Sunteți pe pagina 1din 15

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Anexa 1 la Ghidul Solicitantului MODE P A! A"A#E$I 1. INFORMAII GENERALE PRIVIND MICRONTREPRINDEREA SRL-D TITLUL PROIECTULUI Denumire so i!i"#n"$ Co' Uni! 'e nre.is"r#re$ Nr. 'e inre.is"r#re # ORC$ A'res( so i!i"#n" $ /u'e"u $ Co' %os"# $ Nr. "e e0on) Nr. 0#1) em#i 2$ A'res( 'e e-m#i $ COD CAEN #0eren" #!"i,i"(&ii %rin!i%# e COD CAEN #0eren" %roie!"u ui Se'iu so!i# 4#'res() "e e0on) 0#12 Pun!"e 'e u!ru 4#'res() "e e0on) 0#12 Lo!#&i# im% emen"(rii %roie!"u ui 4A'res() "e e0on) 0#12$ Perso#n( 'e !on"#!" 4A'res() "e e0on) 0#1) em#i 2$ %& rug&m '& (nc&rcai (n )ormat PD" urm&toarele documente*
A+E!+IE* To#"e 'o!umen"e e nu "re5uie s# #i5# m#i mu " 'e 67 M8

Com% e"#&i !u 'enumire# !om% e"( # so i!i"#n"u ui) #*# !um #%#re +n #!"e e !ons"i"u"i,e - SRL-D

Com% e"#&i !u #'res# %o*"# ( # se'iu ui %rin!i%#

Com% e"#&i !u #'res# 'e %o*"( e e!"roni!( .ener# ( # or.#ni3#&iei s#u # re%re3en"#n"u ui e.# s#u # %erso#nei 'e !on"#!"

#erti)icat de (nmatriculare S,$, -D #opie .,I/#,I #erere tip de acord de principiu pentru )inanare 0anexa 12 Mi!ro+n"re%rin'ere# SRL-D es"e % ("i"o#re 'e TVA V# o#re "o"# ( # %roie!"u ui 40(r( TVA2 EI3* V# o#re AFN - ei V# o#re
UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, !re'i" ei- 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 -Pro!en" 'in "o"# T e l : 0-2 1 336.18 . 4 ,# 3 , o#re www . a i(

D# Nu

Pro!en" 'in ,# o#re "o"# ( %roie!"99 %roie!"99 i!!.ro Pro!en" 'in ,# o#re "o"# ( %roie!"99

V# o#re !on"ri5u&ie %ro%rie - ei

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Nota: +oate campurile 'unt o4ligatorii

3 #ompletati 'umele )olo'ind )orma partea intreaga , 5ecimale 'u4 )orma xxxxx,xx Pentru 'ume care nu au 5ecimale6 completati 'u4 )orma xxxxx,77 33 Procentele 'e calculea5a automat

UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai

i!!.ro

8, DES#$IE$EA MI#$O!+$EP$I!DE$II 9S,$, , : D,; <I DOME!I= DE A#+I%I+A+E ! #A$E SE $EA I>EA>? I!%ES+I@IA
GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii 8,1, De'crierea micro(ntreprinderii 9S,$, , : D,; Domeniul de actiAitate al 9S,$, , : D,;

1 6 :

