Sunteți pe pagina 1din 16

Lucrarea nr.1 Conductoare i izolatori.

Protecia la scurtcircuit
1.1. Conductoare i izolatori Conductoarele electrice sunt realizate din conductor (elementul activ) i izolaie. Elementul activ este realizat din cupru, aluminiu, oel sau aliaje ale acestora. Din punct de vedere constructiv, condcutoarele se realizeaz unifilare (dintr-o singur s rm cu seciune masiv) sau multifilare (din mai multe s rme separate, torsionate !ntre ele). Conductoarele multifilare au avantajele c au o fle"i#ilitate ridicat i efectul pelicular !n curent alternativ este diminuat. $entru a pre!nt mpina atingerea prilor metalice aflate la poteniale diferite se utilizeaz izolatorii. %zolatorii mai au rolul de a proteja elementul activ (conductorul) de aciunile mecanice i de agenii din mediul e"terior. Culoarea izolaiei se realizeaz !n funcie de destinaia elementului activ& conductorul de nul poate fi al# i cenuiu desc'is, conductorul de nul de protecie ( verde sau)i gal#en, conductorul de faz ( negru, al#astru i maro. *n instalaiile electrice se utilizeaz conductoare simple, conductoare multiple (cordoane) i ca#luri. $entru a da informaii c t mai complete despre natura conductorului sau conductoarelor i a izolaiei se utilizeaz notaii specifice. $entru conductoare (fig.+.+) se noteaz cu , ( instalaii fi"e& - ( armtur cu s rm rotund sau condcutor de aluminiu c nd este scris la !nceputul sim#olului conductorului& C ( cauciuc& f ( le"i#il& ff ( foarte fle"i#il& s- suspendare& . ( mas plastic& / ( izolaie contrucie special& % ( !nveli rezistent la intemperii& ci ( corp de iluminat& p ( e"ecuie plat& 0i ( !mpletitur te"til impregnat, 0 - !mpletitur te"til neimpregnat. 1 ng sim#ol se ataaz un numr care reprezint seciunea !n mm 2 i numrul de conductoare. De e"emplu 2"3 ,.. ( dou conductore de cupru cu seciunea de 3 mm2 pentru instalaii fi"e, paralele cu izolaie i manta de material plastic.

Fig.1.1. Seciune printr-un conductor izolat

$entru cordoane (ansam#luri de mai multe conductoare pentru instalaii mo#ile) notarea se face astfel4 5 ( instalaii mo#ile (cordon)& C ( cauciuc& p ( e"ecuie plat& 6 ( e"ecuie uoar& 5 (nu prima liter) ( e"ecuie mijlocie& 0 ( tres te"til. De e"emplu 2"2,7 5C5p reprezint un cordon cu dou conductoare de 2,7 mm2, cu manta de cauciuc, e"ecuie mijlocie i plat. $entru ca#luri (fig.+.2), care sunt ansam#luri de mai multe conductoare reunite !ntr-o manta, i folosite pentru transportul puterilor mari sau)i c nd este necesar o protecie macamic, anticoroziv sau ignifug) notarea se face astfel4 C ( ca#lu de energie& 8 ( ' rtie& . ( material plastic& $ - plum#& % ( !nveli protector& 9 ( armtur de #enzi de oel& 5 ( pentru receptor& : ( e"ecuie grea. Dac notaia !ncepe cu litera - conductoarele sunt din aluminiu, altfel din cupru. De e"emplu, ;"27<+"+= -C8$ ( !nseamn ca#lu cu conductoare din aluminiu, trei cu seciunea de 27mm 2 i unul de +=mm2, izolat cu ' rtie impregnat i !n manta de plum#.

