Sunteți pe pagina 1din 4

Titu Maiorescu (n. 15 februarie 1840, Craiova - d. 18 iunie 1917, Bucureti), persona itate repre!

entativ" a cu turii ro#$ne, o# po itic, critic iterar, eseist, scriitor, estetician, profesor, fi osof, %urist, #e#bru fondator a &cade#iei 'o#$ne. (aiorescu este autoru )for#e or f"r" fond*, fondator a +ociet",ii iterare -uni#ea. & pro#ovat .n )Convorbiri iterare* pe #arii c asici ai iteraturii ro#$ne. & fost pri#u #are critic iterar, creator de coa " i arbitru director .n cu tura ro#$neasc". /n activitatea po itic", 0itu (aiorescu s-a re#arcat .n func,ia #inistru a Cu te or i 1nstruc,iunii 2ub ice. 3in po!i,ia de pri#-#inistru i #inistru de 45terne, a ne6ociat 2acea de a Bucureti, .n ur#a ce ui de-& 3oi ea '"!boi Ba canic, prin care 'o#$nia a pri#it sudu 3obro6ei. Originea. Studiile +pre deosebire de cei a ,i i utri po iticieni ai 6enera,iei sa e, 0itu 7iviu (aiorescu provenea dintr-o fa#i ie de ,"rani dinco#una Bucerdea, de $n6" B a%. 0at" s"u, 1oan, fiu de ,"ran transi v"nean, se nu#ea de fapt 0rifu, dar .i uase nu#e e de (aiorescu pentru a sub inia .nrudirea cu 2etru (aior. & fost profesor de istorie, director a 8co ii Centra e din Craiova, a6ent dip o#atic a 6uvernu ui 9"rii 'o#$neti. (a#a sa, (aria 2opasu, era sora c"rturaru ui episcop a Caransebeu ui. 3up" ce ur#ea!" studii 6i#na!ia e a Craiova i Braov, t$n"ru 0itu este tri#is s" .nve,e a &cade#ia 0:eresian" din ;iena. /n iu ie 1858, a abso vit cursuri e icea e ca ef de pro#o,ie. +e .nscrie a <niversitatea din =iessen, unde .n 1859ob,ine tit u de doctor .n fi osofie cu distinc,ia )#a6na cu# audae*. (aiorescu .i continu" studii e universitare a <niversitatea +orbona din 2aris, unde ob,ine icen,a .n itere, fi osofie i drept (18>1). Activitatea pedagogic. Fondarea Junimii /n anu 18>?, 0itu (aiorescu revine .n ,ar" i este nu#it procuror a 0ribuna u 1 fov. 7a sf$ritu ace uiai an se #ut" a1ai, unde devine director a 7iceu ui @a,iona , apoi profesor de istorie universa ", fi osofie i o6ic" a Aacu tatea de 1storie a <niversit",ii din 1ai (1> noie#brie 18>? - ?5 noie#brie 1871), fiind titu aru cursu ui Despre istoria republicii romane de la introducerea tribunilor plebei pn la moartea lui Iuliu Cezar . 4#inent dasc" , (aiorescu devine rector a <niversit",ii ieene (18 septe#brie 18>B) i director a 8coa a nor#a " );asi e 7upu* (octo#brie 18>B), unde pred" peda6o6ia, 6ra#atica ro#$n", psi:o o6ia i co#punerea. 3e ase#enea este

inspector co ar i ini,ia!" pentru pri#a oar" .n ,ara noastr" practica peda6o6ic" a e evi or, printre care se nu#"r" i 1on Crean6". /n para e , 0itu (aiorescu pune ba!e e +ociet",ii iterare -uni#ea (18>B), .#preun" cu 2etre 2. Carp, 1acob @e6ru!!i,;asi e 2o6or i 0:eodor 'osetti. 3e a 1 #artie 18>7, coordonea!" editarea revistei )Convorbiri iterare*. 2rin activitatea sa, societatea i#punea o direc,ie nou", #odern", .ntre6ii noastre cu turi, definindu-se prin spiritu ei etic i senti#entu va orii estetice. Condi,ii e din ,ar" era a te e dec$t ce e din ti#pu paoptiti or ro#antici, 1on Ce iade '"du escu, ;asi e & ecsandri sau @ico ae B" cescu. (aiorescu i co e6ii s"i repre!entau noua 6enera,ie, %uni#ist", cu o nou" concep,ie asupra vie,ii socia e i cu tura e ro#$neti. 3e ase#enea, 0itu (aiorescu este autoru teoriei %uni#iste i conservatoare a )for#e or f"r" fond*. &ceasta conda#n" introducerea unor institu,ii i#itate dup" ce e occidenta e i c"rora nu e corespundea un fond adecvat .n #enta itatea, crea,ia i nive u de cu tur" a poporu ui ro#$n. 2ersona itate e5ponen,ia " a cu turii ro#$ne, (aiorescu este #e#bru fondator a &cade#iei 'o#$ne. nceputul carierei politice &nu 1871 consacr" definitiv intrarea %uni#iti or de partea activis#u ui po itic. 2e 15 apri ie 1871, are oc a 1ai o .nt$ nire .ntre =:eor6:e Costaforu i 0itu (aiorescu, ce dint$i propun$ndu-i #entoru ui -uni#ii ca #e#brii societ",ii s" intre .n via,a po itic". &cesta a fost un #o#ent de r"scruce .n istoria conservatoris#u ui i po iticii ro#$neti. -uni#itii vor adopta un pro6ra# de ac,iune spri%init de :ot"r$ri e &dun"ri or ad-:oc din 1857, din care #ai r"#"seser" dou" de!iderate de .ndep initD respectarea capitu a,ii or de c"tre 2oarta Eto#an", a neutra it",ii 6arantate i c:iar ob,inerea independen,ei ,"rii noastre. -uni#itii accept" propunerea ui=:eor6:e Costaforu i intr" .n &dunarea 3eputa,i or, predo#inant conservatoare, spri%inind 6uvernu 7asc"r Catar6iu. &propierea po itic" dintre %uni#iti i conservatori se va rea i!a treptat. 4ste adev"rat c" i ce e dou" ideo o6ii po itice erau foarte ase#"n"toare. &#$ndou" 6rup"ri e dec arau c" #oderni!area 'o#$niei se face )de sus .n %os i nu de %os .n sus*, iar #"suri e refor#atoare ini,iate de ibera i erau acu!ate ca fiind )for#e f"r" fond*, nee5ist$nd cu adev"rat o c as" de #i% oc .n 'o#$nia.

