Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TEHNICA Gh.

Asachi IASI -Facultatea de Arhitectura Curs Marketing - An V


CURS 14 Lucrarea de dizertatie 1. Elemente introductive In Romania, invatamantul de Arhitectura are o durata de 6 ani, fiind un sistem integrat de invatamant Licenta +Master Finalizarea studiilor de arhitectura se realizeaza prin intermediul triadei prediploma dizertatie diploma. Zona studiilor de nivel masterat se finalizeaza cu o lucrare de cercetare, numita dizertatie. Scopul acestei lucrari : -dezertatia trebuie sa demonstreze cunoasterea stiintifica a temei abordate -sa evidentieze stadiul cunoasterii in domeniul studiat -sa cuprinda elemente de cercetare stiintifica originala a temei abordate -sa cuprinda modalitati concrete de validare a elementelor de cercetare prin studiul de caz -sa reprezinte fundamentarea stiintifica a abordarii proiectului de diploma prin perspectiva temei cercetate Dezertatia trebuie sa reflecte capacitatea absolventului de cunoastere aprofundata a domeniului abordat, capacitate dublata de calitate referitoare la analiza, sintetizarea, structurarea si raportarea critica la lucrarile teoretice si realizarile practice de arhitectura, urbanism si dezvoltare spatiala. Dezertatia presupune doua fatete esentiale, si anume componenta de elaborare si componenta de argumentare si subliniere a elementelor teoretice si practice analizate prin studiul de caz, dar si a propriilor propuneri in legatura cu problematica abordata, precum si consecintele studiului in definirea conceptuala a proiectului de diploma. Dimensiunea participativa a dizertatiei consta in doua paliere esentiale: -lucrarea se intocmeste sub indrumarea unui cadru didactic (de obicei cadrul didactic este si indrumator al proiectului de diploma) -tema lucrarii de dizertatie se stabileste impreuna cu indrumatorul si este acceptata de comisia de dizertatie -dezertatia este sustinuta public, in fata unei comisii de dizertatie si a asistentei 2. Conceptele necesare intocmirii unei lucrari de dizertatie Prin intermediul lucrarii de dizertatie, candidatul trebuie sa demonstreze stapanirea urmatoarelor competente -cunoasterea problematicii generale (teoretice si realizari practice si lucrari executate) a problematicii generale careia ii este circumscrisa tema de cercetare proprie dizertatiei -capacitatea de a elabora propriul demers de analiza si cercetare a temei din domeniul ales -capacitatea de a sustine o teorie, teza, enunt stiinfitic, printr-o argumentare coerenta sau un demers metodologic adecvat, rezultat al obiectivului major propus prin studiu -capacitatea de sinteza a domeniului si de extragere si structurare a principalelor rezultate, tendinte, stiluri sau evolutii posibile ale domeniului studiat, astfel incat aceste rezultate sa se constituie ca un fundament conceptual pentru alte lucrari specifice domeniului (in general pentru lucrarea de diploma) Aceste capacitati de analiza si cercetare trebuie sa sintetizeze raspunsuri ale autorului referitoare la intrebari de urmatorul tip:

-ce stiu despre domeniul specific al temei abordate si ce stim despre ce am analizat si ce au scris altii in acest domeniu? -care sunt principalele elemente de evidentiat ale problematicii abordate prin studiu? -cum pot extrage elemente de sinteza, tendinte de evolutie si fundamentare teoretice pentru structurarea teoretica si spatial volumetrica a lucrarii de diploma? 3. Alegerea temei de dizertatie Aspecte principale care determina alegerea unei teme de dizertatie: -existenta unei preocupari anterioare (institutionalizata sau personala) pentru domeniul si problematica avuta in vedere la alegerea temei -cunoasterea terminologiei, codului, instrumentelor metodologice si a bagajului teoretic aplicat problemei alese spre cercetare -capacitatea temei de a starni interesul, actualitattea, modernitatea, tendinte actuale precum si capacitatea temei pentru o cercetare de perspectiva (eventual un alt masteerat, doctorat, etc) -capacitatea coordonatorului de dizertatie de a coordona tema respectiva -actualitatea temei in contextul socio-politic si cultural actual, precum si relevanta acesteia pentru publicul absent si pentru societate in general -capacitatea proprie de cercetare si timpul real de lucru ce poate fi acordat -recomandarile cadrului didactic coordonator -recomandarile comisiei de dizertatie 4. Alegerea titlului lucrarii Avand in vedere specificul facultatii, de arhitectura, precum si disciplina de baza si disciplinele adiacente(urbanism, restauraare, peisagistica, design, mobilier, etc), titlul lucrarii de dezertaite trebuie sa exprime: -tema centrala -delimitarea stricta a temei centrale -directia de cercetare (ex: Arhitectura gradinilor zoologice) Caracteristici ale textului lucrarii de dizertatie: -claritate -precizie -sugestivitate -simplitate Termenii cheie ai dimeniului studiat nu trebuie sa fie cuprinsi in titlu, ei trebuie explicati in continutul lucrarii (introducere) Trebuie avute in vedere urmatoarele elemente: -restrangerea domeniului de cercetare Ex.: NU: Arhitectura parcurilor si gradinilor tema de prea mare generalitate DA: Arhitectura gradinilor zoologice delimitarea tematica a studiului si restrangerea domeniului 5. Dimensiunea lucrarii de dizertatie Limitarea dimensiunilor lucrarii este dictata de regulile impuse in genral de revistele de specialitate (de cercetare) care solicita anumite dimensiuni ale textelor publicabile Conform unor prevederi ale diverselor metodologii de intocmire a dezertatiilor marimea, intinderea lucrarilor de dizertatie trebuie sa fie intre 40 si 80 de pagini. 6. Reguli de redactare si formatul de prezentare