Pro'u!"ie Ser,i!ii Comer& *i # "e #!"i,i"(&i

Domeniul de actiAitate economic&* #odul #AE!* De'criere cla'& #AE!*

XXXX

Descriere clas CAEN

Scurt descriere a firmei, viziune, misiune, strategie


Specificai domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiia propus prin aceast program. Clasa CAEN reprezint codul format din 4 cifre, conform rdinului !nstitutului Naional de Statistic nr. ""#$%&&# privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional' CAEN. (a momentul depunerii cererii de finanare, domeniul de activitate tre)uie s fie de*a +nscris +n actul constitutiv, indiferent dac acesta reprezint activitatea principal sau secundar a +ntreprinderii. De"# i#&i #!"i,i"#"e# %rin!i%# ( %e !#re #!!es#&i %ro.r#mu . F#!"orii %e !#re +i !onsi'er#&i re e,#n&i %en"ru #0#!ere# ',s. 4e1$ o!# i3#re) #u"o-e,# u#re# "e;no o.iei %e !#re o ,e&i u"i i3#) e1%erien&# #n"erio#r( # +n"re%rin3("oru ui "<n(r e"!.2. Atenie! Solicitantul tre)uie s ai) dreptul s desf,oare activitatea economic +n care se realizeaz investiia propus prin proiect (identificat mai sus), la sediul (principal sau secundar - punct de lucru) identificat ca loc de implementare a proiectului. .e regul, aceste informaii sunt +nscrise +n Certificatul constatator emis de oficiul registrul comerului. /n caz contrar, ele tre)uie s reias fie din actul constitutiv ,i$sau modificrile ulterioare, fie dintr'o 0otr1re a adunrii generale a acionarilor$ consiliului de administraie etc., conform legislaiei +n vigoare.

8,8, De'crierea proiectului* 8,8,1, O4iectiAele proiectului


2enionai o)iectivele specifice, ,i opional, o)iectivul general urmrite prin realizarea proiectului$ investiiei. )iectivele specifice reflect rezultatele imediate ce vor fi o)inute dup implementarea proiectului. 3ealizarea o)iectivelor tre)uie s poat fi verificat dup finalizarea proiectului. Astfel, acestea tre)uie s fie - precise, clare (s identifice e4act ceea ce se dore,te a se realiza) - cuantifica)ile (s poat fi msurate) - realiza)ile (se recomand evitarea sta)ilirii unor o)iective prea am)iioase, cu ,anse reduse de a fi atinse) - realiste (+n condiiile resurselor disponi)ile5 umane, financiare, materiale, de timp) - sta)ilite +n timp (c1nd vor fi atinse o)iectivele6 E45 la 4 luni de la finalizarea investiiei) Nu confundai o)iectivele proiectului cu activitile proiectului7 8Ac0iziia ec0ipamentului A9 nu poate fi o)iectivul proiectului (ci o activitate$aciune). /n sc0im), cre,terea produciei$ profitului$ cifrei de afaceri$ productivitii cu : ;, +n termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un o)iectiv specific al proiectului. )iectivul C U R Ecu !" I S t r . estimat P o t e ral a i , n r . 1(respectiv 1 , s e c t rezultatele or 4, general poate fi formulat +nU legtur impactul proiectului pe termen lung). Av1nd T e l : 0 2 1 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , ww w . a i a acestui i ! ! . proiect, ro +n vedere caracterul mai general al acestui o)iectiv, el nu este neaprat o consecin direct put1nd fi un rezultat al mai multor proiecte, iniiative, aciuni ale solicitantului. .e regul, o)iectivul general este mai greu de msurat.

0Indicatori int&2 Ci0r# 'e #0#!eri$ Pro0i" Num(r 'e s# #ri#&i LEI
GUVER NUL ROMNIEI LEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Num(r

%erso#ne Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii B, O#=$I DE M=!#? PE$MA!E!+E ! #AD$= MI#$O!+$EP$I!DE$II 9S,$, , : D,; 1 Num(ru 'e o!uri 'e mun!( %erm#nen"e 4!u norm( +n"re#.(2 nou !re#"e es"e m#i m#re s#u e.# !u = 6 Num(ru 'e o!uri 'e mun!( %erm#nen"e 4!u norm( +n"re#.(2 nou !re#"e es"e m#i m#re s#u e.# !u : : Num(ru 'e o!uri 'e mun!( %erm#nen"e 4!u norm( +n"re#.(2 nou !re#"e es"e m#i m#re s#u e.# !u 6

B,1, MA!AGEME!+= <I $ES=$SE E =MA!E A E MI#$O!+$EP$I!DE$II 9S,$, , : D,; B,1,1 De'crierea re'ur'elor umane /ncercai s evideniai felul +n care cuno,tinele$specializrile$e4periena fiecruia dintre +ntreprinztorii tineri va influena +n mod pozitiv evoluia micro+ntreprinderii <S.3.(. - ..9 .escriei ,i e4plicai, +n detaliu, politica de resurse umane, atri)uii, responsa)iliti, strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de instruire). .escriei calificrile, e4pertiza personalului anga*at +n activitatea micro+ntreprinderii, pe activiti desf,urate. Care sunt$vor fi responsa)ilitile +ntreprinztorilor tineri (responsa)ilitile fiecrui +ntreprinztor t1nr pentru noua activitate$noul produs B,1,8.Detaliere pe actiAit&i$ ActiAitatea A!"i,i"#"e# 1 A!"i,i"#"e# 6 !um&r de 'alariai Preg&tirea pro)e'ional&

