i&pu' +i' $. &e +i&pu'e +e i'&ta'-a c$(pete't/ &/ 4u+ece acea i'.ART" 7>? I'te%'a%ea (i'$%ului ' ca5ul *' ca%e &<a luat .a-/ +e (i'$% (/&u%a e+ucati0/ a i'te%'/%ii *'t%<u' ce't%u +e %ee+uca%e. i'&ta'-a p$ate +i&pu'e.ace p%i' t%i(ite%ea u'ei c$pii +e pe C$t/%1%e $%2a'ului +e p$li-ie +e la l$cul u'+e &e a.%ac-iu'e" ART" 7>6 Di&p$5i-ii p%i0i'+ apelul )i %ecu%&ul Di&p$5i-iile a%t" 7D6 < 7D> &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i la 4u+ecata *' i'&ta'-a +e apel )i +e %ecu%&. p%ecu( )i a (/&u%ii libe%/%ii (i'$%ului +i't%<u' ce't%u +e %ee+uca%e *'ai'te +e a +e0e'i (a4$%.

Ce%e%ea +e %eabilita%e 4u+ec/t$%ea&c/ &e ,ace +e c$'+a('at. ia% +up/ ($a%tea ace&tuia. +e &$- &au +e %u+ele ap%$piate" !$-ul &au %u+ele ap%$piate p$t c$'ti'ua p%$ce+u%a +e %eabilita%e p$%'it/ a'te%i$% +ece&ului" ' ce%e%e t%ebuie &/ &e (e'-i$'e5e@ aA a+%e&a c$'+a('atului. ia% c1'+ ce%e%ea e&te ,/cut/ +e alt/ pe%&$a'/. a+%e&a ace&teiaB bA c$'+a('a%ea pe't%u ca%e &e ce%e %eabilita%ea )i ,apta pe't%u ca%e a ,$&t p%$'u'-at/ acea c$'+a('a%eB cA l$calit/-ile u'+e c$'+a('atul a l$cuit )i l$cu%ile +e (u'c/ pe t$t i'te%0alul +e ti(p +e la e;ecuta%ea pe+ep&ei )i p1'/ la i't%$+uce%ea ce%e%ii. ia% *' ca5ul c1'+ e;ecuta%ea pe+ep&ei a ,$&t p%e&c%i&/. +e la +ata %/(1'e%ii +e,i'iti0e a C$t/%1%ii )i p1'/ la i't%$+uce%ea ce%e%iiB +A te(eiu%ile ce%e%iiB eA i'+ica-ii utile pe't%u i+e'ti,ica%ea +$&a%ului )i $%ice alte +ate pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii" La ce%e%e &e a'e;ea5/ actele +i' ca%e %eie&e c/ &u't *'+epli'ite c$'+i-iile %eabilit/%ii" ART" 7>: M/&u%i p%e(e%2/t$a%e P%e)e+i'tele i'&ta'-ei. ,i;1'+ te%(e'ul pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e %eabilita%e. +i&pu'e cita%ea peti-i$'a%ului )i a pe%&$a'el$% a c/%$% a&culta%e $ c$'&i+e%/ c/ a% ,i 'ece&a%/. ia (/&u%i pe't%u a+uce%ea +$&a%ului *' ca%e &e 2/&e)te C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e )i ce%e $ c$pie +e pe ,i)a cu a'tece+e'te pe'ale ale c$'+a('atului" ART" 7>H Re&pi'2e%ea ce%e%ii pe't%u lip&a c$'+i-iil$% +e ,$%(/ Ce%e%ea +e %eabilita%e &e %e&pi'2e pe't%u 'e*'+epli'i%ea c$'+i-iil$% +e ,$%(/ *' u%(/t$a%ele ca5u%i@ aA c1'+ a ,$&t i't%$+u&/ *'ai'te +e te%(e'ul le2alB bA c1'+ lip&e)te (e'-iu'ea p%e0/5ut/ *' a%t" 7>8 ali'" 3 lit" aA )i peti-i$'a%ul 'u &<a p%e5e'tat la te%(e'ul +e *',/-i)a%eB cA c1'+ lip&e)te 0%eu'a +i' (e'-iu'ile p%e0/5ute *' a%t" 7>8 ali'" 3 lit" bA < eA )i peti-i$'a%ul 'u a c$(pletat ce%e%ea la p%i(a *',/-i)a%e )i 'ici la te%(e'ul ce i &<a ac$%+at *' 0e+e%ea c$(plet/%ii" ' ca5ul p%e0/5ut la lit" aA. ce%e%ea p$ate ,i %epetat/ +up/ *(pli'i%ea te%(e'ului le2al. ia% *' ca5u%ile p%e0/5ute la lit" bA )i cA. $%ic1'+" ART" 7>D !