Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.1 APROBAT prin Hotrrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12- !-22"#11 !in $%.1$.2$11 CO&'( !

e etic al procurorului Co!ul !e etic al procurorului constituie un ansa)*lu !e nor)e !e con!uit care +i re,in procurorului +n ca!rul exercitrii atri*u-iilor !e ser,iciu .i +n ,ia-a pri,at. Co!ul !e etic al procurorului /+n continuare - Co!0 este ela*orat +n con1or)itate cu Constitu-ia Repu*licii 2ol!o,a3 (e4ea cu pri,ire la Procuratur3 (e4ea cu pri,ire la statutul persoanelor !e !e)nitate pu*lic3 (e4ea pri,in! Co!ul !e con!uit al 1unc-ionarului pu*lic3 (e4ea cu pri,ire la pre,enirea .i co)*aterea corup-iei3 56i!ul cu pri,ire la rolul procurorilor7 a!optat la Con4resul " al 8a-iunilor 'nite cu pri,ire la pre,enirea cri)ei .i trata)entul !elic,en-ilor +n 199$3 Stan!ar!ele !e responsa*ilitate pro1esional .i !eclara-ia pri,in! !repturile .i o*li4a-iile esen-iale ale procurorilor7 a!optate !e ctre Asocia-ia interna-ional a Procurorilor la 2 aprilie 19993 Reco)an!rile Consiliului :uropei R:C/2$$$0 1$ !in 11 )ai 2$$$ pri,in! co!urile !e con!uit pentru 1unc-ionarii pu*lici .i R:C/2$$$0 19 cu pri,ire la rolul procuraturii +n ca!rul siste)ului !e ;usti-ie penal3 56i!ul european al eticii .i con!uitei procurorului 56i!ul !e la Bu!apesta7 a!optat la Con1erin-a Procurorilor 5enerali !in :uropa la 1 )ai 2$$<. Capitolul = &ispo>i-ii 4enerale 1. Potri,it !reptului na-ional .i stan!ar!elor interna-ionale rele,ante procurorul apr interesele 4enerale ale societ-ii7 or!inea !e !rept7 !repturile .i li*ert-ile o)ului .i cet-eanului7 con!uce .i exercit ur)rirea penal7 repre>int +n,inuirea +n instan-ele ;u!ectore.ti7 +n con!i-iile le4ii. 2. Co!ul !e etic are !rept scop instituirea principiilor !e *a> ale con!uitei .i eticii procurorului7 con1or)area restric-iilor .i exi4en-elor speciale 1a- !e procuror7 sta*ilirea responsa*ilit-ilor .i asi4urarea co)porta)entului irepro.a*il al procurorului. . 8or)ele !e con!uit pre,>ute !e pre>entul co! sunt o*li4atorii pentru to-i procurorii. Orice +nclcare a pre>entului co! poate 1i cali1icat !rept a*atere !isciplinar7 +n 1unc-ie !e 4ra,itatea acesteia7 +n con1or)itate cu (e4ea cu pri,ire la Procuratur. Capitolul == Principiile eticii procurorului %. 8or)ele !e etic .i con!uit se *a>ea> pe ur)toarelor principii !e *a>? le4alit-ii3 e4alit-ii .i ne!iscri)inrii3 i)par-ialit-ii3 transparen-ei3 pro1esionalis)ului .i con1i!en-ialit-ii. Capitolul === 8or)e !e con!uita pro1esional <. Procurorul este o*li4at? a0 s +n!eplineasc atri*u-iile !e ser,iciu +n con1or)itate cu le4ea .i actele interna-ionale la care Repu*lica 2ol!o,a este parte3 *0 s respecte re4ulile !eontolo4ice ale procurorilor .i s se a*-in !e la 1apte care