B,1,B #ine e'te angajatul CDcheieDD6 adic& per'oana care prin cunotinele pe care le deine poate in)luena mer'ul a)acerii 0dac& e'te ca5ul2E

UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai

i!!.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

F, PO!DE$EA I!%ES+I@II O$ ! #GE +=IE I E A"E$E!+E P A!= =I DE A"A#E$I 1 Pon'ere# in,es"i&ii or %es"e A7? 6 Pon'ere# in,es"i&ii or %es"e B7? : Pon'ere# in,es"i&ii or %es"e =7? F,1, De'crierea inAe'tiiei propu'e = rugm s dai informaii clare ,i e4acte privind tipul investitiei, ec0ipamentele, adresa construciei, etc. ,i ata,ai orice contracte de v1nzare$cumprare, oferte de preuri sau facturi, dac avei5 Ataea5& )iiere*
Se accepta doar fisiere imagine (jpg, png) sau documente (word, pdf)

F,8, #o'tul total al proiectului V( ru.(m s( !om% e"#&i urm("oru "#5e ) in'i!<n' !os"u "o"# # 0ie!(rui e emen" im% i!#" +n %roie!") *i surs# 'e 0in#n&#re # 0ie!(rui e emen" 'e in,es"i&ie. V# o#re# 0ie!(rui e emen" 'e !os" #re 'ou( !om%onen"e$ AFN m#1im >7? 'in ,# o#re# o5ie!"u ui 0in#n&#" 0(r( TVA) !re'i" minim >7? 'in ,# o#re# o5ie!"u ui 0in#n&#" 0(r( TVA@ #%or" %ro%riu minim >7? 'in ,# o#re# o5ie!"u ui 0in#n&#" 0(r( TVA. Elementul de co't 0Denumirea elementului de co't e'te denumirea tehnic& complet& a ace'tuia, #o'tul elementului Aportul propriu #redit pentru cheltuial& eligi4il&

A"!

)&r& +%A

(n numerar

+otal

177 H

H H

012 082C4:2I4=2D4>2 0B2 > = 4629 >7? 0F2E = 4629 >7? 0J2 F 462 9 >7? F,B, Sur'e pentru aportul propriu* F,B,1, Aportul (n numerar* Cash: de unde provin )anii pentru contri)uia proprie la proiect6 Economii personale, +mprumuturi, cas0 din afacere 6 alte surse6 F,B,8, Sur'e pentru )inanarea +%A i a altor cheltuieli neeligi4ile a)erente proiectului $ 4surse %ro%rii) !re'i"2
UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai i!!.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai

i!!.ro

J, O#A I>A$EA A#+I%I+?@II MI#$O!+$EP$I!DE$II 9S,$, , : D,; 1 6


ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Me'iu rur# GU VERNUL Me'iu ur5#n

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

J,1, DA+E P$I%I!D O#A@IA DE IMP EME!+A$E SI !O= P$OD=S/SE$%I#I=* Adresa complet a locului de implementare a proiectului.

J,8, D=$A.I I+A+EA P$OIE#+= =I* Argumentai cum proiectul se va autosusine financiar dup +ncetarea finanrii solicitate prin prezentul plan de afaceri, capacitatea de a asigura operarea ,i +ntreinerea investiiei dup finalizare (entiti responsa)ile, fonduri, activiti, orizont de timp), continuarea activitii economice aferente investiiei, precum ,i de meninere a locurilor de munc permanente nou create, dup finalizarea proiectului ,i +ncetarea finanrii neram)ursa)ile. >rezentai msurile +ntreprinse, sursele financiare prevzute, resursele umane pe toat durata de analiz. J,B, PO>I@IA PE PIA@? A "I$MEI J,B,1J,B,1 "=$!I>O$I* V( ru.(m s( !om% e"#&i %en"ru 0ie!#re 0urni3or !#re 'e&ine !e %u&in 1>? 'in !os"uri e m#"eriei %rime. FURNIGOR VIITOR ? DIN TOTAL CE FURNIGEAGH CONDIII DE PLATH DE CINDJ

