Sunteți pe pagina 1din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu de caz privind ingrijirea bolnavului cu pneumonie pneumococica

TEMA : NGRIJIREA BOLNAVULUI CU PNEUMONIE PNEUMOCOCIC

Motto :

Eu nu te ntreb de ce ra ! e"t# $ n#c# de re%#&#e or# or#&#ne $ c# nu'a# de u(er#n)e%e ta%e **** trebu#e ! dau a+utor or#c!re# (##n)e n u(er#n)! $ (!r! ! '! #ntere e,e ran&u% $ a-erea $ -.r ta $ (ru'u e)ea $ #nte%#&en)a au dac! e te c/#ne, or# barbar $ 0r#eten au du"'an 1

2UEN 2EU MO 3 2EC1AL VII4LEA5

I2TORIC

n eco%u% a% 6I64%ea $ n cadru% "t##n)e# 'ed#ca%e a0ar no# d# c#0%#ne 0r#ntre care '#crob#o%o&#a "# rad#o%o&#a 1 U%t#'a 4a datorat de co0er#r## n 789: a ra,e%or 6 de c!tre ;#%/e%' Conrad R<nt&en 1 C.te-a ,#%e 'a# t.r,#u A1A1Ca'0be%% 2=#nton a ob)#nut %a Londra 0r#'a rad#o&ra(#e n co0 c%#n#c 1 n 78>7 A1M1Mana e#n "# A1G1Po%ote/noA%oreB $ C/a#n "# co%aborator## %or 1 A&en)## et#o%o&#c# a# 0neu'on##%or unt (oarte -ar#a)# $ #nc#den)a %or de0#n,.nd de re&#unea &eo&ra(#c! $ -.r ta 0ac#en)#%or "# t#'0u% n care e 'an#(e t! 1 A t(e% $ 0otr#-#t tab#%e c ac)#unea bacter#o tat#c! a c#u0erc#%or d#n &ru0u% 0en#c#%%#u' $ #ar n 79?@ e te de co0er#t! 0en#c#%#na 0ur#(#cat! de c!tre

Pagina 1 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

autor#%or an&%o4 aCon# $ n U2A 0neu'on#a 0neu'ococ#c! a0are anua% %a una d#n c#nc# ute 0er oane $ 0neu'ococu% #nter-en#nd n >:49@D d#n 0neu'on##%e bacter#ene 1 na#nte de 79?@ et#o%o&#a bacter#an! era net 0redo'#nant! $ dar du0! 798@ $ dator#t! c/#'b!r## 0ro(#%u%u# et#o%o&#c ub ac)#unea ant#b#ot#ce%or$ a cre cut #nc#den)a 0neu'on##%or -#ra%e 1 Tot ub #n(%uen)a ant#b#ot#ce%or $ 4au ob er-at 'od#(#c!r# a%e tab%ou%u# c%#n#c $ de 0r#n anu% 79E@ a-.nd %oc o c!dere a e'ne%or de conden are 0u%'onar! "# a #nc#den)e# u(%u%u# tubar 1 n anu% 7977 4au (acut 0r#'e%e ncercar# 0ro(#%act#ce cu un -acc#n 0neu'ococ#c %a '#ner## d#n A(r#ca de 2 $ dar ab#a n 79?: $ 4a ob)#nut un -acc#n e(#c#ent $ cu o 0rotec)#e 0ec#(#c! de :48 an# du0! o #n&ura do,! de -acc#n 1 Acea t! e(#cac#tate e datorea,! de co0er#r## n 79F@ a #'uno&en#t!)## 0o%#,a/ar#de%or ca0 u%are 0neu'ococ#ce 1 Ge"# 'ed#c#na a (!cut 0ro&re e ur#a"e $ #ar 0neu'on#a 0neu'ococ#c! a (o t bana%#,at! $ totu"# co0### $ -.r tn#c## "# 0er oane%e #'unode0r#'ate cont#nu! a (#e eC0u e r# cu%u# 'bo%n!-#r## $ de unde re#e e nece #tatea er#o,#t!)## n e(ectuarea eCa'#nar#%or c%#n#ce "# bacter#o%o&#ce "# tratarea corect! a tuturor #n(ec)##%or cu 0oarta de #ntrare re 0#rator#e 1

CAPITOLUL I

ANATOMIA HI AIIIOLOGIA APARATULUI RE2PIRATOR

ANATOMIA APARATULUI RE2PIRATOR

Tota%#tatea or&ane%or care a #&ur! 'ecan# 'u% re 0#r#a)e# $ cu ro%u% de a a #&ura a0ortu% de OJ "# de a e%#'#na COJ a%c!tu#e c a0aratu% re 0#rator 1 A0aratu% re 0#rator e te (or'at d#n: I1 C!#%e re 0#rator## aer#ene u0er#oare : 4 Ao e%e na,a%e K 4 Aar#n&e K 4 Lar#n&e K 4 Tra/ee K
Pagina 2 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

II1 C!#%e re 0#rator## #n(er#oare : 4 P%!'.n## K 4 Arbore%e bron"#c L bron/## K 4 Bron/#o%e K 4 2ac## a%-eo%ar# 1

Pagina 3 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina

din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

NA2UL HI CAVITATEA NAIAL Na u% re0re,#nt! 0r#'u% e&'ent a% c!#%or re 0#rator## cu ro% dub%u (unc)#ona% : re 0#rator "# o%(act#-1 E te o (or'a)#une 'ed#o(ac#a%! de (or'a une# 0#ra'#de cu ba,a n +o $ de 0!r)#t! de e0tu% na,a% n dou! ca-#t!)# $ nu'#te (o e%e na,a%e1 Ace tea co'un#c! cu #nu ur#%e "# (ar#n&e%e 0r#n dou! or#(#c## %ar&# 1 Ca-#t!)#%e na,a%e unt c!0tu"#te de o 'ucoa ! (oarte bo&at -a cu%ar#,at! "# '0!r)#t! (unc)#ona% n dou! re&#un# : 4 tre#'ea u0er#oar! : 'ucoa a o%(act#-! K 4 0artea #n(er#oar! : 'ucoa a re 0#rator#e 1

AARINGELE E te un conduct 'ucu%oL'e'brano $ #tuat 0o ter#or n ca-#tatea buca%! "# na#ntea co%oane# -ertebra%e $ care re0re,#nt! e&'entu% de ncruc#"are a c!## re 0#rator## cu cea d#&e t#-! 1 E te d#-#,at n tre# eta+e : 4 na,o(ar#n&e K 4 oro(ar#n&e K 4 %ar#n&o(ar#n&e 1 E te a%catu#t d#n: 4 tun#ca eCtern! de n-e%#" 3ad-ent#cea (ar#n&e%u#5 K 4 tun#ca 'u cu%ar! 3'u"c/#5 1 La n#-e%u% !u act#-ea,! 0%eCu% (ar#n&#an $ o re)ea de ner-# ce coordonea,! 0!trunderea aeru%u# n 0%!'.n## "# a /rane# n e o(a& 1 A'#&da%e%e (or'ea,! #ne%u% %#'(oe0#te%#a% a% (ar#n&e%u# 1

LARINGELE E te a%c!tu#t d#ntr4un c/e%et cart#%a&#no $ de (or'! tr#un&/#u%ar!$ cu ba,a n u $ ce de er-e"te (unc)#a re 0#rator#e "# 0e cea de (ona)#e 1 E te #tuat : 4 ub o u% /#o#d K 4 dea u0ra tra/ee# K 4 na#ntea e o(a&u%u# K 4 0e %#n#a 'ed#an! a &.tu%u# $ n dre0tu% -ertebre%or C:$ CE 1

Pagina ! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Lar#n&e%e e te (or'at d#n: I1Un c/e%et cart#%a&#no a%c!tu#t d#n : 4 0atru cart#%a&## 0erec/e K 4 tre# cart#%a&## ne0erec/e 1 G#ntre ace tea ce% 'a# #'0ortant (##nd e0#&%ota ce nc/#de &%ota n t#'0u% de&%ut#t#e# 1 II1Art#cu%a)## "# %#&a'ente ce une c cart#%a&##%e ntre e%e K III1Mu"c/## ce aco0er! c/e%etu% "# #nter-#n n re 0#ra)#e "# (ona)#e 1 Ca-#tatea %ar#n&e%u# 0re,#nt! tre# eta0e : 4 2u0ra&%ot#c 3-e t#bu%ar5 K 4 2ub&%ot#c 3#n(ra&%ot#c$ cont#nuat cu tra/eea5 K 4 G%ot#c 1 Lar#n&e%e e te aco0er#t de o 'ucoa ! bo&at -a cu%ar#,at! 1

TRAMEEA
Pagina " din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E te un tub (#brocart#%o&#no ce nce0e %a n#-e%u% -ertebre# CE "# e ter'#n! n ca-#tatea torac#c! %a n#-e%u% -ertebre%or T?$ T: 1 E te #tuat! : 4 n (a)a e o(a&u%u# K 4 na0o#a 'ar#%or -a e an&u#ne 1 E te (or'at! d#n 7:4J@ e'#4#ne%e cart#%a&#noa e a c!ror 0arte dor a%! e te n%ocu#t! de un 'u"c/# neted tran -er a% 1 E te ca0tu"#t! cu dou! tun#c# : 4 tun#ca eCtern! L (#bro4'u cu%o4cart#%a&#noa ! K 4 tun#ca #ntern! L 'ucoa a c#%#at! 1 Tra/eea e b#(urc! n 0artea #n(er#oar! $ %a n#-e%u% u%t#'u%u# #ne% tra/ea%$ cu ce%e doua bron/## 0r#nc#0a%e 1

ARBORELE BRONHIC E te (or'at d#n c!#%e re 0#rator## eCtra "# #ntra40u%'onare $ con t#tu#nd un # te' de tubur# ce er-e c %a tran,#tu% aeru%u# 1
Pagina # din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

La n#-e%u% T? $ tra/eea e '0arte n dou! bron/## : drea0t! "# tan&! 1 Ace te bron/## 0!trund n 0%!'.n# 0r#n /#% $ unde e -or ra'#(#ca #ntra40u%'onar $ (or'.nd arbore%e bron"#c : %a drea0ta n tre# bron/## %obare 3 u0er#oar! $ '#+%oc#e "# #n(er#oar!5 $ #ar %a tan&a n dou! bron/## %obare 3 u0er#oar! "# #n(er#oar!5 1 Bron/##%e 0r#nc#0a%e e ra'#(#c! 0ro&re #- n bron/## %obare $ a0o# n bron/## ter'#na%e $ care e cont#nu! cu cana%e a%-eo%are 3a# c!ror 0ere)# 0re,#nt! d#%ata)## n (or'! de ac#5 $ ac# a%-eo%ar# n care e de c/#d a%-eo%e%e 0u%'onare 1 I1 Bron/#a drea0t! : Ina#nte de a 0!trunde ad.nc n 0%!'anu% dre0t $ bron/#a 0r#nc#0a%! drea0t! e '0arte n : 71 bron/#a %obar! u0er#oar! ce 0!trunde n %obu% u0er#or "# e d# tr#bu#e e&'ente%or 0u%'onare a%c!tu#nd tre# bron/## e&'entareK J1 trunc/#u% bron/#c #nter'ed#ar $ ce e '0arte n dou! bron/## %obare: a1 bron/#a %obar! '#+%oc#e $ ce e '0arte n dou! bron/## e&'entare core 0un,ator e&'ente%or %obu%u# '#+%oc#u K b1 bron/#a %obar! #n(er#oar! ce e '0arte n c#nc# bron/## e&'entare $ core 0un,ator e&'ente%or 0u%'onare a%e %obu%u# #n(er#or 1

Pagina $ din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

II1 Bron/#a t.n&! : Gu0! ce a #ntrat 0r#n /#% $ na#nte de a 0!trunde 'a# ad.nc n 0%!'.n $ bron/#a 0r#nc#0a%! e '0arte n :

Pagina % din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

71 bron/#a %obar! u0er#oar! care 0!trun,.nd n %obu% u0er#or e '0arte n : a1 trunc/#u% u0er#or ce e ter'#n! 0r#n tre# bron/## e&'entare K b1 trunc/#u% #n(er#or ter'#nat 0r#n dou! bron/## e&'entare 1 J1 bron/#a %obar! #n(er#oar! $ '0!r)#t! n c#nc# bron/## e&'entare1 A#ecare bron/#e e&'entar! d! ra'#(#ca)## d#n ce #n ce 'a# redu e a t(e% : a1 bron/## %obu%areK b1 bron/## ter'#na%eK c1 bron/## ac#noa e1

PLMNNII 2unt or&ane 0erec/e $ #tuate n ca-#tatea torac#c! 0r#n care e rea%#,ea,! c/#'bu% de &a,e : OJ "# COJ 1 La eCter#or unt n-e%#)# ntr4o 'e'bran! eroa ! nu'#t! 0%eur! $ care e te de dou! t#0ur# : 4 0%eura -# cera%! 4 ce aco0er! 0%!'.nu% K 4 0%eura 0ar#eta%! 4 ce aco0er! 0ere)## ca-#t!)## torac#ce 1 Ca-#tatea 0%eura%! e te -#rtua%! $ n &enera% de-en#nd 0ato%o&#c! n ur'a acu'u%!r## ntre ce%e dou! (o#)e a unor 0rodu e ca : 4 an&e 4 /e'otoraC K 4 %#c/#d 4 /#drotoraC K 4 aer 4 0neu'otoraC K 4 0uro# 4 0#otoraC K 4 %#'(! 4 O#%otoraC 1 P%!'.nu% e te a%c!tu#t d#n : I1 Lob## 0u%'onar# unt un#t!)# 'or(o%o&#ce 'ar# $ de%#'#tate 0r#n c#,ur# : 4 0%!'.nu% dre0t are dou! c#,ur# 4 tre# %ob# K 4 0%!'.nu% t.n& are o c#,ur! 4 do# %ob# 1 II1 2e&'ente%e unt un#t!)# 'or(o%o&#ce de%#'#tate #'0er(ect 0r#n e0tur# con+unct#-e1 Ace tea unt a%c!tu#te d#n %obu%# 1 III1 Lobu%u% e te o (or'a)#une anato'#c! $ con t#tu#t! d#n : 71 ra'#(#ca)## a%e bron/##%or "# -a e%or de .n&e ncon+urate de )e ut con+unct#- K J1 ac#n# 0u%'onar# unt con t#tu#)# d#n : a1 bron/#o%a re 0#rator#e K

Pagina 10 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

b1 cana%e a%-eo%are K c1 a%-eo%e 0u%'onare 4 re0re,#nt! u0ra(a)a de c/#'b a 0%!'.nu%u# 1

Perete%e a%-eo%ar e te ada0tat c/#'bur#%or de &a,e "# e te (or'at d#n : 4 e0#te%#u a%-eo%ar un# trat#(#cat a"e,at 0e o 'e'bran! ba,a%! K 4 )e ut con+unct#- 4 bo&at n (#re e%a t#ce n care eC# t! o re)ea de ca0#%are 0ro-en#te d#n ra'ur#%e ter'#na%e a%e artere# 0u%'onare 1

Pagina 11 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Va cu%ar#,a)#a 0%!'.nu%u# e te : I1 Nutr#t#-! : 4 (ace 0arte d#n 'area c#rcu%a)#e K 4 e te a #&urat! de artere%e "# -ene%e bron"#ce 1 Vene%e drenea,! .n&e n -ena ca-! u0er#oar! 1 II1 Aunc)#ona%! : 4 a #&ur! c/#'bur#%e &a,oa e 0r#n #nter'ed#u% -a e%or de .n&e 3'#ca c#rcu%a)#e5 K Re)eaua ner-oa ! a 0%!'.nu%u# e te re0re,entat! de : 4 (#bre 'otor## 0ara #'0at#ce 0ro-en#te de %a ner-u% -a& K

Pagina 12 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 (#bre #'0at#ce 0ro-en#te de %a #'0at#cu% toraca% "# cer-#ca% 1

AIIIOLOGIA RE2PIRAPIEI

Re 0#ra)#a re0re,#nt! (unc)#a 0r#n care or&an# 'u% #a d#n 'ed#u% !u de -#a)! OJ "# e%#'#n! COJ 1

MECANI2MUL RE2PIRAPIEI 4 e te a #&urat de c/e%etu% cut#e# torac#ce "# 'u"c/## re 0#rator# 1 Mod#(#carea -o%u'u%u# cut#e# torac#ce 0er'#te 0!trunderea aeru%u# n 0%!'.n# (##nd rea%#,at! 0r#n contrac)#a 'u"c/#%or r#d#c!tor# a# coa te%or 1 Re-en#rea %a 0o,#)#a #n#)#a%! e rea%#,ea,! ub ac)#unea 'u"c/#%or r#d#c!tor# a# coa te%or 1 G#a(ra&'u% e te ce% 'a# #'0ortant 'u"c/# re 0#rator contr#bu#nd %a '#c"orarea -o%u'u%u# cut#e# torac#ce n re0au $ #ar 0r#n contrac)#e %a '!r#rea ace te#a1 Gator#t! e%a t#c#t!)## %or "# 0re #un## ne&at#-e eC# tente ntre (o#)e%e 0%eura%e $ 0%!'.n## ur'ea,! eC0an #unea cut#e# torac#ce 1

TIPURI GE RE2PIRAPIE AIIIOLOGIC : I1Re 0#ra)#a de t#0 co ta% 4 e te cea n care $ %a '#"c!r#%e re 0#ra)#e# contr#bu#e 'a# a%e 'u"c/## co ta%# 1 Ace t t#0 e te caracter# t#c (e'e#%or 1 II1Re 0#ra)#a de t#0 abdo'#na% 4 e te cea n care ro%u% ce% 'a# #'0ortant % are d#a(ra&'u% 1 Acea t! re 0#ra)#e e te caracter# t#c! barba)#%or "# co0##%or '#c# 1

MIHCRILE RE2PIRATORII 4 re0re,#nt! tota%#tatea '#"c!r#%or re 0#rator## care 0er'#t 0!trunderea aeru%u# n 0%!'.n# "# e%#berarea %u# n a(ar! $ rea%#,.nd #n 0#ra)#a "# eC0#ra)#a 1

Pagina 13 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

I1In 0#ra)#a 4 con t! n contrac)#a 'u"c/#%or #n 0#rator# $ a-.nd dre0t re,u%tat '!r#rea de -o%u' a cut#e# torac#ce 1 P%!'.n## ur'ea,! eC0an #unea cut#e# torac#ce $ 0re #unea #ntra0u%'onar! c!,.nd cu J4F ''M& (a)! de cea at'o (er#c! $ #ar aeru% at'o (er#c 0!trunde n 0%!'.n# 1

II1 EC0#ra)#a 4 e te un 0roce 0a #-$ ce con t! n re-en#rea cut#e# torac#ce %a -o%u'u% #n#)#a% n 'o'entu% n care 'u"c/## #n 0#rator# e re%aCea,! $ 0%!'.n## e contract! 1 Are %oc o

Pagina 1 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

cre"tere a 0re #un## #ntra0u%'onare cu J4? ''M& (a)! de cea at'o (er#c! $ ceea ce 0er'#te ca o 0arte d#n aeru% #ntrodu anter#or a (#e eC0u%,at 1

In 0#ra)#a "# eC0#ra)#a rea%#,ea,! -ent#%a)#a 0u%'onar! 1 Nu'!ru% '#"c!r#%or re 0#ra)#e# n tare de re0au e te : 4 7E re 0#ra)##Q'#nut %a barba)# K 4 78 re 0#ra)##Q'#nut %a (e'e# 1

VOLUMELE HI CAPACITPILE PULMONARE Vo%u'e%e 0u%'onare unt '!r#'# anato'#ce $ tat#ce $ care '! oar! d#'en #un#%e 0o'0e# 0u%'onare 1

4e te cant#tatea de aer ce 0oate (# eC0#rat! (or)at %a (.r"#tu%

K 4re0re,#nt! ca0ac#tatea -#ta%! '0reun! cu -o%u'u% re #dua%

4e te cant#tatea de aer care 'a# 0oate 0!trunde n 0%!'.n# %a

4e te -o%u'u% de &a,e ce 0!trunde n 0%!'.n# cu (#ecare

K 4re0re,#nt! -o%u'u% eC0#rat (or)at du0! o eC0#ra)#e (or)at!

Pagina 1! din 220

4re0re,#nt! -o%u'u% de aer ce 0oate (# e%#'#nate d#n 0%!'.n# n 0r#'a ecund! a une#

4re0re,#nt! -o%u'u% de aer ce #ntr! "# #e e ntr4un '#nut d#n

4e te cant#tatea de aer ce r!'.ne n 0%!'.n# du0! o

4re0re,#nt! aeru% a%-eo%ar K re0re,#nt! V1R1R V1E1R1 K

I1Vo%u'u% re 0#ra)#e# curente 3V1C15 4 %a e(ort 'u cu%ar cre"te 1

4e te de :@@ c'S aer n tare de re0au K

#n 0#ra)#e K

II1Vo%u'u% #n 0#rator de re,er-! 3V1I1R15 4e te de a0roC#'at#- 7:@@ c'S 1

4e te de a0roC#'at#- 7:@@478@@ c'S aer 1

(.r"#tu% une# re 0#ra)## 0ro(unde K

III1-o%u'u% eC0#rator de re,er-! 3V1E1R15

une# eC0#ra)## nor'a%e K

3 C1V1 5

IV1 Ca0ac#tatea -#ta%!

4e te de a0roC#'at#- FE@@4?@@@@ c' S 1

V1 Vo%u'u% re,#dua%3V1R15

4e te de 0roC#'at#- 7@@47:@@ c'S K

re 0#ra)#e (or)at! K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1" din 220

VI1Ca0ac#tatea 0u%'onar! tota%! 3 C1P1T15

4e te de a0roC#'at#- :@@@ c'S K

VII1 Ca0ac#tatea re,#dua%! (unc)#ona%! 3C1R1A15

4cu (#ecare #n 0#ra)#e 0!trund n a%-eo%e F:@@c'S #n 0#rat "# cu (#ecare eC0#ra)#e 0!r! e c 0%!'.n# F:@@c'Saer a%-eo%ar K

VIII1 Vo%u'u% eC0#rator 'aC#' 0e ecunde

eC0#ra)## co'0%ete "# (or)at! ce ur'ea,! une# #n 0#ra)## 'aC#'e 1

I61Geb#tu% re 0#rator de re0au

0%!'.n# $ care e te de E48 %Q'#nut 1

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ETAPELE RE2PIRAPIEI I1Eta0a 0u%'onar! 4 re0re,#nt! 0er#oada n care aeru% 0!trunde 0r#n c!#%e re 0#rator## %a 0%!'.n# "# e d# tr#bu#e %a a%-eo%e%e 0u%'onare 1 Aactoru% ce deter'#n! en u% d#(u,#e# e te re0re,entat de 0re #un#%e 0ar)#a%e a%e &a,e%or d#n aeru% a%-eo%ar $ an&e%e -eno $ an&e%e arter#a% $ an&e%e ca0#%ar "# )e utur# $ &a,e%e trec.nd de %a o 0re #une 'a# 'are %a una 'a# '#c! 1 Pr#n 0re #unea 0ar)#a%! e nte%e&e 0re #unea 0e care ar tr#'#te4o un &a, d#ntr4un a'e tec de &a,e $ dac! ar 0utea ocu0a -o%u'u% a'e tecu%u# re 0ect#- a t(e% 1 A%-eo%a 0u%'onar! OJT7@@ '' M& COJT?@ '' M& NT:>F '' M& Artere OJT9: '' M& COJT?@ '' M& NT:>F '' M& Vene OJT?@ '' M& COJT?E '' M& NT:>F '' M& Pe utur# OJT?@ '' M& COJT?E '' M& NT:>F '' M&

Trec.nd d#n a%-eo%! n .n&e%e -eno $ oC#&enu% e co'b#n! cu /e'o&%ob#na $ .n&e%e -eno %u.nd tre0tat cu%oarea an&e%u# arter#a% $ (##nd readu %a #n#'! 0r#n -ene%e 0u%'onare 1 Ace t 0roce e te nu'#t /e'ato,! 0u%'onar! 1 II1 Eta0a an&u#n! L re0re,#nt! tran 0ortu% oC#&enu%u# "# d#oC#du%u# de carbon de c!tre .n&e 1 71 OC#&enu% e te tran 0ortat a t(e% 3de %a 0%!'.n# %a )e utur#5: 4 o '#c! 0arte e te d#,o%-at (#,#c n 0%a '! L 7D K 4 re tu% ub (or'a une# co'b#na)## c/#'#ce %ab#%e cu /e'o&%ob#na d#n ce%u%e%e ro"## $ re,u%t.nd oC#/e'o&%ob#na 1 J1 Tran 0ortu% d#oC#du%u# de carbon e (ace de %a )e utur# 0%!'.n# a t(e% : 4 d#,o%-at (#,#c n 0%a '! K 4 %e&at c/#'#c ub (or'! de b#carbonat K 4 %e&at c/#'#c cu /e'o&%ob#na ub (or'a de carb/e'o&%ob#n! 1

Pagina 1# din 220

3V1E1M1215

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

III1 Eta0a t# u%ar! 4 re0re,#nt! c/#'bu% de &a,e d#n .n&e "# )e ut cu a+utoru% unu# # te' co'0%eC en,#'at#c $ n ur'a c!re#a oC#&enu% e te cedat )e utur#%or $ n -ederea a #&ur!r## 0roce e%or de ardere $ #ar d#oC#du% de carbon e te ncor0orat n .n&e 0entru a (# e%#'#nate 1 La n#-e%u% )e utur#%or $ en u% d#(u,#e# &a,e%or e te ur'!toru% : oC#&enu% trece d#n .n&e n )e utu% #nter t#)#a% "# a0o# n ce%u%e $ #ar d#oC#du% de carbon d#n ce%u%e n )e utu% #nter t#)#a% n .n&e 1 Ut#%#,area oC#&enu%u# de c!tre ce%u%e are %oc n '#tocondr##%e ace tora n care e de (!"oar! 0roce e de oC#doreducere co'0%eCe $ ub ac)#unea en,#'e%or 0ec#(#ce $ ub tan)e%e or&an#ce (##nd oC#date 0.n! %a COJ "# MJO $ e%#ber.nd ener&#a c/#'#c! 1

REGLALREA NEUROUMORAL A RE2PIRAPIEI PULMONARE Pr#n re&%area re 0#ra)#e# e nte%e&e tota%#tatea 'ecan# 'e%or ner-oa e "# u'ora%e care 'en)#n "# 'od#(#c! '#"c!r#%e re 0#rator## "# care au dre0t re,u%tat ada0tarea n (#ecare 'o'ent $ de re 0#ra)#e$ %a nece #t!)#%e a0ortu%u# de O J "# a%e e%#'#nar#%or de COJ 1 I1 Re&%area ner-oa ! a -ent#%a)#e# e rea%#,ea,! 0r#n #ner-a)#a centr#%or re 0#rator# : 4 centr## re 0#rator# 0r#'ar# $ #tua)# ub bu%b K 4 centr## re 0#rator# a cen or# $ #tua)# %a n#-e%u% 0un)## re0re,enta)# 0r#n : 4 centru% a0neu t#c n JQF 0o ter#oar! K 4 centru% 0neu'otoC#c 7QF anter#oar! 1 Pr#n coneC#un#%e a%e 'u%t#0%e $ centru% re 0#rator d#n bu%b $ 0r#'e"te #'0u% ur# d#n d#(er#te 0!r)# a%e a0aratu%u# re 0#rator $ ca0ab#% ! 'od#(#ce act#-#tatea centru%u# re 0#rator $ ac)#on.nd (#e a u0ra centru%u# #n 0#rator $ (#e a u0ra centru%u# eC0#rator #n/#b.ndu4%e au eCc#t.ndu4%e 1 Ce%e 'a# #'0ortante #'0u% ur# unt ce%e 0ro-en#te de %a n#-e%u% 0%!'.nu%u# 0r#n #nter'ed#u% (#bre%or en,#t#-e a%e ner-u%u# -a& de %a n#-e%u% d#(er#te%or e&'ente 3a%-eo%e5 1 Pr#nc#0#u% de ba,! a% re(%eCu%u# Merr#n&4Brener e te : d# ten #a 0%!'.n#%or o0re"te #n 0#ra)#a (!c.nd ! ur'e,e eC0#ra)#a $ #ar re0%#erea 0%!'.n#%or 3turt#rea %or5 $ #n/#b! eC0#ra)#a "# 0ro-oac! #n 0#ra)#a 1 Re(%eCu% de tu e "# de tr!nut au 0unct de 0%ecare rece0tor## #tua)# n 'ucoa a ca#%or aer#ene #n(er#oare 3tu e5 "# u0er#oare 3 tr!nutu%5 1 E%e unt re(%eCe de a0!rare 1

Pagina 1$ din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pr#n #nter'ed#u% coar)e# cerebra%e eC# t! 0o #b#%#tatea de a r!r# au acce%era -o%untar r#t'u% re 0#rator 1 II1 Re&%area u'ora%! Re&%area u'ora%! a -ent#%a)#e# e datorea,! #n(%uen)e%or eCc#tante a u0ra centr#%or re 0#rator# de catre o er#e de ub tan)e 1 Ro%u% ce% 'a# #'0ortant % +oac! : 4 concentra)#a &a,e%or re 0#rator## : OJ "# COJ K 4 -ar#a)##%e de 0M a%e a.n&e%u# "# LCR 1 Cre"terea concentra)#e# COJ d#n aeru% a%-eo%ar $ deter'#n! o dub%are a nu'!ru%u# de re 0#ra)## 0e '#nut $ ceea ce re0re,#nt! ada0tarea '#"c!r#%or re 0#rator## %a ne-o#%e cre cute de OJ a%e 'u"c/#%or a(%a)# n act#-#tate 1 n concentra)## 0rea 'ar# $ COJ nu 'a# are ro% de eCc#tant $ d#n contr! : de0r#'! centru% re 0#rator o re 0#rator## 1 2c!derea 0M4u%u# an&u#n deter'#n! o eCc#ta)#e a centru%u# re 0#rator $ ur'at! de #n 0#ra)## 'a# 0ro(unde1 c!dere eCa&erat! a COJ d#n .n&e duce %a '!r#rea '#"c!r#%or

CAPITOLUL II PNEUMONIA PNEUMOCOCIC

PNEUMONIA PNEUMOCIC

GEAINIPIE : Pneu'on#a 0neu'ococ#c! au 0neu'on#a (ranc! %obar! e te o 0neu'o0at#e acut! $ 0ro-ocat! de 0enu'ococ $ care a(ectea,! un %ob $ debutea,! acut "# are e-o%u)#e c#c%#c! 1

ETIOPATOGENIE :

Pagina 1% din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

I1 Et#o%o&#e 1 2tre0tococcu 0neu'on#ae 30neu'ococu%5 e te a&entu% et#o%o&#c a% 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce 1 E% e te un &er'en &ra' 0o,#t#- $ a"e,at n d#0%o $ %anceo%at "# nca0 u%at 1 Ca0 u%a 0neu'ococ#c! con)#ne un 0o%#,a/ar#d 0e ba,a c!ru#a au (o t #dent#(#cate 0e te 8@ de t#0ur# 1 T#0ur#%e 7$ J$ F$ E$ >$ 7?$ 79 "# JF deter'#n! a0roC#'at#- 8@D d#n 0neu'on##%e cu 0neu'ococ %a adu%)# 1 2tereot#0u% F de 0neu'ococ are o ca0 u%! deo eb#t de &roa ! "# o a&re #-#tate deo eb#t! $ 0roduc.nd 0neu'on## e-ere "# bacter#e'#e $ n 0ec#a% %a b!tr.n# au bo%na-# cu a(ec)#un# or&an#ce 3d#abet $ a%coo%# ' $ bo%# 0u%'onare cron#ce etc 15 1 II1 Pato&en#e 1 In(ec)#a 0u%'onar! cu 0neu'ococ e (ace 0e ca%e aer#an! 1 Per oane%e care (ac 0neu'on#e 0neu'ococ#c! unt de ob#ce# co%on#,ate %a n#-e%u% oro(ar#n&e%u# cu &er'en# -#ru%en)# $ care n cond#)##%e 0ato%o&#ce t#0#ce 1 Pneu'ococ## a 0#ra)# de %a n#-e%u% oro(ar#n&e%u# 0.n! %a a%-eo%e%e 0u%'onare $ deter'#n! o reac)#e #n(%a'ator#e $ cu 0roducerea unu# eCudat a%-eo%ar bo&at n 0rote#ne $ care 0er'#te 0ro%#(erarea ra0#d! a &er'en#%or "# r! 0.nd#rea %or 1 ECudatu% a%-eo%ar #n(ectat trece n ter#tor##%e a%-eo%are ad#acente 0r#n 0or## #ntera%-eo%ar# de cr#"# de Co/n 1 Pe de a%t! 0arte eCudatu% a+un&e %a n#-e%u% bron"##%or $ de unde e te a 0#rat n a%te ter#tor## 0u%'onare 1 n c.te-a ore e con t#tu#e o a%-eo%#t! cu 0o%#'or(onuc%eare "# er#troc#te $ care cu0r#nde 'a# 'u%te e&'ente au un %ob 0u%'onar 1 ntr4un tad#u u%ter#or $ 'acro(a&e%e '#&rate n a%-eo%e '0reun! cu 0o%#'or(onuc%eare%e rea%#,ea,! 0roce u% de (a&oc#to,! 1 Aa&oc#to,a e te de0endent! de act#-area co'0%e'entu%u# de c!tre co'0onente a%e 0erete%u# '#crob#an 1 Ant#cor0## ant#ca0 u%ar# 0ec#(#c# a0ar ntre a c#ncea "# ,ecea ,# de %a #n(ec)#a 0neu'ococ#c! "# e# accentuea,! (a&oc#tarea 0neu'ococ#%or 1 Proce u% de -#ndecare a% %e,#un#%or e te co'0%eC $ un ro% #'0ortant +uc.ndu4% 'acro(a&e%e a%-eo%are "# drena+u% %#'(at#c 1 Grena+u% %#'(at#c a% &er'en#%or e rea%#,ea,! 0recoce n t#'0u% #n(ec)#e# 0u%'onare 1 Gac! &an&%#on## %#'(at#c# re&#ona%# unt de0!"#)# $ &er'en## 0ot ! 0!trund! n .n&e rea%#,.nd bacter#e'## $ nt.%n#te %a 7:4F@D d#n bo%na-# 1 Ge"# #nd#-#du% !n!to are o ca0ac#tate e(#c#ent! de a0!rare (a)! de #n-a,#a 0neu'ococ#c! $ o er#e de (actor# care ac)#onea,! te'0orar au de %un&! durat! $ 0ot #nter(era cu 'ecan# 'e%e de a0!rare re 0#rator#e cre c.nd u ce0t#b#%#tatea %a #n(ec)## 1 Pr#ntre ace"t#a 'a# #'0ortan)# unt : eC0unerea %a (r#& "#Q au u'e,ea%! $ obo ea%a eCce #-! $ #n(ec)## -#ra%e re 0#rator## $ a%coo%# ' $ #n u(#c#en)! card#ac! $ d#abet4c#ro,! $ bo%# 0u%'onare cron#ce $ c!der## 'ecan# 'e%or de a0!rare a%e a0aratu%u# re 0#rator $ tran,#tor## au cron#ce $ "# a 0#r!r## 0u%'onare de ecre)## $ de,-o%t! 'od#(#c!r#

Pagina 20 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

/#0o&a'a&%obu%#ne'## c."t#&ate 0%enecto'#e au tran 0%ant rena% 1

au con&en#ta%e $ '#e%o' 'u%t#0%u $

#tua)## du0!

