Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN

DE EXCURSIE/TABĂRĂ/EXPEDIŢIE
SAU ALTǍ ACTIVITATE DE TIMP LIBER

UNITATEA DE ȊNVǍȚǍMȂNT

ADRESA NR. DE TELEFON

DIRECTOR NR. DE TELEFON

CADRU DIDACTIC ORGANIZATOR NR. DE TELEFON

GRUPA/CLASA CADRU DIDACTIC

DESTINAŢIA
(nu este permisă nicio modificare ȋn ceea ce priveşte destinația, fără un nou acord)

SCOPUL CĂLĂTORIEI

DATA PLECĂRII DATA ÎNTOARCERII

ORA PLECĂRII ORA ÎNTOARCERII

Itinerariu detaliat anexat prezentului plan (bifați)


Ataşaţi itinerariul în cazul în care sunt prevăzute mai multe locaţii
DA NU NU ESTE CAZUL
ATAŞAȚI
1) Tabelul cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de contact ale părinţilor/tutorilor lor
legali instituiţi
2) Tabelul cu datele de contact ale tuturor cadrelor didactice însoţitoare şi numărul acestora
3) Tabelul cu numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât cadrele didactice)
LOCUL PLECĂRII LOCUL SOSIRII
(adresa completǎ) (adresa completǎ)

FIRMA DE TRANSPORT FIRMA DE TRANSPORT

CERTIFIC CĂ TOATE DATELE DE MAI SUS SUNT CONFORME CU REALITATEA

CADRU DIDACTIC NUME ŞI PRENUME SEMNATURǍ


ORGANIZATOR
APROB
DIRECTOR NUME ŞI PRENUME L. S.

PLAN DE EXCURSIE/TABĂRĂ/EXPEDIŢIE SAU ALTǍ ACTIVITATE DE TIMP LIBER


Pagina 1/5
TABEL NOMINAL
PREȘCOLARII/ELEVII PARTICIPANȚI
Excursia/tabǎra/expediția/activitatea la ........................................................................................
Data .................................................... Grupa/Clasa …...…...……………..……………………
Cadru didactic ….……………………………………Nr. telefon ………..………………….…

Nr.crt Nume și prenume preșcolar/elev Semnătură părintelui/tutorelui legal


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

TOTAL PRESCOLARI/ELEVI: ………………

PLAN DE EXCURSIE/TABĂRĂ/EXPEDIŢIE SAU ALTǍ ACTIVITATE DE TIMP LIBER


Pagina 2/5
TABEL NOMINAL

CADRELE DIDACTICE ÎNSOȚITOARE

Excursia/tabǎra/expediția/activitatea la .......................................................................................
Data ....................................................
Cadru didactic organizator ….……………………………………Nr. telefon ………..………

Nr.crt Nume și prenume cadru didactic Semnătură


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

TOTAL: ………………

PLAN DE EXCURSIE/TABĂRĂ/EXPEDIŢIE SAU ALTǍ ACTIVITATE DE TIMP LIBER


Pagina 3/5