Sunteți pe pagina 1din 1

LPl

MATERIALE DENTARE CTD ANULI2OII-2012

MATERIALE UTILIZATE IN CABINETUL DE MEDICINA DENTARA SI IN LABORATORUL DE TEHNICA DENTARA


Materialele dentare pot fi clasificate in 2 grupe:

1. Materiale dentare propriu-zise: -

totalitatea materialelor cu utilizare exclusivd in

etapele de laborator pentru oblinerea protezelor dentare

ex: gipsuri, oeruri, mase de ambalat,

agenli

2.

abrazivi, paste de lustruit)

Biomateriale dentare: - totalitatea materialelor care vin in rela{ie direct[ cu fesuturile parodontale qi formeaz[ cu acestea leg[turi stabile, restaurdnd func{ionalitatea lor - ex: pastele pentrut obturalii intracanalare, linerii pentru tratarea

plSgii dentinare, masele ceramice, implantele).

CLASIF'ICARBA MATERIALELOR DENTARE:


DUPA ORIGINEA MATERIALULUtr: - origine minerall - ex: gipsul dentar,amalgame - origine organicl - ex: r[qini polimerice (rasini acrilice/diacrilice) - origine mixtl (organo-anorganicl) - ex: riqini diacrilice compozite (RDC), cimenturi zinc oxid eugenol armate (ZOE) DUPA RELATIA DE CONTACT CU TESUTURILE MOI.. Materiale provizorii care au rela{ie de contact parodontali scurti (24-48 ore) sau mai lungi (]-10 zile) In funcfie de durata relafiei de contact, materialele provizorii se clasificl in: Materiale provizorii temporare --ex:FERMIN, CAVIDUR, CAVIFIL Materiaie provizorii cu termen mai lung de utiiizare-ex: paste cu antibiotice, paste antiseptice tip Walchoff Materiale provizorii de fixare -ex: cimenturile ZOE, Materiale de duratl (definitive) care vin in contact permanent cu {esuturile parodontale pentru o perioacid lungd de timp-ex:cimenturi FOZ, PCZ, ClS Materiale speciale care au o rela{ie de contact cu {esuturile parodontale instantanee, pasager[ -ex: materiale de amprent[, paste de lustruit. DUPA DESTINATIA MATERIALULUI ; - Materiale pentru restaurIri coronare

Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale

pentru amprentare pentru modele, machete, tipare

pentru oblinerea protezelor (metalice/nemetalice) pentru prelucrarea qi lustruirea protezelor pentru fixarea provizorie qi de duratd a protezelor dentare