Sunteți pe pagina 1din 2

PROBLEME TEMA XII

1) &) () 0) *) Realizai un exemplu personal in care sa demonstrai utiliz nd !ormula do" nzii simple e!iciena depunerii unei sume de "ani la "anc# $n condiii de capitalizare% Realizai un exemplu personal in care sa demonstrai utiliz nd !ormula do" nzii simple ine!iciena contract#rii unui credit de la "anc# $n condiii de capitalizare%'suma pe care o imprumutai tre"uie s# di!ere de cea utilizat# $n pro"lema de mai sus) La un credit de ()))))) u%m% se percepe o do" nd# simpl# de 1*+ pe an% , t este do" nda pe patru luni-.ar pe /apte luni O aciune aduce un di1idend de 0&))) u%m% , t este cursul aciunii la o rat# a do" nzii de 1&+O "anc# acord# $ntr2un an3 su" !orm# de credite3 o sum# de 4))))) u%m% pentru care se $ncaseaz# o rat# anual# a do" nzii de () +% Banca pl#te/te pentru aceea/i sum# depus# $n anul respecti1 o do" nd# care reprezint# &5( din do" nda $ncasat#% Pro!itul realizat de "anc# reprezint# 6* + din c /ti7ul total al "#ncii% 8n aceste condiii3 c t este c /ti7ul "#ncii3 pro!itul /i do" nda pl#tit#6) .in sumele depuse de deponeni o "anc# acord# credite $ntr2un an $n 1aloare de 1*))))))) u%m% cu o do" nd# de && +% ,9eltuielile de administraie /i de !uncionare ale "#ncii se ridic# la &0))))) u%m%3 iar pro!itul realizat de "anc# a reprezentat 6) + din c /ti7ul anual% 8n aceste condiii calculai do" nda pl#tit#3 cea $ncasat# /i rata do" nzii pl#tite% :) <) ;n a7ent economic depune la o "anc# o sum# de &))))) u%m% pe o perioad# de & ani cu o rat# anual# a do" nzii de 0) +% ,alculai la scaden# m#rimea acestui depozit /i masa do" nzii capitalizate% ;n a7ent economic contracteaz# la o "anc# un $mprumut de 1)))))) u%m%3 cu rata anual# a do" nzii de 1& + pe termen de 0 ani% Ram"ursarea $mprumutului /i plata do" nzilor a!erente se 1a !ace $ntr2o sin7ur# tran/#3 la s! r/itul celui de2al patrulea an% ,are este suma total# pe care tre"uie s2o ac9ite de"itorul "#ncii la scaden#3 dac# do" nda se capitalizeaz#4) O "anc# central# constat# c# la s! r/itul anului !inanciar are un pro!it de (:<)))) u%m% care reprezint# :) + din c /ti7ul "#ncii% 8n cursul anului "anca a pl#tit deponenilor o rat# anual# a do" nzii de :+3 iar pentru creditele acordate a o"inut o rat# anual# a do" nzii de 1) +% 8n aceste condiii calculai c /ti7ul "rut /i c9eltuielile de !uncionare% 1)) O "anc# acord# un credit pe ( ani cu o rat# a do" nzii de :) +% La scaden#3 "anca a $ncasat o sum# de 10:(4)) u%m% reprezent nd creditul plus do" nda capitalizat#% .o" nda $ncasat# $n cei ( ani la acest credit este de 0 ori mai mare dec t pro!itul anual al "#ncii3 iar pro!itul anual ocup# o pondere de *)+ din c /ti7ul "#ncii% , t sunt 1olumul do" nzii capitalizate3 pro!itul anual al "#ncii /i m#rimea creditului acordat11) ,e pro!it poate o"ine o "anc#3 dac# $mprumut# cu o rat# a do" nzii de 1)+3 suma de ()) miliarde lei3 o"inut# de la deponeni c#rora le pl#te/te o rat# a do" nzii de <+3 $n condiiile $n care c9eltuielile cu !uncionarea ei se ridic# la *)) milioane lei1&) O "anc# acord# $mprumuturi $n 1aloare de 1)) mil% u%m%3 din depunerile clienilor% Pentru creditele acordate3 "anca percepe o do" nd# de &)+% Anual3 c9eltuielile de !uncionare se ridic# la 1 mil% u%m%3 iar pro!itul reprezint# 05* din c /ti7ul o"inut% ,are este rata do" nzii pl#tite de "anc# deponenilor1() ,e rat# a do" nzii tre"uie s# practice o "anc# la depozitele "ancare3 pentru ca o persoan# care $/i p#streaz# "anii $n aceast# "anc# s# $/i m#reasc# sumele depuse de 0 ori $n decurs de & ani10) O "anc# acord# credite $n 1aloare de &*) mil% u%m% pe an3 cu o rat# a do" nzii de 0)+% Ea pl#te/te deponenilor do" nda de &*+% ,e pro!it o"ine "anca3 dac# c9eltuielile ei sunt de 1) mil% pe an1*) ;n a7ent economic se decide s#2/i trans!ere capitalul de la $ntreprinderea X la =% As!el3 el transmite a7entului s#u de "urs# ordinul s# 1 nd# la termen cele 1)) de aciuni pe care le deine la !irma X /i3 cu "anii $ncasai3 s# cumpere 3 tot la termen3 aciuni la !irma =% Aciunile !irmei X se 1 nd la cursul de 0%))) u%m%3 iar cele ale !irmei = la un curs de <%))) u%m% La scaden#3 cursul aciunilor !irmei X este de (%*)) u%m%3 iar cel al !irmei = este de <%1)) u%m% 8n urma acestor tranzacii3 a7entul economic c /ti7#3 sau pierde- , t de mult16) , t este perioada de timp pe care s2a plasat suma de 1))%))) u%m%3 cu o rat# medie anual# a do" nzii de 1)+3 $n re7im de do"#nd# compus#3 care a adus o sum# !inal# total# de &10%(*<3<< u%m%1:) La un credit de 1) milioane u%m%3 pentru un an3 cu o rat# medie anual# a do" nzii de 0)+3 c t este suma total# ce se pl#te/te la scaden#1<) La o do" nd# pl#tit# pe 6 luni3 de 1) mil% u%m%3 corespunz#toare unei rate medii anuale a do" nzii de 0)+3 determinai creditul o"inut% 14) O instituie "ancar# deine 0)) de o"li7aiuni pu"lice3 care aduc un 1enit trimestrial de 1%))) u%m% !iecare% Rata do" nzii practicat# pe piaa este de &)+% Aceast# "anc# intenioneaz# s# ne7ocieze /i s# 1 nd# o"li7aiunile pentru c# are ne1oie de lic9idit#i% ,are este preul la care "anca lanseaz# aceste titluri pe piaa !inanciar# secundar#-

