Sunteți pe pagina 1din 67

LEGE Nr.

273 din 29 iunie 2006 privind finanele publice locale Text n vigoare ncepnd cu data de 15 noiembrie 2013 REALIZAT R! " #$A%IA &E I%' R#ATI"( %EA#) Text actua*i+at prin produ,u* in-ormatic *egi,*ativ LE. E.$ERT n ba+a acte*or normative modi-icatoare/ pub*icate n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ pn0 *a 15 noiembrie 20131 Act de baz #B: Legea nr1 22332004 Acte modificatoare #M1: Recti-icarea pub*icat0 n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 422 din 20 iu*ie 2004 #M2: Legea nr1 5503200466 #M3: Legea nr1 1103200266 #M : rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5432002 #M!: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4532002 #M6: Legea nr1 3993200266 #M7: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 2932009 #M": rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 53200:66 #M9: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 453200:66 #M10: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 253200:66 #M11: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 :13200: #M12: rdonan7a 8uvernu*ui nr1 133200:66 #M13: rdonan7a 8uvernu*ui nr1 253200:66 #M1 : rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 1113200: #M1!: Legea nr1 3203200:66 #M16: Legea nr1 32:3200: #M17: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 :3201066 #M1": rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 513201066 #M19: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5232010 #M20: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4332010 #M21: Legea nr1 1332011 #M22: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 243201166 #M23: Legea nr1 323201166 #M2 : rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 3232011 #M2!: Legea nr1 1053201166 #M26: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 423201166 #M27: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4:3201166 #M2": rdinu* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice nr1 235324:932011 #M29: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 10232011 #M30: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 932012 #M31: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 243201266 #M32: rdonan7a 8uvernu*ui nr1 1332012 #M33: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5232012 #M3 : rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 413201266 #M3!: Legea nr1 19232012 #M36: rdinu* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice nr1 2223120:32012 #M37: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 33201366 #M3": Legea nr1 53201366 #M39: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 123201366 #M 0: Legea nr1 :932013 #M 1: Legea nr1 1503201366

#M 2: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5132013 #M 3: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5432013 #M : rdonan7a 8uvernu*ui nr1 123201366 #M !: rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 10332013 Acte*e normative marcate cu dou0 a,teri,curi <66= ,e re-er0 *a derog0ri de *a Legea nr1 22332004 ,au con7in modi-ic0ri e-ectuate a,upra ace,tor derog0ri1 #odi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e e-ectuate prin acte*e normative enumerate mai ,u, ,unt ,cri,e cu -ont ita*ic1 >n -a7a -iec0rei modi-ic0ri ,au comp*et0ri e,te indicat actu* normativ care a e-ectuat modi-icarea ,au comp*etarea re,pectiv0/ n -orma #M1/ #M2 etc1 ##$N NOT: A ,e vedea ;i Legea re,pon,abi*it07ii -i,ca*?bugetare nr1 4:320101 #B Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAP. 1 %i&po'iii (enerale ART. 1 )biec*ul le(ii (1) Prezenta lege stabilete principiile cadrul general i procedurile pri!ind "ormarea administrarea anga#area i utilizarea "ondurilor publice locale precum i responsabilit$ile autorit$ilor administra$iei publice locale i ale institu$iilor publice implicate %n domeniul "inan$elor publice locale. (&) 'ispozi$iile prezentei legi se aplic %n domeniul elaborrii aprobrii e(ecutrii i raportrii: a) bugetelor locale ale comunelor oraelor municipiilor sectoarelor municipiului )ucureti #ude$elor i municipiului )ucureti* b) bugetelor institu$iilor publice "inan$ate integral sau par$ial din bugetele locale dup caz* c) bugetelor institu$iilor publice "inan$ate integral din !enituri proprii* d) bugetului %mprumuturilor e(terne i interne pentru care rambursarea plata dobnzilor comisioanelor spezelor i a altor costuri se asigur din bugetele locale i care pro!in din: %mprumuturi e(terne contractate de stat i sub%mprumutate autorit$ilor administra$iei publice locale i+sau agen$ilor economici i ser!iciilor publice din subordinea acestora* %mprumuturi contractate de autorit$ile administra$iei publice locale i garantate de stat* %mprumuturi e(terne i+sau interne contractate sau garantate de autorit$ile administra$iei publice locale* e) bugetului "ondurilor e(terne nerambursabile. ART. & %efiniii (1) ,n %n$elesul prezentei legi termenii i e(presiile de mai #os se de"inesc dup cum urmeaz: 1. an bugetar - anul "inanciar pentru care se aprob bugetul* anul bugetar este anul calendaristic care %ncepe la data de 1 ianuarie i se %nc.eie la data de /1 decembrie* &. anga#ament bugetar - actul prin care o autoritate public competent potri!it legii a"ecteaz "onduri publice unei anumite destina$ii %n limita creditelor bugetare aprobate* /. anga#ament legal - "aza din procesul e(ecu$iei bugetare reprezentnd orice act #uridic din care rezult sau ar putea rezulta o obliga$ie pe seama "ondurilor publice* 0. articol bugetar - subdi!iziune a clasi"ica$iei c.eltuielilor bugetare determinat %n "unc$ie de caracterul economic al opera$iunilor %n care acestea se concretizeaz i care desemneaz natura unei c.eltuieli indi"erent de ac$iunea la care se re"er* #M33 5@11 arierate ? p*07i re,tante cu o vecAime mai mare de :0 de +i*e/ ca*cu*at0 de *a data ,caden7eiB #B 1. autorit$i ale administra$iei publice locale - consiliile locale ale comunelor oraelor municipiilor sectoarelor municipiului )ucureti consiliile #ude$ene i Consiliul 2eneral al 3unicipiului )ucureti

ca autorit$i deliberati!e primarii primarii de sectoare i primarul general al municipiului )ucureti ca autorit$i e(ecuti!e* 4. buget - documentul prin care sunt pre!zute i aprobate %n "iecare an !eniturile i c.eltuielile sau dup caz numai c.eltuielile %n "unc$ie de sistemul de "inan$are a institu$iilor publice* 5. buget local - documentul prin care sunt pre!zute i aprobate %n "iecare an !eniturile i c.eltuielile unit$ilor administrati!-teritoriale* 6. buget local pe ansamblul #ude$ului respecti! al municipiului )ucureti - totalitatea bugetelor locale ale comunelor oraelor municipiilor i bugetului propriu al #ude$ului respecti! ale sectoarelor i al municipiului )ucureti* 7. c.eltuieli bugetare - sumele aprobate %n bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) %n limitele i potri!it destina$iilor stabilite prin bugetele respecti!e* 18. clasi"ica$ie bugetar - gruparea !eniturilor i c.eltuielilor bugetare %ntr-o ordine obligatorie i dup criterii unitare* 11. clasi"ica$ie economic - gruparea c.eltuielilor dup natura i e"ectul lor economic* 1&. clasi"ica$ie "unc$ional - gruparea c.eltuielilor dup destina$ia lor pentru a e!alua alocarea "ondurilor publice unor acti!it$i sau obiecti!e care de"inesc necesit$ile publice* 1/. contabil - denumirea generic pentru persoana i+sau persoanele care lucreaz %n compartimentul "inanciar-contabil care !eri"ic documentele #usti"icati!e i %ntocmete+%ntocmesc instrumentele de plat a c.eltuielilor e"ectuate pe seama "ondurilor publice* 10. compartiment "inanciar-contabil - structura organizatoric din cadrul institu$iei publice %n care este organizat e(ecu$ia bugetar (ser!iciu birou compartiment)* 11. consolidare - opera$iunea de eliminare a trans"erurilor de sume dintre bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) %n !ederea e!itrii dublei e!iden$ieri a acestora* 14. cot de"alcat din unele !enituri ale bugetului de stat - procentul stabilit din unele !enituri ale bugetului de stat care se aloc bugetelor locale* 15. credite destinate unor ac$iuni multianuale - sumele alocate unor programe proiecte subproiecte obiecti!e i altele asemenea care se des"oar pe o perioad mai mare de un an i determin credite de anga#ament i credite bugetare* 16. credit de anga#ament - limita ma(im a c.eltuielilor ce pot "i anga#ate %n timpul e(erci$iului bugetar %n limitele aprobate* 17. credit bugetar - suma aprobat prin buget reprezentnd limita ma(im pn la care se pot ordonan$a i e"ectua pl$i %n cursul anului bugetar pentru anga#amentele contractate %n cursul e(erci$iului bugetar i+sau din e(erci$ii anterioare pentru ac$iuni multianuale respecti! se pot anga#a ordonan$a i e"ectua pl$i din buget pentru celelalte ac$iuni* &8. co"inan$are - "inan$area unui program proiect subproiect obiecti! i altele asemenea par$ial prin credite bugetare par$ial prin "inan$area pro!enit din surse atrase* &1. contribu$ie - prele!area obligatorie a unei pr$i din !eniturile persoanelor "izice i #uridice cu sau "r posibilitatea ob$inerii unei contrapresta$ii* &&. de"icit bugetar - partea c.eltuielilor bugetare ce depete !eniturile bugetare %ntr-un an bugetar* #M20 22@11 de-icitu* ,ec7iunii de -unc7ionare ? di-eren7a dintre ,uma p*07i*or e-ectuate ;i a p*07i*or re,tante/ pe de o parte/ ;i venituri*e nca,ate/ pe de a*t0 parte/ cuprin,e n ,ec7iunea de -unc7ionare/ ce poate ,0 apar0 pe parcur,u* execu7iei bugetareB 22@21 de-icitu* ,ec7iunii de de+vo*tare ? di-eren7a dintre ,uma p*07i*or e-ectuate ;i a p*07i*or re,tante/ pe de o parte/ ;i venituri*e ,ec7iunii de de+vo*tare/ pe de a*t0 parte/ ce poate ,0 apar0 pe parcur,u* execu7iei bugetareB #B &/. desc.idere de credite bugetare - aprobarea comunicat Trezoreriei 9tatului de ctre ordonatorul principal de credite %n limita creia se pot e"ectua repartizri de credite bugetare i pl$i de cas din bugetele locale* &0. dobnd - pre$ul "olosirii temporare a capitalului %mprumutat* &1. dona$ie - contractul prin care o persoan "izic sau #uridic transmite cu titlu gratuit unei institu$ii publice dreptul de proprietate asupra unor "onduri bneti sau bunuri materiale %nc.eind %n acest scop un %nscris autentic* #M20

241 ecAi*ibru* bugetar ? ega*itatea dintre venituri*e bugetare programate ;i cAe*tuie*i*e bugetare de e-ectuat n cadru* unui exerci7iu bugetar1 >n ca+u* n care venituri*e programate a*e ,ec7iunii de de+vo*tare ,unt mai mici dect cAe*tuie*i*e bugetare prev0+ute a*e ace,teia/ ecAi*ibru* bugetar ,e poate a,igura uti*i+nd ca ,ur,0 de -inan7are excedentu* ani*or preceden7iB #B &5. ec.ilibrare "inanciar - trans"erul de resurse "inanciare din unele !enituri ale bugetului de stat ctre unit$ile administrati!-teritoriale %n !ederea asigurrii "ondurilor necesare "urnizrii de ser!icii publice %n condi$iile legii* &6. e(cedent bugetar - partea !eniturilor bugetare ce depete c.eltuielile bugetare %ntr-un an bugetar* #M20 29@11 excedentu* ,ec7iunii de -unc7ionare ? di-eren7a dintre venituri*e nca,ate/ pe de o parte/ ;i ,uma p*07i*or e-ectuate ;i a p*07i*or re,tante/ pe de a*t0 parte/ cuprin,e n ,ec7iunea de -unc7ionare/ ce poate ,0 apar0 pe parcur,u* execu7iei bugetareB 29@21 excedentu* ,ec7iunii de de+vo*tare ? di-eren7a dintre venituri*e ,ec7iunii de de+vo*tare/ pe de o parte/ ;i ,uma p*07i*or e-ectuate ;i a p*07i*or re,tante/ pe de a*t0 parte/ cuprin,e n ,ec7iunea de de+vo*tare/ ce poate ,0 apar0 pe parcur,u* execu7iei bugetareB #B &7. e(ecu$ie bugetar - acti!itatea de %ncasare a !eniturilor bugetare i de e"ectuare a pl$ii c.eltuielilor aprobate prin buget* /8. e(ecu$ie de cas a bugetului - comple(ul de opera$iuni care se re"er la %ncasarea !eniturilor i la plata c.eltuielilor bugetare* /1. e(erci$iu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz se aprob se e(ecut i se raporteaz bugetul* /&. "onduri publice locale - sumele alocate din bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) precum i cele gestionate %n a"ara bugetului local* //. "ond de risc - "ondul constituit %n a"ara bugetului local de ctre autorit$ile administra$iei publice locale din comisioanele suportate de bene"iciarii %mprumuturilor garantate de aceste autorit$i i din alte surse destinat acoperirii riscurilor "inanciare care decurg din garantarea %mprumuturilor respecti!e* #M20 351 666 Abrogat #B /1. "ond de rezer! bugetar - "ondul pre!zut la partea de c.eltuieli a bugetelor locale* /4. garan$ie local - anga#amentul asumat de o autoritate a administra$iei publice locale %n calitate de garant de a plti la scaden$ obliga$iile neonorate ale garantatului operatorilor economici i ser!iciilor publice din subordinea acesteia %n condi$iile legii* /5. impozit - prele!area obligatorie "r contrapresta$ie imediat direct i nerambursabil pentru satis"acerea necesit$ilor de interes general* /6. insol!en$ - incapacitatea unei unit$i administrati!-teritoriale de a-i ac.ita obliga$iile de plat lic.ide i e(igibile cu e(cep$ia celor care se a"l %n litigiu contractual* /7. institu$ii publice locale - denumirea generic incluznd comunele oraele municipiile sectoarele municipiului )ucureti #ude$ele municipiul )ucureti institu$iile i ser!iciile publice din subordinea acestora cu personalitate #uridic indi"erent de modul de "inan$are a acti!it$ii acestora* #M7 501 -inan70ri rambur,abi*e ? ob*iga7ii a*e in,titu7ii*or pub*ice *oca*e provenite din -inan70ri angaCate prin in,trumente*e datoriei pub*ice *oca*e/ pe ba+e contractua*e ,au garantate de c0tre autorit07i*e admini,tra7iei pub*ice *oca*e/ con-orm di,po+i7ii*or pre+entei *egi ;i a*e rdonan7ei de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4532002 privind datoria pub*ic0/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioareB #B 01. lic.idarea c.eltuielilor - "aza din procesul e(ecu$iei bugetare %n care se !eri"ic e(isten$a anga#amentelor se determin sau se !eri"ic realitatea sumei datorate se !eri"ic condi$iile de e(igibilitate a anga#amentului pe baza documentelor #usti"icati!e care s ateste opera$iunile respecti!e* 0&. obliga$iuni - titluri de credit pe termen mediu i lung emise de o autoritate a administra$iei publice locale a cror rambursare este garantat prin !eniturile proprii ale unit$ilor administrati!teritoriale*

0/. ordonan$area c.eltuielilor - "aza din procesul e(ecu$iei bugetare %n care se con"irm c li!rrile de bunuri i ser!icii au "ost e"ectuate sau alte crean$e au "ost !eri"icate i c plata poate "i realizat* 00. plata c.eltuielilor - "aza din procesul e(ecu$iei bugetare reprezentnd actul "inal prin care institu$ia public ac.it obliga$iile sale "a$ de ter$i* #M21 55@11 p*07i re,tante ? ,ume datorate ;i neacAitate care au dep0;it termenu* de p*at0 prev0+ut de acte*e normative ,au de contract3-actur01 $entru ,ume*e datorate ;i neacAitate/ ree;a*onate *a p*at0/ cu acordu* p0r7i*or/ ,e modi-ic0 termenu* de p*at0 n mod core,pun+0torB #B 01. proces bugetar - etapele consecuti!e de elaborare aprobare e(ecutare control i raportare ale bugetului care se %nc.eie cu aprobarea contului anual de e(ecu$ie a acestuia* 04. program - ac$iunea sau ansamblul coerent de ac$iuni ce se re"er la acelai ordonator principal de credite proiectat pentru a realiza un obiecti! sau un set de obiecti!e de"inite i pentru care sunt stabili$i indicatori de program care s e!alueze rezultatele ce !or "i ob$inute %n limitele de "inan$are aprobate* 05. recti"icare bugetar local - opera$iunea prin care se modi"ic %n cursul e(erci$iului bugetar bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) cu obligati!itatea men$inerii ec.ilibrului bugetar* 06. registru al datoriei publice locale - documentul care e!iden$iaz situa$ia datoriei publice locale contractate direct %n ordine cronologic i care are dou componente: subregistrul datoriei publice interne locale i subregistrul datoriei publice e(terne locale* 07. registru al garan$iilor locale - documentul care e!iden$iaz situa$ia garan$iilor locale acordate de autorit$ile administra$iei publice locale %n ordine cronologic i care are dou componente: subregistrul garan$iilor interne locale i subregistrul garan$iilor e(terne locale* #M20 501 ,ec7iune de -unc7ionare ? partea de ba+0/ ob*igatorie/ a bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ cu excep7ia bugete*or -onduri*or externe nerambur,abi*e ;i a bugete*or mprumuturi*or externe ;i interne/ care cuprinde venituri*e nece,are -inan70rii cAe*tuie*i*or curente pentru rea*i+area competen7e*or ,tabi*ite prin *ege/ precum ;i cAe*tuie*i*e curente re,pective1 Denituri*e ;i cAe*tuie*i*e ,ec7iunii de -unc7ionare ,unt prev0+ute *a a*in1 <2= ;i <3=B 511 ,ec7iune de de+vo*tare ? partea comp*ementar0 a bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ cu excep7ia bugete*or -onduri*or externe nerambur,abi*e/ care cuprinde venituri*e ;i cAe*tuie*i*e de capita* a-erente imp*ement0rii po*itici*or de de+vo*tare *a nive* na7iona*/ regiona*/ Cude7ean/ +ona* ,au *oca*/ dup0 ca+1 Denituri*e ;i cAe*tuie*i*e ,ec7iunii de de+vo*tare ,unt prev0+ute *a a*in1 <5= ;i <5=B #B 1&. subdi!iziuni ale unit$ilor administrati!-teritoriale - sectoarele municipiului )ucureti sau alte subdi!iziuni ale municipiilor ale cror delimitare i organizare se stabilesc prin lege* 1/. sume de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat - sumele de"alcate pentru ec.ilibrarea bugetelor locale i sumele de"alcate cu destina$ie special alocate pentru "inan$area unor ser!icii publice descentralizate sau a unor noi c.eltuieli publice* 10. e" al compartimentului "inanciar-contabil - persoana care ocup "unc$ia de conducere a compartimentului "inanciar-contabil i care rspunde de acti!itatea de %ncasare a !eniturilor i de plat a c.eltuielilor sau dup caz una dintre persoanele care %ndeplinete aceste atribu$ii %n cadrul unei institu$ii publice care nu are %n structura sa un compartiment "inanciar-contabil sau persoana care %ndeplinete aceste atribu$ii pe baz de contract %n condi$iile legii* 11. ta( - suma pltit de o persoan "izic sau #uridic de regul pentru ser!iciile prestate acesteia de ctre un operator economic o institu$ie public ori un ser!iciu public* 14. unit$i administrati!-teritoriale - comunele oraele municipiile i #ude$ele* 15. !rsmnt - modalitatea de stingere a obliga$iei legale prin !irarea unei sume de bani e"ectuat de un agent economic de o institu$ie public ser!iciu public ori institu$ie "inanciar* 16. !enituri bugetare - resursele bneti care se cu!in bugetelor pre!zute la art. 1 alin. (&) lit. a) - c) dup caz %n baza unor pre!ederi legale "ormate din impozite ta(e contribu$ii alte !rsminte alte !enituri cote de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat precum i cele pre!zute la art. 1 alin. (1) lit. b) - d)* 17. !irare de credite bugetare - opera$iunea prin care se diminueaz creditul bugetar de la o subdi!iziune a clasi"ica$iei bugetare care prezint disponibilit$i i se ma#oreaz corespunztor o alt subdi!iziune la care "ondurile sunt insu"iciente cu respectarea dispozi$iilor legale de e"ectuare a opera$iunilor respecti!e.

#M20 <2= Denituri*e ,ec7iunii de -unc7ionare/ prev0+ut0 *a a*in1 <1= pct1 50/ ,unt urm0toare*e! #M21 a= venituri proprii/ potrivit art1 5 a*in1 <1= *it1 a=/ cu excep7ia venituri*or din va*ori-icarea unor bunuri/ ,ume*or repre+entnd amorti+area miC*oace*or -ixe ;i a ,ume*or a-erente depo+ite*or ,pecia*e pentru con,truc7ia de *ocuin7eB #M20 b= venituri proprii a*e in,titu7ii*or pub*ice *oca*e -inan7ate integra* ,au par7ia* din venituri propriiB c= ,ubven7ii pentru -inan7area cAe*tuie*i*or curenteB d= ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru -inan7area cAe*tuie*i*or curenteB e= venituri din mprumuturi acordate in,titu7ii*or ;i ,ervicii*or pub*ice *oca*e ,au activit07i*or -inan7ate integra* din venituri propriiB -= v0r,0minte din ,ec7iunea de -unc7ionare pentru -inan7area ,ec7iunii de de+vo*tare/ care ,e re-*ect0 cu va*oare negativ01 <3= "Ae*tuie*i*e ,ec7iunii de -unc7ionare/ prev0+ut0 *a a*in1 <1= pct1 50/ ,unt urm0toare*e! a= cAe*tuie*i de per,ona*B b= bunuri ;i ,erviciiB c= dobn+iB d= ,ubven7iiB e= tran,-eruri curente ntre unit07i*e admini,tra7iei pub*iceB -= a*te tran,-eruri pentru cAe*tuie*i curenteB g= a,i,ten70 ,ocia*0B A= rambur,0ri de crediteB i= a*te cAe*tuie*iB C= mprumuturi pentru in,titu7ii ;i ,ervicii pub*ice *oca*e ,au activit07i -inan7ate integra* din venituri proprii1 <5= Denituri*e ,ec7iunii de de+vo*tare/ prev0+ut0 *a a*in1 <1= pct1 51/ ,unt urm0toare*e! a= v0r,0minte din ,ec7iunea de -unc7ionareB #M21 b= ,ume re+u*tate din va*ori-icarea unor bunuri/ ,ume repre+entnd amorti+area miC*oace*or -ixe ;i ,ume a-erente depo+ite*or ,pecia*e pentru con,truc7ia de *ocuin7eB #M20 c= ,ubven7ii pentru cAe*tuie*i de capita*B d= ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru -inan7area cAe*tuie*i*or de capita*B e= ,ume primite de *a Eniunea European0 ;i3,au a*7i donatori n contu* p*07i*or e-ectuate ;i pre-inan70ri1 <5= "Ae*tuie*i*e ,ec7iunii de de+vo*tare/ prev0+ut0 *a a*in1 <1= pct1 51/ ,unt urm0toare*e! a= cAe*tuie*i de capita*B b= proiecte cu -inan7are din -onduri externe nerambur,abi*e de po,taderareB c= tran,-eruri pentru cAe*tuie*i de capita*B d= a*te tran,-eruri interne pentru cAe*tuie*i de capita*B #M21 e= rambur,area mprumuturi*or contractate pentru imp*ementarea proiecte*or cu -inan7are extern0 nerambur,abi*0 de po,taderare/ prev0+ut0 a -i rea*i+at0 din ,ume*e rambur,ate1 #M20 <4= >n ca+u* bugete*or mprumuturi*or externe ;i interne/ trageri*e autori+ate din -inan70ri*e rambur,abi*e contractate repre+int0 ,ur,a de -inan7are a cAe*tuie*i*or ace,tora1 #B ART. / +eni*urile ,i c-el*uielile bu(e*are #M20 <1= Denituri*e ;i cAe*tuie*i*e bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ cumu*ate *a nive*u* unit07ii3,ubdivi+iunii admini,trativ?teritoria*e/ a*c0tuie,c bugetu* genera* a* unit07ii3,ubdivi+iunii admini,trativ?teritoria*e care/ dup0 con,o*idare/ prin e*iminarea tran,-eruri*or de ,ume dintre bugete/ va re-*ecta dimen,iunea e-ortu*ui -inanciar pub*ic/ n anu* re,pectiv/ n unitatea3,ubdivi+iunea admini,trativ?teritoria*0 ;i ,tarea de ecAi*ibru ,au de+ecAi*ibru1

#B (&) Creditele bugetare aprobate se utilizeaz pentru "inan$area administra$iei publice locale programelor proiectelor acti!it$ilor ac$iunilor obiecti!elor i altele asemenea potri!it scopurilor pre!zute %n legi i alte reglementri i !or "i anga#ate i "olosite %n strict corelare cu gradul pre!izionat de %ncasare a !eniturilor bugetare. ART. 0 .u*ori'area bu(e*ar/0an(a1a2en*ele 2ul*ianuale (1) Prin aprobarea bugetelor pre!zute la art. 1 alin. (&) se autorizeaz pentru anul bugetar !eniturile i c.eltuielile bugetare dup caz. (&) 9umele aprobate la partea de c.eltuieli prin bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) %n cadrul crora se anga#eaz se ordonan$eaz i se e"ectueaz pl$i reprezint limite ma(ime care nu pot "i depite. (/) Anga#area c.eltuielilor din aceste bugete se "ace numai %n limita creditelor bugetare aprobate. (0) Anga#area i utilizarea creditelor bugetare %n alte scopuri dect cele aprobate atrag rspunderea celor !ino!a$i %n condi$iile legii. (1) Pentru ac$iunile multianuale se %nscriu %n buget distinct creditele de anga#ament i creditele bugetare. (4) ,n !ederea realizrii ac$iunilor multianuale ordonatorii de credite %nc.eie anga#amente legale %n limita creditelor de anga#ament aprobate prin buget pentru anul bugetar respecti!. #M 0 ART. 0:1 Msuri pentru eliminarea arieratelor <1= >n termen de 30 de +i*e ca*endari,tice de *a aprobarea bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ precum ;i de *a aprobarea recti-ic0ri*or bugetare/ ordonatorii de credite au ob*iga7ia de a noti-ica pre,tatori*or/ executan7i*or ;i -urni+ori*or cu care au ncAeiate contracte va*oarea maxim0 n *imita c0reia ,e pot executa *ucr0ri/ pre,ta ,ervicii ;i *ivra bunuri/ va*oare ca*cu*at0 ca di-eren70 dintre credite*e bugetare ;i ,ume*e a-erente p*07i*or re,tante1 <2= rdonatorii de credite au ob*iga7ia de a ntocmi ;i de a actua*i+a/ dup0 ca+/ mpreun0 cu pre,tatorii/ executan7ii ;i -urni+orii/ gra-ice*e de execu7ie3*ivrare att -i+ice/ ct ;i va*orice/ anexe *a contracte/ a-erente anu*ui bugetar/ n -unc7ie de va*oarea maxim0 ca*cu*at0 con-orm a*in1 <1=1 <3= Fe inter+ice ordonatori*or de credite recep7ionarea de ,ervicii/ *ucr0ri ;i produ,e pe,te va*oarea maxim0 ca*cu*at0 ;i noti-icat0 con-orm a*in1 <1=1 #M 0 ART. 0:& Verificarea ncadrrii an a!amentelor n bu etele aprobate $roiecte*e angaCamente*or *ega*e din care re+u*t0 cAe*tuie*i pentru inve,ti7ii pub*ice/ ini7iate de unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e ;i in,titu7ii*e pub*ice din ,ubordinea ace,tora/ indi-erent de ,i,temu* de -inan7are/ ,e tran,mit unit07i*or teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui n vederea avi+0rii din punctu* de vedere a* ncadr0rii ,ume*or n credite*e de angaCament ;i bugetare r0ma,e di,ponibi*e1 Enit07i*e3Fubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e pot ncAeia angaCamente *ega*e noi numai pentru proiecte*e avi+ate de c0tre unit07i*e teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui1 #B ART. 1 +eni*urile ,i c-el*uielile bu(e*elor locale (1) ;eniturile bugetare locale se constituie din: a) !enituri proprii "ormate din: impozite ta(e contribu$ii alte !rsminte alte !enituri i cote de"alcate din impozitul pe !enit* b) sume de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat* c) sub!en$ii primite de la bugetul de stat i de la alte bugete* d) dona$ii i sponsorizri* #M20 e= ,ume primite de *a Eniunea European0 ;i3,au a*7i donatori n contu* p*07i*or e-ectuate ;i pre-inan70ri1 <2= 'undamentarea venituri*or proprii a*e bugete*or *oca*e ,e ba+ea+0 pe con,tatarea/ eva*uarea ;i inventarierea materiei impo+abi*e ;i a ba+ei de impo+itare n -unc7ie de care ,e ca*cu*ea+0 impo+ite*e ;i taxe*e a-erente/ eva*uarea ,ervicii*or pre,tate ;i a venituri*or ob7inute din ace,tea/ precum ;i pe a*te

e*emente ,peci-ice/ n ,copu* eva*u0rii corecte a venituri*or1 &ona7ii*e ;i ,pon,ori+0ri*e ,e cuprind/ prin recti-icare bugetar0 *oca*0/ n bugetu* de venituri ;i cAe*tuie*i numai dup0 nca,area *or1 #B (/) <undamentarea dimensionarea i repartizarea c.eltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite pe destina$ii respecti! pe ac$iuni acti!it$i programe proiecte obiecti!e se e"ectueaz %n concordan$ cu atribu$iile ce re!in autorit$ilor administra$iei publice locale cu priorit$ile stabilite de acestea %n !ederea "unc$ionrii lor i %n interesul colecti!it$ilor locale respecti!e. (0) <undamentarea i aprobarea c.eltuielilor bugetelor locale se e"ectueaz %n strict corelare cu posibilit$ile reale de %ncasare a !eniturilor bugetelor locale estimate a se realiza. ART. 4 %e&cen*rali'area unor ac*ivi*/i #M21 Trecerea de c0tre 8uvern n admini,trarea ;i -inan7area autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e a unor cAe*tuie*i pub*ice/ ca urmare a de,centra*i+0rii unor competen7e/ precum ;i a a*tor cAe*tuie*i pub*ice noi ,e -ace prin *ege/ numai cu a,igurarea re,ur,e*or -inanciare nece,are rea*i+0rii ace,tora/ -undamentate pe ba+a ,tandarde*or de co,t a*e ,ervicii*or pub*ice re,pective/ iar pn0 *a aprobarea ace,tora/ pe ba+a ,ume*or aprobate pentru anu* anterior/ actua*i+ate cu indice*e pre7uri*or de con,um/ dup0 cum urmea+0! #B a) %n primul an prin cuprinderea distinct %n ane(a la legea bugetului de stat a sumelor de"alcate cu destina$ie special necesare "inan$rii c.eltuielilor publice trans"erate sau a noilor c.eltuieli publice precum i a criteriilor de repartizare* b) %n anii urmtori prin cuprinderea resurselor respecti!e %n ansamblul sumelor de"alcate pentru ec.ilibrarea bugetelor locale alocate unit$ilor administrati!-teritoriale cu e(cep$ia celor nominalizate distinct prin ane(a la legea bugetului de stat. CAP. & 3rincipii4 re(uli ,i re&pon&abili*/i 9=C>?@A=A 1 3rincipii ,i re(uli bu(e*are ART. 5 3rincipiul univer&ali*/ii (1) ;eniturile i c.eltuielile se includ %n buget %n totalitate %n sume brute. (&) ;eniturile bugetare nu pot "i a"ectate direct unei c.eltuieli bugetare anume cu e(cep$ia dona$iilor i sponsorizrilor care au stabilite destina$ii distincte. ART. 6 3rincipiul *ran&parenei ,i publici*/ii Procesul bugetar este desc.is i transparent acesta realizndu-se prin: a) publicarea %n presa local pe pagina de internet a institu$iei publice sau a"iarea la sediul autorit$ii administra$iei publice locale respecti!e a proiectului de buget local i a contului anual de e(ecu$ie a acestuia* b) dezbaterea public a proiectului de buget local cu prile#ul aprobrii acestuia* c) prezentarea contului anual de e(ecu$ie a bugetului local %n edin$ public. ART. 7 3rincipiul uni*/ii (1) ;eniturile i c.eltuielile bugetare se %nscriu %ntr-un singur document pentru a se asigura utilizarea e"icient i monitorizarea "ondurilor publice locale. (&) 9e interzic re$inerea i utilizarea de !enituri %n regim e(trabugetar precum i constituirea de "onduri publice locale %n a"ara bugetelor locale dac legea nu pre!ede alt"el. ART. 18 3rincipiul uni*/ii 2one*are Toate opera$iunile bugetare se e(prim %n moned na$ional.

