Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA Facultatea de Drept !

!t "#e S$c ale Departa%e"tul pe"tru &re'(t rea &er)$"alulu D dact c

Master: Psihopedagogia educaiei timpurii i a colaritii mici

ANUL II SEMESTRUL I Managementul carierei didactice Titular disciplin: Prof. univ. dr. Luduan Marioara

Masterand: Crna( David) Daniela Marta Numr matricol: !rupa: "

Tema : Planul de dezvoltare a propriei cariere. 1


Parteneri:
U" *er) tatea 1 Dece%+r e 1918 Al+a Iul a U" *er) tatea Aurel Vla cu Arad I)t tut$ d Sc e",e &) c$l$' c-e dell.Educa, $"e e della F$r%a, $"e

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA Facultatea de Drept !t "#e S$c ale Departa%e"tul pe"tru &re'(t rea &er)$"alulu D dact c

Principii de baz pentru orientarea ocupaiei profe!ionale

1.S& TI "E )REI

PRIN"IPII #E $A%& PENTRU 'RIENTAREA '"UPAIEI

*.S& P'I "E TRE$UIE

(.S& )REI "E P'I

Treptele carierei#etapele plani$icrii carierei

(
Parteneri:
U" *er) tatea 1 Dece%+r e 1918 Al+a Iul a U" *er) tatea Aurel Vla cu Arad I)t tut$ d Sc e",e &) c$l$' c-e dell.Educa, $"e e della F$r%a, $"e

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA Facultatea de Drept !t "#e S$c ale Departa%e"tul pe"tru &re'(t rea &er)$"alulu D dact c

P%&N D' D'()*%T&+' & P+*P+,', C&+,'+' Sub!e+nata ",rna- #avid. #aniela Marta +/a+ n !cut la data de *1.01.1231 4n localitatea Alba Iulia5 6ude7ul Alba unde locuie!c5 profe!ez i !tudiez 4n prezent. 8n continuare v voi prezenta propria +ea carier profe!ional i +odul 4n care a+ ale! acea!t profe!ie. Un factor i+portant 4n ale9erea profe!iei pe care o ur+ez 4n prezent/ cea de educatoare/ !e datoreaz i+pactului pozitiv pe care l/a avut + tua +ea care +i/a fo!t educatoare. 8+i placea +ult ! + 6oc cu copiii5 ! le :cite!c poveti: 4n ti+pul 4n care + tua +ea avea o proble+ de rezolvat 4n cancelaria colii de care aparinea 9radinia5 iar aca! + 6uca+ +ereu : de/a educatoarea: cu copii de pe !trada i cu p puile. #e a!e+eni p rinii au ur+arit de/a lun9ul anilor 4nclinaiile +ele i 4n perioada 122;/1223 a+ ur+at cur!urile colii 9enerale 4n cadrul Liceului de Muzic i Arte Pla!tice/ !ecia )ioar din oraul Alba Iulia5 iar 4n anul (00< a+ ab!olvit "ole9iul Naional =Inochentie Micu Clain: $la65 profilul peda9o9ic ob7in,nd i Ate!tatul Prof!ional de 4nv 7 tor/ educatoare. #up ab!olvirea liceului a+ !u!7inut e>a+en de ad+itere la Univer!itatea = Babe- Bolyai: din "lu6 Napoca5 ?acultatea de Sociolo9ie i a!i!ten !ocial 5 !pecializarea Sociolo9ie5 pe care a+ ab!olvit/o 4n anul (002 cu +edia 25<3 la e>a+enul de licen i 35@; +edia 9eneral a anilor de !tudii. 8n decur!ul celor * ani de !tudii univer!itare nivel de licen7 i ( ani de +a!terat a+ participat la diver!e !e+inarii5 !i+pozioane i conferin7e !tuden7eti din 7ar i !tr in tate5 precu+A participare la BorC!Dop Adlerian coun!elin95 ((/(* aprilie (002 E$ucuretiF Participare cu lucrare : Rolul !ociet ii civile 4n Ro+ania:5 la conferina din $ad Gi!!in9en/ Her+ania/ Noie+brie (003F Participare la !e+inarul internaional :"o+baterea violenei 4n coli.' +ai bun co+unicare 4ntre coal 5copii i p rini512 october (010. A+ participat din anul (002 p,n 4n prezent la diver!e cur!uri de perfecionare i +odule de for+are iniial Icontinu pentru debudai 4n 4nv +antul precolar-""#.. #in anul (01(/prezent *
Parteneri:
U" *er) tatea 1 Dece%+r e 1918 Al+a Iul a U" *er) tatea Aurel Vla cu Arad I)t tut$ d Sc e",e &) c$l$' c-e dell.Educa, $"e e della F$r%a, $"e

