Sunteți pe pagina 1din 38

*C

*12+## +E C34

1. Efectele principale ale mondializrii 2. Evaluarea eficienei comerului internaional 3. Comparaii internaionale 4. Locul rilor dezvoltate n comerul internaional 5. Locul rilor n dezvoltare n comerul internaional 6. Locul fostelor ri socialiste n comerul internaional . !rile est"europene n cadrul CE# $. %rincipalele zone de li&er sc'im& n lume (. #nvestiiile strine directe )#*+, 1-.Evoluia comerului e.terior al /. 0oldova n perioada 1((2" 2--5

81

Efectele principale ale mondializrii

E.emplul 1.1.

Am remarcat n Tema 1, c printre efectele pozitive ale mondializrii sunt urmtoarele: intensitatea fluxurilor comerciale; efectul creterii economice asupra comerului mondial; efectele mondializrii financiare; progresul investiiilor strine directe (ISD). Ne vom referi, n continuare, mai detaliat la analiza acestor efecte. Mondializarea sc im!urilor "omerul mondial a nregistrat la nivelul anului 1995 cea mai spectaculoas evolu ie din ultimii 15 ani. !onform raportului anual al "#! din mai 199$, volumul valoric al exporturilor mondiale de mrfuri %n pre uri curente& a atins n 1((5 cifra de 4 $ 5 miliarde 2*+ 'i a nregistrat o cre'tere n raport cu anul 19() %5) miliarde *+,& de peste $5 ori. -ata de cre'tere a comer ului e.terior n 1995 este mult superioar mediilor anuale nregistrate n intervalul 199/0199(. 1n perioada 199/0 1995 rata medie anual de cre'tere a comer ului mondial a fost de $2, pentru ca n perioada urmtoare s se nregistreze o ncetinire a cre'terii. Astfel, volumul e.porturilor mondiale de mrfuri nregistreaz n 1998 o cre'tere de numai 3,52, n timp ce n 199) nregistrase o cre'tere e.cep ional de 1/,52. 4/11 sau4/1455 +e remarc nu numai o cre'tere spectaculoas a flu.urilor comerciale mondiale ci 'i a ponderii lor n 678ul mondial. Astfel, dac n 19$) valoarea e.porturilor mondiale constituia cca 92 din 678ul mondial, atunci n 199), sau n 3/ ani, aceast pondere s0a du9lat. Aceasta este una din modalit i de a ilustra cre'terea interdependen ei dintre economii. # pondere important $n volumul sc im!urilor internaionale o dein serviciile, care au atins 1 43/ miliarde dolari n 1995, respectiv o cre'tere de 1(,5 la sut n raport cu anul precedent, situa ie generat de puternica e.pansiune a acestui domeniu. 1n virtutea analizei "rganiza iei de !omer :.terior din ;aponia %;:T-"&, eviden iat de <!artea Al9= %pu9lica ie anual&, sunt luate n calcul urmtoarele considerente, care ar putea e.plica aceast evolu ie 'i anume: evolu ia favora9il a economiei rilor puternic industrializate, care au a9sor9it $),1 la sut din volumul importurilor mondiale> revitalizarea pie elor rilor n curs de dezvoltare, ndeose9i din Asia 'i Africa. 6entru a e.clude influen a ma?orrii pre urilor la produse 'i servicii asupra comer ului mondial, se analizeaz evolu ia volumului exporturilor (importurilor) mondiale %n pre uri constante&. %olumul exporturilor mondiale de mrfuri a

84

nregistrat n 1((5 o cre'tere, fa de 199(, de $5 %iar valoarea lor a crescut cu 1(5& sau ceva mai pu in dec@t n 199(, c@nd cre'terea a fost de (65 5 ) 13 5 n pre uri curente&, dar cu mult mai mult dec@t pe parcursul ultimilor zece ani, c@nd a nregistrat o cre'tere de 565 5 anual. ,eci, dac cre'terea volumului exporturilor de mrfuri %n pre uri constante& se ncetine'te u'or, apoi valoarea lor %n pre uri curente& nregistreaz cre'teri accelerate. Aceasta se e.plic prin cre'terea neuniform a pre urilor la e.port. ,e e.emplu, pre urile la e.port ale produselor primare n 199( au crescut cu 9 2, iar n 1995 cu 82. Structura produselor $n comerul mondial Analiza comer ului mondial scoate n eviden dou tendin e ma?ore: "omerul cu produse manufacturate progreseaz mai repede dec@t cel cu produse agricole 'i miniere. "omerul internaional de servicii progreseaz mai repede dec&t cel al mrfurilor %de patru ori mai repede n anii )/&. 'eografia comerului mondial :.plozia scAim9urilor mondiale a fost nso it de o modificare sensi9il a caracteristicilor produselor scAim9ate 'i a influen at totu'i ntr0o form inegal asupra rilor. -aporturile de for n comer ul mondial la sf@r'itul anilor 8/ erau urmtoarele: )/2 revenea rilor dezvoltate> 4/ 2 0 rilor n curs de dezvoltare> 1/ 2 0 rilor din :uropa de :st, fostei *-++ 'i !Ainei. Bi n 199501998 rile dezvoltate de ineau aproape )/2, rilor $n curs de dezvoltare le reveneau 4)2, iar fostelor ri socialiste doar 32 %contra 1/2 naintea desfiin rii 9locului socialist&. ()* din sc im!urile internaionale au loc $n interiorul +,riadei- (.merica de /ord0 120 3aponia&.

2fectul multiplicator al creterii asupra fluxurilor comerciale


'rafic 4 "reterea volumului exporturilor mondiale de mrfuri i a 5I6 mondial
%varia ii anuale n 2, 199/01998&
12 10 8 6 4 2 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 PIB Export

Surs7 #M"0 5aport anual. 8evista +2conomie internationale7 !ilans-0 nr. 9.:;90 99 septem!rie 4<<<0 p. :.

83

!ompar@nd evolu ia comer ului mondial cu cea a produciei mondiale %grafic 1&0 putem constata c: n ultimii ani are loc o ncetinire u'oar a cre'terii produc iei mondiale: n 199( ea a crescut cu 3,5 2 , n 1995 C cu 3 2, iar n 1998 C cu 42> cre'terea volumului e.porturilor de mrfuri devanseaz pe cea a produc iei mondiale pentru ntreaga perioad. ,ecala?ul important dintre cre'terea comer ului 'i cea a produc iei mondiale se e.plic prin urmtorii factori: expansiunea rapid a traficului de perfecionare0 datorit cruia o parte cresc@nd a comer ului mondial con ine mrfuri componentele crora trec frontiera de mai multe ori p@n a a?unge la consumatorul final> revoluia $n sectorul de informatic0 care influen eaz asupra structurii produselor n scAim9urile mondiale.

5rogresul investiiilor strine directe (ISD)


!onform datelor !N*!:,, n ultimele decenii se nregistreaz o cre'tere important a 7+, pe plan mondial. Astfel, dac n 198/ valoarea 7+, pe plan mondial reprezenta 5,32 din 678 mondial apoi n 199) cota respectiv cre'te mai 9ine dec@t de dou ori 'i atinge cifra de 11,82 din 678 mondial. :ste clar c aceast cre'tere impresionant a 7+, a influen at pozitiv asupra cre'terii flu.urilor comerciale mondiale. +e poate de remarcat 'i un alt efect pozitiv al mondializrii: lumea a devenit mai prosper. 6e parcursul a ultimilor 5/ de ani venitul mediu per capita a crescut mai 9ine de trei ori, iar 678 mondial a nregistrat o cre'tere de 1/ ori 0 de la 3/// la 3//// miliarde *+,. !ota persoanelor 9eneficiare de o dezvoltare uman medie 1 a progresat de la 552 n 19)5 p@n la $$2 n 199) iar cota persoanelor cu dezvoltare uman ?oas s0a mic'orat de la 4/2 p@n la 1/2. 1n pofida e.isten ei multor efecte pozitive ale mondializrii, e.ist, totu'i, 'i unele efecte negative ce conduc la apari ia unor profunde divergen e legate de aprofundarea inegalit ilor ntre ri 'i regiuni. ,ac pe plan mondial se remarc o cre'tere important a 7+, atunci aceast cre'tere este destul de neuniform pe regiuni. Astfel, ma?oritatea 7+, sunt n rile dezvoltate, iar rilor post0socialiste le revin sume nc reduse n compara ie cu influ.urile de investi ii din Asia 'i America Datin. 1n acest conte.t este foarte important de citat afirma ia vicepre'edintelui 8:-,, c <e.ist dou categorii de ri: acelea care continu s atrag capital strin 'i cele care nu=. ,in acest punct de vedere rile est0europene tre9uie s depun eforturi pentru atragerea investi iilor strine deoarece amplasarea unor mari proiecte de investi ii ntr0o zon sau alta poate determina importante scAim9ri de imagine a zonei sau rii respective, precum 'i un efect economic de antrenare care nu ar putea fi o9 inute altfel. *n alt moment negativ l constituie cre'terea n continuare a diferen ei dintre cei mai 9oga i 'i cei mai sraci 'i dintre rile 9ogate 'i srace. ,ac n 19$/ 4/2 din cei mai 9oga i din popula ia mondial dispunea de un venit de 3/ de ori mai mare dec@t al celor 4/2 din cei mai sraci, atunci n 199) acest raport e de )(:1. !onform
1

,ezvoltarea uman medie corespunde unui indicator al dezvoltrii umane %7,*& cuprins ntre /,5// 'i /,)99, dezvoltarea uman ridicat corespunde unui 7,* superior la /,8// iar dezvoltarea uman ?oas C unui 7,* inferior la /,5//.

8(

datelor !:6770!Aelem, n anul 199) valoarea 678 pe locuitor %n dolari +*A 'i 66A& era de 91$,55 *+, n Africa, 58(/,9) *+, n America Datin, 1)4)9,5 *+, n *: 'i 18133,9$ *+, n rile dezvoltate. Astfel, mondializarea conduce at@t la 9eneficii c@t 'i la riscuri. 6entru a 9eneficia la ma.imum de avanta?ele mondializrii 'i a evita riscurile sale este necesar s se asigure o serie de premise, at@t pe plan na ional c@t 'i pe cel interna ional. 6rintre aceste premise am putea men iona urmtoarele: pe plan naional7 sta9ilitatea macroeconomic 'i politic> adoptarea de reforme viz@nd descAiderea spre e.terior a rii> ameliorarea capacit ilor de e.port> dezvoltarea sectorului privat etc. pe plan internaional7 ntrirea sistemului economic interna ional> ela9orarea msurilor pentru sta9ilitatea sistemului financiar 'i monetar interna ional etc.