ANATOMIE PATOLOGIC Pneu'on#a 0neu'ococ#c! a(ectea,! $ t#0#c $ re&#un#%e #n(er#oare au 0o ter#oare a%e 0%!'.nu%u# 1 Loca%#,area %a un #n&ur %ob au %a c.te-a e&'ente e te t#0#c! dar a(ectarea 'u%t#%obar! e 0oate nt.%n# 0.n! %a F@D d#n ca,ur# 1 E-o%u)#a 0roce u%u# #n(%a'ator e de (!"oar! t#0#c n ? tad## : I1 2tad#u de con&e t#e : e caracter#,ea,! 0r#n con t#tu#rea une# a%-eo%#te catara%e $ cu 0a)#u a%-eo%ar ocu0at de eCudat bo&at n ce%u%e de cua'ate $ rare neutro(#%e "# nu'ero"# &er'en#1 Ca0#%are%e unt /#0ere'#ate $ de t#n e $ #ar 0ere)## a%-eo%ar# n&ro"a)# 1 II1 2tad#u de /e0at#,a)#e ro"#e : e 0roduce du0! J?4?8 de ore 1 P%!'.nu% n ,ona a(ectat! e a ea'!n! n 'are cu (#catu% $ are con # ten)! cre cut! "# cu%oare ro"#e4brun! 1 n 0a)#u% a%-eo%ar e &! e c (#br#n! $ nu'eroa e neutro(#%e $ er#troc#te "# &er'en# 1 2e0tur#%e a%-eo%are 0re,#nt! ede' $ #n(#%trat %eucoc#tar $ er#troc#te "# &er'en# 1 Ge re&u%! $ %e,#unea de /e0at#,a)#e e a oc#a,! cu 0%eur#t! (#br#noa ! au (#br#no0uru%ent! 1 III1 2tad#u de /e0at#,a)#e cenu"#e : 'arc/ea,! nce0erea 0roce u%u# de re,o%u)#e a %e,#un# 1 2e 0roduce un 0roce de %#,! "# de,#nte&rare a er#troc#te%or "# %eucoc#te%or $ conco'#tent cu o #nten ! (a&oc#to,! a &er'en#%or de c!tre 'acro(a&e%e a%-eo%are "# 0o%#'or(onuc%eare "# %#,a re)e%e# de (#br#n! ub ac)#unea en,#'e%or %eucoc#tare 1 IV1 2tad#u (#na% $ de re,o%u)#e : ur'ea,! ca,ur#%or neco'0%#cate 1 ECudatu% a%-eo%ar e te d#&erat en,#'at#c "# e te (#e re orb#t $ 0e ca%e %#'(at#c! $ (#e e%#'#nat 0r#n tu e 1

TABLOU CLINIC Man#(e t!r#%e c%#n#ce a%e 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce unt re%at#- un#(or'e1 Gebutu% e te de ob#ce# bru c n 0%#n! !n!tate $ 0r#n (r# on o%e'n $ (ebr! $ +un&/# torac#c "# tu e 1 La a0roa0e U d#n bo%na-# e re&! e"te o #n(ec)#e de c!# re 0#rator## u0er#oare $ 0reced.nd cu J47@ ,#%e $ 'a#(e t!r#%e 0neu'on#ce 1 I1Ar# onu% : V o%e'nW 0oate 'arca debutu% bo%## : e te de ob#ce# un#c $ durea,! F@4?@ '#nute $ e 0oate n o)# de ce(a%ee $ -!r !tur# "# e te #n-ar#ab#% ur'at de a cen #une ter'#c! 1 Ar# oane%e re0etate 0ot a0are n 0r#'e%e ,#%e de boa%! $ u&er.nd 0neu'on#e e-er! au co'0%#ca)##1

Pagina 21 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

II1 Aebra : e te #'0ortant! $ F94?@oC $ ade ea Vn 0%atouW au nere&u%at! 1 Ea cedea,! de ob#ce# ra0#d $ n a0roC#'at#- J? ore $ %a ant#b#ot#ce%e %a care 0neu'ococu% e te en #b#% 3de re&u%! %a Pen#c#%#na5 1 Aebra 0er # tent! au rea0ar#)#a (ebre# du0! c.te-a ,#%e de ub(ebr#%#tate $ denot! de ob#ce# o 0neu'on#e co'0%#cat! 1 III1 Jun&/#u% torac#c : a0are #'ed#at du0! (r# on K e te de ob#ce# #nten $ are ed#u ub'a'ar "# e accentua,! cu re 0#ra)#a au tu ea 1 Ad#c! are caractere%e durer## 0%eura%e 1 2ed#u% durer## torac#ce 0oate -ar#a n ra0ort cu ed#u 0neu'on#e# $ ca de eCe'0%u durere abdo'#na%! n 0neu'on#a %obu%u# #n(er#or $ au durere n u'!r $ n 0neu'on#a -.r(u%u# 1 IV1 Tu ea : a0are ra0#d du0! debutu% bo%## : e te #n#)#a% u cat! $ #r#tat#-! $ dar de-#ne 0roduct#-! $ cu 0ut! caracter# t#c ru&#n#e "# aderent! de -a 1 Uneor# 0uta 0oate de-en# (ranc /e'o0to#c! au 0uru%ent! 1 V1G# 0neea : e te o 'an#(e tare co'un! K 0o%#0neea $ de ob#ce# 'oderat! $ e core%ea,! cu nt#nderea conden !r## 0neu'on#ce "# cu tatu u% 0u%'onar anter#or bo%## 1 Mecan# 'u% d# 0nee# e te at.t centra% 3toC#c$ /#0oC#c5 $ c.t 'a# a%e 0u%'onar 3re(%eC5 $ 0r#n cre"terea r#&#d#t!)## 0u%'onare 1 VI1 EC0ectora)#a e te ru&#n#e $ o'o&en co%orat! $ (oarte aderent! %a -a $ cant#tatea e# de0!"#nd :@'%QJ?/ 1 Cu%oarea ru&#n#e e datorea,! 0re,en)e# &%obu%e%or ro"## "# /e'o&%ob#ne# n con # ten)a 'ucu u%u# 1 VII1 2e'ne%e d#&e t#-e a0ar n (or'e%e &ra-e $ 'an#(e t.ndu4 e 0r#n &rea)! $ -!r !tur# $ 'eteor# ' abdo'#na% $ d#aree toC#c! 3dator#t! t!r## de "oc bacter#an5 1 Bo%na-u% 'a# 0oate 0re,enta #cter dator#t! #n u(#c#en)e# /e0at#ce toC#ce 1 VIII1 A 0ectu% bo%na-u%u# L 0#e%ea e te (#erb#nte "# u cat! 1 Aac#e u% e te con&e t#onat 3(ac#e -u%tuo 5 $ bu,e%e $ %#'ba "# un&/##%e unt c#anot#ce $ (rec-ent a0!r.nd un /er0e 0er#buca% 1 L#'ba e te a%b! $ a-ura%!$ u cat! "# ar ! n (or'e%e &ra-e 1 Bo%na-u% 0oate 0re,enta ur#n# rare $ redu e "# nc/# e %a cu%oare 1

GIAGNO2TIC : G#a&no t#cu% 0o,#t#- a% 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce e te re%at#- u"or de 0u n (or'e%e t#0#ce1 E% e (ace 0e ba,a eCa'enu%u# c%#n#c "# 0arac%#n#c 1 I1 ECa'enu% c%#n#c :

Pagina 22 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

71ECa'enu% c%#n#c a% a0aratu%u# re 0#rator : re%e-! date -ar#ate$ n ra0ort cu tad#u% bo%##1 Ge ob#ce# n 0neu'on##%e %obare e re&! e c toate e%e'ente%e unu# #ndro' de conden are : reducerea a'0%#ca)#e# re 0#rator## de 0artea bo%na-! $ 'at#tate au ub'at#tate $ -#bra)## -oca%e b#ne tran '# e au accentuate n ,ona cu onor#tate 'od#(#cat! $ re 0#ra)#e u(%ant! au u(%u tubar "# ra%ur# cre0#tante 'u%te $ accentuate de tu e 1 Gate%e ob#ect#-e 0ot (# 'a# nete au #nco'0%ete $ n ra0ort cu nt#nderea 0roce u%u# 0neu'on#c "# tad#u% %e,#un## a%-eo%are cu %oca%#,area %obar! au e&'entar! $ cu e-o%u)#a bo%## L 0ontan! au ub ant#b#ot#ce 1 Uneor# $ e%e'ente%e ob#ect#-e a%e 0neu'on#e# e re,u'! %a ub'at#tate %oca%#,at! $ re 0ra)#e u(%ant! $ bron/o(on#e "# ra%ur# #n 0#rator## 0u)#ne 1 n 0neu'on#a -.r(u%u# au a %obu%u# 'ed#u au n 0neu'on#a care cu0r#nde e&'ente%e aC#%are $ e'ne%e ob#ect#-e 0u%'onare 0ot (# 'a# &reu de #dent#(#cat $ dac! eCa'enu% nu e te r#&uro 1 Gac! bo%na-u% 0neu'on#c e te eCe'#nat %a c.te-a ,#%e de %a debutu% bo%## u(%u% tubar au re 0#ra)#a u(%ant! e atenuea,! au unt n%ocu#te de o re 0#ra)#e a 0r! $ #ar ra%ur#%e ubcre0#tante 'ed## 3cre0#tante de ntoarcere5 #au %ocu% ra%ur#%or cre0#tante c%a #ce 1 Gea e'enea $ dac! a(ectarea 0%eura%! e te e'n#(#cat#-! $ 0ot a0are (rec!tur# 0%eura%e au e'ne de re-!r at 0%eura% 1 J1 ECa'enu% c%#n#c a% a0aratu%u# card#o4-a cu%ar re%e-! ta/#card#e 'oderat! $ concordat! cu (ebra $ ,&o'ote card#ace ra0#de "# ade ea /#0oten #une arter#a%! 0u)#n #'0to'at#c! 1 n (or'e%e e-ere de 0neu'on#e e 0ot &! # ta/#ar#t'## $ n 0ec#a% atr#a%e $ e'ne de '#ocard#t! n o)#t! Vo &ra-! boa%! card#ac!W 1 F1 ECa'enu% a0aratu%u# d#&e t#- : n (or'e%e &ra-e e con tat! : 4 d# ten #a abdo'#na%! cu caracter de #%eu 0ara%#t#c K 4 rar /e0ato'e&a%#e K 4 ub#cter eC0%#cat 0r#n d# tru&erea /e'at##%or d#n a%-e%e%e 0u%'onare $ ceea ce deter'#n! cre"terea b#%#rub#ne# #nd#recte $ care nu 'a# 0oate (# con+u&at! %a n#-e%u% (#catu%u# dator#t! /#0oC#e# 1 II1EC0%orarea 0arac%#n#c! : EC0%orarea 0arac%#n#c! e te nece ar! at.t 0entru ob#ect#-area 0neu'on#e# "# a #n(ec)#e# 0neu'ococ#ce$ c.t "# 0entru d#(eren)#erea de 0neu'on##%e cu a%te et#o%o&##1 Ge re&u%! eC# t! o %eucoc#to,! 3(rec-ent ntre 7J1@@@4 J:1@@@ ''S5 cu de-#ere %a t.n&a a (or'u%e# %eucoc#tare "# d# 0ar#)#a eo,#no(#%e%or 1 Un nu'!r nor'a% de %eucoc#te au o
Pagina 23 din 220

au nu de #n u(#c#en)! card#ac! $ /#0oten #une arter#a%!

e'n#(#cat#-! au c/#ar co%a0 c#rcu%ator 1 n ace te cond#)##$ 0neu'on#a 0neu'ococ#c! de-#ne

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

%euco0en#e e 0ot nt.%n# n 0neu'on##%e 0neu'ococ#ce &ra-e $ dar 0ot u&era "# o a%t! et#o%o&#e 1 V2M e te 'are $ uneor# 0e te 7@@''Qor! $ #ar (#br#ne'#a au a%te reac)## de (a,! acut! $ unt cre cute 1 Ureea an&u#n! 0oate (# cre cut! tran,#tor $ 0r#n /#0ercatabo%# ' $ /#0o-o%e'#e $ "# 'a# rar $ 0r#n a%terare rena%! 1 ECa'enu% bacter#o%o&#c a% 0ute# e te (oarte ut#% $ dar nu totdeauna tr#ct nece ar 1 Reco%tarea 0ute# $ n rec#0#ent tr#ct ter#% $ ar trebu# (!cut! na#nte de ad'#n# trarea 'ed#ca)#e# 1 Ao%o #rea 'etode%or #n-a,#-e de ob)#nere a 0ute# 30unc)#e4a 0#ra)#e tran tra/ea%! $ a 0#ra)#e bron/o co0#c!5 trebu#e re,er-at! #tua)##%or de eCce0)#e 1 Pe (rot#ur#%e co%orate Gra' e #dent#(#c! /e'at## $ 0ar)#a% %#,ate $ %eucoc#te neutro(#%e n nu'!r 'are "# coc# &ra' 0o,#t#-# $ #,o%a)# au n d#0%o $ n 0arte (a&oc#ta)# de neutro(#%e 1 Me'ocu%tur#%e 0ot (# 0o,#t#-e 0entru 0neu'ococ# $ n J@4F@D d#n ca,ur# $ n 0ec#a% n 0r#'e%e ,#%e de boa%! au n ca, de (r# oane re0etate 1 ECa'enu% rad#o%o&#c torac#c con(#r'! conden area 0neu'on#c! 1 A 0ectu% rad#%o&#c c%a #c e te a% une# o0ac#t!)# o'o&ene $ de #nten #tate ubco ta%! $ b#ne de%#'#tat! de o c/#,ur! $ ocu0!nd un %ob $ 'a# 'u%te e&'ente au un #n&ur e&'ent 1 Ge ob#ce# o0ac#tatea 0neu'on#c! are (or'a tr#un&/#u%ar! cu -.r(u% n /#% "# ba,a %a 0er#(er#e $ a 0ect 'a# b#ne 0rec#,at 0e rad#o&ra(##%e e(ectuate n 0o,#)#e %atera%! 1 Re&#unea /#%ar! "# 'ed#a t#na%! nu e te 'od#(#cat! 1 Uneor# $ %e,#unea #n(#%trat#-! e&'entar! e te 'a# 0u)#n o'o&en! $ a 0ect nt.%n#t n 0er#oda de re,o%u)#e 1 Rareor# o0ac#tatea rad#%o&#c! e te b#%atera%! $ dar tot %obar! au e&'entar! 30neu'on#e dub%!5 au %e,#un#%e au a 0ect bron/o0neu'on#c L cu 'acronodu%# b#%atera%# $ de #nten #tate ubco ta%! $ neo'o&en# "# cu %#'#te #'0rec# e 1 Un re-!r at 0%eura% '#n#' au 'ed#u $ nt.%n#t %a a0roC1 F@D d#n bo%na-# $ 0oate 'od#(#ca a 0ectu% rad#%o&#c a% 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce 1

EVOLUPIE 1COMPLICAPII : Pneu'on#a 0neu'ococ#c! are $ n 'a+or#tatea ca,ur#%or $ o e-o%u)#e t#0#c! 1 2ub trata'ent ant#b#ot#c 3Pen#c#%#n!5 (ebra cade n J?4FE ore "# a(ebr#%#tatea e ob)#ne n c.te-a ,#%e 1 2e'ne%e &enera%e de boa%! $ tu ea "# durerea torac#c! e reduc ra0#d $ 0e c.nd e'ne%e c%#n#ce de conden are 0u%'onar! re&re ea,! n F4: ,#%e 1 n (or'e%e 'a# e-ere de 0neu'on#e re 0#ra)#a u(%ant! "# ra%ur#%e cre0#tante 0ot 0er # ta :4> ,#%e $ concordant cu re,o%u)#a #'a&#n# rad#%o&#ce 1 G# 0ar#)#a o0ac#t!)## 0u%'onare rad#%o&#ce e ob)#ne n 7@47? ,#%e $ "# o 0neu'on#e cu e-o%u)#e 0re%un&#t! trebu#e d#a&no t#cat! dac! nu 4a ob)#nut -#ndecarea c%#n#c! "# re,o%u)#e co'0%et! rad#o%o&#c! du0! F !0t!'.n# 1 Or#ce o0ac#tate 0u%'onar! re tant! $ du0! acea t!

Pagina 2 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

dat! $ trebu#e eC0%orat! co'0%eC $ #nc%u #- 0r#n bron/o co0#e $ 0entru a eCc%ude o 0neu'on#e ecundar! une# ob truc)## neo0%a,#ce 1 E-o%u)#a natura%! 3n ab en)a trata'entu%u# ant#b#ot#c5 a 0neu'on#e# e te de 947: ,#%e $ ur'at! de -#ndecare $ n ce%e 'a# 'u%te ca,ur# 1 2(.r"#tu% 0er#ode# de tare e te ce% 'a# (rec-ent bru c 3cr#,a 0neu'on#c!5 "# 'a# rar n V%# # W1 n 0re,ent n (or'e%e e-ere au %a bo%na-# tara)# $ 0neu'on#a 0oate duce %a dece 0r#n #n u(#c#en)! re 0#rator#e au 0r#n a%te co'0%#ca)## 1 Co'0%#ca)##%e 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce unt re%at#- rare "# u"oare 1 E%e unt 'a# (rec-ente "# 'a# e-ere n a%te t#0ur# de 0neu'on## bacter#ene 1 71 P%eure,#a ero(#br#noa ! 3a e0t#c!5 e nt.%ne"te %a 0e te X d#n bo%na-# $ 'a# a%e c.nd ant#b#otera0#a nu e te nce0ut! 0ro'0t 1 Ea a0are 0r#ntr4o reac)#e de /#0er en #b#%#tate %a ant#&enu% 0neu'ococ#c de t#0 0o%#,a/ar#d#c 1 J1 P%eure,#a 0uru%ent! 3e'0#e'u% 0%eura%5 ur-#ne rar %a a0roC#'at#- :D d#n bo%na-## netrata)# "# %a a0roC#'at#- 7D d#n ce# trata)# 1 Ea e 'an#(e t! 0r#n durere 0%eura%! cont#nu! $ e%e'ente de 0%eure,#e %a eCa'enu% c%#n#c $ rea0ar#)#a au 0er # ten)a (ebre# $ tare &enera%! toC#c! 1 F1 Abce u% 0u%'onar ur-#ne (oarte rar n 0neu'on#a 0neu'ococ#c! $ ntruc.t &er'enu% nu 0roduce necro,! t# u%ar! 1 ?1 Ate%ecta,#a e te de a e'enea o co'0%#ca)#e rar! 1 Ea e te 0rodu ! 0r#n do0ur#%e de 'ucu care nu 0ot (# e-acuate 0r#n tu e au $ 'a# (rec-ent $ 0r#ntr4o ob truc)#e bron"#c! 0r#n tu'or! au cor0 tr!#n 1 :1 2u0ra#n(ec)#a e te co'0%#ca)#a #'0ortant! a 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce $ rareor# d#a&no t#cat! 1 Ea ur-#ne rar du0! trata'entu% cu Pen#c#%#n! $ ce% 'a# (rec-ent du0! a oc#ere de ant#b#ot#ce $ 0entru o 0neu'on#e 0re,u'at! ne0neu'ococ#c! 1 E1 Re,o%u)#a nt!r,#at! "# e-entua% con t#tu#rea une# conden !r# cron#ce unt 0o #b#%e %a bo%na-## -.r tn#c# au %a ce# cu bron"#t! cron#c! $ (#bro,! 0u%'onar! $ 'a%nutr#)#e au a%coo%# ' 1 >1 Per#card#ta 0uru%ent! e te o co'0%#ca)#e (oarte rar! 1 2e nt.%ne"te 'a# a%e n 0neu'on##%e %obare t.n&# "# e 'a#(e t! 0r#n durere retro terna%! 3accentuat! de re 0#ra)#e au '#"c!r#5 $ #ndro' 0er#card#t#c caracter# t#c 3(rec!tur! 0er#card#c! $ '!r#rea 'at#t!)## card#ace etc15 "# e'ne rad#%o&#ce au e%ectrocard#o&ra(#ce au $ 'a# 0recoce $ eco&ra(#ce "# $ dac! e te nece ar!$ drena+ 0er#card#c c/#rur&#ca% 1 81 Endocard#ta 0neu'ococ#c! 0oate ur-en# %a bo%na-# -a%-u%ar# au 'a# rar 0e -a%-e nor'a%e 1 Ea a(ectea,! 'a# a%e -a%-a aort#c! $ dar 0o #b#% "# '#tra%! "# tr#cu 0#d! 1
Pagina 2! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

91 Men#n&#ta 0neu'ococ#c! a0are $ n 0re ent $ (oarte rar $ tot 0r#n d# e'#nare /e'ato&en! 1 Ea e 0oate 'an#(e ta 0r#n e'ne c%a #ce 3ce(a%ee $ (oto(ob#e $ -!r !tur# $ redoarea ce(## etc15 au 0r#n de,or#entare $ con(u,## $ o'no%en)! "# %#0 ! de r! 0un %a ant#b#ot#ce 1 7@1 Icteru% 0oate co'0%#ca 0neu'on##%e (oarte e-ere 1 Ma# (rec-ent e con tat! ub#cter $ /#0erb#%#rub#ne'#e '#Ct! e'ne b#o%o&#ce de c#to%#,! 'oderat! 1 771 G%o'eru%one(r#ta 0neu'ococ#c! a0are rar $ %a 7@4J@ ,#%e du0! debutu% 0neu'on#e# "# e 'an#(e t! nu'a# 0r#n #ndro' ur#nar 1 7J1 In u(#c#en)a card#ac! acut! 0oate a0are %a 0er oane -.r tn#ce cu 0neu'on## e-ere 1 Ea e te re,u%tatu% a(ect!r## '#ocard#ce toC#ce au /#0oC#ce $ de ob#ce# n cond#)##%e unor %e,#un# card#ace 0reeC# tente 1 A%te co'0%#ca)## : turbur!r#%e 0 #/#ce3 'an#(e tate 0r#n con(u,#e au de%#r$ e nt.%ne c n 0ec#a% %a bo%na-## a%coo%#c# au tara)#5 $ d#%ata)#a &a tr#c! acut!$ #%eu u% 0ara%#t#c$ tro'bo(%eb#ta 0ro(und!$ artr#ta e0t#c! unt co'0%#ca)## rar# 'e1

AORME CLINICE ALE PNEUMONIEI LOBARE : I1 Pneu'on#a co0#%u%u# : e caracter#,ea,! ade eor# 0r#n +un&/# abdo'#na% "# -!r !tur# $ #'u%.nd o ur&en)! abdo'#na%! 1 II1 Pneu'on#a b!tr.nu%u# : e te &ra-! $ e'ne%e (##nd d# crete $ (ebr! redu ! $ do'#n! #na0eten)a "# a0at#a 1 III1 Pneu'on#a #nd#-#,#%or tara)# : a%coo%#c## (ac (rec-ente cr#,e de de%#ru' tre'en $ d#abet#c## L co'! $ c#rot#c## 4 #cter &ra- $ ne(r#t#c## 4 co'! ure'#c! 1 IV1 Pneu'on#a '#Ct! : e te o 0neu'on#e -#ra%! $ 0neu'ococ1 V1 Con&e t##%e 0u%'onare : unt #ndroa'e c%#n#ce a e'!n!toare 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce "# 0re,#nt! (or'e c%#n#ce n care 0roce u% #n(%a'ator e te redu %a 0r#'u% tad#u 3de con&e t#e a%-eo%ar!5 1 Ge aceea e 'a# nu'e c "# V0neu'on## abort#-eW 1 Ace tea re0re,#nt! a,# $ c.nd (rec-en)a 0neu'on#e# Vt#0#ceW a c!,ut $ ce%e 'a# nt.%n#te 0neu'on## acute bacter#ene 1 Ace tea 0re,#nt! 'a# 'u%te (or'e : 4 Con&e t#a 0u%'onar! 0ro0r#u4,# ! 0ro-ocat! de 0neu'ococ $ cu debut 'a# 0u)#n bruta% dec.t a% 0neu'on#e# $ cu te'0eratur! 'oderat! $ #'0to'ato%o&#e "tear ! "# un #ndro' de conden are uneor# a cun 1 u0ra#n(ectat! bacter#an cu

Pagina 2" din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 Con&e t#a 0%euro40u%'onar! e te o 0neu'on#e u"oar! cu 0art#c#0are 0%eura%! 1 4 Cort#co0%eur#te%e care 0re,#nt! e'ne d# crete de 0neu'on#e "# 0%eur#t! 1

GIAGNO2TICUL GIAERENPIAL a% 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce co'0ort!$ d#n 0unct de -edere$ d#dact#c "# 0ract#c $ J eta0e : 71G#(eren)#erea 0neu'on#e# de a%te a(ec)#un# 0u%'onare care au a 0ect c%#n#co4 rad#%o&#c a e'!n!tor K J1G#(eren)#erea 0neu'#on#e# 0neu'ococ#ce de a%te t#0ur# et#o%o&#ce de 0neu'on## 1 ntruc.t tab%ou% c%#n#co4rad#%o&#c ce% 'a# co'un a% 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce co'0ort! un #ndro' de conden are (ebr#% "# o #'a&#ne rad#%o&#c! %obar! au e&'entar! $ d#a&no t#cu% d#(eren)#a% trebu#e (!cut n 0r#'u% r.nd cu : a1 %ob#ta au 0neu'on#a tubercu%oa ! 3n 0ec#a% %a t#ner#5K b1 #n(arctu% 0u%'onar 3n 0re,en)a unor tro'bo,e -enoa e au a (actor#%or de r# c 0entru tro'bo,! -enoa !5 K c1neo0%a 'u% 0u%'onar cu au (!r! ate%ecta,#e 3n 0ec#a% du0! :@ de an#5 K d1 ate%ecta,#e 0u%'onar! %#'#tat! $ cu ob truc)#e bron"#c! ne'a%#&n! au neo0%a,#c! K e1 0%eure,#a tubercu%oa ! %a debut 3n 0ec#a% c.nd 0neu'on#a e co'0%#c! cu re-!r at 0%eura%5 K (1abce u% 0u%'onar 3na#nte de e-acuare5 1 Une%e 0neu'on## bacter#ene deter'#n! $ ce% 0u)#n n eta0a #n#)#a%! $ un tab%ou c%#n#co4 rad#%o&#c a e'!n!tor 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce 1 G#ntre ace tea $ 'a# co'une unt 0neu'on##%e 0rodu e de Y%eb #e%%a 0neu'on#ae $ Mae'o0/#%u #n(%uen,ae $ 2tre0tococcu 0#o&ene $ 2ta0/B%ococcu aureu 1 n ca, de o0ac#t!)# 0u%'onare ne e&'entare $ (ebr#%e $ trebu#e %uate n d# cu)#e 0neu'o0at##%e cu M#co0%a 'e $ R#cOett ## $ C/%a'#d## $ -#ru ur# $ (un&# au deter'#n!r#%e 0u%'onare d#n bo%# de co%a&en $ -a cu%#te # te'#ce au a%te cau,e 'a# 0u)#n (rec-ente 30neu'o0at## #ndu e de dro&ur# $ a%-eo%#te a%er&#ce $ #ndro' Good0a teure etc15 1 Re,o%-area 0rob%e'e%or de d#a&no t#c d#(eren)#a% e (ace 0r#n corect! #nter0retare a date%or c%#n#ce $ rad#%o&#ce $ b#o%o&#ce "# bacter#o%o&#ce $ 0recu' "# 0r#n ur'!r#rea e-o%u)#e# 0neu'o0at#e# $ ub trata'ent ant#b#ot#c 1

TRATAMENT :

Pagina 2# din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Trata'entu% 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce e te re%at#de boa%! au co'0%#cate 1