J,B,8, # IE!@I* (= rugm s completai pentru fiecare client care deine cel puin de ?@; din v1nzrile lunare ) VIITOR ? VINGHRI PRODUSE VINDUTE CONDIII DE PLATH DE CINDJ

J,B,B,#O!#=$E!@A* a2 C<"e 0irme o0er( %ro'use@ser,i!ii i'en"i!e s#u simi #re %e se.men"u D,s. 'e %i#&(J Enumer#&i %rin!i%# e e 0irme 0ir !on!uren"e) in"erne s#u e1"erne - '#!( es"e !#3u . 42 Prin !e ,( 'eose5i&i 'e !on!uren&(J Enumer#&i %un!"e e 0or"e *i %un!"e e s #5e # e %ro%riei #0#!eri) !om%#r#"i, !u # e !on!uren&ei. c2 Ce #r "re5ui s( 0#!e&i %en"ru # ,( +m5un("(&i %o3i&i# %e %i#&(J d2 Cum se !om%#r( %re&uri e D,s. 0#&( 'e !e e # e !on!uren&eiJ J,B,F, Care de mare estimai a. fi aceast Care este procentul de Dvs. din T e l :este 0 2 1piaa - 3 3 5 int? . 2 6 . 2 Ct 0; 3 35 .26.3 2, Fax 02 1 - 3 3 6pia? .18.43 , ww w.a i i ! ! .deinut ro pia? .escriei sc0im)rile ce vor avea loc pe pia ,i cum anume se va adapta firma .vs. la aceste sc0im)ri5 Cre,terea concurenei pe piaa intern6 Cre,terea cererii6 Sc0im)ri +n legislaie6 Ali factori care pot
UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4,

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

1,=+I I>A$EA !OI O$ +EG!O OGII <I P$OMO%A$EA SO#IE+?@II I!"O$MA@IO!A E %roie!"u %ro%us se +n!#'re#3( +n %o i"i!# or.#ni3#&iei 'e %ro"e!&ie *i +m5un("(&ire # me'iu ui +n!onKur("or. Im% emen"#re# P #nu ui 'e #0#!eri !on'u!e # !re*"ere# .r#'u ui 'e u"i i3#re # "e;no o.ii or noi) mo'erne *i@s#u # so u&ii or in0orm#"i!e +n %ro!esu 'e %ro'u!&ie@ %res"#re ser,i!ii. P #nu 'e #0#!eri #re %o"en&i# ino,#"i, *i @ s#u !re#"i,. 6 Im% emen"#re# P #nu ui 'e #0#!eri nu !on'u!e # !re*"ere# .r#'u ui 'e u"i i3#re # "e;no o.ii or noi) mo'erne *i@s#u # so u&ii or in0orm#"i!e +n %ro!esu 'e %ro'u!&ie @ %res"#re ser,i!ii 4%o"en&i# u ino,#"i, *i @ s#u !re#"i, # %roie!"u ui es"e nesemni0i!#"i,2. 1,1, SO#IE+A+EA I!"O$MA@IO!A ? <I !OI E +EG!O OGII* 1

UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai

i!!.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

E4plicai modul +n care proiectul contri)uie la introducerea noilor te0nologii ,i$sau a soluiilor informatice sau la cre,terea gradului de utilizare a noilor te0nologi$ soluiilor informaticei +n procesul de producie$prestare servicii$ construcii . 1,8, P$OD=S= / SE$%I#I= .escriei ,i e4plicai, +n detaliu, produsul$serviciul ce face o)iectul investiiei propuse +n proiect. .escrierea produsului5 caracteristici fizice (mrime, form, culoare, design, capaciti), te0nologia utilizat +n producerea$ dezvoltarea lui (materii prime, ec0ipamente, fora de munc, patente etc - localizai, la nivel de regiune de dezvoltare$*ude, sursa acestor elemente). .escrierea serviciului5 ce reprezint, ce nevoi satisface, care sunt materialele ,i ec0ipamentele necesare prestrii serviciului, etape +n procesul de prestare a serviciului, )eneficii pentru clieni. >rezentai modul +n care te0nologiile noi, moderne vor fi utilizate +n producerea$ meninerea$ dezvoltarea produsului$ serviciului. Evideniai noutatea, caliti$avanta*e ale produsului$ serviciului dvs. fa de cel al competitorilor. >unctele tari ale afacerii (produsului$ serviciului), avanta*e oferite fa de competitori. 3iscuri identificate ,i msurile prevzute pentru diminuarea efectelor +n cazul materializrii acestor riscuri. 1,B, P$OD=SE E !OI 4'es!rie&i "i%u 'e %ro'use@ser,i!ii *i !#r#!"eris"i!i) %ro!en"u 'in "o"# ,<n3(ri) %re& ,<n3#re2$ Produ' Pondere (n AKn5&rile totale