ART. 11 3rincipiul anuali*/ii (1) ;eniturile i c.eltuielile bugetare sunt aprobate %n condi$iile legii pe o perioad de un an care corespunde e(erci$iului bugetar. (&) Toate opera$iunile de %ncasri i pl$i e"ectuate %n cursul unui an bugetar %n contul unui buget apar$in e(erci$iului corespunztor de e(ecu$ie a bugetului respecti!. ART. 1& 3rincipiul &peciali'/rii bu(e*are ;eniturile i c.eltuielile bugetare se %nscriu i se aprob %n buget pe surse de pro!enien$ i respecti! pe categorii de c.eltuieli grupate dup natura lor economic i destina$ia acestora. #M20 ART. 1/ "rincipiul ec#ilibrului "Ae*tuie*i*e unui buget ,e acoper0 integra* din venituri*e bugetu*ui re,pectiv/ inc*u,iv excedentu* ani*or preceden7i1 #B ART. 10 5e(uli bu(e*are (1) =ste interzis e"ectuarea de pl$i direct din !eniturile %ncasate cu e(cep$ia cazurilor %n care legea pre!ede alt"el. (&) C.eltuielile bugetare au destina$ie precis i limitat i sunt determinate de autorizrile con$inute %n legi speciale i %n legile bugetare anuale. (/) Aicio c.eltuial nu poate "i %nscris %n bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) i nici nu poate "i anga#at i e"ectuat din aceste bugete dac nu e(ist baza legal pentru respecti!a c.eltuial. (0) Aicio c.eltuial din "onduri publice locale nu poate "i anga#at ordonan$at i pltit dac nu este aprobat potri!it legii i dac nu are pre!ederi bugetare i surse de "inan$are. (1) 'up aprobarea bugetelor locale pot "i aprobate acte normati!e cu implica$ii asupra acestora dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminurii !eniturilor sau a ma#orrii c.eltuielilor bugetare a"erente e(erci$iului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respecti!e. #M20 <4= La e*aborarea bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ ordonatorii de credite ;i autorit07i*e de*iberative au ob*iga7ia ,0 prevad0 di,tinct credite bugetare de,tinate ,tingerii p*07i*or re,tante *a -ine*e anu*ui anterior ce*ui pentru care ,e ntocme;te bugetu*1 <2= >n ,itua7ia n care gradu* de rea*i+are a venituri*or proprii programate n bugete*e prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2= n u*timii 2 ani e,te mai mic de :2G pe -iecare an/ ordonatorii de credite -undamentea+0 venituri*e proprii pentru anu* curent ce* mu*t *a nive*u* rea*i+0ri*or din anu* precedent1 8radu* de rea*i+are a venituri*or proprii ,e ,tabi*e;te potrivit metodo*ogiei aprobate prin ordin comun a* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice/ dup0 con,u*tarea prea*abi*0 a ,tructuri*or a,ociative a*e autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e1 #M33 <9= rdonatorii de credite au ob*iga7ia ca n execu7ia bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2= ,0 a,igure acAitarea p*07i*or re,tante prev0+ute *a a*in1 <4=/ precum ;i a p*07i*or re,tante re+u*tate n cur,u* anu*ui curent1 rdonatorii de credite pot -ace noi angaCamente *ega*e/ n *imita prevederi*or bugetare aprobate/ numai dup0 ,tingerea p*07i*or re,tante nregi,trate *a -ine*e anu*ui anterior/ re,pectiv a arierate*or din execu7ia anu*ui curent/ cu excep7ia ce*or provenite din neacordarea ,ume*or cuvenite con-orm contracte*or de -inan7are a proiecte*or deru*ate prin programe na7iona*e1 <:= $rin excep7ie de *a prevederi*e a*in1 <9=/ ,e pot ncAeia noi angaCamente *ega*e pentru proiecte3programe -inan7ate din -onduri externe nerambur,abi*e1 #B 9=C>?@A=A a &-a .l*e principii ART. 11 3rincipiul &olidari*/ii

(1) Prin politicile bugetare locale se poate realiza a#utorarea unit$ilor administrati!-teritoriale precum i a persoanelor "izice a"late %n situa$ie de e(trem di"icultate prin alocarea de sume din "ondul de rezer! bugetar constituit %n bugetul local. (&) 'in "ondul de rezer! bugetar constituit %n bugetul local consiliile locale #ude$ene sau Consiliul 2eneral al 3unicipiului )ucureti dup caz pot aproba acordarea de a#utoare ctre unit$ile administrati!-teritoriale a"late %n situa$ii de e(trem di"icultate la cererea public a primarilor acestor unit$i administrati!-teritoriale sau din proprie ini$iati!. ART. 14 3rincipiul au*ono2iei locale financiare (1) @nit$ile administrati!-teritoriale au dreptul la resurse "inanciare su"iciente pe care autorit$ile administra$iei publice locale le pot utiliza %n e(ercitarea atribu$iilor lor pe baza i %n limitele pre!zute de lege. (&) Autorit$ile administra$iei publice locale au competen$a stabilirii ni!elurilor impozitelor i ta(elor locale %n condi$iile legii. (/) Alocarea resurselor "inanciare pentru ec.ilibrarea bugetelor locale nu trebuie s a"ecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorit$ilor administra$iei publice locale %n domeniul lor de competen$. (0) 9umele de"alcate cu destina$ie special se utilizeaz de ctre autorit$ile administra$iei publice locale %n con"ormitate cu pre!ederile legale. ART. 15 3rincipiul proporionali*/ii Resursele "inanciare ale unit$ilor administrati!-teritoriale trebuie s "ie propor$ionale cu responsabilit$ile autorit$ilor administra$iei publice locale stabilite prin lege. ART. 16 3rincipiul con&ul*/rii Autorit$ile administra$iei publice locale prin structurile asociati!e ale acestora trebuie s "ie consultate asupra procesului de alocare a resurselor "inanciare de la bugetul de stat ctre bugetele locale. 9=C>?@A=A a /-a #o2pe*ene ,i re&pon&abili*/i 6n proce&ul bu(e*ar ART. 17 .probarea ,i rec*ificarea bu(e*elor (1) )ugetele locale i celelalte bugete pre!zute la art. 1 alin. (&) se aprob ast"el: a) bugetele locale bugetele %mprumuturilor e(terne i interne i bugetele "ondurilor e(terne nerambursabile de ctre consiliile locale ale comunelor oraelor municipiilor sectoarelor #ude$elor i de Consiliul 2eneral al 3unicipiului )ucureti dup caz* b) bugetele institu$iilor publice de ctre consiliile pre!zute la lit. a) %n "unc$ie de subordonarea acestora. (&) Pe parcursul e(erci$iului bugetar autorit$ile deliberati!e pot aproba recti"icarea bugetelor pre!zute la alin. (1) lit. a) i b) %n termen de /8 de zile de la data intrrii %n !igoare a legii de recti"icare a bugetului de stat precum i ca urmare a unor propuneri "undamentate ale ordonatorilor principali de credite. Recti"icrilor bugetelor locale li se !or aplica aceleai proceduri ca i aprobrii ini$iale a acestora cu e(cep$ia termenelor din calendarul bugetar. ART. &8 5olul4 co2pe*enele ,i re&pon&abili*/ile au*ori*/ilor ad2ini&*raiei publice locale (1) Autorit$ile administra$iei publice locale au urmtoarele competen$e i responsabilit$i %n ceea ce pri!ete "inan$ele publice locale: a) elaborarea i aprobarea bugetelor locale %n condi$ii de ec.ilibru bugetar la termenele i potri!it pre!ederilor stabilite prin prezenta lege* b) stabilirea constatarea controlul urmrirea i %ncasarea impozitelor i ta(elor locale precum i a oricror alte !enituri ale unit$ilor administrati!-teritoriale prin compartimente proprii de specialitate %n condi$iile legii* c) urmrirea i raportarea e(ecu$iei bugetelor locale precum i recti"icarea acestora pe parcursul anului bugetar %n condi$ii de ec.ilibru bugetar*

d) stabilirea i urmrirea modului de prestare a acti!it$ilor din domeniul ser!iciilor publice de interes local inclusi! op$iunea trecerii sau nu a acestor ser!icii %n rspunderea unor operatori economici specializa$i ori ser!icii publice de interes local urmrindu-se e"icientizarea acestora %n bene"iciul colecti!it$ilor locale* e) administrarea e"icient a bunurilor din proprietatea public i pri!at a unit$ilor administrati!teritoriale* ") contractarea direct de %mprumuturi interne i e(terne pe termen scurt mediu i lung i urmrirea ac.itrii la scaden$ a obliga$iilor de plat rezultate din acestea* g) garantarea de %mprumuturi interne i e(terne pe termen scurt mediu i lung i urmrirea ac.itrii la scaden$ a obliga$iilor de plat rezultate din %mprumuturile respecti!e de ctre bene"iciari* .) administrarea "ondurilor publice locale pe parcursul e(ecu$iei bugetare %n condi$ii de e"icien$* i) stabilirea op$iunilor i a priorit$ilor %n aprobarea i %n e"ectuarea c.eltuielilor publice locale* #) elaborarea aprobarea modi"icarea i urmrirea realizrii programelor de dez!oltare %n perspecti! a unit$ilor administrati!-teritoriale ca baz a gestionrii bugetelor locale anuale* B) %ndeplinirea i a altor atribu$ii competen$e i responsabilit$i pre!zute de dispozi$iile legale. (&) Preedin$ilor consiliilor #ude$ene li se aplic pre!ederile prezentei legi similar cu autorit$ile e(ecuti!e. ART. &1 #a*e(orii de ordona*ori de credi*e (1) Crdonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali ordonatori secundari i ordonatori ter$iari. (&) Crdonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unit$ilor administrati!teritoriale primarul general al municipiului )ucureti primarii sectoarelor municipiului )ucureti i preedin$ii consiliilor #ude$ene. (/) Crdonatorii principali de credite pot delega aceast calitate %nlocuitorilor de drept sau altor persoane %mputernicite %n acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite !or preciza limitele i condi$iile delegrii. (0) Conductorii institu$iilor publice cu personalitate #uridic crora li se aloc "onduri din bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) sunt ordonatori secundari sau ter$iari de credite dup caz. ART. && 5olul ordona*orilor de credi*e #M33 <1= rdonatorii principa*i de credite reparti+ea+0 credite*e bugetare aprobate prin bugete*e *oca*e/ pentru bugetu* propriu ;i pentru bugete*e in,titu7ii*or pub*ice ,ubordonate/ ai c0ror conduc0tori ,unt ordonatori ,ecundari ,au ter7iari de credite/ dup0 ca+/ ;i aprob0 e-ectuarea cAe*tuie*i*or din bugete*e proprii/ cu re,pectarea di,po+i7ii*or *ega*e1 #B (&) Crdonatorii secundari de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate potri!it art. 17 alin. (1) lit. b) pentru bugetul propriu i pentru bugetele institu$iilor publice ai cror conductori sunt ordonatori ter$iari de credite i aprob e"ectuarea c.eltuielilor din bugetele proprii cu respectarea dispozi$iilor legale. (/) Crdonatorii ter$iari de credite utilizeaz creditele bugetare ce le-au "ost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unit$ilor pe care le conduc potri!it pre!ederilor din bugetele aprobate i %n condi$iile stabilite prin dispozi$iile legale. ART. &/ 5e&pon&abili*/ile ordona*orilor de credi*e (1) Crdonatorii de credite au obliga$ia de a anga#a i de a utiliza creditele bugetare numai %n limita pre!ederilor i destina$iilor aprobate pentru c.eltuieli strict legate de acti!itatea institu$iilor publice respecti!e i cu respectarea dispozi$iilor legale. (&) Crdonatorii de credite rspund de: a) elaborarea i "undamentarea proiectului de buget propriu* b) urmrirea modului de realizare a !eniturilor* c) anga#area lic.idarea i ordonan$area c.eltuielilor %n limita creditelor bugetare aprobate i a !eniturilor bugetare posibil de %ncasat* d) integritatea bunurilor a"late %n proprietatea sau %n administrarea institu$iei pe care o conduc*

e) organizarea i $inerea la zi a contabilit$ii i prezentarea la termen a situa$iilor "inanciare asupra situa$iei patrimoniului a"lat %n administrare i a e(ecu$iei bugetare* ") organizarea sistemului de monitorizare a programului de ac.izi$ii publice i a programului de in!esti$ii publice* g) organizarea e!iden$ei programelor inclusi! a indicatorilor a"eren$i acestora* .) organizarea i $inerea la zi a e!iden$ei patrimoniului con"orm pre!ederilor legale* i) alte atribu$ii stabilite de dispozi$iile legale. ART. &0 #on*rolul financiar preven*iv propriu4 audi*ul public in*ern ,i con*rolul ul*erior (1) Controlul "inanciar pre!enti! propriu i auditul public intern se e(ercit asupra tuturor opera$iunilor care a"ecteaz "ondurile publice locale i+sau patrimoniul public i pri!at i sunt e(ercitate con"orm reglementrilor legale %n domeniu. #M20 <1@1= In,titu7ii*e pub*ice *oca*e/ inc*u,iv ce*e prev0+ute *a art1 55 a*in1 <2=/ precum ;i ce*e care nu di,pun de re,ur,e -inanciare ,u-iciente pentru a,igurarea integra*0 a cAe*tuie*i*or ,ec7iunii de -unc7ionare cooperea+0 pentru organi+area ;i exercitarea unor activit07i n ,copu* rea*i+0rii unor atribu7ii ,tabi*ite prin *ege autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e/ cu prec0dere n domenii*e ce prive,c activit07i*e de contro*/ audit/ in,pec7ie/ pe principii de e-icien70/ e-icacitate ;i economicitate/ *a nive*u* ,tructuri*or Cude7ene cu per,ona*itate Curidic0 a*e ,tructuri*or a,ociative a*e autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e recuno,cute ca -iind de uti*itate pub*ic0 ,au prin a,ocia7ii de de+vo*tare intercomunitar0 n-iin7ate potrivit *egii1 <1@2= Activit07i*e prev0+ute *a a*in1 <1@1= ,e organi+ea+0 ;i ,e exercit0 n ba+a Aot0rri*or con,i*ii*or *oca*e intere,ate prin care ,e aprob0 acorduri*e de cooperare/ care cuprind! a= p0r7i*e ,emnatareB b= obiectu* acordu*ui de cooperareB c= drepturi*e ;i ob*iga7ii*e p0r7i*or n organi+area ;i exercitarea activit07ii re,pective/ inc*u,iv ce*e -inanciareB d= atribu7ii*e exercitateB e= durata ;i de,-iin7area acordu*ui de cooperareB -= a*te c*au+eB g= di,po+i7ii -ina*e1 <1@3= $rin ordin comun a* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice ,e ,tabi*e;te mode*u*?cadru a* acordu*ui de cooperare1 #B (&) Anga#area lic.idarea i ordonan$area c.eltuielilor din "onduri publice locale se aprob de ordonatorul de credite iar plata acestora se e"ectueaz de ctre contabil cu e(cep$ia pre!ederilor art. 10 alin. (5). (/) Anga#area i ordonan$area c.eltuielilor se e"ectueaz numai cu !iza prealabil de control "inanciar pre!enti! propriu potri!it dispozi$iilor legale. (0) <ormarea i utilizarea "ondurilor publice locale i contul de e(ecu$ie a bugetelor locale sunt supuse controlului Cur$ii de Conturi potri!it legii. CAP. / 3roce&ul bu(e*ar 9=C>?@A=A 1 3roceduri privind elaborarea bu(e*elor ART. &1 Elaborarea bu(e*elor Proiectele bugetelor pre!zute la art. 1 alin. (&) se elaboreaz de ctre ordonatorii principali de credite a!ndu-se %n !edere: a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici i sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget precum i pentru urmtorii / ani elaborate de organele abilitate* #M20

b= cadru* -i,ca*?bugetar cu progno+e*e bugetare ;i po*itica -i,ca*?bugetar0/ precum ;i cadru* de cAe*tuie*i pe termen mediuB #B c) pre!ederile acordurilor de %mprumuturi interne sau e(terne %nc.eiate ale memorandumurilor de "inan$are sau ale altor acorduri interna$ionale semnate i+sau rati"icate* d) politicile i strategiile sectoriale i locale precum i priorit$ile stabilite %n "ormularea propunerilor de buget* e) propunerile de c.eltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine* ") programele %ntocmite de ctre ordonatorii principali de credite %n scopul "inan$rii unor ac$iuni sau ansamblu de ac$iuni crora le sunt asociate obiecti!e precise i indicatori de rezultate i de e"icien$* programele sunt %nso$ite de estimarea anual a per"orman$elor "iecrui program care trebuie s precizeze: ac$iunile costurile asociate obiecti!ele urmrite rezultatele ob$inute i estimate pentru anii urmtori msurate prin indicatori precii a cror alegere este #usti"icat* g) programele de dez!oltare economico-social %n perspecti! ale unit$ii administrati!-teritoriale %n concordan$ cu politicile de dez!oltare la ni!el na$ional regional #ude$ean zonal sau local. ART. &4 #oninu*ul ,i &*ruc*ura bu(e*elor (1) ;eniturile i c.eltuielile se grupeaz %n buget pe baza clasi"ica$iei bugetare aprobate de 3inisterul <inan$elor Publice. (&) ;eniturile sunt structurate pe capitole i subcapitole iar c.eltuielile pe pr$i capitole subcapitole titluri articole precum i alineate i paragra"e dup caz. #M20 <2@1= Hugete*e ,tructurate potrivit a*in1 <2= ,e aprob0 ;i pe ,ec7iuni*e prev0+ute *a art1 2 a*in1 <1= pct1 50 ;i 511 #B (/) C.eltuielile pre!zute %n capitole i articole au destina$ie precis i limitat. (0) Aumrul de personal permanent i temporar precum i "ondul salariilor de baz se aprob distinct prin ane(a la bugetul "iecrei institu$ii publice. Aumrul de salaria$i aprobat "iecrei institu$ii publice nu poate "i depit. (1) C.eltuielile de capital se cuprind la "iecare capitol bugetar %n con"ormitate cu creditele de anga#ament i cu duratele de realizare a in!esti$iilor. (4) Programele se aprob ca ane(e la bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&). #M20 <2= 666 Abrogat <9= 666 Abrogat <:= 666 Abrogat #B (18) ;eniturile bugetelor locale sunt pre!zute %n ane(a nr. 1 iar c.eltuielile acestora %n ane(a nr. & la prezenta lege. ART. &5 #o2pe*ene 6n &*abilirea i2po'i*elor ,i *a7elor locale ?mpozitele i ta(ele locale se aprob de consiliile locale #ude$ene i de Consiliul 2eneral al 3unicipiului )ucureti dup caz %n limitele i %n condi$iile legii. ART. &6 5e(i2ul &u2elor re'ul*a*e din valorificarea 2i1loacelor fi7e ,i a unor bunuri 2a*eriale4 precu2 ,i al &u2elor 6nca&a*e din conce&ionarea &au 6nc-irierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confi&ca*e (1) 9umele %ncasate din !nzarea ca atare sau din !alori"icarea materialelor rezultate %n urma demolrii dezmembrrii ori deza"ectrii %n condi$iile pre!zute de lege a unor mi#loace "i(e sau din !nzarea unor bunuri materiale care apar$in institu$iilor publice "inan$ate integral din bugetele locale constituie !enituri ale bugetelor locale i se !ars la acestea. (&) 9umele %ncasate potri!it alin. (1) de ctre celelalte institu$ii publice constituie !enituri ale bugetelor acestora. (/) 9umele %ncasate din concesionarea sau din %nc.irierea unor bunuri apar$innd domeniului public sau pri!at al unit$ilor administrati!-teritoriale constituie !enituri ale bugetelor locale.

(0) 9umele %ncasate din !alori"icarea bunurilor con"iscate se "ac !enit la bugetul local %n "unc$ie de subordonarea institu$iilor care au dispus con"iscarea acestora %n condi$iile legii. #M20 ART. &7 $e imul sumelor rezultate din %&nzarea unor bunuri apar'in&nd domeniului pri%at Fume*e re+u*tate din vn+area/ n condi7ii*e *egii/ a unor bunuri apar7innd domeniu*ui privat a* unit07i*or admini,trativ?teritoria*e con,tituie integra* venituri a*e bugete*or *oca*e ;i ,e cuprind n ,ec7iunea de de+vo*tare/ prin recti-icare bugetar0 *oca*0/ numai dup0 nca,area *or1 #B ART. /8 8a7e &peciale pen*ru funcionarea unor &ervicii publice locale (1) Pentru "unc$ionarea unor ser!icii publice locale create %n interesul persoanelor "izice i #uridice consiliile locale #ude$ene i Consiliul 2eneral al 3unicipiului )ucureti dup caz aprob ta(e speciale. (&) Cuantumul ta(elor speciale se stabilete anual iar !eniturile ob$inute din acestea se utilizeaz integral pentru acoperirea c.eltuielilor e"ectuate pentru %n"iin$area ser!iciilor publice de interes local precum i pentru "inan$area c.eltuielilor curente de %ntre$inere i "unc$ionare a acestor ser!icii. (/) Prin regulamentul aprobat de autorit$ile deliberati!e se !or stabili domeniile de acti!itate i condi$iile %n care se pot institui ta(ele speciale modul de organizare i "unc$ionare a ser!iciilor publice de interes local pentru care se propun ta(ele respecti!e. (0) Dotrrile luate de autorit$ile deliberati!e %n legtur cu perceperea ta(elor speciale de la persoanele "izice i #uridice pltitoare !or "i a"iate la sediul acestora i publicate pe pagina de internet sau %n pres. (1) ,mpotri!a acestor .otrri persoanele interesate pot "ace contesta$ie %n termen de 11 zile de la a"iarea sau publicarea acestora. 'up e(pirarea acestui termen autoritatea deliberati! care a adoptat .otrrea se %ntrunete i delibereaz asupra contesta$iilor primite. #M21 <4= Taxe*e ,pecia*e ,e -ac venit *a bugetu* *oca* ;i ,e nca,ea+0 numai de *a per,oane*e -i+ice ;i Curidice care bene-icia+0 de ,ervicii*e pub*ice *oca*e pentru care ,?au in,tituit taxe*e re,pective1 #M20 <2= 666 Abrogat #B ART. /1 .c*ivi*/i de na*ur/ econo2ic/ (1) 9er!iciile publice de interes local care des"oar acti!it$i de natur economic au obliga$ia calculrii %nregistrrii i recuperrii uzurii "izice i morale a mi#loacelor "i(e a"erente acestor acti!it$i prin tari" sau pre$ potri!it legii. #M21 <2= Fume*e repre+entnd amorti+area ca*cu*at0 pentru ace,te miC*oace -ixe con,tituie integra* venituri a*e bugete*or *oca*e/ care ,e cuprind n ,ec7iunea de de+vo*tare/ ,e uti*i+ea+0 exc*u,iv pentru rea*i+area de inve,ti7ii n domeniu* re,pectiv ;i ,e eviden7ia+0 di,tinct n programu* de inve,ti7ii/ ca ,ur,0 de -inan7are a ace,tora/ cu excep7ii*e prev0+ute n acorduri*e de mprumut ,au de garan7ie ncAeiate cu in,titu7ii*e -inanciare interna7iona*e1 #B (/) Acti!it$ile de natur economic pentru care se calculeaz amortizarea mi#loacelor "i(e se stabilesc prin .otrre a 2u!ernului. ART. /& #o*e defalca*e din i2po'i*ul pe veni* #M33 <1= &in impo+itu* pe venit nca,at *a bugetu* de ,tat *a nive*u* -iec0rei unit07i admini,trativ? teritoria*e n *una anterioar0/ cu excep7ia impo+itu*ui pe venituri*e din pen,ii/ ,e a*oc0 *unar/ pn0 ce* tr+iu *a data de 9 a *unii n cur,/ o cot0 de! #M29 a= 51/25G *a bugete*e *oca*e a*e comune*or/ ora;e*or ;i municipii*or pe a* c0ror teritoriu ;i de,-0;oar0 activitatea p*0titorii de impo+it pe venitB b= 11/25G *a bugetu* *oca* a* Cude7u*uiB

c= 19/5G ntr?un cont di,tinct/ de,cAi, pe ,eama direc7iei genera*e a -inan7e*or pub*ice Cude7ene *a tre+oreria municipiu*ui re;edin70 de Cude7/ pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e a*e comune*or/ a*e ora;e*or ;i a*e municipii*or/ precum ;i a bugetu*ui *oca* a* Cude7u*ui1 <2= >n execu7ie/ cota de 19/5G ,e a*oc0 de c0tre direc7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ n termenu* prev0+ut *a a*in1 <1=/ pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e a*e comune*or/ a*e ora;e*or ;i a*e municipii*or/ precum ;i a bugetu*ui *oca* a* Cude7u*ui/ propor7iona* cu ,ume*e reparti+ate ;i aprobate n ace,t ,cop n bugete*e re,pective/ potrivit prevederi*or art1 33 a*in1 <3= ? <5=1 <3= $entru municipiu* Hucure;ti cota de 21/5G din impo+itu* pe venit/ cu excep7ia impo+itu*ui pe venituri*e din pen,ii/ ,e reparti+ea+0/ n termenu* prev0+ut *a a*in1 <1=/ a,t-e*! a= 20G *a bugete*e *oca*e a*e ,ectoare*or municipiu*ui Hucure;tiB b= 55/5G *a bugetu* *oca* a* municipiu*ui Hucure;tiB c= 2G ntr?un cont di,tinct/ de,cAi, pe ,eama &irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti *a Tre+oreria #unicipiu*ui Hucure;ti/ pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e a*e ,ectoare*or/ precum ;i a bugetu*ui *oca* a* municipiu*ui Hucure;ti1 <5= >n execu7ie/ cota de 2G ,e a*oc0 de c0tre &irec7ia 8enera*0 a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti/ n termenu* prev0+ut *a a*in1 <1=/ pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e a*e ,ectoare*or/ precum ;i a bugetu*ui *oca* a* municipiu*ui Hucure;ti/ propor7iona* cu ,ume*e reparti+ate ;i aprobate n bugete*e re,pective/ potrivit prevederi*or art1 33 a*in1 <4=1 #B (1) ,n situa$ii deosebite prin legea bugetului de stat cotele de"alcate din impozitul pe !enit pot "i ma#orate. (4) Cpera$iunile de !irare la bugetele locale a cotelor cu!enite din impozitul pe !enit se e"ectueaz de 3inisterul <inan$elor Publice prin direc$iile generale ale "inan$elor publice #ude$ene respecti! a 'irec$iei 2enerale a <inan$elor Publice a 3unicipiului )ucureti. #M7 <2= rice per,oan0 ,ubiect a* unui raport Curidic -i,ca*/ inc*u,iv operatoru* economic/ in,titu7ia pub*ic0 ;i in,titu7ia pub*ic0 *oca*0/ care are organi+at0 o entitate/ cu ,au -0r0 per,ona*itate Curidic0/ *a a*t0 adre,0 dect ,ediu* ,ocia* a* ,ubiectu*ui re,pectiv/ cu minimum 5 per,oane care rea*i+ea+0 venituri din ,a*arii/ are ob*iga7ia ,0 ,o*icite nregi,trarea -i,ca*0 a entit07ii re,pective/ ca p*0titoare de ,a*arii ;i de venituri a,imi*ate ,a*arii*or/ *a organu* -i,ca* din ,ubordinea Agen7iei %a7iona*e de Admini,trare 'i,ca*0 n a c0rui ra+0 teritoria*0 ,e a-*0 adre,a unde ,e de,-0;oar0 e-ectiv activitatea ace*ei entit07i1 Fo*icitarea ,e -ace n termen de 30 de +i*e de *a data n-iin70rii/ pentru entit07i*e nou? n-iin7ate1 rganu* -i,ca* are ob*iga7ia ca/ n termen de 5 +i*e de *a nregi,trarea -i,ca*0/ ,0 tran,mit0 o copie de pe certi-icatu* de nregi,trare -i,ca*0 primaru*ui unit07ii admini,trativ?teritoria*e3,ectoru*ui municipiu*ui Hucure;ti n a c0rei3c0rui ra+0 teritoria*0 ;i de,-0;oar0 e-ectiv activitatea entitatea re,pectiv01 $*0titorii de ,a*arii ;i de venituri a,imi*ate ,a*arii*or au ob*iga7ia ,0 organi+e+e ;i ,0 conduc0 contabi*itatea a,t-e* nct acea,ta ,0 re-*ecte impo+itu* a-erent venituri*or -iec0rei *uni/ ca*cu*at/ re7inut ;i virat/ pe -iecare entitate care intr0 ,ub inciden7a pre+entu*ui a*ineat1 #B (6) Primarul prin compartimentele de specialitate poate !eri"ica corecta %nregistrare "iscal a contribuabililor la organul "iscal teritorial att a sediului social principal ct i a sediului secundar. (7) Primarul are obliga$ia s sesizeze orice nereguli constatate organului "iscal teritorial al 3inisterului <inan$elor Publice. ART. //E) .locarea co*elor ,i &u2elor defalca*e din unele veni*uri ale bu(e*ului de &*a* (1) Pentru "inan$area c.eltuielilor publice pre!zute la art. 4 precum i pentru ec.ilibrarea bugetelor locale ale unit$ilor administrati!-teritoriale prin legea bugetului de stat se aprob sume de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat cu destina$ie special i respecti! pentru ec.ilibrarea bugetelor locale. (&) 9umele de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat pentru ec.ilibrarea bugetelor locale !or "i repartizate pe #ude$e potri!it urmtoarelor criterii: a) capacitatea "inanciar determinat pe baza impozitului pe !enit %ncasat pe locuitor %n propor$ie de 58F potri!it urmtoarei "ormule de calcul:

Ivm.tj Nr. loc.j -------- x -----------Ivm.j Nr. loc.tj Sr.j = ------------------------------------ x Sr.tj, n __ _ _ \ | Ivm.tj Nr. loc.j | /__ | -------- x ------------ | j = 1 |_ Ivm.j Nr. loc.tj _|

unde: 9r.# - sume de"alcate repartizate #ude$ului* 9r.t# - sume de"alcate de repartizat pe total #ude$e* ?!m.# - impozitul pe !enit mediu pe locuitor %ncasat pe #ude$ %n anul anterior anului de calcul* ?!m.t# - impozitul pe !enit mediu pe locuitor %ncasat pe total #ude$e %n anul anterior anului de calcul* Ar.loc.# - numrul locuitorilor din #ude$* Ar.loc.t# - suma locuitorilor #ude$elor* b) supra"a$a #ude$ului %n propor$ie de /8F . 9umele de"alcate cu destina$ie special se repartizeaz con"orm legii. #M29 <3= &in ,ume*e de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e/ aprobate anua* prin *egea bugetu*ui de ,tat/ ;i din cota de 19/5G prev0+ut0 *a art1 32 a*in1 <1=/ o cot0 de 22G ,e a*oc0 bugetu*ui propriu a* Cude7u*ui/ iar di-eren7a ,e reparti+ea+0 pentru bugete*e *oca*e a*e comune*or/ ora;e*or ;i municipii*or/ a,t-e*! a= 90G din ,um0 ,e reparti+ea+0 n dou0 etape/ prin deci+ie a directoru*ui direc7iei genera*e a -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ n -unc7ie de urm0toare*e criterii! popu*a7ie/ ,upra-a7a din intravi*anu* unit07ii admini,trativ?teritoria*e ;i capacitatea -inanciar0 a unit07ii admini,trativ?teritoria*eB #M33 b= 20G din ,um0 ,e reparti+ea+0/ prin Aot0rre a con,i*iu*ui Cude7ean/ pentru acAitarea arierate*or provenite din nep*ata cAe*tuie*i*or de -unc7ionare ;i3,au de capita*/ n ordinea crono*ogic0 a vecAimii arierate*or/ pentru ,u,7inerea programe*or de de+vo*tare *oca*0 ;i pentru ,u,7inerea proiecte*or de in-ra,tructur0 care nece,it0 co-inan7are *oca*01 Iot0rrea con,i*iu*ui Cude7ean ,e comunic0 directoru*ui direc7iei genera*e a -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ in,titu7iei pre-ectu*ui ;i con,i*ii*or *oca*e din Cude71 #B (0) Pentru repartizarea sumelor de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat pentru ec.ilibrarea bugetelor locale con"orm pre!ederilor alin. (/) lit. a) direc$iile generale ale "inan$elor publice #ude$ene procedeaz ast"el: #M7 a= ca*cu*ea+0 indicatorii Jimpo+itu* pe venit mediu pe *ocuitor3pe unitatea admini,trativ?teritoria*0J ;i/ re,pectiv/ Jimpo+itu* pe venit mediu pe *ocuitor3pe an,amb*u* Cude7u*uiJ/ dup0 urm0toare*e -ormu*e!
Ivm.l = Iv.l / Nr. loc.l Ivm.j = Iv.j / Nr. loc.j,

unde! Ivm1* ? impo+itu* pe venit mediu pe *ocuitor/ nca,at pe unitatea admini,trativ?teritoria*0 n anu* anterior anu*ui pentru care ,e -ace reparti+areaB Iv1* ? impo+itu* pe venit nca,at pe unitatea admini,trativ?teritoria*0 n anu* anterior anu*ui pentru care ,e -ace reparti+areaB %r1*oc1* ? num0ru* *ocuitori*or din unitatea admini,trativ?teritoria*0B Ivm1C ? impo+itu* pe venit mediu pe *ocuitor/ nca,at pe an,amb*u* Cude7u*ui n anu* anterior anu*ui pentru care ,e -ace reparti+areaB Iv1C ? impo+itu* pe venit nca,at pe an,amb*u* Cude7u*ui n anu* anterior anu*ui pentru care ,e -ace reparti+area/ ob7inut prin n,umarea impo+itu*ui pe venit nca,at pe -iecare unitate admini,trativ? teritoria*0 a Cude7u*uiB

%r1*oc1C ? num0ru* *ocuitori*or din Cude7B a@1= n ,itua7ia n care date*e privind impo+itu* pe venit nu ,unt di,ponibi*e *a -ine*e anu*ui anterior anu*ui pentru care ,e -ace reparti+area/ impo+itu* pe venit pe unit07i*e admini,trativ?teritoria*e componente a*e Cude7u*ui/ uti*i+at n ca*cu*e*e prev0+ute *a *it1 a=/ ,e determin0 dup0 urm0toarea -ormu*0!
_ \ (Iv1 + ... + Ivn) /_ Iv.l = ------------------- x 12, n

unde! Iv1* ? impo+itu* pe venit nca,at pe o unitate admini,trativ?teritoria*0 component0 a Cude7u*uiB Ivn ? impo+itu* pe venit nca,at n *uni*e anterioare *unii de ca*cu* pe unitatea admini,trativ? teritoria*0 component0 a Cude7u*uiB n ? num0ru* de *uni anterioare *unii n care ,e e-ectuea+0 reparti+area1 Impo+itu* pe venit pe tota* Cude7 ,e ob7ine prin n,umarea impo+itu*ui pe venit pe unit07i*e admini,trativ?teritoria*e componente a*e Cude7u*ui/ ,tabi*it con-orm -ormu*ei prev0+ute n pre+enta *iter01 b= date*e uti*i+ate/ modu* de ca*cu* ;i reparti+area e-ectuat0 con-orm a*in1 <3= ? <:= ,e tran,mit n -ormat e*ectronic #ini,teru*ui Interne*or ;i Re-ormei Admini,trative/ n termen de 5 +i*e ca*endari,tice de *a reparti+area aprobat0 prin deci+ie a directoru*ui direc7iei genera*e a -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv a municipiu*ui Hucure;ti/ precum ;i prin Aot0rri a*e con,i*ii*or Cude7ene/ re,pectiv a "on,i*iu*ui 8enera* a* #unicipiu*ui Hucure;ti1 #B c) %n prima etap se repartizeaz sumele calculate potri!it pre!ederilor alin. (/) lit. a) numai ctre unit$ile administrati!-teritoriale al cror impozit pe !enit mediu pe locuitor %ncasat pe unitatea administrati!-teritorial %n anul anterior anului de calcul este mai mic dect impozitul pe !enit mediu pe locuitor %ncasat pe ansamblul #ude$ului %n anul anterior anului de calcul pe baza urmtoarelor criterii: - ponderea popula$iei unit$ilor administrati!-teritoriale care particip la aceast etap %n totalul popula$iei acestora %n propor$ie de 51F* - ponderea supra"e$ei din intra!ilanul unit$ilor administrati!-teritoriale care particip la aceast etap %n totalul supra"e$ei din intra!ilanul acestora %n propor$ie de &1F* d) sumele repartizate %n prima etap unit$ilor administrati!-teritoriale sunt limitate ast"el %nct media rezultat pe locuitor calculat con"orm "ormulei de mai #os s "ie mai mic sau egal cu impozitul pe !enit mediu pe locuitor %ncasat pe ansamblul #ude$ului %n anul anterior anului de calcul: 3loc.el G H?!.l I 9r.elJ + Ar.loc.l unde: 3loc.el - media rezultat pe locuitor la ni!elul unit$ii administrati!-teritoriale %n urma repartizrii %n prima etap* ?!.l - impozitul pe !enit %ncasat pe unitatea administrati!-teritorial %n anul anterior anului de calcul* 9r.el - sume repartizate pe unit$i administrati!-teritoriale %n prima etap* Ar.loc.l - numrul locuitorilor din unitatea administrati!-teritorial. 9umele rmase nerepartizate %n prima etap se reporteaz pentru etapa a doua* e) sumele rmase nerepartizate %n prima etap se repartizeaz la toate unit$ile administrati!teritoriale din #ude$ %n "unc$ie de capacitatea "inanciar a acestora determinat pe baza impozitului pe !enit %ncasat pe locuitor %n anul anterior anului de calcul "olosindu-se urmtoarea "ormul:

Ivm.j Nr. loc.l ------- x ----------Ivm.l Nr. loc.j Sr.e2 = -------------------------------- x Sr.j.e2, n __ _ _ \ | Ivm.j Nr. loc.l | /__ | ------- x ----------- | l = 1 |_ Ivm.l Nr. loc.j _|

unde: 9r.e& - sume repartizate unit$ii administrati!-teritoriale %n etapa a doua* 9r.#.e& - sume de repartizat tuturor unit$ilor administrati!-teritoriale din #ude$ %n etapa a doua* ?!m.l - impozitul pe !enit mediu pe locuitor %ncasat pe unitatea administrati!-teritorial %n anul anterior anului de calcul* ?!m.# - impozitul pe !enit mediu pe locuitor %ncasat pe ansamblul #ude$ului %n anul anterior anului de calcul* Ar.loc.l - numrul locuitorilor din unitatea administrati!-teritorial* Ar.loc.# - numrul locuitorilor din #ude$* ") sumele stabilite pe "iecare unitate administrati!-teritorial %n parte %n urma derulrii celor dou etape de ec.ilibrare precum i pe #ude$ i municipiul )ucureti !or "i diminuate cu gradul de necolectare prin %nmul$irea cu coe"icientul subunitar calculat ca raport %ntre suma impozitelor i ta(elor locale c.iriilor i rede!en$elor %ncasate %n anul "inanciar anterior %nc.eiat i suma impozitelor i ta(elor locale c.iriilor i rede!en$elor de %ncasat %n anul "inanciar anterior %nc.eiat. Ka calculul gradului de necolectare nu se iau %n considerare crean$ele "iscale a"late %n litigiu* g) sumele re$inute potri!it lit. ") !or "i repartizate con"orm alin. (/) lit. b)* .) repartizarea sumelor con"orm lit. a) - ") se "ace de ctre directorul direc$iei generale a "inan$elor publice #ude$ene sau al 'irec$iei 2enerale a <inan$elor Publice a 3unicipiului )ucureti dup caz prin decizie ce se comunic pre"ectului consiliului #ude$ean i consiliilor locale din #ude$* i) directorii direc$iilor generale ale "inan$elor publice #ude$ene i al 'irec$iei 2enerale a <inan$elor Publice a 3unicipiului )ucureti precum i pre"ec$ii au obliga$ia publicrii deciziei pre!zute la lit. .) pe pagina de internet a institu$iilor acestora. #M33 <5= $entru reparti+area ,ume*or con-orm criterii*or prev0+ute *a a*in1 <3= *it1 b=/ precum ;i a ce*or prev0+ute *a a*in1 <5= *it1 -=/ con,i*iu* Cude7ean are ob*iga7ia ca/ n termen de 5 +i*e de *a pub*icarea *egii bugetu*ui de ,tat n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ ,0 ,o*icite n ,cri, tuturor unit07i*or admini,trativ?teritoria*e din cadru* Cude7u*ui pre+entarea de cereri pentru acordarea de ,ume pentru acAitarea arierate*or/ precum ;i pentru ,u,7inerea programe*or de de+vo*tare *oca*0 ;i pentru ,u,7inerea proiecte*or de in-ra,tructur0 care nece,it0 co-inan7are *oca*01 #M29 <4= $entru municipiu* Hucure;ti/ din cota de 2G prev0+ut0 *a art1 32 a*in1 <5= ,e a*oc0 o cot0 de 25G pentru bugetu* *oca* a* municipiu*ui Hucure;ti/ iar di-eren7a ,e reparti+ea+0 pentru bugete*e *oca*e a*e ,ectoare*or municipiu*ui Hucure;ti/ a,t-e*! a= 95G din ,um0 ,e reparti+ea+0 prin deci+ie a directoru*ui &irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti/ uti*i+ndu?,e n mod core,pun+0tor prevederi*e/ procedura ;i criterii*e de reparti+are prev0+ute *a a*in1 <5= *it1 a= ? -=B #M33 b= 15G din ,um0/ precum ;i ,ume*e re7inute prin ap*icarea core,pun+0toare a prevederi*or a*in1 <5= *it1 -= ,e reparti+ea+0 prin Aot0rre a "on,i*iu*ui 8enera* a* #unicipiu*ui Hucure;ti/ cu re,pectarea procedurii prev0+ute *a a*in1 <5=/ pentru acAitarea arierate*or provenite din nep*ata cAe*tuie*i*or de -unc7ionare ;i3,au de capita*/ n ordinea crono*ogic0 a vecAimii arierate*or/ pentru ,u,7inerea programe*or de de+vo*tare *oca*0 ;i pentru ,u,7inerea proiecte*or de in-ra,tructur0 care nece,it0 co-inan7are *oca*01 Iot0rrea "on,i*iu*ui 8enera* a* #unicipiu*ui Hucure;ti ,e comunic0 directoru*ui &irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti/ In,titu7iei $re-ectu*ui #unicipiu*ui Hucure;ti ;i con,i*ii*or *oca*e a*e ,ectoare*or municipiu*ui Hucure;ti1

#B (5) Aerespectarea pre!ederilor alin. (/) - (4) atrage nulitatea absolut a deciziilor directorilor direc$iilor generale ale "inan$elor publice i a .otrrilor adoptate de consiliile #ude$ene respecti! a .otrrilor Consiliului 2eneral al 3unicipiului )ucureti pentru repartizarea sumelor i a cotelor de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat pentru ec.ilibrarea bugetelor locale urmnd s se emit o nou decizie respecti! o nou .otrre %n termen de 1 zile lucrtoare de la data anulrii acestora. Aulitatea se constat de ctre instan$a de contencios administrati! la sesizarea pre"ectului sau a oricrei alte persoane interesate. #M20 <2@1= 666 Abrogat <2@2= 666 Abrogat <9= 666 Abrogat #M7 <:= %um0ru* *ocuitori*or din unit07i*e admini,trativ?teritoria*e uti*i+at n ca*cu*e*e prev0+ute n pre+entu* artico* e,te ce* comunicat de direc7ii*e Cude7ene de ,tati,tic0/ re,pectiv de &irec7ia Regiona*0 de Ftati,tic0 a #unicipiu*ui Hucure;ti/ dup0 ca+/ *a data de 1 iu*ie a anu*ui anterior anu*ui de reparti+are1 Fupra-a7a din intravi*anu* unit07i*or admini,trativ?teritoria*e uti*i+at0 n ca*cu*e*e prev0+ute n pre+entu* artico* e,te cea comunicat0 de o-iciu* de cada,tru ;i pub*icitate imobi*iar0 de *a nive*u* Cude7u*ui ,au/ dup0 ca+/ a* municipiu*ui Hucure;ti/ *a data de 1 iu*ie a anu*ui anterior anu*ui de reparti+are1 ##$N () 1* A ,e vedea art1 III a*in1 <:= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4332010 < #M2+=/ artico* reprodu, n nota 2 de *a ,-r;itu* textu*ui actua*i+at1 2* &erog0ri de *a prevederi*e art1 33 au -o,t acordate prin! ? art1 2 a*in1 <:= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 1332012 <#M,2=B ? art1 35 a*in1 <1= *it1 b=/ a*in1 <2=/ a*in1 <5=/ a*in1 <11= ;i a*in1 <22= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4132012 <#M,-=B ? art1 D din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 1232013 <#M,.=B ? art1 45 a*in1 <3= ;i a*in1 <13= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 1232013 <#M--=1 $reci+0m c0 di,po+i7ii*e de derogare men7ionate mai ,u, ,unt reprodu,e n pct1 5114/ pct1 5112/ pct1 5122 ;i pct1 5123 din nota 5 de *a ,-r;itu* textu*ui actua*i+at1 #B ART. /0E) 8ran&feruri con&olidabile pen*ru bu(e*ele locale (1) Trans"erurile de la bugetul de stat ctre bugetele locale se acord pentru in!esti$ii "inan$ate din %mprumuturi e(terne la a cror realizare contribuie i 2u!ernul potri!it legii i se aprob anual %n pozi$ie global prin legea bugetului de stat. #M20 <2= &in bugetu* de ,tat/ din ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat/ precum ;i prin bugete*e unor ordonatori principa*i de credite ai ace,tuia ori din a*te bugete ,e pot a*oca/ pe ba+0 de contract de -inan7are/ re,ur,e -inanciare c0tre bugete*e *oca*e pentru -inan7area integra*0 ,au par7ia*0 a unor proiecte de de+vo*tare ,au ,ocia*e de intere, na7iona*/ Cude7ean ori *oca*1 Ftabi*irea proiecte*or ;i a unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e bene-iciare ,e -ace pe ba+a criterii*or propu,e de -iecare ordonator principa* de credite a* bugetu*ui de ,tat ;i aprobate prin Aot0rre a 8uvernu*ui1 "ontractu* de -inan7are cuprinde/ n mod ob*igatoriu/ prevederi re-eritoare ce* pu7in *a urm0toare*e e*emente! a= obiectu* contractu*uiB b= va*oarea tota*0 a proiectu*uiB c= durata contractu*uiB d= contribu7ia din bugetu* de ,tat/ re,pectiv din bugete*e prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ pentru imp*ementarea proiectu*uiB e= e;a*onarea mu*tianua*0 a imp*ement0rii ;i a a*oc0ri*or din bugetu* de ,tat/ precum ;i din bugete*e prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ dup0 ca+/ pe ani bugetari/ pn0 *a -ina*i+area proiectu*ui/ inc*u,iv punerea n -unc7iune a obiective*or/ dup0 ca+/ n maximum 3 ani de *a ,emnarea contractu*uiB -= cAe*tuie*i*e e*igibi*e a-erente contribu7iei din bugetu* de ,tatB

g= c*au+e de modi-icare ,au re+i*iere a contractu*ui de -inan7areB A= c*au+e privind r0,punderea n ,o*idar/ ca urmare a preCudicii*or generate de nere,pectarea c*au+e*or contractua*e/ din motive imputabi*e p0r7i*or1 <3= Fume*e a-erente -inan70rii integra*e ,au par7ia*e a unor proiecte de de+vo*tare/ prev0+ute *a a*in1 <2=/ ,e reparti+ea+0 pe unit07i3,ubdivi+iuni admini,trativ?teritoria*e prin Aot0rre a 8uvernu*ui ,au ordin a* mini,tru*ui/ dup0 ca+/ ;i ,e comunic0 ace,tora/ n termen de 15 +i*e de *a intrarea n vigoare a *egii bugetu*ui de ,tat1 ##$N () A ,e vedea ;i art1 DIII din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4332010 < #M2+=/ artico* reprodu, ;i n nota 2 de *a ,-r;itu* textu*ui actua*i+at1 #B ART. /1 #olaborare4 cooperare4 a&ociere4 6nfr/ire4 aderare (1) Autorit$ile deliberati!e pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrri i ser!icii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizeaz pe baz de contracte de asociere %n care se pre!d i sursele de "inan$are reprezentnd contribu$ia "iecrei autorit$i a administra$iei publice locale implicate. Contractele de asociere se %nc.eie de ctre ordonatorii principali de credite %n condi$iile mandatelor aprobate de "iecare consiliu local implicat %n colaborare sau asociere. (&) Autorit$ile deliberati!e pot .otr% asupra participrii cu capital sau cu bunuri %n numele i %n interesul colecti!it$ilor locale pe care le reprezint la constituirea de societ$i comerciale sau la %n"iin$area unor ser!icii de interes public local ori #ude$ean dup caz %n condi$iile legii. Autorit$ile deliberati!e pot .otr% ac.izi$ionarea %n numele i %n interesul colecti!it$ilor locale pe care le reprezint de ac$iuni la societ$ile la a cror constituire au participat cu aport de capital sau %n natur i pot ma#ora sau diminua capitalul social al acestora %n condi$iile legii. (/) Autorit$ile deliberati!e pot .otr% asupra participrii cu capital sau cu bunuri %n numele i %n interesul colecti!it$ilor locale pe care le reprezint la constituirea de asocia$ii de dez!oltare comunitar %n limitele i %n condi$iile legii pentru realizarea %n comun a unor proiecte de dez!oltare de interes zonal sau regional i "urnizarea %n comun a unor ser!icii publice. (0) Asocia$iile de dez!oltare comunitar se "inan$eaz prin contribu$ii din bugetele locale ale unit$ilor administrati!-teritoriale membre din alte surse atrase pe baz de proiecte %mprumuturi sau parteneriate public-pri!ate %n condi$iile legii. (1) 2u!ernul deruleaz programe na$ionale de dez!oltare %n !ederea stimulrii asocierii unit$ilor administrati!-teritoriale i a creterii capacit$ii administrati!e a acestora "inan$ate anual din bugetul de stat prin bugetul 3inisterului Administra$iei i ?nternelor. (4) Cbliga$iile "inanciare rezultate din acorduri de cooperare de %n"r$ire sau de aderare a unit$ilor administrati!-teritoriale la asocia$ii interne organizate la ni!el na$ional ori la organiza$ii interna$ionale cu personalitate #uridic .otrte de autorit$ile deliberati!e %n condi$iile legii se suport din bugetele locale ale acestora. ART. /4 9ondul de re'erv/ bu(e*ar/ (1) ,n bugetele locale se %nscrie "ondul de rezer! bugetar la dispozi$ia consiliului local #ude$ean i a Consiliului 2eneral al 3unicipiului )ucureti precum i a sectoarelor municipiului )ucureti dup caz %n cot de pn la 1F din totalul c.eltuielilor. Acesta se utilizeaz la propunerea ordonatorilor principali de credite pe baz de .otrri ale consiliilor respecti!e pentru "inan$area unor c.eltuieli urgente sau nepre!zute aprute %n cursul e(erci$iului bugetar pentru %nlturarea e"ectelor unor calamit$i naturale precum i pentru acordarea unor a#utoare ctre alte unit$i administrati!-teritoriale %n situa$ii de e(trem di"icultate la cererea public a primarilor acestor unit$i ori din ini$iati! proprie. (&) <ondul de rezer! bugetar pre!zut la alin. (1) poate "i ma#orat %n cursul anului cu aprobarea consiliului local #ude$ean i a Consiliului 2eneral al 3unicipiului )ucureti precum i a consiliilor sectoarelor municipiului )ucureti dup caz din disponibilit$ile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pn la s"ritul anului.

9=C>?@A=A a &-a #alendarul bu(e*ar ART. /5 :cri&oare;cadru. Li2i*e de &u2e defalca*e din unele veni*uri ale bu(e*ului de &*a* ,i de *ran&feruri con&olidabile (1) 3inisterul <inan$elor Publice transmite direc$iilor generale ale "inan$elor publice consiliilor #ude$ene i Consiliului 2eneral al 3unicipiului )ucureti pn la data de 1 iunie a "iecrui an o scrisoare-cadru care !a speci"ica conte(tul macroeconomic pe baza cruia !or "i %ntocmite proiectele de buget prognozate metodologiile de elaborare a acestora limitele sumelor de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat i ale trans"erurilor consolidabile pre!zute la art. /0 alin. (1) pe ansamblul #ude$ului i municipiului )ucureti dup caz %n !ederea elaborrii de ctre ordonatorii de credite a proiectelor de buget pre!zute la art. 1 alin. (&). (&) Crdonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete %n bugetele crora sunt pre!zute trans"eruri ctre bugetele locale transmit autorit$ilor administra$iei publice locale sumele a"erente %n termen de 18 zile de la primirea limitelor de c.eltuieli aprobate de 2u!ern %n !ederea cuprinderii acestora %n proiectele de buget. #M7 <3= Reparti+area pe unit07i admini,trativ?teritoria*e a *imite*or ,ume*or de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat de,tinate ecAi*ibr0rii bugete*or *oca*e ,e rea*i+ea+0 n condi7ii*e prevederi*or art1 33/ uti*i+nd indicatori ,tabi*i7i *a -ine*e anu*ui anterior anu*ui de ca*cu*1 #B ART. /6 3ropunerile bu(e*are ale ordona*orilor principali de credi*e Crdonatorii principali de credite pe baza limitelor sumelor primite potri!it pre!ederilor art. /5 elaboreaz i depun la direc$iile generale ale "inan$elor publice pn la data de 1 iulie a "iecrui an proiectele bugetelor locale ec.ilibrate i ane(ele la acestea pentru anul bugetar urmtor precum i estimrile pentru urmtorii / ani urmnd ca acestea s transmit proiectele bugetelor locale pe ansamblul #ude$ului i municipiului )ucureti la 3inisterul <inan$elor Publice pn la data de 11 iulie a "iecrui an. ART. /7E) .probarea ,i cen*rali'area bu(e*elor locale (1) ,n termen de 1 zile de la publicarea %n 3onitorul C"icial al Romniei Partea ? a legii bugetului de stat 3inisterul <inan$elor Publice transmite direc$iilor generale ale "inan$elor publice sumele de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat i trans"erurile consolidabile aprobate prin legea bugetului de stat. #M20 <2= &irec7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv &irec7ia 8enera*0 a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti/ precum ;i con,i*ii*e Cude7ene ;i "on,i*iu* 8enera* a* #unicipiu*ui Hucure;ti/ n condi7ii*e *egii/ reparti+ea+0 pe unit07i3,ubdivi+iuni admini,trativ?teritoria*e/ n termen de 5 +i*e de *a comunicare/ ,ume*e de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat/ precum ;i tran,-eruri*e prev0+ute *a art1 35 a*in1 <1=/ n vederea de-initiv0rii proiecte*or bugete*or *oca*e de c0tre ordonatorii principa*i de credite1 >n ace*a;i termen/ direc7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv &irec7ia 8enera*0 a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti/ comunic0 unit07i*or admini,trativ?teritoria*e/ re,pectiv ,ubdivi+iuni*or ace,tora/ dup0 ca+/ ;i o e,timare a venituri*or din cote*e de-a*cate din impo+itu* pe venit1 #B (/) Pe baza !eniturilor proprii i a sumelor repartizate potri!it alin. (&) ordonatorii principali de credite %n termen de 11 zile de la publicarea legii bugetului de stat %n 3onitorul C"icial al Romniei Partea ? de"initi!eaz proiectul bugetului local care se public %n presa local sau se a"ieaz la sediul unit$ii administrati!-teritoriale. Kocuitorii unit$ii administrati!-teritoriale pot depune contesta$ii pri!ind proiectul de buget %n termen de 11 zile de la data publicrii sau a"irii acestuia. (0) ,n 1 zile de la e(pirarea termenului de depunere a contesta$iilor pre!zut la alin. (/) proiectul bugetului local %nso$it de raportul ordonatorului principal de credite i de contesta$iile depuse de locuitori este supus aprobrii autorit$ilor deliberati!e de ctre ordonatorii principali de credite.

(1) Autorit$ile deliberati!e %n termen de ma(imum 18 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget potri!it alin. (0) se pronun$ asupra contesta$iilor i adopt proiectul bugetului local dup ce acesta a "ost !otat pe capitole subcapitole titluri articole alineate dup caz i pe ane(e. (4) Proiectele de buget pre!zute la art. 1 alin. (&) se aprob de autorit$ile deliberati!e %n termen de ma(imum 01 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat %n 3onitorul C"icial al Romniei Partea ?. (5) ,n cazul %n care autorit$ile deliberati!e nu aprob proiectele bugetelor locale %n termenul pre!zut la alin. (4) direc$iile generale ale "inan$elor publice dispun sistarea alimentrii cu cote respecti! sume de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat i cu trans"eruri consolidabile pn la aprobarea acestora de ctre autorit$ile deliberati!e. ,n aceast situa$ie din bugetele locale se pot e"ectua pl$i numai %n limita celorlalte !enituri %ncasate. #M11 <2@1= >n ca+u* autorit07i*or de*iberative care ,unt di+o*vate ,au ,e a-*0 n procedur0 de di+o*vare/ dup0 ca+/ n condi7ii*e *egii/ ;i care nu ;i?au aprobat bugete*e *oca*e n termenu* *ega*/ direc7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice/ prin excep7ie de *a prevederi*e a*in1 <2=/ a*oc0 cote/ re,pectiv ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat/ pn0 *a data aprob0rii bugete*or *oca*e a*e noi*or autorit07i de*iberative con,tituite1 <2@2= $rimarii/ pre;edin7ii con,i*ii*or Cude7ene/ re,pectiv primaru* genera* a* municipiu*ui Hucure;ti/ a-*a7i n ,itua7ia prev0+ut0 *a a*in1 <2@1=/ ap*ic0 n anu* -inanciar n cur, bugetu* anu*ui precedent/ cu ncadrarea cAe*tuie*i*or n *imita *unar0 de 1312 din bugetu* anu*ui precedent1 #M20 <9= rdonatorii principa*i de credite au ob*iga7ia ,0 tran,mit0 direc7ii*or genera*e a*e -inan7e*or pub*ice bugete*e *oca*e/ n condi7ii*e pre+entei *egi/ n termen de 5 +i*e de *a aprobarea ace,tora1 <:= &irec7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice/ n termen de 10 +i*e de *a primirea bugete*or *oca*e aprobate/ ntocme,c ;i tran,mit #ini,teru*ui 'inan7e*or $ub*ice/ inc*u,iv n -ormat e*ectronic/ bugete*e pe an,amb*u* -iec0rui Cude7/ re,pectiv a* municipiu*ui Hucure;ti/ grupate n cadru* -iec0rui Cude7 ;i a* municipiu*ui Hucure;ti/ pe comune/ ora;e/ municipii/ ,ectoare a*e municipiu*ui Hucure;ti ;i pe Cude7/ pe ,tructura c*a,i-ica7iei bugetare1 <10= &irec7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice/ n termenu* prev0+ut *a a*in1 <:=/ tran,mit #ini,teru*ui Admini,tra7iei ;i Interne*or/ n -ormat e*ectronic/ bugete*e prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ pe Cude7/ re,pectiv pe -iecare unitate3,ubdivi+iune admini,trativ?teritoria*0/ pe ,tructura c*a,i-ica7iei bugetare1 ##$N () &erog0ri de *a prevederi*e art1 3: au -o,t acordate prin! ? art1 5 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 332013 <#M,/=1 $reci+0m c0 di,po+i7ii*e de derogare men7ionate mai ,u, ,unt reprodu,e n pct1 5120 din nota 5 de *a ,-r;itu* textu*ui actua*i+at1 #B ART. 08 3roce&ul bu(e*ar 6n ca'ul neaprob/rii bu(e*ului de &*a* de c/*re 3arla2en* (1) 'ac legea bugetului de stat nu a "ost adoptat cu cel pu$in / zile %nainte de e(pirarea e(erci$iului bugetar se aplic %n continuare bugetele anului precedent pn la aprobarea noilor bugete limitele lunare de c.eltuieli neputnd depi de regul 1+1& din pre!ederile bugetelor anului precedent cu e(cep$ia cazurilor deosebite temeinic #usti"icate de ctre ordonatorii de credite sau dup caz 1+1& din sumele propuse %n proiectul de buget %n situa$ia %n care acestea sunt mai mici dect cele din anul precedent. (&) ?nstitu$iile publice i ac$iunile nou-aprobate %n anul curent dar care %ncep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar urmtor !or "i "inan$ate pn la aprobarea bugetului %n limita a 1+1& din pre!ederile acestora cuprinse %n proiectul de buget. (/) 'irec$iile generale ale "inan$elor publice !or acorda unit$ilor administrati!-teritoriale sume de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat i trans"eruri consolidabile cu %ncadrarea %n limita lunar de 1+1& din pre!ederile bugetare ale anului precedent. (0) ,n cazul %n care necesarul de sume de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat i trans"eruri consolidabile depete o limit lunar de 1+1& din pre!ederile bugetare ale anului precedent dup

utilizarea integral a !eniturilor i cotelor de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat direc$iile generale ale "inan$elor publice pot aproba suplimentarea acestora pe baza analizelor i "undamentrilor prezentate de ordonatorii principali de credite. (1) ,n situa$ia %n care sumele pre!zute la alin. (0) sunt propuse %n proiectul bugetului de stat mai mici dect cele din anul precedent limitele lunare se acord %n cot de 1+1& din sumele propuse prin proiectul bugetului de stat. 9=C>?@A=A a /-a 3revederi referi*oare la inve&*iii publice locale ART. 01 3re'en*area inve&*iiilor publice 6n proiec*ul de bu(e* (1) C.eltuielile pentru in!esti$ii publice i alte c.eltuieli de in!esti$ii "inan$ate din "onduri publice locale se cuprind %n proiectele de buget %n baza programului de in!esti$ii publice al "iecrei unit$i administrati!-teritoriale %ntocmit de ordonatorii principali de credite care se prezint i %n sec$iunea de dez!oltare ca ane( la bugetul ini$ial i respecti! recti"icat i se aprob de autorit$ile deliberati!e. #M20 <2= $ot -i cuprin,e n programu* de inve,ti7ii pub*ice numai ace*e obiective de inve,ti7ii pentru care ,unt a,igurate integra* ,ur,e de -inan7are prin proiectu* de buget mu*tianua*/ potrivit art1 391 #B ART. 0& $nfor2aii privind pro(ra2ele de inve&*iii publice (1) Crdonatorii principali de credite ai bugetelor locale %ntocmesc anual programul de in!esti$ii publice pe clasi"ica$ia "unc$ional. (&) Pentru "iecare obiecti! inclus %n programul de in!esti$ii sunt prezentate in"orma$ii "inanciare i ne"inanciare. (/) ?n"orma$iile "inanciare !or include: a) !aloarea total a proiectului* b) creditele de anga#ament* c) creditele bugetare* d) gra"icul de "inan$are pe surse i ani corelat cu gra"icul de e(ecu$ie* e) analiza cost-bene"iciu care !a "i realizat i %n cazul obiecti!elor %n derulare* ") costurile de "unc$ionare i de %ntre$inere dup punerea %n "unc$iune. (0) ?n"orma$iile ne"inanciare !or include: a) strategia %n domeniul in!esti$iilor care !a cuprinde %n mod obligatoriu priorit$ile in!esti$ionale i legtura dintre di"erite proiecte criteriile de analiz care determin introducerea %n programul de in!esti$ii a obiecti!elor noi %n detrimentul celor %n derulare* b) descrierea proiectului* c) stadiul "izic al obiecti!elor. ART. 0/ 5olul 2e*odolo(ic al Mini&*erului 9inanelor 3ublice 3inisterul <inan$elor Publice este %mputernicit s stabileasc con$inutul "orma i in"orma$iile re"eritoare la programele de in!esti$ii necesare %n procesul de elaborare a bugetului. ART. 00 .probarea proiec*elor de inve&*iii publice locale (1) 'ocumenta$iile te.nico-economice ale obiecti!elor de in!esti$ii noi a cror "inan$are se asigur integral sau %n completare din bugetele locale precum i ale celor "inan$ate din %mprumuturi interne i e(terne contractate direct sau garantate de autorit$ile administra$iei publice locale se aprob de ctre autorit$ile deliberati!e. (&) 'ocumenta$iile te.nico-economice ale obiecti!elor de in!esti$ii noi care se "inan$eaz din %mprumuturi e(terne i %n completare din trans"eruri de la bugetul de stat i din alte surse precum i ale celor "inan$ate integral sau %n completare din %mprumuturi e(terne contractate ori garantate de stat indi"erent de !aloarea acestora se supun spre aprobare 2u!ernului. (/) Pentru in!esti$iile destinate pre!enirii sau %nlturrii e"ectelor produse de ac$iuni accidentale i de calamit$i naturale documenta$iile te.nico-economice precum i notele de "undamentare pri!ind celelalte c.eltuieli de in!esti$ii cuprinse %n pozi$ia global alte c.eltuieli de in!esti$ii elaborate i

a!izate potri!it dispozi$iilor legale se aprob de ordonatorii principali de credite cu in"ormarea imediat a autorit$ilor deliberati!e. (0) Crdonatorii principali de credite pe propria rspundere actualizeaz i aprob !aloarea "iecrui obiecti! de in!esti$ii nou sau %n continuare indi"erent de sursele de "inan$are ori de competen$a de aprobare a acestora %n "unc$ie de e!olu$ia indicilor de pre$uri. Aceast opera$iune este supus controlului "inanciar pre!enti! propriu. ART. 01 #ondiii pen*ru includerea inve&*iiilor 6n proiec*ul bu(e*ului (1) Cbiecti!ele de in!esti$ii i celelalte c.eltuieli asimilate in!esti$iilor se cuprind %n programele de in!esti$ii anuale ane(e la buget numai dac %n prealabil documenta$iile te.nico-economice respecti! notele de "undamentare pri!ind necesitatea i oportunitatea e"ecturii c.eltuielilor asimilate in!esti$iilor au "ost elaborate i aprobate potri!it dispozi$iilor legale. (&) Crdonatorii principali de credite stabilesc priorit$ile %n repartizarea sumelor pe "iecare obiecti! %nscris %n programul de in!esti$ii %n limita "ondurilor cuprinse %n proiectul de buget cu aceast destina$ie asigurnd totodat realizarea obiecti!elor de in!esti$ii %n cadrul duratelor de e(ecu$ie aprobate. ART. 04 :*ruc*ura pro(ra2elor de inve&*iii publice locale (1) ,n programele de in!esti$ii se nominalizeaz obiecti!ele de in!esti$ii grupate pe: in!esti$ii %n continuare in!esti$ii noi i pozi$ia global alte c.eltuieli de in!esti$ii pe categorii de in!esti$ii. (&) Pozi$ia global alte c.eltuieli de in!esti$ii cuprinde urmtoarele categorii de in!esti$ii: a) ac.izi$ii de imobile* b) dotri independente* c) c.eltuieli pentru elaborarea studiilor de pre"ezabilitate a studiilor de "ezabilitate a proiectelor i a altor studii a"erente obiecti!elor de in!esti$ii* d) c.eltuieli de e(pertiz proiectare i de e(ecu$ie pri!ind consolidrile i inter!en$iile pentru pre!enirea sau %nlturarea e"ectelor produse de ac$iuni accidentale i calamit$i naturale - cutremure inunda$ii alunecri prbuiri i tasri de teren incendii accidente te.nice precum i c.eltuielile legate de realizarea acestor in!esti$ii* e) lucrri de "ora# cartarea terenului "otogrammetrie determinri seismologice consultan$ asisten$ te.nic i alte c.eltuieli asimilate in!esti$iilor potri!it legii. (/) C.eltuielile de in!esti$ii pre!zute la alin. (&) se detaliaz %n ane( distinct de ctre ordonatorul principal de credite pe baz de note de "undamentare care !or cuprinde elemente re"eritoare la necesitatea oportunitatea i al$i indicatori caracteristici unor asemenea in!esti$ii i se aprob de autorit$ile deliberati!e odat cu bugetul local. ART. 05 .cordurile in*ernaionale le(a*e de inve&*iiile publice locale Toate anga#amentele legale din care rezult o c.eltuial pentru in!esti$ii publice i alte c.eltuieli asimilate in!esti$iilor co"inan$ate din surse e(terne se !or e"ectua %n con"ormitate cu pre!ederile acordului de "inan$are. ART. 06 Moni*ori'area de c/*re ordona*orii principali de credi*e a proiec*elor de inve&*iii (1) ,n situa$ia %n care pe parcursul e(ecu$iei bugetare din moti!e obiecti!e implementarea unui proiect de in!esti$ii nu se poate realiza con"orm proiec$iei bugetare ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorit$ilor deliberati!e pn la data de /1 octombrie aprobarea redistribuirii "ondurilor %ntre proiectele %nscrise %n programul de in!esti$ii. (&) Crdonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea e"icient a "ondurilor alocate in!esti$iilor precum i de realizarea obiecti!elor de in!esti$ii incluse %n programele de in!esti$ii. 9=C>?@A=A a 0-a E7ecuia bu(e*ar/ ART. 07E) 3rincipii 6n e7ecuia bu(e*ar/ (1) Prin bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) se cuprind i se aprob dup caz !eniturile i creditele bugetare %n structura clasi"ica$iei bugetare.

