Sunteți pe pagina 1din 10

Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila,

-Referat-

Bolile provocate de tutun

Elev:
Clasa 1

Prof.Indrumator:

umatul provoaca !oli pulmonare


Fumatul este cel mai important factor de risc pentru bolile pulmonare obstructive cronice (BPOC). Tarul i cianidele sunt responsabile de producerea bronitei i emfizemului, n principal prin !ipersecre"ia #landelor bronice i blocarea ac"iunii de epurare (cur$"are) ciliar$. Tusea i e%pectora"ia, dispneea (dificultatea n respira"ie), &!eezin#'ul (respira"ie z#omotoas$) i durerile toracice, constituie simptomele res'piratorii principale. (iscul de deces pentru fum$torii de peste )* de "i#$ri pe zi este de )+ de ori mai mare dec,t al nefum$torilor. -in momentul stabilirii dia#nosticului, durata supravie"uirii pentru nc$ *'1+ ani a fost apreciat$ la *+.. /n cazul persoanelor cu forme #rave de BPOC (cu valorile 0123 sub 1 litru) ansele de supravie"uire sunt de 1'4 ani. Fumatul de "i#ar$ de foi (trabuc, !avan$) este un factor de risc cunoscut n apari"ia cert$ a BPOC. 5n studiu realizat printre b$rba"i cu v,rsta cuprins$ ntre 4+'6* de ani, fum$tori i nefum$tori de "i#$ri de foi, n perioada 1781'176* n 359, eviden"iaz$ c$, independent de al"i factori de risc, fumatul activ de "i#ar$ de foi crete semnificativ riscul de mboln$vire prin BPOC (cu :*. mai mare). /n cazul femeilor fum$toare, se pare c$ riscul de a suferi de BPOC este mai mare i c$ e%ist$ o vulnerabilitate mai mare la instalarea formelor severe de BPOC. /n sc!imb r$spunsul la medica"ia bron!odilatatoare este mai bun. /ncetarea fumatului n BPOC are un pronun"at impact, sc$z,nd rata e%acerb$rilor severe i riscul complica"iilor

cardiovasculare. 9bandonul fumatului este benefic n orice moment al evolu"iei bolii cresc,nd calitatea vie"ii pacien"ilor i reduc,nd mortalitatea datorat$ BPOC. Fumatul este recunoscut ca factor etiolo#ic n dezvoltarea astmului n copil$rie i, posibil, n debutul astmului la adult. 1ste tiut c$ fumatul crete num$rul celulelor inflamatorii prin mecanisme distincte. 9cestea includ recrutarea de celule inflamatorii, alterarea subtipurilor celulare, intensificarea anumitor func"ii celulare, eliberarea de mediatori pro' inflamatori. 3e consider$ c$ femeile fum$toare care sufer$ de astm bronic au un risc crescut al mortalit$"ii prin aceast$ boal$ comparativ cu b$rba"ii. Coe%isten"a bolilor isc!emice cardio'vasculare ar favoriza aceasta. Tot mai des consemnate n literatura medical$ sunt creterea inciden"ei astmului bronic n r,ndul popula"iei adulte i faptul c$ afec"iunea este mai des nt,lnit$ printre fum$torii curen"i i fotii fum$tori, la care se constat$ susceptibilitate la infec"ii respiratorii, inflama"ie cronic$ i obstruc"ie bronic$ consecutiv compuilor iritan"i din tutun. Fumatul poate amplifica simptomele astmaticilor, fum$torii av,nd mai frecvent episoade de e%acerbare a bolii. 1%punerea pasiv$ a f$tului la fumat, de c$tre o mam$ care fumeaz$ pe parcursul sarcinii, crete riscul nou'n$scutului de a dezvolta astm n primii 4 ani de via"$. Fumatul este unul din cei mai importan"i i, de asemenea, unul din cei mai evitabili factori de risc pentru infec"iile tractului respirator. 3unt consemnate n literatura medical$ procese pneumonice mai frecvente, bronite cronice nespecifice; riscul este ) ori mai mare pentru indivizii care au fumat vre'odat$ i de 4.1* ori mai mare pentru marii fum$tori. 5n num$r mare de studii demonstreaz$ c$ stoparea fumatului duce la sc$derea semnificativ$ a riscului de infec"ie. 9cestea subliniaz$ importan"a stop$rii fumatului ca m$sur$ preventiv$ a afec"iunilor infec"ioase; sc$derea cu *+. a ratei de risc dup$ * ani. Fumatul crete riscul de deces prin tuberculoz$< dup$ -oll (. (1777) raportul dintre rata deceselor la fum$torii cu tuberculoz$ i nefum$torii suferind de aceeai boal$ este de ),6. Fumatul este un factor de risc de mboln$vire pentru tuberculoz$ prin sc$derea capacit$"ii de ap$rare mpotriva bacilului =oc! i prin reactivarea unor leziuni latente ce dateaz$ uneori din copil$rie. 2arii fum$tori au un risc de )'4 ori mai mare de a face aceast$ boal$ dec,t nefum$torii, prin faptul c$ fumatul determin$ frecvent tuse cu e%pectora"ie, ridic,nd #radul de conta#iozitate al bolnavilor baciliferi. Formele de tuberculoz$ activ$ #rav$ e%tins$ precum i recidivele sunt mai frecvente la marii fum$tori. 9stfel, ar e%ista o rela"ie doz$'r$spuns ntre num$rul de "i#$ri fumate zilnic i riscul de a face o tuberculoz$ activ$ (9lcaide >., 177?). 9socierea fumatului cu tuberculoza crete riscul apari"iei unui cancer bron!opulmonar.