1,F, IMPA#+= AS=P$A MEDI= =I <I E"I#IE!@A E!E$GE+I#? Des!rie&i !um %o#"e %roie!"u #0e!"# me'iu ) *i !e so u&ii #&i .<n'i" %en"ru e imin#re# #!es"or e0e!"e. E1% i!#&i mo'u +n !#re %roie!"u !on"ri5uie # m#1imi3#re# 5ene0i!ii or *i re'u!ere# e0e!"e or ne.#"i,e #su%r# me'iu ui +n!onKur("or) in! usi, m(suri 'e %romo,#re # e0i!ien&ei ener.e"i!e. Un'e es"e !#3u ) %re3en"#&i mo'u +n !#re %roie!"u %ro%us se +n!#'re#3( +n %o i"i!# or.#ni3#&iei 'e %ro"e!&ie *i +m5un("(&ire # me'iu ui +n!onKur("or.

UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai

i!!.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

L, P$OIE#@II "I!A!#IA$E 1 S!;em# 'e 0in#n&#re !u !re'i" 5#n!#r "A#I I+?@I A#O$DA+E MI#$O!+$EP$I!DE$II 9S,$, , : D,; 6 S!;em# 'e 0in#n&#re a2 A!or'#re A o!#&ie Fin#n!i#r# Ner#m5urs#5i e 0(r( !re'i" 5#n!#r Com% e"#"i sum# so i!i"#"# %en"ru AFN. G#r#n&ie #!or'#"# 'e Fon'u N#&ion# 'e G#r#n"#re # 42 Cre'i"e or %en"ru n"re%rin'eri Mi!i *i MiK o!ii S.A. - I.F.N. 4F.N.G.C.I.M.M.2 c2 S!u"ire# 'e # % #"# !on"ri5u&ii or 'e #si.ur(ri so!i# e '#"or#"e 'e #n.#K#"ori) %o"ri,i" e.ii) %en"ru ,eni"uri e #0eren"e "im%u ui u!r#" 'e !e mu " = 4%#"ru2 s# #ri#&i) #n.#K#&i %e %erio#'( ne'e"ermin#"(. S!u"ire# 'e # % #"# "#1e or %en"ru o%er#&iuni e 'e +nm#"ri!u #re e0e!"u#"e # O0i!ii e Re.is"ru ui Comer&u ui) %en"ru +nre.is"r#re# mi!ro+n"re%rin'eriiL +otal L,1, S#GEMA DE "I!A!@A$E Com% e"#"i ,# o#re# !re'i"u ui so i!i"#" Es"im#&i ,# o#re# "o"# ( # s# #rii or %e %#r!ursu 'eru (rii %ro.r#mu ui 4:#ni2 %en"ru !#re se so i!i"( s!u"ire 'e im%o3i". Com% e"#"i sum# "o"# # "#1e or %en"ru o%er#&iuni e 'e +nm#"ri!u #re e0e!"u#"e # O0i!ii e Re.is"ru ui Comer&u ui) %en"ru +nre.is"r#re# mi!ro+n"re%rin'eriiL ei

d2

L,8, P A! DE "I!A!@A$E A I!%ES+I@IEI* Suma1 H Cre'i"e 5#n!#re AFN A "e surse +O+A 177H L,B, #GE +=IE I A!=A E DE P$OD=#@IE/EMP OA+A$E* De"# i#&i !;e "uie i e 'ire!"e *i in'ire!"e #nu# e # e #!"i,i"(&ii !e se ,# 'es0(*ur# +n urm# im% emen"(rii %roie!"u ui # !#%#!i"#"e# m#1im( #heltuieli de producie/exploatare
M#"erii %rime M#"eri# e #u1i i#re M#no%er( 'ire!"( 4s# #rii D "#1e *i !on"ri5u&ii so!i# e2 Ener.ie) # "e u"i i"(&i