Fig.1.2. Seciuni prin cabluri

Fig.1.3. a) Cablul CYY (sau ACYY) i b) cablul CYAbY (sau ACYAbY) cu trei conductoare /eciunile standarnizate (normalizate) ale conductoarelor electrice sunt4 >,?7& +& +,7& 2,7& 3& =& +>& +=& 27& ;7& 7>& ?>& @7& +2>& +7>& +A7& 23>& ;>>& 3>>& 7>>& =>> mm2. Ca element activ !n ca#luri i conductoare se utilizeaz cuprul i aluminiul. *n ta#elul +.+ se prezint principalele caracteristici ale acestora, unde BCg)m;D ( densitatea, c BE)(m;F)D ( cldura specific volumic, BmD ( rezistivitatea electric (la diferite temperaturi), r B+)FD ( coeficientul de variaie cu temperatura, BG)(mF)D-conductivitatea termic. abelul 1.1. !rincipalele caracteristici ale cuprului i ale alu"iniului 5aterial c >> 2>> r ; ul BE) BCg)m D B+)FD BG) BmD BmD (m;F)D (mF)D Cupru ;@> A,@+>; ;,37+>= +,7@A+> +,?23+> ;,@;+>-;
-A -A

-lumini 22> 2,?+>; 2,7+>= 2,=+7+> 2,A2=+> 3,>;+>-; -A -A u *n ta#elul +.2 sunt prezentate c!teva caracteristici pentru materiale electroizolante des !nt lnite !n practic. abelul 1.2. !rincipalele caracteristici ale unor "ateriale electroizolante 5aterialul 0emperatura 0emperatura ma"im ma"im serviciu de scurt BG) serviciu durat sau de (mF)D permanent scurtcircuit sda B>CD > m B CD $oliclorur de vinil >,+= ?> +3>-+=> ($HC) $olietilen ($E) $olietilen >,;->,>3 @> 27> reticulat ($I) Etilen propilen (E$I)

5aterialele electroizolante pot fi de mai multe tipuri4 - rini termoplastice4 polietilen, polipropilen, policlorur de vinil, poliamid, policar#onat cu tensiuni de strpungere cuprinse !ntre E sJ27-37 CH)cm i rezistiviti J+>+3-+>+? cm& - rini termoreactive4 amestecuri de fenol cu pul#ere de roc, fi#r de as#est, mic, fin de lemn, fi#r de #um#ac, amestecuri de poliester cu fi#r de sticl sau te"tile cu tensiuni de strpungere cuprinse !ntre EsJ;-+A CH)cm i rezistiviti J+>A-+>+7 cm& - rini termoreactive de turnare4 poliester !ntrit la rece sau la cald, epo"i !ntrit la rece sau la cald cu tensiuni de strpungere cuprinse !ntre EsJ+A-3> CH)cm i rezistiviti J+>+2-+>+7 cm& - materiale izolante anorganice4 porelan, produr, stealit, o"id de titan, titanat de #ariu, silicat de aluminiu, o"id de magneziu, silicat de zirconiu cu tensiuni de strpungere cuprinse !ntre EsJ;>-;7> CH)cm i rezistiviti J+>+>-+>+; cm. 1a construcia conductoarelor electrice se mai utilizeaz4 lacuri electroizolante de impregnare, lacuri electroizolante de acoperire, mase de turnare, compunduri (pe #az de #itum), ' rtie i esturi impregnate, materiale fle"i#ile lcuite, izolaii com#inate, produse stratificate presate, produse pe #az de mic foi i de ' rtie de mic. $entru a proteja instalaiile electrice !mpotriva loviturilor mecanice, contra prafului, umezelii sau a aciunii corozive a mediului acestea se introduc !n tu#uri i evi de protecie. 1.2. Protecia la scurtcircuit /igurana electric este un aparat electric utilizat la !ntreruperea curentului atunci c nd depete o anumit valoare !ntr-un timp sufficient. *ntreruperea se realizeaz prin topirea unuia sau mai multor elemente dimensionate !n acest scop. K siguran fuzi#il are dou componente de #az4 -elementul !nlocui#il care conine elemental fuzi#il ce urmeaz a se topi !n caz de defect i care poate fi !nlocuit& - soclul este partea fi" !n care se monteaz elemental de !nlocuire care are contactele fi"e racordate direct la circuitul protejat. $rincipala funcie a siguranelor fuzi#ile este de aparat de protecie !n caz de scurtcircuit. *n anumite circuite poate fi utilizat i ca aparat de protecie la suprasarcin.