#'0%u n ca,ur#%e u"oare $

neco'0%#cate "# %a 0er oane anter#or !n!toa e $ dar 0oate de-en# co'0%eC $ n (or'e%e e-ere n &enera% bo%na-## nece #t! trata'ent et#o%o&#c "# #&#eno4d#etet#c $ trata'ent #'0to'at#c "# 0ro(#%act#c 1 Ma+or#tatea bo%na-#%or trebu#e 0#ta%#,a)# $ de"# 0er oane%e t#nere cu #n(ec)#e u"oar! au 'ed#e 0ot (# trata)# eCce%ent %a do'#c#%#u 1 I1 Trata'entu% et#o%o&#c 4 e te adre at a&entu%u# cau,a% 30neu'ococu%u#5 $ #ar Pen#c#%#na e te ant#b#ot#cu% de e%ec)#e 1 Marea 'a+or#tate a u"e%or de 0neu'ococ unt en #b#%e %a do,e '#c# de Pen#c#%#n! $ %a concentra)## '#n#'e #n/#b#toare de @$7 '#cro&Q'% 1 Pu)#ne u"e nece #t! concentra)## '#n#'e #n/#b#tor## $ 'a# 'ar# de Pen#c#%#n! L ntre @$@74@$7 '#cro&Q'% $ dar n u%t#'u% decen#u 4au e'na%at u"e de 0neu'ococ re,# tente %a Pen#c#%#n! au cu 'u%t#re,# ten)! %a ant#b#ot#ce 1 Pre-a%en)a #n(ec)#e# cu 0neu'ococ# re,# ten)# %a Pen#c#%#n! 0are a (# n cre"tere 1 Pneu'on#a 0neu'ococ#c! r! 0unde re0ede $ cu de(er-e cen)! n J4F ,#%e $ %a do,e re%at#- '#c# de Pen#c#%#n! G $ #n do,e ,#%n#ce de 71E@@1@@@ L J1?@@1@@@ U1I1 ad'#n# trate #1'1 %a E ore 1 Re,u%tate #'#%are e ob)#n cu aceea"# do,! ,#%n#c! $ ad'#n# trat! d#-#,at #1'1 %a 847J ore au #1-1 %a 7J ore 1 Trata'entu% cu Pen#c#%#n! e nt#nde n 'ed#e 0entru o 0er#oad! de >47@ ,#%e $ dar unt nece are F4? ,#%e de a(ebr#%#tate 0entru o0r#rea a 1 Pentru (or'e%e u"oare de boa%! e 0oate ad'#n# tra AenoC#'et#%0en#c#%#na 0er o $ J:@4:@@ '&r %a E ore $ au trata'entu% 0e ca%e 0arentera%! cu Pen#c#%#n! 0oate (# cont#nuat 0e ca%e ora%! $ du0! ce 4a ob)#nut a(ebr#%#tatea 1 Re,u%tate tot at.t de bune e 0ot ob)#ne cu Er#tro'#c#n! 3?@@4:@@ '&r %a E ore5 au A'0#c#%#n! 3:@@471@@@ '&r %a E ore5 1 Ad'#n# trarea de Tetrac#c%#n! $ ca 0r#' ant#b#ot#c $ n 0neu'on#a 0neu'ococ#c! e te o eroare $ ntruc.t a0roC#'at#- >4J:D d#n tu%0#n#%e de 0neu'ococ unt re,# tente %a Tetrac#c%#n! 1 2ub trata'ent ant#b#ot#c (ebra d# 0are n J?4>J ore $ tarea toC#c! e a'e%#orea,! ra0#d 374F ,#%e5 #ar #ndro'u% de conden are c%#n#c re&re ea,! n :4> ,#%e 1 Re,o%u)#a rad#o%o&#c! e ob)#ne n >47? ,#%e 1 Gac! du0! 'aC#' ? ,#%e de trata'ent ant#b#ot#c nu e ob)#ne de(er-e cen)a bo%## "# a(ebr#%#tate $ trata'entu% trebu#e recon #derat $ eC# t.nd 'a# 'u%te e-entua%#t!)# : 710neu'on#a are o a%t! et#o%o&#e dec.t cea 0neu'ococ#c! 3cu &er'en# &ra' ne&at#-# $ ta(#%ococ etc15 K
Pagina 2$ din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

J1 co'0%#carea 0neu'on#e# 30%eure,#e au e'0#e' 0er#card#c! $ 'en#n&#t!$etc15 K F1 #n(ec)#e cu 0neu'ococ re,# tent %a Pen#c#%#n! 3e-entua%#tate rar!5 1 Or#care d#n ace te e-entua%#t!)# #'0un recon #derarea tab%ou%u# c%#n#co4rad#o%o&#c $ eCa'enu% bacter#o%o&#c a% 0ute# au a%te eC0%or!r# )#nt#te 1 Ca a%ternat#-e de trata'ent ant#b#ot#c $ n ca,ur#%e cu #n(ec)#e cu 0neu'ococ re,# tent %a Pen#c#%#n! $ e 0ot ob)#ne re,u%tate bune cu Ce(a%o 0or#ne 374J &Q,# 4 0arentera%5 au C%#nda'#c#n! 37$J&Q,#5 au Vanco'#c#n! 3J&Q,#5 au 'ed#ca)#e ant#'#crob#an! n ra0ort cu ant#b#o&ra'a 0ute#1 II1 Trata'ent #&eno4d#etet#c : E te (oarte #'0ortant n -ederea bune# e-o%u)## 1 2e reco'and! : 4 re0au %a 0at n 0er#oada (ebr#%! "# nc! E47@ ,#%e du0! de(er-e cen)! $ ntr4o ca'er! %u'#noa ! $ b#ne aer# #t! $ %a o te'0eratur! 0otr#-#t! de a0roC#'at#- J@oC K 4 re&#' /#dro4,a/arat $ bo&at n -#ta'#ne $ ucur# de (ructe $ #ro0ur# $ cea# $ %a0te 1 Tre0tat e -a trece %a un re&#' %acto4(a#no4,a/arat "# a0o# %a o a%#'enta)#e 'a# ub tan)#a%! K 4 n 0er#oada (ebr#%! e -a a #&ura o /#dratare u(#c#ent! a bo%na-u%u# K 4 a #&urarea #&#ene# buca%e 0r#n nde0!rtarea re,#duur#%or $ &ar&ar# 'e $ un&erea 'ucoa e%or cu &%#cer#n! boraCat! K 4 a #&urarea #&#ene# te&u'ente%or 0r#n 0!%area cu a0! ca%d! "# (r#c)#un# cu a%coo% 'ento%at 1 III1 Trata'entu% #'0to'at#c : Ad'#n# trarea de oC#&en 0entru J? L FE ore $ e te ade ea nece ar! 0entru bo%na-## cu tare toC#c! $ cu 0neu'on#e eCt#n ! $ cu a(ec)#un# 0u%'onare a oc#ate au /#0oCe'#e 3de 0re(er#n)! 'on#tor#,at! $ n 0ec#a% %a bo%na-## cu # tor#c de boa%! 0u%'onar! 0reeC# tent!5 1 M#dratarea corect! $ 0e ca%e ora%! au #1-1 $ e te ade ea nece ar! $ a-.nd n -edere tend#n)a %a de /#dratare "# tu%bur!r# e%ectro%#t#ce $ 0rodu e de (ebr! $ tran 0#ra)## #nten e $ -!r !tur# etc1 Med#ca)#a ant#0#ret#c! 3A 0#r#n! $ Paraceta'o%5 e te n 0ec#a% #nd#cat! %a bo%na-## cu (ebr! 'are $ care to%erea,! 0ro t ta/#card#a 3-.r tn#c# $ card#o0a)# $ 0u%'onar# cron#c#5 1 Gurerea 0%eura%! 0oate (# 'u%t redu ! cu A 0#r#n! $ Code#n! 1 au a%te ant#b#ot#ce u,ua%e

Pagina 2% din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

La a%coo%#c# eC# t! un r# c deo eb#t de a0ar#)#e a tu%bur!r#%or 0 #/#ce $ n 0ec#a% de%#r#u' tre'en K n acea t! #tua)#e e 0ot ad'#n# tra 0ro(#%act#c Ben,od#a,e0#ne au $ c%a #c $ cant#t!)# '#c# de a%coo% 1 Ge"# #ndro'u% toC#c &enera% "# /#0oten #unea arter#%! unt rare n 0neu'on#a 0neu'ococ#c! $ uneor# e te nece ar contro%u% /#0oten #un## arter#a%e 0r#n ad'#n# trarea de %#c/#de 0arentera% "# Go0a'#n! 3 F4: '#cro&Q'#nQO&cor05 "#Q au ad'#n# trarea Cort#co tero#,# 0arentera% 3Me'# ucc#nat de M#drocort#,on 7@@4J@@ '&r #1-1 %a E48 ore5 1 IV1Trata'ent 0ro(#%act#c : Pre-en#rea 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce e te nece ar! %a 0er oane cu Vr# c na%tW de a (ace o boa%! e-er! $ cu 0ro&no t#c &ra- 1 n a(ara '! ur#%or &enera%e de 0ro(#%aC#e $ e (o%o e"te un -acc#n ant#0neu'ococ#c con)#n.nd 0o%#,a/ar#de ca0 u%are de %a JF t#0ur# de 0neu'ococ $ care ar (# re 0on ab#%e de 9@D d#n 0neu'on##%e 0neu'ococ#ce bacter#e'#ce 1 Per oane%e a0rec#ate cu Vr# c na%tW unt ce%e 0e te :: an# cu bo%# cron#ce deb#%#tante ca : bron/o0neu'o0at#e cron#c! ob truct#-! au bro"#ecta,## $ #n u(#c#en)e card#ace cron#ce au card#o0at## a-an ate $ c#ro,e /e0at#ce $ #n u(#c#en)e rena%e cron#ce $ d#abet $ neo0%a,## 3#nc%u #%#'(oa'e 'a%#&ne5 $ '#e%o' 'u%t#0%u $ a%co/o%# ' 1 Vacc#nu% e ad'#n# trea,! o #n&ur! do,! #1'1 "# 0roduce reac)## %oca%e "# &enera%e '#n#'e 1 Ge ob#ce# nu e te nece ar! re#'un#,area $ dec.t n ca,ur# de eCce0)#e 1 E(#cac#tatea -acc#n!r# e te de 0e te >@D %a adu%)## #'unoco'0eten)# $ #ar e"ecur#%e unt dator#t! #'unode0re #e# e-ere au #n(ec)#e# 0neu'ococ#ce cu erot#0ur# care nu unt #nc%u e n -acc#ne 1

CAPITOLUL III ROLUL A2I2TENTEI MEGICALE N 2UPRAVEGMEREA HI NGRIJIREA PACIENPILOR CU PNEUMONIE PNEUMOCOCIC

ROLUL A2I2TENTEI MEGICALE N PROAILA6IE

Pro(#%aC#a bo%## cu0r#nde an a'b%u% '! ur#%or ce ur'!re c 0re-en#rea bo%#%or $ a&ra-!r#%or$ cron#c#,!r#%or "# e-#tarea co'0%#ca)##%or 1
Pagina 30 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In ca,u% 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce $ ro%u% ce% 'a# #'0ortant n 0ro(#%aC#e % con t#tu#e : I1 Educa)#a an#tar! a 0o0u%a)#e# $ n 0ec#a% %a 0er oane%e eC0u e r# cu%u# 'bo%n!-#r#%or: b!tr.n# $ co0## #'unode0r#'a)# $ bo%na-## cron#c# 1 A # tenta de c#rc! are ob#&a)#a ca n cur u% -#,#te%or 'ed#ca%e %a do'#c#%#u au a 0re,ent!r## 0ac#entu%u# %a d# 0en ar $ !4% (atu#a c! de 0re nece #tatea con er-!r## t!r## de !n!tate : 4 2! %a'urea c! bo%na-u% a u0ra e(ectu%u# d!un!tor a% (u'atu%u# K 4 2! e-#te a&%o'era)#a n anot#'0ur#%e rec# K 4 2! trate,e cu er#o,#tate #n(ec)##%e c!#%or aer#ene u0er#oare K 4 2! a#b! o a%#'enta)#e ec/#%#brat! $ bo&at! n -#ta'#ne $ cu un a0ort cre cut de -#ta'#na CK II1 Cre"terea #'un#t!)## or&an# 'u%u# 0r#n ad'#n# trarea de #'uno&%obu%#ne u'ane 0ec#(#ce 3 tandard5 1 O a%ta '! ur! 0ro(#%act#c! e te -acc#narea 0ro(#%act#c! (o%o #nd -acc#nu% Pneu'o4JF 1 2e ad'#n# trea,! n 0ec#a% -.r tn#c#%or $ 0ac#en)#%or cu bo%# cron#ce 3bo%# card#o4-a cu%are $ 0u%'onare $ c#ro,!5 $ 0ac#en)#%or #'unode0r#'a)# $ 0er oane%or #n t#tu)#ona%#,ate 1 I'un#tatea e #n ta%ea,! n 7@47: ,#%e du0! -acc#nare "# durea,! a0roC#'at#- : an# 1 A # tenta 'ed#ca%! trebu#e ! cunoa c! #nd#ca)##%e "# contra#nd#ca)##%e ad'#n# tr!r## -acc#nu%u# "# % -a #nocu%a con(or' 0re cr#0)##%or 'ed#ca%e 1

ROLUL A2I2TENTEI MEGICALE N A2IGURAREA CONAORTULUI HI CONGIPIILOR GE MEGIU

A # tenta 'ed#ca%! e te un cadru u(er#n)e# 1

an#tar cu o 0re&at#re 0%ur#d# c#0%#nar! $ cu

re 0on ab#%#t!)# n 0! trarea "# re taurarea an!t!)## $ 0re-en#r## 'bo%n!-#r#%or$ n%!turarea Bo%na-# cu bo%# conta&#aoa e e a'0%a ea,! n a%oane e0arate $ n (unc)#e de boa%! 1 Bo%na-# conta&#o"# trebu#e c 0#ta%#,a)# n a%oane '#c# de 74J 'aC#'u' ? 0atur# 1 Patur#%e trebu#e ! (#e co'ode $ ca'ere%e b#ne %u'#nate "# aer# #te 1 A # tenta 'ed#ca%! a #&ur! toa%eta ,#%n#c! a bo%na-u%u# "# %en+er#e de 0at "# de cor0 curat! "# u cat! 1

Pagina 31 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2ALONUL 4 -a a-ea (ere tre%e ndre0tate 0re nord 0entru ca bo%na-u% ! bene(#c#e,e de %u'#no,#tate #nten ! "# 0er'anent! K 4 te'0eratura o0t#'! a a%oane%or ! (#e de 78479oC $ e-entua% 'a# c!,ut! cu 74JoCK 4 a%onu% a (#e aer# #t or# de cate or# e te nece ar K 4 n e,onu% rece $ e -or 0%a a 0e ca%or#(ere -a e cu a0! ca%d! care -or e'ana -a0or# u'e,# K 4 cur!)en#a e -a e(ectua ,#%n#c : d#'#nea)a "# du0!4'a a 1

PATUL HI ACCE2ORIILE 2ALE 4 0atu% $ de 0re(er#n)! de0%a ab#% 0e rot#%e $ rabatab#% $ 0re-!,ut cu re,e'!tor 'ob#% (##nd nece ar a #&ur!r## con(ortab#%#t!)## n 0o,#)#e e,.nd! $ 0entru a (a-or#,a re 0#ra)#a K 4 a%teaua 0oate (# con(ec)#onat! d#n cauc#uc au d#n 'ater#a% 0%a t#c "# u'0%ut! cu a0! au aer $ 0entru a 0re-en# e care%e %a bo%na-## #'ob#%#,a)# K 4 0erna trebu#e ! (#e 'oa%e "# e%a t#c! K 4 0!tura trebu#e a (#e con(ec)#onat! d#n %.n! 'oa%e K 4 %en+er#a trebu#e a (#e a%b! $ d#n bu'bac $ cu c.t 'a# 0u)#ne cu !tur# $ con)#n.nd : dou! (e)e de 0ern! $ un cer"a( de 0at "# un cer"a( 0%#c K 4 'u"a'aua d#n cauc#uc au 'ater#a% 0%a t#c -a (# a"e,at! 0e a%tea 0entru a o 0rote+a de de+ec)## K 4 o a%e,! d#n 0.n,! (#n! $ ce aco0er! 'u"a'aua 1

TOALETA BOLNAVULUI 4 n (unc)#e de tarea &enera%! a bo%na-u%u# $ a # tenta 'ed#ca%a -a e(ectua toa%eta 0ac#entu%u# 0e 0or)#un# $ re 0ect.nd #nt#'#tatea ace tu#a "# '! ur#%e de #&#en! K 4 e #n # t! a u0ra toa%ete# buca%e $ du0! a 0#rarea 0rea%ab#%! a ecre)##%or $ c%!t#ndu4 e a0o# &ura cu a0! bor#cat! $ un&.nd a0o# 'ucoa e%e n bu,e%e cr!0ate cu &%#cer#n! boraCat! K 4 dac! 0ac#entu% e te #nde0endent $ # e -or a #&ura cond#)##%e nece are n -edearea e(ectu!r## une# b!# &enera%e au a unu# du" K 4 dea e'enea e #n # t! a u0ra ,one%or #n&/#na%e 0udr.ndu4 e a0o# cu ta%c 0entru a 0re-en# e care%e K 4 un&/##%e "# 0!ru% -or (# cur!)ate re&u%at $ a-.nd n -edere (a0tu% c! %a ace t n#-e% ta&nea,! un 'are nu'!r de a&en)# '#crob#en# K

Pagina 32 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 n&r#+#rea 'ucoa e# na,a%e n co0u% 'en)#ner## 0er'eab#%#t!)## c!#%or re 0#rator## u0er#oare $ 0re-en#rea e care%or $ #n(ec)##%or na,a%e n ca,u% n care 0ac#entu% 0re,#nt! onde 0e acea t! ca%e K

ALIMENTAPIA Or&an# 'u% u'an are ne-o#e de /ran! n cant#tate u(#c#ent! "# de bun! ca%#tate 0entru a4"# 'en)#ne tarea de !n!tate "# /o'eo ta,#e 1 n ca,u% 0ac#entu%u# $ e te -#ta% tab#%#rea re&#'u%u# a%#'entar 0entru a a #&ura a0ortu% ca%or#c nece ar u )#ner## (or)e%or (#,#ce $ recu0er!r## "# -#ndec!r## ace tu#a 1 n 0er#oada (ebr#%! 4 re&#' /#dro,a/arat $ bo&at n -#ta'#ne 'a# a%e -#ta'#na C $ ucur# de (ructe$ #ro0ur# $ cea#ur# ca%de $ %a0te 1 Tre0tat $ du0! caderea (ebre# $ e -a trece %a re&#' %acto4(!#no4,a/arat "# a0o# %a o a%#'enta)#e 'a# ub tan)#a%! $ /#0erca%or#c! $ u"or d#&erab#%! 1 Cant#tatea de %#c/#de #n&erate -a (# de J@@@4J:@@'%QJ?/ $ ad!u&.nd c.te :@@ '% %a (#ecare &rad de (ebr! 1

ROLUL A2I2TENTEI N 2EMIOLOGIE

A # tenta 'ed#ca%! are ob%#&a)#a de a e'na%a toate 'od#(#c!r#%e a0!rute n tarea bo%na-u%u# $ a-.nd ob%#&a)#a de a cunoa"te (#ecare e'n "# #nter-en)##%e 0ec#(#ce ace tora 1 I1 ARI2ONUL E te un (eno'en c%#n#c caracter#,at 0r#n (a0tu% c! bo%na-u% 0re,#nt! $ n 'od bru c $ o en,a)#e de (r#& n o)#t! de ter'ur!tur# #ne&a%e "# nere&u%ate cu caracter 0ro&re #- $ ce cu0r#nde ntre& cor0u% "# de-#ne (oarte 0utern#c 1 Precede au n o)e"te (ebra 1 Inter-en)##%e a # tente# 'ed#ca%e con tau n : 4 n-e%e"te 0ac#entu% n 0!tur# K 4 cade te'0eratura cu '#+%oace (#,#ce "# 'ed#ca'entoa e 3Paraceta'o% $ A 0#r#n!5 K 4 ad'#n# trea,! %#c/#de ca%de cu 0recau)#e 3cea#ur#$ co'0otur#5 K 4 u0ra-e&/ea,! 0ac#entu% 0entru a -edea dac! (r# onu% e te un#c au e re0et! $ %ucru #'0ortant 0entru d#a&no t#c 1

Pagina 33 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

II1 AEBRA 2AU MIPERTERMIA E te o 'an#(e tare (rec-ent! n bo%#%e #n(ec)#oa e 1 Are un ro% #'0ortant n a0!rarea or&an# 'u%u# n #n(ec)## cu '#crob# "# -#ru ur# 1 E te con #derat! o reac)#e de nece #tate $ 0r#n (ebr! or&an# 'u% '0#ed#c! 'u%t#0%#carea unor -#ru ur# "# a+ut! %a o'or.rea -#ru ur#%or "# '#crob#%or 1 n 'od nor'a% te'0eratura cor0u%u# e #tuea,a ntre FE4F>oC $ te'0eratura centra%! 3cea a or&ane%or #nterne5 (##nd 'a# r#d#cat! decat cea 0er#(er#c! 1 M#0erter'#a cu0r#nde : 4 ub(ebr#%#tate 4 'en)#nerea te'0eratur## cor0u%u# ntre ?>4F8oC K 4 (ebr! 'oderat! 4 'en)#nerea te'0eratur## cor0u%u# ntre F84F9oCK 4 (ebra r#d#cat! 4 'en)#nerea te'0eratur## cor0u%u# ntre F94?@oC K 4 /#0er0#reC#e 4 'en)#nerea te'0eratur## cor0u%u# 0e te ?@oC 1 M#0oter'#a re0re,#nt! c!derea te'0eratur## cor0u%u# ub FEoC 1 E te 'a# 0u)#n noc#-! decat /#0erter'#a 1 n ca,u% 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce te'0eratura e r#d#c! bru c %a F94?@oC $ 'en)#n.ndu4 e a t(e% n 0%atou 3(ebr! cont#nu!5 $ t#'0 nde%un&at 1 Inter-en)##%e a # tente# 'ed#ca%e n ca,u% 0ac#entu%u# (ebr#% $ unt : 4 ad'#n# trea,! ant#ter'#ce con(or' 0re cr#0)##%or 'ed#cu%u# K 4 a0%#c! co'0re e ca%de $ rea%#,ea,! '0ac/et!r# rec# K 4 ncura+ea,! cre"terea a0ortu%u# /#dr#c "# 'on#tor#,ea,! b#%an)u% /#droe%ectro%#t#c K 4 'en)#ne #nte&r#tatea te&u'ente%or 0r#n "ter&erea tran 0#ra)##%or "# rea%#,area une# toa%ete core 0un,atoare K 4 e(ectuea,! $ %a #nd#ca)#a 'ed#cu%u# $ reco%t!r# an&u#ne n 0u eu (ebr#% 3/e'ocu%tur!5K III1 JUNGMIUL TORACIC E te o durere de cau,! 0%eura%! ce a0are 0r#n #n(%a'area 0%eure# n conteCtu% une# durer# core%ab#%e cu '#"c!r#%e re 0#rator## 1 A0are #'ed#at du0! (r# on $ #nten $ are ed#u% ub'a'ar 1 2e accentuea,! n #n 0#r 0ro(ound $ tu e $ tr!nut 1 Inter-en)##%e a # tente# 'ed#ca%e a u0ra durer## 0ac#entu%u# : 4 -a a #&ura con(ortu% 'aC#' a% 0ac#entu%u# K 4 -a nde'na 0ac#entu% ! tea ntr4o 0o,#)#e anta%&#c! $ care ! (a-or#,e,e re 0#ra)#a K 0o,#)#a 0ac#entu%u# cu 0neu'on#e 0neu'ococ#c! ! (#e$ de re&u%! $ 0e 0artea 0u%'onu%u# a(ectat K

Pagina 3 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 -a ad'#n# tra ana%&e,#ce%e 0re cr# e de catre 'ed#c $ cu F@ de '#nute na#nte de cu%care K 4 -a eC0%#ca te/n#c#%e de re%aCare ce cre c e(ectu% 'ed#ca'entu%u# 1 IV1 TU2EA E te un act re(%eC au -o%untar care are dre0t re,u%tat eC0u%,area -#o%ent! a aeru%u# "# n une%e ca,ur# a cor0ur#%or tra#ne d#n c!#%e re 0#rator## 1

T#0ur# de tu e : 4 tu e u cat! 3ne0roduct#-! $ (!r! eC0ectora)#e5 : #r#tat#-! $ cu t#'bru a 0ru 4 nta%n#t! n 0%eure,#e $ (ar#n&#t! $ %ar#n&#t! K 4 tu e u'ed! 30roduct#-! $ cu eC0ectora)#e5 0re,ent! n %e,#un# acute "# cron#ce $ n bron/o0neu'on#e 1 A%te t#0ur# de tu e : 4 tu e c-#ntoa ! K 4 tu e b#tona%! K 4 tu e %!tr!toare K 4 tu e urd! $ ra&u"#t! $ -oa%at! K 4 tu e e'et#,ant! ur'at! de -!r !tur# a%#'entare 1 Gu0a orar tu ea 'a# 0oate (# : 4 tu e 'at#na%! 3n bron"#ecta,## $ bo%na-u% "# (ace Vtoa%eta bron/##%orW5 K 4 tu e -e 0era%! 3a0are eara n TBC5 K 4 tu e nocturn! 3a0are n a(ec)#un# card#ace5 K 4 tu e cont#nu! 3n bron/o0neu'on#e5 1 Inter-en)##%e a # tente# 'ed#ca%e n n&r#+#rea 0ac#entu%u# care 0re,#nt! tu e : 4 u0ra-e&/ea,! 0ac#entu% 0entru a ob er-a caracter# t#c#%e tu e# "# #'0to'e%e care o n o)e c K 4 notea,! ob er-a)##%e (!cute 0entru a #n(or'a 'ed#cu% cu 0r#-#re %a (rec-en)! $ orar $ 0re,en)a au ab en)a eC0ecora)#e# K 4 n 0r#'a eta0! c.nd tu ea e te ne0roduct#-! "# (rec-ent! trebu#e a (#e ca%'at! 0r#n ad'#n# trarea de ant#tu #-e 0re cr# e de 'ed#c K

Pagina 3! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 /#dratea,! 0ac#entu% 0r#ntr4o ad'#n# trare de %#c/#de ntr4o cant#tate cre cut! $ ad'#n# tr.nd conco'#tent "# 'uco%#t#ce $ eC0ectorante $ (%u#d#(#ante 0entru a %#c/e(#a 'uco,#t!)#%e aderente %a bron/## "# a (a-or#,a e%#'#narea %or K 4 nde0!rtea,! cau,e%e care au (a-or#,at #r#ta)#a (ar#n&#an! 0r#n a #&urarea unor cond#)## de 'ed#u core 0un,!tor "# e%#'#narea unor (actor# noc#-# 3(u'atu%5 K 4 a0%#c! 0e 0#e0tu% 0ac#entu%u# co'0re e ca%de cu co0u% de a (a-or#,a c#rcu%a)#a %a ace t n#-e% K 4 educ! 0ac#entu% !4"# t!0.nea c! -o%untar tu ea #r#tat#-! 0r#ntr4o #n 0#ra)#e a'0%! cu a0nee (or)at! K 4 ! n-e)e 0ac#entu% ! tu"ea c! cu bat# ta %a &ur! $ 0entru a nu '0ra"t#a &er'en# n +ur $ 0r#n #nter'ed#u% 0#c!tur#%or P(%&&e K 4 dac! 0ac#entu% 0re,#nt! ecre)## $ a # tenta 'ed#ca%! -a 0o,#)#ona bo%na-u% n a"a (e% nc.t a4# (a-or#,e,e eC0ectora)#a $ (o%o #ndu4 e %a ne-o#e 0ro-ocarea tu e# art#(#c#a%e 1

V1 E6PECTORAPIA 32PUTA5 EC0ectora)#a e te 0roce u% 0r#n care e e%#'#n! 0rodu e%e (or'ate n c!#%e re 0#rator## n 'od curent 1 Pr#n eC0ectora)#e e nte%e& at.t actu% de eC0u%,#e $ cat "# 0rodu e%e e%#'#nate 3 0uta51 EC0ectora)#a re0re,#nt! $ 'ater#a%u% 0ato%o&#c ce% 'a# 0er#cu%o $ (a0t 0entru care trebu#e %uate '! ur# de a e0 #e r#&uroa ! 1 EC0ectora)#a are o -a%oare (unda'enta%! d#n 0unct de -edere d#a&no t#c $ 'a# a%e dac! e te recent! 1 Trebu#e 0rec#,ate ntotdeauna cant#tatea $ a 0ectu% $ cu%oarea "# '#ro u% 1 71 Cant#tatea : n 'od ob#"nu#t nu e e%#'#n! du0! (#ecare tu e 'a# 'u%t de : '% 1 n une%e bo%# 3d#%ata)#e bron"#c! $ abce "# &an&ren! 0u%'onar! $ tubercu%o,! 0u%'onara a-an at!5 $ cant#tatea cre"te $ uneor# c/#ar 0.n! %a F@@ L ?@@ '%QJ? de ore 1 O -ar#etate 0ec#a%! de eC0ectora)#e e te -o'#ca 1 Pr#n ace t ter'en e n)e%e&e eC0u%,area bruta%! a une# co%ec)## 0uru%ente #tuate n 0arenc/#'u% 0u%'onar au n -ec#natate $ 0r#n de c/#derea n c!#%e re 0#rator## 1 J1 Cu%oarea : 0oate (urn#,a de a e'enea une%e #nd#ca)## 1 A t(e% $ 0uta d#n canceru% bron/o40u%'onar e te ro"#e4&e%at#noa ! K n #n(arctu% 0u%'onar $ ne&r#c#oa ! K n 0neu'on#e $ ru&#n#e K n tubercu%o,a 0u%'onar! "# une%e d#%ata)## bron/#ce $ /e'o0to#c! 1 F1 M#ro u% : 0oate (# (et#d n abce u% 0u%'onar "# n d#%ata)#a bron"#c! "# 0utr#d $ re 0#n&!tor$ n &an&rena 0u%'onar! 1

Pagina 3" din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

?1 A 0ectu% eC0ectora)#e# e te uneor# (oarte re-e%ator 1 20uta 'ucoa ! e te -. coa ! $ aderent! "# aerat! 1 2e nta%ne"te n bron #ta acut! "# n a t'u% bron"#c 1 n acea t! u%t#'! a(ec)#une $ 0uta 0oate (# 0er%at! $ nu'#t! a"a d#n cau,a do0ur#%or '#c# "# o0a%e cente de 'uc#n! d#n care e te con t#tu#t! 1 20uta 0uru%ent! e te cre'oa ! $ a%catu#t! eCc%u #- d#n 0uro# 1 20uta 'uco40uru%ent! e te netran 0arent! $ &a%ben!4-er,u#e "# o nta%n#' n #n(ec)## a%e c!#%or aer#ene 3bron"#te $ d#%ata)## bron"#ce5 1 20uta ero4'uco40uru%ent! e deo ebe"te de 0recedenta 0r#n adao u% de ero,#tate 1 20uta 0 eudo'e'branoa ! con)#ne 'u%t! (#br#n! nta%ne"te n une%e bron"#te 1 Ro%u% a # tente# 'ed#ca%e con t! n a (ace educa)#a bo%na-#%or a u0ra 'odu%u# cu' trebu#e a eC0ectore,e "# cu' a ut#%#,e,e cu#0!toare%e K 4 ! n-e)e (e'e#%e "# co0### ! eC0ectore,e K 4 ! re'arce "# ! ob#"nu#a c! bo%na-u% cu ut#%#,area 0o,#)#e# n care ! eC0ectore,e cu 'a# 'u%t! (ac#%#tate "# abunden)! K 4 ! "tear&! cu ta'0oane de -at! 'ontate 0e 0en ! $ 0uta adunat! 0e &ura "# d#nt## bo%na-u%u#1 4 ! tr.n&! "# ! '! oare 4 n e0rubete au 0a/are &radate 4 eC0ectora)#a abundent!1 Ge,#n(ectarea cu#0atoare%or e te o re&u%! ab o%ut!1 4 0entru de,ob truarea c!#%or aer#ene e (o%o e"te $ uneor# 0ro-ocarea tu e# art#(#c#a%e1 2e co'0r#'a bru c "# acadat $ -entra% $ ba,a torace%u# 4 bo%na-u% a(%andu4 e n 0o,#)#e e'#4 e,.nd! 4 du0! o #n 0#ra)#e (or)at! $ n t#'0 ce bo%na-u% (ace un e(ort de tu e 1 4 e reco'and! a0ro,#'at#- J@@@'% de %#c/#deQJ?/ 1 4 rea%#,ea,! u'#d#(#carea cu 0u%-er#,atoare au rec#0#ente cu a0! a"e,ate 0e o ur ! de c!%dur! 1 Grena+u% 0o tura% : 4 e te un 0rocedeu 0o,#)#ona% care 0er'#te e%#'#narea ecre)##%or $ 0o,#)#a 0ac#entu%u# c/#'b.ndu4 e %a J@4F@ de '#nute K 4 decub#t -entra% cu 0erna ub abdo'en K 4 decub#t -entra% cu 0atu% nc%#nat %a J@o K 4 decub#t dor a% K 4 decub#t %atera% dre0t K 4 decub#t %atera% t.n& K 4 0o,#)#e "e,and! 1 ub (or'! de 'e'brane1 2e

