Sunteți pe pagina 1din 5

Erasmus Anexa I Pag 215-221 Proiecte de mobilitate pentru elevi si personal VET 1.

Suport organizational Este o contributie pentru orice cost care apare in organizatii in legatura cu activitatile care sustin mobilitati de calitate pentru elevi si personal VET. De ex: Oferirea de informatii si supoert pentru elevi si personal Selectarea elevilor si personalului Pregatirea acordurilor de invatare in vederea recunoasterii depline a componentelor de invatare a elevilor; pregatirea acordurilor de mobilitate a personalului Oferirea de support lingvistic si intercultural atat pentru elevi cat si pentru personal-mai ales pentru cursuri specific sectorului de activitate pentru VET Management general pentru coordonarea proiectelor de mobilitate Asigurarea unui mentorat efficient si aranjamente de supraveghere pentru participantii la mobilitate Aranjamente specific pentru a asigura calitatea pregatirii in intreprinderi Calitatea implementarii si continuarii proiectului de mobilitate a institutii vor fi luate in calcul cand se acorda garntul. Calitatea proiectului de mobilitate ar trebui sa urmeze indicatiile din aceasta Anexa pentru mobilitatea elevilor si personalului VET Inainte de mobilitate a) Acreditarea organizatiilor participante Propunerile de proiecte trimise de catre organizatiile detinatoare de certificate de mobilitate LdV obtinut in cadrul programului LLP vor beneficia in 2014 de o urmarire rapida. Un nou process de acreditate va fi implementat pentru anul 2015; in 20914 va fi lansat un apel specific de acordare de certificate. Procesul de acordare a cerificatelor va fi coordonat de catre Agentia Nationala Mai multe detalii vor fi publicate pe site-urile Comisiei europene si ale Agentiilor nationale in cursul anului 2014. b), Carta europeana de calitate pentru mobilitate Organizatiile Vet care intentioneaza sa organizeze activitati de mobilitate pentru elevi sau personal VET trebuie sa le organizeze pe liniile stabilite de Carta europeana de calitate pentru mobilitate. Acesta reprezinta documentul de referinta stagiile de pregatire in strainatate. Documentul stabileste linii de urmat pentru aranjamentele de mobilitate pentru invatare sau alte scopuri pentru imbunatatirea profesionala atat pentru elevi cat si pentru personal. Respectarea acestor linii trebuie sa asigure ca participantii la mobilitati au intotdeauna o experienta pozitiva atat in tara gazda cat si in tara lor de origine la intoarcere si ca va creste numarul si profunzimea schimburilor de pregatire si educatie. Carta este disponibila la http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm c)ECVET-Memorandum-urile de intelegere organizatiile Vet pot decide sa aplice Sistemul European de credite pentru educatie si formare profesionala(ECVET) in cadrul activitatilor lor de mobilitate. In acest caz o conditie este stabilirea unui parteneriat ECVET. Acest parteneriat trebuie sa adcuca impreuna organizatiile relevante implicate in 1. Identificarea rezultatelor invatarii potrivite pentru mobilitate 2. Livrarea de programe Vet care pot satisface aceste nevoi 3. Evaluarea masurii in care rezultatele invatarii au fost atinse de catre participant 4. Validarea si recunoasterea creditelor elevilor la intoarcere Un parteneriat ECVET pentru activitati de mobilitate se pot formaliza printr-un Memorandum de invatare (MoU) Un MoU este un accord intre organizatii competentecare stabilesc cadrul pentru transferul creditelor. Formalizeaza parteneriatul ECVET stipuland acceptarea statutului si procedurilororganizatiilor si institutiilor competente implicate. Stabileste de asemenea procedurile de cooperare.

