Sunteți pe pagina 1din 9

ECTS

NTREBRI
1. ntre caracteristicile serviciilor se numr: nematerialitatea (1), netangibilitatea (),
ne!erisabilitatea ("), nestocabilitatea (#).
a. 1,2,3; b. 1,3,4; c. 2,3,4; d. 1,2,4;
. $are %in urmtoarele a&irma'ii este a%evrat(
a. serviciile sunt neproductive; c. exist i servicii materiale;
b. serviciile sunt omoene; d. serviciile sunt tanibile.
". Evaluarea serviciilor este mai %i&icil )i a%esea subiectiv %atorit caracteristicii lor %e:
a. nestocabilitate; b. absen! a propriet!ii; c. nematerialitate; d. nici una dintre acestea.
#. $are %in cei trei economi)ti este consi%erat *ntemeietorul clasi&icrii sectoriale a ramurilor
economiei:
a. Colin Clar"; b. #llen $is%er; c. &ean $ourasti'.
+. ,ectorul secun%ar al economiei cu!rin%e:
a. cercetarea tiin!i(ic; b. industria extractiv; c. industria prelucrtoare i construc!iile.
-. .e/voltarea )i multi!licarea serviciilor a con%us la:
a. dispari!ia unor cateorii de servicii; b. apari!ia sectorului cuaternar;
c. dispari!ia unui sector economic

0. $ercetarea )tiin'i&ic, *nv'm1ntul, sntatea, cultura, activit'ile legate %e tim!ul liber
sunt cu!rinse *n sectorul economic:
a. primar; b. secundar; c. ter!iar; d. cuaternar;
2. $are %in urmtoarele muta'ii *n economia rom1neasc %u! 1334, re!re/int 5semne6 ale
mo%erni/rii economiei: cre)terea !on%erii sectorului ter'iar *n !o!ula'ia ocu!at (7.8.) (1)9
cre)terea !on%erii sectorului !rimar *n 7.8. ()9 sc%erea !on%erii sectorului secun%ar *n
7.8. (")9 7IB (#).
a. 1,2,3; b. 2,3,4 ; c. 1,2,4; d. 1,3,4.
3. n 'rile cu un nivel me%iu )i sc/ut %e %e/voltare, !on%erea serviciilor este:
a. 3) * 4+,; b. 2)- 3),; c. 3+ -3),; d. 4+ * 4),.
14. ,cin%area ter'iarului a!are %in urmtoarele cau/e:
a. de.voltarea i multiplicarea serviciilor; b. tanibili.area serviciilor; c. separabilitatea serviciilor;
11. m!r'irea economiei *n sectoare *n &unc'ie %e nivelul !rogresului te:nic )i rece!tivitatea
&a' %e acesta a!ar'ine lui:
a. &. /aisbitt; b. &. $ourasti'; c. 0. 1ell; d. &. /usbaumer.
1. ;nsamblul serviciilor )i sectorul ter'iar se a&l *n urmtoarea rela'ie:
a. primul 2l include pe al doilea; b. al doilea 2l include pe primul; c. sunt eale; d. nu au letur.
1". $are este criteriul %e clasi&icare *n cele trei sectoare (!rimar, secun%ar, ter'iar):
a. receptivitatea (a! de proresul te%nic; c. intanibilitatea;
b. complexitatea proceselor de produc!ie; d. eteroenitatea.
ECTS
1#. n care %in 'rile %e/voltate ale lumii, !on%erea !o!ula'iei *n servicii este %e !este 0"<:
a. S3#, Canada, 4ermania; b. Canada, $ran!a, 5landa;
c. S3#, 6talia, 5landa; d. S3#, Canada, 5landa.
1+. In%icatorii !rin interme%iul crora se !oate asigura o evaluare obiectiv a calit'ii vie'ii
sunt *n numr %e:
a. 3; b. 2); c. 4); d. 2)+.
1-. n 'rile cu un nivel %e %e/voltare mai ri%icat, sectorul serviciilor %e'ine o !arte *nsemnat
%in totalul &or'ei %e munc:
a. 273; b. 171+; c. 172; d. 174.
10. $e se *n'elege !rin 5ter'iari/are6(
a. deplasarea continu a (or!ei de munc spre ramurile din s(era serviciilor;
b. deplasarea (or!ei de munc spre sectorul aricol;
c. deplasarea (or!ei de munc spre sectorul industriei.