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA Facultatea de Drept !t "#e S$c ale Departa%e"tul pe"tru &re'(t rea &er)$"alulu D dact c

ur+ez cur!urile +a!terale la Univer!itatea =Babe-Bolyai: din "lu6/Napoca5 !pecializarea Cercetare sociologic avansat c,t i cur!urile +a!terale la Univer!itatea : 1 #ece+brie 1213: din Alba Iulia5 !pecializarea Psihopedagogia educaiei timpurii i a colaritii mici. 8n anul perioada iunie/octo+brie (01*5 a+ beneficiat de un !ta9iu de practic prin inter+ediul pro9ra+ului Era!+u! +obilit i 4n Italia-"elano.. &ctivitate didactic 8n perioada (001/(003 4n ur+a concur!ului de titularizare din oraul "lu6/Napoca a+ obinut po!tul de educatoare la H.P.P. :$a+bi: din "lu6/ Napoca. A+ 4ntrerupt activitatea didactic ti+p de un an dup care a+ reluat activitatea 4n ur+a !u!inerii celui de/al doilea e>a+en de titularizare 4n! de data acea!ta 4n Alba Iulia. 8n perioada (002/ (010 a+ fo!t educatoare titular 5 debutant la H.P.N. I9Diel din localitatea I9Diel5 6udeul Alba. 8n anul colar (010/(011 a+ fo!t detaat pe po!tul de educatoare la H.P.P nr.11 din Alba Iulia dupa care 4n pri+ vara anului (011 a+ reuit ! + pretran!fer la H.P.P. Nr. 3 din Alba Iulia unde lucrez p,n 4n prezent . 8n anul (01( a+ !u!inut e>a+enul pentru 9radul #efinitiv 4n 4nv +,nt. Activitatea didactic de!f urat p,n 4n prezent !/a concretizat prin predarea activit ilor din 4nv +,ntul precolar. Tot 4n acea!t perioad a+ avut diferite re!pon!abilit i 4n cadrul unit iiA Me+bru Proiect National =GaloCa9atDia: Realizator Proiect National =Eco9radinita: Realizator Proiect National =Sa citi+ pentru Mileniul III: "oordonator Proiect Educational =S crete+ +ari5 buni i ! n toi: Realizator Proiect Educational =Micii pietoni: Realizator proiect Educa7ional =Micu7ii cretini: "oordonator Parteneriat Educational =Prieteni la di!tan7 :5 Hr dini7a =Albinu7a: T,r9u Mure "oordonator Parteneriat Educational =Tradi7ii:5 H.P.N. Nr. 1 %latna

;
Parteneri:
U" *er) tatea 1 Dece%+r e 1918 Al+a Iul a U" *er) tatea Aurel Vla cu Arad I)t tut$ d Sc e",e &) c$l$' c-e dell.Educa, $"e e della F$r%a, $"e

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA Facultatea de Drept !t "#e S$c ale Departa%e"tul pe"tru &re'(t rea &er)$"alulu D dact c

Me+bru Parteneriat Educational =Jcoal Tr,+poiele

E 9r dini7 5 Prieteni la di!tan7 :5H.P.N.