E.emplul 1.2. %opulaia 7 o pro&lem a %lanetei2

1n cadrul resurselor primare ale glo9ului, alturi de resursele naturale, poten ialul de resurse demografice ocup un loc din ce n ce mai important. 1n ciuda unor realizri nota9ile din ultimii 3/ de ani, continu s e.iste mari disparit i n evolu ia indicatorilor principali ai popula iei n rile dezvoltate 'i n rile n dezvoltare. Astfel, n rile n dezvoltare, rata mortalit ii la na'tere este 15 'i 5/ ori mai mare dec@t n rile dezvoltate. " ?umtate de milion de femei din rile n dezvoltare mor n fiecare an ca urmare a ntreruperilor de sarcin. ,e asemenea, nivelul educa iei, de'i a nregistrat unele cre'teri, totu'i rm@ne o pro9lem preocupant n aceste ri. 1n prezent n prezent se apreciaz c e.ist 9$/ milioane de analfa9e i n lume, din care 4E3 sunt femei> apro.imativ 13/ de milioane de copii nu au acces la nv m@ntul primar %n Africa, de e.emplu, rata de 'colarizare primar atinge a9ia $/2&. !ontinuarea n ritm nalt a e.odului popula iilor rurale spre zonele ur9ane 'i cre'terea migra iei interna ionale reprezint alte su9iecte de medita ie, cu implica ii ma?ore asupra resurselor umane ale rilor n dezvoltare. ,endine $n evoluia populaiei pe plan mondial !ele mai recente estimri privind popula ia, realizate de "N*, arat c sporul demografic va fi de 3,3 miliarde n cursul primei ?umt i a secolului FF7, cea mai mare parte altur@ndu0se celor din lumea n curs de dezvoltare. " nou variant, revzut, a prognozelor "N*, indic faptul c unele dintre cele mai mari cre'teri sunt prevzute pentru su9continentul indian 'i pentru Africa su9 0saAarian C dou regiuni unde sunt concentra i cei mai mul i dintre flm@nzii lumii. !re'terea demografic nencetat este sursa principal a presiunii tot mai mari care este e.ercitat asupra sistemelor naturale. +e estimeaz c unele ri, ca :tiopia, Nigeria 'i 6aGistan, 'i vor tripla popula iile p@n n anul 4/5/. se a'teapt c Nigeria s gzduiasc 339 milioane de oameni n anul 4/5/ C mai mul i dec@t triau n
2

8ari 7oan, 'lo!alizare i pro!leme glo!ale, :ditura :!"N"#7!H, 8ucure'ti, 4//1, p. 950118.

85

ntreaga Afric n 195/. :tiopia, care controleaz o mare parte din cursul superior al Nilului C reprezent@nd, ntr0adevr, artera alimentar vital a +udanului 'i :giptului, 'i va mri popula ia, dup cum se estimeaz, de la $4 milioane, n prezent, la 431 milioane, n anul 4/5/. +0a calculat c la popula ia 7ndiei, o ar cu aproape un miliard de locuitori 'i p@nze freatice care co9oar aproape oriunde, se vor aduga $// milioane de oameni p@n n 4/5/. totodat, n ciuda eforturilor !Ainei, popula ia ei tot va spori cu cca 3// milioane de oameni C mai mul i dec@t triesc, n prezent, n +tatele *nite C nainte de a se sta9iliza, n 4/(/3. ,ate fiind limitele capacit ii de sus inere a resurselor financiare 'i Aidrografice din fiecare ar, toate guvernele na ionale au nevoie de o politic demografic articulat cu gri? 'i spri?init n mod adecvat, care s in seama de capacitatea de gzduire a rii, oricare ar fi nivelul de consum pe care l Aotrsc cet enii. 6opula ia mondial la nivelul anului 1995 se cifra la 5,)1 miliarde persoane, fa de (,1 miliarde n 199/(. 1n 4//1 s0a dep'it pragul de $ miliarde. 6otrivit -aportului 8ncii #ondiale citat, popula ia glo9ului, la nivelul anului 1995, era repartizat astfel: n regiunile dezvoltate triau 1,1$ milioane de oameni %cca. 4/2 din total&, iar n regiunile mai pu in dezvoltate locuiau (,55 miliarde de oameni %cca. 8/2&. 6roiectele pe termen lung ale "N*, respectiv ale Iondului Na iunilor *nite pentru 6opula ie %I.N.*.A.6.&, relev o cre'tere a popula iei mondiale de la 8,3 miliarde persoane n 4/5/, din care: n regiunile dezvoltate C 1,4( miliarde %152 din total&, iar cele mai pu in dezvoltate C ),/5 miliarde %852& C ta9elul 1. ,a!elul 4 2voluia populaiei0 pe regiuni0 $n perioada 4<<*=9>9* (milioane locuitori)
1((5 2-25 /itmul de cre8tere al populaiei )1((5"2-5-, 1,5 /,1 /,9 1,) 4,) 1,5 1,(

Total mondial, din care: 5)1$,( 83/3,5 :uropa )4),/ )4),( America de Nord 484,/ 3$9,$ America de +ud %inclusiv (84,( )/9,8 America !entral 'i !arai9e& Africa )48,5 1(95,) Asia 3(58,/ (9$/,/ "ceania 48,5 (1,/ Sursa7?./.1...5. @ 2tat de la population mondiale0 4<<*0 pag. :A=B>.

Srcia populaiei @ fenomen multidimensional +rcia este definit ca fiind =privirea popula iei, sau a anumitor categorii de popula ie, de 9unstare=> altfel spus, srcia presupune un nivel de trai sczut, sau cAiar neasigurarea condi iilor minime de trai. JA fi srac nseamn a0 i fi foame, a nu avea Aaine 'i locuin , a fi 9olnav 'i a nu avea acces la asisten medical, a avea un nivel precar de educa ie sau a fi analfa9et=5. A'a cum 'i rezult 'i din defini ia de mai sus, srcia este un fenomen multidimesional. +rcia are o dimensiune material, n primul r@nd determinat de privarea de resurse materiale pentru asigurarea unui nivel de trai mai decent 'i a
3 (

8roKKn Dester, Starea lumii 4<<<, :ditura TeAnic, 8ucure'ti, 4/// Corld Development 8eport 4<<* C Lorld 8anG, LasAington, 199$. M -egiunile dezvoltate cuprind: America de Nord, ;aponia, :uropa, Australia, Noua Neeland 'i rile e.0*.-.+.+. 5 Corld Development 8eport 9>>>=9>>4, Lorld 8anG, 4//1.

8$

accesului la serviciile de 9az %sntate, educa ie etc.&. srcia nu se reduce ns numai la aceast component economic, ci presupune 'i capacitatea redus a unei persoane sau categorii de popula ie de a 9eneficia de drepturile civile 'i alte drepturi fundamentale, precum 'i dreptul de a duce stilul de via pe care l dore'te sau pre uie'te$. Altfel spus, srcia presupune a9sen a egalit ii ntre diferite categorii de popula ie, nclcarea unor drepturi fundamentale ale omului, ngrdirea li9ert ii de e.primare sau acces la anumite activit i sau servicii etc. "auzele srciei 6rintre principalele cauze ale srciei, ca fenomen de mas, pot fi amintite: Dipsa sau insuficien a activelor 'i a veniturilor care s asigure satisfacerea nevoilor esen iale %Aran, adpost, nivel accepta9il al snt ii 'i educa iei&. 1n ceea ce prive'te activele necesare pentru a asigura un nivel de trai decent, se include n analiza nu numai stocul propriu0zis de active %umane C for a de munc> naturale C pm@ntul, rezervele de ap 'i accesi9ilitatea acestora> fizic C infrastructura 'i accesi9ilitatea sa> financiare C stocul. ,isponi9ilitatea capitalului intern 'i strin& ci 'i eficien a utilizrii acestora. Oulnera9ilitatea n fa a crizelor economice, naturale, 'i de alt natur, inclusiv politic. Dimensiunea glo!al a srciei 1ntre 198) 'i 1998, popula ia din rile n dezvoltate care trie'te cu mai pu in de 1 *+,Ezi a variat ntre 4(2 'i 482 din totalul popula iei acestor ri. ,atorit cre'terii demografice previzionate, acest raport se va men ine aproape nescAim9at p@n n 4/15 %ta9elul 4&. ,a!elul 9 /ivelul srciei pe regiuni
/e9iunea
Asia de :st 'i 6acific Asia de :st 'i 6acific%fr !Aina& :uropa 'i Asia !entral America Datin 'i !arai9e "rientul mi?lociu 'i Africa de Nord Asia de +ud Africa +u90+aAarian Total mondial

%opulaia care trie8te cu mai pui de 1 dolar pe zi 1($ 1((1((3 1((6 1(($ 0il. 0il. 0il. 0il. 0il. 5 5 5 5 5 pers. pers. pers. pers. pers.
(1) 11(,1 1,1 $3,) 9,3 ()(,( 41),4 1183,4 4$,$ 43,9 /,4 15,3 (,3 ((,9 ($,$ 48,3 (54,( 94 ),1 )3,8 5,) (95,1 4(3,4 14)$,( 4$, ) 18, 5 1,$ 1$, 8 4,( (( (), ) 49 (31,9 83,5 18,3 )/,8 5 5/5,1 4)3,3 13/(,3 45,4 15,9 ( 15,3 1,9 (4,( (9,) 48,1 4$5,1 55,1 43,8 )$ 5 531,) 489 119/,$ 1(,9 1/ 5,1 15,$ 1,8 (4,3 (8,5 4(,5 4)8,3 $5,1 4( )8,4 5,5 54,9 49/,9 1198,9 15,3 11,3 5,1 15,$ 1,9 (/ ($,3 4(

Sursa7 Corld 6anD SurveE0 9>>>

Totodat, categoriile de popula ie al cror venit se situa su9 1E3 din venitul mediu na ional au reprezentat apro.imativ 3403$2 din totalul popula iei mondiale, situa ia fiind diferit de la o regiune la alta %ta9elul 3&.

Corld Development 8eport 9>>>=9>>4, Lorld 8anG, 4//1.