(&) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata e(erci$iului bugetar. (/) C.eltuielile de personal aprobate nu pot "i ma#orate prin !irri de credite bugetare. (0) ;irrile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasi"ica$iei bugetare i de la un program la altul se aprob de autorit$ile deliberati!e pe baza #usti"icrilor corespunztoare ale ordonatorilor principali de credite i se pot e"ectua %nainte de anga#area c.eltuielilor. (1) ;irrile de credite bugetare %n cadrul aceluiai capitol bugetar inclusi! %ntre programele aceluiai capitol care nu contra!in dispozi$iilor prezentului articol legii bugetului de stat sau legii de recti"icare sunt %n competen$a "iecrui ordonator principal de credite pentru bugetul propriu i bugetele institu$iilor i ser!iciilor publice subordonate i se pot e"ectua %nainte de anga#area c.eltuielilor. (4) Propunerile de !irri de credite bugetare sunt %nso$ite de #usti"icri detalieri i necesit$i pri!ind e(ecu$ia pn la "inele anului bugetar a capitolului i subdi!iziunii clasi"ica$iei bugetare precum i a programului de la care se disponibilizeaz i respecti! a capitolului i subdi!iziunii clasi"ica$iei bugetare i a programului la care se suplimenteaz pre!ederile bugetare. #M21 <2= Dir0ri*e de credite bugetare/ n condi7ii*e prevederi*or a*in1 <5=/ ,e pot e-ectua ncepnd cu trime,tru* a* III?*ea a* anu*ui bugetar1 #M20 <9= Autorit07i*e admini,tra7iei pub*ice *oca*e pot ,0 prevad0 ;i ,0 aprobe v0r,0minte din ,ec7iunea de -unc7ionare pentru ,ec7iunea de de+vo*tare numai dac0 au a,igurate integra* venituri programate nece,are acoperirii cAe*tuie*i*or ,ec7iunii de -unc7ionare1 <:= $e parcur,u* execu7iei bugetare/ ordonatorii de credite a,igur0 n tota*itate cAe*tuie*i*e ,ec7iuni*or de -unc7ionare a*e bugete*or re,pective1 <10= >n ,itua7ia n care ,ec7iunea de -unc7ionare nregi,trea+0 de-icit n cur,u* anu*ui/ ordonatoru* principa* de credite propune autorit07ii de*iberative recti-icarea bugetu*ui *oca*/ inc*u,iv prin diminuarea ,ume*or repre+entnd v0r,0minte din ,ec7iunea de -unc7ionare c0tre ,ec7iunea de de+vo*tare/ cu condi7ia ca ,ume*e re,pective ,0 nu -ac0 obiectu* unor angaCamente *ega*e1 <11= >n ,itua7ia n care/ n execu7ie/ ,e con,tat0 c0 ,ume*e repre+entnd v0r,0minte din ,ec7iunea de -unc7ionare c0tre ,ec7iunea de de+vo*tare ,unt mai mari dect ,ume*e aprobate prin recti-icarea bugetar0 *oca*0/ prev0+ut0 *a a*in1 <10=/ ,ume*e tran,-erate n p*u, ,e re,tituie de *a ,ec7iunea de de+vo*tare *a ,ec7iunea de -unc7ionare prin ordin de p*at01 <12= >n *uni*e apri*ie/ iu*ie ;i octombrie/ pentru trime,tru* expirat/ ;i ce* tr+iu n decembrie/ pentru trime,tru* a* patru*ea/ ordonatorii principa*i de credite au ob*iga7ia de a pre+enta n ;edin70 pub*ic0/ ,pre ana*i+0 ;i aprobare de c0tre autorit07i*e de*iberative/ execu7ia bugete*or ntocmite pe ce*e dou0 ,ec7iuni/ cu excep7ia bugetu*ui mprumuturi*or externe ;i interne/ cu ,copu* de a redimen,iona cAe*tuie*i*e n raport cu gradu* de co*ectare a venituri*or/ prin recti-icare bugetar0 *oca*0/ a,t-e* nct *a ,-r;itu* anu*ui! a= ,0 nu nregi,tre+e p*07i re,tanteB b= di-eren7a dintre ,uma venituri*or nca,ate ;i excedentu* ani*or anteriori uti*i+at pentru -inan7area exerci7iu*ui bugetar curent/ pe de o parte/ ;i ,uma p*07i*or e-ectuate ;i a p*07i*or re,tante/ pe de a*t0 parte/ ,0 -ie mai mare dect +ero1 <13= >n *uni*e apri*ie/ iu*ie ;i octombrie/ pentru trime,tru* expirat/ ;i ce* tr+iu n decembrie/ pentru trime,tru* a* patru*ea/ ordonatorii principa*i de credite au ob*iga7ia de a pre+enta/ n ;edin70 pub*ic0/ ,pre ana*i+0 ;i aprobare de c0tre autorit07i*e de*iberative/ execu7ia bugetu*ui mprumuturi*or externe ;i interne/ cu ,copu* de a redimen,iona cAe*tuie*i*e/ a,t-e* nct *a ,-r;itu* anu*ui! a= ,0 nu nregi,tre+e p*07i re,tanteB b= di-eren7a dintre trageri*e autori+ate n anu* re,pectiv ;i ,uma dintre p*07i*e e-ectuate ;i p*07i*e re,tante ,0 -ie mai mare dect +ero1 #M33 <13@1= rdonatorii principa*i de credite ai bugete*or *oca*e au ob*iga7ia raport0rii/ pn0 ce* tr+iu *a data de 4 a -iec0rei *uni/ c0tre direc7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv &irec7ia 8enera*0 a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti a ,itua7iei p*07i*or re,tante nregi,trate *a nive*u* bugetu*ui genera* a* unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e/ *a -ine*e *unii precedente1 >n ,itua7ia p*07i*or re,tante ,e eviden7ia+0 di,tinct p*07i*e re,tante provenite din activitatea in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate integra* din venituri proprii/ din neacordarea ,ume*or cuvenite *a care ,? au angaCat in,titu7ii*e pub*ice din admini,tra7ia pub*ic0 centra*0 prin ,emnarea contracte*or de

-inan7are a proiecte*or deru*ate prin programe na7iona*e ;i ce*e determinate de imp*ementarea proiecte*or ce bene-icia+0 de -onduri externe nerambur,abi*e care nu ,e iau n con,iderare *a ap*icarea prevederi*or a*in1 <13@2= ? <13@2=1 La ,itua7ia p*07i*or re,tante nregi,trate *a nive*u* bugetu*ui genera* a* unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e ,e anexea+0 ,itua7ia p*07i*or re,tante pe -iecare in,titu7ie pub*ic0 de ,ubordonare *oca*0/ -inan7at0 integra* din venituri proprii1 #etodo*ogia privind raportarea p*07i*or re,tante ,e aprob0 prin ordin a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice1 <13@2= rdonatorii de credite ai bugete*or *oca*e a*e unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ? teritoria*e care nregi,trea+0 arierate au ob*iga7ia ,0 diminue+e *unar vo*umu* ace,tora cu ce* pu7in 5G/ ca*cu*at *a ,o*du* *unii anterioare1 <13@3= >n ca+u* nere,pect0rii prevederi*or a*in1 <13@1= ;i <13@2=/ directorii direc7ii*or genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv &irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti ,i,tea+0 a*imentarea att cu cote de-a*cate din impo+itu* pe venit/ ct ;i cu ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e1 <13@5= La cererea ordonatori*or principa*i de credite prin care ,e angaCea+0 ,0 acAite arierate ;i n care ,e men7ionea+0 bene-iciarii ,ume*or ;i deta*ii*e privind p*ata/ directorii direc7ii*or genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv &irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti a*imentea+0 conturi*e ace,tora att cu cote de-a*cate din impo+itu* pe venit/ ct ;i cu ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e pn0 *a nive*u* ,ume*or ,o*icitate pentru p*ata arierate*or1 <13@5= >n termen de dou0 +i*e *ucr0toare de *a data a*oc0rii ,ume*or/ ordonatorii principa*i de credite pre+int0 unit07i*or teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui documente*e de p*at0 prin care acAit0 arierate*e/ potrivit ce*or men7ionate n cerere1 <13@4= >n ca+u* n care ordonatorii de credite nu pre+int0 documente*e de p*at0 n termenu* prev0+ut *a a*in1 <13@5= ,au n ca+u* n care ace,tea nu ,unt ntocmite potrivit de,tina7iei prev0+ute *a a*in1 <13@5=/ unit07i*e teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui au ob*iga7ia ,0 retrag0 din conturi*e bugete*or *oca*e ,ume*e a-erente cote*or de-a*cate din impo+itu* pe venit/ precum ;i ,ume*e de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e/ care au -o,t a*ocate pe ba+a cererii/ core,pun+0toare documente*or de p*at0 nepre+entate ,au ntocmite eronat1 Enit07i*e teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui au ob*iga7ia ,0 comunice de ndat0 ordonatori*or principa*i de credite ,ume*e care au -o,t retra,e ;i motive*e pentru care au -o,t retra,e1 <13@2= A*imentarea cu cote de-a*cate din impo+itu* pe venit ;i ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e/ prev0+ut0 *a a*in1 <13@3=/ ,e reia *a data re,pect0rii prevederi*or a*in1 <13@1= ;i <13@2=1 <13@9= rdonatorii de credite ai in,titu7ii*or pub*ice de ,ubordonare *oca*0/ -inan7ate integra* din venituri proprii/ care nregi,trea+0 arierate au ob*iga7ia ,0 diminue+e *unar vo*umu* ace,tora cu ce* pu7in 3G/ ca*cu*at *a ,o*du* *unii anterioare/ potrivit ,itua7ii*or pre+entate con-orm a*in1 <13@1= pentru -iecare in,titu7ie n parte1 #M ! <13@:= >n ca+u* nere,pect0rii prevederi*or a*in1 <13@1= ;i <13@9=/ unit07i*e teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui au ob*iga7ia ,0 nu opere+e p*07i din conturi*e in,titu7ii*or pub*ice de ,ubordonare *oca*0/ -inan7ate integra* din venituri proprii/ cu excep7ia p*07i*or pentru acAitarea drepturi*or ,a*aria*e ;i a contribu7ii*or a-erente ace,tora/ re,pectiv pentru ,tingerea arierate*or/ precum ;i a p*07i*or e-ectuate pentru imp*ementarea programe*or na7iona*e de ,0n0tate1 #M33 <13@10= #0,ura prev0+ut0 *a a*in1 <13@:= ncetea+0 *a data re,pect0rii prevederi*or a*in1 <13@1= ;i <13@9=1 #M20 <15= La ,-r;itu* anu*ui/ bugetu* genera* con,o*idat a* unit07ii admini,trativ?teritoria*e/ re,pectiv a* ,ubdivi+iunii ace,teia/ dup0 ca+/ trebuie ,0 ndep*inea,c0 urm0toarea condi7ie! ,uma venituri*or nca,ate/ a trageri*or din mprumuturi*e contractate ;i a ,ume*or uti*i+ate din excedente*e bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ pe de o parte/ ,0 -ie mai mare dect ,uma p*07i*or e-ectuate ;i a p*07i*or re,tante/ pe de a*t0 parte1 <15= "urtea de "onturi/ potrivit prevederi*or art1 21 ;i 22 din Legea nr1 :531::2 privind organi+area ;i -unc7ionarea "ur7ii de "onturi/ repub*icat0/ e-ectuea+0 audit *a unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e pentru veri-icarea re,pect0rii prevederi*or a*in1 <9=/ <:=/ <12= ? <15=1

##$N () &erog0ri de *a prevederi*e art1 5: au -o,t acordate prin! ? art1 5 din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 2232002/ cu modi-ic0ri*e u*terioareB ? art1 2 a*in1 <5= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 12432005/ cu modi-ic0ri*e u*terioareB ? art1 35 a*in1 <3= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4132012 <#M,-=B ? art1 1 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 332013 <#M,/=/ cu modi-ic0ri*e u*terioare1 $reci+0m c0 di,po+i7ii*e de derogare men7ionate mai ,u, ,unt reprodu,e n pct1 511/ pct1 512/ pct1 5112 ;i pct1 5119 din nota 5 de *a ,-r;itu* textu*ui actua*i+at1 #B ART. 18 5epar*i'area pe *ri2e&*re a veni*urilor ,i c-el*uielilor bu(e*are (1) ;eniturile i c.eltuielile aprobate %n bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) se repartizeaz pe trimestre %n "unc$ie de termenele legale de %ncasare a !eniturilor i de perioada %n care este necesar e"ectuarea c.eltuielilor. (&) Repartizarea pe trimestre a !eniturilor i c.eltuielilor bugetare precum i modi"icarea acestora se aprob de ctre: a) 3inisterul <inan$elor Publice pentru sumele de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat i pentru trans"erurile de la acest buget pre!zute la art. /0 alin. (1) pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale transmise de direc$iile generale ale "inan$elor publice %n termen de &8 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat %n 3onitorul C"icial al Romniei Partea ?. 9umele ast"el aprobate se repartizeaz pe unit$i administrati!-teritoriale de ctre direc$iile generale ale "inan$elor publice* b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) %n termen de 11 zile de la aprobarea sumelor pre!zute la lit. a). (/) Repartizarea pe trimestre a trans"erurilor pre!zute la art. /0 alin. (&) precum i modi"icarea acestora se comunic autorit$ilor administra$iei publice locale de ctre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete %n termen de 18 zile de la aprobarea de ctre 3inisterul <inan$elor Publice a repartizrii pe trimestre a creditelor bugetare ale acestor bugete. ART. 11 %e&c-iderea de credi*e bu(e*are #M33 <1= "redite*e bugetare aprobate prin bugete*e prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2= pot -i -o*o,ite prin de,cAideri de credite e-ectuate de ordonatorii de credite ai ace,tora/ n *imita ,ume*or aprobate/ potrivit de,tina7iei ,tabi*ite ;i cu re,pectarea di,po+i7ii*or *ega*e care reg*ementea+0 e-ectuarea cAe*tuie*i*or re,pective/ precum ;i cu re,pectarea proceduri*or ;i ca*endaru*ui aprobat prin ordin a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice1 #B (&) 'esc.iderile de credite bugetare pentru trans"erurile de la bugetul de stat sau de la alte bugete ctre bugetele locale %n cadrul limitelor pre!zute %n bugetele respecti!e se e"ectueaz de ctre 3inisterul <inan$elor Publice pentru cele pre!zute la art. /0 alin. (1) prin direc$iile generale ale "inan$elor publice la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale %n "unc$ie de necesit$ile e(ecu$iei bugetare cu respectarea destina$iei sau de ctre ceilal$i ordonatori principali de credite pentru trans"erurile pre!zute la art. /0 alin. (&). (/) ="ectuarea c.eltuielilor bugetare se "ace numai pe baz de documente #usti"icati!e care s con"irme anga#amentele contractuale primirea bunurilor materiale prestarea ser!iciilor e(ecutarea de lucrri plata salariilor i a altor drepturi bneti plata obliga$iilor bugetare precum i a altor obliga$ii. ART. 1& 8ran&ferurile de a*ribuii c/*re au*ori*/ile ad2ini&*raiei publice locale (1) ,n situa$iile %n care %n timpul e(erci$iului bugetar pe baza dispozi$iilor legale au loc treceri de institu$ii ac$iuni sau sarcini %n "inan$area autorit$ilor administra$iei publice locale 3inisterul <inan$elor Publice este autorizat s introduc modi"icrile corespunztoare %n !olumul i %n structura bugetului de stat "r a"ectarea ec.ilibrului bugetar. (&) Autorit$ile deliberati!e !or aproba modi"icrile inter!enite potri!it alin. (1) %n structura bugetelor proprii i respecti! ale institu$iilor publice subordonate.

ART. 1/ 9ondurile e7*erne nera2bur&abile (1) Creditele bugetare a"erente "ondurilor e(terne nerambursabile au caracter pre!izional i se deruleaz con"orm acordurilor %nc.eiate cu partenerii e(terni. (&) <ondurile e(terne nerambursabile !or "i %ncasate %ntr-un cont distinct %n a"ara bugetului local i !or "i c.eltuite numai %n limita disponibilit$ilor e(istente %n acest cont i %n scopul %n care au "ost acordate. ART. 10E) E7ecuia bu(e*ar/ (1) ,n procesul e(ecu$iei bugetare c.eltuielile bugetare parcurg urmtoarele "aze: anga#ament lic.idare ordonan$are plat. (&) =(ecu$ia bugetar la orae municipii sectoarele municipiului )ucureti #ude$e i municipiul )ucureti se bazeaz pe principiul separrii atribu$iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu$iile persoanelor care au calitatea de contabil. (/) Cpera$iunile speci"ice anga#rii lic.idrii i ordonan$rii c.eltuielilor sunt %n competen$a ordonatorilor de credite i se e"ectueaz pe baza a!izelor compartimentelor de specialitate ale institu$iilor publice. (0) Plata c.eltuielilor este asigurat de e"ul compartimentului "inanciar-contabil %n limita "ondurilor disponibile. (1) ?nstrumentele de plat trebuie s "ie %nso$ite de documentele #usti"icati!e. Aceste documente trebuie s certi"ice e(actitatea sumelor de plat recep$ia bunurilor e(ecutarea ser!iciilor i altele asemenea con"orm anga#amentelor legale %nc.eiate. ?nstrumentele de plat se semneaz de ctre contabil i e"ul compartimentului "inanciar-contabil. (4) ="ectuarea pl$ilor %n limita creditelor bugetare aprobate se "ace numai pe baz de acte #usti"icati!e %ntocmite %n con"ormitate cu dispozi$iile legale i numai dup ce acestea au "ost anga#ate lic.idate i ordonan$ate. (5) Plata c.eltuielilor la comune i la institu$iile publice la care compartimentul "inanciar-contabil are un numr de personal mai mic de 1 persoane se realizeaz de ctre ordonatorul de credite i de persoana %mputernicit cu atribu$ii "inanciar-contabile cu respectarea normelor metodologice pri!ind organizarea e!iden$a i raportarea anga#amentelor bugetare i legale. (6) Pentru anumite categorii de c.eltuieli se pot e"ectua pl$i %n a!ans de pn la /8F %n condi$iile dispozi$iilor legale. (7) 9umele reprezentnd pl$i %n a!ans e"ectuate potri!it alin. (6) i ne#usti"icate prin bunuri li!rate lucrri e(ecutate i ser!icii prestate pn la s"ritul anului %n condi$iile pre!ederilor contractuale !or "i recuperate de ctre institu$iile publice care au acordat a!ansurile i se !or restitui bugetului din care au "ost a!ansate. #M19 <:@1= $rin excep7ie de *a prevederi*e a*in1 <:=! a= partea a-erent0 cAe*tuie*i*or e*igibi*e din ,ume*e repre+entnd p*07i n avan, pentru imp*ementarea programe*or/ proiecte*or ;i ac7iuni*or -inan7ate din -onduri externe nerambur,abi*e po,taderare/ a*te*e dect ce*e a-erente $rogramu*ui opera7iona* ,ectoria* Tran,port ;i ce*e prev0+ute *a *it1 b=/ poate -i Cu,ti-icat0 prin bunuri *ivrate/ *ucr0ri executate ;i ,ervicii pre,tate pn0 *a termenu* ,tabi*it pentru p*ata -ina*0 con-orm contracte*or ncAeiate/ cu re,pectarea eventua*e*or prevederi ,peci-ice din memorandumuri3acorduri3contracte3deci+ii3ordine de -inan7areB b= ,ume*e repre+entnd p*07i n avan, pentru imp*ementarea unor proiecte ;i ac7iuni -inan7ate n cadru* $rogramu*ui opera7iona* ,ectoria* #ediu pot -i Cu,ti-icate prin bunuri *ivrate/ *ucr0ri executate ;i ,ervicii pre,tate pn0 *a termenu* ,tabi*it pentru p*ata -ina*0 con-orm contracte*or ncAeiate/ cu re,pectarea eventua*e*or prevederi ,peci-ice din contracte3deci+ii3ordine de -inan7are ;i/ dup0 ca+/ memorandumuri3acorduri de mprumut1 $roiecte*e ;i ac7iuni*e/ precum ;i condi7ii*e pentru ap*icarea ace,tor prevederi ,e ,tabi*e,c prin Aot0rre a 8uvernu*ui1 <:@2= >n ca+uri*e prev0+ute *a a*in1 <:@1=/ ,ume*e repre+entnd p*07i n avan, ;i neCu,ti-icate prin bunuri *ivrate/ *ucr0ri executate ;i ,ervicii pre,tate pn0 *a termenu* ,tabi*it pentru p*ata -ina*0/ n condi7ii*e prevederi*or contractua*e/ vor -i recuperate de c0tre in,titu7ii*e pub*ice care au acordat avan,uri*e ;i ,e vor re,titui bugetu*ui din care au -o,t avan,ate/ cu perceperea maCor0ri*or de ntr+iere exi,tente pentru venituri*e bugetare/ ca*cu*ate pentru perioada cuprin,0 ntre data acord0rii avan,u*ui ;i data recuper0rii ,ume*or re,tante1

#B (18) ,n cazul neli!rrii bunurilor nee"ecturii lucrrilor i ser!iciilor anga#ate pentru care s-au pltit a!ansuri recuperarea sumelor de ctre institu$ia public se "ace cu perceperea ma#orrilor de %ntrziere la ni!elul celor e(istente pentru !eniturile bugetare calculate pentru perioada de cnd s-au acordat i pn s-au recuperat. (11) <ac e(cep$ie de la pre!ederile alin. (7) situa$iile e(pres reglementate prin dispozi$ii legale. ##$N () Reproducem mai Co, prevederi*e art1 III din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5232010 <#M1.=1 #M19 JART1 III $revederi*e art1 I ;i II ,e vor ap*ica ;i contracte*or a-*ate n deru*are1J #B ART. 11 3la*a &alariilor (1) 9alariile la institu$iile publice crora li se aplic pre!ederile prezentei legi se pltesc o dat pe lun pentru luna precedent. (&) =alonarea pl$ilor pe zile pentru ordonatorii principali de credite i institu$iile i ser!iciile publice din subordinea acestora se "ace de ctre direc$ia general a "inan$elor publice la propunerea ordonatorilor principali de credite. ART. 14 5e(i2ul credi*elor bu(e*are neu*ili'a*e de ordona*orii de credi*e (1) Crdonatorii principali de credite au obliga$ia de a analiza lunar necesitatea men$inerii unor credite bugetare pentru care %n baza unor dispozi$ii legale sau din alte cauze sarcinile au "ost des"iin$ate ori amnate i de a propune autorit$ilor deliberati!e anularea creditelor respecti!e. (&) Pentru ultima lun a anului bugetar termenul-limit pentru aplicarea pre!ederilor alin. (1) este 18 decembrie. (/) Cu creditele bugetare anulate %n condi$iile alin. (1) se ma#oreaz "ondul de rezer! bugetar la dispozi$ia autorit$ilor deliberati!e. ART. 15 #on*ul anual de e7ecuie (1) Crdonatorii principali de credite %ntocmesc i prezint spre aprobare autorit$ilor deliberati!e pn la data de /1 mai a anului urmtor conturile anuale de e(ecu$ie a bugetelor pre!zute la art. 1 alin. (&) %n urmtoarea structur: a) la !enituri: - pre!ederi bugetare ini$iale* - pre!ederi bugetare de"initi!e* - %ncasri realizate* b) la c.eltuieli: - credite bugetare ini$iale* - credite bugetare de"initi!e* - pl$i e"ectuate. (&) Trimestrial i anual ordonatorii principali de credite %ntocmesc situa$ii "inanciare asupra e(ecu$iei bugetare care se depun la direc$iile generale ale "inan$elor publice. 'up !eri"icare acestea %ntocmesc i depun la 3inisterul <inan$elor Publice situa$ii "inanciare centralizate pri!ind e(ecu$ia bugetelor pre!zute la art. 1 alin. (&) pe ansamblul #ude$ului la termenele i potri!it normelor stabilite de acesta. 3inisterul <inan$elor Publice transmite spre in"ormare 3inisterului Administra$iei i ?nternelor o situa$ie "inanciar centralizat pri!ind e(ecu$ia bugetelor locale. #M20 <2@1= #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice comunic0 trime,tria* ;i anua* unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e indicatori cu privire *a execu7ia bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=1 Indicatorii ,e ,tabi*e,c prin metodo*ogia aprobat0 prin ordin comun a* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice/ dup0 con,u*tarea prea*abi*0 a ,tructuri*or a,ociative a*e autorit07i*or admini,trativ?teritoria*e1 #B

(/) Crdonatorii principali de credite au obliga$ia s %ntocmeasc i s ane(eze la situa$iile "inanciare anuale rapoarte anuale de per"orman$ %n care s prezinte pe "iecare program obiecti!ele rezultatele preconizate i pe cele ob$inute indicatorii i costurile asociate precum i situa$ii pri!ind anga#amentele legale. (0) 9itua$iile "inanciare anuale inclusi! ane(ele la acestea se prezint de ctre ordonatorii principali de credite spre aprobare autorit$ilor deliberati!e. ART. 16E) E7ceden*ul &au defici*ul bu(e*ar #M20 <1= Excedentu* anua* a* bugetu*ui *oca* re+u*tat *a ncAeierea exerci7iu*ui bugetar/ pe ce*e dou0 ,ec7iuni/ dup0 e-ectuarea regu*ari+0ri*or n *imita ,ume*or de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat prev0+ute *a art1 4 *it1 a=/ a ce*or exceptate *a art1 4 *it1 b= ;i a tran,-eruri*or din bugetu* de ,tat ,au din a*te bugete/ precum ;i dup0 acAitarea p*07i*or re,tante/ ,e reportea+0 n exerci7iu* -inanciar urm0tor ;i ,e uti*i+ea+0/ n ba+a Aot0rri*or autorit07i*or de*iberative/ a,t-e*! a= ca ,ur,0 de -inan7are a cAe*tuie*i*or ,ec7iunii de de+vo*tareB b= pentru acoperirea temporar0 a go*uri*or de ca,0 provenite din deca*aCe*e ntre venituri*e ;i cAe*tuie*i*e ,ec7iuni*or de -unc7ionare ;i de+vo*tare n anu* curent/ n *imita di,ponibi*u*ui re+u*tat n urma ap*ic0rii prevederi*or *it1 a=B c= pentru acoperirea de-initiv0 a eventua*e*or de-icite a*e ,ec7iuni*or de -unc7ionare ;i de+vo*tare/ dup0 ca+/ *a ,-r;itu* exerci7iu*ui bugetar1 <1@1= Fubven7ii*e de *a bugetu* de ,tat c0tre bugete*e *oca*e/ nece,are ,u,7inerii imp*ement0rii proiecte*or -inan7ate din -onduri externe nerambur,abi*e po,taderare/ r0ma,e neuti*i+ate *a -ine*e exerci7iu*ui bugetar/ ,e re-*ect0 n excedentu* bugetu*ui *oca* ;i ,e uti*i+ea+0 n anu* urm0tor cu aceea;i de,tina7ie pentru care ace,te -onduri au -o,t acordate/ n cadru* ,ec7iunii de de+vo*tare/ pn0 *a -ina*i+area proiecte*or re,pective1 <1@2= $re-inan7area acordat0 bene-iciari*or care au ca*itatea de ordonatori de credite ai bugetu*ui *oca*/ r0ma,0 neuti*i+at0 *a -ine*e exerci7iu*ui bugetar/ ,e re-*ect0 n excedentu* bugetu*ui *oca* ;i ,e uti*i+ea+0 n anu* urm0tor cu aceea;i de,tina7ie/ n cadru* ,ec7iunii de de+vo*tare1 <1@3= Avan,u* acordat promotori*or de proiecte -inan7ate din -onduri externe nerambur,abi*e care au ca*itatea de ordonatori de credite ai bugetu*ui *oca*/ r0ma, neuti*i+at *a -ine*e exerci7iu*ui bugetar/ ,e re-*ect0 n excedentu* bugetu*ui *oca* ;i ,e uti*i+ea+0 n anu* urm0tor cu aceea;i de,tina7ie/ n cadru* ,ec7iunii de de+vo*tare1 <2= 666 Abrogat <3= 666 Abrogat <5= 666 Abrogat ##$N () &erog0ri de *a prevederi*e art1 59 au -o,t acordate prin! ? art1 5@2 a*in1 <2= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 3432004/ cu modi-ic0ri*e u*terioareB ? art1 5 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 53200: <#M0=B ? art1 4 a*in1 <3= ;i art1 12 a*in1 <5= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 453200: < #M.=/ cu modi-ic0ri*e u*terioareB ? art1 14 a*in1 <3= ;i art1 24 a*in1 <3= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 253200: <#M1+=B ? art1 4 a*in1 <3= ;i art1 10 a*in1 <4= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 253200: <#M1,=B ? art1 4 a*in1 <2= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4232011 <#M21=1 $reci+0m c0 di,po+i7ii*e de derogare men7ionate mai ,u, ,unt reprodu,e n pct1 513/ pct1 515 ? 5111 ;i pct1 5115 din nota 5 de *a ,-r;itu* textu*ui actua*i+at1 #B ART. 17 E7ecuia de ca&/ a bu(e*elor locale (1) =(ecu$ia de cas a bugetelor pre!zute la art. 1 alin. (&) se e"ectueaz prin unit$ile teritoriale ale Trezoreriei 9tatului e!iden$iindu-se %n conturi distincte: a) !eniturile bugetare %ncasate pe structura clasi"ica$iei bugetare* b) e"ectuarea pl$ilor dispuse de persoanele autorizate ale institu$iilor publice %n limita creditelor bugetare i a destina$iilor aprobate potri!it dispozi$iilor legale*

c) e"ectuarea opera$iunilor de %ncasri i pl$i pri!ind datoria public intern i e(tern rezultat din %mprumuturi contractate sau garantate de stat precum i cele contractate sau garantate de autorit$ile administra$iei publice locale inclusi! a celor pri!ind rambursarea ratelor la scaden$ i plata dobnzilor comisioanelor spezelor i altor costuri a"erente* d) e"ectuarea altor opera$iuni "inanciare %n contul autorit$ilor administra$iei publice locale* e) pstrarea disponibilit$ilor reprezentnd "onduri e(terne nerambursabile sau contra!aloarea %n lei a acestora primite pe baz de acorduri i %n$elegeri gu!ernamentale i de la organisme interna$ionale i utilizarea acestora potri!it bugetelor aprobate* ") alte opera$iuni "inanciare pre!zute de lege. (&) Pentru %mprumuturile contractate altele dect cele din disponibilit$ile contului curent general al Trezoreriei 9tatului autorit$ile administra$iei publice locale %i pot desc.ide conturi la bnci comerciale %n !ederea derulrii acestora. (/) ,n e(ecu$ie alocarea sumelor de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat se e"ectueaz lunar de ctre direc$iile generale ale "inan$elor publice pe baza "undamentrilor prezentate de ordonatorii principali de credite. ART. 48 3rincipii ale 6nc-eierii e7ecuiei bu(e*are (1) =(ecu$ia bugetar se %nc.eie la data de /1 decembrie a "iecrui an. (&) Crice !enit ne%ncasat i orice c.eltuial anga#at lic.idat i ordonan$at %n cadrul pre!ederilor bugetare i nepltit pn la data de /1 decembrie se !a %ncasa sau se !a plti dup caz %n contul bugetului pe anul urmtor. (/) Creditele bugetare neutilizate pn la %nc.iderea anului sunt anulate de drept. (0) 'isponibilit$ile din "ondurile e(terne nerambursabile i cele din "ondurile publice destinate co"inan$rii contribu$iei "inanciare a Comunit$ii =uropene rmase la "inele e(erci$iului bugetar %n conturile structurilor de implementare se reporteaz %n anul urmtor cu aceeai destina$ie. (1) <ondurile pre!zute la alin. (0) se utilizeaz %n condi$iile pre!ederilor prezentei legi i potri!it acordurilor %nc.eiate cu partenerii e(terni. CAP. 0 <2pru2u*uri ART. 41E) .probarea 62pru2u*urilor (1) Consiliile locale #ude$ene i Consiliul 2eneral al 3unicipiului )ucureti dup caz pot aproba contractarea sau garantarea de %mprumuturi interne ori e(terne pe termen scurt mediu i lung pentru realizarea de in!esti$ii publice de interes local precum i pentru re"inan$area datoriei publice locale. #M20 <1@1= 666 Abrogat #B (&) Consiliile locale #ude$ene i Consiliul 2eneral al 3unicipiului )ucureti dup caz .otrsc la propunerea ordonatorului principal de credite contractarea sau garantarea de %mprumuturi cu !otul a cel pu$in #umtate plus unu din numrul consilierilor %n "unc$ie. (/) Autorit$ile administra$iei publice locale pot contracta sau garanta %mprumuturi %n condi$iile alin. (1) potri!it legii numai cu a!izul comisiei de autorizare a %mprumuturilor locale. (0) Componen$a i "unc$ionarea comisiei de autorizare a %mprumuturilor locale se aprob prin .otrre a 2u!ernului. 3embrii comisiei de autorizare a %mprumuturilor locale i ai secretariatului !or primi o indemniza$ie lunar egal cu &8F din indemniza$ia secretarului de stat %n lunile %n care au loc edin$e ale comisiei. ?ndemniza$ia se suport de la bugetul de stat prin bugetul 3inisterului <inan$elor Publice. (1) @nit$ile administrati!-teritoriale pot bene"icia i de %mprumuturi e(terne contractate sau garantate de stat %n condi$iile legii. #M20 <4= "Ae*tuie*i*e -inan7ate din mprumuturi*e contractate de unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ? teritoria*e ,e re-*ect0 n bugetu* mprumuturi*or externe ,au interne a* ace,tora numai dup0 aprobarea contract0rii mprumuturi*or/ prin recti-icare bugetar0 *oca*0/ n condi7ii*e *egi/ n *imita trageri*or anua*e autori+ate a-erente mprumuturi*or1

##$N () 1* Reproducem mai Co, prevederi*e art1 13 din Legea nr1 32:3200: <#M11=1 #M16 JART1 13 &e *a data intr0rii n vigoare a pre+entei *egi pn0 *a data de 31 decembrie 2010/ indemni+a7ia prev0+ut0 *a art1 41 a*in1 <5= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ e,te ega*0 cu 1G din indemni+a7ia ,ecretaru*ui de ,tat/ n *uni*e n care au *oc ;edin7e a*e comi,iei1 Indemni+a7ia ,e ,uport0 de *a bugetu* de ,tat/ prin bugetu* #ini,teru*ui 'inan7e*or $ub*ice1J ##$N 2* &erog0ri de *a prevederi*e art1 41 au -o,t acordate prin! ? art1 4 a*in1 <3= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 453200: < #M.=/ cu modi-ic0ri*e u*terioareB ? art1 14 a*in1 <3= ;i art1 24 a*in1 <3= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 253200: <#M1+=B ? art1 4 a*in1 <3= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 253200: <#M1,=B ? art1 3 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 :32010 <#M1/=B ? art1 1 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5132010 <#M10=/ cu modi-ic0ri*e u*terioareB ? art1 : a*in1 <4= din Legea nr1 10532011 <#M22=B ? art1 4 a*in1 <2= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4232011 <#M21=B ? art1 2 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 332013 <#M,/=/ cu modi-ic0ri*e u*terioare1 $reci+0m c0 di,po+i7ii*e de derogare men7ionate mai ,u, ,unt reprodu,e n pct1 514/ pct1 519 ? 5110/ pct1 5112 ? 5115 ;i pct1 511: din nota 5 de *a ,-r;itu* textu*ui actua*i+at1 #B ART. 4& %a*oria public/ local/ (1) 'atoria public local reprezint o obliga$ie general care trebuie rambursat con"orm acordurilor %nc.eiate din !eniturile proprii ale unit$ii administrati!-teritoriale %mprumutate pre!zute la art. 1 alin. (1) lit. a) precum i din !eniturile bene"iciarilor de %mprumuturi garantate de autorit$ile administra$iei publice locale dup caz. (&) ?nstrumentele datoriei publice locale sunt: a) titluri de !aloare* b) %mprumuturi de la bncile comerciale sau de la alte institu$ii de credit* c) credite "urnizor* d) leasing "inanciar* e) garan$ie local. (/) A!alizarea de ctre autorit$ile administra$iei publice locale a biletelor la ordin emise de operatorii economici i ser!iciile publice din subordinea acestora reprezint datorie public local. (0) =miterea i lansarea titlurilor de !aloare se pot "ace direct de ctre autorit$ile administra$iei publice locale sau prin intermediul unor agen$ii ori al altor institu$ii specializate. (1) ;aloarea total a datoriei contractate de autoritatea administra$iei publice locale !a "i %nscris %n registrul de e!iden$ a datoriei publice locale al acestei autorit$i i se raporteaz anual prin situa$iile "inanciare. (4) Registrul de e!iden$ a datoriei publice locale !a include in"orma$ii care s speci"ice suma total a datoriilor autorit$ilor administra$iei publice locale precum i detalierea datoriilor i alte in"orma$ii stabilite prin norme metodologice pri!ind registrul de e!iden$ a datoriei publice locale emise de 3inisterul <inan$elor Publice. (5) ;aloarea total a garan$iilor emise de autoritatea administra$iei publice locale se %nscrie %n registrul de e!iden$ a garan$iilor locale al acestei autorit$i i se raporteaz anual prin situa$iile "inanciare. (6) Registrul de e!iden$ a garan$iilor locale cuprinde in"orma$ii care s speci"ice suma total a garan$iilor emise de autoritatea administra$iei publice locale precum i detalierea garan$iilor i alte in"orma$ii stabilite prin norme metodologice pri!ind registrul de e!iden$ a garan$iilor locale emise de 3inisterul <inan$elor Publice. (7) 'up contractarea i+sau garantarea de %mprumuturi interne i+sau e(terne autorit$ile administra$iei publice locale au obliga$ia de a transmite 3inisterului <inan$elor Publice %n termen de