Me+bru Parteneriat Educational =$ucuria de a fi cretin:5 H.P.N. ",lnic Me+bru Parteneriat Educational =Muzeu E 9r dini7 5 "u 9entu7a la +uzeu: Me+bru al "o+i!iei Metodice Me+bru in "o+i!ia P.S.I. Pre!edinte in "o+i!ia de Inventarie #e a!e+eni a+ participat la diferite cur!uri de for+are5 !i+pozioane5 KorC!Dop/uri5 !e+inarii la nivel local5 naional i internaional dintre care dore!c ! a+inte!cA (01*/ Articol: #ezvoltarea co+petenelor !ocio/e+oionale prin inter+ediul povetii terapeutice 4n Revi!ta "ercurilor peda9o9icele 4nv +,ntului prepri+ar5 An)5 nr.(I (01*. (01*/ :P!iDopeda9o9ia 6ocului:/!uport de cur!/ conf.univ.dr. )oicule!cu M.E.N.5 Univer!itatea : 1 #ece+brie 1213: Alba Iulia. (01(/ Pro9ra+ de for+are continu : Proiectarea i i+ple+entarea curriculu+ului centrat pe elev:. (01(/ Pro9ra+ de for+are continu :Mana9e+entul calit ii activit ii didactice: din cadrul proiectului : "o+petene cre!cute pentru cadrele didactice: (010/ "ur! de for+are i dezvoltare profe!ionl de!f urat 4n cadrul proiectului de Refor+ a Educaiei Ti+purii5 pro9ra+ acreditat de ".N.?.P. 20 ore5 (@ credite profe!ionale tran!ferabile. (010/ Participare la !e+inarul internaional/ = "o+baterea violenei 4n coli5 o +ai bun co+unicare 4ntre coal / copii i p rini:/ !e+inar din cadrul Proiectului : Loun9 people a9ain!t violence:5 12 octo+brie (010/Participation to tDe :"o+batin9 violence in !cDool!5 better co++unication betKeen tDe !cDool5 cDildren and parent!: !e+inar of tDe pro6ect Moun9 people a9ain!t violence5 12 october (010. (002/ "ur! de for+are continua/ = Strate9ii de aplicare a curriculu+ului pentru invata+antul pre!colar. Mana9e+entul 9rupeiI +odalit 7i de or9anizare a !patiului educational. (002/ Pro9ra+ul de for+are continu / Mertode interactive de 9rup. (002/ Participarea la KorC!Dop/"on!ilierea Adlerian / Participation to Adlerian coun!elin9 KorC!Dop5 ((/(* april (002 E$ucDare!t. (003/ Participarea la Se+inarul Internaional de!f urat 4n Her+ania cu lucrarea cu titlul :Rolul !ociet ii civile 4n Ro+,nia:/Participation to Her+an/Ro+anian/ Se+inar5 $ad Gi!!in9en about : TDe role of"ivil SocietM in Ro+ania: Nove+ber (003. @
Parteneri:
U" *er) tatea 1 Dece%+r e 1918 Al+a Iul a U" *er) tatea Aurel Vla cu Arad I)t tut$ d Sc e",e &) c$l$' c-e dell.Educa, $"e e della F$r%a, $"e

Eli!abeta5

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA Facultatea de Drept !t "#e S$c ale Departa%e"tul pe"tru &re'(t rea &er)$"alulu D dact c

