Sunteți pe pagina 1din 6

STUDIUL DE CAZ

coala a ncetat s reprezinte doar o instituie unde elevii vin s


primeascinformaii, ci a devenit un centru n care trebuie s nvee toi
cei care lucreaz.Pn nu demul t pr of esor ul r epr ezent a pr i nci pal a
baz de cunot i n e despr e o anumit disciplin.
Datorit democratizrii accesului la cunotine, profesoruldevine un ghid, o
cluz care spune ce e relevant, valoros i ce nu din oceanul deinformaii.
Profesorul trebuie s ofere mai degrab experiene de nvare,
tririemoionale intense despre miracolul descoperirilor i plcerea
textului, devenindastfel, un antrenor. Noul profesor-antrenor are misiunea
de a stimula dorina denvare, adic de a face din tiin o enigm i de a cultiva
enigma cu bun tiin,dezi der at ul f i i nd s- l nve i pe el ev s nve e.

1. nv ar ea va deveni ast f el , un proiect personal al elevului, asistat de
ctre profesorul-antrenor, iar coala, unansamblu de ateliere diversificate.
Obiectivul principal al profesorului-antrenoreste dezvoltarea gndirii critice,
obiectiv de tip formativ ce se poate realiza prinfolosirea metodelor activ-
participative mbinate cu metodele tradiionale. Metodele activ-participative
reprezint ansamblul de situaii n care sunt pui elevii i care i s c o t d i n
i p o s t a z a d e o b i e c t a l f o r m r i i i i t r a n s f o r m n
subieci active ,coparticipani la propria lor devenire.Studiul de caz face parte
din ansamblul metodelor activ-participative carestimuleaz gndirea i
creativitatea, l determin pe elev s caute i s dezvoltesoluii pentru
diferite probleme, s fac reflecii critice i judeci de valoare,
scompare i s analizeze situaiile date. Este o metod folosit nc de la
sfritulsecol ul ui al XI X- l ea n di ver se domeni i , deoar ece ea nu
est e doar o met od denvare, ci i o metod de cercetare. Esena acestei
metode const n analiza uneisituaii specifice, numit caz, n vederea
rezolvrii ei prin luarea unei deciziioptime. Elevii se confrunt n mod direct
cu o situaie specific sau reprezentativ pentru un anume gen de fenomene, relaii,
aciuni etc.; aceast situaie poate fi realsau i pot et i c, model at sau
si mul at , exi st ent sau posi bi l . Est e i mpor t ant ca s i t u a i a
a l e a s p e n t r u s t u d i o ( c a z u l ) s c o n d e n s e z e e s e n i a l u l i
s o f e r e o perspectiv mai larg asupra fenomenelor studiate.
2.Atunci cnd prezint aspecte particulare ce pot fi generalizate apoi asupra unei
ntregi clase de fenomene, cazul 1 este un suport pentru cunoaterea inductiv, iar
cnd apare ca o particularizare sauconcretizare a aspectelor generale, cazul
este un bun suport pentru cunoatereadeductiv. ns, de cele mai multe
ori, cazul este o situaie problematic care i pune pe el evi n si t ua i a
de a r ezol va pr obl eme i de a gsi sol u i i opt i me. Cuajutorul
studiului de caz se pot urmri sarcini didactice diferite, el putnd servi la
c u l t i v a r e a u n u i m o d d e g n d i r e s p e c i f i c u n u i
d o m e n i u d e a c t i v i t a t e , l a s i s t e ma t i z a r e a i
c o n s o l i d a r e a
c u n o t i n e l o r , l a v e r i f i c a r e a c u n o t i n e l o r , capacitilor i
deprinderilor, la modelarea unor atitudini i opinii etc. Cu ajutorulacestei metode
elevii nva s strng informaii, s le valorifice, s ia decizii, sanalizeze din
punct de vedere critic diverse soluii, s anticipeze i s ia deciziirapid n
situaii excepionale, s-i susin i s-i argumenteze punctul propriu
devedere.Dezbat er ea n j ur ul cazul ui i a var i ant el or de sol u i onar
e i nt ensi f i crelaiile intercolegiale, amplific interaciunea profesor-
elev i elev-elev, cultivresponsabilitatea pentru cele afirmate i susinute,
determinnd elevii s abordezecu mai mult maturitate situaiile reale de via.
3.De asemenea, metoda studiuluide caz i apropie pe elevi de viaa real i i
familiarizeaz cu aspecte specificedomeniului n care se pregtesc.Pentru a
putea folosi aceast metod, profesorul trebuie s i alctuiasc unset de cazur i
cu o t emat i c var i at n f unc i e de speci f i cul di sci pl i nei pe car e o
p r e d .
Pe n t r u s e l e c t a r e a c a z u r i l o r p r o f e s o r u l v a c o n s u l t a d i v e r s e d
o c u me n t e ( bi ogr af i i , aut obi ogr af i i , scr i sor i sau act e of i ci al e) , va
i nt er vi eva per soane, vaconsulta diverse nregistrri audio i video, iar
situaiile selectate, ce vor constituicazuri, vor fi adaptate la cerinele
disciplinei i la nivelul clasei. Cazul astfeladaptat trebuie s ndeplineasc o
serie de caliti cum sunt: s fie strict autentic, sf i e o si t ua i e- pr obl em
car e sol i ci t di agnost i c i / sau deci zi e, s f i e o si t ua i etotal,
adic s conin toate datele necesare.
4.Rolul profesorului n aplicareaacestei metode se rezum la:
-stabilirea rolului fiecrui caz introdus n activitatea didactic nfuncie de
obiectivele i scopurile stabilite n prealabil;
- asi gur ar ea cadr ul ui t eor et i c necesar r ezol vr i i l ui ;
- adapt ar ea di f i cul t i i cazul ui l a ni vel ul cl asei ( pr egt i r e
t eor et i c, capaciti i deprinderi, nivel intelectual etc.);
- a p l i c a r e a me t o d e i n t r - u n mo d c a r e s i n c i t e e l e v i i l a
c u t a r e , l a descoperire, la documentare i studiere, la argumentare etc.

