Sunteți pe pagina 1din 157

Cu sprijinul:

PROIECTTRANSPO(SECTORULTRANSPORTURIRUTIEREIDETAAREALUCRTORILOR)
APELDEPROPUNERIVP/2010/011(CONTRACTNR.VS/2010/0624)

Activitateadeinspeciendomeniul
detariitransnaionalealucrtorilordin
transporturirutiere:ghidpentruautoritile
decontrol

(Martie2012)


UNIUNII EUROPENE
Comisia European, DG Ocuparea Forei de Munc, Afaceri Sociale i Egalitate de anse

PrezentulGhidafostrealizatncadrulproiectuluiTRANSPO(RoadTransportSectorandPostingof
Workers),unproiectpilotfinanatdeComisiaEuropean(DGOcupareaForeideMunc,AfaceriSocialei
Egalitate de anse) n cadrul liniei de aciune Working and living conditions of posted workers (Contract
nr.VS/2010/0624).
Proiectul TRANSPO a fost realizat printrun parteneriat format din: INSTITUTUL GUGLIELMO
TAGLIACARNE (coordonator), MINISTERUL MUNCII din Frana (DG DE MUNC), MINISTERUL MUNCII din
Italia (DG PENTRU ACTIVITATEA DE INSPECIE I DG PENTRU PIAA MUNCII), INSPECIA MUNCII din
Romnia.
Ghidul a fost elaborat de un grup de lucru transnaional coordonat de Institutul Guglielmo
Tagliacarne(DeboraGiannini)dincareaufcutparte:
ROMNIA INSPECIA MUNCII: Gabriela Radu, Daniela Eugenia Geormneanu, Stelua Oprianu,
OvidiuDanielMihaiu,MariaAndreeaPtracu;INSPECTORATULTERITORIALDEMUNCIAI:Ctlinacu,
GeorgeDanielTanasievici;INSPECTORATULTERITORIALDEMUNCCLUJ:ValentinLeontinPuca,Camelia
Claudia Corina tef; INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC BUCURETI: Cecilia Voicu; AUTORITATEA
RUTIER ROMN: Iulia Ancua Botezan, Florin Vdeanu, Petru Laureniu Argatu, Cristian George
AfloroaiePricop;POLIIARUTIER:RaduCosminNicolaePrvu,IonCeparu);
ITALIA MINISTERUL MUNCII: Sonia Colantonio, Stefania Costa, Gennaro Gaddi, Iolanda
Guttadauro, Daniele Lunetta, Massimiliano Mura, Fabrizio Nativi, Danilo Papa, Cristina Pone, Elena Scala,
MarinaStrangio,DavideVenturi;
FRANAMINISTERULMUNCII:YvesCalvez,EricGoret,CatherineMosmann,EliseTexier,Franoise
Turpin;MINISTERULTRANSPORTURILO:AnnieBadouard,JeanMichelCrandal.

Introducere

Cu sprijinul UNIUNII EUROPENE


Comisia European - DG Ocuparea Forei de Munc, Afaceri Sociale i Egalitate de anse
Autorul i asum rspunderea pentru orice comunicare sau publicaie a beneficiarului, indiferent de forma sau de mediul
prin care este transmis, inclusiv prin Internet. Comisia European nu este rspunztoare de modul n care este utilizat
orice informaie coninut n aceste materiale.

SUMAR

SECIUNEA I APLICAREA DIRECTIVEI 96/71/CE N SECTORUL TRANSPORTURI RUTIERE: CADRUL


LEGISLATIVDEREFERIN.........................................................................................................................9
CapitolulI.1.CadrullegislativlanivelUE....................................................................................................10
I.1.1. Directiva 96/71/CE: temele fundamentale n dezbaterea european n materie de detaare i
perspectiveledereform.........................................................................................................................10
I.1.2.CadrullegislativeuropeanaltransporturiloriDirectiva96/71/CE...............................................11
I.1.3. Probleme deschise n ceea ce privete aplicabilitatea Directivei privind detaarea n sectorul
transporturi..............................................................................................................................................14
CapitolulI.2.FRANA:cadrullegislativnaional.........................................................................................21
I.2.1.Regulamentulprivindtransporturile..............................................................................................21
I.2.2.Regulamentulprivinddetaarea....................................................................................................23
I.2.3.Rezultateleprivindimplementareacelordouregulamente.........................................................25
I.2.4.Propuneri........................................................................................................................................28
CapitolulI.3.ITALIA:cadrullegislativnaional............................................................................................32
I.3.1CadrullegislativnItalia.................................................................................................................32
I.3.2.Interpelareanr.33din12octombrie2010.....................................................................................38
CapitolulI.4.ROMNIA:cadrullegislativnaional......................................................................................40
I.4.1.Reglementriprivindrelaiiledemuncisecuritateaisntateanmunc..............................40
I.4.2.Sistemullegalcarereglementeaztransportulrutier....................................................................56
I.4.3.CadrullegalstabilitdeCodulrutierinormeleconexe..................................................................61
I.4.4. Concluzii pe baza corelrii prevederilor legale din domeniul relaiilor de munc i al securitii i
sntiinmunc,cuceledindomeniultransporturirutiere:situaiidetransportposibile.................63
SECIUNEAIImbuntireaactivitiidecontrol..................................................................................66
CapitolulII.1.Cazurideinspecie................................................................................................................67
II.1.1.Notintroductiv...........................................................................................................................67
II.1.2.CAZULFRANCEZ.............................................................................................................................68
II.1.3.CAZULITALIAN...............................................................................................................................70
CapitolulII.2.ActivitateadecontrolnFRANA..........................................................................................78
II.2.1.Sistemulfrancezdeinspecieamuncii.........................................................................................78
CapitolulII.3.ActivitateadecontrolnITALIA.............................................................................................83

5
II.3.1.Notintroductiv..........................................................................................................................83
II.3.2.Instituiileimplicateinecesitateauneicooperrisimultane.......................................................83
II.3.3.Locaiileinspecieinsectorultransportuluiauto..........................................................................85
II.3.4.Documentaiaimportant.............................................................................................................86
II.3.5.mbuntireametodologiilordeinspecie...................................................................................91
CapitolulII.4.ActivitateadecontrolnROMNIA.......................................................................................93
II.4.1.ActivitateadeinspecienRomnia:ndrumarpentruinspectoriidemuncicelelalteorganede
inspeciedintransporturirutiere.............................................................................................................93
II.4.2.Autoritileimplicatenactivitateadeinspecie...........................................................................93
II.4.3. Responsabilitatea administrativ i contravenional, n domeniul relaiilor de munc i al
securitiiisntiinmunc.............................................................................................................103
II.4.4.Msuridembuntireacontrolului..........................................................................................103
CapitolulII.5.CONSOLIDAREAcooperriitransnaionale.........................................................................108
II.5.1.mbuntireacunoateriireciproceadiferitelorautoritinaionaledecontrol......................108
II.5.2.Dezvoltareaschimburilordeinformaiilaniveleuropean..........................................................111
II.5.3.Dezvoltareacooperriintreautoritiledecontrol...................................................................117
Anexa1.TABELEDECOMPARAIE......................................................................................................125
Anexa2.Propuneredechestionarpentrulucrtori.............................................................................135
Anexa3.GLOSAR...............................................................................................................................141

6
PrezentulGhidafostrealizatncadrulproiectuluiTRANSPO(RoadTransportSectorandPostingof
Workers),unproiectpilotfinanatdeComisiaEuropean(DGOcupareaForeideMunc,AfaceriSocialei
Egalitate de anse) n cadrul liniei de aciune Working and living conditions of posted workers (Contract
nr.VS/2010/0624).
Proiectul,coordonatdeInstitutulGuglielmoTagliacarne(FundaieaUniuniiItalieneaCamerelorde
Comer), sa desfurat n perioada decembrie 2010 noiembrie 2011, printrun parteneriat format din:
MinisterulMunciidinFrana(DGdeMunc),MinisterulMunciidinItalia(DGpentruActivitateadeInspecie
iDGpentruPiaaMuncii)iInspeciaMunciidinRomnia.
n Frana, Italia i Romnia, TRANSPO a realizat seminarii de informare, grupuri de lucru i grupuri
pilot locale pe tema aplicrii Directivei 96/71/CE n sectorul transporturi rutiere, prin implicarea
inspectorilordemunciaautoritilordecontrol(AutoritateaRutierRomn,PoliiaRutier).Activitile
proiectuluiauavutcaobiectivanalizaaspectelorlegislativeioperaionalelegatedeactivitiledecontrol
privind lucrtorii detaai n sectorul transporturi rutiere, n vederea mbuntirii eficienei aciunii de
control, prin promovarea cooperrii administrative la nivel naional i transnaional ntre instituiile
competente.
Acest Ghid este, deci, rezultatul analizei desfurate prin implicarea funcionarilor responsabili cu
activitateadecontrol,careauparticipatlaproiectulTRANSPOiipropunesconstituieuninstrumentde
informareioperaionalpentrutoateautoritileimplicatenactivitateadecontroldinacestsector.Ghidul
este rezultatul unui grup de lucru italofrancezromn; prin urmare, pe lng capitolele dedicate n mod
specific autoritilor naionale de control, propune i pri dedicate comparaiei ntre cele 3 ri i/sau a
modalitilorprincareesteposibilssembunteasccooperareatransnaional.Ghidulesteorganizat
dupcumurmeaz:
SECIUNEAIAPLICAREADIRECTIVEI96/71/CENSECTORULTRANSPORTURIRUTIERE:CADRUL
LEGISLATIV DE REFERIN: aceast seciune ofer o sintez a principalelor aspecte legislative. n
special:
o Capitolul I.1 este dedicat unei analize globale a problemei aplicabilitii Directivei n
sectorultransporturirutiereialegislaieidesectorconcurenial;
o CapitoleleI.2.I.3,I.4analizeazdetaliataspectelelegislativenaionaledincele3ri.

SECIUNEA II MBUNTIREA ACTIVITII DE CONTROL: ofer sugestii specifice pentru


activitateadecontrol.nspecial:
o Capitolul II.1 prezint 3 cazuri de control ca exemplu al unor situaii frecvente i propune
interpretri;
o Capitolele II.2; II.3 i II.4 ofer sugestii specifice autoritilor naionale de control din
fiecaredintrecele3ripartenere(respectiv:autoritilorfranceze,italieneiromne);
o Capitolul II.5 propune informaii, sugestii i instrumente pentru mbuntirea cooperrii
transnaionalenacestsector.
nplus,Ghidulestembogitcu3instrumenteoperaionaleprezentatenanexe:
Anexa 1: tabele de comparaie ITALIA/FRANA/ROMNIA n ceea ce privete proteciile,
reglementrileiconsecinelereferitoarelacontribuiiledeasigurrisociale;
Anexa2:opropuneredechestionar,elaboratdegrupuldelucruTRANSPO(subformdeformular
i disponibil n 4 limbi francez, englez, italian i romn), pentru a fi prezentat n faza de
control,lucrtorilordinsectorultransporturirutiere.
Anexa3:unGlosardetermenispecifici,disponibiln4limbifrancez,englez,italianiromn.

Capitoleleaufostredactatede:
CapitolulI.1.CadrullegislativlanivelUE
(DavideVenturi,AnnieBADOUARD,JeanMichelCRANDAL)
Acest capitol a fost redactat de autor in limba italiana care este limba de referina in caz de
divergentelegatedetraducere.

CapitolulI.2.FRANA:cadrullegislativnaional
(AnnieBADOUARD,JulieBEAUSSIER,JeanMichelCRANDAL,CatherineMOSMANN,EliseTEXIER)
Acest capitol a fost redactat de autor in limba franceza care este limba de referina in caz de
divergentelegatedetraducere.

CapitolulI.3.ITALIA:cadrullegislativnaional
(DavideVenturi,MassimilianoMura)
Acest capitol a fost redactat de autor in limba italiana care este limba de referina in caz de
divergentelegatedetraducere.

CapitolulI.4.ROMNIA:cadrullegislativnaional
(Ctlin acu, Stelua Oprianu, Daniela Eugenia Geormneanu, Ovidiu Daniel Mihaiu, Valentin
LeontinPuca,GeorgeDanielTanasievici,IuliaAncuaBotezan,RaduCosminNicolaePrvu)
Acest capitol a fost redactat de autor in limba romana care este limba de referina in caz de
divergentelegatedetraducere.

CapitolulII.1.Cazurideinspecie
(MassimilianoMURA,AnnieBADOUARD,JeanMichelCRANDAL)
Acest capitol a fost redactat de autor in limba romana care este limba de referina in caz de
divergentelegatedetraducere.

CapitolulII.2.ActivitateadecontrolnFRANA
(CatherineMOSMANN)
Acest capitol a fost redactat de autor in limba franceza care este limba de referina in caz de
divergentelegatedetraducere.

8
CapitolulII.3.ActivitateadecontrolnITALIA
(FabrizioNATIVI,MassimilianoMURA)
Acest capitol a fost redactat de autor in limba italiana care este limba de referina in caz de
divergentelegatedetraducere.

CapitolulII.4.ActivitateadecontrolnROMNIA
(Ctlin acu, Stelua Oprianu, Daniela Eugenia Geormneanu, Ovidiu Daniel Mihaiu, Camelia
ClaudiaCorinatef)
Acest capitol a fost redactat de autor in limba romana care este limba de referina in caz de
divergentelegatedetraducere.

CapitolulII.5mbuntireacooperriitransnaionale
(ChantalBrillet,CatherineMosmann,EliseTexierIolandaGuttadauro,DanieleLunetta,Fabrizio
Nativi,DanielaEugeniaGeormneanu,SteluaOprianu,Ctlinacu).

Acest capitol a fost redactat de autor in limba franceza, romana (alin Romania), italiana (alin IMI, alin
Italia)careestelimbadereferinaincazdedivergentelegatedetraducere.

(SecretariatulderedaciealInstitutuluiG.Tagliacarne:MonicaDiCeglie)

SECIUNEA I APLICAREA DIRECTIVEI 96/71/CE N SECTORUL


TRANSPORTURIRUTIERE:CADRULLEGISLATIVDEREFERIN

10
CapitolulI.1.CadrullegislativlanivelUE
I.1.1.Directiva96/71/CE:temelefundamentalendezbatereaeuropeannmateriededetaare
iperspectiveledereform
La nivel european se desfoar n prezent o important dezbatere referitoare la detaarea
comunitar reglementat prin Directiva 96/71/CE. Aceast Directiv este rezultatul unui echilibru ntre
intereselecomunitareicelenaionale,carenumaiesteconsideratactualdinmaimulteprivine,icaren
mare msur pare s nu mai corespund criteriilor de egalitate. Pe de alt parte, acordul dintre statele
membrerealizatn1996oglindeaosituaiepoliticlegatdeunprocesdeaderareeuropeandiferitdecel
prezent.Astzi,statelemembrealeUniuniisunt27,nu15can1996,iardetaareacomunitarpareafiun
fenomen potenial negativ sau cel puin este perceput astfel n anumite state, prin care se ajunge la
legalizarea unor situaii de dumping social, mai degrab dect o ocazie de extindere a pieei n msur s
asigureoportunitimaibunedecomeridemunc.
Unele dintre hotrrile Curii Europene de Justiie (n special sentina Viking, C438/05 din
11.12.2007isentinaLaval,C341/05din18.12.2007)auprovocatngrijorareapartenerilorsociali,maiales
aorganizaiilorsindicale.AsevedeareferitorlaacesteapropunereaderevizuireaDirectiveiformulatde
sindicatuleuropeanETUC/CESn31.5.2010(
1
).
nplus,statelemembre nuntotdeaunaautiuts aplice corect Directiva,introducndi utiliznd
normenaionaledetipprotecionist,ncontradiciecuTratatulicunsiDirectiva.Acestepracticiaufost
cenzurate de Curtea de Justiie: a se vedea n special sentinele Ruffert (cazul C346/06, sentina din
3.4.2008)iComisiac.Luxemburg(C319/06,sentinadin19.6.2008).
Comisiansiapromovatoseriedestudiicare,pedeoparte,auscopuldeamonitorizanivelulde
aplicareaDirectivei96/71/CEdectrestatelemembre(asevedeadeexempluComparativestudyonthe
legal aspects of the posting of workers in the framework of the provision of services in the European

(
1
)Disponibilpepaginaweblaadresawww.etuc.org/IMG/pdf/finalreportETUCexpertgroupposting310510FR.pdf.

11
Union(
2
)),pedealtparte,tindsverificeipotezaintroduceriiuneinoireglementrieuropenenmaterie
dedetaaretransnaional.
Un element considerat critic n vederea implementrii eficiente a reglementrii n materie de
detaarecomunitarafostiesteinprezentcooperarearedusntrestatelemembre.Acestfenomen
de suspiciune i nencredere reciproc ntre Guvernele statelor membre a avut drept consecin
introducerea,dectreComisie,aunornoiinstrumentedecooperarentreinspectorateledemunclanivel
naional. A se vedea, cu privire la acestea, recenta experimentare a procedurii informatice comunitare
numiteSistemulIMI,carearescopuldeaamelioraschimbuldeinformaiidintreinspectoratelenaionale
de munc, n vederea controlului i luptei eficiente mpotriva practicilor de nerespectare a regulilor
detariicomunitaredectresocietilecareidesfoaractivitateapemaimulteteritoriinaionale.

I.1.2.CadrullegislativeuropeanaltransporturiloriDirectiva96/71/CE
Sectorul transporturiesteputernicreglementat,attlaniveleuropean,ctilanivelnaional.Din
punctuldevederealoperatoruluideserviciitransnaionaledetransporturi,mulidintreposibiliifactoride
competiientrentreprinderisuntsupuiunorregulisemnificative.Prinurmare,reglementareaeuropean
are n vedere elemente competiionale eseniale pentru aceast pia, cum ar fi autorizaiile de acces pe
pia (
3
), timpii de livrare (
4
), ncrcarea autovehiculelor (interdicie de suprancrcare), organizarea
ntreprinderii (
5
) i, firete, costul muncii (
6
). De aceea, innd cont de gradul ridicat de reglementare a
pieeitransporturilor,problemeleceinderespectareaefectivanormeloridecontroale,devindeosebit
deimportante.
n ceea ce privete problema detarii transnaionale a lucrtorilor, tema prezentului document,

(
2
)Studiulpublicatestedisponibillaadresahttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en.
(
3
)Referitorlaacestpunct,cf.art.4dinRegulamentulnr.1072/2009(Licenacomunitar).
(
4
)Operaionalitateafactoruluidecompetiienceeacepriveterapiditatealivrriiesteputerniclimitatdelegislaiaeuropeann
materiedeprogramdeconducereideodihn(Reg.CEnr.561/2006),orardemunc(Dir.nr. 2002/15/CE)ilegislaianaional
privindlimiteledevitez.
(
5
) n materie de organizare a ntreprinderii, de exemplu, cf. limitrilor legate de utilizarea contractului de nchiriere a vehiculului
(Dir. 2006/1/CE) i reglementarea cabotajului (n ceea ce privete transportul de mrfuri, a se vedea Reg. CE nr. 3118/1993 i n
prezentReg.nr.1072/2009).
(
6
)nceeaceprivetecostulmuncii,ncazurilencareesteaplicabilDirectivaprivinddetaarealucrtorilor.

12
domeniile de interes major referitor la reglementare i la control sunt, desigur, cele legate de verificarea
timpilor de conducere i de odihn, pentru care exist ns o legislaie specific comun de nivel general
(Reg.CEnr.561/2006),idesalariulminimaplicabil,ncareexperienadecontrolpareaficusiguranmai
limitat.
Lanivelulreglementriicomunitaredinacestsector,cadrullegislativgeneralcelpuinnceeace
privete normele care au un impact semnificativ n prestarea de munc transnaional a transportatorilor
autopoatefirezumatdupcumurmeaz.
Reprezentanii partenerilor sociali, att ai angajatorilor ct i ai angajailor, au czut de cele mai
multe ori de acord asupra faptului c prestrile de servicii de transport internaional sunt adeseori
efectuatencadrulunorcontractetipice,reglementateprindiferitelegislaiinaionalealestatelormembre;
ngeneralcontractelede transport(prestaredeserviciicarearecaobiectprestareatipicdetransport)i
contractul de expediere (obligaia asumat de operator de a ncheia contracte de transport care se
ncadreazncategoriamandatuluifrreprezentan).
n ceea ce privete transportul de mrfuri, normele legale fac o distincie ntre transportul de
bunuri pe cont propriu i transportul de bunuri n contul unor teri. n ceea ce privete accesul la
profesiunea de transportator auto, reglementrile au surs comunitar i au cunoscut numeroase
intervenii de revizuire, ultima dintre acestea fiind Regulamentul nr. 1071/2009 din 21.10.2009, care
stabilete reguli comune de acces la ocupaia de transportator auto. Sistemul de reglementare n ceea ce
priveteaccesullaprofesiadetransportatorautoncontulunorteriprevedeunsistemdecerineprecum
onorabilitatea,capacitateaeconomicicompetenaprofesional.
Reglementareaaccesuluilaprofesiadetransportatorautoncontulunorteriprevedeunsistemde
autorizaii bazat pe principiile de onorabilitate, de capacitate financiar i de competen profesional.
Sistemul de autorizaii la nivel comunitar se bazeaz pe licena comunitar, care autorizeaz efectuarea
detransporturidemrfurincontulunorteri(art.4dinRegulamentulCEnr.1072/2009).
Tot la nivel european, n ceea ce privete documentaia care dovedete respectarea normelor

13
referitoare la raportul de munc, sa stabilit c, conductorii auto care sunt ceteni extracomunitari sunt
obligai s dein la bord un document care atest regularitatea raportului de munc, numit atestat al
conductoruluiauto(RegulamentulCEnr.484/2002,inprezentart.5,RegulamentulCEnr.1072/2009).
AcestdocumentnuafostprevzutpentruconductoriiautoceteniaiUE,careauobligaiadeapstrala
bordodocumentaieadecvatpentruadovedilegalitateapropriuluiraportdemuncdoarncazulncare
conducunvehiculnchiriat(Directiva2006/1/CE).
n vederea reglementrii concurenei la nivel european, normele privind timpii maximi de
conducere i de odihn obligatorii sunt dispuse prin Regulamentul CE nr. 561/2006, n timp ce normele
privindoraruldemuncsuntdispuseprinDirectiva2002/15/CE(
7
).
Transportul internaional cuprinde o categorie specific, denumit cabotaj, coninut n
Regulamentul nr. 1072/2009 (Regulamentul CE nr. 1073/2009 reglementeaz cabotajul n transportul de
persoane). Cabotajul const n efectuarea, n cazul unei intrri ntrun stat cu ncrctur, pe o perioad
maxim de 7 zile, a unui numr maxim de 3 transporturi interne ntrun stat diferit de cel n care este
stabilit societatea, n urma unei intrri motivate de un transport internaional, urmate de ieirea de pe
teritoriul statului respectiv ntrun termen maxim de 7 zile de la intrare; sau n efectuarea unui transport
internpeoperioaddemaxim3zile,ncadrulunuitransportinternaionalcuintrarenaramembr,fr
ncrctur.Cabotajulesteopracticdeosebitdeimportantnsectorultransporturi,deoarecenprincipiu
este interzis efectuarea de transporturi naionale ntrun stat membru diferit de cel n care este stabilit
societatea cu excepia situaiei de cabotaj utiliznd o licen comunitar. Pentru a efectua aceast
activitate, n prezent, este necesar stabilirea societii, i prin urmare, nscrierea n Registrul naional al
transportatorilorauto,conformnormelornaionaleprivindloculdeexecutareatransporturilor.
O legislaie special la nivel comunitar a fost prevzut i n cazul contractului de nchiriere a
vehiculului(Directiva2006/1/CE).

(
7
)TranspusnItaliaprinDecretullegislativnr.234/2007.

14
I.1.3. Probleme deschise n ceea ce privete aplicabilitatea Directivei privind detaarea n
sectorultransporturi
ExistmulteproblemencnesoluionatenaplicareaDirectivei96/71/CEnsectorultransporturi.
n primul rnd se poate observa c transportul rutier nu este exclus din domeniul de activitate a
Directivei privind detaarea, care prevede ns explicit excluderea muncii personalului mbarcat n
transportul maritim (art. 1.2). Pe lng acestea, n punctul nr. 17 din preambulul Regulamentului nr.
1072/2009 privind transportul internaional de mrfuri, cabotajul este ncadrat n domeniul de aplicare al
Directivei96/71/CE(aceeaidispoziieafostprevzutinpunctulnr.13dinpreambululRegulamentului
nr. 1073/2009 privind transportul de persoane). Pe baza acestor dispoziii, se poate deci afirma c un
domeniu sigur de operativitate a Directivei 96/71/CE este chiar cabotajul; care ns prevede o succesiune
de transporturi naionale, chiar dac acestea sunt precedate de un transport internaional i urmate de
ieireavehicululuidinstatulncauz.
SeridicdeciproblemaaplicabilitiiDirectivei96/71/CEncazultransporturilorinternaionale.Ori
trebuie poate s considerm c situaia transportului internaional de mrfuri (sau de persoane) este
exclus din prevederile coninute n Directiva 96/71/CE? Problema apare mai ales n legtur cu cazurile,
deloc rare n practica comercial, n care un lucrtor efectueaz regulat transporturi transnaionale
repetate pentru propria societate, plecnd ntotdeauna din statul n care este stabilit societatea ctre
acelaialtstatmembru,diferitdecelncareestabilitsocietatea(dusintors).nacestecazuri,seaplic
Directivaprivinddetaarea?
ntradevr, n tentativa de a crea o legtur ntre legislaia privind detaarea comunitar i
realitateacomercialatransporturilor,indicaiilereferitoareladomeniuldeaplicareaDirectiveiarputeafi
urmtoarele:
1. Ar putea fi vorba de o prestare de servicii efectuat printrun contract de servicii (transport,
subcontract de servicii de transport) ncheiat ntre un expeditor/mandatar i un
operator/subcontractant,nmodsimilarcusituaiileprevzutedeart.1.3a)dinDirectiv;

15
2. nmultesituaiidetransporturirepetatetransnaionaleefectuatedeaceeaioperatorintreunstatAi
un stat B este posibil s se regseasc o asemnare important cu ipoteza de detaare n cadrul
aceluiaigrup,maiprecisncadrulunuigrupmultinaionalactivpepiaatransporturilortransnaionale,
cu trimitere la prevederea art. 1.3 b) din Directiv. De fapt, acest lucru poate avea loc i n cazul
executrii unor subcontracte de transport n care operatorul i suboperatorul sunt stabilii n state
membrediferite.
Pe de alt parte, este desigur posibil s susinem aplicabilitatea Directivei 96/71/CE n caz de
punereladispoziiedemunctemporar(maiprecis,ncazulspecific,deconductoriauto)dectreageni
de munc temporar (punere la dispoziie a forei de munc) care nu sunt stabilii n statul n care se
execut prestrile. n acest caz, de fapt, pare a fi sigur aplicabilitatea Directivei 96/71/CE, dat fiind c
aceastsituaieesteexplicitinclusnprevederileDirectivei(cf.normeloraplicabilenacestcaz,prevzute
nart.1.3.c)).
Pebazaacestorpremisedeordingeneral,considermcestenecesaradoptareauneiperspective
analitice, n vederea abordrii concrete a celorlalte cazuri de aplicare a Directivei privind detaarea n
sectorul transporturi transnaionale. De aceea, am considerat util s rezumm ipotezele posibile de
transporttransnaionalnurmtoarelecazuriexemplare.
Project TRANSPO - Road TRANSport sector and POsting of workers
Transporttransnational.Cazul a)
Expeditor
Destinatar
Operator
C
o
n
t
r
a
c
t
d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t
V

n
z
a
r
e
Transport
Statul A
Statul B

n aceast ipotez, prile semnatare ale subcontractului sunt stabilite n acelai stat (stat A), n

16
timpcedestinatarulseaflnstatulB.Pebazacontractului,destinatarulesteconsideratunbeneficiarter
fadecontractuldetransport,nefcndelnsuipartedincontract.Deobicei,dupncheiereaoperaiunii
economice n care se ncadreaz contractul de transport, ntre mandatar i destinatar exist un contract
transnaional de vnzare referitor la mrfurile care au fcut obiectul transportului. ntradevr, subliniem
faptul c nu este necesar existena vreunui raport contractual specific ntre operator i destinatar,
deoarecesimplultransportntreacetisubiecireprezintunfaptjuridic(demulteorinlegislaianaional
a statelor membre destinatarul este considerat ca un beneficiar ter n cadrul contractului de transport
ncheiatntreexpeditorioperator).
Toi experii naionali care au participat la analiza prezent sunt de acord cu faptul c n acest caz
nu este aplicabil Directiva 96/71/CE, deoarece aceast situaie, care n mod sigur poate fi definit drept
transport transnaional, nu prevede totui prezena posibil a unei msuri transnaionale (n textul
legislativnlimbaenglez:transnationalprovisionofservices)nsensulart.1.3dinDirectiv.ntradevr,
art. 1.3, cazul (a), este aplicabil n cazul contractelor transnaionale n care destinatarul prestrii de
servicii este un subiect activ ntrun stat membru diferit de cel n care este stabilit societatea care
efectueazdetaarea.
Dimpotriv,ncazulexaminat,celedoupricareparticiplacontractuldetransportsuntstabilite
nacelaistatmembru.Prinurmare,cutoate care locuntransporttransnaional,totuiaceastsituaie
nuprevedeoipotezdedetaaretransnaionalalucrtorilornsensulDirectivei96/71/CE.

17
Project TRANSPO - Road TRANSport sector and POsting of workers
Transport transnational.Cazul b)
Expeditor
Destinatar
Operator
C
o
n
t
r
a
c
t
d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t
V

n
z
a
r
e
Transport
Statul A
Statul B

n cazul b) are loc o situaie de contract transnaional de transport (prile sunt stabilite n state
membre diferite) care corespunde de fapt unui transport naional (ncrcarea i descrcarea mrfii sunt
efectuatenacelaistatA).Pedealtparteaceastipotezsencadreazpedeplinndefiniiademsur
transnaional(ntextullegislativnlimbaenglez:transnationalprovisionofservices)prevzutdeart.
1.3(a)dinDirectiv.ntradevr,pedeoparteprilecareausemnatcontractuldetransportsuntstabilite
ndoustatemembrediferite,pedealta,operatoruldetaeazefectivlucrtorintrunstatmembrudiferit
de cel n care sa stabilit, stat care coincide cu cel pe teritoriul cruia i desfoar stabil activitatea
destinatarulprestriideserviciicareconstituieobiectulcontractului(expeditor).
n plus, cazul b) corespunde perfect situaiilor ncadrate n cabotaj, i deci intr de drept n
domeniul de aplicare a Directivei 96/71/CE, dup cum prevede explicit Regulamentul nr. 1072/2009,
punctulnr.17(pentrutransportuldepasageri,cf.Regulamentuluinr.1073/2009,punctulnr.13).
O alt observaie important n cazul b): n cazul n care operatorul i desfoar activitatea
nclcnd legislaia comunitar privind cabotajul (de ex. efectund mai mult de 3 cltorii n statul de
destinaientroperioadde7zile),Directiva96/71/CEartrebuisfieoricumaplicat,deoarecenuexist
nicio legtur ntre legitimitatea (sau ilegitimitatea) operaiunilor de cabotaj (care prevede o eventual
sancionareaoperatorului)efectuatedesocietateadetransporttransnaionaliregimuldereglementarea

18
raporturilor de munc privind lucrtorii detaai. Prin urmare, nu exist o legtur direct ntre nclcarea
regulilordetransportreferitoarelacabotajiaplicabilitatearegimuluidetariitransnaionalealucrtorilor
n sensul Directivei 96/71/CE; de aceea, i n acest caz, care implic sancionarea societii de transport
pentrucabotajilegal,trebuiesfieaplicatDirectivanceeaceprivetelucrtoriiimplicai.
Project TRANSPO - Road TRANSport sector and POsting of workers
Transport transnational.Cazul c)
Expeditor
Destinatar
Operator
C
o
n
t
r
a
c
t
d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t
V

n
z
a
r
e
Transport
Statul A
Statul B
Transport transnational.Cazul d)
Expeditor
Destinatar
Operator
C
o
n
t
r
a
c
t
d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t
V

n
z
a
r
e
Transport
Statul A
Statul B
Statul C

Cazul c) i cazul d) sunt exemple tipice de transport transnaional. Totui, n timp ce n cazul c)
transportatorul i destinatarul sunt ambii stabilii n acelai stat, n cazul d), dimpotriv, cei 3 subieci
implicai, expeditorul, operatorul i destinatarul, sunt stabilii n 3 state membre diferite. Referitor la
ambele ipoteze se pune problema dac transportul transnaional, n special, n cazul n care are loc o
succesiune regulat i repetat de operaiuni de transport ntre aceiai subieci, intr n domeniul de
aplicarealDirectivei.
n aceast privin, unii dintre experii naionali implicai n proiect, utiliznd argumente de tip
sistematic,considercDirectiva96/71/CEartrebuisfieaplicatncazulfiecruitransporttransnaional
(detipc)id))peporiuneadetraseucareseaflpeteritoriulunuistatmembrudiferitdecelncareeste
stabilit societatea. Totui aceast soluie, chiar fiind potenial fondat din punct de vedere juridic i
formal, nu pare a fi suficient de solid i nu este mprtit de toi experii naionali care au participat la

19
prezentaanaliz.Pedealtparte,dorimssubliniemfaptulctoiexperiinaionaliimplicaiconsiderc
aceste ipoteze de aplicare extins a Directivei sunt dificil de aplicat, i c este deci dificil sancionarea
efectivaeventualelorcomportamenteilegale.
Pedeasupra,dinpunctuldevedereallucrtoruluiialangajatoruluincauz,acestcazsarncadra
mai bine n regimul de transfer internaional (cu dreptul aferent al lucrtorului la alocaie, dac este
prevzut), mai degrab dect n cel al detarii comunitare, tocmai prin prisma dificultilor legate de
aplicarea, pe fiecare segment al cltoriei care corespunde tranzitului pe teritoriul unui anumit stat a
legislaieiinterneastatuluincauz.
ntradevr,dinpunctuldevederealintereselornaionalealestatuluigazd,maialesncazulunor
transporturi transnaionalesporadice, cerezultatpracticar putea fiobinutforndsocietilencauzs
efectueze calcule complexe n elaborarea taloanelor salariale, trebuind s in cont de salarii minime
diferite,nfunciedestatulncareafostefectuatprestarea?
noricecaz,cutoatecnprezentpareafidestuldedificilsseofereosoluiesiguricomplet
problemei juridice referitoare la aplicabilitatea Directivei privind detaarea n cazurile de transport
transnaional amintite mai sus, din punctul de vedere al eficienei activitii de control este posibil s
propunem anumite consideraii, pe baza analizei practicilor abuzive ntlnite n diferite state membre
implicatenproiect.
n cazul unei msuri transnaionale (n textul legislativ n limba englez: transnational provision
of services) realizate prin transport, mai ales n situaia n care operaiunile de transport din statul gazd
sunt repetate regulat n timp (de ex. n cazul unor subvenii repetate regulat ntre aceleai societi de
transport,ncaresuboperatorulestestabilitntrunstatdiferitdecelaloperatorului),cuexcepiasituaiei
cabotajului,nmultecazuriseverificconcreturmtoarelesituaii:
1. Operatorulalegesmeninlegeanaionalaplicabilcontractuluidemuncalangajailorsi,cutoate
capliciDirectiva96/71/CE(maiales,deexemplu,salariulminim);
2. Atunci cnd contractul de munc nu conine explicit alegerea legislaiei naionale aplicabile: art. 8.1

20
Reg. Roma I; n acest caz inspectorul de munc poate considera drept aplicabil legea statului () n
care lucrtorul i desfoar de obicei activitatea (art. 8.2 Reg. Roma I, a sevedea cazul Koelzsch, C
29/2010)
8
;
3. n caz de aplicare abuziv/evaziv a normelor imperative de aplicare necesar pentru protecia
lucrtorilor, pe baza regulamentelor n vigoare n statul de executare, aceste practici ar putea fi
consideratedreptmuncilegal(saupunereladispoziie/intermediereilegalaforeidemunc,n
funcie de denumirea fenomenului la nivel naional), ca n cazul Coquelle, decis de Curtea de Casaie
francez,prinsentinanr.1082626din12.10.2010).
Seprecizeaznsfritcsoluiileprezentatelapunctele2i3,carepotfiadoptatedeautoritile
naionalecompetentencazdecomportamentabuziv/ilegitimdectresocietiledetransport,nuaunicio
legtur cu dispoziiile Directivei i deci cu problema aplicabilitii Directivei detaare n sectorul
transporturitransnaionale.

8
Problema legislaiei naionale aplicabile lucrtorilor implicai n transporturi transnaionale n cadrul UE a fost pus n eviden
recent i abordat i n parte rezolvat de ctre Curtea de Justiie n cazul Koeltzsch (C29/2010). ntradevr, dei cazul
Koeltzschnuserefernmodspecificladetaareacomunitar,elofertotuiindicaiiimportantenmateriedelegislaienaional
aplicabil contractului individual de munc n cazul unui lucrtor (conductor auto) care efectueaz n mod obinuit transport
transnaionalrutierdebunuri(referinalalegeaaplicabilseaflnart.8dinReg.RomaI).
nacestcazCurteaprecizeaz:statulncarelucrtorulidesfoaractivitateapentruexecutareacontractului()esteacelan
care sau plecnd din care, innd cont de toate elementele care caracterizeaz activitatea n cauz, lucrtorul desfoar partea
substanialaobligaiilorsalefadeangajatorulsu. inndcontdeacesttipdeinterpretareextinsaCuriinceeaceprivete
dispoziia Regulamentului Roma I, legislaia aplicabil ar putea fi aceea a statului plecnd din care conductorul auto i
desfoarprestareademunctransnaional,inoricecazncaredesfoarmarepartedinea.

21
CapitolulI.2.FRANA:cadrullegislativnaional

I.2.1.Regulamentulprivindtransporturile
Frana are o serie de legi i regulamente privind diferitele contracte de transport, care stabilesc
condiiilespecificededesfurareaanumitoractivitidetransport.
1.2.1.a.Contracteledetransport
Contractele de transport stabilesc condiiile de efectuare a transportului (locuri de ncrcare i
descrcare, mandatari destinatar,naturamrfurilortransportate,preultransportului),responsabilitile
prilor i despgubirile n caz de daune). Contractele de transport naionale sunt reglementate de
prevederispecifice,prinCodultransporturilor(art.dela14321la143214),caresereferlacontractetip,
generale sau specifice, n funcie de natura mrfii. O meniune special poate fi fcut referitor la dou
categoriidecontract:
Contractuldeexpediie
Clientul sau destinatarul prestrii de transport, n sensul Codului muncii, poate s nu ncheie
direct un contract de transport cu un operator, ci s ncheie cu un expeditor un contract de expediie de
transport,reglementat prinarticolele delaL14327laL143211dinCodultransporturilor.Expeditorul va
ncheiaapoipecontpropriuuncontractdetransportcuunoperatordetransport,idevinedecimandatar.
Subcontractul
Subcontracteledetransportsuntreglementatedeprevederilegeneralenmateriedesubcontracte
prevzute de Legea din 31/12/1975 referitoare la subcontracte i de art. 143213 i 14 din Codul
transporturilor,carefacreferinlauncontracttipdefinitderegulament.
ncazdesubcontract,existdoutipuridecontracte:
uncontractstandarddetransportntreunclientiosocietatedetransport,carestabiletecondiiilen

22
carevafiefectuattransportulncauz;
un subcontract ntre operatorul principal i operatorul subcontractant, care stabilete obligaiile
contractuale reciproce ale ambelor pri contractante. Subcontractantul execut transportul prin
mijloacepropriiigestioneaztransportul.
Transporturile internaionale n Frana sunt reglementate prin Convenia privind contractul de
transportinternaionalrutierdemrfuri(CMR)delaGenevadin19.05.1956.
I.2.1.b.Contractuldenchirieredevehicule
Acestecontractedenchirierenusuntinclusencategoriacontractelordetransportpropriuzise,ci
pot s contribuie la efectuarea unui transport. Astfel, o societate de transport i poate desfura
activitatealundnchirievehiculecusaufrconductoriautodelaosocietatedenchirieredevehicule;
nFranaaceastatrebuiesfienscrisnRegistrultransportatorilor.
n caz de nchiriere de vehicule cu conductor auto, spre deosebire de subcontracte/contracte de
subvenie,locatorulvehiculului meninegestiuneatransportului, esteresponsabildeeai estesupusunei
obligaii n ceea ce privete rezultatul. Societatea de leasing a vehiculului cu conductor auto pune la
dispoziie doar un mijloc i o prestare de servicii. Societatea de nchiriere este responsabil doar pentru
operaiunilecareindeconducereavehicululuiiestesupusdoaruneiobligaiiprivindmijloacele.
Directiva 84/647/CEE din 19 decembrie 1984, nlocuit de Directiva 2006/1/CE din 18 ianuarie
2006, oferea posibilitatea statelor membre de a elabora o reglementare mai puin restrictiv n ceea ce
priveteutilizareapeteritoriulloraunorvehiculenchiriatedesocietistabilitentrunaltstatmembru.
Pnn2003,Directiva84/647menionatmaisusnuafostcompletatnFranaprintrolegislaie
special. Prin Ordonana din 5 mai 2003, Frana a autorizat nchirierea transfrontalier de vehicule cu sau
fr conductor auto. Ulterior, avnd n vedere consecinele aceastei liberalizri, Frana a interzis
nchiriereatransfrontalierdevehiculecuconductorautoprintrunDecretdin12iulie2005,confirmatde
Decretulnr.751din9mai2007.

