Sunteți pe pagina 1din 8

HOTRRE cu privire la aprobarea Nomenclatorului mrfurilor al Republicii Moldova nr. 1525 din 2 .12.2!!

"
Monitorul Oficial nr.112-114/726 din 27.06.2008

*** n vederea realizrii msurilor tarifare i netarifare de reglementare a activitii economice externe, precum i pentru perfecionarea evidenei statistice a comerului exterior de mrfuri, cu alinierea acesteia la standardele internaionale, Guvernul HOTR#TE$ 1. Se aprob Nomenclatorul mrfurilor al Republicii oldova**, revizuit !n conformitate cu Sistemul armonizat de codificare i descriere a mrfurilor "##$%
______________________________________

** Publicat n ediia !ecial" a MO din 24 iunie 2008.

2. Se pune !n sarcina Serviciului &amal, !n comun cu inisterul 'conomiei i (omerului, inisterul )griculturii i *ndustriei )limentare, inisterul +inanelor, ,iroul Naional de Statistic i alte instituii interesate, a-ustarea actelor normative i legislative reieind din clasificarea mrfurilor conform Nomenclatorului mrfurilor al Republicii oldova% %. n cazul apariiei unor divergene la clasificarea i codificarea mrfurilor, se utilizeaz Notele explicative ale (onveniei internaionale privind Sistemul armonizat de codificare i descriere a mrfurilor din ./ iunie .012, aprobat de 3rganizaia ondial a &milor, la care Republica oldova este parte% &. Se abrog 4otr!rea Guvernului nr%5/ din "6 ianuarie "##/ 7(u privire la aprobarea Nomenclatorului mrfurilor al Republicii oldova8 9 onitorul 3ficial al Republicii oldova, "##/, nr%"":"5, art%.1";% 5. <rezenta =otr!re intr !n vigoare la . ianuarie "##1%
'R(M)M(N(*TR+ 0ontra-emnea1$ Mini-trul economiei 2i comer3ului 06i2inu7 2 decembrie 2!!". Nr.1525. ,a-ile T.R/E,

(4or 5odon

NOMEN0/.TOR+/ MR8+R(/OR ./ RE'+9/(0(( MO/5O,.


Monitorul Oficial al #e!ublicii Moldo$a% ediie !ecial" din 24.06.2008

Nomenclatorul mrfurilor se aplic pe teritoriul Republicii oldova !n scopul reglementrii tarifare i netarifare a activitii economice externe, !mbuntirii evidenei statistice i a sc=imbului de informaie statistic referitoare la circulaia mrfurilor pe plan extern% Nomenclatorul mrfurilor al Republicii oldova a fost elaborat !n legtur cu intrarea !n vigoare a noii redacii a Sistemului armonizat de codificare i descriere a mrfurilor 94S "##$;, aprobat de 3rganizaia ondial a &milor%

Nomenclatorul mrfurilor este divizat !n ". de seciuni i 0$ de capitole% Nomenclatorul mrfurilor este aprobat de ctre Guvernul Republicii oldova% n caz de apariie a unor probleme legate de aplicarea practic a Nomenclatorului mrfurilor al Republicii oldova "##$, referinele la prezenta ediie s!nt obligatorii% 0+'R(N*

&ot"' Pentru a $i(iona coninutul% e)ecutai un clic* !e denu+ire


Re4ulile principale de interpretare a Nomenclatorului mrfurilor al Republicii Moldova +nit3ile de m-ur utili1ate :n Nomenclatorului mrfurilor al Republicii Moldova *ec3iunea ( (apitolul #. (apitolul #" (apitolul #2 (apitolul #/ (apitolul #5 *ec3iunea (( (apitolul #6 (apitolul #$ (apitolul #1 (apitolul #0 (apitolul .# (apitolul .. (apitolul ." (apitolul .2 (apitolul ./ *ec3iunea ((( (apitolul .5 .nimale vii 2i produ-e ale re4nului animal )nimale vii (arne i organe comestibile <ete i crustacee, molute i alte nevertebrate acvatice >apte i produse lactate? ou de psri? miere natural? produse comestibile de origine animal, nedenumite i necuprinse !n alt parte )lte produse de origine animal, nedenumite i necuprinse !n alt parte 'rodu-e ale re4nului ve4etal <lante vii i produse de floricultur? tuberculi, rdcini i alte pri similare de plante, flori retezate i alte verdeuri decorative >egume, plante, rdcini i tuberculi alimentari +ructe comestibile i nuci? co-i de citrice i de pepeni (afea, ceai, mate i condimente (ereale <roduse ale industriei morritului? mal? amidon? inulin? gluten de gr!u Semine i fructe oleaginoase? semine i fructe diverse? plante industriale i medicinale? paie i fura-e >ac? gume, rini i alte seve i extracte vegetale ateriale pentru !mpletit i alte produse de origine vegetal, nedenumite i necuprinse !n alt parte ;r-imi 2i uleiuri de ori4ine animal -au ve4etal 2i produ-e ale di-ocierii lor< 4r-imi alimentare prelucrate< cear de ori4ine animal -au ve4etal Grsimi i uleiuri de origine animal sau vegetal i produse ale disocierii lor? grsimi alimentare prelucrate? cear de origine animal sau vegetal 'rodu-e alimentare< buturi alcoolice7 fr alcool 2i o3et< tutun <reparate din carne, din pete sau din crustacee, molute sau alte nevertebrate acvatice @a=r i produse za=aroase (acao i produse din cacao <reparate pe baz de cereale, finuri, amidonuri sau lapte? produse