Cancerul larin#ian se poate localiza n orice se#ment al acestui or#an dar in ma@oritatea cazurilor, debutul leziunilor se face la nivelul #lotei. Fumatul este incriminat drept cauz$ n circa 6:. dintre cazurile de cancer larin#ian, la fumat ad$u#,ndu'se frecvent i consumul de alcool, situa"ie c,nd riscul este cumulativ. Aa femeile fum$toare riscul de a face cancer larin#ian este de 18,6 ori mai mare. /n func"ie de dimensiunile i locul unde se situeaz$ tumora, se descriu urm$toarele simptome;

sc!imbarea timbrului vocii, r$#ueal$ de diferite #rade de intensitate< senza"ia de usc$ciune n #,t< tuse trenant$< dificultate n respira"ie permanent$ sau intermitent$< senza"ia de corp str$in n #,t< dureri la nivelul urec!ii< apari"ia unei tumefieri n re#iunea #,tului.

Orice persoan$ Bmare fum$torC care sesizeaz$ aceste manifest$ri clinice, cu evolu"ie spre a#ravare n timp, va trebui s$ se adreseze unui specialist O(A. Fumatul constituie un factor de risc ma@or n apari"ia cancerului bron!opulmonar. Cancerul bron!opulmonar produce mai multe decese dec,t orice alt tip de cancer. O persoan$ care fumeaz$ :+ de "i#$riDzi in!aleaz$ pe an apro%imativ 1:+ # de substan"e canceri#ene. (iscul este n raport nu numai cu num$rul de "i#arete fumate zilnic ci i cu v,rsta la care s'a nceput fumatul, persoanele tinere care i nsuesc acest obicei av,nd cel mai mare risc de a dezvolta un cancer pulmonar. Cantitatea relativ$ de #udron din "i#arete este mai pu"in important$ dec,t modul n care acestea sunt fumate, intensitatea i frecven"a in!al$rii fumului de "i#aret$ constituind un pericol mai mare dec,t o concentra"ie nalt$ de #udron. (ata de mortalitate prin cancer pulmonar crete cu num$rul "i#aretelor fumate pe zi i cu ad,ncimea in!ala"iei, perioada n ani a fumatului, tipul de "i#$ri (risc dublu n cazul "i#$rilor f$r$ filtru), lun#imea "i#aretelor (lun#imea mai mare aduce mai mult$ nicotin$ n or#anism). /n func"ie de maniera de in!alare i num$rul de "i#$ri fumate pe zi, rata de deces prin cancerul pulmonar poate prezenta varia"ii semnificative; Fum$torii de "i#arete Bli#!tC ori Blo&'tarC, tind Bs$ compensezeC prin creterea num$rului de "i#arete i in!alarea mai profund$. Fum$torii unor astfel de "i#arete simt nevoia creterii num$rului acestora i a in!al$rii mai profunde a fumului rezultat. P$r"ile periferice ale pl$m,nului a@un# n felul acesta s$ fie e%puse la cantit$"i mai mari de substan"e carcino#ene rezultate din consumul tutunului, aici fiind sediul n care se