12. n 'rile cu un nivel me%iu )i sc/ut %e %e/voltare (7ortugalia, =recia, Turcia), !on%erea
serviciilor este %e:
a. 3)-4+,; b. 2) * 3),; c. 3+ * 3),; d. 4+ -4),.
13. n c1te gru!e im!ortante au &ost structura'i in%icatorii calit'ii vie'ii %in 'ara noastr:
a. 3 rupe; b. ) rupe; c. 8 rupe; d. 9 rupe.
4. n &unc'ie %e !artici!area la crearea !ro%uc'iei materiale, serviciile sunt gru!ate *n:
a. materiale i nemateriale; b. productive i neproductive;
c. pure i asociate bunurilor tanibile; d. toate acestea.
1. $alitatea vie'ii se re&lect *n urmtorii in%icatori:
a. calitatea mediului social-politic; b. nivelul i evolu!ia veniturilor;
c.nivelul i structura consumului; d. condi!iile de munc i satis(ac!ia muncii; e. toate acestea.
. $are %in urmtoarele servicii re!re/int ac'iuni tangibile:
a. 2nri:irea snt!ii; b. educa!ie; c. servicii :uridice; d. asiurri.
". n %ecursul ultimelor %ou secole, mrirea %uratei me%ii %e via' s>a !ro%us *n bene&iciul:
a. timpului de munc, transport, colari.are; b. timpului de transport, colari.are, liber;
c. timpului de munc, colari.are, liber; d. timpului de munc, transport, liber.
#. $are %in urmtoarele clasi&icri &ace !arte %in categoria clasi&icrilor !e 5!ro%us6:
a. Clasi(icarea 6nterna!ional Tip 6ndustrii ;C6T6<;
b. Clasi(icarea #ctivit!ilor din Economia /a!ional ;C#E/<;
c. Clasi(icarea 1unurilor i Serviciilor pentru 4ospodrii ;C1S4<;
d. /omenclatorul #ctivit!ilor din Comunitatea European ;/#CE<.
+. $are %in urmtoarele clasi&icri &ace !arte %in categoria clasi&icrilor !e 5activit'i6:
a. Clasi(icarea 1unurilor i Serviciilor pentru 4ospodrii ;C1S4<;
b. Clasi(icarea 6nterna!ional Tip 6ndustrii ;C6T6<;
c. Clasi(icarea Sc%imburilor 6nvi.ibile;
d. nici una dintre acestea.
ECTS
-. ,erviciile %e ?@oteluri )i restaurante6 re!re/int *n $lasi&icarea ;ctivit'ilor %in
Economia Na'ional ($;EN):
a. o sec!iune; b. o divi.iune; c. o clas; d. o rup.
0. Rom1nia s>a !reocu!at %e mo%erni/area )i armoni/area clasi&icrii activit'ilor %u!
1334. ;st&el ea a a%ugat sistemul:
a. Clasi(icarea 6nterna!ional Tip 6ndustrii ;C6T6<;
b. Clasi(icarea #ctivit!ilor din Economia /a!ional ;C#E/<;
c. /omenclatorul #ctivit!ilor i =roduselor ;/#=<;
d. Standard 6ndustrial Clasi(ication ;S6C<.
2. 7entru cuanti&icarea o&ertei serviciilor %e trans!ort se &olosesc in%icatori re&eritori la
numrul miAloacelor %e trans!ort %is!onibile (1)9 numrul %e cltori ()9 ti!ul miAloacelor
%e trans!ort(")9 numrul lucrtorilor(#).
a. 1,2,3; b. 1,2,4; c. 1,3,4; d. 2,3,4.
3. $lasi&icarea Interna'ional Ti! In%ustrii a activit'ilor economice este o clasi&icare:
a. simpl; b. ierar%ic; c. simpl i cu mai multe nivele; d. nici una dintre ele.
"4. .u! natura bene&iciarului serviciile se clasi&ic *n:
a. materiale i nemateriale; b. intemediare i (inale; c. mar( i nemar(; d. de pia! i non-mar"et.
"1. ;rmata )i !oli'ia intr *n categoria serviciilor:
a. intermediare; b. non-mar"et; c. mar(; d. mar"et.
