Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN DOLJ

Nr. 1660/1.04.2011 Instituia Inspectoratul colar Judeean Dolj Cod PO I!JDJ "# Revizia/ data aplicrii $%#&%'#$ $ Partea revizuit !copul (odalitatea de raportare de raportare )*ectuarea mo+ilitilor ,va constitui procedur distinct datorit importanei sale)la+orat Pro*% )lena Diana 0rtucu 1 inspector 2colar pentru proiecte educaionale, 3nvm4nt particular 2i alternative educaionale Pro*% /le5andrina Nstase I!6/ PROCEDURA OPERAIONAL( )0* Ti#!'! +ro, -'rii* PROCEDURA PENTRU .ESTIONAREA PROIECTELOR CU /INANARE EUROPEAN( DIN UNIT(ILE DE 0N1((M2NT PREUNI1ERSITAR DIN JUDEUL DOLJ SCOP* monitorizarea proiectelor cu *inanare din *onduri ale 7niunii )uropene depuse/apro+ate/a*late 3n *aza de implementare/*inalizate din unitile de 3nvm4nt preuniversitar din judeul Dolj/Inspectoratul colar Judeean Dolj prin 8i*elon9 8earnin9 Pro9ramme, PO!DR7, POR sau alte pro9rame% ARIA DE CUPRINDERE/O3IECT: Proiecte educaionale ,cu *inanare europeanRESPONSA3ILIT(I* I!J Dolj: Departamentul Descentralizare 2i mana9ement instituional% Dezvoltarea resursei umane% MONITORI4ARE* I!6, I!6/, ()C;!, /NPCD)<P Documentul intr 3n vi9oare 3ncep4nd cu data de $ aprilie '#$$ Nume, prenume, semntur .eri*icat Jurist Dana Co2ei /pro+at I!6 Prof. Miha !a Cri"#ia$a Mo%&% a$'

PROCEDUR( 56o- - !',r'7* $% Pentru toate proiectele derulate 3ncep4nd cu anul '##" 3n unitile de 3nvm4nt preuniversitar din judeul Dolj ,*inalizate sau a*late 3n *aza de implementare-, coordonatorul/mana9erul/+ene*iciarul proiectului cu *inanare european va introduce datele de identi*icare ale proiectului 3n +aza de date a Inspectoratului colar Judeean Dolj, disponi+il pe site ul =ttp://miedolj%isj%edu%ro, seciunea >0aza de date?, 3ncep4nd cu & aprilie '#$$% /ceasta conine urmtoare c4mpuri: 7nitatea 2colar se va selecta numele unitii colare n care se deruleaz proiectul; Pro9ramul se va selecta denumirea programului prin care se deruleaz proiectul: LLP, Pestalozzi, POSDR !u+pro9ramul se va selecta su!programul sau a"a prioritar prin care se deruleaz proiectul; /ciunea # se va selecta aciunea sau domeniul ma$or de intervenie prin care se deruleaz proiectul; ;itlul proiectului se va introduce titlul proiectului; Nr% contract se va introduce numrul contractului de %inanare; Data semnrii se va introduce data semnrii contractului de %inanare, menionat pe contract; Data 3nceperii se va introduce data nceperii derulrii proiectului; Data *inalizrii se va introduce data %inalizrii proiectului; .aloare proiect se va introduce valoarea total a proiectului e"primat n euro& 'n cazul sumelor e"primate n lei, acestea vor %i convertite la cursul ()R din data semnrii contractului de %inanare; .aloare neram+ursa+il: se va introduce suma provenit din %onduri europene neram!ursa!ile, e"primat n euro& 'n cazul sumelor e"primate n lei, acestea vor %i convertite la cursul ()R din data semnrii contractului de %inanare; Coordonator/+ene*iciar se va introduce numele coordonatorului proiectului *n cazul proiectelor de parteneriat+ sau numele managerului de proiect *n cazul proiectelor POSDR + sau numele !ene%iciarului direct *n cazul proiectelor care implic doar mo!ilitilor individuale+; ;ele*on se va introduce numrul de tele%on mo!il al coodonatorului,managerului, !ene%iciarului proiectului; ) mail se va introduce adresa de e#mail a coodonatorului,managerului,!ene%iciarului proiectului; '% @n cazul proiectelor derulate prin PO!DR7, mana9erul de proiect va transmite, c4nd este cazul, printr un e mail pe adresa miedoljABa=oo%com: .aloarea sumei ram+ursat, 3n momentul e*ecturii acestei pliC .aloarea plilor nee*ectuate 3n termenC (otivele pentru care e5ist riscul pierderii *inanrii europene: (odaliti de soluionare% 0$ ,a8'! 9$ ,ar a, "# -a# $' :or fi #ra$"6i" +;$& !a "f;r<i#'! '$ i !'$i => " ,o$"i- r& ,& +roi ,#'! " r ?&" <# 9$ a, a<i "i#'a%i ra+or#a#& 9$ !'$a a$# rioar& 5=@17. Datele solicitate la punctele anterioare vor fi centralizate lunar i transmise de ctre ISJ Dolj Instituiei Prefectului Dolj - Serviciul Strategii, Programe i Afaceri uropene! D% @n cazul proiectelor derulate prin 88P, odat cu semnarea contractului de *inanare, va 3ncepe realizarea -o"ar'!'i - 6a$a? 6 $# a! +roi ,#'!'i care se va a*la permanent 3n 2coal pe toat perioada derulrii 2i pe o perioad de E ani 3ncep4nd cu data *inalizrii proiectelor% !e va asi9ura dreptul de acces a persoanelor a+ilitate pentru realizarea monitorizrilor din cadrul I!J Dolj, ()C;!, /NPCD)<P, Comisia )uropean , 0iroul de 8upt /nti <raud, Curtea )uropean a