Etapele studiului de caz :Modelul 1
1. Etapa pregtitoare presupune:
- mprirea clasei pe grupe;
- stabilirea temei, de exemplu
Latinitate i dacism
;- stabilirea obiectivelor urmrite;
- stabilirea modalitile de documentare (ele se pot realiza fie ntr-
o bibliotec, prin consultarea fiierului, fie prin intermediul Internetului;
profesorular e un r ol esen i al n acest moment , deoar ece n f unc i e
de ni vel ul cl asei poat e propune o bibliografie sau poate coordona activitatea
de elaborare a bibliografiei);
- stabilirea modalitii de prezentare (de exemplu un proiect elaborat ngrupe de
trei-patru elevi);- stabilirea termenului de finalizare.
2. Etapa de documentare presupune:
- explorarea materialului bibliografic;
- c o n s e mn a r e a p e f i e s a u n t r - u n j u r n a l d e l e c t u r a
c i t a t e l o r semnificative, comentariilor critice, opiniilor personale sau a altor
materiale.
3. Etapa final presupune:
- realizarea proiectului;
- prezentarea proiectului;
- discuii cu toat clasa, n care colegii pot cere lmuriri, pot comentaaspectele care
li s-au prut interesante i pot evalua activitatea grupelor.!
Studiile de caz vor fi repartizate grupelor de la nceputul anului
colar,astfel nct elevii s aib timp s se documenteze i s realizeze produsul.

Modelul 2
1.Familiarizarea cu cazul, etap ce presupune:- prezentarea cazului;- colectarea
informaiilor necesare prin ntrebri adresate profesorului, prin documentare sau
prin studierea altor surse de cunoatere;- sistematizarea informaiilor;- analiza
situaiei prezentate.
2. Stabilirea variantelor de soluionare.
3. Luarea hotrrii:
- prin confruntarea variantelor;
- prin compararea valorii variantelor;
- prin precizarea unei ierarhii de valori;
- prin stabilirea variantei optime.

