Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTUL ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE

„În paşi de dans”


 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Cuza Vodă

 PROPUNATOR: - Bicșada Oana Mădălina;

 Bâldigău Nicoleta;

 Caval Mihaela;

 Carp Carmen;

 Coman Ionela-Mădălina.

 AN ȘCOLAR: 2017 – 2018

 DATA: 18.04.2018

 DURATA ACTIVITĂȚII: 2h

 TIPUL: Dans “In pasi de dans”

ARGUMENT:
Muzica place, mişcarea în paşi de dans dezvoltă armonios. Iubim să dăm
culoare, să completăm melodiile prin mişcări elaborate, pline de graţie pe care
paşii de dans le pot oferi. Se transmit multe prin dans, mai mult decât ar putea
transmite sunetele şi versurile unui cântec. Nu există activitate la fel de complexă
şi de plăcută. Dansezi din plăcere, oricând, oriunde ai loc de câţiva paşi, chiar
dacă melodiile sunt auzite sau fredonate chiar de tine.

Alegeţi şi voi dansurile!

…pentru o mulţime de motive pe care le veţi afla înşivă. Nu se poate spune


decât că dansăm din pasiune,vă demonstrăm ce ştim, observăm ce ştiu ceilalţi, ce
face dansul, cum ne-am dezvoltat dansând, paşii făcuţi... mai bine să pornim
dansul!
SCOPUL PROIECTULUI:
 Cultivarea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor.
 Optimizarea în mod creativ a activităţilor artistice.
 Petrecerea într-un mod inedit a timpului liber.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
- Dezvoltarea simţului estetic;
- Stimularea activităţii în grup;
- Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter
extracurricular, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi;
- Identificarea propriilor valori şi a grupului/comunităţii din care fac parte;
- Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea
de competiţii;

RESURSE PROIECT:
 Resurse umane: cadrele didactice partenere ale proiectului, elevii claselor
I –IV din școlile participante la competiție ;
 Resurse financiare: autofinanţare, sponsorizare;
 Resurse de spaţiu:Sala de festivitate;
 Resurse materiale:
 Tehnică audio;
 materiale pentru confecţionarea documenteloelor de popularizare a
evenimentului ;
 aparate foto, camere video
 Diplome, cupe.

GRUP TINTĂ:
Elevii claselor I –IV

EVALUARE:
 Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului educaţional prezentat;
 Realizarea unei expoziţii fotografice cu instantanee din timpul competiţiei ;
 Premiere( acordare de diplome și de trofee-cupe)
 Postare pe youtube şi pe alte site-uri educative a dansurilor premiate .
Regulament de participare:
Înscrierea participanţilor se face odată cu expedierea listelor cu elevii
participanţi la activitate, completând fişa de înscriere (anexa 1), semnată şi
ştampilată. Fișa poate fi depusă la secretariatul instituției organizatoare,
Termen: 10.04.2018.
Ţinutele dansatorilor vor fi decente, adecvate dansului prezentat;
Activitatea va începe la ora 10.00

Jurizarea se va face simultan cu evoluţia fiecărei echipe. Se vor acorda


premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi diplome de participare. Pe
diplome va fi precizat şi numele coregrafului/cadrului didactic îndrumător.
Diplomele de participare se vor înmâna personal în ziua competiţiei.
Nu se percepe taxă de participare .
ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţământ:…………………………………………….......................…………………………………………

Localitatea/judeţul:
………………………………………………………………………………………................................................................
..........................................................................................................................

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător/ al coregrafului:..............................


……………………………………......................................…………………………

Adresa de e-mail cadrului didactic/ a coregrafului :……………………………………………………

Model de tabel nominal cuprinzând elevii din echipă la concurs:

Nr.crt. Numele si prenumele elevului secţiunea clasa

DIRECTOR, PROF. ÎNDRUMATOR/

COREGRAF,

S-ar putea să vă placă și