Sunteți pe pagina 1din 23

BIOFIZICA EXCITABILITII

CELULARE
Fenomene electrice membranare
celule excitabile pot reaciona rapid, sub
influena factorilor externi stimulatori, prin
fenomene electrice membranare (variaii de
potenial, semnale electrice)
substratul biofizic al mecanismelor de adaptare
a sistemelor vii fa de variaiile brute ale
parametrilor mediului extern
Ecuaia lui Nernst
i
j
i
j j
e
j
e
j j
E F z a RT E F z a RT + + = + + ln ln
0 0

i
j
e
j
j
e i
j
a
a
F z
RT
E E E ln = =
Potenialul de repaus (E
m
) transmembranar reprezint suma
potenialelor de echilibru pentru principalele specii ionice aflate n
mediul extra i intracelular (Na+, K+, Cl-)
Relaia Goldman


+
+
+
+
=
k
e k A
k
i k C
k
i k A
k
e k C
m
A P C P
A P C P
zF
RT
E
k k
k k
] [ ] [
] [ ] [
ln
Potenialul de repaus
starea de repaus a celulelor nu corespunde unei distribuii
de echilibru termodinamic a ionilor, ci este o stare staionar
Exemple
Concentraii (mM) T i p u r i d e
c e l u l
T i p u r i
d e i o n i
intracelular extracelular
E
Na
, E
K
, E
Cl

(mV)
Potenial
d e r e p a u s
( m V )
Axon gigant de
calmar
Na
+

K
+

Cl
-

45
410
40
400
22
560
57
-74
-66

-61
Fibr muscular
d e b r o a s c
Na
+

K
+

Cl
-

13
138
3
110
2,5
90
55
-101
-86

-99
Eritrocit de om
Na
+

K
+

Cl
-

19
136
78
155
5
112
53
-83
-9

-10

Manifestri electrice induse
orice stimul (factor fizic sau chimic) poate
produce o destabilizare local a echilibrului
electrochimic membanar
variaie de potenial electric indus local:
Hiperpolarizare
Depolarizare
Laten timpul dintre aciunea stimulului i
reacia biochimic responsabil de rspunsul
biologic
Manifestri electrice membranare
poteniale electrotonice (locale)
Stimuli subliminari
Propagare decremental
Modulare n amplitudine
Nu modific polaritatea membranei
poteniale de aciune (PA)
Stimuli supraliminali
Propagare nedecremental
Ascult legea tot sau nimic
Presupune inversarea polaritii membranare

Etapele PA
Perioada de laten
Faza de prepotenial
Faza ascendent
Faza descendent
Faza de postpotenial
DEPOLARIZARE
REPOLARIZARE
t (ms)
Prag
Potenial de
repaus
P
r
e
p
o
t
e
n

i
a
l

P
o
s
t
p
o
t
e
n

i
a
l

E
m
(mv)
+30
F
a
z
a

a
s
c
e
n
d
e
n
t


F
a
z
a

d
e
s
c
e
n
d
e
n
t


0
-90
Potenial de
aciune
L
a
t
e
n


Stimul supraliminar Stimuli subliminari
Potenial de aciune
Poteniale locale
(electrotonice)
latena
Prag de
stimulare
I (mA)
E
m
(mv)
R

s
p
u
n
s

c
e
l
u
l
a
r

S
t
i
m
u
l

e
l
e
c
t
r
i
c

Prag de
excitabilitate
Perioada refractar
Conductana canalelor ionice
Exemple
Tipul de celul
R a p o r t u l
c o n c e n t r a i i l o r d e i o n i
d i n m e d i u l i n t r a i
e x t r a c e l u l a r
P o t e n i a l u l d e
e c h i l i b r u a l i o n i l o r
( m V )
V a l o r i l e p o t e n i a l e l o r
d e r e p a u s i d e
a c i u n e ( m V )
K
+
Na
+
Cl
-
K
+
Na
+
Cl
-
Repaus Potenial
d e v r f
A x o n g i g a n t
d e c a r a c a t i
340
10 4 ,