23
I.2.1.c.Cabotajul
Este vorba de un serviciu de transport ntre dou locaii situate pe teritoriul unui stat membru,
efectuatdeosocietatecarenuestestabilitnacelaistat.Operaiadecabotajrutiertrebuiesfienmod
obligatoriuprecedatdeuntransportinternaional.
Regulamentulnr.1072din21octombrie2009reglementeazcondiiiledeexecutareacabotajului.
Ele au fost introduse n legislaia naional prin art. de la L 34213 la L 34216 din Codul transporturilor i
prin Decretul nr. 389 din 19 aprilie 2010 privind cabotajul n transporturile rutiere i fluviale. Acest
regulamentpermiteoperatorilortitulariaiuneilicenecomunitaresdesfoare:
ntrunstatmembrucareestedestinaiafinalatransportuluiinternaional3transporturidecabotaj
ntroperioadmaximde7ziledelaultimadescrcareamrfurilordintransportulinternaional;
ntrun stat membru care nu este destinaia final a transportului internaional un transport de
cabotajntroperioadmaximde3ziledelaintrareavehicululuigol.
SocietiledetransportstabilitenafaraFraneiaicrorangajaiefectueazoperaiunidecabotaj
n Frana sunt supuse regulilor detarii n sensul Codului muncii (art. de la L. 12611 la 12632 i de la R.
12611laR.12643).Decretulnr.389aintrodusofacilitarearegulilordedeclaraiepreventivadetarii
prevzute de Codul muncii. Declaraia preventiv de detaare este necesar doar cnd conductorul auto
lucreaz n Frana pe o perioad mai mare sau egal cu 8 zile consecutive. n cea mai mare parte a
transportului auto efectuat de ctre societi de transport care detaeaz angajai n Frana pentru a
efectuatransporturidecabotajnuvafidecinecesaraceastdeclaraie.
Societile de transport autorizate s efectueze cabotaj n Frana, dar care nu respect condiiile
stabilite de Codul transporturilor se fac vinovate de cabotaj ilegal, care este o infraciune ce poate fi
sancionatcuoamendde15.000.
I.2.2.Regulamentulprivinddetaarea
n contextul implementrii Directivei 96/71/CE, articolele de la L. 12611 la L. 12632 i de la R.

24
12611laR.12643dinCodulmuncii, generate de art.89dinLegeanr.882din2august2005nfavoarea
ntreprinderilor mici i mijlocii i de Decretul nr. 1739 din 11 decembrie 2007 emis n virtutea legii
menionate, stabilesc regulile aplicabile, n Frana, pentru detaarea transnaional de lucrtori. Circulara
DGT17din5octombrie2008privinddetaareatransnaionaldelucrtorinFranancadruluneiprestri
deserviciiprecizeazmodalitiledeaplicareaacestordispoziii.
Detaarea, n sensul Directivei din 1996, acoper toate situaiile n care este implicat o societate
stabilit reglementar ntrun stat membru i care intervine temporar ntrun alt stat membru cu proprii
angajai.Dincele4situaiidedetaaredescrisenDirectiv,detaareaefectuatncadrulexecutriiunui
contract de prestare de servicii este cea care poate fi aplicat n mod prioritar transporturilor rutiere
internaionale
9
.
n acest context, detaarea implic realizarea unui transport internaional, n cadrul unui contract
ncheiat ntre o societate de transport (angajator), stabilit reglementar ntrun stat membru, i un
destinataralserviciului(mandatarul),nfiinatiactivntrunaltstatmembru.
Caracteristicilespecificealedetariisunt:
detaarea lucrtorilor este prin natura sa temporar: textele de lege, totui, nu fixeaz o durat
maximpentrudetaare,carepoatevariadelaozilamaimulteluni,nfunciedesarcinaatribuit
lucrtoruluidetaat;
raportul de munc trebuie s fie ncheiat nainte de detaarea angajailor (i trebuie s continue
pn la sfritul perioadei de detaare) iar raportul de subordonare trebuie s fie meninut pe
ntreagaduratadetariiangajailor;
societateacarepresteazserviciultrebuiesdovedeasccdesfoaroactivitatesemnificativn
statulmembruncaresastabilit.

9
Pentruaclarificasituaia,seprecizeazccelelaltecazuridedetaarensensulDirectiveisuntpunerealadispoziiedectreun
agent de munc temporar i mobilitatea intragrup. Codul muncii deosebete i situaia de detaare pe cont propriu (cf. art. L.
12621, 3), care ar putea avea loc n sectorul transporturi internaionale, atunci cnd o singur societate este activ att ca
societatedetransportcticamandatar.

25
AngajatoriistabiliinafaraFranei,peperioadadetariipropriilorangajainFranatrebuies
respectelegislaiafranceznceeaceprivete:
libertileindividualeicolectivenraportuldemunc;
discriminriiegalitateprofesionalntrefemeiibrbai;
protecia maternitii, concediu de maternitate i paternitate, concediu pentru evenimente de
familie;
condiiiledepunereladispoziieigaraniilelegalefadeangajaiiagenilordemunctemporar;
exercitareadreptuluilagrev;
orardemunc,alocaiidecompensare,zilelibere,concediuanualpltit,oredemuncimuncade
noaptepentrulucrtoriitineri;
condiiideafilierelacaseledeasigurriprofesionale(construcii);
salariuminimiplatasalariilor,inclusivmajorrilorpentrumuncasuplimentar;
norme privind securitatea i sntateala locul de munc, vrsta minim de acces pe piaa muncii,
muncaminorilor;
muncailegal.
Regulilefrancezecuprind:
legiiregulamente,
dispoziii derivate din acorduri i convenii colective aplicabile angajailor francezi care efectueaz o
activitatesimilarcuceaaangajailordetaai.
I.2.3.Rezultateleprivindimplementareacelordouregulamente
Seminarele regionale i grupurile de lucru organizate n cadrul proiectului TRANSPO au dus la
identificareaunorrezultate:
a.Dificultilederacordarentreceledouregulamente
Pe de o parte, dreptul muncii n transporturi, n general, nu este eficient pentru a stabili situaia

26
socialaconductoruluiauto,deoarecereglementeazaspectelecomercialealeoperaiunilordetransport
iprecizeazcondiiilederealizare,avndnsdreptunicpunctdereferinvehicululincrcturasa.Pe
de alt parte, dreptul muncii n transporturi i dreptul social trebuie s fie mai bine racordate, n vederea
uneiluptemaieficientempotrivafraudelor.
Caracteristicile specifice ale contractului lucrtorilor mobili trebuie s conin criterii specifice,
precum identificarea locaiei obinuite de desfurare a activitii, iar, n cazul n care aceasta este
efectuat pe mai multe teritorii, s precizeze legislaia muncii aplicabil teritorial. Att Curtea Suprem
francez,ctiCurteaEuropeandeJustiieaustabilitacestecriterii,carepermitFraneisaplicenormele
franceze contractelor prezentate ca aparinnd altor sisteme naionale. Este vorba de un instrument
eficientmpotrivafraudei.
b.Directiva96/71/CEformuleazuncadruspecific,carenupermitesfiencadratetoateprestrile
transnaionaledeservicii,nspecialdinsectorultransporturilor
Discuiileauprivit,pedeoparte,domeniuldeaplicareaDirectiveinsectorultransporturi(321),
i,naldoilearnd,eficienacontroluluiiarealizriisale(322).
b.1.ReferitorlaaplicareaDirectivei96/71/CE,aufostdiscutate,nspecial,douprobleme:
(i)transportulinternaionalcusituaiide"tranzit"descurtdurataunuiconductorautopeunulsau
maimulteteritoriinaionalesencadreazndomeniuldeaplicareaDirectivei?
Trebuie s precizm c transportul internaional este definit n legislaia european i
internaional drept o deplasare rutier de bunuri contra unui pre i efectuat cu un vehicul ale crui
locaii de ncrcare i descrcare se afl n dou state diferite.Definiia de transport internaional nu
depindedecidenaturacontractelorprincareacestaesteefectuat.
(ii) Prestrile din cadrul transportului de mrfuri pot fi considerate drept prestri de servicii n sensul
Directivei96/71/CE?
Regulamentul privind detaarea se refer la un contract ncheiat ntre un prestator de servicii

27
stabilit ntrun stat i o societate destinatar a prestrii de servicii stabilit pe teritoriul unui alt stat. Cu
toate acestea, efectuarea unei operaiuni de transport rutier internaional presupune coexistena a mai
multor contracte.Cel puin 3 contracte trebuie s fie ncheiate n vederea efecturii unui transport
internaionaldemrfuri,nspecial:
uncontractdevnzaresaupunereladispoziiedemrfurincheiatntreunmandatariunclientfinal
(ntreprindere,etc.).
uncontractdetransportntremandatariosocietatedetransport.
uncontractdemuncncheiatntresocietateadetransporticonductorulautoalvehiculului.
Pedeasupra,nfunciedesituaie,unulsaudoucontractelisepotadugacelormenionatemai
sus:
unsubcontractntreunoperatorprincipaliunsuboperator.
uncontractdenchiriereaunuivehiculntreoperator(sausubcontractant)iosocietatedenchiriere
devehiculecuconductorauto.
Deaiciderivurmtoareleprobleme:
Caredintreacestecontractepotsautrebuiesfieconsideratedreptoprestaredeserviciicarepoatefi
ncadratncategoriadedetaare,nsensulDirectivei96/71/CE?
CaresuntcondiiilencareprestareadeserviciiaducecusineaplicareadispoziiilorDirectivei96/71/CE?
b.2. Referitor la eficacitatea controlului privind aplicarea Directivei, au fost subliniate diferite
motivededificultate
Intervenia mai multor organe de control, cu obiective, practici i competene diferite, poate limita
eficacitatea aciunii de control. Controlorii transporturilor rutiere i forele de poliie i jandarmerie
suntcompetentepentrucontroalelerutiere,ntimpceinspectoriidemuncsuntcompetenipentru
efectuarea inspeciilor la sediile societilor. De fapt, controlul ncruciat al datelor provenind din
toateacestecategoriidecontrolpermiteluptaeficientmpotrivafraudei.

28
Controlulrespectriiregulilordeprotecieminim,maialesnsectorulsocial,presupuneposibilitatea
de a identifica n timp i n spaiu prezena unui conductor auto pe teritoriul naional. Aceast
identificare este nlesnit n transportul rutier de fiele de nregistrare (tahograf), care permit
controluloraruluidemunc.
n schimb, este mai dificil s fie controlat salariul unui conductor auto detaat (fa de cel al
angajailordetaai,indiferentdesectoruldeactivitate).
Taloaneledeplatsuntredactatengenerallasfritulfiecreiluniidecinusuntdisponibile,mai
alescuocaziacontroalelorrutiere.Procedurapentruaobinetaloanelepoatefidescurajant,inndcont
de efortul pe care l cere i de faptul c prezena conductorului auto pe teritoriul statului care face
controlul,demulteoriselimiteazlactevazilesauchiarlactevaore(attncazuriledecabotaj,ctin
celedetranzit,probeleadunatentimpulcontroluluitrebuiesfietransmiseautoritilorcompetentedin
celelaltestate).
n acest context, realizarea unui ghid specific pentru controlul din sectorul transporturi a fost
considerat o iniiativ interesant pentru a ameliora controalele, n vederea unei lupte mai eficiente
mpotrivafraudei.
I.2.4.Propuneri
Din aceste observaii i ntrebri, a reieit faptul c efectuarea de transporturi internaionale nu
ntotdeauna duce la detaarea (conform definiiei din Directiv) conductorului auto care efectueaz
transportul n statele traversate, plecnd din statul n care este stabilit angajatorul su, pn n statul n
careseaflclientulfinalincareestelivratncrctura.Elementulcheiedeluatnconsiderarepentrua
stabilidacoprestaredetransportpoateficonsideratdreptoprestaredeserviciitransnaionalensensul
Directivei96/71/CEipoategeneradeciosituaiededetaareaconductoruluiauto,estesituaiaprilor
contractante,aprilorcareparticiplacontractuldetransport.
a.ncazulncaremandatarulioperatorulsuntstabiliinacelaistat
Dac clientul i operatorul (angajatorul) sunt stabilii n acelai stat, nu se aplic Directiva privind

29
detaarea, chiar dac este vorba de un contract de transport internaional (de fapt, aceast ipotez nu
corespunde niciunui caz de detaare n sensul Directivei). n acest caz, legislaia social aplicabil
conductoruluiautoesteceaastatuluincaresuntstabiliiangajatorulimandatarul.
b. n cazul n care mandatarul i operatorul sunt stabilii n dou state diferite, pot fi propuse
diferitesoluiinceeaceprivetelegislaiamunciiaplicabilconductoruluiauto
a)Soluiiposibile
prima soluie: aplicarea normelor nucleului dur al Directivei 96/71/CE din ara n care este stabilit
mandatarul. Dac mandatarul (care este destinatarul prestrii serviciului de transport) este stabilit ntrun
statdiferitdecelncareestestabilitoperatorul,poatefiaplicatDirectiva.
Datfiindcsuntmaifavorabilepentruconductorulauto,sarputeaconsideraclegislaiamuncii
(n materiile fundamentale prevzute de Directiv) din statul n care este stabilit mandatarul, se aplic
ntregii operaiuni de transport n totalitatea sa, independent de statul n care sunt livrate bunurile
(clientului care a cumprat marfa) i care sunt statele traversate n tranzit pe durata efecturii
transportului.
a doua soluie: aplicarea normelor din legislaia muncii din statul n care este stabilit operatorul
angajatoralconductoruluiauto.
a treia soluie: aplicarea legislaiei muncii din statul n care conductorul auto are centrul efectiv al
activitilor sale (n sensul sentinei Koelzsh, Curtea de justiie european care interpreteaz art. 82 din
Regulamentulnr.593/2008,numit"ROMA1",privindlegeaaplicabilobligaiilorcontractuale).
Niciuna dintre aceste soluii nu este cea ideal: toate trei pot s duc la practici de dumping
social mai mult sau mai puin controlabile. Fiecare dintre aceste soluii poate ncuraja operatorii s i
localizezeopartedinactivitatenstatecucostredusalmuncii.
Dacprimasoluiepromoveazoanumitaegalitateaconcureneinalegereaoperatoruluidectre
client, ea cere totui o atenie deosebit n controlul teritoriului real de stabilire a mandatarului (dificil de

30
efectuat).
Adouasoluieofermaimulteposibilitidecontrol,deoarecepoatefivorbadefalsefilialecare
au doar un rol de ageni de munc temporar. n acest caz, operatorii pot fi sancionai. Dac filiala are
sediul ntrun stat al UE, sunt aplicabile n mod imediat normele UE n materie de acces la profesie.
Regulamentul nr. 1071/2009 a adugat o condiie: obligaia de a se conforma unei serii de criterii care
dovedesccestevorbadeoadevratntreprindereinudeofalsfilial.
A treia posibilitate pare a fi mai operaional n ceea ce privete controlul, deoarece sentina
KOELZSH15/03/2011aoferitcriteriiclarepentruidentificareacupreciziea"centruluiefectiv"alactivitii
angajailor(statulncareangajatulprimeteinstruciunilereferitoarelasarcinasaiiorganizeazmunca,
unde se afl instrumentele de munc, unde lucrtorul se ntoarce dup ce ia ndeplinit sarcina), pe
criteriul"bazeioperaionale",careexistnsectorultransportuluirutier.
Cu toate acestea, chiar dac se adopt aceast soluie, societile de transport ar putea si
"localizeze" conductorii auto n state cu cost redus al muncii (prin crearea unor locuri de parcare
rezervate,plecnddincareconductoriiautovorprimiinstruciunile,ivorefectuaprestridetransport).
c. n cazul n care societatea de transport subcontracteaz efectuarea de transport rutier
internaionaluneisocietistabilitentrunalpatruleastat
n general, n cazul unui subcontract de transport (ca n cazul de nchiriere cu conductor auto),
detaarea trebuie sl priveasc pe angajatul unui angajator (subcotractantul sau locatarul vehiculului)
stabilitntrunstatdiferitdecelalbeneficiaruluiserviciuluidetransport.
Ar prea coerent s considerm c beneficiarul serviciului de transport este, n cazul unui
subcontract, societatea de transport principal. De aceea, n ceea ce privete legislaia muncii aplicabil,
celetreisoluiiprezentatenseciuneab)potfiaplicatencazdesubcontractdupcumurmeaz:
Prima soluie: aplicarea normelor din nucleul dur (conform definiiei din Directiv) al statului n
careestestabilitsocietateaprincipaldetransport(beneficiarulserviciuluidetransport).

31
A doua soluie: aplicarea legislaiei muncii statului n care este stabilit subcontractantul
(angajatorulconductoruluiauto).
A treia soluie: aplicarea legislaiei muncii a statului n care se afl centrul real al activitii
conductoruluiauto(nsensulart.82dinRegulamentulRoma1,conforminterpretriiCuriiEuropenede
JustiiesentinaKoelzsh15/03/2011).
nmodsimilar,ncazdenchirierecuconductorauto,beneficiarulserviciuluidetransportarfi,n
funciedesituaie,societateadetransportsausubcontractantul.

32
CapitolulI.3.ITALIA:cadrullegislativnaional

I.3.1CadrullegislativnItalia
I.3.1.1.ProblemedeaplicareaDirectivei96/71/CEnItaliaiaDecretuluiLegislativnr.72/2000
Prin aprobarea DL nr. 72/2000 Italia a efectuat transpunerea Directivei 96/71/CE. n legtur cu
aceasta, precizm c sentinele Curii de Justiie au limitat puternic n ultimii ani domeniul de
intervenie a legislatorilor naionali, reafirmnd prioritatea principiilor comunitare de liber circulaie a
serviciiloridelibertatedestabilire,principiicarestaulabazaprevederilorconinutenDirectiva96/71/CE
privinddetaareacomunitar.
Amintim c art. 3, alin. 1, al DL nr. 72/2000 prevede aplicarea pe perioada detarii, a acelorai
condiii de munc prevzute de prevederile legislative, de reglementare i administrative, precum i de
contractelecolectivedemuncncheiatedectreorganizaiilesindicalealeangajatorilorialelucrtorilor
care sunt, prin comparaie, cele mai reprezentative la nivel naional, fr vreo referire la materiile
specificecroraliseaplicDirectiva.
naceastprivinsesubliniazfaptulcncazulRuffert(C346/06,sentinadin03.04.2008)Curtea
deJustiiea susinut cuputerecprincipiul deaplicareacontractelorcolectivegeneralvalabilenarade
executare a prestaiilor n regim de detaare (art. 3.1 din Directiv) trebuie s fie interpretat n mod
restrictiv (de asemenea i principiul la care se refer art. 3.7 din Directiv, de adoptare a legislaiei care
prevede gradul cel mai nalt de protecie, care la rndul lui trebuie s fie interpretat n sens restrictiv).
Ulterior, n cazul Comisia c. Luxemburg (C319/06, sentina din 19.06.2008), Curtea a considerat c este
necesarcaprincipiuldeordinepublicinternaional,mailimitatdectceldeordinepublicintern,sfie
armonizatcuprincipiilecomunitare,idecicaplicareasapoateconstituiobiectuluneihotrriaCuriide
Justiiensi.
Prin urmare, dispoziiile art. 3.1 din Directiv, conform crora este posibil aplicarea prevederilor

33
legislativei acontractelorcolectivegeneraladoptaten aran careesteefectuatprestaiade munc n
regimdedetaarecomunitar,seconsiderafiobligatorii,reprezentndoexcepiedelaprincipiulgeneral
deliberdecizieaprilornceeaceprivetelegislaiaaplicabilraportuluidemuncindividual(art.8din
RegulamentulRomaI),idecinupotfisupuseuneiinterpretripebazdeanalogie.
Oaltobservaieimportantesteceareferitoarelalegislaiaspecificprivindrspundereasolidar,
despre care este vorba n art. 3, alin. 3, din DL nr. 72/2000, deoarece se pare c aceasta ar trebui s fie
interpretat prin prisma regimului general, n vigoare, de rspundere solidar prevzut pentru
subcontracte,reglementatprinart.29,alin.2,dinDLnr.276/2003.Estedeciposibil,,safirmmcregimul
generalalrspunderiisolidarestabilitdelegislatorn2003adepitiabrogat,defapt,prevederileart.3,
alin. 3, din DL nr. 72/2000, cel puin n ceea cei privete pe lucrtorii detaai n cadrul UE. Aceast
prevederearputea,dimpotriv,sfieaplicatncontinuarencadrulRegulamentuluiprevzutdelegislaia
noastr, referitor la detaarea transnaional efectuat de ctre ntreprinderi stabilite n afara UE (a se
vedeahotrrileluatedeItalianrecentainterpelareaMinisteruluiMunciinr.28din27.06.2011).
Sunt necesare,pedeasupra,ctevaobservaiilegatedereglementareaadministrativaraportului
de munc i de documentaia obligatorie, elaborate tot prin prisma jurisprudenei comunitare privind
materia n cauz (a se vedea, n special, sentina citat mai sus n cazul Comisia c. Luxemburg din
19.06.2008,isentinaComisiac.Germania,din19ianuarie2006,procesC244/04).
Referitor la aceste aspecte pot fi consultate afirmaiile propuse recent ntrun document
interpretativ realizat de Ministerul Muncii privind detaarea comunitar (Vademecum pentru inspectorii
demunciangajatori(ProiectulEmpower,contractnr.VP/2009/015,noiembrie2010)
10
.
n aceast privin, ne limitm aici s subliniem faptul c ntreprinderile n regim de detaare
comunitar nu pot fi supuse unui regim de gestiune a documentaiei referitoare la raportul de munc
diferitfadecelnvigoarenarancarearesediulsocietatea.
Pe baza principiilor legislative i interpretative amintite, se poate deci, sublinia faptul c multe

10
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/94673012D3324D64BDB7C809650E529A/0/Vademecumdistaccocomunitario.pdf.

34
aspecte importante ale raportului de munc sunt reglementate de legislaia italian, rmnnd totui
valabil aplicarea dreptului naional ales de ctre pri. n special, se aplic legea italian pentru aspecte
esenialealeraportuluidemunc,ipentrucelereferitoarelatabelelesalarialeprevzute,caredecurgdin
contractele colective naionale. ntradevr, cu toate c n Italia nu a fost implementat prevederea de
aplicare general a contractelor colective n sensul art. 39 din Const., totui, pe baza interpretrii juridice
comune,identificareaprinciiilorproporionalitiiiechitiiremuneraiei,prevzutedeart.36dinConst.,
se realizeaz pe baza normelor salariale coninute n contractele colective naionale. Prin urmare, n ara
noastr se implementeaz pe cale juridic situaia prevzut de Directiv referitor la aplicarea general a
contractelor colective, doar n ceea ce privete normele salariale coninute n contractele colective de
munc naionale, i normele salariale coninute n contractele de munc teritoriale (a se vedea i
prevederea art. 3.8 din Directiv). Firete, situaia este diferit n ceea ce privete normele salariale
coninute n contractele colective ncheiate la nivel de ntreprindere, care pot fi aplicate doar n cadrul
ntreprinderiicareancheiatcontractul.
MinisterulMuncii,ninterpelareanr.33/2010,sapronunatdejaireferitorlametodadecalcula
salariului stabilit prin contractele colective naionale pe baza creia se efectueaz comparaia cu salariile
lucrtorilor detaai n Italia. Astfel, sa stabilit principiul conform cruia comparaia dintre salariul
lucrtorului detaat i nivelul salarial minim prevzut de contractele colective de munc trebuie s fie
efectuat pe baza valorii brute a salariului. Interpelarea face deci apel, la rndul ei, la o prevedere a
Directiveicenuafosttranspusexplicitnlegislaianaionaldeimplementare,maialesnceeaceprivete
faptul c o eventual remuneraie suplimentar, identificat drept alocaie de transfer sau de detaare,
trebuie s fie calculat n cadrul salariului minim pe baza cruia se efectueaz comparaia cu sumele
minimestabilitentabelelecontractelorcolectivedemunc(
11
).
O alt important problem practic n materie de reglementare a detarii comunitare este cea
legat de modalitatea concret de organizare a contractelor comerciale pe baza crora are loc efectiv

11
Estevorbadeprevederileart.3.7alDirectivei96/71/CE,Alocaiilespecificedetariisuntconsiderateparteasalariuluiminim,
nmsurancarenusuntvrsatecutitluderambursareacheltuielilorsuportateefectivpentrudetaare,cumarficheltuielilede
transport,cazareimas.

35
detaarea, deci de aplicabilitatea legislaiei italiene i n cazul contractelor comerciale ce stau la baza
detariicomunitare.Problemasepunencazul unoraspectereglementate delegislaianaionalnmod
diferitfadelegislaiacomunitar;efectiv,eapoatedecisaparcuprivirelaprevederilenaionalecare
stabilesc, n domeniul raporturilor de munc, principiile de baz ale legitimitii subcontractelor (art. 29,
alin. 1 din DL nr. 276/2003) i a acordului comercial de detaare a lucrtorilor (art. 30, alin. 1 din DL nr.
276/2003).
O contribuie la soluionarea problemei armonizrii dintre cele dou legislaii, cea naional i cea
comunitar, este dat probabil de Regulamentul Roma I, mai ales referitor la necesitatea reglementrii
internaionale a prevederilor de aplicare (art. 9 al Regulamentului nr. 593/2008). ntradevr, prevederile
legislaiei rii n care se execut contractul, deci legea italian, se aplic, cu toate c rmn valabile
dispoziiile prevzute n contractul internaional pe baza legislaiei naionale alese de ctre pri, n cazul
unor prevederi imperative a cror respectare este considerat esenial () indiferent de legislaia
aplicabilcontractului.
Trebuie, desigur, s inem cont de faptul c normele de aplicare necesar nu mpiedic
reglementarea contractului pe baza legislaiei strine (spre deosebire de normele de ordine public
internaional, care mpiedic aplicarea legislaiei strine), ci mai degrab impun contractului reglementat
delegeastrinaplicareanormelordedreptinterninderogarealegiicontractului.
Din acest punct de vedere, ar putea fi probabil ncadrate printre normele de aplicare necesar
anumite norme eseniale n reglementarea externalizrilor productive, n domeniul crora detaarea
comunitar reprezint un fenomen foarte semnificativ. Ne referim, n special, la art. 29, alin. 1, din DL nr.
276/2003, care stabilete criteriile de legitimitate ale subcontractului (organizarea mijloacelor necesare i
riscul de ntreprindere fiind atribuite contractantului) pentru a deosebi subcontractul de punerea la
dispoziie a forei de munc. Acelai lucru se poate spune despre art. 30 din DL nr. 276/2003, care
reglementeaz detaarea pe plan intern, stabilind c durata temporar limitat i interesul angajatorului
caredetaeazsuntcriteriiledelegitimitatealecategorieidetarii.

36
Distinciatipologicdintremuncautonomex.art.2222dinCodulcivilimuncsubordonatex.
art. 2094 din Codul civil se situeaz, n schimb, la un nivel diferit fa de normele de aplicare necesar,
deoarece aplicabilitatea acesteia n situaii de detaare comunitar este operaional nu numai i nu att
pe baza prevederilor art. 9 din Regulamentul Roma I, ct mai ales, pe baza unei prevederi specifice a
Directivei 96/71/CE, care stabilite n art. 2.2 c noiunea de lucrtor este cea care se aplic n legislaia
statuluimembrupeteritoriulcruiaestedetaatlucrtorul.nacestsens,deci,calificativulstabilitdectre
pri prin contract, unui lucrtor comunitar drept lucrtor autonom i nu subordonat, trebuie s respecte
principiulnedisponibilitiicalificativuluincontracte,acestanefiindsupusnicilibereideciziiaprilor,nici
reglementrii autonome prin lege (principiul este stabilit de Curtea Constituional, nr. 121/1993), i deci
nici legislaiei strine care eventual a fost aleas de pri prin contract. n esen, deci, societatea
comunitar nu va putea susine neaplicabilitatea Directivei 96/71/CE n materie de detaare comunitar,
argumentnd c Directiva nu se aplic lucrtorilor autonomi, ci numai lucrtorilor subordonai, n cazul n
careseconstatcraportuldemuncindicatdectreprisaurecunoscutdelegeastrindreptautonom
nuestecuadevratinmodautenticautonom,ncadrndusedefaptncategoriademuncsubordonat,
nsensulart.2094alCoduluicivil.
Din acest punct de vedere, referitor la prevederile naionale aplicabile contractelor comerciale
transnaionale, n mod special, n sectorul transporturi, o problem foarte important este cea legat de
reglementarea relaiei dintre contractul de transport i un eventual subcontract, denumit de subvenie,
n special n cazul aplicabilitii rspunderii solidare ex art. 29, alin. 2, din DL nr. 276/2003. ntradevr, n
cazul ncredinrii unui serviciu de transport de ctre un operator naional, unei societi de transport
stabilitentrunstatcomunitardiferitdeItaliaseaplicDirectiva96/71/CEiDLnr.72/2000,ccisituaiase
ncadreaznamplagamprevzutdeart.1dinDirectiv.
Cu toate acestea, n cazul sectorului transporturi posibilitatea de aplicare a regimului rspunderii
solidare n sensul art. 3, cit. (sau al art. 29, alin. 2, din DL nr. 276/2003) nu pare deloc univoc, pe baza
argumentriiadlitteramconformcreiarspundereasolidarsereferdoarncazdesubcontract,ntimp

37
ce contractul de transport ar fi un tip de negociere care dispune de o reglementare proprie, care nu
prevede rspunderea solidar a mandatarului n ceea ce privete obligaiile operatorului de transport.
Aceastconcluzieesteceageneralacceptatndoctrinijurispruden(
12
).
naceastsituaiesepoatenspropuneisoluiaopus,acceptndipotezaaplicriiregimuluilegal
alrspunderiisolidareindomeniulcontractelor detransport. Argumentelenfavoarea acestei poziiise
pot baza pe dou observaii: prima, de natur substanial/sistematic, ine de natura contractului de
transport, care ar fi o prestare de tip de a face efectuat de ctre o ntreprindere (operatorul) pentru o
alt ntreprindere (mandatarul). Obligaiile de tip de a face se ncadreaz n categoriile prevzute de
subcontract(carereprezint,ilanivelulsistemuluidencadrarenCodulcivil,modelulacesteitipologiide
contract), n care transportul se caracterizeaz n principal prin obiectul prestrii (transportul), nu prin
naturasa.Seprecizeazcncazulcontractelordetransportidesubvenie,arelocoschemdetransfer
alrisculuidentreprinderedelaoperatoruldetransportmaisoliddinpunctdevedereeconomicctrecel
care este mai fragil pe pia. Acest aspect, care din punct de vedere obiectiv se ncadreaz n
reglementrile referitoare la rspunderea solidar analizat, ar putea deci s justifice, esenial, aplicarea
regimului rspunderii sociale prevzute de art. 29, alin. 2, din DL nr. 276/2003 i n cazul contractelor de
transport(dupcumadecisTribunaluldinBolzano,13mai2011).
Pe baza observaiilor propuse mai sus, ipoteza extinderii la sectorul transporturi a regimului
rspunderii solidare prevzut n caz de subcontract pare ns, n situaia actual, incert, prezentnd o
soluie care nu este nc univoc. Prin urmare, n cazul transportului realizarea ipotezei de al supune pe
mandatarul italian unei eventuale msuri de avertizare preventiv referitoare la obligaiile sale privind
contribuiile salariale pe care operatorul (sau subcontractantul) le are fa de proprii prestatori, conform
schemeiacceptateninterpelareanr.33/2010,nupareafincnacestmomentcutotulsigur.
Un regim al rspunderii sociale care sl implice pe mandatarul naional ar putea gsi, pe de alt

12
Pentru a completa datele referitoare la diferitele argumentaii posibile pe aceast tem, indicm o jurispruden care a rmas
destuldeizolatCurteadeApeldelaTorino,5iulie1991careconsidercatuncicndosocietateseangajeazsefectueze
prestaiincontinuareaunorserviciidetransportdemrfuri,prinpropriaorganizareipepropriulrisc,negsimnfaanuaunei
pluraliti de servicii de transport, ci a unui contract a crui tipologie oscileaz ntre cea de subcontract i cea de punere la
dispoziieaforeidemunc.

38
parte,oaplicaremaisigurncazulunuicontractdeserviciidelogistic.Acestaesteuncontractatipic,ale
crui reguli aplicabile se regsesc printre cele prevzute de subcontracte sau de contractele de punere la
dispoziieaforeidemuncexart.1559dinCodulcivil).Astfel,dacserviciiledelogisticsuntconsiderate
nu doar simple elemente accesorii ale transportului sau ale expedierii, ci operaiuni complexe, care nu se
limiteaz la simple aciuni de depozitare, ci se desfoar prin mai multe aciuni de ambalare, adunare a
formularelordecomand,transfer,gestionareastocriimrfii,depozitare,livrarectrediferiidestinatari,
atunci ele devin o prestare complex de servicii de logistic, i n acest caz mandatarul i operatorul care
presteazserviciilencauzpotfisupuireglementrilorprevzutepentrusubcontracte,inclusivregimului
rspunderiisolidare.
n sfrit, considerm c, dat fiind c Directiva 96/71/CE (i, n Italia, DL nr. 72/2000) este n mod
siguraplicabilntoatecazuriledepunereladispoziietransnaionalaforeidemunc(art.1,alin.3,din
Directiv), n cazul lucrtorilor pui la dispoziie se aplic, pe lng toate proteciile minime prevzute de
nucleul dur al Directivei, i principiul egalitii de tratament economic i legislativ ntre lucrtorii pui la
dispoziieilucrtoriiangajaincadrulntreprinderiiutilizatoare(art.23,alin.1,dinDLnr.276/2003),ide
asemenea,principiulrspunderiisolidarentrecelcarepuneladispoziielucrtoriiiutilizatorul,nceeace
privetetratamentulsalariallacarearedreptullucrtorul(art.23,alin.3,dinDLnr.276/2003).
I.3.2.Interpelareanr.33din12octombrie2010
n materie de detaare comunitar, Ministerul Muncii a promulgat interpelarea nr. 33/2010, prin
careseoferanumiteprecizrioperaionaleimportantepentruaplicareaconcretaDirectivei96/71/CE.
ntradevr, n interpelarea n cauz, care constituie un rspuns la o problem ridicat de
Confederaia transporturilor, expedierilor i logisticii, Ministerul Muncii a susinut aplicabilitatea n Italia a
principiuluiegalitiinceeaceprivete,salariulminim(art.3,alin.1,lit.cdinDirectiva96/71/CE),conform
valorilor stabilite prin tabelele salariale ale contractelor de munc naionale. Acestea au, ntradevr, o
aplicabilitate general n Italia, pe baza interpretrii juridice i constante a principiului proporionalitii
retribuiei,ntemeiulart.36alConstituiei.

39
n plus, Ministerul Muncii precizeaz c comparaia ntre salariul efectiv perceput de lucrtorul
detaatnItaliatrebuiesfieefectuatlavaloarealorbrut,fradeducevreocontribuiesauimpozit,
conformdefiniieidevenitproveninddinmuncsubordonatvalabildinpunctdevederefiscal.
Semaiprecizeazcsumapebazacreiasecalculeazcontribuiiledeasigurrisocialeimedicale
nuseregsetenindicaiileDirectivei,inensdereglementareacomunitarreferitoarenmodspecificla
stabilirearegimuluidecontribuiisocialeaplicabil(art.12dinRegulamentulnr.883/2004).
nsfrit,interpelarean cauzprecizeazc,ncazuln carecu ocaziaunei inspeciisarconstata
faptul c un lucrtor detaat n sensul Directivei 96/71/CE primete efectiv o retribuie inferioar fa de
cea stabilit n Italia prin contractele de munc naionale, inspectorul de munc poate aplica msura de
avertizare preventiv n sensul art. 12 din DL nr. 124/2004, care va fi notificat angajatorului (comunitar)
careacomisinfraciuneai,ncazulprevzutdeart.3,alin.3,dinDLnr.72/2000ideart.29,alin.2,dinDL
nr.276/2003isocietiimandatarencalitatedeobligatsolidar.

40
CapitolulI.4.ROMNIA:cadrullegislativnaional

I.4.1.Reglementriprivindrelaiiledemuncisecuritateaisntateanmunc
I.4.1.1.Detaareasalariailorncadrulprestriideserviciitransnaionale
Reglementarealanivelnaionaladetariisalariailorncadrulprestriideserviciitransnaionale,a
devenit necesar n momentul aderrii Romniei la Uniunea European, ca element component al acquis
uluicomunitar.
Normelelegalecomunitareinaionaletrebuiesasigurendeplinireaunuiobiectivfundamentalal
UE, respectiv eliminarea ntre statele membre, a obstacolelor n calea liberei circulaii a persoanelor i a
serviciilor. Promovarea prestrii de servicii la nivel transnaional necesit condiii de concuren loial
pentru ntreprinderile prestatoare n raport cu cele autohtone i msuri care s garanteze respectarea
drepturilorlucrtoriloracrorfordemuncesteutilizatnstatulgazd.
n lipsa unor asemenea reglementri speciale, ar fi aplicabile prevederile Regulamentului (CE) nr.
593 din 17 iunie 2008, privind legea aplicabil obligaiilor contractuale (Roma I), care stabilesc c legea
aplicabilraporturilordemuncesteceaaleasdeprisau,nlipsauneinelegeri,ceadinstatulunden
modobinuitlucrtorulidesfoaractivitatea.
n acest context, este adoptat Legea nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaarea salariailor n
cadrulprestriideserviciitransnaionale,careaintratnvigoarela1ianuarie2007,dataaderriiRomniei
la UE. Legea transpune Directiva Parlamentului European i a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996
privinddetaarealucrtorilorncadrulprestriideservicii.
CrorangajatoriliseaplicLegeanr.344/2006?
Actul normativ se aplic ntreprinderilor stabilite ntrun stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaiului Economic European (SEE), care, n cadrul prestrii de servicii transnaionale, detaeaz pe

41
teritoriul Romniei salariai cu care au stabilite raporturi de munc. Este vorba de angajatori cu sediul n
Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Ceh, Danemarca, Estonia, Finlanda, Frana, Germania, Grecia,
Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, rile de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia,
Slovenia,Spania,Suedia,RegatulUnitalMariiBritanii,dariIslanda,LiechtensteinsauNorvegia.
Cecategoriidelucrtorisuntvizai?
Legeanr.344/2006seaplicsalariailor,aacumestedefinitaceastnoiunedeart.10dinLegea
nr.53/2003Codulmuncii(R):persoanafiziccarencheieuncontractindividualdemunccuunangajator
(contractul individual de munc este contractul n temeiul cruia o persoan fizic, denumit salariat, se
obligsprestezemuncapentruisubautoritateaunuiangajator,persoanfizicsaujuridic,nschimbul
unei remuneraii denumite salariu). Aceast definiie a salariatului se aplic indiferent de modul n care
estedefinitraportuldemuncalpersoaneidetaate,nstatulncareestestabilitntreprinderea.
Observm c legea romn nu utilizeaz termenul de lucrtor (definit n plan intern de Legea nr.
319/2006asecuritiiisntiinmunc)aacumofaceDirectiva96/71/CE,limitndaplicabilitateadoar
la salariai. Aceast abordare exclude de la aplicabilitatea Legii nr. 344/2006 funcionarii publici, membrii
cooperatori i alte categorii de persoane care presteaz munc subordonat n baza altor relaii
contractualedectcontractulindividualdemunc.
Salariatuldetaat,esteacelacarenmodnormallucreazntrunaltstatdectRomnia,darpentru
operioaddetimplimitatidesfoaractivitateapeteritoriulriinoastre.Termenuldetaatutilizat
n domeniul prestrilor de servicii transnaionale, nu este ntotdeauna similar cu situaia detarii
reglementat de actul normativ, care reglementeaz n mod organic raporturile de munc n Romnia,
Legeanr.53/2003Codulmuncii(R).
ConformCoduluimuncii,detaareaesteactulprincaresedispuneschimbareatemporaralocului
demunc,dindispoziiaunilateralaangajatorului,launaltangajator,nscopulexecutriiunorlucrrin
interesul acestuia din urm. Contractul individual de munc cu angajatorul care detaeaz este suspendat
dininiiativaangajatoruluipentruperioadarespectiv.