dezvolt$ cu predilec"ie adenocarcinomul. /n cazul consumului de "i#arete li#!t, pentru fiecare mili#ram de nicotin$ B n minusC, dependentul consum$ cel pu"in ) "i#$ri n plus. -atele epidemiolo#ice i e%perimentele arat$ c$ riscul de cancer pulmonar este mai pu"in ridicat la fum$torii de pip$ i de "i#$ri dec,t la fum$torii de "i#arete, oferindu'se ca e%plica"ie faptul c$ primii nu in!aleaz$ fumul. /n sc!imb, cancerul de #,t i larin#e este mai frecvent. 9u fost invoca"i factori #enetici care ar e%plica de ce )+. dintre fum$tori dezvolt$ un cancer bron!opulmonar. Printre acetia sunt consemna"i; E polimorfismul #lutation 3 transferazei, care are un rol important n deto%ifierea carcino#enelor pulmonare din tutun< E muta"iile tumorale specifice de la nivelul cromozomului P*4< E familia enzimatic$ a cromozomului P:*+, responsabil$ de conversii ale procarcino#enelor din fumul de tutun c$tre metaboli"i reactivi. Fistiocitoza G apare mai frecvent la tineri i n ma@oritatea cazurilor fum$tori. 3indromul Hoodpasture este nt,lnit frecvent la b$rba"ii tineri fum$tori. Fumatul ar produce modific$ri pulmonare care favorizeaz$ ntr'un anume conte%t, !emora#iile alveolare.

umatul afectea"a pancreasul


Fumatul crete riscul de cancer pancreatic, independent de consumul de alcool, obezitate, e%isten"a unei afec"iuni a colecistului; de e%emplu, b$rba"ii care fumeaz$ zilnic mai mult de :+ "i#$ri, au un risc de a suferi de cancer pancreatic de 4,4 ori mai mare dec,t nefum$torii. Iici femeile nu sunt e%ceptate; la un consum mediu de 1 pac!etD zi, riscul este de 1,8 ori mai mare.

umatul afectea"a caile urinare


2iile de substan"e to%ice con"inute n #udronul ob"inut prin arderea "i#$rii sunt metabolizate (distruse) inclusiv la nivelul rinic!iului i apoi sunt eliminare prin urin$. -e aceea i sistemul urinar este afectat de fumat. (iscul de carcinom renal este dependent de doza de tutun in!alat$ zilnic i de se%; b$rba"ii care fumeaz$ zilnic mai pu"in de 1+ "i#$ri, au un risc de 1,? ori mai mare dec,t nefum$torii iar cei care fumeaz$ peste un pac!et, au risc crescut de ) ori. Femeile sunt oarecum prote@ate, dar dac$ fumeaz$ zilnic peste un pac!et, au i ele un risc considerabil crescut (de 1,*6 ori).