8)

,a!elul ; Finia relativ a srciei7 ponderea populaiei care triete cu mai puin de 4); din venitul mediu la nivel naional
/e9iunea
Asia de :st 'i 6acific Asia de :st 'i 6acific%fr !Aina& :uropa 'i Asia !entral America Datin 'i !arai9e "rientul mi?lociu 'i Africa de Nord Asia de +ud Africa +u90+aAarian

:enitul mediu la nivel naional estimat n preuri constante 1((3)2*+;zi, 1,3 1,9 4,) 3,3 1,8

%onderea populaiei al crei venit este mai mic de 1;3 din venitul naional estimat n preuri constante 1((3)5, 1($ 1((1((3 1((6 1(($ 33 (5,1 ),5 5/,4 18,9 33,) 38,) 1$,4 51,5 15,5 49,8 3/,8 45,3 51,1 13,$ (4,5 5( 3$,)8 19 43,4 4$,1 54 11,( (4,5 54,8 34,8 19,$ 4(,$ 45,$ 51,( 1/,8 (/,4 5/,5 34,1

1,1 (5,4 ((,4 1,3 51,1 54,1 Total mondial 1,$ 3$,$ 3),( Sursa7 Corld Development 8eport 9>>>=9>>40 Corld 6anD0 9>>4.

Lucrul individual<

1. !ompleta i analizele de mai sus cu cele din manualul citat %7oan 8ari& 'i din alte surse. 4. !are este reparti ia popula iei pe glo9 n perioada 199504/45P 3. *nde se nregistreaz cel mai nalt %sczut& ritm de cre'tere a popula iei de pe glo9P (. !are sunt componentele fenomenului de srcieP 5. !are sunt cauzele srcieiP $. Analiza i nivelul srciei pe regiuni. !are este continentul cel mai sracP ). Analiza i nivelul de srcie n diferite ri 'i regiuni ale glo9ului, folosind indicatorul Gponderea populaiei care triete cu mai puin de 4); din venitul mediu la nivel naional-. !e concluzii pute i faceP

88

Evaluarea eficienei comerului internaional


E.emplul 2.1.

:volu ia comer ului e.terior al -. #oldova n perioada 199904//( este prezentat n ta9elul urmtor: ,a!elul ( "omerul exterior al 8. Moldova (mii dolari S1.)
1((( 1=13L E.port 7 total din care !+7 *: :!: Alte ri 2--2--1 2--2 2--3 2--4 2--5

453$(/, 4 13/3)5, ( ()135, ( 34481, ( 4(19)), 1 194$/3, ( 948(8, 9 58938, $

4)$/88, 4 143834, 5 (1)/9, / 49835, 9 459))$, 9 48/13), 4 13$4(9, / 1//454, 9

3((3)), 1 1(/854, ) (4(91, 4 3)))3, 9 3(/198, ) 31)51/, 1 11)89(, / 11$$45, $

35/(41, ) 1)14($, $ $4/)4, 9 $//5/, ( (/88)1, ) 35$)$), ) 115/4), / 15)333, )

(435$(, ) 411/48, ) 9)98/, / 5)3$/, 4 593354, 3 5/5354, 5 133344, $ 1)/319, )

5/4(44, 3 49$4$3, ( 1/5$$$, 8 8/841, 1 )$()$5, 1 581111, ) 199138, / 443519, 1

#mport 7 total din care !+7 *: :!: Alte ri

>alana comercial 7 total din care !+7 *: :!: Alte ri ?radul de acoperire a importurilor cu e.porturi 7 total6 5 din care !+7 *: :!: Alte ri +urs: Anuarul +tatistic al -. #oldova 4//5, p. (4(

Lucrul individual<

1. + se completeze ta9elul cu datele pentru anul 4//5. 4. + se calculeze valoarea total a comer ului e.terior %Qe.porturiRimporturi& 3. + se calculeze 8alan a comercial %total 'i pe regiuni&

89

(. + se calculeze gradul de acoperire a importurilor cu e.porturi %total 'i pe regiuni& 5. 1n 9aza datelor referitoare la 678 din ta9elul $ din +tudiu de caz 3 s se calculeze pentru anul 4//3: 0 efortul la e.port> 0 capacitatea de consum a pie ei interne> 0 rata penetrrii mrfurilor strine pe pia a -. #oldova> 0 gradul de descAidere a economiei na ionale a -. #oldova. $. !e concluzii pute i faceP

9/

E.emplul 2.2. :volu ia comer ului e.terior a unor ri n perioada 199)0 4//3 ,a!elul * 2xport i import (miliarde dolari S1.)
1(( 1(($ $4,) $8,4 1)),) 1$4,4 (,4 5,/ 41(,3 4/1,1 183,) 1(/,4 (),5 (5,( (3,/ 34,3 3/$,/ 49/,3 5(3,( ()1,( 4(5,) 418,5 388,1 48/,$ 3,) 5,8 (/,( 3),5 1((( $(,1 $9,$ 1)9,9 1)),/ (,/ 5,5 438,( 41(,8 19(,9 1$5,) 5/,( ((,5 (1,8 31,$ 3/4,5 49(,9 5(4,9 ()3,$ 435,4 44/,3 (1),) 31/,/ 3,/ (,8 (5,5 3(,4 2--$(,4 $9,/ 18),9 1)),/ (,8 $,5 4)$,$ 41(,8 4(9,4 445,1 5/,( ((,( (5,5 33,9 3//,1 311,/ 55/,3 (95,5 439,9 438,1 ()9,4 3)9,5 3,8 5,5 $/,1 3(,3 2--1 $$,) )/,5 19/,( 1)8,) 5,1 ),3 459,9 441,8 4$$,1 4(3,$ 51,1 ((,3 (4,8 34,1 49),1 3/1,$ 5)1,5 (8$,1 4((,3 43$,1 (/3,$ 3(9,4 (,$ $,( 59,4 33,/ 2--2 )/,9 )4,9 415,9 199,( 5,) 8,/ 454,( 444,/ 345,$ 495,4 5$,4 (9,3 ((,) 33,$ 314,1 311,$ $14,9 (94,1 453,3 4((,3 (1$,) 33),4 5,$ ),8 59,$ 3(,9 ($4,3 3)5,5 ),1 9,) $$,3 38,8 2--3 8),$ 88,3 455,( 435,5 ),( 1/,) 4$9,( 43$,4 (3),9 (13,1 $5,( 55,9 54,3 (1,1 3$5,$ 3)/,5 )(8,$ $/1,8 2--4 2--5

este prezentat n ta9elul urmtor:

3ustria :.port 7mport +old >el9ia :.port 7mport +old >ul9aria :.port 7mport +old Canada :.port 7mport +old C'ina :.port 7mport +old +anemarca :.port 7mport +old @inlanda :.port 7mport +old @rana :.port 7mport +old ?ermania :.port 7mport +old #talia :.port 7mport +old Aaponia :.port 7mport +old Lituania :.port 7mport +old Borve9ia :.port 7mport

58,$ $(,8 1)1,9 15),3 5,3 5,4 41(,( 19$,/ 184,9 1(4,4 (),) ((,/ 31,3 49,8 491,/ 4)4,) 514,5 ((5,) 4(/,( 41/,3 (41,1 338,8 3,9 5,$ (8,5 35,)

91

+old =landa :.port 7mport +old %olonia :.port 7mport +old /e9atul 20> 8i #B :.port 7mport +old /omCnia :.port 7mport +old *23 :.port 7mport +old

19(,9 1)8,1 45,) (4,4

4/1,( 18),8 4),( ($,8

4//,3 18),5 4),3 (5,8

4/8,9 198,3 31,) (9,/

41$,1 19(,9 3$,4 5/,(

444,( 193,8 (1,1 55,1

458,9 434,5

481,1 3/$,$ 8,( 11,3 $88,) 899,/

4)1,9 31(,/ 8,3 11,8 $84,1 9((,(

4$8,4 318,/ 8,5 1/,( )/4,1 1/59, (

481,5 33(,( 1/,( 13,1 )81,1 1459, 3

4$),( 341,/ 11,( 15,$ )3/,8 11)9, 4 )$,( $3,8 3/,5 33,)

4)$,( 341,/ 13,9 1),9 $93,9 14/4, ( 81,3 $$,) 3(,5 3),8

499,8 3)5,4 1),$ 4(,/ )43,8 13/5, ( 99,( 81,4 (1,9 ($,9

*uedia :.port 83,/ 85,/ 8(,8 8),/ 7mport $5,) $8,$ $8,) )3,/ +old 2n9aria :.port 19,/ 43,/ 4(,9 48,/ 7mport 41,1 45,) 4),9 34,/ +old +urs: Anuarul +tatistic al -. #oldova 4//5, p. ((90551

Lucrul individual<

1. + se completeze ta9elul cu datele pentru anii 4//(, 4//5. 4. + se calculeze 8alan a comercial pe ari 3. + se calculeze gradul de acoperire a importurilor cu e.porturi pe ri 5. 1n 9aza datelor referitoare la 678 din ta9elul $ din +tudiu de caz 3 s se calculeze pentru fiecare ar pentru anul 4//3: 0 efortul la e.port> 0 capacitatea de consum a pie ei interne> 0 rata penetrrii mrfurilor strine pe pia > 0 gradul de descAidere a economiei na ionale. $. :fectua i o analiz comparativ a rezultatelor o9 inute. !e concluzii pute i faceP

94

Comparaii internaionale

E.emplul 3.1. Iie urmtoarele date referitoare la popula ie 'i 678 a unor ri n anul 4//3: ,a!elul : 5opulaia i 5I6 $n 9>>;
!ara %opulaia )mii loc., %#>;locuitor )dolari *23,

%#> )preuri curente6 miliarde dolari *23, Australia 1938) 518,( Austria 813/ 451,5 8elgia 1/48) 3/4,4 8elarus 98(9 1),5 8ulgaria )913 19,9 !anada 31$3/ 83(,( ,anemarca 5359 414,( Iinlanda 5188 1$1,5 Sermania 8435/ 4(//,) 7talia 5))$/ 1($5,9 ;aponia 14)491 (34$,( Dituania 3(81 18,4 Norvegia (51( 441,$ 6olonia 38$38 4/9,$ -egatul unit al #8 'i 7N 595/1 1)9(,9 -. #oldova 3$/) 4,/ -om@nia 44(/8 $/,( -usia 1((1$8 (33,5 +*A 4)53/$ 1/881,$ +uedia 889$ 3//,8 *craina ()((4 (9,5 *ngaria 1/188 84,8 +urs: Anuarul +tatistic al -. #oldova 4//5, p. 51), 549

Lucrul individual<

1. !alcula i 678Elocuitor pentru fiecare ar. 4. :fectua i o analiz comparativ a rezultatelor o9 inute. !e concluzii pute i faceP

93

E.emplul 3.2 )ipotetic,.