$lu-i$'a%ea ce%e%ii La te%(e'ul ,i;at i'&ta'-a a&cult/ pe%&$a'ele citate. c$'clu5iile p%$cu%$%ului )i 0e%i,ic/ +ac/ &u't *'+epli'ite c$'+i-iile ce%ute +e le2e pe't%u a+(ite%ea %eabilit/%ii" C1'+ +i' (ate%ialul a,lat la +$&a% 'u %e5ult/ +ate &u,icie'te cu p%i0i%e la *'+epli'i%ea c$'+i-iil$% +e %eabilita%e. i'&ta'-a +i&pu'e c$(pleta%ea (ate%ialului +e c/t%e pe%&$a'a i'te%e&at/. ia% +ac/ c$'&i+e%/ 'ece&a%. ce%e +e la $%2a'ele c$(pete'te %ela-ii cu p%i0i%e la c$(p$%ta%ea celui c$'+a('at" ART" 7>> !itua-ii p%i0i'+ +e&p/2ubi%ile ci0ile

C1'+ c$'+a('atul &au pe%&$a'a ca%e a ,/cut ce%e%ea +e %eabilita%e +$0e+e)te c/ 'u i<a ,$&t cu puti'-/ &/ acCite +e&p/2ubi%ile ci0ile )i cCeltuielile 4u+icia%e. i'&ta'-a. ap%ecii'+ *(p%e4u%/%ile. p$ate +i&pu'e %eabilita%ea &au p$ate &/ ac$%+e. *' 0e+e%ea &$lu-i$'/%ii ce%e%ii. u' te%(e' pe't%u a acCita *' *'t%e2i(e &au *' pa%te &u(a +at$%at/" Ace&t te%(e' 'u p$ate +ep/)i : lu'i" ' ca5 +e $bli2a-ie &$li+a%/. i'&ta'-a ,i;ea5/ &u(a ce t%ebuie acCitat/. *' 0e+e%ea %eabilit/%ii. +e c$'+a('at &au +e u%(a)ii &/i" D%eptu%ile ac$%+ate p/%-ii ci0ile p%i' C$t/%1%ea +e c$'+a('a%e 'u &e ($+i,ic/ p%i' C$t/%1%ea +at/ a&up%a %eabilit/%ii" ART" 8?? !u&pe'+a%ea e;a(i'/%ii ce%e%ii Dac/ *'ai'te +e &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e %eabilita%e a ,$&t pu&/ *' (i)ca%e ac-iu'ea pe'al/ pe't%u $ alt/ i',%ac-iu'e &/01%)it/ +e c$'+a('at. e;a(i'a%ea ce%e%ii &e &u&pe'+/ p1'/ la &$lu-i$'a%ea +e,i'iti0/ a cau5ei p%i0it$a%e la '$ua *'0i'ui%e" ART" 8?# Apelul )i %ecu%&ul F$t/%1%ea p%i' ca%e i'&ta'-a %e5$l0/ ce%e%ea +e %eabilita%e e&te &upu&/ apelului. ia% C$t/%1%ea p%$'u'-at/ +e i'&ta'-a +e apel e&te &upu&/ %ecu%&ului" ART" 8?3 Me'-iu'i +e&p%e %eabilita%e Dup/ %/(1'e%ea +e,i'iti0/ a C$t/%1%ii +e %eabilita%e. i'&ta'-a +i&pu'e &/ &e ,ac/ (e'-iu'e +e&p%e acea&ta pe C$t/%1%ea p%i' ca%e &<a p%$'u'-at c$'+a('a%ea pe't%u ca%e &< a a+(i& %eabilita%ea" ART" 8?6 A'ula%ea %eabilit/%ii A'ula%ea %eabilit/%ii &e C$t/%/)te la ce%e%ea p%$cu%$%ului. +e c/t%e i'&ta'-a p%e0/5ut/ *' a%t" 7>7" P%$ce+u%a p%e0/5ut/ pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e %eabilita%e &e aplic/ *' ($+ c$%e&pu'5/t$% )i pe't%u &$lu-i$'a%ea ce%e%ii +e a'ula%e" C6%. 0 #=%6#6#=6 %6-DA=& M6T=#&6/= @6D 6 56D4=& MO#6/= :4 C6CD/ CO456M4F#&& %= 4=5#=%T @6D 6/ %#&BF#&& O#& #=@T#G4-=#&& 5= /&A=#T6T= :4 MO5 4=/=-6/ 6#T. (00 Ca uri care dau dreptul la repararea pa,ubei %ersoana care a fost conda!nată definiti" are dreptul la repararea de către stat a pa,ubei suferite, dacă în ur!a re9udecării cau ei s*a pronun+at o 8otăr$re definiti"ă de ac8itare. 6re dreptul la repararea pa,ubei 3i persoana care, în cursul procesului penal, a fost pri"ată de libertate ori căreia i s*a restr$ns libertatea în !od nele,al. %ri"area sau restr$n,erea de libertate în !od nele,al trebuie stabilită, după ca , prin ordonan+ă a procurorului de re"ocare a !ăsurii pri"ati"e sau restricti"e de