umatul afectea"a pielea si dintii


Fumatul este un duman redutabil al unui ten curat, luminos, frumos, i, n #eneral, al pielii cu aspect s$n$tos. Pentru c$ fumeaz$ din adolescen"$ i datorit$ reclamelor care *

asociaz$ fumatul cu emanciparea, femeile nu'i dau seama c,t de mult le este afectat aspectul pielii dec,t dup$ ce nu mai fumeaz$. Iicotina produce constric"ia vaselor de s,n#e, prin urmare te#umentul primete mai pu"in o%i#en i mai pu"ine substan"e nutritive. /n plus, re#enerarea celular$ este diminuat$, ceea ce e%plic$ multe din caracteristicile Bfe"ei de fum$torC. /n plus, prin piele se elimin$ i unele substan"e con"inute n fumul de "i#ar$, ceea ce crete e%punerea te#umentului la substan"e to%ice i, n consecin"$, mb$tr,nirea prematur$. Aa nivelul cavit$"ii bucale principalele efecte ne#ative ale tutunului sunt;

leucoplazia, definit$ ca o plac$ alb$, limitat$ la mici zone circumscrise sau mai e%tensiv$ i av,nd poten"ial mali#n< stomatita nicotinic$ care se prezint$ ca o Jeratoz$ palatin$ difuz$ cu inflama"ia cronic$ a #landelor salivare palatine. boala periodontal$ (BparodontozaC) implic$ toate structurile de suport ale din"ilor. Fumatul este factor de risc ma@or K risc de : ori mai mare la fum$tori. Cariile dentare sunt de 4 ori mai frecvente la fum$tori datorit$ pl$cii dentare care favorizeaz$ dezvoltarea bacteriilor. 2odific$rile salivare sunt frecvente; la marii fum$tori, se observ$ sc$derea saliva"iei datorit$ in!ib$rii receptorilor de tip nicotinic ai sistemului neurove#etativ. ($spunsul la detartra@ este mai pu"in bun, fiind necesar a fi realizat mai des. Hrossi, 1778 tulbur$rile de #ust i miros au fost consemnate la fum$tori ntr'o propor"ie mai mare. O consecin"$ este lipsa de apetit alimentar, Bindiferen"aC fa"$ de alimenta"ie dar i faptul c$ nu percep mirosul nepl$cut al propriilor !aine i al propriei persoane. (iscul de eec al implantului dentar este crescut la fum$tori, at,t n prima etap$, de osteointe#rare, c,t i dup$ punerea implantului; fumatul favorizeaz$ apari"ia bolii peri'implantare datorit$ riscului crescut de complica"ii infec"ioase cicatrizarea patului receptor, la nivelul interfa"ei os'implant, este diminuat$ -e BruLn i Collaert, 177: i#iena deficitar$ are impact mai important asupra pierderii osoase mar#inale

umatul cau"ea"a !oli ale sistemului nervos central


Fumatul este responsabil de 1). ' 1:. din decesele prin accident vascular cerebral (90C). (iscul de a suferi un 90C este mai mare la femei i depinde de num$rul de "i#$ri fumate zilnic; pentru cele care fumeaz$ mai pu"in de 1* "i#$riD zi, riscul este de ),* ori mai mare dec,t la nefum$toare. /n sc!imb, pentru mai mult de )* "i#$riD zi, riscul este de 4,6 ori mai mare.

1le pot fi tranzitorii, de scurt$ durat$, cu tulbur$ri de vedere, sincope sau manifest$ri ve#etative dar pot fi i severe, nso"ite de paralizii, dificult$"i de vorbire, probleme de natur$ psi!ic$. -ecesul subit, aparent B n plin$ s$n$tateC, este frecvent provocat de un 90C masiv. 90C apare ca urmare a unor !emora#ii sau infarcte cerebrale ntinse ori mai mici dar e%tinse. #$E%&IE' -up$ doar 1 an de la renun"area la fumat, riscul aproape se normalizeaz$, devenind de 1,) ori mai mare dec,t la nefum$tori.

umatul cau"ea"a !oli de stomac


Fumatul poate favoriza apari"ia ulcerului #astroduodenal prin mai multe mecanisme; a) favorizeaz$ a#resiunea asupra mucoasei #astrice;

creterea secre"iei acide bazale nocturne, crete reflu%ul duodeno'#astric< crete nivelul radicalilor liberi, endotelinei si factorului activator trombocitar la nivelul mucoasei #astrice< favorizeaz$ infec"ia cu F. PLlori< b) 9fecteaz$ mecanismele de ap$rare ale mucoasei;

scade secretia de mucus i bicarbonat< in!ib$ sinteza prosta#landinelor (PH1)) si a factorului epidermal de crestere (F1C)< reduce flu%ul san#uin la nivelul mucoasei< Consecin"ele clinice (ce resimte fum$torul);

3e prelun#ete durata de evolu"ie a ulcerului< creste recurenta ulcerului< predispozi"ie la complicatii (!emora#ie, perforatie)< se induce rezistenta la tratamentul medicamentos.

