Sunteți pe pagina 1din 2

1. Gheorghe Gladchi.Victimologie criminologica: probleme teoretice, metodologice si aplicative: Teza de doctor habilitat n drept Chisinau, 2 005, p.25 // http://www.cnaa.acad.

md 2. Acultura se exprima n transformarile care survin cnd se combin a culturi diferite// dupa Grard Lopez. Victimologie.- Paris: DALLOZ, 1997, p.5. 3. V. Cioclei. Viata sexuala si politica penala. Bucuresti: Holding Reporter, 19 94, p.26. 4. Ghid de practici institutionale n instrumentarea cauzelor cu minori Sub red. N . Giurgiu, L. Iacob. Iasi: Asociatia Alternative Sociale, 2005, p. 29. 5. Ibidem, p.29. 6. Bogdan T., Sntea I. Analiza psihosociala a victimei si rolul ei n procesul judiciar. Bucuresti: Ministerul de Interne, 1988, p.8. 7. Grard Lopez. Victimologie.- Paris: DALLOZ, 1997, pct.25. 8. Ibidem, p.25. 9. Bujor Valeriu, Manole-Taranu Daniela. Victimologie. - Chisinau, 2002, p.15-1 6. 10. Ibidem, p.17. 11. Z. Trandafirescu. Consideratii generale privind victimizarea intr afamiliala // Phoenix, an.IV, 2004, nr.1-6, p.4; Phoenix, an.IV, 2004, nr.1-6, p.4. 12. Ibidem, p.6. 13. Grard Lopez. Op. cit., p.28. 14. Z. Trandafirescu. Op. cit., p.6. 15 . 16. Grard Lopez. Op. cit., pct.64. 17. Ulianovschi X., Mrza V. Medierea n cauzele penale. n: Alternative la detentie. Chisinau: Prut International, 2003, p.6. 18. Scafer S. Victimology, the victim and his criminal. Ramdon Hause, 1968. 19. Reyes Calderon. La victimologie // RICP, mars-avril, 1990. 20. http://www.preferatele.com/docs/psihologie/6/psihologia-victimei-21.php 21. . . , // i, 2007, nr.1, p.45. 22. Cusmir Ludmila. Propectia drepturilor mamei si copilului n conditiile dezvolt arii sociale stabile:Teza de doctor n drept, p.64-68. // http://www.cnaa.acad.md/files/theses/2005/2135/ludmila_cusmir_thesis.pdf 23. Ibidem, p.69. 24. Evaluare rapida privind copiii strazii care muncesc. - Bucuresti, Iasi, Cra iova, 2003, Salvati copiii, p.6. 25. Ibidem, p.7. 26. http://www.politiaromana.ro/violenta_in_familie.htm 27. http://www.psihologie.net - Asociatia Psihologilor din Romania P owered by Mambo Generated: 1 April, 2008 28. V.Chirita, T. Pirozynski, P. Boisteanu. Psihiatrie clinica. Iasi : UMF, 1993, p.158. 29. Victor Moraru. Abordarea criminologica a conduitei suicidare // Studia Universitatis, seria Stiinte sociale , 2008, nr.1 (11), p.107.

30. Michael Gelder, Dennis Gath, Richard Mayou. Tratat de psihiatrie. - Oxford. Bucuresti, 1994, p. 379. 31. Sarpe Vasile. Caracteristica medico-legala, structura si etiopato 138 genia fenomenului suicidal printer copii si adolescenti: Teza de docto r n stiinte medicale. Chisinau, 2004, p.46 // http://www.cnaa.acad.md 32. Ibidem, p.41. 33. Ibidem, p.48. 34. Ibidem, p.80.