Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI BIBLIOTECA CENTRAL

SERVICIUL CERCETARE BIBLIOGRAFIC I COMUNICARE Str. Piaa Roman nr. ! C"#ir$a Ion N. An%$"$&'(! $t. )! &a"a *)*+ T$". ,*)-./+./+.**0/ r$1$rint$23i3"iot$'a.a&$.ro 444.3i3"iot$'a.a&$.ro0&$r5i'ii0r$1$rint$

STANDARDE PROFESIONALE I METODE DE EVALUARE A NTREPRINDERII bibliografie orientativ L!"rri generale #i $e %&e"ialitate
1. 2. 3. Anghel, Ion; Dinu, Eduard. Strategia i analiza economico-financiar a firmei: studii de caz: vol. 1. Bucureti: Editura ASE, 2000; Anghel, Ion (coord.); Anica Popa, Adrian. Evaluarea intreprinderii. Bucuresti: Editura Economica, 2010; Banacu, Cristian. Standarde, abordari si metode de evaluare a afacerilor intreprinderii n inante, !anci, asigurari" pu!licatie pentru agentii econo#ici v. 7, nr. 7 (Iulie 200 !, "a#. 1$ % 22; B%ncil%, &atalia. Evaluarea financiara a ntreprinderii: curs universitar pentru studenii facultilor de economie i finane. &'iin(u: ASE), 200*; Bodo, rancisc (ictor; )radinaru, )iani. intreprinderii. Bucureti: Editura ASE, 2000; odel financiar pentru evaluarea

$. '. *.

Bre+eanu, Petre. !estiunea financiar a ntreprinderii: vol. 1: Elemente inspirate din teoria i practica financiar a "niunii Europene: analiza i diagnostic financiar, planificare i gestiune financiar, decizii de investiii i de finanare, finane de pia i vol. #: Situaiile financiare. $eglementri naionale i internaionale. Bucureti: Editura &avallioti, 2002; Cis#asu, Irina Daniela; &egescu, -ihaela Diana. %naliza economico-financiara a intreprinderii : caiet de lucrari aplicative. Bucuresti: Editura ASE, 2002; Corpul E/pertilor Conta!ili si Conta!ililor Autori+ati din 0o#ania. Standardul profesional nr. &': misiunea de evaluare a ntreprinderii: g(id de aplicare. Bucuresti: &.E.&.&.A.+., 2011; Dinu, Eduard. %naliza economic i financiar a firmei. Bucureti: Editura ASE, 2001;

,. ..

1.

12. Du#itrescu, Dalina; Dragota, (ictor. Evaluarea intreprinderii: lucrari aplicative, studii de caz. Bucuresti: Editura Economica, 2000; 11. Du#itrescu, Dalina; Dragota, (ictor. Evaluarea ntreprinderilor: metode, te(nici, incertitudine, valoare. Bucureti: Editura Economic(, 2000;

12. Eros34tar5, 6orant; Pantea, Ioan -arius. %naliza situaiei financiare a firmei: elemente teoretice, studiu de caz. Bucureti : Editura Economic(, 2001; 13. loricel, Constantin; (oicu, Ionu7 Cristian. Evaluarea i fezabilitatea afacerii. Bucureti: Editura &oresi, 2002;

1$. )heorghiu, Ale/andru. %naliza economico-financiar la nivel microeconomic . Bucureti: Editura Economic(, 200 ; 1'. I89%nescu, Aurel; 0o!u, (asile. %naliza economico-financiar. Bucureti: Editura ASE, 2002; 1*. I89%nescu, Aurel (coord.). !(id practic de analiza economico-financiara. Bucuresti: Editura ,ri-una Economica, 1$$$; 1,. I89%nescu, Aurel; 0o!u, (asile. Evaluarea intreprinderii. Bucureti: Editura ,ri-una Economica, 2001; 1.. Ioni7%, Ion. Evaluarea afacerilor: manual universitar. Bucureti: Editura ASE, 200$; 11. :no9rei, -ihaela. anagement financiar. Bucureti: Editura &. .. Bec/, 2000;

22. -a+urencu3-arinescu, -iruna; (asilescu, )heorghe (cond. st.). %naliza corelat privind evaluarea i fezabilitatea firmei. (te1( de doctorat!. Bucureti: ASE, 2001; 21. -%rgulescu, Du#itru; Cis#asu, Irina. %naliza economico-financiar. Bucureti: Editura +om2nia de )2ine, 1$$$; 22. -ihailescu, &icolae; 0%ducan, -ihaela. %naliza activitii economico-financiare. Bucureti: Editura 3ictor, 200*;

'() Popescu, Du#itru Dan. %naliza si evaluarea financiara a firmei n ;ri!una


econo#ica v.20, nr.11 ()artie 200$!, "a#. 7 % 70; 2$. 0o!u, (asile; Cis#asu, Irina. )aiet de lucrari aplicative in domeniul analizei economico-financiare a intreprinderii. Bucuresti: Editura ASE, 1$$4; 2'. 0o!u, (asile; Anghel, Ion. Evaluarea intreprinderii. Bucureti: Editura ASE, 2005;

'*) 0ussu, Corneliu; Al!u, -%d%lina. *iagnosticul i strategia firmei. Bucureti: ,ri-una
Economic(, 200*; 2,. 4tan, 4orin (. (coord.); Anghel, Ion. Evaluarea nteprinderii. Ed. a 5%a rev. Bucureti: I+63A7, 2007; 2.. ;utui, Daniela ; ;o#escu, &icoleta. %naliza economico-financiara: note de seminar. Bucuresti : Editura ASE, 2001; 21. (asilescu, )heorghe; <urdu+eu, -iruna. %naliza statistico-economic i metode de evaluare a firmei. Bucureti: Editura 8idactic( i 9eda#o#ic(, 2002; 32. (=lceanu, )heorghe (coord.); 0o!u, (asile (coord.). %naliza economico-financiar. Bucureti: Editura Economic(, 200*;

31. (er!oncu, Ion (coord.); B=gu, Constantin; Burdu8, Eugen. anagementul societii comerciale: proiect economic. Bucureti: Editura 9rintec', 2005.

Re%!r%e ele"troni"e
1. 'tt":::-i-lioteca.re#ielive.ro:cursuri:conta-ilitate:metode%de%evaluare%a%intre"rinderii% 15 0.'tml 2. 'tt":::ro.scri-d.com:doc:175$20007:Standardul%9ro;esional%57%)isiunea%de%Evaluare%a% Intre"rinderii%<'id%de%A"licare%2011 3. 'tt":::ro.scri-d.com:doc:7004 4$0:)etode%de%Evaluare%a%Intre"rinderii $. 'tt":::===.creea1a.com:a;aceri:economie:Standardele%de%evaluare%a%intr70*."'"

+,)+,)'+-,