18 zile de la data intrrii %n !igoare a contractului respecti! copii de pe "iecare document primar care atest dup caz: a) contractarea+garantarea %mprumutului* b) actul adi$ional la contractul+acordul de %mprumut+garantare dac au "ost aduse modi"icri la acesta cu respectarea clauzelor contractuale. (18) Pe perioada utilizrii i rambursrii %mprumutului contractat+garantat raportarea la 3inisterul <inan$elor Publice a datelor pri!ind datoria public local se e"ectueaz lunar %n termen de 11 zile de la s"ritul perioadei de raportare. (11) ,n scopul e!alurii datoriei publice locale orice obliga$ie de plat e(primat %n alt moned dect cea na$ional este calculat %n moneda na$ional utilizndu-se cursul de sc.imb !alutar comunicat de )anca Aa$ional a Romniei pentru ultima zi din perioada la care se "ace raportarea. (1&) 9er!iciul datoriei publice locale nu reprezint obliga$ii sau rspunderi ale 2u!ernului i !a "i pltit din bugetele locale i din bugetele bene"iciarilor de %mprumuturi garantate de autorit$ile administra$iei publice locale precum i din sumele ob$inute din contractarea de %mprumuturi pentru re"inan$area datoriei publice locale directe. ART. 4/E) #ondiii pen*ru con*rac*area &au (aran*area de 62pru2u*uri (1) ,mprumuturile contractate de unit$ile administrati!-teritoriale precum i cele contractate de operatorii economici i de ser!iciile publice din subordinea acestora pot "i garantate de ctre acestea prin !eniturile proprii pre!zute la art. 1 alin. (1) lit. a). (&) Crice garantare prin !enituri de!ine !alabil i se aplic din momentul acordrii garan$iei* !eniturile care se constituie %n garan$ie i care sunt %ncasate la bugetul local !or "i supuse condi$iilor acordului de garantare respecti! care se !a aplica cu prioritate "a$ de orice re!endicri ale unor ter$i ctre autoritatea administra$iei publice locale respecti!e indi"erent dac aceste ter$e pr$i cunosc sau nu cunosc acordul de garantare. (/) 'ocumentul prin care se %nc.eie acordul de garantare prin !enituri trebuie %nregistrat la autorit$ile administra$iei publice locale i la %mprumuttor. #M20 <5= Enit07i*or3Fubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e *i ,e inter+ice acce,u* *a mprumuturi ,au *a garantarea oric0rui -e* de mprumut/ dac0 tota*u* datorii*or anua*e repre+entnd rate*e ,cadente *a mprumuturi*e contractate ;i3,au garantate/ dobn+i*e ;i comi,ioane*e a-erente ace,tora/ inc*u,iv a*e mprumutu*ui care urmea+0 ,0 -ie contractat ;i3,au garantat n anu* re,pectiv/ dep0;e,c *imita de 30G din media aritmetic0 a venituri*or proprii/ prev0+ute *a art1 5 a*in1 <1= *it1 a=/ diminuate cu venituri*e din va*ori-icarea unor bunuri/ pe u*timii 3 ani anteriori anu*ui n care ,e ,o*icit0 autori+area -inan70rii rambur,abi*e care urmea+0 ,0 -ie contractat0 ;i3,au garantat01 "a*cu*area ncadr0rii n *imit0 ,e rea*i+ea+0 dup0 cum urmea+0! Fuma K <"c L "n= trebuie ,0 -ie mai mic0 ,au ce* mu*t ega*0 cu 30G din!
(Vpt-3 - Vct-3) + (Vpt-2 - Vct-2) + (Vpt-1 - Vct-1) ---------------------------------------------, 3

unde! "c ? <Rat0 credit L dobnd0 L comi,ioane= credite contractateB "n ? <Rat0 credit L dobnd0 L comi,ioane= credit nouB Dpt?3 ? venituri*e proprii rea*i+ate n ce* de?a* 3?*ea an anterior ce*ui n care ,e ,o*icit0 contractarea3garantareaB Dpt?2 ? venituri*e proprii rea*i+ate n ce* de?a* 2?*ea an anterior ce*ui n care ,e ,o*icit0 contractarea3garantareaB Dpt?1 ? venituri*e proprii rea*i+ate n anu* anterior ce*ui n care ,e ,o*icit0 contractarea3garantareaB Dct?3 ? venituri*e din va*ori-icarea unor bunuri/ potrivit art1 2:/ n ce* de?a* 3?*ea an anterior ce*ui n care ,e ,o*icit0 contractarea3garantareaB Dct?2 ? venituri*e din va*ori-icarea unor bunuri/ potrivit art1 2:/ n ce* de?a* 2?*ea an anterior ce*ui n care ,e ,o*icit0 contractarea3garantareaB Dct?1 ? venituri*e din va*ori-icarea unor bunuri/ potrivit art1 2:/ n anu* anterior ce*ui n care ,e ,o*icit0 contractarea3garantarea1

<5@1= Enit07i*e3Fubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e care au nregi,trat p*07i re,tante *a data de 31 decembrie a anu*ui anterior/ neacAitate pn0 *a data ,o*icit0rii avi+u*ui "omi,iei de autori+are a mprumuturi*or *oca*e/ ,au care au nregi,trat de-icit a* ,ec7iunii de -unc7ionare *a ,-r;itu* anu*ui anterior ,o*icit0rii nu au dreptu* *a contractarea ,au garantarea de mprumuturi1 <5@2= Funt exceptate de *a prevederi*e a*in1 <5@1= unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e care ,e a-*0 n procedur0 de cri+0 -inanciar0 ,au in,o*ven70 ;i care ,o*icit0 mprumuturi ,au garan7ii pentru re-inan7area datoriei pub*ice *oca*e/ potrivit p*anu*ui de redre,are a cri+ei -inanciare ,au in,o*ven7ei/ dup0 ca+1 #M 0 <5@3= >n ca+u* mprumuturi*or pentru re-inan7area datoriei pub*ice *oca*e/ tota*u* datorii*or anua*e/ repre+entnd rate ,cadente de capita*/ dobn+i ;i comi,ioane a-erente mprumuturi*or re-inan7ate/ nu ,e ia n con,iderare *a determinarea ncadr0rii n *imita prev0+ut0 *a a*in1 <5=1 Tota*u* datorii*or anua*e/ repre+entnd rate ,cadente de capita*/ dobn+i ;i comi,ioane a-erente mprumuturi*or contractate ;i3,au garantate de unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e pentru a,igurarea pre-inan70rii ;i3,au co-inan70rii proiecte*or care bene-icia+0 de -onduri externe nerambur,abi*e de preaderare ;i po,taderare de *a Eniunea European0/ nu ,e ia n con,iderare *a determinarea ncadr0rii n *imita prev0+ut0 *a a*in1 <5=1 #B (1) Condi$iile pre!zute la alin. (0) se aplic inclusi! pentru datoriile anuale care decurg din %mprumuturile contractate i+sau garantate de stat pentru unit$ile administrati!-teritoriale. #M20 <5@1= >mprumuturi*e contractate ;i3,au garantate de unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ? teritoria*e pentru a,igurarea pre-inan70rii ;i3,au co-inan70rii proiecte*or care bene-icia+0 de -onduri externe nerambur,abi*e de preaderare ;i po,taderare de *a Eniunea European0 ,unt exceptate de *a prevederi*e a*in1 <5= ;i <5@1=1 #B (4) ,n scopul calculrii acestei limite pentru %mprumuturile contractate i+sau garantate cu o rat !ariabil a dobnzii se !a e"ectua calculul "olosind rata dobnzii !alabile la data %ntocmirii documenta$iei. (5) ,n scopul calculrii acestei limite %mprumuturile acordate %n !alut !or "i luate %n calcul la !aloarea cursului de sc.imb comunicat de )anca Aa$ional a Romniei la data e"ecturii calculului. (6) Ratele scadente a"erente %mprumuturilor dobnzile i comisioanele datorate de unit$ile administrati!-teritoriale se pre!d %n bugetul local sau dup caz se pot contracta noi %mprumuturi pentru ac.itarea ratelor scadente %n condi$iile pre!ederilor prezentei legi. (7) Toate acordurile de %mprumut sau de garantare %nc.eiate potri!it pre!ederilor prezentei legi !or "i considerate ca "iind pe deplin autorizate i !or constitui obliga$ii care pot "i impuse bugetelor locale respecti!e. #M20 <10= $entru ncadrarea n nive*u* anua* a* de-icitu*ui bugetu*ui genera* con,o*idat/ *a propunerea #ini,teru*ui 'inan7e*or $ub*ice/ pn0 *a data de 1 noiembrie a -iec0rui an/ ,e aprob0/ prin Aot0rre a 8uvernu*ui/ *imite*e anua*e pentru -inan70ri*e rambur,abi*e care urmea+0 a -i contractate de unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e ;i pentru trageri*e ce ,e pot e-ectua din -inan70ri*e rambur,abi*e contractate ,au care urmea+0 a -i contractate/ pe o perioad0 de 3 ani urm0tori anu*ui n care ,e aprob01 <11= La ,tabi*irea *imite*or prev0+ute *a a*in1 <10= nu ,e inc*ud -inan70ri*e rambur,abi*e pentru pre-inan7area ;i3,au co-inan7area proiecte*or care bene-icia+0 de -onduri externe nerambur,abi*e de *a Eniunea European0/ inc*u,iv ce*e cuprin,e n $*anu* E*en de Recon,truc7ie ;i &e+vo*tare Economic0 a Ha*cani*or ? Ii$ERH/ ;i trageri*e din ace,te -inan70ri rambur,abi*e/ contractate ,au care urmea+0 a -i contractate de unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e1 <12= "omi,ia de autori+are a mprumuturi*or *oca*e autori+ea+0 -inan70ri*e rambur,abi*e care urmea+0 a -i contractate de unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e/ precum ;i trageri*e ce ,e pot e-ectua din -inan70ri*e rambur,abi*e contractate ,au care urmea+0 a -i contractate/ n *imita c0rora ,e pot e-ectua p*07i/ cu ncadrarea n *imite*e anua*e prev0+ute *a a*in1 <10=1 ##$N () &erog0ri de *a prevederi*e art1 43 au -o,t acordate prin! ? art1 1 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5132010 <#M10=/ cu modi-ic0ri*e u*terioareB

? art1 2 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 332013 <#M,/=/ cu modi-ic0ri*e u*terioareB ? art1 4 din Legea nr1 532013 <#M,0=1 $reci+0m c0 di,po+i7ii*e de derogare men7ionate mai ,u, ,unt reprodu,e n pct1 5113/ pct1 511: ;i pct1 5121 din nota 5 de *a ,-r;itu* textu*ui actua*i+at1 #B ART. 40 9ondul de ri&c (1) Pentru acoperirea riscurilor "inanciare care decurg din garantarea de ctre unit$ile administrati!teritoriale a %mprumuturilor contractate de operatorii economici i ser!iciile publice de subordonare local se constituie "ondul de risc %n a"ara bugetului local. (&) <ondul de risc se pstreaz %n conturi separate desc.ise la unit$ile teritoriale ale Trezoreriei 9tatului i se constituie distinct pentru garan$ii locale la %mprumuturi interne i respecti! pentru garan$ii la %mprumuturi e(terne. (/) <ondul de risc se constituie din: sumele %ncasate sub "orm de comisioane de la bene"iciarii %mprumuturilor garantate* dobnzile acordate de unit$ile Trezoreriei 9tatului la disponibilit$ile "ondului* ma#orri de %ntrziere la ni!elul celor e(istente pentru !eniturile bugetare aplicate pentru neplata %n termen de ctre bene"iciarii %mprumuturilor garantate a comisioanelor i respecti! a ratelor scadente dobnzilor i comisioanelor a"erente i %n completare din bugetul local. ,n cazul %n care se e"ectueaz pl$i din "ondul de risc a"erente unor scaden$e neonorate de garantat !eniturile "ondului de risc se re%ntregesc cu sumele recuperate de la acesta. (0) Ai!elul comisionului de risc se determin de ctre ordonatorul principal de credite i se aprob de ctre autorit$ile deliberati!e. Acest comision se aplic asupra !alorii %mprumutului garantat. (1) 9umele a"late %n "ondul de risc la s"ritul anului se regularizeaz cu bugetul local %n limita sumelor primite de la acest buget iar di"eren$a se reporteaz %n anul urmtor cu aceeai destina$ie. Contul de e(ecu$ie al "ondului de risc se ane(eaz la situa$iile "inanciare. ART. 41 <2pru2u*uri din con*ul curen* (eneral al 8re'oreriei :*a*ului #M20 <1= >n ,itua7ia n care/ pe parcur,u* execu7iei/ apar go*uri temporare de ca,0 ca urmare a deca*aCu*ui dintre venituri*e ;i cAe*tuie*i*e bugetu*ui *oca*/ ace,tea pot -i acoperite prin mprumuturi acordate de #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice din di,ponibi*it07i*e contu*ui curent genera* a* Tre+oreriei Ftatu*ui/ numai dup0 uti*i+area excedentu*ui din anii preceden7i1 #B (&) ;aloarea total a %mprumutului care poate "i anga#at de autorit$ile administra$iei publice locale potri!it pre!ederilor alin. (1) este supus urmtoarelor limite: a) nu !a depi 1F din totalul !eniturilor estimate a "i %ncasate pe durata anului bugetar %n care se "ace %mprumutul %n regim derogatoriu de la pre!ederile art. 4/ alin. (0)* b) %n condi$iile pre!ederilor lit. a) autorit$ile administra$iei publice locale nu pot anga#a %mprumuturi mai mari dect "ondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiai an bugetar. (/) Rambursarea "ondurilor %mprumutate con"orm pre!ederilor prezentului articol !a "i garantat cu !eniturile estimate a "i %ncasate %n anul bugetar respecti! %n condi$iile respectrii garantrii prin !enituri a celorlalte datorii publice locale. (0) ,n situa$ia %n care %mprumutul pre!zut la alin. (1) nu a "ost restituit pn la /1 decembrie direc$iile generale ale "inan$elor publice sunt autorizate s e(ecute contul unit$ii administrati!teritoriale %n cauz. ART. 44 +erific/ri e7cepionale (1) Acti!itatea autorit$ilor administra$iei publice locale !a "i supus unei !eri"icri e(cep$ionale de ctre Curtea de Conturi potri!it pre!ederilor prezentului articol %n urmtoarele situa$ii: a) autoritatea administra$iei publice locale nu %i ramburseaz toate obliga$iile de plat pe termen scurt pn la s"ritul anului bugetar %n care au "ost anga#ate %mprumuturile* b) dac la un anumit moment pe durata anului bugetar datoriile pe termen scurt ale autorit$ii administra$iei publice locale depesc limita stabilit la art. 41 alin. (&) lit. a)* c) la sesizarea moti!at a cel pu$in unei treimi din numrul membrilor ce compun autoritatea deliberati!.

(&) Curtea de Conturi !a solicita autorit$ilor administra$iei publice locale care se a"l %n una dintre situa$iile speci"icate la alin. (1) s %ntocmeasc i s depun un plan de redresare la Curtea de Conturi i la direc$ia general a "inan$elor publice prin care autorit$ile administra$iei publice locale se oblig s se supun pre!ederilor art. 41 alin. (&) %n termen de 1& luni. (/) 3inisterul <inan$elor Publice poate acorda din disponibilit$ile contului curent general al Trezoreriei 9tatului %mprumuturi cu dobnd autorit$ilor administra$iei publice locale %n cadrul planului de redresare %n regim derogatoriu de la pre!ederile art. 4/ alin. (0) i cu condi$ia ca acestea s se anga#eze la rambursarea acestor "onduri %ntr-un termen stabilit de 3inisterul <inan$elor Publice dar care nu poate depi & ani. (0) Autorit$ile administra$iei publice locale !or raporta lunar la Curtea de Conturi i la direc$ia general a "inan$elor publice modul de realizare a msurilor cuprinse %n planul de redresare pre!zut la alin. (&). CAP. 1 9inanarea in&*i*uiilor publice ART. 45 9inanarea in&*i*uiilor publice (1) <inan$area c.eltuielilor curente i de capital ale institu$iilor publice se asigur ast"el: a) integral din bugetul local* b) din !enituri proprii i din sub!en$ii acordate de la bugetul local* c) integral din !enituri proprii. (&) ?nstitu$iile publice "inan$ate integral din bugetul local !ars !eniturile realizate la acest buget. ART. 46 +eni*urile proprii ale in&*i*uiilor publice (1) ;eniturile proprii ale institu$iilor publice "inan$ate %n condi$iile art. 45 alin. (1) lit. b) i c) se %ncaseaz se administreaz se utilizeaz i se contabilizeaz de ctre acestea potri!it dispozi$iilor legale. (&) ;eniturile proprii ale bugetelor institu$iilor publice "inan$ate potri!it art. 45 alin. (1) lit. b) i c) pro!in din prestri de ser!icii c.irii mani"estri culturale i sporti!e concursuri artistice publica$ii presta$ii editoriale studii proiecte !alori"icri de produse din acti!it$i proprii sau ane(e i altele. ART. 47 Bunuri 2a*eriale ,i fonduri b/ne,*i pri2i*e de in&*i*uiile publice (1) ?nstitu$iile publice mai pot "olosi pentru des"urarea acti!it$ii lor bunuri materiale i "onduri bneti primite de la persoane #uridice i "izice sub "orm de dona$ii i sponsorizri cu respectarea dispozi$iilor legale. (&) <ondurile bneti acordate de persoanele #uridice i "izice primite %n condi$iile alin. (1) %n situa$ia institu$iilor publice "inan$ate integral de la buget sunt !rsate direct la bugetul local din care se "inan$eaz acestea. Cu aceste sume se ma#oreaz !eniturile i c.eltuielile bugetului local iar "ondurile respecti!e se !or utiliza cu respectarea destina$iilor stabilite de transmi$tor. (/) Cu "ondurile bneti acordate de persoanele #uridice i "izice %n condi$iile alin. (1) %n situa$ia institu$iilor publice "inan$ate potri!it pre!ederilor art. 45 alin. (1) lit. b) i c) se !or ma#ora bugetele de !enituri i c.eltuieli ale acestora. Aceste institu$ii au obliga$ia de a prezenta %n ane(a la contul de e(ecu$ie bugetar trimestrial i anual situa$ia pri!ind sumele primite i utilizate %n aceste condi$ii i cu care a "ost ma#orat bugetul de !enituri i c.eltuieli. (0) )unurile materiale primite de institu$iile publice %n condi$iile alin. (1) se %nregistreaz %n contabilitatea acestora. ART. 58 E7ceden*ele bu(e*elor in&*i*uiilor publice (1) =(cedentele rezultate din e(ecu$ia bugetelor institu$iilor publice "inan$ate %n condi$iile art. 45 alin. (1) lit. b) se regularizeaz la s"ritul anului cu bugetele locale din care sunt "inan$ate %n limita sumelor primite de la acestea dac legea nu pre!ede alt"el. (&) =(cedentele rezultate din e(ecu$ia bugetelor institu$iilor publice "inan$ate potri!it art. 45 alin. (1) lit. c) rmn la dispozi$ia acestora urmnd a "i "olosite %n anul urmtor cu aceeai destina$ie.

(/) Autorit$ile deliberati!e pot .otr% ca e(cedentele rezultate din e(ecu$ia bugetelor institu$iilor publice subordonate "inan$ate potri!it art. 45 alin. (1) lit. c) s se preia ca !enit la bugetul local dup deducerea sumelor %ncasate anticipat i a obliga$iilor de plat. ART. 51 5e(i2ul de finanare a unor ac*ivi*/i ale in&*i*uiilor publice (1) Autorit$ile deliberati!e pot aproba %n"iin$area de acti!it$i integral "inan$ate din !enituri proprii pe lng unele institu$ii publice "inan$ate potri!it art. 45 alin. (1) lit. a) stabilind totodat domeniul de acti!itate categoriile de !enituri natura c.eltuielilor sistemul de organizare i "unc$ionare a acestor acti!it$i. (&) )ugetele de !enituri i c.eltuieli pentru acti!it$ile "inan$ate integral din !enituri proprii se aprob odat cu bugetul institu$iei publice de care apar$in. (/) ,n situa$ia nerealizrii !eniturilor pre!zute %n bugetele acti!it$ilor "inan$ate integral din !enituri proprii c.eltuielile !or "i e"ectuate %n limita !eniturilor realizate. (0) =(cedentele rezultate din e(ecu$ia bugetelor de !enituri i c.eltuieli ale acti!it$ilor "inan$ate integral din !enituri proprii se reporteaz %n anul urmtor cu aceeai destina$ie sau se preiau ca !enit la bugetul local potri!it .otrrii autorit$ilor deliberati!e. ART. 5& <2pru2u*uri *e2porare pen*ru unele ac*ivi*/i &au in&*i*uii publice (1) ,n cazul %n care la %n"iin$area %n subordinea unor ordonatori principali de credite a unor institu$ii i ser!icii publice sau a unor acti!it$i "inan$ate integral din !enituri proprii acestea nu dispun de "onduri su"iciente %n baza documenta$iilor temeinic "undamentate autorit$ile deliberati!e pot aproba %mprumuturi "r dobnd din bugetul local pe baz de con!en$ie. (&) ,mprumuturile acordate %n condi$iile alin. (1) !or "i rambursate integral %n termen de un an de la data acordrii. (/) ,n situa$ia nerambursrii %mprumuturilor la termenul stabilit se !or aplica ma#orri de %ntrziere la ni!elul celor e(istente pentru !eniturile bugetare potri!it legii. ART. 5/ E7ecuia de ca&/ a bu(e*elor in&*i*uiilor publice (1) ?nstitu$iile i ser!iciile publice indi"erent de sistemul de "inan$are i de subordonare inclusi! acti!it$ile de pe lng unele institu$ii publice "inan$ate integral din !enituri proprii e"ectueaz opera$iunile de %ncasri i pl$i prin unit$ile teritoriale ale Trezoreriei 9tatului %n a cror raz %i au sediul i unde au desc.ise conturile de !enituri c.eltuieli i disponibilit$i. (&) ?nstitu$iile publice au obliga$ia de a transmite bugetul aprobat potri!it pre!ederilor prezentei legi la unitatea teritorial a Trezoreriei 9tatului. (/) Autorit$ile e(ecuti!e i preedin$ii consiliilor #ude$ene au obliga$ia publicrii pe pagina de ?nternet a institu$iilor publice i+sau prin a"ia# public a proiectului de buget a bugetului aprobat a e(ecu$iei bugetului a e!olu$iei e(ecu$iei bugetului a recti"icrii bugetului i a contului de e(ecu$ie precum i actualizarea in"orma$iilor cel pu$in o dat pe trimestru. CAP. 4 #ri'a financiar/ ,i in&olvena uni*/ilor ad2ini&*ra*iv;*eri*oriale ART. 50 #ri'a financiar/ #M 3 <1= "ri+a -inanciar0 e,te ,tarea patrimoniu*ui unit07ii admini,trativ?teritoria*e/ caracteri+at0 prin exi,ten7a unor di-icu*t07i -inanciare/ prin *ip,a acut0 de di,ponibi*it07i b0ne;ti/ ce conduce *a neacAitarea ob*iga7ii*or de p*at0/ *icAide ;i exigibi*e pe o anumit0 perioad0 de timp1 "ri+a -inanciar0 e,te pre+umat0 n urm0toare*e ,itua7ii! a= neacAitarea ob*iga7ii*or de p*at0/ *icAide ;i exigibi*e/ mai vecAi de :0 de +i*e/ ;i care dep0;e,c 15G din bugetu* genera* a* unit07ii admini,trativ?teritoria*e re,pective/ cu excep7ia ce*or a-*ate n *itigiu comercia*B b= neacAitarea drepturi*or ,a*aria*e prev0+ute n bugetu* *oca* de venituri ;i cAe*tuie*i ,au n bugete*e in,titu7ii*or ,au ,ervicii*or pub*ice de intere, *oca* ,au Cude7ean/ dup0 ca+/ pe o perioad0 mai mare de :0 de +i*e de *a data ,caden7ei1 #B

(&) 9itua$ia de criz "inanciar poate "i sesizat de ordonatorul principal de credite al unit$ii administrati!-teritoriale conductorul compartimentului "inanciar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorit$ilor administra$iei publice locale de ordonatorii secundari de credite i ordonatorii ter$iari de credite din cadrul ser!iciilor publice subordonate consiliului local de conductorii societ$ilor comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea consiliului local de di!eri creditori de directorul direc$iei generale a "inan$elor publice #ude$ene respecti! a municipiului )ucureti i de structurile teritoriale ale Cur$ii de Conturi. 9esizarea se "ace la direc$ia general a "inan$elor publice #ude$ene sau a municipiului )ucureti i la ordonatorul principal de credite al unit$ii administrati!-teritoriale care se a"l %n situa$ia de criz "inanciar. (/) ,n termen de /8 de zile de la solicitarea oricrei persoane interesate ordonatorul principal de credite al unit$ii administrati!-teritoriale are obliga$ia "urnizrii situa$iei economico-"inanciare i a concluziei de %ncadrare sau ne%ncadrare %n pre!ederile alin. (1). #M 3 <5= rdonatoru* principa* de credite/ n termen de 5 +i*e *ucr0toare de *a con,tatarea cri+ei -inanciare/ convoac0 autoritatea de*iberativ0 ;i ,e,i+ea+0 direc7ia genera*0 a -inan7e*or pub*ice Cude7ean0 ,au a municipiu*ui Hucure;ti/ dup0 ca+1 #B (1) Autoritatea deliberati! ia act %n condi$iile legii de e(isten$a situa$iei de criz "inanciar mandateaz ordonatorul principal de credite pentru elaborarea planului de redresare "inanciar i analizeaz propuneri care s "ie cuprinse %n planul de redresare "inanciar prezentat de ordonatorul principal de credite. #M 3 <4= >n termen de 30 +i*e ca*endari,tice de *a adoptarea Aot0rrii prin care a -o,t dec*arat0 ,tarea de cri+0 -inanciar0/ ordonatoru* principa* de credite mpreun0 cu cei*a*7i membrii ai comitetu*ui pentru ,itua7ii de cri+0 -inanciar0 preg0te,c un p*an de redre,are -inanciar0 a unit07ii admini,trativ? teritoria*e1 <2= $*anu* de redre,are -inanciar0 cuprinde p*ani-icarea economico?-inanciar0 ;i bugetar0 pe perioada procedurii de redre,are -inanciar0/ care pre,upune! 11 o pre+entare a ,itua7iei economico?-inanciare a unit07ii admini,trativ?teritoria*eB 21 m0,uri care ,0 a,igure pre,tarea ,ervicii*or pub*ice e,en7ia*e de c0tre autorit07i*e admini,tra7iei pub*ice *oca*e pe durata ap*ic0rii p*anu*ui de redre,are -inanciar0B 31 m0,uri de mbun0t07ire a managementu*ui -inanciar ;i a mecani,me*or de contro* nece,are pentru e-icienti+area -urni+0rii ,ervicii*or pub*ice e,en7ia*eB 51 m0,uri de cre;tere a gradu*ui de co*ectare a venituri*or proprii/ precum ;i de generare de venituri ,up*imentareB 51 m0,uri pentru reducerea cAe*tuie*i*orB 41 p*ani-icarea economico?-inanciar0 ;i bugetar0 pe perioada procedurii de redre,are -inanciar0/ care pre,upune! a= ana*i+a tuturor venituri*or ;i cAe*tuie*i*or bugetare/ recomand0ri pentru cre;terea venituri*or ;i reducerea cAe*tuie*i*or/ precum ;i e*aborarea de recti-ic0ri a*e bugetu*ui *oca*B b= proiec7ia venituri*or ;i cAe*tuie*i*or pentru anu* curent ;i pentru urm0torii 2 aniB c= re,tructurarea conducerii/ organi+0rii ;i ge,tion0rii aparatu*ui de ,pecia*itate a* primaru*ui/ re,pectiv a* con,i*iu*ui Cude7ean/ a ,ervicii*or ;i in,titu7ii*or pub*ice de intere, *oca* ,au Cude7ean/ dup0 ca+B 21 ,tabi*irea ,arcini*or pentru ndep*inirea prevederi*or din p*anu* de redre,are -inanciar0 pe obiective/ per,oane re,pon,abi*e ;i termene1 <9= "ontro*u* execut0rii ;i ndep*inirii m0,uri*or cuprin,e n p*anu* de redre,are -inanciar0 e,te rea*i+at de comitetu* pentru ,itua7ii de cri+0 -inanciar01 #B (7) Planul de redresare "inanciar este supus spre aprobare autorit$ii deliberati!e %n termen de / zile lucrtoare de la elaborare i !a "i adoptat %n termen de cel mult 1 zile lucrtoare de la depunere. ,n cazul %n care planul de redresare "inanciar nu este adoptat autoritatea deliberati! se %ntrunete %n termen de / zile lucrtoare de la data dezbaterii %n ultima edin$ pentru reanalizarea acestuia. 'ac planul de redresare "inanciar nu se adopt acesta se consider aprobat %n "orma propus de ini$iator. #M 3

<10= $*anu* de redre,are -inanciar0 poate -i modi-icat/ *a cererea ordonatoru*ui principa* de credite/ ori de cte ori e,te nece,ar/ n ca+u* n care apar date/ in-orma7ii ,au -apte necuno,cute *a momentu* aprob0rii ace,tuia/ dac0 ace,tea pot mpiedica proce,u* de redre,are -inanciar01 %ou* p*an e,te e*aborat de ordonatoru* principa* de credite mpreun0 cu membrii comitetu*ui pentru ,itua7ii de cri+0 -inanciar0 ;i ,e ,upune aprob0rii autorit07ii de*iberative1 #B (11) Crdonatorul principal de credite are obliga$ia ca %n perioada des"urrii procedurii de redresare a crizei "inanciare s asigure "unc$ionarea e"icient i e"icace a ser!iciilor publice esen$iale. #M 3 <12= Autoritatea de*iberativ0 dec*ar0/ *a cererea ordonatoru*ui principa* de credite ;i cu avi+u* con,u*tativ a* comitetu*ui pentru ,itua7ii de cri+0 -inanciar0/ ncetarea ,itua7iei de cri+0 -inanciar0/ prin adoptarea unei Aot0rri/ dac0! a= criterii*e prev0+ute *a a*in1 <1= nu ,?au mai eviden7iat timp de 190 de +i*e ca*endari,ticeB b= ,unt ndep*inite criterii*e pentru dec*ararea ,t0rii de in,o*ven70/ prev0+ute de art1 25/ ca+ n care unitatea admini,trativ?teritoria*0 e,te ,upu,0 procedurii in,o*ven7ei/ prev0+ut0 de pre+enta *ege1 #B (1/) 9itua$ia de criz "inanciar respecti! %ncetarea acesteia se %nregistreaz %n termen de 1 zile de la declararea situa$iei de criz "inanciar de ctre ordonatorul principal de credite respecti! de la aprobarea %ncetrii strii de criz "inanciar %n registrul local al situa$iilor de criz "inanciar a unit$ilor administrati!-teritoriale care este gestionat de direc$iile generale ale "inan$elor publice #ude$ene respecti! a municipiului )ucureti. Acestea !or comunica lunar situa$iile de desc.idere sau de %nc.idere a crizelor "inanciare %nregistrate 3inisterului <inan$elor Publice pentru a "i %nregistrate %n registrul na$ional al situa$iilor de criz "inanciar a unit$ilor administrati!-teritoriale. ART. 51 $n&olvena #M 3 <1= In,o*ven7a e,te ,tarea patrimoniu*ui unit07ii admini,trativ?teritoria*e caracteri+at0 prin exi,ten7a unor di-icu*t07i -inanciare/ prin *ip,a acut0 de di,ponibi*it07i b0ne;ti/ ce conduce *a neacAitarea ob*iga7ii*or de p*at0/ *icAide ;i exigibi*e/ pe o anumit0 perioad0 de timp1 In,o*ven7a e,te pre+umat0 n urm0toare*e ,itua7ii! a= neacAitarea ob*iga7ii*or de p*at0/ *icAide ;i exigibi*e/ mai vecAi de 120 de +i*e ;i care dep0;e,c 50G din bugetu* genera* a* unit07i*or admini,trativ?teritoria*e/ -0r0 a ,e *ua n ca*cu* ce*e a-*ate n *itigiu comercia*B b= neacAitarea drepturi*or ,a*aria*e i+vorte din raporturi*e de munc0 ;i prev0+ute n bugetu* de venituri ;i cAe*tuie*i/ pe o perioad0 mai mare de 120 de +i*e de *a data ,caden7ei1 #B (&) Crice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe crean$e certe lic.ide i e(igibile %mpotri!a unei unit$i administrati!-teritoriale cu o !aloare %nsumat care depete 18F din bugetul acesteia pe o perioad de 1&8 de zile consecuti!e poate introduce la tribunalul %n a crui circumscrip$ie %i are sediul unitatea administrati!-teritorial o cerere de desc.idere a procedurii insol!en$ei acestei unit$i administrati!-teritoriale. (/) ,n termen de /8 de zile de la solicitarea oricrei persoane interesate ordonatorul principal de credite al unit$ii administrati!-teritoriale are obliga$ia "urnizrii situa$iei economico-"inanciare i a concluziei de %ncadrare sau ne%ncadrare %n pre!ederile alin. (1). (0) Crdonatorul principal de credite al unit$ii administrati!-teritoriale are obliga$ia ca %n termen de 11 zile de la constatarea strii de insol!en$ care a inter!enit potri!it alin. (1) s solicite desc.iderea procedurii pri!ind insol!en$a unit$ii administrati!-teritoriale prin cerere depus la tribunalul %n a crui circumscrip$ie se a"l unitatea administrati!-teritorial respecti!. Crdonatorul principal de credite al unit$ii administrati!-teritoriale are obliga$ia de a noti"ica desc.iderea procedurii de insol!en$ creditorilor i oricror persoane interesate. (1) ?ntroducerea prematur cu rea-credin$ de ctre ordonatorul principal de credite a cererii pre!zute la alin. (0) atrage rspunderea acestuia %n condi$iile legii pentru pre#udiciile pricinuite pr$ii interesate. (4) Ludectorul-sindic prin .otrrea de desc.idere a procedurii de insol!en$ !a numi un administrator.

#M 3 <2= >n termen de 30 de +i*e ca*endari,tice admini,tratoru* Cudiciar e*aborea+0 p*anu* de redre,are a in,o*ven7ei/ mpreun0 cu ordonatoru* principa* de credite/ cu avi+u* direc7iei genera*e a -inan7e*or pub*ice Cude7ene ,au a* &irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti ;i a* camerei de conturi teritoria*e1 #B (6) Administratorul sau ordonatorul principal de credite dup caz are obliga$ia ca %n perioada des"urrii procedurii de insol!en$ s asigure "urnizarea e"icient i e"icace a ser!iciilor publice esen$iale %n condi$iile legii. (7) Planul de redresare a insol!en$ei !a cuprinde: a) msurile de restabilire a !iabilit$ii "inanciare a unit$ii administrati!-teritoriale* b) msurile de continuare a prestrii ser!iciilor esen$iale ale unit$ii administrati!-teritoriale pe toat perioada insol!en$ei acesteia* c) planul de ac.itare a debitelor ctre creditori. (18) Planul de redresare a insol!en$ei se supune aprobrii consiliului local %n termen de 18 zile de la %ntocmirea con"orm pre!ederilor alin. (5) i de!ine obligatoriu att pentru autoritatea deliberati! ct i pentru ordonatorul principal de credite al unit$ii administrati!-teritoriale. (11) ,n caz de neadoptare %n termenul pre!zut la alin. (18) administratorul !a propune #udectorului-sindic emiterea .otrrii de preluare a atribu$iilor de ordonator principal de credite de ctre administrator. (1&) Administratorul !a monitoriza respectarea planului de redresare a insol!en$ei. (1/) ,n caz de nerespectare a planului de redresare a insol!en$ei administratorul !a propune #udectorului-sindic suspendarea atribu$iilor de ordonator principal de credite i emiterea .otrrii de preluare a atribu$iilor de ordonator de credite de ctre administrator. (10) Crdonatorului principal de credite i autorit$ii deliberati!e a unit$ii administrati!-teritoriale le este interzis e(ercitarea oricror atribu$ii cu implica$ii "inanciare pe toat perioada gestionrii situa$iei de insol!en$ con"orm pre!ederilor alin. (11) - (1/) atribu$ii care se e(ercit e(clusi! de administratorul numit %n condi$iile alin. (4) (11) sau (1/). #M 3 <15= >n ca+u* n care nu mai ,unt ndep*inite condi7ii*e ,t0rii de in,o*ven70 a unit07ii admini,trativ? teritoria*e/ Cudec0toru*?,indic pronun70 o ,entin70 de ncAidere a procedurii/ cAiar dac0 nu au -o,t ,tin,e toate crean7e*e cuprin,e n p*anu* de redre,are a ,t0rii de in,o*ven701 Re,tu* crean7e*or ne,tin,e n procedura de in,o*ven70 vor -i cuprin,e n p*anu* de redre,are a ,t0rii de cri+0 -inanciar01 Fentin7a de ncAidere a procedurii e,te noti-icat0 de admini,tratoru* Cudiciar direc7iei genera*e a -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv a municipiu*ui Hucure;ti/ dup0 ca+/ pentru e-ectuarea men7iunii n regi,tru* *oca* a* ,itua7ii*or de in,o*ven70 a unit07i*or admini,trativ?teritoria*e1 #B (14) Prin %nc.iderea procedurii insol!en$ei administratorul este descrcat de orice %ndatoriri sau responsabilit$i cu pri!ire la aplicarea procedurii "a$ de ordonatorul principal de credite "a$ de patrimoniul unit$ii administrati!-teritoriale precum i "a$ de creditori. ,n termen de /8 de zile de la noti"icarea pre!zut la alin. (11) %ntre administrator i ordonatorul principal de credite se %nc.eie un proces-!erbal de predare-primire cu pri!ire la opera$iunile derulate %n timpul procedurii insol!en$ei. (15) @nitatea administrati!-teritorial re!ine la statutul de criz "inanciar iar ordonatorul principal de credite i consiliul local %i reiau atribu$iile i !or proceda con"orm art. 50 la aplicarea %ntocmai a planului de redresare "inanciar pentru ieirea unit$ii administrati!-teritoriale din criz "inanciar. (16) C.eltuielile ocazionate cu plata indemniza$iei administratorului i %ndeplinirea procedurii de redresare a insol!en$ei reprezint c.eltuieli ale unit$ii administrati!-teritoriale i se suport din bugetul acesteia. (17) 9itua$ia de desc.idere a procedurii de insol!en$ respecti! de %nc.idere a acesteia se %nregistreaz %n termen de 1 zile de la declararea situa$iei de insol!en$ respecti! de la noti"icarea .otrrii #udectoreti de %nc.idere a procedurii de ctre ordonatorul principal de credite %n registrul local al situa$iilor de insol!en$ a unit$ilor administrati!-teritoriale care este gestionat de direc$iile generale ale "inan$elor publice #ude$ene respecti! a municipiului )ucureti. Acestea !or comunica lunar situa$iile de desc.idere sau de %nc.idere a procedurilor de insol!en$ %nregistrate 3inisterului <inan$elor Publice pentru a "i %nregistrate %n registrul na$ional al situa$iilor de insol!en$ a unit$ilor administrati!-teritoriale.