*ec3iunea (, (apitolul .6 (apitolul .$ (apitolul .1 (apitolul .0

(apitolul "# (apitolul ". (apitolul "" (apitolul "2 (apitolul "/ *ec3iunea , (apitolul "5 (apitolul "6 (apitolul "$ *ec3iunea ,( (apitolul "1 (apitolul "0 (apitolul 2# (apitolul 2. (apitolul 2" (apitolul 22 (apitolul 2/

de patiserie <reparate din legume, fructe sau din alte pri de plante <reparate alimentare diverse ,uturi alcoolice, fr alcool i oeturi Reziduuri i deeuri ale industriei alimentare? nutreuri pentru animale Autun i !nlocuitori de tutun prelucrai 'rodu-e minerale Sare? sulf, pm!nturi i pietre? ipsos, var i ciment inereuri, zgur i cenu (ombustibili minerali, uleiuri minerale i produse rezultate din distilarea acestora? materii bituminoase? cear mineral 'rodu-e ale indu-triei c6imice 2i ale indu-triilor cone=e <roduse c=imice anorganice? compui anorganici sau organici ai metalelor preioase, elementelor radioactive, ai metalelor de pm!nturi rare sau ai izotopilor <roduse c=imice organice <roduse farmaceutice ngrminte 'xtracte tanante sau colorante? tanini i derivaii lor? pigmeni i alte substane colorante? vopsele i lacuri? c=it i masticuri? cerneluri Bleiuri eterice i rezinoide? produse de parfumerie sau preparate de toalet i preparate cosmetice Spunuri, ageni de suprafa organici? preparate pentru splat? preparate lubrifiante? cear artificial? cear preparat? produse pentru lustruit i curire? lum!nri i articole similare? paste de modelare? plastilin? 8cear dentar8 i preparate dentare pe baz de ipsos sau g=ips Substane albuminoide? produse pe baz de amidon sau modificate? cleiuri? enzime Substane explozive? articole de pirote=nie? c=ibrituri? alia-e piroforice? materii inflamabile <roduse fotografice i cinematografice <roduse diverse ale industriei c=imice Materiale pla-tice 2i articole din ace-tea< cauciuc 2i articole din cauciuc ateriale plastice i articole din acestea (auciuc i articole din cauciuc 'iei brute >materie prim?7 piei tbcite7 blnuri naturale 2i produ-e din ace-tea< articole de curelrie 2i de 2elrie< articole de voia@7 ba4a@e de m:n 2i articole -imilare< articole ob3inute prin prelucrarea inte-tinelor de animale >altele dec:t cele de -ericicultur? <iei brute Cmaterie primD 9altele dec!t blnurile naturale; i piei tbcite 3biecte din piele? articole de curelrie sau de elrie? articole de voia-, sacoe i produse similare? produse din intestine de animale 9altele dec!t cele din sericicultur; ,lnuri naturale i blnuri artificiale? articole din acestea

(apitolul 25 (apitolul 26 (apitolul 2$ (apitolul 21 *ec3iunea ,(( (apitolul 20 (apitolul /# *ec3iunea ,(((