MoU pot fi dezvoltate de catre retele de organizatii / institutii competente din tari / sisteme diferite dar pot fi si bilateral , depinzand de nevoile si ambitiile parteneriatului. Pentru mai multe informatii si consiliere pentru stabilirea unui MoU va rugam sa consultati Ghidul Utilizatorului pentru ECVET valabil pe site-ul Comisiei europene. d) Consortiu de mobilitate Pe langa organizatiile Vet care aplica drept organizatie singular, omai poate aplica pentru un proiect de mobilitate VET si un consortiu VET pentru mobilitate, Scopul consortiilor de mobilitate este de a facilita organizarea activitatilor de mobilitate si de a oferi valoare adaugata in ceea ce priveste calitatea activitatilor in comparative cu ceea ce ar putea fiecare organizatie partenera sa ofere singura. Organizatiile member ale unui consortiu VET de mobilitate ar trebui sa imaparta serviciile legate de organizarea mobilitatii sis a isi dezvolte internationalizarea impreuna prin cooperare si impartirea contactelor. Activitati commune include activitati administrative, contractual, financiare ale mobilitatii, selectarea, pregatirea si mentoratul comun al participantilor, precum si , atunci cand este cazul, un punct centralizat pentru gasirea intreprinderilor si pentru potrivirea intreprinderilor cu participantii. Consortiul de mobilitate poate functiona si ca facilitator pentru elevii si personalul care vin. Acestea includ organizatia de primire in regiunea in care se afla partenerii consortiului de mobilitate si oferirea de ajutor in cazul in care este cazul. Coordonatorul consortiului , posibil impreuna cu alte / organizatii intermediare, trebuie sa joace un rol active in mentinerea contactelor cu intreprinderile si gasirea de oprtunitati de pregatire si locuri de foarmare pentru personal, in promovarea acestor activitati si oferirea de informatii, etc. Orice organizatie VET de trimitere ramane responsabila pentru calitatea , continuturilor si recunoasterea perioadelor de mobilitate. Orice membru al consortiului trebuie sa semneze un accord cu coordonatorul consortiului pentru a specifica rolurile si responsabilitatile precum si aranjamentele administrative si financiare; modalitatile de cooperare vor specifica probleme precum mecanismele de pregatire , asigurarea calitatii si continuarii perioadelor de mobilitate. e) Instrumentarul de mobilitate Inprima etapa, cand participantii sunt selectati, organizatia beneficiara trebuie sa sa cuprinda informatii generale in privinta participantilor si si tipului de activitate pe care il vor desfasura. (de ex. Numele participantilor, destinatia, durata mobilitatii, etc.) in Instrumentarul de mobilitate. Instrumentarul de mobilitate va sustine beneficiarul in managementul activitatilor de mobilitate Erasmus+. Organizatia beneficiara este de asemenea responsabila pentru actualizarea Instrumentarului de mobilitate cu orice schimbare care apare legat de participant si activitati in timpul proiectului de mobilitate. Beneficiarii vor fi capabili sa genereze rapoarte care vor fi completate in activitatile de mobilitate. Mai multe informatii despre Instrumentarul de mobilitate si cum se va accesa vor fi oferite in acordul de grant intre Agentia Nationala si beneficiar. f) Conditii de participare pentru elevii VET Selectarea Organizatia de treimitere se ocupa de selectarea participantilor la activitatilor de mobilitate. Selectarea elevilor la fel si procedura de acordare a unui grant pentru ei-trebuie sa fie corecta, transparent , coerenta si documentata si va fi pusa la dispozitie tuturor partilor implicate in procesul de selectie. Organizatia de trimitere va lua masurile necesare pentru a preveni orice conflict de interese cu privire la persoanele care pot fi invitate sa participle la procesul de selectie a participantilor individuali. Persoanele insotitoare Elevii VET cu nevoi special sau care provin din medii defavorizate pot fi insotiti de catre o persoana care ii va sustine in timpul perioadei de mobilitate. Implicarea persoanei insotitoare ar trebui sa fie proportional cu numarul de elevi implicate (de obicei o persoana insotitoare pentru un grup de elevi care desfasoara un stagiu de pregatire in aceeasi organizatie de primire) Durata sederii in strainatate a persoanelor insotitoare ar trebui sa fie proportional cu nevoile elevilor (de obicei o sedere pe toata perioada activitatii se accepta doar in cazul in care elevii nu sunt autonomi sau minori) Acordul cu elevul