#M20 ART. 51:1 34cep'ii $revederi*e art1 15 a*in1 <4= ? <9= ;i a*e art1 5: a*in1 <4= ? <13= nu ,e ap*ic0 unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e care intr0 n procedura de cri+0 -inanciar0/ re,pectiv de in,o*ven70/ potrivit *egii ,pecia*e prev0+ute *a art1 951 #B CAP. 5 %i&po'iii in&*i*uionale ART. 54 #o2i*e*ul pen*ru finane publice locale (1) 9e %n"iin$eaz Comitetul pentru "inan$e publice locale organism cu rol consultati! %n procesul de elaborare a unor reglementri cu caracter "inanciar care pri!esc %n mod direct bugetele locale i de stabilire a sumelor de ec.ilibrare ce se aloc anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale structur de tip partenerial "r personalitate #uridic. (&) Comitetul pentru "inan$e publice locale este compus din cte un reprezentant desemnat de: a) Parlamentul Romniei* b) 3inisterul Administra$iei i ?nternelor* c) 3inisterul <inan$elor Publice* d) structura asociati! a comunelor din Romnia* e) structura asociati! a oraelor din Romnia* ") structura asociati! a municipiilor din Romnia* g) structura asociati! a consiliilor #ude$ene din Romnia. (/) 3inisterul <inan$elor Publice i 3inisterul Administra$iei i ?nternelor prin structurile de specialitate asigur %mpreun secretariatul te.nic al Comitetului pentru "inan$e publice locale. (0) 3odul de "unc$ionare i atribu$iile Comitetului pentru "inan$e publice locale se stabilesc prin .otrre a 2u!ernului %n termen de 48 de zile de la intrarea %n !igoare a prezentei legi. #M20 ART. 54:1 "roceduri de publicitate a bu etelor unit'ilor5subdi%iziunilor administrati%6teritoriale <1= rdonatorii principa*i de credite ai in,titu7ii*or pub*ice *oca*e au ob*iga7ia pub*ic0rii pe pagini*e de internet a*e unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e a urm0toare*or documente ;i in-orma7ii! a= proiecte*e bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2= ,upu,e con,u*t0rii pub*ice/ inc*u,iv anexe*e ace,tora/ n maximum dou0 +i*e *ucr0toare de *a ,upunerea ,pre con,u*tare pub*ic0B b= comunic0ri*e prev0+ute *a art1 52 a*in1 <2@1=/ n maximum 5 +i*e *ucr0toare de *a primireB c= bugete*e prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2= aprobate/ inc*u,iv anexe*e ace,tora/ n maximum 5 +i*e *ucr0toare de *a aprobareB d= ,itua7ii*e -inanciare a,upra execu7iei bugetare trime,tria*e ;i anua*e a-erente bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=/ inc*u,iv p*07i*e re,tante/ n maximum 5 +i*e *ucr0toare de *a depunerea *a direc7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*iceB e= bugetu* genera* con,o*idat a* unit07ii3,ubdivi+iunii admini,trativ?teritoria*e/ ntocmit potrivit metodo*ogiei aprobate prin ordin comun a* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice/ n maximum 5 +i*e *ucr0toare de *a pre+entarea n con,i*iu* *oca*B -= regi,tru* datoriei pub*ice *oca*e/ precum ;i regi,tru* garan7ii*or *oca*e/ actua*i+ate anua*/ pn0 *a data de 31 ianuarie a -iec0rui anB g= programu* de inve,ti7ii pub*ice a* unit07ii3,ubdivi+iunii admini,trativ?teritoria*e n maximum 5 +i*e *ucr0toare de *a aprobare1 <2= In-orma7ii*e prev0+ute *a a*in1 <1= ,e tran,mit n -ormat e*ectronic n termen de 5 +i*e *ucr0toare de *a termene*e prev0+ute *a a*in1 <1= #ini,teru*ui Admini,tra7iei ;i Interne*or/ n vederea pub*ic0rii pe pagina de internet a ace,tuia1 <3= Fe con,ider0 ndep*init0 ob*iga7ia prev0+ut0 *a a*in1 <2= numai dup0 ob7inerea num0ru*ui de nregi,trare generat automat de programu* in-ormatic dup0 nc0rcarea in-orma7ii*or1

<5= Enit07i*e admini,trativ?teritoria*e care pn0 *a data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internet pub*ic0 documente*e ;i in-orma7ii*e prev0+ute *a a*in1 <1=/ n termene*e re,pective/ *a avi+ieru* a-*at *a ,ediu* ace,tora/ -0r0 a -i exceptate de *a ap*icarea prevederi*or a*in1 <2= ;i <3=1 <5= Enit07i*e admini,trativ?teritoria*e care ,e ncadrea+0 n prevederi*e a*in1 <5= au ob*iga7ia ca pn0 *a data de 31 decembrie 2010 ,0 rea*i+e+e ;i ,0 opera7iona*i+e+e pagini de internet proprii1 #B CAP. 6 :anciuni ART. 55E) $nfraciuni ,i pedep&e (1) Constituie in"rac$iuni urmtoarele "apte: a) anga#area ordonan$area i e"ectuarea de pl$i peste limitele ma(ime ale sumelor aprobate la partea de c.eltuieli prin bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&)* b) anga#area c.eltuielilor din bugetele pre!zute la art. 1 alin. (&) peste limita creditelor bugetare aprobate* #M! c= 666 Abrogat0 d= 666 Abrogat0 #B e) e(ercitarea oricror atribu$ii cu implica$ii "inanciare pe toat perioada gestionrii situa$iei de insol!en$ con"orm pre!ederilor art. 51 alin. (11) - (1/) de ctre ordonatorul principal de credite sau de ctre autoritatea deliberati! a unit$ii administrati!-teritoriale a"late %n procedur de insol!en$. (&) ?n"rac$iunile pre!zute la a*in1 <1= *it1 a= se pedepsesc cu %nc.isoare de la o lun la / luni sau cu amend de la 1.888 lei la 18.888 lei iar in"rac$iunile pre!zute la alin. (1) lit. b) i e) se pedepsesc cu %nc.isoare de la un an la / ani sau cu amend de la 18.888 lei la &1.888 lei. ##$N () 1* A*in1 <2= a* art1 22 a -o,t modi-icat con-orm art1 15 a*in1 <1= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4532002 <#M2=1 2* "on-orm art1 192 ;i art1 252 din Legea nr1 19232012 <#M,2=/ ncepnd cu data de 1 -ebruarie 2015 <data intr0rii n vigoare a Legii nr1 2943200: privind "odu* pena*=/ artico*u* 22 ,e modi-ic0 ;i va avea urm0toru* cuprin,! #M3! JART1 22 7nfrac'iuni 8i pedepse "on,tituie in-rac7iune ;i ,e pedep,e;te cu ncAi,oare de *a 3 *uni *a 2 ani ,au cu amend0! a= angaCarea/ ordonan7area ;i e-ectuarea de p*07i pe,te *imite*e maxime a*e ,ume*or aprobate *a partea de cAe*tuie*i/ prin bugete*e prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2=B b= angaCarea cAe*tuie*i*or din bugete*e prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2= pe,te *imita credite*or bugetare aprobateB c= exercitarea oric0ror atribu7ii cu imp*ica7ii -inanciare pe toat0 perioada ge,tion0rii ,itua7iei de in,o*ven70/ con-orm prevederi*or art1 25 a*in1 <11= ? <13=/ de c0tre ordonatoru* principa* de credite ,au de c0tre autoritatea de*iberativ0 a unit07ii admini,trativ?teritoria*e a-*ate n procedur0 de in,o*ven701J #B ART. 56 #on*ravenii ,i &anciuni (1) Constituie contra!en$ii urmtoarele "apte: a) nerespectarea dispozi$iilor art. 7 alin. (&) art. 10 alin. (/) i (0) art. 17 alin. (&) art. 08 art. 00 art. 01 art. 15 i ale art. 47 alin. (&) i (0)* #M33 b= nere,pectarea di,po+i7ii*or art1 5 a*in1 <2= ? <5=/ art1 25 a*in1 <3=/ art1 24 a*in1 <5=/ art1 32 a*in1 <1= ? <5=/ art1 33 a*in1 <3= ? <4=/ art1 3: a*in1 <2=/ art1 5: a*in1 <3= ? <5= ;i <2=/ art1 51 a*in1 <1=/ art1 55 a*in1 <2= ? <4= ;i <:=/ art1 55 a*in1 <1=/ art1 54 a*in1 <1=/ art1 20 a*in1 <1=/ art1 22 a*in1 <2=/ art1 23 a*in1 <3=/ art1 25 a*in1 <5=/ <4= ;i <13=/ art1 25 a*in1 <1:= ;i a*e art1 24@1B

#M 3 c= nere,pectarea di,po+i7ii*or art1 5 a*in1 <5= ;i <4=/ art1 15 a*in1 <1= ;i <4=/ art1 23/ art1 30 a*in1 <3= ? <4=/ art1 32 a*in1 <2=/ art1 39/ art1 3: a*in1 <3= ? <4=/ art1 43/ art1 23 a*in1 <1= ;i a*e art1 25 a*in1 <5= ;i <4=B #M20 d= nere,pectarea di,po+i7ii*or art1 15 a*in1 <9=/ art1 5: a*in1 <9=/ <:=/ <12= ? <15=/ art1 41 a*in1 <3=B e= nere,pectarea di,po+i7ii*or art1 42 a*in1 <:= ;i <10=1 #B (&) Contra!en$iile pre!zute la alin. (1) lit. a) se sanc$ioneaz cu amend de la 188 lei la 1.188 lei cele de la alin. (1) lit. b) cu amend de la 1.888 lei la &.188 lei iar cele de la alin. (1) lit. c) cu amend de la /.888 lei la 1.888 lei. #M7 <2@1= "ontraven7ii*e prev0+ute *a a*in1 <1= *it1 d= ,e ,anc7ionea+0 cu amend0 de *a 101000 *ei *a 501000 *ei1 #M20 <2@2= "ontraven7ii*e prev0+ute *a a*in1 <1= *it1 e= ,e ,anc7ionea+0 cu amend0 de *a 101000 *ei *a 501000 *ei1 #B (/) Constatarea contra!en$iilor i aplicarea amenzilor se "ac de ctre persoane %mputernicite %n acest scop de Curtea de Conturi 3inisterul Administra$iei i ?nternelor i 3inisterul <inan$elor Publice potri!it legii. ART. 57 Le(i&laia aplica*/ con*raveniei Contra!en$iilor pre!zute la art. 56 li se aplic pre!ederile Crdonan$ei 2u!ernului nr. &+&881 pri!ind regimul #uridic al contra!en$iilor aprobat cu modi"icri i completri prin Kegea nr. 168+&88& cu modi"icrile i completrile ulterioare cu e(cep$ia art. &6 i &7. CAP. 7 %i&po'iii finale ART. 68 #on*abili*a*e public/ (1) Contabilitatea public a institu$iilor publice locale de"inite potri!it prezentei legi !a cuprinde: a) contabilitatea !eniturilor i c.eltuielilor bugetare care s re"lecte %ncasarea !eniturilor i plata c.eltuielilor a"erente e(erci$iului bugetar* b) contabilitatea general bazat pe principiul constatrii drepturilor i obliga$iilor care s re"lecte e!olu$ia situa$iei "inanciare i patrimoniale precum i a e(cedentului sau a de"icitului patrimonial. #M2 c= 666 Abrogat0 #B (&) 3inisterul <inan$elor Publice stabilete prin norme metodologice procedurile contabile i sistemul de raportare pri!ind in"orma$iile "urnizate de contabilitatea public. ART. 61 5e(i2ul veni*urilor bu(e*elor prev/'u*e la ar*. 1 alin. =2> ,ntocmirea i depunerea declara$iilor stingerea obliga$iilor bugetare solu$ionarea contesta$iilor controlul "iscal e(ecutarea crean$elor bugetare precum i cele re"eritoare la e!aziunea "iscal se supun legisla$iei %n domeniu. ART. 6& .locarea de &u2e din fondurile de re'erv/ bu(e*ar/ ,i de in*ervenie la di&po'iia Guvernului #M11 "u ,ume*e aprobate prin Aot0rre a 8uvernu*ui/ din -onduri*e de re+erv0 bugetar0 ;i de interven7ie *a di,po+i7ia 8uvernu*ui/ precum ;i cu a*te ,ume a*ocate de *a bugetu* de ,tat ,au retra,e prin acte normative ,e maCorea+0/ re,pectiv ,e diminuea+0 bugete*e *oca*e prin di,po+i7ie a autorit07ii executive/ potrivit *egii/ urmnd ca *a prima ;edin70 a autorit07ii de*iberative ,0 ,e va*ide+e modi-ic0ri*e re,pective1

#M20 ART1 93 666 Abrogat #B ART. 60 Nor2e 2e*odolo(ice ,i in&*ruciuni ,n aplicarea pre!ederilor prezentei legi 3inisterul Administra$iei i ?nternelor i 3inisterul <inan$elor Publice sunt autorizate s emit norme metodologice i instruc$iuni de aplicare. ART. 61 3rocedura cri'ei financiare ,i a in&olvenei uni*/ilor ad2ini&*ra*iv;*eri*oriale ,n termen de 4 luni de la intrarea %n !igoare a prezentei legi 3inisterul Administra$iei i ?nternelor i 3inisterul <inan$elor Publice elaboreaz proiectul de lege special pri!ind procedura de aplicare a pre!ederilor art. 50 i 51. ART. 64E) $n*rarea 6n vi(oare (1) Prezenta lege intr %n !igoare la data de 1 ianuarie &885 cu urmtoarele e(cep$ii: a) art. 41 care intr %n !igoare la / zile de la data publicrii %n 3onitorul C"icial al Romniei Partea ? a prezentei legi* #M7 b= art1 33 a*in1 <5= *it1 -= ;i g= intr0 n vigoare *a data de 1 ianuarie 2009/ iar art1 25 ;i 25/ *a data intr0rii n vigoare a *egii ,pecia*e prev0+ute *a art1 95B #B c) art. &4 alin. (5) art. // alin. (6) i art. 01 care intr %n !igoare la data de 1 ianuarie &886 %n !ederea "undamentrii proiec$iei bugetare pentru anul &887. (&) Pe data intrrii %n !igoare a prezentei legi se abrog Crdonan$a de urgen$ a 2u!ernului nr. 01+&88/ pri!ind "inan$ele publice locale pub*icat0 n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 531 din 1: iunie 2003/ aprobat cu modi"icri i completri prin Kegea nr. 186+&880 cu modi"icrile i completrile ulterioare precum i orice alte dispozi$ii contrare. ##$N () A*in1 <2= a* art1 94 a -o,t modi-icat con-orm Recti-ic0rii pub*icate n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 422 din 20 iu*ie 2004 <#M1=1 ##$N NOT3: 1* Reproducem mai Co, prevederi*e art1 II ;i art1 III din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 2932009 <#M/=1 #M7 JART1 II $entru entit07i*e n-iin7ate pn0 *a data intr0rii n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen70/ ,o*icitarea prev0+ut0 *a art1 32 a*in1 <2= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ inc*u,iv cu ce*e prev0+ute n pre+enta ordonan70 de urgen70/ ,e -ace n termen de 15 +i*e de *a data intr0rii n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen701J #M7 JART1 III $revederi*e pre+entei ordonan7e de urgen70 intr0 n vigoare *a 3 +i*e de *a pub*icarea n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ cu excep7ia pct1 5 ;i 5 a*e art1 I/ care intr0 n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 200: ;i ,unt uti*i+ate pentru reparti+area cote*or de-a*cate din impo+itu* pe venit ;i a ,ume*or de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat de,tinate ecAi*ibr0rii bugete*or *oca*e ncepnd cu anu* 200:1J ##$N 2* Reproducem mai Co, prevederi*e art1 II ? . ;i anexa *a rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4332010 <#M2+=/ cu modi-ic0ri*e u*terioare1 #M20 JART1 II Fume*e venituri*or cu de,tina7ie ,pecia*0/ prev0+ute *a art1 936= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ inc*u,iv cu ce*e adu,e prin

pre+enta ordonan70 de urgen70/ r0ma,e neuti*i+ate n conturi*e unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e *a data de 10 decembrie 2010 ,e cuprind n bugete*e *oca*e1J ##$N () "on-orm art1 I pct1 53 ;i art1 . *it1 b= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4332010 <#M2+=/ artico*u* 93 a -o,t abrogat ncepnd cu data de 1 ianuarie 20111 #M20 JART1 III <1= $entru ndep*inirea atribu7ii*or prev0+ute de *ege/ *a ,tabi*irea num0ru*ui de po,turi din aparatu* de ,pecia*itate a* primaru*ui/ aparatu* de ,pecia*itate a* con,i*iu*ui Cude7ean/ precum ;i din in,titu7ii*e pub*ice *oca*e n-iin7ate prin Aot0rri a*e autorit07i*or de*iberative/ autorit07i*e admini,tra7iei pub*ice *oca*e ,e ncadrea+0 n num0ru* maxim de po,turi determinat potrivit anexei care -ace parte integrant0 din pre+enta ordonan70 de urgen701 #M30 <2= %um0ru* maxim de po,turi prev0+ut *a a*in1 <1= nu ,e ap*ic0 ;i capito*u*ui bugetar MM>nv070mntNN/ -inan7at din bugete*e *oca*e/ precum ;i capito*e*or bugetare MMF0n0tateNN ;i MMA,igur0ri ;i a,i,ten70 ,ocia*0NN/ indi-erent de ,ur,a de -inan7are1 #M20 <3= Fe inter+ice ,a*ari+area3raportarea din3n capito*e*e bugetare prev0+ute *a a*in1 <2= a per,ona*u*ui care rea*i+ea+0 atribu7ii ;i activit07i ,peci-ice ce*or*a*te capito*e bugetare/ re,pectiv in,titu7ii pub*ice *oca*e1 #M21 <5= >n ba+a p*a-onu*ui aprobat anua* potrivit Legii re,pon,abi*it07ii -i,ca*?bugetare nr1 4:32010 ,e ,tabi*e;te nive*u* maxim a* cAe*tuie*i*or de per,ona* a-erent bugetu*ui genera* centra*i+at a* unit07i*or admini,trativ?teritoria*e/ care ,e reparti+ea+0 pe Cude7e ;i municipiu* Hucure;ti prin ordin comun a* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice1 Reparti+area pe unit07i3,ubdivi+iuni admini,trativ?teritoria*e a nive*u*ui maxim a* cAe*tuie*i*or de per,ona* a-erent bugetu*ui genera* centra*i+at a* unit07i*or admini,trativ?teritoria*e/ inc*u,iv redi,tribuirea ntre ace,tea/ n cur,u* anu*ui/ ,e -ace de c0tre direc7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv a municipiu*ui Hucure;ti/ dup0 ca+/ cu in-ormarea #ini,teru*ui 'inan7e*or $ub*ice ;i a #ini,teru*ui Admini,tra7iei ;i Interne*or1 #M20 <5= $entru reducerea cAe*tuie*i*or de per,ona* ;i ncadrarea n num0ru* maxim de po,turi prev0+ut *a a*in1 <1= ;i <2=/ re,pectiv n nive*u* maxim a* cAe*tuie*i*or de per,ona* ,tabi*it potrivit a*in1 <5=/ ordonatorii de credite ai bugete*or prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pot reduce num0ru* de po,turi -inan7ate ;i/ re,pectiv/ pot di,ponibi*i+a/ n condi7ii*e *egii/ per,ona*u* a-erent1 <4= Ftabi*irea -unc7ii*or n *imita num0ru*ui maxim de po,turi/ determinat potrivit prevederi*or a*in1 <1= ;i <2=/ ,e rea*i+ea+0 prin derogare de *a urm0toare*e prevederi! a= anexe*e nr1 1 ;i 2b= *a Legea bib*ioteci*or nr1 33532002/ repub*icat0 n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 132 din 11 -ebruarie 2005/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ n condi7ii*e continu0rii -unc7ion0rii ,erviciu*ui pub*ic re,pectivB b= art1 5 ;i 2 din Legea nr1 33:32002 privind promovarea ap*ic0rii ,trategii*or de management de proiect *a nive*u* unit07i*or admini,trativ?teritoria*e Cude7ene ;i *oca*e/ pub*icat0 n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 93: din 2 decembrie 2002/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioareB c= art1 12 a*in1 <2= din Regu*amentu* de organi+are ;i -unc7ionare a autorit07ii teritoria*e de ordine pub*ic0/ prev0+ut n anexa nr1 1 *a Iot0rrea 8uvernu*ui nr1 29232002/ pub*icat0 n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 525 din 5 augu,t 2002/ n condi7ii*e continu0rii -unc7ion0rii ,erviciu*ui pub*ic re,pectivB d= art1 30 a*in1 <1= din Legea mu+ee*or ;i co*ec7ii*or pub*ice nr1 31132003/ repub*icat0 n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 :22 din 15 noiembrie 2004/ cu modi-ic0ri*e u*terioareB e= art1 4 a*in1 <2= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 11932004 privind n-iin7area/ organi+area ;i de,-0;urarea activit07ii a;e+0minte*or cu*tura*e/ pub*icat0 n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 11039 din 29 decembrie 2004/ aprobat0 cu modi-ic0ri ;i comp*et0ri prin Legea nr1 15332002B

-= art1 9 a*in1 <5= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 2132002 privind in,titu7ii*e ;i companii*e de ,pectaco*e ,au concerte/ precum ;i de,-0;urarea activit07ii de impre,ariat arti,tic/ pub*icat0 n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 92 din 2 -ebruarie 2002/ aprobat0 cu modi-ic0ri ;i comp*et0ri prin Legea nr1 35332002/ cu modi-ic0ri*e u*terioare1 <2= Autorit07i*e admini,tra7iei pub*ice *oca*e ;i per,oane*e din in,titu7ii*e pub*ice *oca*e care ndep*ine,c atribu7ii*e de angaCare/ *icAidare/ ordonan7are ;i p*at0 a drepturi*or ,a*aria*e r0,pund di,cip*inar/ admini,trativ/ contraven7iona*/ civi*/ patrimonia* ,au pena*/ dup0 ca+/ de nere,pectarea prevederi*or a*in1 <1= ? <3= ;i <5=1 <9= >n termen de 20 de +i*e de *a pub*icarea ordinu*ui comun a* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice/ prev0+ut *a a*in1 <11=/ n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ pre-ectu* comunic0 num0ru* maxim de po,turi prev0+ut *a a*in1 <1= ;i <2=/ pe -iecare unitate3,ubdivi+iune admini,trativ?teritoria*01 "omunic0ri*e ,e tran,mit/ n -ormat e*ectronic/ ;i #ini,teru*ui Admini,tra7iei ;i Interne*or/ Agen7iei %a7iona*e a 'unc7ionari*or $ub*ici/ precum ;i direc7ii*or genera*e Cude7ene a*e -inan7e*or pub*ice/ re,pectiv &irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti/ dup0 ca+1 <:= >n ,itua7ia nere,pect0rii ncadr0rii n num0ru* maxim de po,turi/ determinat potrivit a*in1 <1= ;i <2=/ re,pectiv nencadr0rii n cAe*tuie*i*e de per,ona* potrivit a*in1 <5=/ direc7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice ,u,pend0 a*imentarea cu cote de-a*cate din impo+itu* pe venit ;i ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat/ reparti+ate potrivit art1 33 din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pn0 *a data *a care autorit07i*e admini,tra7iei pub*ice *oca*e -ac dovada ncadr0rii n prevederi*e pre+entei ordonan7e de urgen701 <10= In,titu7ii*e pre-ectu*ui ;i direc7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice monitori+ea+0 ncadrarea n num0ru* de po,turi ;i n nive*u* cAe*tuie*i*or de per,ona* prev0+ute *a a*in1 <1= ? <2= ;i raportea+0 trime,tria* #ini,teru*ui 'inan7e*or $ub*ice ,itua7ii re-eritoare *a modu* de re,pectare a prevederi*or *egii de c0tre in,titu7ii*e pub*ice *oca*e1 >n termen de 3 +i*e de *a primirea ,itua7ii*or/ #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice *e comunic0/ n -ormat e*ectronic/ #ini,teru*ui Admini,tra7iei ;i Interne*or1 <11= Anua*/ prin ordin comun a* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice/ ,e revi+uie;te media num0ru*ui de *ocuitori prev0+ut0 n tabe*u* 2 din anex01J #M20 JART1 ID <1= %ere,pectarea prevederi*or art1 III a*in1 <1=/ <3= ;i <2= con,tituie contraven7ie1 <2= "ontraven7ii*e prev0+ute *a a*in1 <1= ,e ,anc7ionea+0 cu amend0 de *a 101000 *ei *a 501000 *ei1 <3= "on,tatarea contraven7ii*or ;i ap*icarea amen+i*or ,e -ac de c0tre per,oane mputernicite n ace,t ,cop de "urtea de "onturi/ #ini,teru* Admini,tra7iei ;i Interne*or ;i #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice/ potrivit *egii1 <5= "ontraven7ii*or prev0+ute *a a*in1 <1= *i ,e ap*ic0 prevederi*e rdonan7ei 8uvernu*ui nr1 232001 privind regimu* Curidic a* contraven7ii*or/ aprobat0 cu modi-ic0ri ;i comp*et0ri prin Legea nr1 19032002/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ cu excep7ia art1 29 ;i 2:1J #M20 JART1 D $entru anu* 2010/ comunic0ri*e pre-ec7i*or prev0+ute *a art1 III a*in1 <9= ,e tran,mit n termen de 5 +i*e *ucr0toare de *a data intr0rii n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen70/ potrivit prevederi*or din tabe*u* 2 din anex01J #M20 JART1 DI >n termen de 50 de +i*e de *a intrarea n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen70 autorit07i*e de*iberative/ *a propunerea autorit07ii executive/ au ob*iga7ia ,0 aprobe modi-ic0ri*e organigrame*or ;i ,0 re-*ecte n bugete*e de venituri ;i cAe*tuie*i prev0+ute *a art1 1 a*in1 <2= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ prevederi*e art1 III a*in1 <1= ? <3=1J #M20 JART1 DII6= 8uvernu* a*oc0 ,ume din -ondu* de re+erv0 a-*at *a di,po+i7ia ,a/ potrivit art1 30 din Legea nr1 50032002 privind -inan7e*e pub*ice/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ numai unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e care ndep*ine,c urm0toarea condi7ie!

"l'ile restante t61 9 "l'ile restante t62: unde! $*07i*e re,tante t?1 ? p*07i re,tante *a ,-r;itu* anu*ui anterior ce*ui n care ,e ,o*icit0 a*ocarea de ,ume din -ondu* de re+erv0 a-*at *a di,po+i7ia 8uvernu*ui $*07i*e re,tante t?2 ? p*07i re,tante *a ,-r;itu* anu*ui anteanterior ce*ui n care ,e ,o*icit0 a*ocarea de ,ume din -ondu* de re+erv0 a-*at *a di,po+i7ia 8uvernu*ui1J ##$N () $rin art1 II din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 932012 <#M,+=/ prevederi*e art1 DII din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4332010 <#M2+= au -o,t ,u,pendate pn0 *a data de 31 decembrie 2012 inc*u,iv1 E*terior/ n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ nr1 225 din 15 mai 2013/ a -o,t pub*icat0 rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5132013 <#M-2=1 "on-orm art1 2 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5132013 <#M-2=/ prevederi*e art1 DII din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4332010 <#M2+= ,e ,u,pend0 pn0 *a data de 31 decembrie 2013 inc*u,iv1 #M20 JART1 DIII rdonatorii de credite care ge,tionea+0 programe na7iona*e prin intermediu* c0rora ,e -inan7ea+0 proiecte de de+vo*tare ,au ,ocia*e/ potrivit art1 35 a*in1 <2= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ inc*u,iv cu ce*e adu,e prin pre+enta ordonan70 de urgen70/ iau/ n termen de :0 de +i*e de *a intrarea n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen70/ urm0toare*e m0,uri! a= ana*i+ea+0 oportunitatea -inan70rii din bugetu* de ,tat a proiecte*or aprobate naintea intr0rii n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen70 ;i pentru care nu exi,t0 angaCamente *ega*e ncAeiate ;i nici ob*iga7ii de p*at0B b= ncAeie contracte de -inan7are/ cu ap*icarea core,pun+0toare a prevederi*or art1 35 a*in1 <2= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ inc*u,iv cu ce*e adu,e prin pre+enta ordonan70 de urgen70/ pentru proiecte*e n cur, de imp*ementare *a data intr0rii n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen70/ n *imite*e credite*or bugetare aprobateB c= u*terior aprob0rii cadru*ui de cAe*tuie*i pe termen mediu/ ncAeie acte adi7iona*e *a contracte*e de -inan7are prev0+ute *a *it1 b=/ n vederea -inan70rii cu prioritate a proiecte*or de inve,ti7ii re,pective/ a,t-e* nct ace,tea ,0 -ie -ina*i+ate pn0 ce* tr+iu *a ,-r;itu* anu*ui 20131J #M20 JART1 I. <1= >n ca+u* unit07ii3,ubdivi+iunii admini,trativ?teritoria*e unde certi-icatu* de nregi,trare -i,ca*0 are men7ionat ca titu*ar MM$RI#(RIA 111NN/ MM" %FILIEL L "AL 111NN ,au MM" %FILIEL OE&E)EA% 111NN/ dup0 ca+/ prin griCa autorit07ii executive/ ,e ,o*icit0 *a organu* -i,ca* competent din ,ubordinea Agen7iei %a7iona*e de Admini,trare 'i,ca*0/ n termen de ce* mu*t 30 de +i*e de *a intrarea n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen70/ ,cAimbarea certi-icatu*ui de nregi,trare -i,ca*0 ;i n,crierea n ace,ta/ dup0 cum urmea+0! MM" #E%A 111NN/ MM RAPEL 111NN/ MM#E%I"I$IEL 111NN/ MMFE"T REL 111 AL #E%I"I$IELEI HE"EREPTINN ,au/ dup0 ca+/ MMOE&E)EL 111NN1 >n *ocu* marcat prin puncte ,e n,crie denumirea unit07ii3,ubdivi+iunii admini,trativ?teritoria*e1 <2= >n termenu* prev0+ut *a a*in1 <1= ,e procedea+0 ;i *a ,cAimbarea n mod core,pun+0tor a denumirii titu*ari*or conturi*or de,cAi,e *a unit07i*e teritoria*e de tre+orerie ;i contabi*itate pub*ic0/ precum ;i *a unit07i*e bancare1J #M20 JART1 . $revederi*e pre+entei ordonan7e de urgen70 intr0 n vigoare n termen de 3 +i*e de *a data pub*ic0rii n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ cu excep7ia urm0toare*or prevederi! a= art1 I pct1 51 ;i 52 ;i art1 ID/ care intr0 n vigoare n termen de 30 de +i*e/ ca*cu*ate de *a data intr0rii n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen70B b= art1 I pct1 1 ? 9/ 11/ 13 ? 15/ 12 ? 21/ 25 ? 50 ;i 53/ care intr0 n vigoare *a 1 ianuarie 20111J

