Sunteți pe pagina 1din 1

SPECIALIZAREA: ANALIZE DE LABORATOR, ANUL DE STUDIU II, Reprezent ant Consiliul Facultii Din partea Senatului Universit ii

Nr. cr t

Data

Disciplina

Profesor examinato r

Asistent

Ora

Loc ul

Ob s.

1.

23.01.20 14 Se aduc referate pe data de 25.01.20 14 25.01.20 14

Biotehnolo gii Lect. univ. microbiene dr. Rodica de epurare Mereu a apelor

Conf.Univ. Dr Asist Univ. Turcu Dr. Sasu Violeta Lavinia

Lect. univ. dr. 12,0 Popescu 0 Cristina

Sala 27

2.

Aspecte speciale de biotehnolo gie Parazitolo gie, bacteriolog ie si virusologie

Prof.Univ. Dr. Cachi Dorina Prof.Univ. Dr. Bratosin Daniela

Lect.Univ. Dr. Iulian Stana Lect.Univ. Dr. Iulian Stana

Conf.Univ. Dr Turcu Violeta Conf.Univ. Dr Turcu Violeta

Lect. univ. dr. 12,0 Popescu 0 Cristina Lect. univ. dr. 14,0 Popescu 0 Cristina

Sala 27

3.

03.02.20 14

Sala 27

1 Attachment