Iie urmtoarele date referitoare la o societate comercial ce produce ( mrfuri. + se calculeze 678 nominal 'i real, n cazul unei societ i, n 9aza datelor urmtoare:
%rodusul Anii 7 77 777 7O Cantitatea produs 4/// 4//5 1// 5/ 4// 3// 15/ 4// 45/ 3// %re unitar6 n lei 4/// 4//5 3 ( ( ) 4 5 1 3

Lucrul individual<

1. !alcula i 678 nominal 'i real pentru anii 4/// 'i 4//5. 4. !um au evoluat ace'ti indicatoriP 3. !e concluzii pute i faceP

E.emplul 3.3.

Iie urmtoarele date referitoare la componentele 7ndicelui dezvoltrii umane pentru c@teva ri n 1993.
0ol" /omC" dova nia 678 real pe locuitor %66!& %dolari +*A& 43)/ 3)4) +peran a medie de via la na'tere %ani& $),$ $9,9 Nivelul alfa9etizrii adul ilor %2& 9$,( 9$,9 Nivelul de 'colarizare %2& )$ $4 +ursa. DTUtat du monde 199). Da ,Ucouverte, 6aris.199$. p.$$3. #ndicatorii /usia ()$/ $),( 98,) )9 2cra" ina 345/ $9,3 95,/ )$ @rana 191(/ )),/ 99,/ 88 *23 4/$$/ )9,$ 99,/ )8

1n 9aza datelor din ta9elul precedent calculm 7,* pentru #oldova n 1993. 7ndicele speran ei de via : %$),$045&E%85045& Q /,)1. 7ndicele nivelului de educa ie: 0 7ndicele gradului de alfa9etizare: %9$,(0/&E%1//0/& Q /,9$(.4Q1,948.

9(

7ndicele gradului de cuprindere n nv m@nt: %)$0/&E%1//0/&Q/,)$.1Q /,)$.

0 7ndicele nivelului de educa ie: %1,948R /,)$&E3Q /,89$. 7ndicele 678Elocuitor: %43)/01//&E%$/(/01//&Q/,3844. #ndicele dezvoltrii umane )#+2,< )-6 1D-6$(6D-63$22,;3 E -6663.

Lucrul individual<

1. !lasifica i rile dup valoarea fiecrui indicator 'i efectua i o analiz comparativ. 4. Du@nd valoarea 678Elocuitor a +*A ca 1//2, calcula i pentru fiecare ar pozi ia sa fa de +*A. !e concluzii pute i faceP 3. !alcula i 7,* pentru fiecare ar. !e concluzii pute i faceP

E.emplul 3.4.

Iie urmtoarele date referitoare la popula ie 'i 678 a -. #oldova n perioada 199)04//5:
1(( 1(($ 1((( 2--6opula ia C mii 3$5), 3$55, 3$(9, 3$(3, locuit. 3 / 3 5 678, mil lei 891) 9144 14344 1$/4/ %pre uri curente& 678 pe locuitor, lei !re'terea %2&: 0 popula ia 1// 0 678 1// 0 678 pe locuitor +urs: Anuarul +tatistic al -. #oldova 4//5, p. 3$ 2--1 3$3(, 5 19/54 2--2 3$4), 4 4455$ 2--3 3$1), ) 4)$19 2--4 3$/$, 8 31994 2--5 338$,/

Lucrul individual<

1. !alcula i 678Elocuitor. 4. !alcula i ritmul de cre'tere a urmtorilor indicator %lu@nd an de 9az C 199)&: 0 popula ia, 0 678, 0 678Elocuitor. 3. !e concluzii pute i faceP

95

9$

E.emplul 3.5.

1n ane.a 4 sunt prezentate datele referitoare la valoarea comer ului mondial de mrfuri n anul 4//5 %conform datelor "#!&.

Lucrul individual<

1. Analiza i ritmurile de cre'tere a e.porturilor mondiale de mrfuri 'i a 678 mondial n perioada 199504//5. 4. !alcula i 'i analiza i structura pe grupe de produse a e.porturilor mondiale de mrfuri 'i servicii n anul 4//5. 3. !alcula i 'i analiza i valoarea 'i structura pe continente a comer ului mondial de mrfuri n anul 4//5. %rezultatele calculelor se vor trece $n ta!elele de mai Hos& (. !e concluzii pute i faceP

2xporturile mondiale de mrfuri i servicii comerciale $n anul 9>>* (miliarde dolari S1. i I) 0rfuri 0 6roduse agricole 0 !om9usti9ili 'i produse ale industriilor e.tractive 0 6roduse manufacturate *ervicii comerciale Transport !ltorii Alte servicii Surs7 "alculat dup #M". :aloarea 1-15( 854 1)(8 )314 2415 5)/ $85 11$/ 5 1--

1--

"omerul mondial de mrfuri pe continente $n anul 9>>* (miliarde dolari S1. i I) Continente Comerul mondial 0iliarde 5 2*+ E.porturi 0iliarde 5 2*+ #mporturi 0iliarde 5 2*+

Total :uropa America de Nord America de +ud Asia Africa "ceania Surs7 "alculat dup #M".

9)

Locul rilor dezvoltate n comerul internaional

1n ane.a 4 sunt prezentate datele referitoare la valoarea comer ului mondial de mrfuri n anul 4//5 %conform datelor :urosat&.

Lucrul individual<

1. :.trage i din lista a 15/ de ri, rile dezvoltate. 4. !alcula i valorile e.porturilor, importurilor, comer ului total al rilor dezvoltate. 3. !alcula i ponderile acestor ri n e.porturile, importurile 'i comer ul mondial. (. 7dentifica i primii 1/ e.portatori din V, 'i cotele lor n comer ul mondial. 5. 7dentifica i primii 1/ importatori din V, 'i cotele lor n comer ul mondial. %rezultatele calculelor se vor trece $n ta!elele de mai Hos& $. !e concluzii pute i faceP

Focul JD $n comerul mondial de mrfuri $n anul 9>>* Comerul total 2*+ 1otal " lume 1otal " !+ Surs7 "alculat dup 2urostat. 5rimii 4> exportatori i importatori din JD $n comerul mondial de mrfuri $n anul 9>>* !ara 1. 2. 3. (. 5. $. ). 8. 9. 1/. E.port :aloare Cota 1. 4. 3. (. 5. $. ). 8. 9. 1/ . !ara #mport :aloare Cota 5 E.porturi 2*+ 5 #mporturi 2*+ 5

Surs7 "alculat dup 2urostat.

98

Locul rilor n dezvoltare n comerul internaional

1n ane.a 4 sunt prezentate datele referitoare la valoarea comer ului mondial de mrfuri n anul 4//5 %conform datelor :urosat&.

Lucrul individual<

1. :.trage i din lista a 15/ de ri, rile n dezvoltare. 4. !alcula i valorile e.porturilor, importurilor, comer ului total al rilor n dezvoltare. 3. !alcula i ponderile acestor ri n e.porturile, importurile 'i comer ul mondial. (. 7dentifica i primii 1/ e.portatori din V!, 'i cotele lor n comer ul mondial. 5. 7dentifica i primii 1/ importatori din V!, 'i cotele lor n comer ul mondial. %rezultatele calculelor se vor trece $n ta!elele de mai Hos& $. !um e.plica i fenomenul !Ainei 'i celor Jpatru dragoni= asiaticiP !e concluzii pute i faceP

Focul J"D $n comerul mondial de mrfuri $n anul 9>>* Comerul total 2*+ 1otal " lume 1otal " !+ Surs7 "alculat dup 2urostat. 5rimii 4> exportatori i importatori din J"D $n comerul mondial de mrfuri $n anul 9>>* !ara 1. 4. 3. (. 5. $. ). 8. 9. 1/. E.port :aloare Cota 1. 4. 3. (. 5. $. ). 8. 9. 1/ . !ara #mport :aloare Cota 5 E.porturi 2*+ 5 #mporturi 2*+ 5

Surs7 "alculat dup 2urostat.

99

Locul fostelor ri socialiste n comerul internaional

1n ane.a 4 sunt prezentate datele referitoare la valoarea comer ului mondial de mrfuri n anul 4//5 %conform datelor :urosat&.

Lucrul individual<

1. :.trage i din lista a 15/ de ri, fostele ri socialiste. 4. !alcula i valorile e.porturilor, importurilor, comer ului total al acestor ri. 3. !alcula i ponderile acestor ri n e.porturile, importurile 'i comer ul mondial. (. 7dentifica i primii 1/ e.portatori 'i cotele lor n comer ul mondial. 5. 7dentifica i primii 1/ importatori 'i cotele lor n comer ul mondial. %rezultatele calculelor se vor trece $n ta!elele de mai Hos& $. 7dentifica i fostele ri socialiste care au aderat la *: 'i calcula i ponderea lor n comer ul mondial. !e concluzii pute i faceP

Focul fostelor ri socialiste $n comerul mondial de mrfuri $n anul 9>>* Comerul total 2*+ 1otal " lume 1otal " !+ Surs7 "alculat dup 2urostat. 5rimii 4> exportatori i importatori din fostele ri socialiste $n comerul mondial de mrfuri $n anul 9>>* !ara 1. 4. 3. (. 5. $. ). 8. 9. 1/. E.port :aloare Cota 1. 4. 3. (. 5. $. ). 8. 9. 1/ . !ara #mport :aloare Cota 5 E.porturi 2*+ 5 #mporturi 2*+ 5

1//

Surs7 "alculat dup 2urostat.

!rile est"europene n cadrul CE#


:.ist o palet destul de larg a formelor !ooperrii :conomice 7nterna ionale. !lasificarea acestor Jpractici= poate fi realizat pe 9aza diferitor criterii, dintre care re inem urmtoarele dou criterii: 4. "9iectul !:7: 0 0 0 0 0 0 0 0 cooperarea n produse 'i servicii> cooperarea teAnologic 'i 'tiin ific> cooperarea financiar> cooperarea ecologic> cooperarea n management %organizare 'i conducere&> cooperarea comercial. cooperare pe 9az guvernamental> cooperare pe 9az neguvernamental.