". ,erviciile &actor se re&er la venituri %in investi'ii (1)9 re%even'e ()9 venituri %in munc
(")9 leasing (#).
a. 1,2,3; b. 1,2,4; c. 1,3,4; d. 2,3,4.
"". Trans!orturile )i telecomunica'iile intr *n categoria serviciilor:
a. non-mar"et; b. (actor; c. intermediare i (inale; d. nici una dintre acestea.
"#. .e/voltarea ra!i% a in&ormaticii )i telecomunica'iilor antrenea/ cre)terea ra!i% a
serviciilor:
a. >2n situ?; b. non-(actor; c. non-mar"et; d. nici una dintre acestea.
"+. Brile *n curs %e %e/voltare, au un avantaA *n:
a. bunuri; b. servicii; c. bunuri i servicii intensive 2n munc.
"-. ,erviciile %e sntate sunt servicii:
a. non-mar(; b. intermediare; c. colective personali.ate.
"0. Brile %e/voltate au un avantaA com!arativ *n:
a. bunuri; b. servicii; c. bunuri i servicii intensive 2n cunoatere.
"2. ,erviciile !ersonale (coa&ur, &ri/erie) se *nca%rea/ *n categoria serviciilor:
a. intermediare; b. (inale cu caracter industrial; c. (inale cu caracter neindustrial.
"3. ,tarea %e sntate a !o!ula'iei, este %eterminat *n mare msur %e:
a. nivelul eneral de de.voltare economico-social; b. structura consumului;
c. standardul iienei individuale; d. radul de cultur; e. toate cele de mai sus.
ECTS
#4. ,erviciile %e *nc:irieri locuin'e sunt servicii:
a. personali.ate; b. destinate colectivit!ii 2n ansamblul su;
c. cu e(ect asimilabil investi!iilor umane; d. servicii cu caracter locativ.
#1. Totalitatea actelor %e v1n/are> cum!rare %e servicii, *n inter%e!en%en'a lor eC!rim:
a. cererea de servicii; b. pia!a serviciilor; c. s(era serviciilor; d. consumul de servicii.
#. Dono!olul natural este Austi&icat !rin:
a. economii de scal; b. pie!e necontestabile; c. economii de sinerie; d. toate acestea.
#". $oncesionarea este o &orm %e:
a. privati.are a propriet!ii; b. privati.are a estiunii; c. leasin imobiliar; d. nici una dintre ele.
##. .u! !re/en'a )i natura rela'iilor %e !ia', serviciile se clasi&ic *n:
a. materiale i nemateriale; b. private i publice;
c. mar( i ne-mar(; d. productive i neproductive.
#+. .u! mo%ul %e &urni/are *n ca%rul sc:imburilor interna'ionale serviciile se clasi&ic *n:
a. materiale i nemateriale; b. intensive 2n munc i intensive 2n cunatere;
c. mar( i ne-mar(; d. trans(erabile i netrans(erabile.
#-. n sectoarele %e servicii cu e&ecte eCterne negative este necesar interven'ia statului !rin:
a. relementri administrative; b. relementri te%nice;
c. relementri (iscale; d. nu este necesar.
#0. $a )i *n ca/ul bunurilor )i *n ca/ul serviciilor eCist !ia' !oten'ial )i !ia' real
(e&ectiv) (1)9 !ia'a nou ()9 !ia'a !ro%uctoare )i !ia'a consumatorilor (")9 !ia' %e testare
(#):
a. 1,2,3; b. 1,2,4; c. 1,3,4; d. 2,3,4.
#2. Reglementrile s!eci&ice serviciilor, %u! o!inia lui Er. Escalle, !ot &i gru!ate *n:
a. relementri te%nice; b. relementri economice; c. relementri administrative; d. toate acestea.
#3. Ten%in'ele %e liberali/are, %e %iminuare a interven'iei statului *n sectorul serviciilor se
re&er la:
a. trans(erul spre sectorul privat a importante pr!i din sectorul public;
b. derelementarea sectorului;
c. trans(erul spre sectorul public a importante pr!i din sectorul privat;
d. a i b
+4. $are %intre urmtoarele %omenii are !ia'a cea mai contestabil:
a. telecomunica!iile; b. transporturile (eroviare; c. restaura!ia; d. sectorul bancar.