&)) ,uponul unei o"li7aiuni '>) este e7al cu *%))) u%m%3 iar rata anual# a do" nzii 'd?) este de 1)+% .eterminai preul 'cursul) o"li7aiunii % ,e pre 1a a1ea o"li7aiunea dac# rata do" nzii cre/te la &)+1

PROBLEME TEMA XII &1) O o"li7aiune de 1%)))%))) um a !ost emis# cu o rat# a do" nzii de 0)+% .ac# rata do" nzii la o nou# emisiune de aciuni se ridic# la 0*+3 ce c /ti7 1a a1ea dein#torul 1ec9ilor o"li7aiuni&&) ,re/terea ratei do" nzii de la 1)+ la &)+ determin# sc#derea cursului unei o"li7aiuni cu 1&)%))) u%m% ,e 1enit aduce o"li7aiunea&() 8ntre & a7eni economici A'1 nz#tor) /i B'cump#r#tor) se $nc9eie $n momentul T) o tranzacie pentru 1 nzarea a 1)) aciuni la preul 1))) um5aciune3 cu scadena $n t1%8n condiiile $n care $n momentul t1 preul este de 4))um5aciune3 precizai care a7ent economic c /ti7#3 dar /i suma c /ti7at#% &0) @uma de &)))))) u%m% este plasat# cu d? A 10 + $n re7im de do" nd# compus#3 pe ( ani% ,u ce rat# a do" nzii ar tre"ui plasat# $n re7im de do" nd# simpl# pentru a realiza aceea/i do" nd# &*) Pe piaa capitalurilor sunt lansate dou# titluri de 1aloare3 ast!el3 titlul A3 are di1idend scontat de *)) u%m%3 iar aciunea B un pre de 1*)) u%m% la o rat# anual# a do" nzii de &)+% ,are titlu este cel mai a1antaBos&6) .eponenii unei "#nci contri"uie la !ormarea disponi"ilit#ilor acesteia3 $n cursul unui an3 cu &))))))) u%m% pentru care li se pl#te/te o do" nd# de <+% Pe "aza lor3 "anca acord# credite de 1*)))))) u%m% pentru 1) luni /i *)))))) u%m% pentru 1& luni cu o do" nd# anual# de 1) + /i respecti1 1& +% , t este c /ti7ul "#ncii&:) ;n a7ent economic !ace un $mprumut la o "anc# $n 1aloare de &))))))) u%m% cu o rat# anual# a do" nzii de 1) +3 ram"ursa"il $n 0 tran/e anuale e7ale% ,are 1a !i suma anual# de plat# 'tran/a anual# C do" nda a!erent#)&<) Pentru un $mprumut de 1)))))) u%m% cu o rat# a do" nzii de 1) + pe an ram"ursa"il $n * tran/e e7ale3 c t este do" nda total# ac9itat# de de"itor !a# de do" nda corespunz#toare ram"urs#rii $mprumutului $ntr2o sin7ur# tran/# 'dup# * ani)&4) ;n consumator are de ales pe o perioad# de un an $ntre 1ariantele urm#toare de ac9iziieD o o"li7aiune A cu preul de 1&)) u%m%3 sau o aciune la !irma B cu un di1idend de 1&) u%m%3 aceasta $n condiiile $n care rata anual# a do" nzii este de 1*+% ,are 1ariant# o 1a ale7e consumatorul pentru a2/i maximiza pro!itul- .e ce()) ;n a7ent economic d# ordin de cump#rare la termen pentru 1)))) de aciuni X la un curs de 1)) u%m% pe aciune /i un ordin de 1 nzare la acela/i termen pentru &)))) de aciuni E la un curs de 1&) u%m%pe aciune% La scaden#3 at t cursul aciunii X c t /i cel al