9. Natura reprezentrii partenerilor:

Lucrul individual<

1n 9aza datelor din ta9elul de pe p. 1// se cere s: 1. actualiza i componen a, popula ia 'i suprafa a acestor su9ansam9luri la data de 1 ianuarie 4//)> 4. actualuza i valorile e.porturilor 'i importurilor %pentru anul 4//5&> 3. calcula i cre'terea %n 2& a e.porturilor 'i importurilor n perioada 199$04//5> (. calcula i ponderea e.porturilorEimporturilor -. #oldova n fiecare su9ansam9lu> 5.analiza i importan a acestor su9ansam9luri dup mrimea popula iei, dup suprafa , dup valoarea e.porturilorEimporturilor> $. preciza i care este soarta !:#N dup aderarea rilor est0europene la *:> ). preciza i care este forma cooperrii n cadrul fiecrui su9ansam9lu> 8. preciza i care sunt scopurile fiecrui su9ansam9lu> 9. preciza i care este eficien a cooperrii -. #oldova n cadrul fiecrui su9ansam9lu. !e concluzii pute i faceP

1/1

1/4

%rincipalele zone de li&er sc'im& n lume

1n prezent, n lume e.ist un spectru destul de larg de forme de integrare, de la nivelul cel mai simplu p@n la cel superior. 1n ta9elul ce urmeaz sunt prezentate principalele zone din lume.
+enumirea"*i9la Componena actual Sermania 8elgia ,anemarGa +pania 7talia, Iranta Srecia "landa Du.em9urg 6ortugalia Anglia 7rlanda Iinlanda Austria +uedia 7slanda Norvegia :lve ia DiecAtenstein *: 'i A:D+ *ngaria 6olonia -.!eA -.+lovac +*A !anada #e.ica +ata crerii %opul. 1((2 )mln loc., %B> 1((1 )mlrd 2*+, =&iective

*niunea :uropean *:

195)

3()

5 )4/ %1994&

+pre o verita9il uniune economic 'i monetar 'i spre o circula ie li9er a mrfurilor, persoanelor, capitalurilor 'i serviciilor

Europa

Asocia ia :uropean a Di9erului +cAim9 A:D+ +pa iul :conomic :uropean +:: Srupul de la Oisegrad !:ITA

19$/

" zon de li9er scAim9

1994

358

$ 8(4

" zon de li9er scAim9 Acord de li9er scAim9, eliminarea treptat, ncep@nd cu luna martie 1993 p@n n 4//1, a cotelor 'i a tarifelor vamale :liminarea 9arierelor vamale pe parcursul a 15 ani Tre9uia s constituie n 1988 o zon de li9er scAim9, dar fr succes. *n nou calendar nt@rziat pentru eliminarea 9arierelor vamale 'i instaurarea unui T:!. :liminarea cotelor, ta.elor vamale, realizarea unei uniuni vamale 'i adoptarea unui T:!. ,ificult i. !rearea unei 6ie e !omune ctre 1E/1E94 'i a unei uniuni vamale n 1985. -ealizare am@nat.

1994

$(

44$

3merica

Acordul Di9erului +cAim9 Nord0American NAITA %AD+NA> AD:NA& 6ia a comun a rilor din zona !arai9ilor !A-7!"# 6ia a comun a Americii !entrale !A!#

1994

3$/

$ 41(

14 ri

19)3

14

18,8

6acte andin

Asocia ia latino0amer. de li9er scAim9 ADAD!

+alvador Suatemala Wonduras Nicaragua !osta -ica 8olivia 6eru !olum9ia :cuador Oenesuela Argentina !Aile 6eru #e.ica 8razilia 8olivia :cuador 6araguaX !olom9ia *ruguaX Oenesuela

19$/

45

45

19$9

88

1(/

19$/

3)5

1/4(

+cAim9ul li9er 'i cooperarea economic n 9aza unei liste de produse.

1/3

6ia a comun #:-!"+*-

Argentina 8razilia 6araguaX *ruguaX

1991

19/

(94

6ia a comun n 1995 cu un T:! 'i coordonarea politicilor fiscale, vamale 'i a cursului valutar. :'ec. Non de li9er scAim9 'i uniune vamal, armonozarea politicii de dezvoltare, i9era circula ie a for ei de minc 'i a capitalului ncep@nd cu 1995. :'ec. Non de li9er scAim9 'i armonizarea politicilor comerciale, eliminarea ta.elor vamale interne ncep@nd cu 4///. Yn practic, se limiteaz numai la unele reduceri ale ta.elor vamale. :liminarea ta.elor vamale 'i punerea n ac iune a unei monede comune. 7ntegrarea economic 'i monetar prevzut pentru 199). !ooperarea regional n domeniul industrial. -educerea treptat a ta.elor vamale p@n n 4//).

3frica

!omunitatea economic a statelor Africii de Oest !:,:A"

1( ri

19$3

18/

8/

Nona de comer preferen ial pentru Africa de :st 'i +ud 6TA 0iFlociu=rientul

Africa de +ud 'i Africa de :st

44/

)/

!onsiliul de !ooperare din Solf !!S

Vrile Solfului

1981

14

155

Asocia ia na iunilor din Asia de +ud0:st A+:AN

8runei 7ndonezia #alaXsia Iilipine +ingapore TAailanda

3sia

19$)

31/

4(/

Acordul comercial de apropiere economic ntre Australia, Noua Neland ANN!:-TA

Australia Noua Neland

1983

4/

3(/

Non de li9er scAim9 inclusiv pentru servicii, eliminarea total a 9arierelor tarifare 'i netarifare.

Sursa7 Fe Monde.

%acific

Lucrul individual<

1n 9aza datelor din ta9elul de mai sus, celor din Ane.ele 1 'i 4 'i a analizelor din Z48, p.4(031[ se cere s: 1. actualiza i, acolo unde este posi9il, componen a, popula ia 'i 6N8 ale acestor zone la data de 1./1.4//)> 4. calcula i valorile e.porturilor 'i importurilor pentru *:, A:D+, NAITA, #:-!"+*- 'i A+:AN, cotele lor n e.porturileEimporturile mondiale %pentru 4//5&> 3. calcula i ponderea e.porturilorEimporturilor -. #oldova n zonele din p.4> (. analiza i importan a acestor zone dup mrimea popula iei, dup suprafa , dup valoarea e.porturilorEimporturilor> 5. preciza i care este ponderea, n e.porturileEimporturile mondiale 'i ale *:, a rilor est0europene ce au aderat recent la *:> $. preciza i care este nivelul e.porturilorEimporturilor -. #oldova cu zonele din p.4. ). efectua i o analiz comparativ a zonelor incluse n ta9elul de mai sus. !e concluzii pute i faceP
2xporturile i importurile principalelor zone de li!er sc im! din lume $n anul 9>>*

1/(

4onele

Comerul mondial 0iliarde 5 2*+

E.porturi 0iliarde 5 2*+

#mporturi 0iliarde 5 2*+

1otal" lume *: A:D+ NAITA #:-!"+*A+:AN ,otal zone Surs7 "alculat dup #M" sau 2urostatK (tre&uie s precizai). 2xporturile i importurile rilor est=europene ce au aderat la 12 (anul 9>>*0 miliarde dolari S1. i I) Comerul mondial E.porturi #mporturi 0iliarde 0iliarde 0iliarde 5 5 5 2*+ 2*+ 2*+

!ri 1otal" lume ,otal 12

,otal ri Surs7 "alculat dup #M" sau 2urostatK (tre&uie s precizai). Structura comerului exterior al 8. Moldova pe unele zone economice (I) 1((( 2--2--1 2--2 2--3 2--4 2--5 E.port 7 total 1-1-1-1-1-1-1-#mport 7 total 1-1-1-1-1-1-1-C*#< :.port 7mport 2E< :.port 7mport 3EL*< :.port 7mport B3@13<:.port 7mport Surs7 calculate $n !aza .nuarului Statistic al 8. Moldova 9>>*0 p. (;> 8itmul de cretere a comerului exterior al 8. Moldova pe unele zone economice (I) 1((( 2--2--1 2--2 2--3 2--4 2--5 E.port 7 total 1-#mport 7 total 1-C*#< :.port 1// 7mport 1// 2E< :.port 1// 7mport 1// 3EL*< :.port 1// 7mport 1// B3@13<:.port 1// 7mport 1// Surs7 calculate $n !aza .nuarului Statistic al 8. Moldova 9>>*0 p. (;>

1/5

#nvestiii strine directe )#*+,

7nvesti iile interna ionale reprezint o component important 'i deose9it de dinamic a flu.urilor economice interna ionale. :le au un impact puternic asupra cre'terii economice, a comer ului e.terior 'i a structurilor productive din toate rile lumii, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Astfel investi iile interna ionale sunt motorul dezvoltrii economice. ,e faptul n care ara va putea 9eneficia de un aflu. de investi ii strine depinde mult 'i succesul cre'terii economice, iar pentru rile n tranzi ie la economia de pia 0succesul acestei treceri. Investiia reprezint acAizi ionarea de propriet i, ac iuni, o9liga iuni etc., sau depunerea de 9ani la institu ii financiare n scopul asigurrii unui venit %do9@nd, dividend, cAirie etc.& 'i a unei cre'teri de capital. 6rincipalele forme ale flu.urilor e.terne de capital sunt: mprumuturile sau creditele externe, respectiv capitalurile ce se acord, pe un anumit termen, de ctre firmele productoare ori de ctre un stat, altor ri sau firme 'i care se restituie mpreun cu do9@nda cuvenit> investiiile directe, care se concretizeaz n plasarea de capitaluri pentru nfiin area de ntreprinderi industriale, agricole, comerciale, 9ancare, de transport etc. n alte ri, proprietarii acestora ncas@nd plusvaloarea %fie integral, fie par ial atunci c@nd o parte o cedeaz statului respectiv&> investiiile de portofoliu, care se realizeaz prin cumprarea de ac iuni ale unor ntreprinderi din alte ri.

Astfel, modalit ile concrete prin care un agent economic realizeaz o investi ie interna ional pot fi: construirea unei noi societ i comerciale sau descAiderea unei filiale a celei e.istente ntr0o alt ar> acAizi ionarea unei firme strine sau fuziunea cu o astfel de firm> crearea unor societ i mi.te> cumprarea de ac iuni de pe o pia strin sau emise de o firm din alt ar> cumprarea de o9liga iuni de pe o pia strin sau emise de o firm strin> acordarea unui credit financiar unui agent economic dintr0o alt ar sau unui agent economic strin> ncAeierea de contracte interna ionale de leasing sau francAising cu component investi ional.

E.emplul (.1. /olul #*+ n rile din ECE

6ractica mondial demonstreaz c investi iile strine se ndreapt, de regul, spre rile ce se caracterizeaz prin sta9ilitate politic 'i economic.