42
Detaareatransnaionalpoatembrcaurmtoareleforme:
desfurarea de ctre un salariat a unor activiti pentru o perioad de timp limitat pe teritoriul
Romniei, n numele ntreprinderii strine i sub coordonarea acesteia, n cadrul unui contract
ncheiatntrentreprindereacarefacedetaareaibeneficiarulprestriideserviciicareidesfoar
activitatea n Romnia, dac exist un raport de munc, pe perioada detarii, ntre salariat i
ntreprinderea care face detaarea (situaia delegrii reglementat de art. 43 i 44 din Legea nr.
53/2003Codulmuncii(R));
desfurarea de ctre un salariat a unor activiti pentru o perioad de timp limitat pe teritoriul
Romniei,laounitatesituatpeteritoriulRomnieisaulaontreprinderecareaparineunuigrupde
ntreprinderi, situat pe teritoriul Romniei, dac exist un raport de munc, pe perioada detarii,
ntresalariatintreprindereacarefacedetaarea(situaiadelegriireglementatdeart.43i44sau
situaiadetariireglementatdeart.4547dinLegeanr.53/2003Codulmuncii(R));
aceast form se poate concretiza prin 2 situaii practice, difereniate pe baza prevederilor Codului
muncii:
primasituaieestecaracteristicdelegrii,n care deiangajatul ivadesfuraactivitatean
cadrulsubsidiareidinRomniaaorganizaieideorigine,integrndusentroanumitmsurn
colectivul romn i relaiile funcionale din ntreprinderea gazd, va fi n continuare ntro
strns legtur cu angajatorul de origine, de la care va primi dispoziii i cruia i va raporta,
totdelaacestaurmndsprimeascisalariul,mpreuncucelelaltebeneficiidecurgnddin
raportuldemunc;acestcazsencadreazperfectnprevederileLegiinr.344/2006,urmnds
fieaplicabiledoarcondiiiledemunccarealctuiescnucleuldurcorespunztoarelegislaiei
icontractelorcolectivedemuncdinRomnia;
a doua situaie este specific detarii, aa cum este reglementat n Codul muncii, n care
pentru o perioad determinat contractul de munc cu angajatorul de origine se suspend,
salariatul detaat integrnduse total n organizaia gazd unde se manifest autoritatea i

43
subordonarea local; munca este prestat n beneficiul angajatorului gazd care pltete
salariulcorespunztor,chiardacnivelulacestuiaestecelstabilitlanceputuldetariidefirma
de origine; practic legtura care se menine cu angajatorul de origine se manifest doar prin
obligaia solidar a acestuia de plat a drepturilor salariale i obligaia relurii contractului de
munc(ncetareasuspendrii)laexpirareatermenuluidetarii;interaciuneaparticularitilor
celor dou sisteme juridice naionale n materia detarii, poate crea conflicte de aplicare
insuficient clarificate la acest moment; n aceast situaie, raportndune n mod direct la
modalitatea concret n care se deruleaz raportul de munc pe teritoriul Romniei, este
posibil aplicarea integral a legislaiei romne i nu doar a elementelor care alctuiesc
nucleuldur.
desfurarea de ctre un salariat temporar a unor activiti pentru o perioad de timp limitat pe
teritoriul Romniei, pus la dispoziie de ctre un agent de munc temporar sau agenie de plasare
(aa cum este reglementat aceast activitate n ara de origine), la o ntreprindere utilizatoare
stabilitsaucareidesfoaractivitateapeteritoriulRomniei,dacexistunraportdemunc,pe
perioada detarii, ntre salariat i ntreprinderea de munc temporar sau agenia de plasare
(situaiamunciiprinagentdemunctemporar,reglementatdeart.88102dinLegeanr.53/2003
Codul muncii (R), privind condiiile punerii la dispoziie, activitatea salariatului temporar i
raporturileacestuiacuutilizatorul).
Suntexceptai:
personalulnavigantalntreprinderilordinmarinacomercial,pentrutoateaspectelereglementate
deLegeanr.344/2006;
salariaii calificai i/sau specializai ai ntreprinderii furnizoare, dac durata detarii este de cel
mult 8 zile, pentru lucrri de montaj iniial i/sau de prima instalare a unui bun, care fac parte
integrantdintruncontractdefurnizaredebunuriisuntnecesarepentrupunereanfunciunea
bunuluifurnizat,doarpentruprevederilereferitoareladurataminimaconcediiloranualepltite

44
isalariulminim,inclusivcompensareasauplatamunciisuplimentare(excepianuestevalabili
pentru activitile din domeniul construciilor, care vizeaz construirea, repararea, ntreinerea,
modificareasaudemolareacldirilor).
Caresuntcondiiiledemuncaplicabileacestorsalariai?
Indiferent de legea aplicabil raportului de munc, salariatul detaat n Romnia va beneficia de
condiiile de munc stabilite prin legea romn i/sau prin contractul colectiv de munc aplicabil
(elementelecarealctuiescnucleuldur),cuprivirela:
duratamaximatimpuluidemuncidurataminimarepausuluiperiodic;
durataminimaconcediiloranualepltite;
salariulminim,inclusivcompensareasauplatamunciisuplimentare;
o noiunea de salariu minim este cea prevzut de lege i/sau de contractul colectiv de
muncaplicabil;
o indemnizaiilespecificedetariisuntconsiderateparteasalariuluiminim,nmsuran
carenusuntacordatesalariatuluipentruacoperireacheltuielilorgeneratededetaare,
precumceledetransport,cazareimas;
condiiiledepunereladispoziieasalariailor,nspecialdectreageniidemunctemporar;
securitateaisntateanmunc(Legeanr.319/2006asecuritiiisntiinmunc);
msurile de protecie aplicabile condiiilor de munc pentru femeile nsrcinate sau pentru cele
care au nscut recent, precum i pentru copii i tineri (OUG nr. 96/2003 privind protecia
maternitiilalocuriledemunciHGnr.600/2007privindproteciatinerilorlaloculdemunc);
egalitatea de tratament dintre brbai i femei, precum i alte dispoziii n materie de
nediscriminare (Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament ntre femei i
brbai (R) i OG nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare
(R)).

45
Anterior intrrii n vigoare a Legii nr. 62/2011 Legea dialogului social, Legea nr. 344/2006 se
referealacontractulcolectivdemunclanivelnaionalicontractulcolectivdemunclanivelderamur.
n condiiile n care aceste categorii de convenii colective nu mai sunt prevzute de legea care
reglementeaznegocierilecolectivedemunc,contractulcolectivdemuncncheiatlanivelsectorialeste
singurul care poate avea aplicabilitate general. Contractele colective de munc ncheiate la nivelul
sectoarelor de activitate, pot fi obligatorii la nivelul tuturor angajatorilor din sectorul respectiv, prin Ordin
alministruluimuncii,familieiiprotecieisociale.
Existsituaiincaredrepturiledecarebeneficiazsalariaii,nstatulncareidesfoarnmod
obinuitactivitatea,suntlaunnivelsuperiorcelorprevzutedelegearomn.Unsalariuminimmaimare,
oduratmaimareaconcediuluideodihnpltit,oduratmaimareaperioadelorderepaus,sauodurat
maimicatimpuluidemunc,potfistabilitedelegislaiasaucontractelecolectivedemuncaplicabilen
statulrespectiv.nacestesituaii,dispoziiileLegiinr.344/2006nulimiteazaplicareacondiiilordemunc
mai favorabile pentru salariaii detaai n Romnia i nici nu pot constitui o justificare pentru diminuarea
unordrepturialesalariailor.
Careesteautoritateacompetent?
Inspecia Muncii, prin inspectorii de munc din cadrul inspectoratelor teritoriale de munc, este
autoritatea public care verific aplicarea prevederilor prezentei legi, n vederea respectrii drepturilor
salariailordetaaipeteritoriulRomnieincadrulprestriideserviciitransnaionale.
ntreprinderea stabilit ntrun stat membru al UE sau al SEE, care detaeaz salariai pentru
prestarea de servicii n Romnia se supune controlului inspectorilor de munc, urmnd s rspund
administrativ, contravenional i penal pentru nclcarea prevederilor legale care stabilesc condiiile de
muncreglementatedelegearomn.ncazulncareconsidercleaufostnclcatedrepturilecuprivire
la condiiile de munc, salariaii detaai i/sau reprezentanii acestora se pot adresa inspectoratelor
teritorialedemunciInspecieiMuncii.
ncadrulmecanismuluidecooperarestabilitdeDirectiva96/71/CE,InspeciaMunciindeplinetei

46
roluldebiroudelegtur,careefectueazschimbuldeinformaiicuorganismeledeinspecieamunciidin
statelemembrealeUEsaualSEE,precumicuComisiaEuropean.
I.4.1.2. Procedura specific privind detaarea salariailor n cadrul prestrii de servicii
transnaionale
Hotrrea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaarea
salariailorncadrulprestriideserviciitransnaionalepeteritoriulRomnieiesteactulnormativprincare
suntstabiliteobligaiileiresponsabilitile,attnsarcinantreprinderiistabilitentrunstatmembrualUE
saualSEEcaredetaeaz,ctiabeneficiaruluiprestriideserviciidinRomnia.
CaresuntobligaiilentreprinderiicarepresteazserviciinRomnia?
ntreprinderea stabilit ntrun stat membru al UE sau al SEE care detaeaz salariai pentru
prestareadeserviciinRomnia,ncondiiileLegiinr.344/2006,areurmtoareleobligaii:
s aib un reprezentant legal n Romnia sau s desemneze unul dintre salariaii detaai n
Romnia ca persoan de legtur cu organele de control, care va avea n raport cu acestea toate
obligaiilestabilitepentrureprezentantullegal;
s transmit o comunicare scris privind detaarea salariailor, n limba romn, inspectoratului
teritorialdemuncnacruirazurmeazssedesfoareactivitatea,cuminimum5zileanterior
nceperii activitii salariailor detaai pe teritoriul Romniei, dar nu mai trziu de prima zi de
activitate (comunicarea se face pe baza unui formular care cuprinde datele de identificare ale
ntreprinderii din UE sau SEE i ale beneficiarului din Romnia, identitatea i datele de contact ale
reprezentantului n Romnia a ntreprinderii care detaeaz, datele de identitate ale salariailor
detaai,scopuliperioadadetarii):
o copie a comunicrii se transmite i beneficiarului prestrii de servicii, la aceeai dat la care a
fosttransmisinspectoratuluiteritorialdemunc;
orice modificare a elementelor cuprinse n comunicarea iniial se vor transmite inspectoratului

47
teritorialdemuncnacruirazurmeazssedesfoareactivitatea,ntermende5ziledela
dataproduceriiacesteia;
dacntreprindereadetaeazunsalariatstrincareesteceteanalunuistatnonmembrualUE
sau al SEE, aceasta va completa o declaraie suplimentar, potrivit creia salariatul respectiv
ndeplinetecondiiilelegaledemuncdinstatulmembrualUEsaualSEEncarentreprinderea
strinestestabilit.
reprezentantul legal n Romnia are obligaia de a deine documentele necesare realizrii
controluluiprivindrespectareacondiiilordemuncstabilitenbazareglementrilorromneidea
lepuneladispoziiainspectorilordemunc,lasolicitareaacestora,oridecteoriestenecesar;
reprezentantullegalnRomniaareobligaiadeadeineideapuneladispoziiainspectorilorde
munc, la cerere, contractul ncheiat n form scris pentru prestarea de servicii, ntre
ntreprindereacarefacedetaareaibeneficiarulprestriideserviciicareidesfoaractivitatea
nRomnia(primaformdedetaare,prevzutdeart.4lit.adinLegeanr.344/2006);
dei HG nr. 104/2007 nu impune o obligaie n acest sens, este recomandabil ca reprezentantul
legalnRomniasdein:
o documentelecareatestdetaareacetenilorstrinipeteritoriulRomniei,ncheiate
ntre ntreprinderea strin care detaeaz salariaii i unitatea/ntreprinderea la care
vorlucraacetia,situatpeteritoriulRomniei,carevorconineinclusivlistanominal
asalariailordetaai(adouaformdedetaare,prevzutdeart.4lit.bdinLegeanr.
344/2006);sau
o contractul de punere la dispoziie ncheiat n form scris ntre ntreprinderea de
munc temporar sau agenia strin de plasare i ntreprinderea utilizatoare a
salariatului strin situat pe teritoriul Romniei (a treia form de detaare, prevzut
deart.4lit.cdinLegeanr.344/2006).

48
CaresuntobligaiilebeneficiaruluiprestrilordeserviciidinRomnia?
Beneficiarul din Romnia al prestrilor de servicii realizate de ntreprinderea stabilit ntrun stat
membrualUEsaualSEE,caredetaeazsalariainacestscopncondiiileLegiinr.344/2006,areobligaia
deadeineideapuneladispoziiainspectorilordemunc,lacerereunuldindocumentele(sausetulde
documente):
contractul ncheiat n form scris pentru prestarea de servicii, cu ntreprinderea dintrun stat
membru al UE sau al SEE care face detaarea salariailor (prima form de detaare, prevzut
deart.4lit.adinLegeanr.344/2006);
documentele care atest detaarea cetenilor strini pe teritoriul Romniei, ncheiate cu
ntreprinderea strin care detaeaz salariaii, care vor conine inclusiv lista nominal a
salariailor detaai (a doua form de detaare, prevzut de art. 4 lit. b din Legea nr.
344/2006);
contractul de punere la dispoziie ncheiat n form scris cu ntreprinderea de munc
temporar sau agenia strin de plasare (a treia form de detaare, prevzut de art. 4 lit. c
dinLegeanr.344/2006).
I.4.1.3.Registrulgeneraldeevidenasalariailor
Evidenamunciiprestatenbazaunuicontractindividualdemunc,serealizeaznbazaregistrului
generaldeevidenasalariailor.Registrulareformelectroniciestegestionatcuajutoruluneiaplicaii
informatice puse la dispoziia angajatorilor de Inspecia Muncii, sau cu aplicaiile proprii care respect
specificaiile tehnice stabilite. Datele din registru se transmit de ctre angajator, prin intermediul
inspectoratelor teritoriale de munc sau direct prin mijloace electronice (online sau pot electronic pe
bazasemnturiielectronice),ntrobazdedatecentralgestionatdeInspeciaMuncii.
ncepndcu1august2011,odatcuintrareanvigoareaHGnr.500/2011privindregistrulgeneral
deevidenasalariailor,evidenaelectronicacontractelorindividualedemuncconineiperioadelede
detaareasalariailor,consemnareaacestorafiindfcutexclusivdeangajatorulcaredetaeaz.

49
Astfel, n cazul salariailor detaai de angajatori romni, n cadrul prestrilor de servicii
transnaionale, ntrun alt stat al UE sau al SEE, aceste perioade vor fi menionate n registrul general de
evidenasalariailor.PentrusituaiilencareontreprinderestabilitntrunstatmembrualUEsaualSEE,
detaeaz salariai pentru prestarea de servicii n Romnia, n condiiile Legii nr. 344/2006, nu exist
obligaiacompletriiitransmiteriidatelorsalariailordetaainregistrulgeneraldeevidenasalariailor.
Evidena muncii pentru aceast categorie de lucrtori se realizeaz pe baza datelor comunicate, n cadrul
proceduriistabilitedeHGnr.104/2007.
I.4.1.4.Securitateaisntateanmuncasalariailordetaai
Gestionarea riscurilor legate de sntatea i securitatea n munc pentru conductorii auto din
sectorultransportuluirutier,poatefiproblematicdeoareceacetialucreazncondiiideizolare,departe
decas,fiindnevoiisnfruntepericolentrafic,pelngmultealteriscuridificildecontrolat.
Munca n sectorul transporturi rutiere presupune un nivel ridicat de abiliti i competene
profesionale. n afar de conducerea autovehiculului n condiii regulamentare, conductorii auto
organizeaz i coordoneaz operaiunile de ncrcaredescrcare, remediaz problemele tehnice, trebuind
s posede anumite competene lingvistice, s cunoasc fiele de securitate ale mrfurilor periculoase
transportateisfieinstruiipentruaacionancazulunuievenimentrutier.
Riscurileprofesionalentransportulrutier
Transportulrutieresteunuldintrecelemaipericuloasesectoare,statisticileprivindaccidenteledin
baza de date CARE indicnd faptul c, la nivelul Europei, aproximativ 10.000 de persoane i pierd anual
viaa n urma unor accidente rutiere. Aceste cifre includ, n medie, 1.300 de oferi de autobuze, autocare,
vehiculegreledemrfuriiautocamioane.
Principalii factori de risc la care sunt expui conductorii auto sunt: vibraiile, poziiile statice
ndelungate,zgomotul,risculdeinhalaredevaporiigazearse(sistemedeeapamentdefecte,alimentarea
cu combustibil), mrfurile periculoase, condiiile meteorologice extreme, oboseala, agresivitatea rutier a

50
celorlaliparticipanilatrafic,riscuripsihosociale(stresulcauzatderespectareatermenelorcontractelorde
transport, securitatea mrfurilor transportate, a autovehiculului, a controalelor autoritilor competente),
problemelefamiliale,irutina.
Obligaiileangajatorului,caredecurgdinlegislaiaprivindsecuritateaisntateanmunc
Angajatorulareobligaiadeaasigurasecuritateaisntatealucrtorilorntoateaspectelelegate
de munc, conform art. 6, alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc, prin luarea
msurilornecesarepentru:
securitateaiproteciasntiilucrtorilor;
prevenireariscurilorprofesionale;
informareaiinstruirealucrtorilor;
asigurareacadruluiorganizatoriciamijloacelornecesaresecuritiiisntiinmunc.
Msurile privind securitatea, sntatea i igiena n munc nu trebuie s comporte n nicio situaie
obligaii financiare pentru lucrtori. Angajatorul are obligaia s ia msurile necesare pentru acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor i s stabileasc legturile necesare cu
serviciile specializate, ndeosebi n ceea ce privete primul ajutor, serviciul medical de urgen, salvare i
pompieri.
Angajatorul este obligat s informeze, ct mai curnd posibil, toi lucrtorii care sunt sau pot fi
expui unui pericol grav i iminent, despre riscurile implicate, precum i despre msurile luate, ori care
trebuie s fie luate, pentru protecia lor; s ia msuri i s furnizeze instruciuni pentru a da lucrtorilor
posibilitatea s opreasc lucrul i/sau s prseasc imediat locul de munc i s se ndrepte spre o zon
sigur, n caz de pericol grav i iminent; s nu impun lucrtorilor reluarea lucrului n situaia n care nc
existunpericolgraviiminent,nafaracazurilorexcepionaleipentrumotivejustificate.
Lucrtorii care, n cazul unui pericol grav i iminent, prsesc locul de munc i/sau o zon
periculoasnutrebuiesfieprejudiciaiitrebuiesfieprotejaimpotrivaoricrorconsecinenegativei

51
nejustificatepentruacetia.
Obligaiilelucrtorilor,caredecurgdinlegislaiaprivindsecuritateaisntateanmunc
Fiecare lucrtor trebuie s i desfoare activitatea, n conformitate cu pregtirea i instruirea sa,
precum i cu instruciunile primite din partea angajatorului, astfel nct s nu expun la pericol de
accidentaresaumbolnvireprofesionalattpropriapersoan,ctialtepersoanecarepotfiafectatede
aciunilesauomisiunilesalentimpulprocesuluidemunc.nmoddeosebit,nscopulrealizriiobiectivelor
demaisus,lucrtoriiauurmtoareleobligaiiprincipale:
s utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, dispozitivele de securitate, substanele
periculoase,echipamenteledetransport,altemijloacedeproducieiechipamentulindividual
deprotecieacordat;
scomuniceimediatangajatoruluioricesituaiedemuncdesprecareaumotiventemeiates
oconsidereunpericolpentrusecuritateaisntatealucrtorilor,precumioricedeficiena
sistemelordeproteciesauaccidentelesuferitedepropriapersoan;
s i nsueasc i s respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i sntii n
muncimsuriledeaplicareaacestora.
Aceste obligaii prevzute n legislaia romn se aplic, dup caz, i celorlali participani la
procesuldemunc,potrivitactivitilorpecareacetialedesfoar.
Evenimentelerutiere
Evenimentul este accidentul care a antrenat decesul sau vtmri ale organismului, produs n
timpulprocesuluidemuncorinndeplinireandatoririlordeserviciu,situaiadepersoandatdisprut
sau accidentul de traseu ori de circulaie, n condiiile n care au fost implicate persoane angajate,
incidentulpericulos,precumicazulsusceptibildeboalprofesionalsaulegatdeprofesiune.
Procedura care trebuie derulat n cazul unui eveniment rutier petrecut pe teritoriul Romniei,
precumiresponsabilitilencazulimplicrii,ntrunevenimentpetrecutntrunaltstat,aunuilucrtoral

52
unui angajator romn, este reglementat de HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
deaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006.
Orice eveniment va fi comunicat de ndat angajatorului, de ctre conductorul locului de munc,
sau de orice alt persoan care are cunotin despre producerea acestuia (conductorul auto sau alt
lucrtormobil).
Angajatorul are obligaia s comunice evenimentele inspectoratelor teritoriale de munc,
asigurtoruluiiorganelordeurmrirepenal,dacestecazul.Dacprintrevictimeleevenimentuluiseafl
ilucrtoriaialtorangajatori,evenimentulvaficomunicatiangajatoriloracestoradectreangajatorulla
caresaprodusevenimentul.
n cazul accidentelor de circulaie produse pe drumurile publice, n care printre victime sunt i
persoane aflate n ndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliie rutier competente vor trimite
inspectoratelor teritoriale de munc n termen de 5 zile de la data solicitrii, un exemplar al procesului
verbal de cercetare la faa locului. Dac accidentul sa soldat cu decesul victimelor, printre victime fiind i
persoane aflate n ndeplinirea unor ndatoriri de serviciu, serviciile poliiei rutiere vor comunica din oficiu
evenimentul,lainspectoratulteritorialdemuncdinjudeulperazacruiasaprodus.
Comunicareaevenimentelorprodusenafaragranielorrii,ncaresuntimplicailucrtoriaiunor
angajatoriromni,sefacenacelaimod,angajatorulavndobligaiadeacomunicaevenimentulimisiunii
diplomaticesauoficiuluiconsularromndinararespectiv.
Orice eveniment produs pe teritoriul altei ri n care sunt implicai lucrtori romni, detaai sau
pui la dispoziie de ctre angajatori romni la angajatori strini, respectiv utilizatori strini, pentru
efectuarea unor lucrri pe teritoriul altui stat, se comunic imediat de ctre angajatorul romn misiunii
diplomaticesauoficiuluiconsularromndinararespectiv.
Angajatorii romni care detaeaz ori pun la dispoziie lucrtori la angajatori strini, respectiv
utilizatori strini, au obligaia s includ n cuprinsul conveniilor internaionale i contractelor bilaterale
ncheiatecuparteneriistrini,clauzecuprivirelacomunicareaevenimentelor.

53
Orice eveniment produs pe teritoriul Romniei, n care sunt implicai ceteni strini aflai n
ndeplinirea atribuiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de munc pe raza
cruiaaavutloc,dectreangajatorsaudectreoricealtpersoancarearecunotindespreeveniment.
Inspectoratul teritorial de munc care a primit comunicarea va ntiina misiunea diplomatic sau
consulatulriidincareprovinepersoanaaccidentat,prinintermediulInspecieiMuncii.
Cercetarea evenimentelor este obligatorie i se efectueaz de ctre angajator, n cazul
evenimentelor care au produs incapacitate temporar de munc, de ctre inspectoratele teritoriale de
munc, n cazul evenimentelor care au produs invaliditate evident sau confirmat, deces, accidente
colective, incidente periculoase, n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de munc
lucrtorilor la angajatorii persoane fizice, precum i n situaiile cu persoane date disprute, sau de ctre
InspeciaMuncii,ncazulaccidentelorcolective,generatedeuneleevenimentedeosebite,precumavariile
sau exploziile. Angajatorul care a organizat transportul rspunde pentru cercetarea accidentului de
circulaieproduspedrumurilepublice,urmatdeincapacitatetemporardemunc.
Lacercetareaevenimentelorprodusenafaragranielorriincaresuntimplicailucrtoriaiunor
angajatoriromnipoateparticipaiundelegatdinparteamisiuniidiplomaticesauoficiuluiconsularromn
dinararespectiv.ncazulevenimentelorcareauprodusinvaliditate,deces,accidentecolective,Inspecia
Munciipoatedelegareprezentanicaresefectuezecercetarealafaalocului.
De ntocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor rspunde angajatorul care a ncheiat
contractulcupartenerulstrin,ncazulefecturiidelucrricupersonalromn.nacestecazuri,dosarulde
cercetarevaconinei:
copii ale documentelor de cercetare, emise de organele competente din ara pe teritoriul
creiasaprodusevenimentul,precumitraducereaacestoranlimbaromn;
copiea contractuluincheiatcupartenerulstrin,dincaresrezulteprile,obiectul,lucrrile
executate, durata, locul unde se execut lucrrile, clauzele privind securitatea i sntatea n
munc, modul n care se fac comunicarea i cercetarea evenimentelor i nregistrarea

54
accidentelordemunc.
CercetareaevenimentuluiproduspeteritoriulRomniei,ncaresuntimplicaicetenistriniaflai
n ndeplinirea atribuiilor de serviciu, se face de ctre inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia au
avut loc, mpreun cu celelalte organe competente, precum i cu reprezentani ai angajatorului strin
implicat n eveniment sau de ctre Inspecia Muncii. La cercetare poate participa un reprezentant al
misiuniidiplomaticesaualconsulatuluiriirespective.
Ocopieadosaruluidecercetareoriginalsevatransmitemisiuniidiplomaticesauconsulatuluirii
deundeprovineaccidentatul,dectreinspectoratulteritorialdemunccareaefectuatcercetarea.
I4.1.5.Drepturileinspectoruluidemuncnactivitateadecontrol
Aciunile de control ale inspectorilor de munc, viznd activitile desfurate de ntreprinderile
stabilite ntrun stat membru al UE sau al SEE, care detaeaz salariai pentru prestarea de servicii n
Romnia,serealizeaznbazaprerogativelorlegaleiproceduraledinRomnia.
Inspectorii de munc i desfoar activitatea n cadrul inspectoratelor teritoriale de munc i n
aparatul central Inspecia Muncii. n activitatea de inspecie, inspectorii de munc sunt nvestii cu
exerciiulautoritiipublice,ndeplinindrolulInspecieiMunciideautoritatedestatndomeniulcontrolului
relaiilordemuncialsecuritiiisntiinmunc.
nbazaprevederilorLegiinr.108/1999privindnfiinareaiorganizareaInspecieiMuncii(R)iale
HG nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Inspeciei Muncii,
precumipentrustabilireaunormsuricucaracterorganizatoric,cumodificrileicompletrileulterioare,
inspectoriidemuncaudreptul:
s aib acces liber, permanent i fr ntiinare prealabil, la orice or din zi i din noapte, n
sediuloricruiangajator,persoanfizicsaujuridic,inoricelocundeaumotivetemeinices
efectuezecontrolulsaucercetareadeevenimente;
sprocuredovezi,sefectuezeinvestigaiisauexamene,scearprezentareadocumentaieipe

55
careoconsidernecesarisoridicetemporar;
s cear informaii, fie singuri, fie n prezena martorilor, de la orice persoan i despre orice
problemcareconstituieobiectulcontrolului;
s fac fotografii, s nregistreze audiovideo, s identifice, pe baza actelor care dovedesc
identitatea, persoanele aflate n locurile de munc sau n alte locuri supuse controlului sau
cercetriievenimentelorisimpuncompletareafieideidentificare;
sdispunsistareaimediataproceselordeproduciei/sauoprireaechipamentelordemunc,
atuncicndconstatcprinnerespectareacerinelorlegalendomeniulsecuritiiisntiin
muncsuntpusenpericolviaa,sntateaisecuritatealucrtorului;
s dispun angajatorului msuri obligatorii, n vederea remedierii ntrun timp determinat a
neconformitilorconstatate.
Prin conferirea acestor drepturi inspectorului de munc, legiuitorul a dorit s asigure acestuia
instrumentelenecesaresurprinderiisituaiilorpecare,defapt,leconstat.Dinacestmotiv,mpiedicarean
orice mod, de ctre un angajator a inspectorilor de munc s i exercite drepturile stabilite de lege, este
consideratofaptcareprezintpericolulsocialaluneicontravenii.
Aciunile de control se desfoar uneori cu sprijinul organelor de poliie, al jandarmeriei, n
cooperare cu inspectorii de trafic din cadrul Autoritii Rutiere Romne, comisarii Grzii Financiare sau cu
alteautoriticuatribuiidecontrol.
Constatrile rezultate n urma controalelor i a cercetrii evenimentelor, precum i msurile
dispusedectreinspectoriidemuncsuntconsemnatedectreacetianproceseverbaledecontrol,care
conin i msurile obligatorii dispuse pentru remedierea neconformitilor. Faptele contravenionale, sunt
consemnate de inspectorii de munc n proceseverbale de constatare i sancionare a contraveniilor, iar
faptelepenalesuntsesizateorganelordecercetareideurmrirepenal.
n cazul svririi repetate de ctre angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaiei

56
muncii sau de la normele de securitate i sntate n munc, Inspecia Muncii poate cere radierea
persoaneijuridicedinregistrulcomerului.
I.4.1.6.Proceduracontravenionaliadministrativ
Msurile coercitive de natur contravenional aplicate de inspectorii de munc, urmeaz
procedura general stabilit de OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i
completrileulterioare.
Constatarea faptelor contravenionale i aplicarea sanciunilor se face prin ncheierea n form
scris a unui procesverbal, care se comunic n mod direct contravenientului, prin intermediul serviciilor
potale cu confirmare de primire, sau prin afiare. Sanciunile aplicate pot fi contestate la instana de
judecat, iar n cazul neachitrii amenzii se procedeaz la executare silit prin intermediul autoritilor
fiscale.
Msurile obligatorii dispuse de inspectorii de munc angajatorului, n vederea remedierii ntrun
timp determinat a neconformitilor constatate, precum i deciziile de sistarea imediat a proceselor de
producie i/sau oprirea echipamentelor de munc, pot fi contestate urmnd procedura administrativ
general stabilit de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificrile i completrile
ulterioare.
I.4.2.Sistemullegalcarereglementeaztransportulrutier
Transportul rutier se efectueaz n condiiile respectrii prevederilor OUG nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere, cu modificrile i completrile ulterioare, a consistentei legislaii europene n acest
domeniu, a reglementrilor n vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum i a acordurilor i
conveniilor internaionale la care Romnia este parte. ncepnd cu 4 decembrie 2011 OUG nr. 109/2005
estenlocuitdeOGnr.27/2011privindtransporturilerutiere.
Autoritatea Rutier Romn (ARR), instituie public cu personalitate juridic aflat n subordinea
Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, a luat fiin prin OG nr. 95/1998 privind nfiinarea unor

57
instituii publice n subordinea Ministerului Transporturilor, cadrul legal de organizare i funcionare
instituinduse prin HG nr. 625/1998 privind organizarea i funcionarea Autoritii Rutiere Romne, cu
modificrileicompletrileulterioare.
n executarea atribuiilor ce i revin, ARR va lua msuri de eficientizare a activitii de control, de
eliminareadeficienelorconstatate,deasigurareaefecturiitransporturilorrutierendeplinsiguran,de
ntrire a ordinii i disciplinei n trafic, inclusiv prin sancionarea nediscriminatorie n mod eficient a celor
care nu respect condiiile referitoare la accesul la activitatea de transport rutier, aa cum acestea sunt
prevzutenreglementrileeuropene.
I.4.2.1.Liceniereaoperatorilordetransport,atraseeloriaautovehiculelor
Transportul rutier internaional se efectueaz numai de ctre ntreprinderi/societi care au
dobnditcalitateadeoperatordetransportrutier.Aceastcalitatesedobndetedectreontreprindere
dup ce aceasta a obinut licena de transport ca urmare a ndeplinirii cumulative a condiiilor de
onorabilitate, capacitate financiar i competen profesional. Operaiunile de transport rutier de
persoane prin servicii regulate n trafic naional se efectueaz pe trasee judeene sau interjudeene de
ctre operatorii de transport rutier doar n baza unei licene de traseu, eliberat de Ministerul
Transporturilor i Infrastructurii, pe perioada de valabilitate a programului de transport, aceast perioad
fiindde3ani.
Pentru fiecare autovehicul/ansamblu utilizat n activitile de transport rutier, operatorul de
transportvasolicitaAgenieiTeritorialeARR,eliberareadecopiiconformealeliceneidetransportanterior
obinute,avndovalabilitatedeminimunan.
I.4.2.2.Atestareaconductorilorauto
Certificatuldecompetenprofesionalatestdeinereaniveluluinecesardecunotinestabilitde
autoritateacompetentiseacordnurmauneiexaminriscriseobligatorii,carepoateficompletatcuo
examinare oral n forma stabilit de autoritatea competent. Aceste cunotine trebuie actualizate

58
periodicprinstagiidepregtireadecvate.
AvndnvedereprevederileDirectivei 59/2003/CEprivindcalificareainiial iformareaperiodic
a conductorilor auto i a anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mrfuri sau de cltori, a
prevederilor OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere i ale Ordinului MTCT nr. 42/2006, cu
modificrileicompletrileulterioare,prevzutedeOrdinulMTnr.1548/2008,oriceconductorautocare
efectueazoperaiunidetransportrutier,areobligaiadeaurmacursuridepregtireprofesionalacror
tematicimoddeorganizaresuntstabilitedeautoritateacompetent,cursuricareurmeazafifinalizate
cuunexamen.
I.4.2.3.Activitateadecabotaj
OUGnr.109/2005,definetecabotajulcafiindooperaiunedetransportrutierefectuatdectre
un operator de transport rutier strin ntre cel puin dou puncte de ncrcare/descrcare aflate pe
teritoriul Romniei; deplasarea fr ncrctur a unui vehicul rutier ntre dou operaiuni consecutive de
transportinternaionalnuesteconsideratcabotaj.
ncepnd cu data aderrii Romniei la UE, operaiunile de transport rutier de mrfuri n trafic
internaionalntreRomniaialtestatemembre,precumioperaiuniledecabotajefectuatepeteritoriul
Romniei cu vehicule nmatriculate n alte state membre, se vor desfura n condiiile prevzute de
Tratatul de aderare a Romniei i Bulgariei la Uniunea European, semnat la 25 aprilie 2005 ratificat de
Romnia prin Legea nr. 157/2005, de acordurile bilaterale ncheiate cu statele membre i conform
prevederilor Regulamentului 882/92(CEE) privind accesul la pia n transportul rutier de mrfuri n cadrul
Comunitii, ctre sau dinspre teritoriul unui stat membru, sau care traverseaz teritoriul unuia sau mai
multor state membre, ale Regulamentului 3118/93(CE) privind stabilirea condiiilor n care transportatorii
nerezidenipotsdesfoareserviciidetransporturirutierenaionalentrunstatmembru.
Oficial,nUEexistopialiberatransporturilorrutieredemrfuriintracomunitare,reglementat
doardeechilibruldintrecerereiofert.Singurarestricieapareprinreglementareacabotajului.Cabotajul
estestrictlimitatntregranielefiecruistat,launintervaldemaximum7ziledinmomentulfinalizriiunui

59
transport de mrfuri i este restricionat la maximum 3 operaiuni de cabotaj ntro perioad dat, de
regul,3luni,cuexcepiispecialepentrumedicamenteiprodusedestrictnecesitateidoarncazuride
for major. Perioada de interdicie tranzitorie la cabotaj rutier a fost stabilit pentru Romnia, Bulgaria,
Polonia i Republica Ceh, ri care au cerut la rndul lor prevederi tranzitorii n domeniul transporturilor
rutiere. Maltei, Ciprului i Sloveniei nu li sa solicitat o perioad tranzitorie datorit pieei de transport
redusedinacesteri.
Prevederileperioadeidetranziiepresupunecnprimii3anidupaderare,transportatoriiromni
snuaibacceslapiaadetransportrutierdemarfnactualeleiviitoarelestatemembre,carelarndul
lornuvoraveaaccespepiaaromneasc.Maimult,nTratatuldeaderaresastabilitcstatelormembre
le este permis s prelungeasc interdicia accesului la cabotaj cu nc 2 ani, pe baza adresrii unei simple
notificri ctre Comisia European. Prevederea are i dou completri suplimentare. Prima arat c pe
durataperioadeidetranziie,statelemembre,exclusivpebazaunuiacordbilateral,potschimbaautorizaii
de cabotaj, pot liberaliza integral cabotajul rutier sau n cazuri urgente i excepionale de puternic
distorsiune i cu notificarea Comisiei Europene, poate suspenda aplicarea aquisului pe o perioad
determinat.
Lasfritulanului2010,13statecomunitareaucerutComisieiEuropene,prelungireacunc2ania
interdicieidecabotajattpentruRomniactipentruBulgaria.Interdiciacabotajuluisemeninenc2
ani n: Austria, Polonia, Spania, Belgia, Republica Ceh, Finlanda, Frana, Germania, Grecia, Ungaria, Italia,
LituaniaiMareaBritanie.
Spre deosebire de cele menionate mai sus i innd cont de definiia cabotajului, activitatea de
transport desfurat de un operator de transport cu sediul social n unul dintre statele membre, pe
teritoriulUE,frcaacestassentoarcnaradeoriginepeoperioadmaindelungatdetimp,nueste
consideratactivitatedecabotaj,ciactivitatedetransportrutierdeordincomunitar.
I.4.2.4.Aciuniledecontrol
n conformitate cu prevederile Ordinului MTCT nr. 1892/2006, cu modificrile i completrile

60
ulterioare,nexercitareaatribuiilordeinspecieicontrolpentrucaresuntabilitai,inspectoriidetraficau
drept de control n trafic, n punctele unde staionarea sau parcarea pe drumul public este permis,
conform prevederilor legale n vigoare, n punctele de mbarcare/debarcare a cltorilor i n punctele de
trecereafrontiereidestat,asupratuturorvehiculelorcareefectueaztransportrutierdepersoanesaude
mrfuri,inclusivasupracelornmatriculatenaltestate,precumiaautovehiculelorutilizatelapregtirea
practic din cadrul colilor de conductori auto, n punctele n care se desfoar activiti conexe
transportului rutier, la sediile ntreprinderilor/operatorilor de transport rutier i la sediile colilor de
conductoriauto.
I.4.2.5.Sanciuniimsuriadministrative
nndeplinireaatribuiilorceirevinncalitatedeorganismtehnicdesemnatsasigurerespectarea
reglementrilor legale n domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Rutier Roman aplic sanciuni
administrative,contravenionaleicomplementare.
Sanciunileadministrativesunt:
suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului; msura se realizeaz prin reinerea certificatului de
nmatriculareavehicululuiiaplcuelorcunumruldenmatriculareaautovehiculului;suspendarea
nceteaz,dacsuntndeplinitecumulativurmtoarelecondiii:
autrecutcelpuin30deziledeladataprocesuluiverbaldereinere;
sedepunedovadaachitriiamenziicontravenionale;
dupepuizareaunuitermennotificatdesuspendareadreptuluideutilizareaunuiautovehicul,
dac nu se face dovada achitrii amenzii contravenionale, se poate notifica deintorului
prelungireasuspendriipentrunc6luni.
suspendareacopieiconformealiceneidetransport/certificatuluidetransportncontpropriupentru
operioadde30dezile;
declarareacainaptapersoaneidesemnatesconducpermanentiefectivactivitateadetransport;
retragerealiceneidetransport/certificatuluidetransportncontpropriusaualiceneidetraseu.

61
Sanciunilecontravenionalesuntreglementatedeprevederileart.57i58dinOUGnr.109/2005,
cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 8 din OG nr. 37/2007, cu modificrile i completrile
ulterioare, ale art. 37 39 din HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitii de
transport rutier de mrfuri periculoase n Romnia (contraveniile n acest caz se mpart n 3 categorii,
clasificatenfunciededimensiunearisculuipecarelprezintfiecare,categoriaIincluzndcontraveniile
curiscurilecelemaimari).

Constatarea i sancionarea contraveniilor se realizeaz prin ntocmirea procesuluiverbal de


contravenie,curespectareacerinelorOGnr.2/2001,cumodificrileicompletrileulterioare.Sanciunea
complementardeimobilizareaautovehicululuisedispune,ncazurileprevzutedeart.18dinOrdinulMT
nr. 1058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectrii
perioadelordeconducere,pauzeloriperioadelordeodihnaleconductorilorautoialutilizriiaparatelor
denregistrareaactivitiiacestora.