Suma - ei

Su5#ns#m5 e Ser,i!ii s#u u!r(ri su5!on"r#!"#"e


1

Sume e ,or 0i "re!u"e +n LEI) 0(r( TVA UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai

i!!.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

A "e !;e "uie i 'ire!"e C;e "uie i 'e %ro'u!&ie in'ire!"e A'minis"r#&ie @ M#n#.emen" C;e "uie i 'e 8irou @ Se!re"#ri#" C;e "uie i 'e Tr#ns%or" 4"r#ns%or" in"ern) m#ni%u #re# %ro'use or +n !#'ru #!"i,i"(&ii *i !u !e 0or&e se re# i3e#3(2 C;e "uie i 'e %ro"e!&i# mun!ii *i # me'iu ui A "e !;e "uie i in'ire!"e +O+A L,F, %E!I+=$I A!=A E P$E#O!I>A+E* 4De"# i#&i ,o umu ,<n3(ri or #nu# e %en"ru 0ie!#re !#"e.orie 'e %ro'us@ser,i!ii o0eri"e %rin im% emen"#re# %roie!"u ui # !#%#!i"#"e# m#1im( # e!;i%#men"e or2 %Kn5&ri la capacitatea maxim& Pro'usu 1 Pro'usu 6 Pro'usu : +O+A Pondere (n AKn5&rile totale

L,J, #O!+ DE P$O"I+ <I PIE$DE$E

UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai

i!!.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii Mii EI Proiecii !I8

$d,
1 6 :

!I1

!IB

A#+I%E A!"i,e !ir!u #n"e Numer#r e1is"en" # +n!e%u"u %erio#'ei (disponi)il casaA)anca) Numer#r .ener#" 'e #!"i,i"#"e# 'e e1% o#"#re (realizatAproiecia numerarului ce va fi generat de activitatea de e4ploatare, respectiv +ncasrile din aceast activitate) Cre#n&e S"o!uri A "e #!"i,e !ir!u #n"e Total Active Circulante A!"i,e 0i1e ne"e 4in! usi, 0in#n!i#re *i ne!or%or# e2 +O+A A#+I%E #API+A <I DA+O$II D#"orii Curen"e Des!o%eri" 'e !on" # +n!e%u"u %erio#'ei (societatea nu a avut la +nceputul perioadei disponi)il$surse proprii si a utilizat din surse e4terne - credite )ancare de e4.) Cre'i"e %e "ermen s!ur" Furni3ori A "e '#"orii Total Datorii Curente D#"orii %e "ermen un. Cre'i"e %e "ermen un. A "e D#"orii %e Termen Lun. *i Pro,i3io#ne +O+A DA+O$II CAPITALURI C#%i"# so!i# Pro0i" re%#r"i3#" +n !ursu #nu ui Pro0i"uri re%#r"i3#"e +n #nii #n"eriori +O+A #API+A =$I +O+A #API+A =$I <I DA+O$II

= > B MC1D6D:D=D>DB A NCMDA 17 11

16 1: 1= 1>C17D11D16D1:D1= 1B 1M 1A 1NC1>D1BD1MD1A 67 61 66 6:C67D61D66 6=C1ND6:

UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai

i!!.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

UCURE!"I Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-335.26.20; 335.26.32, Fax. 021-336.18.43, www.ai

i!!.ro

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

A!EM? A P A!= DE A"A#E$I* #$I+E$II DE E%A =A$E A P A!= =I DE A"A#E$I Punctaj !r, crt, #riterii Domeniul de actiAitate al micro(ntreprinderii 9S,$, , : D,; 1 Pro'u!&ie 67 6 Ser,i!ii 1> : Comer& *i # "e #!"i,i"(&i 17 Planul de a)aceri conduce la crearea de noi locuri de munc& permanente (n cadrul micro(ntreprinderii 9S,$, , : D,; Num(ru 'e o!uri 'e mun!( %erm#nen"e 4!u norm( +n"re#.(2 nou !re#"e = 67 es"e m#i m#re s#u e.# !u = Num(ru 'e o!uri 'e mun!( %erm#nen"e 4!u norm( +n"re#.(2 nou !re#"e > 1> es"e m#i m#re s#u e.# !u : Num(ru 'e o!uri 'e mun!( %erm#nen"e 4!u norm( +n"re#.(2 nou !re#"e B 17 es"e m#i m#re s#u e.# !u 6 Ponderea inAe'tiiilor (n cheltuielile a)erente Planului de a)aceri B Pon'ere# in,es"i&ii or %es"e A7? 67 M Pon'ere# in,es"i&ii or %es"e B7? 1> A Pon'ere# in,es"i&ii or %es"e =7? 17 ocali5area actiAit&ii micro(ntreprinderii 9S,$, , : D,; D N Me'iu rur# 17 Me'iu ur5#n 17 >

=tili5area noilor tehnologii i promoAarea 'ociet&ii in)ormaionale Im% emen"#re# P #nu ui 'e #0#!eri !on'u!e # !re*"ere# .r#'u ui 'e u"i i3#re # "e;no o.ii or noi) mo'erne *i@s#u # so u&ii or in0orm#"i!e +n 16 %ro!esu 'e %ro'u!&ie@ %res"#re ser,i!ii. P #nu 'e #0#!eri #re %o"en&i# ino,#"i, *i @ s#u !re#"i,. E Im% emen"#re# P #nu ui 'e #0#!eri nu !on'u!e # !re*"ere# .r#'u ui 'e u"i i3#re # "e;no o.ii or noi) mo'erne *i@s#u # so u&ii or in0orm#"i!e +n 1: %ro!esu 'e %ro'u!&ie @ %res"#re ser,i!ii 4%o"en&i# u ino,#"i, *i @ s#u !re#"i, # %roie!"u ui es"e nesemni0i!#"i,2 Schema de )inanare 1= S!;em# 'e 0in#n&#re !u !re'i" 5#n!#r F 1> S!;em# 'e 0in#n&#re 0(r( !re'i" 5#n!#r Total puncte o inute Punctajul maxim care 'e poate o4ine e'te de 177 puncte, Punctajul minim care 'e poate o4ine e'te de J7 puncte, Punctajul minim pentru acce'area programului e'te de 17 puncte, a punctaje egale Aa preAala num&rul de (nregi'trare on-line,