libertate, prin ordonan+ă a procurorului de scoatere de sub ur!ărire penală sau de încetare a ur!ăririi penale pentru cau a pre"ă ută în art. 10 alin. 1 lit. 9< ori prin 8otăr$re a instan+ei de re"ocare a !ăsurii pri"ati"e sau restricti"e de libertate, prin 8otăr$re definiti"ă de ac8itare sau prin 8otăr$re definiti"ă de încetare a procesului penal pentru cau a pre"ă ută în art. 10 alin. 1 lit. 9<. 6re drept la repararea pa,ubei suferite 3i persoana care a fost pri"ată de libertate după ce a inter"enit prescrip+ia, a!nistia sau de incri!inarea faptei. 6#T. (0( ;elul 3i întinderea repara+iei /a stabilirea întinderii repara+iei se +ine sea!a de durata pri"ării de libertate sau a restr$n,erii de libertate suportate, precu! 3i de consecin+ele produse asupra persoanei ori asupra fa!iliei celui pri"at de libertate sau a cărui libertate a fost restr$nsă. #epara+ia constă în plata unei su!e de bani sau, +in$ndu*se sea!a de condi+iile celui îndreptă+it la repararea pa,ubei 3i de natura daunei produse, în constituirea unei rente "ia,ere ori în obli,a+ia ca, pe c8eltuiala statului, cel pri"at de libertate sau a cărui libertate a fost restr$nsă să fie încredin+at unui institut de asisten+ă socială 3i !edicală. %ersoanelor îndreptă+ite la repararea pa,ubei, care înainte de pri"area de libertate erau încadrate în !uncă, li se calculea ă, la "ec8i!ea în !uncă stabilită potri"it le,ii, 3i ti!pul c$t au fost pri"ate de libertate. #epara+ia este, în toate ca urile, suportată de stat, prin Ministerul ;inan+elor %ublice. 6#T. (01 6c+iunea pentru repararea pa,ubei 6c+iunea pentru repararea pa,ubei poate fi pornită de persoana îndreptă+ită, potri"it art. (00, iar după !oartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în între+inerea sa. 6c+iunea poate fi introdusă în ter!en de 18 luni de la data ră!$nerii definiti"e, după ca , a 8otăr$rilor instan+ei de 9udecată sau a ordonan+elor procurorului, pre"ă ute în art. (00. %entru ob+inerea reparării pa,ubei, persoana îndreptă+ită se poate adresa tribunalului în a cărui circu!scrip+ie do!icilia ă, c8e!$nd în 9udecată ci"ilă statul, care este citat prin Ministerul ;inan+elor %ublice. 6c+iunea este scutită de taxa 9udiciară de ti!bru. 6#T. (07 6c+iunea în re,res :n ca ul în care repararea pa,ubei a fost acordată potri"it art. (01, statul are ac+iune în re,res î!potri"a aceluia care, cu rea*credin+ă sau din ,ra"ă ne,li9en+ă, a pro"ocat situa+ia ,eneratoare de daune. CAP" 8 PROCEDURA N CAZ DE DI!PARIŢIE A N!CRI!URILOR EUDICIARE ART" 8?D C$'&tata%ea +i&pa%i-iei *'&c%i&ului