-de obicei, formatul lucrarii este A4. -textul va fi scris cu marimea 12, in general fontul ales este Times New Roman 7. Planul lucrarii de dizertatie Principalele sectiuni ale unei lucrari de dizertatie: -importanta si semnificatia temei -ipoteze de cercetare, formulari obiective -evolutia istorica a domeniului, curente, tendinte, repere ale evolutiei -cadrul legal al domeniului cercetat -studiu de caz -prezentarea concluziilor si si raportarea lor la cercetari similare -revolutia si limitele problematicii rezultatelor obtinute -concluzii si directii principale structurante pentru urmatoarele dezvoltari de cercetare (diploma, doctorat, etc) 8. Etapele lucrarii de dizertatie A. Documentarea documentarea prealabila: se vor evidentia: -documentele relevante (teoretice si practice) din domeniul tematicii alese -cadrul de referinta pentru definirea si prezentarea temei -principalele concepte care fundamenteaza domeniul specific A1-Documentarea teoretica A2-Documentarea aplicativa lucrari, proiecte, schite, planuri Documentarea ocupa pana la 50% din timpul acordat lucrarii A3-Identificarea principalelor directii de abordare a temei alese Identificarea principalilor reprezentanti ((autori) teorie si activitate practica A4-Analiza termenilor cuvintelor cheie A5-Dimensiunea istorica a evolutiei problemei studiate B. Elaborarea demersului de investigatie -formularea propriilor teze de cercetare si argumentarea lor -formularea clara a obiectivelor studiului -prezentarea conceptelor cu care se opereaza si descrierea acestora in raport cu sursele bibliografice -stabilirea unei metode de elaborare a temei de cercetare - abordarea explorativa acest model este ales in situatia in care sunt putine date si informatii -abordarea descriptiva presupune descrierea unui fenomen, curent, tendinta, functiuni, etc. pe baza unor instrumente metodologice complexe. Se utilizeaza date si metode cantitative si calitative, observatii asupra fenomenului studiat -aboradare comparativa asemanari si diferente ale fenomenului studiat -abordare istorica contextul evolutiei in referinte temporale si spatiale ale fenomenului, devenirea acestuia -abordarea interpretativa tratarea fenomenelor studiate din perspectiva semnificatiilor. Cunoasterea modelului cultural, al practicilor si intelesurilor fenomenului Planul lucrarii de dizertatie se intocmeste de catre student impreuna cu coordonatorul lucrarii.

Intocmirea calendarului lucrarii -perioada de documentare -perioada de elaborare -finalizarea lucrarii (evitarea crizei de timp) -conlucrarea permanenta cu coordonatorul lucrarii de licenta 9. Principalele capitole ale lucrarii de dizertatie Cap I Introducere Cap II Generalitate -argument -analiza evolutiei istorice a fenomenului studiat Cap III Tendinte si solutii contemporane si de viitor Cap IV Cadrul legal Cap V Studiu de caz (nationale si internationale) Cap VI Concluzii Bibliografie, abrevieri utilizate Anexe tabele, chestionare, grafice, diagrame,planuri,proiecte -anexe fisiere fotografice complexe Structura formala a lucrarii de dizertatie -coperta - numele lucrarii -numele institutiei universitare -numele si prenumele autorului -numele si prenumele coordonatorului lucrarii -titlul lucrarii -pagina de titlu practic aceeasi informatie -lista abrevierilor utilizate -sumarul lucrarii -cuprinsul continutul lucrarii -bibliografia -anexele 10. Bibliografia -se prezinta pe doua paliere: - materiale tiparite carte -volume conferinte -reviste -articole, etc

-surse electronice Metode de citare Exista mai multe sisteme de citare dintre care doua mai raspandite: Chicago si Harvard -Sistemul Harvard sursele bibliografice sunt ordonate alfabetic dupa autor si cronologic la nivelul referintelor aceluiasi autor - tipologie: autor / anul publicarii, titlu lucrarii, editura Ex: Referinte la o carte: Sarbu, Catalin, 2005, Habitatul urban in expansiunea periurbana, Ed. Univ Ion Mincu, Bucuresti Referinte la un articol: Stan, Angelica, 2011, Orasul ca poezie, Urbanismul, serie noua, 9, 66-67 Referintele bibliografice din textul lucrarii trebuie sa se regaseasca si in bibliografia finala.

Sursele de pe internet sursele web se ordoneaza alfabetic dupa adresa. Se mentioneaza in paranteze rotunde data accesarii Tema: Redactati schematic continutul unei lucrari de dizertatie pe o tema aleasa de un colectiv de 2 studenti detaliate capitolele importante.