17

>

67 17

I!S+$=#@I=!I DE #OMP E+A$E O!- I!E A P A!= =I DE A"A#E$I 1

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

.ine ati AenitN A!e#s"# es"e %#.in# %rin!i%# # # !on"u ui 'umne#,o#s"r# %en"ru ins!rieri e # OPro.r#mu %en"ru s"imu #re# in0iin"#rii si 'e3,o "#rii mi!roin"re%rin'eri or 'e !#"re in"re%rin3#"orii "ineriO In meniu 'in s"#n.# ,e"i .#si M se!"iuni 'e 0ormu #re %e !#re "re5uie s# e !om% e"#"i in#in"e 'e # "rimi"e 0ormu #re e !om% e"#"e o%er#"ori or nos"ri. Ce e M se!"iuni sun" im%#r"i"e in 'ou# %#r"i) un# 'es"in#"# in0orm#"ii or .ener# e re0eri"o#re # 0irm# 'umne#,o#s"r# si # "# !#re !u%rin'e B se!"iuni ne!es#re 0in#n"#rii. Pen"ru # %u"e# "rimi"e 0ormu #re e) toate cele L categorii 'unt o4ligatorii si nu %u"e"i "rimi"e 0ormu #re e in#in"e !# #!es"e# s# 0ie s# ,#"e. O'#"# !u "rimi"ere# 0ormu #re or) #!es"e# nu m#i %o" 0i mo'i0i!#"e si ,# ru.#m s# e !om% e"#"i !u #"en"ie. Fie!#re 'in"re !#"e.orii !on"ine un 0ormu #r un'e se re!om#n'# s# !om% e"#"i !#" m#i 'e"# i#" 0ie!#re %un!" # #!es"ui#. Pen"ru # s# ,# un 0ormu #r) #%#s#"i 5u"onu OS# ,e#3#O !e se .#ses"e # s0#rsi"u 0ormu #ru ui In#in"e# "rimi"erii 0ormu #re or !#"re o%er#"ori) se %o" e'i"# si s# ,# 0ormu #re e 'e !#"e ori 'ori"i) #% i!#"i# 5 o!#n' s# ,#re# num#i in urm# "rimi"erii #!es"or#. !ota* V# ru.#m s# !om% e"#"i 0ormu #re e 0#r# 'i#!ri"i!e. Se!"iuni e s# ,#"e sun" e,i'en"i# e %rin"r-un 0un'# # 5#s"ru 'es!;is) i#r se!"iuni e un'e "re5uie s# !om% e"#"i 0ormu #ru #0eren" #u un 0un'# # 5#s"ru in!;is. Se!"iunre# in u!ru es"e e,i'en"i#"# %rin"r-un "e1" in.ros#" in meniu. Anumi"e su5%un!"e 'in 0ormu #re #u "e1"e e1% i!#"i,e o0erin'u-,# nis"e inii .ener# e 'e urm#" %en"ru su5%un!"u res%e!"i,. A!es"e# sun" 'e 6 0e uri !#re %o" 0i 'i0eren"i#"e %rin !u ori. Te1"e e e1% i!#"i,e 'in #0#r# !#se"e or !#re "re5uie !om% e"#"e #u o !u o#re ne#.r#) i#r !e e 'in in#un"ru !#se"e or sun" # 5#s"re. Te1"e e e1% i!#"i,e 'in in#un"ru !#se"e or ,or 'is%#re# o'#"# !e #"i '#" ! i!P in !#se"# res%e!"i,# %en"ru # !om% e"# su5%un!"u 0ormu #ru ui. A,e"i %osi5i i"#"e# 'e # re,e'e# "e1"e e e1% i!#"i,e !onsu "#n' 'o!umen"e e #0eren"e OPro.r#mu ui %en"ru s"imu #re# in0iin"#rii si 'e3,o "#rii mi!roin"re%rin'eri or 'e !#"re in"re%rin3#"orii "ineriO. Pen"ru 0ie!#re 0ormu #r s# ,#" ,e"i %rimi un %un!"#K in 0un!"ie 'e o%"iuni e !om% e"#"e in 0ormu #ru res%e!"i,) i#r #!es" %un!"#K ,# es"e !omuni!#" #"un!i !#n' s# ,#"i un 0ormu #r. Pun!"#Ku "o"# #!umu #" # un momen" '#" es"e #0is#" in 3on# 'e meniu. #um ata'e5 un )i'ierE L# se!"iunre# = 4Pon'ere# in,es"i"ii or in !;e "ui i e #0eren"e P #nu 'e #0#!eri2 #,e"i %osi5i i"#"e# 'e # #"#s# 0isiere. Pen"ru # #"#s# 0isiere) #%#s#"i 5u"onu O8roQse 0i esO. Vi se 'es!;i'e o 0ere#s"r# un'e #,e"i %osi5i i"#"e# 'e # # e.e unu s#u m#i mu "e 0isiere. Se #!!e%"# 'o#r 0isiere im#.ine 4K%.) %n.2 s#u 'o!umen"e 4Qor') %'02. In momem"u !#n' #"i "ermin#" is"# 'e 0isiere) #%#s#"i 5u"onu OS"#r" u% o#'O. In #!es" momen") 0isiere sun" "rimise si %u"e"i o5ser,# %ro.resu 0isieru ui in !urs) !#" si %ro.resu "o"# . In momen"u !#n' #!e#s"# o%er#"iune es"e 0in# i3#"#) 0isiere e 'umne#,o#s"r# ,or #%#re# in se!iune# 'e OFisiere #"#s#"eO. Ai!i #,e"i %osi5i i"#"e# 'e # ,i3u# i3# 0isieru "rimis #%#s#n' %e nume e 0isieru ui si %osi5i i"#"e# 'e # s"er.e 0isieru #%#s#n' 5u"onu OS"er.eO.