(apitolul /. (apitolul /" (apitolul /2

*ec3iunea (A (apitolul // (apitolul /5 (apitolul /6 *ec3iunea A (apitolul /$ (apitolul /1 (apitolul /0 *ec3iunea A( (apitolul 5# (apitolul 5. (apitolul 5" (apitolul 52 (apitolul 5/ (apitolul 55 (apitolul 56 (apitolul 5$ (apitolul 51 (apitolul 50 (apitolul 6# (apitolul 6. (apitolul 6" (apitolul 62 *ec3iunea A((

/emn7 crbune de lemn 2i articole din lemn< plut 2i lucrri din plut< articole din paie< :mpletituri de fibre ve4etale -au de nuiele >emn, crbune de lemn i articole din lemn <lut i articole din plut )rticole din paie, !mpletituri de fibre vegetale sau de nuiele 'a-t din lemn -au din alte materiale fibroa-e celulo1ice< 6:rtie 2i carton7 reciclate din de2euri 2i maculatur< 6:rtie7 carton >maculatur 2i de2euri? 2i articole din ace-tea <ast din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice? =!rtie sau carton reciclabile 9deeuri i maculatur; 4!rtie i carton? articole din past de celuloz, din =!rtie sau din carton (ri, ziare, ilustrate imprimate i alte produse ale industriei poligrafice? manuscrise, texte dactilografiate i planuri Materiale te=tile 2i articole din ace-te materiale tase >!n, pr fin sau grosier de animale? fire i esturi din pr de cal ,umbac )lte fibre textile vegetale? fire de =!rtie i esturi din fire de =!rtie +ilamente sintetice +ibre sintetice sau artificiale discontinue &at, p!sl 9fetru; i materiale neesute? fire speciale? sfori, odgoane, funii, fr!ng=ii i articole din acestea (ovoare i alte acoperitoare de podea din materiale textile Eesturi speciale? esturi buclate? dantele? tapiserie? pasmanterie? broderii Eesturi impregnate, !mbrcate, acoperite sau stratificate? articole te=nice din materiale textile ateriale textile tricotate sau croetate mbrcminte i accesorii de !mbrcminte tricotate sau croetate )rticole i accesorii de !mbrcminte, altele dec!t tricotate sau croetate )lte articole textile confecionate? seturi? !mbrcminte i articole textile purtate sau uzate? zdrene ncl3minte< obiecte de acoperit capul< umbrele< umbrele de -oare< ba-toane< bice< crava2e 2i pr3i ale ace-tora< pene 2i puf prelucrate 2i articole din ace-tea< flori artificiale< articole din pr uman nclminte? g=etre i articole similare? pri ale acestor articole 3biecte de acoperit capul i pri ale acestora Bmbrele de ploaie? umbrele de soare? bastoane? bastoane:scaun? bice? cravae i pri ale acestora <ene i puf prelucrate i articole din acestea? flori artificiale? articole din pr uman .rticole din piatr7 ip-o-7 ciment7 a1be-t7 mic -au din materiale -imilare< produ-e ceramice< -ticl 2i articole din -ticl )rticole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic sau materiale

(apitolul 6/ (apitolul 65 (apitolul 66 (apitolul 6$ *ec3iunea A((( (apitolul 61

(apitolul 60 (apitolul $# *ec3iunea A(,

similare <roduse ceramice Sticl i articole din sticl 'erle naturale -au de cultur7 pietre pre3ioa-e -au -emipre3ioa-e7 metale pre3ioa-e7 metale placate -au dublate cu metale pre3ioa-e 2i articole din ace-te materiale< imita3ii de bi@uterii< monede <erle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase, metale preioase, metale placate sau dublate cu metale preioase i articole din aceste materiale? imitaii de bi-uterii? monede Metale comune 2i articole din metale comune +ont, fier i oel )rticole din font, fier sau oel (upru i articole din cupru Nic=el i articole din nic=el )luminiu i articole din aluminiu 9Rezervat pentru utilizri ulterioare; <lumb i articole din plumb @inc i articole din zinc Staniu i articole din staniu )lte metale comune? metalo:ceramice? articole din aceste materiale Bnelte i scule, articole de cuitrie i tacFmuri, din metale comune, pri ale acestor articole din metale comune )rticole diverse din metale comune Ma2ini 2i aparate7 ec6ipamente electrice 2i pr3i ale ace-tora< aparate de :nre4i-trat -au de reprodu- -unetul7 aparate de :nre4i-trat -au de reprodu- ima4ini 2i -unet de televi1iune 2i pr3i 2i acce-orii ale ace-tor aparate Reactoare nucleare, cazane, maini, aparate i dispozitive mecanice? pri ale acestora aini, aparate i ec=ipamente electrice i pri ale acestora? aparate de !nregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de !nregistrat sau de reprodus imagine i sunet? pri i accesorii ale acestor aparate

(apitolul $.

