Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de asigurare auto

CONTRACT DE ASIGURARE

1. D ............................................................................, domiciliat
n ................................................., str. ................................, nr. ................., bloc ..........,
scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/jude ................................., nscut la data de
(ziua, luna, anul) ........................................ n (localitatea) .........................,
sector/jude ............................., fiuI lui ....................................... i al ..........................................,
posesorul buletinului (crii) de identitate seria ...... nr. ............. eliberat
de ............................................, cod numeric personal ..................................................., n calitate
de asigurat, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de asigurare cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Asigurtorul, n temeiul condiiilor de asigurare prevzute n anexa nr. ..................... Ia
prezentul contract, l asigur pe asiguratul sus-menionat, n calitate de deintor aI
autovehiculului:
a) felul ................................................................................................................................
b) marca .............................................................................................................................
c) tipul ................................................................................................................................
d) numr de nmatriculare i indicativ ................................................................................
e) serie motor .....................................................................................................................
f) anul de fabricaie ...........................................................................................................
g) cilindru (cmc) .................................................................................................................
h) putere (kW) ....................................................................................................................
i) numr de locuri ..............................................................................................................
j) tonaj ...............................................................................................................................

2.2. Felul asigurrii, suma asigurat i prima de asigurare sunt cele prevzute n tabelul de mai
jos:
Felul asigurrii

Moneda

Suma asigurat

Prima de asigurare

Total

2.3. Prima de asigurare de ............................, adic ............................................................., s-a


achitat cu chitana nr. .............. din ......................... .
III. TERMENUL ASIGURRII
3.1. Asigurarea se ncheie pe timp de ................., de la ..................... i pn la ............................
3.2. Asigurarea este
valabil ..............................................................................................................
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile
contractante.
4.2. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei
respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
4.3. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, din
care ......................... astzi ........................., data semnrii lui.
ASIGURAT
ASIGURTOR