Pagina 3# din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

La (.r"#tu% (#ec!re# 0o,#)## 0ac#entu% e te ru&at ! re 0#re 0ro(und 1 2e renun)! %a 0o,#)##%e n care 0ac#entu% 0re,#nt! d# con(ort au d# 0nee 1 n ca,u% 0ac#en)#%or #'ob#%#,a)# $ (o%o e"te a 0#ra)#a oro(ar#n&#an! au na,o(ar#n&#an! cu a+utoru% onde# Ne%aton "# a d# 0o,#t#-u%u# de a 0#ra)#e K VI1 GI2PNEEA : Re 0#ra)#a d# 0ne#c! e te un act re(%eC $ con"t#ent $ -o%untar n care 0ac#entu% #'te V ete de aer V $ #ar ob#ect#- '#"c!r#%e re 0#rator## unt (or)ate cu 'od#(#carea (rec-en)e# re 0#rator## $ a'0%#t#tudun# "# r#t'u%u# re 0#rator 1 Gu0! c#rcu' tan)e%e de a0ar#)#e e deo ebe c : 4 d# 0nee 0er'anent! K 4 d# 0nee de e(ort K 4 d# 0nee de decub#t K 4 d# 0nee 0aroC# t#c! 1 Gu0! r#t'u% re 0#rator e d# t#n& : 71 Brad#0neea Lre 0#ra)#e cu r#t' re 0#rator rar $ (rec-en)! re 0#rator#e c!,ut! $ 847J re 0#ra)##Q'#nut $ a'0%#tud#ne cre cut! $#n 0#ra)##%e unt 0ro(unde n o)#te de t#ra+ "# corna+ 1

J1 Ta/#0neea L re 0#ra)#e cu cre"terea (rec-en)e# '#"c!r#%or re 0#rator## 0e te ?@ 0e '#nut $ a'0%#tud#ne c!,ut! $ re 0#ra)#e u0er(#c#a%! "# r#t'#c! 1

Pagina 3$ din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Gu0! t#'0u% re 0#ra)#e# eC# t! : 71 G# 0nee #n 0#rator#e 3ede' &%ot#c $ tu'or# %ar#n&#ene5 K J1 G# 0nee eC0#rator#e 3a t' bron"#c $ e'(#,e' 0u%'onar5 K F1 G# 0nee '#Ct! 30%eure,## cu %#c/#d 'u%t $ 0neu'on#e 'a #-!5 1 A%te t#0ur# de re 0#ra)#e : 71 Re 0#ra)#e de t#0 C/eBne42toOe 4 re 0#ra)##%e cre c 0re&re #- n a'0%#tud#ne "# (rec-en)! $ at#n& un a0o&eu a0o# de cre c 0.n! ncetea,! $ (##nd ur'ate de o 0er#oad! de a0nee K

J1 Re 0#ra)#e de t#0 YZ 'au% 4 e te o re 0#ra)#e n 0atru t#'0# : #n 0#r L 0au,! L eC0#r L 0au,! $ cu '#"c!r# re 0#rator## 0ro(unde "# ,&o'otoa e K

F1 Re 0#ra)#e de t#0 B#ot 4 caracter#,at! 0r#n c#c%ur# de re 0#ra)#e ntreru0te de 0er#oade de a0nee 1

Pagina 3% din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

A # tenta 'ed#ca%! trebu#e ! 0oat! deo eb# o re 0#ra)#e de(ectuoa ! de una nor'a%! 0entru a 0utea re%ata 'ed#cu%u# c/#'b!r#%e #nter-en#te n tarea bo%na-u%u# 1 Inter-en)##%e a # tente# 'ed#ca%e n (a-or#,area re 0#ra)#e# 0ac#entu%u# : 4 -a de,ob trua c!#%e re 0#rator## aer#ene u0er#oare K 4 -a ad'#n# tra %a ne-o#e OJ n do,a de ntre)#nere K 4-a a #&ura 0ac#entu%u# 0o,#)#a 0r#+#n.nd4u% de 0ern! K 4 u'#d#(#c! aeru% d#n nc!0ere 0entru a e-#ta u carea 'ucoa e%or K 4 n-a)! 0ac#entu% eCerc#)## de re 0#ra)#e K Re 0#ra)#a 0ro(und! : 4 (a-or#,ea,! oC#&enarea "# -ent#%a)#a adec-at! a 0ac#en)#%or anC#o"# K 4 cre"te -o%u'u% curent "# d#'#nuea,! 0a)#u% 'ort K 4 0ac#entu% e(ectuea,! o #n 0#ra)#e 0ro(und! "# o eC0#ra)#e 0re%un&#t! cu bu,e%e tr.n e K 4 e te de 0re(erat ! e eCecute n 0o,#)#e e,.nd! 1 Re 0#ra)#a d#a(ra&'at#c! : 4 0ac#entu% e te a"e,at n 0o,#)#e e'#4"e,.nd! $ cu &enunc/## (%ecta)# $ u )#nu)# n re&#unea 0o0%#tee cu o 0!tur! ru%at! K 4 '.#n#%e 0ac#entu%u# unt 0%a ate cu (a)a 0a%'ar! 0e abdo'en au coa te K 4 0ac#entu% -a #n 0#ra ad.nc 0e na $ cu &ura nc/# ! K 4 n t#'0u% eC0#ra)#e# 0ac#entu% "# -a contracta 'u"c/## abdo'#na%# $ -a )#ne bu,e%e tr.n e "# e -a concentra a u0ra cobor.r## abdo'enu%u# K 4 t#'0u% acordat eCerc#)#u%u# -a cre"te 0ro&re #- $ de %a : %a 7@ '#nute K e'#4"e,.nd! r#d#c.nd eCtre'#tatea ce(a%#c! au

ROLUL A2I2TENTEI MEGICALE N GIAGNO2TICARE

G#a&no t#cu% "# trata'entu% a(ec)#un#%or re 0#rator## nece #t! o ana'ne,! (oarte atent! $ un eCa'en (#,#c # te'at#c $ un eCa'en rad#o%o&#c $ eCa'ene co'0%e'entare 3te te an&u#ne $ te te c/#'#ce '#crob#o%o&#ce au (unc)#ona%e 0u%'onare $ ana%#,a &a,e%or #n-e t#&a)## 0ec#a%e5 1

Pagina

0 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ro%u% a # tente# 'ed#ca%e con t! n 0re&!t#rea 0ac#entu%u# 0entru eCecutarea #n-e t#&a)##%or 0arac%#n#ce "# c/#ar e(ectuarea unora d#ntre ace tea 0recu' "# a # tarea 'ed#cu%u# 1 In cadru% -#,#te# 'ed#ca%e $ a # tenta 'ed#ca%! are ndator#rea : 4 de a eC0%#ca 0ac#entu%u# n ce con t! acea ta $ a4% 0r#+#n# $ a4% %#n#"t# "# a# eC0%#ca ce%e ce e -or 0etrece K 4 de a de,braca 0ac#entu% 0entru con u%ta)#e 4 dac! e te nece ar $ n (unc)#e de tarea a (#,#c! "# 0 #/#c! K 4 de a 0o,#)#ona 0ac#entu% con(or' eta0e# de #n-e t#&are K 4 de a 0re,enta 'ed#cu%u# e-o%u)#a t!r## 0ac#entu%u# "# #nter-en)##%e e(ectuate 1 I1 ANAMNEIA : 4 re0re,#nt! un #ntero&ator#u %a care e te u0u 0ac#entu% n -ederea de0# t!r## cau,e%or ce au du %a 'bo%na-#re $ 'o'entu% a0ar#)#e# 0r#'e%or #'0to'e "# t#0u% ace tora $ a at#tud#n## ado0tate de 0ac#ent n ace te c#rcu' tan)e 1 Ca)#-a 0ara'etr## nece #t! o abordare #ne-#tab#%! $ e# #n(%uen).nd 0o #b#%#tatea tab#%#r## d#a&no t#cu%u# : 71Var ta : 4 %a co0## a0ar 'a# (rec-ent #n(ec)## acute a%e c!#%or re 0#rator## u0er#oare $ ce a(ectea,! 'a# rar 0%!'.n## K 4 %a 0ubertate r# cu% 'aC#' e te a% #n(ec)##%or 0%euro40u%'onare de et#o%o&#e bac#%ar!K 4 adu%tu% "# -.r tn#cu% e con(runt! cu bo%# cron#ce ce a(ectea,! 'a# de 0arenc/#'u% 0u%'onar 1 J1 2eCu% : 0oate deter'#na 0art#cu%ar#t!)# $ ca de eCe'0%u $ b!rba)## (ac (rec-ente bo%# toraco40u%'onare cron#ce K F1 Antecedente%e /eredo4co%atera%e : eC0%#c! eC# ten)a une# 0red# 0o,#)## ered#tare K ?1 Antecedente%e 0er ona%e 0ato%o&#ce : trebu#e cuno cute $ eC# t.nd 0o #b#%#tatea en #b#%#,!r## %oca%e $ ca n ca,u% 0neu'on#e# %obare $ ceea ce (a-or#,ea,! re0etarea 0neu'on#e# n ace%a"# %oc K :1 Cond#t##%e de 'unc! : 0ot #nduce$ (a-or#,a au a&ra-a bo%#%e 0u%'onareK E1 Cond#t##%e de -#a)! : 0r#-e c a%ubr#tatea %ocu#n)e# $ nu'!ru% de 0er oane ce %ocu#e c ntr4o nca0ere $ cant#tatea "# ca%#tatea a%#'ente%or $ con u'u% de a%coo% $ taba&# 'u% K >1 Cond#)##%e 0 #/o4 oc#a%e : -#,ea,! eC# ten)a 0rob%e'e%or 'ora%e $ (a'#%#a%e au 0ro(e #ona%e 1

Pagina

1 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru rea%#,area 0%anu%u# de n&r#+#re $ a # tenta -a 0urta o d# cu)#e #'#%ar! cu 0ac#entu% $ denu'#t! Vcu%e&ere de dateW $ #n # t.nd a u0ra (ere# oc#o4(a'#%#a%e 1 In t#'0u% ana'ne,e# a # tenta -a nde'na 0ac#entu% ! -orbea c! de c/# 'ed#cu%u# $ % -a ncura+a "# u )#ne 1 II1 E6AMENUL AIIIC 4 e te rea%#,at de c!tre 'ed#c ba,.ndu4 e 0e date ob#ect#-e (urn#,ate de 'etode%e ut#%#,ate n ace t co0 1 71 In 0ec)#a L are dre0t co0 de0# tarea 'od#(#c!r## con(or'a)#e# torace%u# ce 0oate re0re,enta ub tratu% cau,a% a% bo%## 0u%'onare au con ec#n)a a(ec)#un## re 0#rator## 1 Uneor# n 0neu'on#e e 0oate ob er-a o de(or'are torac#c! a #'etr#c! $ un#%atera%! $ 'a# eCact d#%atarea un#%atera%! a torace%u# n o)#t! de bo'barea 0a)##%or #nterco ta%e 1 J1 Pa%0area o(er! date 0r#-#nd : 4 con)#n!toru% 3cut#a torac#c! cu toate e%e'ente%e a%e con t#tut#-e : te&u'ente $ )e ut ce%u%ar ubcutanat $ coa te $ tern $ -ertebre$ art#cu%a)##5 K 4 con)#nutu% cut#e# torac#ce 30%eura $ 0%!'.n## $ 'ed#a t#nu% $ cordu% "# -a e%e 'ar#5 1 Pr#n 0a%0are e 0ot 0erce0e une%e (eno'ene torac#ce 0recu' : 4 -#bra)## -oca%e K 4 (rec!tur# 0%eura%e au 0er#card#ce K 4 u(%ur# card#ace K Te/n#ca con t! n a'0%a area u0ra(e)e# 0a%'are a une# '.#n# 0e (a)a anter#oar! #ar cea%a%t! 0e (a)a 0o ter#oar! a /e'#torace%u# eCa'#nat $ 0a%0.nd # te'at#c "# ucce #- ntrea&a u0ra(a)! 1 Pentru deter'#narea -#bra)##%or -oca%e e roa&! 0ac#entu% ! 0ronun)e un cu-.nt cu 'u%te con oane: VFFW 1 F1 Percu)#a torace%u# 4 e te o 'etod! de eCa'en (#,#c care con t! n %o-#rea unor re&#un# a%e cor0u%u# cu de&ete%e 0entru a ob)#ne unete d#n a c!ror #nter0retare ! re#a ! #n(or'a)## a u0ra 0roce u%u# 0ato%o&#c d#n re&#unea eC0%orat! 1 Percu)#a torace%u# trebu#e ! re 0ecte anu'#te re&u%#: 4 e (ace de u n +o "# d#n 0re 'ed#a% 0re %atera% K 4 e (ace 0e toate (e)e%e : anter#or $ 0o ter#or $ %atera% K 4 e (ace o 0ercu)#e &enera%! "# una co'0arat#-! $ to0o&ra(#c! 0e aceea"# re&#une 1 2unetu% re,u%tat d#n 0ercu)#a torace%u# 0oart! denu'#rea de V onor#tate 0u%'onar!W 1 Mod#(#c!r#%e onor#t!)## 0u%'onare 0r#-e c #nten #tatea $ t#'bru% "# tona%#tatea onor#t!)## au 0r#-e c #nten #tatea "# %#'#te%e a%e 1
Pagina 2 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

La 0ercu)#a torace%u# $ n t!r# 0ato%o&#ce e ob er-! : 4 onor#tate d#'#nuat! 3 ub'at#tate5 K 4 onor#tate abo%#t! 3'at#tate5 4 0neu'on#e K 4 onor#tate cre cut! 3/#0er onor#tate5 4 e'(#,e' 0u%'onar K 4 onor#tate n%ocu#t! de unet t#'0an#c 1 ?1 Au cu%ta)#a 4 0er'#te e #,area "# #nter0retarea d#-er e%or ,&o'ote care e 0roduc n t#'0u% re 0#ra)#e# $ a tu e# au n t#'0u% -orb#r## 1 Au cu%ta)#a e 0oate rea%#,a : 4 d#rect cu urec/ea 0e torace K 4 #nd#rect 0r#n #nter'ed#u% teto co0u%u# a0%#cat 0e cut#a torac#c! K Po,#)#a 0ac#entu%u# trebu#e ada0tat! : 4 n 0#c#oare au e'#"e,.nd c.nd tarea 0ac#entu%u# o 0er'#te K 4 0o,#)#a n care e a(%a 0ac#entu% 1 Au cu%ta)#a e (ace n a'b## t#'0# a# re 0#ra)#e# 3#n 0#rQeC0#r5 $ #nc%u #- du0! tu e 1 Mur'uru% -e,#cu%ar re,u%t! d#n trecerea unde# (%u#de onore d#n bron/#o%e n 0at#u% %!r&#t a% a%-eo%e%or 1 a1 2u(%ur#%e au ,&o'ote%e re 0#rator## re,u%t! d#n n%ocu#rea 'ur'uru%u# -e,#cu%ar cu ,&o'otu% %ar#n&o4tra/ea% $ 'od#(#cat 1 E%e 0ot (# : 4 u(%u tubar K 4 u(%u 0%euret#c K 4 u(%u ca-#tar 1 b1 Ra%ur#%e unt ,&o'ote 0ato%o&#ce care #au na"tere n a%-eo%e au bron/## "# e 'od#(#c! 0r#n re 0#ra)#e au tu e 1 E%e 0ot (# u'ede au u cate 1 G#ntre ra%ur#%e u'ede nta%n#' : 4 ra%ur# ubcre0#tante 3bron"#te $ TBC $ u0ura)## 0u%'onare5 K G#ntre ra%ur#%e u cate nt.%n#' : 4 ra%ur# cre0#tante 30neu'on## $ ede' 0u%'onar5 K 4 ra%ur# ron(%ante K 4 ra%ur# #b#%ante 1 c1 Arec!tur#%e unt ,&o'ote 0ato%o&#ce care #au na"tere ntre ce%e dou! (o#)e 0%eura%e$ c.nd e 0roduce o #n(%a'a)#e %a ace t n#-e% 1 E%e nu e 'od#(#c! du0! tu e au re0#ra)#e 1 A # tenta 'ed#ca%! :

Pagina

3 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 trebu#e ! cunoa c! eta0e%e eCa'enu%u# c%#n#c $ 0entru a 0utea eC0%#ca 0ac#entu%u# n ce con tau te/n#c#%e K 4 a #&ur! con(ortu% 0 #/#c "# (#,#c a% 0ac#entu%u# K 4 0o,#)#onea,! 0ac#entu% con(or' #nd#ca)##%or 'ed#cu%u# au eta0e# de eCecu)#e K 4 a #&ur! #n tru'entaru% nece ar e(ectu!r## te/n#c#%or 1 III1RAGIOGRAAIA PULMONAR : E te o 'etod! tat#c! de eCa'#nare "# re0re,#nt! (#Carea #'a&#n## rad#o%o&#ce 0e (#%'u% rad#o%o&#c %a un 'o'ent dat cu co0u% de a tud#a 'or(o%o&#a "# (unc)#ona%#tatea 0%!'.n#%or 1 Ace t eCa'en o(er! cert#tud#nea d#a&no t#cu%u# de 0neu'on#e %obar! dator#t! #'a&#n## rad#o%o&#ce 0ec#(#ce de o0ac#tate cu to0o&ra(#e %obar! au e&'entar! $ uneor# tr#un&/#u%ar! cu -ar(u% n /#% 1 A # tenta 'ed#ca%a rea%#,ea,! 0re&at#rea (#,#c! "# 0 #/#c! a 0ac#entu%u# n -ederea eCa'enu%u# ce -a (# e(ectuat 1 71 Pre&!t#rea 0 #/#c! : 4 a # tenta 'ed#ca%! anun)! 0ac#entu% $ eC0%#candu4# cond#)##%e de ob cur#tate n care -a (# e(ectuat eCa'enu% K 4 conduce 0ac#entu% n er-#c#u% de rad#%o%o&#e K 4 #n tru#e"te 0ac#entu% cu 0r#-#re %a caracteru% #no(en #- a% te/n#c## "# a u0ra nece #t!)## e(ectu!r## e# 1 J1 Pre&at#rea (#,#c! : 4 e de,brac! co'0%et re&#unea torac#c! K 4 e a"a,! 0ac#entu% n 0o,#)#e orto tat#c! $ cu '.#n#%e 0e "o%dur# "# coate%e adu e na#nte (!r! a r#d#ca u'er## K 4 0ac#entu% -a ta n 0ate%e ecranu%u# cu 0#e0tu% a0ro0#at de ca eta ce 0oart! (#%'u%K 4 c.nd 0o,#)#a -ert#ca%! e te contra#nd#cat! $ e a"a,! 0ac#entu% n 0o,#)#e "e,.nd! au n decub#t K 4 e eC0%#c! 0ac#entu%u# nece #tatea a0nee# n t#'0u% rad#o&ra(#er## $ du0! o #n 0#ra)#e 0ro(und! K 4 du0! ter'#narea eCa'enu%u# $ 0ac#entu% -a (# a+utat ! e 'brace "# -a (# condu %a a%on $ %a 0at K 4 e -a nota n (oa#a de ob er-a)#e eCa'enu% e(ectuat "# data 1

Pagina

din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

P%!'.n## $ or&ane 0%#ne cu aer $ contra tea,! cu o0ac#tatea #n#'## "# a -a e%or cut#e# torac#ce $ o(er#nd o or#entare re%at#- u"oar! 'ed#cu%u# 1 I'a&#nea 0%!'.n#%or a0!rut! 0e (#%'u% rad#o%o&#c $ -a (# n (unc)#e de con)#nutu% %or n aer $ .n&e au %#c/#d 1 IV1 RECOLTAREA 2PUTEI : 20uta e te un 0rodu ce re0re,#nt! tota%#tatea ecre)##%or ce e eC0u%,ea,! d#n c!#%e re 0#rator## 0r#n tu e 1 2e reco%tea,! 0entru eCa'#n!r#: 'acro co0#ce $ c#to%o&#ce $ bacter#o%o&#ce $ 0ara,#to%o&#ce n -ederea tab#%#r## unu# d#a&no t#c 1 n 0neu'on#a 0neu'ococ#c! $ d#0%ococcu 0neu'on#ae 1 Pentru reco%tarea 0ute# e (o%o e c 'a# 'u%te 'etode : 71 Reco%tarea 0ute# n cut#a Petr# du0a eC0ectora)#e 0ontan! au 0ro-ocat! : a1 Pre&!t#rea 'ater#a%e%or : 4 cut#e Petr# $ 0a/ar con#c K 4 cu#0!toare 0ec#a%! 3 ter#%#,at!5 K 4 0a/ar cu a0! K 4"er-e)e%e au bat# te de un#c! (o%o #n)! 1 b1 Pre&!t#rea 0 #/#c! a 0ac#entu%u# : 4 # e anun)! "# # e eC0%#c! te/n#ca K 4 e #n tru#e"te ! nu n&/#t! 0uta "# ! nu o '0ra"t#e K 4 ! eC0ectore,e nu'a# n -a u% dat K 4 a nu #ntroduc! n -a "# a%#-! 1 c1 ECecu)#a te/n#c## : 4 # e o(er! 0a/aru% de a0! !4"# c%!tea c! &ura "# (ar#n&e%e K 4 # e o(er! -a u% de co%ectare n (unc)#e de eCa'enu% cerut K 4 e o%#c#t! 0ac#entu%u# ! eC0ectore,e du0! un e(ort de tu e K 4 e co%ectea,! 0uta 'at#na%! au 0e J? de ore 1 d1 Pre&!t#rea 0rodu e%or de %aborator : 4 e aco0er! rec#0#ente%e K 4 e et#c/etea,! K 4 e tr#'#t %a %aborator 1 e1 Reor&an#,area %ocu%u# de 'unc! "# notarea n (oa#a de ob er-a)#e a te/n#c## e((ectuate 1
Pagina ! din 220

0uta are un a 0ect 0art#cu%ar ru&#n#u #ar 0r#n

eCa'#narea (rot#u%u# "# a eCa'enu%u# bacter#o%o&#c e te 0u n e-#den)! a&entu% cau,a% $

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

J1 Reco%tarea 0ute# 0r#n (rot#u (ar#n&#an : a1 Pre&!t#rea 'ater#a%e%or : 4 a0! d# t#%at! K 4 0ort4ta'0on K 4 e0rubet! K 4 abe %an& K 4 er-e)e%e au bat# te de un#c! (o%o #n)! K 4 0a/ar cu a0! 1 b1 Pre&!t#rea 0 #/#c! "# (#,#c! a 0ac#entu%u# : 4 # e eC0%#c! te/n#ca "# nece #tatea e# K 4 e te #n tru#t ! nu n&/#t! 0uta K 4 0ac#entu% e te a"e,at n 0o,#)#e "e,.nd! $ cu ca0u% u"or a0%ecat 0re 0ate 1 c1 ECecu)#a te/n#c## : 4 # e o(er! 0a/aru% cu a0! 0ac#entu%u# $ 0entru a4"# c%!t# &ura K 4 e u'e,e"te ta'0onu% cu a0! d# t#%at! ter#%! K 4 e a0a ! %#'ba cu abe %an&u% K 4 e #ntroduce ta'0onu% n (ar#n&e cer.nd 0ac#entu%u# ! tu"ea c! K 4 0uta e%#'#nat! e 0r#nde 0e ta'0onu% de -at! $ care e #ntroduce #'ed#at n e0rubeta ter#%! 1 d1 Pre&!t#rea 0rodu e%or 0entru %aborator K e1 Reor&an#,area %ocu%u# de 'unc! "# notarea n (oa#a de ob er-a)#e a te/n#c## e(ectuate 1 F1 Reco%tarea 0ute# 0r#n 0!%!tur! &a tr#c! : 4 e #ntroduce onda E#n/orn au Aauc/er n to'ac d#'#nea)a 0e ne'.ncate K 4 %#c/#du% reco%tat e tr#'#te #'ed#at %a %aborator $ deoarece &er'en## c!ut!)# 0ot (# d# tru"# dac! tau 'a# 'u%t t#'0 n contact cu 'ed#u% ac#d a% ucu%u# &a tr#c K 4 dac! reco%tarea e (ace 0entru n a'.n)are "# %#c/#du% trebu#e tr#'# %a a%t %aborator$ ucu% ob)#nut 0oate (# neutra%#,at cu b#carbonat de od#u 1 ?1 Reco%tarea 0ute# 0r#n 0!%!tur! bron"#c! : 4 e ut#%#,ea,! %a 0ac#en)## ce nu eC0ectorea,! n ca,ur# 0ec#a%e K 4 e 0un n rec#0#entu% cu aero o%# : '% de er (#,#o%o&#c au ? '% o%u)#e teo(#%#n! FD cu 7 '% o%u)#e de tr#cn#n! 7 [ K

Pagina

" din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 0ac#entu% #n/a%ea,! de c.te-a or# 0r#n #n 0#ra)## ad.nc# $ re0etate ur'ate de eC0#ra)## curte K 4 e (ace o 0au,! curt! de ?4: ecunde "# e eCecut! 0.n! %a aero o%#,area ntre&## cant#t!)# de %#c/#d K 4 du0! a 0#ra)## $ 0ac#entu% nce0e ! tu"ea c! $ c/#ar dac! nu a tu"#t n#c#odat! K 4 0ut! eC0ectorat! e reco%tea,! ntr4un -a ur'!toare%e ? ,#%e $ n -a e e0arate 1 :1 Reco%tarea 0r#n a 0#ra)#e tra/ea%! cu cateter K E1 A 0#ra)#e 0r#n eCecutarea une# 0unc)## tra/ea%e 0r#n cart#%a+u% cr#co#d#an "# cateter# '1 U%t#'e%e t#0ur# de reco%t!r# e ut#%#,ea,! (oarte rar "# doar n ca,ur# 0ec#a%e : bo%na-# n tare &ra-! $ co'! 0ro(und! $ tu e #ne(#c#ent! 1 A t(e% $ 0r#n eCa'enu% bacter#o%o&#c a% 0ute# -a (# 0rec#,at! et#o%o&#a #n(ec)#e# #ar eCa'enu% c#to%o&#c -a 0rec#,a 'od#(#c!r#%e 0rodu e %a n#-e%u% 0arenc/#'u%u# 0u%'onar 1 VI1 RECOLTAREA 2NNGELUI : Punc)#a -enoa ! re0re,#nt! 0!trunderea cu a+utoru% unu# ac $ ata"at %a er#n&! au %a /o%der $ n %u'enu% une# -ene $ n co0 eC0%orator au tera0eut#c 1 2# te'u% Vacuta#ner de reco%tare a .n&e%u# -eno con t#tu#e "# 0re,#nt! o te/n#c! #'0%! $ #&ur! $ 'en)#n!nd n ! 0recau)## &enera%e ca : 4 0!%area '.#n#%or cu a0! "# !0un $ de,#n(ectarea %or K 4 ec/#0a'ent de 0rotec)#e : '!nu"# $ /a%at $ "ort $ oc/e%ar# K 4 e-#tarea eC0uner## %a conta'#nare cu a&en)# #n(ec)#o"# K 4 'en)#nerea ecur#t!)## 0er ona%u%u# 'ed#ca%1 n (unc)#e de codu% de cu%oare a% do0u%u# $ tubur#%e Vacuta#ner unt : 4 ro"u 4 -acuta#ner 0entru c/#'#e c%#n#c! K 4 -erde 4 -acuta#ner cu %#t#u /e0ar#n! $ 0entru ana%#,e b#o4c/#'#ce K 4 &a%ben 4 -acuta#ner 22TTM $ 0entru c/#'#e c%#n#c! K 4 'o- 4 -acuta#ner EGTA4YF $ 0entru ana%#,e /e'ato%o&#ce K 4 a%ba tru 4 -acuta#ner $ 0entru deter'#n!r# de coa&u%are K 4 ne&ru 4 ed#ta#ner 0entru deter'#n!r# V2M 1 Reco%tarea .n&e%u# 0r#n 0unc)#e -enoa ! 0entru #n-e t#&a)## de %aborator e 0ract#c! d#'#nea)a 0e ne'.ncate $ n t#'0u% (r# oane%or au %a #nd#ca)#a 'ed#cu%u# %a or#ce or! 1 71 Pre&!t#rea 'ater#a%e%or :
Pagina # din 220

ter#% $ reco%tarea re0et.ndu4 e ,#%n#c $ n

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 ac 0ec#a% -acuta#ner K 4 ta'0oane de -at! K 4 o%u)#e de,#n(ectant! K 4 e0rubete -acuta#ner K 4 /o%der K 4 &arou 1 J1 Loc de e%ec)#e : 4 0%#ca cotu%u#K 4 antebra) K 4 (a)a dor a%! a '.#n#%or K 4 -ena 'a%eo%ar! #ntern! K 4 -ena +u&u%ar! K 4 -ene%e e0#cran#ene %a u&ar# "# %a co0## 1 F1 Te/n#ca : na#nte de e(ectuarea 0unc)#e# $ a # tenta 'ed#ca%! 0re&!te"te 0ac#entu% d#n 0unct de -edere 0 #/#c "# % a"ea,! n decub#t dor a% cu antebra)u% n eCten #e "# u0#na)#e 1 A # tenta e 0a%! 0e '#n# cu a0! "# !0un "# a0o# 'ontea,! acu% %a /o%der 1 ECecut! o '#"care de r! uc#re $ a-.nd %oc a t(e% ru0erea ben,## de #&uran)! a acu%u# $ a0o# nde0!rtea,! carca a 0rotectoare de cu%oare a%b! "# n"urubea,! ca0!tu% %#ber a% acu%u# n /o%der 1 2e a0%#c! &arou% dea u0ra 0%#c## cotu%u# $ 'en)#n.nd bra)u% 0ac#entu%u# nc%#nat n +o cu 0u'nu% tr.n 1 2e a%%e&e -ena "# e de,#n(ectea,! -ena cu 0o%#ce%e de %a '.na t.n&! $ #ar cu acu% (#Cat %a /o%der $ ntr4un un&/# de ?: e 0unc)#onea,! $ '#c"or.nd un&/#u% "# na#nt.nd 747$: n %u'enu% -ene# 1 2e #ntroduce tubu% Vacuta#ner n /o%der $ a0uc.nd ar#0#oare%e %atera%e a%e /o%deru%u# cu #ndeCu% "# 'ed#u u% $ #ar cu 0o%#ce%e '0#n&e' tubu% 1 Pre #unea de '0#n&ere e e(ectuea,! nu'a# a u0ra /o%deru%u# $ nu "# a u0ra acu%u# a(%at n -en! 1 C.nd .n&e%e nu 'a# cur&e n tub $ ace ta -a (# co d#n /o%der 0r#ntr4o u"oar! '0#n&ere a 0o%#ce%u# a u0ra ar#0#oare%or 1 Gu0! ce 4au reco%tat ana%#,e%e $ e coate acu% "# e co'0r#'! %ocu% 0unc)#e# F4: '#nute cu un ta'0on ter#% n o%u)#e ant# e0t#c! 1 ?1 Acc#dente : 4 0roducerea de /e'atoa'e au u(u,#un# an&u#ne 0r#n 0er(orarea -ene# "# #n(#%trarea an&e%u# n )e utu% 0er#-eno K 4 tare de %#0ot#'#e K 4 co%a0 1
Pagina $ din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