*ec3iunea A, (apitolul $" (apitolul $2 (apitolul $/ (apitolul $5 (apitolul $6 (apitolul $$ (apitolul $1 (apitolul $0 (apitolul 1# (apitolul 1. (apitolul 1" (apitolul 12 *ec3iunea A,(

(apitolul 1/ (apitolul 15

*ec3iunea A,(( ,e6icule7 aeronave7 va-e 2i ec6ipamente au=iliare de tran-port (apitolul 16 &e=icule i ec=ipamente pentru cile ferate sau similare i pri ale acestora? aparate mecanice 9inclusiv electromecanice; de semnalizare a traficului (apitolul 1$ &e=icule terestre, altele dec!t materialul rulant de cale ferat i tramvai? pri i accesorii ale acestora (apitolul 11 &e=icule aeriene, nave spaiale i pri ale acestora (apitolul 10 &apoare, nave i dispozitive plutitoare *ec3iunea A,((( (n-trumente 2i aparate optice7 foto4rafice -au cinemato4rafice7 de m-ur7 de control -au de preci1ie< in-trumente 2i aparate medico)c6irur4icale< cea-ornicrie< in-trumente mu1icale< pr3i 2i acce-orii ale ace-tora (apitolul 0# *nstrumente i aparate optice, fotografice sau cinematografice, de msur, de control sau de precizie? instrumente i aparate medico:

(apitolul 0. (apitolul 0" *ec3iunea A(A (apitolul 02 *ec3iunea AA (apitolul 0/

c=irurgicale? pri i accesorii ale acestora (easornicrie *nstrumente muzicale? pri i accesorii ale acestora .rme 2i muni3ii< pr3i 2i acce-orii ale ace-tora )rme, muniii, pri i accesorii ale acestora Mrfuri 2i produ-e diver-e obil? mobilier medico:c=irurgical? articole de pat i similare? aparate de iluminat nedenumite i necuprinse !n alt parte? lmpi pentru reclame luminoase, !nsemne luminoase, plci indicatoare luminoase i articole similare? construcii prefabricate Gucrii, -ocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport? pri i accesorii ale acestora )rticole diverse Obiecte de art7 de colec3ie -au de antic6it3i 3biecte de art, de colecie sau de antic=iti

(apitolul 05 (apitolul 06 *ec3iunea AA( (apitolul 0$

RE;+/(/E 'R(N0('./E de interpretare a Nomenclatorului mrfurilor al Republicii Moldova (lasificarea mrfurilor !n Nomenclatorul mrfurilor al Republicii oldova 9!n continuare H Nomenclator; se efectueaz dup urmtoarele reguliI .% Jenumirile seciunilor, capitolelor i grupelor de produse au menirea de a facilita utilizarea Nomenclatorului? pentru scopuri -uridice clasificarea mrfurilor !n Nomenclator se realizeaz reieind din textul poziiilor mrfurilor i al notelor corespunztoare referitoare la seciuni sau capitole i, dac textele respective nu prevd altceva, !n conformitate cu urmtoarele cerineI "% a; 3rice referire din textul denumirii unei poziii de marf la oricare marf trebuie considerat i ca referire la marfa respectiv !n stare incomplet sau nefinit, cu condiia c, fiind prezentat !n stare incomplet sau nefinit, aceast marf posed caracteristicile ei principale !n stare complet sau finit, i trebuie, de asemenea, considerat ca referire la marfa complet sau finit 9sau clasificat !n cadrul poziiei !n cauz ca fiind complet sau finit, conform acestei reguli;, prezentat !n stare neasamblat sau dezasamblat% b; 3rice referire din textul denumirii unei poziii de marf la un material sau la o substan trebuie considerat i ca referire la amestecul sau combinaia materialului sau substanei respective cu alte materiale sau substane% 3rice referire la marfa dintr:un anumit material sau substan trebuie considerat i ca referire la mrfurile ce constau integral sau parial din materialul sau substana respectiv% (lasificarea mrfurilor care constau din dou sau mai multe materiale sau substane se face !n conformitate cu prevederile regulii 2% 2% n cazul !n care, !n conformitate cu prevederile regulii " litera b; sau din oricare alte cauze, exist posibilitatea de a clasifica o marf la dou sau mai multe poziii, clasificarea mrfurilor respective se realizeaz !n felul urmtorI a; Se va da preferin poziiei de marf care conine cea mai concret descriere a mrfii i nu poziiilor cu o descriere mai general% Aotui, !n cazul !n care fiecare din dou sau mai multe poziii se refer doar la o parte a materialelor sau substanelor ce fac parte din coninutul amestecului sau al produsului complex sau se refer numai la anumite pri ale mrfii, prezentate !n set, pentru v!nzarea cu amnuntul, poziiile respective trebuie considerate egale !n raport cu marfa respectiv, c=iar dac una dintre ele conine o descriere mai complet sau mai exact a mrfii respective%