#M20 JA%E.A 16= 6= Anexa e,te reprodu,0 n -ac,imi*1 "$O;3<=$A <3 >TA?7@7$3 a numrului ma4im de posturi ce pot fi ncadrate la ni%elul unit'ilor5subdi%iziunilor administrati%6 teritoriale: cu e4cep'ia celor din cadrul capitolelor bu etare 99An%'m&ntBB 8i 99Asi urri 8i asisten' socialBB: finan'ate din bu etele locale: precum 8i din capitolul bu etar 99>ntateBB: indiferent de sursa de finan'are
____________________________________________________ | Tabelul 1.1.| Numrul po tur!lor "!n comun#, | | | cor# pun$tor %rup#lor "# popul&'!# | |_____________|______________________________________| |Nr. | (rup# )n *unc'!# "# | Numrul po tur!lor | |crt.| numrul "# locu!tor! |_______________________| | | | m!n!m | m#"!u | m&x!m | |____|_______________________|_______|_______|_______| | + | 1 | 2 | 3 | , | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 1 | c#l mult 1.-++ | 1+ | 1, | 1. | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 2 | 1.-+1 - 3.+++ | 1/ | 10 | 22 | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 3 | 3.++1 - -.+++ | 22 | 2- | 3+ | |____|_______________________|_______|_______|_______| | , | -.++1 - 1+.+++ | 3+ | 3- | ,3 | |____|_______________________|_______|_______|_______| | - | 1+.++1 - 2+.+++ | ,, | -2 | .+ | |____|_______________________|_______|_______|_______| ____________________________________________________ | Tabelul 1.2.| Numrul po tur!lor "!n or&1#, | | | cor# pun$tor %rup#lor "# popul&'!# | |_____________|______________________________________| |Nr. | (rup# )n *unc'!# "# | Numrul po tur!lor | |crt.| numrul "# locu!tor! |_______________________| | | | m!n!m | m#"!u | m&x!m | |____|_______________________|_______|_______|_______| | + | 1 | 2 | 3 | , | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 1 | 1.-+1 - 3.+++ | 2- | 3+ | 33 | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 2 | 3.++1 - -.+++ | 3- | ,, | -1 | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 3 | -.++1 - 1+.+++ | -3 | .3 | /- | |____|_______________________|_______|_______|_______| | , | 1+.++1 - 2+.+++ | /. | 1++ | 13+ | |____|_______________________|_______|_______|_______| | - | 2+.++1 - -+.+++ | 131 | 1-1 | 120 | |____|_______________________|_______|_______|_______| ____________________________________________________ | Tabelul 1.3.| Numrul po tur!lor "!n mun!c!p!!, | | | cor# pun$tor %rup#lor "# popul&'!# | |_____________|______________________________________| |Nr. | (rup# )n *unc'!# "# | Numrul po tur!lor | |crt.| numrul "# locu!tor! |_______________________| | | | m!n!m | m#"!u | m&x!m | |____|_______________________|_______|_______|_______| | + | 1 | 2 | 3 | , | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 1 | 1+.++1 - 2+.+++ | 1++ | 1,- | 1.- | |____|_______________________|_______|_______|_______|

| 2 | 2+.++1 - -+.+++ | 1/1 | 2+2 | 3,0 | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 3 | -+.++1 - 1++.+++ | 3-+ | ,02 | -/- | |____|_______________________|_______|_______|_______| | , | 1++.++1 - 2++.+++ | .++ | .2- | .00 | |____|_______________________|_______|_______|_______| | - | 2++.++1 - ,++.+++ | /++ | /,/ | 2++ | |____|_______________________|_______|_______|_______| ____________________________________________________ | Tabelul 1.4.| Numrul po tur!lor "!n mun!c!p!ul | | | 3ucur#1t! 1! "!n #cto&r#l# &c# tu!& | |_____________|______________________________________| |Nr. | (rup# )n *unc'!# "# | Numrul po tur!lor | |crt.| numrul "# locu!tor! |_______________________| | | | m!n!m | m#"!u | m&x!m | |____|_______________________|_______|_______|_______| | + | 1 | 2 | 3 | , | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 1 | 4un!c!p!ul 3ucur#1t! | ,.301 | ,.301 | ,.301 | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 2 | 5#cto&r#l# | .3+ | 20. | 0-+ | | | mun!c!p!ulu! 3ucur#1t!| | | | |____|_______________________|_______|_______|_______| ____________________________________________________ | Tabelul 1.5.| Numrul po tur!lor "!n ju"#'#, | | | cor# pun$tor %rup#lor "# popul&'!# | |_____________|______________________________________| |Nr. | (rup# )n *unc'!# "# | Numrul po tur!lor | |crt.| numrul "# locu!tor! |_______________________| | | | m!n!m | m#"!u | m&x!m | |____|_______________________|_______|_______|_______| | + | 1 | 2 | 3 | , | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 1 | c#l mult -++.+++ | 31+ | ,+2 | ,-- | |____|_______________________|_______|_______|_______| | 2 | c#l pu'!n -++.++1 | -+/ | .+- | .02 | |____|_______________________|_______|_______|_______| #M36 ______________________________________________________________________________ | Tabelul 2. Media numrului locuitorilor corespunztor grupei, pe categorii | | de uniti/subdiviziuni administrativ teritoriale | |______________________________________________________________________________| |Nr. |(rup# )n *unc'!# |6omun#|7r&1# |4un!c!p!!|8u"#'# |5#cto&r# &l#|4un!c!p!ul| |crt.|"# numrul "# | | | | |4un!c!p!ulu!|3ucur#1t! | | |locu!tor! | | | | |3ucur#1t! | | |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | + | 1 | 2 | 3 | , | | . | / | |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | 1.|c#l mult 1.-++ | 1.1-1| x| x| x| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | 2.|1.-+1 - 3.+++ | 2.2,1| 2.-3.| x| x| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | 3.|3.++1 - -.+++ | 3.2+2| ,.132| x| x| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | ,.|-.++1 - 1+.+++ | ..23.| /.33.| x| x| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | -.|1+.++1 - 2+.+++ |11.31,|12./32| 1/.+2+| x| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | ..|2+.++1 - -+.+++ | x|2-.032| 31.23-| x| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | /.|-+.++1 - 1++.+++ | x| x| /+.03.| x| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | 2.|1++.++1 - 2++.+++| x| x| 131.23/| x| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | 0.|2++.++1 - ,++.+++| x| x| 22+.21.| x| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________|

| 1+.|c#l mult -++.+++ | x| x| x|3.1.++.| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | 11.|c#l pu'!n -++.++1| x| x| x|.-3.../| x| x| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | 12.| #cto&r# &l# | x| x| x| x| 322.02-| x| | |mun!c!p!ulu! | | | | | | | | |3ucur#1t! | | | | | | | |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________| | 13.|mun!c!p!ul | x| x| x| x| x| 1.02,.200| |____|_________________|______|______|_________|_______|____________|__________|

##$N NOT: Reproducem mai Co, prevederi*e art1 2 ;i art1 3 din rdinu* mini,tru*ui admini,tra7iei ;i interne*or ;i a* mini,tru*ui -inan7e*or pub*ice nr1 2223120:32012 <#M,1=1 #M36 JART1 2 #edia num0ru*ui de *ocuitori/ ca*cu*at0 pe ba+a num0ru*ui *ocuitori*or pe -iecare unitate admini,trativ?teritoria*0 *a 1 ianuarie 2012/ comunicat0 de c0tre In,titutu* %a7iona* de Ftati,tic0/ ,e uti*i+ea+0 de c0tre in,titu7ii*e pre-ectu*ui n vederea ,tabi*irii num0ru*ui maxim de po,turi/ pentru anu* 2013/ pentru -iecare unitate3,ubdivi+iune admini,trativ?teritoria*01J #M36 JART1 3 <1= >n termen de 20 de +i*e de *a pub*icarea pre+entu*ui ordin n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ pre-ectu* comunic0 num0ru* maxim de po,turi/ pentru anu* 2013/ pe -iecare unitate3,ubdivi+iune admini,trativ?teritoria*01 <2= "omunic0ri*e ,e tran,mit/ n -ormat e*ectronic/ ;i c0tre #ini,teru* Admini,tra7iei ;i Interne*or/ &irec7ia pentru po*itici -i,ca*e ;i bugetare *oca*e/ *a adre,a dp-b*Qmai1gov1ro1J #M20 %um0ru* maxim a* po,turi*or pentru -iecare unitate3,ubdivi+iune admini,trativ?teritoria*0/ cu excep7ia ce*or din cadru* capito*e*or bugetare MM>nv070mntNN ;i MMA,igur0ri ;i a,i,ten70 ,ocia*0NN/ -inan7ate din bugete*e *oca*e/ precum ;i din capito*u* bugetar MMF0n0tateNN/ indi-erent de ,ur,a de -inan7are/ ,e ,tabi*e;te dup0 cum urmea+0! #M21 1* %um0ru* maxim a* po,turi*or core,pun+0tor -iec0rei unit07i3,ubdivi+iuni admini,trativ?teritoria*e/ cu excep7ia po,turi*or a-erente -unc7ion0rii ,erviciu*ui pub*ic comunitar *oca* de eviden70 a per,oane*or/ po*i7iei *oca*e ;i pa+ei obiective*or de intere, Cude7ean/ dup0 ca+/ ,e ,tabi*e;te prin raportarea *a media num0ru*ui *ocuitori*or a-erent0/ prev0+ut0 n tabe*u* 21 &ac0 num0ru* *ocuitori*or unit07ii3,ubdivi+iunii admini,trativ?teritoria*e e,te mai mic ,au mai mare dect media grupei din care -ace parte/ atunci ,e parcurg urm0toare*e etape de ca*cu*! #M20 3tapa 7: Fe ca*cu*ea+0 $aportul dintre num0ru* *ocuitori*or ;i media num0ru*ui *ocuitori*or core,pun+0toare grupei din care -ace parte unitatea3,ubdivi+iunea admini,trativ?teritoria*0/ cu aCutoru* urm0toarei -ormu*e de ca*cu*! Nr* loc 66666666666666 Media rupei unde! %r1 *oc1 ? num0ru* *ocuitori*or din unitatea3,ubdivi+iunea admini,trativ?teritoria*0 *a data de 31 decembrie a anu*ui anterior anu*ui de ca*cu*1 #edia grupei ? #edia num0ru*ui *ocuitori*or core,pun+0toare grupei din care -ace parte unitatea3,ubdivi+iunea admini,trativ?teritoria*0/ potrivit tabe*u*ui 21 3tapa a 776a: Fe ca*cu*ea+0 "rodusul dintre $aportul determinat n etapa 7 ;i Numrul mediu al posturilor aplicabil unit'ii5subdi%iziunii administrati%6teritoriale/ core,pun+0tor grupei din tabe*e*e

111 ? 1151 %um0ru* po,turi*or ap*icabi* nu poate mai mic/ re,pectiv mai mare/ dup0 ca+/ dect num0ru* minim/ re,pectiv maxim/ a* po,turi*or/ core,pun+0tor grupei din tabe*e*e 111 ? 1151 >n ,itua7ia n care num0ru* re+u*tat nu e,te un num0r ntreg ,e ap*ic0 urm0toare*e regu*i de rotunCire! Regu*a 1! reducere *a num0ru* ntreg/ cnd -rac7iuni*e ,unt mai mici de 501 Regu*a 2! maCorare *a num0ru* ntreg/ cnd -rac7iuni*e ,unt de 50 ,au mai mari1 Numrul ma4im al posturilor pe care unitatea5subdi%iziunea administrati%6teritorial l poate a%ea potri%it prezentei ordonan'ei de ur en' este cel determinat potri%it etapelor 7 8i a 776a 8i cuprinde inclusi% func'iile de primar: primar eneral: %iceprimar: pre8edinte al consiliului !ude'ean: %icepre8edinte al consiliului !ude'ean: secretar al unit'ii5subdi%iziunii administrati%6teritoriale: dup caz* 2* >n ca+u* n care unitatea3,ubdivi+iunea admini,trativ?teritoria*0 are organi+at ,erviciu* pub*ic comunitar *oca* de eviden70 a per,oane*or/ cu ,au -0r0 per,ona*itate Curidic0/ *a Numrul ma4im al posturilor rezultat n urma aplicrii pre%ederilor de la punctul 1 se mai adau numrul de posturi determinat dup0 cum urmea+0! #M21 a= un po,t pentru -iecare 41500 de *ocuitori pentru comune/ ora;e ;i municipii/ inc*u,iv din unit07i*e admini,trativ?teritoria*e arondate ace,tora/ cu excep7ia municipiu*ui Hucure;tiB b= un po,t pentru -iecare 51000 de *ocuitori pentru ,ectoare*e municipiu*ui Hucure;ti1 $entru ndep*inirea atribu7ii*or prev0+ute ,up*imentar ,ectoru*ui 1 a* municipiu*ui Hucure;ti/ potrivit prevederi*or Legii nr1 11:31::4 cu privire *a acte*e de ,tare civi*0/ repub*icat0/ cu modi-ic0ri*e u*terioare/ num0ru* de po,turi ,e ,up*imentea+0 cu 53B #M20 c= un po,t pentru -iecare 151000 de *ocuitori pentru Cude7e/ re,pectiv municipiu* Hucure;ti1 $entru unit07i*e admini,trativ?teritoria*e cu num0ru* *ocuitori*or mai mic de 221250 num0ru* maxim de po,turi e,te 31 %um0ru* po,turi*or a,t-e* determinat poate -i prev0+ut ;i uti*i+at numai pentru ,erviciu* pub*ic comunitar *oca* de eviden70 a per,oane*or1 NOT: >n ,itua7ia n care num0ru* re+u*tat nu e,te un num0r ntreg ,e ap*ic0 urm0toare*e regu*i de rotunCire! Regu*a 1! reducere *a num0ru* ntreg/ cnd -rac7iuni*e ,unt mai mici de 501 Regu*a 2! maCorare *a num0ru* ntreg/ cnd -rac7iuni*e ,unt de 50 ,au mai mari1 #M21 ,* >n ca+u* n care unitatea3,ubdivi+iunea admini,trativ?teritoria*0 are organi+at ,erviciu* pub*ic de po*i7ie *oca*0/ re,pectiv ,erviciu* de pa+0 a obiective*or de intere, Cude7ean/ dup0 ca+/ cu ,au -0r0 per,ona*itate Curidic0/ *a num0ru* maxim a* po,turi*or re+u*tat n urma ap*ic0rii prevederi*or pct1 1 ;i 2/ dup0 ca+/ ,e mai adaug0 num0ru* po,turi*or determinat dup0 cum urmea+0! #M20 a= un po,t pentru -iecare 11000 de *ocuitori pentru comune/ ora;e/ municipii/ ;i ,ectoare a*e municipiu*ui Hucure;tiB b= un po,t pentru -iecare 51000 de *ocuitori pentru Cude7e/ re,pectiv municipiu* Hucure;ti1 $entru unit07i*e admini,trativ?teritoria*e cu num0ru* *ocuitori*or mai mic de 31500 num0ru* maxim a* po,turi*or e,te 31 #M21 %um0ru* po,turi*or a,t-e* determinat poate -i prev0+ut ;i uti*i+at numai pentru ,erviciu* pub*ic de po*i7ie *oca*0/ re,pectiv ,erviciu* de pa+0 a obiective*or de intere, Cude7ean1 #M20 NOT: >n ,itua7ia n care num0ru* re+u*tat nu e,te un num0r ntreg ,e ap*ic0 urm0toare*e regu*i de rotunCire! Regu*a 1! reducere *a num0ru* ntreg/ cnd -rac7iuni*e ,unt mai mici de 501

Regu*a 2! maCorare *a num0ru* ntreg/ cnd -rac7iuni*e ,unt de 50 ,au mai mari1 -* >n ca+u* n care unitatea3,ubdivi+iunea admini,trativ?teritoria*0 imp*ementea+0 proiecte -inan7ate din -onduri externe nerambur,abi*e/ atunci *a Numrul ma4im al posturilor rezultat n urma aplicrii pre%ederilor de la punctul 1: punctul 2 8i punctul ,: dup caz: se mai adau : numai pentru perioada implementrii proiectelor: numrul posturilor corespunztor din urmtorul tabel:
___________________________________________________________________ | Tabelul 3. | Numrul m&x!m &l po tur!lor c&r# # po&t# &"u%& | | | p#ntru un!t'!l#/ u9"!v!$!un!l# | | | &"m!n! tr&t!v-t#r!tor!&l# c&r# !mpl#m#nt#&$ | | | pro!#ct# *!n&n'&t# "!n *on"ur! #xt#rn# n#r&m9ur &9!l#| |____________|______________________________________________________| | Nr. crt. | (rup# )n *unc'!# "# v&lo&r#& tot&l | Numrul | | | cumul&t & pro!#ct#lor )n cur "# | po tur!lor | | | !mpl#m#nt&r# | | |____________|_________________________________________|____________| | + | 1 | 2 | |____________|_________________________________________|____________| | 1. | :;n )n -+.+++ #uro | 2 | |____________|_________________________________________|____________| | 2. | <ntr# -+.++1 #uro 1! -++.+++ #uro | 3 | |____________|_________________________________________|____________| | 3. | <ntr# -++.++1 #uro 1! 3.+++.+++ #uro | | |____________|_________________________________________|____________| | ,. | <ntr# 3.+++.++1 #uro 1! 1+.+++.+++ #uro | 2 | |____________|_________________________________________|____________| | -. | :# t# 1+.+++.+++ #uro | 1+ | |____________|_________________________________________|____________|=

##$N ,* Reproducem mai Co, prevederi*e art1 II din Legea nr1 1332011 <#M21=1 #M21 JART1 II Fume*e a-erente depo+ite*or ,pecia*e con,tituite pentru con,truc7ii de *ocuin7e/ potrivit *egii/ con,tituie integra* venituri a*e bugete*or *oca*e ;i ,e cuprind n ,ec7iunea de de+vo*tare1J ##$N -* &i,po+i7ii*e prin care au -o,t acordate derog0ri de *a prevederi*e Legii nr1 22332004 ,unt reprodu,e mai Co,1 -*1* Art1 5 din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 2232002/ cu modi-ic0ri*e u*terioare! #M3 JART1 5 <1= rdonatorii principa*i de credite bugetare au ob*iga7ia ,0 di,pun0 toate m0,uri*e ce ,e impun/ inc*u,iv vir0ri de credite bugetare/ n condi7ii*e *egii/ pentru a,igurarea n bugete*e proprii ;i a*e in,titu7ii*or din ,ubordine a credite*or bugetare nece,are pentru e-ectuarea p*07ii ,ume*or ,tabi*ite prin tit*uri executorii1 <2= Dir0ri*e de credite bugetare prev0+ute *a a*in1 <1= ,e pot e-ectua pe parcur,u* ntregu*ui an bugetar/ prin derogare de *a prevederi*e art1 52 din Legea nr1 50032002 privind -inan7e*e pub*ice/ cu modi-ic0ri*e u*terioare/ ;i a*e art1 5: din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e1J ##$N -*2* Art1 2 a*in1 <5= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 12432005/ cu modi-ic0ri*e u*terioare! #M1! J<5= A,igurarea n bugetu* propriu a* in,titu7iei pub*ice imp*icate a credite*or bugetare nece,are pentru e-ectuarea p*07ii ,ume*or ,tabi*ite prin Aot0rri Cudec0tore;ti ,au arbitra*e poate -i rea*i+at0 prin vir0ri de credite bugetare rea*i+ate pe parcur,u* ntregu*ui an bugetar/ prin derogare de *a prevederi*e art1 52 din Legea nr1 50032002 privind -inan7e*e pub*ice/ cu modi-ic0ri*e u*terioare/ ;i a*e

art1 5: din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1J ##$N -*,* Art1 5@2 a*in1 <2= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 3432004/ cu modi-ic0ri*e u*terioare! #M27 J<2= $rin derogare de *a prevederi*e art1 59 din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pierderi*e prev0+ute *a a*in1 <1= pot -i acoperite ;i din excedentu* anua* a* bugetu*ui *oca* nregi,trat *a ncAeierea exerci7iu*ui bugetar1J ##$N -*-* Art1 3 a*in1 <2= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5332004/ cu modi-ic0ri*e u*terioare! #M2 J<2= $rin derogare de *a prevederi*e rdonan7ei de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5532003 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ aprobat0 cu modi-ic0ri ;i comp*et0ri prin Legea nr1 10932005/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ ;i a*e Legii nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ ,ume*e con,tituite potrivit a*in1 <1= ,e co*ectea+0 ntr?un cont di,tinct/ de,cAi, pe ,eama -iec0rui con,i*iu Cude7ean a* Cude7e*or prev0+ute *a art1 2 a*in1 <3=/ ace,ta avnd ob*iga7ia ca *a ,caden70 ,0 *e vire+e #ini,teru*ui 'inan7e*or $ub*ice *a termene*e ;i n condi7ii*e ,tipu*ate n acorduri*e de mprumut ,ub,idiar ncAeiate de #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice cu *oca*it07i*e prev0+ute *a art1 2 a*in1 <1= ;i repre+entate de pre;edin7ii con,i*ii*or Cude7ene/ mputernici7i n ace,t ,en, de *oca*it07i*e re,pective1J ##$N -*2* Art1 5 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 53200: <#M0=! #M" JART1 5 $rin derogare de *a prevederi*e art1 59 din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ ,ubven7ii*e de *a bugetu* de ,tat c0tre bugete*e *oca*e/ nece,are ,u,7inerii deru*0rii proiecte*or -inan7ate din -onduri externe nerambur,abi*e po,taderare/ r0ma,e neuti*i+ate *a -ine*e exerci7iu*ui bugetar/ ,e re-*ect0 n excedentu* bugetu*ui *oca* ;i/ re,pectiv/ n -ondu* de ru*ment/ ;i vor -i uti*i+ate n anu* urm0tor cu aceea;i de,tina7ie pentru care ace,te -onduri au -o,t acordate/ pn0 *a -ina*i+area proiecte*or re,pective1J ##$N -*1* Art1 4 a*in1 <3= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 453200: < #M.=/ cu modi-ic0ri*e u*terioare! #M31 J<3= $rin derogare de *a prevederi*e art1 59 ;i a*e art1 41 a*in1 <1= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pe parcur,u* execu7iei bugetare/ pentru a,igurarea re,ur,e*or de -inan7are prev0+ute *a a*in1 <1=/ bene-iciarii care au ca*itatea de ordonatori de credite ai bugetu*ui *oca* pot contracta -inan70ri rambur,abi*e ,au pot uti*i+a excedentu* bugetu*ui *oca*1J ##$N -*/* Art1 12 a*in1 <5= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 453200: <#M.=/ cu modi-ic0ri*e u*terioare! #M31 J<5= $re-inan7area acordat0 bene-iciari*or prev0+u7i *a art1 4 a*in1 <1= r0ma,0 neuti*i+at0 *a -ine*e exerci7iu*ui bugetar ,e re-*ect0 n excedentu* bugetu*ui *oca* ;i va -i uti*i+at0 n anu* urm0tor cu aceea;i de,tina7ie/ prin derogare de *a prevederi*e art1 59 din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1J ##$N -*0* Art1 14 a*in1 <3= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 253200: <#M1+=! #M10 J<3= $e parcur,u* execu7iei bugetare/ pentru a,igurarea re,ur,e*or de -inan7are prev0+ute *a a*in1 <1=/ bene-iciarii care au ca*itatea de ordonatori de credite ai bugetu*ui *oca* pot contracta -inan70ri

rambur,abi*e ,au pot uti*i+a di,ponibi*it07i*e -ondu*ui de ru*ment/ prin derogare de *a prevederi*e art1 59 a*in1 <1= ? <3= ;i art1 41 a*in1 <1= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1J ##$N -*.* Art1 24 a*in1 <3= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 253200: <#M1+=! #M10 J<3= $e parcur,u* execu7iei bugetare/ pentru a,igurarea re,ur,e*or de -inan7are prev0+ute *a a*in1 <1=/ bene-iciarii care au ca*itatea de ordonatori de credite ai bugetu*ui *oca* pot contracta -inan70ri rambur,abi*e ,au pot uti*i+a di,ponibi*it07i*e -ondu*ui de ru*ment/ prin derogare de *a prevederi*e art1 59 a*in1 <1= ? <3= ;i art1 41 a*in1 <1= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1J ##$N -*1+* Art1 4 a*in1 <3= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 253200: <#M1,=! #M13 J<3= $e parcur,u* execu7iei bugetare/ pentru a,igurarea re,ur,e*or de -inan7are a proiecte*or prev0+ute con-orm a*in1 <1= *it1 c=/ promotorii de proiecte care au ca*itatea de ordonatori de credite ai bugetu*ui *oca* pot contracta/ n condi7ii*e *egii/ -inan70ri rambur,abi*e ,au pot uti*i+a di,ponibi*it07i*e -ondu*ui de ru*ment/ prin derogare de *a prevederi*e art1 59 a*in1 <3= ;i a*e art1 41 a*in1 <1= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1J ##$N -*11* Art1 10 a*in1 <4= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 253200: <#M1,=! #M13 J<4= Avan,u* acordat promotori*or de proiecte prev0+u7i *a art1 4 a*in1 <1= *it1 c= r0ma, neuti*i+at *a -ine*e exerci7iu*ui bugetar ,e re-*ect0 n excedentu* bugetu*ui *oca* ;i/ re,pectiv/ n -ondu* de ru*ment ;i va -i uti*i+at n anu* urm0tor cu aceea;i de,tina7ie/ prin derogare de *a prevederi*e art1 59 a*in1 <3= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1J ##$N -*12* Art1 3 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 :32010 <#M1/=! #M17 JART1 3 $rin derogare de *a prevederi*e rdonan7ei de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4532002 privind datoria pub*ic0/ aprobat0 cu modi-ic0ri ;i comp*et0ri prin Legea nr1 10:32009/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ ;i de *a di,po+i7ii*e art1 41 a*in1 <3= ;i <5= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice e,te autori+at ,0 mandate+e 'ondu* %a7iona* de 8arantare a "redite*or pentru >ntreprinderi*e #ici ;i #iC*ocii F1A1 ? I1'1%1 n vederea emiterii de garan7ii n nume*e ;i n contu* ,tatu*ui n -avoarea -inan7atori*or care acord0 credite bene-iciari*or e*igibi*i prev0+u7i *a art1 21J ##$N -*1,* Art1 1 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5132010 <#M10=/ cu modi-ic0ri*e u*terioare! #M23 JART1 1 <1= $rin excep7ie de *a prevederi*e art1 41 ;i 43 din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ n anu* 2011 #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice acord0 unit07i*or admini,trativ?teritoria*e mprumuturi din venituri*e ob7inute din privati+are/ nregi,trate n contu* curent genera* a* Tre+oreriei Ftatu*ui/ cu o dobnd0 de 4/25G/ cu termen de rambur,are de maximum 5 ani/ cu o perioad0 de gra7ie de un an/ n *imita ,umei de 115001000 mii *ei/ pentru acAitarea ob*iga7ii*or de p*at0 re,tante nregi,trate de ace,tea *a data de 31 decembrie 2010 -a70 de operatorii economici -urni+ori de bunuri/ ,ervicii ;i *ucr0ri/ inc*u,iv -a70 de operatorii economici care pre,tea+0 ,erviciu* pub*ic de producere/ tran,port ;i di,tribu7ie a energiei termice n ,i,tem centra*i+at/ neacAitate *a data ,o*icit0rii mprumutu*ui1 $erioada de acordare a mprumutu*ui ,e ,tabi*e;te n conven7ii*e de mprumut ncAeiate cu unit07i*e admini,trativ?teritoria*e1 #M1"

<2= Fume*e acordate unit07i*or admini,trativ?teritoria*e cu tit*u de mprumut din venituri*e ob7inute din privati+are vor -i uti*i+ate exc*u,iv pentru! a= ,tingerea ob*iga7ii*or -i,ca*e re,tante a*e operatori*or economici -urni+ori de bunuri/ ,ervicii ,au *ucr0ri ai unit07i*or admini,trativ?teritoria*e/ inc*u,iv a*e operatori*or economici care pre,tea+0 ,erviciu* pub*ic de producere/ tran,port ;i di,tribu7ie a energiei termice n ,i,tem centra*i+atB b= ,tingerea ob*iga7ii*or -i,ca*e re,tante a*e operatori*or economici care au de nca,at ,ume re,tante de *a operatorii economici care pre,tea+0 ,erviciu* pub*ic de producere/ tran,port ;i di,tribu7ie a energiei termice n ,i,tem centra*i+at1 #M23 <3= >n ,en,u* pre+entei ordonan7e de urgen70/ prin ob*iga7ii -i,ca*e re,tante ,e n7e*ege tota*itatea ob*iga7ii*or datorate de c0tre operatorii economici *a data de 31 decembrie 2010 ;i neacAitate bugetu*ui de ,tat/ bugetu*ui a,igur0ri*or ,ocia*e de ,tat ,au bugete*or -onduri*or ,pecia*e1 #M1" <5= Rambur,area mprumutu*ui ,e e-ectuea+0 n tran;e *unare/ ncepnd cu prima *un0 dup0 ncAeierea perioadei de gra7ie1 &obnda a-erent0 repre+int0 venit a* bugetu*ui Tre+oreriei Ftatu*ui/ ,e p*0te;te *unar/ ncepnd cu *una acord0rii mprumutu*ui/ ;i ,e ca*cu*ea+0 prin ap*icarea ratei dobn+ii prev0+ute *a a*in1 <1= *a ,o*du* mprumutu*ui1 #M23 <5= $entru nep*ata *a termen a rate*or ,cadente ;i a dobn+i*or de p*0tit *a mprumutu* acordat ,e ca*cu*ea+0 o dobnd0 de ntr+iere/ *a nive*u* dobn+ii prev0+ute n rdonan7a 8uvernu*ui nr1 :232003 privind "odu* de procedur0 -i,ca*0/ repub*icat0/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pe +i de ntr+iere/ pn0 *a data ,tingerii ob*iga7iei1 &obnda de ntr+iere repre+int0 venit a* bugetu*ui Tre+oreriei Ftatu*ui1 #M1" <4= Enit07i*e admini,trativ?teritoria*e virea+0 ,ume*e datorate n conturi di,tincte de,cAi,e *a Tre+oreria operativ0 centra*0/ codi-icate cu coduri*e de identi-icare -i,ca*0 a*e ace,tora1 >n termen de 3 +i*e *ucr0toare de *a a*imentarea ace,tor conturi ,e ,ting ob*iga7ii*e de p*at0 n urm0toarea ordine! dobn+i*e de ntr+iere/ dobn+i*e ;i rate*e de capita*1 <2= >n ca+u* n care unit07i*e admini,trativ?teritoria*e nu re,pect0 termene*e de rambur,are prev0+ute *a a*in1 <5=/ #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice ,i,tea+0 a*imentarea bugete*or *oca*e re,pective cu cote de-a*cate din impo+itu* pe venit ;i cu ,ume de-a*cate din taxa pe va*oarea ad0ugat0 pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e1 <9= $n0 *a *icAidarea ob*iga7ii*or de p*at0 a*e unit07i*or admini,trativ?teritoria*e c0tre #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice/ cote*e de-a*cate din impo+itu* pe venit ;i ,ume*e de-a*cate din taxa pe va*oarea ad0ugat0 pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e/ care au -o,t ,i,tate potrivit prevederi*or a*in1 <2=/ vor -i a*ocate bugete*or *oca*e numai pentru acAitarea ace,tor ob*iga7ii1 <:= rdonatorii principa*i de credite ;i autorit07i*e de*iberative au ob*iga7ia ca *a e*aborarea ;i aprobarea bugete*or *oca*e ,0 prevad0 re,tituirea ,ume*or acordate de #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice1J ##$N -*1-* Art1 : a*in1 <4= din Legea nr1 10532011 <#M22=! #M2! J<4= $rin derogare de *a prevederi*e art1 41 a*in1 <1= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pe parcur,u* execu7iei bugetare/ pentru a,igurarea re,ur,e*or de -inan7are a proiecte*or/ *iderii de proiect3bene-iciarii3partenerii din Romnia care au ca*itatea de ordonatori de credite ai bugetu*ui *oca* pot contracta -inan70ri rambur,abi*e1J ##$N -*12* Art1 4 a*in1 <2= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4232011 <#M21=! #M26 J<2= $e parcur,u* execu7iei bugetare/ pentru a,igurarea re,ur,e*or de -inan7are a proiecte*or3m0,uri*or prev0+ute *a a*in1 <1= *it1 c=/ bene-iciarii de proiecte3m0,uri care au ca*itatea de ordonatori de credite ai bugetu*ui *oca* pot contracta/ n condi7ii*e *egii/ -inan70ri rambur,abi*e ,au pot uti*i+a excedentu* anua* a* bugetu*ui *oca* prin derogare de *a prevederi*e art1 59 a*in1 <1= ;i a*e

art1 41 a*in1 <1= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1J ##$N -*11* Art1 2 a*in1 <:= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 1332012 <#M,2=! #M32 J<:= &irec7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene au ob*iga7ia de a ana*i+a cereri*e ,cri,e primite de *a unit07i*e admini,trativ?teritoria*e ;i de a reparti+a ,ume*e de-a*cate din taxa pe va*oarea ad0ugat0 pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e pe anu* 2012 aprobate potrivit anexei nr1 4/ pe unit07i admini,trativ?teritoria*e/ pentru care cereri*e ,cri,e pre+entate ,e ncadrea+0 n prevederi*e pre+entu*ui artico*/ n termen de 3 +i*e *ucr0toare de *a primirea ace,tora ;i n ordinea nregi,tr0rii ace,tora1 "ereri*e ,cri,e care nu ,e ncadrea+0 n prevederi*e pre+entu*ui artico* ;i ce*e pentru care nu mai exi,t0 ,ume de reparti+at ,e re,tituie unit07i*or admini,trativ?teritoria*e/ mpreun0 cu documenta7ia a-erent01 Reparti+area ,ume*or pe unit07i admini,trativ?teritoria*e ,e -ace prin derogare de *a prevederi*e art1 33 din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ prin deci+ie a directoru*ui executiv a* direc7iei genera*e a -inan7e*or pub*ice Cude7ene1J ##$N -*1/* Art1 35 a*in1 <1= *it1 b=/ a*in1 <2= ? <5=/ a*in1 <11= ;i a*in1 <22= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 4132012 <#M,-=! #M3 JART1 35 <1= Fume*e de-a*cate din taxa pe va*oarea ad0ugat0 pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e a*e comune*or/ ora;e*or/ municipii*or ;i Cude7e*or pe anu* 2012 ,e maCorea+0 cu ,uma de 9931454 mii *ei ;i ,e a*oc0 a,t-e*! R111S b= 241900 mii *ei ,e reparti+ea+0 pe unit07i admini,trativ?teritoria*e/ potrivit anexei nr1 4/ prin derogare de *a prevederi*e art1 33 a*in1 <2= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pentru acAitarea ob*iga7ii*or de p*at0 -a70 de -urni+orii de energie termic0 pentru popu*a7ie/ precum ;i pentru acordarea de avan,uri n vederea -inan70rii con,tituirii de c0tre produc0tori a ,tocuri*or de c0rbune/ p0cur0 ;i de combu,tibi* *icAid u;or pentru ,e+onu* rece/ inc*u,iv pentru cAe*tuie*i*e de tran,port a-erente con,tituirii ace,tor ,tocuri ;i pentru acAitarea n avan, a con,umu*ui de ga+e natura*e de c0tre produc0torii de energie termic0 -urni+ori*or de ga+e natura*e/ potrivit prevederi*or art1 5 din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 3432004 privind une*e m0,uri pentru -unc7ionarea ,i,teme*or centra*i+ate de a*imentare cu energie termic0 a popu*a7iei/ aprobat0 cu modi-ic0ri ;i comp*et0ri prin Legea nr1 59332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioareB R111S <2= $rin derogare de *a prevederi*e art1 33 a*in1 <3= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ reparti+area pe unit07i admini,trativ?teritoria*e a ,ume*or prev0+ute n anexa nr1 2 ,e -ace prin Aot0rre a con,i*iu*ui Cude7ean/ pn0 *a data de 14 noiembrie 2012/ propor7iona* cu vo*umu* arierate*or ;i n *imita ,ume*or ,o*icitate prin cereri/ pe ba+a cereri*or ,cri,e a*e ordonatori*or principa*i de credite ai bugete*or *oca*e/ depu,e *a con,i*iu* Cude7ean pn0 *a data de : noiembrie 20121 >n ca+u* in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate par7ia* din bugetu* *oca* ;i a* ,pita*e*or pub*ice din re7eaua autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e/ ,ume*e ,o*icitate prin cerere ,unt n *imita ob*iga7ii*or de p*at0 a*e unit07i*or admini,trativ?teritoria*e c0tre ace,tea1 <3= Enit07i*e admini,trativ?teritoria*e/ in,titu7ii*e pub*ice -inan7ate par7ia* din bugetu* *oca*/ precum ;i ,pita*e*e pub*ice din re7eaua autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e care au primit ;i au uti*i+at ,ume potrivit a*in1 <2= ;i care raportea+0 arierate redu,e cu ce* pu7in 10G/ re,pectiv 4G -a70 de ,o*du* *unii octombrie/ ,unt exceptate de *a prevederi*e art1 5: a*in1 <13@2= ;i <13@9= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pn0 *a data de 31 decembrie 2012/ cu condi7ia ca ,o*du* arierate*or raportate pn0 *a ,-r;itu* anu*ui 2012 ,0 nu nregi,tre+e cre;teri -a70 de ,o*du* din *una octombrie redu, n condi7ii*e pre+entu*ui a*ineat ;i ,0 -ie raportate con-orm art1 5: a*in1 <13@1= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1 <5= $rin derogare de *a prevederi*e art1 33 a*in1 <3= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ reparti+area pe unit07i admini,trativ?teritoria*e a ,ume*or prev0+ute n

anexe*e nr1 9 ;i : ,e -ace prin Aot0rre a con,i*iu*ui Cude7ean/ propor7iona* cu vo*umu* arierate*or ;i n *imita ,ume*or ,o*icitate prin cereri/ pe ba+a cereri*or ,cri,e a*e ordonatori*or principa*i de credite ai bugete*or *oca*e/ depu,e *a con,i*iu* Cude7ean pn0 *a data de : noiembrie 20121 Reparti+area ,ume*or de c0tre con,i*iu* Cude7ean ,e rea*i+ea+0 prin Aot0rre pn0 *a data de 14 noiembrie 20121 >n *imita ,ume*or reparti+ate ,e diminuea+0 ob*iga7ii*e de p*at0 a*e bugetu*ui de ,tat c0tre unit07i*e admini,trativ?teritoria*e re+u*tate din deru*area programe*or prev0+ute *a a*in1 <1= *it1 d= ;i e=1 R111S <11= $rin derogare de *a prevederi*e art1 33 a*in1 <2= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ reparti+area pe Cude7e a ,umei prev0+ute *a a*in1 <1= *it1 -= ,e -ace n ,copu* acAit0rii p*07i*or re,tante nregi,trate n contabi*itatea unit07i*or admini,trativ?teritoria*e/ in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate integra* ,au par7ia* din bugetu* *oca* ;i ,pita*e*or pub*ice din re7eaua autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e/ re+u*tate din re*a7ii cu -urni+orii de bunuri/ ,ervicii ;i *ucr0ri ori -a70 de bugetu* de ,tat/ bugetu* a,igur0ri*or ,ocia*e de ,tat ,au bugete*e -onduri*or ,pecia*e1 R111S <22= &irec7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene au ob*iga7ia de a reparti+a ,ume*e de-a*cate din taxa pe va*oarea ad0ugat0 pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e pe anu* 2012 comunicate de #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice/ pe unit07i admini,trativ?teritoria*e/ n termen de o +i *ucr0toare de *a comunicare1 Reparti+area ,ume*or pe unit07i admini,trativ?teritoria*e ,e -ace prin derogare de *a prevederi*e art1 33 a*in1 <3= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ prin deci+ie a directoru*ui executiv a* direc7iei genera*e a -inan7e*or pub*ice Cude7ene1 Fume*e ce ,e reparti+ea+0 unit07i*or admini,trativ?teritoria*e ,unt ce*e n,cri,e n cereri*e pentru care #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice a reparti+at ,ume potrivit a*in1 <19=1J ##$N -*10* Art1 1 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 332013 <#M,/=/ cu modi-ic0ri*e u*terioare! #M37 JART1 1 <1= $rin derogare de *a prevederi*e art1 5: a*in1 <13@2= ;i <13@9= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ ordonatorii de credite ai bugete*or *oca*e a*e unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e ;i ai in,titu7ii*or pub*ice de ,ubordonare *oca*0/ care nregi,trea+0 arierate *a data de 31 ianuarie 2013/ au ob*iga7ia diminu0rii vo*umu*ui ace,tora cu ce* pu7in 95G/ pn0 *a data de 31 martie 20131 %u ,e iau n con,iderare arierate*e a-*ate n *itigiu1 #M 1 <2= >n ca+u* nere,pect0rii prevederi*or a*in1 <1= de c0tre ordonatorii de credite ai bugete*or *oca*e a*e unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e/ directorii direc7ii*or genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv &irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti ,i,tea+0 a*imentarea/ att cu cote de-a*cate din impo+itu* pe venit/ ct ;i cu ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e/ cu excep7ia p*07i*or pentru acAitarea drepturi*or ,a*aria*e ;i a contribu7ii*or a-erente atunci cnd nu pot -i a,igurate din venituri proprii1 <3= La cererea ordonatori*or principa*i de credite prin care ,e angaCea+0 ,0 acAite arierate ;i n care ,e men7ionea+0 bene-iciarii ,ume*or ;i deta*ii*e privind p*ata/ directorii direc7ii*or genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene/ re,pectiv &irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti a*imentea+0 conturi*e ace,tora att cu cote de-a*cate din impo+itu* pe venit/ ct ;i cu ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e pn0 *a nive*u* ,ume*or ,o*icitate pentru p*ata arierate*or/ n *imita ,ume*or a*ocate1 #M37 <5= >n termen de dou0 +i*e *ucr0toare de *a data a*oc0rii ,ume*or/ ordonatorii principa*i de credite pre+int0 unit07i*or teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui documente*e de p*at0 prin care acAit0 arierate*e/ potrivit ce*or men7ionate n cerere1 <5= >n ca+u* n care ordonatorii de credite nu pre+int0 documente*e de p*at0 n termenu* prev0+ut *a a*in1 <5= ,au n ca+u* n care ace,tea nu ,unt ntocmite potrivit de,tina7iei prev0+ute *a a*in1 <3=/ unit07i*e teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui au ob*iga7ia ,0 retrag0 din conturi*e bugete*or *oca*e ,ume*e a-erente cote*or de-a*cate din impo+itu* pe venit/ precum ;i ,ume*e de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e/ care au -o,t a*ocate pe ba+a cererii/ core,pun+0toare documente*or de p*at0 nepre+entate ,au ntocmite eronat1 Enit07i*e teritoria*e a*e