I.4.3.CadrullegalstabilitdeCodulrutierinormeleconexe
I.4.3.1. Obligaiile conductorului auto i ale operatorului de transport strin, pe teritoriul
Romniei
Avnd n vedere amploarea pe care au cunoscuto n ultima perioad transporturile rutiere
efectuate pe teritoriul statului nostru de ctre operatorii de transport strini, a aprut i necesitatea de a
controlactmaistrictlegalitateadesfurriiacestora,ncadratidenormelerutiere.
Operatorii de transport rutier strini pot efectua transport rutier n trafic internaional avnd ca
ardedestinaieRomnia,transportrutiercutranzitareateritoriuluiRomnieisautransportrutiernzona
de mic trafic de frontier pe teritoriul Romniei numai n condiiile respectrii legislaiei romne, a
acordurilor i conveniilor bilaterale sau internaionale din domeniul transporturilor rutiere, la care
Romnia este parte (Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz

62
transporturirutiereinternaionaleAETR,ncheiatlaGenevala1iulie1970,lacareRomniaaaderatprin
Legeanr.101/1994).
Conductorii auto strini se supun aceluiai cadru legal ca i conductorii auto romni, n ceea ce
privete respectarea regulilor de circulaie aplicabile pe teritoriul Romniei. Agenii sau ofierii de poliie
rutier au dreptul de a proceda la oprirea autovehiculelor care efectueaz transport rutier n condiiile
analizatemaisus,curespectarea,desigur,aprocedurilorstabiliteprinordinintern.
Pe lng documentele controlate, n mod uzual, n colaborare cu reprezentanii instituiilor
abilitate, poliitii rutieri, n cazul opririi n trafic a unui conductor auto strin, vor solicita: cartea de
identitateaacestuia,permisuldeconducere,atestatulprofesional,certificatuldenmatriculare,asigurarea
autovehicululuiiautorizaiadetransportinternaional.
I.4.3.2.Proceduradesancionare
Controlul operatorilor de transport rutier strini sau al vehiculelor rutiere nmatriculate n alte
state, cu care se efectueaz operaiuni de transport rutier pe teritoriul Romniei, se realizeaz de ctre
personalulautoritiicompetentemputernicitnacestscop.
n situaia n care la efectuarea controlului, sau constatat nclcri ale prevederilor legale n
vigoarecarereglementeazdomeniultransporturilorrutiere,seimobilizeazvehicululrutierncondiiide
siguranisecuritateatransportului,procedndusetotodatlaridicareaplcuelordenmatriculareia
certificatului de nmatriculare, pn la ndeplinirea condiiilor legale pentru continuarea efecturii
transportului i se aplic sanciunea corespunztoare celor constatate.Permisiunea privind reluarea
efecturii transportului se acord cu condiia achitrii amenzii aplicate n condiiile prevzute de
reglementrilenvigoare,saucucondiiapliiuneisumeegalecuaceastadirectctreorganismulalcrui
agent constatator a aplicat sanciunea contravenional, urmnd ca n conformitate cu prevederile legale,
aceast sum s fie restituit sau vrsat n contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform hotrrii
definitiveainstaneijudectoretincazulformulriiuneicontestaii.

63
Contravenientul poate achita n termen de cel mult 48 de ore, de la data aducerii la cunotin a
procesuluiverbaldeconstatareacontraveniei,jumtatedinminimulamenzii.
I.4.3.3.Sistemeinformaticeibazededateutilizate
nvedereaverificriicetenilorstriniconductoriauto,nmomentuldefa,organeledeanchet
pot apela la un numr de 6 puncte de contact, astfel : Centrul Trilateral de Contact Galai, Punctul de
ContactArtand,PunctuldeContactCenad,PunctuldeContactGiurgiu,PunctuldeContactOradea,Punctul
deContactPorubne.
Dezavantajul acestor verificri este c autovehiculul care efectueaz transportul rutier este
imobilizat (cteva ore) pn la primirea rezultatelor. Pe viitor, odat cu aderarea Romniei la spaiul
Schengen,vaputeafiaccesatovastbazdedate"SISone4All",aceastapermindointerogarerapid,la
nivelinternaional,cevizeazsemnalriprivindbunuriipersoane.

I.4.4. Concluzii pe baza corelrii prevederilor legale din domeniul relaiilor de munc i al
securitii i sntii n munc, cu cele din domeniul transporturi rutiere: situaii de transport
posibile
Tema detarii salariailor n cadrul prestrii de servicii transnaionale reprezint n sine un
domeniuinsuficientdeselenitnRomnia,n condiiilen caresituaiilentlnitenpractic,suntrarei
acoperunprocentredusdinactivitatealucrativautohton.ncelemaimultecazuriniveluldesalarizare,
elementcentralalnucleuluidur,esteinferiornRomnia,raportatlacelelaltestatedinUEsauSEE,fapt
care reduce posibilitatea unei presiuni concureniale a prestatorilor strini, bazat pe acest avantaj
competiional.
n momentul n care detaarea salariailor n cadrul prestrii de servicii transnaionale este
transpus n domeniul transporturilor rutiere, particularitile acestei activiti date de mobilitatea
intrinsecpecareopresupune,adaugnoielementedeincertitudineinesigurannaplicareanormelor
legale.
Transportul internaional presupune prin definiie, trecerea uneia sau mai multor frontiere i

64
parcurgereacuautovehiculul,condusdeunconductorauto,ateritoriuluimaimultorstateaparinndUE
sauSEE.Expeditoriisaudestinatariimrfurilor,puncteledembarcareidedebarcarealepasagerilor,sunt
deobiceinstatediferite.
Normeleeuropenetrateazdinstartnmoddifereniatactivitateadetransport,aceastactivitate
de prestri de servicii fiind exclus din domeniul Directivei 2006/123/CE privind serviciile n cadrul pieei
interne i reglementat separat prin Regulamentul (CEE) nr.3118/93 de stabilire a condiiilor n care
transportatorii nerezideni pot s opereze servicii de transporturi rutiere naionale de marf n interiorul
unui stat membru sau Directiva 96/26/CE privind accesul la ocupaia de operator de transport rutier de
marf i operator de transport rutier de cltori i recunoaterea reciproc a diplomelor, certificatelor i a
altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor operatori de transport dreptul la libera stabilire
pentru operaiuni de transport naional i internaional (ulterior Regulamentele (CE)nr.12/98, nr.
1071/2009,nr.1072/2009inr.1073/2009).
Directiva96/71/CEiLegeanr.344/2006nuexcepteazactivitateadetransportrutierdindomeniul
lordereglementare.Chiardacnormalegalnuoface,estenecesarodifereniereclarasituaiilorcare
potfintlnitendomeniultransporturilorrutiereinternaionaleiatratamentuluijuridicaplicabil.
Atunci cnd activitatea de prestare de servicii n cadrul transporturilor rutiere internaionale, se
desfoar ntrun mod natural i obinuit, cuprinznd trasee ce strbat multiple state, sau trasee
repetitive,darcarenambelecazuri,aucapunctdeplecareidesosireaautovehiculului,aradeorigine,
nu putem vorbi de o activitate de prestri de servicii transnaionale n nelesul normelor europene i
naionaledetranspunere.
Elementulcareatrageaplicabilitateaacestornorme,esteieireadinacestmoddelucruobinuiti
firesc, prin interpunerea unor curse interne (ncrcri/descrcri pe teritoriul aceluiai stat, altul dect cel
de origine activitate de cabotaj) ntrun parcurs internaional, sau prin focalizarea activitii ctre o alt
zongeograficdectaceeancareiaresediulntreprinderea.
Legea nr. 344/2006, se aplic n mod clar activitilor de transport rutier internaional n regim de

65
cabotaj.UnoperatordetransportcusediulntrunaltstatalUEsaualSEE,desfoarncrcri/mbarcri
i descrcri/debarcri succesive pe teritoriul Romniei, n cadrul unor contracte de prestri servicii de
transport. Practic, desfoar activiti de transport intern pe teritoriul Romniei, activitate supus unui
regimspecialpentruoperatoriidetransportrutierstrini.
Transportulcombinatseaseamncabotajuluiiexistatuncicndunadinverigiledetransportse
realizeaz exclusiv pe teritoriul naional. Marfa este transportat cu o navferibot pn n portul
Constana, iar de acolo containerele sunt legate la capetetractor i transportate pn la Bucureti. Chiar
dac transportul rutier intern este integrat n ansamblul operaiunilor succesive de transport care
realizeazdeplasareamrfiidelaexpeditorladestinatar,avemdeafacecuoprestaredeserviciucarese
circumscrieprevederilorLegiinr.344/2006.
Procedura specific privind detaarea salariailor n cadrul prestrii de servicii transnaionale pe
teritoriulRomniei,stabilitdeHGnr.104/2007,seaplicactivitilordecabotajitransportcombinatde
genulcelordescrisemaisus.
n lipsa unor prevederi speciale adaptate activitii de transport rutier, avnd n vedere mobilitatea
prestriideserviciiiparcurgereateritoriuluimaimultorjudee,comunicareaprivinddetaareasalariailorseva
depunelainspectoratulteritorialdemuncdinjudeulncarencepecursadetransport(ncrcareamrfiisau
mbarcareapasagerilor)cumenionareantreguluitraseu.
n absena unui reprezentant legal al operatorului de transport pe teritoriul Romniei, unul dintre
conductorii auto va fi desemnat pentru reprezentarea aangajatorului n relaia cu autoritile de control.
Celelalte situaii de detaare n domeniul transporturilor rutiere internaionale, n care sunt aplicabile
prevederile Legii nr. 344/2006, sunt cele comune celorlalte domenii de activitate, n care specificul
mobilitiinuafecteaznaturaraporturilorjuridice.
Estevorbadedetaarea conductoruluiautodelaocompanie mamdintrunstatal UEsaual
SEElaunoperatordetransportsubsidiardinRomniasaupunerealadispoziiaunuioperatordetransport
romnaunuiconductorautotemporardectreunagentdemunctemporardintrunaltstat.

66

SECIUNEAIIMBUNTIREAACTIVITIIDECONTROL

67
CapitolulII.1.Cazurideinspecie

II.1.1.Notintroductiv
n aceast parte a ghidului am dorit s introducem 2 cazuri practice semnificative n materie de
angajaretransnaionalalucrtorilornsectorul transporturirutierede mrfuri.Celedou cazuriprezint
unminimnumitorcomun:prezenaforeidemuncstrinecucostredus.
n ultimii ani a devenit o practic frecvent n sectorul transporturi rutiere nfiinarea unui subiect
juridic care pune la dispoziie for de munc, stabilindul ntrun stat n care costul muncii este mult mai
redus, sau apelnd la o alt ntreprindere sub pretextul unei prestri de servicii sau chiar prin simularea
ncheieriimaimultorcontractecomerciale(deexempludenchirieredeautovehicule),pentruaefectuade
faptoactivitatedepunereladispoziiedeconductoriaiunormijloacedetransport.
Acesteaexplicmcarnparte,fenomenulparcelizriisocietilordetransport,ceeaceducelao
situaie efectiv caracterizat prin prezena multor ntreprinderi cu un numr redus de angajai (n mod
sigur prea redus fa de volumul real de afaceri). Aceste situaii vor avea loc cel puin atta vreme ct
nivelul salariilor minime va fi stabilit la nivelul fiecrui stat membru, i principiul rspunderii solidare va
rmnestrinsectoruluitransporturi.
Cele 2 cazuri pe care le vom expune sunt rezultatul unei selecii efectuate de ctre echipa de
proiectdintremulteexperieneconcrete,atttritedirect,cticunoscutedatoritrelatriloroperatorilor
din acest sector (organisme instituionale de control, lucrtori i organizaii sindicale, angajatori i
organizaiilelor).
Prinacesteadorimsoferiminspectorilordemuncometoddeinterpretarea2ipotezepractice
cu titlu de exemplu, care pot fi ntlnite cu ocazia activitilor de control. Prezentarea studiilor de caz,
constituieocompletarefireascaindicaiiloroferitenseciunileprecedentealeacestuighid.
Prezentarea celor 2 experiene, cu toate c subliniaz n fiecare caz caracteristicile specifice i

68
particularitile legislaiei juridice originare, este organizat pe baza unui fir logic care ncepe cu relatarea
situaieiconcretepecareautoritileinstituionalensrcinatecucontroaleleauntlnitoicontinucuo
analiz,nmodnecesarsintetic,acaracteristicilordebazalereglementriiattnmateriedetransport,
ctinmateriedelegislaiesocial.
II.1.2.CAZULFRANCEZ
Ungrupcompusdin3societidetransportautodemrfuricusediulnFranaanfiinatofilial,
care avea ca obiect efectuarea activitii de transport auto de mrfuri, n Polonia. Filiala polonez utiliza
fora de munc a circa 100 de conductori auto, angajai cu contract de munc subordonat, conform
legislaieipoloneze.Lancheiereafiecruicontractindividualdemuncprilesepuneaudeacordverbal,
precizndcloculdeexecutareaprestriieraFrana.
Conductorii auto amintii mai sus, de naionalitate polonez, de obicei i efectuau activitatea pe
teritoriul francez, urmnd cicluri de munc organizate n 6 sptmni de munc i una de odihn, n
Polonia.Peduratafiecreisptmnidemunc,6zileeraulucrtoare,cuozideodihnntreele.
Societatea care punea la dispoziie vehiculele pltea costul carburanilor i, pentru fiecare
conductor,suportacheltuielileuneicltoriipeanntrePoloniaiFrana.Pedeasupra,punealadispoziia
conductorilorautopolonezi,cazarepeperioadademuncnFrana.
Filiala polonez nu era proprietar a vehiculelor, acestea aparinnd societilor din grup, care le
puneau la dispoziie pentru utilizare pe baza unui contract de nchiriere. Filiala polonez, la rndul ei,
subnchiriasocietilordingrupvehiculul,mpreuncuconductorulautopolonez.
Analizacazuluidinperspectivalegislaieitransporturilor
n Frana, contractele de nchiriere a vehiculelor cu conductor auto au fost permise pe perioada
dintre 5 mai 2003 (pe baza unui Decret ministerial emis n aceeai zi) i 12 iulie 2005 (data n care un alt
Decretministeriallaabrogatpecelprecedent).Ulterior,nchiriereadeautovehiculecuconductorautoa
fostexplicitinterzisprinDecretulministerialdin9mai2007.

69
Analizacazuluidinperspectivalegislaieimuncii
Curtea de Casaie (Camera Penal) sa pronunat n ceea ce privete cazul examinat, subliniind
raportulexistentntrentreprinderilefrancezeiconductoriipolonezi,pebazacruiaacestea:
1. Leddeauordineiindicaiiconductorilorautopolonezi,controlndefectuareaprestaiilorde
munciexercitndoputeredisciplinarncazdenclcareadispoziiilordate;
2. Organizauoraruldemunciplanificauperioadeledeodihnaconductorilorautopolonezi;
3. Le nmnau conductorilor auto polonezi cardurile pentru plata carburanilor i a taxelor de
autostrad,precumitelefoanelecelulare,pentrucareachitaupreulabonamentelor.
Rezultatulverificrilor
Pe baza elementelor menionate mai sus, judectorul penal a stabilit c exista un adevrat raport
de munc subordonat ntre fiecare dintre conductorii auto polonezi i societile franceze. Lipsa
comunicriiacestuiraportverbalctreURSSAF(AgeniapentruContribuiiledeAsigurriSociale)constituie
infraciunedemuncnedeclarat(travaildissimul).
Curteaamaistabilitc,contracteledenchiriereavehiculelorntresocietilefrancezecareformau
grupul i filiala stabilit n Polonia aveau ca singur scop, acela de a pune la dispoziia ntreprinderilor
franceze, conductori auto de naionalitate polonez. Pe aceast baz, judectorii au concluzionat c
societilefrancezerealizauactiviticuscopdeprofitdoarpentruatrimitefordemuncprinnclcarea
normelor care reglementeaz munca temporar i comind infraciunea de punere la dispoziie ilegal a
foreidemunc(prtdemaind'oeuvreillicite).Dinnaturailegalaacesteipuneriladispoziiederivfaptul
c doar utilizatorul putea fi considerat drept angajator (de aceea sa constatat infraciunea de munc
nedeclarat).
nsfrit,Curteaaconsideratcpunerealadispoziieilicitaforeidemuncleaprovocatodaun
conductorilor auto polonezi, prin lipsa aplicrii, n ceea ce i privete, a dispoziiilor legii i a
reglementrilor n materie de contracte colective de munc, n special referitor la salarii i la contribuiile
de asigurri sociale. De aceea societile franceze au fost judecate ca responsabile de infraciunea de

70
intermediereaprestriidemunc(dlitdemarchandage).
Societileutilizatoareaufostcondamnatelaplatasumeide175.000eurocadespgubirepentru
dauneorganizaiilorlezate,care,larndullor,audeschisoprocedurderecuperareasumeide2.000.000
Europentrucontribuiideasigurrisocialeneachitate,pentruconductoriiautoimplicainactivitate.
Consideraiifinale
Cazul examinat este extrem de actual i are loc frecvent n activitile de transport rutier, prin
diferite modaliti. n esen operaiunea (constatat pe baza multor elemente materiale), bazat, n
principal,peunadevratraportdesubordonarentresocietateafranceziconductoriiautopolonezi,pe
de o parte, permite evitarea problemei legitimitii contractelor de nchiriere a vehiculelor (argument
invocatdeaprareaimputailor),pedealta,mpiedicaplicareaDirectivei96/71/CEntrosituaiesimilar,
fcndposibilaplicareaintegralalegislaieisocialefrancezedoarncazulsocietilorfranceze,inuin
cazulfilialeipoloneze.
La acestea se adaug neplata, n consecin, de ctre societile franceze, a contribuiilor de
asigurrisociale,ceeacereprezintparteaceamaiconsistentainteresuluieconomicifinanciardincazul
examinat.
II.1.3.CAZULITALIAN
Osocietateitalian(stabilitnItalia)efectuaactivitidetransportautodemrfurincontulunor
teri,folosindvehiculepropriicondusefiedeconductoriiautoangajaidectrensisocietateaitalian,
fie de conductori auto angajai de o ntreprindere portughez (stabilit n Portugalia), care la rndul ei
efectuaactivitidetransportauto.
ntreprinderea portughez deine mai multe raporturi de munc cu conductori auto proprii, iar
patrimoniul su social cuprinde i proprietatea vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de mrfuri n
contulunorteri.
n aceast situaie concret, ntreprinderea italian ncheia contracte de nchiriere a propriilor

71
autovehicule cu societatea portughez, oferindui acesteia din urm, utilizarea lor n vederea efecturii
unor activiti de transport auto care se desfurau att pe teritoriul italian, ct i pe plan internaional.
ntreprindereaportughezseangajasachiteotaxdenchiriere.
Vehiculeleoferitesprenchirieredectrentreprindereaitalian,ntreprinderiiportughezeaufost
conduse numai de ctre conductorii auto angajai de ctre aceasta din urm, prin contracte de munc
subordonat(nconformitatecuart.2,alin.1,lit.d)dinDirectiva2006/1/CE),petermennedeterminat.
Caracteristicispecificealeregulamentuluireferitorlacontracteledenchiriere
Din analiza reglementrilor contractuale negociate ntre pri au reieit, prin interpretare, dou
grupurideclauze:
1. Clauzedemprireasarcinilor.nspecial:
a. Costul carburanilor, lubrifianilor, taxele de autostrad, de reparaii, nlocuire sau
ntreinereaanvelopelor,asigurareaderspunderecivil,incendiuifurteraususinutede
societateaitalian,proprietaravehiculului;
b. Costul garrii vehiculului i cheltuielile legate de rspunderile ce decurg din nclcarea
regulilordecirculaieidinnclcarealegislaieiprivindraportuldemunccuconductorul
autoerausuportatedesocietateaportughez,utilizatoareavehiculului.
2. Clauzedeexclusivitate.nspecial:
a. Vehiculul care face obiectul locaiei poate fi condus numai de ctre conductori auto
angajai reglementar i retribuii de ctre ntreprinderea portughez (aa cum cere art. 2,
alin.1,lit.d)dinDirectiva2001/1/CE);
b. Vehiculul care face obiectul locaiei poate fi folosit numai pentru activiti de transport
comisionate de ctre ntreprinderea italian proprietar a vehiculului, n cadrul unor
contractedetransportncheiatedectrentreprindereaitalian.

72
Analizacazuluinceeaceprivetelegislaiatransporturilor
Contractul de nchiriere a unui vehiculul ncheiat de 2 societi de transport auto este permis i
reglementatprinlegislaianaionaliprinlegislaiaUE.ncazuldefaesterelevantlegislaiareferitoare
la nchirierea de autovehicule care este utilizat n activiti de transport auto ntre 2 ntreprinderi din 2
statecomunitarediferite.
Estenecesarsprecizm,preliminar,cnchiriereavehicululuiestepermisnumainformulafr
conductor auto (art. 2, alin. 1, lit. b) din Directiva 2006/1/CE). n cazul specific, pe baza legislaiei
comunitare i naionale n vigoare n materie de nchiriere de autovehicule pentru transport internaional
demrfuri,cele2ntreprinderiauncheiatformalonegocierelegal.
Cu toate acestea, angajamentul asumat prin contract de ctre societatea portughez de a utiliza
vehicululnchiriatnumaipentruexecutareacontractelordetransportncheiatedectresocietateaitalian
iacordulconformcreia,aceastadinurmdecidealegereaigestionareaoperaiunilordetransportarat
csocietateaitaliandeinerolulprincipaldeoperatordetransport.nultiminstan,anormalestefaptul
cntreprindereaitalianesteceacarencheiecontractedetransportcumandatariii,nacelaitimp,este
iproprietaraautovehiculelor.
Pe de alt parte, suma pltit de ctre societatea italian pentru ai asigura utilizarea exclusiv a
vehiculului nchiriat pentru contracte de transport ncheiate de ea nsi, are rolul de a acoperi taxa de
nchiriere pe care ntreprinderea portughez io achit. Din acest punct de vedere, i anumite costuri
susinute de societatea italian, ce decurg din utilizarea vehiculului nchiriat, au acelai rol de provizie
financiar de acoperire a taxei de nchiriere a vehiculului. ntradevr, nu este normal (cu toate c nu
exist o interdicie specific n acest sens) ca, costurile legate de utilizarea bunului nchiriat (costul
carburanilor i lubrifianilor, a taxelor de autostrad) i cele ce in de ntreinere (ex.: nlocuirea sau
ntreinerea anvelopelor), s fie susinute de proprietarullocator (ntreprinderea de transport italian) i
nu,cumarfimailogic,dectreutilizator(ntreprindereadetransportportughez).
De aceea, atenia ar trebui s se concentreze, cu ocazia controlului, pe identificarea dovezii de

73
neautenticitateacontractuluidenchiriere.Acestapareaavea,defapt,roluldeadisimulaooperaiunede
punere la dispoziie de personal (conductori auto) de ctre societatea portughez de transport rutier n
beneficiulsocietiiitalienedetransport.
Analizasituaieidinperspectivalegislaieimuncii
Neautenticitateaactivitiicomerciale,careprevedecalificareaexclusivdeoperatornumaipentru
societatea italian, poate fi dovedit nu numai prin verificarea documentelor de munc, ci i prin analiza
documentelor comerciale. n special, dup cum sa spus, activitatea de control trebuie s aib ca obiectiv
dovada neautenticitii contractului de nchiriere, pe baza cruia taxa de nchiriere este practic acoperit
prinplataunorsumedectreproprietarulitalianalvehiculului.Acestlucruarputeafidoveditprinanaliza
facturiloremisedectre:
1. societatea italian, prin care se dovedete plata de ctre ntreprinderea de transport
portughezataxeidenchiriereavehiculului;
2. societatea portughez, prin care se dovedete plata, de ctre ntreprinderea italian, a
costurilor de ntreinere a vehiculului (care de obicei sunt susinute de utilizatorul bunului
nchiriat),dupcumesteindicatnreglementrileprevzutedecontract;
3. societatea portughez, prin care se dovedete plata efectuat de ctre societatea italian a
sumei necesare pentru ai asigura efectuarea exclusiv de ctre prima ntreprindere a unor
operaiunidetransportcomisionatedectrentreprindereaitalian.
Contractuldenchiriereafost,deci,nultiminstan,ncheiatcuuniculscopdeajustificaformal
prezenalavolanulautovehicululuiaunuiconductorautocarenuafostangajatdirectdectresocietatea
detransportitalian.
Dacseanalizeazrealitatearelaiilordintrecele2societi,vehiculelecarefacobiectulnchirierii
nu au intrat niciodat n disponibilitatea complet i n gestiunea economic a ntreprinderii portugheze,
caretrebuiasselimitezelapunerealadispoziiedeconductoriauto,angajaiaisi,careeraunsrcinai
cu conducerea unor vehicule luate n primire cu titlul de nchiriere (doar formal), dar a cror utilizare

74
comercialera,suboriceaspect,decisigestionatdectresocietateaitalian.
Rezultateleposibilealeverificrilor
Grupuldelucruaidentificat2rezultateposibile,alternative,careauprutambelenconformitate
cu legislaia n vigoare, innd cont i de lipsa unor indicaii referitoare la practici administrative i la
jurisprudenaspecificnacestdomeniu.nspecial:
1. Excluderea situaiei din cadrul de aplicare a Directivei 96/71/CE, din cauza lipsei unei adevrate
relaii, n ceea ce privete durata prestrii, ntre conductorii auto portughezi care conduceau
vehicule de proprietate italian i societatea portughez (chiar dac exista un raport formal de
munc cu societatea portughez, ns nu n ceea ce privete activitile efectuate prin utilizarea
vehiculelor italiene). Nu exist elementele necesare pentru a dovedi o detaare autentic, n sensul
Directivei.
ncadrarea prestaiilor de munc ale conductorilor auto n cauz n mai multe contracte de munc
subordonat ntre ei i societatea italian, pe baza raportului de subordonare a acestora fa de
societatea italian, care decide toate aspectele prestaiei. Consecine i sanciuni penale: punere la
dispoziie i utilizare ilicit att din partea societii portugheze care pune la dispoziie for de
munc,ctidinparteautilizatoruluiitalian.
Consecinele n ceea ce privete contribuiile de asigurri sociale depind de prevederile legislaiei
coninute n art. 5. alin. 1 din Regulamentul nr. 987/2009, conform cruia formularul A1, care face
dovadapliicontribuieictreInstitutuldeasigurrisocialedinaradeoriginealucrtorului,trebuie
s fie acceptat de ctre alte state membre. n consecin, conform legislaiei actuale, dac a fost
dovedit existena efectiv a unui raport de munc n Italia, se poate cere recuperarea integral a
contribuiilor datorate Institutelor de Asigurri Sociale italiene, dar numai dup retragerea
documentuluideclaratdreptneautenticdectrestatulmembruncareafosteliberat
13
.

13
A se vedea, referitor la acest punct, art. 5, alin. 2, din Regulamentul (CE) n. 987/2009, care stabilete: n caz de
ndoialnceeaceprivetevalabilitateasaucorectitudineafaptelorpecaresebazeazindicaiileconinute,instituia
statului membru care primete documentul cere instituiei care l elibereaz lmuririle necesare i, dac este cazul,

75
Caobstacolncaleauneiasemeneasoluionrisarputeatotuiinvocaabsenauneiputeriimediate,
de natur executiv sau disciplinar, de ctre societatea italian fa de conductorii auto
portughezi, care, pe de o parte, efectuau activitatea de transport n interesul exclusiv al societii
italiene, pe de alt parte, declarau c primesc indicaii de la antreprenorul portughez, cu care,
dincolo de activitatea depus temporar pe vehiculele italiene, ncheiaser un raport de munc
adevrat, caracterizat i de efectuarea unor operaiuni reale de transport pentru societatea
portughez.
2. ncadrarea situaiei n modelul de punere la dispoziie a forei de munc; n acest caz societatea
portughezesteagentulcarepuneladispoziiefordemunc,comportnduseocazional,caatare.
Acestei societi nu i se poate cere ndeplinirea condiiilor juridice i financiare necesare ageniilor
care au sediul n Italia, deoarece este stabilit ntrun alt stat. Cu toate acestea, situaia ar putea s
nufieconsideratopunereladispoziieilicitaforeidemunc,cutoatecnuafostefectuatde
ctreoageniedemunctemporar(nicimcarnsensullegislaieiportugheze)deoarece(saupn
cnd)nuafostdeclaratcaatare.
Prin urmare, societii portugheze (care ar aciona de fapt ca o agenie de munc temporar) i sar
putea aplica n sensul art. 4, alin. 1, din DL nr. 72/2000, regimul egalitii de tratament prevzut de
art.23,alin.1,dinDLnr.276/2003iarutilizatoruluiitalianisarputeaaplicaprevederileprincipiului
rspunderii solidare, conform art. 23, alin. 3, din DL menionat. Aceast reconstrucie a faptelor, n
conformitate cu indicaiile Ministerului Muncii i al Politicilor Sociale din Italia din interpelarea nr.
33/2010, ar permite s se adopte, n ceea ce privete diferenele salariale constatate, msura de
avertizare preventiv n sensul art. 12 din DL nr. 124/2004, att n cazul societii portugheze, n
calitate de obligat principal (angajatorul formal, cu funcia de agent de munc temporar), ct i n
celalsocietiiitaliene,ncalitatedeobligatsolidar(adevratulangajator,subformdeutilizator)
14
.

retragerea documentului. Instituia care a eliberat documentul examineaz din nou motivele care au justificat
eliberareadocumentuluii,dacestenecesar,lretrage.
14
Despre acest punct, a se vedea Detaarea lucrtorilor n Uniunea European pentru inspectorii de munc i angajatori,
(Proiectul Empower, contract nr. VP/2009/015, noiembrie 2010), Ministerul Muncii i al Politicilor Sociale, Institutul Guglielmo

76
Pentruastabiliratacontribuieideasigurrisociale,prinaplicareaprincipiuluiproporionalitiin
vigoare (spre deosebire de condiiile de munc pentru care este valabil principiul teritorialitii), n
conformitate cu instruciunile prevzute de interpelarea menionat mai sus, este necesar s se fac
referire la regimul de contribuii sociale... obligatorii prevzut de legislaia rii de origine i nu la regimul
italian(art.14,RegulamentulCEE,nr.1408/1971,iart.12,RegulamentulCEE,nr.883/2004),inndtotui
contdefaptulcretribuiapebazacreiasecalculeazcontribuiavafistabilitnconformitatecuregimul
egalitiidetratament
15
.
Consideraiifinale
Cele2soluiialternativeexpusemaisusparsofereoproteciemaiadecvatlucrtorilorimplicai
ntro detaare transnaional dect aplicarea reglementrilor prevzute de Directiva 96/71/CE, transpus
n Italia prin DL nr. 72/2000, care n sectorul specific al transporturilor rutiere nu pare s fie suficient
pentruagaranta:
egalitateadetratamentsalarialilegislativ,deoareceaceasta,nsensulart.3,alin.2,dinDL
menionat,seaplicdoarncazdesubcontractcndacestaestecaracterizatdedesfurarea
activitiincadrulsocietilor;
participareautilizatorului/angajatoruluicaredetaeazlaprincipiulrspunderiisolidare.ntr
adevr,dincolodeaplicarearspunderiisolidareprivinddrepturilelucrtorilor(referitorla
care, posibilitatea de a integra contribuiile de asigurri sociale i primele de asigurare este
controversat), rspunderea social, conform definiiei din art. 3, alin. 4, din DL menionat,
este prezent n cazul lucrtorilor angajai de un subcontractant transnaional i n cel al
lucrtorilor din cadrul unui contract de transport, care, pe baza deciziei legislatorului, nu

Tagliacarne i Inspecia Muncii, 2010, pp. 2324; http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/94673012D3324D64BDB7


C809650E529A/0/Vademecumdistaccocomunitario.pdf.
15
Cu privire la acestea, a doua interpelare nr. 33/2010, n ceea ce privete salariul minim care constituie baza pentru calculul de
stabilirea a contribuiei spune c pare c trebuie ... s conin i mririle de vechime n munc, dar i toate contribuiile
patrimonialepeperioadancauz,calculatelavaloarealorbrut,fradeducevreocontribuiesauimpozit,cuprecizareacn
sensul art. 3, alin. 7, din Directiva 96/71/CE, alocaiile specifice detarii sunt considerate parte a salariului minim, n msura n
care nu sunt vrsate cu titlu de rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru detaare, cum ar fi cheltuielile de transport,
cazareimas.

77
constituie un tip de contract independent, caracterizat de elemente specifice de natur s
justificeolegislaiespecific.

78
CapitolulII.2.ActivitateadecontrolnFRANA

II.2.1.Sistemulfrancezdeinspecieamuncii
Inspectoratul francez se numete general datorit faptului c ntrunete urmtoarele 3
caracteristici:
funcionariiInspectoratuluidemunctrebuiesasigureaplicareanormelordemuncprevzute
att de stat (Codul muncii), ct i cele de natur convenional, printre care cele ce in de
contractelecolectivedemunc;
serviciul unic de control de munc este responsabil pentru toate organizaiile, cu excepia celor
pentru care Codul muncii prevede o organizare specific. n general, Inspectoratul de munc nu
intervinensectorulpublic;
Inspectoratulfrancezdemuncintervinentoateaspectelecareprivescraportuldemunc:condiii
demunc,raporturiindividualeiraporturicolectivedemunc,condiiideangajare.

II.2.1.1.OrganizareaInspectoratuluideMunc
Direcia General de Munc este n subordinea Ministerului Muncii. Este responsabil de
pregtirea,gestionareaicoordonareapoliticilormuncii,nvedereambuntiriiraporturiloricondiiilor
demunciacalitiiieficieneilegiicarelereglementeaz.
n sectorul raporturilor de munc, ea acoper funcia de autoritate central pentru agenii de
controlalmuncii.Ofersprijiniajutoragenilordecontrolnexerciiulfunciunilorlor.
AdministraiateritorialcucaresuntnlegturserviciileInspectoratuluidemuncesteorganizat
sub forma DIRECCTE (Direcii regionale ale ntreprinderilor, ale concurenei, ale consumului, muncii i
ocupriiforeidemunc).

79
Prezena DIRECCTE pe teren este asigurat de unitile teritoriale. Ele se ocup de problemele
ridicate de ntreprinderi si, de angajai i de reprezentanii lor la nivel de departament i de teritoriu n
materiedemunc,ocupareaforeidemuncirelaiieconomice.
Secia responsabil cu controlul muncii reprezint nivelul teritorial de intervenie n cadrul
ntreprinderilor. n anul 2010, au existat 785 de secii de control cu un numr total de 2.595 de ageni de
control.Seciaesteformatdintruninspectordemuncsauunvicedirectordemuncide unulsaumai
mulicontroloridemunc,careidesfoaractivitateasubautoritateainspectoruluidemunc.
II.2.1.2.CeledouzoneprioritaredeintervenieaMinisteruluiMunciinmateriededetaare
nceeaceprivetedetaarea,MinisterulMunciiiorienteazinterveniilenvedereambuntirii
eficieneiimplementriiDirectivei96/71/CE.
mbuntireainformriiprilorimplicatendetaare
Informaii generale, disponibile n 6 limbi (francez, german, englez, portughez, romn i
polonez) referitoare la legislaia aplicabil n situaii de detaare sunt disponibile pe pagina de internet a
MinisteruluiMuncii(www.travailemploisante.gouv.fr),subcategoriainformaiipractice[asevedeafia
"Sfaturipracticenceeaceprivetedreptulmuncii"isubiectuldetaarealucrtorilor"].
Formularul de declaraie preliminar a detarii transnaionale a lucrtorilor, n cadrul unei
activitidecabotaj,estedisponibilpepaginadeinternetmpreuncutoatecelelalteformulare.Pentrua
oferioinformaiemaidetaliat,adecvatpentrutoatepersoaneleimplicatendetaare(angajai,societi
deserviciistrine,societifrancezecaredorescsitrimitangajaiinstrintate,mandataridinFrana
etc.),estencursdereorganizarepaginadeinternetaMinisteruluiMunciireferitoareladetaare.
DireciaGeneraldeMuncmaioferiobuninformaredespreserviciiledecontrolalmuncii,n
ceeaceprivetelegislaiaaplicabil,ipuneladispoziieasistennvedereadepiriidificultilorcarepot
aprea cu ocazia controalelor (bariere lingvistice, complexitatea elementelor juridice, dificultate n
obinerea documentelor obligatorii, scurta durat a activitii lucrtorilor detaai n Frana etc.), mai ales

80
prin Biroul naional de legtur. Un ghid specific al activitii de control pentru ageni este disponibil pe
SITERE.
Dezvoltareacooperriitransfrontalierentreorganeledecontrol
n cadrul implementrii art. 4 din Directiva 96/71/CE, fiecare stat membru numete un birou de
legturpentruapermiteschimbuldeinformaiintreadministraii,cuobiectivuldeambuntieficiena
normelor referitoare la detaare. Pentru Frana, biroul de legtur este pus la dispoziie de ctre Direcia
GeneraldeMunc;aicisepotadresatoiageniicucompetenedecercetareinregistrareainfraciunilor
legatedemuncailegal.
FranaasemnatacorduribilateralecuGermania(31mai2001)icuBelgia(9mai2003),princare
se instituie o strns colaborare ntre serviciile de frontier responsabile cu controlul detarii
transnaionalealucrtorilor.ncadrulacestoracorduri,aufostnumiteoficialbirouridelegturteritoriale,
cu rolul de interlocutori direci ai organismelor similare de frontier, respectiv din DIRECCTE din NordPas
deCalais(schimburicuBelgia)idinAlsacia(schimburicuGermania).
Conform acestui model, cu scopul de a extinde dispozitivul de cooperare intensificat ntre
inspectorateledemuncirilevecine,nultimiianiaufostpurtatenegociericareauduslasemnarea:
declaraieideintenientreFranaiSpaniadin22septembrie2010,careainstituitnoibirouride
legturteritorialepeambeleprialefrontierei:2peparteafrancez(unulnAquitaniaiunuln
LanguedocRoussilon),i4peparteaspaniol(unulnfiecareregiunedefrontier);
declaraiei de cooperare ntre Frana i Luxemburg din 15 februarie 2011, care a instituit un birou
delegturncadrulDIRECCTEdinLorena;
declaraiei de cooperare ntre Frana i Italia pe 27 septembrie 2011, care a instituit noi birouri
teritoriale de legtur: 2 n Frana (unul n PACA i unul n RhneAlpes) i 2 n Italia (Liguria i
Piemonte).

81
II.2.1.3.PrezentareasectoruluitransporturirutierepublicedemrfurinFrana
Sectorultransporturirutierepublicedemrfuriesteformatdin:
36.000desocieticuactivitatedetransportdemrfurincontulunorteri;
1.000desocieticuactivitatedetransportsaudenchirierevehicule.
80%dintreacestesocietiaumaipuinde10angajaii3%dintreele,aupeste50deangajai.n
fiecare an, 200 de miliarde de Km sunt efectuai de vehicule nmatriculate n Frana, 80% dintre acestea
fiindgestionatedecamioanenchiriatencontulunorteri.Flotadecamioaneesteformatdin430.000de
vehicule,sectorultransporturincontulunorteriavnd330.000deangajai.
II.2.1.4.CooperareanFrana
nceeacepriveteDepartamentulTransporturi
Adoptarea unor noi regulamente n materie de cabotaj n anul 2011 a ncurajat dezvoltarea unor
noipracticidecontrol.nFrana,aceastaaduslaformulareaunornoiobiectivespecificedecontrolpentru
controloriidetransporturirutiere.DepartamentulTransporturidispunedeunorgandecontrolspecializat:
controlorii de transporturi rutiere care intervin, n principal, pe strad. Ei garanteaz aplicarea corect a
dispoziiilorregulamentuluisocialeuropean,aregulamentuluiprivindcirculaiaiadispoziiilorreferitoare
laorganizareaprofesieiilaaccesulpepiaatransporturilorrutiere.
FranaestemembrEuroContrleRoute(ECR)iparticipnacestcontextlacontroalelecomune
transfrontaliere,maialescuautoritilegermaneispaniole.Aceastcolaborareesteextinsprinactiviti
comune de formare i schimb de practici de control i de proceduri de aplicare a legislaiei sociale n
sectorultransporturi.
nceeacepriveteMinisterulMuncii
Lupta mpotriva muncii ilegale i utilizarea unor conductori auto provenind din state cu un cost
redus al muncii face parte din lupta mpotriv oricrei forme de fraud. Este vorba de o prioritate a
Guvernului, amintit de ministrul muncii, adresnduse prefecilor regiunilor i provinciilor. Au fost fixate

82
obiective specifice pentru inspectorii de munc, n special, n ceea ce privete procesele verbale (de
exemplu, meninerea la 25% a cotei de procese verbale realizate prin controale comune a cel puin 2
organedecontrol).
n acest context, serviciile DIRECCTE i DREAL au fost ncurajate si consolideze parteneriatul.
Declaraiilededetaareprimitedectreserviciisuntconsideratemultmaipuinnumeroasedectcazurile
realedemuncnregimdedetaareaunorceteniproveninddinanumitestatealeUE.Serviciileamintesc
de dificultile de control datorate diferenelor lingvistice i unei reale complexiti a anchetelor care
implic mai multe servicii de control. Comitetele Departamentale Antifraud (CODAF) pot permite
desfurareaunoraciunicomunealentreguluicorpdecontrolcompetent.
n plus, la data de 31 martie 2009 delegaia naional pentru lupta mpotriva fraudei i Agenia
Central de Asigurri Sociale (ACOSS) au semnat o directiv a Direciei Generale de Munc. Aceasta are
scopuldeambunticooperareanspecialntreserviciiledecontrolalmunciiialasigurrilorsociale,pe
baza Protocolului naional, semnat pe 9 septembrie 2005. Acesta prevede o variant local a Protocolului
decooperare,careserealizeazconcretprinorganizarearegulatdecontroalecomune.

