Sunteți pe pagina 1din 2

COD I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

N PRET CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE VALOARE TVA SUMA PRET CLIENT FARA TVA

O BANI PRODUSE BANI BANI BANI BANI BANI

F INCASARI CALCUL INCASARI INCASARI INCASARI INCASARI INCASARI

T CURENT CURENT CURENT CURENT CURENT CURENT CURENT

S SERVICIU PRODUS SERVICIU SERVICIU SERVICIU SERVICIU SERVICIU

U VALORIC BUCATI VALORIC VALORIC VALORIC VALORIC VALORIC

COD DOCUMENT CARE CONTINE INDICATORUL M01 M02 M02 M02 M02 M03 M05

MOD DE FORMARE M01 M02 M02 I3+I5 M02 M03 M05