Inainte de plecare, elevii VET trebuie sa semneze un accord cu organizatia de trimitere si de primire care include urmatoarele: Un accord de invatare care stabileste programul de pregatire care sa fie urmat, de comun accord intre elev si organizatia de trimitere si de primire. Acordul defineste rezultatele tinta ale invatarii pentru perioada de invatare in strainatate, specifica precizarile de recunoastere formala (de ex ECVET) Un Angajament de calitate, anexata acordului de invatare, care stabilesc drepturile si obligatiilor elevilor, organizatiilor de trimitere si de primire si, daca este relevant, organizatiile intermediare. La semnarea acordurilor de invatare, elevii VET pot primi un grant de sustinere in timpul perioadei de pregatire in strainatate. Aceste granturi pot consta in una sau ambele din urmatoarele situatii : Un grant UE , calculate pe zi de activitate (vezi regulile de finantare partea B din GHid); si /sau Un grant local, regional sau nationalofet de atre un donator public sau privat, sau sub o schema de imprumut. Elevii cu grant zero pot (de ex elevii care desfasoara pregatire care respecta criteriile de mobilitate Erasmus si beneficiaza de avantajele calitatii de elev Erasmus fara a primi insa grant Erasmus de mobilitate). Regulile stipulate in acest Ghid , cu exceptia celor in legatura cu alocarea granturilor, se aplica si acestorelevi VET cu grant zero Support lingvistic online Elevii VET care urmeaza o activitate de mobilitate care dureaza o luna sau mai mult sunt eligibili pentru a primi support lingvistic inainte de plecare sau in timpul activitatii de mobilitate. In aceasta privinta, Comisia planuieste sa puna la dispozitie un serviciu on line pentru elevii VET selectati, in vederea evaluarii competentelor in limba in care vor desfasura pregatirea in strainatate. Acest serviciu le va oferi, daca este necesar, posibilitatea imbunatatirii cunostintelor de limba inainte sau in timpul perioadei de mobilitate. Acest serviciu on line va fi implementat gradual in cursul Programului. Acest support lingvistic va fi oferit dupa cum urmeaza: La momentul aplicarii pentru un proiect de mobilitate , organizatia aplicanta va estima nevoia de support l;ingvistic-in limba principal a instructiei sau a muncii-pentru elevii care urmeaza un stagiu in cadrul proiectului de mobilitate Agentiile Nationale, atunci cand sistemul va fi disponibil, vor aloca licente on line pentru organizatiile beneficiare in functie de criteriile generale specificate de Comisie Odata selectati de catre organizatia de trimitere si inainte de semnarea acordului de invatare-toti elevii (cu exceptia vorbitorilor native) care vor beneficia de serviciul on line, vor sustine un test online de evaluare a competentelor in limba in care vor desfasura pregatirea. Rezultatele acestui test nu vor avea nicio influenta asupra posibilitatii elevului de a merge in strainatate. In functie de numarul de licente online disponibile, acesti participanti care au nevoie de support lingvistic pot urma un curs le limba online La sfarsitul pregatirii, elevii vor sustine un alt test pentru a masura progresul in limba instruirii.. Rezultatele vor fi communicate elevului si, la cerere, organizatiei de trimitere. Suportul on line oferit de catre Comisia europeana este programat sa fie disponibil in cursul anului 2014. In etapele initiale ale Programului, evaluarea si cursurile on line nu vor fi oferite in toate limbile UE si se poate sa nu fie disponibiule cursurii de limba pentru toti participantii care le solicita. Imediat ce va disponibil serviciul lingvistic online , vor fi disponibile mai multe detalii pe site-urile Comisiei si Agentiilor nationale Pentru limbile neacoperite de serviciul Comisiei, suportul lingvistic trebuie aranjat de catre organizatiile participante in proiectul de mobilitate VET. Un grant specific pentru support lingvistic poate fi oferit in acest scop. Mai mult, organizatiile implicate intr-un proiect de mobilitate VET pot folosi un grant de support organizational pentru a veni in intampinarea nevoilor participantilor in ceea ce priveste pregatirea pedagogica , intercultural si lingvistica de specialitate.(vezi regulile de finantare din partea B a Ghidului)

