Sunteți pe pagina 1din 7

,,Dansul frumos se naşte din setea de dans, iar setea de dans cere ca toţi să danseze - chiar şi cel ce joacă

prost -
căci altfel nu ar mai fi sete, ci o academie împietrită şi un spectacol fără semnificaţie.” (Antoine de Saint Exupery)

 COORDONATOR

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA REPREZENTAT DE


INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE– PROF.IRINELA
NICOLAE

5 IUNIE 2019

REGULAMENTUL FESTIVALULUI
 FORMA DE ORGANIZARE :

 Festival concurs cultural-artistic organizat anual şi desfăşurat cu public.

 COMITETUL DE ORGANIZARE AL FESTIVALULUI :

 Prof. GINA ADAM– Grădiniţa P.P.Steluțele Mării


 Prof. NICULINA ANDREIEV – Grădiniţa P.N. Luminița, Lumina
 Prof. BRĂTEANU ANA MARIA – Grădiniţa P.P.Nr. 57
 Prof. GEORGETA GHEȚU – Grădiniţa P.P. Nr.2
 Prof. ELENA VELCEA – Grădiniţa P.P. Gulliver
 Prof. GHIULBERA BECHIR – Grădiniţa P.N. Zubeyde Hanim
 Prof. NICOLETA RADU- Grădiniţa P.P. Căsuța de turtă dulce
 Prof. CRISTINA ȘERBAN- Grădiniţa P.P. Nr.42
 Prof. LARISA EPURE – Gradinița P.P. Nr.45
 Prof. LIDIA OANA ILIE- Gradinița P.P. Lumea Florilor, Năvodari

 PARTENERI :

 Consiliul Local Constanţa

 Palatul Copiilor Constanţa

 Grădiniţele din judeţul Constanţa

 Info Press TV România

 SCOP :
 Descoperirea copiilor cu potenţial artistic, promovarea mişcării prin dans
pentru dezvoltarea personalităţii copilului, stimularea activităţilor artistice la
nivelul învăţământului preşcolar; valorificarea potenţialului creativ al
preşcolarilor şi cadrelor didactice coordonatoare.

 OBIECTIVE :
 Exersarea şi fixarea deprinderilor motrice achiziţionate ;
 Demonstrarea capacităţii de coordonare a mişcărilor pe muzică, ritm şi
muzicalitate ;
 Descoperirea talentelor artistice în rândul preşcolarilor .

 ETAPELE CONCURSULUI

 17 mai 2019 – Etapa de selecţie a copiilor organizată la nivelul unităţii


de învăţământ.

 5 iunie 2019, ora 9:00 – Etapa judeţeană organizată în Sala de


Festivităţi a Palatului Copiilor Constanţa.

 PARTICIPANŢI :
Pentru o evaluare cât mai obiectivă ,din anul școlar 2018-2019 vom
introduce 2 categorii la care puteti participa cu preșcolarii:
Categoria 1- preșcolari coordonați de educatoare
Categoria 2- preșcolari coordonați de coregraf
Fiecare categorie va avea sectiunea I si sectiunea II, precum si toate
genurile de dans enumerate mai jos.

Participare directă :
 Secţiunea I – preşcolarii cu vârsta de 3-5 ani
 Secţiunea II – preşcolarii cu vârsta de 5-6 ani

 GENURI DE DANS ADMISE :

 Dans clasic
 Dans modern
 Dans sportiv
 Dans de caracter
 Dans cu temă
 Majorete
 Nu sunt admise dansurile populare.

 EVALUARE:
Juriul va acorda punctajul fiecărui număr prezentat în concurs conform
citeriilor de evaluare.

 CRITERII DE EVALUARE:
 Coregrafie- 2 puncte
 Originalitate -2 puncte
 Expresivitate- 1 punct
 Concordanţa costum – dans- 2 puncte
 Sincronizare- 1 punct
 Selectarea tematicii dansului în concordanţă cu vârsta copilului - 2
puncte

 PREMII:

 Trofeul „Dansez pentru mare”pentru categoria preșcolari coordonați


de educatoare.

 Trofeul „Dansez pentru mare”pentru categoria preșcolari coordonați


de coregrafi.

 Premiul I;

 Premiul II;

 Premiul III;

 Menţiuni.
Rezultatele vor fi anunţate după terminarea programului când se vor înmâna şi
premiile, dar şi pe Forumul Inspectoratului Scolar Judeţean Constanţa.

 CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 Grădiniţele se pot înscrie în concurs cu două numere, dar la genuri de


dans diferite sau categorii de dans diferite.
 Se admit cel mult două cadre didactice îndrumătoare sau doi coregrafi
pentru fiecare număr;
 Copiii pot participa individual, în perechi sau în grup;
 Numărul maxim de participanţi admis – 12 copii ;
 Timpul maxim acordat fiecărui număr – 5 minute ;
 Suportul muzical va fi pe un CD, menţionându-se numele grădiniţei şi al
dansului;(CD TRACK, puteti aduce si o rezerva pe stick)
 Echipele participante vor respecta programarea; (întârzierea va atrage
după sine intrarea în concurs la sfârşitul programului).

 CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

Fişa de înscriere prevăzută în anexa Regulamentului va fi completată, avizată de


directorul unității şi trimisă în perioada 20 mai – 2 iunie 2019 , pe adresa:
dansezpentrumare2019@gmail.com

 Persoană de contact:

Prof. Otilia Botezatu tel 0740162364


Prof. Georgeta Ghetu tel. 0722795083

NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE!


ANEXǍ

FIŞǍ DE ÎNSCRIERE

AN ȘCOLAR 2018-2019

1. Categoria.................................................................................................................

2. Denumirea dansului.................................................................................................

3. Genul dansului.........................................................................................................

4. Secţiunea de vârstă..................................................................................................
5. Numărul de copii participanţi..................................................................................

6. Unitatea de învăţământ...........................................................................................

7. Localitatea...............................................................................................................

8. Coregraf ..................................................................................................................
9. Cadre didactice

îndrumătoare ...............................................................................

10.Telefon de contact...................................................................................................

11. Adresă e-mail..........................................................................................................

Data: Director,

Prof.
L.S.