ectu/%ii *'l$cui%ii $%i %ec$'&titui%ii *'&c%i&ului +i&p/%ut" ART" 8## 'l$cui%ea *'&c%i&ului 'l$cui%ea *'&c%i&ului +i&p/%ut a%e l$c atu'ci c1'+ e. altele +ec1t cele a%/tate *' ali'eatul p%ece+e't. a.ectua%ea p%$ce+u%ii &peciale 'l$cui%ea &au %ec$'&titui%ea &e e.icat/ +e pe acea&ta" ART" 8#3 Rec$'&titui%ea *'&c%i&ului C1'+ 'u e.icial/ i &e elibe%ea5/ $ c$pie ce%ti.i%(at/ +e p%$cu%$% &au p%i' C$t/%1%ea i'&ta'-ei +at/ cu cita%ea p/%-il$%" F$t/%1%ea +e %ec$'&titui%e e&te &upu&/ apelului. &e p%$ce+ea5/ la %ec$'&titui%ea ace&tuia" Rec$'&titui%ea u'ui +$&a% &e .i'iti0 &$lu-i$'ate.ace p%i' %ec$'&titui%ea *'&c%i&u%il$% pe ca%e le c$'-i'ea" ' 0e+e%ea %ec$'&titui%ii p$t . ia% *' cau5ele +e.$l$&ite $%ice (i4l$ace +e p%$b/" Re5ultatul %ec$'&titui%ii &e c$'&tat/. +up/ ca5.i&t/ c$pii $.icial/ +e pe *'&c%i&ul +i&p/%ut. p%i' $%+$'a'-a $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ c$'.a%/ +e ca5ul c1'+ i'&ta'-a c$'&i+e%/ 'ece&a%/ cCe(a%ea ace&t$%a" 'cCeie%ea 'u e&te &upu&/ 'ici u'ei c/i +e atac" ART" 8#? E. $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au p%e)e+i'tele i'&ta'-ei la ca%e &e 2/&ea +$&a%ul &au *'&c%i&ul *'t$c(e)te u' p%$ce&<0e%bal p%i' ca%e c$'&tat/ +i&pa%i-ia )i a%at/ (/&u%ile ca%e &<au luat pe't%u 2/&i%ea lui" Pe ba5a p%$ce&ului<0e%bal &e p%$ce+ea5/ p$t%i0it +i&p$5i-iil$% p%e0/5ute *' p%e5e'tul capit$l" ART" 8?> Obiectul p%$ce+u%ii &peciale C1'+ +$&a%ul &au *'&c%i&ul +i&p/%ut e&te %ecla(at +e u' i'te%e& 4u&ti./cut +e u' $%2a' +e u%(/%i%e pe'al/ &au +e $ i'&ta'-/ +e 4u+ecat/./%/ cita%ea p/%-il$%. *'l$cui%ea &au %ec$'&titui%ea +$&a%ului $%i *'&c%i&ului +i&p/%ut" 'cCeie%ea i'&ta'-ei &e +/ . $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ca%e a c$'&tatat +i&pa%i-ia t%i(ite $%2a'ului +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-ei +e 4u+ecat/ c$(pete'te t$ate (ate%ialele 'ece&a%e e. ia% C$t/%1%ea p%$'u'-at/ +e i'&ta'-a +e apel e&te &upu&/ %ecu%&ului" CAP" : A!I!TENŢA EUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ .iciale +e pe acel *'&c%i&" O%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ ia (/&u%i pe't%u $b-i'e%ea c$piei" C$pia $b-i'ut/ -i'e l$cul *'&c%i&ului $%i2i'al p1'/ la 2/&i%ea ace&tuia" Pe%&$a'ei ca%e a p%e+at c$pia $. +up/ ca5.icat )i 'u p$ate ./cut p$t%i0it p%$ce+u%ii $bi)'uite.i&t/ $ c$pie $.' ca5ul +i&pa%i-iei u'ui +$&a% 4u+icia% &au a u'ui *'&c%i& ca%e apa%-i'e u'ui a&t.el +e +$&a%.ectuea5/ +e $%2a'ul +e u%(/%i%e pe'al/ $%i +e i'&ta'-a +e 4u+ecat/ *'ai'tea c/%eia cau5a &e 2/&e)te pe'+i'te. +e i'&ta'-a la ca%e +$&a%ul &e 2/&e)te *' c$'&e%0a%e" C1'+ c$'&tata%ea +i&pa%i-iei &<a .i . p%$cu%$%ul p%i' $%+$'a'-/ &au i'&ta'-a +e 4u+ecat/ p%i' *'cCeie%e +i&pu'e.i %e.