Propuneri pentru de-voltarea carierei preuniversitare din punct de vedere didactic Profe!ia de cadru didactic preuniver!itar pre!upune o per+anent for+are i dezvoltare profe!ional 5 a!tfel 4nc,t cadrul didactic va fi an9a6at 4ntr/un proce! continuu de 4nv 7are p,n la finalul carierei. 8n ace!t conte>t 4+i propun ur+ toareleA "olaborarea profe!ional cu cadrele didactice din toate unit ile de 4nv +,nt cu care ave+ contracte de parteneriatF 'binerea celorlalte dou 9rade re!pectiv 9radul II i 9radul IF 8+bun t 7irea continu a +etodelor de predare la activit ile de predare E?olo!irea +etodelor i a +i6loacelor de predare +oderne care core!pund !pecificului v,r!tei precolarilor. Realizarea activit ilor 4n !pa7ii adecvate5 utiliz,nd aparatur i !uport +odern deinut de in!tituia 4n care activez !au cDiar folo!irea aparaturii per!onaleF I+plicarea pecolarilor 4ndru+area ace!tora 4n activit 7i de tip co+petiii de!f urate at,t a nivel local5 6udeean5 naional c,t i internaional. ?inalizarea cu !ucce! a !tudiilor +a!terale din cadrul celor dou univer!it i i +ai apoi a dori ! optez pentru cur!urile unui pro9ra+ doctoral din cadrul Univer!it ii :$abe/$olMai: din "lu6/Napoca !au !tr in tate. &ctivitate de cercetare tiini$ic Activitatea de cercetare tiin7ific a+ 4nceput/o 4nc din anii !tuden7iei prin participare la diver!e !e!iuni de co+unic ri tiin7ifice pe plan local5 na7ional i internaional. 8n ti+pul !tudiilor univer!itare nivel licen i +a!ter a+ elaborat ca unic autorIcoautor5 colaborator c,teva articole tiinifice 4n do+eniul Sociolo9iei i al Peda9o9iei 4nv +,ntului precolar.

<
Parteneri:
U" *er) tatea 1 Dece%+r e 1918 Al+a Iul a U" *er) tatea Aurel Vla cu Arad I)t tut$ d Sc e",e &) c$l$' c-e dell.Educa, $"e e della F$r%a, $"e

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA Facultatea de Drept !t "#e S$c ale Departa%e"tul pe"tru &re'(t rea &er)$"alulu D dact c

#e a!e+eni a+ participat la diferite cur!uri de for+are5 !i+pozioane5 KorC!Dop/uri5 !e+inarii la nivel local5 naional i internaional dintre care dore!c ! a+inte!cA (01*/ Articol: #ezvoltarea co+petenelor !ocio/e+oionale prin inter+ediul povetii terapeutice 4n Revi!ta "ercurilor peda9o9icele 4nv +,ntului prepri+ar5 An)5 nr.(I (01*. (01*/ :P!iDopeda9o9ia 6ocului:/!uport de cur!/ conf.univ.dr. )oicule!cu M.E.N.5 Univer!itatea : 1 #ece+brie 1213: Alba Iulia. (010/ Participare la !e+inarul internaional/ = "o+baterea violenei 4n coli5 o +ai bun co+unicare 4ntre coal / copii i p rini:/ !e+inar din cadrul Proiectului : Loun9 people a9ain!t violence:5 12 octo+brie (010/Participation to tDe :"o+batin9 violence in !cDool!5 better co++unication betKeen tDe !cDool5 cDildren and parent!: !e+inar of tDe pro6ect Moun9 people a9ain!t violence5 12 october (010. (002/ Participarea la KorC!Dop/"on!ilierea Adlerian / Participation to Adlerian coun!elin9 KorC!Dop5 ((/(* april (002 E$ucDare!t. (003/ Participarea la Se+inarul Internaional de!f urat 4n Her+ania cu lucrarea cu titlul :Rolul !ociet ii civile 4n Ro+,nia:/Participation to Her+an/Ro+anian/ Se+inar5 $ad Gi!!in9en about : TDe role of"ivil SocietM in Ro+ania: Nove+ber (003. A+ fo!t +e+bru al "entrului de cercetare al Relaiilor Interetnice/ din cadrul Univer!it ii :$abe/$olMai:5 "lu6/Napoca5 ?acultatea de Sociolo9ie. Eli!abeta5

Alba Iulia5 (* ianuarie (01;

Se+n tura5 Prof. Pentru 4nv +,ntul precolar #avid #aniela Marta

1
Parteneri:
U" *er) tatea 1 Dece%+r e 1918 Al+a Iul a U" *er) tatea Aurel Vla cu Arad I)t tut$ d Sc e",e &) c$l$' c-e dell.Educa, $"e e della F$r%a, $"e