+1. 8 !ia' este contestabil atunci c1n%:
a. costurile de intrare sunt mici; b. costurile de intrare sunt mari;
c. exist (oarte pu!ini o(ertan!i; d. exist (oarte pu!ini cumprtori.
+. $re %in urmtoarele servicii &inale sunt organi/ate ca ramuri %istincte ale economiei:
trans!orturi (1)9 *nc:irieri %e ma)ini )i ec:i!amente ()9 !o)t )i telecomunica'ii (")9
iluminatul !ublic (#)9 sntate (+)9 cultura (-).
a. 1,2,3,4; b. 1,3,),8; c. 1,3,4,8; d. 2,3,4,).
ECTS
+". 7rin marea !rivati/are se *n'elege:
a. privati.area 2ntreprinderilor mici i mi:locii;
b. concuren! excesiv de mare, care poate duce la (alimente;
c. privati.area 2ntreprinderilor mari.
+#. @enrF Ga!age gru!ea/ mo%alit'ile %e interven'ie a statului *n sectorul serviciilor *n .......
categorii:
a. ) cateorii; b. 2 cateorii; c. 3 cateorii; d. @ cateorii.
++. ,tan%ar%i/area o&ertei %e servicii se re&er la stabilirea unor norme care s:
a. stabileasc sarcini clare pentru (iecare ana:at; b. uni(ormi.e.e nivelul o(ertei;
c. ec%ilibre.e cererea cu o(erta; d. toate acestea.
+-. n unele 'ri %i&eren'ierea tari&elor se &ace *n &unc'ie %e:
a. varia!ia cererii 2n timp; b. destinatarul serviciilor;
c. (recven!a cererii i motiva!ia acesteia; d. toate acestea.
+0. 7entru %imensionarea o&ertei %e servicii *n con%i'ii %e risc se !oate &olosi meto%a:
a. venitului marinal eal cu costul marinal; b. de(la!iei; c. mini-max; d. nici una dintre acestea.
+2. $a urmare a caracteristicii %e nematerialitate )i nestocabilitate, o&erta %e servicii !oate:
a. s 2mbrace (orma stocurilor existente pe pia!;
b. s 2mbrace (orma cantit!ilor de mr(uri care pot (i aduse pe pia!;
c. nu poate s 2mbrace (orma stocurilor existente pe pia! i a cantit!ilor care pot (i aduse pe pia!.
+3. n a&ara no'iunii %e tari& mai *nt1lnim:
a. tax; b. pre!; c. redeven!; d. dobAnd; e. c%irie; (. salariu; . prim; %. toate acestea.
-4. 7entru calculul valorii a%ugate %e servicii *n !re'uri com!arabile se !oate &olosi meto%a:
a. corela!iei; b. trendului; c. elasticit!ii; d. extrapolrii.
-1. 7e termen scurt costul marginal este egal cu:
a. costul total unitar; b. costul (ix unitar; c. costul variabil unitar; d. costul (ix total.
-. 7rin asocierea o&ertei %e servicii se *n'elege:
a. separarea unor servicii 2n cadrul o(ertei lobale i producerea i7sau comerciali.area lor
autonom;
b. capacitatea prestatorilor de a (urni.a servicii pentru pia!;
c. ruparea serviciilor 2n >pac%ete? care sunt o(erite consumatorilor.
-". No'iunea %e taC se &olose)te !entru:
a. serviciile de alimenta!ie public;
b. contravaloarea serviciilor leate de ac%i.i!ionarea de licen!e sau "noB7%oB;
c. servicii a cror valoare intr 2n competen!a de stabilire a oranelor (iscale.
-#. Deto%a %e&la'iei const *n:
a. maximi.area pro(itului; b. eliminarea in(la!iei;
c. produc!ia de servicii destinat comerciali.rii pe pia!
-+. $aracteristicile cererii !entru servicii:
a. cererea acoper numai o parte a nevoilor de consum care sunt solvabile;
b. mobilitatea ei teritorial; c. elasticitatea ei ridicat; d. toate acestea.
ECTS
--. n conce!'ia clasic, *n ra!ortul cerereHo&ert !rimatul revine:
a. cererii; b. o(ertei; c. sunt tratate la (el; d. nu sunt considerate importante.
-0. n economia serviciilor, cererea re!re/int un mecanism %e:
a. ec%ilibru; b. selec!ie; c. redistribuire; d. toate acestea.