83
CapitolulII.3.ActivitateadecontrolnITALIA

II.3.1.Notintroductiv
Activitatea de control n sectorul transportului auto rutier are scopul de a verifica respectarea legislaiei
fiscale,decirculaieedesiguranrutier,deasigurrisocialeingeneraldeproteciesocial.
Un control care s verifice toate aspectele menionate mai sus trebuie s implice n mod necesar toate
organele instituionale specific responsabile de activitatea de control, pe baza competenelor n materie:
Garda Financiar n ceea ce privete sectorul impozitelor i fiscal, Ministerul de Interne (Poliia rutier) i
Ministerul Infrastructurilor n ceea ce privete circulaia i sigurana rutier, Ministerul muncii n ceea ce
privetedomeniulsocialicelreferitorlaasigurrilesociale.
Controalele ispectorilor de munc se concentreaz, n acest sector, cel mai adesea pe verificarea
programuluidemunciaoraruluidecondusideodihnalconductorilorauto,ceeaceinedeaplicarea
Regulamentului (CE) n. 561/2006 i a Directivei 2002/15/CE, implementate prin Decretul legislativ n.
234/2007.Pelngacestea,printrodispoziiespecificaDirectivei2006/88/CE,activitateadeinspeciea
funcionarilorMinisteruluimunciiesteefectuatilasediilesocietilordetransport.
Cutoateacestea,oparteimportantaactivitilorfuncionarilormenionaimaisusintrvizeazsocieti
detransportautostabilitenItaliacarefolosescmndelucruceprovinedindiferiteStatecomunitaresau
din ri extracomunitare. Aproape ntotdeauna aceti conducatori auto sunt angajai de societi stabilite
n State diferite de Italia, unde costul muncii este mai redus. Nu ntotdeuna societile care angajeaz
conductorii auto n cauz exercit activiti de transport auto: uneori ele sunt nfiinate n strintate
anumecuscopuldeatrimitepersonaldeconductoriautoctrentreprinderiutilizatoareitaliene.

II.3.2.Instituiileimplicateinecesitateauneicooperrisimultane
Mai ales n ceea ce privete controalele legate de verificarea autenticitii operaiunilor care implic
detaarea transnaional de lucrtori, verificarea autenticitii sau, dimpotriv, a falsitii lor presupune

84
activiticomplicatedereconstrucieaunuimozaicdeindicii,ceeacenecesitimplicareatuturortipologiile
decompeteneinstituionalemenionatemaisus.
Astfel, n situaiile n care inspectorii de munc au fost nevoii s se concentreze pe cazuri concrete de
detaare efectuate cu unicul scop de adobndi mn de lucru la cost redus, prin nerespectarea legislaiei
naionalen materie deconstituirereglementaridegestionarearaporturilordemunc,sadovedit afi
foarte util i necesar colaborarea dintre diferitele instituii competente cu controlul diferitelor
segmentelegislativecaresuntimportantensectoruldeproduciencauz.
Ne referim (dar este doar un exemplu) la activitatea de nerecunoatere a unui contract de nchiriere a
unui autovehicul, ncheiat de o societate de transport italian, proprietar a mijlocului de transport, cu
scopul de a dobndi disponibilitatea de munc a unui conductor auto angajat formal de o ntreprindere
(pseudolocataravehiculului),pentruaiasiguraulteriorgestiuneacompletaactivitiidetransporti,
nconsecin,propriadecizienceeacepriveteprestareaconductoruluiauto.
Interpretarea unei asemenea operaiuni prin prisma tipologiei de munc subordonat, dependent direct
de antreprenorul italian, sau prin prisma tipologiei de punere la dispoziie ilicit de mn de lucru
presupune o reconstrucie dificil a unui ansamblu de probe, pe baz de indicii i fapte, cu ocazia creia
devineevidentutilitateainecesitateacooperriiinstituionalentreinstituiiiorganismecroralesunt
atribuite competene specifice i care posed cunotine tehnice n materie de control fiscal (Garda
Financiar)idesupraveghereacirculaieiiatransporturilorrutiere(MinisteruldeInternePoliiarutier
iMinisterultransporturilorDireciatransporturirutiere).
O alt trstur care caracterizeaz i condiioneaz n mod esenial controalele n sectorul transportului
rutierestemobilitateaextremcucaresuntefectuateoperaiunile.nacestcontext,controaleleefectuate
lasediileilocaiilesocietilornuntotdeaunasunteficiente.
Pedeasupra,esteposibilsafirmmcprezenapestradainspectorilordemuncesteeficientpentru
a preveni, cel puin parial, practica notificrilor ncruciate pe motive de competen (cauzate de
fragmentareaatribuiilor),carefaccaautoritateapublicdestinataranotificriisintervin,cuputereasa
decontrol,doardupceaprimitcomunicarea,decintrunmomentncare,demulteori,dovezileutilenu

85
maisuntdisponibile.
Deaceeafuncionariipubliciangajaincontroaleconsidercmetodologiaoperaionalceamaieficient
(iprobabiliceamaieconomic)esteceaacontroalelorsimultanecomune,efectuatenlocaiicheiede
desfurareaactivitilordetransportidelogistic.Pedeasupra,simultaneitateacontroalelor,efectuate
n acelai context temporar de ctre diferite instituii competente, pare a fi necesar n prezent, pe baza
recenteiprevederilegislativeaart.7,alin.1,lit.a)dinDecretuldelegepentrudezvoltare,carestabilete
textual: Pentru a reduce greutatea birocraiei ce apas societile i n general contribuabilii () cu
excepiacazurilorexcepionaledecontroaledesntatea,justiieideurgen,controluladministrativsub
formaaccesuluidectreoriceautoritatecompetenttrebuiesfieunificat,poatefiefectuatlauninterval
de maxim un semestru, nu poate dura mai mult de cincisprezece zile. Actele efectuate prin nerespectarea
dispoziiilor de mai sus constituie, pentru funcionarii publici, infraciune disciplinar. Codificnd practica,
Garda Financiar, n inspeciile efectuate la sediul societilor opereaz, n msura n care este posibil, n
civil.

II.3.3.Locaiileinspecieinsectorultransportuluiauto
Dupcumsavzut,locaiaprincipalpentruefectuareacontroloalelorreferitoareladesfurareacorect
a operaiunilor de transport cu utilizarea, pe teritoriul naional, a unor conductori auto de alt
naionalitatedectceaitalianestemodalitateaceamaipotrivit.Saspuscnacestdomeniuestefoarte
important cooperarea cu forele de ordine competente cu supravegherea rutier, prin organizarea unor
posturi de control. n aceste situaii poate fi foarte util pentru inspectorii de munc s verifice
documentaia care este obligatoriu s fie prezent la bord, n timp ce obin informaii de la conductorul
auto al vehiculului (i de la un eventual al doilea conductor auto prezent n cabin), realiznd un proces
verbal al declaraiilor. O importan fundamental, pe lng informaiile de rutin referitoare la
constituireailadesfurarearaportuluidemunc,oauindicaiilepecarelepoateofericonductorulauto
cuprivirela:
1. persoana de la care primete indicaiile pe baza crora i desfoar activitatea (este necesar, de

86
obicei,sfieidentificatpersoanacareicomunicconductoruluiautoitinerarulpecareslurmeze,
destinatariilacareslivreze,zileledeodihnetc.);
2. persoana care a ncheiat contractul de transport originar, n cazul n care inspectorul de munc
nregistreazdeclaraiaunuiconductorautoangajatpentruexecutareaunuisubcontractdetransport.

Alte locaii posibile de control sunt, firete, sediile i punctele de lucru ale societilor (sediul legal al
ntreprinderii i eventualele sedii operaionale dotate de birouri administrative) unde s fie amplasate
birourileadministrativecarepstreazdocumentaiaobligatorie.
Cu toate acestea, activitatea de control se poate dovedi deosebit de eficient dac se concentreaz pe
durata material a desfurrii activitii de trasport i de logistic. De aceea se consider c reprezint
locaii ideale pentru efectuarea controalelor, fiind caracterizate de o posibilitate major de a constata
nclcri:porturile,interporturile,platformelelogisticeiparcrileauto,precumiposturiledefrontier.n
ultimul rnd, dar nu n ordine de importan, trebuie subliniat posibilitatea de a verifica contractele de
servicii de logistic la sediile legale i operaionale ale marilor mandatari sau n locaiile ori n sediile
societilordedistribuie,demulteoridestinaiafinalamrfurilor.

II.3.4.Documentaiaimportant
nceeaceprivetedocumentaiapecaretrebuiesseconcentrezecontroalele,inspectoruldemunccare
ntlnete un conductor auto de alt naionalitate dect cea italian va trebui s verifice constituirea i
gestionareareglementararaportuluidemunc.Celemaifrecventesituaiiconcretencareunconductor
auto strin poate efectua activiti de transport auto pe teritoriul naional pot fi clasificate dup cum
urmeaz:
1. unconductorautostrin,angajataluneisocieticarenuestestabilitnItalia,opereazpeteritoriul
naionalnregimdecabotaj,utilizndunvehiculnmatriculatnstrintate,proprietateauneisocieti
strine;
2. un conductor auto strin, angajat al unei societi care nu este stabilit n Italia, efectueaz pe

87
teritoriulnaionaluntransportinternaional;
3. unconductorautostrin,angajataluneisocieticarenuestestabilitnItalia,opereazpeteritoriul
naionalutilizndunvehiculnmatriculatnItalia,proprietateauneisocietiitaliene.

n ceea ce privete prima ipotez, este necesar s se verifice existena condiiilor i respectarea limitelor
stabilite de Regulamentul (CE) n. 1072/2009 n materie de cabotaj n transportul rutier de mrfuri. n
aceast privin, Regulamentul comunitar menionat mai sus, la Considerando n. 17, susine aplicarea
dispoziiilor Directivei 96/71/CE privind detaarea lucrtorilor societilor de transport care efectueaz
activitidecabotajncadruluneiprestrideservicii.

nceeacepriveteceadeadouaipotez,nmodpurteoreticiabstractartrebuisseaplicelegislaian
vigoare n fiecare teritoriu de tranzit. Totui, practica general i obinuit consider mai rezonabil i mai
practic ca situaiile de transport internaional (adic n caz de transport cu tranzit pe teritoriul mai multor
State), s fie asimilate regimului de transfer internaional, reglementat prin legislaia aplicabil raportului
demuncalconductoruluiauto.

Desigur, referitor la cea dea treia ipotez se pune problema verificrii autenticitii detarii, adic dac
exist cu adevrat o prestare de servicii transnaional sau dac este vorba de o activitate desfurat cu
scopuldeaascundenrealitateunraportdemuncsubordonat,ncheiatcuoperatorulitalianncalitate
deadevratangajator.nspecial,eventualulcontractdenchiriereavehicululuidectresocietateaitalian
(proprietarlocatoare) n favoarea societii strine (utilizatoare locatar) poate reprezenta un pretext
formal(careadevenitfoartefrecventnpracticancredinriiunorserviciidesubtransport)pentruaface
posibilnerespectarealegislaieiprivindconstituirealegalaraporturilordemunc.
nacestecazuri,pentruareconstruielementececonstituieindici,poatefiutilexaminareadocumentaiei
obligatoriilabord,caretrebuiesfieprezentatorganelordecontrol.nspecial:
1. fiadetransport,saudocumentaiacareconineaceleaiinformaiiconinutenfiadetransport.Este

88
esenial ca verificarea fiei de transport s fie efectuat pe strad, n momentul transportului de
mrfuri,deoarecepentruacestdocumentnusaprevzutobligaiadepstrareduplivrareamrfii;
2. documentaia necesar pentru transporturi internaionale: fi CMR, documente vamale, orice alt
documentcaretrebuiesnsoeascobligatoriutransportulinternaionaldemrfuri,pebazalegislaiei
comunitare,aacorduriloriconveniilorintenaionale;
3. documentaiareferitoarelaraportuldemunc,cedifernfunciede:
- faptul c un conductor auto presteaz munca unei societi stabilite n Italia. n acest caz se
consultlistaconinutntabelulaprobatdeComitetulcentralalRegistruluitransportaorilorauto,n
care este indicat documentaia care trebuie s fie prezent la bord, n funcie de titul de ocupaie
pe baza cruia conductorul auto conduce vehiculul (adic pe baza raportului de munc existent
ntreconductorulautoisocietateadetransportauto);
- faptul c un conductor auto (nefiind extacomunitar) presteaz munca pentru o societate stabilit
ntrun Stat comunitar. n acest caz nu este prevzut nicio documentaie. Totui se consider c i
ntro situaie similar ar fi necesar un document obligatoriu echivalent cu atestatul de conductor
auto,sauchiarunadevratatestatdeconductorauto.Aceastnecesitateesteclarexprimatin
Regulamentul (CE) n. 484/2002, considerando n. 3, unde citim: este necesar () nfiinarea unui
atestat de conductor auto i limitarea domeniului de aplicare a prezentului regulament la
conductorii auto ceteni ai unor tere state, i s se decid ulterior extinderea acestuia, pe baza
unei evaluri a Comisiei. n esen, Regulamentul comunitar nsrcineaz Comisia cu examinarea
efectelor aplicrii legislaiei n ceea ce privete obligaia doar pentru cetenii de naionalitate
extracomunitar de a deine un atestat de conductor auto, cu scopul de a prezenta eventuale
propuneri de modificare a regulamentului, n sensul extinderii obligaiei de a deine atestatul i n
cazulconductorilordenaionalitatecomunitarimplicainoperaiunidetransportinternaional.
nacestcaz,dacvehicululafostluatnlocaiedectresocietateacomunitar,pelngcontractul
de nchiriere trebuie s fie ntotdeauna prezent la bord i contractul de munc (sau un document
echivalent),caresdovedeascraportuldeserviciudintreconductorulautoilocatarulvehiculului.

89
n caz contrar, are loc infraciunea administrativ de transport abuziv, care poate fi pedepsit n
sensulart.46dinLegean.298/1974.
- faptul c un conductor auto este de naionalitate extracomunitar i presteaz munca pentru o
societate stabilit n Italia sau ntrun alt Stat comunitar, efectund activiti de transport
internaional.nacestcazconductorulautotrebuiesfienposesiaatestatuluideconductorauto.
Acestdocumenteesteeliberat:
o desocietateadetransport
o pentrufiecareconductorautoextracomunitar;
o deDireciaprovincialdemunccompetentpebazteritorial(nfunciedelocaiasediuluilegal
al societii care face cererea, sau a sediului operaional la care conductorul auto este angajat
saupresteazmunca,sauasediuluioperaionalalsocietiiutilizatoare,ncazulunuiconductor
autotrimisdeoageniedemunctemporar).
4. contractul de nchiriere al vehiculului, care trebuie s fie obligatoriu prezent la bord. Codul rutier
prevede,deasemenea,nart.94,alin.4bis,introdusdeart.12,alin.1,lit.a),dinLegean.120/2010,c
actele () din care deriv o modificare a titularului talonului de circulaie, sau care s implice
disponibilitateavehiculului,peoperioadmaimaredetreizecidezile,nfavoareaunuisubiectdiferitde
titularulnsui,ncazurileprevzutederegulamenttrebuiesfiedeclaratedebeneficiar,ntermende
treizecidezile,Direcieitransporturilor,navigaieiisistemelorinformaionaleidestatistic,pentrua
fi consemnate pe talonul de circulaie, precum i pentru a fi nregistrate n arhiva naional a
vehiculelor,cesealflaDireciatransporturilorrutiere.
Deasemenea,nceeaceprivetenchiriereaseprecizeazc:
- n timp ce n cazul ntreprinderilor italiene contractul de nchriere poate fi ncheiat numai ntre
societicaresfieambelenscrisenRegistrulnaionalalsocietilordetransporturiautoncontul
unorteri,
- peplancomunitar,societatealocatarstabilitnItaliapoatesnchiriezedelaosocietatecarenu
este stabilit n Italia, care exercit activitate de transport auto, cu condiia ca vehiculul s fie n

90
regul n ceea ce privete legislaia Statului membru n care sa stabilit societatea locatoare i s
respecte legislaia Statului italian n ceea ce privete autorizaiile administrative prevzute pentru
desfurareadetransportinternaional.

n sfrti, n ceea ce privete coninutul, Directiva 2006/1/CE (care are ca surs de implementare
DecretulMinistruluipentruCoordonareapoliticilorcomunitaredin16februarie1994,n.213,nspecial
nart.3i4)contractuldenchirierealvehicululuitrebuiesconin:
a. numelesocietiilocatoare;
b. numelesocietiilocatare;
c. dataiduratacontractului;
d. dateledeidentificareavehiculului.
ncazulncareconductorulautonuestetitularulsocietiicareancheiatcontractuldenchriere,va
trebuisfieprezentlabordcontractuldemuncalconductoruluiauto,mpreuncuultimultalonde
platasalariului,sauunextrasautentificatalcontractuluicaresconin:
a. numeleangajatorului;
b. numeleangajatului;
c. dataiduratacontractuluidemunc.
Cu privire la acestea circulara Ministerului Infrastructurilor i transporturilor Direcia transporturi
rutiere Direcia general pentru transportul auto de persoane i lucuri, n. 63/m4, din 8 mai 2006,
precizeaz c dispoziiile comunitare [...] identific cu precizie elementele contractului de nchiriere
care,prinurmare,trebuiesfieconsideratedrept"elementeesenialealecontractului.Deaceea,lipsa
i numai a unuia dintre aceste elemente aduce cu sine inconsistena efectiv a contractului juridic
(inexistena).nmomentulcontroluluisevaaplicadeciinacestcazart.46dinLegean.298/1974.

Trebuie pe deasupra s amintim c, n sensul art. 4 din Legea n. 136/2010 pentru sectorul
construciilor, n vederea facilitrii identificrii proprietarului autovehiculelor folosite pentru

91
transportul de materiale necesare n activitatea de pe antier, documentul de livrare a materialului
trebuiesconinnumruldenmatriculareinumeleproprietaruluiautovehiculului.

II.3.5.mbuntireametodologiilordeinspecie
mbuntirea metodologiilor de inspecie se realizeaz n principal prin programarea sistematic a
controalelornlocaiileindicatemaisus:
- porturi;
- interporturi;
- platformelogistice;
- locaiidencrcareidescrcare;
- parcriautoaleprimriei;
- zonevamale;
- punctedetrecereafrontierelor.

Controalele sectoarelor crora li se mai aplic i n prezent accize fiscale (de ex. transportul de
minerale,tabac,buturialcoolice)ar puteafifoarteeficiente,datfiind cpentruacesteaestencn
vigoare obligaia prezenei la bord a documentaiei de nsoire (document administrativ de accize
d.a.a.saudocumentadministrativsimplificatd.a.s.).
Arputeafi,deasemenea,oportunoactivitatedecontrolvizndsocietiledetransportcareaucerut
intervenia Cigs16, declarnd c i suspend activitatea. Controlul ar trebui n acest caz s se
concentreze n special pe verificarea utilizrii vehiculelor de ctre ali transportatori auto, pentru a
controla eventuala violare a legislaiei privind Cigs, printro suspendare aparent a activitilor de
transport,nsoitdeoutilizareproductivavehiculelorprinncredinarealorunorsubieciteridin
punct de vedere formal fa de societatea beneficiar a tratamentului de integrare salarial (de ex.

16
[N. tr.] Cigs: Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria este un amortizator social care prevede o integrare a
retribuiei lucrtorilor care, din cauza unor crize de caracter structural a societii angajatoare, trebuie si reduc
programulsausisuspende,nmodtemporarsaudefinitiv,activitatea.

92
prinnchiriere).
Poate fi semnificativ i o comparaie ntre numrul de vehicule nregistrate n Registrul
transportatorilor auto i numrul de angajai activi. n cazul n care vehiculele sunt mai numeroase
dectangajaiiesteposibilcasocietateasutilizezelucrtorinregimdedetaaretransnaional,sau
s utilizeze propriile vehicule dndule n chirie (caz n care, dup cum sa vzut, exist posibilitatea
uneiutilizriilegaleacategorieinchirierii).
Ar putea fi, pe deasupra, eficient verificarea la Ania
17
a numelor personalor care conduc vehicule
implicatenaccidente,pentruaverificapoziialornceeaceprivetesituaiademunc.
Un alt element important de controlat este respctarea parametrilor de cost minim de exerciiu,
eventualstabiliinsensulart.83bisdinDecretuldelegen.112/2008,transpuscumodificrideLegea
n.133/2008.
n sfrit, n ceea ce privete aspectul strict organizatoric, ar putea fi indicat ca diferitele organe de
controlaparinnddiferitelorricomunitaresaibacceslaoplatformtelematiccomun,dedicat
culegerii de date provenind din tahografele digitale sau analogice nregistrate cu ocazia controalelor
rutieresaulasediulsocietilor.

17
[N.tr.]Ania:Asociaianaionalasocietilordeasigurri.

93

CapitolulII.4.ActivitateadecontrolnROMNIA

II.4.1. Activitatea de inspecie n Romnia: ndrumar pentru inspectorii de munc i celelalte


organedeinspeciedintransporturirutiere
Competeneledecontrolaleinspectorilordemuncacopertoateactivitilencareesteimplicat
fora de munc, fiind limitate doar din punct de vedere teritorial dac ne referim la un inspectorat de
munciexcepteazdomeniilemilitarizatecareauunsistempropriudeinspecie.
Domeniul transporturilor rutiere este unul special, avnd n vedere caracteristica de mobilitate pe
care o presupune munca prestat de lucrtorii implicai. Din acest motiv vizitele de inspecie, ca element
centralalactivitiidecontrol,mbracmoduridedesfurareparticulare,datedelocaiaiprocedurade
desfurare.
II.4.2.Autoritileimplicatenactivitateadeinspecie
AutoritateaRutierRomnareprezentatpnla4decembrie2011organismultehnicspecializat
alMinisteruluiTransporturiloriInfrastructuriipentrutransportulrutier.ARRdeinedinlunamartie2005,
statutul de observator activ pe lng organizaia european de profil Euro Contrle Route ECR, fiind
membrcudrepturideplinencepndcuianuarie2007.Aceastorganizaiearecaobiectiveutilizareaunor
procedurisimilaredecontrol,pregtireaprofesionalainspectorilor,organizareadeaciunicomunei/sau
simultanedecontrol,schimbuldeexperien,etc.
PrinadoptareaOGnr.26/2011InspectoratuldeStatpentruControlulnTransportulRutier(ISCTR)
este, de la 4 decembrie 2011, organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor i
Infrastructurii, desemnat s asigure inspecia i controlul respectrii reglementrilor interne i
internaionalendomeniultransporturilorrutiere,privind,nprincipal:
- condiiiledeefectuareaactivitilordetransportrutier,aactivitilorconexetransportuluirutieria
activitiidepregtireapersoanelornvedereaobineriipermisuluideconducere;

94
- siguranatransporturilorrutiereiproteciamediului;
- stareatehnicavehiculelorrutiere;
- maselei/saudimensiunilemaximeadmisepedrumurilepubliceimaseletotalemaximeautorizate;
- tarifuldeutilizareitarifuldetrecerepereeauadedrumurinaionaledinRomnia.
PersonalulISCTRexercitatribuiiledeinspecieicontrolcareiaurevenitpersonaluluicuatribuii
de inspecie i control din cadrul Autoritii Rutiere Romne, Registrului Auto Romn i Companiei
Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia, precum i personalului mputernicit de
MinisterulTransporturiloriInfrastructuriinacestscop.
PoliiaRutierestecomponentaPoliieiRomne,autoritateacompetentndomeniulcirculaieipe
drumurile publice privind iniierea i avizarea unor reglementri, precum i aplicarea i exercitarea
controlului privind respectarea normelor din acest domeniu. n domeniul rutier Poliia Romn are
urmtoareleatribuiiprincipale:
- ndrum, supravegheaz i controleaz respectarea normelor de circulaie pe drumurile publice, n
afar cazurilor exceptate prin lege, i colaboreaz cu alte autoriti publice, instituii, asociaii i
organizaii neguvernamentale, pentru mbuntirea organizrii i sistematizrii circulaiei,
asigurarea strii tehnice a autovehiculelor, perfecionarea pregtirii conductorilor auto i luarea
unormsurideeducaierutieraparticipanilorlatrafic;
- constatcontraveniiiaplicsanciunicontravenionale,potrivitlegii;
- folosete metode i mijloace tehnicotiinifice n cercetarea locului svririi infraciunilor i la
examinareaprobeloriamijloacelormaterialedeprob;
- acordsprijin,potrivitlegii,autoritiloradministraieipublicecentraleilocale;
- conlucreaz cu structuri de profil din alte state i de la nivelul unor instituii internaionale pentru
prevenireaicombatereacriminalitiitransfrontaliere.
InspeciaMunciiancheiatprotocoaledecolaborarecuautoritileimplicatencontrolulactivitii

95
de transport rutier. Protocolul de colaborare, ncheiat ntre Autoritatea Rutier Romn i Inspecia
Muncii,afostsemnatladatade14.07.2010.Scopulprotocoluluiestestabilireaunuicadrucomuniunitar
privind colaborarea i conlucrarea instituiilor semnatare, n vederea asigurrii securitii i sntii n
munc, a siguranei circulaiei rutiere, precum i armonizrii condiiilor de concuren ntre modurile de
transportterestru.
Obiectulprotocoluluieste:
- colaborareanvedereadesfurriiaciunilorcomunedecontrolntraficilasediuloperatorilorde
transport, a modului de respectare a legislaiei specifice securitii i sntii n munc i relaiilor
demunc;
- informarea reciproc cu privire la constatarea cazurilor de nerespectare a reglementrilor privind
integritatea corporal,siguranarutier,securitateaisntatea salariailoriaaltorparticipanila
activitateadetransporturirutiere;
- iniiereaidezvoltareadeprogramecomunenacestdomeniu.
Protocolul de colaborare, ncheiat ntre Inspectoratul General al Poliiei Romne i Inspecia
Muncii, a fost semnat la data de 17.06.2006 i prelungit prin act adiional n data de 10.02.2011. Scopul
protocolului este asigurarea respectrii legislaiei n domeniul relaiilor de munc, al seleciei i plasrii
forei de munc, n vederea combaterii muncii fr forme legale, seleciei i plasrii ilegale a forei de
munciaaltornclcrialeprevederilorlegaledinacestdomeniu.
Obiectulprotocoluluieste:
sesizarea reciproc, cnd n urma verificrilor ntreprinse, se constat nclcri ale legislaiei
munciisaufaptedenaturpenal;
acordareasprijinuluipentruidentificareapersoanelorcaresesustragcontrolului;
participarealaaciunicomunedeverificareicontrol;
verificridespecialitatenvedereastabiliriinormelornclcateiapersoanelorresponsabile.

96
II.4.2.1.Controlulactivitiidetransporturirutiere
ndomeniultransporturirutiere,probabilitateacapeteritoriulRomnieisexisteunpunctdelucru
al operatorului de transport stabilit ntrun stat membru al UE sau al SEE, este foarte redus. Din acest
motiv,controlulntraficreprezintmodalitateadeinspecieceamaiimportanticeamaiutil.
Continuareaverificrilorlasediuloperatoruluidetransportaflatntrunaltstat,sepoatefacedoar
n cadrul unei aciuni de cooperare cu organismul de inspecie a muncii din statul respectiv. Gsirea celei
mai eficiente modaliti de cooperare administrativ la nivel internaional, este unul din principalele
obiectivelealeproiectuluiSectorulTRANSPOrturirutiereidetaarealucrtorilor.
II.4.2.2.Aciuneadecontrol
Controlul n trafic este activitatea de inspecie specific transportului rutier, singura care permite
verificareainopinataactivitiiconductoruluiautolaloculsudemunc.Avndnvederecinspectorii
demuncnuaudreptuldeaoprintraficmijloaceledetransport,inspeciiledeacesttipsedesfoarn
cooperarecualteautoriti(AutoritateaRutierRomniPoliiaRutier).Inspectoriidetraficaudreptul
s opreasc orice autovehicul, altele dect cele exceptate de lege, care circul pe drumul public i este
utilizatlaefectuareatransporturilorrutiere,precum ilaactivitateadepregtirepracticapersoanelorn
vedereaobineriipermisuluideconducere.
Laefectuareacontroluluintrafic,inspectoriidetraficaudreptul:
simobilizezevehicululrutierncondiiidesiguranisecuritatealetransportului;
s suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin reinerea plcuelor de nmatriculare i a
certificatuluidenmatriculare;
s rein licenele i autorizaiile de transport, precum i orice alte documente n legtur cu
desfurarea activitii de transport rutier ori a activitii de pregtire a persoanelor n vederea obinerii
permisuluideconducere.
Aciunile comune se vor desfura n baza protocoalelor de colaborare ncheiate ntre instituii,

97
dup planuri de control comune, care s stabileasc competenele, realizarea schimbului de informaii i
moduldecooperareefectivamembrilorechipeidecontrolaparinnddiferitelorautoriti.
Aciunea de control n trafic i controlul n spaiile de odihn/garare/ntreinere, vor urma un
parcurs adaptat la tematica de control, locaia n care se desfoar i situaia concret din teren, care
poateincludeurmtoareleactiviti:
A.Pregtireaaciunii
informarea privind obiectivele controlului i coroborarea informaiilor deinute de autoritile
participante;
instruireamembrilorechipeidecontrolpebazaplanuluicomun,inclusivinformareareferitoarela
riscurileprivindsecuritateaisntateanmunc,implicatedeprezenantraficulrutier;
echiparea corespunztoare condiiilor climatice de la momentul controlului i necesitilor de
vizibilitatencondiiiletraficuluirutier;
asigurarea funcionrii mijloacelor tehnice i echipamentelor utilizate (sisteme mobile de
comunicaii i transfer de date, echipamente informatice, aparate de nregistrare audiovideo,
etc.);
asigurareamijloacelordelegitimare(ordindedelegarepentrucontrol),adocumentelordecontrol
iaformularelornecesare;
organizareaactivitiidetransportideplasarealalocaia/zona/traseulstabilitepentrurealizarea
controlului.
B.Organizareacontroluluinteren
amplasarea mijloacelor rutiere de semnalizare care vor asigura protecia membrilor echipei de
control;
oprireamijloacelordetransport;

98
C.Comunicareacupersoanelecaredeservescautovehiculul18
prezentareailegitimareamembrilorechipeidecontrol;
informarea cu privire la scopul verificrilor, durata acestora i principalele drepturi ale
inspectorilordemunc,inspectorilordetraficiagenilorPoliieiRutiere;
solicitarea actelor i documentelor necesare activitii de control (actul de identitate, certificatul
de nmatriculare a autovehiculului, dovada ultimei inspecii tehnice a autovehiculului, diagrama
tahograf,permisuldeconducere,ocopieaactuluideangajaresauunaltdocumentcaresateste
acestfapt,actcaresatestedatairezultatulacestuiinstructajcuprivirelariscurileinormelede
securitate i sntate n munc, atestatul profesional, act care s ateste data i rezultatul
examinrii medicale, documente de nregistrare vamal, ultimul bon/chitan pentru alimentarea
cucarburant,dovadaachitriitaxelordedrum);
chestionareacuprivirelatematicadecontrol
16
:
loculidatancrcrii/descrcriimrfiiimbarcrii/debarcriicltorilor;
undeicndafostefectuatultimaperioaddeodihnzilnic/sptmnal;
pentruceoperatordetransportdesfoaractivitate;
dacexistoformdeangajarencheiatnscriscuoperatoruldetransporticareesteaceasta;
lacedatasemnatcontractuldeangajareicareafostprimazidemunc;
cumesteremunerat(sum/perioad);
dacprimeteialtesumedebaninperioadelencareesteplecatncurs,saudacseasigur
separathranaicazareapeperioadacurselor;
careestetimpullunar/sptmnaldemuncmenionatncontractuldeangajare;
dacsadepitacestprogramdelucruidacda,cumsepltescorelesuplimentareefectuate;
care este durata concediului anual de odihn pltit, la care are dreptul conform contractului de
muncicteziledeconcediudeodihnpltitaefectuatanulacesta;

18
Pentru persoanele care nu cunosc limba romn se vor indica traducerile corespunznd limbilor englez, francez sau italian,
coninutenAnexa2Propuneredechestionarpentrulucrtori,dinacestGhid.

99
a fost instruit cu privire la riscurile i normele de securitate i sntate n munc, cnd sa fcut
ultimadatacestinstructajictadurat;
cndafostexaminatmedicalultimadat;
careesteechipamentuldeprotecieiconinutultruseidesculecucareestedotatautovehiculul;
ncazuluneincrcturipericuloaseaprimitinstruciunispecifice;
dacexistsaunuiunaltcolegpevehicul.
D.Observare,cercetare,documentare
verificarea dotrii autovehiculului (echipament de protecie, trus de scule pentru intervenii
urgente,mijloacedeluptmpotrivaincendiului,trusdeprimajutor);
efectuarea fotografiilor, nregistrrilor, copiilor electronice sau fotocopiilor, luarea probelor sau
mostrelornecesareverificriloriprobriiaspectelorconstatate;
documentarea operativ pentru verificarea neconcordanelor sau aspectelor neclare constatate,
pebazaaccesuluimobillabazededate;
schimbareainformaiilorcuceilalimembriaiechipeidecontrol;
solicitarea unor informaii sau documente suplimentare de la conductorul auto i verificarea
suplimentaraautovehiculului;
luarea deciziei de finalizare a verificrilor conductorului auto i a autovehiculului, returnarea
tuturoracteloridocumentelor,permitereacontinuriicursei.
E.Sintetizareaianaliza
n funcie de rezultatele preliminare ale verificrilor, echipa de control va lua decizia dac este
necesar extinderea verificrilor n locurile de ncrcare/mbarcare i descrcare/debarcare; n
locurile de garare sau odihn; n spaiile de reparaii/ntreinere a autovehiculului; la punctul de
lucrualoperatoruluidetransport,situatpeteritoriulRomniei;
verificrile pot continua accesnd bazele de date de care dispun instituiile participante la

100
inspecie,sauprinsolicitareasprijinuluialtorautoriti;
cndseconstatosituaiededetaareaconductoruluiautodelaocompaniemamdintrun
stat al UE sau al SEE la un operator de transport subsidiar din Romnia, sau punerea la dispoziia
unuioperatordetransportromn,aunuiconductorautotemporardectreunagentdemunc
temporardintrunaltstat,activitateadeinspecievacontinualasediuloperatoruluidetransport
romn.
F.Vizitadeinspecielasediuloperatoruluidetransportromn
aciunea va urmri parcursul obinuit al unei vizite de inspecie la un angajator la care se vor
adugaverificrispecifice:
se vor solicita actele i documentele pe care conductorul auto nu le avea la bordul
autovehiculului;
se vor solicita acte i documente specifice transporturilor rutiere, care se afl n mod obinuit la
sediuloperatoruluidetransport:
liceneledenfiinareidetransport,atestateleconductorilorauto;
documenteledetransportdintroperioadanterioarstabilitdeinspectoruldemuncnfuncie
desituaie(CMRiregistrul/cotorulaferent,documentedensoireamrfii,foideparcurs,ordine
dedeplasare);
diagramele tahograf sau formatul electronic al acestora, mpreun cu datele extrase din
tahografeledigitalepentruoperioadanterioar;
fiele de instructaj privind securitatea i sntatea n munc, dovezile evalurii riscurilor i
normativelepropriiprivindsecuritateaisntateanmunc;
documentelefinanciarfiscalepentruactivitateaorganizaiei(facturi,bonurifiscale,documentede
platacarburanilor);
alteacteidocumenterelevantepentruactivitateadeinspecie.

101
G.Concluzionare
Activitatea de inspecie trebuie s ofere echipei de control suficiente argumente pentru a stabili
dac:
transportulsedesfoarcurespectarearegimuluilegalstabilitpentrutransporturilerutiere;
serespectprevederilelegalereferitoareladesfurareansiguranatransportuluirutier(timpii
deconducereideodihnaiconductoruluiauto,ncrcareaautovehiculului);
conductorulautoicelelaltepersoaneimplicatentransportauoformlegaldeangajare;
ne aflm n prezena unei prestri de servicii reglementat de Legea nr. 344/2006 (pe baza
traseuluiautovehicululuiiistoriculactivitiiconductoruluiauto).
salariaii implicai n prestarea de servicii, detaai pe teritoriul Romniei, beneficiaz de acele
condiiile minimale de munc stabilite de Legea nr. 344/2006, conform legislaiei noastre (durata
maximatimpuluidemuncidurataminimarepausuluiperiodic,durataminimaconcediilor
anuale pltite, salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare, condiiile de
punere la dispoziie a salariailor, n special de ctre agenii de munc temporar, securitatea i
sntatea n munc, msurile de protecie aplicabile condiiilor de munc pentru femeile
nsrcinate sau pentru cele care au nscut recent, precum i pentru copii i tineri, egalitatea de
tratamentdintrebrbaiifemei,precumialtedispoziiinmateriedenediscriminare);
operatoruldetransportstabilitntrunstatmembrualUEsaualSEEatrimisnotificareaprevzut
deHGnr.104/2007.
Pebazaconcluziilor,echipadecontrolvastabilicaresuntmsurilecarevorfintreprinsenraport
cuactivitateadetransportrutierverificat:
- consemnareaconstatrilorefectuatenacteledecontrol;
- msuriadministrativensarcinaconductoruluiautosauaoperatoruluidetransport;
- aplicarea unor msuri contravenionale, sau sesizarea organelor de urmrire/cercetare penal
cndexistsuspiciuneasvririiunorfaptepenale;

102
- sesizareaaltorautoritiatuncicndseconstataspectecaredepesccompetenainstituiilor
implicatenactivitateadecontrol;
- solicitarea sprijinului altor autoriti naionale, sau a instituiilor de control similare din statul
membrualUEsaualSEE,ncareestestabilitoperatoruldetransport.
H.Consemnareicomunicare
ntocmirea actelor de control i a celor de constatare a contraveniei; pentru situaia n care
contravenientul nu cunoate limba romn apare problema traducerii acestor documente;
traducereadevineesenialnmomentulncarecontravenientulestedefa,deoarecetrebuies
i se aduc la cunotin dreptul de a consemna obieciuni; lipsa ndeplinirii acestui demers poate
atrage nulitatea actului de sancionare, iar nenelegerea coninutului procesuluiverbal din cauza
necunoateriilimbiiromnelpune pereprezentantullegalalcontravenientuluinsituaiadeafi
n imposibilitatea de a face obieciuni; procedura contravenional nu are prevederi speciale
pentru aceast situaie, inspectorul de munc trebuind s gseasc acel mod de ncheiere a
procesuluiverbal care s nu anuleze drepturile contravenientului i care s asigure eficacitatea
actuluicontravenional;
comunicarea actelor de control se va face direct atunci cnd reprezentantul legal al
contravenientului este de fa la ncheierea acestora; n cazul ncheierii n lips, serviciile potale
pun la dispoziie servicii de transmitere a corespondenei cu confirmare de primire i pentru
transmiteriinternaionale;
pentrupunereanexecutaresilitaamenzilorcontravenionaleneachitate,acteledesancionare
se vor transmite organelor de administrare fiscal, urmnd ca pe baza unor proceduri speciale
acesteasasigurencasareasumelordebani.

103
II.4.3.Responsabilitateaadministrativicontravenional,ndomeniulrelaiilordemuncial
securitiiisntiinmunc
n domeniul relaiilor de munc i al securitii i sntii n munc, responsabilitatea
contravenional direct a conductorului auto sau a altui lucrtor mobil, se rezum la o singur situaie:
prestareamunciidectreopersoanfrncheiereaunuicontractindividualdemuncisesancioneaz
cuamenddela500leila1.000lei(art.260,alin.1,lit.fdinLegeanr.53/2003Codulmuncii(R)).
Pentru toate celelalte fapte contravenionale, inclusiv cele referitoare la nerespectarea condiiilor
demuncminimalemenionatedeLegeanr.344/2006,responsabilitateaaparineexclusivangajatorului.
Msurileobligatorii,ndomeniulrelaiilordemuncialsecuritiiisntiinmunc,sedispun
doar angajatorului, iar dac acestea privesc activitatea sau conduita unui salariat, angajatorul va fi
responsabil de ndeplinirea acestora, urmnd ca prin mecanismul de organizare intern s stabileasc
responsabilitipersonalelanivelulunitii.
n materie penal, responsabilitatea aparine de regul persoanei fizice care are calitatea de
reprezentant legal al angajatorului. n domeniul securitii i sntii n munc, cu ocazia producerii unor
accidentedemunc,poatefiatrasirspundereapenalaunuisalariatimplicatnevenimentulrespectiv.

II.4.4.Msuridembuntireacontrolului
Elementul central al verificrilor este stabilirea situaiei de transport n care se ncadreaz cazul
concret verificat. Aceast operaiune nu se poate realiza dect prin stabilirea traseului real al
autovehicululuiiistoriculactivitiisalariatului.
Pentru stabilirea traseului autovehiculului i istoricul activitii conductorului auto, sunt eseniale
oseriedeinformaiipreliminarereferitoarela:
cursacurentdeundeanceputiundesetermin;
curseleanterioarealeautovehiculului;

104
cursele/activitileanterioarealeconductoruluiauto.