co)pro)it onoarea .i !e)nitatea pro1esiei !e procuror3 c0 s !epun7 +n con!i-iile le4ii7 !eclara-ie cu pri,ire la ,enituri .i la proprietate3 !0 s respecte re4i)ul !e inco)pati*ilit-i .i restric-ii i)pus procurorilor .i 1unc-ionarilor pu*lici prin le4e3 e0 s execute pre,e!erile actelor cu caracter nor)ati, a!optate +n ca!rul Procuraturii3 10 s +ntreprin! )suri +n ,e!erea rele,rii .i +nre4istrrii tuturor +nclcrilor !e le4e care i-au !e,enit cunoscute att +n exerci-iul 1unc-iei7 ct .i +n ti)pul +n care nu se a1l +n exerci-iul 1unc-iei3 40 s nu utili>e>e +n alte scopuri7 !ect cele !e ser,iciu nici o in1or)a-ie la care a a,ut acces +n le4tur cu exercitarea 1unc-iei3 @. An exerci-iul 1unc-iei procurorul tre*uie? a0 s exercite atri*u-iile ;ust7 i)par-ial7 consec,ent .i pro)pt3 *0 s 1ie *ine in1or)at7 instruit .i +n pas cu e,olu-iile ;uri!ice .i sociale3 c0 s 1ie corect +n rela-iile cu toate persoanele7 pentru a nu ;i4ni onoarea .i !e)nitatea lor3 !0 s e,ite con1lictele +n colecti,ele !e )unc .i +n rela-iile cu alte persoane7 cu repre>entan-ii autorit-ilor pu*lice .i ai altor or4ane .i institu-ii3 e0 s respecte !reptul tuturor persoanelor la e4alitate +n 1a-a le4ii .i s se a*-in !e la !iscri)inarea altor persoane pe )oti, !e sex7 ras7 culoare7 li)*7 reli4ie7 opinii politice sau orice alte opinii7 ori4ine na-ional sau social7 apartenen- la o )inoritate na-ional7 a,ere7 na.tere sau orice alt situa-ie3 10 s e,ite con1lictele !e interese .i s in1or)e>e superiorii !espre apari-ia lor3 40 s pstre>e secretul !e stat .i !e ser,iciu3 60 s nu aplice7 s nu +ncura;e>e .i s nu tolere>e acte !e tortur7 trata)ente sau pe!epse inu)ane sau !e4ra!ante3 i0 s asi4ure prote;area !e)nit-ii u)ane3 ;0 s respecte principiul pre>u)-iei !e ne,ino,-ie3 B0 s ai* +n exerci-iul 1unc-iei -inuta a!ec,at3 l0 s pro)o,e>e nor)ele !e con!uit .i s asi4ure respectarea acestora !e ctre procurorii !in su*or!ine3 )0 s +ntreprin! ac-iuni necesare pentru pre,enirea corup-iei +n rn!ul procurorilor3 n0 s se a*-in !e la 1apte care co)pro)it onoarea .i !e)nitatea !e procuror. C. Procurorul nu poate? a0 s 1oloseasc sau s per)it 1olosirea nu)elui su7 +nso-it !e calitatea !e procuror7 a i)a4inii sale pu*lice7 a ,ocii sau se)nturii sale pentru orice 1or) !e pu*licitate7 cu excep-ia pu*licit-ii 4ratuite +n scopuri carita*ile3 *0 s !ea pre1erin-e unor persoane 1i>ice sau ;uri!ice la ela*orarea .i e)iterea !e !eci>ii3 c0 s inter,in +n procesul !e exa)inare a ca>ului ce nu +i este reparti>at pentru solu-ionare3 !0 s solicite sau s accepte ca!ouri7 ser,icii7 1a,oruri sau alte a,anta;e care +i snt !estinate personal sau 1a)iliei7 ru!elor7 prietenilor7 persoanelor 1i>ice sau ;uri!ice7 cu care a a,ut rela-ii !e a1aceri sau !e natur politic7 ce +i pot in1luen-a corectitu!inea +n exercitarea 1unc-iei !e-inute sau pot 1i consi!erate !rept reco)pens +n raport cu atri*u-iile !e ser,iciu. Capitolul =D 8or)e !e con!uit +n a1ara exercitrii atri*u-iilor !e ser,iciu

". An a1ara exercitrii atri*u-iilor !e ser,iciu procurorul? a0 ,a !ispune !e un co)porta)ent care ar pstra .i consoli!a +ncre!erea popula-iei +n i)par-ialitatea .i presti4iul acti,it-ii !e procuror7 ,a respecta .i se ,a con1or)a le4ii3 *0 nu ,a 1ace pariuri .i )i>e7 particip+n! la ;ocuri !e 6a>ar! cu *ani .i cu alte ,alori3 c0 se ,a co)porta +n 1a)ilie .i +n societate a!ec,at nor)elor !e con,ie-uire unani) recunoscute3 !0 se ,a co)porta +ntr-un )o! +n care s pro)o,e>e .i s )en-in +ncre!erea pu*licului +n pro1esia !e procuror3 e0 nu tre*uie s accepte ca!ouri7 *ene1icii7 reco)pense sau se)ne !e ospitalitate !e la ter-e persoane sau s +n!eplineasc +nsrcinri care ar putea 1i percepute !rept acte ce co)pro)it inte4ritatea7 pro*itatea .i i)par-ialitatea lui ca procuror. Capitolul D &ispo>i-ii 1inale 9. Procurorul poate 1i tras la rspun!ere !isciplinar pentru a*atere !e la +n!atoririle !e ser,iciu pre,>ute +n (e4ea cu pri,ire la Procuratur7 pentru +nclcarea pre,e!erilor pre>entului Co! .i a ;ur)ntului procurorului. 1$. &ispo>i-iile pre>entului Co! 1ac parte !in con!i-iile !e )unc ale lucrtorului Procuraturii7 +ncepn! cu )o)entul +n care acesta a certi1icat 1aptul lurii !e cuno.tin- cu pre,e!erile co!ului .i .i-a asu)at o*li4a-ia s le execute.