Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul National Mihail Sadoveanu Pascani

RAPORT DE ACTIVITATE

SEMESTRUL I AN COLAR !"#" $ !"##

Raport realizat de profesor psihopedagog ALINA CALINIUC

In anul scolar 2009-2010 ,in perioada septembrie- octombrie, am desfasurat activitati de promovare a serviciilor de asistenta psihopedagogica prin participare la orele de dirigentie. Elevii au fost informati asupra programului de la cabinetul de asistenta psihopedagogica, ce inseamna consilierea, cui se adreseaza etc.

In luna octombrie am realizat instruirea dirigintilor claselor a VIII-a pentru aplicarea chestionarelor de o.s.p. in vederea stabilirii planului de colarizare pentru anul de !nv"#"m$nt 2011-2012 pentru clasele a I%-a de liceu. In urma aplicarii acestor chestionare am centralizat datele la nivel de unitate scolara si le-am transmis la c&app.

'm realizat urmatoarele proiecte la nivelul unitatii scolare Prevenirea consumului de droguri, Plan de interventie pentru elevii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, Proiect de consiliere pentru elevii cazati in internat, Proiect de prevenire a fenomenului de violenta in mediul scolar <<Adolescenta fara violenta>>, Plan operational privind reducerea fenomenului violentei in mediul scolar, am initiat si un plan de masuri privind consumul de etnobotanice.

'm realizat baza de date a elevilor cu cerinte educative speciale si un proiect de lucru cu aceasta categorie de elevi. In unitatea scolara sunt ( elevi cu cerinte educative speciale, fara sa necesite curriculum adaptat.

'm realizat baza date a elevilor cu parinti plecati la munca in strainatate si un plan de consiliere pentru aceasta categorie. In unitatea scolara e)ista 1*0 de elevi cu parintii plecati la munca in strainatate. +in elevii chestionati multi nu recunosc ca parintii sunt plecati, de teama consecintelor, mai ales ca o parte dintre ei sunt lasati in tara fara supravegherea unui tutore .

'm participat la consiliul elevilor si le-am prezentat oferta cabinetului de asistenta psihopedgogica, programul ,cui se adreseaza consilierea etc. ,a aceasta intalnire am discutat despre violenta in mediul scolar .

'm participat la prezentarea ofertei educationale a -niversitatii ./etre 'ndrei0 cu elevii din clasele a %II-a . In luna ianuarie am participat la comitetul parintilor si le-am vorbit despre activitatea pe care o desfasor in liceu , despre cele mai frecvente probleme si tentatii cu care se confrunta eleviii , despre faptul ca serviciile de consiliere se adreseaza atat elevilor cat si parintilor, modalitati de contact etc

'm organizat doua grupuri de consiliere 1din care fac parte elevi cazati in internat, atat din 2epublica 3oldova cat si din zona orasului /ascani4

'm desfasurat urmatoarele activitati5 - de autocunoastere si relationare, - de crestere a stimei de sine, - de investigare a intereselor profesionale si a ocupatiilor care corespund acestora, - de identificare a stilului de invatare side eficientizare a invatarii 'm consiliat un numar de 67 elevi si 18 parinti 1sedintele de consiliere au constat in mai multe intalniri organizate la cabinet4 . 9ele mai frecvente probleme au constat in 5 dificultati de invatare, timiditate, imagine de sine scazuta,comple)e de inferioritate, stil de viata 1preventie fumat, educatie se)uala : metode de contraceptie4 dificultati de relationare, probleme de integrare, situatii de conflic 1 cu colegii, cu parintii, cu copiii4, stres, an)ietate, tulburari de comportament, probleme de relationare familiala, autocunoastere, prevenirea;diminuarea starilor de disconfort psihic, informare si orientare scolara etc In luna noiembrie am participat cu grup de 8 eleve la concursul .<tiu si aplic0 la Iasi. 9u acazia Zilelor Scolii am participat alaturi de colegii din catedra de socioumane la organizarea si desfasurarea concursurilor !aestri Spirutuali si "dei de afaceri. 9u ocazia .Zilei #ationale Antifumat am desfasurat in parteneriat cu =rganizatia .Salvati $opiii si $entrul de Prevenire , %valuare si $onsiliere Antidrog "asi activitati cu elevii. 'cestea au constat in informarea elevilor asupra efectelor fumatului, am lipit afise si postere antifumat, am realizat dezbateri, elevii au realizat prezentari po>er point pe aceasta tema. ,a clasa, in cadrul orelor de dirigentie am desfasurat activitati de consiliere pe urmatoarele teme5 1. 0 'utocunoastere si relationare0 2. .+ezvoltarea abilitatilor de comunicare pozitiva01prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare asertiva, prezentarea strategiilor de mediere a conflictelor, prevenirea si combaterea comportamentelor agresive4, 8. .3anagementul timpului0, 7. .3anagementul stresului0? @. .+ezvoltarea inteligentei emotionale0? 3

6.

./revenirea si combaterea comportamentelor de risc0 1oferindu-le informatii despre consumul de droguri, fumat alcool, consecintele acestor comportamente, informatii despre metode contraceptive etc4. ,a nivelul unitatii scolare am realizat o cercetare privind atitudinea elevilor fata de consumul de etnobotanice.

(. .3anagementul invatarii01prin identificarea stilului de invatare, informarea asupra caracteristicilor stilului propriu, regulile invatariii eficiente etc.4 , *. =rientarea scolara si profesionala0 1/rin identificarea intereselor personale si a ocupatiilor care corespund acestora, informarea elevilor cu privire la reteaua scolara si oportunitatilor educationale, cunoasterea si e)ersarea unor modalitati de evaluare a alternativelor in luarea deciziei, dobandirea abilitatilor de elaborare a 9V-ului in functie de cerintele specifice ale unui anunt de anga&are, dezvoltarea abilitatilor de redactare a scrisorii de intentie, asimilarea unor abilitati de prezentare la interviul de anga&are etc4 <unt monitor pe /ascani pentru consilierii scolari din aceasta zona. /articiparea activ" la !nt$lnirile de lucru ale profesorilor psihopedagogi 19A'//4 i la 9omisiile 3etodice.