at Recu'$a)te%ea pe cale p%i'cipal/ ART" 833 E.at C$'+i-iile +e %ecu'$a)te%e 6#T.at Ca5u%i +e %ecu'$a)te%e 6#T.at =alabilitatea actului e.ecuta%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile +i't%<$ C$t/%1%e 4u+ec/t$%ea&c/ pe'al/ &t%/i'/ &e .at C$(i&ia %$2at$%ie *' &t%/i'/tate 6#T.ată C$(i&ia %$2at$%ie 6#T. (''71 #e9udecarea celor 9udeca+i în lipsă în ca de extrădare . (10 ??? 6bro.at T%a'&(ite%ea c$(i&iei %$2at$%ii 6#T. @ec+iunea && ??? 6bro.ecuta%ea C$t/%1%il$% ci0ile &t%/i'e" @ec+iunea &B #e9udecarea în ca de extrădare 6#T.at C$(i&ia %$2at$%ie +i' &t%/i'/tate 6#T. dacă prin con"en+iile interna+ionale nu se pre"ede altfel. (11 ??? 6bro.at C$'+i-iile +e p%e5e'ta%e a (ate%ialel$% !ec-iu'ea III Recu'$a)te%ea C$t/%1%il$% pe'ale &au a alt$% acte 4u+icia%e &t%/i'e 6#T. (19 ??? 6bro. (1( ??? 6bro.ea specială 3i în pre entul capitol.!ec-iu'ea I Di&p$5i-ii 2e'e%ale 6#T. (13 Condi+iile 3i !odalită+ile de reali are Condi+iile 3i !odalită+ile de reali are a asisten+ei 9udiciare interna+ionale în !aterie penală sunt cele stabilite prin dispo i+iile cuprinse în le.ecuta%ea +i&p$5i-iil$% ci0ile E. (17 ??? 6bro.ace p$t%i0it %e2ulil$% p%e0/5ute pe't%u e. ('1 ??? 6bro. ('0 ??? 6bro.ectuat 6#T. (18 ??? 6bro.

cep-ia a%t" 7?: ali'" 6 )i a%t" 7:# ali'" 6.i&c/%ii a0e%ii. cu I$%2a'e +e ce%ceta%e ale p$li-iei 4u+icia%eI" P$t%i0it a%t" II +i' O%+$'a'-a +e u%2e'-/ a Gu0e%'ului '%" #?>M3??6. ace&ta &e *'l$cuie)te cu te%(e'ul +e I4u+ec/t$%I" <<<<<<<<<<<<<<< . cu e.p%e&iile al c/%$% *'-ele& e&te a'u(e e. cau a "a putea fi re9udecată de către instan+a care a 9udecat în pri!ă instan+ă. la cererea conda!natului. p%e0e+e%ile +i' p%e5e'tul c$+ %e. cu Ici%cu(&c%ip-ieI.el@ < I%a5/ te%it$%ial/I. 00( * 008 se aplică în !od corespun ător.i'ale ART" 836 Te%(e'ii e.e%it$a%e la pe+eap&a c$(pli(e'ta%/ a c$'.e%/ la pe%cCe5i-ia +$(icilia%/ &au la +i&pu'e%ea a%e&t/%ii p%e0e'ti0e. u%(/t$%ii te%(e'i +i' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/ &e *'l$cuie&c a&t. $%i +e c1te $%i &e %e.plicat *' C$+ul pe'al au acela)i *'-ele& )i *' Le2ea +e p%$ce+u%/ pe'al/" ART" 837 P%e5e'tul c$+ i't%/ *' 0i2$a%e pe +ata +e # ia'ua%ie #>:>" NOTĂ@ P$t%i0it a%t" III +i' Le2ea '%" #7#M#>>:. 5ispo i+iile art.plica-i *' C$+ul pe'al Te%(e'ii &au e. &e ab%$2/" P$t%i0it a%t" II +i' Le2ea '%" 3D#M3??6.e%/ la i'&ta'-ele 4u+ec/t$%e)ti )i la pa%cCetele +e pe l1'2/ ace&teaB < I$%2a'e +e ce%ceta%e ale p$li-ieiI. Di&p$5i-ii . $%i +e c1te $%i *' C$+ul +e p%$ce+u%/ pe'al/ te%(e'ul +e Ii'&ta'-/I &e %e.:n ca ul în care se cere extrădarea unei persoane 9udecate 3i conda!nate în lipsă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->