Sunteți pe pagina 1din 4

Este o modalitate de rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional prin

particiaprea şi implicarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. Această metodă poate fi


folosită în etapa de reflecţie.
Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la
dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare,
punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi
opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa
informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţă să
respecte părerile colegilor.
Metoda cadranelo presupune trasarea a două axe perpendiculare, operaţiune în urma
căreia rezultă patru cadrane.
Elevii audiază o prelegere, o povestire sau citesc un text, apoi sunt solicitaţi să
noteze anumite aspecte, de exemplu:
în cadranul I: sunete auzite în prezentarea povestiri sau descrise de iedile textului;
in cadranul II: sentimente generate de povestire/text
în cadranul III: stabilirea unei legături între conţinutul povestirii/textului pe de o parte şi
cunoştinţele şi experienţa lor de viaţă pe de altă parte;
în cadranul IV: morala, învăţătura, mesajul transmis de conţinutul de idei prezentat
Elevii pot găsi un titlu potrivit pentru ceea ce au de audiat sau de citit.

Sugestii metodice:
 numărul cadranelor se poate extinde dacă este necesar
 completarea cadranelor poate viza şi alte aspecte, decât cele menţionate
 elevii trebuie să prezinte ceea ce au scris
 cei care n-au putut prezenta pot să-şi afişeze cadranele

1
 este benefică dezbatrea, lămurirea aspectelor notate
Prin această tehnică se urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât
mai adecvate a unui conţinut informaţional şi pentru exprimarea unor puncte de vedere,
personajele referitoare la tema, subiectul puse în discuţie.

Aplicaţie:
Clasa a IV-a
Textul suport: ,,Iarna ” de Barbu Ştefănescu Delavrancea
Pornind de la textul – suport ,,Iarna” de Barbu Ştefănescu Delavrancea am cerut
eleviilor să completeze cadranele astfel.
cadranul I : expresii artistice prezente în text şi explicarea lor
cadranul II : argumentarea faptului că textul suport este o descriere
cadranul III : creearea unui diamant pornind de la cuvântul ,,zăpadă”
cadranul IV : desen adecvat peisajului.

2
Expresii Explicaţii Întrebări
,,A dat zăpadă cu -e foarte multă ,,crivăţ care te Argumentează că
nemiluita” zăpadă amorţeşte”? textul – suport este
,,Crivăţ care te -vântul-crivăţul „flori de zarzăr o descriere
orbeşte ” suflă cu putere zăbranic sur”?
Pădurile-cercelate spulberănd zăpada - autorul descrie un
cu flori de zarzăr şi - zăpada de pe colţ din natură în
corcoduşi vuiet crengile copacilor timpul ierni
surd se încovoaie pare a fi flori de
pe după dealuri zarzăr
vărtejele trec dintr- - vântul şuieră dar
un colnic intr-altul se aude neclar
amurgul serii ca un -vântul formează
zăbranic sur vârteje pe coline
- amurgul cade
înceţoşând totul

Desenează un
zăpadă peisaj adecvat
textului

măruntă puzderie

cercelând căzând spulberând

cade puzderie măruntă deasă

omăt

Clasa a III a
Text suport: ,,O poveste veche – Portretul“ de I. M. Râureanu

3
,,Tu eşti adevăratul fiu şi moştenitor, - este un text narativ
zise judecătorul. Ceilalţi sunt nişte - există o întâmplare
înşelători, căci un fiu adevărat nu - are personaje
poate întinde arcul cu atâta nepăsare - are dialog
ca să străpungă imginea tatălui - există autor
iubit”

fiul

cinstit, sensibil
Realizaţi
ajutând, plângând, moştenind un
portret
El este sincerul moştenitor.

Băiat

Bibliografie:

 Ioan Jinga, Elena Istrate, Manual de pedagogie, Ed. All, Bucureşti, 2001
 Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, E.D.P., Bucuresti, 1973.
 Constantin Cucoş, Pedagogie, Ed. Polirom, Iasi, 1996.
 Chereja Florica, Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Ed. Humanitas

S-ar putea să vă placă și