n aparen, dup statistica formelor dinafar, romnii posed astzi aproape ntrea a ci!ilizare occidental" #!em politic $i $tiin, a!em %urnale $i academii, a!em $coli $i literatur, a!em muzee, conser!atorii, a!em teatru, a!em c&iar o constituiune" Dar n realitate toate aceste sunt produciuni moarte, pretenii fr fundament, stafii fr trup, iluzii fr ade!r, $i astfel cultura claselor mai nalte ale romnilor este nul $i fr !aloare, $i abisul ce ne desparte de poporul de %os de!ine din zi n zi mai adnc"' (n contra direciei de astzi n cultura romn, 18>8) Deputat. Ministru. Activitatea guvernamental 3in acest #o#ent (aiorescu .i .ncepe cariera po itic", fiind a es deputat .n 1871, pe iste e 6rup"rii conservatoare. &preciat pentru ca it",i e sa e, %uni#istu este nu#it #inistru a Cu te or i 1nstruc,iunii 2ub ice .n #ai #u te cabinete conservatoare. /n aceast" ca itate va e abora un proiect de e6e pentru reor6ani!area .nv","#$ntu ui rura , va dispune introducerea i#bii ro#$ne ca obiect de .nv","#$nt .n icee i se va ocupa de or6ani!area .nv","#$ntu ui superior po ite:nic. 3in 1877 se stabi ete definitiv a Bucureti, unde particip" a redactarea oficiosu ui conservator )0i#pu * i pred" a Aacu tatea de 7itere i Ai osofie, fiind titu aru cursu ui de Istoria Filosofiei n secolul al XIX-lea. 3e ase#enea, .ntre 189? - 1897, 0itu (aiorescu este a es rector a <niversit",ii Bucureti. 7a B februarie 1880, (aiorescu se nu#"r" printre cei care se#nea!" pro6ra#u i statutu 2artidu ui Conservator, a "turi de a ,i 88 de oa#eni po itici din aceeai fa#i ie po itic", pentru ca .n #artie s" fie a es .n Co#itetu Centra a partidu ui. /n para e cu activitatea didactic" i cu tura ", a fost cooptat .n toate cabinete e de concentrare %uni#isto-conservatoare, ocup$nd de trei ori foto iu #inistru ui Cu te or i 1nstruc,iunii 2ub ice. Mandatul de prim-ministru. Decesul 3up" fu!iunea conservatori or cu %uni#itii din B apri ie 1907, a devenit unu dintre iderii 2artidu ui Conservator. 2e ?8 #artie 191?, (aiorescu a pre uat de a co e6u s"u %uni#ist, 2etre 2. Carp, preedin,ia Consi iu ui de (initri 3in aceast" func,ie, a pre!idat .n iu ie 191B 2acea de a Bucureti, privind ar#isti,iu cu Bu 6aria .n & 3oi ea '"!boi Ba canic. /n ur#a tratatu ui .nc:eiat, 'o#$nia a pri#it Cadri ateru . /i depune #andatu a sf$ritu anu ui 191B. 4ste a es a 14 noie#brie 191B de c"tre Co#itetu 45ecutiv a 2artidu ui Conservator ca preedinte a acestuia. Aunc,ia nu o va ocupa dec$t p$n" a ?8 februarie 1914, c$nd .i pre!int" de#isia din fruntea partidu ui din cau!e persona e. &stfe , (aiorescu se retra6e din activitatea po itic",

pronun,$ndu-se .n continuare pentru o po itic" de neutra itate a ,"rii noastre fa," de conf ictu #ondia . 0itu (aiorescu s-a stins din via," pe 18 iunie 1917, a v$rsta de 77 de ani.