1/$

,e'i n :uropa !entral 'i de :st %:!:& 9azele ?uridice ale 7+, au fost puse nc n anii T8/ 'i primele societ i mi.te au fost nfiin ate n acea perioad, totu'i, numai dup 199/ putem vor9i despre intensificarea flu.urilor de 7+, ctre aceast zon. Oolumul total al 7+, n :!: s0a du9lat ntr0un an, de la 1989 p@n la sf@r'itul anului 199/, a?ung@nd la cca 4,1 miliarde *+,, iar n decem9rie 1991, acest volum a atins 5,( miliarde *+,. 1n 1994, 7+, din :!: s0au du9lat din nou, ns n 1993 7+, au crescut ntr0un ritm mai moderat, a?ung@nd la 1$ miliarde *+,. 6@n la sf@r'itul anului 199( volumul total al 7+, din aceast regiune s0a apropiat de 45 miliarde *+,, iar n 199) C 15,8 miliarde *+, %graficul de mai ?os&. " oarecare scdere a flu.urilor de 7+, s0a produs n anii 199$09), care poate fi e.plicat prin ncetinirea procesului de privatizare n unele ri dintre liderii reformei economice %*ngaria, 6olonia 'i !eAia&. Oolumul total de 7+, acumulate n :!: a crescut de la 39,5 miliarde *+, la sf@r'itul anului 1995, la 51,3 miliarde *+, n urmtorul an, ating@nd $) miliarde *+, la sf@r'itul anului 199). ,eci, n aceast perioad se nregistreaz o cre'tere cu 1$9,$2 a 7+, n zon. 1n ceea ce prive'te volumul 7+, n :!: este necesar de accentuat c sumele sunt nc reduse n compara ie cu cele din Asia 'i America Datin. 2voluia volumului total al fluxurilor anuale de ISD ctre 2"2 dup 4<<> (miliarde 1SD)

70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Vol.total Flux.an.

Sursa7 :ast0Lest 7nvestments and ;oint Oentures NeKs, *N :!:, Seneva,199( +ecretariatul !omisiei :conomice pentru :uropa al Na iunilor *nite. Not: ,atele din perioada 199/093 se refer la urmtoarele ri: 8ulgaria, !eAia, 6olonia, -om@nia, +lovacia, +lovenia, *craina 'i *ngaria. ,atele dup 1993 includ 'i 7+, din -usia.

Oolumul flu.urilor de 7+, ctre :!: a fost puternic influen at de evolu ia programelor de privatizare din aceste ri. !onform unui studiu realizat de *N!TA,, peste 8/ la sut din flu.urile de 7+, ctre aceste ri s0au datorat participrii unor firme strine la programele de privatizare, aceasta fiind e.plica ia diferen elor importante n atragerea de investi ii strine n cadrul acestui grup de ri %ta9elul de mai ?os&.

1/)

,in datele prezentate n ta9el remarcm c flu.urile 7+, n :!: sunt foarte neuniform repartizate pe rile din zon. Astfel, circa dou treimi din ele sunt concentrate n *ngaria, !eAia 'i 6olonia. :ste clar, c procesul reformelor n aceste trei ri este cel mai avansat 'i aceste diferen e sunt determinate de forma 'i modul de aplicare a programelor de privatizare. ,eci, putem constata c rile :!: care au folosit cel mai eficient asisten a economic e.tern, sunt cele care practic au un nivel de dezvoltare mai ridicat 'i care ar fi avut, n consecin , o nevoie mai mic de asisten. 2voluia fluxurilor anuale de ISD $n rile 2"2 $n perioada 4<<>=4<<B (milioane 1SD)
1((1((1 1((2 1((3 1((4 1((5 1((6 1(( 8ulgaria ( 5$ 55 135 1/5 84 145 51/ !eAia 14 511 1/// $5( 8)8 45$8 1(// 13// 6olonia 89 491 8// 1)15 18)5 3$59 519/ $$// -om@nia / (/ 45/ 1(/ 5// (4/ 41/ 13// -usia / 3// 5(/ $84 $3) 443/ 4/9/ 3$// +lovacia 18 84 199 135 4/3 183 1)8 $1 +lovenia ( $5 9/ 111 341 $38 3$/ 43/ *craina 0 0 1)/ 4// 151 45) 5// 0 *ngaria 311 1($4 1$// 435/ 11(( (519 1)9/ 4411 Sursa7 :ast0Lest 7nvestments and ;oint Oentures NeKs, *N :!:, Seneva, 199( +ecretariatul !omisiei :conomice pentru :uropa al Na iunilor *nite. +tatistice na ionale.

Actualiza i analizele de mai sus.

Lucrul individual<

E.emplul (.2. =rientarea 9eo9rafic a #*+

Analiza flu.urilor de intrare a 7+, ofer o indica ie asupra gradului de integrare a rilor receptoare n economia mondial, 'i totodat, ne indic 'i care sunt rile sau regiunile ce 9eneficiaz de avanta?ele determinate de aceste flu.uri. ,istri9u ia flu.urilor de 7+, ne indic care sunt rile sau regiunile care controleaz aceste investi ii.
#rientarea fluxurilor de intrri i ieiri de investiii strine directe $n anul 9>>> @lu.uri intrare @lu.uri ie8ire miliarde miliarde 5 5 dolari dolari $33,1 84/,3 3((,5 183,3 1(3,( 85,4 8$,1 13,( 45,( (,/

!ara;re9iunea :uropa de Oest America de Nord Asia America de +ud 'i !arai9e :uropa !enral 'i de :st

1/8

Africa 8,1 ;aponia 8,1 1=13L 1-*ursa: *N!TA,, Corld Investment 8eport 9>>47 5romoting FinDages.

/,)( 34,8 1--

1n elegerea acestor distri9u ii de flu.uri, precum 'i a dinamicii acestora este foarte important pentru formularea 'i implementarea de strategii 'i politici de atragere a 7+,. ,estina iile principale ale flu.urilor de 7+, pe marile orientri geografice la nivelul anului 4/// sunt prezentate n ordine descresctoare a flu.urilor de intrare n ta9elul de mai sus.

Lucrul individual<

1. !alcula i flu.urile mondiale %intrareEie'ire&. 4. !ompara i flu.urile de intrare cu cele de ie'iere. !alcula i diferen ele. !e concluzii pute i faceP 3. !alcula i ponderea fiecrei riEregiuni n flu.urile mondiale %intrareEie'ire&. !e concluzii pute i faceP (. !are este ponderea rilor :!: P a V,P a V!,P 5. !e concuzii pute i face referitoare la rolul ;aponiei n flu.urile mondiale de 7+,P

E.emplul (.3. #*+ n /. 0oldova

1n scopul atragerii, pentru perioade ndelungate, a investi iilor strine n rile mai pu in avansate n tranzi ie, 'i, n special, n -. #oldova este necesar de a racorda legisla ia respectiv la standardele mondiale, acord@nd investitorilor strini posi9ilitatea de a participa la privatizarea n mas> siguran e de prote?are a investi iilor 'i facilit i de repatriere a profiturilor. 1n #oldova, a fost adoptat Fegea din 4 aprilie 4<<90 nr.<<A=LII0 5rivind investiiile strine0 care a fost apoi modificat %nr.940F777 din 11./5.9(, nr.19)0F777 din 4)./).9(, nr.3410F777 din 13.14.9(&. !onform acestei legi, investi iile strine se pot constitui su9 form de: valut li9er converti9il sau alt valut strin acAizi ionat de ctre 9ncile din -. #oldova 'i care fac o9iectul opera iunilor 9ancare> ma'ini, ecAipamente, drepturi patrimoniale 'i nepatrimoniale. 7nvesti iile strine n #oldova pot fi realizate su9 mai multe forme, printre care eviden iem posi9ilitatea crerii ntreprinderilor mi.te 'i a ntreprinderilor ce apar in pe deplin investitorilor strini. *n alt moment important l constituie posi9ilitatea investitorilor strini de a participa la procesul de privatizare prin procurarea ntreprinderilor n stadiu de construc ie 'i a celor care func ioneaz. 1ntreprinderilor cu investi ii strine le sunt acordate unele facilit i vamale. :le au dreptul s importe mrfuri 'i servicii destinate produc iei proprii, fiind scutite de

1/9

ta.ele vamale la import aferente, care sunt folosite pentru fa9ricarea produselor de e.port. 1ntreprinderile, n al cror capital social ponderea investi iilor strine dep'e'te 45/ mii *+,, 9eneficiaz de o reducere de 5/2 a impozitului pe profit pe o perioad de 5 ani. 6ornind de la interesele rii de a atrage investi ii strine pentru realizarea unor proiecte eficiente, 6arlamentul poate acorda unele nlesniri suplimentare. !onform acestei Degi, investi iilor strine li se acord siguran 'i protec ie deplin. :le nu pot fi e.propriate sau na ionalizate. ,up acAitarea impozitelor, ta.elor 'i altor pl i, investitorilor strini li se garanteaz dreptul de a transfera peste Aotare mi?loacele 9ne'ti n valut strin, cumprate la 9urs. *n moment important l constituie acordarea garan iilor n cazul modificrii legisla iei, c@nd ntreprinderea cu capital strin va avea dreptul n termen de 1/ ani s aplice legisla ia n vigoare la data nfiin rii ei. Degea prevede, de asemenea, posi9ilitatea crerii zonelor li9ere, n care se sta9ilesc sisteme avanta?oase de reglementare. ,up cum reiese din Dege, investitorii strini se 9ucur de multe facilit i 'i garan ii. ,up prerea multor e.per i strini, Fegea despre investiiile strine $n 8. Moldova este una dintre cele mai reu'ite din cadrul rilor !+7. 2ste oare aceasta suficient pentru atragerea investiiilor strine $n MoldovaK 6entru a rspunde la aceast ntre9are, vom analiza unele aspecte ale activit ii cu investi ii strine. Da 1 iulie 1998 pe teritoriul #oldovei erau nregistrate 1($/ ntreprinderi cu investi ii strine. ,in numrul total de ntreprinderi nregistrate, 1/43 au fost fondate pe 9az 9ilateral 'i multilateral 'i (3) C cu 1//2 capital strin. 7nvesti iile n capitalul statutar de la momentul nregistrrii ntreprinderilor mi.te au constituit 48$ mln. *+,, din care 1$4 mln. *+, %5)2& au fost alocate de ctre investitorii strini din $5 de ri. ,up activit ile principale ale ntreprinderilor cu capital strin, investi iile s0au repartizat n modul urmtor: energie electric, gaze 'i ap C 3$2, industria prelucrtoare C 332, comer C 4/2 'i altele C 112. Vrile care au alocat cele mai mari investi ii n economia #oldovei sunt: -usia C 53,9 mln. *+,> #alta C 13,9 mln. *+,> DiecAeten'tein C $,5 mln. *+,> Sermania C (,9 mln. *+,> +*A C (,( mln. *+,> :lve ia C (,1 mln. *+,. !ota acestor ri constituie )82 din volumul total al investi iilor strine. " analiz mai detaliat indic e.isten a unor pro9leme destul de serioase: !irca o ?umtate din ntreprinderile mi.te dup nregistrare dispar din c@mpul de vedere al organelor de control. !ea mai mare parte a lor sunt de talie mic 'i nu pot e.ercita o influen su9stan ial asupra reformelor structurale. 6onderi semnificative n volumul total de produc ie revin mai mult industriei alimentare. Da realizarea mrfurilor ntreprinderilor mi.te pe pia a intern predomin mrfurile de consum curent, dar nu teAnic 'i teAnologii moderne. Nomenclatorul e.porturilor efectuate de aceste ntreprinderi este n continuare destul de limitat 'i nu reflect structura ramural a economiei #oldovei.