\CON2TANTE BIOLOGICE ANALIIA Me'o%euco&ra'a Me'at## Me'o&%ob#n! Me'atocr#t Leucoc#te VALORI NORMALE AEMEI BRBAPI ?4:'%Q''S ?$:4:$: '%Q''S 7J47: & D 7?47E & D ?@4?:]: & D ?@@@48@@@ Q ''S :47@ %a o or! 7@4J@ %a dou! ore MOG GE PRELEVARE 2e reco%tea,! J '% #n&e 0e EGTA 2e reco%tea,! 7$E '% .n&e 0e c#trate de od#u' G%#ce'#a 8@47J@ '& D @$? '% 1 4J '% .n&e 0e (%orur! de #d#u K 4 J '% .n&e 0e /e0ar#n! K 4 .n&e #'0%u 1 Co%e tero% Tr#&%#cer#de Uree Ac#d ur#c Creat#n#n! 7J@4J:@ '& D :@ '& D J@4?@ '/ D F4: '& D @$E47$F '&D J '% .n&e #'0%u J '% .n&e #'0%u 1

V2M

VII1 MEMOCULTURA re0re,#nt! #ntroducerea .n&e%u# 0e un 'ed#u de cu%tur! 0entru eCa'en bacter#o%o&#c n co0u% de0# t!r## une# bactere'## au e0t#ce'## 1 71 Pre&!t#rea 'ater#a%e%or : 4 'a c! de t#(on K 4 '!nu"# ter#%e K 4 (%acoane de /e'ocu%tur! cu 'ed#u ub -acuu' K 4 /o%der K 4 ace 0entru 0unc)#e -enoa ! K 4 a%coo% #odat $ a%coo% >@ D K 4 ta'0oane "# co'0re e ter#%e K 4 ta-a 'ed#ca%! $ !0un $ 0ro o0 J1 Pre&!t#rea 0 #/#c! a 0ac#entu%u# e (ace eC0%#c.nd te/n#ca "# nece #tatea e# 1 F1 Pre&!t#rea (#,#c! :

Pagina

% din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 %ocu% 0unc)#e# e de,#n(ectea,! 0e o ar#e 'are $ cu un ta'0on cu a%cco% >@ D "# e a0%#c! 0r#n (recare t#nctur! de #od %! .nd ! ac)#one,e de,#n(ectantu% ce% 0u)#n J '#nute K 4 ar#a de,#n(ectat! nu e reconta'#nea,! K ?1 ECecut#a te/n#c# : 4 a # tenta 'ed#ca%! "# 0a%! '.#n#%e cu &r#+! "# 'brac! '!nu"# ter#%e 1 4 "ter&e ca0ace%e (%acoane%or de reco%tare cu a%coo% #odat K 4 e n"urubea,! acu% 0entru 0unc)#e n /o%der K 4 e a0%#c! &arou% dea u0ra 0%#c## cotu%u# $ 'en)#n.nd bra)u% 0ac#entu%u# ndre0tat n +o cu 0u'nu% tr.n K 4 e a%e&e -ena "# e de,#n(ectea,! K 4 e (#Cea,! -ena cu 0o%#ce%e de %a '.na t.n&! "# e 0unc)#onea,! K 4 e #ntroduce (%aconu% 0entru /e'ocu%tur! n /oder K c.nd .n&e%e nu 'a# cur&e n (%acon $ e coate d#n /o%der "# e r! toarn! (%acoane%e de /e'ocu%tur! 0entru a a #&ura o'o&en#,area (!r! a 0roduce 0u'! K 4 e coate acu% $ e de,#n(ectea,! %ocu% 0unc)#e# "# e a0%#c! un 0an a'ent co'0re #- K 4 e a"ea,! 0ac#entu% n 0o,#)#e co'od! K :1 Pre&!t#rea 0rodu u%u# 0entru %aborator : 4 e notea,! 0e (%acon : nu'e%e 0ac#entu%u# $ data "# ora reco%t!r## $ curba ter'#c! $ 'ed#ca)#a ant#b#ot#c! K 4 e tr#'#t #'ed#at %a %aborator "# e 0un %a ter'o tat $ %a o te'0eratura de F>oC K 4 e notea,! n (oa#a de ob er-a)#e data "# nu'e%e 0er oane# ce a reco%tat K

ROLUL VITALE

A2I2TENTEI

MEGICALE

MONITORIIAREA

AUNCPIILOR

I1 RE2PIRAPIA L (unc)#a "# ca0ac#tatea -#ta%! a or&an# 'u%u# de a a #&ura oC#&enu% nece ar 'etabo%# 'u%u# ce%u%ar "# e%#'#narea d#oC#du%u# de carbon re,u%tat d#n ace t 'etabo%# ' 1 Aactor## care #n(%uentea,! re 0#ra)#a : 71 B#o%o&#c# : -.r ta $ eCu% $ tatura $ o'nu% $ 0o tura $ a%#'enta)#a $ eCerc#)#u% (#,#c 1 J1 P #/o%o&#c# : e'o)##%e 1

Pagina !0 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

F1 2oc#o%o&#c# : 'ed#u% a'b#ent $ c%#'atu% $ %ocu% de 'unc! 1 Ca%#t!)#%e re 0#ra)#e# : 71 Arec-en)a : re0re,#nt! nu'!ru% re 0#ra)##%or 0e '#nut 4 nou4n! cut : F@4:@ RQ'#n K 4 J an# : J:4F: RQ'#n K 4 7J an# : 7:4J: RQ'#n K 4 adu%t : 7E478 RQ'#nK 4 -.r tn#c : 7:4J: RQ'#n 1 J1 A'0%#tud#nea : e te dat! de -o%u'u% de aer ce 0!trunde "# e e%#'#n! d#n 0%!'.n# %a (#ecare re 0#ra)#e 1 Poate (# : 4 0ro(und! K 4 u0er(#c#a%! 1 F1 R#t'u% : re0re,#nt! 0au,e%e d#ntre re 0#ra)## 1 ?1 2#'etr#a : a'be%e /e'#torace 0re,#nt! aceea"# '#"care de r#d#care "# cobor.re n t#'0u% #n 0#ra)#e# "# eC0#ra)#e# 1 A # tenta 'ed#ca%! : 4 nu'!r! re 0#ra)##%e (!r! a anun)a n 0rea%ab#% 0ac#entu% $ c.nd ace ta e re%aCea,! au n t#'0u% o'nu%u# K 4 ob er-! (o%o #rea 'u"c/#%or acce or# re 0#rator# K 4 ob er-! a 0ectu% un&/#%or '.#n# K II1 TEMPERATURA re0re,#nt! nece #tatea 'en)#ner## con tante a te'0eratur## cor0u%u# ntre FE C "# F> C $ dator#t! 0roce u%u# de ter'ore&%are 1 Ter'o&ene,a e te re,u%tatu% 0roce e%or de oC#dare a (actor#%or de nutr#)#e ce au %oc n 0ec#a% n 'u"c/# "# (#cat 1 Ter'o%#,a e te 0roce u% de e%#'#nare a c!%dur## rea%#,at 0r#n 0#e%e$ 0!'.n# "# r#n#c/# 1 P#erder#%e e rea%#,ea,a 0r#n : 4 e-a0orare K 4 rad#a)#e K 4 conduc)#e K 4 con-ec)#e 1

Pagina !1 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

M! urarea te'0eratur## e (ace cu a+utoru% ter'o'etru%u# n ca-#t!)# nc/# e au e'#nc/# e $ care unt : aC#%! $ ca-#tatea buca%! $ rect $ -a&#n 1

A # tenta 'ed#ca%! : 4 are ob%#&a)#a de a 'a ura te'0eratura de ce% 0u)#n dou! or# 0e ,# : d#'#nea)a "# earaK 4 -a nota -a%or#%e ob)#nute n (oa#a de ob er-a)#e K 4 -a ra0orta 'ed#cu%u# 'od#(#c!r#%e #nter-en#te 1 III1 TEN2IUNEA ARTERIAL re0re,#nt! 0re #unea eCerc#tat! de an&e%e c#rcu%ant a u0ra 0ere)#%or arter#a%# 1 Aactor## ce deter'#n! ten #unea arter#a%! unt : 4 deb#tu% card#ac K 4 (or)a de contrac)#e a #n#'## K 4 e%a t#c#tatea "# ca%#bru% -a e%or K 4 -. co,#tatea .n&e%u# 1 Ten #unea 'aC#'! e te ob)#nut! n t#'0u% # to%e# -entr#cu%are $ #ar cea '#n#'a n t#'0u% d#a to%e# 1

Pagina !2 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Va%or#%e ten #un## arter#a%e V.r ta Ten #unea 'aC#'! 3'' M&5 74F an# >:49@ ?477 an# 9@477@ 7J47: an# 7@@47J@ Adu%t 77:47?@ V.r tn#c Pe te 7:@ Te/n#ca de '! urare a ten #un## arter#a%e :

Ten #unea '#n#'! 3'' M&5 :@4E@ E@4E: E@4>: >:49@ Pe te 9@

2e 0o,#)#onea,! 'an"eta ten #o'etru%u# %a n#-e%u% 7QF #n(er#oare a bra)u%u# $ e dece%ea,! 0u% u% %a n#-e%u% artere# bra/#a%e "# e a0%#c! 'e'brana teto co0u%u# 1 A0o# e nc/#de -ent#%u% "# e co'0r#'! 'an"eta 0r#n #ntroducerea aeru%u# cu a+utoru% 0o'0e# 0.n! %a ob)#nerea une# ten #un# u0er#oare ce%e# d#n arter! 1 2e deco'0r#'! u"or 0r#n de c/#derea -ent#%u%u# "# ur'!re"te cadranu% 'ano'etru%u# 0entru -#,ua%#,area 0r#'e%or o c#%a)## $ a cu%t.nd totodat! 0r#'a bata#e $ ceea ce re0re,#nta ten #unea 'aC#'! 1 2e ur'!re c o c#%a)##%e "# b!t!#%e 0.n! %a ncetarea %or co'0%et! $ u%t#'a bata#e re0re,ent.nd ten #unea '#n#'! 1 2e de c/#de co'0%et -ent#%u% "# e deco'0r#'! aeru% 1 A # tenta 'ed#ca%! : 4 -a nota ten #unea arter#a%! n (oa#a de ob er-a)#e K 4 -a cunoa"te e'ne%e /#0er "# /#0oten #un## "# 'etode%e de #nter-en)#e n ace te ca,ur# K 4 -a ra0orta 'ed#cu%u# or#ce c/#'bare e'n#(#cat#-! K 4 -a nde'na 0ac#entu% ! e re%aCe,e t#'0 de 7@47: '#nute na#nte de %uarea ten #un## 0entru a nu e nre&# tra -a%or# eronate 1

Pagina !3 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

IV1 PUL2UL 4 re0re,#nt! eC0an #unea r#t'#c! a artere%or ce e co'0r#'! 0e un 0%an o o "# e te #ncron! cu # to%a -entr#cu%ar! 1 Pu% u% #a na"tere d#n con(%#ctu% eC# tent ntre an&e%e a(%at n # te'u% arter#a% "# ce% '0#n n t#'0u% # to%e# 1 Ace t con(%#ct e eCter#or#,ea,! 0r#n de t#nderea r#t'#c! a artere# 1 Ca%#t!)#%e 0u% u%u# : 4 Arec-en)a 4 re0re,#nt! nu'!ru% de 0u% a)## 0e '#nut 1 4 nou4n! cut : 7F@47?@ PQ'#n K 4 co0#% '#c : 7@@47F@ PQ'#n K 4 7@ an# : 9@47@@ PQ'#n K 4 adu%t : E@48@ PQ'#n K 4 -.r tn#c : 8@49@ PQ'#n 1 4 R#t'u% 4 0au,e%e trebu#e a (#e e&a%e ntre 0u% a)## 1 4 A'0%#tud#nea 4 e te deter'#nat! de cant#tatea de .n&e eC# tent! n -a e 1 4 Ten #unea 4 e te deter'#nat! de (or)a nece ar! n co'0r#'area artere# 0entru ca unda 0u% at#%! ! d# 0ar! 1 4 Ce%er#tatea 4 re0re,#nt! -#te,a de r#d#care "# cobor.re a unde# 0u% at#%e 1 Pu% u% 0oate (# 'a urat n or#ce arter! acce #b#%! 0a%0a)#e# : 4 rad#a%! K 4 te'0ora%! K 4 carot#d#an! K 4 /u'era%! K 4 (e'ura%! K 4 0ed#oa ! K 4 0o0%#tee K 4 a0#ca% : %a -.r(u% a0eCu%u# n 0a)#u% V #nterco ta% 1

Pagina ! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

A # tenta 'ed#ca%! : 4 (!tu#e"te 0ac#entu% ! e re%aCe,e t#'0 de 7@47: '#nute na#ntea '! ur!r## 0u% u%u# K 4 0r#+#n! bra)u% 0ac#entu%u# 0entru ca 'u"c/#u% antebra)u%u# ! e re%aCe,e K 4 e re0erea,! artera 0a%0.nd cu -.r(u% #ndeCu%u# $ de&etu%u# 'ed#u "# #ne%ar $ ur'!r#nd cadranu% cea u%u# t#'0 de un '#nut "# nu'!r.nd n &.nd 0u% a)##%e K 4 -a trece n (o#a de ob er-a)#e -a%or#%e nre&# trate K 4 -a "t# ! deo ebea c! 0u% u% nor'a% de ce% : 4 brad#card#c 3'a# 0u)#n de E@ de b!t!# 0e '#nut %a adu%t5 K 4 ta/#card#c 30u% acce%erat5 1 4 -a ra0orta 'ed#cu%u# nere&u%#%e ob er-ate 1 V1 GIUREIA L re0re,#nt! cant#tatea de ur#n! e%#'#nat! n J? de ore 0r#n actu% '#c)#un## 1 Caractere%e ur#n## : 4 Cu%oarea 4 &a%ben de c/# $ ca 0a#u% $ 0.n! %a brun nc/# $ n (unc)#e de concentra)#e $ de re&#'u% a%#'entar "# de %#c/#de%e #n&erate K 4 M#ro u% 4 de bu%#on n tare 0roa 0!t! $ a'on#aca% datorat (er'enta)#e a%ca%#ne K 4 Reac)#a 0/ nor'a%! e te de E$: K 4 Gen #tatea e te de 7@7: L 7@J@ K 4 Cant#tatea e%#'#nat! n J? ore -ar#a,! ntre 7?@@ 478@@ K 4 E'# #un#%e ur#nare unt de ?4: n J? ore 1 E-entua%e%e 'od#(#c!r# 0ro-en#te n cur u% actu%u# '#c)#ona% $ n con t#tu)#a ur#n## $ c/#'b!r#%e ca%#tat#-e au cant#tat#-e 0ot #nd#ca o 'od#(#care 0ato%o&#c! : u(er#n)e rena%e $ #n(ec)## ur#nare au 0ot (#d doar o con ec#n)! a t!r## &enera%e a%terate au a une# a%te u(er#n)e or&an#ce 1

Pagina !! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

A # tenta 'ed#ca%! : 4 u0ra-e&/ea,! d#ure,a 0r#n co%ectarea ur#n## n rec#0#ente 0ec#a%e "# '! oar! cant#tatea e%#'#nat! K 4 rea%#,ea,! b#%an)u% #n&er!r#%or "# e%#'#n!r#%or de %#c/#de K 4 n ca,u% une# ur#n# /#0erconcentrate reco'and! un a0ort cre cut de %#c/#de K 4 0entru &o%#rea co'0%et! a -e,#c## ur#nare "# e-#tarea #n(ec)##%or 0r#n ta,a ur#n##$ n-a)! 0ac#entu% 0o,#)#a corect! de '#c)#une : 4 0entru (e'e# : 0o,#)#a "e,.nd! 0e c%o et $ cu bu tu% a0%ecat na#nte "# crearea une# co'0re #un# cu a'be%e (e)e 0a%'are %a n#-e%u% -e,#c## ur#nare K 4 0entru b!rba)# : 0o,#)#e orto tat#c! u"or a0%ecat 0re 0ate 1 VI1 2CAUNUL L re0re,#nt! (or'a ub care e e%#'#n! re,#duur#%e n ur'a 0roce u%u# de d#&e t#e $ '0reun! cu ce%u%e%e de cua'ate de 0e u0ra(a)a tubu%u# d#&e t#- $ 0rodu e%e de eCcre)#e a%e &%ande%or aneCe "# un nu'!r 'are de '#crobe 1 Ca%#t!)#%e caunu%u# : 4 Arec-en)a : 74J caune 0e ,# au un caun %a dou! ,#%e K 4 Oraru% 4 r#t'#c %a aceea"# or! a ,#%e# K 4 Cant#tatea 4 ,#%n#c 7:@4J@@ &ra'e K 4 Con # ten)a 4 0! toa ! $ o'o&en! K 4 Aor'a 4 c#%#ndr#c! $ cu d#a'etru% de F4: c' "# %un&#'e -ar#ab#%! K 4 M#ro u% L (eca%o#d $ d#(er! de %a #nd#-#d %a #nd#-#d K 4 Cu%oarea : 4 adu%t : brun! $ dator#t! tercob#%#ne# K 4 nou4n! cut : -erde $ brun nc/# 3 'econ#u 5 1 A # tenta 'ed#ca%! : 4 -a ob er-a e-entua%e%e 'od#(#c!r# a%e ca%#t!)#%or caunu%u# K 4 -a nota n (oa#a de ob er-a)#e nu'!ru% caune%or "# (e%u% %or K 4 -a educa 0ac#entu% !4"# (or'e,e un orar de de(eca)#e 0r#n t#'u%area re(%eCu%u# de de(eca)#e ,#%n#c! $ %a aceea"# or! K 4 -a nde'na 0ac#entu% ! (ac! eCerc#)## (#,#ce $ 0%#'b!r# n aer %#ber 0entru a (a-or#,a tran,#tu% #nte t#na% 0r#n o%#c#tarea 'u"c/#%or abdo'#na%# K 4 -a nde'na 0ac#entu% ! con u'e o a%#'enta)#e bo&at! n (#bre c.nd nu eC# t! contra#nd#ca)## 1

Pagina !" din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ROLUL A2I2TENTEI MEGICALE N AGMINI2TRAREA TRATAMENTULUI

GEAINIPIE : Med#ca'ente%e unt ub tan)e eCtra e au #ntet#,ate d#n 0rodu e de or#&#ne '#nera%! $ -e&eta%! au an#'a%! cu co0u% de : 4 0ro(#%aC#a 'bo%n!-#r#%or K 4 a'e%#orarea bo%#%or K 4 -#ndecarea bo%#%or 1 n (unc)#e de do,a ad'#n# trat! ace%a"# 0rodu 0oate ac)#ona ca a%#'ent $ 'ed#ca'ent au toC#c 1 A t(e% e 0ot d#(ern)#a : 4 do,a tera0eut#c! L do,a ad'#n# trat! n co0 tera0eut#c (!r! e(ect toC#c K 4 do,a 'aC#'! L do,a ad'#n# trat! n cant#tatea cea 'a# 'are (!r! ac)#une toC#c! a u0ra or&an# 'u%u# K 4 do,a toC#c! L do,a ad'#n# trat! care 0ro-oac! (eno'ene toC#ce &ra-e 0entru or&an# ' K 4do,a %eta%! L do,a care duce %a dece u% 0ac#entu%u# 1 Med#ca'ente%e unt 0re cr# e de 'ed#c "# notate n (oa#a de ob er-a)#e a 0ac#entu%u# #nternat au 0e re)ete n ca,u% 0ac#entu%u# a'bu%ator 1 A # tenta 'ed#ca%! trebu#e ! cunoa c! "# ! contro%e,e : 4 'ed#ca'entu% 0re cr# de 'ed#c ! (#e ad'#n# trat 0ac#entu%u# re 0ect#- K 4 do,a corect! de ad'#n# trare K 4 t#'0## de eCecu)#e K 4 ac)#unea (ar'aco%o&#c! a 'ed#ca'ente%or K 4 (rec-en)a de ad'#n# trare "# #nter-a%u% de do,are K 4 e(ectu% ce trebu#e ob)#nut K 4 contra#nd#ca)##%e "# e(ecte%e ecundare K 4 #nterac)#unea ntre 'ed#ca'ente 1 na#nte de ad'#n# trare $ a # tenta 'ed#ca%! -er#(#c! "# #dent#(#c! ur'!toare%e : 4 ca%#tatea 'ed#ca'ente%or K 4 #nte&r#tatea 'ed#ca'ente%or K 4 cu%oarea$ deco%orarea au u0raco%orarea 'ed#ca'ente%or K 4 ed#'entarea $ 0rec#0#tarea au eC# ten)a (%ocoane%or n o%u)## K
Pagina !# din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 %#c/e(#erea 'ed#ca'ente%or o%#de K 4 o0a%e cen)a o%u)##%or 1 La ad'#n# trarea 'ed#ca'ente%or trebu#e re 0ectat : 4 ca%ea de ad'#n# trare 0re cr# ! de 'ed#c K 4 do,a+u% 0re cr# $ oraru% de ad'#n# trare "# o'nu% 0ac#entu%u# K 4 #nco'0at#b#%#tatea de 'ed#ca'ente K 4 ad'#n# trarea ra0#d! a 'ed#ca'ente%or de c/# e K 4 or#d#nea de ad'#n# trare a 'ed#ca'ente%or 3 tab%ete $ o%u)## $ 0#c!tur# $#n+ec)## $ u0o,#toare $ o-u%e -a&#na%e 5 K A # tenta 'ed#ca%! e(ectuea,! ad'#n# trarea 'ed#ca'ente%or n cond#)## de #&#en! $ a e0 #e $ de,#n(ec)#e $ ter#%#,are "# 'en)#nere a '! ur#%or de u0ra-e&/ere "# contro% a #n(ec)##%or no,oco'#a%e au #ntra 0#ta%#ce"t# 1 Med#ca'ente%e e 0ot ad'#n# tra 0e 'a# 'u%te c!# : 4 ca%ea ora%! K 4 ca%ea re 0#rator#e K 4ca%ea 0ercutanat! K 4ca%ea 0arentera%! 1 n 0neu'on#a 0neu'ococ#c! e (o%o e c 0r#or#tar ur'!toare%e c!# de ad'#n# trare : I1 Ca%ea re 0#rator#e K II1 Ca%ea ora%! K III1 Ca%ea 0arentera%! K I1 Ad'#n# trarea 'ed#ca'ente%or 0e ca%e re 0#rator#e : Pe ca%e re 0#rator#e e ad'#n# trea,! 'ed#ca'ente a-.nd n -edere u0ra(a)a 'are a a%-eo%e%or 0u%'onare "# -a cu%ar#,area %or bo&at! 1 2e ad'#n# trea,! : 4 &a,e au ub tan)e &a,e#(#cate K 4 %#c/#de (#ne 0u%-er#,ate au ub (or'! de -a0or# K 2co0u% ad'#n# tr!r## 0e ca%e re 0#rator#e e te : 4 de,#n(ec)#a $decon&e t#onarea 'ucoa e# c!#%or re 0#rator## K 4 'bo&!)#rea aeru%u# #n 0#r#t n oCB&en $ 0entru co'baterea /#0oC#e# K 4 (%u#d#(#carea 0ute# $ eC0ectora)#e 1

Pagina !$ din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

n ca,u% 0neu'on#e# 0neu'ococ#ce e ad'#n# trea,! oC#&en o0)#ona% $ n ca,ur#%e (oarte &ra-e $ 0entru co'baterea /#0oC#e# deter'#nat! de c!derea oC#&enu%u# a%-eo%ar 1 2ur e%e de oC#&en unt : 4 ta)#a centra%! de oC&en K 4 '#cro ta)#e de oC#&en K 4 bute%#e de oC#&en 1 Precau)## n ut#%#,area ur e%or de oC#&en : 4 0ac#en)## "# -#,#tator# -or (# aten)#ona)# a u0ra 0er#co%u%u# re0re,entat de (u'atu% n 0rea+'a ur e# de oC#&en K 4 e -or -er#(#ca ec/#0a'ente%e e%ectr#ce d#n nc!0ere $ e-#t.ndu4 e ut#%#,area 'ater#a%e%or &eneratoare de e%ectr#c#tate tat#c! "# a 'ater#a%e%or #n(%a'ab#%e K 4 a0arate%e de 'on#tor#,are au a 0#rare -or (# 0%a ate n 0artea o0u ! ur e# de oC#&enK 4 bute%##%e de oC#&en -or (# a"e,ate n 0o,#)#e -ert#ca%! $ 0e un u0ort "# (#Cate de 0erete cu #ne%e 'eta%#ce K 4 cunoa"terea de c!tre 0er ona%u% ce 'ane-rea,! oC#&enu% a %ocu%u# de 0%a are a eCt#nctoare%or "# a 'odu%u# de ut#%#,are a ace tora 1 Metode de ad'#n# trare a oC#&enu%u# : 71 Ad'#n# trarea oC#&enu%u# 0r#n ond! na,a%! : 4 e te 'etoda cea 'a# (rec-ent ut#%#,at! K 4 0er'#te ad'#n# trarea oC#&enu%u# n concentra)#e de J:4?: D K 4 0oate (# ut#%#,at! 0entru o tera0#e 0e ter'en %un& K 4 nu 0oate (# ut#%#,at! %a 0ac#en)## cu a(ec)#un# a%e 'ucoa e# na,a%e 1 J1 Ad'#n# trarea oC#&enu%u# 0r#n 'a c! : 4 0er'#te ad'#n# trarea oC#&enu%u# n concentra)#e de ?@4E@ D K 4 e te #nco'od! dator#t! # te'u%u# de 0r#ndere "# etan"e#,are K 4 accentuea,! tarea de anC#etate $ 'a# a%e %a co0## K 4 0oate cau,a #r#ta)#a te&u'ente%or (e)e# K 4 nu e -a ut#%#,e %a 0ac#en)## cu ar ur# %a n#-e%u% (e)e# 1 F1 Ad'#n# trarea oC#&enu%u# 0r#n oc/e%ar# 0entru oC#&en : 4 unt 0re-!,u)# cu J onde ce e #ntroduce n a'be%e n!r# K 4 e ut#%#,ea,! %a co0## "# %a 0ac#en)## a&#ta)# K 4 unt 'a# b#ne to%era)# de 0ac#ent 1 ?1 Ad'#n# tarea oC#&enu%u# 0r#n cort de oC#&en :

Pagina !% din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 e ut#%#,ea,! (rec-ent %a co0## K 4 concentra)#a oC#&enu%u# nu 0oate de0!"# :@ D K 4 are de,a-anta+u% c! at'o (era de u00ort e nc!%,e"te "# e u0rancarc! cu -a0or# dator#t! aeru%u# eC0#rat de 0ac#ent n ace%a"# 'ed#u cu aeru% #n 0#r#t K 4 oC#&enu% #ntrodu n cort nu -a (# 'od#(#cat $ c# trecut 0r#n #n ta%a)## de r!c#re1 Pre&!t#rea (#,#c! "# 0 #/#c! a 0ac#entu%u# : 4 -a (# %#n#"t#t $ a #&ur.ndu4% c! 4au %uat toate '! ur#%e de 0recau)#eK 4 -a (# a"e,at ntr4o 0o,#)#e core 0un,!toare $ decub#t dor a% au 0re(erab#% n 0o,#)#e e'#"e,.nd! 0entru (a-or#,area eC0an #un## 0u%'onare K 4 de,ob truarea c!#%or re 0#rator## 1 Te/n#ca ad'#n# tr!r## oC#&enu%u# : 4 e '! oar! %un&#'ea onde# 0e obra, de %a nar! %a tra&u K 4 e u'ectea,! onda cu a0! ter#%! 0entru (ac#%#tarea #n er)#e# "# 0re-en#rea %e,!r## 'ucoa e# K 4 #ntroducerea onde# n nar! "# (#Carea ace te#a 0e obra, cu ben,# de %euco0%a t K 4 (#Carea deb#tu%u# de ad'#n# trare a oC#&enu%u# K 4 a0rec#erea r! 0un u%u# tera0eut#c a% ad'#n# tr!r## oC#&enu%u# K 4 u0ra-e&/erea 0ac#entu%u# "# a ec/#0a'antu%u# de ad'#n# trare a oC#&enu%u# K 4 'ob#%#,area 0er#od#c! a onde# cu coaterea e# o dat! 0e ,# "# #ntroducerea e# n cea%a%t! nar! 1 Inc#dente "# acc#dente : 4 r! turnarea barbotoru%u# "# #n/a%area %#c/#du%u# '0#n de oC#&en 1 4 n ca,u% ad'#n# tr!r## 0re%un&#te 0ot a0!rea : 4 #r#tarea %oca%! a 'ucoa e# K 4 con&e t#e "# ede' a%-eo%ar K 4 /e'ora&#e #ntraa%-eo%ar! K 4 ate%ecta,#e K 4 d# ten #e abdo'#na%! n ca,u% 0!trunder## &a,u%u# n e o(a& 1 II1 Ad'#n# trarea 'ed#ca'ente%or 0e ca%e buca%4ora%! : Ge(#n#)#e : Introducerea 'ed#ca'ente%or 0e ca%e ora%! $ con t#tu#e ca%ea natura%! de ad'#n# trare a ace tora cu re orb)#e %a n#-e%u% 'ucoa e# buca%e "# a 'ucoa e# d#&e t#-e 1

Pagina "0 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pre,entare (ar'aceut#c! : 4(or'a %#c/#d! : cea#ur# $ #ro0ur# $ #n(u,## $ decoctur# $ e'u% ## $ eCtrecte $ u%e#ur# $ t#nctur# $ o%u)## 1 4 (or'a o%#d! : tab%ete $ &ranu%e $ dra+eur# $ co'0r#'ate $ ca0 u%e $ 0ra(ur# 1 Contra#nd#ca)## 1Nu e -or ad'#n# tra 0e ca%e ora%! 'ed#ca'ente%e atunc# c.nd : 4 unt #nact#-ate au de co'0u e de ucur#%e d#&e t#-e K 4 e te nece ar a e ob)#ne un e(ect ra0#d K 4 au e(ect #rr#tant a u0ra 'ucoa e# &a tr#ce K 4 re(u, d#n 0artea 0ac#entu%u# K 4 ca%e ad#&e t#-! nu a #&ur! re orb)#a K 4 #nter-en)## c/#rur&#ca%e %a n#-e%u% tubu%u# d#&e t#- K 4a(ec)#un# a%e 'ucoa e# buca%e au a%e 'ucoa e%or d#&e t#-e K 4%#0 a re(%eCu%u# de de&%ut#)#e at.t 0entru o%#de c.t "# 0entru %#c/#de K 4 e-#tarea # te'u%u# -ene# 0orte 1 Mod de ad'#n# trare : Med#ca'ente%e %#c/#de e ad'#n# trea,! : 4 cu 0a/are &radate 0entru a '! ura do,a un#c! K 4 cu 0#0eta au cu (%acon 0#curator 0entru t#ncture $eCtracte K 4 cu %#n&ura au %#n&ur#)a 0entru o%u)## $ '#Ctur# $ decoctur# $ u%e#ur# K 4 cu 0a/ar 0entru #ro0ur# $ cea#ur# K Med#ca'ente%e o%#de e ad'#n# trea,! : 4 0ra(ur#%e e ad'#n# trea,! 0e %#'ba 0ac#entu%u# $ (##nd n&/#)#te cu cea# $ a0! %a0te K 4 'ed#ca'ente%e ub (or'! de &ranu%e e ad'#n# trea,! cu %#n&ur#)a K 4 tab%ete%e $ ca0 u%e%e $ co'0r#'ate%e$ dra+eur#%e $ e ad'#n# trea,! ca atare K 4 'ed#ca'ente%e care e re orb n ca-#tatea buca%! unt a"e,ate ub%#n&ua% 0entru re orb)#e #nte&ra%! 1 Med#ca'ente%e unt ad'#n# trate 0er ona% de a # tenta 'ed#ca%a au %uat de 0ac#ent n 0re,en)a ace te#a re 0ect.nd ord#nea ucce #-! de ad'#n# trare 1 Pac#entu% e te 0re-en#t 0entru e(ecte%e ecundare au reac)## ad-er e a% anu'#tor 'ed#ca'ente 1 Nu e (o%o e c ace%ea"# #n tru'ente 0entru 'a# 'u%)# 0ac#en)# n ad'#n# trarea 'ed#ca'ente%or 3 0a/are $ %#n&ur# $%#n&ur#)e 5 1

