Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL LECIILOR PENTRU STUDENII ANULUI I FACULTATEA MEDICIN NR.

1 SEMESTRUL DE PRIMVAR ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

APROB RECTOR AL IP USMF NICOLAE TESTEMIANU PROFESOR UNIVERSITAR, DR.HAB. MED., ACADEMICIAN AL AM ION ABABII

SERIA A Z I L E

ORELE

10

11

12

13

14

8.00-9.40 L 9.50-11.30 U 12.30-14.10 N I 14.20-16.00 M A R I


M I E R C U R I

11.40 14.30

A N A T O M I E / U R G E N E M E D I C A L E H I S T O L O G I E A N A T O M I E CHIMIE BIOORGANIC ANA


EDUCAIA
TOMIE

P.Galechi (1) P.Galechi (1) G E N E T I C

FIZIC

L.STR.

EDUCAIA

F I Z I C T. COM.
L. STRIN
9.50

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00 8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

8.00-10.15

L. STRIN
10.30

URGENE MEDICALE

H I S T O L O G I E
13.00-14.20 14.40

E T

E I

I C

A N A T O M I E

P.Galechi (1) P.Galechi (1)


8.00-9.30 10.00

T I I N E L E

C O M P O R T A M E N T U L U I L.STRIN L.STRIN

T. COM. L.STRIN C H T. COM. I M I E


URGENE MEDICALE

E D U C A IA

F I Z IC

A N A T O M I E O R G A N I C

CHIMIE BIOORGANIC

CHIMIE BIOORGANIC
URGENE MEDICALE

EDUCAIA FIZIC URGENE MEDICALE UR. MED.


8.00

8.00-9.40 J O 9.50-11.30 I 12.30-14.10 14.20-16.00


V I N E R I

T. COM. A
13.00

L.STRIN I E
10.45-13.00

HISTO LOGIE
11.00

A N A T O M I E
URGENE MEDICALE

T
13.00

UR.MED

T. COM.
L. STRIN

L.STRIN

L.STRIN

H I S T O L O G I E

T. COM.

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

URGENE MEDICALE
12.30

L. STRIN
9.50

8.00

GENETI C
11.30

8.00-10.30

8.00-10.15

N
11.00

M
11.30

HISTOLOGIE L.STRIN L.STRIN

GENETIC

GENETIC
CHIM. BIOORG.

T. COM.

L.STRIN

NOT: T. COM. - TIINELE COMPORTAMENTULUI; CHIM. BIOORG. CHIMIE BIOORGANIC


UR. MED. URGENE MEDICALE

EF SECIE DIDACTIC DR. HAB. MED., CONF. UNIVERSITAR LILIAN APTEFRAI

DECAN FACULTATEA MEDICIN NR. 1 DR.MED., CONF. UNIVERSITAR GHEORGHE PLCINT