Categoriainformaiilor Cineodeine Coninutde


Cndsepoate
obine
Loculimomentulde
ncrcareidedescrcare
amrfiisau
mbarcare/debarcarea
pasagerilor
conductorulauto
operatoruldetransportrutier
beneficiarulsauintermediarul
transportului
proprietariilocaiilorde
ncrcare/descrcaresau
mbarcare/debarcare

documentulCMR
informaiiledintahograful
digital
declaraiaconductorului
autosauaaltuilucrtormobil
ntrafic
ulterior
Succesiuneacurselor conductorulauto
operatoruldetransportrutier
beneficiarulsauintermediarul
transportului

foaiadeparcurs
informaiiledintahograful
digital
declaraiaconductorului
autosauaaltuilucrtormobil

ntrafic
ulterior
Traseulautovehiculului conductorulauto
operatoruldetransportrutier;
sistemdelocalizareGPS
montatpeautovehicul
declaraiaconductorului
autosauaaltuilucrtormobil
ntrafic
ulterior
Locaiaimomentuln
careafostprezent
autovehicululi/sau
conductorulauto,pentru
reconstituireatraseului
CompaniaNaionaldeAutostrzi
iDrumuriNaionaledinRomnia
sistemulelectronicde
verificarearovignetei
ulterior
alteautoriti(Poliie,CNADR,
ARR,PoliiadeFrontier,Garda
Financiar)
controalesausanciuni
aplicatentraficdealte
autoriti
ulterior
PoliiaRutier radarefixealePoliiei
Rutieresausanciuniaplicate
ntrafic
ulterior
AutoritateaVamaliPoliiade
Frontier
nregistrrialeorganelorde
verificarelatrecerea
frontiereiiaoperaiunilor
vamale
ulterior
conductorulauto
operatoruldetransportrutier
comerciantul
chitaneledeplata
carburantului
ntrafic
ulterior
conductorulauto
operatoruldetransportrutier
furnizorul/emitentul
tichetedeferibot,accesulpe
poduri,bacuri
ntrafic
ulterior
conductorulauto
operatoruldetransportrutier
furnizorul/emitentul
taxedeparcare,spltorii,
vulcanizri,micireparaii
ntrafic
ulterior
conductorulauto
operatoruldetransportrutier
furnizorul/emitentul
vignetesaualtesistemede
platataxelordedrum
ntrafic
ulterior
Determinarea traseului exact al autovehiculului i al conductorului auto, ilustreaz o imagine
parial a activitii operatorului de transport. Pentru a avea o vedere de ansamblu a operaiunilor de
transport, este necesar o vizit de inspecie la sediul/punctul de lucru al operatorului de transport sau

105
monitorizareamaimultorcursepeoperioadmailungdetimp.
Descifrareamoduluincareoperatoruldetransportidesfoaractivitatea,succesiuneacurselor,
itinerarultraseelor,locaiaexpeditorilor/destinatariloresteimportantpentrudefinireatipuluioperaional
(identificareaprestriideserviciitransnaionale).
Reglementrile legale din domeniul relaiilor de munc i al securitii i sntii n munc n
materiadetarilortransnaionale,nupotfidisociatederegimuldesecuritatesocialaplicabillucrtorilor
implicai. Acest ansamblu legal materializeaz principiile fundamentale ale UE, libertatea prestrii de
serviciiilibertateamobilitiiforeidemunc.
Porninddelaacestepremise,ncondiiileuneiinsuficientedetalierianormelorlegaleeuropenei
naionalenprivinadetariisalariailorncadrulprestriideserviciitransnaionale,reglementrileprivind
regimul social aplicabil ofer elemente consistente de referin (n principal Regulamentul (CE) nr.
987/2009).
Noiunicarepotficlarificateprinintermediulregimuluisocialaplicabil:

Activitisubstanialenstatuldeorigineadetarii
Criteriile nu sunt exhaustive i trebuie s fie adaptate fiecrui caz n parte i trebuie s ia n considerare
naturaactivitilordesfuratedectrentreprinderenstatulncareestestabilit:
loculncarentreprindereadeorigineadetariiiaresediulsocialiadministraia;
numrul de angajai din cadrul personalului administrativ al ntreprinderii de detaare prezeni n statul de
origine a detarii i n statul de angajare prezena exclusiv a personalului administrativ n statul de origine a
detariieliminperseaplicabilitateadispoziiilorprivinddetaareancazulntreprinderiirespective;
loculderecrutarealucrtoruluidetaat;
loculncaresuntncheiatemajoritateacontractelorcuclienii;
legeaaplicabilcontractelorsemnatedentreprindereadeorigineadetariicuclieniiiculucrtoriisi;
numrulcontractelorexecutatenstatuldeorigineadetariiinstatuldeangajare;
cifra de afaceri realizat de ntreprinderea de origine a detarii n statul de origine a detarii i n statul de
angajare n timpul unei perioade tipice adecvate (de exemplu, o cifr de afaceri de aproximativ 25% din cifra de

106
afaceri total n statul de origine a detarii poate reprezenta un indicator suficient, ns cazurile n care cifra de
afaceriestesub25%arimpuneoanalizmaidetaliat);
perioadadetimpdelastabilireantreprinderiinstatulmembrudeorigineadetarii.
Relaiadirectntrentreprindereadedetaareilucrtoruldetaat
responsabilitateapentrurecrutare;
trebuie s fie evident faptul c un contract care rezult din negocierile care au condus la recrutare a fost i
continusfieaplicabilpeparcursulperioadeidedetaarepentruprileimplicatenntocmireaacestuia;
putereadeareziliacontractuldemunc(concediere)trebuiesaparinexclusivntreprinderiidedetaare;
ntreprinderea de detaare trebuie s i pstreze puterea de a stabili natura muncii efectuate de ctre
lucrtorul detaat nu n sensul definirii detaliilor tipului de munc ce urmeaz a fi efectuat i a modului n care
urmeazsfieefectuat,cinsensulmaigeneraldestabilireaprodusuluifinitalrespectiveimuncisaualserviciului
debazcareurmeazsfieprestat;
obligaia n ceea ce privete remunerarea lucrtorului aparine ntreprinderii care a ncheiat contractul de
munc (aceasta nu aduce atingere niciunui eventual acord ntre angajatorul din statul de origine a detarii i
ntreprindereadinstatuldeangajarenceeaceprivetemodulncaresuntefectuateplileefectivectresalariat);
putereadeaimpunesanciunidisciplinarempotrivaangajatuluiaparinentreprinderiideorigineadetarii.
Situaiincareaplicareadispoziiilorprivinddetaareaesteabsolutimposibil
ntreprindereancareafostdetaatlucrtorullpuneladispoziiauneialtentreprinderidinstatulmembrun
careseaflaceasta;
ntreprinderea n care a fost detaat lucrtorul l pune la dispoziia unei ntreprinderi situate ntrun alt stat
membru;
lucrtorulesterecrutatntrunstatmembrucuscopuldeafitrimisdeontreprinderesituatntrunaldoilea
stat membru la o ntreprindere situat ntrun al treilea stat membru, fr s fie ndeplinite cerinele privind
afiliereaprealabillasistemuldesecuritatesocialastatuluideorigineadetarii;
lucrtorulesterecrutatntrunstatmembrudeontreprinderesituatntrunaldoileastatmembrupentrua
lucranprimulstatmembru;
lucrtorulestedetaatpentruanlocuioaltpersoandetaat;
lucrtorulancheiatuncontractdemunccuntreprindereancareestedetaat.
O parte semnificativ a activitii unei persoane salariate desfurat ntrun stat
membru
timpuldelucrui/sau
remuneraia
Dacncontextuldesfurriiuneievaluriglobalereieseccelpuin25%dintimpuldelucrualpersoaneieste
desfurat n statul membru de reedin i/sau cel puin 25% din remuneraia persoanei este obinut n statul

107
membru de reedin, aceasta indic faptul c o parte semnificativ a tuturor activitilor persoanei salariate se
desfoarnstatulrespectiv.
Uniilucrtoridintransporturiaustabilitetiparedelucru,rutedeparcursidurateestimatealetransportului.O
persoan care urmrete s obin o decizie privind legislaia social aplicabil ar trebui s prezinte argumente
rezonabile (de exemplu, prin furnizarea listelor de serviciu sau a calendarelor de cltorie sau a altor informaii)
pentru a mpri activitatea ntre timpul alocat desfurrii activitii n statul de reedin i timpul alocat
desfurriideactivitinaltestatemembre.
Atuncicndprogramuldelucrudinstatulmembrudereedinnuestedisponibilsaucndcircumstanelenu
stabilescnmodclardesfurareauneiprisubstanialeaactivitiinstatulmembrudereedin,sepoateutiliza
ometoddiferitdeceaaprogramuluidelucrupentruastabilidacnstatulmembrudereedinsedesfoar
saunuopartesubstanialaactivitii.nacestsens,sesugereazdefalcareaactivitiinelementesauincidente
diferite i adoptarea unei hotrri privind amploarea activitii din statul de reedin pe baza numrului de
elemente nregistrate n statul respectiv ca procent din numrul total de incidente dintro anumit perioad
(numruldencrcriidescrcridemrfurii diferitelerincareacesteoperaiuniaulocdintroperioadde
12luni).
Sediulsocialsauloculdedesfurareaactivitii
ncazultransportuluirutierntreprinderilecareexercitocupaiadeoperatordetransportrutiertrebuiesaib
un sediu real i stabil pe teritoriul unui stat membru. Aceasta presupune un sediu n care s fie pstrate
documente legate de activitatea principal, contabilitate, gestionarea personalului, duratele de condus i de
repaus, precum i orice alte documente la care autoritatea competent trebuie s aib acces pentru a stabili
conformitateacucondiiileprevzutenRegulamentulnr.1071/2009.
Se propune analizarea urmtoarelor criterii de ctre instituia locului de reedin, pe baza informaiilor
disponibile, sau n strnscooperarecu instituia din statul membru ncare angajatorul i are sediul sau locul de
desfurareaactivitii:
loculncarentreprindereancareiaresediulsocialiadministraia;
perioadadetimpdelanfiinareantreprinderiinstatulmembru;
numruldeangajaicuatribuiideordinadministrativcarelucreazncadrulbirouluincauz;
loculncaresuntncheiatemajoritateacontractelorcuclienii;
biroulcaredicteazpoliticasocietiiichestiunileoperaionale;
loculncareseexercitprincipalelefunciifinanciare,inclusivbancare;
locul desemnat n temeiul regulamentelor UE ca fiind responsabil pentru gestionarea i pstrarea evidenelor
impusedereglementrilecarevizeazdomeniuldeactivitateantreprinderii;
loculderecrutarealucrtorilor.
Sursa, Comisia European: Modernizarea coordonrii sistemului de securitate social la nivel european,
Ghid practic: Legislaia aplicabil lucrtorilor din Uniunea European, Spaiul Economic European i Elveia, mai
2010

108
CapitolulII.5.CONSOLIDAREAcooperriitransnaionale

II.5.1.mbuntireacunoateriireciproceadiferitelorautoritinaionaledecontrol
Controlul reglementrilor privind detaarea n sectorul transporturi rutiere implic de cele mai
multe ori intervenia diferitelor autoriti de control i coordonarea lor. Este deci esenial ca diferitele
servicii de control la nivel european i, n principal, serviciile de inspecie a muncii s fie n msur si
identificereciproccompeteneleisicunoascprincipaleleatribuiidecontrol.
Numai n acest caz complementaritatea diferitelor sarcini i competene ale fiecrui serviciu n
partevaputeafirealizatpedeplin.
AUTORITIDECONTROLCUCOMPETENEPRIVINDLEGALITATEADETARII
Competenedecontrolaleautoritilorfranceze
Competenele diferitelor autoriti de control depind de legislaia aplicabil oricrei infraciuni
privind munca nedeclarat. Infraciunea de munc nedeclarat este singura infraciune care poate fi
constatat printrun proces verbal de ctre agenii serviciilor de control menionai la art. L 82717 al
CoduluiMuncii.

Muncanedeclarat
ofieriiageniaipoliieijudiciare
inspectoriicontroloridemunc
funcionariaiDirecieiGeneraleaFinanelorPublice
funcionariaiDirecieiGeneraleaVmiloriImpozitelor
ageniderecuperareaiURSSAF,aiCaselordeAjutorSocialAgricolReciproc,aiCaseiGeneraledeAsigurri
SocialeiaiRegimuluideAsigurriSocialepentruLucrtoriIndependeni
funcionariresponsabilicucontrolultransporturilorrutiere
ofieriiagenidinsectorulafacerilormaritime
funcionaritehniciaiautoritiloraviaieicivile
ageniautorizaiaiCentruluipentruOcupareaForeideMunc
Plasareailegalaforeidemunc
ofieriiagenidepoliiejudiciar
inspectoriicontroloridemunc
funcionariaiDirecieiGeneraleaFinanelorPublice

109
funcionariaiDirecieiGeneraleaVmiloriImpozitelor
Punerealadispoziieilegaldefordemunc
ofieriiagenidepoliiejudiciar
inspectoriicontroloridemunc
Exploatareavulnerabilitii
ofieriiagenidepoliiejudiciar
inspectoriicontroloridemunc
Nerespectareacondiiilordedetaare
ofieriiagenidepoliiejudiciar
inspectoriicontroloridemunc
Competenedecontrolaleautoritiloritaliene
Competenadespecialitatenceeaceprivetecontrolulrespectriidispoziiilorlegalenmateriede
detaare i revine Ministerului Muncii i al Politicilor Sociale; acesta ndeplinete aceste atribuii prin
intermediulinspectorilordemunc,croralerevineicalitateadeofieridepoliiejudiciarnmateriede
legislaie a muncii, de legislaie social i de securitate la locul de munc. Aceast competen se adaug
competeneigeneraledeaplicareasanciuniloradministrative,atribuitprinregulamenttuturoragenilor
iofierilordepoliiejudiciar,acetiafcndpartedinorganeledepoliiecucompetenegenerale.
ncazulncareabaterileconstatateprezintiaspectelegatedesistemuldecontribuiiiasigurri
sociale, controlul poate fi efectuat i de funcionarii cu competene de inspecie din cadrul Institutelor de
AsigurriSociale(nprincipal,INPSiINAIL).

Muncanedeclarat
inspectoridemuncdincadrulMinisteruluiMunciiialPoliticilorSociale
funcionariresponsabilicucontroluldincadrulInstitutelordeAsigurriSociale
Proteciacondiiilordemuncalucrtorilordetaai
inspectoridincadrulMinisteruluiMunciiialPoliticilorSociale
Punerealadispoziieilegaldefordemunc
inspectoriidincadrulMinisteruluiMunciiialPoliticilorSociale
ageniiofieridepoliiejudiciaraiforelordepoliiecucompetenegenerale
Nerespectareacondiiilordedetaare
inspectoriidincadrulMinisteruluiMunciiialPoliticilorSociale

110
Utilizareanereglementaramijloacelordetransport
MinisterulInfrastructurilorialTransporturilor
PoliiaRutier
Dispoziiiprivindperioadeledeconducereiodihn
PoliiaRutier
inspectoriidincadrulMinisteruluiMunciiialPoliticilorSociale
Competenedecontrolaleautoritilorromne
Controlul modului n care angajatorii aplic prevederile legale naionale care reglementeaz
detaarea lucrtorilor n cadrul prestrilor de servicii transnaionale, a Codului muncii i a securitii i
sntiinmunc,serealizeazdeinspectoriidemuncdinInspeciaMuncii,cuexcepiilemenionaten
paragraful urmtor. n situaia n care inspectorii de munc constat fapte susceptibile de a avea caracter
penal,competeneledecercetareaacestorarevinorganelordecercetarepenal.
Ministerul Aprrii Naionale, structurile militare i structurile n care i desfoar activitatea
funcionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor, Administraia
Naional a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiiei, Serviciul Romn de Informaii, Serviciul de
Informaii Externe, Serviciul de Protecie i Paz, Serviciul de Telecomunicaii Speciale, precum i Comisia
NaionalpentruControlulActivitilorNucleare,organizeazactivitiledeinspecieamunciiprinservicii
propriidespecialitate,careaucompetenexclusivnumaipentrustructurilerespective.
Muncanedeclarati/saumuncafrformelegale
inspectoridemunc
funcionariresponsabilicucontrolultransporturilorrutiere
ofieriiagenidepoliiejudiciar
Plasareailegaldefordemunc
inspectoridemunc
ofieriiagenidepoliiejudiciar
Punereladispoziieilegaldefordemunc(agenidemunctemporar)
inspectoridemunc
Exploatareagrupurilorsensibile
inspectoridemunc
autoritiresponsabilecuproteciacopiilor
autoritiresponsabilecuproteciapersoanelorcuhandicap
ofieriiagenidepoliiejudiciar

111
Nerespectareacondiiilordedetaare
inspectoridemunc
inspectoriaigrziifinanciareiinspectorifiscali,pentrusituaiadeevaziunefiscal
II.5.2.Dezvoltareaschimburilordeinformaiilaniveleuropean
A / Proiectul pilot pentru schimbul de informaii n materie de detaare transnaional a
lucrtorilor
Aplicarea difereniat a Directivei 96/71/CE de ctre statele membre a dus la instituirea, de ctre
ComisiaEuropean,prindeciziadin19decembrie2008,aunuiComitetdeexperinmateriededetaare.
Obiectivul acestui Comitet a fost identificarea unor msuri concrete de armonizare a aplicrii i
implementrii prevederilor Directivei 96/71/CE, ceea ce a susinut utilizarea noiunii de detaare
transnaionalalucrtorilor.Lancheierealucrrilor,Comitetuldeexperiadeciscschimbuldeinformaii
n materie de detaare ntre statele membre urma s aib loc prin intermediul Sistemului de Informare a
PieeiInterneInternalMarketInformation(IMI)
19
,careafostdejautilizatpentrucalificrileprofesionale
(Dir.2005/36/CE)iservicii(Dir.2006/123/CE).
IMI este un software ce poate fi accesat gratuit pe pagina de internet a UE
[http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/index_it.html], care permite un schimb mai rapid i eficient
de informaii referitoare la detaare, prin proceduri unificate i simplificate aplicate textelor traduse n
diferitelelimbicomunitare.
Comisia European a nceput pe 7 martie 2011 Proiectul pilot pentru utilizarea unui formular
specific al sistemului IMI privind schimbul de informaii n materie de detaare transnaional a
lucrtorilor. n cadrul Proiectului pilot a fost implementat un Formular ad hoc cu ntrebri referitoare la
detaare, la lucrtorii detaai i la societile care detaeaz. Au fost identificai coordonatorii naionali

19
Pe 29 august 2011 a fost adoptat o propunere de Regulament referitoare la cooperarea administrativ prin
Sistemul de Informare a Pieei Interne (regulamentul IMI). Obiectivele acestei propuneri prezentate de Comisie
sunt: stabilirea unui cadru juridic pentru IMI i a unui set de norme comune n msur si asigure funcionarea
eficient; punerea la dispoziie a unui cadru complet de protecie a datelor confideniale, prin stabilirea normelor
referitoare la prelucrarea de date personale n cadrul IMI; susinerea unei eventuale viitoare extinderi a IMI n noi
sectoarealelegislaieiUniuniiEuropene;clarificarearoluluidiferitelorpriimplicatenIMI.

112
pentrufiecarestatmembru(NIMIC),cusarcinadeasupravegheagestionareaifuncionareasistemuluiIMI
lanivelnaional,precumicoordonatoriaidomeniuluilegislativaldetarii(LIMIC).
Pentru Italia NIMIC este Dipartimento delle Politiche Comunitarie i autoritatea LIMIC este
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale Direzione generale per le Politiche dei
serviziperillavoro).

Pentru Frana NIMIC este Secrtariat gnral des affaires europennes, n timp ce LIMIC este
DirectionGnraleduTravailBureaudeliaison.
Pentru Romnia, NIMIC este reprezentat de Departamentul pentru Afaceri Europene n timp ce
LIMICestereprezentatdeInspeciaMuncii.
B/ndomeniullegislaieimuncii
Art.4alDirectivei96/71/CEdin16decembrie1996referitoareladetaarealucrtorilorprevedeca
statele membre s nfiineze un birou de legtur pentru cooperarea administrativ ntre autoritile
competentepentrucontrolulcondiiilordemuncideangajarealucrtorilordetaai,inclusivnceeace
priveteabuzurileevidentesaucazurileposibiledeactivititransnaionaleilegale.
Aceast cooperare const, n special, n punerea la dispoziie de asisten juridic, n difuzarea
informaiilor referitoare la legislaia aplicabil i la interpretarea ei, i n implicarea celorlalte birouri
europene de legtur, cu scopul de a realiza schimbul de informaii i de cunotine necesare pentru
desfurareainvestigaiiloriancheteloradministrativecondusedectreautoritiledecontrol.
Aceast cooperare se poate baza i pe o intensificare a schimburilor transfrontaliere prin acorduri
sau convenii de cooperare administrativ ncheiate ntre statele membre, care faciliteaz dialogul de
proximitate. Frana, de exemplu, a ncheiat acorduri cu Germania, Belgia, Luxemburg, Italia i Spania
(conformcapitoluluicuactivitiledeinspecienFrana).
Biroul delegtur rspunde la cererile de informaii prezentate de agenii de control prin
intermediul birourilor de legtur din strintate, care au rolul de interlocutori i de puncte de contact

113
pentruautoritilecompetente.
Sesizarea Birourilor de legtur din Frana (a se vedea circulara Direciei Generale de
Muncdin5octombrie2008)
nFranabiroulnaionaldelegturestepusladispoziiedectreDireciaGeneraldeMunc.Prin
derogare, atribuiile biroului de legtur sunt asigurate de birourile teritoriale de legtur, care se afl n
cadrul:
DIRECCTEdinAlsaciapentrurelaiilecuGermania;
DIRECCTENordPasdeCalaispentrurelaiilecuBelgia;
DIRECCTEdinLorenapentrurelaiilecuLuxemburg;
DIRECCTEdinAquitaniapentrurelaiilecuaraBascdinSpania,cuAragonaicuNavarra;
DIRECCTEdinLanguedocRoussillonpentrurelaiilecuCatalunia;
DIRECCTEdinProvenceAlpesCtedAzurpentrurelaiilecuLiguria;
DIRECCTEdinRhneAlpespentrurelaiilecuPiemontiValled'Aosta.
Pentru relaiile cu celelalte regiuni italiene i spaniole are competene biroul naional de legtur.
Toiageniidecontrolavndcompetenadeaconstatanclcrileprivindmuncanedeclarat(art.L.82717
al Codului muncii) pot s sesizeze biroul de legtur, n special serviciile de inspecie a muncii, agenii din
transporturirutiere,serviciiledepoliie,jandarmeriaiautoritilevamale.
Cererile de informaii sunt adresate biroului de legtur responsabil, mpreun cu Formularul
standard european, crora li se pot anexa chestionarele care sunt disponibile, acum, pe Intranet SITERE.
CoordonatelebirourilordelegtursuntprezentatenAnexa1.
Este important ca n aceast cerere s se sublinieze natura verificrilor necesare i s se clarifice
contextul controlului (utilitatea juridic i operaional a informaiilor i documentelor solicitate,
imposibilitateasaudificultateantlnitnobinereaacestorelemente,graduldeurgen...).

114
SesizareaBirourilordelegturdinItalia
n Italia, Biroul naional de legtur pentru lucrtori detaai pe baza art. 5 din Decretul Legislativ
nr. 72 din 25 februarie 2000 care conine Aplicarea Directivei 96/71/CE privind detaarea lucrtorilor n
cadrul unei prestri de servicii este Direcia General pentru Politici i Servicii de munc, din cadrul
MinisteruluiMunciiialPoliticilorSociale(segreteriadgmercatolavoro@avoro.gov.it).
Dup ce primete cererile de informaii i verific datele pe care le conin, Biroul de legtur le
transmite Direciilor Teritoriale de Munc competente (pe baza art. 4, alin. 2, din DL nr. 72/2000) i
DirecieiGeneralepentruActivitateadeInspecie,nvedereaefecturiicontroalelornecesare.
n urma semnrii de ctre Ministerul Muncii italian i Ministerul Muncii francez, n septembrie
2011, a Acordului de cooperare privind controlul mobilitii transnaionale a lucrtorilor i lupta mpotriva
muncii ilegale, care se refer i la detaarea de lucrtori, au fost numite Birourile de legtur n vederea
implementriiprotocolului.Acesteasunt:
- DireciaGeneralpentruActivitateadeInspecie(ViaFlavia,600186Roma;tel.0646837273;fax
06 46837909; @SegreteriaDGAttivitIspettiva@lavoro.gov.it), care este deja birou de legtur
pentrutoateregiunilecarenusuntdefrontiercuFrana;
- DireciaRegionalLiguriaViaRoccatagliataCeccardi,4/1616121Genova;tel.01051863123;fax
010 5186370; @DRLLiguria@lavoro.gov.it), birou de legtur descentralizat pentru zona de
frontierncauz;
- Direcia Regional Piemonte (Via Arcivescovado, 9/A 10121 Torino; tel. 011 545156546140
531545530525;fax011543846;@DRLPiemonte@lavoro.gov.it)iValleDAostaDAosta(Vialedei
Partigiani,1811100Aosta;tel.0165237811;fax0165237899;@DRLAosta@lavoro.gov.it),birouri
delegturdescentralizatepentruzoneledefrontierncauz.
SesizareaBirouluidelegturdinRomnia
n Romnia, funcionarea Biroului naional de legtur este asigurat de Inspecia Muncii care
efectueazschimbuldeinformaiicuinstituiilecompetentedinstatelemembrealeUniuniiEuropeneiale

115
Spaiului Economic European. Membrii Biroului de legtur au fost desemnai prin adresa nr.
246/17.07.2007 a inspectorului general de stat al Inspeciei Muncii, transmis la Departamentul Afaceri
EuropeneiRelaiiInternaionaledincadrulMinisteruluiMuncii,FamilieiiProtecieiSociale.
ncadrulacesteicooperri,InspeciaMunciirspundecererilormotivatedeinformarecuprivirela
detaarea salariailor n cadrul prestrii de servicii transnaionale, inclusiv referitor la cazuri de abuz sau
activititransnaionaleconsiderateilegale.
Birouldelegturprimete,prinpotsauelectronic,prinsistemulIMI,cereriledeinformaiidela
birouriledelegturaleinstituiiloromoloagedinUE,pebazaFormularuluistandardeuropean.
C/ndomeniullegislaieiprivindasigurrilesociale
La fel ca n cazul legislaiei muncii, fiecare stat a stabilit o autoritate responsabil cu schimbul de
informaiiprivindnscriereasalariailordetaailainstituiiledeasigurrisocialedinaralordeorigine.
n Frana, aceasta este reprezentat de Centrul de Legturi Europene i Internaionale pentru
AsigurriSociale(CLEISS).
CLEISS este autoritatea de legtur ntre instituiile franceze de asigurri sociale i cele strine n
ceeacepriveteaplicarearegulamentelorComunitiiEuropeneiaacordurilorinternaionalendomeniul
asigurrilorsociale.CLEISSarecompetenadeaaprobaprelungireamenineriiafilieriisalariailordetaaila
sistemuldeasigurrisocialedinaradeorigine.
Deasemenea,poatesnotificeserviciilorfrancezedecontrolcazuriledelucrtoristrinidetaain
Frana care nu sunt n posesia formularului E101 (sau A1). n schimb, poate fi sesizat de ctre serviciile
francezedecontrolnceeacepriveterealitateaafilieriiunuilucrtordetaatnFrana.

CentredesLiaisonsEuropennesetInternationalesdeScuritSociale
11,ruedelatourdesDames
75436Pariscedex09
Tl.:0145263341,Fax:0149950650

116
n Italia, autoritile responsabile cu schimbul de informaii privind nscrierea salariailor detaai la
instituiile de asigurri sociale sunt Institutul Naional de Asigurri Sociale (INPS) i Institutul Naional de
Asigurri pentru Angajaii din Administraia Public (INPDAP) din subordinea Ministerului Muncii i al
PoliticilorSociale(MLPS).
nRomnia,instituiaresponsabilcuschimbuldeinformaiireferitoarelanscriereasalariailordetaaila
organismeledeasigurrisocialedinaradeorigineesteCasaNaionaldePensiiPublice(CNPP).ncepnd
cudatade1mai2010,auintratnvigoarenoiledispoziiinmateriedelegislaieaplicabillucrtorilorcare
sedeplaseazninteriorulUE,coninutenTitlulIIalRegulamentului(CE)nr.883/2004(articolele1116)i
nTitlulIIalRegulamentuluideaplicarenr.987/2009(articolele1416).
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului instituie cadrul legal privind
coordonarea sistemelor de securitate social. Dispoziiile articolului 12 au prelungit durata maxim a
detariidela12lunila24deluni.Caurmare,formularulE101afostnlocuitcuformularulA1,careareo
valabilitatede24deluni.
CNPP asigur aplicarea unitar a legislaiei din domeniul pensiilor i a asigurrilor sociale i
elibereazFormularulA1,nvedereacertificriiachitriitaxelorsocialenRomnia.Deasemenea,asigur
legtura ntre instituiile de asigurri sociale romne i cele strine privind aplicarea regulamentelor
ComunitiiEuropeneiaacordurilorinternaionalenmateriedeasigurrisocialeiarecompetenadea
aprobaprelungireamenineriiafilieriisalariailordetaailasistemuldeasigurrisocialedinaradeorigine.

CasaNaionaldePensiiPublice
SediulcentralStr.Latinnr.8,Sector2,Bucureti
Telefon:004021/316.91.11;0800826727
Url:http://www.cnpas.org

D / Valorificarea instrumentelor realizate prin colaborarea autoritilor de control din statele


membre
Uneleproiecte,lansatedeComisiaEuropean,leaupermisserviciilordecontroldindiferitelestate
membre s colaboreze la dezvoltarea unor instrumente utile controalelor referitoare la detaare. Dou

117
dintreacesteasuntdesemnalat:
- pagina web "Eurodetaare"
20
(http://www.eurodetachementtravail.eu/), care permite accesul la o
seriedeinformaiipracticeioperaionaleutile pentrucontroluldetarii,adresateautoritilorde
control(preluareatuturortextelor,fiepractice...),
- lucrareafinalizatncadrulproiectuluiICENUW
21
,carepermiteautoritilordecontrolsaibomai
buncunoatereadocumentelorexistentencelelaltestatemembreiastfelfaciliteazdrumuln
amonte pentru o sesizare a autoritilor oficiale, de exemplu prin reeaua birourilor de legtur.
Acest instrument este completat de un anuar care permite identificarea serviciilor competente ale
diferitelorautoriti.
(gttp://www.socialsecurity.fgov.be/fr/nieuwspublicaties/conferenties/icenuw/index.htm).

II.5.3.Dezvoltareacooperriintreautoritiledecontrol
A / Consolidarea cooperrii ntre serviciile de inspecie a muncii i de control al asigurrilor
socialelanivelnaional
innd cont de existena unei duble reglementri n materie de detaare (meninerea afilierii la
instituiiledeasigurrisocialedinaradeorigineiaplicarealegislaieimunciidinaradedestinaie,dup
cumprevedenucleuldur),esteesenialcooperareadintreserviciiledecontrolcucompetenenceledou
domenii.
B / Dezvoltarea cooperrii, n special a celei transfrontaliere, prin organizarea unor controale
comune
Pelngmprtireaexperieneloricompetenelor,estenecesarssembunteasccaracterul
operaionalalcoordonrii.
Trebuie urmrit colaborarea dintre diferitele autoriti naionale de control rutier avnd ca

20
riparticipante:Frana,Polonia,Portugalia,Spania,Luxemburg,Belgia.
21
riparticipante:Italia,Spania,Frana,Olanda,Suedia,Polonia,Bulgaria,Austria,Romnia,Portugalia.

118
scop armonizarea practicilor de control prin schimb de experiene, colaborarea i iniiativele comune.
Astfel,ReeauaEuroContrleRoute(ECR),ungrupeuropeandeserviciidecontrolrutiercreatn1999,de
ctreminitriitransporturilordindiferiterieuropene,organizeazstagiideformarenstrintatepentru
agenii de control, schimburi de informaii, interpretri comune i armonizate ale legislaiei n domeniul
transporturilor.
Trebuie dezvoltat i cooperarea transfrontalier prin organizarea unor controale comune, ca
n cazul exemplelor franceze de operaiuni transfrontaliere n regiunile limitrofe, care reunesc agenii
responsabilicucontrolultransporturilorrutieredinrilerespective.Acesteoperaiuniaufostplanificatei
stabilite n cadrul planurilor regionale de control stabilite de serviciile teritoriale ale Ministerului
Transporturilor.
nceeacepriveteinspeciamuncii,aceastcooperare,carefuncioneazmaibinedirectprin
naturaei,sencadreaznacordurilebilateralendomeniulcooperriiadministrative.
Aceste acorduri ofer serviciilor de control un cadru de strns colaborare, care va facilita
organizarea unor operaiuni de control comune. De asemenea, cooperarea asigur mbuntirea
cunoaterii reciproce a serviciilor de control pe teme specifice (de ex.: antiere de construcii
transfrontaliere,cumarficeldelaLGVRinRhon).
C/Propunereauneimetodologiicomunedecontrol
Este necesar organizarea schimbului de informaii i controlul respectrii reglementrilor de
detaarensectorultransporturirutierelaniveltransnaional.
Pentru a realiza acest lucru, este necesar s se analizeze adaptarea instrumentelor de cooperare
existentelacazulspecificalntreprinderilordetransportrutier.
Suntposibiledoutipuridecontrol:
- Controlul respectrii reglementrilor din nucleul dur n ceea ce privete salariaii detaai n mod
regulat;

119
- Controlul nclcrii reglementrilor de detaare, care nseamn n traducere mecanic faptele de
munc nedeclarat i/sau fr forme legale, comise n ara n care se desfoar activitatea
(excluzndsituaiiledetranzit).
Caresuntprioritilepentrucontrol?
nprimulcaz,lucrtoriidetaaisuntprezenitemporarpeteritoriulnaional.
n cel deal doilea caz, activitatea de transport se desfoar permanent pe teritoriul naional i
salariaiicareexecutaceastactivitateintrnconcurendirectcusalariaiidinstatulmembruimplicat.
nmodconcret,aufostidentificatedousituaii:
salariaii lucreaz n mod permanent pe teritoriul statului membru n numele unei ntreprinderi
naionaledinstatulmembru;
activitatea este desfurat n mod permanent de ctre salariaii care lucreaz doar temporar pe
teritoriulnaional,darcaresesucceduniipealii.
Aceste situaii pot reprezenta infraciuni (infraciuni de munc nedeclarat, plasare sau furnizare
ilegal de for de munc). n plus, prejudiciul social pentru statul membru (sustragerea de la plata
contribuiilordeasigurrisociale)estemultmaigravnceldealdoileacaz.
Linia de demarcaie ntre cele 2 cazuri este foarte subtil. Cu toate acestea, cel deal doilea caz,
adicnclcarearegulilordedetaare,esteprioritarpentruorientareaiorganizareaaciunilordecontroln
scopulcombateriimaieficienteafraudelorprivinddetaareaimuncanedeclarat.
ntradevr, ntreprinderile care ncalc regulile concurenei amenin supravieuirea
ntreprinderilorcarerespectlegislaiaipun,totodat,npericollocuriledemuncalepropriilorsalariai
n momentul n care i nlocuiesc cu conductori auto care sunt supui altor reguli sociale. Toate acestea
ridic problema modului de coordonare ntre statele membre n lupta mpotriva sistemelor organizate de
fraudaretransfrontalierasecuritiisociale.
Consideraiiprivinddesfurareaunoraciunidecontrolcoordonatelaniveltransnaional

120
Puncteledeacces:
uncontrolrutier(situaiealeatorieprindefiniie,pentrudepistareauneisituaiidefraudnmaterie
dedetaare,nsimportantpentrucestenmsursinterceptezesituaiiledefraudcumultnainte),
aciunicomunepeoseasaulasediu,
semnalare.
Strategiadeintervenie:nprimulrndtrebuiestabilitdurataactivitiidesfuratepeteritoriul
naional al statului membru n care costul muncii este mai ridicat prin intermediul conductorilor auto
nerezidenicontrolai.
Dificulti:
relaia de angajare poate fi dificil de stabilit n cursul unui singur control rutier (Cum se
monitorizeazactivitateaconductoruluiauto?),
diferiteleserviciidecontrolnuauaceleaicompetene.
Modalitidecooperare:propunerileproiectuluiTRANSPO
Dat fiind c autoritatea care exercit controlul n ara de destinaie nu are competene n ara de
originealucrtorului,controlultrebuiestreacprinbirourilenaionaledelegtur.Informaiiletransmise
n acest mod, permit autoritilor din ara de origine s efectueze controalele necesare la sediul
angajatorului,dacconsideracestlucrufoarteimportant.Datoritautomatizriischimburilor,ntrzierile
ncomunicarentrebirouriledelegtursuntfoartescurte,facilitndderulareacercetrilor.
Crearea unui sistem de avertizare pe baza informaiilor colectate n timpul controlului rutier sau
cu ocazia unor semnalri primite (folosind Chestionarul de control anexat, care ar putea contribui la
identificareasituaiilordefraudnmateriededetaare).
Dac aceste elemente sunt insuficiente pentru constatarea unei nclcri a legislaiei referitoare
la detaare (ceea ce se va ntmpla n majoritatea situaiilor), atunci va fi necesar ca primele informaii
dobndite s fie integrate cu o verificare la biroul de legtur din statul membru al conductorului auto

121
controlat (de exemplu, s se examineze scrisorile de transport ale tuturor autovehiculelor sau datele V1b
aletuturoracestorautovehiculeisfiecomparatecudateledincontabilitate,nspecialnceeaceprivete
sistemuldefacturarealntreprinderii).
De remarcat faptul c mbuntirea aparatelor de control (tahografe) cu posibilitatea de a
reconstruitraseelepringeopoziionarearfiomodalitatedecretereaeficieneicontroalelor.Propunerea
dereformaRegulamentuluinr.3821/85esteorientatnacestsens.
Transmiterea informaiilor dobndite (concret, transmiterea Chestionarului de control i a
Formularuluistandardeuropean)ctreBiroulnaionaldelegturcompetentcarelevatransmitebiroului
delegturdinstatulmembruimplicat.
Aceste elemente pot fi integrate, dac este necesar, cu informaiile oferite de controlorii de
transportrutierncadrulreeleiECR.
Biroul de legtur din statul membru solicit autoritilor cu competene de control din ara de
origine, efectuarea verificrilor suplimentare necesare referitoare la societatea strin angajatoare a
salariailor presupui detaai. Aceste verificri se refer la munca nedeclarat i fraudele n domeniul
detarii i sunt efectuate n colaborare cu biroul de legtur sesizat iniial (care rmne n contact cu
ageniicareauefectuatprimeleverificri).EstenecesarcanFormularulstandardeuropeansfieprecizate
controalelecaretrebuieefectuate.
Centralizarea informaiilor de ctre biroul naional de legtur care transmite rezultatele
cercetrilorctreserviciiledeinspecienvedereaunorinterveniiulterioare.

122

DateledecontactaleBirourilordelegturdinFRANA

DateledecontactaleBirouluidelegturdinROMNIA

Biroul de legtur din


Romnia
Sediu Adresa Competena Persoanedecontact
Biroulnaionaldelegtur
INSPECIA
MUNCII
Str. Matei Voievod nr. 14,
sector2,Bucureti021455
naional
Daniela Eugenia
GEORMNEANU
Eduard Traian
NICOLAU

123
AnexaCapitolulII.5.PROPUNEREDECHESTIONARDECONTROL

CHESTIONARDECONTROL

Dataioracontrolului:
Loculcontrolului:
Identificareaautovehiculului
Pentruacompletaaceastseciune,solicitaicertificatuldenmatriculareaautovehiculului
Numrdenmatriculare:
Tip/Marc:
nsemnepeautovehicul(numelei/saulogouloperatoruluidetransportsaualmandatarului):
Identificareaconductoruluiauto
Pentru a completa aceast seciune, examinai permisul de conducere al conductorului auto i
eventual,contractulsudemunc
Nume:
Prenume:
Datanaterii:
Careestemisiuneasa(datadencepereacursei,traseul,oraruletc.)?
Dataangajrii:
Loculangajrii:
Identificareaangajatorului
(ntreprindereapentrucareconductorulautolucreazefectiv)
Pentru a completa urmtoarele dou seciuni, var fi util dac examinai licena de transport i
scrisoarea de transport. Dac este posibil, facei o copie a scrisorii de transport sau copiai toate datele
coninutenaceasta.
Denumireantreprinderii:
Adresa:
Numeleiprenumelepersoaneiresponsabile:
Codulunicdeidentificareantreprinderii:

Identificareamandatarului
Denumireantreprinderii:
Adresa:
Codulunicdeidentificareantreprinderii:

ntrebri
ncercai s stabilii (mai ales pe baza documentelor de nregistrare a timpului de munc) cronologia
activitilorconductoruluiauto(pentruoperioaddepeste7zile)iautilizriiautovehiculului.
Loculdeplecareaautovehiculului:
Loculdedestinaieaautovehiculului:

124
Loculdencrcareamrfii:
Loculdedescrcareamrfii:
Conductorulautoestentranzitnstatulmembru?
Conductorulautoefectueazooperaiunedecabotajnstatulmembru?
Conductorulautolucreaznmodobinuitnaradeorigineantreprinderiistrine?
Conductorulautodesfoaroactivitatesusinutnstatulmembru?
Documentedeconsultat
FormularulA1(nuestenecesarlabordulautovehiculului).
NeprezentareaformularuluiA1nuconstituiedovadanepliicontribuiilorfiscale.
PermisuldemuncpentruconductoriiautodinriledinafaraUE
Discurisauinformaiidigitale(C1biV1b)
Scrisoareasauscrisoriledetransportnaional/Scrisoareadetransportinternaional
Licencomunitar
Dovada raportului de munc pentru conductorii auto din afara UE care presteaz transport
internaionalsublicencomunitar
Atestatdeconductorauto
Dovadanchirieriiautovehiculului,dacestecazul
Contracteledetransport,inclusivsubcontractri(nusuntnecesarelabordulautovehiculului)

Dacconductorulautoefectueazooperaiunedecabotaj.
Declaraiaprealabildedetaare(peste7ziledeprezenpeteritoriulnaional)
Scrisoareadetransportinternaional(CMR)carejustifictransportulinternaional
Scrisoarea sau scrisorile de transport naional (o scrisoare de transport pentru fiecare
operaiunedencrcareidedescrcare)
Estenecesarpentruaverificarespectareanumruluideoperaiunidecabotaj(asevedeamai
alesdatadedescrcareamrfurilorinumruldenmatriculareaautovehicululuicaptractor).
Not:
Toate aceste documente pot fi solicitate conductorului auto. Obligativitatea prezenei la bordul
autovehicululuiaacestordocumente,corelatcumsurilepunitivepentruneconformare,vafianalizatn
concordancureglementrilecomunitarecuaplicabilitatedirecticulegislaianaional.
Obligaiile administrative de comunicare a detarii (a se vedea Declaraia prealabil detarii) se
circumscriuspecificuluinaional,neexistndoprocedurunitarlanivelultuturorstatelorUEiSEE.


