Sunteți pe pagina 1din 4

Numar de lectii afectate: 41.

Timp de exersare in lectii: 15-30'


- pozitii si deplasari pe teren - dri!lin ul, oprirea intr-un timp - "ocuri pre atitoare - marca"ul normal - "ocuri cu efecti#e reduse la cos

Proiectarea unitatii de invatare Minibaschet, clasa a IV-a

Continuturi cuprinse in instruire: - tinerea, prinderea si pasarea min ii - aruncarea la cos cu doua maini de la piept sau cu o mana - oprirea si pi#otarea - demarca"ul si oprirea - "oc !ilateral la un panou

Nr. lectiei 1

Obiectiv e de referinta 1.3

Detalieri de continut $ozitia fundamentala si deplasarile specifice $rinderea si pasarea min ii intreceri

Exemple de activitati de invatare - exersarea pozitiei fundamentale si a deplasarii cu pasi adau ati inainte, inapoi si lateral - demonstratii - exersarea tinerii, prinderii si pasarii min ii cu doua maini - demonstratii - explicatii - corectari - stafete cuprinzand procedeele predate - exersarea dri!lin ului pe loc, din mers, si din aler are )in ritm moderat* - exersarea pasei cu doua maini de la piept de pe loc si cu deplasare - demonstratii - corectari - dri!lin intercalat cu pase din aler are - stafete cuprinzand procedeele predate - exersarea dri!lin ului pe loc, alternati#, cu mana dreapta si cu cea stan a - exersarea dri!lin ului din aler are moderata - structura cuprinzand: pasa, dri!lin ul intercalat cu deplasarile #ariate - demonstratie, corectari - "ocuri pre atitoare )cine tine mai mult min ea, folosind dri!lin ul si pasa* - exersarea aruncarii la cos cu doua maini de pe loc - demonstratie, corectari - stafete cuprinzand: dri!lin , pasa, aruncare la cos

Dozaj orientativ 15'

Evaluare $redicti#a

%-3

1.3

&ri!lin ul $asa cu doua maini de pe loc si din deplasare 'tructura compusa din dri!lin si pasarea min ii (ntreceri &ri!lin ul $asa cu doua maini din aler are (ntreceri

10'

+!ser#are sistematica

%.1

%0,

+!ser#are sistematica

5--

%.1

.runcarea la cos cu doua maini de pe loc &ri!lin ul

30,

Tema la rupa

'tructura te/nico-tactica 0 1.3 +prirea din dri!lin .runcarea la cos $rocedee de aparare

1-2

%.1

&ri!lin ul si oprirea intrun timp .runcarea la cos cu doua maini $rocedee de aparare indi#iduala (ntreceri $asa &ri!lin ul .runcarea la cos 3oc !ilateral

10-1%

%.%

13-14

%.%

3oc !ilateral

15

1.3

&eplasari in pozitie fundamentala $asa in doi din aler are .runcare la cos din aler are

- "oc !ilateral %x%, 3x3 la un cos, cu tema: efectuarea o!li atorie a trei pase inainte de aruncare - exersarea dri!lin ului si a opririi intr-un timp - demonstratie - corectari - exersarea procedeelor te/nice de aparare: pozitia fundamentala in aparare, deplasarea cu pasi adau ati si lucrul de !rate - exersarea aruncarii la cos de pe loc, cu doua maini de la piept - stafete si "ocuri cu tema - exersarea structurii: dri!lin , oprirea intr-un timp, aruncarea la cos cu doua maini - demonstratie - exersarea procedeelor de aparare )deplasari cu pasi adau ati pe directii diferite, insotite de lucru cu !rate* - corectari - "oc de !asc/et la un cos %x%, 3x3 cu respectarea re ulii de pasi, fault - exersarea pasei cu % maini de la piept de pe loc: in perec/i, triun /i, zi -za de pe loc si din deplasare - exersarea dri!lin ului din aler are, oprire intr-un timp si aruncare la cos - demonstratii - corectari - aplicarea procedeelor insusite in "oc !ilateral la un cos, 3x3, respectand re ulile de fault si pasi -exersarea structurii: pase in doi din deplasare, oprire, aruncare la cos cu % maini - corectari -stafete cu efecti#e mici -"oc 3x3 cu respectarea re ulilor: pasi, fault, du!lu dri!lin - exersarea pozitiei fundamentale si a deplasarilor )aler are, sc/im!ari de directii, exercitii specifice deplasarilor in aparare* - corectari enerale si indi#idualizate - exersarea pasei in doi din aler are-oprire si aruncarea la cos cu 1 sau % maini )optional*