Pagina "1 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

III1Ad'#n# trarea 'ed#ca'ente%or 0e ca%e 0arentera%! : Aa)! de ce%e%ate c!# de ad'#n# trare $ ca%ea 0arentera%! o(er! anu'#te a-anta+e : 4 ab orb)#a e te u"oar! #ar e(ectu% e #n ta%ea,! ra0#d K 4 do,a+u% e te 0rec# K 4 'ed#ca'ente%e en #b#%e %a ac)#unea ucur#%or d#&e t#-e $ ca /or'on## $ -acc#nur#%e$ erur#%e tera0eut#ce nu unt a%terate au 'od#(#cate n to'ac au #nte t#ne K Pr#n ca%ea 0arentera%! e n)e%e&e de ob#ce# oco%#rea tubu%u# d#&e t#-e "# ad'#n# trarea 'ed#ca'ente%or 0r#n #n+ec)## 1 71 In+ec)#a #ntra-enoa ! L re0re,#nt! #ntroducerea c#rcu%a)#a an&-#n! d#rect 1 Pre&!t#rea 'ater#a%e%or : 4 er#n&! K 4 ace K 4 ub tan)a 'ed#ca'entoa ! K 4 &arou K 4 t!-#)! K 4 a%e,! 1 Locur# de e%ec)#e : 4 -ene%e de %a 0%#ca cotu%u# L ba,#%#c! "# ce(a%#c! K 4 -ene%e antebra)u%u# K 4 -ene%e de 0e (a)a dor a%! a '.#n## K 4 -ene%e ubc%a-#cu%are K 4 -ene%e (e'ura%e K 4 -ene%e 'a%eo%are #nterne K 4 -ene%e +u&u%are "# e0#cran#ene %a u&ar "# co0#% '#c 1 Te/n#c! : A # tenta 'ed#ca%! e 0a%! 0e '.#n# cu a0! "# !0un "# "# 0une '!nu"# 1 A 0#r! 'ed#ca'entu% d#n (#o%! du0! care c/#'b! acu% cu unu% cu %u'enu% 'a# '#c 1 A0%#c! &arou% e%a t#c $ de,#n(ectea,! %ocu% de e%ec)#e "# 0!trunde cu acu% 'ontat %a er#n&! n %u'enu% -a u%u# 1 Gu0! ce 0!trunde cu acu% n %u'enu% -a u%u# $ c/#)ea,! o u"oar! '#"care de a 0#rare 0entru a -er#(#ca 0o,#)#a acu%u# 1 Ge (ace &arou% cu '.na t.n&! "# #n+ectea,! ncet o%u)#a 1 Gu0! ce a ter'#nat de #n+ectat o%u)#a retra&e acu% d#n -en! "# a0%#c! un 0an a'ent ade,#- 1 ub tan)e# 'ed#ca'entoa e n

Pagina "2 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Inc#dente : 4 #n+ectarea o%u)#e# n )e utu% 0er#-eno $ 'an#(e tat! 0r#n tu'e(#erea )e utur#%or "# durere K 4 (%eba%&#a$0rodu ! 0r#n #n+ectarea ra0#d! a o%u)#e# au a unor ub tan)e #r#tante K 4 -a%ur# de c!%dur! "# en,a)## de u c!c#une n (ar#n&e K 4 /e'ato' 0r#n tr!0un&erea -ene# K 4 a'e)e%# $ %#0ot#'#e $ co%a0 1 J1 In+ec)#a #ntra'u cu%ar! 4 re0re,#nt! #ntroducerea trau'at#c! a ub tan)e%or

'ed#ca'entoa e n tare %#c/#d! n or&an# ' 0r#n #nter'ed#u% unu# ac ada0tat %a er#n&! 1 Ca%ea #ntra'u cu%ar! e te a%ea ! atunc# c.nd den #tatea 'ed#ca'entu%u# e te 'a# 'are $ c.nd nt.r,#erea re orb)#e# 0ro-oac! 'od#(#carea co'0o,#)#e# o%u)##%or 'ed#ca'entoa e au c.nd 0r#n ta&narea o%u)#e# 0r#n )e utur# ar 0ro-oca #r#ta)#a %or 1 Locur# de e%ec)#e : 4 re&#une a u0eroeCtern! (e #er! dea u0ra 'are%u# tro/anter K 4 (a)a eCtern! a coa0 e# n tre#'ea '#+%oc#e %a J c' de %#n#a 'ed#an! a co0 e# K 4 (a)a eCtern! a bra)u%u# $ n 'u"c/#u% de%to#d 1 Mater#a%e nece are : 4 t!-#)! rena%! K 4 ace "# er#n&! K 4 o%u)#e de,#n(ectant! L a%coo% >@^ K 4 ta'0on de -at! K 4 o%u)#a de #n+ectat 1 Te/n#c! : A # tenta 'ed#ca%! #n(or'ea,! 0ac#entu% de 0re nece #tatea trata'entu%u# #n+ectab#% "# -er#(#ca ter'enu% de -a%ab#tate "# #nte&r#tatea er#n&## $ ace%or "# a o%u)#e# de #n+ectat 1 Pac#entu% -a (# a"e,at n decub#t -entra% au n 0o,#)#e "e,.nd! 1 A # tenta e 0!%! 0e '.#n# cu a0! "# !0un "# "# 0une '!nu"#%e $ a0o# de,#n(ectea,! %ocu% de e%ec)#e t#'0 de un '#nut d#n 0re centru n a(ar! 1 2e (#Cea,! re&#unea a%ea ! cu 0o%#ce%e $ #ndeCu% au 'ed#anu% '.#n# t.n&# "# cu o '#"care ra0#d! e #ntroduce acu% 0er0end#cu%ar 0e 0#e%e a0roC#'at#- ?4> c' $ 0entru a a+un&e %a 'u"c/# 1 A # tenta c/#)ea,! o u"oar! '#"care de a 0#ra)#e 0entru a -er#(#ca 0o,#)#a acu%u# "# #ntroduce %ent o%u)#a 0r#n

Pagina "3 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

a0! area 0# tonu%u# cu 0o%#ce%e '.#n## dre0te $ #ndeCu% "# 'ed#anu% (##nd (#Cate 0e ar#0#oare%e er#n&## 1 Gu0! #n+ectarea o%u)#e# 'ed#ca'entoa e $ e retra&e bru c acu% 0e d#rec)#a de #ntroducere $ e de,#n(ectea,! %ocu% nte0!tur# cu un ta'0on 'b#bat cu o%u)#e de,#n(ectant! 1Pentru a act#-ac#rcu%a)#a "# (a-or#,a nc/#derea cana%u%u# (or'at de %u'enu% acu%u# $ 0recu' "# re orb)#a o%u)#e# e 'a ea,! ,ona re 0ect#n! 1 Pac#entu% -a ta n re0au :47@ '#nute 1 Inc#dente : 4 durere -#e 0r#n %e,areaner-u%u# c#at#c $ #tua)#e n care e #'0une retra&erea acu%u# K 4 %e,area ner-u%u# c#at#c 0oate 0ro-oca 0ara%#,#a K 4 /e'ato' 0r#n n)e0area unu# -a K 4 u0ura)#e a e0t#c! dator#t! unor ub tan)e ce nu unt re orb#te K 4 ru0erea cau%u# ce #'0une eCtrac)#a c/#rur&#ca%!K Ge re)#nut : 4 ub tan)e%e u%e#oa e e (ac nu'a# 0ro(ound #ntra'u cu%ar 4 0o,#)#a acu%u# 0entru ub tan)e%e co%orate e -er#(#c! 0r#n deta"area er#n&## 1 F1 Per(u,#a endo-enoa !L ur'!re"te #ntroducerea n c#rcu#tu% an&u#n $ 0#c!tur! cu 0#c!tur! a unor o%u)## #,otone $ /#0ertone au /#0otone cu co0u% de a u )#ne a0ortu% nece ar de %#c/#de "# e%ectro%#)# au 0entr reec/#%#brare /#droe%ecto%#t#c! $ /#dro#on#c! "# -o%e'#c! "# #ntroducerea unor 'ed#ca'ente 0r#n care e ur'!re"te e(ectu% 0re%un&#t 1 Pre&!t#rea 'ater#a%e%or : 4 de,#n(ectante K 4 er#n&# "# ace $ branu%! K 4 0er(u,orK 4 o%u)## de 0er(u,at K 4 &arou K 4 %euco0%a t 1 Pre&!t#rea 0 #/#c! a 0ac#entu%u# e re(er! %a eC0%#carea te/n#c## "# a ut#%#t!)## a%e 1 Pre&!t#rea (#,#c! bo%na-u% -a (# a"e,at n decub#t dor a% cu bra)u% n eCten #e 1 Te/n#ca : A # tenta 'ed#ca%! e 0a%! 0e '.#n# "# "# 0une '!nu"# 1 Pre&!te"te o%u)#a de 0er(u,at $ 0er(u,oru% $ "# nde0!rtea,! bu%e%e de aer de 0e tubu% 0er(u,oru%u# 1

Pagina " din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

A0%#c! &arou% dea u0ra 0%#c# cotu%u# $ de,#n(ectea,! %ocu% de e%ec)#e "# 0unc)#onea,! -ena cu branu%a au acu% 3n ca,u% n care e 0unc)#one,! cu ac ace ta trebu#e ! (#e 'ontat %a tubu% 0er(u,oru%u# 5 1 nde0!rtea,! &arou% "# ata"ea,! tubu% 0er(u,oru%u# %a branu%! 1 Ge c/#de c%e'a 0er(u,oru%u# 0entru a e-#ta re(u%area .n&e%u# 0r#n ac $branu%! $ 0er(u,or "# e re&%ea,! -#te,a de cur&ere n (unc)#e de co0 "# o%u)#e 0er(u,ab#%! 1 Inc#dente : 4 /#0er/#dratarea %a card#ac# 0oate deter'#na ede' 0u%'onar acutK 4 e'bo%#a &a,oa ! 0r#n 0!trunderea aeru%u# n curentu% c#rcu%ator K 4 re-!r area %#c/#du%u# n )e utur#%e 0er#-enoa e $ ceea ce 0oate da na"tere %a (%eb#te au necro,e K 4 coa&u%area .n&e%u# 0e ac au 0e branu%! K A # tenta 'ed#ca%! trebu#e ! cunoa c! 0er(ect te/n#ca ad'#n# tr!r## 'ed#ca'ente%or "# ! re 0ecte ntoc'a# re&u%#%e ace tea 0entru ob)#nerea unor re,u%tate (a-orab#%e n t#'0 ut#% #nter-en#nd n ca,u% 0roducer## unor acc#dente 1

CAPITOLUL IV 2TUGIUL PE CAIURI

2PITALUL CLINIC VVICTOR BABEHW CAIUL CLINIC NR1I I1Cu%e&erea de date L Pre,entarea 'ed#ca%! Go'nu% A1M1 n -.r t! de ?: an#$ do'#c#%#at! n Bucure"t# d#a&no t#cu% 0neu'on#e 1 Mot#-e%e #ntern!r## : 4 tu e cu eC0ectora)#e 'uco40uru%ent! K 4 (r# on 0utern#c K 4 (ebr! 4F9 C K 4 +un&/# torac#c K 4 en,a)#e de u(ocareK e #nternea,! cu

Pagina "! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 a'e)e%# $ &re)ur# $ -ar atur# K 4 tare &enera%! a%terat! 1 I tor#cu% bo%## : Bo%na-u% a(#r'! c! n ur'! cu a0roC#'at#- o !0t!'.n! a a0!rut +un&/#u% t/orac#c $ dar nu #4a dat #'0ortan)! 1 n ,#ua #ntern!r## 0re,#nt! (ebr! F9$> C $ en,a)#e de u(ocare $ tu e c/#nu#toare uneor# n o)#t! de eC0ectora)#e 'uco40uru%ent! $ (r# oane $ tran 0#ra)#e abundent! $ a'e)e%## $ ce(a%ee$ #na0eten)! $ &ra)ur# $ #n o'n## "# %!b#c#une 1 Antecedente : 4 A#,#o%o&#ce : nu 0rec#,ea,! K 4 Pato%o&#ce : 4 0neu'on## re0etate $ tratate a'bu%ator K 4 /e0at#t! -#ra%! 3 nu 0oate 0rec#,a cu ce -#ru 5 K 4(ractura co%oane# -ertebra%e n ur'a unu# acc#dent de 'unc! $ n ur'! cu 7J an# 1 ECa'enu% ob#ect#- : 4 tare &enera%! a%terat! K 4 &an&%#on# %#'(at#c# $ u0er(#c#a%# $ ne0a%0ab#%# K 4 )e ut con+uct#- b#ne re0re,entat K 4 # te' o o : art#cu%a)## 'ob#%e K 4 a0arat card#o4-a cu%ar : T1A1T7@@QE@ ''M& $ A1V1T8@Q'#nut $ ,&o'ote card#ace r#t'#ce $ ar#a 'at#t!)## card#ace n %#'#te nor'a%e K 4 a0arat d#&e t#- : tran,#t #nte t#na% 0re,ent K 4 a0arat uro4&en#ta% : %o+e rena%e %#bere $ '#c)#un# (#,#o%o&#ce 1 La eCa'enu% a0aratu%u# re 0#rator e e-#den)#a,! : 4 (rec-en)a re 0#ra)##%or : F@Qre 0#ra)##Q'#nut K 4 -#bra)## %oca%e cre cute ca #nten #tate K 4 ub'at#tate %atera%! t.n&! K 4 ra%ur# cre0#tante %atera% 0o ter#or rece0tate n t#'0u% con u%ta)#e# K 4 rare ra%ur# ron(%ante n torace%e anter#or 1 ECa'enu% c%#n#c "# ana'ne t#c #nd#c! d#a&no t#cu% de 0neu'on#e %obar! t.n&! 1 Pentru u )#nerea ace tu#a e reco'and! ur'!toare%e eCa'#n!r# : 4 rad#o&ra(#a 0u%'onar! 0une n e-#den)! o0ac#tatea anter#oar! 'ar&#n## %obu%u# t.n& 'ed#u $ o'o&en! $ tr#un&/#u%ar! $ cu ba,a %a 0er#(er#e1 4 eCa'enu% 0ute# : 4 (rot#u : (rec-ente %eucoc#te $ /e'at## K
Pagina "" din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 bacter#o%o&#c : 0neu'ococ K 4 eCa'enu% ur#n## #nd#c! : 4 'acro co0#c L ur#n! /#0ercro'! K 4 reac)#e ac#d! K 4 &%uco,! ab ent! K 4 urob#%#no&en nor'a% 1 4 ed#'ent ur#nar : 4 ce%u%e e0#te%#a%e rare K 4 rar oCa%at de Ca K 4 rar urat K 4 %eucoc#te (rec-ent K Va%or# %a :1@J1J@@> Va%or# %a 771@J1J@@>

ECa'ene b#oc/#'#ce "# /e'ato%o&#ce : Ana%#,a 71Leuco&ra'a: 4%eucoc#te 4neutro(#%e ne e&'entate 4neutro(#%e e&'entate 4eo,#no(#%e 4ba,o(#%e 4%#'(oc#te 4'onoc#te J1V121M1 F1Me'o&%ob#n! ?1Ac#d ur#c :1Uree E1G%#ce'#e

7F1:@@Q''S JD >JD JD @D J?D 7D 78''Q7/ 7F&rD :?'&D @$:8'&Qd% 7:@'&D

7@1@@@Q''F7D 7D E8D 7D 4 JED ?D 7:''Q7/ 77&rD 77@ '&D

Trata'entu% e(ectuat n cur u% 0#ta%#,!r## a con tat n : 4 Pen#c#%#n! 4 E@@@@@ UIQE/ 4 Parace'at'o% 4 J c0Q,# 4 A%&oca%'#n L 7( %a ne-o#e 4 Codena% L Jc0Q,# 4 Po%#-#ta'#ne L J c0Q,# 4 G%uco,! :D 4 7@@@ '%Q,# 4 OC#&en 0e 'a c! L n r#t' de 8 %Q'#n %a ne-o#e 1
Pagina "# din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E-a%uarea a # tente# 'ed#ca%e P%an de n&r#+#re :1@J1J@@> L 7J1 @J1J@@> La data de :1@J1J@@> a' 0re%uat 0re n&r#+#re 0e do'nu% A1M11 $ n -.r t! de ?: de an# $ actua%'ente 0atron $ do'#c#%#at n Bucure"t# 1 Pac#entu% a(#r'! c! %ocu#e"te ntr4un a0arta'ent cu ? ca'ere $ '0reun! cu (a'#%#a 1 Are J co0## 1 Pac#entu% nu (u'ea,! $ nu con u'! a%coo% $ rareor# bea ca(ea 1 E te o 0er oan! co'un#cat#-! $ e ada0tea,! u"or %a 'ed#u% 0#ta%#ce c $ dar # e te (r#c! de or#ce #n-e t#&a)#e 1 E-a%uarea date%or ana'ne t#ce ate t! 0re,en)a 'od#(#c!r#%or (unc)#e# re 0#rator## $ at.t cron#c $ n ur'a 0neu'on##%or re0etate c.t "# acut n ur'a e-o%u)#e# 0roce u%u# co&n#t#0neu'ococ#c t.n& 1 Pac#entu% 0re,#nt! de(#c#t de auton&r#+#re %e&at de #nto%eran)a %a e(ort $ c!derea a'0%#tud#n## re 0#rator## "# 0re,en)a +un&/#u%u# torac#c 1 Goa'nu% A1M1 nu 0oate ! e od#/nea c! core 0un,!tor $ dator#t! tu e# c/#nu#toare "# a d# con(ortu%u# cau,at de +un&/#u% torac#c "# 0re,en)a tran 0#ra)###%or 1 E te -#,#tat de tu% de de de co0## "# o)#e 1 \ E-a%uare :1@J1J@@> 4 0ac#entu% 0re,#nt! FJ re 0#ra)## Q'#nutK

Pagina "$ din 220

Ne-o#a de a re 0#ra L A re 0#ra re0re,#nt! ne-o#a (##n)e# u'ane de a ca0ta oC#&enu% d#n 'ed#u% ncon+ur!tor $ nece ar 0roce e%or de oC#dare d#n or&an# ' " de a e%#'#na d#oC#du% de carbon re,u%tat d#n arder#%e ce%u%are 1

4 c#ano,a eCtre'#t!)#%or a d# 0!rut K

4 J> re 0#ra)##Q'#nut K

81@J1J@@>

4 c#ano,a eCtre'#t!)#%or K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina "% din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

\ Ob#ect#- n cur de rea%#,are 1

4 eCtre'#t!)## nec#anot#ceK

4 J: re 0#ra)##Q'#nut K

771@J1J@@>

Pagina #0 din 220

\ Inter-en)##

\ 4 A%&oca%'#n47 ( %a ne-o#eK

\ Ge%e&ate 4 Pen#c#%#n! L E@@@@@ UIQE/K

4 4 OC#&en48%Q'#nut

4 G%uco,! :D47@@@'%Q,#K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina #1 din 220

'e ono Aut 4 ad'#n# tre, 'ed#ca'ente%e 0re cr# e de 'ed#cK 4 a"e, 0ac#entu%u# n 0o,#)#e co'od! $ de drena+ 0o tura% K a0rec#e, r#t'u%u# re 0#rator K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina #2 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 a+ut %a 'ob#%#,area ecre)##%or 0r#n ta0ota'ent $ drena+$ c!%du)e K

4 ad'#n# tre, %#c/#de

Pagina #3 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 'on#tor#,e, %#c/#de%e #n&erate "# e%#'#nate 0entru 0re-en#rea de /#drat_r## K

Pagina # din 220

4 n-!) 0ac#entu% ! e(ectue,e toa%eta buca%! du0_ (#ecare #c_ 'at ra& d#a( #ra)# re 0 te/ ent 0ac# n- 4 eC0ectora)#e K K e n#c# u% _) de

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina #! din 220

ect# Ob# \ -e 4 d# 0ar#)#a d# 0nee# K 4 nor'a%#,area (unc)#e# 4 n-_) 0ac#entu% _ tu"ea c_ $ _ eC0ectore,e "# _ co%ecte,e 0uta 1 re 0#rator## n >J ore K

4 0ac#ent ec/#%#brat (#,#c "# 0 #/#c K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina #" din 220

4 4 _ e d#'#nue,e tu ea "# eC0ectora)#a K

4 ! nu 'a# 0re,#nte d# 0nee K

4 ec/#%#brare re 0#rator#e n >J de ore K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina ## din 220

Ne-o#a de a4"# 'en)#ne te'0eratura cor0u%u# n %#'#te G#a&no t#c nur #n& actua%$0oten)#a% 0o #b#% :

%uar E-a \ e: 4 ob truc)#a bron"#c! K

4 te'0eratur! r#d#cat! K

:1@J1J@@>

re 0#ra)#e u0er(#c#a%! K

2ur a de d#(#cu%tate : #n(%a'a)#a 0arenc/#'u%u# 0u%'onarK

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina #$ din 220

Man#(e t!r# de de0enden)! : 4 eC0ectora)#e 'uco40uru%ent! K 4 tu e c/#nu#toare K d# 0nee K

4 en,a)#e de u(ocare K

nor'a%e L re0re,#nt! nece #tatea 'en)#ner## con tante a te'0eratur# cor0u%u# ntre FE4F> C dator#t! 0roce u%u# de ter'ore&%are 1

4tran 0#ra)## #neC# tente K

4 te'0eratur! n %#'#te nor'a%e K

81@J1J@@> nde abu 0#r tran 4 nteK a)##

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina #% din 220

\ Inter-en)## :

: 'e ono Aut \ 4 G%uco,a L 7:@@ '%QJ?/ K

\ Ge%e&ate : \ Ob#ect#rea%#,at 1 4 A%&oca%'#n 4 Jtb K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina $0 din 220

4 e-a%ue, tarea 4 Paraceta'o% L 7 tb K 0ac#entu%u# $ 0urt.nd d# cu)## "# 'on#tor#,.nd : te'0eratura K 'od#(#c!r#%e de %a n#-e%u% cor0u%u# K /#dratarea "# totodat! a #&ur.ndu4# %en+er#e curat! de cor0 K

4 a #&ur -ent#%a)#a ca'ere#K

4 a #&ur J4F de %#c/#de K

4 c/#'b %en+er#a de 0at "# atur 0er te' '! de cor0 or# de c.te or# aK or e te ne-o#e K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina $1 din 220

ect# Ob# \ -e :

4 a #&urarea con(ortu%u# (#,#c "# 0 #/#c K

4 re-en#rea te'0eratur## n %#'#te 4 ad'#n# tre, 'ed#ca'ente%e 0re cr# e de nor'a%e n 'ed#c 3ant#0#ret#ce5 $ re 0ect.nd do,a $ oraru% $ ca%ea de ad'#n# trare 1 >J oreK

4 a #&ur co'0re e u'ede 0e (runteK

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina $2 din 220

0o # en)# 0ot actu b#% : a% a% $ 4/#0erter'#eK 4 ec/#%#brarea /#dro4e%ectro%#t#c! K

nur o t# a&n \G# #n& c 4 e-#tarea 'od#(#c!r## #nte&r#t!)## te&u'entente%e K

40oten)#a% de de /#dratare K

\ 2ur a de d#(#cu%tate : 40roce con&e t#- 0u%'onarK

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina $3 din 220

4 a0ort /#dr#c #n u(#c#ent K

\ Man#(e tar# de de0enden)! : 4(ebr! L F9$> C K

4 tran 0#ra)## K

4 (r# on K

Ne-o#a de a e a%#'enta "# /#drata L re0re,#nt! nece #tatea (#ec!ru# or&an# ' de a #n&era "# ab orb# a%#'ente de bun! ca%#tate "# n cant#tate u(#c#ent! $ 0entru a4"# a #&ura de,-o%tarea $ ntre)#nerea )e utur#%or "# 0entru a4"# 'en)#ne ener&#a 1 \ E-a%uare : 4 0ac#entu% e-#t! ! bea 0entru a nu a'0%#(#ca e'ne%e K :1@J1J@@>

81@J1J@@>

4 a ten#eK

4 tare de d# con(ort K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina $ din 220

4 tare de rau &enera% K

4 te&u'ente u'ede K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 %#c/#de #n&erate L J:@@'%QJ?/ K

4 0ac#entu% '!n.nc! "# bea n cant#tate 'oderat! $ (rac)#onat K

Pagina $! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

\ Ob#ect#- rea%#,at 1

4 a ten#e ab ent! K

4 tare &enera%! bun! K

771@J1J@@>

4 d#'#nuarea a ten#e# K

Pagina $" din 220

\ Inter-en)## : \ Ge%e&ate : 4 Ant#e'et#ce : E'et#ra% 4 G%uco,! L 7:@@QJ?/ K 4 V#ta'#na B7$ BE K

no uto \A

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4a #&ur 4 Metoc%o0ra'#d L 7tbQ,# K er-#rea 'e e# %a 0at $ c.t 'a# de "# n cant#t!)## '#c# K

Pagina $# din 220

K 'e 4#n-!) 0ac#entu% ! ce(ectue, toa%eta 'e buca%e K e# K er- adec con #r## -ate d#)## cree 4 , unor

4e(ectue, b#%an)u%u# /#dr#c K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina $$ din 220

-e : ect# Ob# \ 4 a #&urarea con(ortu%u# (#,#c "# 0 #/#c n >J de ore 4 e(ectue, toa%eta cor0ora%! "# c/#'b %en+er#a de 0at "# de cor0 or# de c.te or# e te ne-o#e 1 K

4'en)#nerea t!r## nutr#)#ona%e "# 0re-en#rea c!der## n &reutate K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina $% din 220

t#c 4 ec/#%#brarea a0ortu%u# /#dr#c "# nutr#)#ona% K

&no G#a \ 4 t#'u%area a0et#tu%u# K

4 a%#'enta)#e 4 #n u(#c#ent! $

4 0re-en#rea de /#drat!r## K

\ 2ur a de

4 anC#etate K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina %0 din 220

\ Man#(e t!r# de

4 anoreC#e K

Ne-o#a de a dor'# "# a e od#/n# L

%uar E-a \ e: :1@J1J@@>

nur #n& actua% $ 0oten)#a% 0o #b#% : ca%#tat#- "# cant#tat#- K

81@J1J@@>

4 o'n cu tre,#r# de e $ neod#/n#tor K

d#(#cu%tate : 4 a ten#eK 4 #nto%eran)! %a e(ort K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina %1 din 220

de0enden)! : 4 #nto%eran)! (a)! de a%#'ente K 4 te&u'ente $ 'ucoa e u cate K

re0re,#nt! nece #tatea b#o%o&#c! 0entru re(acere d#n 0unct de -edere (#,#c "# 0 #/#c 1

\ Ob#ect#- n cur de rea%#,are 1

4 0ac#entu% a dor'#t > ore K

771@J1J@@> ore K

doa dor entu 0ac# 4 r ? '#t % a

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina %2 din 220

\ Inter-en)## :

: 'e ono Aut \ 4 Paraceta'o% L 7 tbQ,# K

\ Ge%e&ate : 4 A%&oca%'#n L J tbQ,# K

4 a #&ur %#n#"t# n 4 G#a,e0a' L 7 tbQ eara 3 %a #nd#ca)#a 'ed#cu%u# 5 K a%oane K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina %3 din 220

4rea%#,e, toa%eta na#nte de cu%care K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4n-a) 0ac#entu% eCerc#)## de re%aCare K %a0t 0a/ cu%c ear na- bo% 4 e ar are a %a u%u# o(er ca%d cu un L au cea# K

Pagina % din 220

ect# Ob# \ -e : 4 0ac#entu% ! bene(#c#e,e de ore de o'n u(#c#ente : 4 a #&urarea cond#)##%or nece are 4cree, cond#)## de 'ed#u 0r#e%n#ce od#/ne# : od#/ne# n 9E de ore K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina %! din 220

Ne-o#a de a e-#ta 0er#co%e%e L re0re,#nt! 0entru (##n)a u'an! 'en)#nerea 0rotec)#e# (a)! de a&re #un#%e #nterne "# eCterne a u0ra #nte&r#t!)## (#,#ce $ 0 #/#ce "# oc#a%e 1 %uar E-a \ \ G#a&no t#c nur #n& actua%$ 0oten)#a% 0o #b#%: e: 4 0ac#entu% e %#n#"te"te K 4 n cur de F@ '#nute durerea e atenuea,! K :1@J1J@@> 4 d#(#cu%tatea de4a dor'# K

\ Ob#ect#- rea%#,at 1

\ 2ur a de d#(#cu%tate : 4 d# con(ort cau,at de tu e$ +un&/#$ tran 0#ra)## K \ Man#(e t!r# de de0enden)! 4 ore #n u(#c#ente de o'n "# od#/n!K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina %" din 220

\ Inter-en)## : : 'e ono Aut \ 4 ncura+e, 0ac#entu% K \ Ge%e&ate :

4a"e, 0ac#entu% n 0o,#)#e co'od! $ anta%&#c! K

4 e-a%ue, tarea 4 A%&oca%'#n4 7 0ac#entu%u# "# (#o%!Q,# K #dent#(#c 0rob%e'e%e K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina %# din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

d#c 'e #nd# a'e trat # tr '#n ad 4 K cat ntu% e, de


Pagina %$ din 220

actu a% $

nur &no G#a \ #n& t#c

\ Ob#ect#-e : 40ac#entu% ! nu (#e eC0u r# cu%u# de co'0%#care a bo%## K

4 anC#etate K 4ca%'area durer## n ur'!toare%e ore "# %#n#"t#rea 0ac#entu%u# K

\ 2ur a de d#(#cu%tate :

4 ne%#n#"te K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina %% din 220

\ Man#(e t!r# de de0enden)! :

4 cre"terea r#t'u%u# re 0#rator K

Ne-o#a de a e '#"ca "# a a-ea o bun! 0o tur! L re0re,#nt! nece #tatea "# ca0ac#tatea (##n)e# u'ane de a coordona '#"c!r#%e cor0u%u# "# a 'en)#ne anu'#te 0o,#)## 1 %uar E-a \ 0oten)#a% 0o #b#% : e: 81@J1J@@> 4 d# cordan)! n '#"careK 4 +un&/# torac#c K :1@J1J@@> 4 durere torac#c! 'oderat!

4 durerea torac#c! a d#'#nuat K

\ 4 0roce con&e t#0u%'onar K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 100 din 220

\ Inter-en)## :

ono Aut \ \ Ge%e&ate : \ Ob#ect#- n cur de rea%#,are 1

4 0ac#entu% ncearc! ! e de0%a e,! #n&ur K

4 cree, 4 A%&oca%'#n uncon(ort L 7 (#o%!Q,# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 101 din 220

ect# Ob# \ -e : 'e : 4 ncura+e, 0ac#entu% K core 0un,!tor K

4 0ac#entu% ! 0oat! a-ea %#bertate n '#"care n >J de 4 red#carea 0ac#entu% d#n 0at "# e(ectuare de 0%#'b!r# curte $ 0r#n a%on K ore K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 102 din 220

\ G#a&no t#c nur #n& actua% $ 0oten)#a% 0o #b#% :

4 d#(#cu%tate n '#"care K 4 0ac#entu% ! nu 'a# 0re,#nte durer#K \ 2ur a de d#(#cu%tate : 4 +un&/# torac#c K \ Man#(e t!r# de de0enden)! 4 #nto%eran)! %a e((ort K 4 d#(#cu%tate n a 0! tra o 0o,#)#e adec-at! K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 103 din 220

Ne-o#a de a 'en)#ne te&u'ente%e curate "# #nte&re L re0re,#nt! nece #tatea -#ta%! a or&an# 'u%u# 0entru a 'en)#ne #nte&re (unc)##%e # te'u%u# te&u'entar (or'at d#n 0#e%e "# tructur#%e co'0%e'entare : 0!r $ un&/## $ %uar E-a \ e: 4 tran 0#ra)##%e e 'en)#n K 4 (ebr! K 81@J1J@@> 4 0ac#entu% 0re,#nt! (ebr! $ tran 0#ra)## K :1@J1J@@>

771@J1J@@>

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 10 din 220

&a%nde 1

\ Inter-en)## :

e : e&at Ge% \ \Ob#ect#- rea%#,at 1

4 0ac#entu% nu 'a# 0re,#nt! (ebr! "# tran 0#ra)## K

4 A%&oca%'#n L J tbQ,# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 10! din 220

: 'e ono Aut \ 4 e(ectue, toa%ete# 0e re&#un# K 4 cree, un con(ort core 0un,!tor K 4 Paraceta'o% L 7tbQ,#

4 a+ut %a d#'#nuarea (ebre# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 10" din 220

en)# 0ot actu a% a%$

nur &no G#a \ \ Ob#ect#-e : #n& t#c

4 d#(#cu%tate n a4"# acorda n&r#+#r# 4 0ac#entu% de #&#en! K ! 0re,#nte te&u'ente curate "# \ 2ur a de d#(#cu%tate : #nte&re n >J de ore K

4 c/#'b %en+er#e# de cor0 "# de 0at or# de c.te or# e te ne-o#e K

4 0roce con&e t#- 0u%'onar K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 10# din 220

\ Man#(e t!r# de de0enden)!