Curentul la care elementul fuzi#il rezist un timp nelimitat poart denumirea de curent nominal al elementului de !nlocuire % n. Halorile nominale ale curenilor nominali sunt4 2, 3, =, A, +>, +2, +=, 2>, 27, ;2, 3>, 7>, =;, A>, +>>, +27 -. Curentul nominal al soclului %soclu caracterizeaz funcionarea normal a soclului !n care se monteaz elementul de !nlocuire. %dentificarea siguranelor se face printr-un grup de dou litere4 - domeniul curenilor de rupere este indicat de prima liter4 - g ( toi curenii& - a ( numai o parte din cureni& - categoria de utilizare este definit de caracteristica timp-curent este indicat de a doua liter4 - g: ( sigurane de uz general, care pot rupe orice current& - a5 ( sigurane pentru protecia motoarelor electrice, care pot rupe numai o parte din cureni& - g1 ( sigurane pentru protecia liniilor. Curentul de nefuziune %nf este curentul pe care elemental fuzi#il !l poate suporta un timp precizat (+, 2, ;, 3 ore !n funcie de %n). Curentul de nefuziune %f este valoarea curentului care provoac funcionarea elementului fuzi#il !nainte de e"pirarea timpului specificat. $entru %nL27 -, %fJ+,=%n. Caracteristica de protecie (caracteristica timp-curent) este cur#a care indic !n funcie de curentul prezumat !nrerupt sau durata de prearc ( sau de topire ( timpul scurs !ntre apariia curentului de defect i momentul formrii arcului electric) sau durata de funcionare (care este suma duratelor de prearc i arc). -ceste caractersitici se reprezint !n coordonate logaritmice. $entru siguranele pre!nclzite prin trecerea curentului de serviciu duratele se reduc proporional cu sarcina ajung nd la circa =7M dup funcionarea la curent nominal. E"ist o dispersie a timpilor de topire i de funcionare, la aceeai valoare a curentului, fiecrei sigurane !i corepund dou cur#e delimit nd zona de protecie !n care are loc !ntreruperea. Dispersia caracteristicilor de protecie se ia !n considerare pentru receptoarele foarte importante. $entru celelelate receptoare se utilizeaz caracteristica de protecie su# forma unei singure cur#e care este durata de prearc !n funcie de intensitatea curentului. %ntegrala Eoule de funcionare a siguranelor fuzi#ile are valorile ma"ime prezentate !n ta#elul +.;.

abelul 1.3. #ntegrala $oule %n B-D +> 27 7> A> +>> +=> 27> ;+7 3>> %2tB-2sD =3 3>> +;?> 2+2> ;=>> +>3>> ;>2>> 77?>> @>>>>> > > > > > > > > *n ta#elul +.3 sunt date valorile curenilor de !ncercare la topire i a rezistenei la topire. C nd fuzi#ilul este str#tut de un curent de +,?7 %n timpii de topire nu tre#uie s fie mai mici de +> s. abelul 1.%. Criteriile de calibrare a &uzibilelor Curentul 0impul Curentul Curentul 0impi de Capacitatea de nominal de de de topire rupere BC-D a al !ncercare !ncercare !ncercare BsD pentru siguranelor patronului B'D la topire a un curent pentru 6nJ7>> %n B-D " %n rezistenei de ?"%n H c.a. i la topire " cosJ>,; %n 2-27 + +,?7 +,3 >,+7 3 ;7-=; + +,= +,; >,2 A A>-+>> 2 +.= +,; >,;7 += Din punct de vedere al caracteristicilor se disting4 - sigurane ultrarapide pentru protejarea dispozitivelor semiconductoare utilizate !n electronica de putere& - sigurane rapide, pentru instalaiile o#inuite& -sigurane lente pentru protecia motoarelor electrice, transformatoarelor i condensatoarelor. 1a cureni mari de scurtcircuit aceste sigurane au un efect limitator. De e"emplu pentru o siguran de => - la un curent de scurtcircuit % sc J2> C-, sigurana limiteaz valoarea de v rf de %sJ3,3 C-.