b; )mestecurile, produsele complexe ce constau din mai multe materiale sau s!nt confecionate din mai multe componente i mrfurile care s!nt prezentate !n set pentru v!nzarea cu amnuntul, a cror clasificare nu poate fi efectuat conform prevederilor regulii 2 litera a;, trebuie clasificate dup materialul sau partea component ce determin caracterul principal al mrfii respective, cu condiia c acest criteriu este aplicabil% c; rfurile a cror clasificare nu poate fi realizat conform prevederilor regulii 2 litera a; sau b;, trebuie clasificate la poziia care este ultima !n ordinea creterii codurilor dintre poziiile aplicabile !n egal msur !n cadrul analizei de clasificare a mrfurilor respective% /% rfurile a cror clasificare nu poate fi realizat !n conformitate cu prevederile regulilor expuse anterior se clasific la poziia corespunztoare mrfurilor similare 9apropiate; mrfurilor de referin% 5% Suplimentar la prevederile menionate anterior, referitor la mrfurile de mai -os este necesar s fie aplicate urmtoarele reguliI a; 'tuiurile i =usele aparatelor fotografice, instrumentelor muzicale, armelor de foc, accesoriilor de desen te=nic, bi-uteriilor, precum i ambala-ul analog, care au o form anumit i s!nt destinate pstrrii produselor respective sau seturilor de produse, utile pentru o perioad de timp de lung durat i prezentate !mpreun cu produsele pentru care acestea s!nt destinate, se clasific !mpreun cu produsele ambalate !n interiorul acestora% Aotui, regula dat nu se aplic ambala-ului care, alctuind !mpreun cu produsul ambalat un tot !ntreg, imprim celui din urm un caracter esenial diferit% b; (onform prevederilor regulii 5 litera a;, materialele de ambalare i containerele de ambalare, prezentate !mpreun cu mrfurile, trebuie s se clasifice !mpreun, dac ele s!nt de tipul care !n general se utilizeaz pentru ambalarea acestor mrfuri% )ceast regul !ns nu este obligatorie dac asemenea materiale de ambalare sau containere de ambalare, !n mod evident, pot fi reutilizate% 6% n scopuri -uridice, clasificarea mrfurilor de la subpoziiile unei poziii de marf se realizeaz !n conformitate cu denumirile subpoziiilor respective i notelor referitoare la aceste subpoziii, precum i conform regulilor menionate anterior, cu condiia c subpoziiile de la acelai nivel s!nt comparabile% <entru scopurile prezentelor reguli pot fi aplicate, de asemenea, notele corespunztoare seciunilor i capitolelor, dac !n context nu se stipuleaz altceva% +N(TB(/E 5E M*+R utili1ate :n Nomenclatorul mrfurilor al Republicii Moldova
5enumirea unit3ii de m-ur Kilogram Aon:registru brut Gram Gram izotopi fisionabili (apacitate de !ncrcare !n tone metrice etru ptrat Kilogram azot Kilogram =idroxid de potasiu Kilogram =idroxid de sodiu Kilogram oxid de potasiu Kilogram peroxid de =idrogen Kilogram pentoxid de fosfor Kilogram 0#M substan uscat Kilogram uraniu etru cub (urie >itru *emnul conven3ional Lg t:registru brut g g fissile isotopes t%metr%cap%!ncrc% m" Lg N Lg K34 Lg Na34 Lg K"3 Lg 4"3" Lg <"35 Lg 0#M subst% usc% Lg B m2 (i l

>itru de alcool pur 9.##M; etru (arat metric 9. carat N "O.#:/; <erec=e 3 sut buci 3 mie buci ,ucat .### LiloPaiQor .### metri cubi .### litri Aera-oule 9putere caloric superioar;

l alcool absolut m carat per% .## buc% mie buc% buc% R= mie m2 mie l AG