Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC INTERDISCIPLINAR Propunator: Prof.

Ciomaga Mihaela Data: Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I - VIII Vinatori-Popricani Clasa: a V-a Disciplina: Religie ortodoxa/ Biologie/ ducatie plastica Subiectul lectiei: Natura Darul lui Dumnezeu pentru oameni Tipul lectiei: comunicare/ insusire de noi cunostinte/mixta Scopul lec iei: educarea ele!ilor "n spiritul protectiei mediului incon#urator Obiective operationale: $a sfarsitul lectiei% ele!ii !or fi capa&ili: '( - s) preci*e*e &inecu!+ntarea lui ,umne*eu dat) oamenilor'. - s) enumere darurile oferite de ,umne*eu omului prin crea/ie'0 - s) pre*inte modalit)/ile de "ngri#ire a naturii'1 - s) preci*e*e datoriile omului fa/) de natur)Obiective !ormativ"educative: $a sf+r2itul orei% ele!ii !or fi capa&ili: '3 4 s) con2tienti*e*e importan/a ocrotirii p)m+ntului'5 - s)-2i forme*e deprinderea de a se implica "n acti!it)/i de ecologi*are. Strate#ia didactic$: (. Metode 2i procedee: explicaia, lectura biblic, conversaia, problematizarea, exerciiul, argumentarea, expunerea, explorarea interdisciplinara, turul galeriei, posterul. .. Mi#loace de "n!)/)m+nt: Sfnta Scriptur, imagini cu natura in diverse stadii, markere, coli ciocan, acuarele, pensoane.
(

0. 6orme de organi*are a acti!it)/ii ele!ilor: activitate frontal, activitate individual i activitate pe echipe. Resurse biblio#ra!ice: (. 777 Biblia sau Sf. Scriptur, ditura Institutului Bi&lic 2i de Misiune al Bisericii 8rtodoxe Rom+ne% Bucure2ti% (9:.. .. Cuco2 Constantin ;coordonator<% sihopedagogie pentru examenele de definitivare i grade didactice, ditura =Polirom>% Ia2i% (99:. 0. Cuco2 Constantin% !ducaia religioas, ditura =Polirom>% Ia2i% (999. 1. ?e&u Pr. Prof. @ni!. ,r. Se&astian% 8pri2% M.% 8pri2% ,.% "etodica predrii religiei, ditura =Re"ntregirea>% Al&a-lulia% .'''. 3. Vasilescu Ileana% #ieile sfinilor povestite copiilor% ditura Sophia% Bucure2ti% .''3. 5. 8pri2 ,orin% 8pri2 Monica% "etode active de predare $nvare % "odele i aplicaii la religie% ditura =Sf. MinaB% Ia2i% .''5. tape ale lectiei: (. Moment organi*atoric: - Spaiul de lucru $n clas, este $mprit virtual $n trei centre de $nvare. &iecare centru se axeaz pe o dominant' exploratori, centrul de arta, centrul naturalistilor. ( inscrierea la un anumit centru apartine elevilor in functie de afinitatile lor personale. ( se distribuie elevilor coli ciocan, markere, acuarele, pensoane. .. !ocarea: ( pe coli )* impartite pe doua coloane , elevii vor fi solicitati sa scrie, pe coloana din stanga, ceea ce stiu in legatura cu anumiti termeni dati' natura, +umnezeu, gri,a, poluare, agresiune, maladii. 0. Reali*area sensului: ( se realizeaza prin explorare interdisciplinara.

( profesorii prezinta elevilor aspecte noi despre natura, despre gri,a fata de mediul incon,urator, despre poluare etc. ( -n momentul $n care profesorii fac precizrile se deruleaza imagini cu peisa,e reprezentative expunerii. ( elevii vor nota aspectele noi pe coloana din dreapta a colii )*. 1. Reflectia: ( elevii realizeaza postere, cate un poster in fiecare centru de invatare. ( posterele vor cuprinde elementele stiute precum si cele nou(aflate. ( dupa realizarea posterelor, se face .turul galeriei.. 3. xtinderea: ( /a tema pentru acasa, fiecare elev va avea de scris cel putin trei modalitati prin care ar putea sa schimbe atitudinea semenilor sai fata de natura, folosindu(se de argumentul .natura este dar al lui +umnezeu..