11/

,in acest punct de vedere -. #oldova tre9uie s depun eforturi n vederea ameliorrii situa iei create n acest domeniu prin acordarea unor condi ii suplimentare de ordin ?uridic 'i economic, cum ar fi: promovarea unei politici active de atragere 'i ncura?are a investi iilor strine prin ac iuni diplomatice, economice, legislative> utilizarea unei game c@t mai variate de forme 'i metode de atragere a capitalului strin> e.tinderea ariei geografice a investitorilor strini, pentru a reduce riscul dependen ei de un numr restr@ns al acestora> orientarea spre domenii 'i ramuri de v@rf, spre reteAnologizarea economiei na ionale> pozi ie favora9il ini iativei particulare, concretizat prin msuri economice 'i legislative convingtoare, at@t pentru capitalul intern, c@t 'i pentru cel strin. +itua ia referitoare la investitorii strini n -. #oldova n anul 4//( este cea prezentat n ta9elul urmtor :
Investiiile strine alocate $n $ntreprinderile din 8. Moldova0 pe ri0 $n anul 9>>( !ara #nvestiii strine 7 total 0ii lei 5 131460ii dolari *23 463416 1)/49,9 9/$(,3 5583,$ 51)$,3 ($81,/ (1)4,/ 3$(1,9 3559,8 1451,3 1151,5 1/8(,4 95(,8 9(9,8 *tructura 5 1--

-egatul *nit al #arii 8ritanii 'i 4/99(9,$ 7rlandei de Nord -om@nia 111)(),$ Sermania $8835,9 Du.em9urg $381(,8 -usia 5))/8,8 "landa 51(33,( 7talia ((898,( !ipru (388$,) Srecia 15(4$,5 !anada 1(19$,5 Turcia 133$5,8 Iran a 11))1,4 !Aina 11)/9,8 +urs: Anuarul +tatistic al -. #oldova 4//5, p. 511

Lucrul individual<

!alcula i ponderea fiecrei ri n totalul 7+, din -. #oldova n 4//(. !e concluzii pute i faceP

111

1-

Evoluia comerului e.terior al /. 0oldova n perioada 1((2"2--5

1. %erioada 1((2"1(((< !onform datelor #inisterului :conomiei 'i -eformelor 'i ,epartamentului Analize +tatistice 'i +ociologice al -. #oldova volumul e.portului, importului 'i soldul 9alan ei comerciale a rii n perioada 199401999 au nregistrat evolu ia indicat n graficul 1 %a fost aleas perioada ncep@nd cu anul 1994 deoarece din acest an datele statistice despre #oldova nu le includ pe cele referitoare la Transnistria&. ,in analiza datelor statistice din graficul de mai ?os se pot desprinde urmtoarele constatri7 1n perioada 4<<9=4<<B volumul valoric total al comerului exterior al #oldovei a crescut de la 1/51,5 mln.*+, n 1994 p@n la 4/(5,3 mln.*+, n 199), deci aproape s0a du9lat. Apoi se nregistreaz o scdere sim itoare. -itmul de cre'tere a comer ului e.terior a fost diferit de la un an la altul. +e pot distinge, deci, urmtoarele perioade n evolu ia comer ului e.terior al rii n perioada tranzi iei la economia de pia : anii 4<<9=4<<;7 reac ia imediat a #oldovei, 'i a rilor !+7, la desfiin area rela iilor comerciale, 9ancare 'i financiare produse n spa iul e.0sovietic, care s0a soldat cu introducerea 9arierelor la e.port. ,e aceea n 1993 volumul valoric al comer ului e.terior a crescut numai cu $,$2 n raport cu anul 1994> anii 4<<(=4<<B7 ctre sf@r'itul anului 1993 au fost ntreprinse msuri pentru li9eralizarea comer ului e.terior, care s0au materializat prin ritmuri sporite de cre'tere ale volumului valoric total al comer ului e.terior: 199(E1993 C 9,42, 1995E199( C 49,52 > 199$E1995 C 1),)2 'i 199)E199$ C9,52> anii 4<<A=4<<<7 din cauza crizelor financiare din -usia 'i introducerii accizelor se o9serv o scdere 9rusc a activit ii economice e.terne. Anul 1999 este un an deose9it. 1n pofida faptului c s0a produs o oarecare nviorare a activit ii de comer e.terior pe parcursul lunilor septem9rie C noiem9rie, pe cele 11 luni pentru care sunt disponi9ile informa iile, volumul valoric al e.portului c@t 'i importului se situeaz su9 nivelul perioadei corespunztoare al anului 1998. !ompar@nd ritmurile de cre'tere a comer ului e.terior cu cele de scdere a 678, constatm urmtoarele. 6@n n anul 199) ritmurile de cre'tere a comer ului e.terior erau superioare celor de modificare a 678 %n realitate pe ntreaga perioad se nregistreaz o scdere a 678&. 1n practica mondial se o9serv, de regul, c comer ul e.terior %al unui stat& cre'te mai repede dec@t cel al produc iei na ionale %este clar c sunt perioade c@nd se o9serv o tendin invers&, ceea ce confirm faptul c comer ul e.terior este motorul dezvoltrii na ionale. -itmului ma.im de cre'tere al comer ului e.terior n 1995 i corespunde o scdere neimportant a 678 %cu 1,92&. +itua ia se inverseaz n 1998 'i se pstreaz 'i n 1999. 6e ntreaga perioad de analiz se nregistreaz solduri negative ale 8alan ei !omerciale %8!&, care devin tot mai importante n ultimii ani. ,e e.emplu, n 1994 soldul deficitar al 8! alctuia aproape 5/2 din volumul e.porturilor care formau doar $8,32 din cel al importurilor. ,ecala?ul dintre volumul e.porturilor 'i cel al importurilor se reduce esen ial n 199( 'i 1995, a?ung@nd doar la 93,9 mln *+,, iar din 199$ nregistreaz din nou o cre'tere important

114

ceea ce se e.plic prin ma?orarea pre urilor la mrfurile importate, 'i, n special, la com9usti9il %cu 45,)2&. Aceasta nseamn c e.portul nu poate acoperi cAeltuielile pentru import. Nivelul de acoperire a importului prin e.port %%:E7&.1//& scade sim itor n ultimii ani. Astfel, n anul 1993 acest nivel era de )$,42, n 199( C de 85,82, pentru ca n 1995 s ating valoarea ma.imal din aceast perioad, egal cu 88,)2. 1n urmtorii ani nivelul de acoperire a importului prin e.port scade p@n la $1,)2 n 1998. .stfel0 ara este vzut mai mult ca importatoare dec&t exportatoare. 2voluia volumului exportului0 importului i soldului !alanei comerciale $n perioada 4<<9=4<<< (mln 1SD)

1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400

1072,3 745,5 795 624,9 426,6 484,8 636,3 565,4 659,3 874,1 840,7

1171,2

1023,7 632,1 499,3 408,1

-198,3

-151,5

-93,9

-95,2 -277,3 -297,1 -391,6

-91,2

Im port Sold

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Sold

Export

Import

Surs7 Datele Ministerului 2conomiei i 8eformelor i .nuarele statistice de comer exterior.

Dinamica 5I6 i "omerului exterior al 8.Moldova0 4<<9=4<<A ($n I fa de anul precedent)


140 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998
69,1 106,6 100 109,2 98,1 92

129,5 117,7 114,4 109,5 93,5 81

PIB om.!xt.

Surs7 .nuarele statistice de comer exterior i datele Ministerului 2conomiei i 8eformelor.

113

Modificri $n orientarea geografic a comerului exterior ,up cum s0a remarcat anterior, geografia scAim9urilor e.terne ale -.#oldova n a?unul reformelor radicale era destul de srac: scAim9urile erau efectuate aproape numai cu rile socialiste. ,eclan'area procesului de trecere la economia de pia 'i descAiderea treptat a #oldovei ctre lume au determinat importante modificri 'i n orientarea geografic a comer ului nostru e.terior. Structura comerului exterior al 8.Moldova pe continente +cAim9urile e.terne ale -.#oldova sunt orientate aproape n ntregime spre :uropa cota creia se situeaz n ?urul a 942 la e.port 'i la import. Aceasta se e.plic, pe de o parte, prin faptul c pe acest continent sunt amplasate ma?oritatea rilor e.0socialiste cu care #oldova are scAim9uri comerciale, iar, pe de alt parte, este rezultatul lansrii timide a firmelor moldovene'ti pe pie ele ndeprtate care necesit importante cAeltuieli financiare. ,eci, dac e s vor9im n termeni de <regionalizare= C <glo9alizare=, atunci #oldova acord mai mult aten ie procesului de scAim9uri regionale. ,esigur, nu n ultim instan , intervin cAeltuielile de transport, care cresc sim itor 'i, drept consecin , conduc la scderea competitivit ii mrfurilor moldovene'ti pe pie ele altor continente. !u toate acestea, n ultimii ani se o9serv o nviorare a comer ului e.terior al #oldovei cu rile situate pe alte continente, 'i, n special, cu America 'i Asia, cotele crora cresc sim itor, ating@nd n 1998 respectiv (,52 'i 3,42. Structura comerului exterior al 8.Moldova pe grupuri de ri 1n geografia comer ului e.terior al #oldovei se o9serv o reorientare spre rile *: 'i rile din :uropa !entral 'i de :st %:!:&. : o tendin pozitiv, dat fiind faptul c intensificarea comer ului cu aceste ri reprezint o cale spre accesul la teAnologiile avansate. 1n acela'i timp, reducerea scAim9urilor cu rile !+7 reprezint oare o tendin pozitivP 6ia a rilor !+7 a fost n perioada socialist aproape singura pia de desfacere a #oldovei, unde scAim9urile se efectuau n mod planificat 'i deci nu era nevoie de eforturi suplimentare de marGeting pentru a cuceri aceast pia imens 'i a se men ine pe ea. 1n plus, consumatorul din spa iul !+7 cunoa'te 9ine produsele moldovene'ti care au fost adaptate la gusturile lui %deseori aceast adaptare a produselor la preferin ele consumatorului era inutil, deoarece pe pia nu erau alte produse, deci lipsea una din caracteristicile de !az ale pieei = concurena) . Astzi pia a dat este n deplin transformare, fiind inundat de produse occidentale %deseori de calitate mai inferioar& 'i, prin urmare, crete concurena0 n rezultatul creia produsele moldovene'ti pierd treptat pozi ia ocupat pe pia . Se produce progresiv o reorientare a gusturilor i preferinelor consumatorilor din rile "SI spre produsele occidentale. Mn aceste condiii0 scopul politicii comerciale a Moldovei este de a $ntreprinde aciuni urgente i energice $n vederea ela!orrii msurilor necesare pentru pstrarea pieei care va avea o importan deose!it i $n viitor. Aceasta se e.plic prin faptul c pia a occidental este saturat 'i produsele moldovene'ti nu corespund, deocamdat, e.igen elor consumatorilor locali. 1n ceea ce prive'te produsele alimentare, pia a occidental este cea mai prote?at 'i, penetrarea acesteia cu produsele noastre este aproape imposi9il. 1ns aceasta nu nseamn c nu tre9uie de lucrat n vederea ameliorrii calit ii produselor moldovene'ti pentru ca ele s fie competitive pe pie ele e.terne. !Aiar 'i pia a rilor !+7 poate fi pierdut dac