/uditorilor, Consiliul )uropei la toate documentele 2i in*ormaiile, inclusiv 3n *ormat electronic, le9ate de implementarea proiectului, rezultatele acestuia precum 2i modul de utilizare a 9rantului alocat% Coordonatorul/mana9erul de proiect 2i reprezentantul le9al al instituiei se vor ocupa de asi9urarea securitii acestor documente% &% @n cazul proiectelor 88P, dosarul de mana9ement va cuprinde, dup caz, 9$ ori?i$a!* *ormularul de candidatur/cererea de *ianaareC contractul de *inanareC criterii pentru realizarea ec=ipei de proiectC decizia de numire a ec=ipei de proiectC planul de aciune al proiectului ,vezi ane5a $- care cuprinde plani*icarea activitilor de implementare, a activitilor de evaluare ,metode, instrumente- 2i a celor de diseminare 2i valorizare ,structurat pe 9rupuri int-C rapoarte intermediare/*inaleC documente justi*icative ale e*ecturii activitilor: produse *inale, pro9rame de activitate, procese ver+ale, *oto9ra*ii etc%C documente justi*icative privind realizarea activitilor de evaluare: instrumente: c=estionare, sondaje, *i2e de evaluare centralizate 2i interpretate, dovezi ale comunicrii rezultatelor evalurilor ctre 9rupul int, msuri de remediere a eventualelor dis*uncii-C documente justi*icative pentru realizarea activitilor de diseminare 2i valorizare: articole, panouri in*ormative 3n 2coal, +annere, pliante, postere, +rosuri, pi5uri, 3nre9istrri video ale emisiunilor etc% care respect elementele de identitate vizual ale pro9ramului 2i re9ulile menionate 3n contractele de *iananareC toate documentele *inanciare justi*icativeC certi*icatele/atestatele de participare la *iecare activitate, ale tuturor participanilor ,dac ace2tia solicit, li se 3nm4neaz o copie autenti*icat de conducerea 2colii-C dosar cu documentele relevante re*eritoare la in*ormarea 2i comunicarea 3ntre mem+rii ec=ipei de proiect 2i parteneri: e mail uri, scrisori, procese ver+ale ale 3nt4lnirilor, pro9rame de activitate, minute ale 3nt4lnirilorC alte documente con*orm re9lementrilor 3n vi9oare% -oate documentele ela!orate n cadrul proiectului vor %i nregistrate n registrul colii, semnate de coordonator,!ene%iciar i avizate de directorul unitii de nvm.nt& &% /nual, Inspectoratul colar Judeean Dolj va e*ectua vizite de monitorizare 3n unitile de 3nvm4nt 3n care se deruleaz/s au derulat proiecte cu *inanare european *olosind instrumentele de monitorizare ale /NPCD)<P, pu+licate pe site ul I!J Dolj: =ttp://miedolj%isj%edu%ro !eciunea >Documente utile?% E% /nual, 3n perioada $E D$ mai, Inspectoratul colar Judeean Dolj va realiza o veri*icare a activitilor de diseminare pe care le au e*ectuat +ene*iciarii mo+ilitilor individuale ai /pelului )uropean din anul *inanciar anterior% 0ene*iciarii acestor 9ranturi se vor prezenta 3n acest perioad, 3n zilele lucrtoare, 3ntre orele F $G la sediul I!J Dolj Compartimentul Proiecte )ducaionale pentru veri*icare cu documentele justi*icative pentru activitile de diseminare, 3nsoite de planul de diseminare 2i dou e5emplare ale declaraiei prezent 3n /ne5a '% Diseminarea activitilor este o o+li9aie contractualH Directorul unitii are dreptul 2i o+li9aia de a urmri e*ectuarea activitilor de diseminare 2i de veri*ica dosarul de diseminare 3nainte de semnarea declaraiei necesare pentru depunerea unei noi candidaturi%
!tr% Ion (aiorescu, nr% G, '##"G#, Craiova ;el: I&# ,#-'E$ &'# FG$C I&# ,#-DE$ &#" DFE <a5: I&# ,#-'E$ &'$ J'&C I&# ,#-DE$ &#" DFG i"A-o!ABi"A.-A. -'.roC CCC.i"A.-A. -'.ro