aciunii E sunt de 11) u%m%% .eterminai c t c /ti7#5pierde a7entul economic% (1) Excedentul de disponi"ilit#i al unei "#nci este de &)))))))) u%m%3 do" nda pl#tit# deponenilor ridic ndu2se la 1) + din excedent% ,e rat# a do" nzii tre"uie s# perceap# "anca pentru creditele acordate 'e7ale cu excedentul respecti1)3 ast!el $nc t s#2/i acopere c9eltuielile de *)))))) u%m% /i s# o"in# pro!it net de 1))))))) u%m% (&) , /ti7ul "ancar este de ( ori mai mare dec t c9eltuielile administrati1e ale "#ncii% @uma preluat# de la deponeni /i dat# cu $mprumut3 este 1<)))))) u%m% .i!erena dintre rata do" nzii $ncasate /i cea pl#tit# este * +% , t este pro!itul "ancar /i c9eltuielile administrati1e(() @e acord# credite e7ale cu depunerile de (6)))))) u%m% Rata do" nzii $ncasate este & ori mai mare dec t rata do" nzii pl#tite% , /ti7ul "ancar "rut este de 1<)))))) u%m%3 iar pro!itul este de 1*))))))% A!lai do" nda $ncasat#3 cea pl#tit# /i c9eltuielile administrati1e% (0) @uma a dou# capitaluri este &0)))) u%m% Primul este dat ca $mprumut pe 1<) zile cu o rat# a do" nzii de 1) +3 iar cel de2al doilea pe 4) de zile cu o rat# a do" nzii de 1& +% .o" nda primului este de cinci ori mai mare dec t a celui de2al doilea% , t sunt cele dou# capitaluri (*) @# se determine depunerea "ancar# care3 creat# $n prezent3 poate !i lic9idat# peste doi ani 'inclusi1 do" nzile a!erente) retr#7 ndu2se 11) u%m% $n primul an /i 1&1 u%m% $n al doilea an% Rata do" nzii este 1)+% (6) @# se determine creditul "ancar care3 contractat $n prezent3 poate !i restituit pe parcursul a doi ani 'inclusi1 do" nzile a!erente) pl#tindu2se 1&) u%m% $n primul an /i 100 u%m% $n al doilea an% Rata do" nzii este de &) +% (:) Pentru ca o sum# de "ani plasat# cu do" nd# compus# s# creasc# de 0 ori $n doi ani3 c t tre"uie s# !ie rata do" nzii(<) La ni1elul unui an3 c /ti7ul "rut al unei "#nci este de ( ori mai mare dec t 1olumul creditelor% Rata do" nzii la depuneri este de *) +% .e c te ori este mai mic# rata do" nzii pl#tite !a# de cea a do" nzii $ncasate (4) O "anc# acord# credite de 1) miliarde u%m% cu o rat# medie anual# a do" nzii de (*+% ,apitalul de care dispune "anca este de () miliarde u%m%3 din care * miliarde u%m% sunt !ormate din depunerile la termen pentru care "anca pl#te/te o do" nd# anual# de &)+% .ac# c9eltuielile de !uncionare ale "#ncii au !ost de 1 miliard u%m%3 c t a !ost c /ti7ul "#ncii0)) .i!erena dintre rata do" nzii $ncasate /i rata do" nzii pl#tite este de &) +% Banca m#re/te am"ele rate ale do" nzii cu * +3 c t este rata in!laiei% A!lai c /ti7ul la un credit de &))))))) u%m% acordat de "anc# din depuneri%

&