-2. ntre cererea e&ectiv %e servicii )i consumul %e servicii eCist rela'ia:
a. sunt eale; b. prima este mai mare decAt al doilea;
c. al doilea este mai mare; d. nu exist letur
-3. Nivelul relativ al c:eltuielilor !restatorilor %e servicii se ob'ine !rin:
a. scderea din venituri a c%eltuielilor; b. raportarea c%eltuielilor la ci(ra de a(aceri;
c. raportarea veniturilor la c%eltuieli; d. raportarea numrului de lucrtori la c%eltuieli.
04. Evi%en'ele statistice o&er %ate %es!re:
a. dimensiunile cererii nesatis(cute; b. structura i reparti.area teritorial a cererii;
c. motiva!ia cererii; d. toate acestea.
01. ;cor%area %e ctre un lan' :otelier %e renume a !ermisiunii %e a>i &i &olosit marca *n
strintate re!re/int:
a. export direct; b. export indirect; c. (ranci.; d. investi!ii directe.
0. 7rin nivelul %e calitate al !ro%uselor o&erite, *ntre!rin%erile %e servicii au !osibilitatea:
a. s se di(eren!ie.e de concuren!ii lor; b. s-i (ideli.e.e clientela;
c. s ptrund pe alte pie!e; d. men!inerea pe pia!; e. toate acestea.
0". ;l %oilea val *n evolu'ia serviciilor %e !ro%uc'ie se caracteri/ea/ !rin:
a. tendin!a de externali.are a serviciilor; b. apari!ia serviciilor cu rol peri(eric pentru produc!ie;
c. de.voltarea explo.iv a serviciilor in(ormatice; d. nici una dintre acestea.
0#. ,erviciile !entru !ro%uc'ie !ot &i organi/ate sub &orma:
a. unor societ!i speciali.ate; b. unor compartimente 2n cadrul 2ntreprinderilor;
c. unor compartimente 2n cadrul societ!ilor de tip %oldin; d. sub toate (ormele men!ionate.
0+. ,erviciile %e cercetare I %e/voltare )i stu%iile %e &e/abilitate &ac !arte %in categoria
serviciilor !entru !ro%uc'ie !restate:
a. 2n amonte de produc!ie; b. 2n timpul produc!iei;
c. 2n paralel cu produc!ia; d. 2n aval de produc!ie.
0-. ,erviciile %e telecomunica'ii *n Rom1nia, *n !erioa%a %e tran/i'ie se caracteri/ea/ !rin:
a. curs ascendent; b. acelai curs ca i al principalilor indicatori macroeconomici;
c. acelai curs ca i totalul serviciilor de pia!; d. curs descendent
00. ,erviciile %e &actoring se *nca%rea/ *n categoria serviciilor:
a. (inale; b. non-(actor; c. internali.ate; d. nici una dintre acestea.
02. ntre avantaAele serviciilor %e leasing nu se numr:
a. diminuarea ba.ei impo.abile a 2ntreprinderii;
b. simpli(icarea aparatului contabil al 2ntreprinderii;
c. posibilitatea de a !ine pasul cu te%nica modern;
d. asiurarea (inan!rii ec%ipamentelor te%nice.
ECTS
03. ;legerea solu'iei 5interne6 sau 5eCterne6 %e reali/are a serviciilor !entru !ro%uc'ie nu
%e!in%e %e:
a. costurile de produc!ie; b. (recven!a de utili.are a serviciului;
c. (orma de proprietate a 2ntreprinderii; d. caracterul speci(ic al nevoii serviciului respectiv.
24. Eactorii care in&luen'ea/ cererea %e servicii a !o!ula'iei sunt:
a. veniturile i timpul liber; b. o(erta de servicii; c. tari(ele; d. (actorii demora(ici;
e. (actorii psi%oloici i sociali; (. concuren!a 2ntre bunuri, servicii i sel(-service; . toate acestea.
21. 7otrivit evolu'iei serviciilor, %e/voltarea serviciilor mo%erne !entru agen'ii economici
!oate &i caracteri/at !rin succesiunea a:
a. ) valuri; b. 4 valuri; c. 3 valuri; d. @ valuri.