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN DOLJ UNITATEA COLAR(* ............................................. /dresa: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ane"a # Nr.DDDDDDDDD/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD A:i8a#> Director, Pro*% KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

PLANUL DE ACIUNE AL COLII @ ACTI1IT(I DE COOPERARE EUROPEAN(/ACTI1IT(ILE DIN CADRUL PROIECTELOR/PRO.RAMELOR COMUNITARE /nul 2colar KKKKKKKKK 1 PROIECTUL * DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D $'6ir / - ",ri r a a,#i:i#&%ii P rioa-a - "f&<'rar .r'+ %i$#& <i E $ fi,iari* $r <i ,a# ?orii OEi ,#i: Di",i+!i$ - "#'-i' i6+!i,a# R 8'!#a# ! a<# +#a# Pro-'" ! fi$a! M #o- <i i$"#r'6 $# :a!'ar '#i!i8a# Mo-a!i#&%i -i" 6i$ar <i :a!ori8ar a r 8'!#a# !or

Coordonator: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

2. PROIECTUL * DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D $'6ir / - ",ri r a a,#i:i#&%ii P rioa-a - "f&<'rar .r'+ %i$#& <i E $ fi,iari* $r <i ,a# ?orii OEi ,#i: Di",i+!i$ - "#'-i' i6+!i,a# R 8'!#a# ! a<# +#a# Pro-'" ! fi$a! M #o- <i i$"#r'6 $# :a!'ar '#i!i8a# Mo-a!i#&%i -i" 6i$ar <i :a!ori8ar a r 8'!#a# !or

Coordonator: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN DOLJ

Ane"a $ DECLARAIE !u+semnata, KKKKKKKKKKKKKKKKKK, av4nd *uncia de KKKKKKKKKKKKKKKKKKK, la KKKKKKKKKKKKKKKKK, din localitatea KKKKKKKKKKK, judeul KKKKKKKKKKKK, declar ca am +ene*iciat de *inanare din partea Comisiei )uropene prin Pro9ramul 88P, /pelul )uropean pentru anul KKKKKK, pentru e*ectuarea unor mo+iliti individuale ast*el* !u+pro9ramul$ KKKKKKKKKKKKKKKKKK, aciunea' KKKKKKKKKKKKKKK, KKKKKKKKKKKK, perioadaKKKKKKKKKKKKK, ara KKKKKKKKKKKKKKKKK% titlul activitii

Declar c, 3n urma mo+ilitii e*ectuate, p4n la data e*ecturii veri*icrii, am realizat urmatoarele activiti de diseminare 2i valorizare a in*ormaiilor: Nr. ,r#. $% '% D% &% E% G% "% /ne5ez documente justi*icative pentru activitile realizate pe care m o+li9 s le pstrez cel puin E ani de la data *inalizrii mo+ilitii% ( an9ajez s e*ectuez celelalte activiti cuprinse 3n planul de diseminare pentru perioada urmtoare% !emnatura declarantului: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK .eri*icat, I!J Dolj Proiecte educaionale, A,#i:i#a# P'E!i, #i$#a Nr. + r"oa$ !or ,ar a' +ar#i,i+a# A,#i:i#a# a a fo"# ,'+ri$"&/9$!o,'i#&/ 9$ +!'" fa%& - +!a$'! -i" 6i$ar OE" r:a%ii ISJ Do!A

Data veri*icrii: KKKKKKKKKKKKKKKKKK

1 2

Comenius, 8eonardo da .inci, 6rundtvi9, Pro9ramul ;ransversal (o+iliti individuale de *ormare continu/vizite de studiu/ateliere de lucru