4 tran"0#ra)## K

Ne-o#a de a e%#'#na L re0re,#nt! 0ro0r#etatea or&an# 'u%u# de a e de&a+a de ub tan)e%e #nut#%e 0recu' "# de a%te ub tan)e de de,a #'#%a)#e ne(o%o #toare 1 %uar E-a \ e: 81@J1J@@> 40ac#entu% 0re,#nt! tran 0#ra)## abundente K :1@J1J@@> 0o #b#% :

4tran 0#ra)##%e nu 'a# unt 0re,ente K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 10$ din 220

4 'ob#%#,are redu ! K

4 te&u'ente u'ede K

\ Inter-en)## :

'e ono Aut \ : 4 note, n (oa#a de 4 Paraceta'o% K ob er-a)#e : d#ure,a $ caunu% $ d#a(ore,! K

\ Ge%e&ate : \ Ob#ect#- rea%#,at 1

4 rea%#,e, b#%an)u% #n&e ta4 eCcreta K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 10% din 220

4 a #&ur J4F %#tr# de %#c/#de 0e ,# K

4 c/#'barea %en+er#e# de 0at "# de cor0 or# de c.te or# e te ne-o#e K

der# 0#er #ne %e K c

u0% 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 110 din 220

4 a #&ur 'brac!'#nte u"oar! $ co'od! $ ab orbante K #ta% rd#& #nte 0a) 0%#c roa eK ##%or e%or ! a "# a

r#&u #&#e 'e 4 n! n)#n o

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 111 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0e% ent 0ac# ura+ nc nde b%. 4 cu e K u% e, )e tact ! "# e


Pagina 112 din 220

nur &no G#a \ #n& t#c 4 0re-en#rea de /#dratar##K

\ Ob#ect#-e :

4 0oten)#a% de 4 a%terarea te&u'ente%or K de /#dratare

4 a #&urarea con(ortu%u# (#,#c "# 0 #/#c K

\2ur a de

4 /#0erter'#e K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 113 din 220

\Man#(e t!r# de

4 tran 0#ra)## abundente K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 d#a(ore,! K

4 0roce #n(%a'ator 0u%'onar K

Core%.nd date%e ub#ect#-e "# ob#ect#-e 0ot a0rec#a c! 0ac#entu% a(%at n n&r#+#rea 'ea 0re,#nt! ur'!toare%e 0rob%e'e "# d#a&no t#ce de n&r#+#re : 4 nu are 0o(t_ de '.ncare $ 0re,#nt_ (ebr_ $a0ort /#dr#c "# nutr#t#- #n u(#c#ente (a)_ de 4 'od#(#carea a'0%#tud#n## re 0#rator## 0r#n re tr#c)#e a '#"c!r#%or torac#ce $ cron#c "# 0r#n 0re,en)! de +un&/# torac#c 'an#(e tat! 0r#n 0o%#0nee 1 4 de(#c#t c#rcu%ar %e&at de /#0oC#e 0r#n c/#'b #nadec-at de &a,e 'an#(e tat 0r#n c#ano,a a eCtre'#t!)#%or K 4 0oten)#a% de de /#dratare dator#t! 0#erder#%or cre cute 0r#n eC0ectora)## $ tran 0#ra)## K G#n ana%#,a 0rob%e'e%or 0re,entate re#e e c! 0ac#entu% are a(ectate ur'!toare%e ne-o# : 4 ne-o#a de a re 0#ra K 4 ne-o#a de a a-ea o te'0eratur! n %#'#te nor'a%e K 4 ne-o#a de a e a%#'enta "# a e /#drata K 4 ne-o#a de a dor'# "# a e od#/n# K 4 ne-o#a de a e-#ta 0er#co%e%e K 4 ne-o#a de a e '#"ca "# a4"# 0! tra o bun! 0o tur! K 4 ne-o#a de a4"# 'en)#ne te&u'ente%e curate "# #nte&re K
Pagina 11 din 220

4 %!b#re K

4 ur#n# nc/# e %a cu%oare $ d#'#nuate cant#tat#- K

4 ete 0er'anent! K

d#(#cu%tate

actua%$ 0oten)#a% 0o #b#% :

de0enden)!

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 ne-o#a de a e%#'#na 1

2PITALUL CLINIC `VICTOR BABEHW CAIUL CLINIC NR1II 71Cu%e&erea de date L Pre,entare 'ed#ca%! Go'nu% M121 n -.r t! de E: de an# $ do'#c#%#at n Bucure"t# $ 0en #onar e #nternea,! n 20#ta%u% V#ctor Babe" cu d#a&no t#cu% 0neu'on#e 1 Mot#-e%e #ntern!r## : 4(r# on K 4 durere %a n#-e%u% torace%u# dre0t K 4 tran 0#r)## abundente K 4 (ebr! L ?@ a C K 4 obo ea%! $ %!b#c#une $ anC#etate K 4#n o'n#e K 4 %!b#c#une K 4 en,a)#e de u(ocare K 4 a'e)e%# $ ce(a%ee K 4tu e u cat! $ c/#nu#toare K 4 #na0eten)! K 4 eC0ectora)#e 'uco40uru%ent! $ ru&#n#e K I tor#cu% bo%## : Pac#entu% re%atea,! c! boa%a a debutat cu o ,# na#nte de #nternare $ c.nd 0ac#entu% acu,! durere %a n#-e%u% torace%u# dre0t $ 0re ear! na#nte de cu%care are (r# oane "# tran 0#r! abundent 1 Ma# t.r,#u a0are obo ea%a $ #n o'n#a "# etea 1 Pac#entu% 0re,#nt! tu e u cat! $ c/#nu#toare "# durere cont#nu! ce accentuea,! en,a)#a de u(ocare $ a ten#a "# anC#etatea 1 2e reco'and! #nternarea 1 Antecedente : 4 A#,#o%o&#ce : nu 0rec#,ea,! K 4 Pato%o&#ce :a(ec)#un# d#n co0#%!r#e K ECa'enu% ob#ect#- : 4 tare &enera%! a%terat! K
Pagina 11! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 te&u'ente u'ede K 4 # te'u% &an&%#onar : &an&%#on# ne0a%0ab#%# $ nedurero"# K 4 )e ut ad#0o : nor'a% re0re,entat K 4 a0arat %oco'otor : #nte&ru K 4 a0arat card#o4-a cu%ar : 4T1A147J@Q>@ ''M& K A1V14 88Q'#nut K ,&o'ote card#ace r#t'#ce K 4 a0arat d#&e t#- L #nte&ru K 4 a0arat uro4&en#ta% L '#c)#un# (#,#o%o&#ce 1 ECa'enu% a0aratu%u# re 0#rator #nd#c! : 4 cre"terea (rec-en)e# r#t'u%u# re 0#rator 3F@ re 0#ra)## Q '#nut 5 K 4 %a 0ercu)#e L ub'at#tate %atera%! drea0t! K 4 %a 0a%0are L cre"terea #nten #ta)##%or -#bra)##%or -oca%e K 4 %a a cu%ta)#e L 'ur'ur -e,#cu%ar d#'#nuat %a n#-e%u% %obu%u# dre0t "# ra%ur# cre0#tante 1 n ur'a ana'ne,e# "# a eCa'enu%u# c%#n#c e e'#te d#a&no t#cu% de 0neu'on#e %obar! drea0t! 1Pentru u )#nerea d#a&no t#cu%u# e reco'and! ur'!toare%e eCa'ene : 4Rad#o&ra(#a 0u%'onar! L e-#den)#a,! o0ac#tatea o'o&en! #tuat! anter#or de %obu% dre0t cu tend#n)! de conden are 1 4 ECa'enu% 0ute# : 4 'acro co0#c L 0ut! ru&#n#e $ -a coa ! $ aderent! %a -a K 4 (rot#u L (rec-ente %eucoc#te $ (%or! !rac! K 4 cu%tur# L 0neu'ococ E@D 1 4 ECa'ene /e'ato%o&#ce "# b#oc/#'#ce : Ana%#,a 71Leuco&ra'a : 4%eucoc#te 4neutro(#%e ne e&'entate 4neutro(#%e e&'entate 4eu,#no(#%e 4ba,o(#%e 4%#'(oc#te 4'onoc#te J1V121M1 7FE@@Q''S J$7 D >F D JD @$7 D 9$F D 8$8 D F> ''Q/ 8F@@Q''S 7$J D E8 D 7D 4 JJ D >$8 D 78 ''Q/ Va%or# %a JJ1@J1J@@> Va%or# %a J81@J1J@@>

Pagina 11" din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

F1 Me'o&%ob#na ?1 Ac#d ur#c :1 Uree E1 G%#ce'#a

7J$: &rD :$F: &rD @$:: '&Qd% 7?@ '& D

7J &rD 77@ '& D

Trata'entu% ur'at 0e 0arcur u% 0#ta%#,!r## : 4Pen#c#%#na G L 7@@@@@@ u %a E ore n 0er(u,#e K 4Paraceta'o% L JCtb1Q,# K 4 A%&oca%'#n L J tb1 %a ne-o#e K 4V#ta'#na C $ B7 $ BE L J (#o%eQ,# K 4 G%uco,! 4 7:@@'%QJ? / n 0er(u,#e K 4 OC#&en ad'#n# trat n r#t' de E@ Q'#nut 1 E-a%uarea a # tente# 'ed#ca%e 4 P%an de n&r#+#re JJ1@J1J@@>4J81@J1J@@> La data de JJ1@J1J@@> a' 0re%uat 0re n&r#+#re 0e do'nu% M121 n -.r t! de E: de an# $ do'#c#%#at n Bucure"t# $ 0en #onar $ nec! !tor#t 1Con(or' 0u e%or a%e %ocu#e"te #n&ur %a curte ntr4 o %ocu#n)! %a curte $ a%ubr! 1 Nu con u'! b!utur# a%coo%#ce "# (u'ea,! un 0ac/et de )#&!r# 0e ,# 1 Cu%e&erea date%or e-#den)#a,! n 0r#'u% r.nd 0rob%e'e%e 0u%'onare a%e 0ac#entu%u# 1 Ace ta 0re,#nt! &reutate n re 0#ra)#e cu cre"terea (rec-ent! a r#t'u%u# re 0#rator 1 Pac#entu% a(#r'! c! boa%a a debutat bru c cu durer# %a n#-e%u% torace%u# dre0t $ ur'at de (r# on 0utern#c "# cre"terea te'0eratur## %a ?@ aC 'en)#n.ndu4 e a t(e% 1 Tran 0#ra)##%e abundente ce n o)e c (ebra 0re,#nt! 0er#co% de de /#dratare "# de a%terare a #nte&r#t!)## te&u'entare 1 Tu ea e te n o)#t! de eC0ectora)#e 'uco40uru%ent! ru&#n#e "# '0reun! cu durerea de %a n#-e%u% torace%u# dre0t contr#bu#e %a a%terarea t!r## de con(ort 1 Pac#entu% 0re,#nt! #nto%eran)! %a e(ort 0r#n d#'#nuarea ca0ac#t!)## re 0#rator## a'0%#(#cat! de 0re,en)a durer# torac#ce 1 G#n d# cu)#a a-ut! cu 0ac#entu% a(%u c! nu are 0rob%e'e %e&ate de e%#'#nare ur#nar! "# #nte t#na%! 1 Mod#(#carea con(ortu%u# 0roduce 0erturbarea o'nu%u# "# od#/ne# $ 0ac#entu% a-.nd o tare de a ten#e 'arcat! 1 Pac#entu% e te co'un#cat#- "# rece0t#- %a u&e t##%e 0er ona%u%u# n ce 0r#-e"te #nter-en)##%e "# acte%e 'ed#ca%e 'en#te ! a'e%#ore,e boa%a 1 Pac#entu% 0re,#nt! re0u% #e (a)! de a%#'ent!)#e dator#t! 0re,en)e# eC0ectora)#e# 1

Pagina 11# din 220

Ne-o#a de a re 0#ra4 A re 0#ra re0re,#nt! ne-o#a (##n)e# u'ane de a ca0ta oC#&enu% d#n 'ed#u ncon+ur!tor $ nece aar 0roce e%or de oC#dare d#n or&an# ' "# de a e%#'#na d#oC#du% de carbon re,u%tat d#n arder#%e ce%u%are 1 -#ndec!r## 1 %uar E-a \ e: J:1@J1J@@> 4 c#ano,a eCtre'#t!)#%orK 4 0ac#entu% 0re,#nt! F@ re 0#ra)##Q'#nut K JJ1@J1J@@>

4 J8 re 0#ra)##Q'#nut K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E te -#,#tat de tu% de de de ne0oat! "# e te u )#nut 'ora% de acea ta n -ederea

Pagina 11$ din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4eCtre'#t!)## nec#anot#ce K

4 J: re 0#ra)##Q'#nut K

J81@J1J@@> d# 0 t!)#% e'# eCtr c#an 4 !rut or a o,a K

Pagina 11% din 220

\ Inter-en)## :

no uto \A 4 A%&oca%'#n L J tb1 K

4 e-a%ue, 4 OC#&en K tarea 0ac#entu%u# $ d# cut "#

\ Ge%e&ate : \ Ob#ect#- n cur de rea%#,are 1 4Pen#c#%#n! 47@@@@@@ u %a E ore n 0er(u,#e K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 120 din 220

: 'e 4 ad'#n# tre, #ra)# re 0 #tor# 'on 'ed#ca'ente%e 0re cr# e a K ,e, de 'ed#c K

4 rea%#,e, 'ob#%#,area ecre)##%or 0r#n ta0ota'ent $ drena+ "# ad'#n# tre, %#c/#de c!%du)e K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 121 din 220

4 n-!) 0ac#entu% te/n#c# de re 0#ra)#e d#a(ra&'at#c! K

4 ad'#n# tre, OC#&en K %&#c anta 0o, ent 0ac# a"e 4 !K #)#e u% , n

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 122 din 220

ect# Ob# \ -e : 4 d# 0ar#)#a en,a)#e# de u(ocare K 4 nor'a%#,area (unc)#e# 4 rea%#,e, b#%an)u% #n&e ta eCcreta 0entru 0re-en#rea de /#drat!r## K re 0#rator## n >J de ore K

4 c!derea (rec-en)e# r#t'u%u# re 0#rator K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 123 din 220

0o # en)# 0ot actu b#% K a% a% $

nur &no G#a \ #n& t#c 4 ! e d#'#nue,e tu ea "# eC0ecora)#a K

4 ob truc)#e bron"#c! K

4 de(#c#t re a0#rator K 4 0ac#ent ec/#%#brat (#,#c "# 0 #/#c K

\ 2ur a de d#(#cu%tate :

4con&e t#a 0arenc/#'u%u# 0u%'onar

\Man#(e t!r# de de0enden)!

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 12 din 220

4 en,a)#e de u(ocare K

Ne-o#a de a4 "# 'en)#ne

%uar E-a \ e: 4re 0#ra)#e u0er(#c#a%!

JJ1@J1J@@>

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 12! din 220

4 tu e c/#nu#toare K

4 eC0ectora)#e 'uco40uru%ent! K

4 cre"terea (rec-en)e# r#t'u%u# re 0#rator K

te'0eratura cor0u%u# n %#'#te nor'a%e L re0re,#nt! nece #tatea 'en)#ner## con tante a te'0eratur## cor0u%u# ntre FE aC4F> aC dator#t! 0roce u%u# de ter'ore&%are 1

4 tran 0#ra)## ab ente K

4 te'0eratur! n %#'#te nor'a%e K

J:1@J1J@@>

4 tran 0#ra)#e abundent!K

r#d# 0era te' 4 cat! tur! K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 12" din 220

\ Inter-en)## :

no uto \A 4 G%uco,! 47:@@ '%QJ? /K

4 '! or 4 Paraceta'o% L 7 tb1 K ,#%n#c

\ Ge%e&ate : rea%#,at 1 4 A%&oca%'# L J tb10e ,# K

\ Ob#ect#-

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 12# din 220

: 'e 4 cree, cond#)##%e de 'ed#u adec-ate 0r#n aer# #rea a%onu%u# $ c/#'barea %en+er#e# de 0at "# de cor0 or# de c.te or# e te ne-o#e K r-a)# ob e (oa# note 0era te' eK a de , n tura "# o

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 12$ din 220

4 'en)#n te&u'ente%e curate "# u cate K #de %#c/ # tr '#n ad atur 0er te' &ra (#ec %#c/ K e, a n d are #de :@@ 0%u de 0e '% 'a# ,# K %a

# tr '#n ad 4 e, J4F %#tr# de

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 12% din 220

t#-e b#ec \O :

4 ec/#%#brarea /#dro4 e%ectro%#t#c! K

4 re-en#rea te'0eratur## n %#'#te nor'a%e 4 ad'#n# tre, 'ed#ca'ente%e 0re cr# e de 'ed#c 3ant#0#ret#ce 5 re 0ect.nd do,a $ oraru% ca%ea de ad'#n# trare K n >J de ore K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 130 din 220

0o # en)# 0ot actu b#% : a% a% $

nur &no G#a \ #n& t#c 4 e-#tarea de /#drat!r## "# a 'od#(#c!r## #nte&r#t!)## te&u'ente%or K

4 /#0erter'#e K 4 a #&urarea con(ortu%u# 0 #/#c "# (#,#c K

\ 2ur a de d#(#cu%tate :

4 0roce con&e t#- 0u%'onar K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 131 din 220

\ Man#(e t!r# de de0enden)! :

4 (r# on K

4 (ebr! 4?@ aC K

Ne-o#a de a e a%#'enta "# /#drata L re0re,#nt! e : %uar E-a \ JJ1@J1J@@> 4 d# con(ort K 40oten)#a% de de /#dratare K 4 0ac#entu% e-#t! ! '!n.nce "# ! bea 0entru a nu a'0o%#(#ca e'ne%e K

J:1@J1J@@>

4 tare de r!u &enera% K

4 a0ort /#dr#c #n u(#c#ent K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 132 din 220

4 tran 0#ra)## K

4 te&u'ente u'ede K

nece #tatea (#ec!ru# or&an# ' de a #n&era "# ab orb# a%#'ente de bun! ca%#tate "# n cant#tate u(#c#ent! 0entru a4"# a #&ura de,-o%tarea $

4 tare &enera%! bun! K

J81@J1J@@>

4 a ten#e d#'#nuat! K )#on (rac dera 'o cant .nc '!n entu 0ac# 4 at K t! $ #tate ! "# % bea n

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 133 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ntre)#nerea )e utur#%or

#,at 1

rea% ect# Ob# \ -

Pagina 13 din 220

"# 0entru a4"# 'en)#ne ener&#a 1 \ Inter-en)## : e&at Ge% \ e:

4 Paraceta'o%4 7 tb1

4 A%&oca%'#n L J tb K

4 G%uco,! L 7:@@'% Q J?/ K

4V#ta'#na C $ B7 $ BE 4J (#o%eQ,# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 13! din 220

'e ono Aut \ :

4 cree, cond#)## adec-ate er-#r# 'e e# K

4 n-!) 0ac#entu% !4"# c%!tea c! &ura cu a0! aro'at! du0! (#ecare eC0ectora)#e K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 eC0%#c 0ac#entu%u# nece #tatea une# a%#'ent!r# "# /#drat!r# corecte $ 'a# a%e n 0er#oda (ebr#%! K

Pagina 13" din 220

'a% nor nta) 'e a%# tre0 trec (ebr 0er# /#d #%#c !K #e tat .nd #%! $ ada ! n %a o

e' %#c/ nta) 'e a%# ent 0ac# 4 #d! #e u%u# o(er "# o

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 13# din 220

-e : ect# Ob# \ 4 ec/#%#brarea a0ortu%u# /#dr#c "# nutr#)#ona% n >J de ore K 4 e(ectue, toa%eta cor0ora%! "# c/#'b %en+er#a de 0at "# de cor0 or# de c.te or# e te ne-o#e K

40re-en#rea de /#drat!r## K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 13$ din 220

\ G#a&no t#c nur #n& actua% $ 0oten#a% 0o #b#% : 4 a #&urarea con(ortu%u# (#,#c "# 0 #/#c K

4 a%#'enta)#a #n u(#c#ent! cant#tat#- "# ca%#tat#- K 4 0re-en#rea c!der## n &reutate K

\2ur a de d#(#cu%tate :

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 13% din 220

4 0#erderea a0et#tu%u# K

4 anC#etate K

\ Man#(e t!r# de de0enden)! : 4 a ten#e K

4 'ucoa e u cate K

4 anoreC#e K

Ne-o#a de a dor'# "# a e od#/n# L re0re,#nt! %uar E-a \ e: 4 o'n #nter'#tebt $ neod#/n#tor K JJ1@J1J@@>

J:1@J1J@@>

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 0 din 220

4 eC0ectora)#e 'uco40uru%ent! K

4 #nto%eran)! %a e(ort K

4 #nto%eran)! (a)! de a%#'ente K4 en,a)#e de ete K

nece #tatea b#o%o&#c! 0entru re(acere d#n 0unct de -edere (#,#c "# 0 #/#c 1

\ Ob#ect#- n cur de e(ectuare 1

4 0ac#entu% a dor'#t E ore K

J81@J1J@@> ore K

doa dor entu 0ac# 4 r '#t % a tre#

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 1 din 220

\ Inter-en)## : 'e ono Aut \ : \ Ge%e&ate :

4 n-!) 0ac#entu% eCerc#)## de re%aCare K

4 e-a%ue, tarea 4 Paraceta'o%4 7 tb1 K de obo ea%! a 0ac#entu%u# K

4 A%&oca%'#n L J tb1 K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 2 din 220

4 nde'n 0ac#entu% ! e &!ndea c! %a ce-a 0%!cut na#nte de cu%care K

4 cree, cond#)## de 'ed#u 0r#e%n#ce od#/ne# K

are cu%c na# toa% rea% 4 K nte eta #,e, de

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 3 din 220

ect# Ob# \ -e :

4 0ac#entu% ! bene(#c#e,e de ore de o'n 4 a #&ur %#n#"tea n a%oane K u(#c#ente n >J de ore K

4 o(er 0ac#entu%u# b eara %a cu%care b un 0a/ar cu %a0te au cea# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1

din 220

Ne-o#a de a e-#ta 0er#co%e%e L re0re,#nt! 0entru (##n)a u'an! %uar E-a \ \ G#a&no t#c nur #n& actua% $ 0oten)#a% e: 0o #b#% : 4 n cur de J@ de '#nute durerea 0ac#entu%u# e atenuea,! K \ 2ur a de d#(#cu%tate : JJ1@J1J@@> 4 d#(#cu%tatea de a e od#/n# K 4d# 0ar#)#a d# con(ortu%u# (#,#c "# 0 #/#c K 4 a #&urarea cond#)##%or nece are od#/ne# K

4 0ac#entu% e %#n#"te"te K

4 d# con(ort cau,at de tran 0#ra)## $ tu e "# +un&/# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 ! din 220

\ Man#(e t!r# de de0enden)!: 4 a ten#e K 4 o'n #n u(#c#ent K

\ Inter-en)## : 'e no uto \A : 4 ncura+e, 0ac#entu% 0entru eC0r#'area ne-o#%or $ o0#n##%or "# # at (ac cerer#%e K 4 ob erA%&oca%'# co'0orta'entu% n L 7 "# 0o,#)#a (#o%!Q,# K 0ac#entu%u# cu durere K 4 \ \ Ob#ect#Ge%e&ate : rea%#,at 1

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 " din 220

'en)#nerea 0rotec)#e# (a)! de a&re #un#%e #nterne "# eCterne a u0ra #nte&r#t!)## (#,#ce $ 0 #/#ce "# oc#a%e 1

%#,a c#-# de% der )#e or "# de

tan (or con 'e a%# c#rc %en+ !)en cur te 5 ' ntar u#t er#e #e $ $ $ $

,#ta #no %u' ur! $

erat '0 3 te #'a roc% '#c con a #& 4 t d#)## ur de

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 # din 220

ect# Ob# \ -e :

4 #n tru#rea 0ac#entu%u# 0entru a 0re-en# co'0%#ca)##%e K 4 ad'#n# tre, trata'entu% con(or' #nd#ca)#e# 'ed#cu%u# K

4 0ac#entu% ! 0re,#nte #nte&r#tate (#,#c! "# 0 #/#c! K 4 d# cut cu 0ac#entu% 0entru a# #n%!tura tea' K

con(ort 0centru 0ac#ent K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 $ din 220

0o # en)# 0ot actu b#% : a% a% $ 4 anC#etate K 4 durere torac#c! K

nur &no G#a \ #n& t#c 4 ca%'area durer## n ur'!toare%e ore "# %#n#"t#rea 0ac#entu%u# K

\2ur a de d#(#cu%tate : 4 0roce con&e t#- 0u%'onar K

4 ne%#n#"te K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 % din 220

\Man#(e t!r# de de0enden)! :

4 #n o'n#eK

4 tran 0#ra)## K

4 cre"terea r#t'u%u# re 0#rator K

Ne-o#a de a e '#"ca "# a a-ea o bun! 0o tur! L re0re,#nt! nece #tatea "# ca0ac#tatea (##n)e# u'ane de a coordona '#"c!r#%e cor0u%u# "# a 'en)#ne anu'#te 0o,#)## 1 %uar E-a \ e: J:1@J1J@@> 4 d# cordan)! n '#"c!r# K 4 +un&/# torac#c K JJ1@J1J@@>

4 durerea torac#c! a d#'#nuat K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1!0 din 220

\ Inter-en)## : 4 0ac#entu% e de0%a ea,! #n&ur K

: 'e ono Aut \ \ Ge%e&ate : \ Ob#ect#- n cur de e(ectuare 1

4 n&r#+e c 0ac#entu% 4 A%&oca%'#n #'ob#%#,at 0ar)#a% L 7 (#o%!Q,# K au tota% %a 0at K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1!1 din 220

4 nre&# tre, -a%or#%e 0u% u%u# $ re 0#ra)#e# $ ten #un# arter#a%e n re0au "# e(ort K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 a+ut 0ac#entu% ! e o#e ne- cor 'ob#%#,e,e "# ! e(ectue,e K 0 '#"c!r# act#-e $ 0a #-e K or# de c.te or# e te

%en+ c/# 4 er#a 'b de 0at "# de

Pagina 1!2 din 220

ect# Ob# \ -e : 4 0ac#entu% ! nu 'a# 0re,#nte durer# K

4 !4"# a'e%#ore,e 0o,#)#a 0r#n eCerc#)## (#,#ce K

4 0ac#entu% ! 0oat! a-ea %#bertate n '#"care n >J de ore K

4 ncura+e, 0ac#entu% K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1!3 din 220

Ne-o#a de a 'en)#ne te&u'ente%e curate "# #nte&re L re0re,#nt! nece #tatea -#ta%! a or&an# 'u%u# %uar E-a \ \ G#a&no t#c nur #n& actua% $ 0ote)#a% 0o #b#% : e: 4 0ac#entu% 0re,#nta (ebr! $ tran 0#ra)## K \ 2ur a de d#(#cu%tate : 4 +un&/# torac#c : \ Man#(e t!r# de de0enden)! : JJ1@J1J@@> 4 d#(#cu%tate n '#"care "# n 4 0re-en#rea e care%or de 'en)#nerea 0o,#)#e# K decub#t K

J:1@J1J@@>

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1! din 220

4 %#'#tarea a'0%#tud#n## '#"c!r#%or d#n cau,a +un&/#u%u# torac#c K

0entru a 'en)#ne #nte&re (unc)##%e # te'u%u# te&u'entar (or'at d#n 0#e%e "# tructur#%e co'0%e'entare : 0!r $ un&/## $ &%ande 1

\ Ob#ect#- rea%#,at 1

4 (ebra "# tran 0#ra)##%e au d# 0!rut K

J81@J1J@@> 'en a)##% )#n K e e

0#r tran (ebr 4 a$

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1!! din 220

\ Inter-en)## : \ Ge%e&ate : 4 Paraceta'o% L 7 tb K 4 A%&oca%'#n L J tb K

'e ono Aut \ :

4 #nter-#n 0entru d#'#nuarea (ebre# K

4 e-a%ue, tarea 4 V#ta'#na C$ B7 $ BE L J (#o%e Q,# K &enera%! a 0ac#entu%u# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1!" din 220

4 a #&ur con### c%#'acter#ce 3 te'0eratur! $ %u'#no,#tate 5 core 0un,!toare ne-o#%or 0ac#entu%u# K

4 a #&ur c/#'barea ent 0ac# toa% e(ec 4 %en+er#e# de 0at "# te cor0 u%u# eta tue, or# de c.te or# e te ne-o#e K K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1!# din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ura+ #nc ent 0ac# d# c 4 e, K u% ut "# % cu


Pagina 1!$ din 220

ect# Ob# \ -e : 4 a #&urarea #&#ene# 'ed#u%u# a'b#ant K 4 a #&urarea con(ortu%u# (#,#c "# 0 #/#c K 4 0ac#entu% ! 0re,#nte te&u'ente curate "# #nte&re n >J de ore K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1!% din 220

Ne-o#a de a e%#'#na L re0re,#nt! 0ro0r#etatea or&an# 'u%u# de a e de&a+a de ub tan)e%e %uar E-a \ e: JJ1@J1J@@> \ G#a&no tc nur #n& actua% 0oten)#a% 0o #b#% : 4 d#(#cu%tate n a4"# acorda n&r#+#r# de #&#en! K \ 2ur a de d#(#cu%tate : 4 durere K 4 (r# on K 4 (ebr! K 4 0roce con&e t#- 0u%'onar K

J:1@J1J@@>

4 0ac#entu% 0re,#nt! tran 0#ra)## abundente $ -!r !tur# 1

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1"0 din 220

\ Man#(e t!r# de de0enden)! : 4 'ob#%#tate redu ! K 4 te&u'ente u'ede K 4 tran 0#ra)## K

#nut#%e 0recu' "# a%te ub tan)e de de,a #'#%a)#e ne(o%o #toare 1

\ Inter-en)## : \ Ge%e&ate : \ Ob#ect#- rea%#,at 1 4 4 tran 0#ra)##%e "# -!r !tur#%e au d# 0!rut K

'e ono Aut \ :

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 e-a%ue, tarea Paraceta'o &enera%! a % L J tb1 K 0ac#entu%u# $ not.nd n (o#a de ob er-a)#e : d#ure,a$ caunu% $ d#a(ore,a $ -!r !tur#%e K

Pagina 1"1 din 220

4 'en)#n o #&#en! r#&uroa ! a te&u'ente%or "# 'ucoa e%or 0r#n toa%et! er- ob $ c/#'barea %en+er#e# K a)#e K

(oa# n#te ent 0ac# -#ta c)##% (un e&/ raa de , n u%u# %e e e, "# %e a%e

u0 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1"2 din 220

4 ncura+e, 0ac#entu% !4"# eC0r#'e ent#'ente%e n %e&!tur! cu de0enden)a K

der# 0#er %#c/ rtu% a0o b#%a rea% 4 %or K #de u# n)u% #,e, "# de

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1"3 din 220

ect# Ob# \ -e : 0re-en#rea a%ter!r## te&u'ente%or K 4 0re-en#rea de /#drat!r## K 4 0ac#entu% ! 0re,#nte con(ort (#,#c "# 0 #/#c n >J de ore K 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1" din 220

0o # en)# 0ot actu $ nur o t# a&n \G# b#% : a% a% $ #n& c 4 tu%bur!r# de d#ure,! K 4 0oten)#a% de de /#dratare K 4 d#a(ore,! K