2. 7rimul val *n evolu'ia %e/voltrii serviciilor mo%erne !entru agen'ii economnici, a &ost
locali/at *n Euro!a $entral *n !erioa%a:
a. interbelic; b. 1C)+-1C8+; c. 1C8)-1C@); d. 1C9)-1CC+.
2". .u! criteriul siturii *n tim! &a' %e %erularea !rocesului %e !ro%uc'ie !ro!riu>/is,
serviciile !entru agen'ii economici se sub%ivi% :
a. 2n 3 rupe; b. 2n 4 rupe; c. 2n 2 rupe; d. 2n ) rupe.
2#. ,erviciile %e interme%iere &inanciar au a!rut !entru !rima %at:
a. 2n Europa 5ccidental; b. 2n S.3.#., c. 2n Darea 1ritanie, d. 2n 5landa.
2+. $ele mai im!ortante )i toto%at mo%erne servicii %in ca%rul serviciilor %e interme%iere
&inanciar sunt:
a. leasinul ;credit * bail<, (actorinul; b. (ranci.a, concesionarea; c. leasinul, (ranci.a.
2-. $are a &ost rata anual %e cre)tere a o!era'iunilor %e leasing *n Euro!a 8cci%ental *n
ultimii ani(
a. 2+, ; b. 3+ , ; c. peste 2+ , ; d. peste 2),.
20. n ce 'ri nivelul %e %e/voltare a serviciilor %e cercetare )tiin'i&ic se bucur %e &oarte
mult aten'ie:
a. S3#, &aponia 4ermania; b. S3#, &aponia, $ran!a; c. &aponia, #ustria, $ran!a; d. toate acestea.
22. n Rom1nia, serviciile %e cercetare )tiin'i&ic au *nregistrat, %u! 1334:
a. o involu!ie; b. o evolu!ie; c. stanare.
23. ,erviciile situate *n amonte %e !ro%uc'ie sunt: cercetare>%e/voltare>!roiectare (1)9 stu%ii
%e &e/abilitate )i evaluarea riscului ()9 engineering (")9 stu%ii %e !ia' (#)9 consultan' *n
%omeniul a&acerilor (+):
a. 1,2,3,4; b. 1,3, 4, ); c. 1,2,4,); d. 2,3,4,).
34.,erviciile trans&rontiere !resu!un:
a. pre.en!a persoanei (i.ice 2n strintate; b. pre.en!a persoanei :uridice 2n strintate;
c. pre.en!a consumatorului 2n strintate; d. nici una dintre aceste variante
31. 7ia'a 5!rimar6 a &or'ei %e munc *n servicii se re&er la:
a. slu:be 2n servicii ce satis(ac nevoi primare; b. slu:be bune 2n servicii;
c. pro(esiuni de servicii 2n sectorul primar; d. toate acestea.
ECTS
3. DiAloacele %e trans!ort *n comun &ac !arte %in:
a. capitalul (ix ce apar!ine domeniului serviciilor; c. capitalului natural;
b. capitalului circulant ce apar!ine domeniului serviciilor; d. nici una dintre acestea.
3". ;l %oilea val *n evolu'ia serviciilor %e !ro%uc'ie se caracteri/ea/ !rin:
a. apari!ia serviciilor cu rol peri(eric pentru produc!ie; b. tendin!a de externali.are a serviciilor;
c. de.voltarea explo.iv a serviciilor in(ormatice; d. nici una dintre acestea.
3#. n acce!'iunea anglo>saCon, o!era'iunile %e leasing sunt:
a. de un sinur tip; b. de dou tipuri; c. de trei tipuri; d. toate acestea.
3+. 8!era'iunile %e &actoring sunt e&ectuate %e ctre:
a. o banc; b. o societate de asiurare; c. un serviciu de contabilitate;
d. un serviciu :uridic; e. un serviciu de sondare a pie!ei; (. toate acestea
3-. ,erviciile &actor se re&er la:
a. venituri din investi!ii; b. redeven!e; c. venituri din munc; d. toate acestea
30. 8 investi'ie este consi%erat a &i cu ca!ital strin atunci c1n% valoarea !artici!rii cu
ca!ital este %e cel !u'in:
a. ) , ; b. 1+ , ; c. 1) , ; d. 2+ ,.
32. $a!italul &iC este constituit %in :
a. cldiri, ec%ipamente; b. materii prime, ec%ipamente; c. cldiri, bani.