Tre+oreriei Ftatu*ui au ob*iga7ia ,0 comunice de ndat0 ordonatori*or principa*i de credite ,ume*e care au -o,t retra,e ;i motive*e pentru care au -o,t retra,e1 <4= A*imentarea cu cote de-a*cate din impo+itu* pe venit ;i ,ume de-a*cate din une*e venituri a*e bugetu*ui de ,tat pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e/ prev0+ut0 *a a*in1 <2=/ ,e reia *a data re,pect0rii prevederi*or a*in1 <1=1 <2= >n ca+u* nere,pect0rii prevederi*or a*in1 <1= de c0tre ordonatorii de credite ai in,titu7ii*or pub*ice de ,ubordonare *oca*0 -inan7ate integra* din venituri proprii/ unit07i*e teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui au ob*iga7ia ,0 nu opere+e p*07i din conturi*e ace,tor in,titu7ii/ cu excep7ia p*07i*or pentru acAitarea drepturi*or ,a*aria*e ;i a contribu7ii*or a-erente ace,tora/ pentru acAitarea cAe*tuie*i*or cu Arana per,oane*or din in,titu7ii*e de ,0n0tate/ re,pectiv pentru ,tingerea arierate*or1 <9= $entru arierate*e nregi,trate ncepnd cu *una apri*ie/ ordonatori*or de credite ai bugete*or *oca*e a*e unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e ;i ai in,titu7ii*or pub*ice de ,ubordonare *oca*0/ care au re,pectat prevederi*e a*in1 <1=/ *i ,e ap*ic0 prevederi*e art1 5: a*in1 <13@2= ? <13@10= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pn0 *a acAitarea integra*0 a arierate*or1 <:= rdonatori*or de credite ai bugete*or *oca*e a*e unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ? teritoria*e ;i ai in,titu7ii*or pub*ice de ,ubordonare *oca*0/ care nu au re,pectat prevederi*e a*in1 <1=/ *i ,e ap*ic0 n continuare ace,te prevederi/ precum ;i prevederi*e art1 5: a*in1 <13@2= ;i <13@9= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pn0 *a acAitarea integra*0 a arierate*or1J ##$N -*1.* Art1 2 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 332013 <#M,/=/ cu modi-ic0ri*e u*terioare! #M 1 JART1 2 <1= $rin excep7ie de *a prevederi*e art1 41 a*in1 <1= ;i art1 43 a*in1 <5@1= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e pot ,o*icita de *a #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice/ pn0 *a data de 15 mai 2013/ contractarea de mprumuturi din v0r,0minte din privati+are/ nregi,trate n contu* curent genera* a* Tre+oreriei Ftatu*ui/ cu termen de rambur,are de maximum 5 ani/ n *imita ,umei de 4901000 mii *ei6=/ din ,uma prev0+ut0 *a art1 1 a*in1 <1= din Iot0rrea 8uvernu*ui nr1 1119232012 privind aprobarea *imite*or anua*e/ a-erente ani*or 2013/ 2015 ;i 2015/ pentru -inan70ri*e rambur,abi*e care pot -i contractate ;i pentru trageri*e din -inan70ri*e rambur,abi*e contractate ,au care urmea+0 a -i contractate de unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e/ cu comp*et0ri*e u*terioare1 #M37 <2= >mprumuturi*e prev0+ute *a a*in1 <1= ,e acord0 cu o rat0 a dobn+ii ,ituat0 *a nive*u* ratei dobn+ii de po*itic0 monetar0 practicate de Hanca %a7iona*0 a Romniei/ n vigoare *a data acord0rii mprumutu*ui1 <3= >n n7e*e,u* pre+entei ordonan7e de urgen70/ arierate*e nregi,trate n contabi*itatea in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate par7ia* din bugetu* *oca* ;i a ,pita*e*or pub*ice din re7eaua autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e ,unt numai arierate*e a-erente cAe*tuie*i*or care pot -i -inan7ate din bugete*e *oca*e1 #M 1 <5= Fume*e acordate cu tit*u de mprumut din v0r,0minte*e din privati+are ,e uti*i+ea+0 exc*u,iv pentru acAitarea arierate*or nregi,trate/ *a data depunerii cererii pentru autori+area contract0rii mprumutu*ui/ -a70 de -urni+orii de bunuri/ ,ervicii ;i *ucr0ri/ inc*u,iv -a70 de operatorii economici care pre,tea+0 ,erviciu* pub*ic de producere/ tran,port ;i di,tribu7ie a energiei termice n ,i,tem centra*i+at/ n contabi*itatea! #M37 a= unit07i*or3,ubdivi+iuni*or admini,trativ?teritoria*e ;i a in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate integra* din bugetu* *oca*B b= in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate din venituri proprii ;i ,ubven7ii din bugetu* *oca*/ n *imita ,ume*or datorate de unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*eB c= ,pita*e*or pub*ice din re7eaua autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e/ n *imita cAe*tuie*i*or pe care unitatea3Fubdivi+iunea admini,trativ?teritoria*0 *e poate -inan7a1 Enit07i*e3Fubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e/ prin derogare de *a prevederi*e art1 1:0@4 din Legea nr1 :532004 privind

re-orma n domeniu* ,0n0t07ii/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ pot a*oca ,ume din mprumuturi*e contractate pentru p*ata arierate*or ,pita*e*or pub*ice/ cu excep7ia ce*or provenite din cAe*tuie*i ce ,e -inan7ea+0 din bugetu* "a,ei %a7iona*e de A,igur0ri de F0n0tate ;i din bugete*e programe*or na7iona*e de ,0n0tate1J ##$N () "on-orm art1 1 a*in1 <1= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5132013 < #M-2=/ *imita ,umei prev0+ute *a art1 2 a*in1 <1= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 332013 < #M,/= ,e maCorea+0 cu ,uma de 1201000/00 mii *ei1 A ,e vedea ;i art1 1 a*in1 <2= ;i <3= din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 5132013 <#M-2=1 ##$N -*2+* Art1 5 din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 332013 <#M,/=! #M37 JART1 5 <1= Enit07i*e3Fubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e care bene-icia+0 de mprumuturi contractate n condi7ii*e art1 2 acAit0 arierate*e proprii ;i a*e in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate integra* din bugetu* *oca*/ n termen de 3 +i*e *ucr0toare de *a a*imentarea conturi*or de di,ponibi*/ n ba+a bugetu*ui mprumuturi*or interne/ aprobat de autorit07i*e de*iberative/ prin derogare de *a prevederi*e art1 3: a*in1 <4= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1 >n cadru* ace*uia;i termen/ unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e virea+0 ,ume*e din mprumut contractate pentru acAitarea arierate*or in,titu7ii*or pub*ice prev0+ute *a art1 2 a*in1 <5= *it1 b= ;i c= n conturi di,tincte de di,ponibi*it07i de,cAi,e pe nume*e ace,tora *a Tre+oreria Ftatu*ui1 Dirarea ,ume*or n conturi*e in,titu7ii*or pub*ice prev0+ute *a art1 2 a*in1 <5= *it1 b= ;i c= ,e e-ectuea+0 de c0tre unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e numai cu condi7ia pre+ent0rii de c0tre ace,tea a ordine*or de p*at0 prin care ;i acAit0 arierate*e pentru care au -o,t ,o*icitate mprumuturi*e1 <2= >n ca+u* in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate din venituri proprii ;i ,ubven7ii din bugetu* *oca*/ precum ;i a* ,pita*e*or pub*ice din re7eaua autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e/ pn0 *a aprobarea bugete*or ace,tora/ p*ata arierate*or ,e rea*i+ea+0 n *imita ,ume*or tran,-erate cu acea,t0 de,tina7ie din bugetu* mprumuturi*or aprobat de autorit07i*e de*iberative1 La ntocmirea bugete*or in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate din venituri proprii ;i ,ubven7ii din bugetu* *oca*/ precum ;i a*e ,pita*e*or pub*ice din re7eaua autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e/ ordonatorii de credite au ob*iga7ia ,0 ;i prevad0 ;i ,0 ;i aprobe n buget ,ume*e primite ;i uti*i+ate pentru p*ata arierate*or1 <3= rdonatorii principa*i de credite ;i autorit07i*e de*iberative au ob*iga7ia ca *a e*aborarea ;i aprobarea bugete*or *oca*e ,0 prevad0 p*ata ,erviciu*ui datoriei pub*ice *oca*e a-erent mprumuturi*or acordate de #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice1 <5= >n ca+u* n care ordonatorii de credite ai bugete*or *oca*e nu pre+int0 documente*e de p*at0 n termenu* prev0+ut *a a*in1 <1= ,au n ca+u* n care ace,tea nu ,unt ntocmite potrivit de,tina7iei ;i pentru bene-iciarii prev0+u7i n cererea pentru autori+area contract0rii mprumutu*ui/ unit07i*e teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui au ob*iga7ia ,0 retrag0 din conturi*e n care a -o,t virat0 contrava*oarea mprumutu*ui ,uma core,pun+0toare documente*or de p*at0 nepre+entate ,au ntocmite eronat1 <5= Fuma retra,0 con-orm a*in1 <5= ,e re,tituie n contu* #ini,teru*ui 'inan7e*or $ub*ice din care acea,ta a -o,t virat01 Enit07i*e teritoria*e a*e Tre+oreriei Ftatu*ui au ob*iga7ia ,0 comunice/ de ndat0/ ordonatori*or principa*i de credite ,ume*e care au -o,t retra,e ;i motive*e pentru care au -o,t retra,e1J ##$N -*21* Art1 4 din Legea nr1 532013 <#M,0=! #M3" JART1 4 Enit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e au ob*iga7ia ,0?;i acAite arierate*e nregi,trate n contabi*itate/ inc*u,iv din mprumuturi contractate din contu* curent genera* a* Tre+oreriei Ftatu*ui/ care ,unt exceptate de *a prevederi*e art1 43 a*in1 <5= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1 Ace,te mprumuturi nu ,e inc*ud n *imite*e pentru trageri*e ce ,e pot e-ectua din -inan70ri*e rambur,abi*e contractate ,au care urmea+0 a -i contractate/ prev0+ute *a art1 43 a*in1 <10= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare1J

##$N -*22* Art1 D din rdonan7a de urgen70 a 8uvernu*ui nr1 1232013 <#M,.=! #M39 JART1 D >ncepnd cu data intr0rii n vigoare a pre+entei ordonan7e de urgen70 ;i pn0 *a 31 decembrie 2013/ prin derogare de *a prevederi*e art1 33 a*in1 <3= *it1 b=/ a*in1 <5= *it1 -= ;i a*in1 <4= *it1 b= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ ,uma a-erent0 procentaCu*ui de 20G/ re,pectiv 15G/ din cota de-a*cat0 din impo+itu* pe venit de 19/5G/ re,pectiv 2G/ ;i din ,ume*e de-a*cate din taxa pe va*oarea ad0ugat0 pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e/ precum ;i ,ume*e re7inute ca urmare a ap*ic0rii gradu*ui de neco*ectare a impo+ite*or ;i taxe*or *oca*e ,e reparti+ea+0 prin Aot0rre a con,i*iu*ui Cude7ean/ re,pectiv a "on,i*iu*ui 8enera* a* #unicipiu*ui Hucure;ti/ pentru acAitarea arierate*or provenite din nep*ata cAe*tuie*i*or de -unc7ionare ;i3,au de capita* pentru care au avut prevederi bugetare aprobate/ n ordinea crono*ogic0 a vecAimii arierate*or/ precum ;i pentru ,u,7inerea programe*or de de+vo*tare *oca*0 ;i a proiecte*or de in-ra,tructur0 care nece,it0 co-inan7are *oca*01 $entru unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ? teritoria*e care nregi,trea+0 arierate/ con,i*iu* Cude7ean/ re,pectiv "on,i*iu* 8enera* a* #unicipiu*ui Hucure;ti/ dup0 ca+/ a*oc0 ,ume prioritar pentru ,tingerea arierate*or1 $entru unit07i*e3,ubdivi+iuni*e admini,trativ?teritoria*e care nu nregi,trea+0 arierate/ con,i*iu* Cude7ean/ re,pectiv "on,i*iu* 8enera* a* #unicipiu*ui Hucure;ti/ dup0 ca+/ a*oc0 ,ume pentru ,u,7inerea programe*or de de+vo*tare *oca*0 ;i a proiecte*or de in-ra,tructur0 care nece,it0 co-inan7are *oca*01J ##$N -*2,* Art1 45 a*in1 <3= ;i a*in1 <13= din rdonan7a 8uvernu*ui nr1 1232013 <#M--=! #M J<3= $rin derogare de *a prevederi*e art1 33 a*in1 <2= din Legea nr1 22332004 privind -inan7e*e pub*ice *oca*e/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ reparti+area pe Cude7e ;i municipiu* Hucure;ti a ,umei prev0+ute *a a*in1 <1= *it1 d= ,e -ace n ,copu* acAit0rii p*07i*or re,tante nregi,trate n contabi*itatea unit07i*or admini,trativ?teritoria*e/ in,titu7ii*or pub*ice -inan7ate integra* ,au par7ia* din bugetu* *oca* ;i ,pita*e*or pub*ice din re7eaua autorit07i*or admini,tra7iei pub*ice *oca*e/ re+u*tate din re*a7ii cu -urni+orii de bunuri/ ,ervicii ;i *ucr0ri ori -a70 de bugetu* de ,tat/ bugetu* a,igur0ri*or ,ocia*e de ,tat ,au bugete*e -onduri*or ,pecia*e1 R111S <13= &irec7ii*e genera*e a*e -inan7e*or pub*ice Cude7ene3&irec7ia 8enera*0 a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti3admini,tra7ii*e Cude7ene a*e -inan7e*or pub*ice3&irec7ia 8enera*0 Regiona*0 a 'inan7e*or $ub*ice Hucure;ti au3are ob*iga7ia de a reparti+a ,ume*e de-a*cate din taxa pe va*oarea ad0ugat0 pentru ecAi*ibrarea bugete*or *oca*e pe anu* 2013 comunicate de #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice/ pe unit07i admini,trativ?teritoria*e/ n termen de o +i *ucr0toare de *a comunicare1 Reparti+area ,ume*or pe unit07i admini,trativ?teritoria*e ,e -ace prin derogare de *a prevederi*e art1 33 a*in1 <3= din Legea nr1 22332004/ cu modi-ic0ri*e ;i comp*et0ri*e u*terioare/ prin deci+ie a directoru*ui executiv a* direc7iei genera*e a -inan7e*or pub*ice Cude7ene3&irec7iei 8enera*e a 'inan7e*or $ub*ice a #unicipiu*ui Hucure;ti3;e-u*ui admini,tra7iei Cude7ene a -inan7e*or pub*ice3directoru*ui genera* a* &irec7iei 8enera*e Regiona*e a 'inan7e*or $ub*ice Hucure;ti1 Fume*e ce ,e reparti+ea+0 unit07i*or admini,trativ?teritoria*e ,unt ce*e n,cri,e n cereri*e pentru care #ini,teru* 'inan7e*or $ub*ice a reparti+at ,ume potrivit a*in1 <9=1J

#B AA=MA 1 L$:8. i2po'i*elor4 *a7elor ,i al*or veni*uri ale bu(e*elor locale NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ar. 'enumirea !eniturilor crt. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN CAP. 1 +eni*urile care &e prev/d 6n bu(e*ele proprii ale 1udeelor A. ;enituri proprii: 1. ?mpozit pe pro"it de la regiile autonome i societ$ile comerciale de sub autoritatea consiliilor #ude$ene &. Cote de"alcate din impozitul pe !enit: a) cote de"alcate din impozitul pe !enit* b) sume alocate de consiliul #ude$ean din cotele de"alcate din impozitul pe !enit pentru ec.ilibrarea bugetelor locale. /. Alte impozite pe !enit pro"it i ctiguri din capital: - alte impozite pe !enit pro"it i ctiguri din capital 0. Ta(e pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizrii bunurilor sau pe des"urarea de acti!it$i: a) ta(a asupra mi#loacelor de transport* b) ta(e i tari"e pentru eliberarea de licen$e i autoriza$ii de "unc$ionare. 1. ;enituri din proprietate: a) !rsminte din pro"itul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor #ude$ene* b) restituiri de "onduri din "inan$area bugetar a anilor preceden$i* c) !enituri din concesiuni i %nc.irieri* d) !enituri din di!idende* e) alte !enituri din proprietate. 4. ;enituri din prestri de ser!icii i alte acti!it$i: a) !enituri din prestri de ser!icii* b) contribu$ia lunar a prin$ilor pentru %ntre$inerea copiilor %n unit$ile de protec$ie social* c) !enituri din recuperarea c.eltuielilor de #udecat imputa$ii i despgubiri* d) alte !enituri din prestri de ser!icii i alte acti!it$i. 5. Amenzi penalit$i i con"iscri: a) !enituri din amenzi i alte sanc$iuni aplicate potri!it dispozi$iilor legale* b) %ncasri din !alori"icarea bunurilor con"iscate abandonate i alte sume constatate odat cu con"iscarea potri!it legii* c) alte amenzi penalit$i i con"iscri. 6. ;enituri din !alori"icarea unor bunuri: a) !enituri din !alori"icarea unor bunuri ale institu$iilor publice* b) !enituri din pri!atizare* c) !enituri din !nzarea unor bunuri apar$innd domeniului pri!at. ). 9ume de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat C. 'ona$ii i sponsorizri '. 9ub!en$ii de la bugetul de stat i de la alte administra$ii

=. Cpera$iuni "inanciare. CAP. & +eni*urile care &e prev/d 6n bu(e*ele proprii ale co2unelor4 ora,elor4 2unicipiilor4 &ec*oarelor 2unicipiului Bucure,*i ,i al 2unicipiului Bucure,*i A. ;enituri proprii: 1. ?mpozit pe pro"it de la regiile autonome i societ$ile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale &. Cote de"alcate din impozitul pe !enit: a) cote de"alcate din impozitul pe !enit* b) sume alocate de consiliul #ude$ean din cotele de"alcate din impozitul pe !enit pentru ec.ilibrarea bugetelor locale. /. Alte impozite pe !enit pro"it i ctiguri din capital: - alte impozite pe !enit pro"it i ctiguri din capital. 0. ?mpozite i ta(e pe proprietate: a) impozit pe cldiri* b) impozit pe terenuri* c) ta(e #uridice din timbru ta(e de timbru pentru acti!itatea notarial i alte ta(e de timbru* d) alte impozite i ta(e pe proprietate. 1. Alte impozite i ta(e generale pe bunuri i ser!icii: - ta(e .oteliere. 4. Ta(e pe ser!icii speci"ice: a) impozit pe spectacole* b) alte ta(e pe ser!icii speci"ice. 5. Ta(e pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizrii bunurilor sau pe des"urarea de acti!it$i: a) ta(e asupra mi#loacelor de transport* b) ta(e i tari"e pentru eliberarea de licen$e i autoriza$ii de "unc$ionare* c) alte ta(e pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizrii bunurilor sau pe des"urarea de acti!it$i. 6. Alte impozite i ta(e "iscale: - alte impozite i ta(e "iscale. 7. ;enituri din proprietate: a) !rsminte din pro"itul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale* b) restituiri de "onduri din "inan$area bugetar a anilor preceden$i* c) !enituri din concesiuni i %nc.irieri* d) !enituri din di!idende* e) alte !enituri din proprietate. 18. ;enituri din dobnzi: - alte !enituri din dobnzi. 11. ;enituri din prestri de ser!icii i alte acti!it$i: a) !enituri din prestri de ser!icii* b) contribu$ia prin$ilor sau sus$intorilor legali pentru %ntre$inerea copiilor %n cree* c) contribu$ia persoanelor bene"iciare ale cantinelor de a#utor social* d) ta(e din acti!it$i cadastrale i agricultur* e) contribu$ia lunar a prin$ilor pentru %ntre$inerea copiilor %n unit$ile de protec$ie social* ") !enituri din recuperarea c.eltuielilor de #udecat imputa$ii i despgubiri* g) alte !enituri din prestri de ser!icii i alte acti!it$i. 1&. ;enituri din ta(e administrati!e eliberri de permise:

a) ta(e e(tra#udiciare de timbru* b) alte !enituri din ta(e administrati!e eliberri de permise. 1/. Amenzi penalit$i i con"iscri: a) !enituri din amenzi i alte sanc$iuni aplicate potri!it dispozi$iilor legale* b) penalit$i pentru nedepunerea sau depunerea cu %ntrziere a declara$iei de impozite i ta(e* c) %ncasri din !alori"icarea bunurilor con"iscate abandonate i alte sume constatate odat cu con"iscarea potri!it legii* d) alte amenzi penalit$i i con"iscri. 10. 'i!erse !enituri: a) !rsminte din !enituri i+sau disponibilit$ile institu$iilor publice* b) alte !enituri. 11. ;enituri din !alori"icarea unor bunuri: a) !enituri din !alori"icarea unor bunuri ale institu$iilor publice* b) !enituri din !nzarea locuin$elor construite din "ondurile statului* c) !enituri din pri!atizare* d) !enituri din !nzarea unor bunuri apar$innd domeniului pri!at. ). 9ume de"alcate din unele !enituri ale bugetului de stat C. 'ona$ii i sponsorizri '. 9ub!en$ii de la bugetul de stat i de la alte administra$ii =. Cpera$iuni "inanciare. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ACTO: ;eniturile bugetelor locale pot "i actualizate ca urmare a per"ec$ionrii legisla$iei "iscale precum i prin legile bugetare anuale %n concordan$ cu programele de cretere a autonomiei "inanciare a unit$ilor administrati!-teritoriale i de descentralizare a ser!iciilor publice. AA=MA & L$:8. c-el*uielilor care &e prev/d 6n bu(e*ele locale NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ar. 'enumirea c.eltuielilor crt. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN CAP. 1 #-el*uielile care &e prev/d 6n bu(e*ele proprii ale 1udeelor 1. Autorit$i publice i ac$iuni e(terne: - autorit$i e(ecuti!e. &. Alte ser!icii publice generale: a) "ondul de rezer! bugetar la dispozi$ia autorit$ilor administra$iei publice locale* b) "ondul de garantare a %mprumuturilor e(terne contractate+garantate de stat* c) "ondul pentru garantarea %mprumuturilor e(terne contractate+garantate de autorit$ile administra$iei publice locale* d) ser!icii publice comunitare de e!iden$ a persoanelor* e) alte ser!icii publice generale. /. 'obnzi 0. Trans"eruri cu caracter general %ntre di"erite ni!eluri ale administra$iei: - trans"eruri din bugetele consiliilor #ude$ene pentru "inan$area centrelor

de zi pentru protec$ia copilului. 1. Aprare: - aprare na$ional (centre militare). 4. Crdine public i siguran$ na$ional: a) poli$ie comunitar* b) protec$ie ci!il i protec$ia contra incendiilor. 5. ,n!$mnt: a) %n!$mnt precolar i primarE)* - %n!$mnt precolarE)* - %n!$mnt primarE)* b) %n!$mnt special* c) alte c.eltuieli %n domeniul %n!$mntului. -----------E) 9e cuprind c.eltuielile pentru acordarea de produse lactate i de pani"ica$ie con"orm Crdonan$ei de urgen$ a 2u!ernului nr. 74+&88& pri!ind acordarea de produse lactate i de pani"ica$ie pentru ele!ii din clasele ? - ?; din %n!$mntul de stat precum i pentru copiii precolari din grdini$ele de stat cu program normal de 0 ore aprobat cu modi"icri i completri prin Kegea nr. 14+&88/ cu modi"icrile i completrile ulterioare. 6. 9ntate: a) ser!icii medicale %n unit$ile sanitare cu paturi: - spitale generale* b) alte c.eltuieli %n domeniul snt$ii: - alte institu$ii i ac$iuni sanitare. 7. Cultur recreere i religie: a) ser!icii culturale: - biblioteci publice #ude$ene* - muzee* - institu$ii publice de spectacole i concerte* - coli populare de art i meserii* - centre pentru conser!area i promo!area culturii tradi$ionale* - consolidarea i restaurarea monumentelor istorice* - alte ser!icii culturale* b) ser!icii recreati!e i sporti!e: - sport* c) ser!icii religioase* d) alte ser!icii %n domeniul culturii recreerii i religiei. 18. Asigurri i asisten$ social: a) asisten$ acordat persoanelor %n !rst* b) asisten$ social %n caz de boli i in!alidit$i: - asisten$ social %n caz de in!alidit$i* c) asisten$ social pentru "amilie i copii* d) alte c.eltuieli %n domeniul asigurrilor i asisten$ei sociale. 11. Kocuin$e ser!icii i dez!oltare public: a) alimentare cu ap i amena#ri .idrote.nice: - alimentare cu ap* - amena#ri .idrote.nice* b) alte ser!icii %n domeniile locuin$elor ser!iciilor i dez!oltrii comunale. 1&. Protec$ia mediului: a) salubritate i gestionarea deeurilor: - colectarea tratarea i distrugerea deeurilor. 1/. Ac$iuni generale economice comerciale i de munc: a) ac$iuni generale economice i comerciale: - pre!enirea i combaterea inunda$iilor i g.e$urilor* - programe de dez!oltare regional i local*

- alte c.eltuieli pentru ac$iuni generale economice i comerciale. 10. Combustibil i energie: a) energie termic* b) alte c.eltuieli pri!ind combustibilii i energia. 11. Agricultur sil!icultur piscicultur i !ntoare: a) agricultur: - protec$ia plantelor i carantin "itosanitar. 14. Transporturi: a) transport rutier: - drumuri i poduri* b) transport aerian: - a!ia$ia ci!il* c) alte c.eltuieli %n domeniul transporturilor. 15. Alte ac$iuni economice: a) zone libere* b) turism* c) proiecte de dez!oltare multi"unc$ional* d) alte ac$iuni economice. CAP. & #-el*uielile care &e prev/d 6n bu(e*ele proprii ale co2unelor4 ora,elor4 2unicipiilor4 &ec*oarelor 2unicipiului Bucure,*i ,i al 2unicipiului Bucure,*i 1. Autorit$i publice i ac$iuni e(terne: - autorit$i e(ecuti!e. &. Alte ser!icii publice generale: a) "ondul de rezer! bugetar la dispozi$ia autorit$ilor administra$iei publice locale* b) "ondul de garantare a %mprumuturilor e(terne contractate+garantate de stat* c) "ondul pentru garantarea %mprumuturilor e(terne contractate+garantate de autorit$ile administra$iei publice locale* d) ser!icii publice comunitare de e!iden$ a persoanelor* e) alte ser!icii publice generale. /. 'obnzi 0. Trans"eruri cu caracter general %ntre di"erite ni!eluri ale administra$iei: - trans"eruri din bugetele locale pentru institu$iile de asisten$ social pentru persoanele cu .andicap. 1. Aprare: - aprare na$ional (centre militare). 4. Crdine public i siguran$ na$ional: a) poli$ie comunitar* b) protec$ie ci!il i protec$ia contra incendiilor. 5. ,n!$mnt: a) %n!$mnt precolar i primar: - %n!$mnt precolar* - %n!$mnt primar* b) %n!$mnt secundar: - %n!$mnt secundar in"erior* - %n!$mnt secundar superior* - %n!$mnt pro"esional* c) %n!$mnt postliceal* d) %n!$mnt specialE)* e) ser!icii au(iliare pentru educa$ie: - internate i cantine pentru ele!i* - alte ser!icii au(iliare*

") alte c.eltuieli %n domeniul %n!$mntului. -----------E) Pentru bugetele sectoarelor municipiului )ucureti. 6. 9ntate: a) ser!icii medicale %n unit$ile sanitare cu paturi: - spitale generale* b) alte c.eltuieli %n domeniul snt$ii: - alte institu$ii i ac$iuni sanitare. 7. Cultur recreere i religie: a) ser!icii culturale: - biblioteci publice comunale oreneti municipale* - muzee* - institu$ii publice de spectacole i concerte* - coli populare de art i meseriiEE)* - case de cultur* - cmine culturale* - centre pentru conser!area i promo!area culturii tradi$ionale* - consolidarea i restaurarea monumentelor istorice* - alte ser!icii culturale* b) ser!icii recreati!e i sporti!e: - sport* - tineret* - %ntre$inere grdini publice parcuri zone !erzi baze sporti!e i de agrement* c) ser!icii religioase* d) alte ser!icii %n domeniul culturii recreerii i religiei. -----------EE) Pentru bugetul municipiului )ucureti. 18. Asigurri i asisten$ social: a) asisten$ social %n caz de boli i in!alidit$i: - asisten$ social %n caz de in!alidit$i* b) asisten$ social pentru "amilie i copiiE)* c) a#utoare pentru locuin$e* d) cree* e) pre!enirea e(cluderii sociale: - a#utor social* - cantine de a#utor social* ") alte c.eltuieli %n domeniul asigurrilor i asisten$ei sociale. -----------E) Pentru bugetele sectoarelor municipiului )ucureti. 11. Kocuin$e ser!icii i dez!oltare public: a) locuin$e: - dez!oltarea sistemului de locuin$e* - alte c.eltuieli %n domeniul locuin$elor* b) alimentare cu ap i amena#ri .idrote.nice: - alimentare cu ap* - amena#ri .idrote.nice* c) iluminat public i electri"icri rurale* d) alimentare cu gaze naturale %n localit$i* e) alte ser!icii %n domeniile locuin$elor ser!iciilor i dez!oltrii comunale. 1&. Protec$ia mediului: a) salubritate i gestionarea deeurilor:

- salubritate* - colectarea tratarea i distrugerea deeurilor* b) canalizare i tratarea apelor reziduale. 1/. Ac$iuni generale economice comerciale i de munc: a) ac$iuni generale economice i comerciale: - pre!enirea i combaterea inunda$iilor i g.e$urilor* - stimularea %ntreprinderilor mici i mi#locii* - programe de dez!oltare regional i local* - alte c.eltuieli pentru ac$iuni generale economice i comerciale. 10. Combustibil i energie: a) energie termic* b) al$i combustibili* c) alte c.eltuieli pri!ind combustibilii i energia. 11. Agricultur sil!icultur piscicultur i !ntoare: a) agricultur: - protec$ia plantelor i carantin "itosanitarE)* - alte c.eltuieli %n domeniul agriculturii. 14. Transporturi: a) transport rutier: - drumuri i poduri* - transport %n comun* - strzi* b) alte c.eltuieli %n domeniul transporturilor. 15. Alte ac$iuni economice: a) <ondul Romn de 'ez!oltare 9ocial* b) zone libere* c) turism* d) proiecte de dez!oltare multi"unc$ional* e) alte ac$iuni economice. -----------E) Pentru bugetul municipiului )ucureti. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ACTO: C.eltuielile bugetelor locale pot "i actualizate ca urmare a per"ec$ionrii legisla$iei "iscale precum i prin legile bugetare anuale %n concordan$ cu programele de cretere a autonomiei "inanciare a unit$ilor administrati!-teritoriale i de descentralizare a ser!iciilor publice. ---------------