-atele diverselor cercet$ri arat$ c$ prevalen"a ulcerului este de ),1 ori mai mare la b$rba"ii fum$tori i de 1,? ori mai mare la femeile fum$toare dec,t la persoanele nefum$toare. Fumatul a peste 1* "i#areteDzi multiplic$ de ) ori riscul de apari"ie a unui ulcer #astroduodenal

Mntestinul fiind un or#an cu vasculariza"ie i inerva"ie bo#at$, nicotina produce spasme vasculare i contrac"ii ale musculaturii ceea ce determin$ creterea tranzitului K de aici i tabietul matinal cafea K "i#$ri K toalet$ sau B"i#ara de dup$ mas$C al unor fum$tori. 1%is$ ns$ i consecin"e ne#ative; sc$derea absorb"iei alimentelor cu alterearea st$rii de nutri"ie a fum$torului. -e aceea renun"area la fumat poate conduce la instalarea constipa"iei (care se remite spontan n ) K 4 s$pt$m,ni) ori la cretere n #reutate de p,n$ la : J#, n condi"iile n care alimenta"ia r$m,ne la fel. Fumatul influen"eaz$ i !epatita cronic$ cu virus !epatitic C; a#ravarea activitatii necro' inflamatorii si a fibrozeiN (factor de risc independent) si diminuarea eficien"ei tratamentului cu interferon

umatul cau"ea"a !oli ale uterului si ovarelor


3$n$tatea femeilor este influen"at$ ne#ativ de fumat, datorit$ modific$rilor metabolismului !ormonilor se%uali (sc$derea activit$"ii estro#enului, creterea activit$"ii testosteronului) dar i datorit$ #reut$"ii mai mici dec,t normalul. 9stfel, sunt nre#istrate mai frecvent;

anomalii ale ciclului menstrual; dismenoree, ritm nere#ulat, amenoree secundar$. Fum$toarele au risc cu aproape *+. mai mare de a avea dureri menstruale dar i perioada dureroas$ a menstrua"iei este mai mare (cu apro%imativ @um$tate de zi). C5 c,t fumeaz$ mai mult, cu at,t riscul de dureri menstruale este mai mare, comparativ cu nefum$toarele; cele care fumeaz$ zilnic mai mult de 1+ "i#$ri, au risc aproape dublu (de 1,7 ori mai mare) iar cele care au fumat cel pu"in 7 ani au risc de 4,: ori mai mare. 53 -epartment of Fealt! and Fuman 3ervices ()++1) 3moJin# and &omenOs !ealt!. 9 report of t!e 3ur#eon Heneral. instalare precoce a menopauzei; n medie, cu ) ani mai devreme dec,t nefum$toarele. 53 -epartment of Fealt! and Fuman 3ervices ()++1) 3moJin# and &omenOs !ealt!. 9 report of t!e 3ur#eon Heneral. Fum$toarele au un risc de ),1 ori mai mare dec,t nefum$toarele de a intra la menopauz$ mai devreme. C5 c,t fumeaz$ mai mult, cu at,t riscul este mai mare; la mai mult de 1 pac!et de "i#$ri fumate zilnic, riscul de instalare precoce a menopauzei este de ),8 ori mai mare. aspect masculin al talieiD formei corpului (distribu"ie andro#in$ a "esutului adipos). 53 -epartment of Fealt! and Fuman 3ervices ()++1) 3moJin# and &omenOs !ealt!. 9 report of t!e 3ur#eon Heneral. avorturi spontane. (iscul de avort spontan este crescut cu cel pu"in )*. la femeile fum$toare, riscul fiind cu at,t mai mare cu c,t num$rul de "i#$ri este mai mare, dar i cele care fumeaz$ zilnic mai pu"in de 7 "i#$ri pot avea probleme.