33. ,erviciile guvernamentale cu!rin%:
a. c%eltuielile ambasadelor i consulatelor; b. serviciile de in(ormatic;
c. redeven!e i venituri din licen!e; d. construc!ii i ininerie
144. Rata rentabilit'ii comerciale se calculea/ ca ra!ort *ntre:
a. ci(ra de a(aceri i pro(it; b. re.ultatul exerci!iului i ci(ra de a(aceri;
c. ci(ra de a(aceri i re.ultatul exerci!iului; d. pro(it i capital.
1. d, 2.c, 3.c, 4. c, ). c, 8. b, @. d, 9. d, C. a, 1+.a, 11. b, 12. a, 13. a, 14. d,
1). d, 18. a, 1@. a, 19. a, 1C. b, 2+. d, 21. d, 22. a, 23. b, 24. c, 2). b, 28. a,
2@. b, 29. c, 2C. b, 3+.b, 31. b, 32. a, 33.c, 34. b, 3). c, 38. c, 3@. c, 39. c,
3C. e, 4+. d, 41. b, 42. d, 43. b, 44. c, 4). d, 48. b, 4@. a, 49. d, 4C. d, )+. c, )1. d,
)2. b, )3. c, )4. c, )).a, )8. d, )@. c, )9. c, )C. %, 8+. d, 81. c, 82. c, 83. c, 84.
b, 8). d, 88. b, 8@. b, 89. c, 8C. b, @+. d, @1. c, @2. e, @3. a, @4. d, @). a, @8. a,
@@. d, @9. b, @C. c, 9+. , 91, c, 92. b, 93. b, 94. b, 9). a. 98. d, 9@. b, 99. a, 9C. c,
C+. d, C1. b, C2. a, C3. b, C4. a, C). (, C8. d, C@.b, C9. a, CC. a, 1++.b.
ECTS
NTREBRI:
1. Caracteristic important este intanibilitatea. &usti(ica!i.
2. Serviciile non-mar"et sunt distribuite prin mecanisme din a(ara pie!ei. #rumenta!i.
3. Sunt cAteva servicii comerciale prestate aen!ilor economici considerate prin pondere i
dinamic cele mai repre.entative. &usti(ica!i.
4. 6mportan!a i dimensiunile serviciilor de 2nv!mAnt pot (i puse 2n eviden! printr-o serie de
indicatori. &usti(ica!i.
). Tari(ele in(luen!ea. cererea de servicii a popula!iei. #rumenta!i.
8. Caracterului nematerial al serviciului 2i poate (i asociat i o alt caracteristic i anume cea
de nestocabilitate. &usti(ica!i.
@. #rumenta!i contribu!ia serviciilor la valori(icarea superioar a resurselor natural-materiale.
9. Serviciile din domeniul comunica!iilor ;sau pot i telecomunica!ii, 2n unele situa!ii<, dei
au o pondere relativ modest 2n =61 * se numr, pentru ma:oritatea !rilor lumii, 2n
cateoria celor cu o evolu!ie superioar mediei. &usti(ica!i.
C. $actorii psi%oloici i sociali in(luen!ea. cererea de servicii a popula!iei. #rumenta!i.
1+. $actorii demora(ici in(luen!ea. cererea de servicii a popula!iei. #rumenta!i.
11. Transporturile rutiere de mr(uri pre.int unele avanta:e. #rumenta!i.
12. Serviciile mar( sunt cele procurate prin acte de vAn.are * cumprare. #rumenta!i.
13. 0e.voltarea serviciilor moderne pentru aen!ii economici poate (i caracteri.at prin
succesiunea a trei >valuri?, corespun.tor rolului :ucat de acestea 2n satis(acerea nevoilor
produc!iei. #rumenta!i.
14. Cele mai importante i moderne servicii de intermediere (inanciar sunt leasinul i
(actorinul. &usti(ica!i.
1). Serviciile (urni.ate popula!iei cu titlu ratuit, au ca obiectiv satis(acerea nevoilor spirituale
ale membrilor societ!ii. &usti(ica!i.
18. 0atorit caracteristicii de imaterialitate, multe dintre servicii nu pot (i exportate ca atare 2n
strintate, (iind necesar (urni.area lor 2n >situ?. &usti(ica!i.