0. -n /entrul .!xploratori crestini. se caut argumente biblice ce susin c +umnezeu este /reatorul i )totiitorul lumii si si al naturii . Argumente &i&lice g)site: cclesiastul (%1-C Matei 5%0(-0. Psalmul (:%( Isaia 13%(: Psalmul ('0 Inter!en/ia prof. de religie: ,up) c)derea "n p)catul str)mo2esc a lui Adam 2i a !ei% parc) 2i natura s"a sup$rat pe om re!olt+nduse ; ex. cutremure% secet$% inunda ii% alunec$ri de teren<. Crestinul !ede toate aceste >re!olte ale naturii> ca pe niste pedepse ale lui ,umne*eu fata de comportamentele imorale ale omului. Inter!entia prof. de &iologie: - 8are cine este !ino!at de toate acesteaD - Cum se nume2te ac/iunea de distrugere a mediului "ncon#ur)torD 0

- Ce elemente din natur) sunt poluateD 7 Easiti argumente pro si contra acestor afirmatiiF

1. -n /entrul de )rt se ilustreaza prin desen i culoare frumuseile pmntului si modul de prote,are a lor din partea omului. Inter!en/ia prof. de religie : Brainstorming(ul " Gatura este un spri#in sau o piedica pentru oameniD
- Ar fi fost mai &ine sau mai rau daca oamenii n-ar fi primit acest dar de la ,umne*euD - Cum se pot implica tinerii "n prote#area naturii% ca dar al lui ,umne*eu pentru oameniD Inter!entia prof. de educatie plastica: In surprinderea aspectelor !rumusetilor naturii dar si a comportamentelor po%itive ale omului fata de ea !om utili*a culori calde& vii% iar aspectele negati!e% ca poluarea& distru#erea& #unoaiele etc culori reci& intunecate.

2. -n /entrul naturalitilor se realizeaz o prezentare a modalitilor optime de ocrotire a pmntului. Inter!en/ia prof. de religie: ,in punct de !edere cre2tin% natura nu este un depo*it de resurse menite s) ser!easc) unui consum egoist 2i
iresponsa&il% ci locul 'n care omul nu este st)p+n% ci administrator. @nii Sfin/i P)rin/i afirm): Omul s!in e(te prin via a (i !aptele sale locul) Ho/i cre2tinii din lume "2i aduc aminte "n mod special de crea/ia lui ,umne*eu "n fiecare an% la ( septem&rie% de *iua Ortodo+$ a Protec iei ,ediului -ncon.ur$tor prin care ei "ncearc) s) a#ute la 'n#ri.irea crea iei lui Dumne%eu. In slu.bele /isericii 8rtodoxe exist) o cerere adresat$ lui Dumne%eu pentru lucrurile p)m+nte2ti de care a!em ne!oie: 0 Pentru buna 'ntocmire a v$%du1ului& pentru 'mbel(u#area roadelor p$m2ntului (i pentru vremuri pa(nice& Domnului s$ ne ru#$m)3

Inter!entia prof. de &iologie: Specia umana a adaugat peisa#ului natural pri!elisti noi% prefacand mlastini si pamanturi intelenite in vai
roditoare% tinuturi aride in oa%e de verdeata% a creat noi soiuri de plante de cultura si a domesticit animale salbatice.Pana aici% echili&rul natural nu a a!ut de suferit decat% poate% pe arii foarte restranse% care nu puteau afecta ansam&lul. Cotitura a inter!enit o data cu revolutia industriala si% mai cu seama% cu noua revolutie te1nico"stiinti!ica% gratie careia avioane si rac1ete &ra*dea*a% asta*i% !a*duhul si strapung norii% nave tot mai mari si mai puternice despica luciul marilor si al oceanelor% cascade de hidrocentrale transorma puterea apelor in sal&e de lumina% in energie ce alimentea*a parcul de masini in crestere !ertiginoasa.

Intr-un cu!ant% stiinta si tehnica moderna% sporind nemasurat puterea omului% au ridicat% in medie% ni!elul de !iata de pretutindeni.,ar re!ersul ci!ili*atiei industriale% al progresului material a fost si este inrautatirea mediului natural.Su& impactul de*!oltarii economice au fost poluate% mai mult sau mai putin gra!% solul& apa si aerul% au disparut sau sunt pe cale de disparitie multe specii de plante si animale% iar omul este confruntat la randul lui cu di!erse maladii cau%ate de poluare) ,up) de!ast)ri masi!e% omul contemporan caut) s) apere patrimoniul !ie/ii% mediul "ncon#ur)tor prin legisla/ie 2i atitudine ecologic) care nu !a a#unge la o !erita&il) !ictorie dac) omul nu se !a schim&a.

Inter!entia prof. de religie: Goi ar tre&ui s$ sc1imb$m lumea 'ncon.ur$toare dup) lumea noastr) interioar) 2i de aceea transfigurarea
naturii tre&uie s) "nceap) de la trans!i#urarea su!letului% precum spune 2i Sf+ntul Maxim M)rturisitorul: = omul poate s) transforme tot p)m+ntul "n rai numai atunci c+nd !a purta raiul "n el "nsu2i.B 7 Hinand cont de aspectele ce inrautatesc mediul incon#urator% gasiti modalitati optime de ocrotire a pamantului.

Complet)ri: le!ii fiec)rui centru sunt "m&r)ca/i "n culori diferite pe care ei 2i le aleg. 6iecare grup !a reali*a un poster% axat pe pro&lematica centrului respecti!. le!ii !or fi aprecia/i fiecare primind o diplom) pentru implicarea "n acest proiect iar centrul care s-a descurcat cel mai &ine !a primi un premiu in c)r/i.