Pilula anticoncep"ional$ i fumatul nu fac un maria@ fericitP Femeile care fumeaz$ i iau pilule anaticoncepp"ionale combinate au un risc crescut de )+ de ori de a suferi un atac cardiacP QFO Collaborative 3tudL of Cardiovascular -isease and 3teriod Formone Contraception (177?) Msc!aemic stroJe and combined oral contraceptives; results of an international, multicentre, case'control studL.

Fertilitatea este afectat$; femeile care fumeaz$ r$m,n ns$rcinate mai #reu. Cu c,t fumeaz$ mai mult, cu at,t probabilitatea de a r$m,ne ns$rcinate este mai mic$, ns$ i femeile care fumeaz$ pu"in sunt afectate. -e e%emplu, riscul femeilor care fumeaz$ zilnic : ' 7 "i#$ri de a atepta mai mult de 1) luni p,n$ s$ r$m,n$ ns$rcinate este de 1,6 ori mai mare dec,t al nefum$toarelor.

umatul cau"ea"a !oli ale testiculelor Impoten"a se%ual$ sau disfunc"ia erectil$ reprezint$ imposibilitatea repetat$ de a ob"ine
sau sus"ine erec"ia penisului. 1%ist$ dovezi certe ale rela"iei cauz$'efect dintre fumat i disfunc"ia erectil$ , riscul fiind de cel pu"in ) ori mai mare comparativ cu nefum$torii i fiind dependent de num$rul de "i#$ri fumate i de durata fumatului. 2ecanismul este preponderent vascular, nicotina produc,nd vasoconstric"ia arterelor peniene astfel nc,t vasele nu mai primesc s,n#e. Mntervin ns$ i alte mecanisme; ' ateroscleroza vaselor peniene determin$ n#ustarea acestora, deci i sc$derea flu%ului de s,n#e spre penis ' alterarea venelor peniene cu afectarea valvelor din pere"ii venelor care re"in, n mod normal, s,n#ele la nivelul penisului. 9stfel, vasele se #olesc mai repede iar erec"ia nu poate fi sus"inut$. #$E%&IE' Renun(area la fumat )m!un*t*(e+te capacitatea erectil* )n formele u+oare de !oal*' Fumatul afecteaz$ i fertilitatea masculin$ prin reducerea calit$"ii spermei. 9stfel, b$rba"ii fum$tori au un num$r mai mic de spermatozoizi, acetia au mobilitate redus$, dar i celelalte caracteristici ale spermei sunt afectate. 3unt studii care au determinat e%isten"a n sperm$ a unor componente canceri#ene din fumul de tutun ' benzoRaSpLrene. 9ceasta poate determina modific$ri #enetice ale 9-I spermatozoizilor, ceea ce e%plic$ muta"iile #enetice observate n celulele spermei. 9ceste muta"ii pot persista la nivelul embrionilorP 3tudii recente arat$ efectul fumatului b$rbatului asupra succesului te!nicilor de reproducere asistat$. 9stfel, at,t fertilizarea in vitro (FM0) c,t i in@ec"ia intracitoplasmatic$ cu sperm$ (MC3M) au rate de succes mai mici dac$ b$rbatul este fum$tor. -e e%emplu, rata de succes a MC3M este, n medie, de 46. dac$ nici unul din parteneri nu fumeaz$, i de )). dac$ doar b$rbatul fumeaz$. Tansele de reuit$ ale FM0 scad cu :?. dac$ b$rbatul fumeaz$. Uitzmann 2 et al ()++4) 2ale smoJers !ave a decreased success rate for in vitro fertilization and intracLtoplasmic sperm in@ection. FertilitL V 3terilitL

Bi!lio,rafie -ttp:..///.stopfumat.eu ///.sfatulmedicului.ro

1+