ANEXA1.TABELEDECOMPARAIE

LucrtorcomunitarcarelucreaznITALIAnregimdedetaarecomunitarautentic
ProtecieasiguratnItaliapebazaart.3al
Dir.96/71/CE
Dispoziii de aplicare a
sistemului de prevederi fiscale
reglementatelanivelnaional
Consecine n ceea ce privete
contribuiile la sistemul
asigurrilor sociale pentru
lucrtorul care provine din
Frana, n cazul n care sar
stabili c lucrtorului francez,
pe baza dispoziiilor italiene
privind salariul minim, i sar fi
cuvenit pe perioada detarii
un salariu mai mare dect cel
primitefectiv.
Consecine n ceea ce privete
contribuiile la sistemul
asigurrilor sociale pentru
lucrtorul care provine din
Romnia, n cazul n care sar
stabili c lucrtorului romn, pe
baza dispoziiilor italiene privind
salariulminim,isarficuvenitpe
perioada detarii un salariu mai
maredectcelprimitefectiv.
Prestrideservicii,
detaaresau
transferncadrul
aceluiaigrupde
ntreprinderi,loc
demuncprin
ageniedemunc
temporar(art.1,
alin.3,DIR.
96/71/CE)
Art.3,alin.1DLnr.72/2000:
Condiiidemunc
alin.1.nceeacepriveteraportuldemunc
ntre ntreprinderile menionate la art. 1,
alin. 1, i lucrtorii detaai, pe perioada
detarii, se aplic aceleai condiii de
munc prevzute de dispoziiile legislative,
regulamentare sau administrative, i de
contractele colective de munc stabilite de
organizaiile patronale i sindicale mai
reprezentative la nivel naional, aplicabile
lucrtorilor care presteaz munc
subordonat similar n locul n care
lucrtorii detaai i desfoar propria
activitateaflainsituaiededetaare.

Protecie suplimentar n caz de punere la


dispoziie
Art.3,alin.3,DLnr.72/2000.ntreprinderile
care presteaz servicii n baza art. 1, alin. 1,
carevorfiexecutatencadrulunorsocieti
cu organizare i gestiune proprie unui
Nicio consecin de natur
contributiv n cazul n care
contractul este real i institutul
de asigurri sociale din ara de
origine a eliberat formularul A1
pentrulucrtor.
Dac legislaia italian sau
contractele colective de munc
aplicabile n Italia prevd o
retribuiesuperioarfadecea
pltit lucrtorului detaat
francez,angajatorulfranceziva
plti angajatului, pe perioada
detarii n Italia, diferena
salarial. Contribuiile sociale
datorate de angajator se vor
calcula pe baza acestei noi
retribuii.
Dac angajatorul romn va fi
obligat de autoritile italiene s
plteasc salariatului diferena de
salariu, pn la nivelul salariului
minim din Italia, atunci i asupra
acesteidiferenevorficalculatei
pltite contribuii la asigurrile
sociale.
Pentrusistemuldepensiiiomaj
nivelul mai ridicat al contribuiei
totale va influena cuantumul
pensiei, respectiv cuantumul
ajutorului de omaj de care va
beneficiaacelsalariat.

126
LucrtorcomunitarcarelucreaznITALIAnregimdedetaarecomunitarautentic
destinatar de servicii transnaionale sunt
obligate, alturi de acestea, s asigure
lucrtorilor angajai un nivel salarial minim
inderogabil i s asigure o aplicare a
dispoziiilor legislative care s nu fie
inferioare celor pe care sunt obligate s le
aplice n raportul de munc cu proprii
salariai.

Protecie suplimentar pentru lucrtori prin


ageniidemunctemporar
Lucrtorului trebuie s i se asigure, pe
perioada de punere la dispoziie pe plan
transnaional,unnivelsalarialcaresnufie
inferiorceluiasiguratlucrtorilorangajaide
utilizator.
ntreprinderea care a pus la dispoziie un
lucrtor are o responsabilitate de
solidaritate pasiv n ceea ce privete plata
salariului lucrtorilor pentru care a
desfuratactivitateadeintermediere.

127

LucrtorcomunitarculocdemuncnITALIAnregimdedetaarecomunitarneautentic
ProtecieasiguratnItaliaipebazaart.3
Dir.96/71/CE
Dispoziii de aplicare a
sistemului de prevederi fiscale
reglementatelanivelnaional
Msur adoptat de
autoritatea francez
competent n ceea ce privete
sistemul asigurrilor sociale n
cazul n care sar notifica, de
ctre autoritile italiene, c
lucrtorul francez cu loc de
munc n Italia n regim de
detaare opereaz efectiv ca i
cndarfiunlucrtorangajatal
uneintreprinderiitaliene.
Msur adoptat de autoritatea
romn competent n ceea ce
privete sistemul asigurrilor
sociale, n cazul n care sar
notifica, de ctre autoritile
italiene, c lucrtorul romn cu
locdemuncnItalianregimde
detaare opereaz efectiv ca i
cnd ar fi un lucrtor angajat al
uneintreprinderiitaliene.
Prestrideservicii,
detaaresau
transferncadrul
aceluiaigrupde
ntreprinderi,loc
demuncprin
ageniedemunc
temporar(art.1,
alin.3,DIR.
96/71/CE)

Art.3,alin.1DLnr.72/2000:
Condiiidemunc
alin.1.nceeacepriveteraportuldemunc
ntre ntreprinderile menionate la art. 1,
alin. 1, i lucrtorii detaai, pe perioada
detarii, se aplic aceleai condiii de
munc prevzute de dispoziiile legislative,
regulamentare sau administrative, i de
contractele colective de munc stabilite de
organizaiile patronale i sindicale mai
reprezentative la nivel naional, aplicabile
lucrtorilor care presteaz munc
subordonat similar n locul n care
lucrtorii detaai i desfoar propria
activitateaflainsituaiededetaare.

Art.26,DLnr.276/2003
Lucrtoriiangajaideintermediarulabuziv
au dreptul la un nivel salarial care s nu fie,
n ansamblu, inferior celui al angajailor
utilizatorului de la acelai nivel, avnd
aceleaisarcini.
Cerere de revocare, prezentat
rii de origine, a formularului
A1. Consecina revocrii este
obligaia de a achita
contribuiile sociale ctre
Institutul Naional de Asigurri
Sociale din Italia pentru
perioada de munc n regim de
detaare comunitar
neautentic.
Msur adoptat de autoritatea
francez competent n materie
de asigurri sociale, n cazul n
care primete o notificare din
partea autoritilor italiene n
ceea ce privete un lucrtor
francezangajatnItalianregim
de detaare i care lucreaz n
aceleai condiii ca i angajaii
uneisocietiitaliene.
n baza cererii de revocare din
partea autoritilor italiene, dup
evaluarea acesteia prin prisma
principiilor stabilite de
Regulamentul nr. 987/2009,
autoritatea romn competent
poate decide revocarea
formularului A1 (E101), sau
meninereaprovizorieaacestuiai
parcurgerea procedurii de
ajungerelaunacord.

128
LucrtorcomunitarculocdemuncnITALIAnregimdedetaarecomunitarneautentic
Utilizatorul este obligat, alturi de
ntreprinderea care a pus la dispoziie locul
demunc,sleachitelucrtorilor,salariuli
contribuiile prevzute de sistemul de
asigurrisociale.

Art.18,DLnr.276/2003.
Sanciune penal de 50 de euro pentru
fiecare zi de angajare nelegal aplicat
ntreprinderii care a pus la dispoziie
lucrtorinmodabuzivutilizatorului.

129

LucrtorcomunitarcarelucreaznFRANAnregimdedetaarecomunitarautentic
Protecie asigurat n Frana pe baza art. 3
alDir.96/71/CE
Dispoziii de aplicare a sistemului
de prevederi fiscale reglementate
lanivelnaional
Consecine n ceea ce privete
contribuiile la sistemul
asigurrilor sociale pentru
lucrtorul care provine din Italia,
n cazul n care sar stabili c
lucrtorului italian, pe baza
dispoziiilor franceze privind
salariul minim, i sar fi cuvenit pe
perioada detarii un salariu mai
maredectcelprimitefectiv.
Consecine n ceea ce privete
contribuiilelasistemulasigurrilor
sociale pentru lucrtorul care
provine din Romnia, n cazul n
care sar stabili c lucrtorului
romn, pe baza dispoziiilor
franceze privind salariul minim, i s
ar fi cuvenit pe perioada detarii
un salariu mai mare dect cel
primitefectiv.
Prestride
servicii,detaare
sautransfern
cadrulaceluiai
grupde
ntreprinderi,loc
demuncprin
ageniedemunc
temporar(art.1,
alin.3,DIR.
96/71/CE)
ArticolulLegii12624dinCodulMuncii
Angajatorii stabilii n afara teritoriului
Franei trebuie s respecte legislaia
francez, pe perioada de detaare a
propriilor angajai n Frana, n ceea ce
priveteurmtoareleaspecte:
libertile individuale i colective n relaii
demunc;
discriminarea i egalitatea de anse ntre
femeiibrbai;
protecia maternitii, concediul de
maternitate i paternitate, concedii pentru
evenimentedefamilie;
condiiile n care sunt oferite garaniilor la
careaudreptulangajaiidectreageniilede
munctemporar;
dreptullagrev;
program de munc, remuneraii
suplimentare,ziledeodihn,concediianuale
pltite, ore de munc i munc pe timp de
noaptepentrulucrtoriitineri;
condiii de nscriere la casele de concedii,
vacane i condiii meteorologice
Conformdispoziiilorprevzutede
legislaia n materie de asigurri
sociale n vigoare nr. 883/2004 i
987/2009, o persoan care, n
contul angajatorului su,
desfoar temporar o activitate
pe teritoriul unui stat membru,
rmne supus legilor rii n care
i desfoar activitatea n mod
obinuit.
Trebuie s fie ntrunite unele
condiii(listanuestecomplet):
angajatorul trebuie s exercite
activiti semnificative n ara de
destinaie;
trebuie s existe o relaie
direct ntre angajator i
angajatul detaat pe ntreaga
duratadetarii;
perioadadedetaarenutrebuie
sdepeasc24deluni;
angajatultrebuiesfienscrisn
sistemul de asigurri sociale al
rii de origine pe o perioad de
n cazul n care salariul primit
pentru prestarea de servicii
executat pe perioada detarii
transnaionale n Frana este
superior celui stabilit prin
aplicarea conveniilor colective
italiene, contribuiile sociale
datorate Institutului Naional de
Asigurri Sociale din Italia se
calculeazpebazasumeimaimari
pe care lucrtorul ar trebui s o
primeasc, chiar dac aceasta nu
esteaceeaefectivprimitdeel.
Dacangajatorulromnvafiobligat
deautoritilefrancezesplteasc
salariatului diferena de salariu,
pn la nivelul salariului minim din
Romnia, atunci i asupra acestei
diferene vor fi calculate i pltite
contribuiideasigurrisociale.
Pentru sistemul de pensii i omaj
nivelul mai ridicat al contribuiei
totale va influena cuantumul
pensiei, respectiv cuantumul
ajutorului de omaj de care va
beneficiaacelsalariat.

130
LucrtorcomunitarcarelucreaznFRANAnregimdedetaarecomunitarautentic
nefavorabile;
salariu minim i plata salariilor, inclusiv
majorrile pentru orele de munc
suplimentare;
legislaie n materie de sntate i
securitate n munc, vrsta minim de acces
pepiaamuncii,muncaminorilor;
muncailegal.

Regulile franceze cuprind legile,


regulamentele i regulile care deriv din
acordurile i conveniile extinse aplicabile
angajailor ntreprinderilor din acelai sector
deactivitatedinFrana.

cel puin o lun nainte de


detaare;
angajatul detaat trebuie s fie
trimis ca nlocuitor al unui alt
angajat care a fost detaat
nainte.
Detaarea trebuie s fie
nregistrat la Institutul de
asigurri , care va elibera
formularulA1.

131

LucrtorcomunitarculocdemuncnFRANAnregimdedetaarecomunitarneautentic
Protecie asigurat n Frana i pe baza art.
3Dir.96/71/CE
Dispoziii de aplicare a sistemului
de prevederi fiscale reglementate
lanivelnaional

Msur adoptat de autoritatea


italian competent n ceea ce
privete sistemul asigurrilor
sociale n cazul n care sar
notifica, de ctre autoritile
franceze, c lucrtorul italian cu
loc de munc n Frana n regim
dedetaareopereazefectivcai
cnd ar fi un lucrtor angajat al
uneintreprinderifranceze.
Msur adoptat de autoritatea
romn competent n ceea ce
privetesistemulasigurrilorsociale
n cazul n care sar notifica, de
ctre autoritile franceze, c
lucrtorulromnculocdemuncn
Frana n regim de detaare
opereaz efectiv ca i cnd ar fi un
lucrtor angajat al unei
ntreprinderifranceze.

Prestride
servicii,detaare
sautransfern
cadrulaceluiai
grupde
ntreprinderi,loc
demuncprin
ageniedemunc
temporar(art.1,
alin.3,DIR.
96/71/CE)
Posibilitate pentru serviciile de control
francezesconstate:
infraciuni pentru nerespectarea
dispoziiilor Codului Muncii n materie de
detaarealucrtorilor;
infraciuni pentru nedeclararea unor
activitii/saunedeclarareaunorangajai;
infraciuni pentru nerespectarea
dispoziiilor n materie de munc
temporar;
infraciuni pentru punere la dispoziie
ilegal de mn de lucru i/sau de
contractare.
Lucrtorul detaat cruia nu iau fost
respectate drepturile are posibilitatea de a
apelalaprotecialegiiprinTribunalulfrancez
de Munc din localitatea de detaare, dar i
prin jurisdicia competent din ara gazd a
societii.
n caz de ndoial a organismului
de control n ceea ce privete
valabilitatea formularului A1, este
de recomandat s se cear
reexaminarea situaiei angajatului
de ctre instituia care a eliberat
documentul; doar aceasta are
posibilitatea de a dispune
retragereasa,nanumitecondiii.

RevocareformularA1 n baza cererii de revocare din


partea autoritilor franceze, dup
evaluarea acesteia prin prisma
principiilorstabilitedeRegulamentul
nr. 987/2009, autoritatea romn
competent poate decide revocarea
formularului A1 (E101), sau
meninerea provizorie a acestuia i
parcurgerea procedurii de ajungere
launacord.

LucrtorcomunitarcarelucreaznROMNIAnregimdedetaarecomunitarautentic
ProtecieasiguratnRomniapebazaart. Dispoziii de aplicare a sistemului Consecine n ceea ce privete Consecine n ceea ce privete

132
LucrtorcomunitarcarelucreaznROMNIAnregimdedetaarecomunitarautentic
3alDir.96/71/CE de prevederi fiscale reglementate
lanivelnaional
contribuiile la sistemul
asigurrilor sociale pentru
lucrtorul care provine din Italia,
n cazul n care sar stabili c
lucrtorului italian, pe baza
dispoziiilor romne privind
salariul minim, i sar fi cuvenit pe
perioada detarii un salariu mai
maredectcelprimitefectiv.
contribuiile la sistemul asigurrilor
sociale pentru lucrtorul care
provine din Frana, n cazul n care
sar stabili c lucrtorului francez,
pebazadispoziiilorromneprivind
salariul minim, i sar fi cuvenit pe
perioada detarii un salariu mai
maredectcelprimitefectiv.
Prestrideservicii,
detaaresau
transferncadrul
aceluiaigrupde
ntreprinderi,loc
demuncprin
ageniedemunc
temporar(art.1,
alin.3,DIR.
96/71/CE)
Legea nr. 344/2006 privind detaarea
salariailor n cadrul prestrii de servicii
transnaionale
Condiiidemunc
1. detaareadelegarea pentru prestarea
unor servicii: aceleai condiii minimale
aplicabile salariailor romni, doar pentru
elementelenucleuluidur;
2. transfer n cadrul aceluiai grup: dac
activitateambracformadelegriidinCodul
muncii se aplic aceleai condiii de la
punctul 1; dac salariatul va desfura
temporar activitate n beneficiul
angajatoruluiromn,subformadetariidin
Codul muncii, (autoritate, subordonare,
salarizare de angajatorul romn) este
discutabil aplicarea integral a condiiilor
de munc i obligaiilor administrative
stabilite de Legea nr. 53/2003 Codul
munciiideLegeanr.319/2006asecuritii
isntiinmunc;
3. utilizarea unui salariat temporar prin
agentdemunctemporar:aceleaicondiii
minimale aplicabile salariailor romni, doar
pentruelementelenucleuluidur;
HG nr. 104/2007 pentru reglementarea
Nu se aplic regimul de impunere
a contribuiilor sociale din
Romnia, pe baza formularului A1
(E101) care atest aplicarea
regimului de securitate social din
statuldeorigine.

n cazul n care salariul primit


pentru prestarea de servicii
executat pe perioada detarii
transnaionale n Romnia este
superior celui stabilit prin
aplicarea conveniilor colective
italiene, contribuiile sociale
datorate Institutului Naional de
Asigurri Sociale din Italia se
calculeazpebazasumeimaimari
pe care lucrtorul ar trebui s o
primeasc, chiar dac aceasta nu
esteaceeaefectivprimitdeel.
Dac legislaia romn sau
contractele colective de munc
aplicabile n Romnia prevd o
retribuie superioar fa de cea
pltit lucrtorului detaat francez,
angajatorul francez i va plti
angajatului, pe perioada detarii,
diferena salarial. Contribuiile
sociale datorate de angajator se vor
calculapebazaacesteinoiretribuii.

133
LucrtorcomunitarcarelucreaznROMNIAnregimdedetaarecomunitarautentic
procedurii specifice privind detaarea
salariailor n cadrul prestrii de servicii
transnaionalepeteritoriulRomniei
Obligaii administrative de comunicare
prealabilicontrol
Angajatorul va trebui s transmit o
comunicare prealabil autoritilor romne,
s asigure reprezentarea pe teritoriul
Romniei i s pun la dispoziia
inspectorilor de munc actele i
documentelenecesarecontrolului.

134

LucrtorcomunitarculocdemuncnROMNIAnregimdedetaarecomunitarneautentic
ProtecieasiguratnItaliaipebazaart.3
Dir.96/71/CE
Dispoziii de aplicare a sistemului
de prevederi fiscale reglementate
lanivelnaional
Msur adoptat de autoritatea
italian competent n ceea ce
privete sistemul asigurrilor
sociale n cazul n care sar
notifica, de ctre autoritile
romne, c lucrtorul italian cu
locdemuncnRomnianregim
dedetaareopereazefectivcai
cnd ar fi un lucrtor angajat al
uneintreprinderiromne.
Msur adoptat de autoritatea
francez competent n ceea ce
privetesistemulasigurrilorsociale
n cazul n care sar notifica, de
ctre autoritile romne, c
lucrtorul francez cu loc de munc
n Romnia n regim de detaare
opereaz efectiv ca i cnd ar fi un
lucrtor angajat al unei
ntreprinderiromne.
Prestrideservicii,
detaaresau
transferncadrul
aceluiaigrupde
ntreprinderi,loc
demuncprin
ageniedemunc
temporar(art.1,
alin.3,DIR.
96/71/CE)
Situaia excede sfera de reglementare
special asigurat de Legea nr. 344/2006.
Devin aplicabile n integralitatea lor
prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii
i ale Legii nr. 319/2006 a securitii i
sntiinmunc.
n cazul suprapunerii unei situaii de munc
frcontractindividualdemuncncheiatn
formscris,sepoateaplicaoamenddela
10.000la20.000leipentrufiecarepersoan
detaat, n baza Legii nr. 53/2003. Pentru
clarificarea aspectelor fiscale este sesizat
autoritatearomncompetent.
Cerere de revocare a formularului
A1 (E101), prezentat rii de
origine. Consecina acceptrii
cererii i revocrii formularului
A1esteobligaiaangajatoruluiia
salariatului de a achita
contribuiile sociale autoritilor
romne, pentru perioada de
munc n regim de detaare
comunitarneautentic.
Controlul autoritilor fiscale va
stabilidobnzile,penalitile,iarn
cazul unor infraciuni de evaziune
fiscal,acesteapotsesizaorganele
deurmrirepenal.
Revocaremod.A1 ncazdendoialnceeaceprivete
valabilitatea formularului A1,
instituiafrancez(CLEISS),dupcei
sa adus la cunotin situaia de
ctre agenii de control francezi, se
va adresa instituiei romne care a
eliberat documentul, aceasta fiind
singura competent cu verificarea
valabilitiisale,ipentrualretrage,
dac este necesar (aceast
competen exclusiv este tutelat
deCJCE).

ANEXA2.PROPUNEREDECHESTIONARPENTRULUCRTORI
Chestionarpentrulucrtoriimobili
Barieradecomunicaredatoratdiferenelorlingvistice,esteunfactorconcretcarepoatengreunaiuneorifaceimposibildesfurareaaciunilorde
control.
MultilingualLexiconelaboratdeAutoContrleRouteesteuninstrumentutilinspectorilorimplicaincontrolulactivitilordetransportinternaional.
Sub forma unei aplicaii informatice, este prezentat corespondena n 13 limbi a textele celor mai importante ntrebri/solicitri/informri adresate
conductorilorautosaualtorpersoaneimplicatentransporturirutiere.EuroContrleRouteesteogrupareainspeciiloreuropeneaserviciilordetransport,
care lucreaz mpreun pentru a mbunti sigurana rutier, concurena loial i condiiile de munc n transporturi rutiere, prin activiti legate de
conformitateacureglementrileexistente.
Multilingual Lexicon este disponibil la adresa http://www.eurocontroleroute.eu/site/en/info/recommendations/. Pornind de la acest exemplu, am
consideratutilelaborareaunuiinstrumentsimilar,adaptatspecificuluidetariisalariailorncadrulprestrilordeserviciitransnaionale:

Nr.
crt.
Romn Italian Francez Englez
1 Bundimineaa/ziua/seara,suntem
inspectori de munc i desfurm
o aciune de control n domeniul
relaiilordemuncialsecuritiii
sntiinmunc.

Buongiorno/buonasera, siamo
ispettori del lavoro e svolgiamo
unattivit di controllo
nellambito dei rapporti di lavoro
e della sicurezza e salute nel
lavoro.
Bonjour, nous sommes des
inspecteurs du travail et nous
effectuons des activits de contrle
que dans le cadre des relations de
travailetdelasantetlascuritau
travail.
Good morning/afternoon, we are
labour inspectors and we perform
control activities in the framework of
labour relations and health and safety
atwork.

2 V rugm s ne rspundei la
cteva ntrebri, n legtur cu
activitateapecareodesfurai.
Le chiediamo di rispondere ad
alcune domande legate
allattivitchestasvolgendo.
S'il vous plat veuillez rpondre des
questionsliesvotreactivit.
Please answer some questions related
totheactivityyouarecarryingout.

3 Dreptul inspectorilor de munc de


a v solicita prezentarea unor acte
i documente, de a face
nregistrri/fotografii/copii, de a v
intervieva i obligaia dvs de a
rspunde,suntstabilitedenormele
legale ale statului pe teritoriul
cruiavaflai.
Ildirittodegliispettoridellavoro
di richiederle di presentare atti e
documenti, di fare
registrazioni/fotocopie/copie, di
intervistarla e il suo obbligo di
rispondere sono sanciti dalla
normativa legale dello stato sul
cuiterritoriositrova.
Le droit des inspecteurs du travail de
vous demander de soumettre des
documents et des dossiers, de
produire des
dossier/photocopies/copies,desvous
interroger, et votre obligation de
rpondre sont sanctionns dans les
rglements de l'Etat sur le territoire
The right of labor inspectors to require
you to submit documents and records,
making records/photocopies/copies, to
interview you and your obligation to
answer are sanctioned in the
regulations of the state on whose
territoryyouare.

136
Nr.
crt.
Romn Italian Francez Englez
duquelvousvoustrouvez.
4 Dac nu leai prezentat celorlalte
organe de control v rugm s ne
prezentai:
Se non li ha gi presentati agli
altri organi di controllo, la
preghiamodipresentare:
Si vous n'avez pas dj soumis les
documents suivants d'autres
organismesdecontrle,s'ilvousplat
veuillezsoumettre:
If you do not have already submitted
the following documents to other
controlbodies,pleasesubmit:

5 Documentul de transport CMR


(pentrutransportulactualidacle
deinei, pentru transporturile
anterioare)
Documento di trasporto CMR
(per il trasporto attuale e, se
sono in suo possesso, per
trasportiantecedenti)
CMR (document de transport pour
cette expdition, et ceux concernant
les envois prcdents si vous les
avez)
CMR ( transport document for this
shipping, and those concerning
previousshipmentsifyouhavethemin
yourpossession)
6 Copia conform a licenei de
transport
Copia conforme della licenza di
trasporto
Une copie certifie conforme de la
licencedetransport
Certifiedcopyofthetransportlicense

7 Certificatul de nmatriculare a
autovehiculului
Certificato di immatricolazione
delveicolo
Certificat d'immatriculation du
vhicule
Certificateofvehicleregistration

8 Dovada ultimei inspecii tehnice a


autovehiculului;
Prova dellultima revisione
tecnicadelveicolo
Preuve de la dernire rvision
techniqueduvhicule
Proofofthelasttechnicalreviewofthe
vehicle
9 Diagramatahograf Diagrammatacografico TachygrapheChart TachographChart
10 Actuldeidentitate Documentodiidentit Piced'identit Identitydocument
11 Permisuldeconducere Patentediguida Permisdeconduire Drivinglicense
12 Atestatulprofesional Attestatoprofessionale Certificationsprofessionnelles Professionalcertificate
13 Documentedenregistrarevamal Documenti di registrazione
doganale
Documents d'enregistrement
douanier
Customsregistrationdocuments

14 Ultimul bon/chitan pentru


alimentareacucarburant
Lultima ricevuta/fattura del
carburante
Dernier rcut/facture
d'approvisionnementencombustible
Thelastreceipt/invoiceoffuelsupply

15 Dovadaachitriitaxelordedrum Prova del pagamento delle tasse


stradali
Preuve de paiement des pages
routiers
Proofofpaymentofroadtolls
16 Avei i alte documente referitoare
latransportulacesta?
Possiede altri documenti relativi
aquestotrasporto?
Avezvous des autres documents
relatifscetransport?
Do you have any other documents
relatedtothistransport?
17 Din ce loc i cnd ai ncrcat
marfa/mbarcat cltorii i unde i
cnd urmeaz s fie
descrcat/debarcaicltorii?

Dove e quando ha caricato la


merce/prelevato i passeggeri e
dove e quando sar scaricata la
merce/lasciati a terra i
passeggeri?
O et quand avezvous charg les
marchandises/passagers et quand et
o les marchandises seront
dcharges/les passagers
dbarqueront?
Where and when did you load these
goods/passengersandwhenandwhere
the goods will be discharged/the
passengerswilldisembark?

137
Nr.
crt.
Romn Italian Francez Englez
18 Unde i cnd ai efectuat ultima
perioad de odihn
zilnic/sptmnal?
Dove e quando ha effettuato
lultimo periodo di riposo
giornaliero/settimanale?
O et quand avezvous eu votre
dernierjour/semainederepos?
Whereandwhendidyouhaveyourlast
periodofdaily/weeklyrest?

19 Cineesteangajatoruldvs? Chiilsuodatoredilavoro? Quiestvotreemployeur? Whoisyouremployer?


20 Pentru ce operator de transport
desfuraiactivitate?
Per quale trasportatore svolge la
suaattivit?
Pour quel expditionnaire oprez
vous?
Forwhichcarrierdoyouoperate?

21 tii cine este proprietarul


autovehiculului pe care l
conducei?
Sa chi il proprietario della
vetturachestaguidando?
Savezvous qui est le propritaire du
vhiculequevousconduisez?
Do you know who is the owner of the
vehicleyouaredriving?

22 Ce relaie profesional/de
afaceri/antreprenorial exist ntre
angajatorul dvs, proprietarul
autovehiculului i operatorul de
transport?
Che rapporto
professionale/economico/impren
ditorialeesistefrailsuodatoredi
lavoro, il proprietario
dellautovettura e il
trasportatore?
Quelle est la relation
professionnelle/conomique/comme
rcial
existant entre votre employeur, le
propritaire du vhicule et le
transporteur?
What is the
professional/economic/business
relationship existing between your
employer,theownerofthevehicleand
thecarrier?

23 Aisemnatuncontractdemunc?

Ha firmato un contratto di
lavoro?
Avezvous sign un contrat de
travail?
Have you signed an employment
contract?
24 Careesteaceasta? Dichetipo? Quelgenre? Whatkind?
25 Deinei la dvs o copie a actului de
angajare sau un alt document care
satesteacestfapt?

Ha con s una copia del


documento di assunzione o di un
altro documento che attesti il
rapportodilavoro?
Avezvous avec vous une copie de
votrecontratdetravailoutoutautre
documentattestant devotrerelation
detravail?
Do you carry with you a copy of your
employment contract or any other
document showing your work
relationship?
26 La ce dat ai semnat actul de
angajare i care a fost prima zi de
munc?
In quale data ha firmato il
documentodiassunzioneequale
statoilprimogiornodilavoro?
quelle date avezvous signez votre
contrat de travail et quelle a t
votrepremirejournedetravail?
On what date did you sign your
employment contract and what was
yourfirstdayofwork?
27 Care este funcia pe care o ocupai
icaresuntatribuiiledvs?
Qual la posizione che copre e
qualisonoisuoiincarichi?
Quelle est la position que vous avez
etquelssontvosdevoirs?
Which position you have and what are
yourduties?
28 Comunicai cu o alt persoan
dect angajatorul cu privire la
transport?
Comunica con una persona
diversadalsuodatoredilavoroin
relazionealtrasporto?
Devez vous communiquer avec une
personne autre que votre employeur
enrelationaveccetransport?
Do you communicate with a person
other than the employer in relation to
thetransport?
29 Primii indicaii/dispoziii/reguli de
laaceapersoan?
Riceve
indicazioni/disposizioni/ordini da
Recevezvous des conseils / ordres/
indicationsdecettepersonne?
Do you receive guidance
/orders/indicationsbythisperson?

138
Nr.
crt.
Romn Italian Francez Englez
questapersona?
30 Dac primii, cum se realizeaz
comunicarea (verbal, scrisori, e
mail,telefon,etc)?
Se le riceve, come si svolge la
comunicazione (verbale, per
lettera,email,telefonoecc.)?
Si oui, comment se droule la
communication (verbale, par lettre,
parmail,tlphone,etc.)?
If so, how does the communication
take place (verbal, by letter, email,
phone,etc..)?
31 Suntei dotat cu mijloace de
comunicare puse la dispoziie de
acea persoan, alta dect
angajatorul?
dotato di mezzi di
comunicazione messi a
disposizione da quella persona,
diversadaldatoredilavoro?
Etesvous quip de moyens de
communication fournis par cette
personne, autre que votre
employeur?
Are you equipped with means of
communication provided by that
person,otherthantheemployer?

32 La finalul cursei, n ce locaie


trebuiespredaiautovehiculul?
Alla fine della corsa, dove deve
consegnarelautovettura?
A la fin du service, o devezvous
livrerlevhicule?
Attheendoftheservice,wheredoyou
havetodeliverthevehicle?
33 Dac din vina dvs vehiculul este
avariat sau se produc ntrzieri n
livrarea mrfii sau se produc alte
evenimente neateptate, pe cine
trebuie s anunai i cine poate s
ia msuri disciplinare mpotriva
dvs?
Se per colpa sua la vettura viene
danneggiataosiverificanoritardi
nellaconsegnadellamerceoaltri
eventiinattesi,chideveavvertire
e chi pu prendere
provvedimentisanzionatori?
Si par votre faute le vhicule est
endommag ou s'il ya des retards
danslalivraisondesmarchandisesou
d'autres vnements inattendus, qui
devezvous informer et qui peut
prendredesmesuresdisciplinaires?
If by your fault the vehicle is damaged
or there are delays in the delivery of
goodsorotherunexpectedevents,who
do you have to inform and who can
takedisciplinarymeasures?

34 Ceremuneraieprimiii pentruce
perioad?
Cheretribuzionepercepisceeper
qualeperiodo?
Quel salaire obtenez vous et pour
quellepriode?
What salary do you get and for what
period?
35 Primii i alte sume de bani n
perioadele n care suntei plecat n
curs?
Riceve anche altre somme di
denaro nei periodi in cui
impegnatonellecorse?
Recevezvous d'autres sommes
d'argent pour la priode dans
laquelle vous effectuez les
transports?
Do you also receives other monies in
the periods in which you perform the
transports?
36 Cinevpltetesalariul? Chilepagailsalario? Quipaievotresalaire? Whopaysyourwages?
37 Pe perioada curselor v pltii
singurhranaicazarea?
Durante le corse, paga da s il
ciboelalloggio?
Pendant le transport, payezvous
personnellement pour votre
nourritureetlogement?
During transports, do you personally
payforyourfoodandaccommodation?

38 Dac da, vi se ramburseaz aceste


sume?
In caso affermativo, tali somme
sonorimborsate?
Si ceci est le cas, ces frais sont
rembourss?
If so, these expenses shall be
reimbursed?
39 Deineiinstrumenteelectronicede
plat pentru acoperirea costurilor
n curs (hran, cazare,
Possiede strumenti elettronici di
pagamento per coprire le spese
della corsa (cibo, alloggio,
Etesvous quip de moyens de
paiement lectroniques pour couvrir
le cot du voyage (nourriture,
Are you equipped with electronic
payment means to cover the cost of
travel (food, shelter, fuel, tools)? If so,

139
Nr.
crt.
Romn Italian Francez Englez
combustibil, unelte)? Dac da, cine
vi lea pus la dispoziie i suport
acestecosturi?
carburante, attrezzi)? In caso
affermativo, chi li ha messi a sua
disposizione e chi sostiene tali
spese?
logement, carburant, outillage)? Si
oui, qui vous les a donn et qui paye
pourcescots?
who has given them to you and who
bearsthosecosts?
40 Care este timpul de munc
lunar/sptmnal menionat n
actuldeangajare?
Qual il tipo di lavoro
mensile/indicato nel documento
diassunzione?
Quel est le type de travail mensuel /
indiqu dans votre document de
recrutement?
What is the type of monthly work /
indicated in your recruitment
document?
41 Sptmna/luna aceasta i cea
anterioar ai depit acest
programdelucru?
Questo mese/questa settimana e
nellaprecedentehasuperatotale
programmadilavoro?
Avezvous dpassez ce programme
detravailde cemois/cettesemaine
etlasemaineprcdente?
Did you exceed this work programme
thismonth/thisweekandtheprevious
week?
42 Orele suplimentare efectuate se
calculeaz separat i se pltesc cu
unsporlasalariu?
Gli straordinari sono calcolati a
parte e pagati attraverso un
aumento dello stipendio
percepitoallafinedelmese?
Estce vos heures supplmentaires
sont calcules sparment et payes
avec une augmentation de salaire
lafindumois?
Is your overtime calculated separately
and paid with an increase in salary
receivedattheendofthemonth?
43 Cuceprocent/sum? Qual la percentuale/la somma
dellaumento?
Quelestlepourcentage/montantde
cetteaugmentation?
What is the percentage / amount of
thisincrease?
44 Care este durata concediului anual
de odihn pltit, la care avei
dreptul conform contractului de
munc?
Qual la durata del periodo di
ferie annuali retribuite a cui ha
diritto in base al contratto di
lavoro?
Quelle est la dure de la priode de
cong annuel pay laquelle vous
avez droit en vertu de votre contrat
detravail?
What is the duration of the period of
paid annual leave you are entitled
underyouremploymentcontract?
45 Anul acesta ai efectuat concediu
deodihnpltit?
Questanno ha effettuato un
periododiferieretribuite?
Cette anne, avezvous profit d'une
priodedecongpay?
Thisyeardidyouenjoyaperiodofpaid
leave?
46 Aifostinstruitcuprivirelariscurile
inormeledesecuritateisntate
nmunc?
Haricevutoistruzioniinmeritoai
rischi e alle norme di sicurezza e
salutesullavoro?
Avezvous reu des instructions sur
lesrisquesetlesrglesdescuritet
desant?
Have you received instructions about
risksandsafetyandhealthregulations?
47 Cnd sa fcut ultima dat acest
instructajictadurat?
Quando ha effettuato per
lultima volta questo
addestramento e per quanto
tempodurato?
Quand avezvous faite cette
formation et combien de temps at
elledur?
When did you last do this training and
howlongdiditlast?
48 Aveiladumneavoastrunactcare
s ateste data i rezultatul acestui
Ha con s un documento che
attesti la data e il risultato
Avezvous avec vous un document
indiquant la date et le rsultat de la
Do you have with you a document
showing the date and the result of

140
Nr.
crt.
Romn Italian Francez Englez
instructaj? delladdestramento? formation? training?
49 Ai fost examinat medical, iar dac
dacndsantmplat?
Haeffettuatovisitemediche,ese
s,quando?
Avezvous pass des examens
mdicaux,etsioui,quand?
Did you pass medical examinations,
andifso,when?
50 Avei la dvs un act care s ateste
data i rezultatul examinrii
medicale?
Ha con s un documento che
attesti la data e il risultato della
visita?
Avezvous avec vous un document
indiquant la date et l'issue de ces
examens?
Do you have with you a document
showing the date and outcome of the
visit?
51 Care este echipamentul de
lucru/protecie sau intervenie n
caz de urgen cu care suntei
dotat,puteisnilprezentai?
Qual lequipaggiamento di
lavoro/protezioneodiintervento
in caso demergenza che ha in
dotazione,epumostrarcelo?
Quel est l'quipement de travail /
protection ou trousse d'urgence qui
vous a t fourni, et pouvez vous le
nousmontrer?
What is the working equipment /
protection or emergency kit that has
been provided to you, and can you
showittous?
52 Vrugmsneprezentaitrusade
prim ajutor i trusa de intervenie
tehnic cu care este dotat
autovehiculul.
La preghiamo di mostrarci la
cassetta di pronto soccorso e la
cassetta per lintervento tecnico
dicuidotatalautovettura.
S'il vous plat, montrez nous la
trousse de premiers soins et de la
bote outils dont ce vhicule est
quip.
Please show us the first aid kit and the
toolbox which this vehicle is equipped
with.
53 Dacncrcturaestepericuloas
ai primit instruciuni specifice de
intervenie?
In caso di carico pericoloso,
ha ricevuto indicazioni specifiche
diintervento?
En cas de marchadises
dangereuses, avezvous reu des
indications spcifiques pour
l'intervention?
Incaseof"hazardous"goods,haveyou
received specific indications for
intervention?
54 Ce instruciuni specifice ai primit
pentru ncrcarea/descrcarea
mrfurilor?
Quali istruzioni specifiche ha
ricevutoperilcarico/scaricodella
merce?
Quelles instructions spcifiques avez
vous reu pour le chargement /
dchargementdesmarchandises?
Which specific instructions have you
received for the loading / unloading of
goods?
55 Exist sau nu i un alt coleg pe
vehicul?
C un altro collega con lei a
bordodellavettura?
Yat il un autre collgue avec vous
danslevhicule?
In there another colleague with you in
thevehicle?
56 Careestenumeleacestuia(dacnu
nsoete n acel moment
transportul)?
Qual il suo nome (se non
accompagna in quel momento il
trasporto)?
Quel est son nom (s'il n'est pas
prsentaumomentdel'inspection)?
Whatishisname(ifheisnotpresentat
themomentofinspection)?
57 V mulumim pentru colaborare i
vdorimdrumbun!
La ringraziamo per la
collaborazione le auguriamo
buonviaggio!
Nous vous remercions de votre
coopration, et vous souhaitons un
bonvoyage!
Thank you for your cooperation, and
haveanicejourney!