\ 2ur a de d#(#cu%tate : 4 #na0eten)! K 4 /#0erter'#e K 4 0roce #n(%a'ator 0u%'onar K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1"! din 220

\ Man#(e t!r# de de0enden)! : 4 %!b#re K 4 ur#n# nc/# e %a cu%oare $ d#'#nuate cant#tat#- K

4 ete 0er'anent! K

4 tran 0#ra)## abundente K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Gate%e ana'ne t#ce ub#ect#-e "# ob#ect#-e $ core%ate cu eCa'ene%e 0arac%#n#ce duc %a e-a%uarea 0rob%e'e%or care 0erturb! tarea de !n!tate : 4 re 0#ra)#e 'od#(#cat! K 4 cre"terea te'0eratur## 0e te %#'#te nor'a%e K 4 a%terarea t!r## de od#/n! "# a o'nu%u# K 4 d#(#cu%tate n a%#'enta)#e K 4 0oten)#a% de a%terare a te&u'ente%or K 4 'od#(#carea t!r## de con(ort K 4 %#0 a 0o(te# de '.ncare $ a0ort /#dr#c "# nutr#)#ona% #n u(#c#ent 0entru ne-o#%e 0ac#entu%u# 1 Pr#n 0re,en)a 0rob%e'e%or ce 0erturb! tarea de !n!tate re#e e c! 0ac#entu% are a%terate ur'!toare%e ne-o# : 4ne-o#a de a re 0#ra K 4 ne-o#a de a 'en)#ne te'0eratura cor0u%u# n %#'#te nor'a%e K 4 ne-o#a de a e a%#'enta "# /#drata K 4 ne-o#a de a dor'# "# a e od#/n# K 4 ne-o#a de a e-#ta 0er#co%e%e K 4 ne-o#a de a e '#"ca "# a a-ea o bun! 0o tur! K 4 ne-o#a de a 'en)#ne te&u'ente%e curate "# #nte&re K 4 ne-o#a de a e%#'#na 1

2PITALUL CLINIC `VICTOR BABEHW CAIUL CLINIC NR1F Cu%e&erea de date L Pre,entare 'ed#ca%! Goa'na A1G1 $ n -.r t! de F: de an# $ do'#c#%#at! n C!%!ra"# $ an&a+at! a une# oc#et!)# de 'arOet#n& $ e #nternea,! $ %a data de J@1@71J@@> $ n 20#ta%u% V#ctor Babe" $ cu d#a&no t#cu% 0neu'on#e 1 Mot#-e%e #ntern!r## :

Pagina 1"" din 220

-!r !tur# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 (r# on K 4 durere n re&#unea torac#c! t.n&! K 4 (ebr! L ?@$: a C K 4 tu e eac! c/#nu#toare K 4 en,a)#e de u(ocare K 4 tran 0#ra)## abundente K 4 a'e)e%# K 4 ce(a%ee K 4 #na0eten)! K 4 &re)ur# K 4 #n o'n#e K 4 %!b#c#une K 4 anC#etate K 4 tare &enera%! a%terat! K 4 eC0ectora)#e 'uco L0uru%ent! 1 I tor#cu% bo%##1 Pac#enta a(#r'! c! de a0roC#'at#- F !0t!'.n# 0re,#nt! o tu e eac! $ ne0roduct#-! $ en,a)#e de u(ocare $ r#noree "# o tare &enera%! a%terat! 1 2e tratea,! n a'bu%ator cu : A 0#r#n! $ B# e0to% $ Paraceta'o% 1 A ur'at ace t trata'ent t#'0 de o !0t!'.n! n ! nu a #')#t n#c# o a'e%#orare 1 Tu ea de-#ne c/#nu#toare $ en,a)#a de u(ocare e accentuea,! "# a0are eC0ectora)#a 'uco40uru%ent! "# en,a)#a de &rea)! "# a0o# -o'a 1 n ,#ua #ntern!r## 0re,#nt! (ebr! ?@$: a C $ tu e c/#nu#toare uneor# n o)#t! de eC0ectora)#e 'uco40uru%ent! $ en,a)#e de u(ocare $ tran 0#ra)## abundente $ (r# on $ ce(a%ee $ a'e)e%# $ anC#etate $ #na0eten)! $ &rea)! $ %!b#c#une $ #n o'n#e 1

Antecedente : 4 A#,#o%o&#ce : 4'enar/a4 7J an# K 4 na ter# L dou! 30r#n o0era)#e ce,ar#an!5 K 4 Pato%o&#ce : 4 ru0tur! de c%a-#cu%! n ur'a unu# acc#dent de 'a"#n! K ECa'enu% ob#ect#- : 4 tare &enera%! a%terat! K 4(ac#e con&e t#onat 0e 0artea t.n&! K

Pagina 1"# din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 &an&%#on# %#'(at#c# : u0er(#c#a%# $ ne0a%0ab#%# K 4 )e ut con+uct#- b#ne re0re,entat K 4 # te' o o : art#cu%a)## 'ob#%e K 4 a0arat card#o4-a cu%ar : T1A147J:QE@''M& $ A1V14 8@ Q '#nut K ,&o'ote card#ace r#t'#ce $ ar#a 'at#t!)## card#ace n %#'#te nor'a%e K 4 a0arat d#&e t#- : tran,#t #nte t#na 0re,ent K 4 a0arat uro4&en#ta% : %o+e rena%e %#bere K La eCa'enu% a0aratu%u# re 0#rator e e-#den)#a,! : 4(rec-ent! re 0#ra)##%or : FJ re 0#ra)##Q'#nut K 4 'at#tate n tre#'ea #n(er#oar! a /e'#torace%u# t.n& K 4 -#bra)## -oca% cre cute ca #nten #tate K 4 'ur'ur -e,#cu%ar d#'#nuat K ECa'enu% c%#n#c "# ana'ne t#c #nd#c! d#a&no t#cu% de 0enu'on#e %obar! t.n&! 1 Pentru u )#nerea ace tu#a e #nd#c! ur'!toare%e eCa'#n!r# : 4rad#o&ra(#a 0u%'onar! 0une n e-#den)! o0ac#tatea o'o&en! de (or'! tr#un&/#u%ar! $ cu -.r(u% 0re /#% "# ba,a %a 0er#(er#a %obu%u# t.n& 4 eCa'enu% 0ute# : 4 (rot#u : (rec-ente %eucoc#te K 4 bacter#o%o&#c : 0neu'ococ K 4 eCa'enu% ur#n## #nd#c! : 4 'acro co0#c L ur#n# /#0ercro'e K 4 &%uco,! L ab ent! K 4 reac)#e ac#d! K 4 urob#%#no&en nor'a% 1

\ ECa'ene b#oc/#'#ce "# /e'ato%o&#ce : Ana%#,a 71Leuco&ra'! : 4%eucoc#te 4eo,#no(#%e 4ba,o(#%e 4%#'(oc#te Va%or# %a J@1@71J@@> 7F?@@Q''S JD @$7D J: D
Pagina 1"$ din 220

Va%or# %a JE1@71J@@> 7@:@@Q''S 7D 4 JED

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4'onoc#te J1V121M1 F1Me'o&%ob#na ?1Ac#d ur#c :1Uree E1 G%#ce'#e

7$7D 79''Q7/ 7J$: &rD :? '&D @$:> '&Qd% 7F: '&D

?$7 D 7:''Q7/ 7J &rD 4 4 77@ '&D

Trata'entu% e(ectuat n cur u% 0#ta%#,!r## a con tat n : 4Pen#c#%#n! L 7@@@@@@ UIQE/ K 4 Paraceta'o% L JC7tb1Q,# K 4 Bro(#'en L 7 (%acon K 4 G#a,e0a' 7 tb1 eara %a ne-o#e K 4 M#o(#%#n L 7 (#o%!Q,# K 4 Po%#-#ta'#ne L J c0Q,# 4 A%&oca%'#n L 7 (#o%! Q,# 1 E-a%uarea a # tente# 'ed#ca%e P%an de n&r#+#re J@1@71J@@> L JE1@71J@@> La data de J@1@71J@@> a' %uat 0re n&r#+#re 0e doa'na A1G1 $ n -.r t! de F: de an# $ an&a+at! a une# oc#et!)# de 'arOet#n& $ do'#c#%#at! n C!%!ra"# 1 Pac#enta a(#r'! c! %ocu#e"te %a curte $ ntr4o %ocu#n)! a%ubr! $ '0reun! cu o)u% "# ce%e dou! (ete 1 Pac#enta nu (u'ea,! $ nu con u'! b!utur# a%coo%#ce $ dar bea dou! c!n# de ca(ea 0e ,# 1 2e dec%ar! o 0er oan! co'un#cat#-! $ ener&#c! $ cu o dor#n)! 0utern#c! de 'unc! $ n ! 'ed#u% 0#ta%#ce c "# boa%a # #nduc o tare de anC#etate 1 Gate%e ana'ne t#ce ne #nd#c! 0re,en)a 'od#(#c!r#%or (unc)#e# re 0#rator## $ acut $ n ur'a 0roce u%u# con&e t#- 0u%'onar 1 Pac#enta 0re,#nt! &reutate n re 0#ra)#e cu cre"terea r#t'u%u# re 0#rator1 Pac#enta 'a# 0re,#nt! "# de(#c#t de auton&r#+#re %e&at de #nto%eran)! %a e(ort "# 0re,en)! +un&/#u%u# torac#c 1 Goa'na A1G1 nu 0oate ! e od#/nea c! core 0un,!tor dator#t! tu e# c/#nu#toare "# &reut!)## n re 0#ra)#e 1 Gator#t! #n&e t#e# c!,ute de a%#'ente "# %#c/#de 0ac#enta 0re,#nt! tare de e0u#,are $ r# c cre cut de de /#dratare "# e%#'#nare ur#nar! redu ! cant#tat#- $ /#0ercro'! $ (!r! ca (unc)#ona%#tatea rena%! ! (#e a%terat! 1

Pagina 1"% din 220

Ne-o#a de a re 0#ra 4 A re 0#ra re0re,#nt! ne-o#a (##n)e# u'ane de a ca0ta oC#&enu% d#n 'ed#u% ncon+ur!tor nece ar 0roce e%or de oC#dare d#n or&an# ' "# de a e%#'#na d#oC#du% de carbon re,u%tat d#n arder#%e ce%u%are 1 %uar E-a \ e: JF1@71J@@> 4 c#ano,a eCtre'#t!)#%or K 4 0ac#enta 0re,#nt! FJ re 0#ra)## Q'#nut K J@1@71J@@>

4 J> re 0#ra)##Q'#nut K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1#0 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 eCtre'#t!)## nec#anot#ce K

4 J:4re 0#ra)## Q'#nut K

JE1@71J@@> d# 0 t!)#% e'# eCtr c#an 4 !rut or o,a K a

Pagina 1#1 din 220

\ Inter-en)## K

Aut \ 4 Bro(#'en K 4 A%&oca%'#n L 7 (#o%!Q,# K

4 4 M#o(#%#n L 7(#o%!Q,# K e-a%ue, tarea

\ Ge%e&ate : \ Ob#ect#rea%#,at 1 4 Pen#c#%#n! 47@@@@@@ UIQE/

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1#2 din 220

: 'e ono 4 (a-or#,e, de 0r#nderea "# (%u#d#(#carea ecre)##%or : ad'#n# tre, %#c/#de c!%du)e n cant#tate (rac)#onat! K 4 a #&ur cond)##%e de 'ed#u : aer# e c a%onu% $ u'#d#(#c aeru% $ u0ra-e&/e, 'en)#nerea cur!)en#e# n a%on K 0ac#ente# "# note, n (oa#a de ob er-a)#e (unc)##%e -#ta%e K

4 rea%#,e, ta0ota'ent "# drena+ 0o tura% K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1#3 din 220

ect# Ob# \ -e :

4 nor'a%#,area (unc)#e# 4 n-!) 0ac#entu% te/n#c# de re 0#ra)#e d#a(ra&'at#c! K re 0#rator## n >J de ore K

4 ad'#n# tre, 'ed#ca'ente%e 0re cr# e de 'ed#c K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1# din 220

4 ! e d#'#nue,e tu ea "# eC0ectora)#a K

4 ! nu 'a# 0re,#nte d# 0nee K #ent e(#c #ra)# re 0 da%# 'o oa eK e t!)# c! de

cun 4 !

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1#! din 220

en)# 0ot actu a% a% $

nur &no G#a \ #n& t#c 4 re'#terea 0roce u%u# con&e t#- n : ,#%e K

4 re 0#ra)#e u0er(#c#a%! K 4 0ac#enta ! cunoa c! 'etode%e de de&a+are "# eC0ectora)#e

\ 2ur a de d#cu%tate :

4 0re,enta de ecre)## bron/o4 0u%'onare K

\ Man#(e t!r# de de0enden)! :

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1#" din 220

4 tu e c/#nu#toare K

Ne-o#a de a4"# 'en)#ne te'0eratura cor0u%u# n %#'#te e : %uar E-a \ J@1@71J@@> 4 ob truc)#e bron"#c! K

0o #b#% :

4 tran 0#ra)## K

4 (ebr! r#d#cat! K

4 0roce con&e t#- 0u%'onar K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1## din 220

4 eC0ectora)#e 'uco40uru%ent! K

4 d# 0nee K

4 en,a)#e de u(ocare K

nor'a%e L re0re,#nt! nece #tatea 'e)#ner## con tante a te'0eratur## cor0u%u# ntre FE4F> a C dator#t! 0roce u%u# de ter'ore&%are 1

4 te'0eratur! nor'a%! 3 FE$8 a C5 K

4 0u eu% (ebr#% 4a re'# K

JF1@71J@@>

ne e'n#(#cat#eK

4 (ebra e 'en)#ne n 0%atou cu o c#%a)##

J@@ @71 J71 >

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1#$ din 220

\ Inter-en)## : 4 tran 0#ra)## #neC# tente K JE1@71J@ @>

e : e&at Ge% \ \ Ob#ect#- rea%#,at 1

4 A%&oca%'#n L 7 (#o%! K

4 Pen#c#%#n! L 7@@@@@@ UIQE/ K

4 te'0eratura n %#'#te nor'a%e K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1#% din 220

: 'e ono Aut \ 4 '! or te'0eratura d#'#nea)a "# eara not.nd -a%or#%e n (oa#ade ob er-a)#e K 4 e-a%ue, tarea 4 Po%#-#ta'#ne L J c01Q,# K &enera%! K 4 Paraceta'o% L J tb1Q,# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1$0 din 220

4 ad'#n# tre, trata'entu% %a #nd#ca)#a 'ed#cu%u# K

4 aer# e c a%onu% e-#t.nd (or'area cor er#e %en+ 'b curen)#%or de aer rece n a%on K 0 K # de area 0at "# de

c/# a #& 4 ur

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1$1 din 220

4 a #&ur co'0re e u'ede 0e (urnte K atur 0er te' &ra (#ec nt. #'e !K d are nd de cu :@@ '% %a

u0% #de %#c/ a #& 4 $ ur J4F %#tr# de

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1$2 din 220

-e : ect# Ob# \ 4 d#'#nuarea 0roce u%u# con&e t#- n : ,#%e K 4 a #&urarea con(ortu%u# (#,#c "# 0 #/#c K 4 re-en#rea te'0eratur## n %#'#te (#,#o%o&#ce n ?8 de ore K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1$3 din 220

Ne-o#a de a e a%#'enta "# \ G#a&no t#c nur #n& actua% $ 0oten)#a% 0o #b#%: 4 0oten)#a% de de /#dratare K 4 tare de d# con(ort K 4 /#0erter'##e K 4 ec/#%#brarea /#dro4e%ectro%#t#c! K

%uar E-a \ e:

J@1@71J@@>

\ 2ur a de d#(#cu%tate : 4 tare de r!u &enera% K 4 0roce con&e t#- 0u%'onar K

4 anC#etate K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1$ din 220

\ Man#(e t!r# de de0enden)! : 4 te&u'ente u'ede K 4 tran 0#ra)## K 4 (r# on K 4 (ebr! L ?@$: a C K

/#drata L re0re,#nt! nece #tatea (#ec!ru# or&an# ' de a #n&era "# ab orb# a%#'ente de bun! ca%#tate "# n cant#tate u(#c#ent! 0entru a4"# a #&ura de,-o%tarea $ ntre)#nerea )e utur#%or 0entru a4"# 'en)#ne ener&#a 1

4 0ac#enta '!n.nc! "# bea n cant#tate 'oderat! $ (rac)#onat K

JF1@71J@@>

4 a ten#e K ne%e K

e' %#(#c a'0 0ent e-#t 0ac# 4 a ru a ! ! enta nu bea

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1$! din 220

\Inter-en)## :

e : e&at Ge% \ \ Ob#ect#- rea%#,at 1

4 a ten#e ab ent! K

4 tare &enera%! bun! K

JE1@71J@@>

4 Po%#-#ta'#ne 4J c0 Q ,#K

4 d#'#nuarea a ten#e# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1$" din 220

: 'e ono Aut \ 4 rea%#,e, b#%an)u% #n&e t#e# "# eCcre)#e# K 4 e-a%ue, tarea 4 A%&oca%'#n 0ac#ente# "# %a ne-o#e K 'on#tor#,e, (unc)##%e -#ta%e K

4 u&ere, re&#' /#dro4,a/arat 0e ba,! de ucur# $ cea# $ %a0te #n 0er#ada (ebr#%! K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1$# din 220

4a e, 0ac#entu% ntr4o 0o,#)#e c.t 'a# con(ortab#%! K

4 aer# e c a%onu% K '#c cant de # K #t!)# $ n

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

'e er- 0en bun con cree 4 e# #rea tru e d#)## , %a c.t 0at 'a# $ c.t 'a#

Pagina 1$$ din 220

ect# Ob# \ -e : 4 ec/#%#brarea a0ortu%u# /#dr#c "# nutr#)#ona% K 4 t#'u%area a0et#tu%u# K 4 'en)#nerea t!r# nutr#)#ona%e "# 0re-en#rea c!der# n &reutate K

40re-en#rea de /#drat!r## K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1$% din 220

0o # en)# 0ot actu b#% : a% a% $

nur &no G#a \ #n& t#c

4 de(#c#t a%#'entar "# /#dr#c K 4a #&urarea con(ortu%tu%u# (#,#c "# 0 #/#c n : ,#%e \ 2ur a de d#(#cu%tate : 4 a ten#e K 4 #nto%eran)! %a e(ort K 4 anC#etate K

4 tu e K

\ Man#(e t!r# de de0enden)! K 4 a0ort #n u(#c#ent K 4 0oten)#a% de de /#dratare K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1%0 din 220

4 anoreC#e K

Ne-o#a de a dor'# "# a e od#/n# L re0re,#nt! nece #tatea 0entru re(acere d#n 0unct de -edere (#,#c "# 0 #/#c1 %uar E-a \ e: 4 anC#etate K 4 o'n #nter'#tent $ cu tre,#r# re0etate K J@1@71J@@>

JF1@71J@@>

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1%1 din 220

4 #nto%eran)! (a)! de a%#'ente K

4 'ucoa e u cate K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 0ac#enta a dor'#t %#n#"t#t! toat! noa0tea 1

JE1@71J@@> #ca% K

'ed ona% 0er u%

#u%u 'ed 0tea ada 0ac# 4 #" ,! enta cu e

Pagina 1%2 din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

\ Ob#ect#rea%#,at 1

Pagina 1%3 din 220

\ Inter-en)## :

ono Aut \ 4 G#a,e0a' L o tab%et! eara %a ne-o#e K

\ Ge%e&ate : 4 A%&oca%'#n L o (#o%! %a ne-#e K

4 e-a%ue, 4 M#o(#%#n L o (#o%!Q,# K tarea (#,#c! "# &! e c o 0o,#)#e co'od! K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1% din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 a #&ur %#n#"tea n a%on K

4 aer# e c a%onu% K cu%c n#nt toa% rea%# 4 are K e de eta ,e,

: 'e

Pagina 1%! din 220

Ob# \

4 4 d# cut cu 0ac#enta "# o %#n#"te c K %a0t 0a/ are cu%c ear ente 0ac# 4 e ar $ un a %a # $ o(er au cu cea# ca%d K

4 n-!) 0ac#enta eCerc#)## de re%aCare K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1%" din 220

0o # en)# 0ot actu b#% : a% a% $

nur &no G#a \ #n& t#c

ect#-e :

4 a%terarea t!r## de od#/n! "# a 4 a # &urarea une# t!r# o0t#'e de con(ort K

0ac#enta ! 0re,#nte o'n od#/n#tor n 9E de ore K

\ 2ur a de d#(#cu%tate :

4 d# con(ort cau,at de tu e $ +un&/# "# tran 0#ra)## :

\ Man#(e t!r# de de0enden)! :

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1%# din 220

4 ore #n u(#c#ente de o'n "# od#/n! K

Ne-o#a de a e-#ta 0er#co%e%e L re0re,#nt! 0entru (##n)a u'an! 'en)#nerea 0rotec)#e# (a)! de a&re #un#%e #nterne "# eCterne a u0ra #nte&r#t!)## (#,#ce $ %uar E-a \ e: \ Ob#ect#- rea%#,at 1 4 0ac#enta e %#n#"te"te K 4 n cur de co'0orta'entu%u# K F@ de '#nute durerea e atenuea,! K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1%$ din 220

0 #/#ce "# oc#a%e 1

\ Inter-en)## :

: 'e ono Aut \ 4 a"e, 0ac#enta n 0o,#)#a con(ortab#%! $ anta%&#c! K

\ Ge%e&ate :

4 #dent#(#c 0rob%e'e%e 0ac#entu%u# K

4 e-a%ue, tarea de 4 A%&oca%'#n4 con(ort a o (#o%! %a 0ac#entu%u# K ne-o#e K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1%% din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ura+ nc 0ac# d# c 4 e, K enta ut "# o cu

Pagina 200 din 220

ect# Ob# \ -e : 4 con(ort (#,#c "# 0 #/#c K 4 ca%'area durer## n ur'!toare%e ore K 4 0ac#enta ! nu (#e eC0u r# cu%u# de co'0%#care abo%## K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 201 din 220

Ne-o#a de a e '#"ca "# a a-ea o bun! 0o tur! L re0re,#nt! nece #tatea "# ca0ac#tatea (##n)e# u'ane de a coordona '#"c!r#%e %uar E-a \ e: J@1@71J@@> 4 anC#etate K \ G#a&no t#c nur #n& actua% $ 0oten)#a% 0o #b#% :

4 d# cordan)! de '#"care K

4 +un&/# torac#c K

4 durere torac#c! K \ 2ur a de d#(#cu%tate :

4 ne%#n#"te K

4 0roce con&e t#- 0u%'onar K

\ Man#(e t!r# de de0enden)! : 4 %#0 a cuno"t#n)e%or 'ed#ca%e K 4 cre"terea r#t'u%u# re 0#rator K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 202 din 220

cor0u%u# "# a 'en)#ne anu'#te 0o,#)## 1

4 0ac#enta e de0%a ea,! #n&ur! K

JE1@71J@@>

4 0ac#enta ncearc! ! e de0%a e,e #n&ur! K

4 durerea J@@ @71 JF1 torac#c! a > d#'#nuat K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 203 din 220

\ Inter-en)## :

: 'e ono Aut \ 4 A%&oca%'#n Lo (#o%! %a ne-o#e K

\ Ge%e&ate :

\ Ob#ect#- rea%#,at 1

4 durerea nu 'a# eC# t! K

4 e-a%ue, tarea de con(ort a 0ac#ente# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 20 din 220

4 d# cut cu 0ac#enta "# o ncura+e, ! (ac! 0%#'b!r# curte 0r#n a%on K

!toa un, e 0 cor 'e con cree 4 re K d#u d#)## , de

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 20! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

act# 0a # rc#)# eCe #,e, rea% 0ac# ura+ nc 4 -e K -e # e enta e, "# !

Pagina 20" din 220

en)# 0ot actu a% a%$

nur &no G#a \ #n& t#c

\ Ob#ect#-e :

4 d#(#cu%tate n '#"care K 4 0ac#entu% ! nu 'e# 0re,#nte durer# K

4 0ac#enta ! e 0oat! '#"ca %#ber n >J de ore K

\ 2ur a de d#(#cu%tate :

4 +un&/# torac#c K

\ Man#(e t!r# de de0enden)! :

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 20# din 220

4 #nto%eran)! de e(ort K

Ne-o#a de a4"# 'en)#ne te&u'ente%e curate "# #nte&er L re0re,#nt! nece #tatea -#ta%! a %uar E-a \ e: 4 0ac#enta 0re,#nt! (ebr! $ tran 0#ra)## K J@1@71J@@> 0o #b#% :

JF1@71J@@>

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 20$ din 220

4 d# cordan)! n '#"c!r# K

4 d#(#cu%tate n a 0! tra o 0o,#)#e adec-at! K

or&an# 'u%u# 0entru a 'en)#ne #nte&er (unc)##%e # te'u%u# te&u'entar (or'at d#n 0#e%e "# tructur#%e co'0%e'entare : 0!r $ un&/## $ &%ande 1

4 0ac#enta nu 'a# 0re,#nt! (ebr! "# tran 0#ra)## K

JE1@71J@@>

4 (ebr! K 'en a)##% )#n K e e

0#r tran 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 20% din 220

\ Inter-en)## : 'e ono Aut \ : \ Ge%e&ate : \ Ob#ect#rea%#,at 1

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 cree, cond#)## de 'ed#u core 0un,!toare $ aer# e c a%onu% $ a #&ur c/#'barea %en+er#e# de 0at "# de cor0 or# de c.te or# e te ne-o#e K

4 e-a%ue, tarea 4 A%&oca%'#n 4 o (#o%! %a ne-o#e K 0ac#ente# "# note, n (oa#a de ob er-a)#e (unc)##%e -#ta%e K

4 Paraceta'o% L JtbQ,# K

Pagina 210 din 220

4 a #&ur co'0re e u'ede 0e (runte 0entru c!derea (ebre# K

4 ad'#n# tre, 'ed#ca'ente%e 0re cr# e de 'ed#c K

un# K

re&# toa% e(ec 4 eta tue, 0e

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 211 din 220

ect# Ob# \ -e : 4 ! e 0oat! de0%a a "# !4"# 0oat! e(ectua toa%eta K 4 0ac#enta ! nu 'a# 0re,#nte durere K 4 0ac#enta ! 0re,#nte te&u'ente u cate "# #nte&er n >J de ore K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 212 din 220

Ne-o#a de a e%#'#na L re0re,#nt! 0ro0r#etatea or&an# 'u%u# de a e de&a+a de ub tan)e%e #nut#%e %uar E-a \ e: 4 0ac#enta 0re,#nt! tran 0#ra)## abundente K J@1@71J@@> \ G#a&no t#c nur #n& actua% $ 0ote)#a% 0o #b#% K 4 d#(#cu%tate n a4"# acorda n&r#+#r# de #&#en! K

4 ur#n# /#0ercro'e K

\ 2ur a de d#(#cu%tate : 4 0roce con&e t#-e 0u%'onar K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 213 din 220

\ Man#(e t!r# de de0enden)! : 4 tran 0#ra)## K 4 te&u'ente u'ede K 4 'ob#%#tate redu ! K

0recu' "# de %ate ub tan)e de de,a #'#%a)#e ne(o%o #toare 1

4 '#c)#un# (#,#o%o&#ce K

JE1@71J@@>

4 cre"te -o%u'u% d#ure,e# $ co%ora)#a "# concentra)#a ur#nar! re-en#nd %a nor'a% K

4 0ac#enta #n&er! %#c/#de de re&#' K

J@@ @71 JF1 >

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 21 din 220

\ Inter-en)## : \ Ge%e&ate : \ Ob#ect#rea%#,at 1

'e ono Aut \ : 4 Paraceta'o% L J tbQ,# K

4 rea%#,e, b#%an)u% #n&e t#e# "# eCcre)#e# K

4 e-a%ue, tarea 4 A%&oca%'#n L 7 (#o%! %a ne-o#e K &enera%! a 0ac#ente# K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 21! din 220

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4 'en)#n te&u'ente%e u cate "# curate K

(ebr #ter re' 0en one ac)# 4 e# K ea tru ,

Pagina 21" din 220

4 ad'#n# tre, o cant#tate cre cut! de %#c/#de K ,a/ /#dr 'u% re&# #tu#r #n t /#dr %#br ec/# de, e ct cor 4 arat o4 u# ea #c u% e, K 0r#n

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 21# din 220

ect# Ob# \ -e :

4 a #&urarea con(ortu%u# (#,#c "# 0 #/#c K 4 ncura+e, 0ac#enta !4"# eC0r#'e ent#'ente%e n %e&!tur! cu de0enden)e%e K

4 a# &ur 'br!c!'#nte u"oar! $ co'od! $ ab orbant! K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 21$ din 220

\ G#a&no t#c nur #n& actua% $ 0oten)#a% 0o #b#% : 4 d#a(ore,a K 4 0oten)#a% de de /#dratare K 4 0re-en#rea de /#drat!r## K \ 2ur a de d#(#cu%tate : 4 /#0erter'#e K 4 0roce #n(%a'ator 0u%'onar K 4 a%eterarea te&u'ente%or K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 21% din 220

\ Man#(e t!r# de de0enden)! : 4 tran 0#ra)## abundente K 4 ur#n# /#0ercro'e K 4 %!b#re K

4 ete 0er'anent!K

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E-a%u.nd tarea 0re,ent! $ 'od#(#c!r#%e rad#o%o&#ce "# c%#n#ce $ a-.nd n -edere tu%bur!r#%e re 0#rator## $ a0ortu% /#dr#c "# nutr#t#-e #n u(#c#ent "# tarea &enera%! a%terat! a0rec#e, c! 0ac#entu% 0re,#nt! ur'!toare%e 0rob%e'e de de0enden)! : 4'od#(#carea -ent#%a)#e# 0u%'onare dator#t! a%ter!r## 0arenc/#'u%u# 0u%'onar $ 'an#(e tat! 0r#n &reutate n re 0#ra)#e "# +un&/# torac#c K 4 0oten)#a% de de /#dratare dator#t! 0#erder#%or 0r#n eC0ectora)## $ tran 0#ra)## K 4 od#/n! #n u(#c#ent! dator#t! 0re,en)e# tu e# $ durer## torac#ce $ tran 0#ra)##%or "# tu%bur!r#%or re 0#rator## K 4 /#dratare #n u(#c#ent! 0r#n re(u,u% a%#'ente%or "# %#c/#de%or K 4 de(#c#t c#rcu%ator %e&at de /#0oC#e 0r#n c/#'b #nadec-at de &a,e 'an#(e tat 0r#n c#ano,! a eCtre'#t!)#%or 1 G#n 0rob%e'e%e eC# te tente e a0rec#a,! ne-o#%e (unda'enta%e a%e 0ac#entu%u# : 4 ne-o#a de a re 0#ra K 4 ne-o#a de a4"# 'en)#ne te'0erature cor0u%u# n %#'#te nor'a%e K 4 ne-oa#a de a e a%#'enta "# /#drata K 4 ne-o#a de a dor'# "# a e od#/n# K 4 ne-o#a de a e-#ta 0er#co%e%e K 4 ne-o#a de a e '#"ca "# a a-ea o bun! 0o tur! K 4 ne-o#a de a 'en)#ne te&u'ente%e curate "# #nte&er K 4 ne-o#a de a e%#'#na 1

CONCLUIII : Pneu'on#a 0neu'ococ#c! e te o boa%! cu debut bru c $ cu e-o%u)#e t#0#c! $ 0re,ent.nd ca 0r#nc#0a%e #'0to'e : 4(ebr! 3F94?@ a C5 cont#nu! $ n 0%atou K 4 +un&/# torac#c retro terna% au retro'a'e%ar K 4 tu e cu eC0ectota)#e 'uco40uru%ent! K ECa'enu% rad#o%o&#c re0re,#nt! un cr#ter#u de cert#tud#ne a% d#a&no t#cu%u# e-#den)##nd $ de ce%e 'a# 'u%te or# $ o0ac#tatea tr#un&/#u%ara %a n#-e%u% e&'entu%u# au %obu%u# a(ectat 1 n (unc)#e de teren $ -.r t! "# trata'ent $ e-o%u)#a bo%## 0oate (# 0re -#ndecare au co'0%#care 1
Pagina 220 din 221