g. Conditii pentru participarea peronalului Selectia

Selectia personalului va fi efectuata de catre organizatia de trimitere. Selectia si procedura de acordare a grantului trebuie sa fie corecta, transparenta, coerenta si pusa la dispozitia tuturor partilor implicate in procesul de selectie. Organizatia de trimitere va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice conflict de interese in ceea ce priveste persoanele carea pot fi invitate sa participle in procesul de selectie al beneficiarilor individuali. Criteriile de selectie vor fi facute publice (cu prioritate pentru personalul care merge in strainatate pentru prima data , cu limitarea numarului de activitati de mobilitate pentru membrii personalului intr-o perioada data de timp). Acordul de mobilitate Selectia personalului va fi facuta de catre organizatia de trimitere pe baza unei schite a programului trimisa de catre membrii personalului dupa consultarea cu organizatia /intreprinderea / institutia de primire. Inainte de plecare, trebuie sa se cada de accord asupra programului de mobilitate final de catre organizatia de trimitere si de primire prin schimbul de scrisori sau mesaje electronice. Atat organizatia de trimitere cat si cea de primire vor fi responsabile de calitatea perioadei de mobilitate in strainatate. 3. In timpul mobilitatii Intreruperea mobilitatii elevilor Pentru perioadele de formare, perioada de mobilitate in strainatate poate fi intrerupta de catre vacantele intreprinderii, daca intreprinderea este inchisa in acea perioada. Grantul se pastreaza pe aceasta perioada. Peroada de pauza nu conteaza la calcularea duratei minime a formarii in strainatate. Prelungirea mobilitatii elevilor Prelungirea unei mobilitati in desfasurare poate fi convenita intre organiozatiile de trimitere si de primire in functie de urmatoarele: Inainte de sfarsitul perioadei de mobilitate planuita initial, trebuie modificat acordul de grant si trebuie facute toate aranjamentele legate de prelungirea duratei. Astfel de modificare este importanta in mod deosebit in acele cazuri in care prelungirea determina o solicitare de extindere a grantului lunar UE. De fapt, chiar daca durata perioadei de mobilitate va fi definita in Certifiatul de participare al elevului(aceasta este perioada indicate de organizatiile beneficiare in raportul final), numarul maxim de luni acoperite de grantul UE va fi cel stability de acordul de mobilitate sau de modificarile acestuia. Aceasta va fi situatia, chiar daca durata indicata in acordul de invatare este mai scurta decat cea indicate de Certificatul de participare. Perioada aditionala trebuie sa urmeze imediat dupa o perioada de mobilitate. Nu pot fi pause (vacantele sau inchiderea scolilor /intreprinderilor VET nu se considera pauze) decat daca sunt clar justificate si aprobate de catre Agentia nationala

4 Dupa mobilitate

A. Recunoasterea rezultatelor invatarii

Organizatiile de trimitere si de primire implicate trebuie sa cada de accord asupra emiterii unui ceritificat de mobilitate Europass la sfarsitul perioadei de mobilitate. Pentru mai multe informatii cum sa procedati, consultati site-ul Europass http://europass.cedefop.europa.eu/en/home ECVET Organizatiile VET pot decide sa aplice sistemul ECVET in cadrul activitatilor lor de mobilitate. ECVET este un cadrul metodologic comun care faciliteaza acumularea si treansferul de credite pentru rezultatele invatarii dintr-un sistem calificat in altul. Acesta tinteste spre promovarea mobilitatii transnationale si accesul la invatarea pe tot parcursul vietii. Nu intentioneaza sa inlocuiasca sistemele nationale de calificare, ci sa sa se ajunga la o mai buna compatibilitate si comparabilitate intre acestea. ECVET se aplica pentru toate rezultatele obtinute de catre un individ din diferite cai de formare si educare care sunt apoi transferate, recunoscute si accumulate in vederea obtinerii unei calificari. Aceasta initiative faciliteaza obtinerea recunoasterea pregatirii, abilitatilor si cunostintelor in alte tari ale Programului pentru cetatenii europeni. Cand se foloseste ECVET creditele pentru rezultatele invatarii obtinute trebuie sa fie transparente sis a fie specificate in Memorandum-ul de intelegere intre organizatiile participante. B Raportarea La sfarsitulperioadei in strainatate, toti elevii sau personalul VET care au urmat o activitate de mobilitate trebuie sa completeze sis a trimita un raport final. Pentru activitatile de mobilitate care dureaza o luna sau mai mult, raportul include de asemenea o evaluare calitativa a suportului lingvistic primit in timpul perioadei de mobilitate. Elevii sau personalul care nu reusesc sa trimita raportul pot fi solicitati sa ramburseze partial sau totl grantul UE primit. Rambursarea nu va fi solicitata daca un elev sau membru al personalului nu a reusit sa isi finalizeze activitatile planuite in strainatate din cauza unui eveniment de forta majora. Aceste cazuri vor fi rportate de catre organizatia de trimitere si sunt conditionate de acceptul scris al Agentiei Nationale.