11(

nu vor fi depuse eforturi suplimentare de marGeting 'i de ameliorare a calit ii produselor moldovene'ti. Scopul este ca produsele Moldovei s fie competitive pe orice pia i aciunile de marDeting tre!uie s fie permanente pe toate pieele7 mai mult sau mai puin cunoscute. Treptat, deci, su9 influen a unor factori interni 'i interna ionali, a nceput s se modifice tot mai puternic orientarea geografic a comerului exterior al Moldovei. +e eviden iaz trei zone importante: rile !+7 cu o pondere n comer ul e.terior al #oldovei de 8$,)2 n 1991, de $9,82 n 1994, de $/,(2 0 n 1995, 'i de 54,52 n 1998 . rile e.0socialiste din :uropa !entral 'i de :st, care reprezentau 82 din comer ul e.terior al #oldovei n 1991, 14,42 0 n 199(, 'i 1),82 n 1998> *niunea :uropean, ponderea creia a crescut de la 1,52 n 1991 la 82 n 199( 'i 442 n 1998. Structura comerului exterior al 8.Moldova divizat pe ri !onform datelor prezentate n ane.a $, situa ia n comer ul e.terior al #oldovei n 1994 nu se scAim9ase esen ial n compara ie cu perioada precedent %principalul flu. e.terior era ndreptat spre rile !+7 0 )/2, -usia rm@n@nd partenerul de 9az n acest sens %e.port 3)2 'i import (1.(2&. +itua ia se amelioreaz n anii urmtori, ceea ce o demonstreaz 'i analiza evolu iei componen ei celor 1/ parteneri principali ai #oldovei n comer ul e.terior n perioad 199501998. -usia rm@ne cel mai important partener comercial al #oldovei: 3),12 din e.porturi 'i (1,12 din importuri n 1994 'i respectiv 53,32 'i 44,82 n 1998. ,e asemenea se desf'oar intens comer ul cu *craina 'i 8elarus, *craina fiind pe ntreaga perioad e.aminat drept cel de al doilea partener la importuri ceea ce se datoreaz faptului c, n 1998 toat energia electric importat de ctre #oldova n cantitate de 18$9,$ mil GLEA provenea din aceast ar. 1n plus, n 1998 #oldova importa din *craina: 8$,42 din cantitatea total de cr9une> 9),82 din cantitatea total de cimenturi Aidraulice etc. !el mai important partener al #oldovei, n afara !+7, este -om@nia, fiind al doilea partener constant la e.port 'i al treilea la import. Aceasta se datoreaz nu numai faptului e.isten ei frontierelor comune ci 'i a unei lim9i, culturi 'i istorii comune. 1n anul 1993 ntre #oldova 'i -om@nia a fost semnat Acordul de comer li9er, care prevede urmtoarele: eliminarea reciproc 'i simetric a ta.elor vamale de import pentru mrfurile %industriale 'i agricole& originare din #oldova 'i -om@nia> acceptarea interdic iilor 'iEsau limitrilor generale la e.port 'i import e.istente n fiecare ar> sta9ilirea unor reguli de origine similare cu cele din cadrul Acordului :uropean de asociere a -om@niei la *:, pe aceast cale viz@ndu0se facilitatea integrrii, n perspectiv, a am9elor ri n structurile europene. .stfel0 Moldova acord prioritate dezvoltrii sc im!urilor comerciale regionale0 ceea ce se explic0 $n primul r&nd0 prin vecintatea acestor piee (costurile de transport sunt reduse) i0 $n al doilea r&nd0 prin accesi!ilitatea lor. !u toate acestea, e.ist premise reale de activizare a rela iilor comerciale cu rile *:, gra ie Acordului de 6arteneriat 'i !ooperare semnat ntre #oldova 'i *:. 6rintre rile mem9re ale *:, Sermania este principalul partener al #oldovei at@t la e.port c@t 'i la import, clas@ndu0se pe locul 777 la importuri n 199$, pe locul 7O la e.porturi n 1995 'i la importuri n 199) 'i 1998. 1nviorarea comer ului cu *: a condus la apari ia 115

printre cei 1/ parteneri principali ai #oldovei a nc dou ri mem9re ale *:: Iran a 'i 7talia. 1n consecin , constatm c, gra ie eforturilor depuse de ctre #oldova n vederea reorientrii scAim9urilor e.terne, n anul 1998 printre cei 1/ parteneri principali la e.port 5 sunt din rile ":!,, iar la import C (. 2. %erioada 2---"2--5< :volu ia comer ului e.terior al -. #oldova n aceast perioad este prezentat n ta9elele urmtoarte. "omerul exterior al 8. Moldova pe continente
1((( 2--(mii dolari S1.) 2--1 2--2 633 (166 1-3$---6 1 2--3 $((3366 14-234 6 1 2--4 ($51 366 1 6$5336 ( 2--5 1=13L E.port 7 total 4634326 4 14656 5654(46 #mport 7 total 4 6 ( >alana 5$636$6 64166 $(222$6 comercial 7 4 total Europa :.port C total (4(()1, (3(/8/, 518991, 7mport C total ( ( 9 8alan a 5481$$, $99))(, )8$514, comercial C total 3 $ 8 3sia :.port C total 1919$,$ 18(83,$ 1$)3/,4 7mport C total 34135,1 (544(,3 $3195,4 8alan a comercial C total 3frica :.port C total 11/1,3 )8(,1 3$(,5 7mport C total 945,1 )8),1 1((8,/ 8alan a comercial C total 3merica :.port C total 18$38,5 18/(/,$ 4931$,) 7mport C total 45/34,$ 5/(/4,8 (/95),3 8alan a comercial C total 3ustralia 8i =ceania :.port C total 4(,$ )$,9 91,$ 7mport C total 1/8,) 1)3,9 11(,3 8alan a comercial C total +urs: Anuarul +tatistic al -. #oldova 4//5, p. (49

5)())8,8 8))8$$,8

)1$/38,4 1188(1$, 4 3(95/,) 1$59)8,9

8)9413,9 15/33)/, ( 5)$5),1 41941),$

43938,/ 8)5(4,4

14(1,1 433$,5

$)$,9 34)),1

4/)8,4 (9$5,8

(3)95,9 $9918,$

3811$,5 ((3(),/

($/99,9 (/485,9

3),8 33(,5

151,3 34),9

14(,5 $8/,5

11$

"omerul exterior al 8. Moldova pe grupe de ri


(mii dolari S1.) 1((( 2--2--1 1=13L E.port 7 total 4634326 4 14656 5654(46 #mport 7 total 4 6 ( >alana 5$636$6 64166 $(222$6 comercial 7 4 total C*# :.port C total 453$(/, 4)$/88, 3((3)), 7mport C total 4 4 1 8alan a 4(19)), 459))$, 3(/198, comercial C total 1 9 ) =EC+ :.port C total 1(/98$, 131931, 1$135), 7mport C total $ $ 5 8alan a 44($)3, 3($34), 3)/445, comercial C total 3 / 4 2E :.port C total 13/3)5, 143834, 1(/854, 7mport C total ( 5 ) 8alan a 194$/3, 48/13), 31)51/, comercial C total ( 4 1 ECE :.port C total ()135,( (1)/9,/ (4(91,4 7mport C total 948(8,9 13$4(9, 11)89(, 8alan a / / comercial C total !rile /iverane la &azinul 0rii Be9re :.port C total 48/($3, 494113, 354383, 7mport C total ( 4 8 8alan a 349(1(, 39/958, (355$/, comercial C total 1 8 5 3EL* :.port C total 1(/4,9 1/)(,1 115(,3 7mport C total 4(44,3 )$1$,$ 1$1)(,4 8alan a comercial C total =%EC :.port C total $(,$ 488,) 1/),8 7mport C total 485,9 )/8,( (9(,3 8alan a comercial C total +urs: Anuarul +tatistic al -. #oldova 4//5, p. (3/ 2--2 643 (16 6 1-3$---6 1 35/(41,) (/88)1,) 2--3 $((336 6 14-234 6 1 (435$(,) 593354,3 2--4 ($51 36 6 1 6$5336 ( 5/4(44,3 )$()$5,1 2--5

4/(483,$ (49)53,5

4($/($,8 588849,8

3(($38,/ $8)545,)

1)14($,$ 35$)$),)

411/48,) 5/5354,5

49$4$3,( 581111,)

$4/)4,9 115/4),/

9)98/,/ 133344,$

1/5$$$,8 199138,/

3)/114,5 51((5$,$

()$)//,$ $8/33),4

5((8$4,9 944418,$

431$,( 8313,/

419(,/ $9/9,8

11/5,5 1/8(8,5

(5,5 )5$,(

94,5 13)5,8

3)8/,( 185),$

11)

Lucrul individual<

1. + se completeze ta9elele de mai sus cu datele referitoare la anul 4//5. 4. + se calculeze, n aceste ta9ele, 9alan ele comerciale. 3. ,up scAema din punctul 1 s se efectueze analiza evolu iei comer ului e.terior al -. #oldova n perioada 4///04//5, folosind grafice, gAistograme etc.

118