4. Susinerea hotrrii.
Tipuri de studii de caz
1. Met oda si t ua i ei car e const n pr ezent ar ea i nt egr al a cazul ui
n f a aelevilor i oferirea tuturor informaiilor de care ei au nevoie. Ea permite
discutareacazului imediat, dar priveaz elevul de procurarea personal a
materialelor i ainformaiilor.
2. St udi ul anal i t i c al cazul ui pr esupune pr ezent ar ea si t ua i ei , de c
t r e profesor, dar nu i a informaiilor necesare soluionrii. Avantajul acestei
metodec o n s t n f a p t u l c e l e v u l i p r o c u r s i n g u r i n f o r ma i
i l e , f a c e u n e f o r t d e documentare, de cutare a surselor, de extragere a
informaiilor.
3. Pr ezent ar ea par i al a si t ua i ei const n f apt ul c el evul f r a
aveainformaiile necesare soluionrii cazului, va contura cazul i soluionarea lui.
Aplicarea la clas a studiului de caz
1 . Ca z u l e s t e p r e z e n t a t t u t u r o r e l e v i l o r d i n t r -
o c l a s , l a d i s c u t a r e a i soluionarea lui participnd toi elevii.
2. Cazul este prezentat clasei, dar conducerea discuiilor este preluat de ungrup
mai restrns, cu un conductor.
3. Folosind ca modalitate de organizare
tehnica Phillips 6-6 , cnd cl asa semparte n mai multe grupe, fiecare avnd
un conductor, cazul este soluionat def i ecar e gr up, apoi conduct or i i
vor pr ezent a sol u i i l e i se va st abi l i var i ant aoptim.
4. Fiecare elev studiaz n mod independent cazul i stabilete
soluiile.S t u d i u l d e c a z s o l i c i t mb i n a r e a ma i mu l t o r me t
o d e c e p u n b a z e l e autoinstruirii i a educaiei permanente. Dintre aceste,
Munca cu manualul i altecri i Lucrul n grup au un rol important n reuita
soluionrii cazului.

Munca cu manualul i alte cri
reprezint un ansamblu de aciuni care urmresc formarea priceperilor i
deprinderilor necesare n vederea utilizrii corecte i eficiente
amanualelor i a altor surse de informare. n coala contemporan
asemenea sursecunosc o diversitate tot mai mare, alturi de manual folosindu-se
dicionare, reviste,enciclopedii, antologii, opere tiinifice sau beletristice, atlase,
culegeri de texte etc.Rolul acestei metode const n a-i introduce pe elevi n
tehnica folosirii textuluiscris prin narmarea lor cu priceperi i deprinderi
necesare n acest sens, punndu-se astfel bazele autoinstruirii i educaiei
permanente.

Lucrul n grup
const ndeclanarea i meninerea unor relaii de cooperare i competiie ntre
membri unuigrup sau ai mai multor grupe de elevi n vederea rezolvrii
sarcinilor de nvare.Lucrul n grup implic dou laturi convergente, una de
natur didactic, ce constntr-o anumit organizare a elevilor i distribuirea
corespunztoare a sarcinilor ceur meaz a f i ndepl i ni t e, i al t a de nat ur
psi hosoci al , ce const n est ur a de

r e l a i i c e s e s t a b i l e s c n t r e e l e v i , n f u n c i e d e p a r t i c i p a r e a
l o r l a r e z o l v a r e a sarcinilor. Metoda lucrului n grup favorizeaz
cooperarea ntre elevi, spiritul deemulaie, punndu-i n prezena unor puncte
de vedere diferite i obligndu-i s-iorganizeze propriile operaii n funcie de
acestea pentru a evita unele contradiciiinerente ce pot aprea n relaiile lor cu
ceilali.Folosirea metodelor moderne bazate pe aciune practic reprezint
de fapt,aplicarea principiului pedagogic enunat de J. Dewey: learning by doing
(a
nvaf cnd) . St udi ul de caz, j ocul de r ol , nv ar ea pe si mul at or e
i t oat e cel el al t emetode moderne l vor ajuta pe elev
s nvee acionnd, devenind un spirit activ,un om al f apt ei , dar nu
i vor dezvl ui adevr at a val oar e dect mbi nat e cumetodele
tradiionale.
Fundatia Ecologica Green
AMG III B
Proiect realizat de:
Butoi Bogdan
Neculcia Cristian