a. b. Fig.1.%. Curbele caracteristice pentru sigurane rapide (a) i lente (b) Caracteristicile de protecie ale siguranelor cu mare putere de rupere sunt prezentate !n fig.+.3. $entru determinarea curentului de nominal al fuzi#ilului siguranei se utilizeaz4
% nf Cp C sc %n

(+)

unde Cp B-D este raportul !ntre curentul de pornire i curentul nominal (% p)%n)& Csc B-D coeficient de siguran care are valorile de4 2,7 pentru motoare cu porniri rare (N 7s) i uoare& +,=-2 pentru motoare cu pornire grea i de durat (N +>s) sau porniri uoare dar dese& (>,A-+)Cp pentru motoare asincrone #o#inate. $entru protecia numai la scurtcircuit (dac e"ist un aparat de protecie la suprasarcin) curentul nominal se alege astfel4 % n ; % Oma" (2) $entru protecia la suprasarcin i scurtcircuit curentul nominal se alege astfel4 % n % Oma" (;)

%Pma" este curentul ma"im al conductorului sau ca#lului. 1.3. Protecia maximal de curent $rotecia ma"imal de curent acioneaz atunci c nd curentul din instalaia protejat crete foarte mult i depete valoarea reglat a elementului sensi#il a acesteia. -ceast situaie apare c nd !n linia protejat apare un scurtcircuit. *n acest caz curentul din instalaie depete cu mult valoarea ma"im a curentului din regimul normal de funcionare. Curentul de defect este sesizat de releul ma"imal de curent care, prin acionare, determin declanarea !ntreruptorului principal al instalaiei parcurs de curentul de avarie. Elementele sensi#ile ale proteciilor ma"imale de curent sunt releele de curent care din punct de vedere constructiv sunt de trei feluri4 electromagnetice, de inducie i electronice. /e prezint sc'emele de #az ale proteciilor ma"imale de curent.

O O

Fig.1.'. (eleul "a)i"al de curent *nseriat *n instalaia de &or+, cu aciune direct+ Cea mai simpl utilizare a releului de curent este prezentat !n fig.+.7. !n care #o#ina + a releului este str#tut de curentul principal care trece prin circuitul 2 !ntre #o#inele - i 9 c nd contactorul principal ; al !ntreruptorului este !nc'is. *nc'iderea acestui contact se face cu ajutorul manetei 3 prin acionarea ei !n sensul dat !n figur. /e !nc'id contactul ; i lactul +> i se tensioneaz resortul ?. C nd, !n timpul e"ploatrii, curentul din calea principal 2, depete valoarea reglat prin tensionarea corespunztoare a resortului +; cu piulia +3, armtura mo#il +A montat

pe tija += este atras i acioneaz asupra p rg'iei ++ care desc'ide lactul +>. Iesortul ? se detensioneaz i desc'ide rapid contactul ; al !ntreruptorului care !ntrerupe, !n acest fel curentul de avarie. 0emporizarea proteciei se realizeaz !n dou moduri, i anume4 - se utilizeaz un releu ma"imal de curent cu caracteristic de protecie independent (cur#a +, fig.+.=) care comand un releu de timp (fig.+.?)& - se folosete un releu ma"imal de curent de inducie cu caracteristic de protecie limitat dependent (cur#a 2, fig. +.=).

Fig.1.-. Caracteristici de protecie ale releelor "a)i"ale de curent. 1- caracteristic+ independent+/ 2 0 caracteristic+ parial dependent+ (se pun *n e1iden+ cele 2 zone. dependent+ i independent+).

Fig.1.2. 3odul de *nt4rziere a declan+rii *ntreruptorului &olosind releu "a)i"al de curent cu caracteristic+ independent+ i releu de ti"p.

