Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA CERBAL
PRIMAR
TICULA MIRON

VIZAT,
DIRECTORUL FILIALEI ARHIVELOR
NATIONALE HUINEDOARA
Prof. VANATORU VIOREL

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC NATIONAL


al dosarelor din activitatea Consiliului local si a Primarului comunei Cerbal
aprobat prin Dispozitia nr._______/2016 a Primarului comunei Cerbal

Compartiment

Nr.
dosar
1.
2.
3.
4.

I.ACTIVITATI
ALE
CONSILIULUI
LOCAL

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea dosarului
(continutul pe scurt al problemelor la care se refera)
Statutul comunei Cerbal
Documente privind constituirea Consiliului local
Regulamentul de funcionare al Consiliului local.
Dosarele speciale de edine ordinare i extraordinare ale
Consiliului local cu ntreaga documentaie
Registrul de evidena proiectelor de hotrri initiate
Registrul pentru numerotarea si evidenta hotrrilor adoptate
Registrul pentru evidenta prezentei consilierilor la sedinte
Registrul de comunicare a hotararilor
Lucrari privind activitatea comisiilor de specialitate
Documente privind constituirea si functionarea asociatilor
intercomunitare
Documente privind incetarea mandatului de ales local inainte
de expirarea normal a mandatului

Termen
de
pastrare
P
P
P
P
5 ani
P
5 ani
5 ani
5 ani
P

II.ACTIVITATEA
PRIMARULUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
II.1.Activitatea de
administratie
publica locala

10.
11.
12.
13.

Hotarari, Instructiuni, circulare ale autoritatilor centrale, ordine ale


Prefectului, ale ministrilor, Hotarari ale Consiliului judetean si alte
acte ale autoritatilor publice centrale si judetene

Lucrari privind alegerile parlamentare,prezidentiale,locale si


europarlamentare
Lucrari privind organizarea referendumului national si local
pentru consultarea locuitorilor in probleme de interes deosebit
Liste electorale permanente
Lucrari si corespondenta cu privire la modificarile intervenite in
listele electorale permanente
Dispozitii emise de primarul comunei si intreaga documentatie
Registrul pentru numerotarea si evidenta dispozitiilor emise de
Primar
Lucrari ,acte si documente privitoare la asigurarea ordinii si
linistii publice, paza bunurilor, a patrimoniului public si privat
Lucrari privind organizarea si desfasurarea recensamantului
populatiei si locuintelor
Lucrari privind organizarea recesamantului general agricol
Acte si documente privind functionarea unitatilor comerciale, de
presteri servicii si alte activitati economice
Lucrari privind infiintarea si functionarea societatilor comerciale,
asociatii si fundatii

P
P
P

P
P
P
5 ani
P
P
3 ani
20 ani

Observatii

PRIMAR,
TICULA MIRON

SECRETAR,
Lutchi Aurel