30,

+!ser#are sistematica

%5,

+!ser#are permanenta

%5'

Tema la rup

%0'

Tema la rupa

%5'

$redicti#a

1-

1.3

+prirea cu min ea si pi#otarea .runcarea la cos precedata de dri!lin

10

%.1

$asa cu doua maini &ri!lin ul +prire-pi#otare .runcare la cos de pe loc 3oc !ilateral

11-12

%.1

$ozitiile de aparare &emarca"ul .runcarea la cos

%0-%%

%.1

$asa cu doua maini .runcarea la cos 3oc !ilateral

%3-%5

%.1

$asa din deplasare

- stafete cu dri!lin si aruncare la cos - "oc !ilateral 3x3 la un cos, respectand re ulile: fault, pasi, du!lu dri!lin - autoar!itrare - exersarea opririi cu min ea intr-un timp si pi#otarea inainte- inapoi, prin pasire - demonstratii - corectari - exersarea dri!lin ului alternati# cu mana dreapta si cu cea stan a - exersarea aruncarii la cos precedata de dri!lin si oprire - stafeta cu procedee te/nice specifice - exersarea pasei cu doua maini sau cu o mana )optional* - exersarea structurii: dri!lin alternati# cu mana dreapta si stan a -oprire, pi#otare -pas )pe rupe de 4-5 ele#i* - demonstratie - exersarea aruncarii la cos de pe loc cu % maini de la piept sau cu o mana de la umar de la diferite distante si un /iuri fata de cos - corectari - "ocuri !ilateral la un cos 3x3 in conditii de autoor anizare si autoar!itrare cu respectarea re ulilor de: pasi, fault, du!lu dri!lin - exersarea marca"ului normal in aparare - exersarea marca"ului - depasirea ad#ersarului cu dri!lin si sc/im!ari de directie - aruncare la cos prin procedeu optional, de pe loc sau precedat de dri!lin - corectari indi#iduale - "oc !ilateral cu aplicarea procedeelor te/nico-tactice insusite 3x3 la un panou - ar!itra" realizat de ele#i prin rotatie - exersarea pasei cu % maini de pe loc, in formatie de triun /i cu un ad#ersar la mi"loc cu sarcina de interceptie - pase in doi din deplasare -demonstratie - exersarea aruncarii la cos precedata cu dri!lin si oprire intr-un timp - corectari indi#iduale - "oc !ilateral 3x3 cu respectarea re ulilor sta!ilite - ar!itra"e realizate de ele#i prin rotatie - exersarea pasei in trei in deplasare in prezenta unui

30'

+!ser#are sistematica

30'

+!ser#are sistematica

%5'

+!ser#are sistematica

30'

.utoe#aluar e

%2'

Tema la

'tructura te/nica (ntreceri

%--30

%.%

31-3-

%.%

'tructuri te/nicotactice cuprinzand procedurile te/nice insusite 3oc !ilateral 'tructuri te/nicotactice simple 3oc !ilateral

30-41

%.%

5ormarea rupelor de optiuni de cele 3 #ariante de e#aluare 7#aluari optionale 3oc !ilateral

ad#ersar semiacti# - demonstratii repetate - "oc 4x4 in afara panoului ,,cine tine mai mult min ea4 - structura: dri!lin -oprire-aruncarea la cos cu doua maini - corectari - demonstratii - stafeta cu aruncare la cos: cine marc/eaza mai multe cosuri in tirnpul sta!ilit. 5iecare "ucator executa dri!lin si arunca la cos pana marc/eaza )intrecere pe ec/ipe* - exersarea structurilor: dri!lin , aruncare la cos.deplasare-reprimire- oprire- aruncare la cos - "oc !ilateral la un cos, 3x3 la un cos respectand re ulile: fault, pasi, du!lu dri!lin - ar!itra"e realizate de ele#i prin rotatie - exersarea procedeelor te/nice in urmatoarele structuri: aler are-prindere-aruncare la cos6 dri!lin printre "aloanepasa-reprimire-aruncare la cos - demonstratii - pase in doi din aler are-aruncare la cosrecuperare - corectari - "oc !ilateral 4x4 la un cos 5x5 la doua cosuri - ar!itrare de catre ele#i prin rotatie, cu respectarea re ulilor - exersarea pro!ei de e#aluare potri#it optiunii ele#ilor - e#aluarea la cerere pe parcursul celor trei lectii - 3oc !ilateral cu re uli sta!ilite in re im de autoor anizare si autoar!itrare

clasa

%5'

Tema la rupa

%5'

+!ser#are sistematica

30'

7#aluare sumati#a )+ptional*