*n primul caz, c nd curentul din primarul transformatorului de curent 0C depete valoarea reglat (%sc %pp), releul ma"imal de curent cu caracteristic independent acioneaz i prin !nc'iderea c.n.d. se alimenteaz cu tensiune de la sursa de curent operativ 6 co, #o#ina releului de timp 0 cu temporizare la acionare. Dup timpul reglat releul de timp acioneaz asupra contactorului su (c.n.d.t.!.) care !nc'ide circuitul #o#inei 1d. $rin acionarea electromagnetului de declanare se desc'ide lactul !ntreruptorului care declaneaz i determin !ntreruperea curentului de scurtcircuit %sc. Ieleul ma"imal asociat !ntreruptorului revine !n starea iniial dac este !ndeplinit condiia4 %rp L %reg (3) unde %rp este curentul de revenire, iar %reg ( curentul de regim. % rp = C sig C p % reg ma" (7)

!n care4 Csig ( coeficient de siguran a revenirii releului ma"imal de curent (Csig J+,+Q+,27), Cp coeficientul de pornire4
Cp = % pm % nm

(=)

%reg ma" ( curentul ma"im de regim, %pm ( curentul de pornire a motorului,iar %nm ( curentul nominal al motorului. Dac se ine seama de relaia coeficientului de revenire4
Cr = % rp % pp

(?)

!n care %rp este curentul de revenire a proteciei ma"imale de curent i de formula (?), se o#ine valoarea necesar a curentului de pornire a proteciei4
% pp = C sig C p Cr % reg ma"

(A)

*n general Cr N + (o#inuit Cr J >,A7). Dac releul ma"imal de curent se leag !n instalaia de protejat printr-un transformator de curent care are raportul de transformare C % , curentul de pornire a proteciei se calculeaz cu4
% pptc = C sc' % pp C%
C sc' C sig C p C r C% % reg ma"

(@)
% pptc =

(+>)

unde Csc' este coeficientul de sc'em4


C sc' = %r %2

(++) iar4
C% = %+ %2

(+2) *n aceste relaii %r este curentul care str#ate releul ma"imal de curent, iar %+ i %2 (curenii din primarul i secundarul transformatorului de curent. Dac %2 J %r , Csc' J +

+>

1.4. Experimentri /e vor studia modurile de construcie i sim#olizare ale conductoarelor i ca#lurilor fi"e i fle"i#ile, a elementelor izolante, a siguranelor fuzi#ile i a releelor ma"imale de curent. a)7G)23H U[V 0,0 ] 3 I [A] 2,4 1,0 5 40 1,9 7 53, 8 2,9 1 66, 2 3,9 5 78, 4 5,0 8 90, 7 6,08 100, 7 6,98 109, 3 7,97 118, 3 8,94 126, 7 9,9 4 135 10,9 8 143, 3 12,0 9 151, 8

#)2+G)23H 0,0 3 %B-D 0,0 1 0,9 8 0,2 3 1,9 9 0,2 9 3 0,3 4 3,9 3 0,3 8 5,0 6 0,4 2 6,0 6 0,4 5 6,9 5 0,4 9 7,9 1 0,5 2 9,0 2 0,5 6 9,9 9 0,5 9 10,9 8 0,62 12,0 3 0,65

c)7G)+2H 6BHD 0,0 2 %B-D 0 1 0,1 4 1,9 7 0,1 8 3 0,2 2 4,0 5 0,2 5 5,0 6 0,2 7 6,0 6 0,3 6,9 2 0,3 2 8,0 2 0,3 4 8,9 6 0,3 6 9,9 8 0,3 9 11,0 3 0,41 12 0,4 2

d) 37G)+2H 6 BHD % B-D 0,19 0,34 1,05 1,06 2,05 1,35 3,07 1,57 4 1,76 4,8 1,94

Legare parallel Caracteristica %J f(6) a unui #ec.

++

Determinarea grafica a curentului % prin circuit in functie de caracteristicile %+Jf(6) si %2Jf(6)

+2

Legarea serie Caracteristica %J f(6) a unui #ec.

+;

+3

Determinarea grafica a caderilor de tensiune 6+ si 62

+7

+=