141

ANEXA3.GLOSAR

Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
1.
Attestatodi
conducente(IT)

Attestationde
conducteur(FR)

Atestatulde
conductorauto
(RO)

Driver
attestation(EN)

1.Lattestatodi
conducente
rilasciatodaunoStato
membroanormadel
presenteregolamento
atuttiitrasportatori
che:
a)sianotitolaridiuna
licenzacomunitaria;e
b)assumano
legalmenteindetto
Statomembroun
conducentechenon
siacittadinodiuno
Statomembron
soggiornantedilungo
periodoaisensidella
direttiva2003/109/CE
delConsiglio,del25
novembre2003,
relativaallostatusdei
cittadinidipaesiterzi
chesianosoggiornanti
dilungoperiodo[13],
ofacciano
legittimamente
Attestationdeconducteur
1.Lattestationde
conducteurestdlivrepar
untatmembre,
conformmentauprsent
rglement,tout
transporteurqui:
a)esttitulairedunelicence
communautaire;et
b)danscettatmembre,
emploielgalementun
conducteurquinestniun
ressortissantduntat
membreniunrsidentde
longuedureausensdela
directive2003/109/CEdu
Conseildu25novembre
2003relativeaustatutdes
ressortissantsdepaystiers
rsidentsdelonguedure
[13],ouutiliselgalement
lesservicesdunconducteur
quinestniunressortissant
duntatmembreniun
rsidentdelonguedureau
sensdecettedirective,et
Atestatuldeconductorauto
(1)Atestatuldeconductorauto
esteeliberatdectreunstat
membru,nconformitatecu
prezentulregulament,oricrui
operatordetransportrutierde
mrfuricare:
(a)deineolicencomunitar;i
(b)angajeazlegalnacelstat
membruunconductorautocare
nuesteniciresortisantalunuistat
membru,nicirezidentpetermen
lungnnelesulDirectivei
2003/109/CEaConsiliuluidin25
noiembrie2003privindstatutul
resortisanilorrilorterecare
suntrezidenipetermenlung[13]
sauutilizeaznmodlegalun
conductorautocarenuestenici
resortisantalunuistatmembru,
nicirezidentpetermenlungn
nelesuldirectiveirespective,care
estepusladispoziiarespectivului
operatordetransportrutierde
mrfurinconformitatecu
condiiiledeangajareide
Driverattestation
1.Adriverattestation
shallbeissuedbya
MemberState,in
accordancewiththis
Regulation,toanyhaulier
who:
(a)istheholderofa
Communitylicence;and
(b)inthatMemberState,
eitherlawfullyemploysa
driverwhoisneithera
nationalofaMember
Statenoralongterm
residentwithinthe
meaningofCouncil
Directive2003/109/ECof
25November2003
concerningthestatusof
thirdcountrynationals
whoarelongterm
residents[13],orlawfully
usesadriverwhois
neitheranationalofa
MemberStatenoralong
termresidentwithinthe
Reg.(CE)nr.
1072/2009,
art.5,alin.1
i2

142
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
ricorsoaun
conducentechenon
siacittadinodiuno
Statomembron
soggiornantedilungo
periodoaisensiditale
direttiva,messoaloro
disposizionenel
rispettodelle
condizionidilavoroe
diformazione
professionaledei
conducentistabilite
nellostessoStato
membro:
i)dadisposizioni
legislative,
regolamentario
amministrative;e,se
delcaso,
ii)dacontratti
collettivi,secondole
normeapplicabiliin
dettoStatomembro.

2.Lattestatodi
conducenterilasciato
dalleautorit
competentidelloStato
membrodi
stabilimentodel
trasportatore,su
quiestmisladisposition
decetransporteurdansle
respectdesconditions
demploietdeformation
professionnelledes
conducteursfixesdanscet
tatmembre:
i)pardesdispositions
lgislatives,rglementaires
ouadministrativeset,lecas
chant;
ii)pardesconventions
collectives,selonlesrgles
applicablesdanscettat
membre.

2.Lattestationde
conducteurestdlivrepar
lesautoritscomptentes
deltatmembre
dtablissementdu
transporteurlademande
dutitulairedelalicence
communautaire,pour
chaqueconducteurquinest
niunressortissantduntat
membreniunrsidentde
longuedureausensdela
directive2003/109/CEque
cetransporteuremploie
lgalement,oupourchaque
conducteurquinestniun
pregtireprofesionalstabiliten
acelstatmembru:
(i)prinactecuputeredelegesau
acteadministrative;i,daceste
cazul,
(ii)princontractecolective,n
conformitatecunormeleaplicabile
nrespectivulstatmembru.
(2)Atestatuldeconductorautose
elibereazdectreautoritile
competentealestatuluimembru
destabilireaoperatoruluide
transportrutierdemrfuri,la
cerereatitularuluilicenei
comunitare,pentrufiecare
conductorauto,carenuestenici
resortisantalunuistatmembru,
nicirezidentpetermenlungn
nelesulDirectivei2003/109/CE,
pecareacestalangajeaznmod
legalsaupentrufiecareconductor
autocarenuesteniciresortisantal
unuistatmembru,nicirezidentpe
termenlungnnelesulDirectivei
2003/109/CE,careestepusla
dispoziiarespectivuluioperatorde
transportrutierdemrfuri.Fiecare
atestatdeconductorautocertific
faptulcangajareaconductorului
autoalcruinumeaparepeatestat
esteangajatnconformitatecu
condiiileprevzutelaalineatul(1).
meaningofthatDirective
andwhoisputatthe
disposalofthathaulierin
accordancewiththe
conditionsof
employmentandof
vocationaltraininglaid
downinthatMember
State:
(i)bylaws,regulationsor
administrative
provisions;and,as
appropriate;
(ii)bycollective
agreements,in
accordancewiththe
rulesapplicableinthat
MemberState.
2.Thedriverattestation
shallbeissuedbythe
competentauthoritiesof
theMemberStateof
establishmentofthe
haulier,attherequestof
theholderofthe
Communitylicence,for
eachdriverwhois
neitheranationalofa
MemberStatenoralong
termresidentwithinthe
meaningofDirective
2003/109/ECwhomthat

143
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
richiestadeltitolare
dellalicenza
comunitaria,per
ciascunconducente
chenonsiacittadinodi
unoStatomembron
soggiornantedilungo
periodoaisensidella
direttiva2003/109/CE
legalmenteassuntoo
perciascunconducente
chenonsiacittadinodi
unoStatomembron
soggiornantedilungo
periodoaisensidella
stessadirettivae
messolegittimamente
adisposizionedel
trasportatore.
Lattestatodi
conducente
nominativoecertifica
cheilconducente
assuntoallecondizioni
dicuialparagrafo1.

ressortissantduntat
membreniunrsidentde
longuedureausensde
laditedirectiveetquiest
misladispositiondu
transporteur.Chaque
attestationdeconducteur
certifiequeleconducteur
dontlenomfiguresur
lattestationestemploy
danslesconditionsdfinies
auparagraphe1.

haulierlawfullyemploys,
orforeachdriverwhois
neitheranationalofa
MemberStatenoralong
termresidentwithinthe
meaningofthatDirective
andwhoisputatthe
disposalofthehaulier.
Eachdriverattestation
shallcertifythatthe
drivernamedthereinis
employedinaccordance
withtheconditionslaid
downinparagraph1.

2.
Conducente(IT)

Conducteur(FR)

Conductor
auto(RO)
Chiunquesiaaddetto
allaguidadelveicolo,
ancheperunbreve
periodo,ochesitrovia
bordodiunveicolo
nellambitodellesue
Toutepersonnequiconduit
levhicule,mmependant
unecourtepriode,ouquise
trouveborddunvhicule
danslecadredesonservice
pourpouvoirconduireencas
Inseamnoricepersoancare
conducevehicululchiaripentruo
perioadscurtdetimpsaucare
estetransportatntrunvehiculca
parteasarcinilorcareirevinn
scopuldeafidisponibilpentrual
Meansanypersonwho
drivesthevehicleeven
forashortperiod,orwho
iscarriedinavehicleas
partofhisdutiestobe
availablefordrivingif
Reg.(CE)
nr.
1072/2009,
art.2,n.5).
Asevedea
i:Reg.(CE)

144
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ

Driver(EN)

mansioniperessere
disponibile,
alloccorrenza,alla
guida.
debesoin. conduce,dacestenecesar. necessary. nr.
561/2006,
art.4,lit.c).
3.
Distacco(IT)

Dtachement
detravailleurs
(FR)

Detaarea
lucrtorilor(RO)

Postingof
workers(EN)
AisensidellaDirettiva
96/71ildistaccosi
sostanzialaddove
unimprsaadottiuna
nelleseguentimisure
transnazionali:
(a)distacchinoun
lavoratore,perconto
proprioesottolaloro
direzione,nelterritorio
diunoStatomembro,
nell'ambitodiun
contrattoconclusotra
l'impresacheloinviae
ildestinatariodella
prestazionediservizi
cheoperaintaleStato
membro,purch
duranteilperiododi
distaccoesistaun
rapportodilavorotrail
lavoratoreel'impresa
cheloinvia;(b)
distacchinoun
lavoratorenel
territoriodiunoStato
membro,inuno
stabilimentooin
Ladirectivesappliqueaux
entreprisestabliesdansun
Etatmembrequi,dansle
cadreduneprestationde
servicetransnationale,
dtachentdestravailleurs,
surleterritoireduneEtat
membre:
danslecadreduncontrat
concluentrelentreprise
denvoietledestinatairede
laprestationdeservices
oprantdanscetEtat
membre,pourautantquil
existeunerelationdetravail
entrelentreprisedenvoiet
letravailleurpendantla
priodededtachement
dans un tablissement ou
dans une entreprise
appartenant au groupe pour
autant quil existe une
relation de travail entre
lentreprise denvoi et le
travailleurpendantlapriode
du dtachement en tant
quentreprise de travail
intrimaire ou en tant
Detaareatransnaionalpoate
mbrcaurmtoareleforme:
desfurareadectreunsalariata
unoractivitipentruoperioadde
timplimitatpeteritoriul
Romniei,nnumelentreprinderii
strineisubcoordonareaacesteia,
ncadrulunuicontractncheiat
ntrentreprindereacareface
detaareaibeneficiarulprestrii
deserviciicareidesfoar
activitateanRomnia,dacexist
unraportdemunc,peperioada
detarii,ntresalariati
ntreprindereacarefacedetaarea;
desfurareadectreunsalariata
unoractivitipentruoperioadde
timplimitatpeteritoriul
Romniei,laounitatesituatpe
teritoriulRomnieisaulao
ntreprinderecareaparineunui
grupdentreprinderi,situatpe
teritoriulRomniei,dacexistun
raportdemunc,peperioada
detarii,ntresalariati
ntreprindereacarefacedetaarea;
desfurareadectreunsalariat
temporaraunoractivitipentruo
TheDirective96/71shall
applytotheextentthat
theundertakingstake
oneofthefollowing
transnationalmeasures:

(a)postworkerstothe
territoryofaMember
Stateontheiraccount
andundertheir
direction,undera
contractconcluded
betweenthe
undertakingmakingthe
postingandtheparty
forwhomtheservices
areintended,operating
inthatMemberState,
providedthereisan
employment
relationshipbetween
theundertakingmaking
thepostingandthe
workerduringthe
periodofposting;or

(b)postworkerstoan
establishmentortoan
Directiva
96/71/CE,
art.1,alin.3
iDeciziaA2
12/06/2009
aComisiei
Administrati
vepentru
Coordonare
aSecuritii
Sociale.

145
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
un'impresa
appartenenteal
gruppo,purch
duranteilperiododi
distaccoesistaun
rapportodilavorotrail
lavoratoreel'impresa
cheloinvia;(c)
distacchino,inquanto
impresedilavoro
temporaneooin
quantoimpreseche
effettuanolacessione
temporaneadi
lavoratori,un
lavoratorepresso
un'impresautilizzatrice
aventelasedeoun
centrodiattivitnel
territoriodiunoStato
membro,purch
duranteilperiododi
distaccoesistaun
rapportodilavorofrail
lavoratoreel'impresa
dilavorotemporaneoo
l'impresachelocede
temporaneamente.

quentreprise qui met un


travailleur diisposition, un
travailleur une entreprise
utilisatrice tablie ou exerant
son activit sur le territoire
dune Etat membre, pour
autant quil existe une
relation de travail entre
lentreprise de travail
intrimaire ou lentreprise
qui met un travailleur
disposition et le travailleur
pendant la priode de
dtachement.
perioaddetimplimitatpe
teritoriulRomniei,pusla
dispoziiedectreunagentde
munctemporarsauageniede
plasare(aacumestereglementat
aceastactivitatenarade
origine),laontreprindere
utilizatoarestabilitsaucarei
desfoaractivitateapeteritoriul
Romniei,dacexistunraportde
munc,peperioadadetarii,ntre
salariatintreprindereademunc
temporarsauageniadeplasare.
undertakingownedby
thegroupinthe
territoryofaMember
State,providedthereis
anemployment
relationshipbetween
theundertakingmaking
thepostingandthe
workerduringthe
periodofposting;or

(c)beingatemporary
employment
undertakingor
placementagency,hire
outaworkertoauser
undertakingestablished
oroperatinginthe
territoryofaMember
State,providedthereis
anemployment
relationshipbetween
thetemporary
employment
undertakingor
placementagencyand
theworkerduringthe
periodofposting.
4.
Infrazionegrave
dellanormativa
comunitaria
Uninfrazionechepu
portareallaperdita
dellonorabilitaisensi
Uneinfractionpouvant
conduirelaperte
dhonorabilitconformment
Inseamnoricenclcricarepot
aveacarezultatpierdereabunei
reputaiinconformitatecu
Meansaninfringement
whichmayleadtothe
lossofgoodreputein
Reg.(CE)
nr.
1072/2009,

146
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
inmateriadi
trasportisu
strada(IT)

Infractiongrave
lalgislation
communautaire
dansledomaine
destransports
routiers(FR)

nclcrigrave
alelegislaiei
comunitaredin
domeniul
transporturi
rutiere(RO)

Serious
infringementof
Community
roadtransport
legislation(EN)
dellart.6,parr.1e2,
Reg.(CE)n.1071/2009
e/oalritiro
temporaneoo
permanentediuna
licenzacomunitaria.
larticle6,paragraphes1et
2,durglement(CE)no
1071/2009,et/ouauretrait
temporaireoupermanent
dunelicence
communautaire.
articolul6alineatele(1)i(2)din
Regulamentul(CE)nr.1071/2009
i/sauretragereatemporarsau
definitivaliceneicomunitare
accordancewithArticle
6(1)and(2)ofRegulation
(EC)No1071/2009
and/ortothetemporary
orpermanentwithdrawal
ofaCommunitylicence.
art.2,n.7
5.
Lavoratore
distaccato(IT)

Travailleur
dtach(FR)

Lucrtordetaat
(RO)

Illavoratoreinviato,
temporaneamente,a
prestarelapropria
operadaundatoredi
lavoro(oda
unorganizzazione
imprenditoriale)
stabilitonelterritorio
diunoStato
Tout travailleur qui, pendant
une priode limite, excute
son travail sur le territoire
duneEtatmembreautreque
lEtat sur le territoire duquel
iltravaillehabituellement.
La notion de travailleur est
celle qui est dapplication
dans le droit de lEtat
n sensul Directivei 96/71/CE, prin
lucrtor detaat se nelege un
lucrtor care, pe o perioad
limitat, i desfoar munca pe
teritoriul unui stat membru diferit
de cel n care lucreaz n mod
normal.
Noiunea de lucrtor este cea care
se aplic n legislaia statului
Aworkerwho,fora
limitedperiod,carries
outhisworkinthe
territoryofaMember
Stateotherthanthe
Stateinwhichhe
normallyworks.
Forthepurposesofthe
Directive,thedefinition
Directiva
96/71/CE,
art.2

147
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
Postedworker comunitario,pressoun
diversodatoredi
lavoro(ounadiversa
organizzazione
imprenditoriale)
stabilitoinunaltro
Statocomunitario,
nellambitodiun
contrattocommerciale
traisuddettidatoridi
lavoro(olesuddette
organizzazioni
imprenditoriali).
membre sur le territoire
duquel le travailleur est
dtach.
membru pe teritoriul cruia este
detaatlucrtorul.
Legeanr.344/2006seaplic
salariailor,aacumestedefinit
aceastnoiunedeart.10din
Legeanr.53/2003Codulmuncii
(R):persoanafiziccarencheieun
contractindividualdemunccuun
angajator(contractulindividualde
muncestecontractulntemeiul
cruiaopersoanfizic,denumit
salariat,seobligspresteze
muncapentruisubautoritatea
unuiangajator,persoanfizicsau
juridic,nschimbulunei
remuneraiidenumitesalariu)
ofaworkeristhatwhich
appliesinthelawofthe
MemberStatetowhose
territorytheworkeris
posted.

6.
Lavoratore
mobile(IT)

Travailleur
mobile(FR)

Lucrtormobil
(RO)

Mobileworker
(EN)
Unlavoratorefacente
partedelpersonaleche
effettuaspostamenti,
compresiitirocinantie
gliapprendisti,cheal
serviziodiunimpresa
cheeffettua
autotrasportodi
passeggeriodimerci
percontoproprioodi
terzi.
Touttravailleurfaisantpartie
dupersonnelquisedplace,
ycomprislesstagiairesetles
apprentis,etquiestau
serviced'uneentreprisequi
effectue,pourlecompte
d'autruioupoursonpropre
compte,destransportsde
voyageursoude
marchandisesparroute.
Reprezintoricelucrtorcareface
partedinpersonalulaflatncurs,
inclusivstagiariiiucenicii,aflain
serviciulntreprinderiicare
desfoarserviciidetransport
rutierdepasagerisaumrfuri
contrauneiremuneraiisaupe
contpropriu.
Shallmeananyworker
formingpartofthe
travellingstaff,including
traineesandapprentices,
whoisintheserviceof
anundertakingwhich
operatestransport
servicesforpassengers
orgoodsbyroadforhire
orrewardoronitsown
account.
Directiva
2002/15/CE
,
art.3,lit.d)

7.
CMR Documento di
accompagnamento
delle merci trasportate
in ambito
internazionale.
Document attestant le
contrat de transport
international sign par
lexpditeur et le
transporteur.
Conveniereferitoarelacontractul
detransportinternaionalde
mrfuripeosele(CMR).Proba
contractuluidetransportseface
prinscrisoaredetrsur.Scrisoarea
Standardized document
for crossborder
transport of cargo by
road.
Thedocumentisfilledin
Convenia
privind
contractul
detransport
internaiona

148
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
La lettera di vettura
CMR compilata al
momento del carico
delle merci, ed
sottoscritta dal
mittenteedalvettore.
formata da tre
esemplari: uno per il
mittente, uno per il
destinatario (ed
accompagna la merce
fino alla consegna) ed
uno per il vettore. Il
documento deve
contenere tutte le
informazioninecessarie
ad identificare
mittente, vettore,
destinatario e
caratteristiche della
merce (tiplogia, peso,
valore,n.pezzi,).

La lettre de voiture doit


contenir des informations
permettant didentifier
lexpditeur, le transporteur
et le destinataire des
marchandises, le lieu de
chargement et de livraiison
des marchandises, des
prcisions sur les
marchandises transportes
(nature des marchandises,
nombre de colis, et leur
poids, valeur dclare des
marchandises etc..),
lindicationdesfraisaffrents
autransport,lesinstructions
requises pour les formalits
endouane,dlaiconvenude
livraisonetc...
detrsurestentocmitn3
exemplareoriginale,semnatede
expeditoridetransportator.
Scrisoarea de trsur trebuie s
conin date privind locul i data
ntocmirii sale, expeditorul,
transportatorul, locul i data
primirii mrfii i locul prevzut
pentru eliberarea acesteia,
destinatarul, marfa i cantitatea
acesteia, precum i cheltuielile
aferentetransportului.
at the moment of the
chargeofgoodsanditis
signed by the consignor
and the carrier. It
comprises of three
copies: one for the the
consignor, one for the
recipient,andoneforthe
carrier. The document is
joint to the transported
gooduntilisdelivery.
The document must
include all information
needed to identify the
consignor,thecarrierand
the recipient, the placae
ofchargeandofdelivery,
thecarcheristicsofgoods
(typology,weights,value,
)
lrutierde
mrfuri
(Geneva,
19/05/1956
iConvenia
dela
Geneva
5/07/1978)
8.
Licenza
comunitaria(IT)

Licence
communautaire
(FR)

Licena
comunitar(RO)
Provvedimento
amministrativo
rilasciatodaunoStato
membroinconformit
delReg.(CE)n.
1072/2009,aqualsiasi
trasportatoredimerci
sustradaperconto
terziche:
Lalicencecommunautaire
estdlivreparuntat
membre,conformmentau
prsentrglement,tout
transporteurde
marchandisesparroutepour
comptedautruiquiest:a)
tablidansledittatmembre
conformmentla
Licenacomunitarseelibereaz
deunstatmembru,n
conformitatecuprezentul
regulament,oricruioperatorde
transportrutierdemrfuricare
efectueaztransportrutierde
mrfuricontracostnnumeleunui
tericare:(a)estestabilitn
respectivulstatmembrun
TheCommunitylicence
shallbeissuedbya
MemberState,in
accordancewiththis
Regulation,toanyhaulier
carryinggoodsbyroad
forhireorrewardwho:
(a)isestablishedinthat
MemberStatein
Reg.(CE)nr.
1072/2009,
art.4,alin.1

149
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ

Community
licence(EN)

siastabilitointale
Statomembroin
conformitdella
legislazione
comunitariaedella
legislazionenazionale
ditaleStatomembro;e
siaabilitatonelloStato
membrodi
stabilimento,in
conformitdella
legislazione
comunitariaedella
legislazionenazionale
ditaleStatomembroin
materiadiaccessoalla
professionedi
trasportatoredimerci
sustrada,adeffettuare
trasportiinternazionali
dimercisustrada.
lgislationcommunautaireet
lalgislationnationalede
cettatmembre;etb)
habilitdansltatmembre
dtablissement,
conformmentla
lgislationcommunautaireet
lalgislationnationalede
cettatmembreenmatire
daccslaprofessionde
transporteurparroute,
effectuerdestransports
internationauxde
marchandisesparroute.
conformitateculegislaia
comunitariculegislaianaional
aaceluistatmembru;i(b)este
autorizat,nstatulmembrude
stabilire,nconformitatecu
legislaiacomunitariculegislaia
naionalastatuluimembru
respectivcuprivirelaaccesulla
ocupaiadeoperatordetransport
rutierdemrfuri,sefectueze
transporturiinternaionalerutiere
demrfuri.
accordancewith
Communitylegislation
andthenational
legislationofthat
MemberState;and(b)is
entitledintheMember
Stateofestablishment,in
accordancewith
Communitylegislation
andthenational
legislationofthat
MemberState
concerningadmissionto
theoccupationofroad
haulageoperator,to
carryoutthe
internationalcarriageof
goodsbyroad.
9.
Locazionesenza
conducente(IT)

Utilisationde
vhiculeslous
sanschauffeur
dansle
transportde
marchandises
parroute(FR)

OgniStatocomunitario
consentelutilizzazione
nelsuoterritorio,di
veicolipresianoleggio
daimpresestabilitenel
territoriodiunaltro
Statomembro.
Lutilizzodeiveicoli
presiinlocazione
ammessoaifinidel
trafficotraStati
Chaquetatmembreadmet
l'utilisationsursonterritoire,
auxfinsdutraficentretats
membres,desvhiculespris
enlocationparles
entreprisestabliessurle
territoired'unautretat
membrepourautantque:
a)levhiculesoit
immatriculoumisen
circulationenconformit
Fiecarestatmembrupermite
folosireapeteritoriulsu,n
scopultraficuluintrestatele
membre,avehiculelornchiriatede
ntreprinderistabilitepeteritoriul
unuialtstatmembru,cucondiia
ca:
(a)vehicululsfienmatriculatsau
pusncirculaien
conformitateculegislaiadinstatul
membruceldinurm;
EachMemberStateshall
allowtheusewithinits
territory,forthe
purposesoftraffic
betweenMemberStates,
ofvehicleshiredby
undertakingsestablished
ontheterritoryof
anotherMemberState
providedthat:
(a)thevehicleis
Dir.
2006/1/CE,
art.2

150
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
Utilizarea
vehiculelorfr
conductorauto
pentru
transportul
rutierde
mrfuri(RO)

Useofvehicles
hiredwithout
driversforthe
carriageof
goodsbyroad
(EN)

membri,ossia
esclusivamenteperil
trasporto
internazionale.
Nediscendeundivieto
diutilizzazionedei
veicolipresiin
locazioneperil
trasportonazionalee,
dunque,ancheperil
cabotaggio,attesoche
questultimosisvolge
nelterritorionazionale
diognisingoloStato.
Lalocazionepu
avvenirealleseguenti
condizioni:
a)ilveicolodeveessere
immatricolatoomesso
incircolazione
conformementealla
legislazionedelloStato
membroincui
stabilitalimpresache
concedeilveicoloin
locazione;
b)ilcontrattodeve
prevedereunicamente
lamessaadisposizione
delveicolosenza
conducenteenonpu
essereabbinatoadun
aveclalgislationdansce
derniertatmembre;
b)lecontratneconcerneque
lamisedispositiond'un
vhiculesansconducteuret
nesoitpasaccompagnd'un
contratd'emploiconcluavec
lammeentrepriseportant
surlepersonneldeconduite
oud'accompagnement;
c)levhiculelousoitla
dispositionexclusivede
l'entreprisequil'utilise
pendantladureducontrat
delocation;
d)levhiculelousoit
conduitparlepersonnel
propredel'entreprisequi
l'utilise.

Lerespectdesconditions
visesauparagraphe1,
pointsa)d),doittre
prouvparlesdocuments
suivants,quidoiventse
trouverbordduvhicule:
a)lecontratdelocation,ou
unextraitcertifidece
contratcontenant
notammentlenomdu
loueur,lenomdulocataire,
ladateetladureducontrat,
(b)contractulssereferenumaila
nchiriereaunuivehiculfr
conductorautoisnufiensoit
deuncontractdeserviciincheiat
cuaceeaintreprinderecares
cuprindconductoriautosau
personaldensoire;
(c)vehicululnchiriatsfienmod
exclusivladispoziiantreprinderii
carelutilizeazpeperioada
contractuluide
nchiriere;
(d)vehicululnchiriatsfiecondus
depersonalulntreprinderiicarel
utilizeaz.
(2)Dovadarespectriicondiiilor
prevzutelaalineatul(1)literele
(a)(d)sefaceprinurmtoarele
documente,caretrebuies
existelabordulvehiculului:
(a)contractuldenchirieresauun
extrascertificatpentru
conformitatedinrespectivul
contract,caresmenioneze,n
special,numelelocatorului,numele
locatarului,dataidurata
contractuluiidatelede
identificareavehiculului;
(b)ncazulncareconductorul
autonuestepersoanacareiacu
chirievehiculul,contractulde
muncalconductoruluiautosau
registeredorputinto
circulationincompliance
withthelawsinthelatter
MemberState;
(b)thecontractrelates
solelytothehiringofa
vehiclewithoutadriver
andisnotaccompanied
byaservicecontract
concludedwiththesame
undertakingcovering
drivingoraccompanying
personnel;
(c)thehiredvehicleisat
thesoledisposalofthe
undertakingusingit
duringtheperiodofthe
hirecontract;
(d)thehiredvehicleis
drivenbypersonnelof
theundertakingusingit.
Proofofcompliancewith
theconditionsreferred
toinparagraph1,points
(a)to(d)shallbe
providedbythefollowing
documents,whichmust
beonboardthevehicle:
(a)thecontractofhire,
oracertifiedextract
fromthatcontractgiving
inparticularthenameof

151
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
contrattodiservizio
conclusoconlastessa
impresaeriguardante
ilpersonalediguidao
diaccompagnamento;
c)ilveicolonoleggiato
deveessere
esclusivamentea
disposizione
dellimpresachelo
utilizza,perladurata
delcontrattodi
noleggio;
d)ilveicolonoleggiato
deveessereguidatodal
personaleproprio
dellimpresachelo
utilizza.
Ilrispettodelle
suddettecondizioni
devesserecomprovato
daiseguenti
documenti,chedevono
trovarsiabordodel
veicolo:
a)contrattodinoleggio
oestrattoautenticato
delcontratto
contenentein
particolareilnomedel
noleggiante,ilnome
delnoleggiatore,la
ainsiquel'identificationdu
vhicule;
b)danslecasole
conducteurn'estpaslui
mmeceluiquiprenden
location,lecontratd'emploi
duconducteurouunextrait
certifidececontrat
contenantnotammentle
nomdel'employeur,lenom
del'employ,ladateetla
dureducontratd'emploi,
ouunefichedesalaire
rcente.
Lecaschant,les
documentsvissauxpoints
a)etb)peuventtre
remplacsparundocument
quivalent,dlivrparles
autoritscomptentesde
l'tatmembre.

unextrascertificatdinrespectivul
contract,caresmenionezen
specialnumeleangajatorului,
numeleangajatului,precumidata
iduratacontractuluidemuncsau
unfluturadeplataunuisalariu
recent.ncazulncareeste
necesar,documentelemenionate
laliterele(a)
i(b)potfinlocuitedeun
documentechivalent,eliberatde
autoritilecompetentealestatului
membru.
thelessor,thenameof
thelessee,thedateand
durationofthecontract
andtheidentificationof
thevehicle;
(b)wherethedriveris
notthepersonhiringthe
vehicle,thedriver's
employmentcontractor
acertifiedextractfrom
thatcontractgivingin
particularthenameof
theemployer,thename
oftheemployeeandthe
dateanddurationofthe
employmentcontractor
arecentpayslip.
Ifneedbe,the
documentsreferredtoin
(a)and(b)maybe
replacedbyan
equivalentdocument
issuedbythecompetent
authoritiesofthe
MemberState.

152
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
dataeladuratadel
contrattoe
lidentificazionedel
veicolo;
b)qualoranonsiail
conducentea
noleggiareilveicolo,
contrattodilavorodel
conducenteoestratto
autenticatodel
contratto,contenente
inparticolareilnome
deldatoredilavoro,il
nomedeldipendente,
ladataeladuratadel
contrattodilavoro,o
unfogliopagarecente.
Idocumentidicuialle
letterea)eb)possono
eventualmenteessere
sostituitidaun
documento
equivalenterilasciato
dalleautorit
competentidelloStato
membro.
Ilsoggettochefornisce
ilveicoloinlocazione
nondeve
necessariamente
essereunimpresadi
trasporto.

153
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
10.
Professionedi
trasportatoredi
mercisustrada
(IT)

Professionde
transporteurde
marchandises
parroute(FR)

Ocupaiade
operatorde
transportrutier
demarf(RO)

Theoccupation
ofroadhaulage
operator(EN)
Lattivitdiunimpresa
cheesegue,mediante
unautoveicolooppure
uninsiemediveicoli,il
trasportodimerciper
contoditerzi.
Lactivitdetouteentreprise
effectuant,aumoyensoitde
vhiculesmoteur,soit
densemblesdevhicules,le
transportdemarchandises
pourlecomptedautrui.
Inseamnactivitateaoricrei
ntreprindericareefectueaz
transportuldemarfcontracostn
numeleunuiter,cuajutorulfieal
unorautovehicule,fiealunei
combinaiidevehicule,.
Meanstheactivityofany
undertakingtransporting
goodsforhireorreward
bymeanseitherofmotor
vehiclesorcombinations
ofvehicles.
Reg.(CE)nr.
1071/2009,
art.2
11.
Rimorchio(IT)

Remorque(FR)

Remorc(RO)

Trailer(EN)
Qualsiasimezzodi
trasportodestinatoad
essereagganciatoad
unveicoloamotoreo
aduntrattore.
Toutvhiculedestintre
attelunvhicule
automobileouunvhicule
tracteur.
Oricevehiculproiectatpentruafi
cuplatlaunautovehiculsaulaun
tractor.
Anyvehicledesignedto
becoupledtoamotor
vehicleortractor.
Reg.(CE)
nr.
561/2006,
art.4,lit.b)
12.
Semirimorchio
(IT)
Semiremorque
(FR)

Semiremorc
(RO)
Unrimorchioprivodi
assaleanteriore,
collegatoinmaniera
cheunaparte
considerevoledelpeso
didettorimorchioedel
suocaricosia
Uneremorquesansessieu
avantaccoupledetelle
manirequ'unepartie
importantedesonpoidset
dupoidsdesonchargement
estsupporteparlevhicule
tracteuroulevhicule
Oremorcfrosiadinfa,
cuplatastfelnctoparte
substanialdingreutateasaidin
ceaancrcturiisalesfie
suportatdetractorsaude
autovehicul.
Atrailerwithoutafront
axlecoupledinsucha
waythatasubstantial
partofitsweightandof
theweightofitsloadis
bornebythetractoror
motorvehicle.
Reg.(CE)
nr.
561/2006,
art.4,lit.b)

154
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ

Semitrailer(EN)

sostenutadaltrattore
odalveicoloamotore.
automobile.
13.
Statomembro
ospitante(IT)

tatmembre
d'accueil(FR)

Statmembru
gazd(RO)

HostMember
State(EN)
LoStatomembronel
qualeuntrasportatore
svolgelasuaattivit
diversodalloStato
membrodi
stabilimentodel
trasportatore.
Untatmembredanslequel
untransporteurexerceses
activits,autrequeltat
membredanslequelilest
tabli.
Inseamnunstatmembruncare
opereazunoperatordetransport
rutierdemrfuri,altuldectstatul
membrudestabilirealacestuia.
MeansaMemberState
inwhichahaulier
operatesotherthanthe
hauliersMemberState
ofestablishment.
Reg.(CE)
nr.
1072/2009,
art.2,no.3
14.
Trasportatore
nonresidente
(IT)

Transporteur
nonrsident
(FR)

Operatorde
transportrutier
demrfuri
nerezident(RO)

Nonresident
haulier
Unimpresadi
trasportodimercisu
stradachesvolgelasua
attivitinunoStato
membroospitante.
Uneentreprisedetransport
demarchandisesparroute
quiexercesesactivitsdans
untatmembredaccueil.
Inseamnontreprinderede
transportrutiercareopereazntr
unstatmembrugazd
Meansaroadhaulage
undertakingwhich
operatesinahost
MemberState;
Reg.(CE)
nr.
1072/2009,
art.2,no.4)

155
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
15.
Trasportidi
cabotaggio(nel
trasportodi
mercisustrada)
(IT)

Transportsde
cabotage(FR)

Operaiunide
cabotaj(RO)

Cabotage
operations(EN)

Trasportinazionalidi
mercieffettuatiper
contoterzi,atitolo
temporaneo,inuno
Statomembro
ospitante,in
conformitdei
presuppostielimiti
contenutinellart.8e
ss.,Reg.(CE)n.
1072/2009.
Destransportsnationaux
pourcomptedautruiassurs
titretemporairedansun
tatmembredaccueil,dans
lerespectduprsent
rglement;
Inseamntransportnaionalcontra
costnnumeleunuiterefectuat
temporarntrunstatmembru
gazd,nconformitatecuprezentul
regulament;
Meansnationalcarriage
forhireorrewardcarried
outonatemporarybasis
inahostMemberState,
inconformitywiththis
Regulation;
Reg.(CE)
nr.
1072/2009,
art.2,no.6
16.
Trasporti
internazionali
(IT)

Transports
internationaux
(FR)

Transport
internaional
(RO)

International
carriage(EN)

a)Glispostamentidei
veicoliacaricoicui
puntidipartenzae
darrivosianosituatiin
dueStatimembri
diversi,conosenza
transitoinunoopi
Statimembriopaesi
terzi;
b)glispostamentidei
veicoliacaricodauno
Statomembroversoun
paeseterzoe
viceversa,conosenza
transitoinunoopi
Statimembriopaesi
terzi;
a)Lesdplacementsen
chargedunvhicule,dontle
pointdedpartetlepoint
darrivesetrouventdans
deuxtatsmembres
diffrents,avecousans
transitparunouplusieurs
tatsmembresoupaystiers;
b)lesdplacementsen
chargedunvhiculeau
dpartduntatmembreet
destinationdunpaystierset
viceversa,avecousans
transitparunouplusieurs
tatsmembresoupaystiers;
c)lesdplacementsen
chargedunvhiculeentre
(a)Odeplasarecuncrctur
efectuatdeunvehiculalcrei
punctdeplecareipunctde
destinaieseaflndoustate
membrediferite,cusaufr
tranzitareaunuiasaumaimultor
statemembresauritere;
(b)odeplasarecuncrctur
efectuatdeunvehiculdintrun
statmembructreoartersau
invers,cusaufrtranzitareaunuia
saumaimultorstatemembresau
ritere;
(c)odeplasarecuncrctur
efectuatdeunvehiculntreri
tere,cutranzitareateritoriului
unuiasaumaimultorstate
(a)Aladenjourney
undertakenbyavehicle
thepointofdeparture
andthepointofarrivalof
whichareintwo
differentMemberStates,
withorwithouttransit
throughoneormore
MemberStatesorthird
countries;
(b)aladenjourney
undertakenbyavehicle
fromaMemberStateto
athirdcountryorvice
versa,withorwithout
transitthroughoneor
moreMemberStatesor
Reg.(CE)
nr.
1072/2009,
art.2,no.2

156
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
c)glispostamentidei
veicoliacaricotra
paesiterzi,contransito
nelterritoriodiunoo
piStatimembri;o
d)glispostamentia
vuotorelativiai
trasportidicuialle
letterea),b)ec).
paystiers,traversanten
transitleterritoiredunou
plusieurstatsmembres;ou
d)lesdplacementsvideen
relationaveclestransports
vissauxpointsa),b)etc)

membre;
(d)odeplasarefrncrcturn
legturcutransporturile
menionatelaliterele(a),(b)i(c)

thirdcountries;
(c)aladenjourney
undertakenbyavehicle
betweenthirdcountries,
withtransitthroughthe
territoryofoneormore
MemberStates;or
(d)anunladenjourneyin
conjunctionwiththe
carriagereferredtoin
points(a),(b)and(c)

17.
Trasporti
nazionali(IT)

Transports
nationaux(FR)

Transport
naional(RO)

National
carriage(EN)
Spostamentideiveicoli
icuipuntidipartenzae
diarrivosianosituatiin
unostessoStato,senza
transitoinalcunaltro
Stato.
Lesdplacementsdun
vhicule,dontlepointde
dpartetlepointdarrivese
trouventsanstransporten
commundanstoutautre
Etat.

Deplasareaunuivehiculntreun
punctdeplecareiunpunctde
destinaie,aflatepeteritoriul
aceluiaistat,frtranzitareaunui
altstat.
Movementofvehicles
concerningstartingand
arrivalpointsinone
MemberStatewithout
transitinanyother
MemberState.

18.
Trasporto
sustrada(IT)

Transportpar
route(FR)

Transportrutier
(RO)

Qualsiasispostamento,
interamenteoinparte
sustradeaperteaduso
pubblico,avuotooa
carico,diunveicolo
adibitoaltrasportodi
passeggeriodimerci.
Toutdplacementeffectu,
entotalitouenpartieet
videouenchargesurle
rseauroutierouvertau
public,parunvhiculeutilis
pourletransportde
voyageursoude
marchandises
Oricedeplasareefectuat,ntot
saunparte,pedrumuriledeschise
utilizriipublicedectreun
vehicul,golsauncrcat,folosit
pentrutransportulcltorilorsaual
mrfurilor
Meansanyjourneymade
entirelyorinparton
roadsopentothepublic
byavehicle,whether
ladenornot,usedforthe
carriageofpassengersor
goods;
Reg.(CE)
nr.
561/2006,
art.4,lit.a)

157
Nr.
crt.
TERMEN
DEFINIIE
SURSA
ITALIAN FRANCEZ ROMN ENGLEZ
Carriagebyroad
19.
Trattore(IT)

Vhicule
tracteur(FR)

Tractor(RO)

Tractor(EN)

Qualsiasimezzo
semoventechecircola
sustradasenzaguida
dirotaie,concepitoin
particolarepertirare,
spingereoazionare
rimorchi,semirimorchi,
attrezziomacchine.
Toutvhiculeautomoteur
circulantsurlavoiepublique,
quinesedplacepasen
permanencesurdesrailset
quiestconuspcialement
pourtracter,pousserou
dplacerdesremorques,des
semiremorques,desengins
oudesmachines;
Oricevehiculprevzutcuunsistem
mecanicdeautopropulsiecare
circulpeundrumpublic,altul
dectcelcaresedeplaseazn
permanenpeine,icareeste
proiectatnmodspecialpentrua
trage,mpingesauacionaremorci,
semiremorci,utilajesaumaini;
Anyselfpropelled
vehicletravellingonthe
road,otherthanavehicle
permanentlyrunningon
rails,andspecially
designedtopull,pushor
movetrailers,semi
trailers,implementsor
machines
Reg.(CE)
nr.
561/2006,
art.4,lit.b)
20.
Veicolo(IT)

Vhicule(FR)

Vehicul(RO)

Vehicle(EN)

Unveicoloamotore
immatricolatoinuno
Statomembrooun
complessodiveicoli
accoppiatidicui
almenoilveicoloa
motoresia
immatricolatoinuno
Statomembro,adibiti
esclusivamenteal
trasportodimerci.
Unvhiculemoteur
immatriculdansuntat
membreouunensemblede
vhiculescouplsdontau
moinslevhiculemoteur
estimmatriculdansuntat
membre,utiliss
exclusivementpourle
transportdemarchandises.
Inseamnunautovehicul
nmatriculatntrunstatmembru
sauocombinaiecuplatde
vehicule,dincarecelpuin
autovehicululestenmatriculat
ntrunstatmembru,fiindutilizat
exclusivpentrutransportulde
mrfuri.
Meansamotorvehicle
registeredinaMember
State,oracoupled
combinationofvehicles
themotorvehicleof
whichatleastis
registeredinaMember
State,usedexclusively
forthecarriageofgoods.
Reg.(CE)
nr.
1072/2009,
art.2,no.
1).
Asevedea
i:Reg.(CE)
nr.
561/2006,
art.4,lit.b)
iDir.
2006/1/CE,
art.1,lit.a)