49
463

114
592

-88 57 -42 -60 50
Axon de
calmar
360
10

69
425

157
496

-90 46 -29 -80 35
Fibr
m u s c u l a r d e
b r o a s c
48
1

1
7

1
64

-98 49 -105 -88 34
Neuron motor
de pisic
150
5 5 ,

15
150

9
125

-90 60 -70 -70 30

Propagarea pasiv
Propagare pasiv depinde de
proprietile electrice ale membraneiPotenialul local electrotonic
produs de stimuli subliminari scade
exponenial cu distana

R
e

E
m

R
i

C
m
R
m

R
e

E
m

R
i

C
m
R
m

R
e

E
m

R
i

C
m
R
m

x
m m
e E x E

= ) 0 ( ) (
- constant spaial de
lungime membranei
E
m
(0)
E
m

0
2
x
37%
100 %
i
m
R
R
=
Scaderea exponentiala a Potentialului Electrotonic
Propagarea regenerativ
(recurent)
Specific celulelor excitable nemielinizate
Mecanism activ stimulare supraliminar transmis
din aproape n aproape prin cureni locali Herman
Viteza de propagare depinde de caracteristicile
electrice ale membranei
i
m
R
R
=
Propagarea regenerativ
Propagarea saltatorie
Specific fibrelor mielinice
Depolarizarea membranei se face numai la nivelul
nodurilor Ranvier
Intre noduri conducerea se face prin cureni
electronici Herman
Viteza PA crete pn la 100 m/s
Parametrii excitabilitii celulare
I b
a
t
= +
Termodinamica transmiterii PA
Producerea unui PA = conversia unei pri din energia
stocat n gradieni electrochimici transmembranari n
energie cinetic a sarcinilor electrice (curent electric)
Q (n final)
Neuron stimulat surplus de cldur = Cldura de
activitate:
- procesele disipative din timpul PA
- activitii pompelor pentru refacerea gradienilor electrochimici

Disiparea total de energie n cursul propagrii PA =
integral pe durata PA a sumei dintre:
- energia disipat de fluxuri ionice
- variaia de energie datorat ncrcrii electrice a membranei
- variaiile de energie asociate cu tranziiile conformaionale ale
canalelor ionice
( )
( )
( )
( )
( )

u = u = u u
k
R
k m k
R
k m k
k
k
R
E E g E E F z J
2
Canalul neuronal
Canalul neuronal
Transmiterea excitaiei la nivelul
sinapselor
Mecanismele biofizice ale
recepiei senzoriale
Analizator = ansamblul complex de recepie i prelucrare a
informaiei senzoriale
Receptorii biologici = structuri celulare celule nervoase
modificate care traduc diferite forme de variaie a energiei din
exterior (stimuli) n semnale biologice (potenialelor electrice
membranare)
Potenial de receptor (PR
e
) reproduce analog forma stimulului
Potenial generator (PG) forma PG nu mai reproduce forma
stimulului

datele experimentale: ntre amplitudinea PG (A) i intensitatea
stimulului (I) exist o relaie logaritmic sau exponenial:
I K A log =
n
I K A =
I K A log =
R Stimul
Neuron
Ganglionar
R Stimul
R Stimul
FM
Potential de
Receptor PR
e

Potential
Generator PG (A)
n
I K A =
Intensitate
stimul = I
SCHEMA CIBERNETICA A UNUI
ANALIZATOR PERIFERIC
CORTEX
taria
senzatiei = f
Legile psihofizicii
legea Weber-Fechner:
legea Stevens:
I K f log ' =
f K I
n
= '
PSIHOFIZICA ramur a Biofizicii care se ocup cu studiul relaiilor dintre
stimulii de natur fizic i senzaiile subiective pe care acetia le provoac, n
urma integrrii informaiei senzoriale la nivel cortical.
Unitatea de msur a triei senzaiei = diferena minim de intensitate
dintre doi stimuli de acelai fel i de valori apropiate care pot produce
senzaii subiective distincte
Codarea informaiei senzoriale la nivel cortical:
intensitatea stimulilor codificare n frecvena impulsurilor
caracteristicile calitative codificare spaial
direcia de unde vine sunetul codificare temporal