Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

9 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu


Gheorghe, judeul Covasna

Nr. nreg. la CCI Covasna


........................ /..................
.....

Nr. cerere de finanare:


........................ /...................
..

Comisia mixt de validare, ntrunit


n edina din data de ......................

Comisia tehic propune


APROBAREA pentru suma de ..........
lei/ RESPINGEREA

APROB pentru suma de ..............


lei/ RESPINGE
prezenta cerere de tragere.

Numele: ............................................
.......................................................
EDLER Andrs Gyrgy- Preedintele
comisiei
Semntura: ......................................
Aprobat, ordonator principal de credit.
Data: ...........................

Efectuat plata
astzi ....................

....................................................
...........
Responsabil pli
CERERE DE TRAGERE

...........................................................
Primar- Antal rpd Andrs

Denumire ajutor de minimis: Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor


din municipiul Sfntu Gheorghe, judeul Covasna, sesiunea aprilie 2013
Solicitant:
Sediul social al solicitantului:
Date
de
identificare
solicitantului:
Date
de
contact
solicitantului:

Reprezentantul
solicitantului:

legal

str. ..............................................................., nr. ....., bl. ....,


sc. ....., ap. .... , jud. .....................................
ara: ................................
ale CUI/CIF: ...................................................
Nr. Reg. Comerului: ......................................................
ale Tel.:
.........................................
Fax: ...........................................
Email: .....................................................................................
...
al

V rugm s aprobai plata sumei de .................... lei, reprezentnd cheltuieli efectuate n baza
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu
Gheorghe, judeul Covasna, sesiunea aprilie 2013, conform Cererii de finanare
nr .........../............................ .
Suma se va plti prin virament n contul numrul ...................................... deschis la
Trezoreria Municipiului Sf.Gheorghe.
Anexm la prezenta cerere de tragere urmtoarele documente justificative:

Anexa nr.9 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu
Gheorghe, judeul Covasna

Data: .......................

Semntura i tampila,